Bergen. ByArena RAPPORT. byutvikling, mangfoldighet og vekst. En mulighetsstudie.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen. ByArena RAPPORT. byutvikling, mangfoldighet og vekst. En mulighetsstudie."

Transkript

1 Bergen RAPPORT ByArena byutvikling, mangfoldighet og vekst. En mulighetsstudie. Rapporten er utarbeidet av Opus September 2015

2 Forord Ressursgruppe Kultur og opplevelser (RG Kultur) i Bergen Næringsråd reiste i vinter igjen debatten om Byarena i Bergen. Debatten ble raskt sprikende med tanke på hva og hvem som trenger Byarena, hvor stor den bør være, hvor den skal eller kan ligge etc. Debatten, eller snarere debattene, synliggjorde det mange har ment lenge, nemlig behovet for en bergensk storstue for store kultur-, konsert- og idrettsopplevelser. For å få en helhetlig tilnærming og for å få samlet trådene og med det få større kraft i arbeidet for en fremtidig Byarena i Bergen, tok Bergen Næringsråd initiativ til en mulighetsstudie for en Byarena. Bergen Næringsråd opprettet en prosjektgruppe med utgangspunkt RG Kultur og opplevelser og RG Byutvikling, supplert med personer med relevant kompetanse fra idrett, kultur, messe/konferanse, plan- og regulering m.fl. Etter en begrenset anbudsrunde ble oppdraget tildelt Opus. Bergen Næringsråd har et håp om at alle gode krefter med denne mulighetsstudien kan gå fra debatt til handling. Muligheten er her, viljen likeså. Nå er det gjennomføringskraften det står på. Bergen, Marit Warncke Administrerende direktør Bergen Næringsråd

3 BERGEN NÆRINGSRÅDS PROSJEKTGRUPPE: Helge Stormoen, byråd for kultur, næring, idrett og kirke Harold Sletten, Possibility Roar Andersen, Idrettsforbundet Roger Valhammer, Sparebanken Vest Tore Johan Smidt, Smidt & Ingebrigtsen Sølvi Rolland, Ole Bullhuset Frank Nes, Bergen Live Krister Hoaas, Bergen Næringsråd Cecilie Ramstad, Bergen Næringsråd OPUS SITT TEAM: Tore Jensen, sivilarkitekt og grunnlegger av Opus Bergen i Gunnar Wiederstrøm, best kjent som journalist og politisk redaktør som har jobbet som planlegger i Opus siden Nancy Jensen, sivilarkitekt og daglig leder i Opus siden Etablerte i 2010 datterselskapet Opus-To som utfører arkitekttjenester. Taral Zahl Jensen, spesialrådgiver i Opus siden David Fürstenberg, landskapsarkitekt og veiplanlegger med 10 års erfaring, har jobbet i Opus siden MÅL: Mulighetsstudien skal skape en samlende debatt og lede til bygging av Bergen ByArena i vår tid. Kravspesifikasjon fra prosjektgruppen 1. Skal være påbegynt i Sentrumsnært 3. God kollektivforbindelse til alle bydeler 4. Plass til 8000 sittende publikummere 5. Hovedbruker: idrett - kamparena 6. Prioriterte brukere: kultur, konferanser, messer, event 7. Fleksibilitet i bygningsmassen 8. Kunne bygge opp og ned 9. Logistikk/tilkomst/utendørs areal 10. Økonomi og aktuelle leietakere 11. Byutvikling FOR DENNE OPPGAVEN HAR OPUS KNYTTET TIL SEG EN REFERANSEGRUPPE BESTÅENDE AV: Frank Nes, Bergen Live Roar Andersen, DL i Bergen Idrettsråd Inger Lise Ravnanger, DL Kultur og kongress. De tre representerer en unik kompetanse i Bergen på konsert/kultur, kongress/messe og idrett. I TILLEGG KOMMER: Torstein Selvik, Finansrådgiver. ved siden av sitt kulturengasjement besitter Selvik ogsa betydelig kompetanse på finansiering. Gard Kvalheim, LAB. Prosjektleder blant annet for DNBs bygg i Solheimsviken og den nye terminalen for Avinor på Flesland Tore Christiansen, Stavanger Oilers. Vi har også trukket veksler på de erfaringer som er gjort i Stavanger gjennom å hente inn råd fra eier av Stavanger Oilers, som blant annet står bak DNB Arena. Foto.: Skjalg Ekeland / Bergen Live Rihanna-konsert på Koengen, 17. august

4 Visjonen for Bergen ByArena Mangfoldighet, byutvikling og vekst ER NØKKELORDENE I VISJONEN FOR BERGEN BYARENA EN ARENA MED INTERNASJONAL STANDARD FOR BÅDE SPORT, MUSIKK OG KULTUR Bergen trenger en arena av høy internasjonal standard som kan romme nasjonale og internasjonale musikk-, kultur- og sportsarrangement til glede for byens borgere og gjester. Arenaen skal styrke Bergens evne til å tiltrekke turister, internasjonale sports- og kulturbegivenheter og nye virksomheter, og dermed være med på å fremme vekst og arbeidsplasser. Referanseprosjekter Visjonen for arenaen i Bergen er å styrke idrettslivet, kulturlivet, bylivet og bidra til økonomisk utvikling. Bergen ByArena skal: ha alle fasiliteter man kan forvente av en moderne arena. styrke Bergens internasjonale profil, og bringe Bergen tettere på verden. underbygge bylivet og tiltrekke internasjonale investeringer til Bergen og Norge. ha høy by- og bygningsmessig kvalitet målt opp mot tilsvarende fasiliteter i Skandinavia. sammen med omkringliggende anlegg/fasiliteter tiltrekke flere store internasjonale begivenheter til Bergen. I denne mulighetsstudien har vi valgt å bruke Royal Arena i København, Jyske Bank Boxen i Herning i Danmark, og DNB Arena i Stavanger som referanseprosjekter for å samle debatten om hva ByArena i Bergen er. Alle tre prosjekter er profesjonelt gjennomført i offentlig privat samarbeid mellom kommune, stat og privat næringsliv Jyske Bank Boxen i Herning 2. Royal Arena i København 3. DNB Arena i Stavanger Ill.: Royal Arena i København. 6 7

5 Kapasitet, design og utforming KAPASITET sittende + stående tilskuere fleksibel og skalérbar, slik at det er mulig å avholde både store og små arrangementer store foajéarealer og plass til caféer, restauranter og barer store servicearealer til opptredende kunstnere, sportsutøvere og arenaens servicefunksjoner. Samlet areal opp til m 2 DESIGN OG UTFORMNING Design, arkitektur og materiellbruk bør uttrykke den sterke skandinaviske designtradisjonen. Dette kan gi ByArena en markant nordisk identitet Bygningen bør ha et offentlig tilgjengelig areal på grunnplan Hoveddelen av publikum sitter på tre sider av scenegulvet/banen men med mulighet for å ha publikum på den fjerde siden ved sportsbegivenheter og spesielle kulturbegivenheter. Arenaen skal være fleksibel og skalérbar, slik at det er mulig å avholde arrangement der man kun benytter deler av arenaen. Samtidig vil arenaen supplere eksisterende fasiliteter i området og bidra til at Bergen kan tilby omverdenen enda bedre, bredere og større arrangement. Innhold og kvaliteter MUSIKK- OG KULTURBEGIVENHETER Arenaen skal konstrueres slik at man kan avholde konserter innenfor alle musikalske sjangere, også mer showpregede kulturelle begivenheter. SPORT I arenaen skal man kunne gjennomføre arrangement og mesterskap for ishockey, håndball, basketball og turn. Det vil også være mulig å avholde svømmestevner. AKUSTIKK Design av arenaen skjer ut fra to vesentlige hovedpunkter; å beskytte det omkringliggende området mot støyforurensning og å skape god akustikk i arenasalen. Designet skal ivareta arenaens multifunksjoner og akustiske behov. Ill.: Royal Arena i København. Ill.: Royal Arena i København. 8 9

6 Eksempel på tidsbruk og prosess Våren 2010 startet København kommune, by & havn og Realdania (et knippe av private investorer) å undersøke mulighetene for å oppføre en arena i Ørestad Syd med en økonomisk bærekraftig forretningsmodell. Arenaen åpner ultimo DNB Arena i Stavanger Multifunksjons arena Byggekostnad 240 mill. Grunnflate ca. 7600m 2 Publikumskapasitet seter i restauranten inne i arenaen 400 seter tilknyttet 36 losjer mer pga bruk av isflaten Inneholder ca. 1000m 2 næring (vanskelig å leie ut) FASE 1 OG 2 Skape et presist og solid forrentningsgrunnlag. FASE 3 Lage plan og finne operatør/drifter for byarena. FASE 4 OG 5 Avholde arkitektkonkurranse, utlyse anbud på entrepriseoppgavene og oppføring av bygget. Designprosessen bestod av en konkurranse med 5 team bestående av arkitekter, ingeniører og særlige arenaeksperter. FASE 6 Igangsetting / drift av arenaen. Økonomisk forutsetning for Bergen ByArena Ill.: Royal Arena i København. Bergen kommune er tydelig på at kommunen ikke har økonomi til å prioritere å finansiere Bergen ByArena Det er gitt signaler som indikerer tverrpolitisk enighet om at Bergen kommune kan stille tomt til disposisjon, og inngå «Stavangermodellen» med utbygger. (Utbygger kjøper tomten av kommunen og kommunen betaler pengene tilbake inn i prosjektet som forskudd på langtidsleie for idretten.) En forutsetning for dette er at idretten er hovedbruker av anlegget. Noen nøkkeltall Sponsor hockey: 40 mnok Kiosk: 3 mnok Support: 2 mnok Bar 2. etg: 4 mnok Restaurant, VIP: 17 mnok Billett: 22 mnok Konsert / Event / Navnesalg / Avtale Stavanger Kommune: 20 mnok 10 11

7 Privat eller kommunal regi? STAVANGERMODELLEN Privat investering i kommunalt anlegg - Ingen driftskostnader Ingen vedlikeholdskostnader Styrker messe/konferansebyen Tilfører øvrige underholdningsmuligheter Kompletterer i stedet for å konkurere med konserthus og Sørmarka Arena Eksempel på finansiering FINANSIERINGEN AV ROYAL ARENA Royal Arena rommer inntil sittende publikummere, og har et totalt bruksareal på kvm. Til sammenligning ønskes Bergen ByArena å kunne romme sittende publikummere. Realdania (privat) og Københavns Kommune har hver stilt inntil 325 mill. danske kroner til rådighet for prosjektet. Det skjer som innskudd i arenaselskapet, Arena CPHX, som bygger Royal Arena. Økonomisk bærekraftig bygging og drift Royal Arena i København, Jyske Bank Boxen i Herning i Danmark, og DNB Arena i Stavanger er alle tre prosjekter profesjonelt gjennomført i offentlig privat samarbeid mellom kommune, stat og privat næringsliv. Private investorer kan ikke regne med å få avkastning fra sine investeringer i Bergen ByArena. En må derfor finne private investorer som investerer med hjertet. De som skal drifte bygget når det er ferdig, må være med på planleggingen fra start. Byggekostnadene for ByArena med ønskede målsettinger vil være høye i Bergen sentrum. Ambisjonene for Bergen ByArena er lik de for Royal Arena i København, bare mindre i størrelse. Royal Arena hadde en antatt byggekostnad på ca 650 mill DK ved oppstart av prosjektet i Bygget skal stå ferdig til bruk ultimo september 2015, og vil være en god referanse for Bergen ByArena. Royal Arena i København Jyske Bank Boxen i Herning DNB Arena i Stavanger Ill.: Royal Arena i København

8 Gjenstående kriterier for nåværende prosess 1. Skal være påbegynt i Sentrumsnært 3. God kollektivforbindelse til alle bydeler 4. Fleksibilitet i bygningsmassen 5. Logistikk/tilkomst/utendørs areal 6. Byutvikling Antatt egnede tomter i sentrum Foto: Google Earth ByArena som generator for byutvikling Bergen har mål om nye boliger i Bergen sentrum. Hele regionen står samlet om at et styrket Bergen sentrum vil styrke hele regionen. Fortetting rundt ByArena vil skje. Foto: Google Earth Ill.: Royal Arena i København

9 Tomtealternativene som utgår ALTERNATIV: LAKSEVÅG VERFT Grunneier har andre planer for eiendommen. Regulering for bolig. Har ventet over 1 år på politisk vedtak for igangsetting av reguleringsarbeid! Eksisterende kollektivtilbud mot alle bydeler og tilgjengelighet for gående og syklende er foreløpig ikke godt nok for en ByArena. ALTERNATIV: UTFYLLING I STORE LUNGEGÅRDSVANN. Alternativet utgår under kriteriet «Skal kunne realiseres i vår tid». Evighetsplanlegging Nygårdstangen startet på 90-tallet, men er fortsatt ikke i mål. Usikkert hva som skjer med godsterminalen avhenger av havnen Fjerning av store deler av vannspeilet er kontroversielt Neppe utfylling her de neste 20 årene med mindre dette blir noe mer enn en luftig visjon ALTERNATIV: MINDEMYREN Privat grunneier. Bybanetraseen er planlagt langs østsiden av eiendommen, og vil beslaglegge så mye areal at der ikke er tilstrekkelig bredde for ByArena. ALTERNATIV: SOLHEIMSVIKEN Grunneier har andre planer for eiendommen. Pågående detaljregulering til konferanse, kongress og hotell med tilhørende fasiliteter. Bør sees i sammenheng med plassering av og innhold i ByArena slik at det kan være sambruk heller enn konkurranse. Alle skråfoto: Google Earth 16 17

10 ALTERNATIV: DOKKEN Forutsetter at havnen flyttes Ekstremt store investeringer Stor politisk uenighet Splittelse blant havneeierne Havnesjefen til BT: Vi regner med å bli til 2040 ALTERNATIV: KOENGEN Tomten er eiet av Forsvarsbygg (staten). Avsatt som spesielt verdifull park, etter antikvarisk register i KDP Sentrum. Historisk sentrum med sterke nasjonale kulturhistoriske verneinteresser. Området er fint å ferdes i og enkelt å ta seg til via kollektivtransport. Logistikkmessige utfordringer ved arrangement. Skala: Konsekvensen av den nødvendige størrelse en byarena må ha gjør at man vurderer anlegget for stort i skala til tomten. Parken vil miste mye av sin opplevelsesverdi dersom et så stort anlegg plasseres inn her ALTERNATIV: MINDE ALLMENNING God kollektivforbindelse mellom to bybanetraséer. Private grunneiere med andre planer. Martens bakeri/nrk-bygget ble nylig solgt til BOB. Store investeringer i parkeringsanlegg, offentlig torg på størrelse med Torgalmenningen, åpning av kanalen ned til Kristianborgvannet, og rivning av eksisterende bygningsmasse. Krevende å finne plass om en skal ta hensyn til nylig vedtatt offentlig reguleringsplan. Gjenstående tomter til vurdering 7 6 TOMTER FILTRERT UT INNLEDNINGSVIS TOMTER IGJEN SOM SKAL VURDERES ETTER PROSJEKTGRUPPENS SPEKKLISTE 18 19

11 Evalueringssystemet De ulike alternativene er vurdert hver for seg i henhold til kravspesifikasjonen fra oppdragsgiver. Kriteriene er gitt ulik vekt fra fem til 25 prosent. Samlet vekt for de syv kriteriene er 100 prosent. For hvert kriterium har de ulike alternativene fått karakter fra 1 til 5, der fem er beste karakter. I skjemaet er karakter multiplisert med prosentvekten kriteriet er gitt. Summene for de ulike kriteriene er summert og summen gir en indikasjon på hvilket alternativ som best innfrir ønskede kvaliteter. Alternativ A: Slettebakken KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. KOMMENTAR Alternativet scorer ganske lavt grunnet avstand fra sentrums kjernen, mindre tilgjengelig med kollektivtransport fra vest og øst, og smale veier for vogntog. Usikkerhet om kostnad med opprensking i forurenset grunn vil pålegges prosjektet. Der er god plass, og tomten kan raskt vedtas kommunalt til formålet, men dette veier ikke opp for ulempene. Omkringliggende område er preget av bolig og idrettsområde som trenger oppgradering, og det er langt til gode restauranter og bymessige servicefunksjoner. FAKTA OM EIENDOMMEN Slettebakken, GNR/BNR: 160/181, 160/184, Navn, GNR/BNR 160/905, 160/907, 160/908, 160/989, 160/1018 Eierforhold Kommunal grunn Størrelse 78,9 daa Tomtegrunn Ingen bygg som må rives Reguleringsstatus Regulert til friområde med hensynssone idrett/friområde Hovedutfordringer Forurenset grunn Omkringliggende Lite transformasjon ut over boligfortetting transformasjon i nærområdet. Idrettsanlegg har behov i området for oppgradering. ANDRE OPPLYSNINGER: Stor økonomisk kostnad ved opprensking av forurenset grunn. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 21

12 Alternativ B: Krohnsminde Alternativ C: Grønneviksøren FAKTA OM EIENDOMMEN KOMMENTAR KOMMENTAR FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Krohnsminde, GNR/BNR: 162/39, 162/301 Eierforhold Kommunal grunn Alternativet scorer høyt i og med at tomten er eiet av kommunen, og har god tilgjengelighet med Alternativet scorer høyt i og med at tomten er heleid av kommunen, og gjeldende områderegulering Navn, GNR/BNR Grønneviksøren, GNR/BNR: 163/7, 162/563 Eierforhold Kommunal grunn Størrelse 18,8 daa Tomtegrunn Ingen bebyggelse. Idrettsanlegg må erstattes Reguleringsstatus Deler av tomten er under regulering Hovedutfordringer Erstatningsareal for fotballbane i nærområdet, og uteareal til skole. Omkringliggende Danmarksplass og Solheimsviken er under opprustning, transformasjon og fortetting, men ingen area- transformasjon i området ler i umiddelbar nærhet tilgjengelig til supplering av byarenafunksjon. ANDRE OPPLYSNINGER: Usikkerhet om eventuell konflikt med nabo, bybane og buss. Mulig sambruk med Arenum teller positivt. Det negative er at tomten er litt liten, og at støy og trafikk gjør området lite trivelig å ferdes i til fots, og at det er svært vanskelig å finne erstatningsareal for fotballanlegget avsetter tomten til sentrumsformål. Tomten er stor og gir god fleksibilitet, slik at ByArena kan være del av områdets bydelsplan for å heve kvaliteten på området. Krever flytting av kommunale tekniske tjenester sitt anlegg. Tomten er med i EUROPAN 13, og 29. september åpner utstillingen av 52 unge europeiske arkitekter og planleggeres forslag til utviklingen av Grønneviksøren. Størrelse 24,1 daa Tomtegrunn Det står flere bygg på eiendommen som må rives. Reguleringsstatus Gjeldende områdeplan med sentrumsformål for tomten. Hovedutfordringer Relokalisering av kommunale tekniske tjenester. Helikopterlandingsplass som nabo. Omkringliggende Område med fokus på behov for transformasjon. transformasjon Deler av omkringliggende eiendommer er under i området transformasjon, hovedsakelig til bolig, eller vil kunne transformeres over tid. ANDRE OPPLYSNINGER: Krever flytting av kommunale tekniske tjenester psykiatrisk sykehus og uteareal til skole. sitt anlegg. Flyttingen har vært diskutert i flere år, usikre alternative plasseringsmuligheter. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 23

13 Alternativ D: Kristiansholm Alternativ E: Bontelabo FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Kristiansholm, GNR/BNR: 168/2100 m.fl. Eierforhold Ca 9,5 daa kommunal grunn av totalt 44,3 daa. Resterende er stort sett privat eiet. Størrelse 44,3 daa Tomtegrunn Det står flere bygg på eiendommen som må rives. Reguleringsstatus Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden. Planprogram vedtatt i Hovedutfordringer Usikkerhet om kryssløsning i fbm bybaneløsning Omkringliggende Område med behov for transformasjon. transformasjon i området ANDRE OPPLYSNINGER: Pågående områderegulering. Brorpart av grunneiere har andre planer for utvikling av området. KOMMENTAR Alternativet scorer lavt i og med at tomten hovedsakelig er i privat eie, slik at samordning av alle de ulike parter vil ta lang tid. Usikkerhet rundt status på pågående kommunal regulering. Bybanens trasé er usikker med tanke på kryssløsning, og gir dermed stor usikkerhet rundt logistikk for trailere til arrangementer. En flott tomt, med stort potensiale, men for langt frem i tid og med for store usikkerheter til at den i denne forbindelse blir aktuell. KOMMENTAR Tomten er bare delvis eid av kommunen. En ByArena her krever flytting av havneformål, samt at tre grunneiere enes om utvikling av området. Dette vil ta tid. Området er per i dag lite trivelig å ferdes i til fots, men dette ville gjennom prosjektet endres. En eiendom med stort potensial dersom havnefunksjonen flyttes. FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Bontelabo, GNR/BNR: 167/898, 167/899, 167/1717 Eierforhold Delvis kommunal grunn, offentlig grunn samt privat grunneier Størrelse 21,4 daa Tomtegrunn Det står flere bygg på eiendommen som må rives, og havneformål som må flyttes. Reguleringsstatus Hovedutfordringer Tid. Samordning av grunneiere og flytting av havn. Omkringliggende Område med behov for og potensial transformasjon til transformasjon. i området ANDRE OPPLYSNINGER: Der er laget visjoner for Bontelabo sitt potensial som «Aker brygge» i Bergen. Dersom visjonen gjennomføres vil det utvilsomt bidra positivt til fotgjengeres mulige bruk av området ved innseilingen til Vågen. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Skal være påbegynt I Sentrumsnær Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling Byutvikling SUM SUM Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 25

14 Alternativ F: Trekanttomten Hvilke av de aktuelle tomtene egner seg? KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Alt. A: Slettebakken Alt. B: Krohnsminde Alt. C: Grønneviksøren Alt. D: Kristiansholm Alt. E: Bontelabo Alt. D: Trekanttomten Skal være påbegynt i Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst /utendørs areal FAKTA OM EIENDOMMEN Navn, GNR/BNR Trekanttomten, GNR/BNR: 164/1278, 164/1397, 166/1676 Eierforhold Kommunal grunn Størrelse 17 daa Tomtegrunn Brukt til oppstilling av trailer, og buss. Reguleringsstatus Under regulering Hovedutfordringer Støy, må reguleres, politisk uenighet rundt formål. Omkringliggende transformasjon i området Område med behov for transformasjon. Flere store omkringliggende eiendommer kan transformeres over tid. ANDRE OPPLYSNINGER: Pågående reguleringsplan er bremset opp. Eiendommen er sentral i byutvikling for Nygårdstangen. Politihus er blant annet ønsket hit. Prosessen om hvor langt dette arbeidet er kommet, må kommunen avklare med Justisdepartementet. KRITERIER I MULIGHETSSTUDIE Vekt i % Karakter SUM 1 Skal være påbegynt I Sentrumsnær God kollektivforbindelse til alle bydeler Fleksibilitet i bygningsmassen Logistikk/tilkomst/utendørs areal Byutvikling SUM KOMMENTAR Alternativet scorer høyt i og med at tomten er heleid av kommunen, og regulering kan gjenstartes ved vedtak i bystyret. Trekanttomten har best tilgjengelighet av alle evaluerte tomter. Mulig sambruk med ADO-arena løser svømmeanleggets mangler i fht bruk til internasjonale mesterskap. Nærhet til og mulighet for sambruk med ADO, Arenum, Grieghallen, MCB og hoteller teller positivt. Dette kan gi Bergen internasjonal oppmerksomhet, og ønsket byutvikling i henhold til visjonen. Området er under transformasjon, og en god bydelsplan kan løfte området som helhet. Det negative er at tomten er trang, og støy og trafikk gjør området lite trivelig å ferdes i til fots per i dag. Bergen har en unik sjøfront som strekker seg rundt hele Bergen sentrum, slik at Store Lungegårdsvann har et stort potensial som sørvendt urban sjøfront. Byutvikling Sum Sammenstilling av tomtene. Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. Anbefalt tomt for utredning: Trekanttomten 26 Summene under hvert kriterium er lik prosentvekten multiplisert med karakter, vist i vurderingen av den enkelte tomt. 27

15 Gangavstand til flere kollektivtilbud Gode parkeringsmuligheter Innfartsårer 28 29

16 Gang og sykkelvei rett til tomten som knytter sammen Fjellsiden og Nygårdshøyden Sambruk med ADO arena og gjøre denne til et anlegg med internasjonal standard. Store naboarealer som kan transformeres for å bygge oppunder ByArena, bydelen og mål om nye boliger i sentrum Nærhet til mange hoteller i gangavstand Nærhet til etablerte og kommende bygg til messe og event Tilkomst med trailer på alle sider av ByArena vil effektivisere tidsbruk til omrigg 30 31

17 Anbefalt videre prosess Bergen ByArena 1. Byrådet legger frem forslag om utredning av trekanttomten for ByArena for bystyret. 2. Bystyret gjør vedtak om utredning med fokus på profesjonalitet i alle ledd, økonomisk gjennomførbarhet og drift. 3. Regulering igangsettes. Romslig byrom og adgangsparti sørvendt, har potensial til mange arrangementer utendørs. Dersom politisk vilje er tilstede kan vedtak gjøres og utredning påbegynnes innen årsskiftet Økonomisk mulighet i høyden Trekanttomten ligger i området med mange høyhus i Bergen sentrum, og tomten vil således kunne tåle et høyt bygg. For økonomien i prosjektet betyr dette mye. Med 13 etasjer ekstra, ca kvm bruksareal i tillegg til ByArenafunskjonene, vil dette gjøre ByArena langt mer attraktivt for private investorer kvm kan her brukes til både bolig, kontor, skole og andre sentrumsfunksjoner som Bergen har behov for. Dette gir økonomiske fordeler. Det påståes at selv Romerne leide boligareal i Colosseum. Ill.: Royal Arena i København

18

19 Utforming:

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s. 1 2 INNHOLD: 1. Bakgrunn s. 6 1.1 Næringspolitikk s. 7 1.2 Klima- og energiperspektiv s. 7 2. Arbeidsområdet for planen s. 8 3. Mindemyren - et område i endring s. 9 4. Planstatus s. 11 5. Planoppgaven

Detaljer

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM 1 1. INNLEDNING 4 2. HVA VIL VI MED BERGEN SENTRUM? 6 INNHOLD: 3. NI SENTRUMSOMRÅDER, SÆRPREG OG TILTAK 8 3.1 SKOLTEGRUNNSKAIEN/BERGENHUS FESTNING/KOENGEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning Sweden-Norway 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING AV VERTSBYENE... 1 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse byromsnett gangforbindelser områderegulering / et samarbeid mellom skedsmo kommune og blå arkitektur landskap ab og plasser november 2013 lillestrøm øst planbeskrivelse kvartal 8 meierikvartalet stortorvet

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan 2013-2025. Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 1 Illustrasjoner og design: Egil Bjørøen. Foto: Siv Egeli (hvor ikke annet er angitt). Trykk: Gunnarshaug AS 2 Kulturarenaplan 2013-2025

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11.

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11. Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger 13. november 2006 Arne U. Hoff PTL Side 1 av 27 Innhold OM OPPDRAGET LEVANGERS HAVNEOMRÅDE HVA GJØRES I ANDRE BYER? UTGANGSPUNKT PR MAI 2006 INTERESSENTANALYSE

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utvalg for byutvikling 15.10.08 sak 110/08 vedlegg 4 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utgave: 1 Dato: 2008-09-10 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde,

Detaljer