Infobrosjyre for Hole kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infobrosjyre 2015. for Hole kommune"

Transkript

1 Infobrosjyre 2015 for Hole kommune

2 ALFABETISK STIKKORDSLISTE MED TELEFONNUMRE: A Adopsjon Adressering / Alderspensjon Arbeidsgiveravgift Arbeidssenter / Arbeidssøker Arkiv /24 Attføring Avgiftskontor / 53 Se oversikt side... 5 B Barnehager: Se oversikt side Barnebidrag Barnetrygd Barnevern Beredskap Besøkshjem Bibliotek / 34 Boligtilskudd Bostøtte Brannsjef Byggesak / 69 / 71 D Dagpenger Delesaker Drift/ bygg / Dyrevernnemnda/Mattilsynet E Egenandeler Ergoterapeut Etablererveiledning F Familievernkontor Fastlegeordningen Feier / Fiskeforvaltning Flyktningekoordinator Folkeregister Fontenehuset Forliksråd Fosterhjem Frisklivssentralen / Frivilligsentralen / Friluftsliv Funksjonshemmede / 09 Fysioterapi / 17 / 19 Fødselspenger G Gjenvinningsstasjonen eller Gebyrer: Se side... 5 H Helsesøster / 21 / 22 / 24 Hjelpemidler Hjemmehjelp / 63 Hjemmesykepleie / 61 Hole Bo- og rehab. senter HRA Husbankordninger I Idrett Informasjon IT / 07 / 08 / 09 J Jordbruk Jordmor, man/tor K Kart- og delingsforretninger / 66 / 74 Kirkekontor Kloakk, drift komm. anl eller Kommunehelsetjenesten Kommuneplan Konfliktråd Konsesjoner, eiendommer Kontantstøtte Kreftkontakt Krykkeutlån Kultur / 02 Kulturskole / 99 L Landbrukskontor Ledningskart vann/avløp eller Ledsagerbevis Lege (Hole Med. senter) Legevakt Logoped Lønns-/trekkoppgaver M Mattilsynet/Dyrevernnemda Miljø N NAV Hole: Se oversikt side Næringsutvikling eller O Omsorgsboliger generelle spm Oppmåling / 66 / 74 Ordfører Overformynderi P Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Pasientreiser Pedagogisk psykologisk tj./kppt / 94 eller / 213 / 214 Plansaker / 64 Pleie og omsorg Post i butikk Kiwi, Vik senter Joker, Sundvollen Postmottak / 19 Prestekontor Psykiatri Publikumskontor R Reguleringsplaner / 64 Rehabilitering/jobb/arbeidsliv Rehabiliteringsopphold Renseanlegg, driftsansvarlig eller Ringerikes Blad Ringeriksbadet Ringeriks-Kraft AS Rusomsorg Rådmann S Salgsbevilling Seksjonering / 71 Selvangivelse/Skattekontor Septiktømming SFO: Se oversikt side Situasjonskart / 66 / 67 / 74 Skatteoppkreveren Skjenkebevilling Skogbruk Skoler: Se oversikt side Skoleskyss Snøbrøyting Sosialkontor Spillemidler, idrett/anlegg / 02 Startlån Statens Vegvesen Støttekontakt / Koordinerende enhet:... Svangerskapskontroll Sundjordet bofellesskap Sykehjem Sykehus Søknad om treningstid i gymsaler, Kleivhallen og Holehallen Søppeltømmming, HRA T Tannhelsetjenesten Tekniske hjelpemidler eller Tinglysing Tingretten, Hønefoss Transporttjeneste for funksjonshemmede; TT-tjeneste Trygd V Vaksinasjon / 21 / 22 / 24 Vannverk, driftsansvarlig Vannmåler, leie Vakttelefon, u/arbeidstid Veier kommunale, driftsansvarlig Viltforvaltning Viltutvalget / Voksenopplæring Ø Økonomisjef

3 ALFABETISK NAVNELISTE MED TELEFONNUMRE: A B D E Amlien, Rannveig Andreassen, Tommy Andresen, Bente Ragnhild Andresen, Inger Johanne Arbeidssenteret Arnesen, Irene Haglund Arnesen, Magnus Askilsrud, Siw Inger Austgard, Håvar Bakke, Hege Bendz, Hilde / Berg, Elmer Berg, Wenche Irene Berg-Leirvåg, Tom Berger, Per R Berrefjord, Siri Bigum, Aleksander Bikset, Maria Bjerke, Trude Bratsberg, Lillian Tangen Breien, Nina Bråthen, May Britt / Dahl, Emilie Demensteam, onsdager Dybdal, Rikke Marie Dæhli, Per Englund, Lill Ellingsen, Heidi K / Enger, Mette Eriksen, Heidi F G H Fabini, Johannes Frivilligsentralen Frydenberg, Roar Fuglum, Anne Marit Hamstad Frisklivssentralen / Gjesdal, Benedicte Brigg Grønvold, Runar Gulbrandsen, Monica Gythfeldt, Siri / Gaarder, Bernt Ivar Hagelsteen, Marthe / Halden, Hans Henrik / H Hatlinghus, Martine Gildberg / Haugan, Marthe Heggelund, Morten / Helgelandsmoen barnehage Hellenæs, Gitte C Helsesøster / 21 / 22 / 24 Herdlevær, Heming / Hole ungdomsskole Faks Hovland, Torill Wenche / Høyesveen, Jan Magne I J K Ingthorsdottir, Hrefna Johansen, Anniken Johansen, Knut-Arild Johansen, Magne Johnsen, John Jordal, Elin Didriksen Karlsrud, Kristin Kristoffersen, Bente Kulturskolen / 99 Kvernstrøm, Berit L M N Lafton, Heidi / Landrø, John-Morten / Langslet, Astrid Langvandsbråten, Steinar / Larsen, Marit Lehne, Arne Leine, Elisabeth Lijkendijk, Lena Søreide / Linde, Agnete / Lindseth, Ivar / Lorentsen, Marit Smedby / Ludmann, Merete Lykken, Maylinn Holmby Lærum, Jan-Inge Løken, Rune Løken barnehage /48 Mandt, Pia Frog / Moe, Bente Moen, Borghild Bretun MS-TEAM NAV Hole Nereng, Anne N O P R S T V W Ø Å Nordahl, Tone Nordhagen, Jane / Nymo, Lina / Nystad, John Næss, Inger-Lise Dysthe Oppenhagen, Ingvild Orebråten, Terje Pedersen, Espen / Pjåka, Susanne Rognlien, Marte Røed-Bottenvann, Eline / Røyse skole Faks Samuelsen, Monica / Selte, Roy Arne SFO se oversikt side...8 Skaane, Bente Skaar, Elsebet Skatteetaten Skjedsvold, Marit Ann / Skjervum, Hanne Skogheim, Ole Erik Skogmo, Mette Skutberg, Linda / Smerud, Odd Richard Sollihøgda barnehage / Stuve, Hanne Sundby, Svend Otto Sundjordet bofellesskap Sundvollen barnehage /59 Sundvollen oppvekstsenter Faks Svensrud naturbarnehage / Syversen, Kari Sørensen, Solveig Tangestuen, Ståle / Thingelstad, Ingri Tranum, Birthe Vik formingsbarnehage /37 Vik skole Faks Wold, Jan Øverli, Martha Iren Østrem, Caroline Åmodt, Hege Aasnæss, Elin /

4 HOLE kommune Eventyrlig fortid eventyrlig fremtid Rådmannens ledergruppe: Ståle Tangestuen, Marit Smedby Lorentsen, Elmer Berg, Elin Aasnæss og Heming Herdlevær Små logoer (til bruk på f.eks små annonser): NYTTIG INFORMASJON Arkiv/Post: Kari Syversen, Benedicte Brigg Gjesdal og John Johnsen Rådmannens Ledergruppe INNHOLD Alfabetisk stikkordsliste s. 2 Alfabetisk navneliste s. 3 Rådmannens ledergruppe s. 4 Personalavdelingen s. 4 Logoer Økonomiavdelingen for brev etc: s. 5 Informasjonsavdelingen s. 5 Pleie, rehabilitering, omsorg s. 6 Tiltak funksjonshem., Helse s. 6-7 Lege, Fysioterapi, Tannlege s. 9 Krisesenter, Veterinærvakt s. 9 Ringeriksbadet, Frisklivssentralen s. 9 IT-avdelingen s. 10 Teknisk/Eiendom s.10 Areal/Byggesak s. 10 Landbruk, Feier s. 12 Gjenvinn.stasj., Renovasjon s. 12 Barnehage, Skole s Kultur og fritid s. 14 Bibliotek, Frivilligsentralen s. 14 Kirken s. 15 Ungdomsklubb/Fritidsklubb s. 15 Aktuelle tlf.nr. s. 15 Politisk virksomhet s. 16 NAV Hole s. 17 HOLE kommune Eventyrlig fortid eventyrlig fremtid HOLE kommune Hole kommunes viktigste informasjonskilder er nettsiden og vår offisielle Facebook side https://www.facebook.com/holekomm Vi anbefaler at du følger oss her for å få nyttig informasjon, og for å gi oss tilbakemeldinger. På nettsiden finner du viktige skjemaer, postlister, politiske saksdokumenter, møteplaner, skolerute, kommunale avgifter og gebyrer samt mye mer innen kommunens tjenestetilbud. Offisiell post til Hole kommune skal sendes til: (ikke direkte til saksbehandler). Ønsker du dialog med oss? Du kan kontakte informasjonstjenesten direkte ved å klikke på chat ikonet på nettsiden. Tangestuen, Ståle Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Berg, Elmer Personalsjef Herdlevær, Heming Kommunalsjef for tjenesteområdene Teknisk/ Eiendom, Areal- og byggesak, Kultur og Fritid. Beredskap. Lorentsen, Marit Smedby Kommunalsjef for tjenesteområdene Pleie, rehabilitering og omsorg, Tiltak funksjonshemmede, Helse, NAV Hole, Skole og barnehage. Aasnæss, Elin Stedfortreder for rådmann Arbeid, Trygd, sosial, psykiatri, flyktninger og barnevern Tlf Hole kommune og NAV: Postadresse: Hole herredshus, Viksveien 30, 3530 Røyse Ekspedisjonstid: Alle hverdager: Kl Informasjonstjenesten: Johannes Fabini og Inger Johanne Andresen Personalavdelingen: Espen Pedersen Personalavdelingen Organisasjons- og personalsaker, sysselsettingstiltak, lærlinger, HMS, personalforsikringer Berg, Elmer Personalsjef Pedersen, Espen Personalrådgiver H/R

5 Lønn: Odd Richard Smerud og Susanne Pjåka Politisk Sekretariat: Agnete Linde og Marthe Hagelsteen Økonomi: Rannveig Amlien, Bente Skaane, Berit Kværnstrøm og Marit Larsen Økonomiavdelingen Innkjøp, regnskap inkl. leverandørfakturaer, fakturering og innfordring kommunale avgifter, lønn, budsjett, finans og økonomirapportering. Aasnæss, Elin Økonomisjef Amlien, Rannveig Rådgiver Fakturering kommunale avgifter. Husleie, refusjoner, annet. Kværnstrøm, Berit Rådgiver regnskap kommunen og kirkelig fellesråd Langslet, Astrid Fagansvarlig lønn Larsen, Marit Rådgiver Fakturering og innfordring kommunale avgifter. Eiendomsavgifter, byggesak, innfordring, betalingsutsettelse. Pjåka, Susanne Konstituert fagansvarlig lønn kommune og kirkelig fellesråd Skaane, Bente Regnskapsfaglig ansvarlig kommunen og kirkelig fellesråd Smerud, Odd Richard Konsulent lønn og regnskap Spørsmål om fakturagrunnlag rettes til det enkelte tjenestested. Informasjonsavdelingen Overordnet informasjonsarbeid, kommunens internettsider og sosiale medier, publikumskontor, politisk sekretariat, arkivtjeneste, parkeringstillatelse for forflytningshemmede og ledsagerbevis. Hagelsteen, Marthe Formannskapssekretær/avd.leder Andresen, Inger Johanne Publikumsansvarlig Fabini, Johannes Publikumskontor Gjesdal, Benedicte Brigg Arkivleder Johnsen, John Intern transporttjeneste/post Linde, Agnete Utvalgssekretær/Informasjonsmedarbeider Syversen, Kari Arkiv Kommunale priser og gebyrer Fullstendig oversikt over alle kommunale priser/gebyrer på kommunale tjenester fåes på eller ved henvendelse til Publikumskontoret. Kontoopplysninger Konto for skatt Konto for betaling av kommunale tjenester: Kommunal fakturering Feil på betalingsgrunnlaget eller adresseforandring rettes til Spørsmål om betalingsavtaler rettes til Eiendomsgebyrer (vann, avløp) har 3 terminer pr. år: 1 termin forfall: 20. mars 2 termin forfall: 20. juli 3 termin forfall: 20. november Skatteoppkrever Felles skatteoppkrever for Hole og Ringerike. Alle henvendelser og spørsmål om betaling av skatt rettes til Besøksadresse: Ringerike Rådhus osloveien 1. Postadresse: Postboks Hønefoss Skatt Sør Telefon Ekspedisjonstid: kl Selvangivelse Flyttemelding Navnendring Besøksadresse: Stabelsgt. 7/9 Hønefoss Postadresse: Postboks Tønsberg 5

6 Hole Bo- og rehabiliteringssenter: Hrefna Ingthorsdottir, Martha Øverli og Hanne Skjervum Hjemmesykepleien: Annette Danielsen, Hanne K. G. Rustand, Anne B. Forbord og Kari Thaulow Bremnes Hjemmetjenesten: Gitte C. Hellenæs, Monica Samuelsen, Elisabeth Leine og Heidi K. Ellingsen. Pleie, Rehabilitering og omsorg Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, synhørselskontakt, TT-kort, langtidsavdeling, rehabiliteringsavdeling, ergoterapeut, hjelpemiddellager, fysioterapeut, omsorgsboliger, dagsenter, Demensteam, MS-Team Fuglum, Anne Marit Hamstad Tjenesteleder HOLE BO- OG REHABILITERINGSSENTER Rudsøgardsvn. 22, 3531 Krokkleiva: Ekspedisjon / 02 Lafton, Heidi Elisabeth Institusjonsleder Øverli, Martha I Konsulent Nordahl, Tone Rådgiver Kjøkkenet Sollien, Gerd Ellen Kjøkkensjef Langtidsavdelingen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattevakt Heltberg, Jane Konstituert gruppeleder Rehabiliteringsavdelingen Ingthorsdottir, Hrefna Gruppeleder Vaktrom Ergoterapeuter/Hjelpemiddellager Bakke, Hege Man, tir, tor kl Skjervum, Hanne Fysioterapeuter Hatlinghus, Martine Gildberg Fysioterapeut, Barn og langtidsavd kommune.no Likjendijk, Lena Søreide Fysioterapeut, Rehab. og barn Fægri, Lasse Ambulerende vaktmester Ons/tor kl HJEMMETJENESTEN Rudsøgardsvn. 22, 3531 Krokkleiva: Ekspedisjon / 67 Ellingsen, Heidi K Leder hjemmetjenesten Bråthen, May-Britt Avd.leder hjemmehjelp Hørsel- og synskontakt Samuelsen, Monica Avd.leder Hjemmesykepleien Hellenæs, Gitte C Konsulent Leine, Elisabeth Palliativ sykepleier, Kreftkontakt OMSORGSLEILIGHETER Sundjordet bofellesskap Gamleveien 2A, 3531 Krokkleiva: Moe, Bente Marit Leder bofellesskapet Dagsenter Man/ons Demensteam Onsdager Vikstunet omsorgsboliger Viksveien 29, 3530 Røyse: Vakttelefon MS-Team Tir kl Tiltak for Funksjonshemmede Dybdal, Rikke Tjenesteleder Moen, Borghild Bretun Konsulent 6

7 Hole Arbeidssenter: Mona Johannessen, Monica Nyhus, Gunhild Brekka, Svend Otto Sundby og Truls Hagen Helsestasjon: Marit Ann Skjedsvold, Torill Wenche Hovland og Lillan Tangen Bratsberg Hole Arbeidssenter Mobil Svend-Otto Sundby Leder Bolig A Runar Grønvold Boligleder Bolig B Bente Kristoffersen Boligleder Gamleveien 2 B Siw Inger Askilsrud Boligleder HELSE Fysioterapi, tekniske hjelpemidler, helsestasjon, miljørettet helsevern, kommunal pedagogisk psykologisk tjeneste Skutberg, Linda Tjenesteleder/Helseleder Gaarder, Bernt Ivar Kommunelege, Mandag. Hatlinghus, Martine Gildberg Fysioterapeut, Barn og langtidsavd kommune.no Johansen, Anniken Fysioterapeut Likjendijk, Lena Søreide Fysioterapeut, Rehab. og barn Sørensen, Solveig Fysio/-manuellterapeut, Leder Frisklivssentralen Lykken, Maylinn Holmby Ernæringsrådgiver, friskliv Dahl, Emilie Spesialpedagog Åmodt, Hege Spesialpedagog Hovland, Torill Wenche Ledende helsesøster Bratsberg, Lillan Tangen Helsesøster Man/ons/tor ulike uker Enger, Mette Helsesøster, Man/ons/tor Mandt, Pia Frog Helsesøster Skjedsvold, Marit Ann Helsesøster Skogmo, Mette Helsestasjonsmedarbeider, Tir/ons. Jordal, Elin Didriksen Jordmor, Man/tor. Imsgård, Tonje DUO-veileder, Torsdag. Røed-Bottenvann, Eline Kommunepsykolog Breien, Nina Psykolog Næss, Inger-Lise Dysthe Ped.psyk.rådgiver Skaar, Elsebet Ped.psyk.rådgiver Helsesøstertjenesten Ved helsestasjonen utføres hjemmebesøk etter fødsel, barselgrupper, sped- og småbarnsundersøkelser, foreldreforberedende kurs, vaksinasjonstilbud, skolehelsetjeneste, smittevern og tuberkuloseundersøkelse. Henv. direkte til helsesøstrene. Tlf / 21 / 22 / 24, eller til helsestasjonsmedhjelper. Tlf (tir/ons) Jordmortjenesten Tlf Mandager og torsdager kl jordmortjenester html Svangerskapsomsorg, veiledning og foreldreforberedende kurs. HJemmebaserte tjenester Består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, installering av trygghetsalarmer, hverdagsrehabilitering samt omsorgsboliger. Leder for hjemmebaserte tjenester er Heidi Ellingsen. telefon / Nærmere informasjon og søknadsskjema fås på eller til Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsavdelingen tlf

8 KPPT: Emilie Dahl, Inger-Lise Dysthe Næss, Hege Åmodt og Elsebet Skaar Tiltak funksj.hemmede: Rikke Dybdal og Borghild Bretun Moen Sundjordet bofellesskap Hjemmesykepleien Hjemmesykepleien dekker behov som har med pasientens fysiske helse. Hjemmesykepleien er et døgnkontinuerlig tilbud hvor formålet er å bo lengst mulig i eget hjem. Henvendelsen kan komme fra pasienten selv, pårørende, naboer, lege, sykehus eller andre. Man trenger ikke henvisning fra lege for å få hjemmesykepleie. Hjemmehjelp Hjemmehjelp og praktisk bistand er en effektiv forebyggende tjeneste som gjør det mulig for personer å fortsette å bo i eget hjem. Rengjøring og tilsyn er viktige bestanddeler i tjenesten. Av og til kombineres hjemmehjelp/hjemmesykepleie gjennom at brukerne også trenger bistand til personlig stell. Trygghetsalarm Kommunen tilbyr i hovedsak trygghetsalarm til alle med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten tildeles etter søknad og vurdering av behov. Kreftkontakt Er du selv eller noen i din familie rammet av kreft? Trenger du råd og veiledning eller noen å snakke med? Ta kontakt med Kreftkontakt og palliativ sykepleier Leine, Elisabeth Parkeringstillatelse for Forflytningshemmede Informasjon og skjema fås ved henvendelse til Publikumskontoret tlf eller Legeerklæringsskjema skal fylles ut av legen og passfoto skal vedlegges og merkes med navn på baksiden. Parkeringstillatelsen er ikke knyttet til kjøretøy, men til kortinnehaver personlig. Det kan brukes enten kortinnehaver kjører selv eller er passasjer. Søknad sendes Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse. Bytte av fastlege Du kan finne og bytte fastlege på Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Pasientreiser Pasientreiser Buskerud drives av Vestre Viken HF. Åpningstider: man. - tor. kl fre kl Bestilling av drosje med rekvisisjon fra lege må bestilles virkedagen før på tlf Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-tjeneste Funksjonshemmede og eldre som ikke kan bruke offentlige transportmidler kan søke. TT-tjenesten kan brukes når du skal handle, på besøk, på møter og andre aktiviteter. Kun nye søkere må legge ved legeerklæring. Alle søkere må sende inn et passbilde eller lignende som skal vedlegges søknaden. Søknads- og legeerklæringsskjema fås ved henvendelse til tlf , eller hvor du kan skrive ut skjemaer og lese mer om ordningen. Søknaden sendes Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse. Utlån av tekniske hjelpemidler På det kommunale hjelpemiddellageret på Hole Bo- og rehabiliteringssenter, Rudsøgardsveien 22, kan man låne tekniske hjelpemidler for å dekke midlertidige behov. Dette gjelder hjelpemidler som for eksempel krykker, rullator, rullestol, toalettforhøyer osv. Utlånet er gratis. Nærmere informasjon ved ergoterapeutene på tlf Utprøving og søknad på tekniske hjelpemidler til varig utlån til voksne over 18 år. Kontakt ergoterapeutene på tlf Utprøving og søknad på tekniske hjelpemidler til varig utlån til barn under 18 år. Kontakt fysioterapeutene på tlf HVerdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg over 18 år som bor i Hole kommune og som har opplevd et funksjonsfall. Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens du bor i eget hjem. Den starter med spørsmålet Hva er viktig i ditt liv?. For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter. Høres det ut som om Hverdagsrehabilitering kan være noe for deg? Ta kontakt med vårt team eller tlf Pensjonisttrim 62+ Tilbudene er gratis og i regi av fysioterapitjenesten i Hole Kommune. Telefon Stoltrim: Åpent for alle. Tirsdag kl i 1.etg. Vikstunet. Gymnastikk til musikk: Åpent for alle. Mandag kl på Hole ungdomsskole. Styrkegruppe for menn (62+): Påmelding til fysioterapitjenesten onsdag kl og torsdag kl i styrkerommet på Arbeidssenteret, Sundvollstranda. 8

9 Helse: Eline Røed-Bottenvann og Linda Skutberg Fysioterapi: Lena Likjendijk og Martine Gildberg Hatlinghus Hverdagsrehabilitering: Arnlill Ulven og Anniken Johansen Frisklivssentralen: Maylinn Holmby Lykken og Solveig Sørensen Tannhelsetjenesten, Skoletannlegen Hole Tannklinikk Vik Torg, 3530 Røyse Europeisk helsetrygdkort Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111. Du bestiller helsetrygdkort på Du kan også bestille helsetrygdkortet ved å ringe: HELFO Servicesenteret Hole Medisinske senter Vik Torg, 3530 Røyse Nødtelefon Telefontid: kl og Åpningstid: kl Bernt Ivar Gaarder Øyvind Haugeto Claudia Køller Alf Næstvold Aud Marie Prøsch Vik Turnuslege Hole Fysioterapi Vik Torg, 3530 Røyse Åpningstid: kl Andor Breivik Liv Bæra Grøtnes Gunhild Ragnes Krisesenteret i Hønefoss Fysisk-/psykisk mishandling Er du utsatt for vold av noen som står deg nær? DØGNÅPENT VETERINÆRVAKT i Hole & Ringerike Tlf Hverdager kl samt helger og helligdager hele døgnet. INTERKOMMUNAL LEGEVAKT for Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Sigdal Ringerike sykehus Arnold Dybjordsvei 1, 3511 Hønefoss Tlf Åpningstid: kl samt helger og høytider hele døgnet Telefonen er sykepleierbemannet hele døgnet. Ring legevakten før du kommer. Legevakten tar betaling etter faste takster: for konsultasjon hos lege, for medisinsk utstyr og medisiner. Barn under 16 år betaler ikke for konsultasjon hos legen. Andre nyttige telefonnummere: Ambulanse 113 Giftinformasjon (hele døgnet) Tannlegevakt Lør, søn, og helligdager. Frisklivssentralen er et tilbud til deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Vi har også tilbud til deg som strever med søvnvansker eller milde til moderate depresjonsplager. Vi har individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Ta kontakt hvis du trenger hjelp til å endre levevaner, uansett om du ønsker å delta på gruppetilbudene eller ikke. Vi har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet. Vi kan gi deg informasjon om hvor du kan finne aktiviteter og tilbud som vil passe for deg. Tlf / Besøksadresse: Furuhallveien 17B, Helgelandsmoen Næringspark AS. Tlf Åpningstider: Man/ons Tir/fre Tor Lør/søn Actic Trening & Bad Tlf Åpningstider: Man/ons Tir/fre Tor Lør/søn

10 IT-avdelingen: Aleksander Bigum, Tommy Andreassen, Marius Norli og Nicolai Bråthen Berg Teknisk drift/vedlikehold: Magnus Arnesen, Arne Lehne, Roar Frydenberg og Ole Erik Skogheim. IT-avdelingen Drift av IT-systemer Bigum, Aleksander IKT-ansvarlig Andreassen, Tommy IKT-konsulent Bråthen Berg, Nikolai Lærling Norli, Marius Lærling Teknisk / Eiendom Tjenesteleder. Vakant Drift og vedlikehold av kommunale veier, vann- og kloakkanlegg, gjenvinningsstasjon, friluftsarealer/idrettsanlegg, bygg, eiendomsforvaltning. Berg-Leirvåg, Tom Prosjektleder Drift vei, vann og avløp Kontorer/lager på Helgelandsmoen næringspark. Selte, Roy Arne Driftansvarlig vei Lehne, Arne Driftansvarlig vann/avløp. Frydenberg, Roar Driftsansvarlig vannverk Tlf. Hole vannverk Andersen, Frank Espen Fagarbeider Arnesen, Magnus Fagarbeider Skogheim, Ole Erik Fagarbeider Drift og vedlikehold Veier Riksveier E16: Statens Vegvesen har ansvar for gatelys og vedlikehold av E16. Ved feil kontakt tlf eller Fylkesveier: Statens Vegvesen har ansvar for gatelys og vedlikehold av fylkesveiene. Ved feil kontakt tlf eller Fv. 155 Sundvollen Utstranda - Gamle E16 Fv. 156 Sundvollen Åsa Fv. 157 Vollgata Hurum Kalkverket Fv. 158 Vik Hundstad Leine Gomnes Helgeland Helgelandsmoen Fv. 160 Svendsrudkrysset Svarstad Bønsnes Kommunale veier: Hole kommune har ansvar for gatelys og vedlikehold av kommunale veier og gangveiene langs fylkesveiene. Ved feil kontakt tlf eller på under mitt nabolag. Oversikt over kommunale veier, gangveier og private veier med kommunalt vedlikeholdsansvar finner du på Vakttelefon Benyttes utenom ordinær arbeidstid. Drift og vedlikehold bygg Langvandsbråten, Steinar Leder bygg/drift Høyesveen, Jan Magne Driftstekniker Johansen, Magne Driftstekniker Løken, Rune Driftstekniker Nystad, John Driftstekniker Wold, Jan Driftstekniker Rognlien, Marte Grøntarealer og toalettbygg Areal og Byggesak Byggesak/oppmåling, kart/geodato, miljø, fisk/vilt, nærings- og samfunnsutvikling, plan- og prosjektkoordinering, sivil beredskap. Herdlevær, Heming Plan- og utviklingssjef, Beredskap Bendz, Hilde Plankonsulent Plan, regulering, trafikksikkerhet. Bjerke, Eivind Miljø, fisk-/viltforvaltning, motorferdsel i utmark, utslippssaker, byggesak. Bjerke, Trude Matrikkelføring, matrikkelopplysninger. Dæhli, Per Delesaker, byggesak. 50% stilling i partallsuker. Slutter Halden, Hans Henrik Geodataingeniør, oppmålingsforretninger, matrikkelopplysninger Johansen, Knut-Arild Byggesak, seksjonering, delesaker 10

11 Teknisk byggdrift, prosjektering: Steinar Langvandsbråten og Tom Berg-Leirvåg Teknisk drift/vedlikehold: Frank Espen Andersen og Roy Selte Byggesaker: Eivind Bjerke, Terje Orebråten, Knut-Arild Johansen Karlsrud, Kristin Adressering Landrø, John-Morten Kommuneplanlegger Lindseth, Ivar Geodataansvarlig, oppmålingsforretninger, seksjonering, adressering, matrikkelopplysninger Orebråten, Terje Utslippssaker, byggesak Thingelstad, Ingri Oppmålingsingeniør Byggesak Når du skal bygge eller restaurere noe på egen eiendom vil tiltaket i prinsipp falle innen en av følgende kategorier: 1) Tiltak som ikke krever søknad 2) Tiltak som krever søknad som kan forestås av privatpersoner 3) Tiltak som krever søknad med profesjonell ansvarshavende 4) Tiltak som krever utslippssøknad 5) Tiltak som krever delingssøknad For informasjon og veiledning om byggesaker, se vår hjemmeside eller kontakt en av våre saksbehandlere. Telefon- og besøkstid for Areal- og Byggesak Byggesak: Telefontid: Man/ons kl Besøkstid: Tor kl Oppmåling/Plan: Telefontid: Man/ons kl Besøkstid: Tor kl , eller etter avtale. Stengt: Tirsdag og fredag for telefoner og besøk. PLANsak For områder avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen, kreves reguleringsplan (områdeplan eller detaljplan) før utbygging kan skje. Det avholdes oppstartsmøte mellom tiltakshaver / plankonsulent og kommunen før planstart. Saksgang: Varsel om igangsatt planarbeid Utarbeidelse av planforslag Saksbehandling og politisk vedtak om offentlig ettersyn Offentlig ettersyn i minst 6 uker Saksbehandling, merknadsbehandling og planvedtak Planer til høring/vedtatte planer: OPPMÅLING/GEODATA Oppmåling/geodata utfører oppmålingsforretninger, matrikkelføring og adressering i henhold til Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven), samt seksjonering/ reseksjonering i henhold til Lov om eierseksjoner. Videre har vi ansvar for kommunens kartverk/geografiske informasjonssystem (GIS), samt husplassering og situasjonskart. Forøvrig viser vi til link på hvor du kan gå inn på kommunens kartløsning og gjøre ulike valg for å få frem ønskede opplysninger og temakart. KOMMUNEPLAN Kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen inneholder overordna mål og retningslinjer for kommunens utvikling. Arealdelen inneholder plankart for arealbruken av de ulike områdene og bestemmelser og retningslinjer for disse. Kommuneplanen er kommunens viktigste plandokument for en ønsket utvikling. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv, men revideres hvert 4. år. ANDRE OVERORDNA PLANER OG UTVIKLINGSARBEID I tillegg til kommuneplan lages det også andre overordnede arealplaner som kommuneplaner, områdeplaner og temaplaner. Viktige planer under arbeid er: Kommunedelplaner (arealplaner) for; Sollihøgda, Sundvollen, Vik og Steinsfjorden og Kroksund. Kommunedelplaner (temaplaner) Kulturminner og miljøer. Statens Vegvesen og Jernbaneverket har igangsatt planarbeidet for ny E16 og Ringeriksbanen gjennom Hole. Denne vil bli utført som statlig plan. MILJØFORVALTNING Naturforvaltning, klima/energi, kulturlandskap, vilt og fisk. Rådgivende vilt- og fiskeutvalg Kommunen har egne rådgivende utvalg for vilt og fisk. Viltutvalget steller med viltforvaltning herunder elg, hjort, rådyr, vannfugl og ettersøk av påkjørt vilt. Leder Øistein Langslet / Fiskeutvalget steller med fiskeforvaltning. Leder Kjell Sundøen / Naturoppsynet: 4 frivillige personer representerer naturoppsynet i Hole og har begrenset politimyndighet. Naturoppsynet har et samarbeid både med politiet og kommunen. Informasjon tlf Dyrevernsnemda: Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Alle spørsmål knyttet til dyrevern, mislighold av husdyr osv. Kontakt Mattilsynet tlf eller Politiet

12 Oppmåling: Hans Henrik Halden, Kristin Karlsrud, Ingri Thingelstad og Ivar Lindseth Plansaker: Hilde Bendz og John-Morten Landrø Oppvekst : Ingvild Oppenhagen, Merete Ludmann og Anne Nereng 12 LANDBRUKSKONTOR Felles landbrukskontor for Hole og Ringerike. Alle henvendelser rettes til Besøksadresse: Inngang via servicetorget, storgata 13. Postadresse: Serviceboks 123, 3502 Hønefoss. Hagen, Arvid Hanssen, Åge Geir Slutter Helgesson, Lisa Kornkveen, Eiliv Lie, Thor Gunnar Løken, Ingeborg Skagnæs, Heidi Feiervesenet Det er Ringerike brann- og redningstjeneste som utfører feiing/tilsyn i Hole. Tilsyn med hele fyringsanlegget skal foretas etter behov, men minst hvert fjerde år. Feiing av skorstein gjennomføres på grunnlag av tidligere gjennomført feiing, sotmengde og fyringsmønster. Vanlig intervall er hvert 2. år. Feiing skal uansett utføres minst hvert 4. år. Spørsmål vedr. regningen og adresseforandringer, rettes til Ringerike kommune tlf Spørsmål om feiing og klager rettes til fagansvarlig feiervesenet tlf RENOVASJON Administreres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap A/S (HRA). Bergermoen, Jevnaker. Tlf Spørsmål vedr. regningen, bestilling av renovasjon, adr.forandringer og klager rettes til HRA. Gjenvinningsstasjonen, Svingerud Telefon Mobil Åpningstider: Mandag stengt Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl HOLE ARBEIDSSENTER Sundvollstranda, Åsaveien 40, 3531 Krokkleiva Leder Svend-Otto Sundby Kontor / Åpen butikk kl alle hverdager Vedsekker Mange fine produkter i keramikk og strikk, - mye nytt! Vi tar også imot bestilling på kransekake og marsipankake. Flotte utleielokaler med romslig kjøkken og dekketøy til 50 pers. ha.hole.kommune.no Barnehager Oppenhagen, Ingvild Tjenesteleder barnehage Søknadsskjema og info om barnehageplass, utsendelse av regninger. Lill Englund Søknad om redusert betaling. Spørsmål om betalingsutsettelse: Helgelandsmoen barnehage Helgelandsmoen næringspark, bygning 7, 3512 Hønefoss Styrer Live Nesdal Alvestua Trollkroken Kongsgården helgelandsmoen.hole.kommune.no Løken barnehage Røyseveien 118, 3530 Røyse Styrer Anne Marie Skjørvold Balder Odin Frøya Hugin loken.hole.kommune.no Sollihøgda barnehage Holeveien 36, 3538 Sollihøgda Styrer Kjersti Lager Bjerke Solstua Solstrålen sollihogda.hole.kommune.no Sundvollen barnehage Dronningveien 4, 3531 Krokkleiva Styrer Irene Langvandsbråten /59 Skogstrollet Bergtroll Småtroll sundvollen.hole.kommune.no

13 Vik formingsbarnehage Vik formingsbarnehage Helgelandsmoen barnehage Sundvollen oppvekstsenter, barnehage Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva /55 Telefaks Styrer Trude Bakken / Kleiva Gygra / Retthella Sms til til barnehage ved sykdom sos.hole.kommune.no Svendsrud Natur- og idrettsbarnehage Trongmoen 45, 3530 Røyse /89 Styrer Knut Emil Kolstø / Ekornstubben Elgtråkket Harelabben Revehiet Rådyrstien naturbarnehagen.hole.kommune.no Vik formingsbarnehage Viksveien 29, 3530 Røyse Styrer Sofie Rødskog Kløverenga Steinrøysa Blåbærtua formingsbarnehagen.hole.kommune.no Private barnehager Trollstua familiebarnehage Solengveien 15, 3512 Hønefoss Tyrifjord barnehage Tyrifjordveien 32, 3530 Røyse SKOLER Ludmann, Merete Tjenesteleder skole Nereng, Anne Rådgiver oppvekst Voksenopplæring. Broen Tir/tor Grunnskoleopplæring for voksne Norskopplæring for voksne innvandrere/flyktninger Spørsmål om SFO rettes direkte til skolene. Spørsmål om tilsendte fakturaer kan rettes til den enkelte skole. Alle ansatte på skolene har sin egen e-postadr. På den enkelte skoles hjemmeside finner du rett adresse. Hole ungdomsskole Koksrudveien 21, 3530 Røyse Sentralbord/kontor Rektor Eirin D. Mathiesen Sms til til skolen ved sykdom hus.hole.kommune.no Kulturskolen Kjellerbergsenteret /99 Rektor Siri Gythfeldt kulturskolen.hole.kommune.no Røyse skole Prestegårdsveien 29, 3530 Røyse Sentralbord/kontor SFO /51/52 Rektor Lars Einar Falao Sms til til skolen/sfo ved sykdom royse.hole.kommune.no Sundvollen oppvekstsenter, skole Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva Sentralbord / SFO Midtskauen SFO Utsikten Rektor Harald Helleseter Sms til til skolen/sfo ved sykdom sos.hole.kommune.no Vik skole Viksveien 27, 3530 Røyse Sentralbord/kontor SFO, leder SFO, «Gyda» SFO, «Hårek» / Rektor Michelle Julie Varga Weme Sms til til skolen/sfo ved sykdom vik.hole.kommune.no Private skoler Tyrifjord barne- og ungdomsskole Tyrifjordveien 32 Sentralbord/kontor Tyrifjord v.g skole Tyrifjordveien 25 Sentralbord/kontor BROEN Er et tilbud til elever i Holeskolen, der undervisningen legges praktisk opp. Den holder til på Kjellerberget onsdager og torsdager. Telefontid etter kl Lærer John Karsten Mjøen Fagarbeider Marthe Hansen SKOLERUTEN Vårsemester 2015: Første skoledag mandag 5.1 Vinterferie (uke 9) Påskeferie Fri 15.5 Siste skoledag fredag 19.6 Høstsemester 2015: Første skoledag onsdag 19.8 Høstferie (uke 40) Siste skoledag tirsdag

14 Kultur og fritid: Hanne Stuve, Siri Gythfeldt, Morten Heggelund, Håvar Austgard og Bente Andresen. Actic Gym og Bad og Ringeriksbadet på Helgelandsmoen Næringspark Kultur og Fritid Bibliotek, kultur, kulturskole, friluftsliv, frivilligsentral, kunstformidling, idrett, ungdomsklubb, ungdoms-rådet, den kulturelle skolesekken og spaserstokken, samarbeid med lag og foreninger. Austgard, Håvar / Tjenesteleder Andresen, Bente Ragnhild Kulturkonsulent Stuve, Hanne Biblioteksjef Arnesen, Irene Haglund Bibliotek Berrefjord, Siri Bibliotek Gythfeldt, Siri / Rektor kulturskolen Haugan, Marthe Aktivitetsleder barn og ungdom Heggelund, Morten Leder Frivilligsentralen Støtte til kulturformål, utleie av skolelokaler, forslag til kandidater til kulturpris, barn/ unges kulturpris, frivilligpris m.m. Biblioteket, Vikstunet Utlån av: Bøker, lydbøker, e-bøker, tidsskrifter, film, språkkurs m.m. For mer info, se Tlf e-post: Åpningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag stengt Lørdag kl HOLE BYGDEBOK Gudmund Bakke, Bygdebokforfatter Utgitte bygdebøker: 2001: Bind 1 Årnesfjerdingen 2002: Bind 2 Steinsfjerdingen 2004: Bind 3 Røyse/Holefjerdingen 2006: Bind 4 Røyse/Bønsnesfjerdingen 2009: Bind 5 Østsida av fjorden og Krokskogen. 2013: Bind 6 Historien om Hole. Bygdebøkene selges på følgende steder: Hole bibliotek, Sparebank1 Ringerike Hadeland avd. Hole og Hønefoss og DNB Bank ASA avd. Hønefoss. Pris: Bind 1-5 kr 250, Bind 6 kr 250 Bind 1-6 samlet kr 900 Frivilligsentralen Vikstunet Åpningstid: Telefontid: Morten Heggelund Daglig leder Alle hverdager er det kaffe, te, aviser og internett på Frivilligsentralen kl Bridge tirsdager kl Bandøving for ungdom på Arbeidssenteret man/ons kl Leksehjelp onsdager kl fra 5. trinn til videregående. Åpen kafe onsdager kl Handlebuss onsdager kl Badebuss onsdager kl Suppekafé fredager kl Sverigeturer Vil du bli frivillig? Ta kontakt! SFO-idrettsakademi i Hole Svendsrudmoen idrettsanlegg Idrettsakademi for barn i alderen 7-12 år tilbyr; fotball, håndball, basketball, golf, ski, sykkel. Åpningstider: mandag - fredag kl Jan-Tore Øverby Espen Langdalen

15 Kleivhallen Vik formingsbarnehage Hundstad, Marit Ungdoms- og fritidsklubben High Five Marthe Haugan Kateket Ulversøy, Grethe Kantor Moe, Ole Jørgen Kjellerbergsenteret, Jomfrulandveien 2, 3530 Røyse Svendsrud barnehage / Kirkekoordinator Bønsnes kirke Hammersbøen, Stein Helge Kirkeverge Overformynderi Fylkesmannen i Buskerud Pasientreiser Bestilling av drosje med rekvisisjon fra lege. Politiet Nordre Buskerud Politidistrikt, Askveien 4, Hønefoss Regnbuen Dagsenter Storgt. 21, Hønefoss Ullern, Elsa Fritidsklubb: 1.halvår 2015: Kirketjener, Hole kirke Ringerike brannvesen Sentralbord Servicetelefon 20/2, 27/3, 24/4, 29/5, 12/6 Welo, Nima Ringerike kommune Sentralbord Rådhuset Gaardhammer, Berit Ringerike Septikservice Steingrimsen, Mona Ringerikes Blad Ringeriks-Kraft AS Aktivitetsleder barn og unge Ungdomsklubben: 1.halvår 2015: 13/2, 6/3, 14/3 (tur), 20/3, 10/4, 17/4, 30/4,8/5, 22/5, 5/6, 23/6. Sjekk Facebook for mer info om hver kveld: High Five Hole Kirketjener, Sollihøgda kapell Kirkegårdsarbeider Hole kirke Sekretær Aktuelle telefonnummer Boots Apotek, Vik torg Familievernkontor Kongens gt. 13, Hønefoss Kirken Prestegårdsveien 113, 3530 Røyse Tlf.nr Kontortid: man-tors. kl hole.kirken.no Hundstad, Morten Hansen Sokneprest Ruud, Torun E. Diakon Statens Vegvesen Feiervesenet for Ringerike og Hole Fontenehuset Sparebank1 Ringerike Hadeland Vik Torg Tinglysing Tinghuset Forbrukerrådet Ringerike Tingrett Forliksrådet Veien kulturminnepark St. Olavsgt. 5, 3510 Hønefoss Hole Kirkekontor Skatteetaten (Skatt sør Ringerike) Besøksadr: Stabelsgt. 7/9, Hønefoss, Postadr.: Pb Tønsberg Justisbygget, Askvn. 4, Hønefoss Hadeland og Ringerike Reiseliv Konfliktrådet for Region sør Mattilsynet Vestre Viken HF Ringerike sykehus Postb. 3024, 3501 Hønefoss Psykiatriske senter - Røyse Distriktsktr. for Hadeland og Ringerike 15

16 VIK torg Krokkleiva Politisk virksomhet Kommunestyret: Per R. Berger, Ordfører, H Sjur Tandberg, Varaordfører, H Trine Solheim, H Tore Solheim, H Nils Henrik Wærstad, H Per Christian Gomnæs, H Jan Erik Lyng, H Christopher Wand, H Daoud Kandela, H Kristin Lund Leivestad, H Helge Bang, H Harald Brandsås, H Svein Gundersen, AP Stine Malmstein, AP Ingeborg Høy, AP Wenche Lehne, AP Jørn Øverby, FrP Atle Haglund, FrP Anita Haugland Gomnæs, SP Kristin Færden Bjella, SP Hege Irene Fossum, KrF Fred Harald Nilssen, SV Torbjørn Røberg, V Ordfører: Per R. Berger og varaordfører: Sjur Tandberg Formannskapet: Per Berger, H Sjur Tandberg, H Tore Solheim, H Kristin L. Leivestad, H Svein Gundersen, AP Kristin F. Bjella, AP Jørn Øverby, Frp Hege Fossum, Krf Torbjørn Røberg, V Plan- og miljøstyret: Per Christian Gomnæs, H Utvalgsleder Kari Strande, SV Nestleder Helge Bang, H Nils Henrik Wærstad, H Trine Solheim, H Ole Andreas Magnussen, AP Atle Haglund, FrP Humanitært styre: Jan Egil Lyng, H Utvalgsleder Anita Haugland Gomnæs, SP Nestleder Daoud Kandela, H Jo Henriksen, H Christopher Wand, H Wenche Lehne, AP Stine Malmstein, AP Politiske møter 2015: Kommunestyret: Mandager kl. 1800: 9/2, 23/3, 11/5, 15/6, 7/9, 5/10, 2/11, 14/12. Formannskapet: Onsdager kl. 1700: 28/1, 11/3, 22/4, 3/6, 26/8, 14/10, 18/11, 9/12. Plan- og miljøstyre: Mandager kl. 1730: 26/1, 9/3, 20/4, 1/6, 24/8, 12/10, 16/11. Humanitært styre: Tirsdager kl. 1800: 27/1, 10/3,21/4, 2/6, 25/8, 13/10, 17/11. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes mandag 14. september. Det vil på valgdagen være mulig å avgi stemme i følgende lokaler: Røyse skole, Herredshuset, Sundvollen oppvekstsenter og Sollihøgda barnehage. Åpningstidene i stemmelokalene er fra kl. 09:00 21:00. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i midten av juli. Eventuell klage på manntallet sendes til Hole kommune v/valgstyret. Du kan forhåndsstemme i perioden til Tidspunkt og lokaler vil bli annonsert. Tidlig stemmegivning fra 1. juli må avtales spesielt med kommunen. Publikumskontoret kontaktes for nærmere informasjon. Husk legitimasjon! Lokaldemokrati Innbyggerinitiativ - e-initiativ Du kan selv få opp en sak til behandling i kommunestyret. Du trenger bare fremme forslaget via kommunenes hjemmesider og samle inn 100 stemmer fra nettet. Du finner Innbyggerinitiativ i toppmenyen under Dialog -Innbyggerinitiativ. Spørretimen Også Spørretimen finner du på samme sted. Her kan du stille spørsmål til Kommunestyret ved ordføreren. Spørsmålet blir besvart fra talerstolen i første kommunestyremøte. Video-overføring av kommunestyremøtene Du kan velge å se kommunestyremøtene direkte eller i opptak på web-tv. Gå inn på På har du tilgang til møtedatoer, sakslister, referater, planer til høring, oversikt over politikere m/telefonnummer og e-postadr. 16

17 Helge Berger, Mari Vamraak og Tina Lie Lill Englund og Anne Berge NAV HOLE Telefon Telefaks Ekspedisjonstid kl Ditt NAV Logg inn på Ditt NAV Da kan du følge søknaden din se utbetalinger sende spørsmål til NAV endre kontonummer og tilleggsadresse søke pensjon sende meldekort NAV kontoret i Hole er organisert i MOTTAK og OPPFØLGING Mottaksteamet gir råd/veiledning og bistand i forhold til: Spørsmål i henhold til Lov om folketrygd: Pensjon, sykemelding, bidrag, arbeidsledige, arbeidssøking, foreldrepenger, enslige forsørgere m.v. Kortvarig hjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester. Husbankens låneordninger Oppfølgingsteamet har ansvar for følgende områder: Gjeldsrådgivning Arbeidsavklaringspenger (AAP) Sykemeldte Uføresaker Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet Rus og psykiatri Barnevern Bosetting av flyktninger Flyktningetjenesten De siste 15 år har Hole kommune bosatt flyktninger fra ulike land. Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting, oppfølging, norskundervisning m.m. Psykisk helsetjeneste Gir tilbud til personer med rus- og eller psykiske vansker. Gjelder alt fra moderate til mer alvorlige lidelser/problemer. Tilbudet kan bestå i oppfølging med samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, støttekontakt med mer. Helseteamet samarbeider med andre tjenesteområder ved behov, og tar ambulante oppdrag med hjemmebesøk i situasjoner som tilsier behov for det. Målet er at tjenesten skal bidra til at de som sliter, selv kan mestre sin hverdag på en bedre måte. Du kan selv ta kontakt på telefon eller få henvisning via din fastlege. For nærmere informasjon om tilbudet kan Jane Nordhagen kontaktes på tlf: / Hole kommune samarbeider med Fontenehuset i Hønefoss. Fontenehuset er et aktivitets og arbeidstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Fontenehuset kan kontaktes direkte på tlf: Sosiale tjenester Gir bistand i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV herunder råd og veiledning, gjeldsrådgivning, økonomisk bistand og hjelp i forhold til rusproblemer. Kriseteam Hole kommune har eget kriseteam som kan kontaktes ved større ulykker. For nærmere informasjon kontakt Hole kommune på tlf eller Nav Hole på tlf Nav Hole gir veiledning og bistand Bl.a. i spørsmål angående: Arbeidssøking Arbeidsmarked Arbeidsavklaringspenger Barnetrygd Barns sykdom Dagpenger Enslig forsørger Flyktninger Foreldrepenger Gjeldsrådgivning Hjelpe- og grunnstønad Husbankens ordninger Kontantstøtte Pensjon Redusert betaling barnehage Rusproblemer Støttekontakt Skjenkebevilling Sykepenger Underholdsbidrag/farskap NAV Hole skal foreta en vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av: sine muligheter for å komme i arbeid hva slags arbeid som skal være målet behovet for bistand for å komme i arbeid om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren Mer informasjon og søknadsskjema finnes på 17

18 Trine Holm Andersen, Bjørn Lundal og Trine Senderud Lise Standal og Jane Nordhagen Caroline Østrem, Gry Jacobsen og Lina Nymo Endre skattetrekk Ved nedsettelse av skattetrekk kan du henvende deg til Skatteetaten, eller tlf Ved frivillig tilleggstrekk kan selvbetjeningsløsningen på vår nettside benyttes. Eventuelt skriftlig henvendelse til Nav. Endring av kontonummer Endring kan du sende skriftlig til Nav eller endre det ved å logge seg inn på Ditt NAV. Adresseendring Husk å melde flytting til Folkeregisteret/ Skatteetaten når du skal flytte. Gjelder alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet. Skjema får du på Eller ved henvendelse til Skatteetaten, Stabelsgt. 7/9, Hønefoss. Nav blir oppdatert daglig når det gjelder registrerte flyttemeldinger som er mottatt hos Folkeregisteret/Skatteeetaten. Husk at du også må levere egen flyttemelding til Posten for at posten din skal komme frem. Jobbstrategi! Hvem er hovedmålgruppen? Målgruppen er mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse møter ofte store utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. Regjeringens jobbstrategi er en målrettet innsats for å få flere i jobb og færre på stønad. I følge Statistisk sentralbyrå er det ikke-sysselsatte funksjonshemmede som ønsket arbeid og av dem var under 30 år. I 2012 retter strategien seg særlig mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne. Det er innenfor denne aldersgruppen at økningen i tallet på stønadsmottakere er størst. Overgangen mellom skole og arbeid er høyt prioritert i strategien. Jobbstrategien vil gi gevinst på flere plan. Det vil bidra til at samfunnet og virksomhetene bedre kan utnytte den kompetansen og arbeidskraften som personer med nedsatt funksjonsevne representerer. Virksomheter vil ha stor nytte av å ha medarbeidere med større bredde i bakgrunn og livserfaring. Det vil også styrke den økonomiske selvstendigheten og levekårene for hvert enkelt individ. Barneverntjenesten Barneverntjenesten jobber med saker etter Lov om barneverntjenester, undersøkelser og iverksetting av ulike forebyggende tiltak. I tillegg gis det råd og veiledning. Barneverntjenesten følger opp barn og unge som bor på institusjon eller i fosterhjem. Barneverntjenesten gir også anbefaling i forhold til par som ønsker å adoptere. Vi trenger støttekontakt/ besøkshjem Nav Hole v/sosial og barneverntjenesten mangler ofte viktigere støttespillere til både barn og voksne. Disse oppdragene kan variere fra noen timer i uker til flere dager i måneden. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner av formell karakter, men du/dere må ha overskudd og interesse for medmennesker. Lønn etter avtale. Dersom du ønsker å vite mer, ta kontakt med Nav kontoret på tlf Husbankens låne og tilskuddsordninger BOSTØTTE er en statlig behovsprøvd støtte som tar sikte på å redusere boutgifter for husstander med lave inntekter og/eller høye boutgifter etter nærmere fastsatte regler. Søknadsfrist: 14. hver måned. Du kan søke elektronisk på no/bostotte dersom din husstand har en person over 18 år. Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider eller ved henvendelse til NAV Hole. TILSKUDD TIL UTBEDRING/ TILRETTELEGGING Kan dekke godkjente kostnader beregnet på utbedring/tilpassing av boliger for eldre, funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte. Ordningen er strengt behovsprøvd. TILSKUDD TIL ETABLERING Boligtilskudd til etablering er ment å hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en egnet bolig. STARTLÅN En behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi, som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte husstander, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig. Nærmere informasjon samt søknadsskjema finnes på eller hos NAV Hole tlf

19 Telefonliste Nav Bikset, Maria / Navleder/Barnevernleder Berg, Wenche Barnevern Gulbrandsen, Monica Barnevern Jacobsen, Gry Barnevern Nymo, Lina Barnevern Tranum, Birthe Barnevern Østrem, Caroline Barnevern Berge, Anne Mottak Englund, Lill Mottak, Husbankens låneordninger Andersen, Trine Holm Oppfølging Berger, Helge Oppfølging Eriksen, Heidi Oppfølging Gjerdingen, Anne Wiig Oppfølging Lie, Tina Oppfølging Lundal, Bjørn Oppfølging, sosialhjelp, rus Senderud, Trine Sosialhjelp, rus Vamraak, Mari Oppfølging Nordhagen, Jane Psykiatri Fontenehuset Psykiatritjenesten Boligen, Brobekkveien Kolstad, Liv Standal, Lise Borgli, Stina

20 John Johnsen, intern transporttjeneste Store logoer for bruk på større trykksaker, skilt etc: HOLE kommune HOLE kommune Tlf Eventyrlig fortid eventyrlig fremtid Besøks-/postadresse: Hole herredshus, Viksveien 30, 3530 Røyse Små logoer (til bruk på f.eks små annonser): Ekspedisjonstid: Alle hverdager kl Logoer for brev etc: HOLE kommune Følg oss på og Eventyrlig fortid eventyrlig fremtid HOLE kommune

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 7. Telefon og adreelister àjour 30.11.06 mindre rettinger 27.09.11 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidted Telefon arb. Mob.telefon Privatadree Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger

Detaljer

HOLE KOMMUNE Eventyrlig fortid - eventyrlig framtid

HOLE KOMMUNE Eventyrlig fortid - eventyrlig framtid HOLE KOMMUNE Eventyrlig fortid - eventyrlig framtid Infobrosjyre 2011 INNHOLD: Alfabetisk stikkordsliste........s. 2 Alfabetisk navneliste..........s. 3 Rådmannens stab..............s. 4 Info og Publikumstjeneste......s.

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

HOLE KOMMUNE ARBEID, TRYGD, SOSIAL, PSYKIATRI, FLYKTNINGER OG BARNEVERN. Tlf 31 02 83 10 Faks 31 02 83 11 nav.hole@nav.no www.nav.

HOLE KOMMUNE ARBEID, TRYGD, SOSIAL, PSYKIATRI, FLYKTNINGER OG BARNEVERN. Tlf 31 02 83 10 Faks 31 02 83 11 nav.hole@nav.no www.nav. HOLE KOMMUNE Publikumskontoret: Johannes Fabini, Inger Johanne Andresen og Inger Hansen Alfabetisk stikkordsliste......s. 2 Alfabetisk navneliste.........s. 3 Rådmannens stab............s. 4 Info og Publikumstjeneste.....s.

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Tlf 32 16 11 00 Faks 32 15 90 03 Taleportal 32 16 11 02 www.hole.no postmottak@hole.kommune.no INNHOLD:

HOLE KOMMUNE. Tlf 32 16 11 00 Faks 32 15 90 03 Taleportal 32 16 11 02 www.hole.no postmottak@hole.kommune.no INNHOLD: www.newdesign.no HOLE KOMMUNE 1. Hole ungdomsskole, Koksrudveien 12. 2. Herredshuset, Viksveien 30 3. Vikstunet, Viksveien 27 -Biblioteket -Vik barnehage -Frivillighetssentralen -Omsorgsboliger -Kulturskolen/Alexandergården

Detaljer

HOLE KOMMUNE ARBEID, TRYGD, SOSIAL, PSYKIATRI, FLYKTNINGER OG BARNEVERN. Tlf 31 02 83 10 Faks 31 02 83 11 nav.hole@nav.no www.nav.

HOLE KOMMUNE ARBEID, TRYGD, SOSIAL, PSYKIATRI, FLYKTNINGER OG BARNEVERN. Tlf 31 02 83 10 Faks 31 02 83 11 nav.hole@nav.no www.nav. HOLE KOMMUNE Publikumskontoret: Johannes Fabini, Inger Johanne Andresen og Inger Hansen Alfabetisk stikkordsliste......s. 2 Alfabetisk navneliste.........s. 3 Rådmannens stab............s. 4 Info og Publikumstjeneste.....s.

Detaljer

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor Forklaringer til tabellen Kjennetegn Tittel med ramme rundt Tekst med hvit bakgrunn (nivå 4) Tekst med farget bakgrunn (nivå 4) Forside (bokser) Skole og barnehage nivå 2 (bokser) Barnehage Skole PPT SFO

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Mobilnummer Enhet Brukernavn Kortnummer Barnehage Berger skole Fagertun skole

Mobilnummer Enhet Brukernavn Kortnummer Barnehage Berger skole Fagertun skole Barnehage 95070626 B.Hg. Vh.leder Hilde R. Nytrøen 580 Ny B. Hg. avdeling Nina Bjøntegård 581 Åkrestrømmen barnehage 45637639 B. Hg. avdeling Marihøna 582 45637643 B. Hg. avdeling Solsikka 583 Bergset

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Administrativ organisering

Administrativ organisering Tokke kommune 2013 Administrativ organisering Dette organisasjonskartet viser ansvarsfordelinga i administrasjonen i Tokke kommune i 2013. I rådmannens fråvær er det konstituert rådmann og personalsjef

Detaljer

Administrativ organisering Øyer kommune

Administrativ organisering Øyer kommune Administrativ organisering Øyer kommune 1.mars 2017 Organisasjonskart Øyer kommune Rådmann Ådne Bakke HR og utvikling Anne Hjelmstadstuen Jorde Økonomi Konstituert Anne Hjelmstadstuen Jorde Styring og

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Lederteam Røyken kommune

Lederteam Røyken kommune Lederteam Røyken kommune Rådmann Per Morstad HR, IKT og utvikling Sveinung Kvamme økonomi, regnskap og lønn Eivind Lien Kvalitetssjef Astrid Trøstheim Beredskaps og eiendomssjef Ulf Erik Knudsen Brann

Detaljer

Solkysten barnehage Toppen barnehage Bibliotektjeneste Ådne Røkkum Kultur Signe Lindstrøm Woldseth Bibliotek

Solkysten barnehage Toppen barnehage Bibliotektjeneste Ådne Røkkum Kultur Signe Lindstrøm Woldseth Bibliotek RØDT = ikke ferdigstilt Adgangskontroll Per Rune Dragesæt Drift Brit Fagerbæk Anlegg og drift Barnehagetjeneste Wenche Olden Moen Oppvekst Hege Hovd Lyngrabben Ann Kristin Thunsør barnehage Gry Sandvik

Detaljer

Lederteam Røyken kommune

Lederteam Røyken kommune Lederteam Røyken kommune Rådmann Per Morstad HR, IKT og utvikling Sveinung Kvamme økonomi, regnskap og lønn Eivind Lien Kvalitetssjef Astrid Trøstheim Kommunikasjonssjef Marianne Heimdal Eiendoms- og beredskapssjef

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Komité 1 Barnehager, Grunnskole Barn og Familie Kultur Komité 3 Plan, miljø og næring Bygg og Eiendom Teknisk drift Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl. 09.00-15.00.

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl. 09.00-15.00. Hole kommune Gjelder fra august 1999. Kontoradresse: Hole herredshus, Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Kl. 08.00-15.30 alle hverdager. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling kommune Byutvikling Fylkesmannen i Telemark 3702 SKIEN fmtekvi@fylkesmannen.no Deres ref. Vår referanse Dato 13/04885-17 24.10.2014 Forslagtil reguleringsplan(detaljregulering)for Øvre Fredneslagt ut til

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig

Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig Offentlige tilbud Boligsosial avdeling Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig Å utbedre en bolig innebærer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Lederteam Røyken kommune

Lederteam Røyken kommune Lederteam Røyken kommune Rådmann Per Morstad HR, IKT og utvikling Sveinung Kvamme økonomi, regnskap og lønn Eivind Lien Kvalitetssjef Astrid Trøstheim Kommunikasjonssjef Marianne Heimdal Eiendoms- og beredskapssjef

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Næringsformål 1041 Kommunalt initialiserte tiltak 1101

Detaljer

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen»

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» BrukERNE SIER: Dette stedet passer utmerket for alle med fysisk handikap O M G I V E L S E R Høyenhall ligger i

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Atle Haglund 1964 Røyse 2 Åge William Øksnes 1938 Krokkleiva 3 Fredrik Selte Johansen 1997 Røyse 4 Jabar Ata Srudi 1973 Steinsåsen 5 Cathrin Skaune 1967 Utstranda

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Liv Isabella Edvartsen Tangen 1988 Steinssletta 2 Jørn-Inge Andreassen Frøshaug 1995 Røyse 3 Tom Olsen 1959 Rørvika 4 Kristin Victoria Jansen 1992 Røyse 5 Morten Heggelund 1980 Røyse

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Telefonnummer 32 16 11 00

Telefonnummer 32 16 11 00 Utforming: New Design as - Trykk: Odd Palerud Trykkeri as Gjelder fra oktober 2001 Telefonnummer 32 16 11 00 Kontoradresse: Hole herredshus 3530 Røyse Ekspedisjonstid: Alle hverdager: Kl. 08.00-15.30 I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 15:00 17:15 TEMAMØTE FINANSFORVALTNING: Eierskap lokalt v/fredrik Skarstein. Indeksfond v/mattis

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

Turnéplan: Aria og Sansetyven - V16

Turnéplan: Aria og Sansetyven - V16 Man 8. feb. 2016 kl. 10:00 Barnas Hus barnehage Barnas Hus barnehage: 30 Rådyrveien, 3370 VIKERSUND 32787340 / 94876124 Anne Kristin Bunæs Trine Skretteberg barnashus@modum.kommune.no 32787340 Man 8. feb.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Oppvekst- og kultursektoren barnehageseksjonen. Barnehager i Nøtterøy 2008-2009

Nøtterøy kommune. Oppvekst- og kultursektoren barnehageseksjonen. Barnehager i Nøtterøy 2008-2009 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren barnehageseksjonen Barnehager i Nøtterøy 2008-2009 Forvaltning Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til det utvalg som kommunestyret velger. I Nøtterøy

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Kurs i Forvaltningsloven DATO STED

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Kurs i Forvaltningsloven DATO STED Deltakerliste KURS Kurs i Forvaltningsloven DATO 22.08.2017 STED INSTRUKTøRER Liv Ingjerd Byrkjeland Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Alv Birger Uldal Alv.Birger.Uldal@froland.

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

ORGANISASJONSKART LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM. pr

ORGANISASJONSKART LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM. pr LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM pr. 01.09.17 SOM MEDARBEIDERE I SVELVIK KOMMUNE KJENNETEGNES VI AV: At vi alltid har brukernes og borgernes behov i fokus At vi engasjerer brukerne i løsningen

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS Helse juss 04.05.17 DATO 04.05.2017 STED Hverventunet INSTRUKTøRER Rigmor Flaaen Licius Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Anna Koncz-Rozsa Anna.Koncz-Rozsa@ringe

Detaljer

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Gjennom plan- og bygningsloven har kommunene ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen og i kravene til det enkelte byggverk og uteområde.

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Skifestivalstafetten. 02.03.2015 Resultatliste

Skifestivalstafetten. 02.03.2015 Resultatliste Plass Lag Kvinner Endring Status 1 Ringerike VGS 2IDA lag 1 35:17 8 1 Mina Strande 11:51 2 00:58 11:51 2 00:58 2 Kine Ruud-Nesheim 11:36 1 00:00 23:27 1 00:00 1 3 Julie Breili 11:50 2 00:07 35:17 1 00:00

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Ad hoc komiteer Partssammensatt utvalg Eldrerå det Rå det for funksjonshemmede K18 ungdommens kommunestyre Viltnemnd Formannskap Administrativ

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM TANGENTUNET

NYTTIG Å VITE OM TANGENTUNET NYTTIG Å VITE OM TANGENTUNET 2017 V5 Oppdatert 31.08.2017 Side 1 av 5 Tangentunet omsorgsboliger ligger vakkert, solrikt og sentralt til på et av Buvikas beste tomteområder nær sjøen. OM TANGENTUNET OMSORGSBOLIGER

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,

Detaljer

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS Kurs i Offentlighetsloven DATO 05.09.2017 STED INSTRUKTøRER Liv Ingjerd Byrkjeland Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Alv Birger Uldal Alv.Birger.Uldal@froland.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Rådmann Tore Isaksen

Rådmann Tore Isaksen Rådmann Tore Isaksen Barn og unge Marianne Mortensen Samfunn Gunn Edvardsen Skole og kultur Magnar Ågotnes Helse og omsorg Chistine Myhre Bråthen HR Trude Bredal Steinmo Økonomi Gyrid Løvli Pr. 1. august

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 9/17 17/6708 HØRING AV LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG

PROTOKOLL SAKLISTE 9/17 17/6708 HØRING AV LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd PROTOKOLL Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtedato: 16.06.2017 Tid: 09:00 12:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Norborg

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.05.2015-05.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.05.2015-05.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 11/4258-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Melding om politisk vedtak orienteringssak regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2013-2016 på

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen

Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen REFERAT Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt- Buskerud og Ringeriksregionen Arbeidssted Navn Tilstede Ikke tilstede Jevnaker kommune Cecilie P. Øyen T Ringerike kommune Christine

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. ORGANISASJONSAVDELINGEN

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. ORGANISASJONSAVDELINGEN Hole kommune Gjelder fra oktober 2000. Kontoradresse: Hole herredshus Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Alle hverdager: Kl. 08.00-15.30. I juli : Kl. 09.00-15.00. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 23102008 07/00843-6 U Dok.dato: 21102008 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - JORJAN Trio Ving Bestilling

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2017 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2017/18 for ***** *****

Detaljer

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger ALVDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune 1. Betalingssatser i barnehagene Beløpene i parentes er satsene for 2013. Oppholdsbetaling: Betaling pr. måned for de ulike

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

ORGANISASJONSKART LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM. pr

ORGANISASJONSKART LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM. pr LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP MØTEPLASSER OG TEAM pr. 18.10.16 STYRING OG LEDELSE Svelvik har to fullmakts- og beslutningsnivå jf. figur til høyre: MØTEPLASSER De viktigste møteplassene for samordna ledelse

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer