PROTOKOLL KRETSTING for 2013 ØSTFOLD O-KRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL KRETSTING for 2013 ØSTFOLD O-KRETS"

Transkript

1 PROTOKOLL KRETSTING for 2013 ØSTFOLD O-KRETS Dato: Mandag 10.februar 2014 Tid: kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen 1. ÅPNING Kretsleder Svend Arne Ytterbøl ønsket alle velkommen og gav ordet til Hilde Stokke, representant fra Østfold idrettskrets, som overbrakte en hilsen til kretstinget fra Idrettskretsen. Hilde presenterte seg selv og takket oss o-løperne for innsatsen vi gjør både for barn og voksne. Hilde er imponert over hva vi o-løperne får til på både nasjonalt og internasjonalt plan. Hilde avsluttet med å ønske oss et godt kretsting og lykke til med sesongen. 2. GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN Kretsleder Svend Arne Ytterbøl la fram forslag om endring av dagsplanen. Overrekkelse av premier og utmerkelser ble vedtatt flyttet frem som første pkt etter valg av dirigent og lignende, slik at prisvinnerne kunne trekke seg tilbake etter premieoverrekkelsen. Innkallingen til kretstinget ble godkjent. 3. GODKJENNING AV FULLMAKTER Fullmakter fra 10 lag med til sammen 19 representanter ble godkjent. I tillegg var kretsleder Svend Arne Ytterbøl, kretsstyremedlemmene Per Olaussen og Bernt O. Myrvold og kretssekretær/aktivitetskonsulent Monica Meum Johansen til stede. Totalt var det 19 stemmeberettigede. KLUBBER Klubbrep. Klubbrep. Klubbrep. Ant. stemmer: Flaggtreff OL Per Oskar Larsen 1 Fredrikstad SK Bjørn Erik Bergseng Fredrik Torjusen Britt Glørsen 3 Gimle IF Per Øyvind Kindem 1 Halden SK Øivind Holt Gudmund Jensen Irene Felde Olaussen 3 Indre Østfold OK Harder Sandvik 1 OK Moss Trond Finstad Astrid Bjørnerød Henning B. Carlsen 3 OL Pan Harder Sandvik 1 Sarpsborg OL Heidi Børstad Bjørn Tore Thoresen Ole Ingesen 3 Skaukameratene Sverre Gjulem Anders Myrvold 2 Trøsken IL Bodil Berby 1 19 Gjester på kretstinget var: Østfold idrettskrest v/ Hilde Stokke Revisor Erik Listerud Prisvinnere av Skaukarenes krus m/foresatte

2 4. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Dirigent: Referent: Underskrive protokollen (dame): Underskrive protokollen (mann): 5. PREMIER OG UTMERKELSER Per Oskar Larsen (Indre Østfold OK) Monica Meum Johansen (kretssekretær) Astrid Bjørnerød (OK Moss) Per Øyvind Kindem (Gimle IF) Lederen av komiteen for utdeling av fortjenestemedaljer, Per Oskar Larsen, innrømte at han ikke hadde fått med seg at Heidi Østli Bagstevold representerte Fredrikstad SK da hun sommeren 2013 løp inn til VM-stafett-gull sammen med Anne M.H. Nordberg og Mari Fasting (som har mottatt fortjenestemedalje tidligere). Bestilling av ny fortjenestemedalje er sendt inn og Fredrikstad SK vil motta medaljen når den er klar og vil selv få overrekke medaljen til Heidi Østli Bagstevold. På vegne av Skaukarenes krus delte Per Oskar Larsen ut krus til: D11-12 Karoline Bjørnerød (OK Moss) H11-12 Bendik Eliassen (Fredrikstad SK) D13-14 Idun K.F. Olaussen (Halden SK) H13-14 August Asheim Birkeland (Halden SK) Alle vinnerne av Skaukarenes krus 2013 var til stede på kretstinget og mottok sine krus Kretsstyret i Østfold mottok tidligere på vinteren den gledelige nyheten om at Årets beste Turorienterer 2013 kommer fra Østfold. TUR-O-KONGEN blir han gjerne kalt, Ole Kristian Førrisdahl, som var invitert til Kretstinget for å motta beviset om at han er Årets beste Turorienterer Ole Kristian Førrisdahl har besøkt unike tur-o poster i løpet av 2013, som er personlig rekord med god margin. Han er suveren i antall tur-o poster på nettsiden turorientering.no for sesongen med til sammen poster, mer enn dobbelt så mange som andremann. Han har gått til sammen 268 turer og over kilometer i løpet av året, og alt er tracket! Den fineste turen i 2013 hadde han da han besøkt noen av OL Pan sine tur-o-poster. Det er sjelden han bommer, men neste år blir det ikke like mange tur-o-poster. Han skal i hvert fall ta alle tur-o-postene i Østfold. Ole Kristian Førrisdahl avsluttet med å oppfordre alle klubbene som arrangerer tur-o om å legge ut informasjon om tur-o-opplegget sitt på nettsiden turorientering.no 6. ÅRSBERETNING Dirigent Per Oskar Larsen gikk igjennom årsberetningen side for side. Ingen kommentarer til årsberetningen. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 7. FORSLAG FORSLAG 1: Det er klubbene som finansierer kretssekretæren/aktivitetskonsulenten-stillingen og det er kretstinget som beslutter om klubbene fortsatt ønsker å opprettholde og finansiere denne stillingen.

3 Styret i Østfold orienteringskrets forslår å engasjere kretssekretæren/aktivitetskonsulenten i 40 % stilling for perioden Ingen kommentarer. Forslaget enstemmig vedtatt. FORSLAG 2: Norges Idrettsforbund har strenge krav til hvordan særkretsenes lover skal se ut og hva de minst skal inneholde. Styret i Østfold o-krets ønsker at kretsens lover kommer i overensstemmelse med NIFs krav og har justert kretsens lover for å oppfylle kravene. I det vedlagte dokumentet er tekst i svart NIFs standard tekst. Tekst i rødt er tillegg tatt fra Østfold o-krets gamle lover, mens tekst i blått er (to) strykninger hvor Østfold o-krets gamle lover stiller strengere krav enn NIFs lovnorm. Styret i Østfold orienteringskrets forslår at de nye lovene for Østfold o-krets vedtas. Øivind Holt ønsket at lovteksten skulle rettes opp, slik at uttrykket særkretsen rettes om til Østfold orienteringskrets i lovteksten. Øivind Holt forslo at kretsstyre fikk fullmakt til å rette opp lovteksten i etterkant av kretstinget. Forslagene ble enstemmig vedtatt. FORSLAG 3: Det er i dag ingen anbefalte vinnertider for KM-langdistanse, mens det finnes anbefalinger for de andre distansene. Styret ønsker at det også skal være regler for denne distansen og foreslår følgende vinnertider: Klasse Vinnertid Klasse Vinnertid D min H min D min H min D min H min D min H min D21 65 min H21 70 min D40 45 min H40 50 min D50 40 min H50 45 min D60 40 min H60 40 min D70 40 min H70 40 min D80 40 min H80 40 min Styret i Østfold orienteringskrets forslår at anbefalte vinnertider for KM-lang vedtas.

4 Ingen kommentarer. Forslaget enstemmig vedtatt. FORSLAG 4: Nåværende regler for Klubb-KM stafett har gjort det vanskelig for flere av klubbene i kretsen å stille med lag som overholder reglene. Kretsens lagledermøte i september kom fram til at følgende forandringer for Klubb-KM stafett-reglene: Klubb-KM stafett består av tre etapper. Det tre etapper: 2km (N-C nivå); 3 km (B-nivå) og 5 km (A-nivå). Det skal være minst én jente/dame pr. lag. Det skal være minst én ungdom (11-16 år) pr lag. Alle lag stiller i samme klasse og klubbene kan stille med så mange lag de vil. De tre beste lagene fra hver klubb teller med i poengberegningen. Hvis det for eksempel stille 7 klubber, så skårer lagene poeng etter følgende skala 42, 40, 38 4, 2. Dersom det stiller 5 klubber skårer vinner laget 30 poeng. Alle fullførende løpere teller med 1 poeng. Styret i Østfold orienteringskrets forslår at endrede regler for Klubb-KM stafett vedtas. Kretstinget støttet forslaget mot at 2 kilometeren bare er C-nivå ikke N-nivå. Forslaget enstemmig vedtatt. FORSLAG 5: Styret i Østfold orienteringskrets ønsker å effektivisere arbeidet med Årsberetningen til Østfold orienteringskrets. Resultatbørsen fjernes. Alle resultater finner man i dag på Eventor. Oversikten over tidligere verv og utmerkelser fjernes, oversikten legges i stedet på kretsens hjemmeside og oppdateres der. Rulleringsplanen for KM-arrangementene i kretsen forblir i årsberetningen, med en oversikt som går 10 år tilbake i tid. Oversikt som går lengre enn 10 år tilbake i tid legges på kretsens hjemmesiden. Styret i Østfold orienteringskrets forslår at vedtak for å effektivisere arbeidet med årsberetningen vedtas. Øivind Holt: Hvordan skal vi klare å vise for resten av verden/norges at vi er den beste kretsen? Syns det er viktig at vi dokumenterer våre resultater, og det er viktig at vi har en utskrift som viser vår historikk. Per Øyvind Kindem og Harder Sandvik støttet Øivind Holts kommentar.

5 Avstemning: Den som ønsker pkt 1 og 2 i forslaget fjernet, rekker opp hånden. Ingen hender. Pkt 1 og 2 i forslaget støttes ikke, mens pkt 3 (rulleringsplan) støttes. Resultatbørsen og oversikten over tidligere verv og utmerkelser forblir som i dag i årsberetningen. Rulleringsplanen for KM-arrangementene i kretsen forblir i årsberetningen, med en oversikt som går 10 år tilbake i tid. Oversikt som går lengre enn 10 år tilbake i tid legges på kretsens hjemmesiden. FORSLAG 6: Løpsavgiften til Østfold orienteringskrest er i dag kr. 5,- pr påmeldte løper over 17 år. Styret i Østfold orienteringskrets foreslår å øke løpsavgiften til kr. 6,- pr påmeldte løper over 17 år. Per Øyvind Kindem: Kretsen har så mye penger på bok, og budsjett har budsjettert med 5,-. Foreslår at løpsavgiften for 2014 forblir kr. 5,- Forslaget til Per Øyvind Kindem enstemmig vedtatt! 8. ORIENTERINGSSAKER Kretsleder Svend Arne Ytterbøl informerte kort om at det er sendt ut mail med vedlegg fra NOFs styremedlem, Per Einar Pedersli, til klubbene i Østfold som hadde deltakere på NM-arrangementene i 2013 (IØOK, FSK og HSK), angående fremtidens NM-program. Dette er en sak som kommer opp på forbundstinget 22.mars 2014 og som omhandler eventuell nedleggelse av NM Natt og NM Ultralang. Kretssekretær/aktivietskonsulent Monica Meum Johansen fortalte kort om Østfolds planlagte aktiviteter for KM ARRANGØRER 2014 TIL 2017 Rulleringsplanen for kretsmesterskapene fra 2015 til ble vedtatt. 10. REGNSKAP Revisor Erik Listerud orienterte om regnskapssituasjonen for Regnskapet gav et overskudd på kr ,70. Det store overskuddet skyldes at kretsen har mottatt et mye større tilskudd fra Idrettskretsen enn budsjettert. Beløpet fikk kretsen oppgitt av Idrettskretsen etter at fakturaene for deltakelse på kretsen samlinger ble sendt klubbene, og dermed ikke fikk redusert deltakeravgift pr samling i forhold til støtten fra Idrettskretsen. Kommentarer til regnskapet: - Tidligere år har regnskap for 2012 vært vist ved siden av årets regnskap, det er rett og slett glemt i år. Oppdatert regnskapsoversikt sendes klubbene etter kretstinget. - Regnskapet gir lite renter. Oppfordrer kretsstyret til å vurdere å opprette en høyrentekonto.

6 Revisor Erik Listerud leste opp revisjonsberetningen som anbefalte kretstinget å godkjenne regnskapet for Regnskapet ble enstemmig godkjent. 11. BUDSJETT Kretsleder og kretssekretær gikk igjennom budsjettet for kretstinget. Kommentarer til budsjettet: Ingen kommentarer Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 12. VALG Valgkomiteens representant, Harder Sandvik, la fram valgkomiteens innstillinger: Styret: Styreleder: Svend Arne Ytterbøl (Halden SK) Gjenvalg 1 år Teknisk råd: Bernt O. Myrvold (Sarpsborg OL) Ikke på valg - 1 år igjen Ungdoms- og treningsråd: Irene Felde Olaussen (Halden SK) Ny 2 år Andre tillitsvalgte: Revisorer: Erik Listerud (OK Moss) Gjenvalg Odd Korslund (OK Moss) Ny Komité for utdeling av fortjenestemedaljer: Leder: Per Oskar Larsen (OL Flaggtreff) Gjenvalg Medlem: Unni Strand Karlsen (Fredrikstad SK) Ny Medlem: Kjell Lunde (Varteig OL) Gjenvalg Valgkomité: Leder: Øivind Holt (Halden SK) Ny Medlem: Settes opp av kretsstyret Valg av utsendinger til O-tinget 2014 ( , Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen): Kretstinget gir styret fullmakt til å finne representanter til NOFs ting BESTEMME NESTE ÅRS KRETSTING Kretsstyret foreslår mandag 9.februar 2015 kl.19: AVSLUTNING Kretsleder, Svend Arne Ytterbøl, takket for fornyet tillit og TAKKET: - Dirigent, Per Oskar Larsen, som nok en gang har loset oss trygt gjennom kretstinget - Per Olaussen for 3 aktive år som leder av Trenings- og ungdomsrådet

7 - Valgkomiteen - Styremedlemmer og kretssekretær for godt utført arbeid i Alle fremmøte og med ønske om et godt rekrutteringsår i Østfold orienteringskrets, vel hjem! Moss, Monica Meum Johansen Østfold o-krets Referent Astrid Bjørnerød OK Moss Per Øyvind Kindem Gimle IF

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 9. FEBRUAR 2010 Kretstinget for

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl. 10.00-13.30 Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS side2av8 AGDER BANDYKRETS Årsmøteprotokoll 2009 Søndag 25. april 2010 kl 15:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 27. mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2015 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2015 ØSTFOLDSTAFETTEN REGIONALE IDRETTSLEKER

OPPSLAGSBOKEN 2015 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2015 ØSTFOLDSTAFETTEN REGIONALE IDRETTSLEKER OPPSLAGSBOKEN 2015 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2015 ØSTFOLDSTAFETTEN REGIONALE IDRETTSLEKER FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås HALDEN SKIKLUBB Årsmøte 2013 ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås SAKSLISTE 1. Godkjenne antall stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling 3. Godkjenne saksliste 4. Valg av møteleder, referent og 2 til

Detaljer

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 VEKTtg FTER FO R BU N N Norwegian Weightlifting Federation ]II O RG ES PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: 1. 17. mars 2013kJ.10.00 Åpnine NVFs President

Detaljer