MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2-3 ÅRG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2-3 ÅRG.12 2007"

Transkript

1 ALFA :15 Side 1 MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2-3 ÅRG Styrets årsberetning for 2006 s.6 ALFAPROFILEN: Svein Johannessen s.10 Landsstyremøtet 2007 s.13 Invitasjon til kurs på Villa Sana s.21 Styrepresentasjon s.22

2 ALFA :15 Side 2 For referanser og preparatomtale se side 7

3 ALFA :15 Side 3 REDAKTØRENS SPALTE Kjære kolleger Snart er det høst og nye ufordringer venter oss. Helse Størst er etablert og vi kan vel vente oss samordninger, funksjonsfordelinger og andre endringer i kjølvannet av sammenslåingen Landstyremøtet er over. Aage Huseby gir oss en rapport derfra. I dette nummeret publiseres Akershus legeforenings årsmelding (ALF) og endringer i våre lover. Vår vinekspert har vært på tur igjen og fyldig rapport foreligger, samt vinanmeldelse. Vi har fått noe kritikk over at vi har en tendens til å glemme de private aktørene i helsevesenet og derfor gir vi en kort rapport om en ny etablering av privat spesialist hjemmel. Samtidig oppfordrer vi til at flere private aktører melder sin interesse i forhold til å få presentert seg i bladet vårt. Vår profil denne gang har vært og er svært sentral innen norsk og internasjonal epileptologi. Vår profil er Svein Johannessen. Nåværende redaktør ønsker etter lang tjeneste avlastning. Er det noen der uten som kan tenke seg å bli med i en redaksjonskomité, og eller overta redaktørjobben, så ta kontakt med undertegnede på e-post: God høst!!!!!!!! Kom susande seinhaustnatt, kom ned over jorda og gøym meg. Kom syngjande dag, kom att med glede til andre, gløym meg Tor Jonsson side 3

4 ALFA :15 Side 4 VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI Å finne et jernpreparat som tåles bra er ikke lenger et spørsmål om flaks NIFEREX Niferex «Schwarz Pharma» Jernpreparat. ATC-nr.: B03A A03 KAPSLER, harde 100 mg: Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) Indikasjoner: Jernmangel. Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5 mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges hele uten å tygges sammen med 1/2 glass vann. Enterokapslene inneholder granulat som kan tømmes ut og svelges med rikelig vann. Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behandlingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke preparatet uten anvisning fra lege. Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose og andre tilstander med jernoverskudd. Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodysplasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak eller lagring av jern. Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preparater) Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer. Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven, halsbrann og brekninger kan forekomme. Frekvensen øker med økende dose. Til de sjeldne bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få en mørk farge. Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter). Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernpreparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve enterokapselen løses opp i maven. Granulatkornene holder seg intakte til de slippes ut i duodenum. Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysinsulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av en vannbasert jernsulfatløsning som referanse. Pakning: 50 stk. Representant i Norge: Jan F Andersen A/S Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS Tlf.: , Faks:

5 ALFA :15 Side 5 NYTT FRA STYRET LEDERENS SPALTE Styrets sammensetning Leder : Arne Røde Sekretær: Anita Ingebrigtsen Fritt valgt styremedlem: Aage K. Huseby Gjertrud Lødøen 1. vara til styret: Jannicke Mellin-Olsen 2. vara til styret: Morten I Lossius Af: Eivind Myhre Af vara: Arne J. Hjemmen PSL: Kjell A Dalby PSL vara: Sverre Dølvik LSA: Dianne E Steenberg LSA vara: Pål Kippenes Namf: Agneta E Iversen Namf vara: Brynjulf Baastad Ylf: Of: Odd grenager AKERSHUS LEGEFORENINGS KONTOR Adresse: Legenes hus, Boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadr.: Akersgaten 2, inngang Rådhusgt. Telefon: Fax: E-post: Kjære kollega Det er lenge siden siste nummer av ALFA. Etter en sommer med mye vær, har vi som du kanskje har fått med deg, hatt valg i foreningen. Nytt styre ble valgt. Denne gangen uten dramatikk og kampvotering. Det er til alvorlig ettertanke at så få (19) medlemmer hadde tatt seg tid til å møte. Akershus legeforening har totalt 1843 medlemmer. I framtiden vil styret forsøke å se på alle muligheter til å stimulere til større interesse for arbeidet som gjøres i lokalforeningen. Det har kommet inn forslag på å arrangere et møte for medlemmene som tar opp økonomi, juss og forsikringer. Vi vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt, eventuelt i forbindelse med et medlemsmøte eller som et temamøte i forbindelse med neste års årsmøte. Faget i sentrum: Akershus legeforening ønsker å gå litt nye veier. I 2006 arrangerte vi studiereise til Sør-Afrika med stor suksess. Vi gjentar dette og har 25 plasser på studiereise til Cuba i februar/mars Se egen info i dette nummer. Her gjelder det å melde seg på. Det er fullt mulig og ha med seg ledsager. Psykisk helse, lege-for-lege- og støttekollega-ordningen har vært aktuelle saker for det tidligere styret. Vi ønsker sterkere fokus på vår egen helse og ser frem til kurs på Villa Sana i januar neste år. Se invitasjon til medlemmer av Akershus legeforening og program annet sted i bladet. Vi i styret skal følge den politiske debatt og gi høringsvar på aktuelle saker fremlagt av sentralstyret og/eller sekretariatet i Legeforeningen. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske Arne Hjemmen velkommen tilbake i styret i ALF. Den tidligere formannen er nå vara for allmennlege Eivind Myhre (økonomi sjefen). God høst og vinter! Hilsen formannen side 5

6 ALFA :15 Side 6 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Styrets sammensetning fra 1. januar til 31. desember 2006 følger under. Årsberetningen er også lagt ut på ALFs nettsider: Styrets sammensetning 1. januar til 31. desember 2006: Leder: Allmennpraktiker Arne Røde, Sandvika Fritt valgte representanter: Overlege Aage K. Huseby, AHUS Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås Vara fritt valgte representanter: Overlege Jannicke Mellin-Olsen, SABHF Overlege Morten I. Lossius, AHUS Representanter fra yrkesforeningene: Eivind Myhre, Af, Son Kjell A. Dalby, PSL, Drøbak Dianne E. Steenberg, LSA, Oppegård kommune Agneta E. Iversen, Namf, Gardermoen Hege Gjessing, Ylf, AHUS (tom 31. august) Kjersti Baksaas Aasen, AHUS (fom 1. september) Vararepresentanter fra yrkesforeningene: Olav Austad, Af, Rasta Kjetil U. Norveel, PSL, Sandvika Pål Kippenes, LSA, Nes kommune Brynjulf Baastad, Namf, Gardermoen Jon Sponheim, SABHF (fom 1. september) ALFA Redaktør: Overlege Morten I. Lossius ALFI Nettansvarlig: Anita Ingebrigtsen, ALFs sekretariat Avdelingens representanter til Legeforeningens landsstyre: Arne Røde, Aage K. Huseby, Kjell A. Dalby, Eivind Myhre og Hege Gjessing Vararepresentanter: 1. Gjertrud Lødøen, 2. Kjetil U. Norveel, 3. Agneta E. Iversen, 4. Dianne E. Steenberg Kurskomitémedlemmer: Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen (leder), Overlege Helge Vogt og Allmennpraktiker Vibeke Løvdal (siden 28. august 2006) Valgkomité: Overlege Knut Krohg, Kommunelege Axel Valen- Sendstad og Allmennpraktiker Arne Hjemmen Revisorer: Allmennpraktiker Kari Garberg og Allmennpraktiker Thomas Iver Holter Virksomheten i Akershus legeforening i 2006: Medlemstallet per 1. januar 2007 var 1802, hvorav 82 pensjonister under 75 år og 78 pensjonister over 75 år. ALF har hatt 9 styremøter inklusive arbeidsmøter i Både styremedlemmer og varamedlemmer har blitt innkalt til møtene. Årsmøtet 2006 ble avholdt 28. august i Legenes hus hvor 16 av i alt 1725 medlemmer var til stede. Årsmøtet ble etterfulgt av temamøte kl til Fagdirektør Kristin Lossius fra Helse Øst RHF holdt innlegg om Helse Øst sine visjoner. Fagdirektør Bjarne Riis Strøm fra Legeforeningen holdt innlegg om foreningens relasjoner til regionene. Blant saker som ALF har behandlet i 2006 er Helsetjenesten for leger, som er blitt fulgt opp kontinuerlig også i 2007, vårt medlemsblad ALFA og videreutvikling av den har vært oppe til diskusjon flere ganger, Tillitsvalgtarbeide, PKO-ordningen, Kursarrangement (se eget avsnitt), samt fortløpende høringssaker (se eget avsnitt) fra Dnlfs sentralstyre og sekretariat. Tillitsvalgtsordningen Man sliter med å rekruttere tillitsvalgte. Bl.a. har styret i ALF manglet overlegerepresentant siste perioden. Hovedavtalen definerer frikjøp til tillitsvalgtsarbeid ut fra antall leger på sykehuset. Således har Dnlf 40% frikjøp. Dette deles mellom Of og Ylf, 20% hver. Til sammenligning har sykepleierforbundet 2 frikjøpte medlemmer. Det sier seg selv at jobben man gjør blir utilstrekkelig, og rekrutteringen er elendig. Ønsker man i fremtiden å opprettholde lokale tillitsvalgte må man gjøre funksjonen mer attraktiv, så vel økonomisk som karrieremessig. I tillegg må hvert sykehus ha sin faste kontaktperson i Legeforeningens sekretariatet. På denne måten vil man kunne få raskere og bedre hjelp sentralt. Til høsten er det valg. Alle engasjerte krefter ønskes velkommen. Legeforeningen trenger dere. Høringssaker Høringer fra Legeforeningen som ALF har behandlet på møtene og besvarelser på disse, finnes på våre nettsider: Medlemsmøter Styret har ikke avholdt noen medlemsmøter i Det har tidligere blitt vedtatt som en midlertidig ordning å ikke ha medlemsmøter. Grunnen til dette er at det nesten ikke kom andre enn styremedlemmer på møtene. Styret har tidligere vedtatt at det vil bli avholdt medlemsmøter hvis det dukker opp saker som er av allmenn interesse og som ønskes drøftet med medlemmene i foreningen. ALFA er Akershus legeforenings medlemsblad. Morten I. Lossius er ansvarlig redaktør. Styret vil gjennom ALFA presentere virksomheten i lokalavdelingen, de ulike tiltak som er igangsatt, samt de tillitsvalgte og deres arbeidsområde. I ALFA presenteres under rubrikken ALFA-profil også enkeltpersoner i helsetjenesten i Akershus, folk som har noe å si og som tørr å si det. ALFA er forum for dialog og debatt med primært fokus på lokalt stoff og lokale problemstillinger. Styret har en kontinuerlig evaluering gående om ALFAs framtid. ALFI er Akershus legeforenings hjemmeside på nettet: Nettsidene har ikke fungert så godt som styret ønsker og vi jobber fortsatt med å forbedre oss, slik at medlemmene skal få mer aktuelle og oppdaterte opplysninger.

7 ALFA :15 Side 7 Helsetjenesten for leger Avdelingsrådgiver er Agneta E. Iversen. Styret jobbet i 2006 aktivt med å få til et tettere samarbeid med lege-leger og støtteleger i Akershus. Det ble avholdt et møte med gruppen, og helsetjenesten var tema på alle høstens styremøter. Dette vil også bli en prioritert oppgave i Oversikt over lege-leger og støtteleger finnes på vår hjemmeside og i ALFA, evt. fås ved henvendelse til ALFs sekretariat. Kurskomiteen Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, leder Overlege Helge Vogt Allmennpraktiker Vibeke Løvdal (fom 28. august) Møter i kurskomiteen Kurskomiteen har hatt 3 møter i løpet av året. Samarbeid med andre fylkers kurskomiteer To av kurskomiteens medlemmer deltok på seminar for kurskomiteer i januar på Soria Moria hvor alle fylker var invitert til å delta. Egne kurs Akershus legeforenings har i samarbeid med PKO Aker avholdt to kliniske emnekurs i løpet av året på Aker universitetssykehus. Akershus legeforening ved sekretær Anita Ingebrigtsen har besørget det tekniske ved arrangementene. Kursgodkjenninger Spesialitetskomiteen har delegert til fylkenes kurskomiteer å godkjenne. Kurs som andre legegrupper arrangerer lokalt i fylket. Den aktuelle legegruppe skal være forhåndsgodkjent som kursarrangør for angjeldende kursprosjekt av fylkets kurskomité og opptre på vegne av den. Program for åpne møteserier arrangert av lokale legegrupper. Ukesbesøk/hospitering på sykehuset der ordningen er prinsipielt godkjent av spesialitetskomiteen. Det er dermed flere kurs som godkjennes av spesialitetskomiteen, det samme gjelder også praksisbesøkene som nå godkjennes sentralt. Videre planer Kurskomiteen arrangerer Grunnkurs I Grunnkurs A i allmennmedisin hvert annet år og vil være ansvarlig for dette arrangementet med deltagere i mai 2007 på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Planlegging av dette har pågått i Kurset omarbeides for å tilpasses EØS reglene. Dette innebærer at det skal gå over 5 dager og inneholde 38 kurstimer. Dette blir hovedsatsningen i kurskomiteens arbeid i Det vil fortsatt vurderes å utvikle et nærmere samarbeid med Oslo legeforenings kurskomité i samråd med Legeforeningens retningslinjer. Akershus legeforenings sekretariat: Akershus legeforening har kontor i Legenes hus. Adresse: Akersgata 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, telefon , faks E-post: Sekretariatets kontaktperson er Anita Ingebrigtsen. Oslo 19. juni 2007 Arne Røde leder side 7

8 ALFA :16 Side 8 Klinisk kjemisk/klinisk farmakologisk laboratorium Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE) Analyse av antiepileptika (Epilepsi, psykiatri, smerte) SSE har nylig markert sitt 100-årsjubileum. Vi er ikke så gamle, men vi startet faktisk i 1968 i konkurranse med studentopprøret, så vi er faktisk både ekte SSEere og 68ere. Klinisk kjemisk/klinisk farmakologisk laboratorium ved SSE er et spesiallaboratorium for analyse av antiepileptika som har et landsomfattende servicetilbud. I tillegg gjøres vanlige klinisk kjemiske analyser for sykehusets pasienter og polikliniske pasienter. Dessuten drives forskning, metodeutvikling, undervisning og opplysningsvirksomhet. Vårt laboratorium er blant de ledende internasjonalt vedr. Therapeutic Drug Monitoring, TDM, og har i alle år vært med på å utarbeide retningslinjer innen dette fagfeltet og publisert mange artikler om antiepileptika. Det utføres medikamentanalyser fra inneliggende pasienter på SSE, fra poliklinikken, andre sykehus, institusjoner og fra privatpraktiserende leger. Som før mottas det prøver fra store deler av landet. Klinisk kjemiske analyser er vesentlig fra inneliggende pasienter. Laboratoriet deltar i utprøving av nye antiepileptika og andre forskningsprosjekter. Laboratoriet har spisskompetanse i analyse av antiepileptika og er i første linje med hensyn til etablering av analyser av nye medikamenter. Flere av analysene er vi de eneste som utfører i Norge. For å ha en tilfredsstillende kvalitetssikring er laboratoriet engasjert i kvalitetskontroll med tilsendte ukjente kontroller for klinisk kjemiske analyser (nordiske kontrollopplegg) og for medikamentanalyser (internasjonalt kontrollopplegg som vi har vært med på å bygge opp). I tillegg har vi våre interne kontrollsystemer for både klinisk kjemiske analyser og medikamentanalyser. Antall analyser har vært relativt stabilt de senere år, ca medikamentanalyser og klinisk kjemiske analyser. Det er en tydelig økning av analyser av antiepileptika som krever kompliserte og tidkrevende metoder, mens enklere analyser i større grad også kan analyseres ved andre større laboratorier. Har du prøver, så har vi svaret. Dra gjerne nytte av vår spisskompetanse. Vi er raske på labben! side 8

9 ALFA :16 Side 9 Forslag til justeringer/nye vedtekter for ALF godkjent av årsmøtet Endringene er gjort ut fra Dnlfs utsendte mal for vedtekter i lokalforeninger av , slik at disse tilpasses Legeforeningens nye lover. Vedtekter for Akershus legeforening Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf. 1 Navn Foreningens navn er Akershus legeforening (ALF). 2 Forholdet til Den norske lægeforening Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover. 3 Formål I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, 1-2 og er foreningens formål: a. Å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser. b. Å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. c. Å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant avdelingens medlemmer. d. Å bedre samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike nivåene i helsevesenet. e. Å øke kontakten med administrasjon og politikere. f. Å videreutvikle tillitsvalgtapparatet. g. Å arbeide med helsepolitiske spørsmål. 4 Medlemskap Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget denne som lokalforening. 5 Foreningens organer Foreningens organer er: Årsmøtet Styret Kurskomité Valgkomité 6 Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. Årsmøtet skal behandle: Styrets beretning Revidert regnskap Budsjett Vedtektsendring Valg av styre Revisor Valgkomité Kurskomité Valg av landsstyrerepresentant (er) Årsmøtet fastsetter eventuelle honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene. Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 6 uker før årsmøtet. Årsmøtet kunngjøres for medlemmene senest 2 uker på forhånd. Årsmøtet avholdes innen utgangen av august. Årsmøtet ledes av foreningens leder/valgt dirigent. Vedtaket i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover og Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 7 Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever det. Bestemmelsene i 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen. 8 Styret Styret består i hht Dnlfs lover av: 1 leder, valgt av årsmøtet 2 medlemmer, valgt av årsmøtet 1 avdelingstillitsvalgt for Af, valgt av Afs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for Of, valgt av Ofs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for Namf, valgt av Namfs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for Ylf, valgt av Ylfs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for LSA, valgt av LSAs medlemmer innenfor avdelingen 1 avdelingstillitsvalgt for PSL, valgt av PSLs medlemmer innenfor avdelingen Det skal videre være 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge valgt av årsmøtet, samt et varamedlem for hver av yrkesforeningene Af, Of, Namf, Ylf, LSA og PSL valgt av den respektive yrkesforenings medlemmer. Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1.9 i år som slutter på ulike tall. Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når 6 av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Styrets varamedlemmer blir innkalt til alle styremøter og kan delta i styrets forhandlinger uten stemmerett, men med stemmerett når det respektive hovedmedlemmet ikke er tilstede. 9 Valgkomiteen Foreningen skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen velger selv leder og har funksjonstid for en valgperiode. Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer m/varamedlemmer, kurskomité og eventuelle andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen og fremlegges på årsmøtet. 10 Vedtektsendringer Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret senest 4 måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. Forslag til endring av lovene skal sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet. side 9

10 ALFA :16 Side 10 ALFA PROFILEN intervjuet av Morten Lossius Under denne overskriften vil vi i hvert nummer presentere markante medlemmer av vår forening eller med annen tilknytning til helse-akershus. Menn og kvinner med meningers mot, som har noe å si og som tør å si det. Dette nummers ALFA-profil er: Svein Johannessen Den beste Doktorn vi har på SSE pleide han å si, Yngve Løyning, den tidligere lederen av Spesialsykehuset for Epilepsi, om dette nummerets Alfa-profil. Han er doktor, men ikke lege. Han har vært med å prege nasjonal og internasjonal epileptologi i en mannsalder. Han er en av grunnleggerne til TDM i Norge (therapeutic drug monitoring, måling av medikamentkonsentrasjoner i serum). Han har lært opp flere kull med norske leger i viktigheten av monitorering av antiepileptika som et viktig redskap i epilepsibehandlingen. Han har en lang forskerkarriere bak seg innen biokjemi og klinisk farmakologi. Han har publisert mer en 100 vitenskapelige artikler, skrevet lærebok-kapitler, og han har vært medredaktør av flere bøker. Nylig ble han tilbudt redaktørjobb i Epilepsia (vårt viktigste epilepsitidsskrift), men måtte p.g.a tidspress takke nei. Et svært ærefullt tilbud! Ved siden av forskningssjefstilling og laboratoriesjefstilling på SSE har han siden 1982 vært sentral i internasjonalt arbeid innen epileptologien, og han er medlem av en rekke komiteer innenfor ILAE (International League Against Epilepsy). Som andre nordmann ble han i 1982 utnevnt til Ambassador for Epilepsy av International League Against Epilepsy og International Bureau for Epilepsy. Han har stått bak og ledet flere internasjonale epilepsikongresser, bl.a verdenskongressen i epilepsi i Oslo i I perioden var han leder for European Advisory Council innen ILAE. I de senere år har han engasjert seg mye i undervisning av våre kolleger i det tidligere Øst-Europa. Vår alfaprofil denne gang er Svein Johannessen, laboratoriesjef og seniorforsker ved SSE og past-chair i Commision on European Affairs innen ILAE. Svein er gift med Merethe og har to døtre, Cecilie, Charlotte og barnebarna Marthe og Thea. Hvor mener du norsk epileptologi står i dag - klinisk og forskningsmessig? Norsk epileptologi er fortsatt i fremgang takket være stor aktivitet ved SSE, innen Nevroklinikken for øvrig og ved alle våre regionssykehus. Men det er altfor lite midler og stillinger til forskning. Klarer vi å markere oss internasjonalt? Faktisk gjør vi det selv om vi er små. Internasjonalt har de store epilepsimiljøene mye bedre tilgang til ressurser. Her hjemme er forskning stort sett noe man har drevet med på si. Hvorfor bør vi fortsatt ha et nasjonalt epilepsisenter? side 10

11 ALFA :16 Side 11 Mange års erfaring har gitt oss spesiell kompetanse som vi gjerne deler med andre, noe som de mange besøk fra våre naboland og utland for øvrig vitner om. Mange ønsker seg et eget SSE et Center of excellence for comprehensive care. Vi trenger et senter med tverrfaglig akademisk ekspertise for å være fanebærere for vårt fag epileptologi - også i fremtiden, til beste for våre pasienter. SSE har nylig feiret 100-årsjubileum, og det forplikter. Ser du positive trekk ved norsk epileptologi eller ser du mørke skyer i horisonten? Jeg er evig optimist, men det har ikke alltid vært blå himmel på SSE. Tvert imot har mørke skyer ofte fulgt oss gjennom årene. Det har stadig vært noen som ville at ting skulle være annerledes. Men norsk epileptologi er i fremgang, og vi får håpe at alle positive krefter innen vårt miljø trekker sammen for å styrke vårt fag og fremme rekrutteringen. Hvilke hovedutfordringer har våre venner innen epileptologien i det tidligere Øst-Europa? Bedret økonomi er vel den store utfordringen. Det er ikke lett å bygge opp en tilfredsstillende service til vår pasientgruppe uten en tilstrekkelig økonomisk ryggrad. Faglig påfyll og videreutvikling er heller ikke lett med begrensede midler. Derfor har Commission on European Affairs og European Epilepsy Academy (EUREPA) en viktig oppgave med å arrangere utdanningskurs og gi økonomisk støtte til aktive kongressdeltagere. Særlig viktig er det å ta vare på basalforskerne som ofte står meget sterkt, men som ikke alltid har samme muligheter til å delta på aktiviteter som sine kliniske kolleger. Hvilken plass har serumspeilmålinger av antiepileptika når disse medikamentene brukes innenfor psykiatrien? Her er det store muligheter og utfordringer. Uten tvil vil TDM også ha sin misjon innen psykiatrien. Det gjelder bare å systematisere sine erfaringer og dele disse med andre via vitenskapelige publikasjoner. Hva er ditt høyeste ønske for norsk og internasjonal epileptologi? Enda bedre diagnostikk og behandling, kanskje en magic bullet med helbredende effekt uten bivirkning. Bedret pasientforståelse og aksept i samfunnet er også sårt etterlengtet. Jeg tror på nasjonal og internasjonal net working for et bedret samarbeid. Hva gjør du helst på fritiden? Det høres nesten ut som et fremmedord, men det har nok noe med bil, familie og barnebarn å gjøre (i omvendt rekkefølge!) Og bilen går bra? Endelig et skikkelig spørsmål Fantastisk! Årsmøte Akershus legeforening 23. august i Legenes hus Årsmøte i Akershus legeforening (ALF) ble avholdt 23. august. Kun 19 av ca 1700 medlemmer møtte på årsmøtet. Oppslutningen var igjen svært svak, men dette problemet sliter alle fylkesavdelingene med. Til tross for flere tidligere initiativ for å bedre oppslutningen om møtet uten hell, vil styret jobbe videre med å forsøke å bedre oppslutningen. Leder Arne Røde ledet møtet Gjenvalgt leder: Arne Røde med stø hånd. Alle forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Når det gjelder sakslisten henviser man til tidligere mottatt innkalling til møtet. Jeg vil kun referere noen viktige saker. Regnskap ble lagt frem av kasserer Eivind Myhre. ALFs likviditet er god. Overskuddet i 2006 var på kroner Regnskapet for 2006 ble godkjent og budsjettet for 2008 vedtatt. Kurskomiteens leder Gjertud Lødøen orienterte om virksomheten i Det ble avholdt flere kurs bl.a. Grunnkurs A med stor oppslutning (mer enn 70 deltakere). Kursvirksomheten gir også et lite, men kjærkomment overskudd til ALF. ALFAs redaktør sliter fortsatt med å få inn stoff og derfor vil ALF forsøke å etablere en redaksjonskomité for å avlaste redaktøren noe. Det ble enstemmig vedtatt å øke honoraret for kurskomiteens leder fra kroner til , revisor fra kroner 2500 til 4000 og møtehonorar for styrets medlemmer fra kroner 1100 til Valgkomiteens leder Arne Hjemmen la frem forslag til nytt styre. Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Styret: Leder Arne Røde, Aage K. Huseby - 1. fritt valgt, Gjertrud Lødøen - 2. fritt valgt. Varamedlemmer: Jannicke Mellin-Olsen - vara 1. fritt valgt, Morten I. Lossius - vara 2. fritt valgt. Kurskomitéen: Leder Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal, Helge Vogt, Dianne E. Steenberg. Revisorer: Kari Garberg og Thomas Iver Holter. Valgkomité: Axel Valen-Sendstad, Knut Krohg og, Arne Hjemmen. Yrkesforeningene var ennå ikke ferdig med sine valg. Nærmere informasjon om styret/yrkesforeningenes representanter til styret presenteres på side 22. Morten I. Lossius side 11

12 ALFA :16 Side 12 Ny Nevrologpraksis med 100% driftstilskudd med oppstart 1. september 2007 Kollega Geir Slapø, starter i fulltids nevrologipraksis med offentlig avtale i Oslo. Da det er veldig få avtalehjemler i nevrologi i Oslo/Akershus, er dette noe vi synes at Alfas lesere bør få vite mer om, og vi har derfor tatt en prat med Geir nå rett før han starter. Alfa: I lys av til dels svært lange ventetider til nevrolog innenfor det offentlige (over 1 års ventetid på enkelte sykehuspoliklinikker i Oslo-området) er det jo svært gode nyheter for fastleger og andre henvisere i Oslo og Akershus at det nå etableres en ny nevrologpraksis i Oslo/Akershus. Er dette en ny hjemmel? GS: Nei dette er ikke en ny hjemmel, men en Helse Øst hjemmel som ble utlyst ledig i vinter. Det er hjemmelen som kollega Halfdan Kierulf har hatt i mange år. Da jeg ikke overtar lokaler og pasientlister fra Halfdan Kierulf vil det på mange måter bli etablering av en helt ny praksis. Jeg starter med en åpen avtalebok 1. september-07 og vil ha stor kapasitet til å ta i mot nyhenviste pasienter som trenger nevrologisk utredning og behandling. Alfa: På bakgrunn av lange ventetider til nevrologiske sykehuspoliklinikker er det åpenbart et stort behov også for avtalehjemler utenfor sykehusene. Hva kommer det av at det er så få private hjemler i nevrologi? GS: Hvorfor det historisk har blitt slik har jeg ikke forutsetninger til å svare på. I perioder har nok noen ledige private hjemler blitt overført til lokale nevrologiske sykehusavdelinger. Pr i dag er det totalt i Helse Øst 12 driftsavtaler i nevrologi. Dette er relativt sett til andre tilsvarende spesialiteter et lite antall. Til sammenlikning kan nevnes at det i Helse Øst før sammenslåingen med Helse Sør var 79 private hjemler i øyemedisin, 64 i ØNH, 46 i gynekologi og 39 i hudsykdommer, for å nevne noen andre spesialiteter med tilsvarende antall spesialister som i nevrologi. Tilsvarende forholdstall gjelder for Oslo og Akershus. Nå har imidlertid Helse Øst identifisert nevrologi og urologi som de somatiske spesialitetene med størst behov for nye hjemler utenfor sykehus, noe som er omtalt i Handlingsplan for Organisering og Lokalisering av avtalepraksis i Helse Øst (av ), så det vil nok komme noen flere hjemler i nevrologi i løpet av de nærmeste årene. De undersøkelser som foreligger både fra Norge og andre skandinaviske land indikerer klart at samfunnet får mye igjen både faglig og ressursmessig ved å bruke helsepenger på private avtalehjemler. En illustrasjon på dette er en SIN- TEF rapport fra 2005 som viste at 796 avtalespesialister i Helse Øst (både i somatikken og psykiatrien) stod for 45% av den polikliniske aktiviteten i regionen. Når vi vet at det på samme tid var tilsammen 3533 legeårsverk i spesialisthelsetjenesten i Helse Øst (både i og utenfor sykehus) viser dette hvor viktige de private avtalespesialistene er for den totale spesialisthelsetjenesten. Det er egentlig veldig pussig at det er så få hjemler i nevrologi utenfor sykehus da det ikke er en spesielt utstyrskrevende spesialitet. Du kan i nevrologipraksis utenfor sykehus i prinsippet gjøre akkurat det samme som på en nevrologisk poliklinikk på sykehus og i elektiv virksomhet er det svært sjelden at man trenger direkte tilgang til sykehusbaserte utredningsmuligheter eller til andre spesialister. Kort sagt er nevrologi en spesialitet som egner seg meget godt til privatpraksis. I min praksis vil jeg også sette av egne timer til ø. hjelpsvurderinger slik at fastlegene kan få pasienter med mer akutt oppståtte problemstillinger vurdert raskt etter en forutgående telefonisk konferering. Alfa: Det høres jo veldig bra ut. Når du er inne på Helse Øst sin handlingsplan for avtalespesialister fra i fjor. Det står også der at det er ønskelig at avtalespesialistene etablerer seg i gruppepraksis eller tverrfaglig praksis. Hva med deg, hvor kommer du til å etablere deg? GS: Jeg er helt enig i at det er fornuftig å jobbe i et fellesskap med andre enten med samme spesialitet eller tverrfaglig både av faglige og sosiale grunner. Hjemmelen som jeg har fått skal fortsatt være lokalisert i Oslo og jeg kommer til å ha kontorfellesskap med dr. med. Håkon Lie i Aslaksveien på Røa (Nakke og Ryggpoliklinikken). Han har en kombinert hjemmel for nevrologi og fysikalsk medisinsk (50/50) og er en av Norges mest anerkjente ryggspesialister. Min bakgrunn og kompetanse er generell nevrologi, så jeg tror at vi samlet kan gi et bredt og godt faglig tilbud til fastleger og andre henvisere i Oslo/Akershus og regionen forøvrig. Håkon Lie har i sin praksis lagt stor vekt på å ha korte ventetider (3-5 uker) og dette vil også være et viktig mål for meg. Jeg kan også nevne at jeg ønsker å få til et nært samarbeide med de nevrologiske sykehusavdelinger som ligger i Oslo-området. De private avtalehjemlene er en del av det offentlige helsetilbudet og det er, slik jeg ser det, viktig å etablere gode samarbeidsformer med de lokale sykehusavdelinger for å gi pasienter og fastleger et så godt totaltilbud som mulig. Alfa: Du begynner i praksisen Er det spesielle problemstillinger du primært ønsker å jobbe med. GS: Selv om jeg de siste par årene har jobbet spesielt med epileptologi og søvnsykdommer (på SSE og Rikshospitalet) har jeg min bakgrunn og interesse i generell nevrologi og jeg vil ta i mot alle typer nevrologiske problemstillinger. Alfa: lykke til! side 12

13 ALFA :16 Side 13 Landsstyremøtet 2007 Buskerud legeforening var vertskap for årets landsstyremøte. Til tross for litt trange forhold i landsmøtesalen ble det et spennende møte så vel faglig som kulturelt. Arrangementkomiteens leder, Trygve Kongshavn, fremførte velkomsthilsen syngende og familien Nhozi fra Kongo avsluttet med en gripende sang der de ba om at Afrika ikke må bli glemt. Presidentens tale avspeilet en forening med indre ro, men med store fremtidige utfordringer. Turnustjeneste, arbeidstid, helsenett og forskning er temaer som har vært gjennomgående på de siste års landsmøter. Temaene vil også i fremtidige landsmøter være sentrale, da det foreløpig er lite som har falt helt på plass. Dette var det første landsstyremøte i foreningens historie med representasjon fra tre likeverdige akser; lokalforeninger, yrkesforeninger og yrkesmedisinske foreninger. De fagmedisinske foreninger skal styrke foreningen faglig og på den måten være premissleverandør i den helsepolitiske plattform. Det var derimot skuffende for de fagmedisinske foreninger at deres representant ikke ble valgt inn i sentralstyret. Den politiske debatten om prioritering viste enighet om en ting: prioritering fungerer ikke helt som det skal i praksis. Leder i Buskerud legeforening Trygve Kongshavn (Foto: Lise Johannessen) Arrangementskomiteen som består av fra venstre: Reidar Pytte, Marijke Engber, Christian Steenfeldt-Foss, Trygve Kongshavn, Anne Larsen og Kolbjørn Kasin. Foto: Lisbet T. Kongsvik. De alvorlig, og kronisk syke, blir ikke prioritert først. Personlig hadde jeg mest sympati for stortingsrepresentant Bernt Høies synspunkter. Resepten var å avvikle de regionale helseforetakene og konsentrere ressursene til helseforetakene. Han utfordret også fagmiljøene til å skape konsensus og lojalitet i prioriteringsdebatten. Regionsutvalgenes fremtid var eget tema. Mange mener utvalget har en viktig nettverkfunksjon, men at rammebetingelsene har vært for dårlige. Andre mente at vi nå løper etter en organisering vi ikke tror på, og som vi ikke ønsker. Konklusjonen ble at foreningen skulle arbeide videre for en klargjøring av funksjonen. Leder av Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg, Ellen Deilkås, anslo ut fra internasjonale tall at uønskede hendelser forekommer i om lag 10% av alle sykehusopphold. Cirka halvparten antas å være forårsaket av måten helsetjenesten er organisert på. Det foreligger i Norge et stort forbedringspotensial. Veien til målet om bedre pasientsikkerhet var det noe uenighet om. Åpenhet om feil, kvalitetssikringsarbeid, videre- og etterutdanning av leger og tydelig lederansvar er viktig. Mange etterlyste også en kultur blant leger hvor pasienten blir satt i fokus og hvor pasienten er vårt ansvar gjennom hele behandlingen. Den vertikale organisering med subspesialisering i sykehusvesenet skaper barrierer som kan gi manglende pasientsikkerhet. Legeforeningens fremtidige kommunikasjonsprofil ble heftig debattert. Navneendring fra æ til e i legeforeningen ble vedtatt med to stemmers overvekt. Avslutningsvis var det valg. Torunn Janbu ble gjenvalgt som president for de neste to år. I sentralstyret var det få som stilte til gjenvalg. Nye, engasjerte representanter ble valgt inn, blant annet Akershus legeforenings siste Ylf-representanter, Hege Gjessing og Kjersti Baksaas Aasen. Vi gratulerer og ønsker lykke til! Neste landsstyremøte avholdes på Soria Moria i mai side 13

14 ALFA :16 Side 14 ALFAVIN Redaktøren har fått flere henvendelser om hvordan man skal kontakte meg. Derfor trenger jeg å presentere meg litt nærmere: Jeg heter Petter Mowinckel og er statistiker. Vinspalten juli 2007 Påsken i Italia var fantastisk hele tiden sol og minst 19 grader om dagen. Ja, på slutten hadde vi 27 grader i Marina di Massa på Toscana-kysten. For alle som har fulgt med i Billedhugger Steens kongestatue og viderverdighetene om plasseringen, så kan jeg si at Steen bor i den kjente marmorbyen Carrara. Marina di Massa ligger 4 km sydover fra Carrara. Omkring en halvtimes kjøring nordover ligger La Spezia. Etter 9 dager i Marina di Massa dro vi oppover til Piemonte, til vingården Tenuta il Sogno i nærheten av San Marzano Oliveto som ligger i Langhe åsene. Hjemstedet til noen av verdens største viner Barolo og Barbaresco. Vingården er liten. De produserer bare omkring flasker. Eierne er norske: Frode fra Hellerud i Oslo og kona Eli Anne fra Røros. De produserer to gode Barber viner begge finnes på Vinmonopolet. Deres Superiore Bricco Soria til kr 259,- og den vanlige Terre degli Amici til kr 149,90. Under ser du Eli Anne og Frode etter en lang arbeidsdag i vingården. Vi hadde to vennepar som ankom stedet samtidig med oss på andre påskedag. Eli Anne og Frode har to leiligheter til utleie: Il grande (plass til 6 personer) og La Piccola og med plass til to voksne og to barn. Selvsagt er det WC og dusj i begge leilighetene og sengetøy og håndklær er inkludert. Andre påskedag er helligdag i Nord-Italia, så vi hadde handlet inn litt varer i Massa. Eli Anne hadde etter vår anmodning bestilt bord på en koselig restaurant I Girasoli (solsikkene) i San Marzano Oliveto omkring 20 minutters gange oppover fra gården. Under ser du utsikten fra verandaen på Il Grande oppover mot Landsbyen. Verten og hans nevø kom ut og håndhilste med begge hender (Se bildet av gutta nedenfor) Det var kjempehyggelig, herrene bare startet servering av Antipasti (forretter). Det bare strømmet på. Først kalde, hvoretter nevøen sa at nu kom I antipast caldi (de varme forrettene). I alt tror jeg vi fikk 14 stykker. Det var spesielt én som var en stor overraskelse: Vitello tonnato (kalv med tunfisksaus). Tynne kalvestekskiver med tunfisksaus, bare helt nydelig. Vi var alle syv stappmette, men etter mye nøding klarte vi å få ned en porsjon med Ravioli. Jeg var glad for at det var nedoverbakke hjemover, og jeg tror alle bare veltet seg i seng. Jeg hadde sett oppskrifter i kokebøker, men aldri trodd at det kunne være godt. Etter hjemkomsten laget jeg det stor suksess. Vårt opphold hos Eli Anne og Frode varte en uke. Vi hadde avtaler med besøk hos syv av de beste Barolo/Barbarescoprodusentene, som alle finnes på Vinmonopolet. Spesielt våre to vennefruer fikk en ny dimensjon til sin vin interesse. Etter hjemkomsten kunne de plutselig nevne navn på viner og produsenter, mens de før bare hadde sagt at i går drakk jeg en meget god rødvin. Vi startet våre besøk hos Mascarello i Monchiero. Våre venner var litt skeptiske fordi det så ut som et gammelt varehus, og det var det også, men inne hadde de alle fine fasiliteter. Vi fikk smake hele rekken av produkter og ble vist rundt i produksjonslokalene. Mascarello hadde kjøpt huset fordi de fram til 1890 hadde lagret is i huset, og da er det kjølig om sommeren. Dagen etter hadde vi to vinbesøk: Hos Vajra i Varna rett utenfor byen Barolo. Det flotteste anlegget vi besøkte, med flotte glassmalerier og estetisk bygd opp bare helt fantastisk. Vajra lager elegante viner og deres Barbera er virkelig bra, pris kr 176. På ettermiddagen hadde vi avtale med Conterno i Monforte d Alba. Det er vel kanskje topprosdusenten, i alle fall prismessig. Vi kunne få kjøpt hans toppvin Monfortino til 250 prisen her hjemme var 1999,90, altså ingen forskjell. Jeg kunne fortelle ham at den første Baroloen jeg side 14

15 ALFA :16 Side 15 drakk var hans Monfortino Det løsnet litt på stemningen. Det er ikke lett å få avtale hos ham! Se de store tønnene (botti) hos Conterno på bildet under. Fra venstre vår venninne Anne, Signor Conerno, Våre venner Bjørg og Egil og min Marit med ryggen mot oss. Hjemme om kvelden hos Eli Anne og Frode fikk vi deres Barbera Superiore 2003 og Vi smakte dem opp mot Vajras og syntes Frodes vin var bedre. Spesielt var jeg imponert over 2003 som var et meget vanskelig år i Europa det var altfor varmt. Den beste vinen var 2004, med duft av kirsebær, mandler og blomster. Smaken var klassisk Barbera, saftig og rik. Dagen etter hadde vi tre besøk. Noen hadde forsiktig uttrykt engstelse for dette, men jeg svarte at det går helt fint for meg. Jeg spytter, man kan ikke smake på 15 viner på hvert sted og kjøre etterpå. Det gikk fint! Vi var hos Palladino i Serralunga, på toppen av en ås. Han forfektet fatlagring og det var utrolig morsomt å smake vin lagret i portugisisk, fransk og slovensk eik. De var helt forskjellige! Etter en rask lunsj dro vi ned til Cavaletto i Castiglione Falletto. Min kone som heter Marit Fallet fant da ut at familien hennes egentlig var italiensk fra byen Faletto. I Norge ble navnet til Fallet. Guiseppe Cavaletto viste oss rundt på den flotte eiendommen (se bildet under og mannen med stripete t-skjorte til venstre, til høyre vår venn Egil Olsen, nei ikke Drillo. Vår Egil er ekstremt vinkyndig!). Dette besøket var høydepunktet: Vi fikk smake alt. Guiseppe var vinmakeren og fortalte levende og morsomt om seleksjon av druer og vinifikasjon. Så kl 15 dro vi tilbake opp til Serralunga (10 meter fra Palladinos eiendom som vi besøkte om morgenen) til Massolino. Nydelige viner og igjen en strålende smaking. Hans riserva Baroloer er flott og nesten i klasse med Conternos, men til en pris av bare 520! Under ser dere Frankio Massolino (stående), med noen av våre venner på høyre side av bordet, fra venstre: Tor, Bjørg og Anne. Det var en slitsom dag, selv om jeg kun smakte en slurk hos Cavalotto. Dagen etter, fredag, hadde vi helt fri. På lørdag, våre venners siste hele dag, hadde vi vårt eneste besøk i Barbaresco hos Produttori del Barbaresco i downtown Barbaresco Vinene fra Barbaresco er litt mer lettdrikkende enn Baroloviner. Druen er den samme: Nebbiolo (eller Nebbe blant venner). Hos Produttori får du reservaer som de kaller enkeltvinmarker til omkring 330 kroner for en flaske, og det er virkelig rimelig. De lager en standard Barbaresco til omkring kr 200. I tillegg har de ni enkeltmarkviner. Hos dem får du mye vin for penga! På bildet over til høyre ser du tre årganger av min favoritt fra Produttori enkeltvinmarken Asili, som jeg mener er den mest elegante av alle vinene deres. Min spesielle favoritt var Il Signor Produttori Aldo Vachha (kua), hadde noen få flasker igjen, så vi vi kjøpt tre stykker hver. Men skal jeg virkelig anbefale noe, så må det være å bo hos Eli Anne og Frode. De har hyggelige leiligheter. Dessuten lager han fantastisk vin, og Barbera er mye lettere å drikke enn Barolo/Barbaresco. Frode kan også hjelpe med vinbesøk hos gode produsenter. Frode har bare en feil slik jeg ser det: Han liker Vålerenga! Så til vår vin: Varenummer Barbera d Asti Terre degli Amici 2005 Tenuta Il Sogno, Piemonte Italia Pris Kr. 149,90 Frisk og ren Barbera med noe duft kirsebær, treolje og jord. Flott balanse, med fin syre og bra avslutning. Nydelig og saftig. Da jeg skiftet jobb og begynte med barneastma/allergi ble jeg på første fest bedt om å velge viner. Jeg valgte kun Barbera rødviner. I alle fall tre av de tilstedeværende har etterpå sagt at etter den kvelden velger jeg nesten bare røde Barbera viner, og jeg blir aldri skuffet. Jeg kan slutte meg til det! Velger man sine innkjøp med omhu, er det nesten umulig å bomme. Jeg finner Barbera viner alltid saftige og lettdrikkelige. En vin til å bli glad av. side 15

16 ALFA :16 Side 16 ALFAVIN Redaktøren har fått flere henvendelser om hvordan man skal kontakte meg. Derfor trenger jeg å presentere meg litt nærmere: Jeg heter Petter Mowinckel og er statistiker. Vinspalten oktober 2007 Vinteren kommer forhåpentligvis i år også. I alle fall håper Morten og jeg det. Vi som er så glade i å gå på ski. Men, kulda gjør også at vi kan begynne å drikke litt røffere viner. Jeg er ikke spesielt glad i tanninrike rødviner om sommeren. Sommerens rødviner bør kunne drikkes litt kjølige. En annen sak er at jeg ofte har begynt å drikke roséviner om sommeren. De siste årene har det vært en eksplosjon av gode roséviner. Jeg vil komme tilbake til noen navn neste sommer. Nå gleder jeg meg til min første Barolo gjerne til vilt. Barolo er for meg kongen av viltviner. Jeg vet at andre sverger til Nord-Rhône viner som Hermitage, Côte Rôti, Gigondas, Saint-Joseph eller for den saks skyld lillebroren Crozes-Hermitage. Skikkelige Rhôneviner har blitt dyre. Men altså jeg velger meg ikke april, men Barolo. En av produsentene vi besøkte på vår berømte tur Piemonte i april var Massolino som lager monumentale viner. Dessuten var han så entusiastisk at min Marit og våre to vennepar falt fullstendig. Vi smakte hans 2001 av Vigna Rionda Riserva som var fantastisk, men dessverre har den enda ikke kommet inn på listene, men de har 2000 årgangen som også er bra, men kanskje ikke like fantastisk. Til høyre ser dere et av våre bilder fra besøket fra venstre meg, Min kone Marit og så vidt hodet av vår datter Eva. Etter besøket hos Massolino spiste vi på en koselig restaurant i Serralunga. Jeg spurte om restauranten på den andre siden av torget var bra. Signor Massolino kom med en lengre og meget elegant formulering om at jo da, restauranten var bra, men selv spiste han helst på et annet sted. Og det stedet var fantastisk. En flott avslutning på en slitsom dag! Jeg må innrømme at turen hjem var slitsom ikke fordi jeg hadde drukket noe, men vi kjørte bare småveier og det var ikke gatelys noe sted. Så til vår vin: Barolo Vigna Rionda Riserva 2000 Varenummer Massolino, Piemonte Italia Pris Kr Dette er en klassisk Barolo med en flott duft av moreller, tjære lær og blomster. Sødmefull og rik vin med en flott syrestruktur med stram og tørr finish. Den sitter virkelig lenge i. Server den til din kjære sammen med en bedre viltmiddag helst reinsdyr. Selv om den smaker bra nå, så kan den lagres i minst 10 år til. side 16

17 ALFA :16 Side 17 PSL Hei alle sammen! Ja, nå er det lenge siden jeg har vært i bladet med noe fra PSL. Det betyr ikke at aktiviteten har vært liten, men at tiden ikke strekker til. Jeg hadde tenkt å gi meg som tillitsvalgt nå, men da det ikke har meldt seg noen frivillige til å overta fortsetter jeg to år til. Jeg har også fått med meg Sverre Dølvik som driver øre-nesehals i Asker. Han er nå min varamann og er innstilt på opprykk til fullt medlem i Akershus legeforenings styre fra neste periode. Vi vil i denne perioden dele litt på oppgavene og det er mulig noen vil møte Sverre i intervjurunder med seniorpolitikk eller ved ledige hjemler. Selv fortsetter jeg i samarbeidsutvalget i det nye Helse Sør-Øst. Det er nå utvidet til fire medlemmer fra PSL og fire fra regionforetaket. Fra PSL er det Oscar Løvdahl ØNH lege fra Oslo, Arne O. Ellingson øyelege fra Tynset, Tore Lunde gynekolog fra Larvik og undetegnede. Selv om samarbeidsutvalget nå har blitt større, håper vi på samme gode ånd og samarbeid som vi har hatt tidligere. Første møte skal være 16. november og det er her vi har størst mulighet til å påvirke helseregionen og vår egen arbeidssituasjon. Medlemmene fra regionforetaket har så langt vært lydhøre for våre synspunkter. Hvis medlemmene opplever problemer, bør man kontakte sine tillitsvalgte og se om det kan være en sak for samarbeidsutvalget. Prioriteringer på fag og lokalisering gjøres også i samarbeidsutvalget etter de retningslinjer som ligger i rammeavtalen. Det er viktig at kollegene leser rammeavtalen og forholder seg til den når det gjelder vikar, fravær og ferie. Det er viktig for vårt gode samarbeid at kollegene holder seg til avtalen. Siden sist har vi fått et nytt rapporteringssystem som alle må bruke. Vi vil bare tjene på å få frem hva vi gjør. Effektiviteten i avtalepraksis er det få som stiller spørsmål ved nå. De undersøkelser som er gjort i forbindelse med rapporten om avtalespesialister i Helse Øst er så entydige at de fleste nå aksepterer at vi er en effektiv del av et ikke alt for effektivt system. Jeg tror at vi med det nye rapporteringssystemet kan få frem ytterligere fordeler ved avtalepraksis. Jeg vil fortsatt arbeide for opprettelse av nye avtalehjemler, særlig i de deler av regionen som i dag er dårlig dekket. Årets normaltarifforhandlinger var vel på det jevne. Vi slapp noen ny reduksjon, men det er fortsatt en del prosedyrer som er alt for dårlig betalt. Det er vanskelig å få inn nye takster og det er svært vanskelig å få til nye K-takster. Hva som skjer med takstsystemet videre er vanskelig å si, men Legeforeningen er positiv til videreutvikling av normaltariffen. DRG-systemet slik det er i dag er lite egnet for avtalepraksis og er ikke ment til slik detaljfinansiering. Departement og andre sentrale instanser har kommet med andre signaler, men Legeforeningen er forberedt på en eventuell diskusjon som måtte komme. Så håper jeg ikke det blir like lenge til neste epistel fra PSL. Det er meningen det skal komme en til hver utgave av bladet Kjell Dalby Avdelingstillitsvalgt PSL Akershus Rehabilitering på Godthaab Godthaab og Helse Sør-Øst har inngått avtale som betyr at Godthaab tar i mot pasienter fra Helse Sør-Øst. Vennligst ta kontakt med vårt inntakskontor for bestilling av plass på telefon: v/inntaksleder Wenche Kikut. Eller pr. e- post: Se ytterligere opplysninger om diagnosegrupper på vår hjemmeside Vi har også tilbud om selvbetalende rehabilitering og seniorferie. Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua. Telefon: / Telefaks: side 17

18 ALFA :16 Side 18 side 18

19 ALFA :16 Side 19 side 19

20 ALFA :16 Side desember side 20

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen Oslo 17. mars 2017 Til alle medlemmer av NFDV: Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen NFDVs lover, slik de fremgår av foreningens nettsider, er ikke i samsvar med praksis de siste årene og

Detaljer

Årsmøte 2013. Sakspapirer

Årsmøte 2013. Sakspapirer Årsmøte 2013 Sakspapirer ÅRSMØTE 2013 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Sist oppdatert juli 2015 1 Innhold 1 Navn og tilhørighet... 3 2 Formål... 3 3 Organisasjon... 4 4 Sekretariat... 4 5 Styremøter... 4 6 LSAs tillitsvalgte

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 30.3.17 Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl 10.00 15.00 Tilstede på Flesland: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

Program Psykiatriveka onsdag

Program Psykiatriveka onsdag 1 Program Psykiatriveka onsdag 15.3.16 08:30 PARALLELLE SESJONER 10:45 3B Ny spesialitetsstruktur og psykoterapiutdannelsens plass. 11:00 Styrets time: Medikamentfrie tilbud 12:00 Lunsj Agenda årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett Vedtatt på landsmøtet 27. februar 2010 1 Navn Organisasjonens navn er: "Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett 2 Organisering Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger: 1. Alle som

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer