Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015"

Transkript

1 Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

2 Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i For å gjennomføre hele opplegget trenger du dette heftet samt DVD. Vi anbefaler også at du bruker PowerPointpresentasjonen som du finner på fasteaksjonen.no.

3 Innhold Kjære konfirmant- og ungdomsleder 4 Veiledning til bruk av heftet 5 Kalt til tjeneste 6 Klimavitne: Jhoana 7 Klimavitne: Dat 8 Klimavitne: Mwanaidi 9 Quiz om Vann, klima og faste 10 Vote with your feet- vann 11 Fattigdom handler om urettferdighet 12 Disposisjon til en konfirmanttime Klimavitne: Higino 17 Klimakampanjen 18 Changemaker 19 Jakten på gullbilletten 20 Velsignelse for et brennende hjerte 21 Samling på aksjonsdagen 22 Riktig bøssebærerutstyr 23 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

4 Kjære konfirmant- og ungdomsleder Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en innarbeidet tradisjon i de aller fleste norske menigheter. Hver vår er cirka bøssebærere med på denne store dugnaden, som er den nest største dør-til-dør aksjonen i Norge etter TV-aksjonen. Konfirmantene er ryggraden i denne aksjonen, men vi ser at stadig flere menigheter også engasjerer andre grupper og gjør det til hele menighetens aksjon. Vi i Kirkens Nødhjelp mener at vi både må ta tak i problemene vi ser i verden, og samtidig gjøre noe med årsakene til urettferdigheten. Fasteaksjonen er en flott mulighet til å gjøre begge deler: Ved å gå med bøsse og gi penger kan vi bidra til at fattige mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt, og at de får muligheter som vi i Norge tar for gitt. Ved å delta i vår klimakampanje, kan vi bidra til å legge press på mennesker med makt og ansvar, og kreve at de tar beslutninger som fremmer fattige menneskers rettigheter. Pengene fra fasteaksjonen går til ulike deler av Kirkens Nødhjelps arbeid. Vi vil i årets aksjon spesielt trekke frem eksempler fra vårt katastrofearbeid. Mange av disse katastrofene henger sammen med klimaendringer. Gang på gang ser vi at det er de fattige som rammes hardest. Det så vi da tyfonen traff Filippinene, da flommen herjet i Vietnam eller når regnet uteble og tørken rammet Tanzania. Klimaendringene gjør at naturkatastrofene rammer hyppigere. Mange mennesker kjenner derfor klimaendringene på kroppen. Vi vil gjennom årets materiell bli kjent med noen klimavitner som forteller sin historie. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en mulighet til både å gjøre noe konkret for de som er rammet av klimaendringene, og til å legge press på politikere slik at vi kan få en klimaavtale som tar hensyn til de fattigste. Vi håper du vil være med på dette arbeidet gjennom årets aksjon. Lykke til! 4 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

5 Veiledning til bruk av heftet Dette heftet har en struktur som vi håper gjør det enkelt for deg å presentere fasteaksjonen for konfirmantene. Det finnes mange måter å legge opp en konfirmanttime, men her er et opplegg som forhåpentligvis kan være til hjelp. Du kan følge vår enkle oppskrift på en time som blir presentert i midtsiden av heftet, eller velge ut elementer som passer ditt opplegg. Materiellet vårt blir gjort tilgjengelig på www. fasteaksjonen.no. Der kan du laste ned en powerpointpresentasjon som kan brukes til å sette konfirmantene inn i tematikken, finne informasjon om hvordan du kan delta i den politiske kampanjen og laste ned mobiliseringsfilmen. I tillegg har vi mye godt tilleggsstoff som kan brukes i ulike sammenhenger, både i konfirmantundervisningen og for andre samlinger i fastetiden. Vi anbefaler at dere sprer undervisningen over to samlinger. Den første samlingen gir dere bakgrunnsinformasjon om årets aksjon, og setter konfirmantene inn i tematikken. Den andre samlingen kan være en kort samling på aksjonsdagen rett før dere skal sende ut bøssebærerne. Da er det viktig å gå gjennom praktisk informasjon og motivere bøssebærerne til handling. UNDERVISNING I FORKANT AV AKSJONSDAGEN Powerpoint- bruk gjerne powerpointen som du finner på fasteaksjonen.no når du skal fortelle om årets aksjon. Her får du møte flere klimavitner fra ulike katastrofer, mer bakgrunn om klimautfordringene og informasjon om Kirkens Nødhjelps arbeid. Vis mobiliseringsfilmen- denne finnes på DVD-en, eller du kan laste den ned på fasteaksjonen.no Aktiviteter- bruk gjerne en eller flere av aktivitetene i heftet som går på temaene vann, klima, faste og urettferdighet. Du kan bruke vår quiz, «Vote with your feet» eller «fattigdom handler om urettferdighet» som du finner på side Handling bruk materiell fra dette heftet og fasteaksjonen.no for å fortelle at vi kan omsette vår kunnskap til handling. 1) Gå med bøsse. 2) Delta i den politiske kampanjen - se side 18 og les mer om hvordan du kan delta i kampanjen på fasteaksjonen.no fra 26. januar. Andakt- Bruk gjerne andakten på side 16, eller hent inspirasjon til din egen. KORT SAMLING PÅ AKSJONSDAGEN Praktisk informasjon- gå gjennom praktisk informasjon. Se side Bruk gjerne Jonnas bøsseskole- finnes på DVD-en eller du kan laste den ned på fasteaksjonen.no Fortell gjerne historiene til en eller flere av klimavitnene, for å engasjere bøssebærerene til handling. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

6 Kalt til tjeneste Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: At brødet vi har brutt, er ett, og at din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, se den nød du har sett og å elske vår neste som oss selv. Amen. ( Takkebønn for nattverden, brukes av Rødtvet menighet) Som en del av den verdensvide kirke møtes vi til fellesskapet i nattverden. Vi deler brød og vin sammen med dem vi feirer gudstjeneste med, og med de som feirer gudstjeneste i kirker over hele jorden. I 1 Kor 12 leser vi at vi alle er en del av Kristi kropp. Og når et lem lider, lider hele kroppen. Gjennom Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner i sør møter vi mennesker som er en del av den samme verdensvide kirke, men som har et helt annet utgangspunkt enn det vi har her i Norge. Vi møter mennesker som kjemper for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, og som trenger at vi står sammen med dem i deres kamp. Jesus så de menneskene som samfunnet ikke ville se; han stoppet, han lot seg berøre av den nøden som møtte ham, og han tok menneskene på alvor. Han skapte forandring. Han var likevel ikke naiv. Selv om han møtte dem og ga dem tilgivelse og oppreisning, stilte han krav til dem når det kom til videre liv i verden og i fellesskapet. På den måten møtte han dem som mennesker med ressurser og med verdighet. Denne måten å møte mennesker på utfordrer oss også. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag, heter det i ordningen for dåp for Den norske kirke. Vi er tatt imot, vi er sett og bekreftet av Gud, og vi er fullverdige lemmer i Kristi legeme og i Guds kirke på jorden, og dette utfordrer oss til tjeneste. Vi utfordres til å ta på alvor at våre medmennesker i sør også er en del av fellesskapet og en del av Kristi kropp på lik linje med oss. Vi utfordres til å høre ropet fra dem som lider, se den nøden som kanskje er langt borte, og vi utfordres til å gjøre noe med det. Vi utfordres til å skape forandring. Oppdraget som er gitt Kirkens Nødhjelp fra norske kirker, er å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å fremme menneskers verdighet og verne om skaperverket. I fastetiden går vi veien mot Golgata veien mot Jesu siste måltid med disiplene sine. Og på denne veien utfordres vi spesielt til å høre ropet fra sør. I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordres vi til å delta i en dugnad for en rettferdig verden. Vi utfordres til å være med å kjempe for at fellesskapet rundt nattverdbordet og i Guds rike blir et fellesskap hvor alle mennesker kan møtes med verdighet uavhengig av hvor vi bor og lever. I dette konfirmantopplegget ønsker vi å gi noen ressurser slik at konfirmantene kan oppleve seg som fullverdige deler av dette fellesskapet. Vi ønsker å legge til rette for at konfirmantene gjennom deltakelse i klimakampanjen og innsamlingsaksjonen kan bidra sammen med resten av menigheten i det oppdraget som vi er felles om norske menigheter og verdens kirker: Sammen for en rettferdig verden. Takk for at dere er med! 6 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

7 Jhoana fra Filippinene KLIMAVITNE Jhoana fra Filippinene har merket klimaendringene på kroppen. Da tyfonen Haiyan rammet Tacloban, jobbet hun som sykepleier på sykehuset i sentrum. Jhoana hadde kveldsvakt kvelden før tyfonen, og sov på sykehuset fordi hun begynte på vakt igjen kl. syv om morgenen. Ved femtiden ble hun vekket av uværet. På det tidspunktet var det kraftig vind og et voldsomt regnvær. Ved syvtiden kom den første bølgen. De vasset med vann til knærne i første etasje på sykehuset, og begynte å evakuere pasienter opp til andre etasje. Etter ett kvarter var hele første etasje fylt med vann. Og så gikk strømmen. Sykehusets strømaggregater, medisinsk utstyr og maskiner ble ødelagt av sjøvannet. Sykehuset ble stengt som følge av tyfonen og vil ikke åpne igjen før om lang tid. Jhoana forteller at stormen og tiden etter har vært en prøvelse. Men livet må gå videre. -Jeg er lykkelig for at jeg fortsatt lever, smiler hun. I dag jobber Jhoana for Kirkens Nødhjelp, i hygieneteamet. Hun reiser rundt i landsbyene og informerer om viktige tiltak for å bedre folks helse. Hun trives godt i jobben. FOTO: Anette Andresen/Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

8 KLIMAVITNE Dat fra Vietnam Dat er 16 år og bor i Hue i Vietnam. Da han var liten, overlot foreldrene ham til et tempel som også fungerer som et barnehjem. Dat har vokst opp ved dette tempelet. Området tempelet ligger i er svært utsatt for flom. De senere årene har flommene vært kraftigere, slik at flomvannet fyller hus og truer risavlinger. I de situasjonene hjelper tempelet de flomutsatte familiene. Dat er en av de som bidrar: - Når det er flom, blir vi guttene ofte med for å bære ting for folk. Vi drar og henter elektroniske apparater hjemme hos dem som bor lavest, og noen trenger hjelp til å få med seg barna, sier Dat. Dat er overbevist om at den økte flomaktiviteten skyldes menneskeskapte klimaendringer. Han har støtte i internasjonale klimarapporter. I følge dem er Vietnam et av de aller mest utsatte landene for klimaendringer. Dat har en klar oppfordring til rike land: - Biler, fabrikker og trehogst er de største grunnene til klimaendringer. USA og Europa må kutte sine utslipp, sier han. FOTO:Pham Van Ty/Kirkens Nødhjelp 8 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

9 KLIMAVITNE Mwanaidi fra Tanzania Mwanaidi (14) bor i Dar es Salaam, den største byen i Tanzania. Hun leder en miljøgruppe på skolen, og de jobber blant annet med å lære folk til å bruke andre, mer klimavennlige energikilder enn vedfyring. Mwanaidi ser mange bevis på hvordan klimaendringene påvirker landet hennes. - Klimaendringene er en realitet de skjer faktisk. Jeg leste i en bok på skolen om hvordan isen på Kilimanjaro smelter, islaget på toppen er mye mindre nå enn i Sola er sterkere, vi ser mer tørke og flere flommer. Her i Tanzania har flere små øyer forsvunnet fordi havet stiger, forteller Mwanaidi. Før det store klimatoppmøtet i New York i september, deltok hun og mange av vennene hennes i Peoples Climate March, en marsj som foregikk samtidig over hele verden. Her holdt Mwanaidi også en tale, hvor hun oppfordret til handling for å stanse klimaendringene. - Det er mulig å redde jorda vår, men da må vi handle nå. Hvis vi ikke gjør noe for å bekjempe klimaendringene, er vi i trøbbel alle sammen. FOTO: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

10 AKTIVITET Quiz om vann, klima og faste 1. Hvor mye av vannet som finnes på jorden kan brukes til drikkevann? a) 70% b) 40% c) 3% 2. Hvor mange ganger mer betaler mennesker som lever i slummen for en liter vann sammenliknet med rike mennesker i samme by? a) 1-2 ganger b) 5-10 ganger c) 100 ganger 3. Hva er FNs tusenårsmål om rent drikkevann? a) Sørge for at alle som kan betale får tilgang til rent drikkevann b) Dele ut vannflasker til hele verdens befolkning c) Halvere andelen mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann 4. Mangel på vann og sanitære fasiliteter krever hvert år flere liv enn våpen gjør i krig. a) Riktig b) Feil 5. Hva er de vanligste naturkatastrofene forårsaket av klimaendringer? a) Flom og tørke b) Flo og fjære c) Askeskyer og jordskjelv 6. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, men konsekvensene av klimaendringene vil folk kjenne på kroppen først om mange år. a) Riktig. Klimaendringene vil ramme oss først om mange år. b) Feil. Klimaendringene rammer allerede, og det er de fattige som ofte rammes hardest. 7. Utslipp av klimagasser i atmosfæren fører til at temperaturen på kloden stiger. FNs klimapanel sier vi må kutte drastisk i utslippene for å hindre at temperaturen stiger enda mer. Hvilket mål er satt for å begrense den globale oppvarmingen? a) 2 grader b) 3 grader c) 4 grader 8. Hvilken farge symboliserer fastetiden? a) Grønn b) Blå c) Lilla 9. Hvor lenge varer fasten? a) Til du blir sulten b) 40 dager c) 50 dager 10. Hva er fasteaksjonen? a) En rask innsamlingsaksjon b) En rask slankekur c) En innsamlings- og informasjonsaksjon Svar: 1 C, 2 B, 3 C, 4 A, 5 A, 6 B, 7 A, 8 C, 9 B, 10 - C 10 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

11 AKTIVITET «Vote with your feet»- vann! «Vote with your feet» er en fin aktivitet å bruke for å sette seg inn temaer. Denne handler om vann, og kan brukes for å illustrere urettferdigheten som ligger i at noen har ubegrenset tilgang på vann, mens det er et knapphetsgode for mange andre. SLIK GJØR DU DET: Du leser opp de ulike påstandene. De som tror påstanden er riktig, reiser seg. De som tror påstanden er feil, blir sittende. Utfordre gjerne de som tror påstanden er feil til å fortelle hva de mener er riktig svar på spørsmålet. PÅSTANDER: 1. I løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200 millioner arbeidstimer på å hente vann. Dette er den samme tiden det tar å bygge 8 Empire State-bygninger hver dag. Feil: Tiden det tar for verdens jenter og kvinner å hente vann hver dag tilsvarer arbeidstiden som brukes til å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag millioner skoledager går tapt i året på grunn av vannrelaterte sykdommer. Riktig: At barn blir rammet av vannrelaterte sykdommer som gjør at de går glipp av skolen er et stort problem. Ved å sikre rent vann til mennesker kan vi bidra til at de kan bruke tid på skole og utdannelse istedenfor. 3. En nordmann som tar en 5 minutters dusj bruker mer vann enn det en gjennomsnittsperson i et utviklingsland bruker på en hel dag. Riktig: En dusj på 5 minutter bruker ca 30 liter vann, noe som er mer enn en gjennomsnittsperson i et utviklingsland bruker på en hel dag. 4. Hver dag dør 410 barn av diaré som følge av dårlig vann. Feil: Hver dag dør det 4100 barn av diaré som følge av dårlig vann. Det er et kjempeproblem og kan bli sterkt redusert om mennesker får tilgang på rent vann! millioner mennesker har ikke tilgang på rent vann. Riktig: Dette er urettferdig. Alle burde ha tilgang til rent vann, og det er vår oppgave å bidra til at flere får nettopp det. Vi tar rent vann som en selvfølge, men sånn er det ikke for store deler av verdens befolkning. 6. Investering i vann til mennesker er en stor utgift. Feil: Investering i rent vann skaper økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1 krone investert i vann tilbake 8 kroner. Mange steder er dette langt høyere. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

12 AKTIVITET Fattigdom handler om urettferdighet FORMÅL: Få konfirmantene til å kjenne på urettferdighet og informere om hvorfor fattigdom er et urettferdighetsproblem. DU TRENGER: 5 poser med godteri. Antallet godteriposer kan endres, bare det er delelig på fem. Bruk gjerne ferdigposer med f.eks. Fox eller Non Stop, slik at det blir nok til alle. Det bør helst være en smakebit til alle i konfirmantgruppa når trikset er over! SLIK GJØR DU: Start med en innledning som skaper en forventning om at alle skal få godteri, slik at følelsen av urettferdighet blir enda større senere. Du kan for eksempel innlede med å si: Før vi går mer inn på temaet, har jeg med en del godteri som jeg tenkte vi kunne dele og kose oss litt med denne timen. Vis så fram det som skal fordeles, og forklar at godteriet er et symbol på alle ressursene i verden. Del konfirmantgruppa i en stor og en liten gruppe: Den store gruppa skal bestå av 80 % av konfirmantene, den lille av 20 %. For hver person i den lille gruppa skal det da være fire personer i den store gruppa. Den store gruppa representerer nå verdens fattige, mens den lille representerer verdens rikeste. Spør hvordan godteriet må deles om det skal deles rettferdig. Spør så hvordan ungdommene tror godteriet deles i virkeligheten. Gi til slutt én godteripose til den store gruppa som representerer verdens fattige, og resten av posene til den lille gruppa som representerer de rike. Forklar at det er slik ressursene er fordelt i verden i dag: 20 prosent av verdens befolkning har kontroll over 80 prosent av ressursene. Videre kan du fortelle at det faktisk er nok godteri til alle (hvis du har sørget for det!), akkurat slik det er nok mat til alle i verden. Likevel har ikke alle nok mat. Spør hvordan det føles å ikke få når en vet at det egentlig er nok til alle. Noen kommer kanskje til å svare at det føles urettferdig. Fortell at det ikke trenger å være sånn! Spør om den rike gruppa vil dele godteriet med resten, og trekk parallellen til at det er dette denne timen skal handle om. At fattigdom er mangel på muligheter, og at fattigdom handler om urettferdighet. NB: For å illustrere urettferdighet ytterligere kan du gi den rike gruppa flere fordeler enn den fattige gruppa. For eksempel kan de rike få sitte, mens de fattige må reise seg. Hvis gruppa er veldig stor, kan du velge ut fem frivillige til å komme opp og representere fattige og rike. Alternativt tar du bare opp de rike så de står foran de andre. 12 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

13 Disposisjon til en konfirmanttime Her er et forslag til hvordan du kan legge opp en 45 minutters konfirmanttime om fasteaksjonen. Fasteaksjonen handler om internasjonal solidaritet og diakoni. Vi ønsker at denne timen skal gi konfirmantene følelsen av at det er viktig å bry seg, og at de gjennom fasteaksjonen kan være med å bidra. Napp gjerne ut denne midtsiden og bruk den som en enkel mal for timen. I resten av dette heftet og på fasteaksjonen.no finner du mer utfyllende informasjon om de ulike elementene. Disposisjon 1. Innledning 2. Mobiliseringsfilmen 3. Aktivitet 4. «Tre måter å forandre verden på» 5. Andakt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

14 1. Innledning: Fortell hvem Kirkens Nødhjelp er og hva vi driver med. - Kirkens Nødhjelp er der når katastrofen rammer hvilke katastrofer husker dere? (Syria, Pakistan, Haiti, Sudan.) Fortell om hva konfirmantene skal få være med på. - Fasteaksjonen handler i år om vann og klima - Fasten handler både om å vende fokus innover og utover. Ved å delta i fasteaksjonen er vi med på noe stort, og vi viser solidaritet i praksis. Vi tar del i kirkas oppdrag om å bry oss om vår neste. Benytt gjerne vår PowerPoint-presentasjon som du kan laste ned på (www.fasteaksjonen.no/materiellbank). 2. Mobiliseringsfilmen: Sett på mobiliseringsfilmen Filmen ligger på DVD-en som blir sendt alle menighetene, og kan også lastes ned på fasteaksjonen.no Gi gjerne konfirmantene en oppgave før du setter på filmen. Da følger de gjerne bedre med. F.eks. Hva er det viktigste du lærte av denne filmen? 14 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

15 3. Aktivitet: Bruk gjerne en eller flere av våre aktiviteter fra dette heftet ; «Quiz om vann, klima og faste» (side10), «Vote with your feet- vann» (side 11) eller «Fattigdom handler om urettferdighet» (side12). Powerpoint til «Quiz om vann, klima og faste», og flere aktiviteter ligger tilgjengelig på fasteaksjonen.no/materiellbank 4. «Tre måter å forandre verden på»: 1. GÅ MED BØSSE: Gi gjerne noen eksempler på hva pengene kan gå til (se side 22) Gå hele roden- fortell at mange har tatt ut penger og venter på at bøssebærerne skal komme på døra. Ved å gå hele roden gir vi alle muligheten til å gi. Fortell om «Jakten på gullbilletten» (se side 20). Vis gjerne Jonnas bøsseskole (finnes på DVD-en eller du kan laste den ned på fasteaksjonen.no). 2. DELTA I KLIMAKAMPANJEN: Fortell om klimakampanjen og muligheten for å delta (se side 18). Informasjon om hvordan du kan delta i klimakampanjen finner du på fasteaksjonen.no fra 26. januar. 3. SKAFF DEG KUNNSKAP: Fortell om Changemaker (se side 19) eller sett på filmen om Changemaker som du finner på DVD-en. Fortell også konfirmantene at de kan følge Kirkens Nødhjelp på Facebook eller lese mer om arbeidet vårt på kirkensnodhjelp.no. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

16 5. Andakt: Benytt gjerne denne ferdige andakten som den er, eller la den inspirere deg til å lage din egen. Har du noen gang tenkt på hvordan Jesus ville vært og hva han ville gjort hvis han gikk på jorda i dag? Mange mennesker går med et armbånd rundt hånda hvor det står WWJD. Det er en forkortelse for What Would Jesus Do eller Walk With Jesus Daily. Ved å gå med dette armbåndet, blir man daglig minnet på sin tro og at Jesus er et eksempel vi kan følge i dagliglivet. Hvis vi spør hva Jesus ville gjort hvis han var i min situasjon, kan vi få gode svar om hvordan vi kan leve livene våre. Vi kan få inspirasjon til å gjøre gode valg og handlinger. I Bibelen kan vi lese om da Jesus møtte en blind mann på vei inn i Jeriko. Den blinde mannen ropte på Jesus og ba han om å ha barmhjertighet med ham. Da stilte Jesus spørsmålet; «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Mannen ønsket å få synet igjen, og Jesus svarte ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Mannen fikk straks synet tilbake. I fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko, spør altså Jesus; «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Det er et enkelt spørsmål- men våger vi å stille det? Det er et spørsmål som viser en holdning der vi først og fremst ser etter hva vi kan gjøre for den andre. Når vi hører om mennesker som opplever naturkatastrofer eller krig og desperat trenger vann, mat og husly fordi de har måttet flykte fra alt de hadde, må vi lete etter muligheter til å bidra. Bibelen utfordrer oss til å bruke fastetiden både til å vende blikket innover i oss selv, men også utover til våre medmennesker. I fastetiden kan vi derfor gjøre en forskjell i andre menneskers liv. Jesus har vist oss sitt eksempel for hvordan vi skal være mot hverandre. Han viste tydelig at vi skal løfte hverandre opp og strekke ut en hånd for å bry oss. Jesus sier: «Det dere gjorde mot en av mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25, 40b) Å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er en mulighet til å gjøre noe for andre i praksis. Å være med på klimakampanjen er en annen. Når vi engasjerer oss i fasteaksjonen, får mennesker muligheter til å endre sin egen hverdag og til å jobbe seg ut av fattigdom. Når vi går med bøsse, gir vi mennesker mulighet til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter til et verdig liv. What Will You Do? 16 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

17 KLIMAVITNE Higino fra Mosambik DA HUSET STOD UNDER VANN En som har merket klimaendringene på kroppen, er Higino i Mosambik. Han jobber med klima hos Kirkerådet, og ble personlig rammet av storflommen i Mosambik i 2013: FOTO: Jens Aas Hansen/Kirkens Nødhjelp - I fjor fikk jeg en telefon fra mine foreldre, som var hjemme i landsbyen min. De sa: «Flom! Flommen kommer!». Min bror nektet å reise, så jeg måtte kjøre fra Maputo til min landsby som er ca 200 km unna, for å redde min bror som allerede var i fare. Da jeg kom frem var det ikke mulig å kjøre i townshipen, så vi måtte bruke en båt. Innen vi kom dit var mesteparten av huset under vann. Vi fant broren min på taket av huset, forteller Higino. Han ser en klar sammenheng mellom flommene i Mosambik og klimaendringene. - Mens flom tidligere rammet Mosambik hvert femte eller åttende år, skjer det nå årlig, forteller han. Jeg tror det har en klar sammenheng med at klimaet endrer seg, sier Higino, som også ser andre endringer. - Jeg ser store endringer på de siste 20 årene. Nå er somrene ekstremt varme, mens vintrene er ekstremt kalde etter forholdene, forteller Higino. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

18 KLIMA KAMPANJEN HVA KAN DU GJØRE MED KLIMAENDRINGENE? Engasjer deg på HVORFOR ENGASJERE SEG: Vi ser det når flommen rammer Vietnam, når regnet uteblir i Tanzania eller når tyfonen rammer Filippinene: Klimaendringene er i gang, og de vil gjøre naturkatastrofene som vi allerede opplever enda verre. Mange av oss i Norge vet at klimaendringene skjer, og mange av oss er også frustrerte: Vi vet ikke hva vi kan gjøre, og vi føler at politikerne ikke gjør noe. Men du kan faktisk gjøre noe. Du kan forandre norsk klimapolitikk. DETTE KAN DU VÆRE MED PÅ: Når du er med på Changemakers og Kirkens Nødhjelps kampanje gjør du alt dette: Du ber politikerne om å kutte mer i klimagassutslippene. Du ber politikerne hjelpe fattige land å tilpasse seg de endringene som allerede er i gang. Du ber politikerne gjøre alt de kan for at landene i verden blir enige om en klimaavtale som kan stanse klimaendringene. BLI MED PÅ NOE STORT I 2015 skal verdens ledere møtes for å lage en ny klimaavtale. Hvis den blir god, kan den gjøre at vi stanser klimaendringene tidsnok til å unngå de verste konsekvensene. Dette kan du be den norske regjeringen bidra til gjennom vår kampanje. Da er du også en del av en stor internasjonal kampanje der mennesker fra hele verden jobber for å løse klimautfordringen. Klimakampanjen lanseres 26. januar 2015 på SLIK GJENNOMFØRER DU KAMPANJEN Slik gjennomfører du kampanjen i konfirmanttimen: 1. Se film: For å få mer info om hvordan klimaendringene rammer, og hva du kan gjøre snurr mobiliseringsfilmen! Den finner du på www. fasteaksjonen.no eller på DVD-en. 2. Gå inn på og bli med på kampanjen. Her finner du ut HVA du skal gjøre for å være med på kampanjen, i tillegg til mer informasjon om kampanjen. (Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du gjerne signere kampanjen på underskriftslistene som du har fått tilsendt). 3. Fortell gjerne også historien om Higino, og gjerne noe av det som står under «Hvorfor engasjere seg». Fortell gjerne fra faktaboksen om klimaendringer under. 4. Mer informasjon finner du på no/klima I følge FN er vi så sikre som vi kan være på at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den globale oppvarmningen fra 1950 til i dag. Mennesker i lavinntektsland, som Bangladesh og Somalia, slipper ut en tidel per innbygger sammenlignet med den rike del av verden (f.eks. USA og Norge). Samtidig er det mennesker i lavinntekstland som vil rammes hardest av klimaendringene Det vil bli mer nedbør der det allerede er mye nedbør, f.eks. i våte, tropiske områder, og mindre nedbør i områder som er preget av tørke. Flere mennesker vil måtte flykte, og de fattigste vil ha minst mulighet til å tilpasse seg klimaendringene. For å begrense klimaproblemet tilstrekkelig må de globale utslippene reduseres med prosent fra nivået i Det må skje innen Pedagogisk opplegg for konfirmanter

19 Changemaker FORMÅL: Å vise ungdom at det egentlig er ganske lett å forandre verden om de jobber sammen. VIS FILM: På DVD-en finner du en film som presenterer Changemaker for konfirmantene. SLIK KAN DU SI DET: Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, er en gjeng med 1600 ungdommer mellom 13 og 30 år som forandrer verden daglig. Det gjør de ganske enkelt gjennom kunnskap, kreativitet og handling. De møtes på SNU, leiren til Changemaker, tre ganger i året for å ha det gøy og lære om verdens urettferdighet og hvordan denne kan endres. Changemaker påvirker de som bestemmer gjennom kreative politiske kampanjer. De samler inn underskrifter mens de kler seg ut som diktatorer eller sykepleiere, stiller opp i avisen, lager heiarop, møter politikere; alt for å gjøre verden mer rettferdig. En av de viktigste tingene de har lært om å forandre verden er at det ikke er så vanskelig som man skulle tro, men også at det er lettere jo flere som er med og stiller krav til de som bestemmer. Er det noen som ønsker å bli med i Changemaker? Send SMS etter oppskriften i snakkebobla. Da vil påmeldingsskjema komme hjem i posten som foresatte må signere. Besøk gjerne changemaker.no eller kontakt changemakerkontoret på for undervisningsmateriell, besøk eller om dere vil starte opp changemakerarbeid i menigheten. På nettsiden finnes også oversikt over resultater på vårt arbeid eller informasjon om neste changemakerarrangement. FOTO: Changemaker Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

20 Gullbillett Tusen takk for at du er bøssebærer! Den turen du går nå er kjempeviktig. Ved å samle inn mest mulig penger kan du bidra til at flere mennesker får tilgang til rent vann. Pengene du samler inn kan også bidra til arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene. God tur videre! Bli med i jakten på gullbilletten! Jakten på gullbilletten er et enkelt og morsomt konsept som gjør bøssebæring mer spennende. Målet er å inspirere flere bøssebærere til å delta på dugnaden og gå hele roden. Erfaringer viser at jakten på gullbilletten både motiverer bøssebærerne og fører til mer penger i bøssa. SLIK GJØR DU DET: 1. Klistre de to gullbillettene på to melkesjokolader og gi dem til to husstander innenfor menighetens innsamlingsområde. Disse to husene har ansvaret for å gi gullbillettene til bøssebærerne som kommer på deres dør, og må derfor være hjemme under innsamlingen. 2. Informer alle bøssebærerne om konkurransen og reglene. Husk at hver dør må åpnes for å sikre at billettene blir funnet, og at pengeinnsamlingen øker. Du velger selv hvordan du fordeler gullbillettene. Kanskje du kan gi dem til noen du kjenner, eller kan dele dem ut på neste gudstjeneste? Det er lurt om gullbillettene fordeles på hus som er omtrent midt i roder, slik at billettene ikke blir «umulige» å finne. Les mer om jakten på gullbilletten og finn eksempler på morsomme lokale varianter av konkurransen på fasteaksjonen.no 20 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

21 Velsignelse for ET BRENNENDE HJERTE Må Gud velsigne deg med ulyst overfor enkle svar, halvsannheter og overfladiskhet, så du lever fra dypet av ditt hjerte. Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse, så du arbeider for rettferdighet, frihet og fred. Må Gud velsigne deg med tårer for dem som lider, i smerte og krig, med sult og avvisning så du strekker ut en hånd til trøst. Og må Gud velsigne deg med naivitet nok til å tro at du kan forandre verden, så du kan gjøre det som andre kaller umulig. Må velsignelsen fra Gud -Skaperen, Fornyeren og Opprettholderenvære med deg nå og til evig tid. BØNN Fra boka Legender og velsignesler Av Kristina Reftel Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

22 Aksjonsdagen: Rett før menigheten skal ut å gå med bøsse, kan det være fint å fokusere på hva pengene går til, nettopp for å engasjere bøssebærerne til å gå hele roden og gjøre en ekstra god innsats. FORMÅL: Gå gjennom praktisk informasjon om gjennomføring bruk gjerne Jonnas bøsseskole som du finner på DVD-en. Vis mobiliseringsfilmen for å inspirere bøssebærerne og informere om hva pengene går til. Ønsk bøssebærerne lykke til og fortell at deres innsats er svært verdifull og viktig. PRAKTISK INFORMASJON: Dette er informasjon som det er viktig at gis bøssebærerne før de skal ut å gå med bøsse: 1. Husk å ha ID-kortet godt synlig. 2. Det er viktig å gå riktig rode og at man går hele roden. 3. Dersom folk ikke har kontanter: Gi dem en lapp med kontonummer og givertelefonnummer (lappene kommer i blokker som bestilles sammen med bøssemateriellet). 4. Dersom folk ikke er hjemme: Legg en lapp i postkassa. 5. Dersom folk er uhøflige eller begynner å krangle i døra: Be dem ringe til Kirkens Nødhjelps hovedkontor som har åpen telefon hele kvelden på aksjonsdagen. HVA SKAL JEG SI NÅR JEG RINGER PÅ DØRA? 1. PRESENTER DEG ENKELT OG HYGGELIG, SNAKK ROLIG OG TYDELIG. Hei, jeg kommer fra Kirkens Nødhjelp. Vil du støtte aksjonen vår? 2. SMIL! Det skaper kontakt og gir folk mer lyst til å støtte aksjonen. Vær blid og stolt. Din innsats i dag utgjør en forskjell for fattige mennesker. 3. HVOR LANGT REKKER PENGENE? For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. For 400 kroner kan du bidra til flomsikring av et hus. For 1000 kroner kan gi du hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt! Pengene som samles inn, går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene blir brukt der de trengs aller mest. 4. HUSK Å TAKKE. Folk gir det de synes de har råd til. Det er viktig å takke uansett hvilket beløp som blir gitt. Det lages hvert år en liten infobrosjyre for utdeling til bøssebærerne. Bestill dette sammen med annet materiell, og del ut til alle konfirmantene. Her finnes kort informasjon om årets tema, hva pengene går til og litt om Kirkens Nødhjelp. 22 Pedagogisk opplegg for konfirmanter

23 Riktig bøssebærerutstyr Hei, jeg kommer fra Kirkens Nødhjelp. Vil du støtte aksjonen vår? Gullbillett Tusen takk for at du er bøssebærer! Den turen du går nå er kjempeviktig. Ved å samle inn mest mulig penger kan du bidra til at flere mennesker får tilgang til rent vann. Pengene du samler inn kan også bidra til arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene. God tur videre! HUSK GULLBILLETTEN Minn konfirmantene på at de kan finne to gullbilletter som er lagt ut blant husstandene i roden. Dette er en flott aktivitet som kan motivere bøssebærerne. #FASTEAKSJONEN Fortell bøssebærerne at de kan tagge bilder fra fasteaksjonen på Instagram med #fasteaksjonen. ØNSK UNGDOMMENE LYKKE TIL Dersom det serveres kakao, pølse eller lignende, er det hyggelig å få vite dette før en går ut. Husk å be alle gå hele roden sin! Det kan godt hende at de som bor i det siste huset, har ventet på bøssebæreren og har tenkt å gi masse penger! Plombert bøsse ID-kort SMS-blokk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

24 E-post: Telefon: Kontonummer: SMS: GAVE til 2468 (200 kr) #fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger. Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet. For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av verdens største humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige organisasjoner over hele verden og samarbeider med organisasjoner uavhengig av religiøs forankring. Kirkens Nødhjelp sammen for en rettferdig verden! Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i fokus På flukt fra IS TEMA Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Tine Sundtoft Nr 02 2015 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips!

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips! ALTERNATIV ENERGI Mål: lære om fornybar energi Utstyr: en fjær til hvert lag, noe som kan markere start og målstrek.tid: 15 min Tid: 10 min Antall deltakere: ubegrenset. Gruppevis. Det finnes mange alternative

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban Tema Sør-Sudan I fokus Tv-aksjonen Aktuelt Klimaendringer Portrett Paride Taban Nr 03 2014 N o r w egian C h urc h Aid, Ethio pia Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal Aktuelt Nepal Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Ingrid Olava Vann til Nepal Nr 03 2015 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon

UMULIG! TEMA: AKSJONSHEFTE: Til leder og patruljefører. Program og informasjon AKSJONSHEFTE: Program og informasjon TEMA: UMULIG! Foto: Julia Dahr Til leder og patruljefører De siste to årene har Globalaksjonen støttet et skoleprosjekt på Madagaskar. I år og neste år skal vi få være

Detaljer

Inviter en usynlig venn til middag

Inviter en usynlig venn til middag Et aktivitetsopplegg for familien Foto: Greg Rødland Buick Inviter en usynlig venn til middag Usynlig middagsgjest Fastetiden gir oss mulighet til å vise nestekjærlighet i praksis. Det er viktig i en verden

Detaljer

Inviter en usynlig venn til middag

Inviter en usynlig venn til middag Et aktivitetsopplegg for familien Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Sammen forandre 17.-19. mars 2013 Foto: Greg Rødland Buick Inviter en usynlig venn til middag Usynlig middagsgjest Fastetiden gir oss mulighet

Detaljer

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet.

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet. Bakgrunn for prosjektet om integrert forkynnelse I april 2008 lanserte Norges KFUK-KFUM-speidere sitt nye speiderprogram. Programmet legger grunnlag for hvilke aktiviteter speiderne skal være med på og

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

BRY deg! Globalaksjonen

BRY deg! Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON 2008 KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet

Detaljer

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i felt Gabrielle Leithaug Tema Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Tor Valla Nr 02 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

Detaljer

Med lik rett. Temahefte

Med lik rett. Temahefte Med lik rett Temahefte Med lik rett Av Hanna Hågensen Aasen, leder for Operasjon Dagsverk Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Kolstadgata 1 0652 Telefon: 22 99 37 10 E-post: od@od.no www.od.no Ansvarlig

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

i fokus Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Tema Oljefondskampanjen Biskop Jo Seoka Nr 01 2014 Ekstreme ødeleggelser og fantastisk innsats

i fokus Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Tema Oljefondskampanjen Biskop Jo Seoka Nr 01 2014 Ekstreme ødeleggelser og fantastisk innsats Tema Oljefondskampanjen i fokus Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Portrett Biskop Jo Seoka Nr 01 2014 Filippinene: Ekstreme ødeleggelser og fantastisk innsats Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker

Detaljer