Bergen. ByArena RAPPORT. byutvikling, mangfoldighet og vekst. En mulighetsstudie.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen. ByArena RAPPORT. byutvikling, mangfoldighet og vekst. En mulighetsstudie."

Transkript

1 Bergen RAPPORT ByArena byutvikling, mangfoldighet og vekst. En mulighetsstudie. Rapporten er utarbeidet av Opus September 2015

2 Forord Ressursgruppe Kultur og opplevelser (RG Kultur) i Bergen Næringsråd reiste i vinter igjen debatten om Byarena i Bergen. Debatten ble raskt sprikende med tanke på hva og hvem som trenger Byarena, hvor stor den bør være, hvor den skal eller kan ligge etc. Debatten, eller snarere debattene, synliggjorde det mange har ment lenge, nemlig behovet for en bergensk storstue for store kultur-, konsert- og idrettsopplevelser. For å få en helhetlig tilnærming og for å få samlet trådene og med det få større kraft i arbeidet for en fremtidig Byarena i Bergen, tok Bergen Næringsråd initiativ til en mulighetsstudie for en Byarena. Bergen Næringsråd opprettet en prosjektgruppe med utgangspunkt RG Kultur og opplevelser og RG Byutvikling, supplert med personer med relevant kompetanse fra idrett, kultur, messe/konferanse, plan- og regulering m.fl. Etter en begrenset anbudsrunde ble oppdraget tildelt Opus. Bergen Næringsråd har et håp om at alle gode krefter med denne mulighetsstudien kan gå fra debatt til handling. Muligheten er her, viljen likeså. Nå er det gjennomføringskraften det står på. Bergen, Marit Warncke Administrerende direktør Bergen Næringsråd

3 BERGEN NÆRINGSRÅDS PROSJEKTGRUPPE: Helge Stormoen, byråd for kultur, næring, idrett og kirke Harold Sletten, Possibility Roar Andersen, Idrettsforbundet Roger Valhammer, Sparebanken Vest Tore Johan Smidt, Smidt & Ingebrigtsen Sølvi Rolland, Ole Bullhuset Frank Nes, Bergen Live Krister Hoaas, Bergen Næringsråd Cecilie Ramstad, Bergen Næringsråd OPUS SITT TEAM: Tore Jensen, sivilarkitekt og grunnlegger av Opus Bergen i Gunnar Wiederstrøm, best kjent som journalist og politisk redaktør som har jobbet som planlegger i Opus siden Nancy Jensen, sivilarkitekt og daglig leder i Opus siden Etablerte i 2010 datterselskapet Opus-To som utfører arkitekttjenester. Taral Zahl Jensen, spesialrådgiver i Opus siden David Fürstenberg, landskapsarkitekt og veiplanlegger med 10 års erfaring, har jobbet i Opus siden MÅL: Mulighetsstudien skal skape en samlende debatt og lede til bygging av Bergen ByArena i vår tid. Kravspesifikasjon fra prosjektgruppen 1. Skal være påbegynt i Sentrumsnært 3. God kollektivforbindelse til alle bydeler 4. Plass til 8000 sittende publikummere 5. Hovedbruker: idrett - kamparena 6. Prioriterte brukere: kultur, konferanser, messer, event 7. Fleksibilitet i bygningsmassen 8. Kunne bygge opp og ned 9. Logistikk/tilkomst/utendørs areal 10. Økonomi og aktuelle leietakere 11. Byutvikling FOR DENNE OPPGAVEN HAR OPUS KNYTTET TIL SEG EN REFERANSEGRUPPE BESTÅENDE AV: Frank Nes, Bergen Live Roar Andersen, DL i Bergen Idrettsråd Inger Lise Ravnanger, DL Kultur og kongress. De tre representerer en unik kompetanse i Bergen på konsert/kultur, kongress/messe og idrett. I TILLEGG KOMMER: Torstein Selvik, Finansrådgiver. ved siden av sitt kulturengasjement besitter Selvik ogsa betydelig kompetanse på finansiering. Gard Kvalheim, LAB. Prosjektleder blant annet for DNBs bygg i Solheimsviken og den nye terminalen for Avinor på Flesland Tore Christiansen, Stavanger Oilers. Vi har også trukket veksler på de erfaringer som er gjort i Stavanger gjennom å hente inn råd fra eier av Stavanger Oilers, som blant annet står bak DNB Arena. Foto.: Skjalg Ekeland / Bergen Live Rihanna-konsert på Koengen, 17. august

4 Visjonen for Bergen ByArena Mangfoldighet, byutvikling og vekst ER NØKKELORDENE I VISJONEN FOR BERGEN BYARENA EN ARENA MED INTERNASJONAL STANDARD FOR BÅDE SPORT, MUSIKK OG KULTUR Bergen trenger en arena av høy internasjonal standard som kan romme nasjonale og internasjonale musikk-, kultur- og sportsarrangement til glede for byens borgere og gjester. Arenaen skal styrke Bergens evne til å tiltrekke turister, internasjonale sports- og kulturbegivenheter og nye virksomheter, og dermed være med på å fremme vekst og arbeidsplasser. Referanseprosjekter Visjonen for arenaen i Bergen er å styrke idrettslivet, kulturlivet, bylivet og bidra til økonomisk utvikling. Bergen ByArena skal: ha alle fasiliteter man kan forvente av en moderne arena. styrke Bergens internasjonale profil, og bringe Bergen tettere på verden. underbygge bylivet og tiltrekke internasjonale investeringer til Bergen og Norge. ha høy by- og bygningsmessig kvalitet målt opp mot tilsvarende fasiliteter i Skandinavia. sammen med omkringliggende anlegg/fasiliteter tiltrekke flere store internasjonale begivenheter til Bergen. I denne mulighetsstudien har vi valgt å bruke Royal Arena i København, Jyske Bank Boxen i Herning i Danmark, og DNB Arena i Stavanger som referanseprosjekter for å samle debatten om hva ByArena i Bergen er. Alle tre prosjekter er profesjonelt gjennomført i offentlig privat samarbeid mellom kommune, stat og privat næringsliv Jyske Bank Boxen i Herning 2. Royal Arena i København 3. DNB Arena i Stavanger Ill.: Royal Arena i København. 6 7

5 Kapasitet, design og utforming KAPASITET sittende + stående tilskuere fleksibel og skalérbar, slik at det er mulig å avholde både store og små arrangementer store foajéarealer og plass til caféer, restauranter og barer store servicearealer til opptredende kunstnere, sportsutøvere og arenaens servicefunksjoner. Samlet areal opp til m 2 DESIGN OG UTFORMNING Design, arkitektur og materiellbruk bør uttrykke den sterke skandinaviske designtradisjonen. Dette kan gi ByArena en markant nordisk identitet Bygningen bør ha et offentlig tilgjengelig areal på grunnplan Hoveddelen av publikum sitter på tre sider av scenegulvet/banen men med mulighet for å ha publikum på den fjerde siden ved sportsbegivenheter og spesielle kulturbegivenheter. Arenaen skal være fleksibel og skalérbar, slik at det er mulig å avholde arrangement der man kun benytter deler av arenaen. Samtidig vil arenaen supplere eksisterende fasiliteter i området og bidra til at Bergen kan tilby omverdenen enda bedre, bredere og større arrangement. Innhold og kvaliteter MUSIKK- OG KULTURBEGIVENHETER Arenaen skal konstrueres slik at man kan avholde konserter innenfor alle musikalske sjangere, også mer showpregede kulturelle begivenheter. SPORT I arenaen skal man kunne gjennomføre arrangement og mesterskap for ishockey, håndball, basketball og turn. Det vil også være mulig å avholde svømmestevner. AKUSTIKK Design av arenaen skjer ut fra to vesentlige hovedpunkter; å beskytte det omkringliggende området mot støyforurensning og å skape god akustikk i arenasalen. Designet skal ivareta arenaens multifunksjoner og akustiske behov. Ill.: Royal Arena i København. Ill.: Royal Arena i København. 8 9

6 Eksempel på tidsbruk og prosess Våren 2010 startet København kommune, by & havn og Realdania (et knippe av private investorer) å undersøke mulighetene for å oppføre en arena i Ørestad Syd med en økonomisk bærekraftig forretningsmodell. Arenaen åpner ultimo DNB Arena i Stavanger Multifunksjons arena Byggekostnad 240 mill. Grunnflate ca. 7600m 2 Publikumskapasitet seter i restauranten inne i arenaen 400 seter tilknyttet 36 losjer mer pga bruk av isflaten Inneholder ca. 1000m 2 næring (vanskelig å leie ut) FASE 1 OG 2 Skape et presist og solid forrentningsgrunnlag. FASE 3 Lage plan og finne operatør/drifter for byarena. FASE 4 OG 5 Avholde arkitektkonkurranse, utlyse anbud på entrepriseoppgavene og oppføring av bygget. Designprosessen bestod av en konkurranse med 5 team bestående av arkitekter, ingeniører og særlige arenaeksperter. FASE 6 Igangsetting / drift av arenaen. Økonomisk forutsetning for Bergen ByArena Ill.: Royal Arena i København. Bergen kommune er tydelig på at kommunen ikke har økonomi til å prioritere å finansiere Bergen ByArena Det er gitt signaler som indikerer tverrpolitisk enighet om at Bergen kommune kan stille tomt til disposisjon, og inngå «Stavangermodellen» med utbygger. (Utbygger kjøper tomten av kommunen og kommunen betaler pengene tilbake inn i prosjektet som forskudd på langtidsleie for idretten.) En forutsetning for dette er at idretten er hovedbruker av anlegget. Noen nøkkeltall Sponsor hockey: 40 mnok Kiosk: 3 mnok Support: 2 mnok Bar 2. etg: 4 mnok Restaurant, VIP: 17 mnok Billett: 22 mnok Konsert / Event / Navnesalg / Avtale Stavanger Kommune: 20 mnok 10 11

7 Privat eller kommunal regi? STAVANGERMODELLEN Privat investering i kommunalt anlegg - Ingen driftskostnader Ingen vedlikeholdskostnader Styrker messe/konferansebyen Tilfører øvrige underholdningsmuligheter Kompletterer i stedet for å konkurere med konserthus og Sørmarka Arena Eksempel på finansiering FINANSIERINGEN AV ROYAL ARENA Royal Arena rommer inntil sittende publikummere, og har et totalt bruksareal på kvm. Til sammenligning ønskes Bergen ByArena å kunne romme sittende publikummere. Realdania (privat) og Københavns Kommune har hver stilt inntil 325 mill. danske kroner til rådighet for prosjektet. Det skjer som innskudd i arenaselskapet, Arena CPHX, som bygger Royal Arena. Økonomisk bærekraftig bygging og drift Royal Arena i København, Jyske Bank Boxen i Herning i Danmark, og DNB Arena i Stavanger er alle tre prosjekter profesjonelt gjennomført i offentlig privat samarbeid mellom kommune, stat og privat næringsliv. Private investorer kan ikke regne med å få avkastning fra sine investeringer i Bergen ByArena. En må derfor finne private investorer som investerer med hjertet. De som skal drifte bygget når det er ferdig, må være med på planleggingen fra start. Byggekostnadene for ByArena med ønskede målsettinger vil være høye i Bergen sentrum. Ambisjonene for Bergen ByArena er lik de for Royal Arena i København, bare mindre i størrelse. Royal Arena hadde en antatt byggekostnad på ca 650 mill DK ved oppstart av prosjektet i Bygget skal stå ferdig til bruk ultimo september 2015, og vil være en god referanse for Bergen ByArena. Royal Arena i København Jyske Bank Boxen i Herning DNB Arena i Stavanger Ill.: Royal Arena i København

8 Gjenstående kriterier for nåværende prosess 1. Skal være påbegynt i Sentrumsnært 3. God kollektivforbindelse til alle bydeler 4. Fleksibilitet i bygningsmassen 5. Logistikk/tilkomst/utendørs areal 6. Byutvikling Antatt egnede tomter i sentrum Foto: Google Earth ByArena som generator for byutvikling Bergen har mål om nye boliger i Bergen sentrum. Hele regionen står samlet om at et styrket Bergen sentrum vil styrke hele regionen. Fortetting rundt ByArena vil skje. Foto: Google Earth Ill.: Royal Arena i København

9 Tomtealternativene som utgår ALTERNATIV: LAKSEVÅG VERFT Grunneier har andre planer for eiendommen. Regulering for bolig. Har ventet over 1 år på politisk vedtak for igangsetting av reguleringsarbeid! Eksisterende kollektivtilbud mot alle bydeler og tilgjengelighet for gående og syklende er foreløpig ikke godt nok for en ByArena. ALTERNATIV: UTFYLLING I STORE LUNGEGÅRDSVANN. Alternativet utgår under kriteriet «Skal kunne realiseres i vår tid». Evighetsplanlegging Nygårdstangen startet på 90-tallet, men er fortsatt ikke i mål. Usikkert hva som skjer med godsterminalen avhenger av havnen Fjerning av store deler av vannspeilet er kontroversielt Neppe utfylling her de neste 20 årene med mindre dette blir noe mer enn en luftig visjon ALTERNATIV: MINDEMYREN Privat grunneier. Bybanetraseen er planlagt langs østsiden av eiendommen, og vil beslaglegge så mye areal at der ikke er tilstrekkelig bredde for ByArena. ALTERNATIV: SOLHEIMSVIKEN Grunneier har andre planer for eiendommen. Pågående detaljregulering til konferanse, kongress og hotell med tilhørende fasiliteter. Bør sees i sammenheng med plassering av og innhold i ByArena slik at det kan være sambruk heller enn konkurranse. Alle skråfoto: Google Earth 16 17

10 ALTERNATIV: DOKKEN Forutsetter at havnen flyttes Ekstremt store investeringer Stor politisk uenighet Splittelse blant havneeierne Havnesjefen til BT: Vi regner med å bli til 2040 ALTERNATIV: KOENGEN Tomten er eiet av Forsvarsbygg (staten). Avsatt som spesielt verdifull park, etter antikvarisk register i KDP Sentrum. Historisk sentrum med sterke nasjonale kulturhistoriske verneinteresser. Området er fint å ferdes i og enkelt å ta seg til via kollektivtransport. Logistikkmessige utfordringer ved arrangement. Skala: Konsekvensen av den nødvendige størrelse en byarena må ha gjør at man vurderer anlegget for stort i skala til tomten. Parken vil miste mye av sin opplevelsesverdi dersom et så stort anlegg plasseres inn her ALTERNATIV: MINDE ALLMENNING God kollektivforbindelse mellom to bybanetraséer. Private grunneiere med andre planer. Martens bakeri/nrk-bygget ble nylig solgt til BOB. Store investeringer i parkeringsanlegg, offentlig torg på størrelse med Torgalmenningen, åpning av kanalen ned til Kristianborgvannet, og rivning av eksisterende bygningsmasse. Krevende å finne plass om en skal ta hensyn til nylig vedtatt offentlig reguleringsplan. Gjenstående tomter til vurdering 7 6 TOMTER FILTRERT UT INNLEDNINGSVIS TOMTER IGJEN SOM SKAL VURDERES ETTER PROSJEKTGRUPPENS SPEKKLISTE 18 19

11 Evalueringssystemet De ulike alternativene er vurdert hver for seg i henhold til kravspesifikasjonen fra oppdragsgiver. Kriteriene er gitt ulik vekt fra fem til 25 prosent. Samlet vekt for de syv kriteriene er 100 prosent. For hvert kriterium har de ulike alternativene fått karakter fra 1 til 5, der fem er beste karakter. I skjemaet er karakter multiplisert med prosentvekten kriteriet er gitt. Summene for de ulike kriteriene er summert og summen gir en indikasjon på hvilket alternativ som best innfrir ønskede kvaliteter. Alternativ A: Slettebakken KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. KOMMENTAR Alternativet scorer ganske lavt grunnet avstand fra sentrums kjernen, mindre tilgjengelig med kollektivtransport fra vest og øst, og smale veier for vogntog. Usikkerhet om kostnad med opprensking i forurenset grunn vil pålegges prosjektet. Der er god plass, og tomten kan raskt vedtas kommunalt til formålet, men dette veier ikke opp for ulempene. Omkringliggende område er preget av bolig og idrettsområde som trenger oppgradering, og det er langt til gode restauranter og bymessige servicefunksjoner. FAKTA OM EIENDOMMEN Slettebakken, GNR/BNR: 160/181, 160/184, Navn, GNR/BNR 160/905, 160/907, 160/908, 160/989, 160/1018 Eierforhold Kommunal grunn Størrelse 78,9 daa Tomtegrunn Ingen bygg som må rives Reguleringsstatus Regulert til friområde med hensynssone idrett/friområde Hovedutfordringer Forurenset grunn Omkringliggende Lite transformasjon ut over boligfortetting transformasjon i nærområdet. Idrettsanlegg har behov i området for oppgradering. ANDRE OPPLYSNINGER: Stor økonomisk kostnad ved opprensking av forurenset grunn. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 21

12 Alternativ B: Krohnsminde Alternativ C: Grønneviksøren FAKTA OM EIENDOMMEN KOMMENTAR KOMMENTAR FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Krohnsminde, GNR/BNR: 162/39, 162/301 Eierforhold Kommunal grunn Alternativet scorer høyt i og med at tomten er eiet av kommunen, og har god tilgjengelighet med Alternativet scorer høyt i og med at tomten er heleid av kommunen, og gjeldende områderegulering Navn, GNR/BNR Grønneviksøren, GNR/BNR: 163/7, 162/563 Eierforhold Kommunal grunn Størrelse 18,8 daa Tomtegrunn Ingen bebyggelse. Idrettsanlegg må erstattes Reguleringsstatus Deler av tomten er under regulering Hovedutfordringer Erstatningsareal for fotballbane i nærområdet, og uteareal til skole. Omkringliggende Danmarksplass og Solheimsviken er under opprustning, transformasjon og fortetting, men ingen area- transformasjon i området ler i umiddelbar nærhet tilgjengelig til supplering av byarenafunksjon. ANDRE OPPLYSNINGER: Usikkerhet om eventuell konflikt med nabo, bybane og buss. Mulig sambruk med Arenum teller positivt. Det negative er at tomten er litt liten, og at støy og trafikk gjør området lite trivelig å ferdes i til fots, og at det er svært vanskelig å finne erstatningsareal for fotballanlegget avsetter tomten til sentrumsformål. Tomten er stor og gir god fleksibilitet, slik at ByArena kan være del av områdets bydelsplan for å heve kvaliteten på området. Krever flytting av kommunale tekniske tjenester sitt anlegg. Tomten er med i EUROPAN 13, og 29. september åpner utstillingen av 52 unge europeiske arkitekter og planleggeres forslag til utviklingen av Grønneviksøren. Størrelse 24,1 daa Tomtegrunn Det står flere bygg på eiendommen som må rives. Reguleringsstatus Gjeldende områdeplan med sentrumsformål for tomten. Hovedutfordringer Relokalisering av kommunale tekniske tjenester. Helikopterlandingsplass som nabo. Omkringliggende Område med fokus på behov for transformasjon. transformasjon Deler av omkringliggende eiendommer er under i området transformasjon, hovedsakelig til bolig, eller vil kunne transformeres over tid. ANDRE OPPLYSNINGER: Krever flytting av kommunale tekniske tjenester psykiatrisk sykehus og uteareal til skole. sitt anlegg. Flyttingen har vært diskutert i flere år, usikre alternative plasseringsmuligheter. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 23

13 Alternativ D: Kristiansholm Alternativ E: Bontelabo FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Kristiansholm, GNR/BNR: 168/2100 m.fl. Eierforhold Ca 9,5 daa kommunal grunn av totalt 44,3 daa. Resterende er stort sett privat eiet. Størrelse 44,3 daa Tomtegrunn Det står flere bygg på eiendommen som må rives. Reguleringsstatus Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden. Planprogram vedtatt i Hovedutfordringer Usikkerhet om kryssløsning i fbm bybaneløsning Omkringliggende Område med behov for transformasjon. transformasjon i området ANDRE OPPLYSNINGER: Pågående områderegulering. Brorpart av grunneiere har andre planer for utvikling av området. KOMMENTAR Alternativet scorer lavt i og med at tomten hovedsakelig er i privat eie, slik at samordning av alle de ulike parter vil ta lang tid. Usikkerhet rundt status på pågående kommunal regulering. Bybanens trasé er usikker med tanke på kryssløsning, og gir dermed stor usikkerhet rundt logistikk for trailere til arrangementer. En flott tomt, med stort potensiale, men for langt frem i tid og med for store usikkerheter til at den i denne forbindelse blir aktuell. KOMMENTAR Tomten er bare delvis eid av kommunen. En ByArena her krever flytting av havneformål, samt at tre grunneiere enes om utvikling av området. Dette vil ta tid. Området er per i dag lite trivelig å ferdes i til fots, men dette ville gjennom prosjektet endres. En eiendom med stort potensial dersom havnefunksjonen flyttes. FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Bontelabo, GNR/BNR: 167/898, 167/899, 167/1717 Eierforhold Delvis kommunal grunn, offentlig grunn samt privat grunneier Størrelse 21,4 daa Tomtegrunn Det står flere bygg på eiendommen som må rives, og havneformål som må flyttes. Reguleringsstatus Hovedutfordringer Tid. Samordning av grunneiere og flytting av havn. Omkringliggende Område med behov for og potensial transformasjon til transformasjon. i området ANDRE OPPLYSNINGER: Der er laget visjoner for Bontelabo sitt potensial som «Aker brygge» i Bergen. Dersom visjonen gjennomføres vil det utvilsomt bidra positivt til fotgjengeres mulige bruk av området ved innseilingen til Vågen. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Skal være påbegynt I Sentrumsnær Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling Byutvikling SUM SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 25

14 Alternativ F: Trekanttomten Hvilke av de aktuelle tomtene egner seg? KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Alt. A: Slettebakken Alt. B: Krohnsminde Alt. C: Grønneviksøren Alt. D: Kristiansholm Alt. E: Bontelabo Alt. D: Trekanttomten Skal være påbegynt i Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst /utendørs areal FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Trekanttomten, GNR/BNR: 164/1278, 164/1397, 166/1676 Eierforhold Kommunal grunn Størrelse 17 daa Tomtegrunn Brukt til oppstilling av trailer, og buss. Reguleringsstatus Under regulering Hovedutfordringer Støy, må reguleres, politisk uenighet rundt formål. Omkringliggende transformasjon i området Område med behov for transformasjon. Flere store omkringliggende eiendommer kan transformeres over tid. ANDRE OPPLYSNINGER: Pågående reguleringsplan er bremset opp. Eiendommen er sentral i byutvikling for Nygårdstangen. Politihus er blant annet ønsket hit. Prosessen om hvor langt dette arbeidet er kommet, må kommunen avklare med Justisdepartementet. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM KOMMENTAR Alternativet scorer høyt i og med at tomten er heleid av kommunen, og regulering kan gjenstartes ved vedtak i bystyret. Trekanttomten har best tilgjengelighet av alle evaluerte tomter. Mulig sambruk med ADO-arena løser svømmeanleggets mangler i fht bruk til internasjonale mesterskap. Nærhet til og mulighet for sambruk med ADO, Arenum, Grieghallen, MCB og hoteller teller positivt. Dette kan gi Bergen internasjonal oppmerksomhet, og ønsket byutvikling i henhold til visjonen. Området er under transformasjon, og en god bydelsplan kan løfte området som helhet. Det negative er at tomten er trang, og støy og trafikk gjør området lite trivelig å ferdes i til fots per i dag. Bergen har en unik sjøfront som strekker seg rundt hele Bergen sentrum, slik at Store Lungegårdsvann har et stort potensial som sørvendt urban sjøfront. Byutvikling Sum Sammenstilling av tomtene. Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. Anbefalt tomt for utredning: Trekanttomten 26 Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 27

15 Gangavstand til flere kollektivtilbud Gode parkeringsmuligheter Innfartsårer 28 29

16 Gang og sykkelvei rett til tomten som knytter sammen Fjellsiden og Nygårdshøyden Sambruk med ADO arena og gjøre denne til et anlegg med internasjonal standard. Store naboarealer som kan transformeres for å bygge oppunder ByArena, bydelen og mål om nye boliger i sentrum Nærhet til mange hoteller i gangavstand Nærhet til etablerte og kommende bygg til messe og event Tilkomst med trailer på alle sider av ByArena vil effektivisere tidsbruk til omrigg 30 31

17 Anbefalt videre prosess Bergen ByArena 1. Byrådet legger frem forslag om utredning av trekanttomten for ByArena for bystyret. 2. Bystyret gjør vedtak om utredning med fokus på profesjonalitet i alle ledd, økonomisk gjennomførbarhet og drift. 3. Regulering igangsettes. Romslig byrom og adgangsparti sørvendt, har potensial til mange arrangementer utendørs. Dersom politisk vilje er tilstede kan vedtak gjøres og utredning påbegynnes innen årsskiftet Økonomisk mulighet i høyden Trekanttomten ligger i området med mange høyhus i Bergen sentrum, og tomten vil således kunne tåle et høyt bygg. For økonomien i prosjektet betyr dette mye. Med 13 etasjer ekstra, ca kvm bruksareal i tillegg til ByArenafunskjonene, vil dette gjøre ByArena langt mer attraktivt for private investorer kvm kan her brukes til både bolig, kontor, skole og andre sentrumsfunksjoner som Bergen har behov for. Dette gir økonomiske fordeler. Det påståes at selv Romerne leide boligareal i Colosseum. Ill.: Royal Arena i København

18

19 Utforming:

Velkommen til starten av gjennomføringen av Bergen ByArena. Prosjektet har et fantastisk utgangspunkt: alle i Bergen er enig i at Bergen trenger en

Velkommen til starten av gjennomføringen av Bergen ByArena. Prosjektet har et fantastisk utgangspunkt: alle i Bergen er enig i at Bergen trenger en Velkommen til starten av gjennomføringen av Bergen ByArena. Prosjektet har et fantastisk utgangspunkt: alle i Bergen er enig i at Bergen trenger en ByArena! Det er til og med tverrpolitisk enighet I at

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Videre prosess: Tidsakse 2012 2013 2014 2015 2016 Signering av avtaler Etablering av MU Beslutning plassering hall Konseptutvikling hall? Beslutning relokalisering

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Nordbyen områderegulering. Byrådsavdeling for Byutvikling Møte grunneiere og aktører næring 18.08.15

Nordbyen områderegulering. Byrådsavdeling for Byutvikling Møte grunneiere og aktører næring 18.08.15 Nordbyen områderegulering Byrådsavdeling for Byutvikling Møte grunneiere og aktører næring 18.08.15 Agenda 1. Innledning fra Tromsø kommune a. Byutviklingssjef Mette Mohåg b. Prosjektleder Heidi Bjøru

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Agenda dagens møte 1. Fremdrift 2. Asker kommune: Presentasjon av Mulighetsstudie versjon 3. 3. Asker idrettsråd

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 04.10.2010 Møtested: Møterom Rygg Til stede: Medlemmer: Forfall: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

Detaljer

TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND

TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND Agenda for presentasjonen Kort presentasjon av Faveo Teoretiske og praktiske betraktning

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID Jan Willy Føreland 21.11.2012 Stedsutvikling og samarbeid - utfordring Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING.

BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. BYTRANSFORMASJON OG PRIVAT/OFFENTLIG SAMARBEID OM BYUTVIKLING. Selskapet Urban Sjøfront, i området Stavanger øst brukes som casestudie. Kongsberg, 21.11.2012 Innhold: AKSJESELSKAP SOM SELGER KONSULENTTJENESTER

Detaljer

Utskrift A3 Arealplankart

Utskrift A3 Arealplankart Kommuneplan: Tegnforklaring Reguleringsplan: 0 200 m Utskrift A3 Arealplankart Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Skedsmo kommune og Geovekst. Kartet kan ikke brukes

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback Minde -stedet ved vannene prøvefelt Mindemyren dynamisk planlegging Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback april 2009 november 2009 FORESTILL DERE ikke

Detaljer

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør Bybanen Utbygging Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10 Roger Skoglie Prosjektdirektør CV Roger Skoglie 2012-dd Prosjektdirektør, Bybanen Utbygging (HFK) 2010-2012 Utbyggingssjef,

Detaljer

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT Søreide 9.oktober 2016 Vedr; saksnummer 201626863. Høringsinnspill Idrettsplan 2017-2027 Søreide IL har behandlet høringsutkast for Idrettsplan 2017-2027 og

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Definerer mål for utvikling og formulerer tiltak for gjennomføring Beskriver muligheter som kan realiseres i et lengre tidsperspektiv Legge

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Eiendomsdagen Drammen

Eiendomsdagen Drammen Eiendomsdagen Drammen Rom Eiendom Petter Eiken, adm.dir. Alle veier fører til Rom (via Drammen) Bedre byrom der mennesker møtes Hva er galt med Drammen? Er det dårlig kommunikasjon mellom administrasjon

Detaljer

Pilotområder og nettverk byomforming

Pilotområder og nettverk byomforming Pilotområder og nettverk byomforming Fokus på offentlig-privat samarbeid og gjennomføring Næringslivet aktivt med Fredrikstad, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø Pilotområder i byene Nettverkssamlinger

Detaljer

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc v/ BBU Etat for plan og geodata PLANOMRÅDET er 2800 daa stort (uten sjø), mens området for den mer detaljerte planleggingen (Indre deler Laksevåg) er 550 daa

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE KRONSTADPARKEN - morgendagens arbeidsplass Møt fremtiden i nytt og moderne bygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede! Vi har fortsatt ledig to

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /74

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /74 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 10.06.2011 Saksnr.: 200902380/74 Emnekode:

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av FORORD Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av 19.09.2005. En del av bestemmelsene og retningslinjene er knyttet

Detaljer

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000 Museum Vest Noregs Fiskerimuseum Sandviksboder 23 5035 Bergen 5035 Bergen Bergen kommune Klima, miljø og byutvikling Etat for plan- og geodata Postboks 7700 5020 Bergen Bergen 31. mars 2009 Høringsuttalelse

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Ny energi rundt Damsgårdssundet. - et praksisområde for bærekraftig byutviklling.

Ny energi rundt Damsgårdssundet. - et praksisområde for bærekraftig byutviklling. Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutviklling. Bærekraftige verdier. Evalueringskart for aktuelle tema. Chris Butters - GAIA International Kommuneplanens arealdel 2006-2017

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen Virkemidler og strategi for plangjennomføring kommunens rolle

Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen Virkemidler og strategi for plangjennomføring kommunens rolle Eierskapsenheten Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen Virkemidler og strategi for plangjennomføring kommunens rolle Virkemidler for gjennomføring Planen viser at det er behov for betydelige investeringer

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Lysaker Park - Storebrand bygget

Lysaker Park - Storebrand bygget Lysaker Park - Storebrand bygget Kontor: 1.300-4.200 kvm Vinner av Cityprisen 2010 mer enn eiendom Storebrand Eiendom AS Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker Mobil: 92 44 01 00 www.storebrand.no/eiendom

Detaljer

Utfordringer og aktiviteter i 2014, arbeidsform og organisering

Utfordringer og aktiviteter i 2014, arbeidsform og organisering Utfordringer og aktiviteter i 2014, arbeidsform og organisering Gudrun E. Stefansdottir, prosjektleder «Flere boliger i bedre by», Fylkesmannen i Hordaland 24. april 2014 1 Oppdrag Fylkesmannen Fylkesmannen

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling

Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling Prosjektperiode 2007-2012 Bente Florelius, seniorarkitekt. Bergen kommune Bergen sjøfront - transformasjon Utvikle attraktive

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI AREALPLAN ID: 1201_

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI AREALPLAN ID: 1201_ KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI AREALPLAN ID: 1201_64960000 Falsens vei nr 59 2 INNHOLD 1 Innledning...5 2 Bakgrunn...5 3 Mål, metoder...5 4 Områdets historie

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007 Bybanen i Bergen - Universell utforming Vedtatt trase- 1. byggetrinn Bybanetraséen Sentrum Nesttun - 9,8 km dobbeltspor - 2 terminaler - 12 holdeplasser

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Byrådssak 1010 /17. Bystrand ved Store Lungegårdsvannet ESARK

Byrådssak 1010 /17. Bystrand ved Store Lungegårdsvannet ESARK Byrådssak 1010 /17 Bystrand ved Store Lungegårdsvannet OHST ESARK-66-201633404-2 Hva saken gjelder: Etablering av trasé for Bybanen langs Store Lungegårdsvann krever at dagens parkareal, Lungegårdsparken,

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune Felles kinosatsing i Levanger kommune Berg Eiendom AS har i informasjonsmøte på rådhuset 21.01.11, presentert en mulighetsstudie for Levanger Sør. I denne mulighetsstudien er det presentert en bedre utnyttelse

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

Behandling av offentlige planer. Mette Svanes Etat for plan og geodata

Behandling av offentlige planer. Mette Svanes Etat for plan og geodata Behandling av offentlige planer Mette Svanes Etat for plan og geodata Plantyper Kommuneplanens arealdel (KPA), - gjelder for hele kommunen Kommunedelplaner (KDP), kan utarbeides for område eller tema

Detaljer

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN 3 revolusjoner mellom 1845 og 1990 Gjennom tre industrielle

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/1845-14 Dato: 11.05.2015 110/535, 110/606, 110/607, TORGEIR VRAAS PLASS, DETALJREGULERING, FORSLAG TIL PLANPROGRAM,

Detaljer

Sentralt, solrikt og splitter nytt!

Sentralt, solrikt og splitter nytt! Sentralt, solrikt og splitter nytt! Nå kan du sikre deg en helt ny bolig med solrik beliggenhet få minutter unna byen. I Svaneviksveien 55-61 bygges det nå 17 leiligheter, alle med innredet hybel. 2 SVANEVIKSVEIEN

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

Etat for utbyggingsavtaler. - ny løsning på moderne problem

Etat for utbyggingsavtaler. - ny løsning på moderne problem Etat for utbyggingsavtaler - ny løsning på moderne problem Geir Haveraaen www.bergen.kommune.no/etat-for-utbyggingsavtaler Utbyggingsavtale som Avtale: Juss og formaliteter; Ståle Metode: «Det nye problem»

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring

Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring Byrådssak 1467/14 Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24. Områderegulering for Fyllingsdalens sentrale deler. Vedtak om oppstart planarbeid og planprogram til høring ASRO ESARK-510-201206435-48 Hva saken gjelder:

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer