Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning i løsøre Tvangsdekning 2010/ / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/B KMNR/MKR nnhold: Halden tingretts avgjørelse av Tvangssalg av eiendom / / T ide: 1 av 122

2 nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom 2010/ / T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T ide: 2 av 122

3 nnhold: Vedr. tilknytningsavgift avløp for min eiendom Tvangssalg av eiendom 2010/ / RO nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T nnhold: Bostyrets innberetning, slutningsregnskap og konkursstatus. Konkursbo / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T ide: 3 av 122

4 nnhold: nnberetning etter konkurslovens 120 til Halden tingrett Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Oversendelse vedtak katteutvalg avslag ttergivelse av skatt / / KMNR/K KMNR/MKR nnhold: Brev fra kunde kattekrav / / KMNR/K KMNR/MKR nnhold: Oversendelse av informasjon om pågående kontroller for regionen Kontroller i katt Øst 2013/ / KMNR/B 203 KMNR/RH T Avsender katt øst ide: 4 av 122

5 nnhold: Fravikelseskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven Gjeldsordning / / T nnhold: Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven katterestanser / / KMNR/K KMNR/K nnhold: Melding om konkursåpning Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L ide: 5 av 122

6 nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L nnhold: Begjæring om tvangssalg - Beslutning om medhjelpersalg Tvangssalg av eiendom / / T ide: 6 av 122

7 nnhold: Valg valgfunksjonær Valg 2015 ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32687/ JUR/V 014 RÅD/MHH T Avsender Bernt-Åge Hunnestad nnhold: Melding om fusjonering Fusjonering / / KMNR/ABJ KMNR/ABJ nnhold: luttredegjørelse til Halden tingrett med forslag om innstilling av bobehandlingen etter konkursloven 135 Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T ide: 7 av 122

8 nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: luttredegjørelse til Halden tingrett med forslag om innstilling av bobehandlingen etter konkursloven 135 Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: nformasjon om utlevering av kontohavers navn og adresse ifb feilbetaling Tvangsinnfordring 2011/ / T nnhold: Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven katterestanser / / KMNR/K KMNR/K ide: 8 av 122

9 nnhold: Halden tingretts avgjørelse av Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Retur av debetnota katteoppgjør / / KMNR/K KMNR/K ide: 9 av 122

10 nnhold: Oppgjørsliste kildeskatt katterestanser / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Forhåndslikning - skatteoppgjør for inntektsåret 2015 Forhåndslikning / / KMNR/L KMNR/L nnhold: Kartlegging av tvangsbruk overfor personer som ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming sykisk helsevern - tvangstiltak 2010/ / KHO/KJ G70 KHO/KJ Avsender Helsedirektoratet nnhold: Forhåndslikning - skatteoppgjør for inntektsåret 2014 Forhåndslikning / / KMNR/L KMNR/L ide: 10 av 122

11 nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Bilder som dokumenterer at eksisterende hytte er revet 018/ Kjeøya - søknad om riving/gjenoppbygging av hytte 2015/ / BYG/W 018/0001 BYG/W T Avsender Reidar Haug nnhold: Oversendelse vedtak endring u/klage skattekontor katterestanser / / KMNR/K KMNR/K nnhold: Beslutning om utsettelse i tvangssalgssak Tvangssalg / / T ide: 11 av 122

12 nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T nnhold: Brev til ordfører Thor quist Diverse henvendelser til ordfører Thor dquist ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 32718/2015 ORD/TH 070 ORD/TH BU 196 Avsender er Kristian Dahl nnhold: Underretning om utleggstrekk, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 7-21 katterestanser / / KMNR/K KMNR/K ide: 12 av 122

13 nnhold: åminnelse om ny ordningen knyttet til radikalisering Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme 2011/ / RÅD/GHG 000 FAM/KOR Avsender MD nnhold: øknad om lempning er avslått katterestanser / / KMNR/K KMNR/K nnhold: Forliksrådsbehandling etter innsigelse Utleggsforretning / / T nnhold: Overføring av sak til ny namsmann Utleggsforretning / / T ide: 13 av 122

14 nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning i pengekrav Utleggsforretning / / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T nnhold: 023/ øknad om arealoverføring - fritidshus 023/ øknad om arealoverføring - fritidshus 2015/ / GO/JO 023/0090 GO/JO T Avsender teinar Levernes ide: 14 av 122

15 nnhold: Foreleggelse av bud som er begjært stadfestet vedr tvangssalg Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: 098/ øknad om ferdigattest 098/ tenrødveien 81 - øknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Utvidelse eksisterende veranda 2014/ / BYG/LO 098/1031 BYG/LO Avsender Tom rik Andersen nnhold: vinesundparken oppstart av planarbeid Detaljregulering for vinesundparken Nord 2015/ / LA/MOH G-701 LA/MOH Avsender undt & Thomassen A nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T ide: 15 av 122

16 nnhold: Ber om at begjæring om tvangssalg trekkes Tvangssalg av eiendom 2010/ / KMNR/K nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av fast eiendom / / T nnhold: øknad Rekrutteringssak FO-leder Os skole 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak FO-leder Os skole 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T ide: 16 av 122

17 nnhold: øknad Rekrutteringssak FO-leder Os skole 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Hevingskjennelse Dødsbo / / T nnhold: 235/0001/002 - olstad - øknad om ferdigattest 235/0001/002 - olstad - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ / BYG/O 235/0001/002 BYG/O T Avsender AR-anlegg A ide: 17 av 122

18 nnhold: 194/ Ørsveien 56 - øknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 194/ Ørsveien 56 - øknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 2015/ / BYG/YNL 194/0030 BYG/YNL BU 2 Avsender Frank Robert Waglen-Olsen nnhold: luttredegjørelse til Halden tingrett Konkursbo / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: Avtale mellom Kemneren i Halden og Utestående arbeidsgiveravgift / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: Rettskraftig avgjørelse i klagesak etter gjeldsordningsloven antegjeld / / KMNR/B KMNR/B ide: 18 av 122

19 nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/B KMNR/MKR nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av fast eiendom / / T nnhold: tadfestet tvungen gjeldsordning etter gieldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: Oversendingsbrev med frist Tvangssalg av eiendom / / T ide: 19 av 122

20 nnhold: Resultat- og balanserapport Utestående arbeidsgiveravgift / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: tadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse av Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T ide: 20 av 122

21 nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: 023/0008/003 - Kopi av vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven 023/0008/003 - hytte B200 Mørvika - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/M 023/0008/003 BYG/M T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Boligsoneparkering - søknad øknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA BU 205 Avsender Jørn Marius Holli ide: 21 av 122

22 nnhold: Melding om montering av vannmåler - Klokkergata /0001/008 Melding om montering av vannmålere / / ØKON/L M18 ØKON/L KT Avsender Jon teinar Dregan nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: 200/ anderød - øknad om ferdigattest 200/ anderød - tilkobling til kommunal spillevannsledning 2015/ / BYG/O 200/0056 BYG/O Avsender F. Jørgensen A nnhold: 069/ Grimsrødhøgda 83 - søknad om deling 069/ Grimsrødhøgda 83 - søknad om deling 2014/ / GO/JO 069/0573 GO/JO T Avsender taten Kartverk ide: 22 av 122

23 nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: nnstilling av bobehandlingen, jf. konkursloven 135 Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: 200/ Fløbergveien 6 - øknad om ferdigattest 200/ Fløbergveien 6 - søknad om tilkobl. til off. vann 2015/ / BYG/O 200/0057 BYG/O Avsender F. Jørgensen A nnhold: Halden tingretts stadfestelses- og fordelingskjennelse av Tvangssalg av eiendom / / T ide: 23 av 122

24 nnhold: Feil ved begjæring Utleggsforretning / / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: Dugnad Kulturmidler Tilskudd til kunst og kulturformål ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32772/ K/TW 223 K/TW T Avsender Adrian Gjerlaugsen nnhold: 141/ Brødløsvn øknad om VA-anlegg 141/ Brødløsvn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 141/0445 BYG/O Avsender rling Grimsrud A nnhold: Rettsbok - kiftesamling 78 første ledd nr. 3. Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B ide: 24 av 122

25 nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Frist for sikring av mur 160/ lvegata 19 - klage på forstøtningsmur 2014/ / BYG/YNL 160/0196 BYG/YNL Avsender Advokat Tom chjelderup Mathiesen nnhold: 160/ Jernbanetorget 2 Halden stasjon Godshus 160/ Jernbanetorget 2 - øknad om bruksendring 2014/ /2015 BYG/LO 160/0114 BYG/LO Avsender LNJ ARKTKTUR A nnhold: tatus for utbruddet av Middle ast Respiratory yndrom coronavirus mitteberedskap i kommunen 2008/ /2015 BA/HAB G03 BA/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold ide: 25 av 122

26 nnhold: 178/ Måstad - øknad om oppføring av garasje 178/ Måstad - øknad om oppføring av garasje 2015/ / BYG/LO 178/0027 BYG/LO Avsender Byggmester Bjørn Larsen ftf. A nnhold: Til Brannsjefen: Melding om arrangement 19/ Fredriksten festning - Melding om arrangement /midlertidig bruksendring 2010/ /2015 BRANN/ROH M70 BRANN/ROH T Avsender Cirkus Arnardo nnhold: Vedrørende din henvendelse etter uhell i Billebakken, Halden. Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - kadedato i / / JUR/RAN 271 JUR/RAN Avsender nnhold: 098/ Hjortsbergveien 5 - øknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 098/ Hjortsbergveien 5 - øknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2015/ /2015 BYG/YNL 098/0386 BYG/YNL BU 2 Avsender tenseth Grimsrud Arkitekter A ide: 26 av 122

27 nnhold: Angående søknad om studiepermisjon ermisjon uten bindingstid 2015/ /2015 KUO/KA KUO/KA nnhold: øknad Rekrutteringssak Branninspektør/ Branningeniør 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak Branninspektør/ Branningeniør 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: ålegg om retting av avvik ålegg etter tilsyn feier / / BRANN/UJ M88 BRANN/UJ Avsender vein Norheim ide: 27 av 122

28 nnhold: 023/ Mørvikavn øknad om VA-anlegg 023/ Mørvikavn øknad om Va-anlegg 2015/ / BYG/O 023/0438 BYG/O Avsender Østfold Vann & Varme A nnhold: 501/ Grimsrødhøgda - øknad om VA-anlegg 501/ Grimsrødhøgda - øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 501/0091 BYG/O Avsender Cowi A nnhold: Redegjørelse for parkering og søknad om fravik fra TK10 066/ Garvegata 9 - Rammetillatelse - Tilbygg 2013/ / BYG/LO 066/0222 BYG/LO Avsender Knut Haasted Johannessen nnhold: Vi kårer Norges mest idylliske sted, 2015! Diverse henvendelser til ordfører Thor dquist ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 32809/2015 ORD/TH 070 ORD/TH Avsender Business Development Norway ide: 28 av 122

29 nnhold: var på henvendelse - Kullveien 3B 141/ Kullveien 5A - nytt bygg - bolig og Garasje 2015/ /2015 BYG/LO 141/0871 BYG/LO Avsender Johnny Olsen nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse - 067/ letteveien 30 - tilbygg bolig 067/ letteveien 30 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2015/ /2015 BYG/M 067/0126 BYG/M Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: var med vedlegg - Kullveien 5A 141/ Kullveien 5A - nytt bygg - bolig og Garasje 2015/ /2015 BYG/LO 141/0871 BYG/LO Avsender Johnny Olsen nnhold: Nye tegninger Kullveien 5A 141/ Kullveien 5A - nytt bygg - bolig og Garasje 2015/ /2015 BYG/LO 141/0871 BYG/LO Avsender Johnny Olsen ide: 29 av 122

30 nnhold: Åpen søknad Åpne søknader / / R/KA A offl R/KA BU 198 nnhold: øknad om vanningstillatelse Vanningsrestriksjoner 2015 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 32825/ TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 106 Avsender Lena Lie nnhold: Klage øknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA nnhold: Melding om montering av vannmåler - 021/ Damvollbakken 22 Melding om montering av vannmålere / / ØKON/L M18 ØKON/L Avsender Østfold Vann & Varme A ide: 30 av 122

31 nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32830/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32831/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: Omklassifisering av koningsfoss bru Omklassifisering av koningsfoss bru i Halden kommune til privat vei 2015/ /2015 TFOR/GH Q13 TFOR/GH Avsender tatens vegvesen Region øst nnhold: 005/ Retur av tinglyst dokument 005/ salg av tomt på Del av sebakke Fange 2015/ / TFOR/AMB 610 TFOR/AMB Avsender tatens kartverk Tinglysing ide: 31 av 122

32 nnhold: 160/ øknad om riving av ykehusgt /0233 øknad om riving av ykehusgt / / BYG/W L42 BYG/W Avsender Advokatfirmaet Negota nnhold: Retur av tinglyst dokument 159/0033 nerbakken 12, fradeling av 2 tilleggstomter 2015/ /2015 GO/JO 159/0033 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: - øknad om avløsertilskudd øknad om avløsertilskudd / / NAT/VJ TF 233 NAT/VJ nnhold: øknad Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra / /2015 R/KA A Ofl R/KA T ide: 32 av 122

33 nnhold: øknad Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra / /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: Detaljregulering for "vinesundparken, endret avkjørsel". Klage på planvedtak. vinesundparken - reguleringsendring 2012/ / LA/MOH L12 LA/MOH Avsender tatens vegveseb nnhold: Klage til fylkesmannen i Østfold over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon og rammesøknad for oppføring av fritidsbolig. 258/ Fiskertangen - søknad om nybygg hytte 2014/ / BYG/W 258/0002 BYG/W Avsender Advokatfirmaet Bjørge- kaaraas & Co A nnhold: 066/ tablering av miljøstasjon - Nabovarsel Nabovarsel til kommunen / / TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender Hjellnes Consult A ide: 33 av 122

34 nnhold: nnsyn i dokumenter nnsynsbegjæringer / /2015 R/NB 041 R/NB BU 72 Avsender Halden arbeiderblad nnhold: Angående bruk av Tistedal skole under Femsjøcup 2015 Tistedal skole - arrangement/midlertidig bruksendring 2010/ / BRANN/RUN M71 BRANN/RUN Avsender TTF Fotball v/ Lill Thøgersen nnhold: Tvist om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Ansettelse 2009/ / HO/RB R/L nnhold: nitt- og situasjonsplan av vei 064/ Båstadlundveien 20B - tt-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2014/ /2015 BYG/W 064/0351 BYG/W T Avsender Tobias Knatterød ide: 34 av 122

35 nnhold: nittegninger vei 064/ Båstadlundveien 20B - tt-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2014/ /2015 BYG/W 064/0351 BYG/W T Avsender Tobias Knatterød nnhold: Tvist om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Ansettelse 2013/ / HO/RUH R/L nnhold: nnkalling av partene Barnevern - Adopsjon / /2015 KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Tvist om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Ansettelse 2013/ / HO/RB R/L ide: 35 av 122

36 nnhold: Retur av tinglyst dokument 023/0017/084 Mørvikveien 133, innløsing av festetomt 2014/ /2015 GO/JO 023/0512 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: -post fra klagerens advokat vedr. eiendomsgrenser 064/ Båstadlundveien 20B - tt-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2014/ /2015 BYG/W 064/0351 BYG/W T Avsender Advokatfiramet Winsvold A nnhold: edagogisk rapport pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH nnhold: Kopi av brev vedr. oppnevning av advokat, anmodning om tilsvar Barnevern - Adopsjon / /2015 KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold ide: 36 av 122

37 nnhold: Refusjon for utenbys barn våren 2015 Årsmelding 2015/ Tilskudd barnehager ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32871/ KUO/KM TF 223 KUO/KM Avsender Fredrikstad kommune nnhold: Kopi av brev vedr. oppnevning av advokat, anmodning om tilsvar Barnevern - Adopsjon / /2015 KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: var på tilbud om økt stilling Ansettelse 2013/ / HO/RB R/HG nnhold: øknad om fødselspermisjon Foreldrepermisjon øvrige 2015/ /2015 R/MB R/MB ide: 37 av 122

38 nnhold: Underretning om oversendelse til mulig mekling i konfliktråd - gjerningsdato Diverse anmeldelser Os skole 2013/ / OKO/MLO 610 OKO/MLO Avsender Østfold politidistrikt nnhold: Krav om forhandlingsmøte AML Krav om forhandlinger etter AML 17-3 ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32877/ R/L 400 R/L nnhold: VANNGBYR, RFRAN: 2014/ ARKVKOD: 231 Klager på kommunale avgifter / / ØKON/MB 231 ØKON/MB Avsender va Fosby Livgard nnhold: Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose juni 2015 Avtale om multidose / / KHO/GB F00 KHO/GB T Avsender Helfo ide: 38 av 122

39 nnhold: Årsmøte Utsending av saksdokumenter Norsk Vann BA 2012/ / TFOR/GH 033 TFOR/GH Avsender Norsk Vann BA nnhold: Refusjon av utgifter til leirskoleopplæring våren 2015, Hjortsberg skole Leirskole - Hjortsberg 2010/ / HKO/ANK A27 HKO/ANK Avsender tokke kommune nnhold: Klage på vedtak om psykososialt skolemiljø - - Fylkesmannen etterspør opplysninger kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN nnhold: Refusjon av utgifter til leirskoleopplæring våren 2015, Folkvang skole Leirskole - Folkvang skole 2012/ / FKO/BOJ A27 FKO/BOJ Avsender tokke kommune ide: 39 av 122

40 nnhold: Tilsynsrapport - tilbakemelding innen Branntilsyn Hjortsberghallen 2009/ / HKO/ANK M71 HKO/ANK Avsender Halden brann og feievesen nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / HO/AAD HO/AAD nnhold: var på brev av Diverse 2015/ / HKO/HKH R/L nnhold: Kopi av brev:klage på vedtak om psykososialt skolemiljø - - Fylkesmannen etterspør opplysninger kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN ide: 40 av 122

41 nnhold: var fra ektefelle Diverse 2015/ / HKO/HKH R/L nnhold: Beramming Barnevern - Adopsjon / / KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Kopi av elvmaappe levsak / / FKO/BOJ FKO/BOJ nnhold: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Attføring 2015/ / R/HJ R/HJ ide: 41 av 122

42 nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring 2015/ / HO/LW HO/LW nnhold: Rapport pesialpedagogisk hjelp pesialundervisning / / TKO/A TKO/A nnhold: rik medsrud, trupeveien 3 B, Halden - tilbakeslag av overvann og kloakk trupeveien 3B - Analyse tilstandsrapport 2011/ /2015 TFOR/T M34 TFOR/T BU 8 Avsender Advokatfirmaet Ytterbøl & Co A nnhold: Rapport pesialpedagogisk hjelp pesialundervisning / / BKO/AHN BKO/AHN ide: 42 av 122

43 nnhold: Konkurransegrunnlag Kommandantveien 37 Kjøp av tjenester tegningsgrunnlag dd skole 2015/ / ØKON/TR O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TR nnhold: Ny dd skole - tilbudsforespørsel Kjøp av tjenester tegningsgrunnlag dd skole 2015/ / ØKON/TR O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TR nnhold: ndringer i alderspensjon fra KL fra fylte 67 år Alderspensjon 2010/ / R/KA R/KA T nnhold: Klage på vedtak angående øknad om støttepedagog / assistent barnehageåret / /2015 KUO/KM TF A21 KUO/KM ide: 43 av 122

44 nnhold: Klage på vedtak om spesialundervisning for pesialundervisning / /2015 TKO/NM TKO/A nnhold: Retur av tinglyst dokument aulsbomoen, 234/1, fradeling av bebygd eiendom 2013/ /2015 GO/JO 234/0034 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: 020/0010 Klage på vedtak - øknad om dispensasjon fra reguleringsplan 020/ Hårbyløkka - søknad om fradeling 2015/ / GO/JO 020/0010 LA/HK Avsender Torill Grønberg nnhold: Varsel om pålegg om retting etter kommuneloven 60d annet ledd - Manglende oppfølging av vedtatte tiltak for støydemping ved Tistedal kunstgressbane Klage på støy og vond lukt fra kunstgress, - Tistedal tadion 2010/ / BA/HAB J75 BA/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold ide: 44 av 122

45 nnhold: UNNTAK FRA ARBDGVRRODN - KRONK YKDOM - MLDNG OM VDTAK Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / HO/RA OB/RA nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Are Anlegg A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / /2015 NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: Tilsynsrapport - etter tilsyn med behandlingsanlegg, inntakspunkt og vannforsyningssystem Lille rte vannforsyningssystem 2009/ / TFOR/MN M10 TFOR/MN Avsender Mattilsynet ide: 45 av 122

46 nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: øknad om permisjon for å passe mindreårige barn Foreldrepermisjon helse 2011/ / R/MB B/LB T nnhold: akkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5 pesialundervisning / / RØKO/LJA RØKO/LJA ide: 46 av 122

47 nnhold: Oversendelse av dokumenter - akkyndig vurdering - tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud Refusjoner utgifter 2011/ / KUO/LT KUO/LT nnhold: Vedtak om godkjenning av sårbarhetsvurdering og sikringsplan for havneanlegg - Mølen Havneanlegg - NOHAL Halden havn ikring av havner 2009/ / TFOR/T FT offl KTK/TVA Avsender Kystverket sørøst nnhold: Refusjon for skoleskyss vårhalvår 2015 kyss skole 2008/ / KUO/KM KUO/KM nnhold: Refusjon for skoleskyss vårhalvår 2015 kyss skole 2009/ / KUO/KM KUO/KM ide: 47 av 122

48 nnhold: 501/ uttalelse til søknad om dispensasjon for riving og oppføring av pumpehus 501/ orgenfri - nytt bygg - vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 2015/ / BYG/W 501/0095 BYG/W Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Referat fra ansvargruppemøte 20.mai 2015 pesialundervisning / / TKO/A TKO/A nnhold: Tilsyn Risum ungdomsskole - bruk av kjemikalier - oppfylte pålegg HM - Risum u.skole 2009/ / RKO/KJG 440 RKO/KJG Avsender Arbeidstilsynet nnhold: edagogisk rapport Helseforhold / / RØKO/LJA RØKO/LJA ide: 48 av 122

49 nnhold: Reviderte dokumenter - byggesøknad på Østlund Rokke 123/ Østlund Rokke - nytt tilbygg 2015/ / BYG/M 123/0003 BYG/M Avsender Robin Damgaard nnhold: Merknad fra nabo - Bruksendring/Nybygg ølvgata 20, Gnr 160 Bnr / ølvgata 20 - Riving, ombygging og bruksendring 2015/ /2015 BYG/M 160/0410 BYG/M T Avsender Randi ommerseth nnhold: 159/ arkvn. 4 - øknad om VA-anlegg 159/ arkvn. 4 - øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 159/0157 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: Tilsynsrapport - etter tilsyn med behandlingsanlegg og vannforsyningssystem Lille rte vannforsyningssystem 2009/ / TFOR/MN M10 TFOR/MN Avsender Mattilsynet ide: 49 av 122

50 nnhold: 159/ kevn øknad om VA-anlegg 159/ kevn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 159/0148 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: øknad om redusert oppholdsbetaling barnehage - Redusert oppholdsbetaling i barnehage ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 32957/ KUO/KM B A10 KUO/KM nnhold: 159/ arkveien 6 - øknad om VA-anlegg 159/ arkveien 6 - øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 159/0158 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: Rapport etter vurdering pesialundervisning / / TKO/NM TKO/NM ide: 50 av 122

51 nnhold: Rapport etter vurdering pesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B BRBHG/MRØ nnhold: øknad om dispensasjon for vanning. Vanningsrestriksjoner 2015 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 32962/2015 TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 109 Avsender Bengt chau ørensen nnhold: Arbeidsavtale - fast tilsetting Ansettelse 2015/ / R/KA R/KA T nnhold: Fotklinikken Nr. 1 - melding om fotpleievirksomhet Frisør-, hudpleie-, fotpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 2015/ / BA/HAB J47 BA/HAB T Avsender Fotklinikken Nr. 1 ide: 51 av 122

52 nnhold: ak 15/094: Halden - Nemndas sammensetning og dokumentliste Barnevern - omsorgsovertakelse / / KAD/ABO TK trl. 144 F46 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Retur av tinglyst dokument 069/ Grimsrødhøgda 83 - søknad om deling 2014/ /2015 GO/JO 069/0573 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: Forlengelse av avtale - NetCom basestasjon 179/ Holmen - NetCom basestasjon 2015/ / TFOR/T 611 TFOR/T Avsender Teliaonera Norge A nnhold: Regresskrav - Vannskade Våkemark 18 - Leif Risto Oskari Jerkrot Regresskrav - Vannskade Våkemark 18 - Leif Risto Oskari Jerkrot 2015/ / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender DNB Forsikring A ide: 52 av 122

53 nnhold: Avslag på søknad - rasmuspluss Mobilitet - skole nternasjonalisering av utdanning - rasmus 2015/ / TKO/RV A00 TKO/RV Avsender enter for internasjonalisering av utdanning nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32978/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32979/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: Retur av tinglyst dokument 061/0293, Blåklokkeveien 39, oppheving av seksjonering 2015/ /2015 GO/JO 061/0293 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen ide: 53 av 122

54 nnhold: Byggesak 062/0662, Montér. ttersendte dokumenter 062/ Walkers gate 6 - søknad om rammetillatelse 2014/ /2015 BYG/M 062/0662 BYG/M T Avsender G tenseth Grimsrud Arkitekter A nnhold: Klage på vedtak pesialundervisning / /2015 TKO/RV TKO/RV nnhold: Tiltakskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: Retur av tinglyst dokument 166/0011/032 Bueveien 5, innløsing av festetomt 2015/ /2015 GO/JO 166/0098 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen ide: 54 av 122

