Presentasjon av kandidater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av kandidater"

Transkript

1 MISJONSFORBUNDETS GENERALFORSAMLING HAUGESUND, 29. MAI - 1. JUNI 2014 BILAG 10 VALG. SAKENE 12, Presentasjon av kandidater Gjelder for følgende organer: Hovedstyret - Kontrollkomitéen - Predikant- og menighetsrådet (PMR) - Valgkomiteen - Revisor - Skolestyret for Ansgarskolen HOVEDSTYRET Til Hovedstyret skal det velges styreleder, seks faste medlemmer hvorav en av disse seks blir nestleder, samt to varamedlemmer. Valget på medlemmer og varamedlemmer skjer i to omganger, og det benyttes ferdigtrykte stemmesedler. Hovedstyret består dessuten av ett medlem av Misjonsforbundet UNGs landsstyre, ett medlem av styret i PMF og ett medlem av styret for Ansgarskolen AS ( 5.1). SAK 19 VALG AV LEDER I HOVEDSTYRET Forslag til kandidat: Ove Gundersen, 58 år, Froland Han er medlem i Froland Misjonskirke der han nå er styreleder, og han er styreleder i Hovedstyret for Misjonsforbundet. Han er pensjonert polititjenestemann, har vært kommunepolitiker i 16 år og har nå deltidsstilling som varaordfører i Froland. Han har en rekke lederverv innen politikk og menighet gjennom mange år. - Jeg ønsker å være med fordi jeg har en brann for menighet og Guds rike. Med min bakgrunn og erfaring ønsker jeg å bidra til å utvikle Misjonsforbundet. Trivelig og inspirerende samarbeid i Hovedstyret gjør at jeg stiller meg til disposisjon videre. Alle dokumentene til Generalforsamlingen 2014 kan lastes ned fra hjemmesiden SAK 20 OG 21 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HOVEDSTYRET Kandidatliste, alfabetisk: 1. Sjur Brændeland, Grimstad 2. Ingar Adolf Eilertsen, Mårnes 3. Jan Åge Gabrielsen, Fevik 4. Øyvind Gryting, Grimstad 5. Harald Grønlund, Kristiansand 6. Jorunn Hummelsund, Bergen 7. Irene Skogly Lervåg, Haugesund 8. Gordon Møskeland, Lyngdal 9. Bente E. Nome, Kristiansand 10. Øyvin Sandby, Oslo Presentasjon av hver enkelt kandidat: Sjur Brændeland, 48 år, Grimstad Han er medlem i Grimstad Misjonskirke og er utdannet sivilingeniør innen databehandling. Han jobber i Kongsberg Olje og Gass, er gift og har tre tenåringsbarn. Han har tidligere vært ordfører i NmU og satt i den perioden også i Forbundsstyret. I siste periode har han møtt i Hovedstyret som vararepresentant. Han har ledet et menighetsutviklingsprosjektet i Grimstad misjonskirke. - Jeg synes det er spennende å være med i Hovedstyre nå når Vekst 2020 er i gjennomføringsfasen med områder som menighetsplanting og menighetsutvikling i fokus. Jeg har hatt min tilhørighet i Misjonsforbundet i alle år og ønsker å være med å bidra i felleskapet. Side 1

2 Ingar Adolf Eilertsen, 55 år, Mårnes i Nordland Han er medlem og leder i Mårnes misjonsmenighet. Han har jobbet i Posten i 24 år og vært butikkansatt i 24 år, samt 4 år som driftsteknikker i oppdrettsnæringen og to år i byggebransjen. Han har vært fosterfar på heltid de to siste årene og ble bestefar i Jeg ønsker å være med i Hovedstyret fordi jeg ble spurt og fordi det høres spennende ut. Jan Åge Gabrielsen, 49 år, Fevik Han er medlem i Fevik Misjonskirke og arbeider som lektor ved en ungdomsskole i Arendal. Han er leder av en kommunal fritidsklubb for ungdom og med i kommunens psykososiale kriseteam. Styremedlem i misjonsorganisasjonen Asialink, leder av Studentkirka på universitetet i Grimstad, fast andaktsskribent i lokalavisen Agderposten og godkjent forkynner i Misjonsforbundet. - Jeg har vært medlem av hovedstyret i to år, og syntes dette arbeidet er spennende. Opplever at jeg har mer å bidra med og tar gjerne en periode til. Jeg er svært glad for den raushet og ekspansjonstenkning jeg finner i Misjonsforbundet, ikke minst gjennom Vekst Vi er i bevegelse fremover. Jeg tror jeg kan bidra med teologisk kompetanse og bred menighetserfaring. Jeg brenner for misjon og menighetsplanting. Skal Vekst 2020 bli en virkelighet må vi nå en ny generasjon med evangeliet. Som leder av en kommunal fritidsklubb for ungdom kjenner jeg noe av pulsslaget i ungdomskulturen. Øyvind Gryting, 43 år, Grimstad Han er medlem i Grimstad misjonsmenighet og medlem i Hovedstyret den siste perioden. Han er elektronikkingeniør og jobber med utvikling av nye produkter med elektronikk og programvare. I sitt arbeid er analyse, situasjonsforståelse og nøyaktighet viktige egenskaper. I misjonsmenigheten har han vært leder av Lederskapet i ni år, og han har noe erfaring med ungdomsarbeid og ledet flere Alpha-kurs. -Jeg har vært med i Hovedstyret de siste to årene, og ønsker å være med videre. Vekst 2020 er en utfordrende og spennende prosess. Jeg ser at ikke alle strukturer og systemer i Misjonsforbundet er like godt tilpasset en situasjon med mange store menigheter, og menigheter som vokser mye. Å arbeide med strukturer og organisasjon kan oppfattes som lite «åndelig» og kanskje kjedelig. Min erfaring er at dersom strukturene og organiseringen ikke er tilpasset menighetens visjon, mål og reelle situasjon, vil strukturene hindre og ikke fremme vekst. Derfor er vedtekter, strukturer, arbeidsfordeling, rolleavklaringer viktige når vi skal legge til rette for vekst. Hovedstyret må i samarbeid med andre deler av Misjonsforbundet, lede og gi gode råd til menigheter som vokser. Jeg har lyst til å være med i disse prosessene. Harald Grønlund, 61 år, Kristiansand Han er medlem i Salem Misjonsmenighet, Kristiansand. Han er utdannet ved Ansgar Teologiske seminar som pastor i Han har vært misjonær i Kongo for De Frie Evangeliske Forsamlinger reiste som forkynner i DFEF i ti år. Han har vikariert som pastor i Kristi Menighet Halden i ett år, vært pastor i Lista Misjonsmenighet i seks år, før han kom til Salem Misjonsmenighet i 1991 hvor han har vært styremedlem, eldste og ansatt som omsorgspastor i en deltidsstilling i om lag sju år. Han har i over 13 år vært med i lederskapet for «Bønnens Hus» i Kristiansand som ligger under den tverrkirkelig stiftelse «Sammen for Byen». Han er ansatt i Kristiansand Parkeringsselskap som leder i Driftsavdelingen som består av 16 trafikkbetjenter. Han har tidligere vært ansatt i en deltidsstilling som trafikkbetjent. - Med min bakgrunn tror jeg at jeg kan bidra noe til fellesskapets innen omsorg og diakoni. Jeg brenner for å hjelpe de i samfunnet og de i menighetene som sliter på forskjellige områder og at bønnearbeidet skal styrkes. Jorunn Hummelsund, 48 år, Bergen Hun er medlem og ansatt i Bergen Misjonsmenighet og medlem i Hovedstyret den siste perioden. Hun er utdannet sykepleier, har arbeidet både innen sykehus, hjemmesykepleie, psykiatri og sykehjem. Har jobbet i barnehage, vært dagmamma og er mor til tre ungdommer. Har vært elev ved «Veien Bibelskole» og senere hjulpet skolen med elevoppfølging. Fra september 2012 har hun i Bergen Misjonsmenighet hatt ansvar innen forkynnelse, menighetsbygging, besøkstjeneste, samtaler, kontor og administrasjon. Hun har vært med i lederskapet i over 12 år, hvorav åtte år som leder. -Jeg har sittet i Hovedstyre i siste periode og opplever det som en glede. Det er inspirerende og givende å se at valg som er tatt, ikke minst i forhold til Vekst visjonen, har satt oss i gode prosesser og åpnet nye muligheter for å nå mennesker med evangeliet. Jeg ønsker å se nye menigheter vokse frem og at menigheter som sliter skal få ny Side 2

3 giv og hjelp til å komme videre. Hummelsund fortsatt: Jeg synes det er viktig at Misjonsforbundet jobbet parallelt både nasjonalt og internasjonalt, fordi vi trenger misjonsarbeid både hjemme og ute. Jeg opplever det som viktig at det er representanter fra flere landsdeler representert i Hovedstyret. Vi har ofte forskjellige utfordringer avhengig av hvor i landet vi bor, men også kunne formidle fra det vi jobber med sentralt til menighetene i området der vi er representert. Jeg brenner for enhetstanken mellom de troende, å få stå sammen med de andre troende på forskjellige arenaer, og at vi oppmuntrer og støtter hverandre. Irene Skogly Lervåg, 53 år, Haugesund Hun er medlem i Haugesund Misjonskirke og er utdannet i kjøkkenfag. Hun har jobbet i kantinen på Statoil Mongstad og ti år på Radøytunet Leir og Misjonssenter på Radøy. Flyttet i 1996 til Haugesund, der hun de siste tolv årene har jobbet ved et fosterhjem for Barnevernstjenesten. Hun er gift og har fire voksne barn, fire barnebarn og en fostersønn. - Jeg «giftet» meg inn i Misjonsforbundet for 35 år siden og har vært medlem siden. Jeg satt i styret i Haugesund Nordre Misjonskirke i 11 år, hvorav tre som formann. Jeg var innsatt som diakon i menigheten i 14 år. Det innebar alt fra praktiske oppgaver til sjelesorg og konfirmantarbeid. For snart tre år siden flyttet vi over til Haugesund Misjonskirke, der jeg er forbeder, møtevert og er engasjert i eldrearbeidet. Jeg brenner for at menighetene våre skal være Jesus-sentrerte på en relevant måte. Jeg kunne ønske meg mer hjelp til menighetene for å utruste sjelesørgere, forbedere og diakoner. Gordon Møskeland, 53 år, Lyngdal Han er medlem i Lyngdal Misjonsmenighet og jobber som innkjøpssjef i Farsund Aluminium Casting siden Han har jobbet som logistikksjef i fire år på samme plass, og han er utdannet økonom og bokhandler. - Jeg har brent for Misjonsforbundet siden jeg i 1975 lærte hva vi stod for. Etter det har jeg alltid tenkt på meg selv som en rotekte misjonsforbunder. Mottoet «Guds barns enhet og menneskers frelse» er for meg essensen i hva et kirkesamfunn bør være. Jeg brenner for at Misjonsforbundet skal vokse og få en større betydning i menneskers liv og i de forskjellige nærmiljøene. Strategisk tenking og de lange linjer er min styrke. Jeg tror jeg kan tilføre hovedstyret noe på disse områdene. Bente Elisabeth Næser Nome, 46 år, Kristiansand Hun er medlem i Randesund Misjonsmenighet og har blant annet jobbet i Den norske kirke som kateket og i Salem Misjonsmenighet som administrasjonsleder. Hun stiller til gjenvalg for en ny periode i Hovedstyret, men kun til fast plass. - Vi har Vekst 2020 med konkrete mål som vi jobber godt mot. Det er viktig at vi i dette arbeidet også tenker diakonalt. Hvordan tar vi best vare på nye som legges til menigheten, og kan vi som menighet bety noe i vårt nærområde for de som bor der. Jeg har de siste fire årene vært med i Internasjonalt råd, og det har vært en spennende periode med oppstart av arbeid på nye felt. Jeg er opptatt av at vi som Misjonsforbund har et tydelig misjonsoppdrag. Øyvin Sandby, 52 år, Oslo Han er medlem i Misjonskirken Oslo Syd (MOS) på Holmlia, og han har de siste fem årene jobbet som prosjektleder ved leveranse av større olje og gass systemer. Sin utdanning har han fra befalsutdannelse fra Marinen, og utdannet petroleumsingeniør og bedriftsøkonom. Han har jobbet internasjonalt med salg og markedsføring i over ti år, og han har sittet i flere styrer sammenlagt i over 20 år, de fleste frivillige verv men også i bedriftssammenheng. I dag er han styremedlem i MOS. - Jeg vil være med for å bedre kommunikasjonen ut mot menighetene innen misjonsforbundet samt å øke bevisstheten om at vi faktisk er en del av noe større. Misjon i nærmiljøet er noe jeg er sterkt opptatt av samt samarbeid innen de ulike kirkemiljøene. Jeg har mange utenlandske venner og forsøker å være åpen og inkluderende samt forklare den norske kulturen. Et motto jeg forsøker å leve etter er «Jesus sett mitt hjerte i brann». SAK 22 KONTROLLKOMITEEN Leder av kontrollkomiteen: Kolbein Rege, 63 år, Bømlo To medlemmer til kontrollkomiteen: Odd Kjell Ingvaldsen, 63 år, Haugesund Grete Bjørkli Hansen, 44 år, Haugesund Side 3

4 SAK 23 VALG PREDIKANT- OG MENIGHETS- RÅDET (PMR) Det skal velges to medlemmer til PMR. Kandidater som foreslås: SAK 25 REVISOR Misjonsforbundet benytter revisjonsfirmaet BDO AS, og Hovedstyrets innstilling til vedtak er: Generalforsamlingen gjenvelger BDO AS som revisor for de neste to årene. Reidun Koch, 67 år, Oslo Hun er medlem av Oslo misjonskirke Betlehem, der hun er med i menighetens misjonsråd og trosopplæringsråd, samt har ansvaret for menighetens arkiv. Hun er utdannet lærer, har arbeidet ti år som misjonær i Kongo og 23 år som lærer for kreftsyke barn og unge på Radiumhospitalet. Hun er nå pensjonist. - Jeg har vært med i PMR i fire år og synes det har vært en spennende utfordring. Jeg tror jeg har hatt nytte av den kjennskapen jeg har fått til Misjonsforbundet gjennom arbeid og menighetsliv. Jeg brenner for det meste som angår menighet og misjon. Jeg ønsker å være med å legge til rette for godt fungerende menigheter der ansatte, lederskap og medlemmer er med på å gjøre hverandre gode. Erna Søgaard Ultvedt, 58 år, Skien Hun er medlem og pastor i Gjerpen Misjonskirke. Hun er utdannet hjelpepleier og har vært misjonær i Colombia i fem år. Hun er pastor på tolvte året i Gjerpen Misjonskirke. SAK 24 VALGKOMITEEN Kandidater til valgkomiteen: - Jeg har allerede vært med i PMR i en periode og opplever dette både lærerikt og utfordrende. Leder: Thorleif Bruseland (Skien/Bryne) Medlemmer: Kristin Rakli Andersen (Kråkstad) Rolf A. Breistein (Bergen) Jørn Haugeland (Kristiansand) Grete Jarlesdatter Vangstad (Bodø) ANSGARSKOLENS EIERMØTE HAUGESUND, 29. MAI - 1. JUNI 2014 VALG TIL SKOLESTYRET Valg til Skolestyret skjer under Ansgarskolens eiermøte som er en del av forhandlingene. Det skal velges styreleder, fire faste medlemmer og to varamedlemmer. VALG AV STYRELEDER: Erling Hellum, 62 år, Arendal Han er medlem av Arendal misjonskirke, utdannet jurist og er direktør i Innovasjon Norge. Han har vært styreleder i Arendal misjonskirke og tidligere medlem i Misjonsforbundets ytremisjonsstyre. Han er nå styreleder for Ansgarskolens styre. - Jeg har vært med i skolestyret noen år, hvor de siste seks årene som styreleder. Jeg synes den virksomheten som drives på Ansgarskolen er svært viktig og spennende. Det er flott å se at skolen fortsatt er i vekst og utvikling med stadig økende studenttall og fornøyde studenter. Mine bidrag er kontinuitet i styret, erfaring fra saksfeltet, stort nettverk innenfor næringslivet og det offentlige. Jeg har juridisk kompetanse, erfaring fra en rekke styreverv blant annet fra Sørlandet sykehus HF, og jeg har et stort engasjement for Ansgarskolen. Side 4

5 VALG AV MEDLEMMER OG VARA- MEDLEMMER TIL SKOLESTYRET: Kandidater, alfabetisk rekkefølge: 1. Astrid Fjeld, 43 år, Skien 2. Årstein Justnes, 43 år, Kristiansand 3. Roy Mersland, 49 år, Søgne 4. Per Ravna, 63år, Bodø 5. Svein-Tore Råmunddal, 50 år, Kristiansand 6. Anne Margrethe Ree Sunde, 33 år, Stavanger Astrid Fjeld, 43 år, Skien Hun er medlem i Gjerpen Misjonskirke og har jobbet som lærer ved Toppidrettsgymnaset i Telemark de siste ni årene. Hun er da koordinator for spesialpedagogiske tiltak og lærer i spansk. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i engelsk og spansk. Tidligere arbeidserfaring fra norsk barne- og ungdomsskole, samt totalt tre år der hun på ulike vis har jobbet med misjonsarbeid i Colombia (inkludert to år som leder på NmUs ungdomsteam). - Jeg har sagt ja til å stille til valg fordi jeg ser det som spennende å kunne bli bedre kjent med Misjonsforbundets egen skole og kunne være med å prege skolens framtid. Det at ungdom får muligheten til å få en nærere Jesus-relasjon gjennom de ulike linjene på bibelskolen, i tillegg til at vi i vår sammenheng har en teologisk høgskole der vi kan være med på å utdanne mennesker til tjeneste til vårt eget kirkesamfunn. Det å være med på å sende ut mennesker til andre organisasjoner er viktig og flott, og jeg synes misjonsarbeid er spennende og utfordrende. Årstein Justnes, 43 år, Kristiansand Han deltar i menighetsplantingsprosjektet Hånes som samles på Ansgarskolen annenhver søndag med målsetning om å starte et kirkefellesskap for Hånes, Lauvåsen, Hamresanden og Tveit. Han er førsteamanuensis i bibelvitenskap med Universitetet i Agder (UiA). Han har tidligere vært instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie, UiA, og lektor/førstelektor ved Ansgar Teologiske Seminar/Høgskole. Han har bred ledererfaring og tjente i som leder for Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap. Han er utdannet teolog fra MF, cand.mag. UiO, og har doktorgrad i teologi fra MF. - Jeg ønsker særlig å bidra til at høgskolen kan utvikle seg videre og hevde seg nasjonalt og internasjonalt blant andre universiteter og høgskoler. Jeg kjenner skolen svært godt, og har vært student der i tre år og lærer i åtte år. Personlig brenner jeg særlig for bibelfagene og bibelspråkene, en brann med relevans både for høgskolen og bibelskolen. Roy Mersland, 49 år, Søgne Han er medlem i Lyngdal Misjonsmenighet, men aktiv i Langenes Arbeidskirke (Den norske Kirke) i Søgne hvor han bor med sin familie. Han er utdannet økonom med doktorgrad i International Business og er ansatt som professor i International Business and Development på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder siden Han har vært misjonær for Misjonsalliansen i Ecuador i til sammen cirka ti år, og han er fortsatt aktivt involvert i Misjonsalliansen. Han har tidligere vært markedssjef i avisen Vårt Land. Et av hans egne forskningsfelt er eierstyring og styrearbeid. Han har bred styreerfaring og er rådgiver for flere styrer og eiergrupperinger. - Jeg vil i skolestyret arbeide for at Ansgarskolen skal være kjent for et høyt faglig nivå på forskning og undervisning og at høyt faglig nivå skal virke tiltrekkende på nye studenter og ansatte. Dessuten vil jeg at Bibelskolen skal bidra til trygg tro for studentene, og jeg ønsker å bygge videre så skolene har en sunn økonomi og at beslutninger fattes på solid saksgrunnlag. Per Ravna, 63 år, Bodø Han er medlem i Misjonskirka i Bodø, og han er lektor i matematikk ved Universitetet i Nordland. Han har vært studieleder i flere perioder og har jobbet med internasjonalisering, spesielt innen profesjonsutdanningene. Han har hatt lederoppgaver i lokalmenigheten og i distriktet og har vært medlem av skolestyret i en periode på ti år, hvor fem av disse årene som leder, på og 90- tallet. Han har vært medlem i styret for Ansgarskolen også de to siste årene. - Ansgarskolen er inne i et viktig arbeid med å stake ut strategien for de neste årene. Jeg stiller til gjenvalg i skolestyret fordi jeg gjerne vil være med videre i denne prosessen. Ansgarskolens rolle i Vekst 2020 og i Misjonsforbundets strategiplan bør synliggjøres bedre blant annet gjennom praksisnære og fleksibelt organiserte studietilbud. Da kan skolen bli en enda viktigere faktor i det menighetsbyggende arbeidet, også for små og mellomstore menigheter utenfor den regionen der skolen ligger. Side 5

6 Svein-Tore Råmunddal, 50 år, Kristiansand Han er medlem i Randesund misjonskirke og driver eget firma som leverer tjenester innenfor eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, selskapsledelse og eierstyring. Han er utdannet bygningsingeniør og takstmann, og han har lang erfaring fra styrearbeid både i menighet og næringsliv. -Jeg har siden tidlig ungdomsår vært engasjert i menighetsarbeid. Først i Mjøndalen Frie Misjonsmenighet som leder i speiderarbeid, ungdomsforening og medlem av menighetsstyre. De siste 20 årene har jeg vært engasjert i Randesund misjonskirke i Kristiansand. Her har jeg hatt ulike engasjement i barnearbeid, Alpha-arbeid og i lederskapet som både som leder og medlem. Jeg har siden jeg gikk på Ansgarskolen i 1985 og avtjente siviltjeneste der i , hatt et hjerte for skolen. Ansgarskolen har vært og er viktig for svært mange unge mennesker i Misjonsforbundet og i kristen-norge. Jeg ønsker å bidra til å utvikle skolen videre slik at unge mennesker kan stå godt rustet til å møte framtidens utfordringer i liv og tjeneste. Jeg har sittet som varamedlem de siste to årene og deltatt i pågående strategiprosess for skolen, og jeg tror jeg kan bidra både strategisk og operativt på ulike områder i styresammenheng. Anne Margrethe Ree Sunde, 33 år, Stavanger Hun er medlem i Gausel menighet, Stavanger, har vært daglig leder i Misjonsforbundet UNG og nå er hun ansatt som personalrådgiver i Stavanger bispedømme. Hun har graden master i teologi fra Menighetsfakultetet, har studert endringsledelse (master) ved Universitetet i Stavanger og psykologi (årsenhet) ved Universitetet i Oslo. Hun har tatt disippeltreningsskole (DTS) på Kona, Hawaii. Yrkeserfaringen fra ledelse i menighets- og organisasjonsliv har dessuten vært som festivalkoordinator i KRIK, teamkoordinator for ungdomsteam i Storsalen menighet i Oslo. Hun har vært styremedlem i KRIK, frikirkelig barne- og ungdomsunion og nordisk barne- og ungdomskomité i IFFEC. - Jeg stiller til valg for skolestyret fordi jeg er opptatt av at unge mennesker skal utrustes med faglig kompetanse og kvalifikasjoner som er utviklende - både for studentene personlig og for menighets- og organisasjonsarbeidet. Ansgarskolen har et fagmiljø og en skolekultur som mange holder høyt. Jeg kjenner mange som har gått på skolen og snakker varmt om både personlig og faglig utbytte. Jeg er også opptatt av at bibelskolen utvikles for nye generasjoner slik at den fortsatt vil være en viktig bidragsyter for norsk menighetsliv. Side 6

PRESENTASJON AV KANDIDATER

PRESENTASJON AV KANDIDATER Valg 2016-2018, sakene 19-25 PRESENTASJON AV KANDIDATER Presentasjon av kandidater til følgende organer i Misjonsforbundet: Hovedstyret, Kontrollkomitéen, Predikant og menighetsrådet, Valgkomitéen og Skolestyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø

PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø MISJONSFORBUNDET Adr: Chr stian Krohgs g 34, N-0186 OSLO TlÍt+47-233257 50 Faksz+47-22 9801 69 Bank: 3000.15.10300 Org.no.: 960 474708 E-post: post@misjonsforbundet.no lnternett: www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

HVEM ER VI HVEM ER VI?

HVEM ER VI HVEM ER VI? HVEM ER VI HVEM ER VI? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer det vi

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE

LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE 1 FORMÅL OG VISJON 1.1 FORMÅL Misjonskirken Norge (MKN) er en sammenslutning av kristne menigheter og foreninger. Formålet er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Kort presentasjon av styrekandidater på valg i Salem 2011

Kort presentasjon av styrekandidater på valg i Salem 2011 Kort presentasjon av styrekandidater på valg i Salem 2011 Alle kandidater ble oppfordret til å skrive litt om seg selv i en presentasjon. Dessverre har vi ikke fått inn svar fra alle. De som har svart

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd Utdeling av Nidarosen 2003 * Prostidag på Ytterøy 21.september 2003 Nidaros Bispedømmeråd Nidarosen 2003 tildeles Inga Daae Forberg Ytterøy Presentasjon Prisvinneren er en allsidig og aktiv kvinne innenfor

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Presentasjon av Gunn Ågot Leite

Presentasjon av Gunn Ågot Leite Presentasjon av Gunn Ågot Leite Gunn Ågot Leite, F. 25.04.1968. Bosatt på Jøa i Fosnes kommune, ei perle ut mo= havet, nord for Namsos. Kateket i Midtre Namdal kirkelige fellesråd/daglig leder i Fosnes

Detaljer

Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse

Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Hvem er vi? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen av Misjonsforbundet i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Kandidater til styret i Storsalen Menighet

Kandidater til styret i Storsalen Menighet Kandidater til styret i Storsalen Menighet Valgkomiteen innstiller følgende personer til valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i menigheten: Navn: Jon Brakestad Alder: 24 Tilhørighet i Storsalen:

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2008. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd 1 Trond Fykse Tveit 2 Ellen Langeland Gjerde 3 Morten Conrad Sæthern 4 Hilde Nornes 5 Lars Kristian Holme 6 Christine Krüger 7 Tone Solberg Schmidt

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteen for GF15 har bestått av Thomas Mæland, Åshild Margrethe Lode og Nikolai Fuglseth. Valgkomiteens innstilling til nytt følger under. Ønsker du å sende inn

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Valgkomitéens arbeid: Valgkomitéen for GF13 har bestått av Thomas G. Gardum, Roger Os og Anne-Mari Vadset. Vi startet prosessen med

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013!

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013! Oslo,den5.April2013 INNKALLINGTILORDINÆRTÅRSMØTE DetinnkalleshervedtilordinærtårsmøteiStorsalenmenighetlørdagden20.april2013kl.1200 imenighetenslokaleristaffeldtsgate4,oslo.ihenholdtilvedtektene 4D2bledatoenfor

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Handlingsplan Grimstad Normisjon

Handlingsplan Grimstad Normisjon Handlingsplan 2012 2013 Grimstad Normisjon Tilbedelse Storsamlinger Øke gudstjeneste-/møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å bedre involvere barn og ungdom i disse. F13 er med

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Jeg er kjent for å være "klartenkt", og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007.

Jeg er kjent for å være klartenkt, og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007. Forslag på valgkomité: Dag Håkon Eriksen, 34 år (G1) leder Ingeborg Dyngeland, 31 år (G3) Bente Kjøde, 50 år (G1) Olav Lende, 26 år (G2) i tillegg velger staben en representant Jorunn Jakobsen Alder: 42

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»:

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: «Unge møter eldre» Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: Fra satsningsbeskrivelsen «Fellesskap og tilhørighet» «Målet for «Unge møter eldre» er å skape en arena for kontakt på tvers av generasjoner, religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN

VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN 1 VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN 1. Stiftelsens navn og hovedkontor. Stiftelsens navn er Strømmestiftelsen., på engelsk Stromme Foundation, på spansk Fundación Stromme og på fransk Fondation Stromme.

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for

Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for 2017-2018 Valgkomiteens arbeid: Valgkomitéen for GF17 har bestått av Erlend Førre, Emil Hagen-Kristiansen og Cecilie Lund Vestergaard (leder). Vi vil takke

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling.

b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling. NKA 12/15 Valg Saksdokument: a Valgkomiteens innstilling b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling. Styrets forslag til vedtak i 12/15 b Styret anbefaler årsmøtet å velge

Detaljer

HVORFOR KRISTEN SKOLE?

HVORFOR KRISTEN SKOLE? HVORFOR KRISTEN SKOLE? Begrunnelser og hjelp til å nå nye foreldre og elever Jon-Are Åmland, Lyngdal Kristne Grunnskole LKG Belland 2 En uavhengig stiftelse Kjøpte tidligere Lyngdal Planteskole i 2005

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet Kandidater til valg av menighetsråd i Laksevåg menighet Vidar Brudvik Alder: 56 år Yrke: Avdelingsleder, Sparebanken Vest Har vært med i Laksevåg menighetsråd i 6 år, de siste fire årene som leder. Medlem

Detaljer

Valgkomitéarbeid på grunnplanet

Valgkomitéarbeid på grunnplanet 1 Valgkomitéarbeid på grunnplanet Ansvarsfullt og strategisk viktig Et minihefte om valgkomitéarbeid - Med særskilt vekt på å oppnå kravet om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i landbrukssamvirkenes styrer

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Valgkomiteen 2013-14

Valgkomiteen 2013-14 - får seniorene på nett Oslo, 9. april 2014 Til Seniornett Norges Landsmøte 9. mai 2014. Under Landsmøtet på Sanner Hotell 4. mai 2013 lovet representantene fra dataklubbene å vise et større engasjement

Detaljer