Oktober 2012 Nr. 6, 48. årgang FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord. Enhver god, gammel tid var engang en ny, dårlig tid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oktober 2012 Nr. 6, 48. årgang FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord. Enhver god, gammel tid var engang en ny, dårlig tid."

Transkript

1 Oktober 2012 Nr. 6, 48. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Enhver god, gammel tid var engang en ny, dårlig tid.

2 2 Betraktninger Ordenshuset vårt er nyrenovert. Det eller rettere sagt VI - har fått en kraftig oppgradering med tidsmessig kjøkken, nye vinduer som holder vinterkulde og trekk ute, nye møbler som er gode å sitte i, nye gulvbelegg, tapeter, gardiner, lamper... Listen er for lang til å gjengi alt her. Men heisen fortjener et kapittel for seg selv. En rommelig, behagelig heis som gjør det mulig for ordenssøsken og gjester å delta på møter selv om de har begrenset bevegelighet. Ansiktsuttrykket til vår bror Kjell Thorsen da han som vår første reelle bruker kom ut av heisen, talte for seg. Han strålte av glede, så det alene syntes verdt investeringen. 3. oktober var stua full av seniorborgere, da vi arrangerer hyggetreff for eldre. Da var heisen flittig brukt. Heisens øvre endestasjon er på mange måter rosinen i pølsa. Der har vi nemlig fått en takterrasse! De av dere som ennå ikke har vært der anbefales å ta turen. Den må sees og oppleves. Vår utmerkede restauratør Dag smiler bredt om dagen. Han har nå lokaler som er attraktive og hevder seg godt i konkurransen. Dette er også viktig for oss ordensmedlemmer. Vi har vedtatt å basere oss på å ha restauratør i huset. Opp gjennom årene har vi stort sett vært heldige og hatt stabile sådanne. Vi husker med gru situasjonen to år tilbake da kjøkkenet var trangt og utdatert og det var vanskelig å få tak i en god restauratør. Budsjettet på 3 millioner har holdt. Det ble til og med rom for en del nyttig ekstrautstyr. Dugnadsgjengen har utført utrolige arbeidstimer! Regner vi 500 kr/time utgjør dette 3,7 millioner kroner! Denne gjengen med bror Ove Jonassen i spissen fortjener ros, honnør og en STOR takk! Våre fire loger har fått en fysisk ramme som bare kan gi medvind i våre seil... bladstyraren

3 Landssaken I disse dager sender vi ut til brødrene en ny faktura pålydende kr. 250,- som høstens bidrag til landssaken fra den enkelte bror i vår loge. Det var flott respons forrige gang vi ba om støtte til landssaken og vi håper på, og tror på, like god reaksjon denne gangen. Sammen med inntektene fra vårens sosialaften, samt tilsvarende arrangement som kommer nå i høst, er vi trygge for at vi vil ha oppfylt målsettingen om kr. 500,- pr. bror med god margin. Jeg minner om at den nye SOS-barnebyen som skal bygges i Ngabu, sør i Malawi skal gi et trygt hjem, utdannelse og et godt helsetilbud til mer enn 2000 barn og deres familier. Malawi blir beskrevet som et naturskjønt og vennlig land. Samtidig har landet store utfordringer med utbredt fattigdom og lav levealder. Helsetilbudet er dårlig og skolegang en mangelvare. I Malawi slutter halvparten av alle barn som begynner på skolen før de har fullført femte klasse. Det er lett å bli motløs når vi konfronteres med slike fakta som ovenfor. Lett å stille spørsmålet; monner det noe, det vi yter? Svaret ligger vel i et velkjent utsagn; Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Denne gangen kan vi jo også være trygge på at den økonomiske hjelpen som vi gir skal føre til et konkret resultat, nemlig en helt ny SOS-landsby. Det er vel noe vi alle kan glede oss over! BjS 3

4 Fra Kapellanens stol, 4 «Menneskesyn og livssyn» To sentrale og grunnleggende begreper i vår orden og ellers i vårt moderne samfunn og med en nær sammenheng. Vårt syn på mennesket er ofte bestemt av de tradisjonene og livssyn vi har med oss. Vi lever i dag i et samfunn der mangfoldet av syn på mennesket kan være stort. Jeg vil belyse dette med noen praktiske eksempler fra hverdagen. - I mitt daglige arbeid der jeg møter mennesker med svært forskjellig bakgrunn ( innsatte i fengsler ), blir jeg av og til stilt overfor dilemmaer og utfordringer da jeg må tenke igjennom hva slags menneskesyn jeg har. Når vi møter mennesker som «faller igjennom» vurderer vi det som selvforskyldt og dermed fortjent eller ropes det på ekstratiltak og ressurser? I denne sammenheng velger jeg ofte å tenke slik at «målpersonen» har gjort et valg, men at grunnlaget og bakgrunnen for å gjøre det riktige valget ikke har vært tilstede eller sviktende. - Mange mennesker i vårt samfunn mestrer livet godt og blir gjenstand for beundring. Men de kan ikke være idealer for alle mange lykkes ikke slik disse gjør det. Hvilke holdninger ligger bak et menneskesyn som fokuserer på mestring og suksess? - Hva med alderdom? Hva legger vi i dette begrepet? Alderdom behøver nødvendigvis ikke være knyttet til forfall og svekkelse, men kan også ha med nødvendig visdom og oppnåelse av dypere livsmål å gjøre. Er vi i stand til å uttrykke dette? Hva vil jeg så med dette? En konklusjon som ikke er ment å være belærende eller førende, men heller grunnlag for noen refleksjoner og oppdagelser i hverdagen : - Hvordan vi skal forholde oss til mennesker som nevnt i mine eksempler er ikke forutbestemt på noen som helst måte. Det er våre egne verdier og syn som legges til grunn, men også hva vi ønsker skal være våre holdninger. Likevel kan vi tilstrebe å bli mer bevisst på hva som er grunnleggende i vårt møte med andre. Bearbeide livssynsholdninger, verdier og reaksjonsmønstre på en måte at vi møter dem slik vi selv ønsker om vi var i deres sted. Bror Kapellan Tore Johan I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

5 Midtsidediktet Gunvor Hofmo, norsk lyriker som døde i 1995, har blitt karakterisert som kvinnen med store tanker og et urolig sinn. Hun slet i perioder med store psykiske problemer. Det gjenspeiles kanskje i mange av hennes dikt hvor sorgen over det tapte, skyldfølelse og ensomhet er tilbakevendende temaer. Men hun kunne også skrive dikt om nære relasjoner, om kjærlighet. Slik som i dette diktet: Til en som var. Alltid din stille stemme fuglen som glir av sted gjennom de lysfjerne bilder avstanden såres ved. Tingene åpner seg sakte, en kveldsvåt furu får ord til sorgen i lyset, og ømhet brister av mose og jord. Derfor den lyttende lengsel, derfor den flyktende fred i denne forbrente hverdag jeg aldri forsones med. Tingene er dine øyne, tingene er din munn. Blind står jeg ofte iblant dem, men du er min seende stund. 5

6 Månedsrapport for Prosjekt 22. Status pr. august 2012 Ansvarlig planlegger tid/kost: Harald Slyngstadli. Fremdrift: Fasade syd: Ferdig. Fasade nord: Ny dør i hovedinngang er montert. Dør i vindfang er fjernet. Noe maling/flekking gjenstår. Heishus 4. etasje: Montasje av utstyr/innredning i HCWC gjenstår. Terrasse 4. etasje: Terrassen er ferdig. Noen rørarbeider gjenstår. Gjenstående rom/områder: Følgende rom er en del av Prosjekt 22, men er så langt ikke blitt oppgradert: - 3. Etasje: Forværelse, sekretærrom, ganger/rom mot logesal Etasje: Musikkrom/arkiv. Økonomi: Utbetalinger pr : Kr ,60 (96,0 % av budsjettet). Økonomisk status: Gjenstående beløp i forhold til budsjett er kr ,40. Det er foretatt innkjøp som forfaller til betaling i sept. Dugnadstimer: Dugnadstimer totalt pr er 7.430,5. Timene fordeler seg som følger: - Loge nr. 48 Færder: 4.714,5 timer - Loge nr. 15 Kongshaug: 2.013,5 - Loge nr. 37 Verdande: 424,0 - Loge nr. 120 Gaia: 231,0 - Børre Næss: 47,5 Utførte arbeider som ikke var med i de opprinnelige budsjetter: På grunn av stor dugnadsinnsats, har det vært økonomisk rom for å inkludere følgende tillegg: Kjøkken: kr ,- (kjøkkenutstyr og induksjonsovn) Salong/Spisesal: kr ,- (prosjektor/scene/bar/rullegardiner) Takterrasse: kr ,- (takkonstruksjon/innredning) Totalt kr ,- I og med at Prosjekt 22 nå avvikles, og styret for Stockflethsgate 22 AS tar over og fullfører arbeidene som er definert i prosjektet, takker Prosjektgruppen for seg, og ønsker styret lykke til med avslutningen og fullførelsen av arbeidene. Harald Slyngstadli 6

7 Vi gratulerer vår bror Steinar Bredesen, som fyller 50 år den 15. oktober. Nordiske søstre og brødre ønskes velkommen til felles treff i Odd Fellow klubben Tres Encadenados, Gran Canaria. Stedet er hotel Terrazamar i Puerto Rico. Antrekket er pent, sommerantrekk. Ledsagere er også velkomne. Dato Fremmøte Type møte :30 Velkomstmøte :30 Møte :30 Møte :30 Møte :30 Julemøte :30 Nyttårsmøte :30 Møte :30 Venneaften :30 Møte :30 Nominasjonsmøte :30 Møte :30 Årsmøte Innsettelse av nytt :30 styre :30 Møte Klubbtur :30 Møte :30 Avslutningsmøte / Leder Solfrid Alme tlf / / Sekretær Robert Jan Hurlen Tlf / 7

8 Hva har hendt.? 8 Ved bror Svein 12. september. Arbeidsmøte. Vi valgte bror Sigurd Reppesgård til vår nye Storrepresentant. Dette blir bra, brødre, og vi gratulerer og ønsker vår nye Storrepresentant lykke til. Etter avsluttet møte tok bror Per Harald Øvrum Knudsen oss gjennom branninstruksen og forklarte om rømmningsveiene og embedsmennenes rolle og ansvar. Påny ble det presisert at fremmøteprotokollen må føres på en måte som gjør den leselig dersom vi en gang kommer i den situasjon at navnene må leses ved opprop. Skriv tydelig. På ettermøtet takket vår nye Storrepresentant for tilliten. Det ble et fint ettermøte. 19. september. Klubbaften. Tiltross for at mange brødre var på tur til Baltikum, hadde også mange møtt opp for å høre bror Odd Ekanger fortelle om den eventyrlige kanoturen på vannveiene gjennom Europa til Afrika. Snakk om kreativitet og pågangsmot. Stor takk til bror Odd. Bondeomeletten smakte fortreffelig. Takk til komiteen september var 23 Færder- og en Kongshaugbror, alle med ledsagere, på tur til Vilnius. Vi bodde i et flott hotell, og guiden vår loset oss informativt gjennom den gamle bydelen. Sjarmerende spisesteder med egenart og en og annen pussig butikk. Vennlige innbyggere og hyggelige priser, selv om vi nok opplevde at servicenivået er noe lavere enn hva vi er vant til. Gamlebyen var flott restaurert, og det var der de fleste av oss beveget seg. De som besøkte KGB museet fikk en påminnelse om dystre, brutale tilstander som dessverre eksisterte helt frem til jernteppets fall. Det var en veldig sosial tur, og opplevelsene vi fikk gir grunnlag for en viss ettertanke september var det forfremmelse til Den Edle Kjærlighets Grad. Brødrene Cato Haraldsen og Kenneth Styrvold mottok graden og vi gratulerer. Seremonien ble veldig fint gjennomført. Distrikts Stor Sire Dag Virik insatte bror Sigurd Reppesgård som loge 48 Færders nye Storrepresentant, og bror Per Magnus Hansen-Just fikk sin fortjente takk for vel gjort arbeid. Under brodermåltidet ble det sagt mange gode og fine ord. Bror Per Magnus fikk med seg blomster hjem. Lammesteken smakte fortreffelig. Et veldig hyggelig møte.

9 Hva hender.? 10. oktober. Dette er en av kveldene vi setter av. Sammen med loge Kongshaug forfremmer vi brødre til Det Gode Vennskaps Grad. Det serveres Fårikål. Antrekk mørk dress. Dette nummer av Færderblink utkommer. 17. oktober er det Sosialaften med damer. Ta med deg din kjære og kom. Det er alltid positivt og hyggelig at også damene blir kjent med hverandre og oss. Har du ingen å ta med, så vil vi gjerne se deg likevel. Litt pent antrekk. Påmeldingsliste blir lagt ut i forveien, eller du kan melde deg på til bror UM. Husk å ta med en gevinst til utlodningen. 24. oktober. Galla. Vi samles ved Stockflethsgt. 22 kl og kjører sammen til Larvik for å besøke loge 120 Colin Archer som skal tildele Den Høye Sannhets Grad til nye tredjegrads brødre. Vi gleder oss. Dette er en tradisjon som vi setter pris på. Meld deg på til vår Undermester og bli med. 4. november, kirkesøndag. Vi tar på oss kirkestas og møtes til Alle helgens gudstjeneste i Sandefjord kirke. Dette er også tradisjon. Vi minnes våre avdøde slekt, brødre og venner. Etter gudstjenesten samles vi i selskapslokalene til kaffe. Vel møtt. 14. november. Dessverre har vi ingen resipiend denne høsten. O+ galla er derfor avlyst, og isteden blir det Arbeidsmøte med vanlig logeantrekk. Novembernummeret av Færderblink utkommer. 21. november er det veteranene som inviterer. Merk dere datoen, brødre. Dette er en av de store kveldene. Vi ser frem til fulle krabbeskall, reker og nogo attåt og selvfølgelig noen gode historier. Vi gleder oss. Vel møtt! Det er funnet en 25 års veteranjuvel i vårt ordenshus. Hvis du savner en slik, kan du ta kontakt med vår UM Tor Bjørge. 9

10 Termin- og menyliste Sosialaften med damer. Koldtallerken med tilbehør, isvann, kaffe. Kr. 160,- Husk å ta med en gevinst til utlodningen! galla. Vi besøker 120 Colin Archer i Larvik. Fårikål med øl/rødvin/min.vann, kaffe og kake, kr. 150,- Avreise fra Stockflethsgate 22 kl i privatbiler Kirkesøndag kl Etterpå blir det kaffe og kringle i Ordenshuset vårt Minne hos nr. 15 Kongshaug. Mandag. Kaffe og kringle. Kongshaug spanderer O+ galla. Vi innvier en ny bror. Torsk med Sandefjordsmør, isvann, kaffe. Kr. 185, Veteranene inviterer til krabbeaften. Mer informasjon i neste nummer av Blinket. Den som ikke elsker kvinner, vin og sang, er og blir en tosk hele livet. Martin Luther Færderblink finner du på nettet: klikk videre på loger/færder48/færderblink Novembernummeret av Blinket utkommer Siste frist for innlevering av materiell til det nummeret er Har du noe på hjertet? Skriv da vel. ================================================ Færder Blink: Organ for Loge nr. 48 Færder Redaktør og layout: Henning Aasen, Skribent: Bjørn Stensrud, Skribent: Svein Heggem Distribusjon: Asle Amundsen, Webansvarlig: Tor Bjørge, Adresseendringer mm. sendes Sekr. eller tlf

11 Sistesiden En liten høstbønn Ved bror Svein Jeg har i mange år hatt et lite forhold til de to små karene på Rustadsaga. Kjell Aukrust har gjort dem så levende. Jeg vil gjengi Ludvigs aftenbøns-tillegg der han ligger ytterst på brisken. Han er en omtenksom fyr, Ludvig. Han takker for at han ikke er overkjørt, men fortsatt oppegående og ved god helse. Han takker for solvarme- og regn når dette er nødvendig. Så takker han for konglene på trærne som bærer frø. Han ber om at fugler og dyr må komme velberget fra høstjakta. At Vår Herre må holde øye med burhøner, påse at de slipper ut, slik at de får rette ut fjæra og strekt seg litt etter anstrengende verping. Vår Herre må også holde øye med Norges Bonde og Småbrukar lag, så de ikke bruker sprøyteveske på alt som spirer og gror. Så ber han om at Husfruen må få hjelp til å finne igjen kålpuddingen hun har forlagt. Videre skulle han høre fra sin Husbond om Vår Herre kunne ta til seg en viss ligningssekretær litt tidligere enn planlagt. Tilslutt, etter et forsiktig sideblikk om Solan hadde festet søvnen: Sørg endelig for at herr Gundersen som ligger innerst får seg fast arbeide! Dette ber han om. Den vesle fyren med sin omsorg for alt og alle, burde være et forbilde for mange skulle jeg tro - en god kandidat for Nemnd for omsorg? Høsten er her for fullt. Det har vært rim på postkasselokket, og forberedelsene til berging av kuldeskjøre planter har tatt til. Tidlig kveld blir det også og tid til å ta fram en god bok kanskje? eller bla litt i reisekatalogen? Uansett- Ha en fin høst 11

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Februar 2013 Nr. 2, 49. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord En falsk venn er som en skygge. I solskinn kan en aldri bli kvitt ham, i gråvær er han sporløst forsvunnet. Ukjent opphav. 2 Betraktninger

Detaljer

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Betraktninger Tenke seg til 50 år! Det er selvfølgelig herværende publikasjon jeg sikter til. Bror Kristian Jansen trakk en meget

Detaljer

Betraktninger Det sies ofte at utviklingen går fortere i dag enn noensinne. På områdene telekommunikasjon og informasjonsflyt er nok det riktig.

Betraktninger Det sies ofte at utviklingen går fortere i dag enn noensinne. På områdene telekommunikasjon og informasjonsflyt er nok det riktig. Betraktninger Det sies ofte at utviklingen går fortere i dag enn noensinne. På områdene telekommunikasjon og informasjonsflyt er nok det riktig. Vi i Blinkets redaksjon er aktive brukere av tekstbehandling

Detaljer

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger 2 Betraktninger Vi har lett for å ta hverandre for gitt. Kollegaer på jobben, familiemedlemmer, slektninger og venner, logebrødre og patriarker. Så en dag er han ikke der. Han er borte for alltid. Kanskje

Detaljer

Det kimer nu til julefest.

Det kimer nu til julefest. 1 Det kimer nu til julefest. I kulturkirken Jacob i Oslo henger en altertavle med tittelen Englenes tilbedelse, i den samme kirken står det også et flott Steinwayflygel. Organisten og komponisten Iver

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv...

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv... Betraktninger Takhøyde har vi skrevet om før. Romslighet er et beslektet ord. Skal vi leve opp til vårt første budord Vennskap, må vi være romslige. Først og fremst mot hverandre, og så mot alle andre.

Detaljer

Betraktninger. Etter fire år som Færderbror fikk jeg den store tillit å bli valgt til logens Kasserer. Det var lærerikt å delta i kollegiets arbeid

Betraktninger. Etter fire år som Færderbror fikk jeg den store tillit å bli valgt til logens Kasserer. Det var lærerikt å delta i kollegiets arbeid Betraktninger. Etter fire år som Færderbror fikk jeg den store tillit å bli valgt til logens Kasserer. Det var lærerikt å delta i kollegiets arbeid og få erfaringer om logens drift og indre liv. Kasserers

Detaljer

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile.

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile. 2 Betraktninger under et feberanfall Så kom den da, og inntok kroppen min omgangssyken. Det høres så uskyldig ut, og er det nok også. Men du verden hvor ussel man føler seg, hutrende under et tykt ullteppe.

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Ettertanke og refleksjon

Ettertanke og refleksjon Ettertanke og refleksjon kan møte deg på ulike steder til ulike tider. Den kommer ved stillheten i våre store skoger, på fjellet eller ved et lite fiskevann mens kaffelars putrer. Og, den kan møte deg

Detaljer

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37 Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL Rebekkaloge nr 37 KJÆRE SØSTRE! En sommer er over, synger Kirsti Sparbo. Selv blir jeg alltid litt vemodig når jeg hører denne sangen. Sommeren med sitt forlokkende innhold

Detaljer

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs Nr. 1 Vinter 2008 37 Årgang Med sikker kurs Etter en lang periode med opplæring av embedsmenn og instruksjon i loger og leire staker Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust Agder ut kursen for den videre

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester Kongshaug-nytt Desember 2012 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 07.01.13 40 års Ve. Ju Galla 12.01.13 Nyttårsfest med damer 21.02.13 O Rapp nevnder Regnsk./Budg. 04.02.13

Detaljer

Støttestenen Organ for loge 67 Castrum

Støttestenen Organ for loge 67 Castrum Støttestenen Organ for loge 67 Castrum Årgang 15 nr. 1 2007 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. 50-års veteran Ole Moss s.4 Fadderbarnet s.5 Br. Haavards oppfordring til patriarkene, s.6 Annonser s.7

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon Kongshaug-nytt Desember 2009 Huskelista! Hva hender fremover! Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mørketiden er snart på det mørkeste. Men det er lyspunkter nasjonalt og lokalt. Nasjonalt fordi eksperter mener

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang

Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang Første Rebekkaloge i Aust Agder Loge nr. 51 Fortuna 25. mai 1975 Tredje Rebekkaloge i Aust Agder Loge nr. 104 Måken 9. nov. 1996 De fikk eget distrikt 5. desember 2006 Velkommen!

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt. For min del har dette vært et spesielt

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT. LOGE NR. 15 KONGSHAUG August 2007. Kjære lesere av Kongshaug-nytt!

KONGSHAUG - NYTT. LOGE NR. 15 KONGSHAUG August 2007. Kjære lesere av Kongshaug-nytt! KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG August 2007 Overmester :Åge B. Eriksen Redaktør: Arvid K. Wold Kjære lesere av Kongshaug-nytt! Det lakker og lir mot en ny sesong for logens arbeid. Med spennende

Detaljer

Nr 4 desember 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 4 desember 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 4 desember 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 En hjertelig julehilsen Ute er det et lett snølag på bakken. Trærne spriker med bare grener mot en grå himmel. Åpner vi ytterdøren, møtes vi av en kald sno.

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer