Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje"

Transkript

1 Swedish Norwegian Danish Finnish 8085 Trådlös telefon med nummerpresentation Trådløs telefon med nummerpresentasjon Trådløs telefon med nummerviser Langaton numeronäyttöpuhelin Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

2 2

3 Svenska (se sidan 4-29) 1 Högtalare 2 Display 3 OK-/Linjeknapp 4 R-knapp 5 Menyknapp/återuppringning 6 * och nummerpresentation 7 Mikrofon 8 # och knapplås 9 Radera/sekretessknapp 10 Uttag för headset 11 Nedkopplingsknapp och av/på 12 Bläddringsknapp Norsk (se side 31-56) 1 Høyttaler 2 Display 3 OK-/Linjeknapp 4 R-knapp 5 Menyknapp/repetisjon 6 * og nummerpresentasjon 7 Mikrofon 8 # og tastelås 9 Slette/dempeknapp 10 Uttak for headsett 11 Nedkoblingsknapp og av/på 12 Blaknapp Dansk (se side 57-82) 1 Højttaler 2 Display 3 OK-/Linietast 4 R-tast 5 Menutast/genopkald 6 * og nummerviser 7 Mikrofon 8 # og tastaturlås 9 Slette/taleafbryder 10 Udgang til headset 11 Nedkoblingstast og til/fra 12 Bladringstast Suomi (sivut ) 1 Kaiutin 2 Näyttö 3 OK-/soittopainike 4 R-painike 5 Valikkopainike/ uudelleensoittopainike 6 * ja numeronäyttö 7 Mikrofoni 8 # ja näppäinlukko 9 Poistopainike/mikrofonin mykistyspainike 10 Sankakuulokeliitäntä 11 Virtapainike ja puhelun katkaisupainike 12 Selauspainike 3

4 Svenska Innehållsförteckning Installation 5 Uppackning... 5 Inkoppling... 5 Bältesclips... 6 Batteri... 6 Av-/påslagning... 6 Batteriindikator... 7 Räckvidd... 7 Headset... 7 Displayen... 8 Basenhetens indikatorer... 8 Handhavande 9 Att ringa... 9 Att svara... 9 Återuppringning... 9 Tillfällig stör ej... 9 Volymkontroll Sekretessknapp Sökning Knapplås Timer Plus-tjänster Meny 11 Minnen 12 Nummerpresentation 13 Handenhetens PIN-kod Registrera en ny hand-/ basenhet Nollställning Systeminställningar 18 Basenhetens ringsignal Prioritet Telefonväxelfunktioner R-knapps tid Nödnummer Samtalsspärr Ekonomivägval Nummerpresentationstyp Inställning av datum och tid 23 Basenhetens PIN-kod Avregistrera en handenhet. 24 Nollställning Visa IPEI-nummer Utökat system 25 Allmänt Flera basenheter Flera handenheter Placering av basenheter Internsamtal Skicka samtal mellan handenheter Konferens Övrigt 28 Inställningar 15 Handenhetens ringsignal Knappljud Displayinformation Autosvar Välj basenhet Om utrustningen inte fungerar Garanti Declaration of conformity

5 Installation Svenska Uppackning I leveransen ska följande delar medfölja: - Handenhet - Nätadapter - Basenhet - Telesladd - Batteri - Bältesclips I ingår dessutom en extra handenhet med batterier samt laddare med adapter. Inkoppling 1. Anslut telesladdens modularplugg till teleuttaget t på basenheten. 2. Anslut telesladdens mellanpropp till telejacket i väggen. Om du redan har en telefon ansluten till jacket, ansluter du först mellanproppen som hör till den trådlösa telefonen och därefter telefonens telepropp utanpå mellanproppen. 3. Anslut nätadaptern till eluttaget samt till uttaget y på basenheten. 4. Tag bort batteriluckan från handenhetens baksida. Lägg batteriet i handenheten och anslut batterikontakten. Se till att kabeln hamnar enligt bilden ovan när du sätter tillbaka batteriluckan. 5. Sätt handenheten i basenheten med knappsatsen uppåt. När handenheten är korrekt placerad i basenheten hörs en tonsignal och indikatorn 7 på basenheten tänds. Endast för versioner med extra handenhet (8085+1): 6. Anslut laddarens nätadapter till eluttaget samt till uttaget på laddaren. 7. Sätt den extra handenheten i laddaren med knappsatsen uppåt. Observera! Placera inte basenheten nära annan elektrisk utrustning t ex TV-apparater, bildskärmar, teleutrustning, fläktar etc. Detta för att minska risken för eventuella störningar. Ställ inte heller basenheten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller annan stark värme! 5

6 Svenska Installation Bältesclips Med i leveransen följer ett bältesclips som kan monteras på handenhetens baksida. Med clipset kan handenheten hängas i livremmen, byxlinningen eller liknande. Clipset monteras genom att det trycks fast över handenhetens baksida. På handenhetens sidor finns hål som clipset ska greppa i. Batteri Telefonen levereras med ett miljövänligt batteri av nickelmetallhydridtyp (NiMH). Eftersom batterier är färskvaror är det helt normalt att samtals- och vilotiden försämras något jämfört med specifikationerna när telefonen används regelbundet. När batteriet är fullt uppladdat räcker det till cirka 80 timmars vilotid eller cirka 7 timmars samtalstid. Tiderna förutsätter normal rumstemperatur. En normal uppladdning med tomt batteri tar cirka 8 timmar. Observera att batteriindikatorn 7 på basenheten lyser så länge handenheten laddas och blinkar när laddningen är klar. Basenheten har inbyggd laddningsautomatik vilket medför att batteriet inte kan bli överladdat eller ta skada av att ligga "för länge" på laddning. Observera! När telefonen installeras för första gången ska batteriet laddas i 12 timmar innan telefonen används. Använd endast DORO originalbatteri. Garantin täcker ej skador uppkommna av felaktigt batteri. Handenheten laddas med knappsatsen uppåt. Av-/påslagning Slå av/på handenheten genom att hålla L intryckt i några sekunder. När handenheten är avstängd kan inga samtal ringas eller tas emot. Handenheten är gjord för att alltid vara påslagen, den behöver alltså inte stängas av över natten. Dock kan den stängas av om den inte ska användas på en längre tid, t ex under semester eller liknande. Om batteriet tar slut stängs handenheten av eftersom spänningsnivån blir för låg. 6

7 Installation Svenska Batteriindikator Som indikation när det är dags att ladda batteriet finns en indikator i displayen. Indikatorn består av tre segment och när laddningen sjunker släcks segmenten ett efter ett. När batteriet nästan är helt slut visas indikatorn och varningssignaler kommer att höras. Om handenheten inte laddas nu kommer telefonen att sluta fungera tills den läggs på laddning. Räckvidd Telefonens räckvidd varierar vanligtvis mellan 40 och 300 meter beroende på olika faktorer i närmiljön. Radiovågorna som överför samtalet begränsas av hinder på vägen, vilket kan förkorta räckvidden. Maximal räckvidd förutsätter att det är helt fritt mellan hand- och basenhet. Vid sådana ideala förhållande kan räckvidden uppnå 300 meter. I tät bebyggelse, hus, lägenheter etc begränsas räckvidden. För bästa räckvidd, prova att placera basenheten på olika platser. Den ideala placeringen för basenheten är ett högt och fritt läge. Räckviddsvarning Om handenheten bärs till gränsen för telefonens räckvidd under samtal kommer en varningssignal att ljuda i handenheten. Om handenheten inte flyttas inom räckviddsgränsen inom några sekunder kommer samtalet att brytas. Headset Handenheten är förberedd för användning med headset och har ett uttag för detta. Headset är extra tillbehör och kan köpas hos din lokala återförsäljare. Att besvara och ringa samtal fungerar precis som vanligt även när headset används. När headsetet är anslutet kopplas handenhetens mikrofon automatiskt bort. Denna telefon stödjer svarsfunktionen med en linjeknapp på headsetkabeln som finns på många headset. 7

8 Svenska Installation Displayen Indikator Funktion 6 Visas innanför räckvidden. Blinkar utanför räckvidden. z INT Q Sekretessfunktion. Internsamtal eller basenhetens meny. Linjen är uppkopplad (under samtal). Blinkar när det ringer. 5 Nya mottagna telefonnummer i nummerminnet. P Meny. Samtalsspärr. Batteriets laddningsstatus. Basenhetens indikatorer o Lyser fast under samtal och blinkar vid inkommande samtal samt när det finns nya mottagna nummer i minnet. 7 Lyser fast under laddning och blinkar när laddningen är klar. 8

9 Handhavande Svenska Att ringa 1. Tryck önskat telefonnummer. Slår du fel kan du radera med C. 2. Tryck O, numret rings upp. 3. Avsluta samtalet med L. Observera! Om telefonen inte kan koppla upp linjen, kommer en varningssignal att höras. Problemet kan bero på att batteriet är dåligt, att handenheten är för långt från basenheten eller att alla överföringskanaler är upptagna. Att svara 1. Invänta ringsignal i handenheten. 2. Det inkommande samtalet besvaras genom att trycka valfri knapp, dock ej C. 3. Avsluta samtalet med L. Återuppringning Med r kan de fem senaste uppringda telefonnumren lätt ringas upp igen. 1. Tryck r upprepade gånger, numren bläddras fram i displayen. 2. Tryck O, numret rings upp. Lagra nummer tillfälligt under samtal Ett telefonnummer kan tillfälligt lagras i återuppringningsminnet. 1. Ett samtal finns uppkopplat. 2. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt visas. 3. Bläddra fram note. Tryck Ange önskat telefonnummer. Tryck Numret är nu lagrat i återuppringningsminnet och kan ringas upp med r. Tillfällig stör ej Vid inkommande samtal, tryck C för att tillfälligt stänga av ringsignalen, praktiskt om du t ex sitter i möte. Vid nästa inkommande samtal ringer handenheten som vanligt. 9

10 Svenska Handhavande Volymkontroll Ljudstyrkan kan justeras under samtal med {/}. Sekretessknapp Mikrofonen kan kopplas bort under samtal med z. Tryck en gång till för att aktivera mikrofonen. I displayen visas z så länge funktionen är aktiverad. Sökning Genom att trycka j på basenheten, ges en söksignal i handenheten. Funktionen används för att hitta handenheten eller påkalla uppmärksamhet hos den som bär handenheten. Signalen upphör automatiskt efter en stund eller om L trycks på handenheten, alternativt j på basenheten. Knapplås Med denna funktion kan tangenterna på handenheten låsas som skydd mot att man oavsiktligt skulle råka trycka på någon av dem. 1. Håll N nedtryckt tills displayen visar PrESS Ta bort knapplåset genom att trycka 19 eller håll N nedtryckt. Knapplåset avaktiveras också när handenheten ställs på laddning. Det går att svara på samtal även om knapplåset är aktiverat. När samtalet avslutats, återgår handenheten till att vara låst. Timer Strax efter att samtalet påbörjats visas en samtalstimer i displayen. Timern hjälper dig att på ett enkelt sätt hålla reda på hur länge samtalet varat. Plus-tjänster Denna produkt kan med knapparna R, * och # utnyttja alla Plus-tjänster som AXE-växelstationerna erbjuder. För närmare information om vilka Plus-tjänster du är ansluten till, ring Telias Plus-Guide på telefonnummer eller se information i Telias telefonkatalog. 10

11 Meny Svenska Beskrivning av menysystemet Telefonen har ett enkelt menysystem med displaytexter. Menysystemet styrs av följande knappar: W Tar dig in i menysystemet (håll ner). {/} Används för att bläddra i menyerna. 0 Går ett steg framåt i menyerna och/eller bekräftar ditt val. C L Används för att radera/korrigera. Går ett steg bakåt i menyerna eller till viloläge (håll nedtryckt). Menyn består av följande huvudgrupper: MINNEN ( PHOnE LISt SEt ) Under denna inställning kan du lagra, ändra eller radera dina kortnummer. NUMMERPRESENTATION ( CId ) Visar en lista över de senast mottagna telefonnumren. Knappen 5 tar dig direkt hit från viloläge. INTERNSAMTAL ( Int CALL ) Används för att ringa till andra handenheter. INSTÄLLNINGAR ( SEttInGS ) Inställning av ringsignal, PIN-kod, knappljud etc. 11

12 Svenska Minnen Användning av minnen Telefonen har 20 kortnummer. När ett telefonnummer är lagrat kan uppringning ske med färre knapptryckningar än om numret slås manuellt. Kortnumren numreras Lagra nummer 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Tryck Ange minnesplats 00-19, eller bläddra med {/}. 4. Ange telefonnummer (max 24 siffror) inklusive riktnummer. Radera eller ändra med C. 5. Vill du lagra fler nummer, tryck {/} eller tryck 0 för att spara. Uppringning med kortnummer 1. Bläddra bland kortnumren med {/}. Det går också att snabbsöka genom att ange minnesplats när displayen visar. 2. Tryck O, numret rings upp. Om en paus önskas i telefonnumret tryck r. Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla. 12

13 Nummerpresentation Svenska Förklaring av nummerpresentation I displayen kan du se vem som ringer innan du besvarar samtalet eller se vilka som ringt när du inte var hemma. Mottagna nummer lagras tillsammans med datum och klockslag och kan enkelt plockas fram för att läsas av eller ringas upp. Minnet har plats för 39 telefonnummer. För inställning av tid/datum se sidan 23. Att det finns nya nummer indikeras med 5 i viloläge. Om minnet blir fullt kommer varje ny påringning att ersätta det äldsta mottagna telefonnumret. Observera! För att visning av nummer skall fungera måste du abonnera på tjänsten nummerpresentation som tillhandahålles av Telia. Tjänsten kan enkelt beställas hos Telias kundtjänst. Avläsning och uppringning 1. Håll 5 nedtryckt tills displayen visar hur många nya ( ne ), samt det totala ( tot ) antalet nummer som finns lagrade i minnet. 2. Bläddra fram önskad position. 3. Efter en stund visas datum/tid för påringningen, såvida den är inställd. 4. Tryck O för att ringa upp eller tryck L för att återgå till viloläge. Meddelanden Förutom visning av telefonnummer kan displayen också visa ett antal meddelanden: Out OF ArEA SECrEt Ingen information togs emot, t ex vid utlandssamtal. Hemligt nummer. Kan också vara från företagsväxel. InFO eller tad Meddelandeindikering för Telia Telesvar. Ibland visas istället. 13

14 Svenska Nummerpresentation Radera telefonnummer. 1. Håll 5 nedtryckt tills displayen visar hur många nya ( ne ), samt det totala ( tot ) antalet nummer som finns lagrade i minnet. 2. Bläddra fram önskad position. 3. Tryck C, displayen visar ErASE. 4. Tryck 0 för att bekräfta. Radera alla avlästa nummer. 1. Håll 5 nedtryckt tills displayen visar hur många nya ( ne ), samt det totala ( tot ) antalet nummer som finns lagrade i minnet. 2. Håll C nedtryckt tills ErASE ALL visas. 3. Tryck 0 för att bekräfta. Överför nummer till kortnumren 1. Håll 5 nedtryckt tills displayen visar hur många nya ( ne ), samt det totala ( tot ) antalet nummer som finns lagrade i minnet. 2. Bläddra fram önskad position. 3. Håll w nedtryckt tills ett pip hörs. Displayen visar använd minnesplats innan den återgår till mottagna nummer. 14

15 Inställningar Svenska Handenhetens ringsignal Ringsignalens melodi ( bell type ) och volym ( bell LOud ) i handenheten kan ställas i flera olika lägen. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram bell. Tryck Bläddra fram bell type eller bell LOud. Tryck Bläddra fram önskad inställning ( OFF =av). 7. Tryck 0 för att spara. Knappljud Pipet som hörs när du trycker på knapparna kan slås av eller på. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram bell. Tryck Bläddra fram beep. Tryck Bläddra fram önskad inställning ( OFF =av, On =på). 7. Tryck 0 för att spara. Displayinformation Displayen kan i viloläge visa handenhetens anropsnummer ( HS ) samt numret på den basenhet ( bs ) som används. Denna visning kan slås av eller på. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram bs-disp eller HS-dISP. Tryck Bläddra fram önskad inställning ( OFF =av, On =på). 6. Tryck 0 för att spara. 15

16 Svenska Inställningar Autosvar Denna funktion innebär att ett samtal kan besvaras (linjen kopplas upp) genom att handenheten lyfts från basenheten när det ringer. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram AutO ACCEPt. Tryck Bläddra fram önskad inställning ( OFF =av, On =på). 6. Tryck 0 för att spara. Välj basenhet Du kan välja vilken basenhet du vill att handenheten skall ha kontakt med. Det går också att ställa handenheten till att automatiskt välja en basenhet den har kontakt med. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram SELECt bs. Tryck Välj basenhet genom att trycka på motsvarande siffertangent (0=automatiskt). Det valda numret blinkar. 6. Tryck 0 för att spara. Handenhetens PIN-kod Handenhetens PIN-kod är en fyrsiffrig kod som du själv kan ställa in. Den skyddar mot obehörig användning av vissa funktioner. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram HS-PIn. Tryck Ange den nuvarande koden (0000 vid leverans). 6. Ange den nya koden två gånger i följd. 7. Tryck 0 för att spara. 16

17 Inställningar Svenska Registrera en ny hand-/basenhet För att kunna använda fler bas- och handenheter måste en registrering utföras. Registreringen måste utföras på varje ny handenhet som skall kunna använda den aktuella basenheten. Maximalt 4 st basenheter kan registeras i varje handenhet, och varje basenhet kan hantera upp till 6 st handenheter. Vid registreringen lagras det anropsnummer handenheten ska ha när den används på den nya basenheten. Anropsnumret blir 1-6. Extra basenheter och handenheter finns att köpa hos din lokala återförsäljare. Se även sidan 25 för mer information om utökat system. 1. Håll basenhetens sökningsknapp j nedtryckt några sekunder tills den börjar pipa. Registreringsläget är nu aktiverat i 30 sekunder. 2. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 3. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram register. Tryck Ange vilken basenhet du vill registrera genom att trycka på motsvarande siffertangent Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). Tryck Efter några sekunder (max 90) visas lediga anropsnummer för handenheten. Välj ett av dessa genom att trycka på motsvarande siffertangent. 9. Om registreringen lyckades återgår handenheten till viloläge efter ett par sekunder. Handenhetens nya anropsnummer visas i displayen. Nollställning Du kan nollställa de flesta funktioner och inställningar i handenheten ( default SEt ) eller enbart återuppringningsminnet ( ErASE redial ). Registrering samt kortnummer berörs dock ej av nollställningen. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Bläddra fram default SEt eller ErASE redial. Tryck Ange handenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Bekräfta med

18 Svenska Systeminställningar Basenhetens ringsignal Ringsignalens melodi ( bell type ) och volym ( bell LOud ) i basenheten kan ställas i flera olika lägen. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram bell. Tryck Bläddra fram bell type eller bell LOud. Tryck Bläddra fram önskad inställning ( OFF =av). 7. Tryck 0 för att spara. Prioritet Du kan bestämma om alla handenheter ska ringa samtidigt vid inkommande samtal, eller om någon handenhet skall ringa först (prioriteras). 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram bell. Tryck Bläddra fram PrIOrItY hs. Tryck Ange den handenhet som skall prioriteras genom att trycka på motsvarande siffertangent (0=prioritera alla). 7. Tryck 0 för att spara. Antal ringsignaler Om funktionen prioritet är aktiverad kan du ställa in efter hur många ringsignaler övriga handenheter skall börja ringa. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram bell. Tryck Bläddra fram ring COunt. Tryck Bläddra fram antalet ringsignaler innan övriga handenheter skall börja ringa. 7. Tryck 0 för att spara. 18

19 Systeminställningar Svenska Telefonväxelfunktion Om telefonen används under en företagsväxel måste man normalt slå en (eller flera) förvalssiffror för att få en extern linje vid uppringning. Ibland är det också en viss väntetid (ett par sekunder) efter att förvalssiffran har slagits tills linjen kopplats upp. Denna telefon har en växelfunktion där man talar om vilken förvalssiffran är. När man ringer ut känner telefonen av om telefonnumret som slås börjar med förvalssiffran, och lägger automatiskt in en paus innan själva telefonnumret slås. Telefonen kan ställas att känna igen ett linjeförval med upp till 4 siffror. Exempel med linjeförval: Förvalssiffran 9 är inlagd som linjeförval. Vid uppringning av telefonnummer: , kommer telefonen att slå: 9 följt av en paus medan linjen kopplas upp, och därefter resterande del: Det spelar ingen roll om uppringningen sker manuellt eller via kortnummer. Nummer som inte börjar på 9 (i detta exempel) kommer att ringas som vanligt utan pauser. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram dial. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Bläddra fram ACCESS COdE. Tryck Tryck önskade förvalssiffror. Radera eller ändra med C. 8. Tryck 0 för att spara. 19

20 Svenska Systeminställningar R-knapps tid Vid avancerade installationer med utländska företagsväxlar kan man behöva anpassa R-knappstiden. Denna inställning ändras normalt inte i Sverige. Inställning för Sverige är 1=100 ms. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram dial. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Bläddra fram recall. Tryck Bläddra fram önskad inställning (1=100, 2=270, 3=600 ms). 8. Tryck 0 för att spara. Nödnummer Nödnummer kan programmeras att undantas när samtalsspärrarna är aktiverade. Tre nödnummer kan anges. En del nödnummer är programmerade vid leverans. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram dial. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Bläddra fram SOS SEt. Tryck Bläddra fram önskad position. 8. Tryck önskat nödnummer (max 12 siffror). Radera med C. 9. Vill du lagra fler nummer, tryck {/} eller tryck 0 för att spara. 20

21 Systeminställningar Svenska Samtalsspärr Telefonen har en spärr mot olika typer av utgående samtal. Antingen spärrar man alla utgående samtal ( bloc OutGOInG ) eller så spärrar man enligt de angivna numren ( bloc nr ) som finns beskrivet nederst på sidan. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram CALL bloc. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Ange vilken handenhet spärren skall gälla genom att trycka på motsvarande siffertangent. 7. Bläddra fram önskad inställning ( OFF =av). 8. Tryck 0 för att spara. Ange spärrade nummer ( SEt bloc no ) Ange de första siffrorna som telefonnummer inte får börja med. T ex 00 för utlandsamtal. Det finns tre olika spärrar med max åtta siffror i varje. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram SEt bloc no. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Bläddra fram önskad position (0-2). 7. Ange önskade siffror (max 8). Radera eller ändra med C. 8. Vill du lagra fler nummer, tryck {/} eller tryck 0 för att spara. 9. Kom ihåg att aktivera inställningen bloc nr enligt beskrivningen överst på sidan. 21

22 Svenska Systeminställningar Ekonomivägval Med denna funktion väljs automatiskt önskad nätoperatör. Telefonen kan både lägga till nya siffror och ersätta befintliga siffror. För att välja operatör slås normalt ett s k prefix innan själva telefonnumret. Exempel: Tele 2 har tecknats för att ringa utlandssamtal. För att ringa med Tele 2 slås 9502 innan landsnumret. Ekonomivägvalet programmeras så att alla telefonnummer som börjar med 00 ändras till att börja med T ex telefonnumret ändras automatiskt till Observera! För att ringa med de olika nätoperatörerna måste du vara registrerad abonnent. Maximalt två ekonomivägval kan vara aktiva samtidigt. Programmering av ekonomivägval 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram LCr SEt. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Bläddra fram en av de två inställningarna. 7. Skriv in de siffror som skall bytas ut (max fem siffror, t ex 00). Radera eller ändra med C. Tryck Skriv in de siffror som skall läggas till (max tio siffror, tex ). Tryck Bläddra fram önskad inställning ( On =på, OFF =av). Tryck Lagra fler nummer eller återgå till menysystemet med L. Automatiskt linjeförval med ekonomivägval Om du vill att ekonomivägvalsfunktionen ska lägga till siffror framför alla telefonnummer, låter du rutan för de siffror som skall bytas ut vara tom. 22

23 Systeminställningar Svenska Nummerpresentationstyp Vid avancerade installationer med utländska företagsväxlar kan man behöva anpassa nummerpresentationstypen. Denna inställning ändras normalt inte. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram CId type. Tryck Bläddra fram önskad inställning ( FS =FSK, dt =DTMF). 6. Tryck 0 för att spara. Inställning av datum och tid Varje lagrat telefonnummer i nummerpresentationsminnet tidsstämplas. I vissa länder sker uppdatering av tid/datum automatiskt när ett nummer mottages, men i Sverige måste detta göras manuellt. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram date-time. Tryck Ange datum (DD MM ÅÅ). Tryck Ange tid (TT MM). 7. Tryck 0 för att spara. Basenhetens PIN-kod Basenhetens PIN-kod är en fyrsiffrig kod som du själv kan ställa in. Den skyddar mot obehörig användning av vissa funktioner. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram bs-pin. Tryck Ange den nuvarande koden (0000 vid leverans). 6. Ange den nya koden två gånger i följd. 7. Tryck 0 för att spara. 23

24 Svenska Systeminställningar Avregistrera en handenhet Vilken annan handenhet som helst kan enkelt avregistreras från en basenhet. Avregistreringen innebär att den valda handenhetens ID-nummer raderas från listan över registrerade handenheter. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram de-reg. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Ange vilken handenhet som skall avregistreras genom att trycka på motsvarande siffertangent. 7. Bekräfta med 0. Nollställning av basenheten Nollställningen återställer de flesta av alla funktioner och inställningar i basenheten. Registrering berörs dock ej av nollställningen. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram base. Tryck Bläddra fram default SEt. Tryck Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). 6. Bekräfta med 0. Visa IPEI-nummer Handenheten har ett unikt identitetsnummer som ibland används vid registrering med basenheter av annan modell. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram SEttInGS. Tryck Bläddra fram HAndSEt. Tryck Håll R nedtryckt tills displayen visar IPEI-numret. 5. Tryck L för att återgå till viloläge. 24

25 Utökat system Svenska Allmänt DECT är ett heldigitalt överföringssätt för trådlösa telefoner. Detta innebär att du kan: - Använda upp till 6 st handenheter till en och samma basenhet. - Ansluta (registrera) upp till 4 st basenheter till varje handenhet. - Föra internsamtal och överföra samtal mellan handenheter som är kopplade till samma basenhet. - Öka räckvidden med automatisk överkoppling till närmaste basenhet. Extra basenheter och handenheter finns att köpa hos din lokala återförsäljare. Denna modell är dessutom GAP-kompatibel (Generic Access Profile) vilket innebär att både hand- och basenheten kan användas tillsammans med de flesta andra GAP-kompatibla enheter oavsett tillverkare. Flera basenheter Genom att koppla flera basenheter till systemet, kan den praktiska räckvidden för handenheterna förlängas. Genom att registrera önskade basenheter i handenheten kommer handenheten att automatiskt ansluta sig till en ny basenhet om - eller när - den tappar kontakten med den föregående basenheten. Ett annat praktiskt användningssätt kan vara att man har en basenhet hemma och en basenhet på jobbet. Då kan samma handenhet användas på båda ställena. Överföringen från en basenhet till en annan sker automatiskt, men kan inte ske under ett pågående samtal. Handenheten håller kvar sin basenhet ända tills den tappar kontakten på grund av att räckvidden överskrids. När detta sker kommer handenheten att börja söka efter en ny basenhet i sin lista över registrerade basenheter. Det är viktigt att basenheternas täckningsområden överlappar varandra, för att man ska få en heltäckande räckvidd. Mer om basenheternas placering finns på nästa sida. 25

26 Svenska Utökat system Flera handenheter Funktionerna med flera bas- och handenheter har många praktiska användningsområden, t ex kan medarbetare på ett kontor ha flera handenheter kopplade till samma basenhet. Alla medarbetarna kan besvara inkommande samtal, göra utgående samtal, och ringa upp varandra internt mellan handenheterna, samt överföra ett externt samtal mellan handenheterna. Maximalt ett externt samtal och ett internt samtal kan pågå samtidigt. För att kunna använda extra handenheter till en basenhet måste man utföra en registrering. Den talar om för handenheten vilken basenhet den tillhör. Vid registreringen tilldelar man varje handenhet ett specifikt anropsnummer, t ex 2. Detta nummer används även vid internsamtal mellan handenheter. När du köpte din telefon var handenheten förregistrerad från fabrik till den medföljande basenheten. Handenheten har anropsnummer 1, vilket står i displayen under viloläge. Se kapitlet om registrering för mer information. Placering av basenheter Ska du använda flera handenheter till en basenhet, se till att basenheten placeras i mitten så att täckningsområdet blir ungefär lika stort för alla handenheterna. Ska du använda flera basenheter för att få ökad räckvidd inom ett specifikt område, t ex kontor, lagerytor etc, är det viktigt att de olika basenheternas täckningsområden överlappar varandra. Annars kan det bli gråzoner mellan täckningsområdena där handenheterna inte har mottagning från någon basenhet alls. Internsamtal När flera handenheter används till samma basenhet kan uppringning och samtal ske mellan handenheterna, detta kallas internsamtal. Internsamtal kan inte ske mellan handenheter som används till olika basenheter. 1. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 2. Bläddra fram Int CALL. Tryck Tryck * för allanrop eller ange anropsnumret 1-6 på den handenhet som ska ringas upp. Om ett externt samtal skulle ringa in medan ett internsamtal pågår, kommer en ton att höras och Q blinkar. Besvara det externa samtalet med R. 26

27 Utökat system Svenska Skicka samtal mellan handenheter Ett externt samtal kan skickas från en handenhet till en annan (båda handenheterna måste användas på samma basenhet). 1. Ett externt samtal finns uppkopplat. 2.. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 3. Bläddra fram Int CALL. Tryck Tryck * för allanrop eller ange anropsnumret 1-6 på den handenhet som samtalet ska överföras till. 5. Det externa samtalet blir väntkopplat under denna tid. Den andra handenheten besvarar uppringningen precis som vanligt, och man kan nu tala internt. 6. För att överföra det externa samtalet, tryck L på den uppringande handenheten. Om du inte vill överföra samtalet tryck R på den uppringande handenheten. Konferens En konferens mellan två handenheter och ett externt samtal kan äga rum. 1. Ett externt samtal finns uppkopplat. 2.. Håll w nedtryckt tills PHOnE LISt SEt visas. 3. Bläddra fram Int CALL. Tryck Tryck * för allanrop eller ange anropsnumret 1-6 på den handenhet som samtalet ska ingå i konferensen. 5. Det externa samtalet blir väntkopplat under denna tid. Den andra handenheten besvarar uppringningen precis som vanligt, och man kan nu tala internt. 6. För att koppla upp alla tre parterna i en konferens, håll # nedtryckt tills pip hörs. Om någon av personerna vill avsluta konferensen och låta den andra parten fortsätta det externa samtalet, kan vederbörande trycka L. 27

28 Svenska ÖvÖvrigt Om utrustningen inte fungerar Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning. Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör. Inget nummer visas när det ringer - För att funktionen ska fungera måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentation. - Nummerpresentationstypen måste vara inställd på DTMF, se sidan Om ett textmeddelande visas i displayen betyder det antingen att det inte skickades någon information om det påringande numret eller att uppringaren har hemligt telefonnummer. - Nummermottagning kan normalt ej ske om telefonen är inkopplad under en telefonväxel. Varningston under samtal/går ej att koppla upp linjen - Batteriet kan vara på väg att ta slut (sätt handenheten på laddning). - Handenheten kan vara på gränsen för räckvidden, gå närmare basenheten. Telefonen fungerar ej - Kontrollera att handenheten inte är avstängd. - Kontrollera att adaptern är rätt isatt i basenheten och i eluttaget. - Kontrollera att telekabeln är rätt isatt i basenheten och i jacket. - Kontrollera att batteriet i handenheten är uppladdat. - Koppla in en annan telefon, som du vet är felfri, i telejacket. Om denna telefon fungerar är det troligen fel på den här apparaten. Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där apparaten köpts för service. Glöm ej inköpskvitto/fakturakopia. 28

29 Övrigt Svenska Garanti Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller om apparatens serienummer utplånats eller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur basenhetens anslutningar under åskväder. Batterier är förbrukningsartiklar och omfattas ej av några garantiåtaganden. Om andra batterier än originalbatterier använts gäller ej heller garantin. 29

30 30

31 Innholdsfortegnelse Norsk Installasjon 32 Oppakking Tilkobling Belteklips Batteri Av-/påslagning Batteriindikator Rekkevidde Headsett Displayet Baseenhetens indikatorer Bruksanvisning 36 Foreta anrop Svare på anrop Repetisjon Midlertidig ikke forstyrr Volumkontroll Mikrofonsperre Søking Tastelås Tidtaker Tilleggstjenester Meny 38 Minner 39 Nummerpresentasjon 40 Innstillinger 42 Håndsettets ringesignal Tastelyd Displayinformasjon Autosvar Velge baseenhet Håndsettets PIN-kode Registrere nytt håndsett/ baseenhet Nullstilling Systeminnstillinger 45 Baseenhetens ringesignal.. 45 Prioritet Telefonsentralfunksjoner R-knapptid Nødnummer Samtalesperre Økonomiforvalg Nummerpresentasjonstype 50 Innstilling av dato og tid Baseenhetens PIN-kode Avregistrere et håndsett Nullstilling Vise IPEI-nummer Utvidet system 52 Generelt Flere baseenheter Flere håndsett Plassering av baseenheter. 53 Intern samtale Overføre samtale mellom håndsett Konferanse Annet 55 Hvis utstyret ikke fungerer.. 55 Garanti Declaration of conformity

32 Norsk Installasjon Oppakking Følgende deler skal være inkludert i leveringen: - Håndsett - Omformer - Baseenhet - Telefonledning - Batteri - Belteklips I medfølger et ekstra håndsett med batterier samt lader med adapter. Tilkobling 1. Koble telefonledningens modulplugg til teleuttaket t på baseenheten. 2. Koble telefonledningens andre plugg til vegguttaket for telefon. 3. Koble omformeren til et strømuttak samt til uttaket y på baseenheten. 4. Ta batteridekselet bort fra baksiden av håndsettet. Sett batteriet i håndsettet og koble til batterikontakten, og legg batteriet slik at kabelen føres som på bildet ovenfor. Sett batteridekselet tilbake på plass. 5. Sett håndsettet i baseenheten med tastaturet oppover. Når håndsettet er korrekt plassert i baseenheten, høres et tonesignal, og indikatoren 7 på baseenheten tennes. 6. Kontroller om nummervisertype er satt til FS (FSK) som er det korrekte for Norge. Se side 50. Kun for versjoner med ekstra håndsett (8085+1) 7. Koble til laderens nettadapter til strømuttaket samt til uttaket på laderen. 8. Sett det ekstra håndsettet i laderen med tastaturet oppover. Merk! Unngå å plassere baseenheten nær annet elektrisk utstyr, som f.eks. TV-apparater, dataskjermer, kopimaskiner, telefonutstyr etc. Dette vil redusere faren for eventuelle forstyrrelser. Sett heller ikke baseenheten på et sted hvor den utsettes for direkte sollys eller annen sterk varme! 32

33 Installasjon Norsk Belteklips Som en del av leveransen medfølger en belteklips som kan monteres på baksiden av håndsettet. Ved hjelp av belteklipsen kan du henge håndsettet i et belte, bukselinning, lomme eller lignende. Klipsen monteres ved å trykke den fast over baksiden av håndsettet. På sidene av håndsettet finnes utsparinger som klipsen skal ta tak i. Batteri Telefonen leveres med et miljøvennlig batteri av nikkelmetallhydridtypen (NiMH). Ettersom batterier er å anse som ferskvare, er det helt normalt at samtale- og beredskapstiden reduseres noe i forhold til spesifikasjonene dersom telefonen brukes regelmessig. Når batteriet er fullt oppladet, er kapasiteten nok til ca 80 timers beredskapstid eller ca 7 timers samtaletid. Tidene forutsetter normal romtemperatur. En normal opplading med tomt batteri tar ca 8 timer. Merk at batteriindikatoren 7 på baseenheten lyser så lenge håndsettet lades og blinker når ladingen er ferdig. Baseenheten har innebygd ladeautomatikk, som medfører at batteriet ikke kan bli overladet eller ta skade av å ligge "for lenge" på lading. Merk! Når telefonen installeres for første gang, skal batteriet lades i 12 timer før telefonen tas i bruk. Bruk bare DORO originalbatteri. Garantien dekker ikke skader som skyldes bruk av feil batteri. Håndsettet lades med tastaturet vendt oppover. Av-/påslagning Slå av/på håndsettet ved å holde L trykket inn i noen sekunder. Når håndsettet er slått av, kan du ikke foreta eller svare på anrop. Håndsettet er beregnet på å være slått på til enhver tid, og behøver følgelig ikke å slås av over natten. Det kan likevel godt slås av hvis det ikke skal brukes over lengre tid, for eksempel under ferie eller lignende. Hvis batteriet lades ut, slås håndsettet av når spenningsnivået blir for lavt. 33

34 Norsk Installasjon Batteriindikator En indikator på displayet viser når det er på tide å lade batteriet. Indikatoren består av tre segmenter, og når ladenivået synker, slukker segmentene ett etter ett. Når batteriet er nesten helt utladet, vises indikatoren og varselssignaler vil høres. Hvis håndsettet da ikke lades opp, vil telefonen slutte å fungere inntil den settes på lading. Rekkevidde Telefonen vil ha varierende rekkevidde i henhold til ulike faktorer i nærmiljøet. Radiobølgene som overfører samtalen begrenses av hindringer underveis, hvilket kan forkorte rekkevidden. Oppgitte rekkevidder for telefonen forutsetter at det er helt åpent mellom håndsettet og baseenhet. Ved slike ideelle forhold kan rekkevidden komme opp i 300 meter. I tett bebyggelse, hus, leiligheter etc begrenses rekkevidden. For å oppnå den beste rekkevidden, kan du prøve ulike plasseringer av baseenheten. Den ideelle plasseringen for baseenheten er på et høyt og fritt sted. Rekkeviddevarsling Dersom håndsettet bæres til grensen for telefonens rekkevidde under samtale, vil et varselssignal høres i håndsettet. Hvis da ikke håndsettet flyttes innenfor rekkeviddegrensen i løpet av noen sekunder, vil samtalen bli brutt. Headsett Håndsettet er forberedt for bruk med headsett, og har et uttak for dette. Headsett er ekstra tilbehør og kan kjøpes hos din lokale forhandler. Anrop besvares og foretas på vanlig måte selv om headsett benyttes. Når headsettet er tilkoblet, vil håndsettets mikrofon automatisk kobles ut. Denne telefonen støtter svarfunksjonen med en linjeknapp på headsettkabelen som finnes på mange headsett. 34

35 Installasjon Norsk Displayet Indikator Funksjon 6 Vises innenfor rekkevidden. Blinker utenfor rekkevidden. z INT Q Mikrofondemping. Intern samtale eller baseenhetens meny. Linjen er oppkoblet (under samtale). Blinker når det ringer. 5 Nye mottatte telefonnummer i nummerminnet. P Meny. Samtalesperre. Batteriets ladestatus. Baseenhetens indikatorer o Lyser fast under samtale og blinker ved innkommende samtale samt når det finnes nye mottatte nummer i minnet. 7 Lyser fast under lading og blinker når ladingen er ferdig. 35

36 Norsk Bruksanvisning Foreta anrop 1. Trykk ønsket telefonnummer. Slår du feil, kan du slette med C. 2. Trykk O, og nummeret ringes opp. 3. Avslutt samtalen med L. Merk! Hvis telefonen ikke kan koble opp linjen, vil du høre et varselsignal. Problemet kan skyldes at batteriet er dårlig, at håndsettet er for langt fra baseenheten eller at alle overføringskanalene er opptatt. Svare på anrop 1. Vent på ringesignal i håndsettet. 2. Den innkommende samtalen besvares ved å trykke en vilkårlig tast, bare ikke C. 3. Avslutt samtalen med L. Repetisjon Med r kan de fem siste telefonnumrene du har ringt til, lett slås på nytt. 1. Trykk r gjentatte ganger, numrene blas fram i displayet. 2. Trykk O, og nummeret ringes opp. Lagre nummer midlertidig under samtale Et telefonnummer kan lagres midlertidig i repetisjonsminnet. 1. En samtale pågår. 2. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt vises. 3. Bla fram note. Trykk Oppgi ønsket telefonnummer. Trykk Nummeret er nå lagret i repetisjonsminnet, og kan ringes opp med r. Midlertidig ikke forstyrr Ved innkommende samtale kan du trykke C for å stenge av ringesignalet midlertidig, hvilket er praktisk når du for eksempel sitter i møte. Ved neste innkommende samtale ringer håndsettet som vanlig. 36

37 Bruksanvisning Norsk Volumkontroll Lydstyrken kan justeres under samtale med {/}. Mikrofonsperre Mikrofonen kan kobles ut under samtale med z. Trykk en gang til for å aktivere mikrofonen. Displayet viser z så lenge funksjonen er aktivert. Søking Ved å trykke j på baseenheten, avgis et søkesignal i håndsettet. Funksjonen benyttes til å finne håndsettet, eller påkalle oppmerksomheten til den som bærer håndsettet. Signalet opphører automatisk etter en stund, eller hvis L trykkes på håndsettet, alternativt j på baseenheten. Tastelås Ved hjelp av denne funksjonen kan tastene på håndsettet låses for å hindre at de trykkes inn uforvarende. 1. Hold N trykket ned inntil displayet viser PrESS Ta bort tastelåsen ved å trykke 19 eller hold N trykket ned. Tastelåsen tas bort også når håndsettet blir satt på lading. Det går an å svare på anrop selv om tastelåsen er aktivert. Når samtalen avsluttes, går håndsettet tilbake til å være låst. Tidtaker Like etter at samtalen er påbegynt, vises en samtaletidtaker i displayet. Tidtakeren hjelper deg med å holde rede på hvor lenge samtalen har vart på en enkel måte. Tilleggstjenester Dette produktet kan ved hjelp av knappene R, * og # benytte diverse tilleggstjenester som tilbys gjennom moderne telefonsentraler. For nærmere opplysninger om hvilke tilleggstjenester du har tilgang til, kan du kontakte informasjonstjenesten til den teleoperatøren du benytter. 37

38 Norsk Meny Beskrivelse av menysystemet Telefonen har et enkelt menysystem med tydelige displaytekster. Menysystemet styres av følgende knapper: W Tar deg inn i menysystemet. {/} Brukes til å bla i menyene. 0 Går ett trinn framover i menyene og/eller bekrefter valget ditt. C L Benyttes for å slette/korrigere. Går ett trinn bakover i menyene eller til beredskapsstilling (hold trykket ned). Menyen består av følgende hovedgrupper: MINNER ( PHOnE LISt SEt ) Under denne innstillingen kan du lagre, endre eller slette kortnummerne dine. NUMMERPRESENTASJON ( CId ) Viser en liste over de sist mottatte telefonnumrene. Knappen 5 tar deg direkte hit fra beredskapsstilling. INTERN SAMTALE ( Int CALL ) Benyttes for å ringe til andre håndsett. INNSTILLINGER ( SEttInGS ) Innstilling av ringesignal, PIN-kode, tastelyd etc. 38

39 Minner Norsk Bruk av minner Telefonen har 20 kortnummer. Når et telefonnummer er lagret, kan du ringe med langt færre tastetrykk enn om du skulle slå nummeret manuelt. Kortnummerne har nummer Lagre nummer 1. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt SEt vises. 2. Trykk Oppgi minneplass 00-19, eller bla med {/}. 4. Oppgi telefonnummer (maks. 24 siffer) inklusive retningsnummer. Slette eller endre med C. 5. Hvis du vil lagre flere nummer, trykk {/}, eller trykk 0 for å lagre. Oppringing med kortnummer 1. Bla mellom kortnumrene med {/}. Det er også mulig å hurtigsøke ved å oppgi minneplass når displayet viser. 2. Trykk O, og nummeret ringes opp. Hvis du vil legge inn en pause i telefonnummeret, trykker du r. Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle. 39

40 Norsk Nummerpresentasjon Forklaring av nummerpresentasjon I displayet kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen, eller se hvem som har ringt når du ikke var tilstede. Mottatte nummer lagres sammen med dato og klokkeslett, og kan enkelt hentes fram for å leses av eller ringes opp. Minnet har plass til 39 telefonnummer. Nye nummer mottatt vises med 5 i beredskapsstilling. Skulle minnet bli fullt, vil hvert nytt anrop erstatte det eldste mottatte telefonnummeret. Merk! For at visning av nummer skal fungere må du abonnere på tjenesten nummerpresentasjon som leveres av din teleoperatør. Tjenesten kan enkelt bestilles hos teleoperatørens kundeservice. Bemerk at nummervisertype må vare satt til FS (FSK) for Norge. Se side 50. Avlesing og oppringning 1. Hold 5 trykket ned inntil displayet viser hvor mange nye ( ne ), samt det totale ( tot ) antallet nummer som er lagret i minnet. 2. Bla fram ønsket posisjon. 3. Etter en stund vises dato/tid for anropet. 4. Trykk O for å ringe opp, eller trykk L for å gå tilbake til beredskapsstilling. Beskjeder Foruten visning av telefonnummer kan displayet også vise flere ulike beskjeder: Out OF ArEA Ingen informasjon ble mottatt, for eksempel ved utenlandske anrop. SECrEt Hemmelig nummer. Kan også være fra et firmasentralbord. InFO eller tad Beskjed venter; denne informasjonen er bare tilgjengelig med kompatible telenettverk. 40

41 Nummerpresentasjon Norsk Slette telefonnummer. 1. Hold 5 trykket ned inntil displayet viser hvor mange nye ( ne ), samt det totale ( tot ) antallet nummer som er lagret i minnet. 2. Bla fram ønsket posisjon. 3. Trykk C, displayet viser ErASE. 4. Trykk 0 for å bekrefte. Slette alle avleste nummer. 1. Hold 5 trykket ned inntil displayet viser hvor mange nye ( ne ), samt det totale ( tot ) antallet nummer som er lagret i minnet. 2. Hold C trykket ned inntil ErASE ALL vises. 3. Trykk 0 for å bekrefte. Overføre nummer til kortnummer 1. Hold 5 trykket ned inntil displayet viser hvor mange nye ( ne ), samt det totale ( tot ) antallet nummer som er lagret i minnet. 2. Bla fram ønsket posisjon. 3. Hold w trykket ned inntil ett pip høres. Displayet viser anvendt minneplass før den går tilbake til mottatte nummer. 41

42 Norsk Innstillinger Håndsettets ringesignal Ringesignalets melodi ( bell type ) og volum ( bell LOud ) i håndsettet kan stilles i flere ulike stillinger. 1. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt SEt vises. 2. Bla fram SEttInGS. Trykk Bla fram HAndSEt. Trykk Bla fram bell. Trykk Bla fram bell type eller bell LOud. Trykk Bla fram ønsket innstilling ( OFF =av). 7. Trykk 0 for å lagre. Tastelyd Pipet som høres når du trykker på knappene, kan slås av eller på. 1. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt SEt vises. 2. Bla fram SEttInGS. Trykk Bla fram HAndSEt. Trykk Bla fram bell. Trykk Bla fram beep. Trykk Bla fram ønsket innstilling ( OFF =av, On =på). 7. Trykk 0 for å lagre. Displayinformasjon Displayet kan i beredskapsstilling vise håndsettets anropsnummer ( HS ) samt nummeret på den baseenheten ( bs ) som benyttes. Denne visningen kan slås av eller på. 1. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt SEt vises. 2. Bla fram SEttInGS. Trykk Bla fram HAndSEt. Trykk Bla fram bs-disp eller HS-dISP. Trykk Bla fram ønsket innstilling ( OFF =av, On =på). 6. Trykk 0 for å lagre. 42

43 Innstillinger Norsk Autosvar Denne funksjonen innebærer at en samtale kan besvares (linjen kobles opp) ved å løfte håndsettet av fra baseenheten når det ringer. 1. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt SEt vises. 2. Bla fram SEttInGS. Trykk Bla fram HAndSEt. Trykk Bla fram AutO ACCEPt. Trykk Bla fram ønsket innstilling ( OFF =av, On =på). 6. Trykk 0 for å lagre. Velge baseenhet Du kan velge hvilken baseenhet du vil at håndsettet skal ha kontakt med. Det er også mulig å stille håndsettet til å velge den baseenheten det har kontakt med automatisk. 1. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt SEt vises. 2. Bla fram SEttInGS. Trykk Bla fram HAndSEt. Trykk Bla fram SELECt bs. Trykk Velg baseenhet ved å trykke på tilsvarende siffertast (0=automatisk). Det valgte nummeret blinker. 6. Trykk 0 for å lagre. Håndsettets PIN-kode Håndsettets PIN-kode er en firesifret kode som du selv kan stille inn. Den beskytter mot uberettiget bruk av visse funksjoner. 1. Hold w trykket ned inntil PHOnE LISt SEt vises. 2. Bla fram SEttInGS. Trykk Bla fram HAndSEt. Trykk Bla fram HS-PIn. Trykk Oppgi den nåværende koden (0000 ved levering). 6. Oppgi den nye koden to ganger etter hverandre. 7. Trykk 0 for å lagre. 43

Manual Käyttöohje. doro 530/540R

Manual Käyttöohje. doro 530/540R Manual Käyttöohje doro 530/540R 1 2 3 9 8 7 6 4 5 10 11 12 13 Bilden visar 540R Kuvassa 540R:n käsipuhelin. Bildet viser 540R Tegningen viser 540R. 19 18 17 16 15 14 Svenska (se sidan 4-29) 1 Återuppringning/bläddra

Detaljer

Svenska. 9 NED/telefonbok 10 HÖGER/återuppringning 11 Höger menyknapp/radera/ återuppringning 12 Headsetuttag 13 UPP/Belysning 14 Volymkontroll

Svenska. 9 NED/telefonbok 10 HÖGER/återuppringning 11 Höger menyknapp/radera/ återuppringning 12 Headsetuttag 13 UPP/Belysning 14 Volymkontroll doro MoveEasy 316 1 2 3 4 14 13 12 11 10 9 5 8 6 7 Svenska 1 Ringindikator 2 Linjeknapp 3 Vänster menyknapp/ok 4 VÄNSTER/meddelanden 5 * och ringsignal av/på 6 R-knapp 7 Högtalarfunktion 8 # och knapplås

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 2 11 3 10 4 9 5 6 8 7 18 12 VOL + 13 VOL - 14 17 15 16

1 2 11 3 10 4 9 5 6 8 7 18 12 VOL + 13 VOL - 14 17 15 16 doro 720/730R 1 2 3 4 11 10 9 12 13 14 15 5 6 8 7 - VOL VOL + 18 17 16 Svenska (se sidan SE 1 - SE 18) 1 Återuppringning 2 Sekretess/radera 3 UPP 4 Telefonbok/tillbaka 5 * och knapplås 6 R-knapp och av/på

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

BRUKSANVISNING PHONE-DEX

BRUKSANVISNING PHONE-DEX BRUKSANVISNING PHONE-DEX 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Norsk 1. OPP/Ubesvarte anrop 2. Venstre menyknapp/ok 3. Linjeknapp 4. NED/repetisjon 5. Repetisjon 6. * og tastelås 7. # og ringesignal av/på 8. Telefonbok

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide - v1 - !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL Butler 5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL V.1.2 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

bruksanvisning PHONE-Dex

bruksanvisning PHONE-Dex bruksanvisning PHONE-Dex Innhold i pakken* Bruksanvisning Batterier og deksel Telefon Strømadapter Telefonledning Base enhet Telefonkontakt 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 * Det kan hende at innholdet ikke ser

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

PhoneEasy 110. Norsk

PhoneEasy 110. Norsk PhoneEasy 110 HMS art.nr.: 189260 Varenr.: 110 Norsk Dok. nr.: 0643A Dato: 2013-01-02 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Norsk 1. Telefonbok 2. Forsterkning

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Svenska Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) doro congress 205 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

36-1849. Trådløs telefon. Ver. 200802. Modell: Big button 510. www.clasohlson.com

36-1849. Trådløs telefon. Ver. 200802. Modell: Big button 510. www.clasohlson.com 36-1849 Trådløs telefon Symphony G5 System Modell: Big button 510 Ver. 200802 www.clasohlson.com Brukerguide BINATONE Big Button 510 Digital trådløs telefon Ekstra store knapper og display Les instruksjonene

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Art.nr. Modell 36-3553 Alpha BT V.1.2 Svenska 3 Norsk 21 Ver. 200810 Bilhandsfree Bluetooth Art.nr 36-3553, modell Alpha BT V.1.2 SVENSKA Läs igenom

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

Trådløs telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812

Trådløs telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812 Trådløs telefon Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Ver: 200812 NO 2 Trådløs telefon Binatone Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone NO brukermanual Pakken innhold Sette i gang Velkommen til din nye mobiltelefon. Den er laget for å kunne brukes også i litt tøffere miljøer. Telefonen er IP57

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Art.nr 36-2950. Trådløs telefon. Modell Style 1200. Ver: 200811

Art.nr 36-2950. Trådløs telefon. Modell Style 1200. Ver: 200811 Art.nr 36-2950 Trådløs telefon Modell Style 1200 Ver: 200811 NO Trådløs telefon Binatone Art.nr 36-2950, modell Style 1200 Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi

Detaljer

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com QUICK STARTER GUIDE Hong Kong www.burgcc.com Index Burg 15 Norsk 1-12 Swedish 13-24 Taster og deler Din klokke telefon A På / av / avslutt-tasten B C B Høyttaler C Kamera A D Berøringsskjerm E Mikrofon

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

BUTLER 3300/TWIN/ TRIPLE/QUATTRO

BUTLER 3300/TWIN/ TRIPLE/QUATTRO BUTLER 3300/TWIN/ TRIPLE/QUATTRO BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE 1.1 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

NORSK. Trådløs telefon. idect V2. Artikkelnummer 36-3395, 36-3396. Ver. 200805. www.clasohlson.com

NORSK. Trådløs telefon. idect V2. Artikkelnummer 36-3395, 36-3396. Ver. 200805. www.clasohlson.com Trådløs telefon idect V2 Artikkelnummer 36-3395, 36-3396 Ver. 200805 www.clasohlson.com Trådløs telefon Artikkelnummer 36-2708 Modell idect V2 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

COCOON 95 COCOON 95 DUO

COCOON 95 COCOON 95 DUO COCOON 95 COCOON 95 DUO BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER MANUAL V.1 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje.

Detaljer

BUTLER 2900/TWIN/TRIPLE

BUTLER 2900/TWIN/TRIPLE BUTLER 2900/TWIN/TRIPLE BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL v.2.0 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje.

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer

Doro Magna 2000. Norsk

Doro Magna 2000. Norsk Doro Magna 2000 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 14 13 12 11 10 16 17 18 19 20 21 1. LED-indikator for ringesignal 2. Høreelement 3. Ekstra forsterkning (boost) 4. Opp/anropslogg 5. Venstre menytast/ok 6. Ringetast

Detaljer

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KM900

Detaljer

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den.

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 3-268-834-41(1) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT22 2007 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Handbok Brukerveiledning

Handbok Brukerveiledning Handbok Brukerveiledning Svenska Komma igång 1 Använda ipod 3 Tips och felsökning 8 Mer information, service och assistans 11 Säkerhet och rengöring 13 Norsk Komme i gang 17 Bruke ipod 19 Tips og problemløsing

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer