Installasjonsveiledning VARIODYN D1. Med forbehold om feil og tekniske endringer Honeywell International Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning VARIODYN D1. Med forbehold om feil og tekniske endringer. 2014 Honeywell International Inc."

Transkript

1 Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Med forbehold om feil og tekniske endringer Honeywell International Inc.

2 Bruk Dette produktet kan bare brukes til de formål som beskrives i katalogen og den tekniske beskrivelsen, og i kombinasjon med eksterne apparater og komponenter anbefalt eller godkjent av oss. Advarsel Alle instruksjoner vedrørende transport, oppbevaring, installasjon og montering må overholdes, og produktet må betjenes med varsomhet, for at man skal være sikker på at det fungerer som det skal, og at det er trygt å bruke. Sikkerhetsrelevant brukerinformasjon Denne veiledningen inneholder all informasjon som trengs for å bruke de beskrevne produktene etter hensikten. Med "kvalifisert personell" menes i forbindelse med sikkerhetsinformasjonen i denne veiledningen eller på produktet selv prosjekteringsmedarbeidere som er kjent med sikkerhetsretningslinjene for brannalarm- og brannslokkingsanlegg vedlikeholdsmedarbeidere som har blitt instruert i betjening av komponentene i brannalarm- og brannslokkingsanlegg og er kjent med informasjonen om betjening av dem i denne veiledningen opplærte installasjons- og servicemedarbeidere med de kvalifikasjonene som skal til for å utføre reparasjoner på slike komponenter i brannalarm- eller brannslokkingsanlegg, eller som er autorisert til å sette i drift, jorde og merke elektriske kretser og apparater/systemer i henhold til sikkerhetsteknologistandardene Sikkerhetsadvarsler Følgende informasjon gis av hensyn til din personlige sikkerhet og for å forebygge skade på produktet som beskrives i denne veiledningen, og på alle apparater som er koblet til det. Sikkerhetsinformasjon og -advarsler som skal forebygge farer for brukernes eller vedlikeholdsmedarbeideres liv og helse, og som skal forebygge materielle skader, er merket med de symbolene som er angitt nedenfor. I denne veiledningen har disse symbolene følgende betydning: Viser at manglende etterlevelse av de angitte forholdsreglene kan føre til alvorlige eller dødelige skader eller betydelige materielle skader. Henleder oppmerksomheten på viktig informasjon om produktet eller en del av veiledningen. Instruksjoner vedrørende konfigurasjon og idriftsetting i henhold til nasjonale og lokale forskrifter, krav og gjeldende standarder må etterleves. Demontering I henhold til direktiv 2002/96/EF (WEEE-direktivet) kan elektrisk og elektronisk utstyr returneres til produsenten for hensiktsmessig disponering etter at det har blitt demontert. 2

3 1 Generelt/bruk Operatørens ansvar Relaterte dokumenter Standarder og direktiver Godkjenninger/sertifiseringer Varianter av apparatet Prosjektering og utvikling Systemkrav Kabeltyper og -spesifikasjoner Systemkabler (oversikt) Sløyfeisolatormodul (LIM) / høytalerkabler Styreenhet V Litiumbatteri Spesifikasjon VARIODYN D1 Comprio Effektforsterkere 4XD125B (artikkelnr ) DIP-bryter Koble til effektforsterkeren Spesifikasjon effektforsterker (PA) Strømforsyning Montering U gulvskap / stativmontering (artikkelnr ) Installasjon Ledningsopplegg til høytaler Stikkledning Sløyfe Valgfrie systemkomponenter Sløyfeisolatormodul (Loop Isolator Module, LIM) Overspenningsvernmodul (artikkelnr ) Digitale mikrofonstasjoner (Digital Call Station, DCS, Fire Brigade Digital Call Station DCSF) Fiberoptisk omformer (multimodus) Alternativer Fibersvitsj for Ethernet-ring (artikkelnr ) alternativ for Comprio/nett Nettbryterenhet (Main Switch Unit, MSU) Spesifikasjon MSU Universell grensesnittmodul (Universal Interface Module, UIM) Spesifikasjon UIM Overspenningsvernmodul til UIM (artikkelnr ) Spesifikasjoner overspenningsvernmodul Systemkommunikasjonsenhet (System Communication Unit, SCU) Spesifikasjon SCU Idriftsetting Åpen kildekode Informasjon

4 EN : 2008 Talealarmsentral til brannalarmanlegg i bygninger Valgfrie funksjoner ved talealarmsentralen 1293 Novar GmbH, Dieselstraße 2, D Neuss CPD Akustisk varsling Forsinkelse ved overgang til taletilstand Etappevis evakuering Manuell kansellering av talealarmtilstanden Manuell tilbakestilling av talealarmtilstanden Utgang til alarmorganer Utgang for talealarmtilstanden Visning av feil i overføringsbanen til brannalarmsentralen Visning av feil i høytalergruppen Manuell utløsning av talealarmen Nødmikrofon Redundante effektforsterkere EN 54-4 : A1 : A2 : 2006 Strømforsyningsutstyr til brannalarmanlegg i bygninger. 4

5 1 Generelt/bruk Betegnelse på systemet Et talevarslingsanlegg kan brukes til å utløse og generere alarmer alle steder som kan være farlige for mennesker. Talealarmer er særlig effektive i bygninger og rom der det oppholder seg besøkende eller andre som ikke har fått opplæring i hvordan de skal oppføre seg i et nødstilfelle, eller der visuelle alarmer ikke alltid kan ses tydelig. Et særlig høyt risikonivå har man i forbindelse med mennesker som er avhengige av ekstern hjelp i et nødstilfelle, f.eks. når det er nødvendig å evakuere en bygning. Det kan for eksempel dreie seg om syke, gamle og barn. I praksis brukes talevarslingsanlegget også til oppgaver utenfor dette bruksområdet. Typiske eksempler på dette er talemeldinger som for eksempel reklamemeldinger eller opprop på en flyplass, meddelelser på jernbanestasjoner eller avspilling av bakgrunnsmusikk. Talevarslingsanlegg brukes hovedsakelig i kombinasjon med en brannalarmsentral. Det stilles ulike krav til talevarslingsanlegget etter om det skal brukes som et alarmanlegg eller et alminnelig høytaleranlegg. For eksempel kreves det eksterne høytalere som kan generere høyt volum, til talealarmer. Samtidig bør det imidlertid være mulig å overføre et musikksignal av høy kvalitet i andre områder og ideelt også å justere volumet i hvert enkelt område. Kravene på områdenes sikkerhet, komfort og fleksibilitet gjør at det trengs spesialkompetanse på høyt nivå til prosjektering og implementering av et system, samt svært god kjennskap til de enkelte komponentene i produktet. VARIODYN Comprio er et kraftig, kompakt alternativ til systemer i små til mellomstore bygninger. Apparatene fås i en "frittstående" versjon eller en "nettversjon", som kan knyttes sammen med andre apparater av denne typen og med allerede eksisterende VARIODYN D1-systemer. Dette betyr at det raskt og kostnadseffektivt kan implementeres spesielle løsninger for bygninger av ulike størrelser og for ulike alarmoppgaver. VARIODYN D1-systemer er et talevarslingsanlegg med integrert kraftforsyning i henhold til EN 54-4 og utganger for tilkobling av høytalere i henhold til EN Aktivering av talevarslingsanlegget kan finne sted manuelt og/eller via et brannalarmanlegg i henhold til EN

6 1.1 Operatørens ansvar I tillegg til at systemet må være utformet i henhold til standardene, må operatøren av systemet og de ansvarlige myndighetene ved konstruksjon og drift av et talevarslingsanlegg fastsette minstekrav og funksjoner. Grunnleggende fastsettelser Fastsettelse av sikkerhetsnivå (I, II, III) Omfang av høytaleranlegget Alarmområder, deteksjonsområder, brannceller Plassering av talealarmsentralen, konfigurasjonsnivåer og tilgjengelighet Behov for brannmikrofoner og antall terminaler, samt deres anvendelighet Alarmorganisering og spesifikasjon av meddelelsestekstene 1.2 Relaterte dokumenter Denne installasjonsveiledningen er beregnet på kvalifiserte teknikere eller opplærte installatører og inneholder all den viktige informasjonen som trengs for å montere og installere VARIODYN -systemer. Ytterligere opplysninger om montering, betjening, idriftsetting og konfigurasjon fins i følgende dokumenter: Navn Betjeningsveiledning VARIODYN D1 6

7 2 Standarder og direktiver Et talevarslingsanlegg må bestå av komponenter som tilfredsstiller standardene i DIN EN 54-serien. Man må forsikre seg om at disse komponentene virker sammen på riktig måte med tanke på funksjonen. Noen installasjons- og konfigurasjonspraksiser kan imidlertid være i strid med EN 54-kravene. I så fall må anvendelsen tilfredsstille de lokale standardene og kravene til anvendelsen med hensyn til instruksjonene og spesifikasjonene gitt i denne håndboken. Apparater til bruk under krevende miljøforhold som kjølelagre, galvaniseringsanlegg eller korroderende atmosfærer, må være egnet til slik bruk eller tilpasses gjennom hensiktsmessige beskyttelsestiltak. Hvordan et talevarslingsanlegg virker, avhenger av hvilken styreprogramvare som brukes, og av systemkonfigurasjonen. De tilkoblingene som er avbildet i denne installasjonsveiledningen, viser utelukkende til spesifikasjonene i den versjonen av styreprogramvaren som brukes på det tidspunkt produktet sendes. Som følge av bygningsspesifikk programmering kan informasjonen på displayet avvike fra de figurene og beskrivelsene som er gitt her. Systemet kan bare installeres i tørre, rene og tilstrekkelig opplyste områder med begrenset adgang. Miljøforholdene må svare til klasse 3k5 i henhold til DIN EN Komponentene må monteres i egnede gulvskap med egnede festematerialer for at man skal være sikker på å unngå mekanisk spenning. Systemet kan bare settes i drift etter å ha blitt ordentlig montert. Sterke elektriske/elektromagnetiske og mekaniske påvirkninger må unngås. Dette gjelder særlig installasjon av komponenter og installasjonskabler i umiddelbar nærhet av lysstoffrør eller nettkabler, og montering på vibrerende, ustabile overflater som for eksempel tynne skillevegger. Systemet kan ikke installeres i anlegg eller utstyr som kan skade det. Ved installasjon i skap eller på vegg bør betjeningsmoduler og displayer installeres mellom 800 og 1800 mm over stedet der operatøren står. Fare elektrisk støt! Koble fra all strøm fra apparatet før du utfører noe installasjonsarbeid! Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger Ved håndtering av elektroniske enheter må nødvendige forholdsregler mot elektrostatiske utladninger tas. Vernejord og funksjonell jord Vernejordlederen må være koblet til vernejordterminalen på nettstrømtilførselen. Koble terminalen for funksjonell jording på apparatets kabinett til vernejordskinnen på strømfordelingstavlen som brannalarmanlegget skal drives av. Idriftsetting Det må utføres en fullstendig systemkontroll etter idriftsetting og etter hver endring av kundedataprogrammeringen! 2.1 Godkjenninger/sertifiseringer Spesifikasjon : EN 54-4 : 1997 / A1 : 2002 / A2 : 2006 EN : 2008 and EN : 2006 Ytelseserklæring : DoP CE-sertifikat : 1293-CPD

8 De aktuelle og gyldige versjonene av hver av disse standardene, forskriftene og bestemmelsene må overholdes under prosjektering og installasjon og under drift av et talevarslingsanlegg, herunder tilkobling til et brannalarmanlegg. DIN EN 54-1 DIN EN 54-3 DIN EN 54-4 DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN ISO /9/EF (ATEX) Brannalarmanlegg Innledning Brannalarmanlegg Brannalarmutstyr Akustisk alarmorgan Brannalarmanlegg Strømforsyningsutstyr Brannalarmanlegg Kontroll- og signalutstyr for talealarmer Brannalarmanlegg Kortslutningsisolatorer Brannalarmanlegg Komponenter i stemmevarslingssystemer Høytalere Sound system equipment (electroacoustic devices) Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index (Lydanleggutstyr (elektroakustiske innretninger) objektiv gradering av taleforståelighet med taleoverføringsindeks) Lydsystemer for nødstilfeller Elektroakustikk Lydmålerutstyr Ergonomi Vurdering av talekommunikasjon Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser 8

9 3 Varianter av apparatet VARIODYN D1 Comprio består av styreenheten og en ekstern forsterker med fire utgangstrinn. Programmeringsprogramvaren "Designer D1" med grafisk brukergrensesnitt er tilgjengelig for konfigurasjon av systemet. I prinsippet skiller man mellom to versjoner: en "frittstående" versjon og en "nettversjonen" for nettverkskompatibel drift. Nettverkskompatible apparater kan knyttes sammen med komponentene i VARIODYN D1 via Ethernet. Artikkelnr. Navn Høytalerkretser VARIODYN D1 Comprio 4-8 Frittstående VARIODYN D1 Comprio 4-24 Frittstående VARIODYN D1 Comprio 4-8/nettverk, nettverkskompatibel VARIODYN D1 Comprio 4-24/nettverk, nettverkskompatibel Effektforsterker 4XD125B -- call station loudspeaker call station loudspeaker Comprio / net DOM amplifier PA1 PA2 CD-Player LAN Ethernet LIM LIM Laptop Loop call station LIM VARIODYN D1 Comprio / net spur lines LIM EOL Fig. 1: Systemoversikt Eksempel på et nettverkssystem med VARIODYN D1 Comprio/nettverk De tekniske ytelseskarakteristikkene kan være begrenset av standarder, direktiver og lokale krav. 9

10 4 Prosjektering og utvikling Følgende informasjon om prosjektplanlegging gir en rask oversikt over riktig bruk av systemet og over systemets tekniske kapasitet. Spesifikasjonene i de tekniske prosjekteringsdokumentene og i gjeldende standarder, nasjonale regler og lokale krav må alltid etterleves ved installasjon. 4.1 Systemkrav VARIODYN D1 Comprio er en komponent i VARIODYN D1-systemet. Opptil 250 styreenheter (DOM / VARIODYN D1 Comprio) Opptil 500 doble utgangsforsterkere eller opptil 250 firedoble forsterkere Opptil 4 fritt benyttbare DAL-tilkoblingspunkter per DOM (= 1000 mikrofonstasjoner) eller opptil 3 fritt benyttbare DAL-tilkoblingspunkter per VARIODYN D1 Comprio (= 750 mikrofonstasjoner) Med en DAL-buss legges kablene i en stjerneformasjon og med Ethernet i en treformasjon (fra apparat til apparat) Maks 4 sløyfer per DOM / VARIODYN D1 Comprio 4-8 eller 4-24 Det maksimale antallet sløyfeisolatormoduler (Loop Isolator Module, LIM) avhenger av hvilken forsterker som brukes (se kapittel 10.2). Utgangseffekten per ring avhenger av hvilken forsterker som brukes. Maks sløyfelengde 1000 m medregnet stikkledninger (overhold ledningstverrsnitt) Opptil 5 stikkledninger med mer enn én høytaler per ring (med EOL) Ikke legg utgående og inngående sløyfeledere i den samme kabelen eller den samme kanalen. En enkelt høytalerutgang på en DOM / VARIODYN D1 Comprio kan belastes med den tilkoblede forsterkerens maksimale kanalforsterkningseffekt. Da kan de andre høytalerutgangene for den samme kanalen ikke brukes. Den totale effekten av alle høytalerutganger som tilhører én kanal, kan ikke overstige den tilkoblede forsterkerens kanaleffekt. Overhold maksimale kabellengder og kabelspesifikasjoner. Signalkablene til DAL-bussen og Ethernet-nettverksforbindelsen må for at man skal unngå negativ innvirkning, legges langt nok fra forstyrrende elektromagnetiske felter, nettkabler og andre kilder til elektrisk interferens (minsteavstand: 0,5 m til 100 V-ledning eller nettkabler). 10

11 4.2 Kabeltyper og -spesifikasjoner De oppgitte kabeltypene og -spesifikasjonene er påkrevd ved installasjon av VARIODYN D1-systemet. DAL-buss (Digital Audio Link) Apparater som digitale mikrofonstasjoner (Digital Call Station, DCS) og universelle grensesnittmoduler (Universal Interface Module, UIM) kobles til styreenheten/dom-en via DAL-bussen. Apparatene kobles til via minst én skjermet kat. 5-kabel (CAT5 STP) med en maksavstand på 300 m. Ved større avstander må man bruke fiberoptiske kabler. Maks lengde 2000 m. En spesiell fiberoptisk omformer er påkrevd for 24 V likestrømforsyning via DAL-bussen. I tillegg trengs det fiberoptiske kabler av typen multimodus 50/125 µm gradertindeksfiber eller 62,5/125 µm gradertindeksfiber med dupleks SC-forbindelse. Hvis det trengs E30-kabling, må det alltid brukes kabler av typen JE-H (St) H 4 x 2 x 0,8 mm BETAflam. Maks lengde 150 m. PIN1 PIN8 PINNE Tildeling Styreenhet/DOM DCS 1 RX + TX + 2 RX - TX - 3 JORD JORD 4 TX + RX + 5 TX - RX - 6 JORD JORD V DC +24 V DC V DC +24 V DC Fig. 2: RJ45-plugg (blå) til DAL-buss RX- og TX-forbindelsene i disse komponentene er utformet for direkte tilkobling av den blå DALbusskabelen. Ethernet (100 Mbit) Bare for nettverkskompatible apparater VARIODYN D1 Comprio/nett. Maksimal kabellengde = 90 m mellom to apparater Lengre kabellengder kan realiseres med standard LAN-repeatere (tilleggsutstyr). PIN1 PIN8 PINNE Tildeling 1 TX + 2 TX - 3 RX + 4 Ikke tildelt 5 Ikke tildelt 6 RX - 7 Ikke tildelt 8 Ikke tildelt Fig. 3: RJ45-plugg (gul) til Ethernet 11

12 4.2.1 Systemkabler (oversikt) Følgende systemkabler trengs til direkte tilkobling av apparatene i installasjonsskapet: Navn Artikkelnr. Patchekabel kat. 5, 1 m, gul (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 2 m, gul (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 3 m, gul (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 1 m, blå (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 2 m, blå (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 3 m, blå (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 0,5 m, grå (periferiutstyr) Patchekabel kat. 5, 1 m, grå (periferiutstyr) Patchekabel kat. 5, 3 m, grå (periferiutstyr) Signalkabel 12 for UIM D1 for tilkobling av styrekontakter. Kabling fra fabrikk av 12 styrekontakter på UIM-en til skapbakvegg; det trengs opptil 4 kabler per UIM Kabel for skapbakvegg og/eller relékontakter DOM4-8 for tilkobling av høytalere. Kabling fra fabrikk av 100 V-utgangene på DOM4-8 til skapbakvegg; det trengs 1 kabel per DOM4-8 Kabel for skapbakvegg DOM4-24 for tilkobling av høytalere. Kabling fra fabrikk av 100 V-utgangene på DOM4-24 til skapbakvegg; det trengs opptil 4 kabler per DOM Reservekabel RC 22 VARIODYN D1 Kabling fra fabrikk fra 2 reservekanaler til 4 tale-/datakanaler Reservekabel RC 44 VARIODYN D1 Kabling fra fabrikk fra 2 reservekanaler til 4 tale-/datakanaler Inngangskabel DOM/styreenhet RF45 XVRJ45 Prefabrikkert kabling fra DOM/styreenhet (2) til utgangsforsterkerne (2), 2 kanaler (lydkanal, styrekanal) Utgangskabel 2XV DOM/styreenhet VARIODYN D1 Prefabrikkert kabling fra 2 utgangsforsterkere (2), 4 kanaler (maks 100 V) til DOM/styreenhet (2) Kabelsett til tilkobling av batteriene til VARIODYN D1 Comprio Standard kabelsett til kabinettintern tilkobling av batteriene til effektforsterkeren 4XD125B Kabelsett 24 V DC VARIODYN D1 Comprio / 4XD125B Standard kabelsett til tilkobling av effektforsterkeren 4XD125B

13 4.2.2 Sløyfeisolatormodul (LIM) / høytalerkabler Denne tabellen viser hva slags ledningstverrsnitt (mm²) man må bruke til LIM- og høytalerkabling gitt effekt og kabellengde: Effekt 100 W 200 W 300 W 400 W 500 W Lengde 100 m 0,5 0,5 0,5 0,75 0, m 0,5 0,5 0,5 0, m 0,5 0,75 0,75 1 1,5 400 m 0,5 0,75 0,75 1 1,5 500 m 0,5 0,75 0,75 1,5 1,5 600 m 0,5 0,75 1 1,5 1,5 700 m 0, , m 0,75 1 1, m 0,75 1,5 1,5 2 2, m 0,75 1,5 1,5 2 2,5 Fabrikkanbefalingen er en konfigurasjon med 1 mm² revolvert kabel som minimum. Beregningshjelp Sløyfe feilfri Maks 1 db (= 10 %) effekttap Sløyfe med feil Ytterligere 2 db effekttap Til første høytaler maks 150 m kabellengde; øvrige høytalere spres jevnt. Maksavstanden mellom to sløyfeisolatormoduler (LIM) i ringen avhenger av det valgte ledningstverrsnittet. Avstanden kan konfigureres for spesifikke prosjekter ved hjelp av verdiene i denne tabellen: Ledningstverrsnitt Maks avstand 2,5 mm² 165 m 2 mm² 130 m 1,5 mm² 100 m 1 mm ² 66 m Fabrikkanbefalingen er en konfigurasjon med 1,5 mm² maks avstand 100 m ved bruk av isolatorer. 13

14 5 Styreenhet De enkelte VARIODYN D1-komponentenes funksjoner er samlet i den kompakte Comprioen. En Comprio består av en digital utgangsmodul (Digital Output Module, DOM), en universell grensesnittmodul (Universal Interface Module, UIM) med et antall styrekontakter, en visnings-/styremodul (View Control Module, VCM) og en integrert talestasjon med 12 programmerbare knapper. Både utgangsforsterkeren og høytaleren er koblet til styreenheten. En styreenhet gir grensesnitt til alle inngangs-/utgangsmoduler og styrer og overvåker også høytalerkretsene. Andre komponenter i VARIODYN D1-systemet kan eventuelt også brukes. Standardisert håndtering, overvåking og visning av samlemeldinger skjer via fire knapper med tilhørende LEDer. Visningsfunksjonen til den første LED-en er fritt konfigurerbar. Styreenheten konfigureres via programmerings- og serviceprogramvaren Designer D1. Grensesnittmodulen til VARIODYN D1 Comprio har to analoge, potensialfrie lydinnganger, én analog, potensialfri lydutgang og 12 styrekontakter. I tillegg til DAL-bussens eksterne mikrofonstasjoner kan det kobles til en håndmikrofon på forsiden, som så kan festes i holderen. Fig. 4: Frontoppriss (her: comprio 4-24) Ytterligere informasjon om LED-displayer og knapper fås i betjeningsveiledningen V Litiumbatteri Styreenheten har et innebygd 5 V litiumbatteri som skal beskytte kundedataene. For at kundedataene skal være beskyttet i det lange løp, bør dette batteriet skiftes senest etter fem år, for eksempel i forbindelse med jevnlig vedlikehold. Før du skifter batteri, må du lagre kundedataene på service-pc-en. Deretter slår du av strømforsyningen (nettledning og batteri) før du forsiktig åpner kabinettet til styreenheten og tar ut batteriet. Fig. 5: Styreenhet med åpent kabinett. Her finner du batteriet. Sett inn det nye batteriet, lukk kabinettet varsomt, slå på strømforsyningen (nettledning og batteri), og overfør de lagrede kundedataene tilbake fra service-pc-en til styreenheten. 14

15 Fig. 6: Bakside (her VARIODYN D1 Comprio nett 4-24) 1 / 2 24 V DC merkespenning / 5 AT sikring Det trengs 24 V DC for å drive enheten. Det andre kontaktpunktet kan eventuelt brukes til en redundant strømforsyning. 3 Ikke trykk på knappen. Bare til fabrikkprøving. 4 DAL RJ45-forbindelse (følger med) må alltid kobles til DAL4 via en nettverkskabel AUDIO OUTPUT Analog, potensialfri lydutgang 6 AUDIO INPUT 1 / 2 Analoge, potensialfrie lydinnganger DIGITAL I/O 12 styrekontakter (kan programmeres individuelt som innganger eller utganger) CH1 CH4 Tilkoblingspunkt for høytalerkretser Styreenhet 4-8: 4 kanaler, hver med 2 kretsreleer Styreenhet 4-24: 4 kanaler, hver med 6 kretsreleer REP/PA Forbindelse til utgangen på effektforsterkeren (bruk systemkabel). Terminalene på 100 V-utgangene er utformet med berøringsbeskyttelse. Fire effektforsterkerinnganger (PA) Fire reserveeffektforsterkerinnganger (REP) CONTACTS Tilkoblingsterminaler til de åtte potensialfrie styrekontaktene (Maks koblingsbelastning 30 V AC / 1 A eller 30 V DC / 1 A) 11 AVC3/4 2 x innganger for automatisk volumkontroll (AVC) DAL1 til DAL3 3 x RJ45-forbindelse DAL-buss/apparater DAL RJ45-forbindelse må alltid kobles til DAL4 4. ETH1 til ETH4 4 x RJ45-forbindelse Ethernet-nettverk 100 Mbit/s med svitsjfunksjon (fungerer bare på den nettverkskompatible versjonen VARIODYN D1 Comprio/nett) 14 TWI Toledningsgrensesnitt (Two Wire Interface) 15 Jordingsterminal 16 PA CH 1/2 / 3/4 2 x RJ45-forbindelse AF-utgang til effektforsterker (PA) 15

16 DIGITAL I/O AUDIO OUTPUT AUDIO INPUT 1 AUDIO INPUT 2 Installasjonsveiledning VARIODYN D1 1 / 2 Merkespenning/sikring +24V- 5AT 24 V DC merkespenning / 5 AT sikring 3 Tilbakestillingsknapp Ikke trykk på knappen bare til fabrikkprøving. DAL4 4 DAL DAL DAL RJ45-forbindelsen må alltid kobles til DAL / 6 AUDIO OUTPUT / AUDIO INPUT L L L AUDIO OUTPUT Analog, potensialfri lydutgang R R R AUDIO INPUT 1 / 2 Analoge, potensialfrie lydinnganger Hvis man kobler til en håndmikrofon på mikrofoninngangen på forsiden, er lydinngang 2 ikke lenger tilgjengelig. 7 Digital I/O (innganger/utganger) GND DIGITAL I/O 12 styrekontakter De 12 styrekontaktene kan brukes til å styre komponentene i talevarslingsanlegget eller til å koble anlegget til andre systemer, som for eksempel en brannalarmsentral. Hver styrekontakt konfigureres til å være enten inngang eller utgang. Referansepotensialet for styrekontaktene er tilgjengelig på jordingsterminalen. Kontaktene 5-12 er også egnet til overvåking av den tilkoblede ledningen med hensyn til kortslutning eller linjeavbrudd. Kabel for skapbakvegg UIM (artikkelnr ), tilleggsutstyr Prefabrikkert kabling av styrekontaktene til skapbakveggen: maks 1 enhet per styreenhet. 16

17 CH1 100V OUT CH2 100V OUT CH3 100V OUT CH4 100V OUT DIGITAL I/O 3K3 DIGITAL I/O DIGITAL I/O Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Koblingsskjema over inngangene (eksempel) GND ext. device without monitoring Inngang med bryterkontakt Inngangen veksles til jord og kobles ut ved at man lukker den eksterne, potensialfrie kontakten. GND Inngang med linjeovervåking "Linjeovervåkingsfunksjonen" kan aktiveres i konfigurasjonen for styringsutgangene 5 til 12. Da blir den tilkoblede linjen overvåket med hensyn til brudd på ledning og kortslutning. 2 R1 R2 680 ext. device with monitoring Eksterne overvåkingsmotstander (R1/R2) er påkrevd til denne funksjonen. Koblingsskjema over utgangene GND Ext. devices En aktiv utgang veksler til 0 V / jord. Styring av et eksternt apparat (+24 V DC). Strømforbruk maks 50 ma. 0 V / GND + U B Power supply 8 CH1 til CH4 100 V OUT (høytalerkretser) Tilkobling av høytalerne Styreenhetene 4-8 og 4-24 er utstyrt med fire uavhengige lydutganger som styrer hver sin forsterkerkanal. Styreenhet 4-8 Maks 4 x 2 høytalerkretser Styreenhet 4-24 Maks 4 x 6 høytalerkretser Hvis du kobler til en reserveforsterker, må du bruke en reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ) her. 17

18 SPK 1 / 2 OUT SPK 3 / 4 OUT 100V IN REP PA 100V IN REP PA Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Kabel for forbindelse mellom skapbakveggen og styreenheten Prefabrikkert kabel for 100 V-utganger på styreenheten til terminalblokken på skapbakveggen. Det kan maks kobles til 1 kabel per kontrollenhet 4-8 og maks 4 kabler per kontrollenhet Også egnet til kabling av bryterkontaktene på en styreenhet til skapbakveggen. Kabel for styreenhet 4-8 (artikkelnr ) Kabel for styreenhet 4-24 (artikkelnr ) V IN REP/PA (100 V AF-inngangssignal) Disse terminalene er utformet med berøringsbeskyttelse. 4 x effektforsterkerinnganger (PA) 4 x reserveeffektforsterkerinnganger (REP) AF-signalene modulert av 100 V-effektforsterkeren kobles til her og kjøres internt til de enkelte høytalerkretsene (bruk bare systemkabel). Reserveforsterkere kobles til via reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ). Maks ledningstverrsnitt: 1,5 mm² Tilkoblingseksempel effektforsterker: VARIODYN D1 Comprio OUTPUT 100V Comprio VARIODYN D1 NC PA +- OUTPUT 100V + PA - NC +- Bruk utgangskabel (artikkelnr ). Hvis du bruker effektforsterkeren 4XD125B, kobler du den korteste kabelen til SPK 1/2 OUT. 18

19 CH1 100V OUT CH2 100V OUT CH3 100V OUT CH4 100V OUT 100V IN REP PA Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Tilkoblingseksempel reserveforsterker: VARIODYN D1 Comprio (with power amplifiers) VARIODYN D1 Comprio* (with backup amplifiers) ** Bruk reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ). * Den eksterne effektforsterkeren 4XD125B har 4 integrerte utgangstrinn. Ved reserveløsninger kan to utgangstrinn erstattes med de to andre utgangstrinnene, eller et av utgangstrinnene kan fungere som reserve for et av de tre andre utgangstrinnene. I dette alternativet tar det fjerde "reserveutgangstrinnet" over uten avbrudd ved svikt i et av de tre andre utgangstrinnene. ** Opptil 6 VARIODYN D1 Comprio kan erstattes med to forsterkerkanaler på en VARIODYN D1 Comprio med reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ). Dette sikrer et maksimalt forholdstall på 1:12 (reserveforsterker til effektforsterker). 19

20 DAL CONTACTS Installasjonsveiledning VARIODYN D potensialfrie styrekontakter De potensialfrie styrekontaktene kan brukes til å styre eksterne apparater eller utføre koblingsoperasjoner (f.eks. aktivere varslingsanlegg, brannalarmanlegg og telefonsentraler) med styrekontaktene (normalt åpne / normalt lukkede kontakter). Maks koblingsbelastning 30 V AC / 1 A eller 30 V DC / 1 A Tilkoblingseksempel: Styrekontaktenes funksjon er definert i systemkonfigurasjonen: Normalt åpen (NO) fabrikkinnstilling eller Normalt lukket (NC) 11 AVC3/AVC4 (innganger for den automatiske volumkontrollen AVC) AVC3 AVC4 Det kan kobles opptil 2 målemikrofoner til hver av inngangene AVC3 og AVC4. Den automatiske volumkontrollen (AVC) reguleres via målemikrofonene. Lydutstyr kan også kobles til. Inngang AVC4 kan veksles til høyt volum. 12 DAL1 til DAL3 (Digital Audio Links) Tilkoblingspunkter for DAL-bussen. Apparatene (f.eks. mikrofonstasjoner eller UIM) koblet til DAL-bussen styres og forsynes med den påkrevde driftsspenningen via tilkoblingspunktet. DAL1 DAL2 DAL3 DAL4 DAL RJ45-plugg må alltid kobles til DAL

21 13 ETH1 til ETH4 (nettverksforbindelse) VARIODYN D1 Comprio kan konfigureres via disse tilkoblingspunktene. I "nettversjonen" finner sammenknyttingen til nettverk også sted her. ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 ETHERNET-nettverksforbindelser (100 Mbit/s, med svitsjfunksjon) for tilkobling av de enkelte komponentene i et TCP-/IP-nettverk. Standard IP-adresse for styreenheten: Avlyttingsknapp (på forsiden) Avlyttingsknappen (MONITOR) kan brukes til å avlytte lydutgangene og -inngangene fra kontrollenheten. Ved å trykke gjentatte ganger på knappen kan du gå igjennom de ulike lyttepunktene. Det gjeldende lyttepunktet angis ved at den aktuelle LED-en blinker (grønt). Lyttingen stanses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid (standardinnstilling = 180 sekunder) eller kan stanses manuelt ved at man trykker lenger på avlyttingsknappen. En feil i systemet angis med et blinkende LED-lys ("ERROR") og et varslingssignal generert av den integrerte summeren. Lydsignalet kan kvitteres ved at man trykker på avlyttingsknappen (MONITOR) én gang (demp summer). 14 Toledningsgrensesnitt (Two Wire Interface, TWI) TWI Port for tilkobling av en tidssynkroniseringsmodul (Time Synchronisation Module, TCM), en kontaktgrensesnittmodul (Contact Interface Module, CIM), en service- PC eller en brannalarmsentral. 15 Jordingsterminal Denne jordingsterminalen må kobles til jordpotensialutjevningen (PAS/PE). Uten riktig jording er jordfeilmåling ikke mulig. 16 PA CH1/2 og PA CH3/4 (AF-utgang til effektforsterker) PA CH 1/2 PA CH 3/4 0 db utgang for tilkobling til en effektforsterker (PA). 21

22 5.1.1 Spesifikasjon VARIODYN D1 Comprio Lydutgang Type utgang Nominelt nivå Maks utgangsnivå Frekvensområde Maks avvik fra lineær frekvens Klirrfaktor ved nominelt nivå Maks klirrfaktor Signal-støy-forhold ved nominelt nivå Belastningsimpedans min. Sensor inngang (automatisk volumkontroll AVC) Type inngang Nominelt nivå Høyeffektinngang (AVC 4, kan veksles) Frekvensområde Maks avvik fra lineær frekvens Klirrfaktor ved nominelt nivå Maks klirrfaktor Signal-støy-forhold ved nominelt nivå Inngangsimpedans 8 styrekontakter Type kontakt Maks spenning Impulsholdespenning Gjennomgangskontakter (lyd) Maks spenning Impulsholdespenning Generelle spesifikasjoner Nettspenning Nødstrømforsyning Strømforbruk Effekt Omgivelsestemperatur : Elektronisk symmetrisk : 0 dbu : + 6 dbu : 20 Hz 20 khz : ± 1 db i frekvensområdet : 0,03 % ved 1 khz : 0,05 % i frekvensområdet : > 75 db A-vektet, > 70 db uvektet : Min. 5 kω, maks 500 pf : Symmetrisk ikke-jordet : - 51 dbu : 0 dbµ : 100 Hz 8 khz : ± 6 db i frekvensområdet : < 0,02 % ved 1 khz : 1 % i frekvensområdet : > 65 db A-vektet, > 60 db uvektet : Typ. 200 Ω : Relékontakt, potensialfri : 30 V AC / 1 A eller 30 V DC / 1 A : Min. 1,5 kv : 250 V AC / 5 A eller 30 V DC / 5 A : Min. 1,5 kv : 24 V DC via effektforsterkeren : 24 V DC via effektforsterkeren : Maks 2,6 A ved 24 V DC : 26 W / 63 W ved 24 V DC F.eks. styreenhet 4-24 (uten/med 3 x DAL) : C Oppbevaringstemperatur C Fuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikkekondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt Dimensjoner (b x h x d) : Styreenhet 4-8 5,7 kg Styreenhet ,8 kg : 483 x 345 mm (3 HE) Spesifikasjon : EN

23 6 Effektforsterkere 4XD125B (artikkelnr ) Hver effektforsterker 4XD125B er utstyrt med fire uavhengige forsterkerkanaler. Disse kanalene styres og overvåkes av styreenheten. De beskrevne funksjonene avhenger av hvilke forsterkere som er påkrevd til den aktuelle bygningen. Dimensjonering/utgangseffekt En forsterker med en egnet utgangseffekt må velges for å mate de tilkoblede høytalerne. Den valgte forsterkeren må sørge for at det påkrevde lydnivået oppnås med de aktuelle høytalerne. I prinsippet er det praktisk å velge en forsterker med høyere utgangsnivå, siden den generelt kan oppnå bedre lydresultater (mindre forvrengning under belastning). Generøs dimensjonering av forsterkerne gir utvidelsesmuligheter hvis talevarslingsanlegget må utvides på et senere tidspunkt, f.eks. pga. endret bruk / fordeling av alarmområdene. Ventilasjon Temperaturstyrt mekanisk ventilasjon sikrer at temperaturen forblir lav og jevn. Ved skapinstallasjon må det sørges for at det er tilstrekkelig ventilasjon (innkommende og utgående luft). Fig. 7: Frontoppriss av effektforsterker (her: 4XD125B) Luftutløpet fra apparatet eller viften i apparatet må ikke blokkeres eller forstyrres! Legg installasjonskabler i god avstand fra effektforsterkeren. Ved skapinstallasjon må det sørges for at det er tilstrekkelig ventilasjon (innkommende og utgående luft). Ytterligere informasjon om LED-displayer og knapper fås i betjeningsveiledningen. 23

24 Fig. 8: Bakriss av effektforsterker (her: 4XD125B) V AC merkespenning via IEC-nettstikkontakt og primærsikring T 8 A / 250 V 2 24 V DC nødstrømforsyning (hvis til stede) 3 Pluggforbindelser til styreenhet (bruk systemkabel) 100 V-utgangene er utformet med berøringsbeskyttede terminaler. 4 2 x utgang 24 V ekstern 5 Vernejordtilkoblingspunkt 0 V og kabinett 6 Pluggforbindelse AF-inngangssignal fra styreenheten 7 GAIN LOW/MAX 8 EXTENSION L/F 9 BATT/TEMP 10 CONFIG DIP-bryter De beskrevne funksjonene avhenger av hvilke forsterkere som er påkrevd til den aktuelle bygningen. 24

25 6.1.1 DIP-bryter Før idriftsetting bør DIP-bryteren 10 stilles inn på den ønskede funksjonen i henhold til tabellen nedenfor. Av er ned, på er opp. 1 ON AV: Standard drift av de fire 125 W utgangstrinnene (fabrikkinnstilling) PÅ: Bryterstilling ikke tillatt AV: Bryterstilling ikke tillatt ON PÅ: Overvåking av forsterkerfunksjonen (fabrikkinnstilling). 3 ON AV: Ladefunksjon for de tilkoblede batteriene aktivert (fabrikkinnstilling). PÅ: Batteriladefunksjon deaktivert. Strømforsyning via en ekstern strømforsyning. 4 ON AV: Overvåking av de tilkoblede batteriene aktivert (fabrikkinnstilling). PÅ: Ingen overvåking av de tilkoblede batteriene (nødvendig hvis det ikke er noen batterier tilkoblet). 5 ON AV: Visning av lydsignalstyrken via de to grønne LED-ene <High/Low channel> på forsiden av forsterkeren i området fra -20 db (lav) til -6 db (høy). Visningsfunksjon for avvik fra den nominelle verdien (fabrikkinnstilling). PÅ: Visning av lydsignalstyrken via de to grønne LED-ene <High/Low channel> på forsiden av forsterkeren i området fra -6 db (lav) til -3 db (høy). Visningsfunksjon for avvik fra den nominelle verdien AV: Innstilling av svekkingsfaktoren 6 db (fabrikkinnstilling). ON PÅ: Innstilling av svekkingsfaktoren 20 db. 7 ON AV: Tilbakestill visning av feilmelding automatisk innen 2 minutter etter en tilbakestilling (fabrikkinnstilling). PÅ: Lagret visning av en feilmelding (tilbakestilling via I/F reset control input påkrevd) AV: CAN-busskonfigurasjon (fabrikkinnstilling) ON PÅ: Bryterstilling ikke tillatt 25

26 6.1.2 Koble til effektforsterkeren 1. Koble styreenheten til effektforsterkerens redundante strømforsyning. 2. Bruk den prefabrikkerte kabelen (artikkelnr ) for å koble sammen PA-utgangen på styreenheten og kontakten D1 LINK CONTROL INTERFACE på effektforsterkeren. 3. Koble sammen 100 V-utgangen på effektforsterkeren og inngangen 100 V IN PA på styreenheten ved hjelp av inngangskabelen styreenheten effektforsterker (artikkelnr ) pass på at du bruker riktig kontakt! 1 VARIODYN D1 Comprio 2 PA Fig. 9: Sammenkobling av inngangene/utgangene Inngangskabel styreenhet forsterker AF-utgang til effektforsterker (PA) Artikkelnr Utgangskabel 2 forsterker styreenhet (100 V) Artikkelnr Koble den korteste kabelen til SPK 1/2 OUT. 26

27 6.1.3 Spesifikasjon effektforsterker (PA) Nettspenning : 230 V AC Frekvensområde : Hz, +10 % / -15 % Hovedsikring : F6,3AH250V Nødstrømforsyning : 24 V DC (fra 21,5 V DC til 28,5 V DC) Overspenningsvern : Kortslutningssikker, overspenningssikker Beskyttelse mot termisk overbelastning : Beskyttelse via integrerte temperaturstyrte vifter Nominelle data ved 230 V AC : 1/8 belastning 0,638 A rms varmeavgivelse 56,3 W 1/3 belastning 1,13 A rms varmeavgivelse 79 W 1/1 belastning 2,95 A rms varmeavgivelse 209 W Nominelle data ved 24 V DC : 1/8 belastning 4,28 A rms varmeavgivelse 40,5 W 1/3 belastning 9,44 A rms varmeavgivelse 51,2 W 1/1 belastning 26,5 A rms varmeavgivelse 131 W Utgangseffekt : 4 x 125 W (for 80 ohm belastningsmotstand) Teknologi : Klasse D Overføringsrekkevidde : 20 Hz til 22 khz (± 3 db) Inngangsnivå : 0 dbu (ved merkeeffekt) Systemets inngangsimpedans : 20 kω Signal-støy-forhold : > 90 dba Kanalavstand : > 75 db Klirrfaktor : < 0,05 % ved 1KHz Effektivitet : Ca. 80 % (med batteristrømforsyning) Omgivelsestemperatur : -5 C +45 C Oppbevaringstemperatur : -10 C +55 C Fuktighet : 40 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt : Ca. 7,5 kg Dimensjoner (b x h x d) : 483 x 402 mm (1 HE) Spesifikasjon : EN /8 belastning -9 db effekt (typisk for musikk opp til klippnivå) 1/3 belastning Standard drift med vekselvis bakgrunnsmusikk og talemeddelelser 1/1 belastning Full aktivering med et 1 khz sinussignal til hver kanal 27

28 7 Strømforsyning Strømmen (+24 V DC) til styreenheten leveres i utgangspunktet via den eksterne effektforsterkeren 4XD125B. Ved nettbrudd (230 V AC) vil de tilkoblede batteriene forsyne systemet med strøm uten noe avbrudd. Nødstrømforsyningen med integrert batterilader tilfredsstiller EN De to 24 V strømforsyningene, som hver er sikret via en 5 AT-sikring, må være tilkoblet for at systemet skal fungere. 230 V AC-strømforsyningen må kobles til før man kobler til batteriene! Bruk valgfrie kabelsett og! Ikke koble til temperatursensoren ved drift uten batterier! 230 V AC L1 N PE 2 OR Battery 1 Battery 2 Fig. 10: Tilkobling av strømforsyning og nødstrømforsyning Kabelsett til tilkobling av batteriene til VARIODYN D1 Comprio Artikkelnr Kabelsett 24 V DC VARIODYN D1 Comprio / 4XD125B Artikkelnr Temperatursensor Inkludert 28

29 8 Montering Krav til installasjonsstedet og installasjonsoverflaten Skapene med talevarslingsanlegg kan bare installeres i tørre, rene og tilstrekkelig opplyste områder med begrenset adgang i henhold til DIN EN Hvis det skal installeres flere talevarslingsanleggkomponenter i et innelukket installasjonsskap, må man for eksempel vurdere gulvets maksimale belastningskapasitet (kg/m²). For å forhindre at installasjonsskapet blir for topptungt når svingrammen er åpen, må det festes godt til en egnet vegg. Apparater med displayer Ved stativmontering må det alltid sørges for at displayene er synlige. For apparater med displayer anbefales en installasjonshøyde på 1600 mm (+ 200 mm) over operatørens ståflate. Vekten av installasjonsapparatene Generelt installeres tunge apparater under og lette apparater over. På grunn av effektforsterkernes høye vekt, må de festes/sikres separat med spesielle installasjonsbraketter. Ventilasjon i skapet Hvis det forventes en omgivelsestemperatur i installasjonsskapet over de verdiene som er angitt i spesifikasjonen til det installerte apparatet, må skapet ventileres. I prinsippet må varmeakkumulasjon mellom de installerte apparatene og mellom apparatene og veggene i installasjonsskapet forhindres. Ved høye varmepåvirkninger i et installasjonsskap anbefales det at de enkelte komponentgruppene holdes adskilt over og under med et ventilasjonsgitter (artikkelnr HO) U gulvskap / stativmontering (artikkelnr ) Skapsystemene gir god adgang fra forsiden og baksiden eller har en svingramme som kan brukes til å svinge den installerte elektronikken ut av skapet. Valgfrie komponenter kan monteres på for eksempel C-profilskinner. Alt etter hva slags temperaturer som kan forventes inni installasjonsskapet som følge av at det blir installert talevarslingsanleggkomponenter, kan det være nødvendig med ventilasjonsgitter og aktiv ventilasjon. VARIODYN skapsystem Da man utviklet skapsystemet til VARIODYN, tok man hensyn til den teknisk nødvendige høye vekten av de enkelte installasjonskomponentene som utgangsforsterkere og UPS. På tross av høy stabilitet har skapsystemet lav egenvekt, noe som gjør transport og montering enklere. 29

30 125B Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Skapsystemene til VARIODYN er tilgjengelige i ulike høyder og utforminger se produktgruppekatalog. 1 U = høydeenhet 44,45 mm VARIODYN D1 Comprio Example drawer rail or installation bracket below the amplifier VARIODYN D1 Comprio PA = 4XD125B total weight ca. 14,5 kg Fig. 11: Installasjon av apparatene med installasjonsbraketter (eksempel) 12 U Kompakt skap til vegg- eller gulvmontering 4XD mounting space VARIODYN D1 Comprio VARIODYN D1 Comprio PA = 4XD125B Ventilation field batteries Fig. 12: 12 U kompakt skap Fig. 13: Installasjonsskap (eksempel) Koble PE-tilkoblingspunktet (vernejord) og FE-tilkoblingspunktet (funksjonell jording) på kabinettet til den samme jordpotensialutjevningsskinnen på (under-) fordelingsboksen som systemet forsynes med strøm fra (nødvendig kabeltverrsnitt 6 mm²). Elektrisk ledende deler av kabinettet til installasjonsskapet må være forbundet med en vernejordkabel (nødvendig kabeltverrsnitt 1,5 mm², bøyelig). Legg merke til effektforsterkernes vekt og installasjonsdybde! Alle apparater installeres med M6-skruer fra installasjonssett 1 (artikkelnr ). Maks 2 enheter per installasjonsskap. 30

31 9 Installasjon Kabeltrasé og installasjon Bruk bare de kabelinnføringene som er levert fra fabrikken. Bruk egne kabelinnføringer og kabelmuffer til strømforsyningen og signallinjer. Alle tilkoblede strømledninger og signallinjer må festes med egnet festemateriale, f.eks. kabelholdere av plast, slik at de ikke kan løsne eller flytte på seg. Forsikre deg om at strømforsyningsledningen ikke kan komme i kontakt med signallinjene når den flyttes. Det kan bare utføres arbeid på systemet når det er koblet ut og spenningsfritt (nettverks- og nødstrømforsyning). I gulvskap må apparatene beskyttes mot fukt. Alle installasjonskabler må derfor utstyres med egnede kabelmuffer på de delene som går igjennom innføringene, før de mates inn i skapet. Åpninger og kabelinnføringer Ubrukte kabelinnføringer må lukkes med et egnet materiale. Åpne installasjonsplasser i svingrammen og/eller installasjonsskapet må lukkes med mellomlegg. Fiberoptisk omformer Det trengs spesielle fiberoptiske omformere for å koble de digitale mikrofonstasjonene (DCS) eller den universelle grensesnittmodulen (UIM) til en styreenhet via fiberoptiske kabler (tilleggsutstyr). Den fiberoptiske kabelforbindelsen øker den mulige avstanden (kabeltraseen) mellom styreenheten og et DALbussapparat til maks 2000 m. Fare elektrisk støt! Monterings- og installasjonsarbeid kan bare utføres når systemet er koblet ut (spenningsfritt). Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger Ta alltid egnede forholdsregler for å unngå statisk elektrisitet når du skal håndtere elektroniske moduler. Vernejord og funksjonell jord For at apparatet skal fungere som det skal, må vernejordtilkoblingspunktet (PE) på nettverkssiden være koblet til den riktige terminalen. Den funksjonelle jorden (FE) må også være koblet til vernejordskinnen. Idriftsetting Det må utføres en fullstendig funksjonstest på systemet etter idriftsetting og etter hver endring av kundedataprogrammeringen. 31

32 white red black white red black white red black white red black Installasjonsveiledning VARIODYN D1 10 Ledningsopplegg til høytaler 10.1 Stikkledning Linjetermineringsmodulen (End Of Line Module, EOL, artikkelnr ) for terminering av høytalerkursene for standardisert systemovervåking hvis det er mer enn 20 høytalere tilkoblet per linje. EOL kobles til helt til slutt på linjen, etter den siste høytaleren. Terminering av høyttalerkursene er like på DOM og Comprio. VARIODYN D1 Comprio black red white EOL Fig. 14: Ledningsopplegg med mer enn 20 høytalere VARIODYN D1 Comprio EOL EOL EOL EOL Fig. 15: Tilkobling av høytalerne som overvåket stikkledning med EOL. 32

33 VARIODYN D1 Comprio black red white EOL Fig. 16: Ledningsopplegg til høytaler med EOL og 100 V volumkontroll. black red white EOL Opptil 250 W black red white EOL Fra og med 250 W eller med 100 V volumkontroll Volumkontroll (artikkelnr , , ) Stikkledninger med volumkontroller overvåkes ikke! For at man skal være sikker på at høytalerne overvåkes riktig ved hjelp av impedansmåling, er det maks tillatt med 20 høytalere per linje. Hvis det brukes mer enn 20 høytalere, må det kobles til en linjetermineringsmodul (EOL). 33

34 10.2 Sløyfe Tilkobling av høytalere ved hjelp av sløyfeteknologi med standardisert kabelovervåking gjør det mulig med redundant kabling med sløyfeisolatormoduler (LIM, artikkelnr ). LIM-en installeres i sløyfen og isolerer driftsområder fra områder der det har oppstått en kortslutning. Dermed sikres det at høytalerne fungerer helt og fullt på sløyfen til enhver tid. Sløyfeteknologi (skjema) Høytalerne kobles til styreenheten og veksles til utgangsforsterkerutgangen med de to linjereleene. Sløyfelinjen overvåkes konstant med hensyn til kortslutning, jordfeil og brudd. Både standard høytalerkurser og en sløyfelinje kan kobles til tilkoblingsterminalene på høytalerutgangene. En sløyfe tar opp tilkoblingsterminalene for to standard høytalerkurser (utgående og inngående tilkobling av sløyfen). A EOL VARIODYN D1 Comprio LIM LIM LIM VARIODYN D1 Comprio Ringleitungstechnik Ring loop technology LIM B A = Maks 5 stikkledninger med EOL B = Maks 1 høytaler per stikkledning (uten EOL) Fig. 17: Sløyfeteknologi Det bør prosjekteres inn en effektreserve på 20 % per forsterker. Høytalerne kan kobles til med kommunikasjonskabel, for eksempel PFLP/IFLP 2x1mm2/1mm2. Ta hensyn til påkrevd effekt og bygningsspesifikk kabellengde når du skal bestemme kabeltype! Egenskaper Godkjent i henhold til EN (tatt med i EN godkjenningen av VARIODYN D1-systemet) Maks 4 sløyfer per styreenhet 4-8 eller styreenhet 4-24 Det maksimale antallet sløyfeisolatormoduler (LIM) avhenger av hvilken forsterker som brukes (se tabell). Forsterker Maks LIM/sløyfe 2XD XD XD125B --- Utgangseffekten per sløyfe avhenger av hvilken forsterker som brukes. Maks sløyfelengde 1000 m medregnet tilkoblede stikkledninger Opptil 5 stikkledninger med mer enn én høytaler per ring (med EOL) Enkel flytting av eksisterende stikkledninger inn i ringen Helt feilsikker hvis hver høytaler er utstyrt med en LIM Erstatter A/B-kabling Det kan brukes ulike standard kabeltyper til høytalere. Det kan strekkes kabelledere parallelt for å øke ledningstverrsnittet. 34

35 Det kan gjennomføres tre driftsmoduser med én styreenhet: Fig. 18: Sløyfemodus med opptil 4 sløyfer Fig. 19: Stikkledningsmodus med opptil 8 stikkledninger Fig. 20: Blandet modus, f.eks. med 2 sløyfer og fire stikkledninger 35

36 Eksempel på ledningsopplegg med brannseksjoner FS 2 FS 3 LIM LIM 3 1 max. 10 m max. 10 m LIM FS 1 2 LIM LIM FS 4 LIM FS 5 3 FS 6 LIM LIM LIM LIM 4 LIM E 30 cable A-section E-30 cable B-section Standard cable A-section Standard cable B-section Fig. 21: Sløyfeteknologi istedenfor A/B-kabling (eksempel) Ikke legg utgående og inngående sløyfeledere i den samme kabelen eller den samme kanalen, og bruk egne kabelruter. Maks sløyfelengde 1000 m medregnet tilkoblede stikkledninger (legg merke til kabeltverrsnittet) Installer LIM-er på begynnelsen og slutten av sløyfen. Avstand til styreenhet maks 10 m. 36

37 DIGITAL I/O Installasjonsveiledning VARIODYN D1 11 Valgfrie systemkomponenter 11.1 Sløyfeisolatormodul (Loop Isolator Module, LIM) Sløyfeisolatormodulen (artikkelnr ) må brukes i VARIODYN D1-systemer der det trengs redundant høytalerkabling. Isolatoren installeres på høytalersløyfen og tjener til å isolere områder der det har oppstått en kortslutning Overspenningsvernmodul (artikkelnr ) På systemer som er godkjent i henhold til EN 54-16, må overspenningsvernmodulen brukes ved tilkobling av ledninger som legges til eksterne kontakter og er lengre enn 3 m. Overspenningsvernmodulen sikrer 12 innganger og utganger. Tilkoblingskabelen er inkludert i leveransen. Fig. 22: Overspenningsvernmodul og tilbehør Tilkobling VARIODYN D1 Comprio GND Surge Protector Module Fig. 23: Tilkobling av overspenningsvernmodulen 37

38 11.3 Digitale mikrofonstasjoner (Digital Call Station, DCS, Fire Brigade Digital Call Station DCSF) Mikrofonstasjonene settes opp eller installeres i et bord eller en konsoll i et rom med egnet klima. I områder som er kritiske (f.eks. som følge av fukt, kulde, mekanisk belastning), må det tas egnede forholdsregler for å beskytte mikrofonstasjonene. Om nødvendig må man finne et annet installasjonssted. De digitale mikrofonstasjonene (DCS 15) og mikrofonstasjoner for brannvesen (DCSF 1 eller 12) kobles til DAL-bussen på VARIODYN D1 Comprio. Artikkelnr. Beskrivelse Type Antall taster Digital mikrofonstasjon DCS Mikrofonstasjon for brannvesen DCSF Mikrofonstasjon for brannvesen DCSF Tilbehør Installasjonssett for DCS 15 ved innfelling Kabinett til én mikrofonstasjon for brannvesen DCSF 38

39 Tilkobling 1. Bruk en prefabrikkert patchekabel kat. 5 blå når du skal koble DAL-tilkoblingspunktet på mikrofonstasjon til et DAL-tilkoblingspunkt. VARIODYN D1 Comprio DAL 1-3 DAL 4 CAT5, max. 300 m or JE-H (St) H 4 x 2 x 0,8 mm, max. 150 m Fig. 24: Tilkobling av terminalen på mikrofonstasjonen til styreenheten ved hjelp av patchekabel kat. 5 blå VARIODYN D1 Comprio DAL 1-3 DAL 4 max. 10 m (Part No ) LWL max m max. 10 m (Part No ) Power supply or via 24 V DC from system Fig. 25: Tilkobling av mikrofonstasjonen til styreenheten via fiberoptisk kabel Se kapittel 5.6 for detaljert informasjon om den fiberoptiske omformeren og den påkrevde eksterne strømforsyningen. Den digitale mikrofonstasjonen for brannvesen (DCSF) kobles også til via DAL-tilkoblingspunktet på styreenheten. 39

40 Spesifikasjon DCS/DCSF Lydutgang Nominelt nivå : 0 dbu Utgangsnivå : < 6 dbu Overføringsrekkevidde : Hz Harmonisk forvrengning : < 0,1 % ved 1 KHz Signal-støy-forhold : > 85 db Utgangsimpedans : 180 Ω Lydinngang Nominelt nivå : 0 dbu Utgangsnivå : < 6 dbu Overføringsrekkevidde : Hz Harmonisk forvrengning : < 0,1 % ved 1 KHz Signal-støy-forhold : > 95 db Generelle spesifikasjoner DCS Mikrofon : Elektret, kardioiddiagram Svanehals : 300 mm --- DCSF Overføringsrekkevidde : Hz Hz Høytalereffekt : 1 W Samplingsrate : 48 khz AD/DA-omformer : 24 bit Strømforbruk : < 70 ma < 150 ma Omgivelsestemperatur : -5 C +55 C Oppbevaringstemperatur : -10 C +60 C Luftfuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : metall Farge : sort, omtrent som RAL 9005 grå, omtrent som RAL 7037 (artikkelnr / ) Vekt : Ca. 1,6 kg Dimensjoner (B x L x D) : 123 x 71 x 180 mm (artikkelnr ) 134 x 40 x 196 mm (artikkelnr ) Spesifikasjon : EN sort, omtrent som RAL 9005 grå, omtrent som RAL 7037 (artikkelnr ) rød, omtrent som RAL 3000 hvit, omtrent som RAL 9002 (artikkelnr ) 200 x 300 x 20 mm (artikkelnr ) 40

41 11.4 Fiberoptisk omformer (multimodus) De fiberoptiske omformerne (artikkelnr og ) gjør det mulig med en forbindelse via DALbuss mellom de digitale mikrofonstasjonene (DCS) eller den universelle grensesnittmodulen (UIM) og en styreenhet via fiberoptisk kabel. Den fiberoptiske forbindelsen øker den mulige linjelengden til opptil 2000 m sammenlignet med kobberkabler eller når den brukes i kombinasjon med slike kabler. De fiberoptiske omformerne kobles til mellom den digitale mikrofonstasjonen eller UIM-en og styreenheten og kobles til med patchekabler beregnet på formålet. Installasjon av den fiberoptiske omformeren (OIM artikkelnr ) finner sted på skapbakveggen på en 32,5 mm monteringsskinne. Strømmen leveres via patchekabelen til styreenheten. Den fiberoptiske omformeren (DCS-O artikkelnr ) kobles til den digitale mikrofonstasjonen eller UIMen via en patchekabel. Som følge av toveisdataforbindelsen trengs det to fiberoptiske kabler. En 24 V DC strømforsyning er påkrevd, plug-in-strømforsyning (artikkelnr ). OIM DCS-O Fig. 26: Fiberoptisk omformer og tilbehør DAL-grensesnitt til styreenhet DAL-grensesnitt til DCS/DCSF/UIM Tilkoblingspunkt for strømforsyning Dupleks SC-plugg for fiberoptisk kabel Strømforsyning (artikkelnr ) for fiberoptisk omformer (artikkelnr ) 41

42 Tilkobling Som følge av toveisdataforbindelsen trengs det to fiberoptiske kabler av typen multimodus 50/125 µm gradertindeksfiber, 62,5/125 µm gradertindeksfiber. Den fiberoptiske kabelen kan kobles til ved hjelp av kommersielt tilgjengelige plugger av typen dupleks SC. OIM DCS-O from control unit max. 10 m Fibre optics cable max m (Multimode) (Part No ) (Part No ) to DCS / UIM max. 10 m Power supply or via 24 V DC from system Fig. 1: Tilkobling fiberoptisk omformer Spesifikasjon fiberoptisk omformer Generelt Strømforsyning : 24 V DC Strømforbruk : Ca. 500 ma ved 24 V DC Omgivelsestemperatur : -5 C +55 C Oppbevaringstemperatur : -10 C +60 C Luftfuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt : Ca. 125 g Dimensjoner (B x H x D) : 115 x 55 x 25 mm Spesifikasjon : EN

43 12 Alternativer I prinsippet skiller man mellom to versjoner: en "frittstående" versjon og en "nettversjonen" for nettverkskompatibel drift. Nettverkskompatible apparater kan knyttes sammen via Ethernet med komponentene i VARIODYN D Fibersvitsj for Ethernet-ring (artikkelnr ) alternativ for Comprio/nett Fibersvitsjen kan brukes sammen med styreenhetene Comprio/nett (artikkelnr og ) til å lage et Ethernet-nettverk med ringtopologi. Som følge av ringstrukturen er nettverket fullstendig redundant, slik at hvis det oppstår et brudd i én fiberoptisk ledning, forblir kommunikasjon mulig via den andre siden av ringen. Videre er hver svitsj utstyrt med to driftsspenningsinnganger (24 V DC) og et relé for videreformidling av feilmeldinger. Fibersvitsj (artikkelnr ) egnet for flermodusfibre 50/125 µm og 62,5/125 µm. Fibersvitsj (artikkelnr ) egnet for flermodusfibre 9/125 µm og 10/125 µm. VARIODYN D1 Comprio PA VARIODYN D1 Comprio PA Fibre optic LAN VARIODYN D1 Comprio PA VARIODYN D1 Comprio PA Fig. 27: Fibersvitsj til Ethernet-sløyfe Egenskaper 6 Ethernet-tilkoblingspunkter Ett relé til videreformidling av feilmeldinger kontaktbelastning 24 V DC / 1 A 2 tilkoblingspunkter for fiberoptisk kabel med dupleks SC-plugg Garantert dataoverføring også ved brudd på ledning Spesifikasjon fibersvitsj Fibersvitsj (artikkelnr ) Fibersvitsj (artikkelnr ) Strømforbruk : 6 W Driftsspenning : V DC Dataoverføringshastighet : 14880/ bps (Ethernet / Fast Ethernet) Overføringsavstand : Maks 2 km (optisk fiber) Maks 30 km (optisk fiber) Omgivelsestemperatur : 0 C C Type beskyttelse : IP30 Dimensjoner (b x h x d) : 54 x 135 x 105 mm Spesifikasjon : EN Se produktkatalogen for talevarslingsanlegg for ytterligere tilbehør. 43

44 13 Nettbryterenhet (Main Switch Unit, MSU) Nettbryterenheten (artikkelnr ) brukes til å beskytte strømforsyningen til hver av VARIODYN D1- komponentene som er installert i et gulvskap. Opptil tre komponenter kan kobles til en MSU. Hver av de tre forbindelsene kan motta en strøm på maks 18 A. Overstrømsbryteren (per forbindelse) blir automatisk utløst hvis det oppstår overstrøm, men kan også brukes til manuelt å slå av og på 230 V- strømforsyningen. Hvis det er en nettspenning til stede og sikringen slås på, vil den respektive indikatorlampen lyse grønt Fig. 28: Frontoppriss av nettbryterenheten (MSU) Se betjeningsveiledningen (artikkelnr HO.GB0) for ytterligere informasjon om indikatorene Fig. 29: Bakriss av nettbryterenheten (MSU) // Tilkobling av de enkelte (maks 3) strømforsyningsfasene L1/L2 og L3. Maks ledningstverrsnitt på 4 mm² (bøyelig) eller 6 mm² (ubøyelig). Vernejordlederen (PE) og den nøytrale lederen (N) må alltid være tilkoblet. Opptil 4 komponenter kan etter behov kobles til terminalene 2, 3 og 4. Disse terminalene kan ha enpolet bryter og sikringene anordnet på forsiden. Potensialfrie bryterkontakter for aktivering av eksterne apparater for fjernvisning av koblingsstatus for den tilhørende overstrømsbryteren. Maks ledningstverrsnitt 2,5 mm² RJ45-kontakt Ethernet-forbindelse til styreenhet Ethernet-forbindelsen på baksiden er koblet til Ethernet-forbindelsen på forsiden (for direkte tilkobling av service-pc-en på forsiden av MSU-en). 44

45 CONTACTS CONTACTS CONTACTS MAINS max. 3 x 18A Installasjonsveiledning VARIODYN D1 L1-L3, N, PE L1 L2 L3 N PE Tilkobling av 230 V AC merkespenning L1/L2/L3 og N/PE. L1 N PE - Fx/Lx, Fx/N, Fx/PE F1/L1 F1/N F1/PE Opptil 4 komponenter kan kobles til de tre tilkoblingsterminalene (fasene). Hver fase er beskyttet av en egen overstrømsbryter. IECnettstikkontakten på forsiden blir også forsynt via fase 1 (L1). Alle 3 faser kan brytes individuelt via bryterne på forsiden. Bryterkontakter max. 250V / 4A AUX L1 AUX L2 AUX L3 Bryterkontaktene (AUX L1, L2, L3) er tildelt overstrømsbryterne (L1, L2, L3) på forsiden. Hver bryterkontakt blir aktivert når den tilhørende overstrømsbryteren blir koblet ut. Når den slås av, blir kontakt 1 koblet til kontakt 2; når den slås på, blir kontakt 1 koblet til kontakt AUX L1 AUX L2 AUX L3 Eksempel med overstrømsbryter 2 (bryterkontakt AUX L2) Overstrømsvernkontakt slått av Kontrollkontakter lukket AUX L1 AUX L2 AUX L3 Slått på: kontakt 1 med kontakt 3 ETHERNET RJ45-kontakt Ethernet-forbindelse til DOM ETHERNET 45

46 Tilkobling nettbryterenhet (MSU) DOM og PA 1. Koble 230 V AC-merkespenningen / nødstrømforsyningen til terminalblokken på MSU-en. Vernejordlederen (PE) og den nøytrale lederen (N) må alltid være tilkoblet. 2. Koble den prefabrikkerte strømledningen til terminalblokken på MSU-en og til IEC-nettstikkontakten på baksiden av DOM-en. 3. Hvis man skal koble en effektforsterker (PA) til MSU-en, må man koble en prefabrikkert strømledning til terminalblokken på MSU-en og til IEC-nettstikkontakten på forsterkeren. 4. Bruk en patchekabel kat. 5 (gul) til å koble sammen ETHERNET-tilkoblingspunktet på MSU-en og DOM-en. 5. Hvis man skal koble til en andre effektforsterker (PA), må man koble en prefabrikkert strømledning til den ledige terminalblokken på MSU-en og til IEC-nettstikkontakten på effektforsterkeren. DOM 2 MSU PA PA Fig. 30: Eksempel på sammenkobling av en MSU og tre apparater (DOM + 2 PA) 46

47 Spesifikasjon MSU Beskyttelse med termosikring Merkestrøm : 18 A Indikatorlampe : 230 V AC Levetid : koblingssykluser Deaktivering : Enpolet Holdespenning : Prøvespenning 3000 V AC Isolasjonsmotstand : >100 MΩ (500 V DC) Koblingskapasitet Icn : 150 A Godkjenninger/sertifiseringer : VDE, Semko (EN 60934) 240 V AC, 28 V DC BV, LroS 250 V AC, 28 V DC UL, CSA 250 V AC, 50 V DC Hjelpekontakter Merkespenning : 250 V AC Merkestrøm : Maks 4 A ved 250 V AC Holdespenning : Prøvespenning 3000 V AC Isolasjonsmotstand : > 100 MΩ (500 V DC) Generelle spesifikasjoner Omgivelsestemperatur : - 5 C + 55 C Oppbevaringstemperatur : - 10 C + 60 C Fuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt : Ca. 4,2 kg Dimensjoner (B x H x D) : 483 x 44 x 345 mm (1 HE) Spesifikasjon : EN

48 13.2 Universell grensesnittmodul (Universal Interface Module, UIM) Den universelle grensesnittmodulen (artikkelnr ) er VARIODYN D1-systemets grensesnittmodul for en forbindelse mellom to analoge lydinnganger, to analoge lydutganger og 48 styrekontakter. UIM-en kobles til den digitale utgangsmodulen (DOM) via DAL-bussen og blir også forsynt med den nødvendige driftsstrømmen via denne forbindelsen. Fig. 31: Frontoppriss av den universelle grensesnittmodulen (UIM) Se betjeningsveiledningen for ytterligere informasjon om LED-indikatorene Fig. 32: Bakriss av den universelle grensesnittmodulen (UIM) 48 styrekontakter (kan programmeres individuelt som innganger eller utganger), maks ledningstverrsnitt 1,5 mm² To analoge lydutganger OUTPUT 1 / OUTPUT 2 XLR pinne 1: Skjerming XLR pinne 2: Toneledning a To analoge lydinnganger INTPUT 1 / INTPUT 2 XLR pinne 3: Toneledning b Tilkobling av DAL-bussen Digital utgangsmodul (DOM) Ikke brukt! 48

49 DIGITAL I/O DIGITAL I/O 3K3 DIGITAL I/O DIGITAL I/O Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Styrekontakter (innganger/utganger) De 48 styrekontaktene (digitale innganger/utganger) kan brukes til å styre komponentene i et talevarslingsanlegg eller til tilkobling til andre systemer, som for eksempel en brannalarmsentral. Hver styrekontakt konfigureres til å være enten inngang eller utgang. Referansepotensialet for styrekontaktene er tilgjengelig på de fire jordingsterminalene. Kontaktene er også egnet til overvåking av den tilkoblede linjen med hensyn til kortslutning eller linjeavbrudd. Kabel for skapbakvegg UIM (artikkelnr ), (tilleggsutstyr) Prefabrikkert kabling fra styrekontaktene til skapbakveggen; per UIM maks 1 stk. Koblingsskjema over inngangene (eksempel) GND GND Inngang med bryterkontakt Inngangen veksles til jord og kobles ut ved at man lukker den eksterne, potensialfrie kontakten. GND GND ext. device without monitoring 2 R1 R2 680 ext. device with End-of-Line monitoring Inngang med linjeovervåking "Linjeovervåkingsfunksjonen" kan aktiveres i konfigurasjonen for styringsutgangene 41 til 48. Da blir den tilkoblede linjen overvåket med hensyn til brudd på ledning og kortslutning. Tilkobling til eksterne overvåkingsmotstander (R1/R2) er påkrevd for denne funksjonen. Koblingsskjema over utgangene GND GND GND GND ext. device En aktiv utgang veksler til 0 V / jord. Utløsning av et eksternt apparat (+24 V DC) strømforbruk maks 50 ma. + 0 V / GND + U B power supply 49

Betjeningsveiledning VARIODYN D1. Med forbehold om tekniske feil og endringer. 2014 Honeywell International Inc.

Betjeningsveiledning VARIODYN D1. Med forbehold om tekniske feil og endringer. 2014 Honeywell International Inc. Betjeningsveiledning VARIODYN D1 Med forbehold om tekniske feil og endringer. 2014 Honeywell International Inc. Bruk Dette produktet kan bare brukes til de formål som beskrives i katalogen og den tekniske

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

AUTROVOICE MULTIVES MIKROFONER

AUTROVOICE MULTIVES MIKROFONER AUTROVOICE MULTIVES MIKROFONER Talevarslingssystem Produktdatablad ABT-DFMS brannmannsmikrofon Overvåkning av mikrofon og mikrofonforbindelse Dedikert evakueringsknapp Tre fritt programmerbare funksjonsknapper

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

AUTROVOICE MULTIVES MODULER

AUTROVOICE MULTIVES MODULER AUTROVOICE MULTIVES MODULER Talealarmsystem Produktdatablad Logisk inngangskort for kontrollslot ABT-xLogIN-8c og for funkjsonslot ABT-xLogIN-8f ABT-xLogIN-8c ABT-xLogIN-8f Det logiske inngangskortet for

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde MONTERINGSGUIDE MONTERINGSDELER Kontrollenhet med integrert GSM-antenne og SIM-kortleser Installasjonskabler Temperatursensor, med 2 m kabel Bryter med indikatorlampe og 1,5 m kabel ELEKTRISKE EGENSKAPER

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruksanvisning. Instabus 4-dobbel audioaktuator 0531 00

Bruksanvisning. Instabus 4-dobbel audioaktuator 0531 00 Bruksanvisning Instabus 4-dobbel audioaktuator 531 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt i Instabus-EIBsystemet og oppfyller EIBA-retningslinjene. Detaljert fagkunnskap fra Instabus-opplæring

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Forsterker i D-klassen med fire kanaler

Forsterker i D-klassen med fire kanaler 4-581-373-11(2) (NO) Forsterker i D-klassen med fire kanaler Bruksanvisning Eierens loggføring Modell- og serienummeret finnes under enheten. Noter serienummeret på linjen nedenfor. Oppgi disse numrene

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Produktkatalog 2016. VAPA System VARIODYN

Produktkatalog 2016. VAPA System VARIODYN Produktkatalog 2016 VAPA System VARIODYN 1 Talevarslingssystem Variodyn - komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Selektiv informasjon Sikker evakuering Utvidet funksjonalitet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS Headphone and loudspeaker system Rev. 1105 Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Avspiller...5 3.1

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Produktkatalog 2015. VAPA System VARIODYN

Produktkatalog 2015. VAPA System VARIODYN Produktkatalog 2015 VAPA System VARIODYN 1 Talevarslingssystem Variodyn - komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Selektiv informasjon Sikker evakuering Utvidet funksjonalitet

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer 990-095, Issue 2 March 2006 AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer EGENSKAPER Felles sokkel for alle enheter Kobles direkte på den analoge adresserbare sløyfen Enhetene byttes uten at kabling påvirkes

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLASJON GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikasjonsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 er utviklet for bruk til luftbehandlingsaggregatet GOLD versjon 4, A og B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607..

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607.. Bruksanvisning Fingeravtrykksleser 607.. Innhold Apparatbeskrivelse...4 Oversikt over apparatet...5 Bruksområder...6 Bruk...8 Kvitteringssignaler...9 Igangkjøring...10 Tilkoblingsklemmer...11 Montering...1

Detaljer