Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2009 Fredag 6. november 1. Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet 2. Skal føre e-handel et langt skritt framover 3. Kompetanseløft for innkjøpere og ledere 4. Millionbesparelse tross skjerpede kvalitetskrav 5. Innkjøpsreglene kan avgjøre redningsaksjon 6. Kriterier, miljø og betalingstransaksjoner 7. Ikkje fleire no enn i 2007 som stiller miljøkrav 8. Dugleikprogram gav auka leiardeltaking Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Direktoratet for forvaltning og IKT En rikholdig verktøykasse utviklet i samarbeid med brukerne sammen med det å få lederne på banen er elementene i den tospors-strategien som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) følger for å løfte kvaliteten på det offentlige innkjøpsarbeidet. Dette ble markert under Årskonferansen for innkjøpere og ledere som Difi gjennomførte i Oslo i går. Nærmere hver femte av konferansedeltakerne denne gangen hadde lederstatus i sine virksomheter, og det tyder på at mangeårig kamp for å vekke deres interesse for offentlige anskaffelser, gir resultater. På konferansen som hadde samlet nærmere 470 deltakere, åpnet avdelingsdirektør Dag Strømsnes for et blikk inn i denne stadig mer rikholdig verktøykasse for offentlige innkjøpere i regi av Difi. Nettportalen anskaffelser.no er kjernen, og dette tilbudet skal stadig bli bedre. Ambisjonene er høye, konstaterte Strømsnes. Blant verktøy som er under planlegging er for eksempel standardiserte konkurransegrunnlag, som dels er til hjelp for alle de mindre virksomhetene. Standardiserte konkurransegrunnlagene er òg av interesse for leverandørmarkedet, som dermed kan slippe å forholde seg til en strøm av varierende dokumenter. I likhet med andre talere, blant andre jernbanedirektør Elisabeth Enger, understreket Strømsnes betydningen av åpenhet og transparens som en god hjelp i arbeidet med å sikre at anskaffelsesprosessene forløp etter reglene og de etiske krav. Han savnet imidlertid en forskningsbasert utredning som kunne dokumentere og synliggjøre effektiviseringspotensialet ved anskaffelser. Difi er i kontakt med sitt moderdepartement, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, med sikte på å få fram en slik utredning.

2 Kurstilbudet Kurstilbudet er et annet sentralt verktøy i tilbudet fra Difi, og katalogen for 2010 foreligger nå. Avdelingsdirektøren kunne i den sammenheng opplyse at det for tiden ble arbeidet med å utrede et sertifiseringskurs for innkjøpere. Det vil i tilfelle bli et tilbud til de mer viderekomne, som kunne tenke seg å bli sertifiserte innkjøpere. Strømsnes og statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet hadde begge forventninger til fylkesvise knutepunktene som er og vil bli etablert. Disse er Difis ytre apparat, som skal gi råd og veiledning i forbindelse med gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar. Utviklingen av miljøriterier for ulike produktgrupper er et annet viktig tiltak åtte foreligger, seks er ute på høring. Og flere er underutarbeidelse. Blant disse er kriterier for byggsektoren. I sitt forslag til statsbudsjett flagger regjeringen bevilgninger til e-handel, og avdelingsdirektøren kunne fortelle at det der ble midler, gitt at Stortinget vedtar budsjettet, til å lette inngangen til markedsplassen ehandel.no. Den nye plattformen for samme markedsplass, som Difi nylig har inngått kontrakt om, vil også bidra til å forenkle inngangen dit. I dialog med brukerne Difi legger stor vekt på å utvikle sitt verktøytilbud i dialog med brukerne, og som et ledd i del, ble det varslet en brukerundersøkelse allerede neste år. Da kommer også et sentralt statlig innkjøpernettverk, og et nettverk myntet på departementenes innkjøpsarbeid er allerede på plass. Nest år kommer også Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av innkjøpsarbeidet, som skal avdekke de bakenforliggende årsakene til at regeletterlevelsen er et problem. På konferansen gjennomgikk riksrevisor Jørgen Kosmo mange av de funn revisjonen har gjort, og han understreket ledernes ansvar for egnet organisering, god internkontroll og tilstrekkelig kompetanse for å unngå brudd på regelverket. Og advokat Erling Grimstad, kjent korrupsjonsjeger, gav til beste eksempler på etikkompass. En god huskeregel er å stille spørsmålet før man gjør noe, om det man er i ferd med å gjøre tåler dagens lys eller om det kvalifiserer til oppslag på avisenes førsteside. At det å legge strategier for innkjøpsarbeidet er nødvendig, fremholdt seniorrådgiver Jacob Landsvik i Difi, og han plasserte ansvaret for utvikling og oppfølging av strategiene hos lederne. Og den nye innkjøpsstatsråden, fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud, levnet ingen tvil om at statsrådsskiftet ikke innebærer noen ny politisk innkjøpskurs. Skal føre e-handel et langt skritt framover Fra kontraktsigneringen: fra venstre IBX-direktør Leif Bohlin, Difi-direktør Hans Chr. Holte og adm.dir. i IBX Norge, Herman Røvde. En ny avtale mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og IBX om utvikling og drift av e-handelsplattformen Ehandel.no (EHP2-avtalen) vil føre arbeidet med elektronisk handel i Norge et langt skritt framover. Det er direktør i Difi, Hans Christian Holte, som uttalte dette under kontraktsigneringen. Den Side 2

3 nye løsningen blir bedre og inkluderer dessuten ett enkelt system for bestilling, noe som gjøre den mer tilpasset selv de minste kommunene. I tillegg får leverandørene til offentlig sektor ny funksjonalitet for å tilgjengeliggjøre sine varer og tjenester på Ehandel.no. Den nye avtalen er kommet i stand ved hjelp av anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog, som gjerne brukes ved komplekse kjøp der oppdragsgiveren i starten av prosessen ikke helt presist kan beskrive det produktet man ønsker å kjøpe. Prosessen tok et drøyt års tid før endelig kravspesifikasjon var klar. Ifølge IBX synes denne anskaffelsesprosessen å være fornuftig til det formål avtalen gjelder. Den nye avtalen med IBX innebærer at brukerne vil få tilgang til bedre funksjonalitet, lavere priser og enklere tilgang enn tidligere. Avtalens varighet er fire år, med mulighet til forlengelse i fire år til. Den forventede verdien av avtalen er på millioner kroner over 8 år, og blir hovedsakelig brukerfinansiert. Forenkler prosessen Den nye Ehandel.no-plattformen gir muligheter for elektronisk fakturering, men det betyr ikke at når det offentlige og leverandører tar den i bruk, kan de også ta i bruk e-faktura. Dit er det ennå en stund. Kommunikasjonen mellom innkjøpere og leverandører blir lettere, og gevinsten er enklere, bedre og sikrere innkjøp. Samtidig er det effektivt for leverandørene, som leverer elektroniske kataloger i bare i ett format. Regjeringen har i lengre tid satset på elektronisk handel, og har i statsbudsjettet for 2010 styrket satsingen på e-handel med 19 millioner kroner. Regjeringens satsing på elektronisk handel og videreutviklingen vi nå gjør av e-handelsplattformen, gjør at vi forventer kraftig vekst i elektroniske innkjøp i offentlig sektor fremover, sier Holte. I år vil 80 offentlige virksomheter i Norge, både kommuner, fylkeskommuner og statlige etater, benytte seg av Ehandel.no, og det samlede innkjøpsvolumet over plattformen vil overstige 3 milliarder kroner. Med den nye løsningen er IBX s mål at samlet volum skal øke til 16 milliarder kroner innen Reduserer avvik, feil m.m. Norge ligger allerede langt framme når det gjelder offentlig elektronisk innkjøp, og med denne satsingen vil alle offentlige virksomheter ha muligheten til å forenkle og effektivisere innkjøpsprosessene. Ved å ta i bruk e-handel kan innkjøperne redusere tidsbruk gjennom enklere og mer effektive og rutiner, redusere feil og avvik på bestilling og faktura, og sikre sporbarhet og kontroll gjennom dokumenterte og transparente prosesser. Den nye løsningen består av ett enkelt system og er tilpasset selv de minste kommunene, sier Herman Røvde, adm. direktør, IBX Norge. En rekke nye funksjoner vil bl.a. gi betydelige fordeler for også for mindre kommuner og statlige etater. Dette skjer gjennom utvikling av en elektronisk bestillingsløsning som er svært enkel å ta i bruk. I tillegg får eksisterende og potensielle leverandører til offentlig sektor gjennom etableringen av en Åpen markedsplass en unik mulighet til å tilgjengeliggjøre sine produkter og tjenester på Ehandel.no, og man åpner dermed opp for at mindre anskaffelser kan avropes direkte. Dette har norske leverandører etterspurt i flere år. Løsningen sikrer full kontroll og sporbarhet i samtlige anskaffelser som gjøres over IBX/Ehandel.no. Side 3

4 Kompetanseløft for innkjøpere og ledere I årets to siste måneder og gjennom hele 2010 sjøsetter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) en offensiv for å løfte den anskaffelsesfaglige kompetansen hos offentlige innkjøpere og deres ledere. Det er kvalifiserte kontraktpartnere som tilbyr og gjennomfører kursene i Tromsø, Trondheim og Oslo, men regien er Difis. Den modulbaserte opplæringen er en del av kjerneoppgaven til det unge direktoratet, nemlig å sikre god anskaffelseskompetanse. Et kompetent innkjøperkorps er forutsetningen for samfunnstjenlige, effektive og kvalitetsrettede offentlige anskaffelser. Difi har inngått kontrakter med PricewaterhouseCoopers AS /Advokat-firmaet Wikborg Rein AS og firmaet Input AS, og på den måten etablert et landsdekkende opplæringstilbud av høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Det er viktig at virksomheter investerer i nødvendig kunnskap og kompetanse på anskaffelsesområdet gjennom opplæring av egne innkjøpere. Virksomhetslederen er ansvarlig for riktig og tilstrekkelig kompetanse i egen virksomhet. Det kan være mindre forskjeller når det gjelder pris og lengde på noen av kursene, opplyser Difi. Dette skyldes i hovedsak at det er innkommet tilbud fra ulike leverandører. Innhold, pris og kvalitet er kvalitetssikret gjennom anskaffelsesprosessen. Kompetanse-mangel I sin omtale av kursporteføljen påpeker Difi at den offentlige sektoren er i stor mangel av anskaffelsesfaglig kompetanse. Dette henger bl.a. sammen med at anskaffelsesfaget aldri har fått tilsvarende status som f. eks økonomiområdet. Det er også en stor mangel på universitets- og høyskoletilbud innenfor offentlige anskaffelser. Ofte blir anskaffelsesfaget knyttet opp til økonomiavdelinger, ispedd juridisk kompetanse og like ofte blir anskaffelsesfaget håndtert som en ekstraoppgave for økonomiavdelingen og dermed oppfattet som en ekstra belastende oppgave. - Virksomheter innenfor offentlig forvaltning vil aldri makte å etablere en god anskaffelsesfaglig praksis så lenge ikke anskaffelsesfaget får nødvendig status og forankring, heter det. Anskaffelsesfaget er et eget fag på linje med økonomi, jus og personal. Det må utdannes mennesker med anskaffelsesfaglig kunnskap og kompetanse og etableres et godt anskaffelsesfaglig miljø i virksomheten. Hensiktsmessig organisering som sikrer dedikerte ressurser, kunnskap, tid og kompetanse er antagelig den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med miljø- og kosteffektive anskaffelser. Kurstilbudet Ifølge kursplanen for inneværende år gjenstår om lag et dusin kurs, hvorav sju i Tromsø og fire i Trondheim, resten i Oslo. Noen av kursene gjennomføres flere ganger. Temaene spenner fra etikk og miljø, via utlysning av anskaffelser i doffin og TED til offentlige anskaffelser i et lederperspektiv. Katalogen for 2010 foreligger også nå. Kursprogrammet viser sju temakurs i sør (Oslo) og tilsvarende i nord (Trondheim og Tromsø). Tilbudet omfatter grunnkurs og fordypningskurs i offentlige anskaffelser, anskaffelser og virksomhetsstyring, etikk, korrupsjon og ulovlig anbudssamarbeid, konkurransegrunnlag og evalueringsmodeller, kontrakter, kontraktsoppfølging og forhandlinger, miljø, samfunnsansvar og etikk i offentlige anskaffelser og utløysing av anskaffelser i doffin/ted. Kursplanen for 2010 finner du her Side 4

5 Millionbesparelse tross skjerpede kvalitetskrav De oppnådde millionbesparelser tross økte og spisse krav til kvaliteten i tjenestene. Tydelige kravspesifikasjoner gav dem et måleverktøy for kontraktoppfølgingen. Tett dialog med leverandørmarkedet og brukerne av tjenestene ble gjennomført før og etter kontrakttildeling. Dette ble et solid erfaringsgrunnlag for Bydel Frogner i Oslo kommune etter gjennomføring av en konkurranse om tjenestetilbud til særlig ressurskrevende brukere. Avdelingssjef Bård Sandbæk poengterer at av den grunn var man særdeles opptatt av å knytte kvalitetskrav til anskaffelsen. Ved at kvalitet som tildelingskriterium skulle telle 50 prosent sammen med vektlegging på kvalitet ved kvalifisering av aktuelle leverandører, regnet man med å ha ivaretatt kvalitetshensynet på en god måte. Før konkurransen gikk bydelen ut i markedet for å hente innspill til konkurransegrunnlaget gjennom å kontakte tre ulike leverandører. Siktemålet var å få størst mulig økonomisk effekt av arbeidet og sikre en bedre balanse av risikoforholdene i kontraktene, forteller Sandbæk, som fortsetter: Kravspesifikasjonene - Vi la vekt på å spisse kravspesifikasjonene slik at de ble dekkende og tydelige, og at de så langt råd er, kunne bli oppfattet på identisk måte av leverandørene. Dermed ville mulige tilbydere måtte forholde seg til nøyaktig de samme, presise kriteriene. Slik kunne vi unngå mange senere overraskelser i kontraktperioden som følge av utydelige konkurransegrunnlag, samtidig som vi fikk et måleverktøy til bruk i kontraktoppfølgingen. Hvorvidt denne type tjenestekontrakter skal følge regelverket for offentlige anskaffelser, er det debatt om, men for Bydel Frogner var det ikke noe valg. De må etterleve reglene, selv om avdelingssjef Sandbæk har forståelse for at en slik prosess kan oppleves som urimelig når resultatet for enkelte for eksempel blir flytte fra et omsorgssted til et annet. I visshet om denne følelsesmessige siden benyttet Sandbæk og hans folk informasjon og dialog for å bidra med mest mulig faktum knyttet til prosessen: Informasjon - Vi sendte et brev til pårørende/hjelpeverger med informasjon og tilbudsinnbydelse/kravspesifikasjon for å involvere brukerne i prosessen. Dette gjorde vi omkring tilbudsfristens utløp, men ser i dag at vi burde ha sendt det tidligere antakeligvis samtidig med at vi la siste hånd på konkurransegrunnlaget, fremholder Sandbæk. Likeledes inviterte vi alle leverandørene som hadde deltatt i konkurransen til et møte sammen med de tidligere kontraktpartnerne for å informere om kontrakttildeling, begrunnelse for dette osv. Kort tid etter ble de samme invitert på nytt, da sammen med pårørende/hjelpeverger og eventuelle støttepersoner for disse. Da var formålet med møtet å gjennomgå flytting fra tidligere til ny tjenesteyter, samtidig som det ble understreket fra bydelens side at det var viktig at denne delen av prosessen ble gjennomført på en korrekt og effektiv måte. Side 5

6 - Vi tror informasjonsaktiviteten dempet noe på omfanget av de potensielle konfliktene som er forbundet med en slik type flytting som følge av utfallet av konkurranseutsettingen, fastslår avdelingssjefen. Kvalitet og pris En annen observasjon fra konkurransen er at det var blant dem som hadde laveste pris at man også fant den beste kvaliteten. Grunnen til det kan være måten de har organisert arbeidet på, ressursbruken, organiseringen av bedriften osv. På en kontrakt til en verdi på ca. 22 millioner, kom det besparelser på åtte millioner kroner, tross en forskyvning av økt risiko over på leverandørens hånd og på tross av tydeligere og hevede kvalitetskrav. Innkjøpsreglene kan avgjøre redningsaksjon Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Hvordan kan staten eventuelt redde en privat leverandør når etterspørselen etter tjenestene hans avtar eller blir helt borte, og når det offentlige selv er hovedleverandør av de samme tjenestene? Dette er til vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet i en konkret sak, nemlig situasjonen for Feiringklinikken. Hensynet til kravet til konkurranse og likebehandling som følger av regelverket for offentlige anskaffelser kommer sterkt inn i bildet ved valg av eventuelle handlingsalternativer. To av representantene har i den senere tid stilt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om situasjonen ved Feiringklinikken: Sonja Irene Sjøli (h) og Per Arne Olsen(fr.p.). Feiringklinikken ble etablert som et aksjeselskap i 1989 og eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Klinikken tilbyr utredning, behandling (både åpen hjertekirurgi og utblokking (PCI)) og rehabilitering til voksne med hjertesykdom. Klinikken ble etablert på et tidspunkt da det var for liten kapasitet innen hjertekirurgi, og har siden etableringen vært en viktig tilbyder av helsetjenester til hjertesyke. Endret situasjon - Situasjonen har imidlertid endret seg, påpekte statsråden i sitt svar, og antallet operasjoner har falt i takt med reduserte behov. Bedre forebygging og mer skånsomme behandlingsmetoder er viktige årsaker til at behovet er redusert. Ifølge de to stortingsrepresentantene står Feiringklinikken dermed overfor en svært krevende situasjon, på bakgrunn av at det er henvist et betydelig lavere antall pasienter i inneværende år enn det Helse- og omsorgsministeren hadde forespeilet. Det er varslet nedbemanning ved klinikken allerede fra 1.november, ble det påpekt, og: Rask avklaring - Det er avgjørende å sikre en rask avklaring av størrelsen på det økonomiske bidraget, for å sikre en videreføring av driften ved Feiringklinikken. Det er også nødvendig å sikre en snarlig avklaring av det fremtidige volumet for kirurgisk behandling ved Side 6

7 Feiringklinikken, samt etablere nye avtaleformer og finansieringsmodeller for å sikre en mer forutsigbar drift av tilbudet til hjertepasientene. Helse- og omsorgsministeren fremholdt i sitt svar at den forrige helse- og omsorgsminister, Bjarne Håkon Hanssen, gav uttrykk for at han ville bidra til at klinikken kunne gjøre en gradvis omstilling frem til Hennes departement har i den anledning ulike handlingsalternativer til vurdering, opplyste hun. Dette er handlingsalternativer som må gjennomføres innenfor de rettslige rammer som foreligger, f eks med hensyn til kravet til konkurranse og likebehandling som følger av regelverket for offentlige anskaffelser. Kriterier, miljø og betalingstransaksjoner Det er flere som for tiden engasjerer seg i bruken av kriterier: KOFA skal holde seminar om tildelingskriterier, et nytt sett miljøkriterier er ute på høring og EUkommisjonen angriper nederlandsk bruk av kriterier knyttet til etisk handel og lignende. Dette fremgår av meldinger fra den offentlige innkjøpsarena. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har dessuten forpliktet seg til å stille miljøkrav ved emballasjeretur, Stockholm satser flere hundre millioner kroner på bedre miljøegenskaper ved bygg og Senter for statlig økonomistyring (SSØ) skal gjøre rammeavtale som omfatter nær 250 millioner statlige betalingstransaksjoner. KOFA-seminar om tildelingskriterier KOFA inviterer til ettermiddagsseminar om tildelingskriterier i offentlige anskaffelser 26. november. Målgruppen er offentlige oppdragsgivere og deres rådgivere. Seminaret finner sted i Konkurransetilsynets lokaler i Telegrafen (3. etg.), Olav Kyrres gate 8, Bergen. I tillegg til gjennomgang av aktuelle KOFAavgjørelser, står bruk av etikk og miljø i anskaffelsesprosessen på programmet. Det gjør også en gjennomgåelse av Lianakis-dommen fra EF-domstolen og etterfølgende praksis: Hvordan skal en oppdragsgiver forholde seg til bruken av kriterier etter dette? Nye miljøkriteriesett på høring For å hjelpe både innkjøpere og leverandører til er det lansert miljøkriteriesett for flere produktgrupper. Difi inviterer nå til høring for ytterligere fire kriteriesett: kopipapir, konvolutter, tonerkassetter og trykksaker/trykkeritjenester, bil og drosjetjenester. Høringsfristen er 2.desember. Difi med emballasje-forpliktelse Difi er for øvrig blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. - For Difi medfører kontrollmedlemskapet at vi i våre innkjøp vil stille krav til at norske vareleverandører er medlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje, sier direktør Hans Christian Holte i Difi. Grønt Punkt Norge AS er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av brukt emballasje. Side 7

8 Rammeavtale for nær 250 mill. betalingstransaksjoner Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har kunngjort en anbudskonkurranse for nye rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester for staten. Fristen for å gi tilbud er 18. januar Gjeldende rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester for staten som ble inngått i 2006, skal avvikles i I løpet av 2010 skal alle virksomhetene være over på de nye rammeavtalene. Samlet omfatter kunngjøringen om lag millioner betalingstransaksjoner for staten over en periode på inntil 4 år. Dette gjør kunngjøringen til en av de største i det norske betalingsmarkedet (målt i transaksjonsvolum). Strid om bruk av miljø- og etikkriterier EU-kommisjonen mener at Nederland har gått for langt i kriteriebruken i en anskaffelse av kaffemaskiner. For det første ønsket man blant de tekniske spesifikasjonene muligheter for te og kaffe av ett eller to spesielle merker av typen biologisk og etisk handel. Rett nok åpnet oppdragsgiveren for eller liknende, men tydeliggjorde ikke, ifølge Kommisjonen, på hvilke vilkår et merke ville være eller liknende. Ved kontrakttildelingen ville oppdragsgiveren gi ekstra poeng til leverandører med sukker og melk med spesiell fairtrade - eller økolabel-merkelapp. Dette kan ikke brukes, mener Kommisjonen, fordi et merke ikke er et egnet kriterium til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige. Uten tilfredsstillende svar fra de nederlandske myndighetene er EFdomstolen neste. Storsatsing på miljø i Stockholm Stockholm by skal de tre neste årene investere 205 millioner kroner på å redusere miljøpåvirkningen fra et sekstitalls offentlige bygg, melder Upphandling 24. Det dreier seg om energieffektivisering og konvertering av oljeanlegg. I tillegg til redusert miljøpåvirkning regner kommunen med å spare ca. 12 millioner kroner pr. år i driftsutgifter. Det mest av arbeidet skal gjennomføres ved tradisjonelle kontrakter, enten entrepriser eller på rammeavtaler. og offentlige innkjøp i Zimbabwe og Albania Offentlige innkjøp er på agendaen i store deler av verden, for eksempel: Regjeringen i Zimbabwe melder at de er i ferd med å oppgradere sitt regelverk for offentlige innkjøp i tråd med reformprogrammet til fellesmarkedet for det østlige og sørlige Afrika. Reformprosessen i denne delen av verden startet for over ti år siden, da statene erkjente at de reglene de da hadde for offentlige innkjøp, var til hinder for handelen. Også i Albania skjer det ting: Landet skal lage en egen lov for offentlige anskaffelser og har søkt om hjelp hos en ekspert fra Stockholms Universitet. Ikkje fleire no enn i 2007 som stiller miljøkrav Det er ikkje fleire i år enn i 2007 mellom dei offentlege svenske innkjøparane som seier at dei kvar gong eller oftast stiller miljøkrav. Dei som nyttar livslaupkostnader i reknestykka sine har dessutan vorte monaleg førre dei to Side 8

9 siste åra, om ein skal tru resultata av ei fersk undersøking. Men det er fleire som har fått retningsliner, mål og kompetanse. Framleis er det uvisse om korleis ein stiller miljøkrav som er det største hinder for å gjere miljøtilpassa innkjøp. Det er Naturvårdsverket som gjer undersøkinga, og 2009-utgåva er den tredje. Tidlegare har alle innkjøpsansvarlege i kommunar, landsting (fylkeskommunar) og i staten vore spurde i 2004 og Svarprosenten samla sett låg i år på 82. Dei som svarte på spørsmåla i undersøkinga kjøpte i gjennomsnitt for nær 590 millionar kroner årleg til saman nær 200 milliardar. Resultata får undersøkinga i år syner framgang frå 2007 på dei fleste punkt, men: I 2007 svarte 57 prosent at dei kvar gong eller oftast stiller miljøkrav i samband med innkjøp. To år seinare er det framleis 57 prosent som gjev eit slikt svar. På spørsmål om dei kvar gong eller oftast følgjer opp miljøkrava, gjev 11 prosent eit positivt svar no like mange som svarte det same for to år sidan. Om lag kvar tredje seier at dei nyttar livslaupskostnader. I 2007 var det nærare helvta som svarte det. Fleire enn før Fleire enn før 82 prosent no, seier at dei har retningsliner eller liknande for å ta miljøomsyn, og 55 prosent seier ja på spørsmål om dei har mål for miljøomsyn. I 2007 var prosentsatsane 78 for retningsliner og 47 for mål. Liknande utvikling finst når det gjeld å gje dei tilsette utdanning, velje dei mest miljøvenlege produkt ved avrop på rammeavtale og nytte dei miljøkriterium som Miljöstyrningsrådet har laga. 48 prosent seier at dei nyttar kriterium frå eit eller anna miljømerke. På spørsmål om dei har miljøleiingsystem, svarte 46 prosent ja og 45 prosent nei. Nær to av tre peikar på at dei har miljøkompetanse som kan vere til hjelp når det gjeld å formulere miljøkrav. Manglande kunnskap Det er framleis manglande kunnskap om korleis ein stiller miljøkrav som er det største hinder dersom ein innkjøpar skal gje seg i kast med miljøinnkjøp, går det fram av undersøkinga. At etterspurnaden er stor etter tilgjengelege verktøy og gode døme er då ikkje så rart, og dei som svarar på undersøkinga ønskjer seg meir av slik hjelp. Gjennomgåande er det landstinga/fylkeskommunane som kjem med dei mest positive svar, medan det er meir ujamt når det gjeld kommunar og statlege verksemder. Dei organisasjonane som har retningsliner eller politikk for innkjøp, gjev klart meir positive svar på spørsmåla knytte til miljøkrav. Òg storleiken på innkjøpsvolumet ser ut til å vere ein avgjerande faktor, held Naturvårdsverket fram, fordi aktørar med større innkjøpsvolum gjennomgåande svarar meir positivt. Dugleikprogram gav auka leiardeltaking Auka forankring og interesse for innkjøp i leiinga, omorganisering av innkjøpsfunksjonen, merkantile strategiar og medvete rekruttering og kompetansesatsing. Dette er stikkord for nokre av dei grepa som departementa i regjeringa i Storbritannia har gjennomførd dei siste par åra. Side 9

10 Drivaren bak er ei dugleikprogram, som mellom anna skal gje milliardinnsparingar i innkjøp dei komande åra. Britane har eit program som heiter Procurement capability Review, som vart sjøsett i Det er kontoret for offentleg handel i regjeringa som styrer med programmet, og dei kom nett med den første rapporten frå programmet. Poenget er betre innkjøpstilhøva i kvart departement ved mellom anna nytte beste praksis -samanlikningar. Programmet er dessutan ein del av eit anna og vidare program, nemleg Operational Efficiency Programme, som har som mål å kutte kostnader gjennom innkjøp. For tida mellom 2011 og 2012 skal om lag 57 milliardar (i norske kroner) kuttast, og i dei to åra etterpå 77 milliardar. Første bølgje Kontoret for offentleg handel kom nyleg med rapporten som inneheld det første oversynet frå dugleiksprogrammet. Mykje har vorte endra og betre, heiter det, og det gjeld alle seksten departementa. Bølgje nr. 1 kallar dei denne delen av programmet, medan den neste bølgja skal rullast i gang i haust. No er det opp til kvart departement å drive på vidare på eiga hand. I begge bølgjene er det ni ulike kriterium dei vert målte på, mellom desse leiarskap, kompetanse, strategi, organisasjon, prosess og verktøy. Sidan 2007 har det vore tydeleg at leiinga i departementa oftare har drøfta innkjøp og kommersielle tema i sine møter. Mange har tilsett folk i nyoppretta merkantile avdelingar, og i mange høve er det gått føre seg ein omseggripande nytenking når det gjeld merkantile strukturar og innkjøpsorganisering i departementa. I nokre av departementa er innkjøpsfunksjonen heilt omorganisert. Ved å tilsetje fleire medarbeidarar, har departementa sikta seg inn mot å rekruttere seniorekspertar. Merkantile strategiar Dei som ikkje hadde noko slikt før, har etablert merkantile strategiar, heiter det i rapporteringa frå programmet fram til no. Like eins er det i alle departement vorte slik at ein ser at det er naudsynt å gjere innsamlinga av informasjon til leiinga betra for å støtte opp under dei strategiske diskusjonane som no er komne. Det er òg lagt strategiar for ressursbruk og tilgjenge, til dømes korleis ein skal gjere karriereplanlegging, rekruttering osb., der ressursane er så avgrensa at dei ikkje strekk til. I rapporten nemner Kontoret for offentleg handel dessutan at det er lagt departementale planar for å fremje dugleik, til dømes når det gjeld innkjøpssamarbeid. Side 10

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi STATENS INNKJØPSSENTER - ELEKTRONISK SAMHANDLING Krav om elektronisk samhandling ble presisert i Stortingets

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1 NDLA - Oppl avd Administrasjon - NDLA Notat Dato: 19.01.2017 Arkivsak: 2015/2073-112 Saksbehandlar: annhoge Unnateke offentleggjering OFFL 14 Til: Frå: Sekretariatet for kontrollutvalget v/roald Breistein

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Hvordan gjennomføre dialog med markedet Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Konsekvenser av regelstridig

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet Bakgrunn: 15 offentlige virksomheter deltok i Ehandelsprosjekt Hordaland Støttet med

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Økologisk mat i offentlige anskaffelser

Økologisk mat i offentlige anskaffelser Økologisk mat i offentlige anskaffelser Kristin Bredrup Jurist, førstekonsulent Hvorfor har vi reglene? Gjennomføring av et indre marked i EØS-området Sikre fornuftig bruk av det offentliges ressurser

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi

Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Opprettet 1. januar

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Vesentlige elementer i anskaffelsesprosessen som får betydning for gjennomføringen av prosjektet

Vesentlige elementer i anskaffelsesprosessen som får betydning for gjennomføringen av prosjektet Vesentlige elementer i anskaffelsesprosessen som får betydning for gjennomføringen av prosjektet Dag Thomas Nybø-Sørensen Partner, Leder Inventura Oslo Oslo 9. februar 2016 Inventura AS Inventura er et

Detaljer

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS NYTT REGELVERK Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS Gjelder fra 1. januar 2017 Nye terskelverdier ESPD over EØS Nye prosedyrer KOFA har igjen gebyrmyndighet Krav om KGV fra 1. juli 2018 NYE REGLER Under

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling

Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling Nord-Fron kommune Politisk sak Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 009/17 02.02.2017 Kristin Samsonstuen Dahlen Saksansvarleg

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Leverandørkonferansen 2014

Leverandørkonferansen 2014 PROGRAM Tidspunkt Tema 08.00 Registrering med kaffe og te 09.00 Velkommen Direktør Ingelin Killengren, Difi 09.10 Fornye, forenkle og forbedre gjennom digitalisering og fjerning av tidstyver Statssekretær

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER Følgende fagplan er utarbeidet i samarbeid mellom NIMA Forbund, Norsk Test, DIFI og en rekke andre større miljøer innen anskaffelsesfaget.

Detaljer

Difi/SLF prosjekt: Økologisk mat i offentlige anskaffelser. Økologisk fagsamling, Bjerkem gård,

Difi/SLF prosjekt: Økologisk mat i offentlige anskaffelser. Økologisk fagsamling, Bjerkem gård, Difi/SLF prosjekt: Økologisk mat i offentlige anskaffelser Økologisk fagsamling, Bjerkem gård, Difis prosjekt på økologisk mat i offentlige anskaffelser; Målsetning Det overordnede målet for samarbeidet

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer