Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning i løsøre Tvangsdekning 2010/ / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/B KMNR/MKR nnhold: Halden tingretts avgjørelse av Tvangssalg av eiendom / / T ide: 1 av 122

2 nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom 2010/ / T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T ide: 2 av 122

3 nnhold: Vedr. tilknytningsavgift avløp for min eiendom Tvangssalg av eiendom 2010/ / RO nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T nnhold: Bostyrets innberetning, slutningsregnskap og konkursstatus. Konkursbo / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T ide: 3 av 122

4 nnhold: nnberetning etter konkurslovens 120 til Halden tingrett Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Oversendelse vedtak katteutvalg avslag ttergivelse av skatt / / KMNR/K KMNR/MKR nnhold: Brev fra kunde kattekrav / / KMNR/K KMNR/MKR nnhold: Oversendelse av informasjon om pågående kontroller for regionen Kontroller i katt Øst 2013/ / KMNR/B 203 KMNR/RH T Avsender katt øst ide: 4 av 122

5 nnhold: Fravikelseskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven Gjeldsordning / / T nnhold: Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven katterestanser / / KMNR/K KMNR/K nnhold: Melding om konkursåpning Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L ide: 5 av 122

6 nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/L KMNR/L nnhold: Begjæring om tvangssalg - Beslutning om medhjelpersalg Tvangssalg av eiendom / / T ide: 6 av 122

7 nnhold: Valg valgfunksjonær Valg 2015 ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32687/ JUR/V 014 RÅD/MHH T Avsender Bernt-Åge Hunnestad nnhold: Melding om fusjonering Fusjonering / / KMNR/ABJ KMNR/ABJ nnhold: luttredegjørelse til Halden tingrett med forslag om innstilling av bobehandlingen etter konkursloven 135 Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T ide: 7 av 122

8 nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: luttredegjørelse til Halden tingrett med forslag om innstilling av bobehandlingen etter konkursloven 135 Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: nformasjon om utlevering av kontohavers navn og adresse ifb feilbetaling Tvangsinnfordring 2011/ / T nnhold: Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven katterestanser / / KMNR/K KMNR/K ide: 8 av 122

9 nnhold: Halden tingretts avgjørelse av Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Retur av debetnota katteoppgjør / / KMNR/K KMNR/K ide: 9 av 122

10 nnhold: Oppgjørsliste kildeskatt katterestanser / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Forhåndslikning - skatteoppgjør for inntektsåret 2015 Forhåndslikning / / KMNR/L KMNR/L nnhold: Kartlegging av tvangsbruk overfor personer som ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming sykisk helsevern - tvangstiltak 2010/ / KHO/KJ G70 KHO/KJ Avsender Helsedirektoratet nnhold: Forhåndslikning - skatteoppgjør for inntektsåret 2014 Forhåndslikning / / KMNR/L KMNR/L ide: 10 av 122

11 nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Bilder som dokumenterer at eksisterende hytte er revet 018/ Kjeøya - søknad om riving/gjenoppbygging av hytte 2015/ / BYG/W 018/0001 BYG/W T Avsender Reidar Haug nnhold: Oversendelse vedtak endring u/klage skattekontor katterestanser / / KMNR/K KMNR/K nnhold: Beslutning om utsettelse i tvangssalgssak Tvangssalg / / T ide: 11 av 122

12 nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T nnhold: Brev til ordfører Thor quist Diverse henvendelser til ordfører Thor dquist ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 32718/2015 ORD/TH 070 ORD/TH BU 196 Avsender er Kristian Dahl nnhold: Underretning om utleggstrekk, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 7-21 katterestanser / / KMNR/K KMNR/K ide: 12 av 122

13 nnhold: åminnelse om ny ordningen knyttet til radikalisering Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme 2011/ / RÅD/GHG 000 FAM/KOR Avsender MD nnhold: øknad om lempning er avslått katterestanser / / KMNR/K KMNR/K nnhold: Forliksrådsbehandling etter innsigelse Utleggsforretning / / T nnhold: Overføring av sak til ny namsmann Utleggsforretning / / T ide: 13 av 122

14 nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning i pengekrav Utleggsforretning / / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Melding om avholdt utleggforretning Utleggsforretning / / T nnhold: 023/ øknad om arealoverføring - fritidshus 023/ øknad om arealoverføring - fritidshus 2015/ / GO/JO 023/0090 GO/JO T Avsender teinar Levernes ide: 14 av 122

15 nnhold: Foreleggelse av bud som er begjært stadfestet vedr tvangssalg Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: 098/ øknad om ferdigattest 098/ tenrødveien 81 - øknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Utvidelse eksisterende veranda 2014/ / BYG/LO 098/1031 BYG/LO Avsender Tom rik Andersen nnhold: vinesundparken oppstart av planarbeid Detaljregulering for vinesundparken Nord 2015/ / LA/MOH G-701 LA/MOH Avsender undt & Thomassen A nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T ide: 15 av 122

16 nnhold: Ber om at begjæring om tvangssalg trekkes Tvangssalg av eiendom 2010/ / KMNR/K nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av fast eiendom / / T nnhold: øknad Rekrutteringssak FO-leder Os skole 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak FO-leder Os skole 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T ide: 16 av 122

17 nnhold: øknad Rekrutteringssak FO-leder Os skole 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Hevingskjennelse Dødsbo / / T nnhold: 235/0001/002 - olstad - øknad om ferdigattest 235/0001/002 - olstad - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ / BYG/O 235/0001/002 BYG/O T Avsender AR-anlegg A ide: 17 av 122

18 nnhold: 194/ Ørsveien 56 - øknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 194/ Ørsveien 56 - øknad om tillatelse til oppføring av tilbygg 2015/ / BYG/YNL 194/0030 BYG/YNL BU 2 Avsender Frank Robert Waglen-Olsen nnhold: luttredegjørelse til Halden tingrett Konkursbo / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: Avtale mellom Kemneren i Halden og Utestående arbeidsgiveravgift / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: Rettskraftig avgjørelse i klagesak etter gjeldsordningsloven antegjeld / / KMNR/B KMNR/B ide: 18 av 122

19 nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet. Konkursbo / / KMNR/B KMNR/MKR nnhold: Hevingskjennelse Tvangssalg av fast eiendom / / T nnhold: tadfestet tvungen gjeldsordning etter gieldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: Oversendingsbrev med frist Tvangssalg av eiendom / / T ide: 19 av 122

20 nnhold: Resultat- og balanserapport Utestående arbeidsgiveravgift / / KMNR/MKR KMNR/B nnhold: tadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse av Tvangssalg av eiendom / / T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T ide: 20 av 122

21 nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: 023/0008/003 - Kopi av vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven 023/0008/003 - hytte B200 Mørvika - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/M 023/0008/003 BYG/M T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Boligsoneparkering - søknad øknader om boligsoneparkering / /2015 ARK/AHA Q51 ARK/AHA BU 205 Avsender Jørn Marius Holli ide: 21 av 122

22 nnhold: Melding om montering av vannmåler - Klokkergata /0001/008 Melding om montering av vannmålere / / ØKON/L M18 ØKON/L KT Avsender Jon teinar Dregan nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: 200/ anderød - øknad om ferdigattest 200/ anderød - tilkobling til kommunal spillevannsledning 2015/ / BYG/O 200/0056 BYG/O Avsender F. Jørgensen A nnhold: 069/ Grimsrødhøgda 83 - søknad om deling 069/ Grimsrødhøgda 83 - søknad om deling 2014/ / GO/JO 069/0573 GO/JO T Avsender taten Kartverk ide: 22 av 122

23 nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / T nnhold: nnstilling av bobehandlingen, jf. konkursloven 135 Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: 200/ Fløbergveien 6 - øknad om ferdigattest 200/ Fløbergveien 6 - søknad om tilkobl. til off. vann 2015/ / BYG/O 200/0057 BYG/O Avsender F. Jørgensen A nnhold: Halden tingretts stadfestelses- og fordelingskjennelse av Tvangssalg av eiendom / / T ide: 23 av 122

24 nnhold: Feil ved begjæring Utleggsforretning / / KMNR/MKR KMNR/MKR nnhold: Dugnad Kulturmidler Tilskudd til kunst og kulturformål ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32772/ K/TW 223 K/TW T Avsender Adrian Gjerlaugsen nnhold: 141/ Brødløsvn øknad om VA-anlegg 141/ Brødløsvn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 141/0445 BYG/O Avsender rling Grimsrud A nnhold: Rettsbok - kiftesamling 78 første ledd nr. 3. Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B ide: 24 av 122

25 nnhold: luttredegjørelse - nnstilling av boet Konkursbo / / KMNR/B KMNR/B nnhold: Frist for sikring av mur 160/ lvegata 19 - klage på forstøtningsmur 2014/ / BYG/YNL 160/0196 BYG/YNL Avsender Advokat Tom chjelderup Mathiesen nnhold: 160/ Jernbanetorget 2 Halden stasjon Godshus 160/ Jernbanetorget 2 - øknad om bruksendring 2014/ /2015 BYG/LO 160/0114 BYG/LO Avsender LNJ ARKTKTUR A nnhold: tatus for utbruddet av Middle ast Respiratory yndrom coronavirus mitteberedskap i kommunen 2008/ /2015 BA/HAB G03 BA/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold ide: 25 av 122

26 nnhold: 178/ Måstad - øknad om oppføring av garasje 178/ Måstad - øknad om oppføring av garasje 2015/ / BYG/LO 178/0027 BYG/LO Avsender Byggmester Bjørn Larsen ftf. A nnhold: Til Brannsjefen: Melding om arrangement 19/ Fredriksten festning - Melding om arrangement /midlertidig bruksendring 2010/ /2015 BRANN/ROH M70 BRANN/ROH T Avsender Cirkus Arnardo nnhold: Vedrørende din henvendelse etter uhell i Billebakken, Halden. Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - kadedato i / / JUR/RAN 271 JUR/RAN Avsender nnhold: 098/ Hjortsbergveien 5 - øknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 098/ Hjortsbergveien 5 - øknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2015/ /2015 BYG/YNL 098/0386 BYG/YNL BU 2 Avsender tenseth Grimsrud Arkitekter A ide: 26 av 122

27 nnhold: Angående søknad om studiepermisjon ermisjon uten bindingstid 2015/ /2015 KUO/KA KUO/KA nnhold: øknad Rekrutteringssak Branninspektør/ Branningeniør 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak Branninspektør/ Branningeniør 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: ålegg om retting av avvik ålegg etter tilsyn feier / / BRANN/UJ M88 BRANN/UJ Avsender vein Norheim ide: 27 av 122

28 nnhold: 023/ Mørvikavn øknad om VA-anlegg 023/ Mørvikavn øknad om Va-anlegg 2015/ / BYG/O 023/0438 BYG/O Avsender Østfold Vann & Varme A nnhold: 501/ Grimsrødhøgda - øknad om VA-anlegg 501/ Grimsrødhøgda - øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 501/0091 BYG/O Avsender Cowi A nnhold: Redegjørelse for parkering og søknad om fravik fra TK10 066/ Garvegata 9 - Rammetillatelse - Tilbygg 2013/ / BYG/LO 066/0222 BYG/LO Avsender Knut Haasted Johannessen nnhold: Vi kårer Norges mest idylliske sted, 2015! Diverse henvendelser til ordfører Thor dquist ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 32809/2015 ORD/TH 070 ORD/TH Avsender Business Development Norway ide: 28 av 122

29 nnhold: var på henvendelse - Kullveien 3B 141/ Kullveien 5A - nytt bygg - bolig og Garasje 2015/ /2015 BYG/LO 141/0871 BYG/LO Avsender Johnny Olsen nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse - 067/ letteveien 30 - tilbygg bolig 067/ letteveien 30 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2015/ /2015 BYG/M 067/0126 BYG/M Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: var med vedlegg - Kullveien 5A 141/ Kullveien 5A - nytt bygg - bolig og Garasje 2015/ /2015 BYG/LO 141/0871 BYG/LO Avsender Johnny Olsen nnhold: Nye tegninger Kullveien 5A 141/ Kullveien 5A - nytt bygg - bolig og Garasje 2015/ /2015 BYG/LO 141/0871 BYG/LO Avsender Johnny Olsen ide: 29 av 122

30 nnhold: Åpen søknad Åpne søknader / / R/KA A offl R/KA BU 198 nnhold: øknad om vanningstillatelse Vanningsrestriksjoner 2015 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 32825/ TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 106 Avsender Lena Lie nnhold: Klage øknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA nnhold: Melding om montering av vannmåler - 021/ Damvollbakken 22 Melding om montering av vannmålere / / ØKON/L M18 ØKON/L Avsender Østfold Vann & Varme A ide: 30 av 122

31 nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32830/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32831/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: Omklassifisering av koningsfoss bru Omklassifisering av koningsfoss bru i Halden kommune til privat vei 2015/ /2015 TFOR/GH Q13 TFOR/GH Avsender tatens vegvesen Region øst nnhold: 005/ Retur av tinglyst dokument 005/ salg av tomt på Del av sebakke Fange 2015/ / TFOR/AMB 610 TFOR/AMB Avsender tatens kartverk Tinglysing ide: 31 av 122

32 nnhold: 160/ øknad om riving av ykehusgt /0233 øknad om riving av ykehusgt / / BYG/W L42 BYG/W Avsender Advokatfirmaet Negota nnhold: Retur av tinglyst dokument 159/0033 nerbakken 12, fradeling av 2 tilleggstomter 2015/ /2015 GO/JO 159/0033 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: - øknad om avløsertilskudd øknad om avløsertilskudd / / NAT/VJ TF 233 NAT/VJ nnhold: øknad Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra / /2015 R/KA A Ofl R/KA T ide: 32 av 122

33 nnhold: øknad Rekrutteringssak Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut fra / /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: Detaljregulering for "vinesundparken, endret avkjørsel". Klage på planvedtak. vinesundparken - reguleringsendring 2012/ / LA/MOH L12 LA/MOH Avsender tatens vegveseb nnhold: Klage til fylkesmannen i Østfold over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon og rammesøknad for oppføring av fritidsbolig. 258/ Fiskertangen - søknad om nybygg hytte 2014/ / BYG/W 258/0002 BYG/W Avsender Advokatfirmaet Bjørge- kaaraas & Co A nnhold: 066/ tablering av miljøstasjon - Nabovarsel Nabovarsel til kommunen / / TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender Hjellnes Consult A ide: 33 av 122

34 nnhold: nnsyn i dokumenter nnsynsbegjæringer / /2015 R/NB 041 R/NB BU 72 Avsender Halden arbeiderblad nnhold: Angående bruk av Tistedal skole under Femsjøcup 2015 Tistedal skole - arrangement/midlertidig bruksendring 2010/ / BRANN/RUN M71 BRANN/RUN Avsender TTF Fotball v/ Lill Thøgersen nnhold: Tvist om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Ansettelse 2009/ / HO/RB R/L nnhold: nitt- og situasjonsplan av vei 064/ Båstadlundveien 20B - tt-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2014/ /2015 BYG/W 064/0351 BYG/W T Avsender Tobias Knatterød ide: 34 av 122

35 nnhold: nittegninger vei 064/ Båstadlundveien 20B - tt-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2014/ /2015 BYG/W 064/0351 BYG/W T Avsender Tobias Knatterød nnhold: Tvist om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Ansettelse 2013/ / HO/RUH R/L nnhold: nnkalling av partene Barnevern - Adopsjon / /2015 KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Tvist om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid Ansettelse 2013/ / HO/RB R/L ide: 35 av 122

36 nnhold: Retur av tinglyst dokument 023/0017/084 Mørvikveien 133, innløsing av festetomt 2014/ /2015 GO/JO 023/0512 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: -post fra klagerens advokat vedr. eiendomsgrenser 064/ Båstadlundveien 20B - tt-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2014/ /2015 BYG/W 064/0351 BYG/W T Avsender Advokatfiramet Winsvold A nnhold: edagogisk rapport pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH nnhold: Kopi av brev vedr. oppnevning av advokat, anmodning om tilsvar Barnevern - Adopsjon / /2015 KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold ide: 36 av 122

37 nnhold: Refusjon for utenbys barn våren 2015 Årsmelding 2015/ Tilskudd barnehager ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 32871/ KUO/KM TF 223 KUO/KM Avsender Fredrikstad kommune nnhold: Kopi av brev vedr. oppnevning av advokat, anmodning om tilsvar Barnevern - Adopsjon / /2015 KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: var på tilbud om økt stilling Ansettelse 2013/ / HO/RB R/HG nnhold: øknad om fødselspermisjon Foreldrepermisjon øvrige 2015/ /2015 R/MB R/MB ide: 37 av 122

38 nnhold: Underretning om oversendelse til mulig mekling i konfliktråd - gjerningsdato Diverse anmeldelser Os skole 2013/ / OKO/MLO 610 OKO/MLO Avsender Østfold politidistrikt nnhold: Krav om forhandlingsmøte AML Krav om forhandlinger etter AML 17-3 ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32877/ R/L 400 R/L nnhold: VANNGBYR, RFRAN: 2014/ ARKVKOD: 231 Klager på kommunale avgifter / / ØKON/MB 231 ØKON/MB Avsender va Fosby Livgard nnhold: Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose juni 2015 Avtale om multidose / / KHO/GB F00 KHO/GB T Avsender Helfo ide: 38 av 122

39 nnhold: Årsmøte Utsending av saksdokumenter Norsk Vann BA 2012/ / TFOR/GH 033 TFOR/GH Avsender Norsk Vann BA nnhold: Refusjon av utgifter til leirskoleopplæring våren 2015, Hjortsberg skole Leirskole - Hjortsberg 2010/ / HKO/ANK A27 HKO/ANK Avsender tokke kommune nnhold: Klage på vedtak om psykososialt skolemiljø - - Fylkesmannen etterspør opplysninger kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN nnhold: Refusjon av utgifter til leirskoleopplæring våren 2015, Folkvang skole Leirskole - Folkvang skole 2012/ / FKO/BOJ A27 FKO/BOJ Avsender tokke kommune ide: 39 av 122

40 nnhold: Tilsynsrapport - tilbakemelding innen Branntilsyn Hjortsberghallen 2009/ / HKO/ANK M71 HKO/ANK Avsender Halden brann og feievesen nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / HO/AAD HO/AAD nnhold: var på brev av Diverse 2015/ / HKO/HKH R/L nnhold: Kopi av brev:klage på vedtak om psykososialt skolemiljø - - Fylkesmannen etterspør opplysninger kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN ide: 40 av 122

41 nnhold: var fra ektefelle Diverse 2015/ / HKO/HKH R/L nnhold: Beramming Barnevern - Adopsjon / / KAD/ABO TK trl. 144 F44 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Kopi av elvmaappe levsak / / FKO/BOJ FKO/BOJ nnhold: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Attføring 2015/ / R/HJ R/HJ ide: 41 av 122

42 nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring 2015/ / HO/LW HO/LW nnhold: Rapport pesialpedagogisk hjelp pesialundervisning / / TKO/A TKO/A nnhold: rik medsrud, trupeveien 3 B, Halden - tilbakeslag av overvann og kloakk trupeveien 3B - Analyse tilstandsrapport 2011/ /2015 TFOR/T M34 TFOR/T BU 8 Avsender Advokatfirmaet Ytterbøl & Co A nnhold: Rapport pesialpedagogisk hjelp pesialundervisning / / BKO/AHN BKO/AHN ide: 42 av 122

43 nnhold: Konkurransegrunnlag Kommandantveien 37 Kjøp av tjenester tegningsgrunnlag dd skole 2015/ / ØKON/TR O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TR nnhold: Ny dd skole - tilbudsforespørsel Kjøp av tjenester tegningsgrunnlag dd skole 2015/ / ØKON/TR O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TR nnhold: ndringer i alderspensjon fra KL fra fylte 67 år Alderspensjon 2010/ / R/KA R/KA T nnhold: Klage på vedtak angående øknad om støttepedagog / assistent barnehageåret / /2015 KUO/KM TF A21 KUO/KM ide: 43 av 122

44 nnhold: Klage på vedtak om spesialundervisning for pesialundervisning / /2015 TKO/NM TKO/A nnhold: Retur av tinglyst dokument aulsbomoen, 234/1, fradeling av bebygd eiendom 2013/ /2015 GO/JO 234/0034 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: 020/0010 Klage på vedtak - øknad om dispensasjon fra reguleringsplan 020/ Hårbyløkka - søknad om fradeling 2015/ / GO/JO 020/0010 LA/HK Avsender Torill Grønberg nnhold: Varsel om pålegg om retting etter kommuneloven 60d annet ledd - Manglende oppfølging av vedtatte tiltak for støydemping ved Tistedal kunstgressbane Klage på støy og vond lukt fra kunstgress, - Tistedal tadion 2010/ / BA/HAB J75 BA/HAB Avsender Fylkesmannen i Østfold ide: 44 av 122

45 nnhold: UNNTAK FRA ARBDGVRRODN - KRONK YKDOM - MLDNG OM VDTAK Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / HO/RA OB/RA nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Are Anlegg A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / /2015 NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: Tilsynsrapport - etter tilsyn med behandlingsanlegg, inntakspunkt og vannforsyningssystem Lille rte vannforsyningssystem 2009/ / TFOR/MN M10 TFOR/MN Avsender Mattilsynet ide: 45 av 122

46 nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk nnhold: Tilstandskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: øknad om permisjon for å passe mindreårige barn Foreldrepermisjon helse 2011/ / R/MB B/LB T nnhold: akkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5 pesialundervisning / / RØKO/LJA RØKO/LJA ide: 46 av 122

47 nnhold: Oversendelse av dokumenter - akkyndig vurdering - tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud Refusjoner utgifter 2011/ / KUO/LT KUO/LT nnhold: Vedtak om godkjenning av sårbarhetsvurdering og sikringsplan for havneanlegg - Mølen Havneanlegg - NOHAL Halden havn ikring av havner 2009/ / TFOR/T FT offl KTK/TVA Avsender Kystverket sørøst nnhold: Refusjon for skoleskyss vårhalvår 2015 kyss skole 2008/ / KUO/KM KUO/KM nnhold: Refusjon for skoleskyss vårhalvår 2015 kyss skole 2009/ / KUO/KM KUO/KM ide: 47 av 122

48 nnhold: 501/ uttalelse til søknad om dispensasjon for riving og oppføring av pumpehus 501/ orgenfri - nytt bygg - vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 2015/ / BYG/W 501/0095 BYG/W Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Referat fra ansvargruppemøte 20.mai 2015 pesialundervisning / / TKO/A TKO/A nnhold: Tilsyn Risum ungdomsskole - bruk av kjemikalier - oppfylte pålegg HM - Risum u.skole 2009/ / RKO/KJG 440 RKO/KJG Avsender Arbeidstilsynet nnhold: edagogisk rapport Helseforhold / / RØKO/LJA RØKO/LJA ide: 48 av 122

49 nnhold: Reviderte dokumenter - byggesøknad på Østlund Rokke 123/ Østlund Rokke - nytt tilbygg 2015/ / BYG/M 123/0003 BYG/M Avsender Robin Damgaard nnhold: Merknad fra nabo - Bruksendring/Nybygg ølvgata 20, Gnr 160 Bnr / ølvgata 20 - Riving, ombygging og bruksendring 2015/ /2015 BYG/M 160/0410 BYG/M T Avsender Randi ommerseth nnhold: 159/ arkvn. 4 - øknad om VA-anlegg 159/ arkvn. 4 - øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 159/0157 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: Tilsynsrapport - etter tilsyn med behandlingsanlegg og vannforsyningssystem Lille rte vannforsyningssystem 2009/ / TFOR/MN M10 TFOR/MN Avsender Mattilsynet ide: 49 av 122

50 nnhold: 159/ kevn øknad om VA-anlegg 159/ kevn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 159/0148 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: øknad om redusert oppholdsbetaling barnehage - Redusert oppholdsbetaling i barnehage ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 32957/ KUO/KM B A10 KUO/KM nnhold: 159/ arkveien 6 - øknad om VA-anlegg 159/ arkveien 6 - øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 159/0158 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: Rapport etter vurdering pesialundervisning / / TKO/NM TKO/NM ide: 50 av 122

51 nnhold: Rapport etter vurdering pesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B BRBHG/MRØ nnhold: øknad om dispensasjon for vanning. Vanningsrestriksjoner 2015 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 32962/2015 TFOR/TOL M10 TFOR/TOL BU 109 Avsender Bengt chau ørensen nnhold: Arbeidsavtale - fast tilsetting Ansettelse 2015/ / R/KA R/KA T nnhold: Fotklinikken Nr. 1 - melding om fotpleievirksomhet Frisør-, hudpleie-, fotpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet 2015/ / BA/HAB J47 BA/HAB T Avsender Fotklinikken Nr. 1 ide: 51 av 122

52 nnhold: ak 15/094: Halden - Nemndas sammensetning og dokumentliste Barnevern - omsorgsovertakelse / / KAD/ABO TK trl. 144 F46 KAD/ABO Avsender Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold nnhold: Retur av tinglyst dokument 069/ Grimsrødhøgda 83 - søknad om deling 2014/ /2015 GO/JO 069/0573 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen nnhold: Forlengelse av avtale - NetCom basestasjon 179/ Holmen - NetCom basestasjon 2015/ / TFOR/T 611 TFOR/T Avsender Teliaonera Norge A nnhold: Regresskrav - Vannskade Våkemark 18 - Leif Risto Oskari Jerkrot Regresskrav - Vannskade Våkemark 18 - Leif Risto Oskari Jerkrot 2015/ / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender DNB Forsikring A ide: 52 av 122

53 nnhold: Avslag på søknad - rasmuspluss Mobilitet - skole nternasjonalisering av utdanning - rasmus 2015/ / TKO/RV A00 TKO/RV Avsender enter for internasjonalisering av utdanning nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32978/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: øknad om bosetting Bosetting av flyktninger i Halden Kommune ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32979/2015 NAV/L TF F30 NAV/L nnhold: Retur av tinglyst dokument 061/0293, Blåklokkeveien 39, oppheving av seksjonering 2015/ /2015 GO/JO 061/0293 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen ide: 53 av 122

54 nnhold: Byggesak 062/0662, Montér. ttersendte dokumenter 062/ Walkers gate 6 - søknad om rammetillatelse 2014/ /2015 BYG/M 062/0662 BYG/M T Avsender G tenseth Grimsrud Arkitekter A nnhold: Klage på vedtak pesialundervisning / /2015 TKO/RV TKO/RV nnhold: Tiltakskontroll og tømming av oljetanker - Folmer ntrepenør A Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/W K23 NAT/W Avsender Østfold Høytrykk A nnhold: Retur av tinglyst dokument 166/0011/032 Bueveien 5, innløsing av festetomt 2015/ /2015 GO/JO 166/0098 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen ide: 54 av 122

55 nnhold: Kopi: Klage på vedtak etter opplæringsloven kapittel 9A - kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN nnhold: 061/ Blåklokkevn øknad om VA-anlegg 061/ Blåklokkevn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 061/0270 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A nnhold: Klage på vedtak etter opplæringsloven kapittel 9A - Fylkesmannen opphever vedtaket kolemiljø / / GKO/HAN GKO/HAN nnhold: Retur av tinglyst dokument 230/0001/027 Kornsjøveien 1068, innløsing av festetomt 2015/ /2015 GO/JO 230/0037 GO/JO T Avsender Kartverket Tinglysingen ide: 55 av 122

56 nnhold: Flyttemelding levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Møtereferat Barnevern 2014/ / OKO/KGU OKO/KGU nnhold: Retting av mangler - arealopplysninger 196/ Fjordgløttveien 18 - øknad om oppføring av tilbygg 2015/ /2015 BYG/W 196/0013 BYG/W T Avsender Torje Olsen nnhold: nnsyn i prosessdokumenter 2014/ / KAD/VA TK trl KAD/VA T ide: 56 av 122

57 nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring 2015/ / HO/KG HO/KG T nnhold: Regresskrav - Tilbakeslag og tilstopping i det kommunale avløpsnettet. kadedato og Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 33006/ JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Crawford & Company (Norway) A nnhold: øknad om midlertidig brukstillatelse 082/ Asakåsen 46 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2014/ /2015 BYG/W 082/0023 BYG/W BU 8 Avsender Østfold Byggprosjektering as nnhold: Ønske om å få tilbud om språk 6-16 screening levsak 2011/ / FKO/BOJ FKO/BOJ ide: 57 av 122

58 nnhold: Årsrapport for skoleåret pesialundervisning / / KUO/KA KUO/KA nnhold: Anleggelse av ringledning strekning Lundestadveien - øtorp - oversendelse av kostnadsoverslag for en arkeologisk tilleggsregistrering Ringledning tappe / / TFOR/GH 610 TFOR/GH Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse - Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse / / JUR/RAN TF Q50 JUR/RAN Avsender arkeringskontoret v/ Anne Halvorsen nnhold: Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse - Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse / / JUR/RAN TF Q50 JUR/RAN Avsender arkeringskontoret v / Anne Halvorsen ide: 58 av 122

59 nnhold: Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse - Klagenemnda - Klage - Avslag på parkeringstillatelse / / JUR/RAN TF Q50 JUR/RAN Avsender arkeringskontoret v/ Anne Halvorsen nnhold: var på søknad om støttepedagog/ assistent - Bemanning og rekruttering av personale ved sebakke Barnehage 2012/ / BHG/WTH B 410 BHG/WTH nnhold: var på søknad om støttepedagog/ assistent - tyrkingsressurser Brekkerød barnehage 2009/ / BRBHG/MRØ B A10 BRBHG/MRØ nnhold: var på søknad om støttepedagog/ assistent- Karrestad barnehage 2014/ / KABHG/HHO B A10 KABHG/HHO ide: 59 av 122

60 nnhold: Avtale om bruksrett 070/ restegårdveien - Forespørsel om kjøp av tilleggsareal 2014/ / TFOR/AMB 611 TFOR/AMB Avsender Gudmund Mosebekk nnhold: var på tilsynsrapport , saksnr Tilsyn Karjolen & Absolute bar, Jernbanegata 6. Gnr:160 Bnr: / / BRANN/ROH M71 BRANN/ROH Avsender Absolute Bar A nnhold: Klage / Anmodning om vurdering av faktura. 037/ kanseveien 21 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2014/ /2015 BYG/TL 037/0055 BYG/TL T Avsender Kim Robin Haugen nnhold: ignert møtereferat fra Diverse 2015/ / R/L R/L ide: 60 av 122

61 nnhold: Retting av mangler - reviderte tegninger 035/ Øvre Wiig - Nytt bygg/fjøs 2015/ /2015 BYG/W 035/0001 BYG/W T Avsender Kjargaard Bygg A nnhold: Oppsigelse av deler av stilling Deltidsstillinger 2015/ / FAM/L FAM/L nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring 2013/ / R/MB HO/KG T nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/2016 kyss skole / / TKO/NM TKO/NM ide: 61 av 122

62 nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/2016 kyss skole / / TKO/NM TKO/NM nnhold: Uttalelse om tilstand og behov for særskilt tilrettelegging Helseforhold / / DDKO/KK DDKO/KK nnhold: Rapport ved skolebytte levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/2016 kyss skole / / BKO/NG BKO/NG ide: 62 av 122

63 nnhold: Oversender sakkyndig rapport fra ki og Fet T. levsak / / RØKO/CHO RØKO/CHO nnhold: Krav om inntegning av eiendom i matrikkelkartet 160/0004 Generalveien 21, krav om innlegging av grenser i matrikkelkartet 2015/ /2015 GO/JO 160/0004 GO/JO BU 2 Avsender Geir W. Dahl nnhold: Retningslinjer og vedtekter - iendomsskatt iendomsskatt henvendelser 2015/ /2015 ØKON/MB 232 ØKON/MB Avsender Thea Johansen nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold - skadeverk ved ruteknusing Diverse anmeldelser Os skole 2013/ / OKO/MLO 610 OKO/MLO Avsender Østfold politidistrikt ide: 63 av 122

64 nnhold: Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Barnevern / / BKO/AHN BKO/AHN nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse - nytt privat felles VA-anlegg - Buer til restebakke riv. VA - 213/0001 m.fl - Buer til restebakke - felles VA-anlegg. Buer & tenersrød vann og avløp A 2015/ /2015 BYG/O 213/0001 BYG/O Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder Barnevern / / BKO/AHN BKO/AHN nnhold: Tilbakemelding til offentlig melder Barnevern / / LKO/LML LKO/LML ide: 64 av 122

65 nnhold: Flyttemelding levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Komplettering av søknad 194/ Gamleveien Nord 15 - Oppføring av ny enebolig 2015/ /2015 BYG/M 194/0045 BYG/M Avsender Østfold Byggprosjektering as nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialpedagogisk hjelp / / KABHG/HHO B KABHG/HHO nnhold: Oversiktsplan 2030 fra Tanum kommune - Anbefalinger om anvendelse av jord og vassdrag Vassdragsforvaltning nningdalselven 2008/ / NAT/ØYG K54 NAT/ØYG Avsender Tanum kommune ide: 65 av 122

66 nnhold: Flyttemelding levsak / / DDKO/TOV DDKO/TOV nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / TKO/LG TKO/LG nnhold: øknad om permisjon ermisjon 2015/ / H/BA H/BA T nnhold: øknad om dispensasjon. 141/ B.R.A.-veien / B.R.A.-veien 55 - søknad om tillatelse til tiltak - skilt/reklame - fasade 2015/ /2015 BYG/W 141/0343 BYG/W BU 4 Avsender lektrovakuum A ide: 66 av 122

67 nnhold: Avtale mellom Halden kommune og dd og nningdalen Historielag Bibliotek Gamle restebakke 2015/ / K/TW C69 K/TW T Avsender dd og nningdalen Historielag nnhold: Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / ARK/AHA Q51 ARK/AHA BU 129 Avsender Gro Bell og issel Mørk-Tønnesen nnhold: Alderspensjon. ndring av grad Alderspensjon 2013/ / R/KA R/KA T nnhold: Retur av lånedokumenter nnfridde lån / slettede panteobligasjoner 2009/ / ØKON/ROV 251 ØKON/ROV Avsender Kommunalbanken Norge A ide: 67 av 122

68 nnhold: 064/ Frøyasvei 18 - Riving og nybygg Nabovarsel til kommunen / / TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender Mesterbygg Halden A nnhold: pesialundervisning pesialundervisning / / KUO/KA KUO/LT nnhold: Oversendelse av elevmapper levsak / / LKO/LML LKO/LML nnhold: 062/ torgata 16 - ndring av fasade og bruksendring Nabovarsel til kommunen / / TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender 16 Halden Bevaring og Utvikling A ide: 68 av 122

69 nnhold: riv. VA - 213/0001 m.fl - Buer til restebakke - felles VA-anlegg - Uttalelse riv. VA - 213/0001 m.fl - Buer til restebakke - felles VA-anlegg. Buer & tenersrød vann og avløp A 2015/ / BYG/O 213/0001 BYG/O Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: øknad Rekrutteringssak LDG TLLNG(R) OM FNGLLG FNGLHLTJNTN 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad om tiltrede og oppstart av bygging av -plasser til Tistedal skole Tomt til disposisjon for idrettsplass og barnehage TTF 2015/ /2015 TFOR/KN 610 TFOR/KN Avsender Tistedalen turn- og idrettsforening nnhold: 199/ Nabovarsel 199/ ddeveien øknad 2015/ / BYG/[Ufordelt] 199/0018 BYG/[Ufordelt] Avsender Knut Johannessen ide: 69 av 122

70 nnhold: 098/ rklæring - anvendelse av tomt 098/ Hjortsbergveien - fradeling 2011/ / GO/JO 098/1699 GO/JO T Avsender Grensen iendomsutvikling A nnhold: 085/ Kontrollskjema for oppstart og overtagelse av minirenseanlegg 085/ Torpedal - søknad om utslippstillatelse 2013/ /2015 NAT/ØYG 085/0001 NAT/ØYG Avsender Kingspan Miljø A nnhold: øknad om å videreføre skoleskyssordningen kyss skole / / FKO/BOJ KUO/KM nnhold: 061/ Glennevn øknad om VA-anlegg 061/ Glennevn øknad om VA-anlegg 2015/ / BYG/O 061/0266 BYG/O Avsender Høvik grus og anlegg A ide: 70 av 122

71 nnhold: 199/ Fagerholt - øknad om å få disponere tomt som boligtomt 199/ Fagerholt - øknad om å få disponere tomt som boligtomt 2015/ / BYG/W 199/0024 BYG/W Avsender Knut Olav ignebøen nnhold: Tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / TKO/NM TKO/NM nnhold: Tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / LKO/LML LKO/LML nnhold: Tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH ide: 71 av 122

72 nnhold: 063/ Kopi av vedtak fra tatens vegvesen vedr. dispensasjon fra gjeldende byggegrense for oppføring av garasje 063/ Tryms vei 42 - Bygging av garasje 2015/ /2015 BYG/LO 063/0041 BYG/LO Avsender tatens vegvesen, region øst nnhold: Retting av mangler 168/ Fiskeklevveien 14 - Oppføring av ny bolig med garasje 2015/ /2015 BYG/W 168/0114 BYG/W T Avsender Thorkil Johannesen nnhold: Retting av mangler 168/ Fiskeklevveien 20 - øknad om oppføring av ny bolig og garasje 2015/ /2015 BYG/W 168/0115 BYG/W Avsender Thorkil Johannesen nnhold: Retting av mangler 168/ Fiskeklevveien 24 - øknad om oppføring av bolig og garasje 2015/ /2015 BYG/W 168/0117 BYG/W T Avsender Thorkil Johannesen ide: 72 av 122

73 nnhold: Vedtak - skoleskyss 2015/ kyss skole 2012/ / FKO/BOJ FKO/BOJ nnhold: nformasjon om møte i konfliktrådet Diverse anmeldelser Os skole 2013/ / OKO/MLO 610 OKO/MLO nnhold: Mottatt opplæring ved ykehusskolen i Oslo Helseforhold / / GKO/HAN GKO/HAN T nnhold: Referat fra dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / R/MT R/MT Avsender NAV Halden ide: 73 av 122

74 nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tidsubestemt lønnstilskudd Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / LKO/KA LKO/ANG nnhold: 220/ Fløbergeien 35 - øknad om tillatelse til tiltak - tilbygg 220/ Fløbergeien 35 - øknad om tillatelse til tiltak - tilbygg 2015/ /2015 BYG/YNL 220/0048 BYG/YNL Avsender Aksel. ørlie nnhold: Launch of Mayors for eace nformation ystem Ordførere for fred - " Mayors for eace " 2014/ /2015 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Mayors for eace nformation ystem nnhold: Detaljregulering Oreid vest - Halden kommune Detaljregulering for Oreid 2015/ /2015 LA/HK L12 LA/HK Avsender er Mulvik A ide: 74 av 122

75 nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG ide: 75 av 122

76 nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG ide: 76 av 122

77 nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Vernepleiere i amlokaliserte boliger 2015/ /2015 R/HG A Ofl R/HG nnhold: øknad Rekrutteringssak Regnskapskonsulent/- rådgiver - vikariat, mulighet for fast 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak Regnskapskonsulent/- rådgiver - vikariat, mulighet for fast 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T ide: 77 av 122

78 nnhold: øknad Rekrutteringssak KOMMUNFYOTRAUT - MD FAGLG ANVAR 2015/ /2015 R/KA A Ofl R/KA T nnhold: øknad Rekrutteringssak Fagleder økonomi 2015/ /2015 R/MB A Ofl R/MB nnhold: øknad Rekrutteringssak Fagleder økonomi 2015/ /2015 R/MB A Ofl R/MB nnhold: øknad Rekrutteringssak Fagleder økonomi 2015/ /2015 R/MB A Ofl R/MB ide: 78 av 122

79 nnhold: Østerbo vangeliesenter - øknad om bruksendring Østerbo vangeliesenter - øknad om bruksendring 2015/ /2015 BYG/M L42 BYG/M Avsender Østerbo vangeliesenter nnhold: nformasjonsbrev, oppdragsgivere Forespørsel om oppdrag - bistand til enkeltbruker i en periode 2014/ /2015 B/LB TF G00 B/LB T nnhold: 168/ Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av bolig 168/ Hovsveien 45 - Byggeprosjekt 2012/ / BYG/W 168/0014 BYG/W T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: 064/0307, 0308 og 0309 Avslag på søknad om avkjørsel fra Njårdsvei 18A, B og C Halden kommune 064/0307, 0308 og 0309 Avkjørsel Njårdsvei 18A, B og C 2015/ / TFOR/GH Q01 TFOR/GH Avsender tatens vegvesen Region Øst ide: 79 av 122

80 nnhold: Retur av tinglyst erklæring om rettighet i fast eiendom Rassikring - Lavendelstredet 7 - søknad om støtte fra NV 2012/ / JUR/V X53 JUR/V Avsender tatens Kartverk nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tidsubestemt lønnstilskudd Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / FKO/AHJ FKO/AHJ nnhold: Kopi av brev vedr. ny saksbehandler i -tjenesten for pesialundervisning 2015/ / OKO/NA OKO/NA nnhold: Kopi av brev vedr. logopedisk utredning og vurdering pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH ide: 80 av 122

81 nnhold: Kopi av brev vedr. logopedisk utredning og vurdering pesialundervisning / / OKO/NA OKO/NA nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B BRBHG/MRØ nnhold: Kopi av brev vedr. tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / FKO/K FKO/K nnhold: øknad om TT-kort TT - transport / / KO/AN TF F11 KO/AN ide: 81 av 122

82 nnhold: Unntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Attføring 2014/ / HO/MHO HO/MHO nnhold: Kopi av brev tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / HKO/HKH HKO/HKH nnhold: Kopi av brev tilbakemelding henvisning pesialundervisning / / TKO/NM TKO/NM nnhold: øknad om forlengelse av permisjon 2015 ermisjon 2013/ / OKO/MLO OKO/G ide: 82 av 122

83 nnhold: akkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 pesialundervisning / / RØKO/LJA KUO/LT nnhold: øknad om legatmidler Legat til beste for studier og opplæring i Halden / / KUO/KA 241 KUO/KA Avsender Gimle skole nnhold: Møtereferat pesialundervisning 2015/ / OKO/NA OKO/NA nnhold: øknad om legatmidler Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ / FAT/HMK 241 FAT/HMK Avsender Gimle skole ide: 83 av 122

84 nnhold: Klage på vedtak/nye opplysninger ifht sak 2015/ øknad om støttepedagog / assistent barnehageåret / /2015 KUO/KM TF A21 KUO/KM Avsender Høvleriet Barnehage nnhold: Oppsummeringsmøtet blir utsatt pesialundervisning / / GKO/HB GKO/HB T nnhold: Oppsummeringsmøtet blir utsatt pesialpedagogisk hjelp / /2015 KUO/LT B BRBHG/MRØ nnhold: varbrev kommuneadvokaten "Krav om dokumentasjon" Nedbemanning - søksmål 2015/ / KAD/VA TK trl. 144 X48 KAD/VA ide: 84 av 122

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.07.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.08.2015 nnhold: Hjelp til å finne eksempel på

Detaljer

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 22.06.2015 nnhold: Søknad funksjon elevrådskontakt

Detaljer

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 11.01.2016 nnhold: Søkers kommentarer til nabomerknad

Detaljer

Journaldato: 19.7.2013-25.7.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 19.7.2013-25.7.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.7.2013-25.7.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 29.07.2013 nnhold: øknad om tiltak uten ansvarsrett

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 22.07.2014 Tillatelse til tiltak - rubbhaller - gnr 30 bnr 158 - Rolf Olsens vein 32 Midlertidig

Detaljer

Journaldato: 24.08.12-30.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.08.

Journaldato: 24.08.12-30.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 24.08.12-30.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 03.09.2012 nnhold: øknad om arrangement på Fredriksten

Detaljer

Journaldato: 06.02.15-12.02.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.

Journaldato: 06.02.15-12.02.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.02.15-12.02.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 16.02.2015 nnhold: Søknad om handicaprampe tablering

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 22.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført

Journaldato: 22.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 23.07.2014 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens makskrav til antall p-plasser

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Journaldato: 18.9.2015-24.9.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.

Journaldato: 18.9.2015-24.9.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015-24.9.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 28.09.2015 nnhold: Arbeidsavtale Vikar/engasjement

Detaljer

Journaldato: 15.05.15-21.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 15.05.15-21.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.05.15-21.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.05.2015 nnhold: Detaljplan Tyska - ny revisjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.11.2016 Søknad om tilskudd til leirskoleopphold Tilskudd leirskoleopplæring Hvaler

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.03.2017 Tillatelse - utriggere til flytebrygge - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS

Detaljer

Journaldato: 19.04.13-25.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.04.

Journaldato: 19.04.13-25.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.04.13-25.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 29.04.2013 nnhold: Tinglyst erklæring om veirett 230/0001/005,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1123-7 Regdato:28.03.2012 Arkivkode:GBNR 35/21 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SMV SAR Geir Henning Solbakken Dok.beskr: HYTTE PÅ TOMT NR. 5 I GREVSJØLIA HYTTEFELT - GBNR 35/21 Saksnr:

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. 42/1 Røyken - Svar på klage på vedtak om SMIL 2014 2014/588-4 17151/2014 12.08.2014 08.08.2014

Offentlig journal. 42/1 Røyken - Svar på klage på vedtak om SMIL 2014 2014/588-4 17151/2014 12.08.2014 08.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 12.08.2014 nnhold: 42/1 Røyken - Svar på klage på vedtak om SML 2014 42/1 Røyken - SML 2014 2014/588-4 17151/2014 Karine Graff

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Orientering om representantskapsmøte

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 12.09.2014 nnhold: Tilbud om vikariat ersonalmappe - 2014/3682-1 19568/2014 03.09.2014 nnhold: Tilbud om fast stilling som

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11.

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11-29.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging

Detaljer

Journaldato: 09.10.15-15.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.

Journaldato: 09.10.15-15.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10.15-15.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.10.2015 nnhold: Søknad om elevpermisjon november

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - ny tomannsbolig - 4/222 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2017 Bonum svar på nnsyn - Rammesøknad - 13/77 nnsynsbegjæringer 2017 2017/160-34 6154/2017

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.11.2016 Valg av foreldrerepresentanter for barnehageåret 2015/2016 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: ELEVMAPPER Lnr: 6208/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 5259/11 Reg.dato: 28.04.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: ELEVMAPPER Lnr: 6208/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: 5259/11 Reg.dato: 28.04.11 Side 1 11/1285-3 U Datert: 28.03.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.SS.SS. Til: ************************************************************ Saksb: OK.SS.POV Innhold: SVAR - ANMODNING

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.07.2016 nnhold: Byggetillatelse - tilbygg til låve - 29/6 Søknad om påbygg, tilbygg og endring

Detaljer

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02-03.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse

Detaljer

Journaldato: 12.11.10-18.11.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 12.11.10-18.11.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.11.10-18.11.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 22.11.2010 nnhold: øknad om utvidet skjenkebevilling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00362-3 N Dok.dato: 03062009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Journaldato: 02.11.12-08.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 02.11.12-08.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.11.12-08.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 12.11.2012 nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Barnevern

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015-15.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.

Journaldato: 8.1.2015-15.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015-15.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.01.2015 nnhold: Varslingsdokumenter. Hovsveien

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08.

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08-19.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.08.2015 nnhold: Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: SMS sendt til internpostbudet

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2015 Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 Boplikt gnr 10 bnr

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12-14.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.12.2015 Oversendelse av sak Tillatelse til tiltak stikkledning for VA 23/10/79 2015/2101-6

Detaljer

Journaldato: 31.05.13-06.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 31.05.13-06.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.05.13-06.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.06.2013 nnhold: Forslag til frivillig gjeldsordning

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.06.2017 Eiendomsopplysninger 49/5/52 Eiendomsopplysninger 2017 2017/19-222 13111/2017 Tore

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2722-27 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Navn: Solberg Maskin AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak - 87/1 deponering av myrjord - ileggelse av overtredelsesgebyr Saksnr: 15/2152-2

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 31.10.2011 nnhold: ndividuell oppfølgingsplan Attføring/omskolering/utprøving

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.07.2014 Svar - Søknad om forlenget permisjon Personalmappe Sylvi Johansen

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.04.2017 Bytte av vannmåler på eiendom 4/127 Dapa 23 Bytting av vannmålere - korrespondanse

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 01.08.2017 Svar på henvendelse - utvidelse av hytter - 30/117 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 42/5 - Sydengveien 186 Søknad om VA

Detaljer

Offentlig journal. Hjelpemidler under ferie på Hvaler 2016/ /

Offentlig journal. Hjelpemidler under ferie på Hvaler 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-08.05, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2016 nnhold: Hjelpemidler under ferie på Hvaler Hjelpemidler i forbindelse med

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.03.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 53/317 Oppføring av bolig og garasje-

Detaljer

Journaldato: 11.01.13-17.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 11.01.13-17.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01.13-17.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.01.2013 nnhold: generklæring 160/102 seksjon

Detaljer