Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015"

Transkript

1 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

2 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i For å gjennomføre hele opplegget trenger du dette heftet samt DVD. Vi anbefaler også at du bruker PowerPointpresentasjonen som du finner på fasteaksjonen.no.

3 Innhold Kjære konfirmant- og ungdomsleder 4 Veiledning til bruk av heftet 5 Kalt til tjeneste 6 Klimavitne: Jhoana 7 Klimavitne: Dat 8 Klimavitne: Mwanaidi 9 Quiz om Vann, klima og faste 10 Vote with your feet- vann 11 Fattigdom handler om urettferdighet 12 Disposisjon til en konfirmanttime Klimavitne: Higino 17 Klimakampanjen 18 Changemaker 19 Jakten på gullbilletten 20 Velsignelse for et brennende hjerte 21 Samling på aksjonsdagen 22 Riktig bøssebærerutstyr 23 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

4 Kjære konfirmant- og ungdomsleder Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en innarbeidet tradisjon i de aller fleste norske menigheter. Hver vår er cirka bøssebærere med på denne store dugnaden, som er den nest største dør-til-dør aksjonen i Norge etter TV-aksjonen. Konfirmantene er ryggraden i denne aksjonen, men vi ser at stadig flere menigheter også engasjerer andre grupper og gjør det til hele menighetens aksjon. Vi i Kirkens Nødhjelp mener at vi både må ta tak i problemene vi ser i verden, og samtidig gjøre noe med årsakene til urettferdigheten. Fasteaksjonen er en flott mulighet til å gjøre begge deler: Ved å gå med bøsse og gi penger kan vi bidra til at fattige mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt, og at de får muligheter som vi i Norge tar for gitt. Ved å delta i vår klimakampanje, kan vi bidra til å legge press på mennesker med makt og ansvar, og kreve at de tar beslutninger som fremmer fattige menneskers rettigheter. Pengene fra fasteaksjonen går til ulike deler av Kirkens Nødhjelps arbeid. Vi vil i årets aksjon spesielt trekke frem eksempler fra vårt katastrofearbeid. Mange av disse katastrofene henger sammen med klimaendringer. Gang på gang ser vi at det er de fattige som rammes hardest. Det så vi da tyfonen traff Filippinene, da flommen herjet i Vietnam eller når regnet uteble og tørken rammet Tanzania. Klimaendringene gjør at naturkatastrofene rammer hyppigere. Mange mennesker kjenner derfor klimaendringene på kroppen. Vi vil gjennom årets materiell bli kjent med noen klimavitner som forteller sin historie. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en mulighet til både å gjøre noe konkret for de som er rammet av klimaendringene, og til å legge press på politikere slik at vi kan få en klimaavtale som tar hensyn til de fattigste. Vi håper du vil være med på dette arbeidet gjennom årets aksjon. Lykke til! 4 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

5 Veiledning til bruk av heftet Dette heftet har en struktur som vi håper gjør det enkelt for deg å presentere fasteaksjonen for konfirmantene. Det finnes mange måter å legge opp en konfirmanttime, men her er et opplegg som forhåpentligvis kan være til hjelp. Du kan følge vår enkle oppskrift på en time som blir presentert i midtsiden av heftet, eller velge ut elementer som passer ditt opplegg. Materiellet vårt blir gjort tilgjengelig på www. fasteaksjonen.no. Der kan du laste ned en powerpointpresentasjon som kan brukes til å sette konfirmantene inn i tematikken, finne informasjon om hvordan du kan delta i den politiske kampanjen og laste ned mobiliseringsfilmen. I tillegg har vi mye godt tilleggsstoff som kan brukes i ulike sammenhenger, både i konfirmantundervisningen og for andre samlinger i fastetiden. Vi anbefaler at dere sprer undervisningen over to samlinger. Den første samlingen gir dere bakgrunnsinformasjon om årets aksjon, og setter konfirmantene inn i tematikken. Den andre samlingen kan være en kort samling på aksjonsdagen rett før dere skal sende ut bøssebærerne. Da er det viktig å gå gjennom praktisk informasjon og motivere bøssebærerne til handling. UNDERVISNING I FORKANT AV AKSJONSDAGEN Powerpoint- bruk gjerne powerpointen som du finner på fasteaksjonen.no når du skal fortelle om årets aksjon. Her får du møte flere klimavitner fra ulike katastrofer, mer bakgrunn om klimautfordringene og informasjon om Kirkens Nødhjelps arbeid. Vis mobiliseringsfilmen- denne finnes på DVD-en, eller du kan laste den ned på fasteaksjonen.no Aktiviteter- bruk gjerne en eller flere av aktivitetene i heftet som går på temaene vann, klima, faste og urettferdighet. Du kan bruke vår quiz, «Vote with your feet» eller «fattigdom handler om urettferdighet» som du finner på side Handling bruk materiell fra dette heftet og fasteaksjonen.no for å fortelle at vi kan omsette vår kunnskap til handling. 1) Gå med bøsse. 2) Delta i den politiske kampanjen - se side 18 og les mer om hvordan du kan delta i kampanjen på fasteaksjonen.no fra 26. januar. Andakt- Bruk gjerne andakten på side 16, eller hent inspirasjon til din egen. KORT SAMLING PÅ AKSJONSDAGEN Praktisk informasjon- gå gjennom praktisk informasjon. Se side Bruk gjerne Jonnas bøsseskole- finnes på DVD-en eller du kan laste den ned på fasteaksjonen.no Fortell gjerne historiene til en eller flere av klimavitnene, for å engasjere bøssebærerene til handling. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

6 Kalt til tjeneste Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: At brødet vi har brutt, er ett, og at din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, se den nød du har sett og å elske vår neste som oss selv. Amen. ( Takkebønn for nattverden, brukes av Rødtvet menighet) Som en del av den verdensvide kirke møtes vi til fellesskapet i nattverden. Vi deler brød og vin sammen med dem vi feirer gudstjeneste med, og med de som feirer gudstjeneste i kirker over hele jorden. I 1 Kor 12 leser vi at vi alle er en del av Kristi kropp. Og når et lem lider, lider hele kroppen. Gjennom Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner i sør møter vi mennesker som er en del av den samme verdensvide kirke, men som har et helt annet utgangspunkt enn det vi har her i Norge. Vi møter mennesker som kjemper for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, og som trenger at vi står sammen med dem i deres kamp. Jesus så de menneskene som samfunnet ikke ville se; han stoppet, han lot seg berøre av den nøden som møtte ham, og han tok menneskene på alvor. Han skapte forandring. Han var likevel ikke naiv. Selv om han møtte dem og ga dem tilgivelse og oppreisning, stilte han krav til dem når det kom til videre liv i verden og i fellesskapet. På den måten møtte han dem som mennesker med ressurser og med verdighet. Denne måten å møte mennesker på utfordrer oss også. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag, heter det i ordningen for dåp for Den norske kirke. Vi er tatt imot, vi er sett og bekreftet av Gud, og vi er fullverdige lemmer i Kristi legeme og i Guds kirke på jorden, og dette utfordrer oss til tjeneste. Vi utfordres til å ta på alvor at våre medmennesker i sør også er en del av fellesskapet og en del av Kristi kropp på lik linje med oss. Vi utfordres til å høre ropet fra dem som lider, se den nøden som kanskje er langt borte, og vi utfordres til å gjøre noe med det. Vi utfordres til å skape forandring. Oppdraget som er gitt Kirkens Nødhjelp fra norske kirker, er å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å fremme menneskers verdighet og verne om skaperverket. I fastetiden går vi veien mot Golgata veien mot Jesu siste måltid med disiplene sine. Og på denne veien utfordres vi spesielt til å høre ropet fra sør. I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordres vi til å delta i en dugnad for en rettferdig verden. Vi utfordres til å være med å kjempe for at fellesskapet rundt nattverdbordet og i Guds rike blir et fellesskap hvor alle mennesker kan møtes med verdighet uavhengig av hvor vi bor og lever. I dette konfirmantopplegget ønsker vi å gi noen ressurser slik at konfirmantene kan oppleve seg som fullverdige deler av dette fellesskapet. Vi ønsker å legge til rette for at konfirmantene gjennom deltakelse i klimakampanjen og innsamlingsaksjonen kan bidra sammen med resten av menigheten i det oppdraget som vi er felles om norske menigheter og verdens kirker: Sammen for en rettferdig verden. Takk for at dere er med! 6 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

7 Jhoana fra Filippinene KLIMAVITNE Jhoana fra Filippinene har merket klimaendringene på kroppen. Da tyfonen Haiyan rammet Tacloban, jobbet hun som sykepleier på sykehuset i sentrum. Jhoana hadde kveldsvakt kvelden før tyfonen, og sov på sykehuset fordi hun begynte på vakt igjen kl. syv om morgenen. Ved femtiden ble hun vekket av uværet. På det tidspunktet var det kraftig vind og et voldsomt regnvær. Ved syvtiden kom den første bølgen. De vasset med vann til knærne i første etasje på sykehuset, og begynte å evakuere pasienter opp til andre etasje. Etter ett kvarter var hele første etasje fylt med vann. Og så gikk strømmen. Sykehusets strømaggregater, medisinsk utstyr og maskiner ble ødelagt av sjøvannet. Sykehuset ble stengt som følge av tyfonen og vil ikke åpne igjen før om lang tid. Jhoana forteller at stormen og tiden etter har vært en prøvelse. Men livet må gå videre. -Jeg er lykkelig for at jeg fortsatt lever, smiler hun. I dag jobber Jhoana for Kirkens Nødhjelp, i hygieneteamet. Hun reiser rundt i landsbyene og informerer om viktige tiltak for å bedre folks helse. Hun trives godt i jobben. FOTO: Anette Andresen/Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

8 KLIMAVITNE Dat fra Vietnam Dat er 16 år og bor i Hue i Vietnam. Da han var liten, overlot foreldrene ham til et tempel som også fungerer som et barnehjem. Dat har vokst opp ved dette tempelet. Området tempelet ligger i er svært utsatt for flom. De senere årene har flommene vært kraftigere, slik at flomvannet fyller hus og truer risavlinger. I de situasjonene hjelper tempelet de flomutsatte familiene. Dat er en av de som bidrar: - Når det er flom, blir vi guttene ofte med for å bære ting for folk. Vi drar og henter elektroniske apparater hjemme hos dem som bor lavest, og noen trenger hjelp til å få med seg barna, sier Dat. Dat er overbevist om at den økte flomaktiviteten skyldes menneskeskapte klimaendringer. Han har støtte i internasjonale klimarapporter. I følge dem er Vietnam et av de aller mest utsatte landene for klimaendringer. Dat har en klar oppfordring til rike land: - Biler, fabrikker og trehogst er de største grunnene til klimaendringer. USA og Europa må kutte sine utslipp, sier han. FOTO:Pham Van Ty/Kirkens Nødhjelp 8 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

9 KLIMAVITNE Mwanaidi fra Tanzania Mwanaidi (14) bor i Dar es Salaam, den største byen i Tanzania. Hun leder en miljøgruppe på skolen, og de jobber blant annet med å lære folk til å bruke andre, mer klimavennlige energikilder enn vedfyring. Mwanaidi ser mange bevis på hvordan klimaendringene påvirker landet hennes. - Klimaendringene er en realitet de skjer faktisk. Jeg leste i en bok på skolen om hvordan isen på Kilimanjaro smelter, islaget på toppen er mye mindre nå enn i Sola er sterkere, vi ser mer tørke og flere flommer. Her i Tanzania har flere små øyer forsvunnet fordi havet stiger, forteller Mwanaidi. Før det store klimatoppmøtet i New York i september, deltok hun og mange av vennene hennes i Peoples Climate March, en marsj som foregikk samtidig over hele verden. Her holdt Mwanaidi også en tale, hvor hun oppfordret til handling for å stanse klimaendringene. - Det er mulig å redde jorda vår, men da må vi handle nå. Hvis vi ikke gjør noe for å bekjempe klimaendringene, er vi i trøbbel alle sammen. FOTO: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

10 AKTIVITET Quiz om vann, klima og faste 1. Hvor mye av vannet som finnes på jorden kan brukes til drikkevann? a) 70% b) 40% c) 3% 2. Hvor mange ganger mer betaler mennesker som lever i slummen for en liter vann sammenliknet med rike mennesker i samme by? a) 1-2 ganger b) 5-10 ganger c) 100 ganger 3. Hva er FNs tusenårsmål om rent drikkevann? a) Sørge for at alle som kan betale får tilgang til rent drikkevann b) Dele ut vannflasker til hele verdens befolkning c) Halvere andelen mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann 4. Mangel på vann og sanitære fasiliteter krever hvert år flere liv enn våpen gjør i krig. a) Riktig b) Feil 5. Hva er de vanligste naturkatastrofene forårsaket av klimaendringer? a) Flom og tørke b) Flo og fjære c) Askeskyer og jordskjelv 6. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, men konsekvensene av klimaendringene vil folk kjenne på kroppen først om mange år. a) Riktig. Klimaendringene vil ramme oss først om mange år. b) Feil. Klimaendringene rammer allerede, og det er de fattige som ofte rammes hardest. 7. Utslipp av klimagasser i atmosfæren fører til at temperaturen på kloden stiger. FNs klimapanel sier vi må kutte drastisk i utslippene for å hindre at temperaturen stiger enda mer. Hvilket mål er satt for å begrense den globale oppvarmingen? a) 2 grader b) 3 grader c) 4 grader 8. Hvilken farge symboliserer fastetiden? a) Grønn b) Blå c) Lilla 9. Hvor lenge varer fasten? a) Til du blir sulten b) 40 dager c) 50 dager 10. Hva er fasteaksjonen? a) En rask innsamlingsaksjon b) En rask slankekur c) En innsamlings- og informasjonsaksjon Svar: 1 C, 2 B, 3 C, 4 A, 5 A, 6 B, 7 A, 8 C, 9 B, 10 - C 10 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

11 AKTIVITET «Vote with your feet»- vann! «Vote with your feet» er en fin aktivitet å bruke for å sette seg inn temaer. Denne handler om vann, og kan brukes for å illustrere urettferdigheten som ligger i at noen har ubegrenset tilgang på vann, mens det er et knapphetsgode for mange andre. SLIK GJØR DU DET: Du leser opp de ulike påstandene. De som tror påstanden er riktig, reiser seg. De som tror påstanden er feil, blir sittende. Utfordre gjerne de som tror påstanden er feil til å fortelle hva de mener er riktig svar på spørsmålet. PÅSTANDER: 1. I løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200 millioner arbeidstimer på å hente vann. Dette er den samme tiden det tar å bygge 8 Empire State-bygninger hver dag. Feil: Tiden det tar for verdens jenter og kvinner å hente vann hver dag tilsvarer arbeidstiden som brukes til å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag millioner skoledager går tapt i året på grunn av vannrelaterte sykdommer. Riktig: At barn blir rammet av vannrelaterte sykdommer som gjør at de går glipp av skolen er et stort problem. Ved å sikre rent vann til mennesker kan vi bidra til at de kan bruke tid på skole og utdannelse istedenfor. 3. En nordmann som tar en 5 minutters dusj bruker mer vann enn det en gjennomsnittsperson i et utviklingsland bruker på en hel dag. Riktig: En dusj på 5 minutter bruker ca 30 liter vann, noe som er mer enn en gjennomsnittsperson i et utviklingsland bruker på en hel dag. 4. Hver dag dør 410 barn av diaré som følge av dårlig vann. Feil: Hver dag dør det 4100 barn av diaré som følge av dårlig vann. Det er et kjempeproblem og kan bli sterkt redusert om mennesker får tilgang på rent vann! millioner mennesker har ikke tilgang på rent vann. Riktig: Dette er urettferdig. Alle burde ha tilgang til rent vann, og det er vår oppgave å bidra til at flere får nettopp det. Vi tar rent vann som en selvfølge, men sånn er det ikke for store deler av verdens befolkning. 6. Investering i vann til mennesker er en stor utgift. Feil: Investering i rent vann skaper økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1 krone investert i vann tilbake 8 kroner. Mange steder er dette langt høyere. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

12 AKTIVITET Fattigdom handler om urettferdighet FORMÅL: Få konfirmantene til å kjenne på urettferdighet og informere om hvorfor fattigdom er et urettferdighetsproblem. DU TRENGER: 5 poser med godteri. Antallet godteriposer kan endres, bare det er delelig på fem. Bruk gjerne ferdigposer med f.eks. Fox eller Non Stop, slik at det blir nok til alle. Det bør helst være en smakebit til alle i konfirmantgruppa når trikset er over! SLIK GJØR DU: Start med en innledning som skaper en forventning om at alle skal få godteri, slik at følelsen av urettferdighet blir enda større senere. Du kan for eksempel innlede med å si: Før vi går mer inn på temaet, har jeg med en del godteri som jeg tenkte vi kunne dele og kose oss litt med denne timen. Vis så fram det som skal fordeles, og forklar at godteriet er et symbol på alle ressursene i verden. Del konfirmantgruppa i en stor og en liten gruppe: Den store gruppa skal bestå av 80 % av konfirmantene, den lille av 20 %. For hver person i den lille gruppa skal det da være fire personer i den store gruppa. Den store gruppa representerer nå verdens fattige, mens den lille representerer verdens rikeste. Spør hvordan godteriet må deles om det skal deles rettferdig. Spør så hvordan ungdommene tror godteriet deles i virkeligheten. Gi til slutt én godteripose til den store gruppa som representerer verdens fattige, og resten av posene til den lille gruppa som representerer de rike. Forklar at det er slik ressursene er fordelt i verden i dag: 20 prosent av verdens befolkning har kontroll over 80 prosent av ressursene. Videre kan du fortelle at det faktisk er nok godteri til alle (hvis du har sørget for det!), akkurat slik det er nok mat til alle i verden. Likevel har ikke alle nok mat. Spør hvordan det føles å ikke få når en vet at det egentlig er nok til alle. Noen kommer kanskje til å svare at det føles urettferdig. Fortell at det ikke trenger å være sånn! Spør om den rike gruppa vil dele godteriet med resten, og trekk parallellen til at det er dette denne timen skal handle om. At fattigdom er mangel på muligheter, og at fattigdom handler om urettferdighet. NB: For å illustrere urettferdighet ytterligere kan du gi den rike gruppa flere fordeler enn den fattige gruppa. For eksempel kan de rike få sitte, mens de fattige må reise seg. Hvis gruppa er veldig stor, kan du velge ut fem frivillige til å komme opp og representere fattige og rike. Alternativt tar du bare opp de rike så de står foran de andre. 12 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

13 Disposisjon til en konfirmanttime Her er et forslag til hvordan du kan legge opp en 45 minutters konfirmanttime om fasteaksjonen. Fasteaksjonen handler om internasjonal solidaritet og diakoni. Vi ønsker at denne timen skal gi konfirmantene følelsen av at det er viktig å bry seg, og at de gjennom fasteaksjonen kan være med å bidra. Napp gjerne ut denne midtsiden og bruk den som en enkel mal for timen. I resten av dette heftet og på fasteaksjonen.no finner du mer utfyllende informasjon om de ulike elementene. Disposisjon 1. Innledning 2. Mobiliseringsfilmen 3. Aktivitet 4. «Tre måter å forandre verden på» 5. Andakt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

14 1. Innledning: Fortell hvem Kirkens Nødhjelp er og hva vi driver med. - Kirkens Nødhjelp er der når katastrofen rammer hvilke katastrofer husker dere? (Syria, Pakistan, Haiti, Sudan.) Fortell om hva konfirmantene skal få være med på. - Fasteaksjonen handler i år om vann og klima - Fasten handler både om å vende fokus innover og utover. Ved å delta i fasteaksjonen er vi med på noe stort, og vi viser solidaritet i praksis. Vi tar del i kirkas oppdrag om å bry oss om vår neste. Benytt gjerne vår PowerPoint-presentasjon som du kan laste ned på (www.fasteaksjonen.no/materiellbank). 2. Mobiliseringsfilmen: Sett på mobiliseringsfilmen Filmen ligger på DVD-en som blir sendt alle menighetene, og kan også lastes ned på fasteaksjonen.no Gi gjerne konfirmantene en oppgave før du setter på filmen. Da følger de gjerne bedre med. F.eks. Hva er det viktigste du lærte av denne filmen? 14 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

15 3. Aktivitet: Bruk gjerne en eller flere av våre aktiviteter fra dette heftet ; «Quiz om vann, klima og faste» (side10), «Vote with your feet- vann» (side 11) eller «Fattigdom handler om urettferdighet» (side12). Powerpoint til «Quiz om vann, klima og faste», og flere aktiviteter ligger tilgjengelig på fasteaksjonen.no/materiellbank 4. «Tre måter å forandre verden på»: 1. GÅ MED BØSSE: Gi gjerne noen eksempler på hva pengene kan gå til (se side 22) Gå hele roden- fortell at mange har tatt ut penger og venter på at bøssebærerne skal komme på døra. Ved å gå hele roden gir vi alle muligheten til å gi. Fortell om «Jakten på gullbilletten» (se side 20). Vis gjerne Jonnas bøsseskole (finnes på DVD-en eller du kan laste den ned på fasteaksjonen.no). 2. DELTA I KLIMAKAMPANJEN: Fortell om klimakampanjen og muligheten for å delta (se side 18). Informasjon om hvordan du kan delta i klimakampanjen finner du på fasteaksjonen.no fra 26. januar. 3. SKAFF DEG KUNNSKAP: Fortell om Changemaker (se side 19) eller sett på filmen om Changemaker som du finner på DVD-en. Fortell også konfirmantene at de kan følge Kirkens Nødhjelp på Facebook eller lese mer om arbeidet vårt på kirkensnodhjelp.no. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

16 5. Andakt: Benytt gjerne denne ferdige andakten som den er, eller la den inspirere deg til å lage din egen. Har du noen gang tenkt på hvordan Jesus ville vært og hva han ville gjort hvis han gikk på jorda i dag? Mange mennesker går med et armbånd rundt hånda hvor det står WWJD. Det er en forkortelse for What Would Jesus Do eller Walk With Jesus Daily. Ved å gå med dette armbåndet, blir man daglig minnet på sin tro og at Jesus er et eksempel vi kan følge i dagliglivet. Hvis vi spør hva Jesus ville gjort hvis han var i min situasjon, kan vi få gode svar om hvordan vi kan leve livene våre. Vi kan få inspirasjon til å gjøre gode valg og handlinger. I Bibelen kan vi lese om da Jesus møtte en blind mann på vei inn i Jeriko. Den blinde mannen ropte på Jesus og ba han om å ha barmhjertighet med ham. Da stilte Jesus spørsmålet; «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Mannen ønsket å få synet igjen, og Jesus svarte ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Mannen fikk straks synet tilbake. I fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko, spør altså Jesus; «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Det er et enkelt spørsmål- men våger vi å stille det? Det er et spørsmål som viser en holdning der vi først og fremst ser etter hva vi kan gjøre for den andre. Når vi hører om mennesker som opplever naturkatastrofer eller krig og desperat trenger vann, mat og husly fordi de har måttet flykte fra alt de hadde, må vi lete etter muligheter til å bidra. Bibelen utfordrer oss til å bruke fastetiden både til å vende blikket innover i oss selv, men også utover til våre medmennesker. I fastetiden kan vi derfor gjøre en forskjell i andre menneskers liv. Jesus har vist oss sitt eksempel for hvordan vi skal være mot hverandre. Han viste tydelig at vi skal løfte hverandre opp og strekke ut en hånd for å bry oss. Jesus sier: «Det dere gjorde mot en av mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25, 40b) Å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er en mulighet til å gjøre noe for andre i praksis. Å være med på klimakampanjen er en annen. Når vi engasjerer oss i fasteaksjonen, får mennesker muligheter til å endre sin egen hverdag og til å jobbe seg ut av fattigdom. Når vi går med bøsse, gir vi mennesker mulighet til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter til et verdig liv. What Will You Do? 16 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

17 KLIMAVITNE Higino fra Mosambik DA HUSET STOD UNDER VANN En som har merket klimaendringene på kroppen, er Higino i Mosambik. Han jobber med klima hos Kirkerådet, og ble personlig rammet av storflommen i Mosambik i 2013: FOTO: Jens Aas Hansen/Kirkens Nødhjelp - I fjor fikk jeg en telefon fra mine foreldre, som var hjemme i landsbyen min. De sa: «Flom! Flommen kommer!». Min bror nektet å reise, så jeg måtte kjøre fra Maputo til min landsby som er ca 200 km unna, for å redde min bror som allerede var i fare. Da jeg kom frem var det ikke mulig å kjøre i townshipen, så vi måtte bruke en båt. Innen vi kom dit var mesteparten av huset under vann. Vi fant broren min på taket av huset, forteller Higino. Han ser en klar sammenheng mellom flommene i Mosambik og klimaendringene. - Mens flom tidligere rammet Mosambik hvert femte eller åttende år, skjer det nå årlig, forteller han. Jeg tror det har en klar sammenheng med at klimaet endrer seg, sier Higino, som også ser andre endringer. - Jeg ser store endringer på de siste 20 årene. Nå er somrene ekstremt varme, mens vintrene er ekstremt kalde etter forholdene, forteller Higino. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

18 KLIMA KAMPANJEN HVA KAN DU GJØRE MED KLIMAENDRINGENE? Engasjer deg på HVORFOR ENGASJERE SEG: Vi ser det når flommen rammer Vietnam, når regnet uteblir i Tanzania eller når tyfonen rammer Filippinene: Klimaendringene er i gang, og de vil gjøre naturkatastrofene som vi allerede opplever enda verre. Mange av oss i Norge vet at klimaendringene skjer, og mange av oss er også frustrerte: Vi vet ikke hva vi kan gjøre, og vi føler at politikerne ikke gjør noe. Men du kan faktisk gjøre noe. Du kan forandre norsk klimapolitikk. DETTE KAN DU VÆRE MED PÅ: Når du er med på Changemakers og Kirkens Nødhjelps kampanje gjør du alt dette: Du ber politikerne om å kutte mer i klimagassutslippene. Du ber politikerne hjelpe fattige land å tilpasse seg de endringene som allerede er i gang. Du ber politikerne gjøre alt de kan for at landene i verden blir enige om en klimaavtale som kan stanse klimaendringene. BLI MED PÅ NOE STORT I 2015 skal verdens ledere møtes for å lage en ny klimaavtale. Hvis den blir god, kan den gjøre at vi stanser klimaendringene tidsnok til å unngå de verste konsekvensene. Dette kan du be den norske regjeringen bidra til gjennom vår kampanje. Da er du også en del av en stor internasjonal kampanje der mennesker fra hele verden jobber for å løse klimautfordringen. Klimakampanjen lanseres 26. januar 2015 på SLIK GJENNOMFØRER DU KAMPANJEN Slik gjennomfører du kampanjen i konfirmanttimen: 1. Se film: For å få mer info om hvordan klimaendringene rammer, og hva du kan gjøre snurr mobiliseringsfilmen! Den finner du på www. fasteaksjonen.no eller på DVD-en. 2. Gå inn på og bli med på kampanjen. Her finner du ut HVA du skal gjøre for å være med på kampanjen, i tillegg til mer informasjon om kampanjen. (Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du gjerne signere kampanjen på underskriftslistene som du har fått tilsendt). 3. Fortell gjerne også historien om Higino, og gjerne noe av det som står under «Hvorfor engasjere seg». Fortell gjerne fra faktaboksen om klimaendringer under. 4. Mer informasjon finner du på no/klima I følge FN er vi så sikre som vi kan være på at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den globale oppvarmningen fra 1950 til i dag. Mennesker i lavinntektsland, som Bangladesh og Somalia, slipper ut en tidel per innbygger sammenlignet med den rike del av verden (f.eks. USA og Norge). Samtidig er det mennesker i lavinntekstland som vil rammes hardest av klimaendringene Det vil bli mer nedbør der det allerede er mye nedbør, f.eks. i våte, tropiske områder, og mindre nedbør i områder som er preget av tørke. Flere mennesker vil måtte flykte, og de fattigste vil ha minst mulighet til å tilpasse seg klimaendringene. For å begrense klimaproblemet tilstrekkelig må de globale utslippene reduseres med prosent fra nivået i Det må skje innen Pedagogisk opplegg for konfirmanter

19 Changemaker FORMÅL: Å vise ungdom at det egentlig er ganske lett å forandre verden om de jobber sammen. VIS FILM: På DVD-en finner du en film som presenterer Changemaker for konfirmantene. SLIK KAN DU SI DET: Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, er en gjeng med 1600 ungdommer mellom 13 og 30 år som forandrer verden daglig. Det gjør de ganske enkelt gjennom kunnskap, kreativitet og handling. De møtes på SNU, leiren til Changemaker, tre ganger i året for å ha det gøy og lære om verdens urettferdighet og hvordan denne kan endres. Changemaker påvirker de som bestemmer gjennom kreative politiske kampanjer. De samler inn underskrifter mens de kler seg ut som diktatorer eller sykepleiere, stiller opp i avisen, lager heiarop, møter politikere; alt for å gjøre verden mer rettferdig. En av de viktigste tingene de har lært om å forandre verden er at det ikke er så vanskelig som man skulle tro, men også at det er lettere jo flere som er med og stiller krav til de som bestemmer. Er det noen som ønsker å bli med i Changemaker? Send SMS etter oppskriften i snakkebobla. Da vil påmeldingsskjema komme hjem i posten som foresatte må signere. Besøk gjerne changemaker.no eller kontakt changemakerkontoret på for undervisningsmateriell, besøk eller om dere vil starte opp changemakerarbeid i menigheten. På nettsiden finnes også oversikt over resultater på vårt arbeid eller informasjon om neste changemakerarrangement. FOTO: Changemaker Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

20 Gullbillett Tusen takk for at du er bøssebærer! Den turen du går nå er kjempeviktig. Ved å samle inn mest mulig penger kan du bidra til at flere mennesker får tilgang til rent vann. Pengene du samler inn kan også bidra til arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene. God tur videre! Bli med i jakten på gullbilletten! Jakten på gullbilletten er et enkelt og morsomt konsept som gjør bøssebæring mer spennende. Målet er å inspirere flere bøssebærere til å delta på dugnaden og gå hele roden. Erfaringer viser at jakten på gullbilletten både motiverer bøssebærerne og fører til mer penger i bøssa. SLIK GJØR DU DET: 1. Klistre de to gullbillettene på to melkesjokolader og gi dem til to husstander innenfor menighetens innsamlingsområde. Disse to husene har ansvaret for å gi gullbillettene til bøssebærerne som kommer på deres dør, og må derfor være hjemme under innsamlingen. 2. Informer alle bøssebærerne om konkurransen og reglene. Husk at hver dør må åpnes for å sikre at billettene blir funnet, og at pengeinnsamlingen øker. Du velger selv hvordan du fordeler gullbillettene. Kanskje du kan gi dem til noen du kjenner, eller kan dele dem ut på neste gudstjeneste? Det er lurt om gullbillettene fordeles på hus som er omtrent midt i roder, slik at billettene ikke blir «umulige» å finne. Les mer om jakten på gullbilletten og finn eksempler på morsomme lokale varianter av konkurransen på fasteaksjonen.no 20 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

21 Velsignelse for ET BRENNENDE HJERTE Må Gud velsigne deg med ulyst overfor enkle svar, halvsannheter og overfladiskhet, så du lever fra dypet av ditt hjerte. Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse, så du arbeider for rettferdighet, frihet og fred. Må Gud velsigne deg med tårer for dem som lider, i smerte og krig, med sult og avvisning så du strekker ut en hånd til trøst. Og må Gud velsigne deg med naivitet nok til å tro at du kan forandre verden, så du kan gjøre det som andre kaller umulig. Må velsignelsen fra Gud -Skaperen, Fornyeren og Opprettholderenvære med deg nå og til evig tid. BØNN Fra boka Legender og velsignesler Av Kristina Reftel Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

22 Aksjonsdagen: Rett før menigheten skal ut å gå med bøsse, kan det være fint å fokusere på hva pengene går til, nettopp for å engasjere bøssebærerne til å gå hele roden og gjøre en ekstra god innsats. FORMÅL: Gå gjennom praktisk informasjon om gjennomføring bruk gjerne Jonnas bøsseskole som du finner på DVD-en. Vis mobiliseringsfilmen for å inspirere bøssebærerne og informere om hva pengene går til. Ønsk bøssebærerne lykke til og fortell at deres innsats er svært verdifull og viktig. PRAKTISK INFORMASJON: Dette er informasjon som det er viktig at gis bøssebærerne før de skal ut å gå med bøsse: 1. Husk å ha ID-kortet godt synlig. 2. Det er viktig å gå riktig rode og at man går hele roden. 3. Dersom folk ikke har kontanter: Gi dem en lapp med kontonummer og givertelefonnummer (lappene kommer i blokker som bestilles sammen med bøssemateriellet). 4. Dersom folk ikke er hjemme: Legg en lapp i postkassa. 5. Dersom folk er uhøflige eller begynner å krangle i døra: Be dem ringe til Kirkens Nødhjelps hovedkontor som har åpen telefon hele kvelden på aksjonsdagen. HVA SKAL JEG SI NÅR JEG RINGER PÅ DØRA? 1. PRESENTER DEG ENKELT OG HYGGELIG, SNAKK ROLIG OG TYDELIG. Hei, jeg kommer fra Kirkens Nødhjelp. Vil du støtte aksjonen vår? 2. SMIL! Det skaper kontakt og gir folk mer lyst til å støtte aksjonen. Vær blid og stolt. Din innsats i dag utgjør en forskjell for fattige mennesker. 3. HVOR LANGT REKKER PENGENE? For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. For 400 kroner kan du bidra til flomsikring av et hus. For 1000 kroner kan gi du hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt! Pengene som samles inn, går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene blir brukt der de trengs aller mest. 4. HUSK Å TAKKE. Folk gir det de synes de har råd til. Det er viktig å takke uansett hvilket beløp som blir gitt. Det lages hvert år en liten infobrosjyre for utdeling til bøssebærerne. Bestill dette sammen med annet materiell, og del ut til alle konfirmantene. Her finnes kort informasjon om årets tema, hva pengene går til og litt om Kirkens Nødhjelp. 22 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

23 Riktig bøssebærerutstyr Hei, jeg kommer fra Kirkens Nødhjelp. Vil du støtte aksjonen vår? Gullbillett Tusen takk for at du er bøssebærer! Den turen du går nå er kjempeviktig. Ved å samle inn mest mulig penger kan du bidra til at flere mennesker får tilgang til rent vann. Pengene du samler inn kan også bidra til arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene. God tur videre! HUSK GULLBILLETTEN Minn konfirmantene på at de kan finne to gullbilletter som er lagt ut blant husstandene i roden. Dette er en flott aktivitet som kan motivere bøssebærerne. #FASTEAKSJONEN Fortell bøssebærerne at de kan tagge bilder fra fasteaksjonen på Instagram med #fasteaksjonen. ØNSK UNGDOMMENE LYKKE TIL Dersom det serveres kakao, pølse eller lignende, er det hyggelig å få vite dette før en går ut. Husk å be alle gå hele roden sin! Det kan godt hende at de som bor i det siste huset, har ventet på bøssebæreren og har tenkt å gi masse penger! Plombert bøsse ID-kort SMS-blokk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

24 E-post: Telefon: Kontonummer: SMS: GAVE til 2468 (200 kr) #fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger. Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet. For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av verdens største humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige organisasjoner over hele verden og samarbeider med organisasjoner uavhengig av religiøs forankring. Kirkens Nødhjelp sammen for en rettferdig verden! Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og Byggeklosser til konfirmantundervisning i fastetiden

Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og Byggeklosser til konfirmantundervisning i fastetiden Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og 2018. Byggeklosser til konfirmantundervisning i fastetiden KJÆRE KONFIRMANTLÆRER! Her er byggeklosser som du kan bruke som et

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

En enkel vandring til deg som deltar

En enkel vandring til deg som deltar VANDREHEFTE En enkel vandring til deg som deltar Hvorfor Klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidet til Klimapilegrim 2015, en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet.

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm

SUPERHELTER i fastetiden. Illustrasjoner: Håkon Strøm SUPERHELTER i fastetiden Illustrasjoner: Håkon Strøm Til de voksne Faste det er et ord de fleste forbinder med å la være å spise eller drikke. Men det viktigste med fastetiden er ikke det en skal la være

Detaljer

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN!

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Deg som jobber i vannbransjen og vil gjøre en innsats i forbindelse med TV-aksjonen 2014 Vann forandrer alt TV-aksjonen NRK, Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann VANN TIL

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det er på tide at vi snakker litt om blomstene og biene.

Det er på tide at vi snakker litt om blomstene og biene. Preken 14. mai 2017 5. s i påsketiden. Gratisuka Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Joh. 15, 1-8 Det er på tide at vi snakker litt om blomstene og biene. Det foregår altså sånn at biene flyr rundt og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. 4. søndag i åpenbaringstiden

ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. 4. søndag i åpenbaringstiden PREKEN 4. søndag i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 29. januar 2017 Lukas 18,35-43 DEN BLINDE MANNEN VED JERIKO 35 Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. 36 Mannen hørte at

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken FLOM I BANGLADESH - En variant av stolleken Mål: Illustrere konsekvensene av flom. Fin intro til mange tema. Utstyr: Like mange eller færre stoler som deltakere, rom og musikk. Tid: 10 min Antall deltakere:

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer