Presentasjon av kandidater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av kandidater"

Transkript

1 MISJONSFORBUNDETS GENERALFORSAMLING HAUGESUND, 29. MAI - 1. JUNI 2014 BILAG 10 VALG. SAKENE 12, Presentasjon av kandidater Gjelder for følgende organer: Hovedstyret - Kontrollkomitéen - Predikant- og menighetsrådet (PMR) - Valgkomiteen - Revisor - Skolestyret for Ansgarskolen HOVEDSTYRET Til Hovedstyret skal det velges styreleder, seks faste medlemmer hvorav en av disse seks blir nestleder, samt to varamedlemmer. Valget på medlemmer og varamedlemmer skjer i to omganger, og det benyttes ferdigtrykte stemmesedler. Hovedstyret består dessuten av ett medlem av Misjonsforbundet UNGs landsstyre, ett medlem av styret i PMF og ett medlem av styret for Ansgarskolen AS ( 5.1). SAK 19 VALG AV LEDER I HOVEDSTYRET Forslag til kandidat: Ove Gundersen, 58 år, Froland Han er medlem i Froland Misjonskirke der han nå er styreleder, og han er styreleder i Hovedstyret for Misjonsforbundet. Han er pensjonert polititjenestemann, har vært kommunepolitiker i 16 år og har nå deltidsstilling som varaordfører i Froland. Han har en rekke lederverv innen politikk og menighet gjennom mange år. - Jeg ønsker å være med fordi jeg har en brann for menighet og Guds rike. Med min bakgrunn og erfaring ønsker jeg å bidra til å utvikle Misjonsforbundet. Trivelig og inspirerende samarbeid i Hovedstyret gjør at jeg stiller meg til disposisjon videre. Alle dokumentene til Generalforsamlingen 2014 kan lastes ned fra hjemmesiden SAK 20 OG 21 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HOVEDSTYRET Kandidatliste, alfabetisk: 1. Sjur Brændeland, Grimstad 2. Ingar Adolf Eilertsen, Mårnes 3. Jan Åge Gabrielsen, Fevik 4. Øyvind Gryting, Grimstad 5. Harald Grønlund, Kristiansand 6. Jorunn Hummelsund, Bergen 7. Irene Skogly Lervåg, Haugesund 8. Gordon Møskeland, Lyngdal 9. Bente E. Nome, Kristiansand 10. Øyvin Sandby, Oslo Presentasjon av hver enkelt kandidat: Sjur Brændeland, 48 år, Grimstad Han er medlem i Grimstad Misjonskirke og er utdannet sivilingeniør innen databehandling. Han jobber i Kongsberg Olje og Gass, er gift og har tre tenåringsbarn. Han har tidligere vært ordfører i NmU og satt i den perioden også i Forbundsstyret. I siste periode har han møtt i Hovedstyret som vararepresentant. Han har ledet et menighetsutviklingsprosjektet i Grimstad misjonskirke. - Jeg synes det er spennende å være med i Hovedstyre nå når Vekst 2020 er i gjennomføringsfasen med områder som menighetsplanting og menighetsutvikling i fokus. Jeg har hatt min tilhørighet i Misjonsforbundet i alle år og ønsker å være med å bidra i felleskapet. Side 1

2 Ingar Adolf Eilertsen, 55 år, Mårnes i Nordland Han er medlem og leder i Mårnes misjonsmenighet. Han har jobbet i Posten i 24 år og vært butikkansatt i 24 år, samt 4 år som driftsteknikker i oppdrettsnæringen og to år i byggebransjen. Han har vært fosterfar på heltid de to siste årene og ble bestefar i Jeg ønsker å være med i Hovedstyret fordi jeg ble spurt og fordi det høres spennende ut. Jan Åge Gabrielsen, 49 år, Fevik Han er medlem i Fevik Misjonskirke og arbeider som lektor ved en ungdomsskole i Arendal. Han er leder av en kommunal fritidsklubb for ungdom og med i kommunens psykososiale kriseteam. Styremedlem i misjonsorganisasjonen Asialink, leder av Studentkirka på universitetet i Grimstad, fast andaktsskribent i lokalavisen Agderposten og godkjent forkynner i Misjonsforbundet. - Jeg har vært medlem av hovedstyret i to år, og syntes dette arbeidet er spennende. Opplever at jeg har mer å bidra med og tar gjerne en periode til. Jeg er svært glad for den raushet og ekspansjonstenkning jeg finner i Misjonsforbundet, ikke minst gjennom Vekst Vi er i bevegelse fremover. Jeg tror jeg kan bidra med teologisk kompetanse og bred menighetserfaring. Jeg brenner for misjon og menighetsplanting. Skal Vekst 2020 bli en virkelighet må vi nå en ny generasjon med evangeliet. Som leder av en kommunal fritidsklubb for ungdom kjenner jeg noe av pulsslaget i ungdomskulturen. Øyvind Gryting, 43 år, Grimstad Han er medlem i Grimstad misjonsmenighet og medlem i Hovedstyret den siste perioden. Han er elektronikkingeniør og jobber med utvikling av nye produkter med elektronikk og programvare. I sitt arbeid er analyse, situasjonsforståelse og nøyaktighet viktige egenskaper. I misjonsmenigheten har han vært leder av Lederskapet i ni år, og han har noe erfaring med ungdomsarbeid og ledet flere Alpha-kurs. -Jeg har vært med i Hovedstyret de siste to årene, og ønsker å være med videre. Vekst 2020 er en utfordrende og spennende prosess. Jeg ser at ikke alle strukturer og systemer i Misjonsforbundet er like godt tilpasset en situasjon med mange store menigheter, og menigheter som vokser mye. Å arbeide med strukturer og organisasjon kan oppfattes som lite «åndelig» og kanskje kjedelig. Min erfaring er at dersom strukturene og organiseringen ikke er tilpasset menighetens visjon, mål og reelle situasjon, vil strukturene hindre og ikke fremme vekst. Derfor er vedtekter, strukturer, arbeidsfordeling, rolleavklaringer viktige når vi skal legge til rette for vekst. Hovedstyret må i samarbeid med andre deler av Misjonsforbundet, lede og gi gode råd til menigheter som vokser. Jeg har lyst til å være med i disse prosessene. Harald Grønlund, 61 år, Kristiansand Han er medlem i Salem Misjonsmenighet, Kristiansand. Han er utdannet ved Ansgar Teologiske seminar som pastor i Han har vært misjonær i Kongo for De Frie Evangeliske Forsamlinger reiste som forkynner i DFEF i ti år. Han har vikariert som pastor i Kristi Menighet Halden i ett år, vært pastor i Lista Misjonsmenighet i seks år, før han kom til Salem Misjonsmenighet i 1991 hvor han har vært styremedlem, eldste og ansatt som omsorgspastor i en deltidsstilling i om lag sju år. Han har i over 13 år vært med i lederskapet for «Bønnens Hus» i Kristiansand som ligger under den tverrkirkelig stiftelse «Sammen for Byen». Han er ansatt i Kristiansand Parkeringsselskap som leder i Driftsavdelingen som består av 16 trafikkbetjenter. Han har tidligere vært ansatt i en deltidsstilling som trafikkbetjent. - Med min bakgrunn tror jeg at jeg kan bidra noe til fellesskapets innen omsorg og diakoni. Jeg brenner for å hjelpe de i samfunnet og de i menighetene som sliter på forskjellige områder og at bønnearbeidet skal styrkes. Jorunn Hummelsund, 48 år, Bergen Hun er medlem og ansatt i Bergen Misjonsmenighet og medlem i Hovedstyret den siste perioden. Hun er utdannet sykepleier, har arbeidet både innen sykehus, hjemmesykepleie, psykiatri og sykehjem. Har jobbet i barnehage, vært dagmamma og er mor til tre ungdommer. Har vært elev ved «Veien Bibelskole» og senere hjulpet skolen med elevoppfølging. Fra september 2012 har hun i Bergen Misjonsmenighet hatt ansvar innen forkynnelse, menighetsbygging, besøkstjeneste, samtaler, kontor og administrasjon. Hun har vært med i lederskapet i over 12 år, hvorav åtte år som leder. -Jeg har sittet i Hovedstyre i siste periode og opplever det som en glede. Det er inspirerende og givende å se at valg som er tatt, ikke minst i forhold til Vekst visjonen, har satt oss i gode prosesser og åpnet nye muligheter for å nå mennesker med evangeliet. Jeg ønsker å se nye menigheter vokse frem og at menigheter som sliter skal få ny Side 2

3 giv og hjelp til å komme videre. Hummelsund fortsatt: Jeg synes det er viktig at Misjonsforbundet jobbet parallelt både nasjonalt og internasjonalt, fordi vi trenger misjonsarbeid både hjemme og ute. Jeg opplever det som viktig at det er representanter fra flere landsdeler representert i Hovedstyret. Vi har ofte forskjellige utfordringer avhengig av hvor i landet vi bor, men også kunne formidle fra det vi jobber med sentralt til menighetene i området der vi er representert. Jeg brenner for enhetstanken mellom de troende, å få stå sammen med de andre troende på forskjellige arenaer, og at vi oppmuntrer og støtter hverandre. Irene Skogly Lervåg, 53 år, Haugesund Hun er medlem i Haugesund Misjonskirke og er utdannet i kjøkkenfag. Hun har jobbet i kantinen på Statoil Mongstad og ti år på Radøytunet Leir og Misjonssenter på Radøy. Flyttet i 1996 til Haugesund, der hun de siste tolv årene har jobbet ved et fosterhjem for Barnevernstjenesten. Hun er gift og har fire voksne barn, fire barnebarn og en fostersønn. - Jeg «giftet» meg inn i Misjonsforbundet for 35 år siden og har vært medlem siden. Jeg satt i styret i Haugesund Nordre Misjonskirke i 11 år, hvorav tre som formann. Jeg var innsatt som diakon i menigheten i 14 år. Det innebar alt fra praktiske oppgaver til sjelesorg og konfirmantarbeid. For snart tre år siden flyttet vi over til Haugesund Misjonskirke, der jeg er forbeder, møtevert og er engasjert i eldrearbeidet. Jeg brenner for at menighetene våre skal være Jesus-sentrerte på en relevant måte. Jeg kunne ønske meg mer hjelp til menighetene for å utruste sjelesørgere, forbedere og diakoner. Gordon Møskeland, 53 år, Lyngdal Han er medlem i Lyngdal Misjonsmenighet og jobber som innkjøpssjef i Farsund Aluminium Casting siden Han har jobbet som logistikksjef i fire år på samme plass, og han er utdannet økonom og bokhandler. - Jeg har brent for Misjonsforbundet siden jeg i 1975 lærte hva vi stod for. Etter det har jeg alltid tenkt på meg selv som en rotekte misjonsforbunder. Mottoet «Guds barns enhet og menneskers frelse» er for meg essensen i hva et kirkesamfunn bør være. Jeg brenner for at Misjonsforbundet skal vokse og få en større betydning i menneskers liv og i de forskjellige nærmiljøene. Strategisk tenking og de lange linjer er min styrke. Jeg tror jeg kan tilføre hovedstyret noe på disse områdene. Bente Elisabeth Næser Nome, 46 år, Kristiansand Hun er medlem i Randesund Misjonsmenighet og har blant annet jobbet i Den norske kirke som kateket og i Salem Misjonsmenighet som administrasjonsleder. Hun stiller til gjenvalg for en ny periode i Hovedstyret, men kun til fast plass. - Vi har Vekst 2020 med konkrete mål som vi jobber godt mot. Det er viktig at vi i dette arbeidet også tenker diakonalt. Hvordan tar vi best vare på nye som legges til menigheten, og kan vi som menighet bety noe i vårt nærområde for de som bor der. Jeg har de siste fire årene vært med i Internasjonalt råd, og det har vært en spennende periode med oppstart av arbeid på nye felt. Jeg er opptatt av at vi som Misjonsforbund har et tydelig misjonsoppdrag. Øyvin Sandby, 52 år, Oslo Han er medlem i Misjonskirken Oslo Syd (MOS) på Holmlia, og han har de siste fem årene jobbet som prosjektleder ved leveranse av større olje og gass systemer. Sin utdanning har han fra befalsutdannelse fra Marinen, og utdannet petroleumsingeniør og bedriftsøkonom. Han har jobbet internasjonalt med salg og markedsføring i over ti år, og han har sittet i flere styrer sammenlagt i over 20 år, de fleste frivillige verv men også i bedriftssammenheng. I dag er han styremedlem i MOS. - Jeg vil være med for å bedre kommunikasjonen ut mot menighetene innen misjonsforbundet samt å øke bevisstheten om at vi faktisk er en del av noe større. Misjon i nærmiljøet er noe jeg er sterkt opptatt av samt samarbeid innen de ulike kirkemiljøene. Jeg har mange utenlandske venner og forsøker å være åpen og inkluderende samt forklare den norske kulturen. Et motto jeg forsøker å leve etter er «Jesus sett mitt hjerte i brann». SAK 22 KONTROLLKOMITEEN Leder av kontrollkomiteen: Kolbein Rege, 63 år, Bømlo To medlemmer til kontrollkomiteen: Odd Kjell Ingvaldsen, 63 år, Haugesund Grete Bjørkli Hansen, 44 år, Haugesund Side 3

4 SAK 23 VALG PREDIKANT- OG MENIGHETS- RÅDET (PMR) Det skal velges to medlemmer til PMR. Kandidater som foreslås: SAK 25 REVISOR Misjonsforbundet benytter revisjonsfirmaet BDO AS, og Hovedstyrets innstilling til vedtak er: Generalforsamlingen gjenvelger BDO AS som revisor for de neste to årene. Reidun Koch, 67 år, Oslo Hun er medlem av Oslo misjonskirke Betlehem, der hun er med i menighetens misjonsråd og trosopplæringsråd, samt har ansvaret for menighetens arkiv. Hun er utdannet lærer, har arbeidet ti år som misjonær i Kongo og 23 år som lærer for kreftsyke barn og unge på Radiumhospitalet. Hun er nå pensjonist. - Jeg har vært med i PMR i fire år og synes det har vært en spennende utfordring. Jeg tror jeg har hatt nytte av den kjennskapen jeg har fått til Misjonsforbundet gjennom arbeid og menighetsliv. Jeg brenner for det meste som angår menighet og misjon. Jeg ønsker å være med å legge til rette for godt fungerende menigheter der ansatte, lederskap og medlemmer er med på å gjøre hverandre gode. Erna Søgaard Ultvedt, 58 år, Skien Hun er medlem og pastor i Gjerpen Misjonskirke. Hun er utdannet hjelpepleier og har vært misjonær i Colombia i fem år. Hun er pastor på tolvte året i Gjerpen Misjonskirke. SAK 24 VALGKOMITEEN Kandidater til valgkomiteen: - Jeg har allerede vært med i PMR i en periode og opplever dette både lærerikt og utfordrende. Leder: Thorleif Bruseland (Skien/Bryne) Medlemmer: Kristin Rakli Andersen (Kråkstad) Rolf A. Breistein (Bergen) Jørn Haugeland (Kristiansand) Grete Jarlesdatter Vangstad (Bodø) ANSGARSKOLENS EIERMØTE HAUGESUND, 29. MAI - 1. JUNI 2014 VALG TIL SKOLESTYRET Valg til Skolestyret skjer under Ansgarskolens eiermøte som er en del av forhandlingene. Det skal velges styreleder, fire faste medlemmer og to varamedlemmer. VALG AV STYRELEDER: Erling Hellum, 62 år, Arendal Han er medlem av Arendal misjonskirke, utdannet jurist og er direktør i Innovasjon Norge. Han har vært styreleder i Arendal misjonskirke og tidligere medlem i Misjonsforbundets ytremisjonsstyre. Han er nå styreleder for Ansgarskolens styre. - Jeg har vært med i skolestyret noen år, hvor de siste seks årene som styreleder. Jeg synes den virksomheten som drives på Ansgarskolen er svært viktig og spennende. Det er flott å se at skolen fortsatt er i vekst og utvikling med stadig økende studenttall og fornøyde studenter. Mine bidrag er kontinuitet i styret, erfaring fra saksfeltet, stort nettverk innenfor næringslivet og det offentlige. Jeg har juridisk kompetanse, erfaring fra en rekke styreverv blant annet fra Sørlandet sykehus HF, og jeg har et stort engasjement for Ansgarskolen. Side 4

5 VALG AV MEDLEMMER OG VARA- MEDLEMMER TIL SKOLESTYRET: Kandidater, alfabetisk rekkefølge: 1. Astrid Fjeld, 43 år, Skien 2. Årstein Justnes, 43 år, Kristiansand 3. Roy Mersland, 49 år, Søgne 4. Per Ravna, 63år, Bodø 5. Svein-Tore Råmunddal, 50 år, Kristiansand 6. Anne Margrethe Ree Sunde, 33 år, Stavanger Astrid Fjeld, 43 år, Skien Hun er medlem i Gjerpen Misjonskirke og har jobbet som lærer ved Toppidrettsgymnaset i Telemark de siste ni årene. Hun er da koordinator for spesialpedagogiske tiltak og lærer i spansk. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i engelsk og spansk. Tidligere arbeidserfaring fra norsk barne- og ungdomsskole, samt totalt tre år der hun på ulike vis har jobbet med misjonsarbeid i Colombia (inkludert to år som leder på NmUs ungdomsteam). - Jeg har sagt ja til å stille til valg fordi jeg ser det som spennende å kunne bli bedre kjent med Misjonsforbundets egen skole og kunne være med å prege skolens framtid. Det at ungdom får muligheten til å få en nærere Jesus-relasjon gjennom de ulike linjene på bibelskolen, i tillegg til at vi i vår sammenheng har en teologisk høgskole der vi kan være med på å utdanne mennesker til tjeneste til vårt eget kirkesamfunn. Det å være med på å sende ut mennesker til andre organisasjoner er viktig og flott, og jeg synes misjonsarbeid er spennende og utfordrende. Årstein Justnes, 43 år, Kristiansand Han deltar i menighetsplantingsprosjektet Hånes som samles på Ansgarskolen annenhver søndag med målsetning om å starte et kirkefellesskap for Hånes, Lauvåsen, Hamresanden og Tveit. Han er førsteamanuensis i bibelvitenskap med Universitetet i Agder (UiA). Han har tidligere vært instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie, UiA, og lektor/førstelektor ved Ansgar Teologiske Seminar/Høgskole. Han har bred ledererfaring og tjente i som leder for Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap. Han er utdannet teolog fra MF, cand.mag. UiO, og har doktorgrad i teologi fra MF. - Jeg ønsker særlig å bidra til at høgskolen kan utvikle seg videre og hevde seg nasjonalt og internasjonalt blant andre universiteter og høgskoler. Jeg kjenner skolen svært godt, og har vært student der i tre år og lærer i åtte år. Personlig brenner jeg særlig for bibelfagene og bibelspråkene, en brann med relevans både for høgskolen og bibelskolen. Roy Mersland, 49 år, Søgne Han er medlem i Lyngdal Misjonsmenighet, men aktiv i Langenes Arbeidskirke (Den norske Kirke) i Søgne hvor han bor med sin familie. Han er utdannet økonom med doktorgrad i International Business og er ansatt som professor i International Business and Development på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder siden Han har vært misjonær for Misjonsalliansen i Ecuador i til sammen cirka ti år, og han er fortsatt aktivt involvert i Misjonsalliansen. Han har tidligere vært markedssjef i avisen Vårt Land. Et av hans egne forskningsfelt er eierstyring og styrearbeid. Han har bred styreerfaring og er rådgiver for flere styrer og eiergrupperinger. - Jeg vil i skolestyret arbeide for at Ansgarskolen skal være kjent for et høyt faglig nivå på forskning og undervisning og at høyt faglig nivå skal virke tiltrekkende på nye studenter og ansatte. Dessuten vil jeg at Bibelskolen skal bidra til trygg tro for studentene, og jeg ønsker å bygge videre så skolene har en sunn økonomi og at beslutninger fattes på solid saksgrunnlag. Per Ravna, 63 år, Bodø Han er medlem i Misjonskirka i Bodø, og han er lektor i matematikk ved Universitetet i Nordland. Han har vært studieleder i flere perioder og har jobbet med internasjonalisering, spesielt innen profesjonsutdanningene. Han har hatt lederoppgaver i lokalmenigheten og i distriktet og har vært medlem av skolestyret i en periode på ti år, hvor fem av disse årene som leder, på og 90- tallet. Han har vært medlem i styret for Ansgarskolen også de to siste årene. - Ansgarskolen er inne i et viktig arbeid med å stake ut strategien for de neste årene. Jeg stiller til gjenvalg i skolestyret fordi jeg gjerne vil være med videre i denne prosessen. Ansgarskolens rolle i Vekst 2020 og i Misjonsforbundets strategiplan bør synliggjøres bedre blant annet gjennom praksisnære og fleksibelt organiserte studietilbud. Da kan skolen bli en enda viktigere faktor i det menighetsbyggende arbeidet, også for små og mellomstore menigheter utenfor den regionen der skolen ligger. Side 5

6 Svein-Tore Råmunddal, 50 år, Kristiansand Han er medlem i Randesund misjonskirke og driver eget firma som leverer tjenester innenfor eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, selskapsledelse og eierstyring. Han er utdannet bygningsingeniør og takstmann, og han har lang erfaring fra styrearbeid både i menighet og næringsliv. -Jeg har siden tidlig ungdomsår vært engasjert i menighetsarbeid. Først i Mjøndalen Frie Misjonsmenighet som leder i speiderarbeid, ungdomsforening og medlem av menighetsstyre. De siste 20 årene har jeg vært engasjert i Randesund misjonskirke i Kristiansand. Her har jeg hatt ulike engasjement i barnearbeid, Alpha-arbeid og i lederskapet som både som leder og medlem. Jeg har siden jeg gikk på Ansgarskolen i 1985 og avtjente siviltjeneste der i , hatt et hjerte for skolen. Ansgarskolen har vært og er viktig for svært mange unge mennesker i Misjonsforbundet og i kristen-norge. Jeg ønsker å bidra til å utvikle skolen videre slik at unge mennesker kan stå godt rustet til å møte framtidens utfordringer i liv og tjeneste. Jeg har sittet som varamedlem de siste to årene og deltatt i pågående strategiprosess for skolen, og jeg tror jeg kan bidra både strategisk og operativt på ulike områder i styresammenheng. Anne Margrethe Ree Sunde, 33 år, Stavanger Hun er medlem i Gausel menighet, Stavanger, har vært daglig leder i Misjonsforbundet UNG og nå er hun ansatt som personalrådgiver i Stavanger bispedømme. Hun har graden master i teologi fra Menighetsfakultetet, har studert endringsledelse (master) ved Universitetet i Stavanger og psykologi (årsenhet) ved Universitetet i Oslo. Hun har tatt disippeltreningsskole (DTS) på Kona, Hawaii. Yrkeserfaringen fra ledelse i menighets- og organisasjonsliv har dessuten vært som festivalkoordinator i KRIK, teamkoordinator for ungdomsteam i Storsalen menighet i Oslo. Hun har vært styremedlem i KRIK, frikirkelig barne- og ungdomsunion og nordisk barne- og ungdomskomité i IFFEC. - Jeg stiller til valg for skolestyret fordi jeg er opptatt av at unge mennesker skal utrustes med faglig kompetanse og kvalifikasjoner som er utviklende - både for studentene personlig og for menighets- og organisasjonsarbeidet. Ansgarskolen har et fagmiljø og en skolekultur som mange holder høyt. Jeg kjenner mange som har gått på skolen og snakker varmt om både personlig og faglig utbytte. Jeg er også opptatt av at bibelskolen utvikles for nye generasjoner slik at den fortsatt vil være en viktig bidragsyter for norsk menighetsliv. Side 6

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket :

3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket : 3-12 Å r g a n g 1 0 9 Tilbakeblikket : Jarle Råmunddal Hovedtema: Evangelisering på dagsorden Liv, vekst og moro i Nord Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke:

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke: 2-10 Å r g a n g 1 0 7 HOVEDSAKEN: Menighetsplanting Narvik Misjonskirke: En stille vekkelse Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG

Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG 1 Valgkomiteenes innstillinger Leder 1. Geir Jørgen Bekkevold Styremedlem/Varamedlem 1. Lemma Desta 2. Mette M. Hebnes 3. Tor Øyvind Sandaker 4. Sissel Smørvik 5.

Detaljer

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012 SAMMEN OM menighet og diakoni Prosjektkatalog 2012 INNHOLD Enhet menighet diakoni s 4 Nasjonalt Menighetsplanting og -utvikling s 6 Fakta om arbeidet i Norge s 8 Internasjonalt Kina Lang tids samarbeid

Detaljer

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter 1-11 Å r g a n g 1 0 8 Menighetens livspuls Portrettet: carlos diaz Gjenggutten som ble menighetsplanter SPESIALUTGAVE: SAMMEN OM MISJON LOKALT OG GLOBALT Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt 4-13 Årgang 110 innsamling: Flyktninger i Colombia Hovedsak: Musikkglede Portrett: Erna Søgaard Ultvedt Menigheten: Hjerterom i Bodø Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 FUNG. ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

2-09 HOVEDSAKEN: Giveriver alltid av det gode? Menighet på beina og underveis Angst, håp, fortvilelse og mirakler ÅRGANG 105.

2-09 HOVEDSAKEN: Giveriver alltid av det gode? Menighet på beina og underveis Angst, håp, fortvilelse og mirakler ÅRGANG 105. 2-09 ÅRGANG 105 HOVEDSAKEN: MONEY! MONEY. MONEY? Giveriver alltid av det gode? Menighet på beina og underveis Angst, håp, fortvilelse og mirakler 1 Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

Internasjonalt: 2-2014 Årgang 111. Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen. Portrettet: Hovedsak: Opptur. i Haugesund. Jan Elverum i Blå Kors

Internasjonalt: 2-2014 Årgang 111. Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen. Portrettet: Hovedsak: Opptur. i Haugesund. Jan Elverum i Blå Kors Internasjonalt: Besøk til Kina og Polen 2-2014 Årgang 111 Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen Portrettet: Jan Elverum i Blå Kors Hovedsak: Opptur i Haugesund Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

3-13. Liv & Vekst MENIGHETEN: Det bobler i Larvik LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84)

3-13. Liv & Vekst MENIGHETEN: Det bobler i Larvik LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84) 3-13 Å r g a n g 1 1 0 Hovedsak: Liv & Vekst LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84) MENIGHETEN: Det bobler i Larvik Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 FUNG. ANSVARLIG REDAKTØR: Trond Filberg

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

4-2014 Årgang 111. Innsamling: På parti med de oversette. Nyhet: Stagedive Live gir ut plate. Portrettet: Gav hele livet til Gud. Hovedsak: Hva gir vi

4-2014 Årgang 111. Innsamling: På parti med de oversette. Nyhet: Stagedive Live gir ut plate. Portrettet: Gav hele livet til Gud. Hovedsak: Hva gir vi 4-2014 Årgang 111 Innsamling: På parti med de oversette Nyhet: Stagedive Live gir ut plate Portrettet: Gav hele livet til Gud Hovedsak: Hva gir vi TIL HVERANDRE? Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

1 ÅRGANG 106, FEBRUAR

1 ÅRGANG 106, FEBRUAR Nr 1 ÅRGANG 106, FEBRUAR 2009 misjonsforbundet x 2-16 000 medlemmer er målet før 2020 s.10 frelse, enhet, frihet og misjon i 125 år s. 4 NØDROP FRA FINNMARK s. 8 redaktørens innspill 2 MISJONSBLADET Organ

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal:

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder N r 1 / 2 0 1 1 Å r g a n g 4 Mission Kids i arendal: Mylder på Myra side 4 Supert i Sveits side 28 Møt Biskop Skjevesland side 12 Monica vasquez: til kamp

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 2/2012 Årgang 5 Opplag 34 000 Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse s 12 agnes på strand: Energi & galskap s 6 bibel og business: Møt

Detaljer