Velkommen til starten av gjennomføringen av Bergen ByArena. Prosjektet har et fantastisk utgangspunkt: alle i Bergen er enig i at Bergen trenger en

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til starten av gjennomføringen av Bergen ByArena. Prosjektet har et fantastisk utgangspunkt: alle i Bergen er enig i at Bergen trenger en"

Transkript

1 Velkommen til starten av gjennomføringen av Bergen ByArena. Prosjektet har et fantastisk utgangspunkt: alle i Bergen er enig i at Bergen trenger en ByArena! Det er til og med tverrpolitisk enighet I at vi trenger en ByArena, og at den bør ligge sentrumsnært. Opus jobber med potensialet for Bergen, og har utarbeidet mulighetsstudier og reguleringsplaner for byplanlegging her siden selskapet ble startet. Få prosjekter i Bergen har en bedre start, og det gjør dette byutviklingsprosjektet til en glede å jobbe med. 1

2 Skala og plassering viser tydelig hvor viktig en byarena var i keiser Neros tid 2

3 Skala og plassering bør vise hvor viktig ByArena fortsatt er i byrådsleder Harald Schjelderups tid. Blod, svette og tårer selger fortsatt! 3

4 4

5 Visjonen: Mangfoldighet, byutvikling og vekst. ByArena som generator for byutvikling: Bergen har mål om nye boliger i Bergen sentrum. Hele regionen er samlet om at et styrket Bergen sentrum styrker hele regionen. Fortetting rundt ByArena vil skje. 1. Skal være påbegynt i Sentrumsnært 3. God kollektivforbindelse til alle bydeler 4. Plass til 8000 sittende publikummere 5. Hovedbruker: idrett - kamparena 6. Prioriterte brukere: kultur, konferanser, messer, event 7. Fleksibilitet i bygningsmassen 8. Kunne bygge opp og ned 9. Logistikk/tilkomst/utendørs areal 10. Økonomi og aktuelle leietakere 11. Estetikk og arkitektur 12. Byutvikling 5

6 En arena med internasjonal standard for både sport, musikk og kultur Bergen trenger en arena av høy internasjonal standard, som kan romme nasjonale og internasjonale musikk-, kultur- og sportsarrangement til glede for byens borgere og gjester. Arenaen skal styrke Bergens evne til å tiltrekke turister, internasjonale sports- og kulturbegivenheter og nye virksomheter, og dermed være med på å fremme vekst og arbeidsplasser. Visjonen for arenaen i Bergen er å styrke idrettslivet, kulturlivet, bylivet og bidra til økonomisk utvikling. Bergen ByArena skal: -ha alle fasiliteter man kan forvente av en moderne arena. -styrke Bergens internasjonale profil, og bringe Bergen tettere på verden. -underbygge bylivet og tiltrekke internasjonale investeringer til Bergen og Norge. -ha høy by- og bygningsmessig kvalitet målt opp mot tilsvarende fasiliteter i Skandinavia. -sammen med omkringliggende anlegg/fasiliteter tiltrekke flere store internasjonale begivenheter til Bergen. 6

7 KAPASITET sittende + stående tilskuere -fleksibel og skalérbar, slik at det er mulig å avholde både store og små arrangementer -store foajéarealer og plass til caféer, restauranter og barer -store servicearealer til optredende kunstnere, sportsutøvere og arenaens servisefunksjoner. -Samlet areal opp til m 2 DESIGN OG UTFORMNING -Design, arkitektur og materielbruk bør uttrykke den sterke skandinavisk designtradisjon. Dettekan gi ByArena en markant nordisk identitet. -Bygningen bør ha et offentligt tilgjengelig på grunnplan -Hoveddel av publikum sitter på tre sider av scenegulvet/banen men med mulighet for å ha publikum på den fjerde siden ved sportsbegivenheter og spesielle kulturbegivenheter. Illustrasjonen viser en multiarena med inntil sitteplasser og stående tilskuere til kultur og musikkarrangementer. på 3 sider Til sportsbegivenheder som fx håndboldkampe vil kapaciteten være tilskuere. Arenaen bliver fleksibel og skalérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor 7

8 kun en mindre del af arenaen og tilskuerkapaciteten udnyttes. Arenaen vil få en størrelse på op til m 2 med store foyerarealer og plads til caféer, restauranter og barer, som giver god plads til publikum. Hertil kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner. Bygningen får åpent grunnplan, og et offentligt tilgængeligt plateau i 2 etasje direkte ud til byrummet. Hovedparten af publikum kommer til at sidde på tre sider af scenegulvet/banen men med mulighed for også at have publikum på den fjerde side ved sportsbegivenheder og særlige kulturbegivenheder. 7

9 I denne mulighetsstudien har vi valgt å bruke Royal Arena i København, Jyske Bank Boxen i Herning i Danmark, og DNB Arena i Stavanger som referanseprosjekter for å samle debatten om hva ByArena i Bergen er. Alle tre prosjekter er profesjonelt gjennomført i offentlig privat samarbeid mellom kommune, stat og privat næringsliv 8

10 Arenaen skal være fleksibel og skalérbar, slik at det er mulig å avholde arrangement der man kun benytter deler av arenaen. Samtidig vil arenaen supplere eksisterende fasiliteter i området og bidra til at Bergen kan tilby omverdenen enda bedre, bredere og større arrangement. SPORT I arenaen skal man kunne gjennomføre arrangement og mesterskap for ishockey, handball, basketball og turn. Det vil være mulig å avholde svømmestevner. 9

11 10

12 MUSIKK- OG KULTURBEGIVENHETER Arenaen skal konstrueres slik at man kan avholde konserter innenfor alle musikalske sjangere. Også mere showpregede kulturelle begivenheter AKUSTIKK Design av arenaen skjer ut fra to vesentlige hovedpunkter; å beskytte det omkringliggende område mot støyforurensning og å skape god akustikk i arenasalen. Designet skal ivareta arenaens multifunksjoner og akustiske behov. Arenaen skal være fleksibel og skalérbar, slik at det er mulig å avholde arrangement der man kun benytter deler av arenaen. Samtidig vil arenaen supplere eksisterende fasiliteter i området og bidra til at Bergen kan tilby omverdenen enda bedre, bredere og større arrangement. 11

13 Åpent grunnplan og offentlig tilgjengelig plass fra 2.etg, med direkte tilknytning til byrommet på grunnplan 12

14 Åpent grunnplan og offentlig tilgjengelig plass fra 2.etg, med direkte tilknytning til byrommet på grunnplan 13

15 Bruk av byrommet utenfor 14

16 Bruk av byrommet utenfor 15

17 VÅREN 2010 STARTET KØBENHAVN KOMMUNE, BY & HAVN OG REALDANIA (ET KNIPPE AV PRIVATE INVESTORER) Å UNDERSØKE MULIGHETENE FOR Å OPPFØRE EN ARENA I ØRESTAD SYD MED EN ØKONOMISK BÆREKRAFTIG FORRETNINGSMODELL. ARENAEN ÅPNER ULTIMO FASE 1 OG 2 Skape et presist og solid forrentningsgrunnlag. FASE 3 Lage plan og finne operatør/drifter for byarena. FASE 4 OG 5 Avholde arkitektkonkurranse, utlyse anbud på entrepriseoppgavene og oppfører bygget. Designprosessen bestod av en konkurranse med 5 team bestående av arkitekter, ingeniører og særlige arenaeksperter. FASE 6 knytter til seg operatørens innretning og igangsetting av drift av arenaen. 16

18 Vi kan klare det i Vi skal klare det i

19 Vi kan klare det i Vi skal klare det i

20 Bergen kommune er tydelig på at de ikke har økonomi til å prioritere å finansiere Bergen ByArena. Det er tverrpolitisk enighet om at Bergen kommune kan stille tomt til disposisjon, og inngå «Stavangermodellen» med utbygger der utbygger kjøper tomten av kommunen, og kommunen betaler pengene tilbake inn i prosjektet som forskudd på langtidsleie for idretten. Bergen kommune er tverrpolitisk tydelig på at en forutsetning for dette er at idretten er hovedbruker av anlegget. Hva er Stavangermodellen? 18

21 Multifunksjons arena Publikumskapasitet seter i restauranten 400 seter tilknyttet 36 losjer Byggekostnad 240 mill. Grunnflate ca. 7600m 2 Kapasitet ved konserter eller lignende kan bli mer pga bruk av isflaten Inneholder ca. 1000m 2 næring (vanskelig å leie ut) 19

22 20

23 Privat eller kommunal Regi? "Stavanger" modellen - Privat investering i kommunalt anlegg - Ingen driftskostnader - Ingen vedlikeholdskostnader - Styrker messe/konferansebyen - Tilfører øvrige underholdningsmuligheter - Kompletterer i stedet for konkurrerer med konserthus og Sørmarka Arena 21

24 FINANSIERINGEN AV ROYAL ARENA Royal Arena rommer inntil sittende publikummere, og har et totalt bruksareal på kvm. Til sammenligning ønskes Bergen ByArena å kunne romme sittende publikummere. Realdania (privat) og Københavns Kommune har hver stilt inntil 325 mill. danske kroner til rådighet for prosjektet. Det skjer som innskudd i arenaselskapet, Arena CPHX, som bygger Royal Arena. Royal Arena i København, Jyske Bank Boxen i Herning i Danmark, og DNB Arena i Stavanger er alle tre prosjekter profesjonelt gjennomført i offentlig privat samarbeid mellom kommune, stat og privat næringsliv Private investorer kan ikke regne med å få avkastning fra sine investeringer i Bergen ByArena. En må derfor finne private investorer som investerer med hjertet. De som skal drifte bygget når det er ferdig bygget, må være med på planleggingen fra start. Byggekostnadene for ByArena med ønskede målsetninger vil være høy i Bergen 22

25 sentrum. Ambisjonene for Bergen ByArena er lik de for Royal Arena i København, bare mindre i størrelse. Royal Arena hadde en antatt byggekostnad på ca 650 mill DK ved oppstart av prosjekt i Bygget skal stå ferdig til bruk ultimo 2015, og vil være en god referanse for Bergen ByArena. 22

26 Antatt egnede tomter i sentrum: Slettebakken Minde allmenning Mindemyren Krohnsminde Grønneviksøren Arenum Utfylling SL Trekanttomten Laksevåg verft Dokken Koengen Bontelabo Kristiansholm 1.Skal være påbegynt i Sentrumsnært. Menes Minde, Laksevåg, Sandvbiken 3.God kollektivforbindelse til alle bydeler 4.Fleksibilitet i bygningsmassen 5.Logistikk/tilkomst/utendørs areal 6.Byutvikling: vil en ByArena kunne utløse positive ting for bydelen her, og kan bydelen enkelt transformeres til å bygge oppunder ByArena? 23

27 Tomtealternativene som utgår vurdert opp mot andre forhold enn oppdragsgivers kriteriesystem. 24

28 ALTERNATIV: UTFYLLING I STORE LUNGEGÅRDSVANN. Alternativet utgår under kriteriet «Skal kunne realiseres i «vår tid». Evighetsplanlegging Nygårdstangen startet på 90-tallet, men fortsatt ikke i mål. Usikkert hva som skjer med godsterminalen avhengig av havnen Fjerning av store deler av vannspeilet er kontroversielt Neppe utfylling her de neste 20 årene med mindre dette blir noe mer enn en luftig visjon i et partiprogram. 25

29 ALTERNATIV: SOLHEIMSVIKEN Grunneier har andre planer med eiendommen. Pågående detaljregulering til konferanse, kongress og hotell med tilhørende fasiliteter. Bør sees i sammenheng med plassering av og innhold i ByArena slik at det kan være sambruk heller enn konkurranse. 26

30 ALTERNATIV: LAKSEVÅG VERFT Grunneier har andre planer med eiendommen. Regulering for bolig. Har ventet over 1 år på politisk vedtak for igangsetting av reguleringsarbeid! Eksisterende kollektivtilbud mot alle bydeler, og tilgjengelighet for gående og syklende er foreløpig ikke godt nok for en ByArena. 27

31 ALTERNATIV: MINDEMYREN Privat grunneier. Bybanetraseen er planlagt langs østsiden av eiendommen, og vil beslaglegge så mye areal at der ikke er tilstrekkelig bredde for ByArena. 28

32 ALTERNATIV: DOKKEN Forutsetter at havnen flyttes Ekstremt store investeringer Stor politisk uenighet Splittelse blant havneeierne Havnesjefen til BT: Vi regner med å bli til

33 ALTERNATIV: MINDE ALLMENNING God kollektivforbindelse mellom to bybanetraséer. Private grunneiere med andre planer. Martens bakeri/nrk-bygget ble nylig solgt til BOB. Store investeringer i parkeringsanlegg, offentlig torg på størrelse med Torgalmenningen, åpning av kanalen ned til Kristianborgvannet, og rivning av eksisterende bygningsmasse. Krevende å finne plass om en skal ta hensyn til nylig vedtatt offentlig reguleringsplan. 30

34 ALTERNATIV: KOENGEN Tomten er eiet av Forsvarsbygg (staten). Avsatt som spesielt verdifull park, etter antikvarisk register i KDP Sentrum. Historisk sentrum med sterke nasjonale kulturhistoriske verneinteresser. Området er fint å ferdes i, og enkelt å ta seg til via kollektivtransport. Logistikkmessige utfordringer ved arrangement. Skala: Konsekvensen av den nødvendige størrelse en byarena må ha, gjør at man vurderer anlegget for stort i skala til tomten. Parken vil miste mye av sin opplevelsesverdi dersom et så stort anlegg plasseres inn her 31

35 7 tomter er ute, og 6 tomter gjenstår til evaluering. Slettebakken Krohnsminde Grønneviksøren Trekanttomten Bontelabo Kristiansholm Evalueringssystemet: De ulike alternativene er vurdert hver for seg i henhold til kravspesifikasjonen fra oppdragsgiver. Kriteriene er gitt ulik vekt fra 10 til 25 prosent. Samlet vekt for de seks kriteriene er 100 prosent. For hvert kriterium har de ulike alternativene fått karakter fra 1 til 5, der fem er beste karakter. I skjemaet er karakter multiplisert med prosentvekten kriteriet er gitt. Summene for de ulike kriteriene er summert og summen gir en indikasjon på hvilket alternativ som best innfrir ønskede kvaliteter. Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter. 32

36 Alternativ A: Slettebakken - Får høy score for kommunalt eie. - For stor avstand til sentrumskjernen, - Mindre tilgjengelig med kollektivtransport mot øst vest. - Usikkerhet om kostnad med opprensking i forurenset grunn vil utsette prosjektet og gjøre det dyrere. - Tomten er stor. - Omkringliggende område er preget av bolig og idrettsområde og har ikke noe opplagt potensial for utvikling av sentrumsformål. D - Det er langt til et bredt tilbud av restauranter, kulturaktiviteter og ulike andre servicefunksjoner. 33

37 Alternativ B: Krohnsminde - Alternativet scorer høyt i og med at tomten er eiet av kommune. - Tomten har god tilgjengelighet med bybane og buss. - Mulig sambruk med Arenum teller positivt. - Tomten er i minste laget. - Støy og trafikk gjør området lite trivelig å ferdes i til fots. - Det er svært vanskelig å finne erstatningsareal for et høyt skattet fotballanlegg. 34

38 Alternativ C: Grønneviksøren - Alternativet scorer høyt i og med at tomten er heleid av kommunen. - Ligger litt langt unna sentrum og har ikke optimal kollektivdekning - Gjeldende områderegulering avsetter tomten til sentrumsformål som også dekker ByArena. - Tomten er stor og gir god fleksibilitet. ByArena kan heve kvaliteten på området. - Krever flytting av kommunale tekniske tjenester sitt anlegg. - Tomten er med i EUROPAN 13, og 29. september åpner utstillingen av 52 unge europeiske arkitekter og planleggeres forslag til utviklingen av Grønneviksøren. 35

39 Alternativ D: Kristiansholm - Scorer lavt fordi tomten hovedsakelig er i privat eie. Samordning kan ta lang tid. - Usikkerhet rundt status på pågående kommunal regulering. - Bybanens trasé skaper vansker for kryssløsning, og gir usikkerhet rundt logistikk for trailere til arrangementer. - En flott tomt, med stort potensiale. - Usikkerhet rundt fremdrift. Kan gå lang tid fomen for langt frem i tid og med for store usikkerheter til at den i denne forbindelse blir aktuell. 36

40 Alternativ E: Bontelabo - Tomten er bare delvis eid av kommunen. - Under regulering. Planforslag ute til offentlig ettersyn, med frist til Formål er å bedre de trafikale forhold på området og tilgjengelighet til sjø., bedre forhold for turister fra økt cruicebåt-trafikk, og gi rom for mer fleksibel virksomhet i blandingsformålene forretning, hotell, industri, kontor og tjenesteyting. - En ByArena her krever flytting av havneformål. Det er havnevesenet skeptisk til. - Tre grunneiere skal enes om utvikling av området. Dette kan ta tid. - Området er per i dag lite trivelig å ferdes i til fots, men dette ville gjennom prosjektet endres. - En eiendom med stort potensial dersom havnefunksjonen flyttes. 37

41 Alternativ F: Trekanttomten - Alternativet scorer høyt i og med at tomten er heleid av kommunen. - Regulering kan gjenstartes ved vedtak i bystyret. - Trekanttomten har best tilgjengelighet av alle evaluerte tomter. - Mulig sambruk med ADO-arena løser svømmeanleggets mangler i fht bruk til internasjonale mesterskap. - Nærhet til og mulighet for sambruk med ADO, Arenum, Grieghallen, MCB og hoteller teller positivt. - Området er under transformasjon, og en god bydelsplan kan løfte området som helhet. - Det negative er at tomten er trang, og støy og trafikk gjør området lite trivelig å ferdes i til fots per i dag. - Store Lungegårdsvann har et stort potensial som sørvendt urban sjøfront. 38

42 - Mulig sambruk med ADO-arena løser svømmeanleggets mangler i fht bruk til internasjonale mesterskap. - Kulvert mellom ADO og ByArena - Bygge om fra håndball eller skøyte til 50-metersbasseng i løpet av 2 døgn. 39

43 40

44 41

45 42

46 43

47 44

48 45

49 46

50 47

51 48

52 49

53 50

54 Byrom med helt andre gode kvaliteter enn det øvrige byrom i Bergen sentrum i dag har. Neste bilde: Så over til det vi alle tenker på hvis man har for lite... 51

55 52

56 ØKONOMISK MULIGHET I HØYDEN Trekanttomten ligger i området med mange høyhus i Bergen sentrum, og tomten vil således kunne tåle et høyt bygg. For økonomien i prosjektet betyr dette mye. Med 13 etasjer ekstra, ca kvm bruksareal i tillegg til ByArena-funskjonene, vil dette gjøre ByArena langt mer attraktivt for private investorer kvm kan her brukes til både, bolig, kontor, skole og andre sentrumsfunksjoner Bergen har behov for og der ligger god økonomi i. => kvm Det påståes at selv Romerne leide boligareal i Colosseum. 53

57 54

58 55

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning Sweden-Norway 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING AV VERTSBYENE... 1 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s. 1 2 INNHOLD: 1. Bakgrunn s. 6 1.1 Næringspolitikk s. 7 1.2 Klima- og energiperspektiv s. 7 2. Arbeidsområdet for planen s. 8 3. Mindemyren - et område i endring s. 9 4. Planstatus s. 11 5. Planoppgaven

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 JURIDISK OG UTBYGGING... 3 ARBEIDSOPPGAVER... 5 SMART CITIES... 7 BEVILLING... 8 FRIOMRÅDEPROSJEKTET... 9 ET KOMMUNALT BOLIGUTVIKLINGSSELSKAP... 10 KOMMUNALE UTBYGGINGSBEHOV...

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse byromsnett gangforbindelser områderegulering / et samarbeid mellom skedsmo kommune og blå arkitektur landskap ab og plasser november 2013 lillestrøm øst planbeskrivelse kvartal 8 meierikvartalet stortorvet

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Kommentarutgave 06.09.14

Kommentarutgave 06.09.14 Kommentarutgave 06.09.14 1 2 2 Kommentarutgave 06.09.14 1 Solsiden boligområde, Nydalen i Oslo 3 1.1 Beliggenhet Solsiden ligger sentralt i Nydalen og avgrenses av Nydalen Allè og Nydalen Campus (BI) i

Detaljer

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag til BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag dat. 24.11.14. Innhold 1.0 INNLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED BOLIGMELDINGEN... 1 1.2 VIDEREFØRING AV BYVEKST MED KVALITET... 1 2.0 BAKGRUNN, FAKTA OG ANALYSE...

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.09 218/09

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 22. mars 2004 kl 19.00 1 BJØRVIKA - DRØM ELLER VIRKELIGHET ved Ann Kathrine S. Tornås Fhv. byråd for næring og byutvikling Hvor sjø og land møtes i en skarp kontrastvirkning,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer