FOU-PROSJEKTER Høgskolen i Østfold - UNINETT 3. UTKAST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-PROSJEKTER 2008. Høgskolen i Østfold - UNINETT 3. UTKAST"

Transkript

1 FOU-PROSJEKTER 2008 Høgskolen i Østfold - UNINETT 3. UTKAST Børre Ludvigsen, HiØ Audun Vaaler, HiØ Andreas Bergstrøm, HiØ 15. juni 2009

2

3 Innhold Innhold i 1.0 Innledning Streaming Samarbeid Arkivering og lagring Ressurser og planlegging Prosjekter Streaming Prosjektbeskrivelse Prosjektplan Samarbeid Prosjektbeskrivelse Fredrift Milepeler Prosjektplan Timefordeling Dokumentasjon i

4

5 1.0 Innledning Mediagruppen ved Avdeling for Informasjonsteknologi har sin virksomhet på tre tildels overlappende områder. Med det mål for øyet å fokusere aktivitetene våre på færre og mer konsentrerte prosjekter har vi gruppert virksomheten under overskriftene Streaming, Samarbeid og Arkivering og lagring. Da områdene dekker ulike funksjoner hvor multimediafiler inngår som hovedressurs enten som statiske eller dynamiske objekter, vil det nødvendigvis være en rekke egenskaper og problemstillinger som er felles for alle tre. Hovedmålgruppe for aktivitetene er brukere av multimediastrømmer i læring, undervisning, forskning og utvikling. Hittil har vi rettet virksomheten vår mot drift av en rekke streamingtjenester for UNINETT og NRK hvor innholdet har vært NRK s radio og TV-kanaler samt video av Stortingets møter. Innholdet er blitt streamet såvel i sanntid som på forespørsel (on-demand). Alle sanntid- og arkiverte strømmer foreligger i åpne formater som MP3 og Ogg. De distribueres stort sett både som uni- og multicast over både IPv4 og IPv6. De mest tilgjengelige tjenestene som tilbys fra HiØ idag er unicast strømmer av NRK radio og http-strømmer av Stortingets møter. Multicastdistribusjon av NRKs tre fjernsynskanaler og all distribusjon med IPv6 er begrenset til Uninettet da disse ikke går gjennom NIX. Ett av målene med prosjektene er at de overtas av innholdseierne når våre FOU-mål er oppnådd, driften er stabiliser og tjenesten er til nytte for brukerne. Vi er derfor nå i forhandlinger med NRK om deres overtagelse av unicast radiostrømmer i åpne formater. Denne tjenesten har forholdsvis mange brukere (også utenfor UNINETT) sammenlignet med NRKs egnen nettradio. Alle strømmene (14 i alt) har vært linket inn på informasjon/hjelp/oversikt_over_nrk_no/lyd/ i en årrekke og programmeres inn på de fleste Internetradioer som selges både i Norge og utlandet Streaming Sanntid- og on-demandstreaming av audio og video i åpne formater og kvaliteter tilpasset avspillingsplatformer fra håndholdte apparater til store auditorier for undervisning, opplysning og underholdning. Delområdet omfatter f.eks. følgende aktiviteter: HD streaming, H.264, Ogg, MP3, Dirac NRK TV, åpne TV-kanaler Allmenkringkasting radio Streaming av Stortinget Streaming av seminarer og forelesninger 1

6 Metadata, tagging, annontering, content management Unicast og multicast UNINETT, NRK, Stortinget og NFI Samarbeid Videokonferansesystemer fra auditorium til desktop og mobile enheter i åpne formater. Konferanser for en-til-en, en-til-mange og for undervisning og seminarer. Kan omfatte: HD-auditorium EVO Access Grid ichat Wiki, blog Shared workspaces Arkivering og lagring Arkivering og lagring av multimediastrømmer med tilhørende metadata, tagging og annotering. Administrasjon av on-demand strømmer av arkiverte TVsendinger for undervisning, opptak av forelesninger og seminarer, arkiverte stortingsmøter i åpne formater. Delområdet omfatter også dokumentasjon av gruppens aktiviteter. Masselagring On-demand streaming i åpne formater DRM for åpne formater Tilgangskontroll Digitale mediaarkiv Content management Stortinget, NRK (GLUON 1 ), UNINETT, NFI 1 Gluon er NRKs standardiserte XML-utvekslingsdataskjema som binder sammen de ulike enhetene innen produksjon, publisering og distribusjon.(http://gluon.nrk.no/ gluondok2/gluon2_gluon.html 2

7 1.1 Ressurser og planlegging Planlegging av prosjektarbeid for 2009 er forsinket p.g.a. den lange tiden det har tatt å komme til enighet med NRK om drift av radio- strømmene. Vi har også gjort en nøye evaluering av hvilke ressurser vi disponerer over det kommende året, og funnet at vi vil fokusere aktivitetene på noen få utvalgte prosjekter i de tre kjerneområdene. Audun Vaaler arbeider for tiden med en PhD med tittelen The effects of open multimedia standards on generativity som i stor grad er basert på mye av det arbeid som er gjort ved media.hiof.no. Det er sterk begrenset hvor mye Audun kan bidra med til prosjektarbeidet i gruppen utenom veiledning og rådgivning. Det er overveiende sannsynlig at Audun vil få et halvt års opphold ved Argonne National Laboratory hvor han bla.a. skal arbeide med konferansesystemet Access Grid. Andreas Bergstøm arbeider for tiden med sin mastergrad Remmen streamingserver, et distribuert videostreamingprogram som baserer seg bl.a. video over IP prosjektene og et samarbeid med IT-driftavdelingen ved Høgskolen i Østfold. Andreas regner imidlertid med å bruke ca. 50% av sin tid på eksterne prosjekter. Børre Ludvigsen er i stor grad engasjert i omstrukturering av og undervising i DMPRO-studiet (Digital Medieproduksjon) ved HiØ. I tillegg kommer undervisning av mastergradstudenter. Det planlegges overføring av det faglige ansvaret for media.hiof.no om ca. ett år. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om følgende FOU-arbeid innenfor rammen av media.hiof.no: NRK radiostrømmer (NRK) NRK TV-strømmer (UNINETT) HD-auditorium (HiØ og UNINETT) Publikasjon og dokumentasjon 1.2 Prosjekter 2009 I 2009 ønsker vi å konsentrere oss om færre oppgaver enn tidligere, men å gå dypere inn i prosjektene for å komme frem til mer effektive resultater. Dessuten gjenstår noe arbeid for ferdigstilling av prosjekter fra

8 1.2.1 Streaming Streaming av NRK s radiokanaler finansieres av NRK ut 2009 med mulig fornyelse for Vi håper at NRK overtar driften selv snarest mulig slik at vi kan konsentrere oss om nye oppgaver. Det samme gjelder streaming av NRK TV i UNINettet. Nåværende streaming av NRK s TV-kanaler bør av hensyn til eksisterende brukere fortsette inntil NRK selv overtar slik drift i samarbeid med UNINETT. Prosjektet beskrevet her inneholder et minimumsbudsjett for drift av NRKkanalene i Prosjektbeskrivelse Streaming av NRK s tre TV-kanaler i åpne formater over IP-multicast i full kvalitet DVB i UNINettet. Prosjektplan Deloppgaver Aktivitet Timer Hvem Beskrivelse 1. Administrasjon 15 BL Planlegging, administrasjon 2. Implementering 75 AB Implementering, rapportering dokumentasjon, drift Sum 90 Kostnader Timer BL 15 x AB 75 x Sum Utstyr Oppgradering, vedlikehold, div Tilsammen Kr Noter: BL = Børre Ludvigsen AB = Andreas Bergstrøm Alle beløp uten MVA. 4

9 1.2.2 Samarbeid Anordning av et dedikert videokonferanserom med basis i AccessGrid systemet. Streaming av forelesninger, seminarer og møter fra auditorium i HD-format integrert med 2-veis videokonferanser. Auditoriet skal også kunne tjene som digitalt cinematèk. I 2009 vil vi fokusere på énveisstreaming i HD. Prosjektet er tenkt videreført i 2010 med møterom og toveiskonferanser. Prosjektbeskrivelse Møterom for videokonferanser (AccessGrid). Dette prosjektet utsettes til medio 2010 da Audun Vaaler forventes å være tilbake fra et studieopphold ved Argonne National Laboratory hvor AccessGrid stadig utvikles. HD-undervisningsomgivelser Auditorium 4 ved høgskoleanlegget på Remmen er utstyrt med med HD- kamera (Sony EVI-HD1 styrbart kamera, samt en HD enkoder og streaming boks (Adtec MediaHUB Pro HD). Mål Skape et en/to-veis auditoriesystem for streaming, kringkasting, opptak og videokonferanser som tar hensyn til auditoriets utforming. Et auditorium er primært skapt for en til mange kommunikasjon fra kateter/front til forsamlingen som sitter i en sal. Dette er forskjellig fra et klasse/møteromsscenario hvor kommunikasjon ofte er mer flytende mellom flere parter, og rommets innredning ikke er rigid, men kan flyttes på ved behov. Prosjektet ser derfor på bruk i auditorier, og ikke klasse eller møterom. Opplevelsen av å bruke systemet skal være bedre enn den en kan få av å sitte på bakerste rad, og systemet skal være mest mulig usynlig for brukeren. Kamera plasseres slik at foreleser naturlig får øyekontakt med det, og lyd på løses på en tilfredstillende måte. Undersøke hvordan UFS (Uninett fagspesifikasjon) for AV utstyr i auditorier evt. bør justeres ved bruk av HD-utstyr. Delprosjekter Støtte for opp til full HD i undervisningsbruk HiØ setter opp et auditorium (auditorium 4) med lyd, lys og kamera tilpasset video HD oppløsning og god lyd/bilde synkronisering. 5

10 Teste ut forskjellen mellom 720p/1080i Videre settes et CMS opp for å støtte opptak og lett tilgang til streamingen av det som foregår i auditorie(ne). Det følgende skal analyseres basert på bruk av dette systemet i auditoriet. Lysbruk i auditoriet. Vinkler og skyggefjerning i ansikter, lysmetning for kameraet, innvirkning på prosjektorbildet. Fornuftig generelt oppsett. Lyd i auditoriet. Vurdere forskjellige typer mikrofonoppsett slik som tradisjonelle mikrofoner, mygger, videokonferansemikrofoner og flere mikrofoner brukt sammen med et ekkokanseleringssystem. Kamerabruk i auditoriet. Analyse av kameravinkel, kamerahøyde, og bruk av bildeflaten i forhold til presentasjon og foreleser. Usynlighet av systemet. Systemet skal i størst mulig grad være usynlig for foreleser i auditoriet. Kamera, lyd og lys settes opp slik at best bruk følger naturlig av å bruke auditoriet for å forelese for de som sitter der. Utredning med rapport for UH-sektoren av CM-Systemer m.h.t. anvendbarhet, modenhet, funksjonalitet, åpne standarder, kostnad, etc.. Content Management System (CMS) HiØ skal se på og gå igjennom de CMSer som finnes i market og vurdere de oppimot deres eget ANDP system og mot det som finnes. Vi ser på løsningene fra Terena s 1st Media Management and Distribution Workshop i Zürich, samt vårt eget ANDP (Alltid når det passer). Det som legges vekt på er åpenhet i formatvalg, utvidbarhet, enkelhet av drift og kost/nytte effekt av systemene. Systemet skal også støtte transkoding on the fly til andre oppløsninger og formater, og bør støtte MP4/H.264/aac og Ogg/Theora/ Vorbis. Live HD videokonferanse i god kvalitetet HiØ skal også se på å bruke dette systemet for to- og flerveis videokonferanse mellom auditoriet og andre rom med tilsvarende utstyr. Skjerm ved kamera Høyttaler for lyd fra skjermen ved skjermen for å skape riktig retning på lyden. Fredrift Frem til studiestart: Snakke med fagpersonale som skal bruke aud max / aud 4 og få med noen for å bruke opptakene i et pilotprosjekt. 6

11 Høstsemester: Opptak av forelesninger og kartlegging av behov skapt av opptak for forelesere. Mot jul: Evaluere foreløbige resultater og skrive rapport. Milepeler Milepel 1: 2 klargjorte auditorier for en-veis streaming - 5. juni Milepel 2: Utredning og valg av CMS i samarbeid med Uninett - 25 september Milepel 3: 1. utkast til evalueringsrapport av opptak av forelesninger i HD og valg av CMS november Milepel 4: Evalueringsrapport - 1. desember Prosjektplan Deloppgaver Aktivitet Timer Hvem Beskrivelse 1. Administrasjon 20 BL Planlegging, administrasjon 2. Implementering 260 AB Implementering, rapportering dokumentasjon, drift Sum Kostnader Timer BL 20 x AB 260 x Sum Utstyr Noisecancelling Tilsammen Kr Noter: BL = Børre Ludvigsen AB = Andreas Bergstrøm Alle beløp uten MVA. 7

12 Timefordeling Aktivitet Timer 1. Drift auditorium Evaluering av bruk med forelesere Test av video CMSer Evalueringsrapport CMSer 50 8

13 1.2.3 Dokumentasjon Vi ferdigstiller dokumentasjonsprosjektet fra 2008 med bl.a. nye sider formedia.hiof.no og brosyremateriale som beskriver virksomheten for distribusjon blandt UNINETT s brukere. 9

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

Mobil interaktiv læringsarena over Internett

Mobil interaktiv læringsarena over Internett Mobil interaktiv læringsarena over Internett Anders Engen Per Espen Langøy Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Arvid Staupe, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML Suksesshistorier Vi ser ulike potensial ved å ta i bruk videokonferanser, multimedia og mobile løsninger i undervisning. Verktøyene kan tas i bruk slik at undervisningen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Enhet for internrevisjon UNIVERSITETET I OSLO Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Distribuert til: Universitetsdirektør Kopi: Kommunikasjonsdirektør IT-direktør Gjennomført av: Rådgiver Cecilie

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand

Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand Sammendrag Tittel: livenetconcept Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre Veileder: Høgskolelektor Monica Strand Oppdragsgiver: NM på ski 2009 Kontaktperson: Erik Røste Nøkkelord:

Detaljer

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?...

HVA ER DIGITALE MULTIMEDIELØSNINGER?... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 1 - Introduksjon Knut Arne Strand og Greta Hjertø 13.08.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI3002 / IBED2004 Multimedieproduksjon

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Faglig og pedagogisk arbeid med digital eksamen

Faglig og pedagogisk arbeid med digital eksamen Juni 2015 Faglig og pedagogisk arbeid med digital eksamen Sluttdokument fra en arbeidsgruppe for digitale vurderingsformer våren 2015 1 Innledning Arbeidet med vurdering og eksamen er en stor og viktig

Detaljer

Business Solutions. Videokonferanser. og den mobile hverdagen

Business Solutions. Videokonferanser. og den mobile hverdagen Business Solutions Videokonferanser og den mobile hverdagen 20 Computerworld PC World BUSINESS SOLUTIONS Nr. 30 august 2013 Videokonferanser og den mo Mobile enheter og BYOD gjør sitt inntog i videokonferanseverdenen

Detaljer

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold

Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold Revisjon av standarder for publisering av multimedia-innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Fremgangsmåte... 5 2.2 Dokumentstruktur... 6 2.3 Om Difi sitt standardiseringsarbeid... 6 2.3.1 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

RAPPORT 22/2010 ISBN 978-82-7492-240-2 ISSN 1890-5226 P2P MEDIABRIDGE. Sluttrapport. Forfattere: Ellen Brox, Njål Borch

RAPPORT 22/2010 ISBN 978-82-7492-240-2 ISSN 1890-5226 P2P MEDIABRIDGE. Sluttrapport. Forfattere: Ellen Brox, Njål Borch RAPPORT 22/2010 ISBN 978-82-7492-240-2 ISSN 1890-5226 P2P MEDIABRIDGE Sluttrapport Forfattere: Ellen Brox, Njål Borch PROSJEKTNAVN: P2P Mediabridge Prosjektnr.: 372 OPPDRAGSGIVER(E): Innovasjon Norge Oppdragsgivers

Detaljer

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video

Veiledning til videokonferanser. Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Åtte trinn til å forstå mulighetene med video Innhold 1. Innledning...3 2. Endre folks måte å kommunisere på...4 3. Avkastning på investeringer...5 4. Elementene i en videokonferanseløsning...8 5. Valg

Detaljer

IKT-strategi 10. juni 2009

IKT-strategi 10. juni 2009 IKT-strategi 2010-2012 Utviklingen innen IKT foregår i raskt tempo. De løsninger som anses som state of the art det ene år, kan være foreldet det følgende år. Derfor bør IKT-strategien ikke ha for lang

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 3 2.4 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Jobb Smartere i departementene R6

Jobb Smartere i departementene R6 Forprosjektrapport Jobb Smartere i departementene R6 Del 1; IKT/samhandling/nye arbeidsformer Beslutningsunderlag for prosjektgjennomføring August 2010 1 Innhold Sammendrag og anbefaling 3 1 Bakgrunn 5

Detaljer