55 nnhold: Kopi: Klage på vedtak etter opplæringsloven kapittel 9A - kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN nnhold: 061/ Blåklokkevn øknad om VA-anlegg 061/ Blåklokkevn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 061/0270 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: Klage på vedtak etter opplæringsloven kapittel 9A - Fylkesmannen opphever vedtaket kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN nnhold: Retur av tinglyst dokument 230/0001/027 Kornsjøveien 1068, innløsing av festetomt 2015/ /2015 GO/JO 230/0037 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen ide: 55 av 122

56 nnhold: Flyttemelding levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Møtereferat Barnevern 2014/ / OKO/KGU OKO/KGU nnhold: Retting av mangler - arealopplysninger 196/ Fjordgløttveien 18 - øknad om oppføring av tilbygg 2015/ /2015 BYG/W 196/0013 BYG/W T Avsender Torje Olsen nnhold: nnsyn i prosessdokumenter 2014/ / KAD/VA TK trl KAD/VA T ide: 56 av 122

57 nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring 2015/ / HO/KG HO/KG T nnhold: Regresskrav - Tilbakeslag og tilstopping i det kommunale avløpsnettet. kadedato og Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 33006/ JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Crawford & Company (Norway) A nnhold: øknad om midlertidig brukstillatelse 082/ Asakåsen 46 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2014/ /2015 BYG/W 082/0023 BYG/W BU 8 Avsender Østfold Byggprosjektering as nnhold: Ønske om å få tilbud om språk 6-16 screening levsak 2011/ / FKO/BOJ FKO/BOJ ide: 57 av 122

58 nnhold: Årsrapport for skoleåret pesialundervisning / / KUO/KA KUO/KA nnhold: Anleggelse av ringledning strekning Lundestadveien - øtorp - oversendelse av kostnadsoverslag for en arkeologisk tilleggsregistrering Ringledning tappe / / TFOR/GH 610 TFOR/GH Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse - Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse / / JUR/RAN TF Q50 JUR/RAN Avsender arkeringskontoret v/ Anne Halvorsen nnhold: Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse - Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse / / JUR/RAN TF Q50 JUR/RAN Avsender arkeringskontoret v / Anne Halvorsen ide: 58 av 122

59 nnhold: Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse - Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse / / JUR/RAN TF Q50 JUR/RAN Avsender arkeringskontoret v/ Anne Halvorsen nnhold: var på søknad om støttepedagog/ assistent - Bemanning og rekruttering av personale ved sebakke Barnehage 2012/ / BHG/WTH B 410 BHG/WTH nnhold: var på søknad om støttepedagog/ assistent - tyrkingsressurser Brekkerød barnehage 2009/ / BRBHG/MRØ B A10 BRBHG/MRØ nnhold: var på søknad om støttepedagog/ assistent- Karrestad barnehage 2014/ / KABHG/HHO B A10 KABHG/HHO ide: 59 av 122

60 nnhold: Avtale om bruksrett 070/ restegårdveien - Forespørsel om kjøp av tilleggsareal 2014/ / TFOR/AMB 611 TFOR/AMB Avsender Gudmund Mosebekk nnhold: var på tilsynsrapport , saksnr Tilsyn Karjolen & Absolute bar, Jernbanegata 6. Gnr:160 Bnr: / / BRANN/ROH M71 BRANN/ROH Avsender Absolute Bar A nnhold: Klage / Anmodning om vurdering av faktura. 037/ kanseveien 21 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2014/ /2015 BYG/TL 037/0055 BYG/TL T Avsender Kim Robin Haugen nnhold: ignert møtereferat fra Diverse 2015/ / R/L R/L ide: 60 av 122

61 nnhold: Retting av mangler - reviderte tegninger 035/ Øvre Wiig - Nytt bygg/fjøs 2015/ /2015 BYG/W 035/0001 BYG/W T Avsender Kjargaard Bygg A nnhold: Oppsigelse av deler av stilling Deltidsstillinger 2015/ / FAM/L FAM/L nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring 2013/ / R/MB HO/KG T nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/2016 kyss skole / / TKO/NM TKO/NM ide: 61 av 122

62 nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/2016 kyss skole / / TKO/NM TKO/NM nnhold: Uttalelse om tilstand og behov for særskilt tilrettelegging Helseforhold / / DDKO/KK DDKO/KK nnhold: Rapport ved skolebytte levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/2016 kyss skole / / BKO/NG BKO/NG ide: 62 av 122

63 nnhold: Oversender sakkyndig rapport fra ki og Fet T. levsak / / RØKO/CHO RØKO/CHO nnhold: Krav om inntegning av eiendom i matrikkelkartet 160/0004 Generalveien 21, krav om innlegging av grenser i matrikkelkartet 2015/ /2015 GO/JO 160/0004 GO/JO BU 2 Avsender Geir W. Dahl nnhold: Retningslinjer og vedtekter - iendomsskatt iendomsskatt henvendelser 2015/ /2015 ØKON/MB 232 ØKON/MB Avsender Thea Johansen nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold - skadeverk ved ruteknusing Diverse anmeldelser Os skole 2013/ / OKO/MLO 610 OKO/MLO Avsender Østfold politidistrikt ide: 63 av 122

64 nnhold: Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Barnevern / / BKO/AHN BKO/AHN nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse - nytt privat felles VA-anlegg - Buer til restebakke riv. VA - 213/0001 m.fl - Buer til restebakke - felles VA-anlegg. Buer & tenersrød vann og avløp A 2015/ /2015 BYG/O 213/0001 BYG/O Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Barnevern / / BKO/AHN BKO/AHN nnhold: Tilbakemelding til offentlig melder Barnevern / / LKO/LML LKO/LML ide: 64 av 122

65 nnhold: Flyttemelding levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Komplettering av søknad 194/ Gamleveien Nord 15 - Oppføring av ny enebolig 2015/ /2015 BYG/M 194/0045 BYG/M Avsender Østfold Byggprosjektering as nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialpedagogisk hjelp / / KABHG/HHO B KABHG/HHO nnhold: Oversiktsplan 2030 fra Tanum kommune - Anbefalinger om anvendelse av jord og vassdrag Vassdragsforvaltning nningdalselven 2008/ / NAT/ØYG K54 NAT/ØYG Avsender Tanum kommune ide: 65 av 122

66 nnhold: Flyttemelding levsak / / DDKO/TOV DDKO/TOV nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / TKO/LG TKO/LG nnhold: øknad om permisjon ermisjon 2015/ / H/BA H/BA T nnhold: øknad om dispensasjon. 141/ B.R.A.-veien / B.R.A.-veien 55 - søknad om tillatelse til tiltak - skilt/reklame - fasade 2015/ /2015 BYG/W 141/0343 BYG/W BU 4 Avsender lektrovakuum A ide: 66 av 122

67 nnhold: Avtale mellom Halden kommune og dd og nningdalen Historielag Bibliotek Gamle restebakke 2015/ / K/TW C69 K/TW T Avsender dd og nningdalen Historielag nnhold: Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / ARK/AHA Q51 ARK/AHA BU 129 Avsender Gro Bell og issel Mørk-Tønnesen nnhold: Alderspensjon. ndring av grad Alderspensjon 2013/ / R/KA R/KA T nnhold: Retur av lånedokumenter nnfridde lån / slettede panteobligasjoner 2009/ / ØKON/ROV 251 ØKON/ROV Avsender Kommunalbanken Norge A ide: 67 av 122

68 nnhold: 064/ Frøyasvei 18 - Riving og nybygg Nabovarsel til kommunen / / TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender Mesterbygg Halden A nnhold: pesialundervisning pesialundervisning / / KUO/KA KUO/LT nnhold: Oversendelse av elevmapper levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: 062/ torgata 16 - ndring av fasade og bruksendring Nabovarsel til kommunen / / TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender 16 Halden Bevaring og Utvikling A ide: 68 av 122

69 nnhold: riv. VA - 213/0001 m.fl - Buer til restebakke - felles VA-anlegg - Uttalelse riv. VA - 213/0001 m.fl - Buer til restebakke - felles VA-anlegg. Buer & tenersrød vann og avløp A 2015/ / BYG/O 213/0001 BYG/O Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: øknad Rekrutteringssak LDG TLLNG(R) OM FNGLLG FNGLHLTJNTN 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad om tiltrede og oppstart av bygging av -plasser til Tistedal skole Tomt til disposisjon for idrettsplass og barnehage TTF 2015/ /2015 TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender Tistedalen turn- og idrettsforening nnhold: 199/ Nabovarsel 199/ ddeveien øknad 2015/ / BYG/[Ufordelt] 199/0018 BYG/[Ufordelt] Avsender Knut Johannessen ide: 69 av 122

70 nnhold: 098/ rklæring - anvendelse av tomt 098/ Hjortsbergveien - fradeling 2011/ / GO/JO 098/1699 GO/JO T Avsender Grensen iendomsutvikling A nnhold: 085/ Kontrollskjema for oppstart og overtagelse av minirenseanlegg 085/ Torpedal - søknad om utslippstillatelse 2013/ /2015 NAT/ØYG 085/0001 NAT/ØYG Avsender Kingspan Miljø A nnhold: øknad om å videreføre skoleskyssordningen kyss skole / / FKO/BOJ KUO/KM nnhold: 061/ Glennevn øknad om VA-anlegg 061/ Glennevn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 061/0266 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A ide: 70 av 122

71 nnhold: 199/ Fagerholt - øknad om å få disponere tomt som boligtomt 199/ Fagerholt - øknad om å få disponere tomt som boligtomt 2015/ / BYG/W 199/0024 BYG/W Avsender Knut Olav ignebøen nnhold: Tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / TKO/NM TKO/NM nnhold: Tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH ide: 71 av 122

72 nnhold: 063/ Kopi av vedtak fra tatens vegvesen vedr. dispensasjon fra gjeldende byggegrense for oppføring av garasje 063/ Tryms vei 42 - Bygging av garasje 2015/ /2015 BYG/LO 063/0041 BYG/LO Avsender tatens vegvesen, region øst nnhold: Retting av mangler 168/ Fiskeklevveien 14 - Oppføring av ny bolig med garasje 2015/ /2015 BYG/W 168/0114 BYG/W T Avsender Thorkil Johannesen nnhold: Retting av mangler 168/ Fiskeklevveien 20 - øknad om oppføring av ny bolig og garasje 2015/ /2015 BYG/W 168/0115 BYG/W Avsender Thorkil Johannesen nnhold: Retting av mangler 168/ Fiskeklevveien 24 - øknad om oppføring av bolig og garasje 2015/ /2015 BYG/W 168/0117 BYG/W T Avsender Thorkil Johannesen ide: 72 av 122

73 nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/ kyss skole 2012/ / FKO/BOJ FKO/BOJ nnhold: nformasjon om møte i konfliktrådet Diverse anmeldelser Os skole 2013/ / OKO/MLO 610 OKO/MLO nnhold: Mottatt opplæring ved ykehusskolen i Oslo Helseforhold / / GKO/HAN GKO/HAN T nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / R/MT R/MT Avsender NAV Halden ide: 73 av 122

74 nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tidsubestemt lønnstilskudd Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / LKO/KA LKO/ANG nnhold: 220/ Fløbergeien 35 - øknad om tillatelse til tiltak - tilbygg 220/ Fløbergeien 35 - øknad om tillatelse til tiltak - tilbygg 2015/ /2015 BYG/YNL 220/0048 BYG/YNL Avsender Aksel. ørlie nnhold: Launch of Mayors for eace nformation ystem Ordførere for fred - " Mayors for eace " 2014/ /2015 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Mayors for eace nformation ystem nnhold: Detaljregulering Oreid vest - Halden kommune Detaljregulering for Oreid 2015/ /2015 LA/HK L12 LA/HK Avsender er Mulvik A ide: 74 av 122

75 nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG ide: 75 av 122

76 nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG ide: 76 av 122

77 nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Regnskapskonsulent/- rådgiver - vikariat, mulighet for fast 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak Regnskapskonsulent/- rådgiver - vikariat, mulighet for fast 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T ide: 77 av 122

78 nnhold: øknad Rekrutteringssak KOMMUNFYOTRAUT - MD FAGLG ANVAR 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak Fagleder økonomi 2015/ /2015 R/MB A Ofl R/MB nnhold: øknad Rekrutteringssak Fagleder økonomi 2015/ /2015 R/MB A Ofl R/MB nnhold: øknad Rekrutteringssak Fagleder økonomi 2015/ /2015 R/MB A Ofl R/MB ide: 78 av 122

79 nnhold: Østerbo vangeliesenter - øknad om bruksendring Østerbo vangeliesenter - øknad om bruksendring 2015/ /2015 BYG/M L42 BYG/M Avsender Østerbo vangeliesenter nnhold: nformasjonsbrev, oppdragsgivere Forespørsel om oppdrag - bistand til enkeltbruker i en periode 2014/ /2015 B/LB TF G00 B/LB T nnhold: 168/ Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av bolig 168/ Hovsveien 45 - Byggeprosjekt 2012/ / BYG/W 168/0014 BYG/W T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: 064/0307, 0308 og 0309 Avslag på søknad om avkjørsel fra Njårdsvei 18A, B og C Halden kommune 064/0307, 0308 og 0309 Avkjørsel Njårdsvei 18A, B og C 2015/ / TFOR/GH Q01 TFOR/GH Avsender tatens vegvesen Region Øst ide: 79 av 122

80 nnhold: Retur av tinglyst erklæring om rettighet i fast eiendom Rassikring - Lavendelstredet 7 - søknad om støtte fra NV 2012/ / JUR/V X53 JUR/V Avsender tatens Kartverk nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tidsubestemt lønnstilskudd Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / FKO/AHJ FKO/AHJ nnhold: Kopi av brev vedr. ny saksbehandler i -tjenesten for pesialundervisning 2015/ / OKO/NA OKO/NA nnhold: Kopi av brev vedr. logopedisk utredning og vurdering pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH ide: 80 av 122

81 nnhold: Kopi av brev vedr. logopedisk utredning og vurdering pesialundervisning / / OKO/NA OKO/NA nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B BRBHG/MRØ nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / FKO/K FKO/K nnhold: øknad om TT-kort TT - transport / / KO/AN TF F11 KO/AN ide: 81 av 122

82 nnhold: Unntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Attføring 2014/ / HO/MHO HO/MHO nnhold: Kopi av brev tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH nnhold: Kopi av brev tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / TKO/NM TKO/NM nnhold: øknad om forlengelse av permisjon 2015 ermisjon 2013/ / OKO/MLO OKO/G ide: 82 av 122

83 nnhold: akkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 pesialundervisning / / RØKO/LJA KUO/LT nnhold: øknad om legatmidler Legat til beste for studier og opplæring i Halden / / KUO/KA 241 KUO/KA Avsender Gimle skole nnhold: Møtereferat pesialundervisning 2015/ / OKO/NA OKO/NA nnhold: øknad om legatmidler Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ / FAT/HMK 241 FAT/HMK Avsender Gimle skole ide: 83 av 122

84 nnhold: Klage på vedtak/nye opplysninger ifht sak 2015/ øknad om støttepedagog / assistent barnehageåret / /2015 KUO/KM TF A21 KUO/KM Avsender Høvleriet Barnehage nnhold: Oppsummeringsmøtet blir utsatt pesialundervisning / / GKO/HB GKO/HB T nnhold: Oppsummeringsmøtet blir utsatt pesialpedagogisk hjelp / /2015 KUO/LT B BRBHG/MRØ nnhold: varbrev kommuneadvokaten "Krav om dokumentasjon" Nedbemanning - søksmål 2015/ / KAD/VA TK trl. 144 X48 KAD/VA ide: 84 av 122

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 22.06.2015 nnhold: Søknad funksjon elevrådskontakt

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.04.2012 - søknad om politiattest Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/4964-27

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer