Adresse, Starveien 64, 1088 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresse, Starveien 64, 1088 Oslo"

Transkript

1

2 A a ABC-123, I 2007 kom det et statlig veiledningshefte som heter ABC-123. Dette er en veileder for personalet som handler om mattematikk og språk i barnehagen. Les mer om dette i virksomhetsplanen Adresse, Starveien 64, 1088 Oslo Allergi, Det er svært viktig at personalet får beskjed dersom barnet er allergisk mot noe. Forsikre dere om at alle i barnehagen har fått beskjed. Almenntilstand, Når vi sier at almenntilstanden til barnet avgjør om han/hun kan være i barnehagen, mener vi; Barnet skal ikke ha hatt feber i løpet av natten eller på morgenen. Barnet skal ikke ha fått febernedsettende medisiner på morgenen. Barnet skal kunne delta i de ulike aktivitetene på avdelingen. Barnet skal kunne være ute i løpet av dagen. Andelslag, Starveien Barnehage eies av alle familier som har barn i barnehagen. Ved opptak kjøper familien en andel på kr. 3500,- Det betales per barn som går i barnehagen. Andelskapitalen blir tilbakebetalt når barnet slutter. Assistent, På hver avdeling er det to assistenter og en pedagogisk leder. En assistent er en av de voksne på avdelingen. Den voksne er ikke utdannet førskolelærer og har ikke lederansvaret. I noen barnehager kalles assistentene pedagogiske medarbeidere, noe som egentlig er en mer riktig tittel. Se pedagog. Avdelinger, Barnehagen er delt inn i 3 avdelinger Troll, Tiger og Hare. Både barn og voksne hører til hver sin avdeling. Avdelingsmøter, En time i uken har de voksne på hver avdeling avdelingsmøte. Her planlegger de uka som kommer og diskuterer og evaluerer avdelingenog barnegruppa. Avslutning, Når barnet slutter i barnehagen har de en markering på avdelingen. For de barna som begynner på skolen blir det en felles avslutningsfest. Foreldrene står for bevertning og førskolebarna bestemmer selv hva som skal spises og hvilke aktiviteter som skal være på festen. Dere vil få beskjed fra personalet. Vi har ikke egen avslutning med kake eller annet for hvert enkelt barn, dersom ikke barnet slutter i løpet av året. Avslutningssamtale, På våren skal ped.leder ha en samtale med foreldrene til førskolebarna. På denne samtalen skal det fylles ut et skjema som leveres skolen. Skjemaet skal inneholde opplysninger om barnet, evt. spesielle forhold og ønske om klassekamerater.

3 b Barn og sorg, Dersom det er hendelser som skjer i familien i form av sykdom, dødsfall eller evt. skilsmisse, er det greit at personalet får beskjed om dette. Det er godt for personalet på avdelingen å være forberedt dersom barnet har spørsmål eller kommer med utsagn om det som har skjedd. Les mer om dette i virksomhetsplanen Barnehageloven, Barnehagen følger barnehageloven. Les utdrag av denne i virksomhetsplanen. Barnesamtaler, På Tiger og Troll har en voksen samtale med et barn. De setter seg da på et eget rom og har møte. Dere foreldre må godkjenne denne type samtaler. Eget informasjonsbrev gis ut. Beskjeder, Beskjeder til alle på avdelingen blir hengt på oppslagstavla i garderoben eller gitt ut på mail. Dersom det bare er beskjeder til noen, blir dette lagt på barnets plass. Se alltid på oppslagstavlen for ny informasjon. Betaling, All innbetaling skal skje senest 1.ste i hver måned til konto: Betalingen må merkes med kundenummer og/eller barnets navn. Ta kontakt med styrer dersom du er usikker på deres kundenummer. Bleier, De barna som bruker bleier må ha med dette hjemmefra. Foreldrene må følge med på om det til en hver tid er nok bleier i barnehagen. Det blir ca 2 skift om dagen. Brannkurs, Personalet er pålagt å ha brannkurs annen hvert år. Brannøvelser, Vi har brannøvelser i barnehagen sammen med barna. I årsplankalenderen har vi skrevet inn de ukene det vil være brannøvelse. Personalet jobber med å lære barna at ved brann / brannøvelser skal de gå rett ut til avdelingens faste plass, uten å bruke tid på å få på sko og jakker. Barna må til enhver tid ha på seg tøfler inne. Snakk om brannregler også hjemme, slik at barna også vet reglene der. Les mer om dette i virksomhetsplanen Brukerundersøkelse, Barnehagen skal hvert år ha en brukerundersøkelse der dere foreldre svarer på ulike spørsmål. Det er viktig at alle svarer på dette, slik at barnehagen får et reelt bilde av brukernes tilfredshet. Bursdag, Barnas bursdag blir feiret i barnehagen med flagg, krone (som personalet lager) og kake eller is (som foreldrene står for). Foreldrene tar med kun en kake eller is til barna - ikke begge deler. Bursdagsinvitasjon, Dersom barnet skal invitere andre barn fra barnehagen, kan innbydelse legges på barnas hyller dersom innbydelsene er til naturlige inndelte grupper dvs. alle jentene, alle guttene, alle i førskolegruppa osv. Dersom ikke alle skal bes, må invitasjoner deles ut privat og ikke i barnehagen. Hør med personalet om hva som er naturlig i hvert enkelt tilfelle. Bydel, Barnehagen hører til Stovner bydel. Barnehageavdelingen har tilsynsplikt overfor barnehagen og daglig leder/styrer har tett samarbeid med administrasjonene i bydelen. Bydelsadministrasjonen ligger i Karl Fossums vei 30. Bållunsj, Vi har fast tradisjon på bållunsj i barnehagen en dag i løpet av vinteren. Denne lunsjen er for barna og personalet. Dagen står markert i årsplanen.

4 c de c Celsius, Å være mye ute mener vi er viktig. Barnehagen tar selvfølgelig hensyn til barna når vær setter ekstra utfordringer. Barnehagens ansatte bistår gjerne med veiledning for riktig bekledning for barna, slik at barna får en positiv opplevelse av utetiden. d Daglig leder, Daglig leder eller styrer, som vi gjerne kaller det i barnehagen, har det daglige ansvaret av barnehagedriften. Daglig leder er ikke knyttet direkte til en avdeling, men jobber ofte på avdelinger ved sykdom og lignende. Daglig leder har et tett samarbeid med foreldrerepresentantene i styret og bydelens administrasjon og ledergruppe. Dagsrytme, Det blir lagt opp noen faste holdepunkter i hverdagen som barn kan forholde seg til. Skjema for avdelingens dagsrytme kan fås hos personalet dersom dere ikke har den. Digitalfotografering, Avdelingene har digitale kamera. Personalet tar bilder av barna i hverdagen, på turer og ellers ved ulike anledninger. Dersom dere ønsker å reservere dere fra fotografering i barnehagen, må dette spesifiseres på eget skjema som alle får utdelt ved opptak i barnehagen. Dokumentasjon, Personalet i barnehagen jobber med systematisk dokumentasjons og vurderings arbeid. Dugnad, Foreldre er forpliktet til å delta på dugnad i barnehagen. Dugnadsplikten er på 12 timer pr. barnehageår. Vi har mange ulike dugnadsjobber gi beskjed dersom det er noe spesielt du/dere ønsker/kan bidra med. Barnehagen har en dugnadsansvarlig som organiserer, gjør nødvendige innkjøp, og sørger for at dugnaden blir så effektiv som mulig. Dugnadsansvarlig, En av foreldrene blir valgt til å være dugnadsansvarlig. Dugnadsansvarlig har ansvar for å organisere, forberede og delegere dugnader / prosjekter. Dugnadsansvarlig er i tillegg styremedlem. I årsplankalenderen står telefonnummer og e-post adresse til dugnadsansvarlig og andre styremedlemmer. e E-post, E-post er en viktig kommunikasjonskilde i barnehagen. Spesielle arrangement, viktig informasjon, og direkte kommunikasjon med barnehagen benyttes. Barnehagen ber om at foreldre jevnlig oppdaterer sin e-postadresse. Daglig leder har følgende e-postadresse:

5 Fadderbarn, Barnehagen har 2 fadderbarn gjennom en organisasjon som heter My Sisters Fadderbarna kommer fra Etiopia. Brosjyre om organisasjonen kan fås på kontoret. f Fellessamling, Alle barn og personal i barnehagen har en felles sang/eventyr-samling hver fredag formiddag. Det går på omgang hvilken avdeling som har ansvaret for samlingen. Fellesturer, På høsten går hele barnehagen på tur til Ellingsrudbanen. Her har vi ulike aktiviteter og griller pølser. På våren/sommeren leier vi inn en buss og drar på en lengre tur enten til en bondegård, Bygdøy eller et annet sted. Ferie, Barnehagen er stengt de 2 midterste ukene av juli. Se i årsplankalenderen for hvilke uker dette er. Barnehagen er også stengt i romjula og hele påskeuka.i sommerukene vurderes bemanningen, og barnehagen ber om "påmelding" i god tid før ferier for å kunne planlegge en fornuftig drift. Påmeldingsskjema finnes i årsplankalenderen. Dersom barnet skal ha ferie i løpet av året, ber vi om at dere gir beskjed til personalet. FN dagen, Barnehagen har tradisjon for å markere FN dagen. På denne dagen har vi kunstutstilling/salg av barnas kunst til inntekt for fadderbarna våre. Foreldre og andre i familien blir invitert denne dagen. Foreldrekaffe, Foreldrekaffe innebærer at foreldre eller andre i familien setter av litt ekstra tid ved henting av barna. Dere får da servert kaffe og evt. kake eller annet og har mulighet til å bli kjent med andre foreldre og kunne snakke litt mer med personalet. Dette er en sosial sammenkomst som både personalet og barna forbereder og gleder seg til. Foreldremøter, Hver høst og vår inviterer personalet inn til foreldremøte for alle foreldre på avdelingen. På disse møtene vil dere få informasjon om hva som skjer i barnehagen og ha mulighet til å ta opp saker og diskutere med andre foreldre. Foreldresamtaler, Foreldrene får tilbud om samtale med pedagogisk leder 1-2 ganger i året. Samtalen vil fokusere på barnets hverdag, utvikling og mål for videre oppfølging i barnehagen. Dersom det er andre behov vil personalet kalle inn til ekstrasamtale, eller foreldrene kan be om en samtale. Foreldresuppe, Ta det med ro, vi skal ikke koke suppe på dere! Foreldresuppe er det samme som foreldrekaffe, men avdelingen serverer suppe og ikke kaffe og kaker. Forsikring, Barnehagen er pålagt å tegne forsikring for hvert barn og ansatt i barnehagen. Barnehagen har forsikringer igjennom IF. Fotografering, Hver høst kommer en fotograf og tar gruppebilder og enkeltbilder av barna. Dere må fylle ut på eget skjema dersom deres barn skal fotograferes. Ventetiden på bildene er ca 6 uker og det er ikke pålagt kjøp selv om dere velger å ta bilder. Frukt, Alle avdelingene spiser frukt i tiden hver dag. Frukten blir delt opp og lagt på fat. Det er ulik praksis på hver avdeling når det gjelder innkjøp av frukt. Hør med personalet hvordan det er på avdelingen der ditt barn går. Førskoleklubb, Det siste året i barnehagen går barnet i førskoleklubben. Klubben er for både Tigerbarn og Trollbarn. De samles en dag i uken og har ulike aktiviteter enten i barnehagen eller utenfor barnehagen. Førstehjelp, Barnehagen har førstehjelpsutstyr og personalet er pålagt kurs i førstehjelp hvert år.

6 g g h Gang, Når personalet snakker om gangen, menes den første garderoben dere kommer inn i. Garderobe, Den største garderoben på hver avdeling, omtales som bare garderoben. Godterier, Ikke ta med godteri på barnas bursdager eller andre dager. Barnehagen prøver å redusere søt inntaket til det minimale. Fra barnehagen får barna en liten pastilleske på karnevalet, og til jul får de en liten godtepose fra nissen. Hva dere gjør hjemme og hva barna har med i sine matbokser, legger vi oss ikke borti så fremt det ikke blir et problem. Grupper, Barna er ofte inndelt i ulike grupper. Da et det bare noen av barna, enten på avdelingen eller på tvers av avdelinger som er sammen. Grønlihytta, Hver vår/sommer reiser førskoleklubben på overnattingstur til Grønlihytta. Barn og personal har en overnatting på hytta. Grønlihytta ligger inne i skogen bak Lindeberg (Alna bydel) Grøntkomité, 3-4 familier har som dugnad å klippe gress og feie asfalten i barnehagen i løpet av sommermånedene. Dette er en oppgave som egner seg best for de som bor i nærheten. Gi beskjed dersom dere ønsker denne dugnadsjobben. h Ha med dag, Hver fredag får barna lov til å ha med seg en leke hjemmefra. Det er litt forskjellig praksis på avdelingene. Hør med personalet om hvilke regler de har og husk på at personalet ikke har ansvar for private leker som tas med i barnehagen. På Hare har de ikke ha med dag hør med personalet ang. private leker. Helseattest, Nye barn som begynner i barnehagen, må levere en helseattest. Dette er pålagt fra staten. Helseattesten skal fylles ut av helsepersonell. Henting, Når vi snakker om henting, refererer vi til når barnet blir hentet i barnehagen av enten foreldre eller andre omsorgspersoner. Foreldrene har ansvar for at personalet til en hver tid har oversikt over hvem som kan hente deres barn og hvem som ikke kan. Gi beskjed dersom det er andre enn dere foreldre/foresatte som henter på ettermiddagen. Når den som skal hente kommer inn på avdelingen, har ikke personalet lenger ansvar for barnet. Gi alltid beskjed til en av personalet når barnet blir hentet. Personalet må til en hver tid ha oversikt over hvilke barn som er i barnehagen og hvilke som er gått hjem. HMS ansvarlig, Et av styremedlemmene har i oppgave å være HMS ansvarlig. Den HMS ansvarlige har som oppgave å kontrollerer helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i barnehagen. I årsplankalenderen finner du telefonnummer og e-post adresse til HMS ansvarlig.

7 i i j IA avtale, Barnehagen er medlem av Trygdeetatens Inkluderende Arbeidsliv. Informasjonsmøte, Info.møtet er for nye foreldre i barnehagen den høsten. Vi har dette så tidlig på høsten som mulig. Vi oppfordrer alle nye foreldre til å komme denne kvelden det er en fin anledning til å kunne stille spørsmål og treffe andre foreldre som er i samme situasjon. j Jul, Starveien Barnehage har reservert seg fra den kristne formålsparagrafen. Vi formidler det kristne julebudskapet som en del av vår kulturarv, sammen med andre tradisjoner knyttet til julen. Juleferie, Barnehagen er stengt hele romjula.

8 Kakebaking, Ved ulike anledninger som f.eks foreldrekaffe, foreldremøter og andre arrangement, vil personalet henge opp liste om kakebaking til dere foreldre. De som har mulighet melder seg da på. k Karneval, I februar måned har vi karneval i barnehagen. Barna kommer da ferdig utkledd i barnehagen på morgenen. Dersom det skulle være spesielle tema for utkledning, vil dere få beskjed om dette i god tid. Kildesortering, Barnehagen sorterer ulike avfallstyper papir, glass, metall og plast. Barna er med på sorteringen både i barnehagen og når det skal leveres. Kino, Avdelingene er av og til på kino i byen eller de arrangerer kino i barnehagen. Kjøkken, Barnehagen har ikke egen kjøkkenhjelp. Personalet står for tilbereding av brødmat og varmmat som serveres i barnehagen. Kjøkkenvask, I tillegg til pålagt dugnad, må alle familier stille opp på kjøkkenvask en gang I løpet av barnehageåret. Personalet har ikke mulighet til å klare denne jobben i tillegg til alle andre gjøremål. Det vil komme ut lister over når hvert enkelt skal stille. En i hver gruppe får tildelt ansvar for å kalle inn og låne nøkler av barnehagen. Klær, Det er viktig at barnet har riktige klær i barnehagen. Barnet er mye ute i løpet av en dag. Utetiden blir ødelagt dersom barnet er våt eller fryser. Personalet har ofte god erfaring på hva som er bra klær for barn. Hør med dem dersom du er usikker. Med riktige klær mener vi; Riktig størrelse for barnet. For små eller for store klær gjør det vanskelig for barnet å bevege seg. Regntøy må være vanntett og ha strikk under foten. Sydvester (regnhatt) er veldig fine for barn da en hette begrenser sidesynet og lett sklir ned. Vinterdresser må kunne holde på varmen og også være vanntette. Det må være strikk under foten. Vinterstøvler må kunne holde på varmen, være vanntette og ha plass til ullsokker. Ulltøy eller fleece under vinterdressen er det beste for barnet. Kompetanseheving, Personalet blir kurset i ulike fagområder i løpet av året, enten noen få eller hele gruppa. Vi bruker også personalmøter og planleggingsdager til ulik form for kompetanseheving. Kostpenger, Betaling for mat i barnehagen bortsett fra frukt og evt. yoghurt er inkludert i betalingen. Kuldekrem, I vintermånedene blir barna smurt med kuldekrem av personalet. Barnehagen holder kuldekrem. Kunstutstilling, På FN dagen den 24. oktober, arrangerer vi kunstutstilling i barnehagen. Barna bruker hele høsten på å lage kunst. Kunsten blir vist frem og solgt på denne dagen. Førskolebarna selger inngangsbilletter og foreldre/ familie/ venner får servert kaffe og kanskje en liten matbit mens de handler kunst. Inntektene går til våre fadderbarn fra Etiopia.

9 l l m Langgangen, Gangen som går mellom alle avdelingene, kjøkkenet og kontoret, kaller vi for langgangen. Langgangen brukes ofte til innebandy, hinderløyper eller annen lek. 5 åringene får lov til å være i langgangen alene uten direkte tilsyn av voksne. Levering, Når barna leveres i barnehagen, er det viktig at dere alltid er i kontakt med et av personalet før dere går. Som foreldre må dere forsikre dere om at personalet på jobb er klar over at barnet er levert. Det er ganger barna må leveres på en annen avdeling enn sin egen. I slike tilfeller vil det bli hengt opp lapp, og dere må sammen med barnet gå inn på en av de andre avdelingene. Lucia, 13 desember feirer vi Lucia i barnehagen. Barna er kledd i hvite klær og gjerne glitterbånd rundt hodet og mage. En jente og en gutt fra 5 årsklubben blir valgt til å være Luciajenta og Luciagutt. Barnehagen har batteridrevne lys som barna får holde i luciatoget. Foreldrene blir invitert til å komme og se på og få en liten matbit på morgenen. Lus, Vi har heldigvis ikke vært plaget med mye lus i barnehagen, men det forekommer. Når det kommer oppslag om lus, er det viktig at alle tar dette på alvor. Lus spres seg fort og det er helt nødvendig med lusekur for å få bukt med det. m Mat, Barnehagen har 3 organiserte måltider, Frokost (frem til kl.09.00), lunsj (ca.kl ) og frukt ved tiden. Barna har med matpakke til frokost og på turdager, melk og vann serveres i barnehagen. To dager i uken er det varmmat. Medbestemmelse, Rammeplanen for barnehager vektlegger barnets rett til medbestemmelse over egen hverdag. Vi i Starveien barnehage jobber med å gi barna mer innflytelse og medbestemmelse over egen hverdag. Les mer om dette i virksomhetsplanen. Medisiner, Dersom barnet trenger medisiner i løpet av barnehagedagen, må personalet få beskjed om dette. Hør med lege om det er forsvarlig at dette blir gitt av andre enn dere foreldre. Megakoret, Alle førskolebarn i bydelen er med i Megakoret. De har øvelser 1 gang i mnd. Megakoret opptrer på ulike arrangement i bydelen. Hør på avdelingene dersom dere ønsker mer informasjon om koret. Merking av klær, Barnas klær og sko skal merkes med barnets navn så personalet slipper å leke detektiver. En billig og bra variant av merkelapper kan du bestille på Miljøsertifisert, Barnehagen vil i løpet av høsten 2007 bli en miljøsertifisert barnehage. Barna er med på å sortere avfall og levere det der det skal leveres. Miljøagentene, Barna i barnehagen er miljøagenter. Gå inn på for å se hva dette innebærer. Miniklubb, Miniklubb er klubben for 3 og 4 åringene. Miniklubben har ingen fast klubbdag, men har gjerne aktiviteter på samme dag som førskoleklubben. Mobbing, Vi har nulltoleranse for mobbing.

10 n n o Natur, Alle avdelingene bruker skogen og de andre naturområdene rundt barnehagen aktivt hele året. Nissefest, Rett før juleferien har vi nissefest i barnehagen. Barna kler seg i røde klær og har en nisselue på hodet. Vi har samling, nissen kommer med godtepose og vi spiser nissegrøt. o Organisasjon, Starveien Barnehage er et andelslag, der hver familie eier en andel. Øverste organ i andelslaget er årsmøtet, som velger styret. Årsmøtet holdes i mars. Styret for barnehagen er sammensatt av foreldre og ansatte, og skal tilrettelegge for en god drift og barnehagens innhold. I tillegg skal styret også kunne være et organ som det er naturlig å henvende seg til ved både små og store saker. Les mer om dette i kalenderårsplanene Opptak, Det er samordnet opptak i mellom de kommunale og private barnehagene i bydelen. Søknadsskjema sendes Stovner bydel. Opptaket av nye barn skjer i mars april. Daglig leder har en viss innvirkning når det gjelder sammensetning av barnegrupper og fordeling av kjønn, utover dette kan ikke opptaket påvirkes av barnehagen. Søknadsskjema finner dere på Opptakskriterier, Barnehagens opptakskriterier er: 1. Barn med en funksjonshemming. 2. Barn som er knyttet til barnevernet. 3. Barn av personal i Starveien barnehage. 4. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen. 5. Barn som sokner til Høybråten skole. 6. Andre som hører til Stovner bydel. Oppsigelse, Oppsigelse av plass skal skje skriftlig og minst 2 måneder før barnet slutter. Førskolebarn har plass frem til 31. juli det året de skal begynne på skolen. Plassen blir automatisk oppsagt etter dette. Dersom skolebarna slutter før dette, gjelder vanlige regler for oppsigelse.

11 p p q Paracet, Personalet skal ikke gi barna paracet ved feber eller smerter. Ved feber eller andre smerter, skal barnet tas med hjem eller til lege. Dere foreldre har ansvar for å avgjøre hva som bør gjøres i det enkelte tilfelle. Dersom personalet har gitt barnet febernedsettende eller annen smertestillende medisiner, vil dere ikke ha mulighet til å bedømme barnets helsetilstand. Ved ulykker blir lege konferert. Se Ulykker Pedagog, I antikken var pedagogene de som fulgte barna fra hjemmet og til skolen der filosofene var lærere. Pedagogene var de som snakket med barna om det barna var opptatt av, og som lærte dem om de ulike tingene de så på skoleveien. peda go'g (av gresk pais 'barn' og agogos 'fører' = en som fører barnet) Pedagogisk leder, På hver avdeling er det en pedagogisk leder. Den pedagogiske lederen er en med førskoleutdanning eller annen relevant utdanning. Dersom ikke barnehagen har utdannet personal, kan en av assistentene få dispensasjon fra utdanningskravet, til barnehagen får ansatt en ny ped.leder med godkjent utdanning. Ped.leder har hovedansvaret og lederansvaret på avdelingen. Personal møter, En kveld i måneden har personalet et 2 timers møte på kvelden. Dette møtet blir brukt til planlegging / kursing/ opplæring for hele personalgruppa. Personal toalett, Rett ovenfor kontoret ligger personaltoalettet. Dette toalettet kan også dere foreldre benytte. Toalettet er vel verdt et besøk, da det henger mange fine bilder fra personalets fester på veggene. Planer, Til alle foreldre distribueres ukeplan og avdelingsposter en gang i uken. Ukeplanen viser hva den enkelte avdeling vil gjøre i den kommende uken. Det skjer ofte forandringer i planer på grunn av uforutsette ting, så foreldre må også følge godt med på oppslag i barnehagen. Utover dette lager også barnehagen en årsplankalender som inneholder alle viktige datoer samt ulik informasjon. Planleggingsdag, Planleggingsdag er en dag da personalet legger planer for det kommende året eller er på kurs. Barnehagen er stengt disse dagene. Post, Hver avdeling sender ut avdelingspost på mail til alle foreldre. Posten inneholder informasjon om uken som har vært og andre viktige beskjeder. Påske, Barnehagen formidler ikke det kristne påskebudskapet. I barnehagen vår legger vi vekt på påsken som begynnelsen på våren, nytt liv og sola. Påskeferie, Barnehagen er stengt hele påskeuken. Påskefrokost, Påskefrokost er for foreldre, barn og andre i familien som ønsker å komme. Personalet ordner til frokost på avdelingene for alle. Fint om dere setter av tid til slike tilstelninger, da det er viktig for barna at noen fra familien er tilstede. q Q melk, Barnehagen serverer ikke Q melk, men økologisk lettmelk fra Tine.

12 r r s Rammeplan, Rammeplanen for barnehager er et statlig styringsverktøy for innholdet i barnehagen. Barnehagen er pålagt å følge denne planen. Les utdrag fra rammeplanen i virksomhetsplanen. Rammeplanen kan lånes på kontoret. Referat, Fra alle foreldremøter deles det ut referat. Renhold, Barnehagen har en avtale med et rengjøringsbyrå som vasker gulv og tømmer søppel hver dag. Hovedvask av barnehagen samt grundig vask av kjøkkenet, blir foretatt på dugnad av foreldrene. Regler, Barnehagen prøver å begrense regler både for store og små, men selvfølgelig vil det alltid være noen. Hør med personalet hvilke regler som gjelder på deres avdelig. Der er greit at dere foreldre vet hva som er lov og hva som ikke er lov i barnehagen. Regn, Vi er ute i all slags vær! Ring, Ring barnehagen dersom barnet er syk eller skal ha fri en dag. Dersom dere skulle komme sent i barnehagen, er det greit om personalet får beskjed. Avdelingene tar av og til spontane turer og da er det godt å vite hvem som ikke kommer eller evt. kommer senere. Ritualer, Barn og foreldre har ofte faste ritualer når barnet blir avlevert i barnehagen. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet. Prøv å ha faste men korte ritualer, slik at det ikke hales ut og avskjeden for barnet blir uhensiktsmessig lang. Korte ritualer som f.eks. en klem og vinking i vinduet, er også lettere å gjennomføre den dagen dere har dårlig tid og må forte dere med leveringen. s Samarbeid, Vi er avhengig av et godt samarbeid med foreldre for å kunne gjøre barnehagen best mulig for barna. Vi samarbeider også med de andre barnehagene i bydelen og med ulike instanser som har med barnehagen å gjøre. Samlingsstund, Avdelingene har samlingsstund med alle barn og voksne hver dag. På denne samlingen har de opprop hvor de roper opp de som er tilstede, teller alle og snakker om de som ikke er i barnehagen den dagen. De synger sanger, leser bøker eller har annet opplegg. Serviceerklæring, Barnehagen har utarbeidet en egen serviceerklæring. Denne erklæringen skal gi dere informasjon om hva dere kan forvente dere av barnehagen og hva vi f orventer av dere. Serviceerklæringen kan fås på kontoret dersom dere ikke har den. Skademelding, Dersom et barn skader seg i barnehagen, blir det i de mer alvorlige tilfeller skrevet en skademelding. Skademeldingen blir oppbevart i barnehagen i tilfelle senskader. Skiskole, De største barna i barnehagen får tilbud om å gå på skiskole arrangert av skiforeningen. Barna må ha fylt 4 i løpet av september samme år. Foreldrene betaler selv for skiskolen. 2-3 av personalet er sammen med barna. De blir fraktet frem og tilbake i buss.

13 sforts... s Småassistenter, På hver avdeling har de småassistenter. Dette er to barn som får hjelpe til med ulike oppgaver. Barna er småassistenter en uke av gangen. På Hare har de en litt ulik praksis. Solhatt / caps, Ha alltid en solhatt eller caps liggende på hylla når det er sol ute. Den er god å ha på varme dager. Solkrem, Smør barna med solkrem før de kommer i barnehagen om morgenen. Barna blir i tillegg smurt med solkrem i barnehagen en gang i løpet av dagen. Barnehagen holder solkrem. Sommerferie, Barnehagen holder stengt 2 uker i juli. Sommerfest, Hvert år har vi sommerfest i barnehagen. Dette er en fest som foreldrene arrangerer hvert år. Sommerfesten er en kveld i juni etter barnehagens åpningstid. På festen blir det servert pølser, hamburgere, is, kaffe og kaker. Det er leker for barna på banen med mange flotte premier. Vi har utlodning av flotte gevinster (som foreldrene har gitt) og auksjon av barnas kunst. Overskuddet fra festen går til barnehagen. Sosial kompetanse, Vi legger stor vekt på sosialt samspill og vennskap blant barn og voksne. Les mer om dette i virksomhetsplanen Soving, På Hare har barna egne senger de sover i. På Tiger og Troll sover de barna som har behov for det på madrasser på gulvet. Stovnermodellen, Bydel Stovner har utarbeidet en Stovnermodell. Dette er et hefte som forteller om bydelens mål, pedagogiske retning og satsningsområder. Stovnermodellen kan dere få fra barnehageavdelingen i bydelen, eller låne på kontoret i barnehagen. Styret, Styret for barnehagen består av 4 representanter fra foreldrene og 1 eller 2 fra personalet. Daglig leder sitter også i styret. Valg av foreldrerepresentanter til styret, velges på årsmøte. Styreleder, Styreleder har ansvaret for å formidle saker fra foreldrene videre til styret. Styreleder har også ansvar for tilsynet av driften og samarbeid med personalet. Telefonnummer og e-post adresse til styreleder finnes i årsplankalenderen. Sykdom, Når allmenntilstanden til barnet er slik at barnet ikke vil kunne delta i de vanlige aktivitetene i barnehagen, skal barnet holdes hjemme. Barnet bør ha en feberfri dag hjemme, før det sendes tilbake i barnehagen dette på grunn av smitte til andre og større fare for tilbakefall. Barn som har feber i løpet av natten eller på morgenen, skal ikke sendes i barnehagen. Les mer om regler vedrørende sykdom i virksomhetsplanen. Syttende Mai, 17. Mai feires som regel den 16 i barnehagen. Vi går først i tog sammen med de andre barnehagene på Høybråten og korpset, før vi samles i barnehagen til 17. mai feiring. Barna pynter seg gjerne denne dagen og har med flagg i barnehagen. Det blir leker for barna, pølser og is, og kaker og kaffe for de voksne. Det er korpset som avgjør hvilken dag feiringen blir, følg med på oppslag i barnehagen. Søsken, Barnehagen har søskenprioritet for de familier som allerede har plass i barnehagen.

14 t t u Teater, Avdelingene har alltid et teaterbesøk i løpet av desember. De har også ofte teaterbesøk andre ganger i løpet av året. Som regel tas kostnaden for teater enten fra turkassa eller barnehagen, men av og til blir foreldrene spurt om å betale litt ekstra for dette. Tilknytningsperson, Når barna begynner i barnehagen får de en fast person å forholde seg til den første tiden. Tilvenning, Tilvenning er den første tiden nye barn har i barnehagen. Hele august er satt av til tilvenning av nye barn. I tilvenningsperioden blir det ikke mye tid til aktiviteter utenfor barnehagen. Personalet bruker tiden på å bli kjent med de nye barna, gjøre de trygge og få alle barna på avdelingen til å bli kjent med hverandre. TRAS, TRAS står for Tidlig Registrering Av Språkutvikling. TRAS er et kartleggingsverktøy som personalet bruker. Det er ikke en test av barna, men et hjelpeverktøy for personalet. Les mer om dette i både årsplankalender og virksomhetsplanen. Turdag, Alle avdelingene har hver sin faste turdag. På turdagene må barna ha med mat og drikke. Barna bør ha gode tursekker. På Hare trenger barna bare å ha med matpakker, personalet ordner med drikke. Turpenger, Det samles inn turpenger på hver avdeling. Foreldrene betaler da kontant til avdelingen. Det er ulikt hvor mye hver avdeling samler inn i turpenger. Pengene går til tog/buss billetter, kino/teater billetter og ellers andre turer som koster penger. u Ubunden tid, Alle de pedagogiske lederne har 4 timer ubunden tid hver uke. Denne tiden brukes til planlegging av innholdet på avdelingen, planlegge og forberede foreldremøter og foreldresamtaler, lage planer og holde seg oppdatert innenfor sitt fagfelt. Ukeplan, Det blir sendt ut ukeplaner på e-post og også hengt opp på oppslagstavler. Ulykker, Dersom en ulykke skulle skje, vil personalet følge bestemte prosedyrer. Alle avdelingene har egne sikkerhetspermer der disse prosedyrene står skrevet. Personalet går i gjennom disse prosedyrene jevnlig. Personalet får også trening i å håndtere ulykker på førstehjelpskurset hvert år. Foreldrene og lege vil alltid bli kontaktet med en gang. Ulykkesforsikring, Barnehagen tegner ulykkesforsikring for alle barn. Utetid, Avdelingene er ute noen timer hver dag. Som regel er de på barnehagensområde, men nærområdet blir også mye brukt. Lengden på utetiden vil variere i forhold til været, barnas trivsel og barnas alder.

15 v Vandelsattest, Alle ansatte må fremvise en godkjent vandelsattest fra Politiet før en ansettelse kan gjøres. Vedtekter, Vedtektene gis ut til alle familier som har fått plass i barnehagen. Vedtektene finnes i virksomhetsplanen. Vikarer, Barnehagen har heldigvis godt med vikarer. Vikarer blir satt inn når en av det faste personalet blir syk eller har ferie. Barnehagen har faste vikarer som har jobbet i mange år. w Webside, Starveien Barnehage er på nett. Se x X-tra klær Barna må til en hver tid ha skiftetøy i barnehagen. Se etter i barnas kurver, slik at de til en hver tid har nok skift, riktige klær etter årstiden og rett størrelse. Hva, hvilke mengder, og andre tips kan du få av personalet. y Yoghurt, Barna må gjerne ha med seg yoghurt til frukmåltidet. Husk å merke yoghurten med barnets navn. Yoghurten settes i kjøleskapet på avdelingen når barnet blir levert i barnehagen. z ZZZzzzummm Insekter som veps, bier, humler og klegg finnes også i barnehagen. Et tips til foreldre: Forsøk å unngå søtt pålegg (Syltetøy, sjokoladepålegg etc), dette tiltrekker seg innsekter. På tur anbefaler vi å ikke ha med saft, men ha vannflasker til barna. æ Ærlighet, Ærlighet og åpen dialog er viktig i foreldresamarbeidet.

16 ø ø å Økologisk melk, Barnehagen serverer økologisk melk til frokost og lunsj. Økonomi, Barnehagens inntekter kommer fra foreldrebetaling, kommunalt tilskudd og statlig tilskudd. Budsjetter og regnskaper vil bli fremlagt på årsmøtet for barnehagen. Barnehagen har en god økonomi. Barnehagen har egen regnskapsfører. Økonomiansvarlig, En av foreldrerepresentantene i styret har det overordnede økonomiske ansvaret sammen med daglig leder. Telefonnummer og e-post adresse til økonomiansvarlig finnes i årsplankalenderen. å Åpningstider, Barnehagen åpner kl 07:15 hver dag, og stenger kl Barna må være hentet og ute av barnehagen innen Dersom dere skulle bli forsinket, må dere ringe barnehagen. Årsplankalender, Barnehagen har valgt å utarbeide en kalender for foreldre og personal. Kalenderen inneholder viktige datoer, viktig informasjon, barnehagens og avdelingens mål for året og annet som er spesielt for det året. Vi håper alle bruker denne kalenderen da vi bruker mye tid og penger på å utarbeide den.

Dersom barnet er sykt eller noen annen skal hente barnet eller noe som haster - ring og gi beskjed.

Dersom barnet er sykt eller noen annen skal hente barnet eller noe som haster - ring og gi beskjed. Historie Sem Barnehage er en liten privat barnehage med oppstart i 1987. Barnehagen består av to avdelinger, med barn fra 1-5 år. Vi har et godt og fint miljø hvor alle kjenner alle. Integrert naturgruppe

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015

ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan,

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan,

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Informasjon og rutiner 2015/2016

Informasjon og rutiner 2015/2016 Informasjon og rutiner 2015/2016 Revidert 11.9.2015 av Janne I. Håkonsen, virksomhetsleder/styrer. En av våre oppgaver er et godt samarbeid mellom hjem og barnehage til beste for barnet. For å få til dette

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Ramstadskogen barnehage

Ramstadskogen barnehage Ramstadskogen barnehage Praktisk informasjon 2014-2015 INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 FOR SENT HENTING... 3 FERIE... 3 SYKDOM/FRI... 3 HENTING/ BRINGING... 4 AV- OG PÅKLEDNING... 5 MÅLTIDER... 6

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer