EvoTel porttelefoner er konstruert for tilkopling til en analog internlinje på en PBX sentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EvoTel porttelefoner er konstruert for tilkopling til en analog internlinje på en PBX sentral"

Transkript

1 Innledning Gratulerer, Du har akkurat mottatt en Evo Tel porttelefon. For å få maksimal glede av produktet, anbefaler vi at du leser gjennom denne manualen nøye før du går videre EvoTel porttelefoner er konstruert for tilkopling til en analog internlinje på en PBX sentral EvoTel porttelefoner er produsert i robust aluminium, og er laget for å tåle utendørs montering. EvoTel porttelefoner fines bade I versjon med kun tale, og i versjon med videokamera innebygd. Videobildet kan enten overføres på cat5ftp til spesielle monitorer, eller via et IP adapter til et datanettverk/internett. EvoTel leveres i følgende modeller. Kun tale: Evo Tel 1 (1 anropsknapp) Evo Tel 2 (2 anropsknapper) Evo Tel 4 (4 anropsknapper) Evo Tel K (Tastatur og LCD display med elektronisk navneliste for opp til 50 navn) Tale og videokamera: Evo Tel Video 1 (1 anropsknapp) Evo Tel Video 2 (2 anropsknapper) Evo Tel Video 4 (4 anropsknapper) Evo Tel Video K (Tastatur og LCD display med elektronisk navneliste for opp til 50 navn)

2 Innhold KAPITTEL 1: PRESENTASJON AV MODELLER OG TILBEHØR Audio modeller Video modeller Evo Tel Monitor Montasjekit for innfelling av EvoTel... 7 KAPITTEL 2: INSTALLASON Audio modeller Påvegg montasje, klargjøring for montering Innfelt montasje, klargjøring for montering Video modeller Påvegg montasje, klargjøring for montering Innfelt montasje, klargjøring for montering Påvegg montering Innfelt montering Tilkopling Koplingsskjema Justering av lydnivå på talekanaler inn og ut Tilkopling av monitorer til EvoTel video modeller Sette opp flere videopaneler via video switch Sette opp overvåkingsmodus Starte opp flere monitorer samtidig fra en knapp KAPITTEL 3: PROGRAMMERING AV EVO TEL Programmering med en analog telefon (alle modeller) Endre aksesskode for adgang til programmering Konfigurere driftsparametere i EvoTel Parameter avsatt for fremtidig softwareoppgraderinger Programmere aktiveringstid for låsreléer Programmere maksimal kommunikasjonstid Skifte mellom dag og nattstilling Programmere prefix for å få ekstern summetone på sentralen Programmere antall ringesignaler før viderekopling Valg av språk i display (gjelder kun versjon K med LCD display) Programmere funksjonsmåte for reléer Reset av alle parametere til fabrikkinnstilling Programmere anropsnummere for knappene Programmering av versjon K via tastatur og LCD skjerm Menystruktur Aksess til programmeringsmodus Konfigurering av monitorer Gi monitoren systemadresse KAPITTEL 4: BRUK Alle versjoner Ringe på Åpne døren fra oppringt telefonapparat Ringe til EvoTel fra et telefonapparat (for å programmere etc) Skifte mellom dag og nattmodus Evo Tel K med tastatur og LCD display Menyspråk i display Ringe på Åpne døren fra tastaturet via innebyggede koder Bruk av videomonitor til EvoTel video Justere lys og kontrast Aktivere overvåkingsmodus... 33

3 Innhold Bruk med flere monitorer TILLEGG 1: FABRIKKINNSTILTE PARAMETERE FOR EVO TEL TILLEGG 2: OPPSUMMERING AV PROGRAMMERINGSKOMMANDOER TILLEGG 3: HURTIG BRUKERGUIDE TILLEGG 4: LISTE OVER PROGRAMMERTE NUMMER TILLEGG 5: MONITOR ADDRESSER... 38

4 KAPITTEL 1: PRESENTASJON AV MODELLER OG TILBEHØR 1.1. Audio Modeller 4

5 1.2. Video Modeller 5

6 1.3. Evo Tel Monitor Evo Tel Monitor består av følgende komponenter: 1. En 4 farge TFT skjerm. Den befinner seg I den øverste delen av monitoren, og kan vinkles for å optimalisere innsynsvinkel LED som viser at det er strøm til apparatet. 3. Taster for å justere kontrasten i bildet 4. Taster for å justere lysnivået i bildet 5. Tast for å aktivere overvåkingsmodus 6. Hull for veggmontering

7 1.4. Montasjekit for innfelling av EvoTel EvoTel kan felles inn ved hjelp av tilhørende kit. Montasjekit inneholder følgende: 1 ramme (fines i 2 størrelser, liten for audiopaneler, og stor for videopaneler) 2 montasjeplater Audio montasjekit Video montasjekit 7

8 KAPITTEL 2: INSTALLASJON 2.1. Audio modeller Påvegg montering, forberedelser 50mm = 8mm 120m Innfelt montering, forberedelser 35mm 161mm 103mm Dimensjoner for innfelling: h x b x d = 161 x 103 x 35 mm 8

9 2.2. Video modeller Påvegg montering, forberedelser 50mm = 8mm 120mm Innfelt montering, forberedelser 35mm 233mm 103mm Dimensjoner for innfelling: h x l x d = 233 x 103 x 35 mm 9

10 Påvegg montering 1. Fjern fronten (om nødvendig, sett en 2. Trekk ut innmaten (rett fremover) skrutrekker inn i åpningen for mikrofonen nederst, og trekk ut) 3. Trekk kabel inn gjennom hullet I bakplaten 4. Sett tilbake innmaten og fest boksen til veggen Kople til ledningene på terminalene Montasjehull Gjennomføring for kabel 5. Juster kameravinkelen med skruene 6. Sett inn navneskiltporte Horisontal justering Vertikal justering Skiltene settes inn I åpningene 10

11 7. Sett på fronten 8. Sikre fronten med de 4 små unbrakoskruene. Skru hver skrue moturs slik at de låser fronten til topp og bunnstykke Sjekk at fronten sitter ordentlig. 11

12 Innfelt montering 1. Fjern fronten (om nødvendig, sett en 2. Trekk ut innmaten (rett fremover) skrutrekker inn i åpningen for mikrofonen nederst, og trekk ut) 3. Skru av topp og bunnplate 4. Trekk av sidedekslene 5. Sett på topp og bunndeksel fra innfellingskit 6. Sett boksen inn i dekkrammen, og trekk kabel inn i boksen 12

13 7. Fest enheten i utsparingen i veggen, og 8. Sett på plass innmaten kople kabel til klemmer i bakkant av boksen 9. Sett på plass navneskilt 10. Juster kamera for optimalt bildefelt Horisontal justering Navneskiltene skyves inn i lommene i modulen Vertikal justering 11. Sett fronten på plass 12. Fest fronten med unbrakoskruene Skru skruene moturs for å feste fronten 13

14 2.4. Kople til dørtelefonen Koplingsskjema 1 dør! VIKTIG: For å forenkle installasjonen anbefales det at man fjerner kappen på kabelen inne i dørstajonen, slik at den ikke tar opp unødig plass. Til ekstra ringeklokke, eller sluttstykke i dør nummer 2. NB: må spenningsforsynes separat Inngang for signal fra eksternt kamera Viktig info: Når det er langt fra dørtelefonen til strømforsyningen ggggg må tverrsnittet på spenningsforsyningslederene økes. (Bruk 0.75 mm2 opp til 50 m og 1.5 mm2 over det. PABX Video IN+ (White-Green Data + (Blue) ggggg Til sluttstykke i dør. NB: må spenningsforsynes separat Data - (White Blue) Video IN- (Green) NB: Tegningen viser klemmene når de er montert på baksiden av modulene. Dette blir speilvendt når du ser klemmene festet i bakveggen på boksen. A og D klemmen er da til høyre, mens B og C er til venstre Kopling mot monitor skjer ved hjelp av standard cat5 kabel. I monitoren koples de til via en RJ45 plugg. Kun de 4 midterste pinnene i pluggen benyttes. Se tabellen nedenfor for info om koplingen Standard EIA586B for CAT5 FTP 1 : ikke i bruk (Hvit Orange) 2 : ikke i bruk (Orange) 3 : Video IN+ (Hvit - Grønn) 4 : Data + (Blå) 5 : Data - (Hvit Blå) 6 : Video IN (Grønn) 7 : ikke i bruk (Hvit Brun) 8 : ikke i bruk (Brun) Vennligst følg denne koplingen. På LCD versjon er klemmer PB/K og COM lasket fra fabrikk. Reserved 1: For programmering og kontroll på fabrikk- Reserved 2: For tilkopling av ekstrautstyr som tagleser etc. PB & COM For tilkopling av en ekstern ringeknapp Serial port: For programmering via PC 14

15 Prinsipp: Porttelefonen koples til en analog internlinje på en telefonsentral. Alle anrop, samtale, og døråpning foregår ved hjelp av vanlige telefonapparater tilkoplet telefonsentralen. En 15VDC strømforsyning forsyner porttelefonen med nødvendig driftsspenning. Hver videomonitor strømforsynes lokalt med sin egen 12VDC strømforsyning. Videomonitoren har kun til oppgave å vise bildet fra døren når det ringer på. En cat5 kabel forbinder porttelefonen med videomonitoren. Den koples til monitoren ved hjelp av RJ45 plugg. Man benytter 4 ledere i kabelen, 2 til videosignalet, og 2 til datasignaler for å slå monitoren på når det ringer på til vedkommende. Relékontakter Evo Tel har 2 potensialfrie vekslende relékontakter. Disse kan brukes på forskjellige måter. 1. Relé 1 benyttes til åpning av dør, relé 2 benyttes til å gi varsel i en ekstra ringeklokke eller lampe når det ringer på. 2. Relé 1 og 2 benyttes til hver sin dørlås som åpnes med forskjellige kommandoer fra telefonen. Nyttig ved alternative dører for eksempel (kjøreport/gangport) 3. Relé 1 og 2 benyttes til å styre 2 dører i automatisk sekvens. Dette er nyttig dersom man skal gjennom 2 dører for å komme frem til den man skal besøke. (Se kapittel 3 Programmering av Evo Tel ) Justering av lydnivå for talen til og fra porttelefonen Mikrofonens følsomhet og høyttalerens lydnivå kan justeres av installatør ved montasje. Normalt skal dog fabrikkens innstilling fungere greit. For å justere nivåene, skru på respektiv volumkontroll ved hjelp av en skrutrekker. Skru medurs for å øke volum/følsomhet, og moturs for å redusere volum/følsomhet. NB: For å unngå at porttelefonen tenderer til å favorisere tale i en retning, er det ikke anbefalt å skru en kontroll helt opp. Nivåjustering Venstre kontroll = høyttaler Høyre kontroll = mikrofon 15

16 2.5. Kopling av flere monitorer I et system. Skjemaet nedenfor viser hvordan man kopler til flere monitorer I et anlegg. Monitorene kan enten starte alle på en gang uansett hvem det ringer hos, eller være koplet opp mot anrop fra hver sin knapp på porttelefonen. Fra EvoTel video porttelefon, eller VideoSwitch, monitor klemme In Out Til Monitor Video + ( Hvit-Grønn) Data + (Blå) Data - (Hvit - Blå) Video - (Grønn) Norme EIA586B for CAT5 UTP/FTP 1 : ikke i bruk (Hvit Orange) 2 : ikke i bruk (Orange) 3 : Video IN+ (Hvit Grønn) 4 : Data + (Blå) 5 : Data - (Hvit - Blå) 6 : Video IN (Grønn) 7 : ikke i bruk (Hvit Brun) 8 : ikke i bruk (Brun) Kopling plugger for monitorer og stiger In Out Til Monitor Til Monitor Standard kopling for RJ45 plugg Koplingsboks for monitor: Boksen har en inngang, og to utganger. Utgangen med kabel og plugg fastmontert skal alltid koples til monitoren. Den andre går videre til neste koblingsboks, eller til siste monitor Bruk alltid denne boksen for å kople til flere monitorer på et system. 16

17 2.5.1 Sette opp flere videopaneler via video switch Til PBX Relé NC Relé NO Ringepanel 2 Ringepanel 3! Ved bruk av videoswitch forsynes dørtelefoner med spenning fra denne, og medfølgende strømadaptere i esken til dørtelefonen skal ikke benyttes. Opsjon løst kamera Dersom løst kamera er koplet til må jumper for aktuell dør flyttes fra 1-2 til

18 Bestemme overvåkings modus Monitoren har 4 Dip brytere. Bryter 4 (helt til høyre), brukes for å bestemme om det er tillatt å tenne monitoren når systemet er i drift mot en annen bruker. Dersom denne bryteren står opp, vil man kunne se besøkende til andre brukere. For å nekte tilgang til å kunne starte monitoren mens anlegget er i drift mot en annen bruker, settes bryteren ned Fra fabrikk er bryteren satt ned (overvåking ikke tillatt mens anlegget er i drift mot en annen bruker) Inngang for 12 VDC power supply. 2. RJ45 kontakt for tilkopling av videosignal og data fra EvoTel video porttelefonen 3. Dip brytere for adressering og programmering Felles monitor Velges adresse 8 for monitor (Dip switch 1-3 ned), vil monitoren tenne uavhengig av hvilken knapp man ringer på. For mer info om adressering av monitor, se avsnitt

19 KAPITTEL 3: PROGRAMMERE EVO TEL PORTTELEFONEN 3.1. Programmering via telefon med DTMF signalering (fungerer på alle modeller) Hver gang du utfører en korrekt kommando, høres 4 bekreftelsestoner ( ). Gjør du derimot en feil, vil du høre 2 toner( ), og EvoTel legger på. Du må da starte på nytt med å ringe opp EvoTel Endre aksesskode for programmering av EvoTel Dette må gjøres første gang du tar EvoTel i bruk, og eventuelt senere hvis aksesskoden blir glemt. Løft opp telefonrøret, og slå nummeret til internlinjen hvor EvoTel er tilkoplet. EvoTel vil nå automatisk kople opp samtaleforbindelse. Løft av rør Slå Tast Bekreftelsestoner Internnummeret til EvoTel # ZZZZ # = Master aksess passord. ZZZZ = Ønsket aksesskode for programmering Programmering av parametere I EvoTel EvoTel har 7 parametere som du kan programmere for å tilpasse EvoTel til ditt behov. Løft opp telefonrøret på en telefon tilkoplet sentralen, og slå nummeret til internlinjen hvor EvoTel er tilkoplet. EvoTel vil nå automatisk kople opp samtaleforbindelse. Tast #0ZZZZ# (ZZZZ er aksesskoden du programmerte under forrige avsnitt). NB: Fabrikkverdier er heretter markert med fet skrift. Gå inn i programmeringsmodus: Løft av rør Slå Åpne for programmering. Internnummeret til EvoTel #0ZZZZ# zzzz = aksesskode Bekreftelsestoner Legg inn ønskede parametere Se påfølgende avsnitt Programmer nå ønskede parametere fortløpende. Vellykket programmering av hvert parameter bekreftes med 4 toner. Når du er ferdig, avslutt ved å legge på Parameter avsatt for fremtidige funksjoner, skal ikke benyttes Parameter S: # 81 S # Ikke i bruk Aktiveringstid for reléer Parameter D: # 82 D # D = 0, 1,., 9 D setter aktiveringstid for relé 1, og rele 2, eller ventetiden mellom aktivering av relé 1 og relé 2, avhengig av relefunksjonen som er programmert under punkt V (se punkt ). 0 = 2 sekunder, 1 = 4 sekunder, 2 = 6 sekunder, 3 = 8 sekunder, 4 = 10 sekunder, 5 = 12 sekunder, 6 = 14 sekunder, 7 = 16 sekunder, 8 = 18 sekunder, 9 = 20 sekunder. 19

20 Maksimal kommunikasjonstid Parameter T: # 80 T# T = 0, 1,, 5,..., 9 T anger maksimal lengde på en samtale mellom EvoTel og en abonnent.. Tiden settes ved å angi en Verdi mellom 0 og 9. Hvert tall representerer 18 sekunder. 0=18 sek, 1=36 sek, 9=180sek (3 min). Default verdi = 5 (1 min. 30 sek) Velge om det er dag eller nattstilling som er default etter strømbrudd. Parameter M: # 83 M # M = 0 eller 1 M setter hvilken modus EvoTel vil våkne opp i etter et strømbrudd: M=0 Nattstilling M=1 Dagstilling For hver knapp er det mulig å legge inn 2 sett med telefonnummer, 1 sett i dagmodus, og 1 sett i nattmodus. For mer informasjon om programmering av telefonnummer, se under punkt Prefix for å få ekstern summetone på sentralen hvor EvoTel er tilkoplet. Parameter X: # 84 X # X = 0, 1,., 9 X Her legger du inn det sifferet som man må slå for å få ekstern summetone (Normalt 0). EvoTel vil automatisk slå dette, og vente på ekstern summetone når den skal ringe et eksternt nummer Antall ringesignaler før EvoTel går videre til sekundært telefonnummer Parameter R: # 85 R # R = 1, 2,,4,.,9 R setter antall ring på primært nummer (1 til 9,)før EvoTel går videre til sekundært nummer Displayspråk (Gjelder kun EvoTel K med LCD display) Parameter L: # 86 L # L = 0, 1, 2 eller 3 0 = French 1 = Dutch 2 = English 3 = German Operasjonsmodus for reléer i EvoTel Parameter V: # 87 V # V = 0, 1, 2 or 3 V : Bestemmer hvordan de to reléene i EvoTel skal fungere: V=0 eller 2: Relé 1 styres med #1 og relé 2 med #2 på telefonen, når du er tilkoplet EvoTel. V=1: Relé 1 styres med #1 på telefonen. Relé 2 trekker til i 2 sekunder hver gang noen ringer på. V=3: Begge reléer styres i automatisk sekvens med #1. Det første reléet trekker til I 4 sekunder, så venter systemet I det antall sekunder du har lagt inn I parameter D, hvorpå relé 2 trekker i 4 sekunder. (På denne måten kan du lage en automatisk sluse gjennom 2 dører) 20

21 Tilbakestilling av alle parametere til fabrikkinnstilling Ved å utføre sekvensen nedenfor, settes alle parametere i EvoTel tilbake til fabrikkstilling. Ta av rør Slå Bekreftelse Åpne for Bekreftele Nullstillings Bekreftelse programmering kode Nummer # 0 ZZZZ# #3 til EvoTel zzzz = aksesskode Alle paramerere er nå nullstilt, også aksesskode. 21

22 Programmering av telefonnummere som EvoTel skal slå. Det er mulig å legge inn 2 separate sett med telefonnummere for hver knapp i EvoTel. Det ene settet benyttes når EvoTel er i dagstilling, og det andre når den er i nattstilling. Hvert sett med nummer består av 2 nummere, et primærnummer (internnummer med maks 4 siffer) og et sekundærnummer (intern eller eksternnummer med maks 10 siffer) A) Dagstilling Start med å åpne for programmering: Rør av Slå Åpne for programmering Bekreftelse Nummer til EvoTel #0ZZZZ# zzzz = aksesskode lagt inn under Så snart du har åpnet for programmering med prosedyren ovenfor, kan du begynne å legge inn telefonnumre i EvoTel som vist nedenfor. Når du ikke skal legge inn flere nummer, avslutt ved å legge på. Velg Tast Primærnummer Bekreftelse Sekundærnummer (!) Bekreftelse knappens adresse *nn aaaa( *) NB: Ved 4 sifret primærnummer kommer bekreftelsestonen automatisk etter at du har tastet 4. siffer. Du skal da ikke taste * Adresse nn til knappene i EvoTel modellene: bbbbbbbb0 * Se info om sekundærnummer lenger ned på siden. EvoTel 1 EvoTel 2 EvoTel 4 (!) VIKTIG INFO: Sekundærnummeret kan være enten internt (maks 8 siffer), eller eksternt (9 eller 10 siffer) EvoTel bestemmer om sekundærnummeret er internt eller eksternt ved hjelp av antall siffer. I og med at norske telefonummer kun er 8 siffer, må det legges til et ekstra siffer til slutt for at EvoTel skal akseptere nummeret som eksternt og ta ekstern summetone. Dette gjør ingen forskjell, da den offentlige telefonsentralen uansett ignorerer siffer utover de første 8. Eksempel 1: Vi vil ringe opp internnummer, 221 som primærnummer, og eksternt telefonnummer, som sekundærnummer, fra øverste knapp på EvoTel 4. Programmeringsstrengen blir: *04221*( ) *! Legg merke til at det er lagt til en ekstra 0 i slutten av sekundærnummeret for å få EvoTel til å behandle det som et eksternt nummer. 22

23 Eksempel 2: Vi vil ringe opp internnummer 2211 som primærnumer, og sentralbordet på internnummer 9 som sekundærnummer med en EvoTel 1 Programmeringsstrengen blir: *022211( )9* Legg merke til at det her ikke skal tastes stjerne mellom primær og sekundærnummer. Du vil automatisk få et pip som bekreftelse på internnummeret etter at 4. siffer er tastet. I og med at det er færre enn 9 siffer i sekundærnummeret, vil EvoTel behandle det som et internnumer og slår det direkte uten å hente ekstern summetone først. Eksempel 3: Vi vil ikke ringe noe internnummer, men direkte ut til eksternt nummer fra nederste knapp på EvoTel 4. Programmeringsstrengen blir: *010*( ) * Når vi ikke skal ha noe primærnummer angir vi det med å taste en 0 etter adressen til knappen. EvoTel vil ta dette som en kommando om å gå direkte til sekundærnummeret. Igjen må vi legge til et ekstra siffer bak sekundærnummeret for å få 9 siffer (slik at EvoTel behandler det som et eksternt nummer) Eksempel 4: Vår sentral har internnummer med 5 siffer, og vi skal ringe opp nummer med en EvoTel 1 Primærnummeret på EvoTel støtter maks 4 siffer. Derfor må vi i dette tilfellet benytte sekundærnummeret, og vi mister derved muligheten til viderekopling hvis det ikke svares. Programmeringsstrengen blir: *020*( )22111* Igjen ber vi EvoTel om å hoppe over primærnummeret ved å legge inn en 0. I og med at sekundærnummeret har færre enn 9 siffer, vil EvoTel behandle det som internnummer, og taste det direkte uten å hente ekstern summetone. B) Nattstilling NB! Brukeren kan når som helst sette EvoTel i dagstilling eller nattstilling etter eget ønske. Alle knappene skifter da samtidig. Det er altså ikke mulig å ha nederste knapp i nattstilling og de andre i dagstilling. Dette må man tenke på når man legger inn nummer. For eksempel kan man tenke seg at en knapp på en EvoTel 4 skal gå til en resepsjon på dagtid, og en vaktsentral etter kontortid. Samtidig skal de 3 andre knappene alltid ringe de samme avdelingskontorene uavhengig av tid på døgnet. Da kan man legge inn 2 forskjellige sett med nummer på den ene knappen, og like nummer for både dag og natt på de andre. Prosedyren for å programmere nummer i nattstilling er helt identisk med den som benyttes i dagstilling. Den eneste forskjellen er adressen som benyttes. I Nattstilling legger man til 50 på adressen som benyttes i dagstilling. Eksempel: Nederste knapp på EvoTel 4 har adresse 01 i dagstilling. I nattstilling har den da adresse 51 På samme måte blir adresse 02 i dagstilling til 52 i nattstilling, adresse 03 blir til 53, og 04 blir til

24 3.2. Programmering via tastaturet på LCD versjon Evo Tel K er utstyrt med LCD skjerm for enkel bruk og programmering. Alle systemets parametere kan enkelt programmeres ved hjelp av tastaturet og LCD skjermen. Spesifikasjoner Elektronisk navneliste for opp til 50 navn. 2 nummer kan legges inn for hvert navn (1 internt primærnummer med maks 4 siffer, og 1 sekundærnummer med opp til 11 siffer) 2 egne adgangskoder for åpning av døren fra tastaturet, for hvert av de 50 navnene Menystruktur Illustrasjonen nedenfor viser menystrukturen i EvoTel K. Prinsipp: Meny: Systemets hovedmeny inneholder 4 valg: Programmering av navn (names) Nummer som skal ringes opp (phone) Adgangskoder for døråpning fra tastatur (codes) Funksjonsparametere (param) Brukeradresser: Alle brukerdata (navn, nummer som ringes, adgangskoder) relateres til en brukeradresse (fra 00 til 49). I programmering må alle data som tilhører en bestemt bruker legges til same brukeradresse. (Har du valgt at et navn skal legges til brukeradresse 01, må tilhørende telefonnummer og adgangskode også legges i brukeradresse 01). Følgende data utgjør komplette brukerdata for hver enkelt brukeradresse: Et navn Et internt primærnummer og et internt/eksternt sekundærnummer for dagstilling Et internt primærnummer og et internt/eksternt sekundærnummer for nattstilling (dersom denne benyttes) To adgangskoder for åpning av dør fra tastatur. 24

25 Åpne hovedmenyen for programmering I standby viser skjermen følgende: YOUR MESSAGE > OK OTHER CHOICE: ( YOUR MESSAGE byttes ut med brukernavnet for adresse 01 etter at dette er lagt inn): For å åpne for programmering, tast: Følgende melding vises: SECRET CODE: Brukeradresse: Velg 00, som er administratorens addresse Aksesskode for programmering. Skal denne endres, må det gjøres fra en telefon (se pkt 3.1.1) Tast aksesskode for programmering(fabrikk-kode = 9999 ) Hvert siffer som tastes, vises som en * i display. Trykk OK for å bekrefte når alle 4 siffer er tastet. Vi anbefaler at man skifter aksesskoden til en selvvalgt kode (se pkt ). NB: Brukeradresse 00 benyttes i tillegg som administrator addresse ved aksess til programmering, og inntasting av adgangskoden for programmering som er lagt inn som vist i PK3.1.1, ved denne brukeren gir tilgang til programmeringsmenyen i stedet for åpning av dør. NB! Døråpnekoder for bruker 00 må ikke være lik programmeringskoden!! Tastes feil kode vises: ACCESS DENIED! Tastes feil kode 3 ganger på rad, vil EvoTel som en sikkerhetsforanstaltning blokkere tastaturet, og automatisk ringe opp telefonnummeret på brukeradresse 00. Systemet vil forbli blokkert til brukeren åpner døren fra telefonen inne ved å taste #1. Ved inntasting av korrekt kode vises: PROGRAMMING! NAMES: 1 CODES: 2 PHONE: 3 PARAM: 4 Tast siffer 1 til 4, alt etter hva du ønsker å programmere. 25

26 Menyvalg 1. Navneprogrammering Valg av Menu 1, gir deg muligheten til å programmere navn (max. 16 tegn) for hver bruker (00-49). Menyen har 2 felter: Brukeradresse (fra 00 to 49) Navn Brukeradressen øker automatisk med 1 hver gang du taster ok. For å velge neste bruker, trykk OK. For å redigere en bestemt bruker, trykk OK gjentatte ganger, til ønsket brukernummer vises. PROG. NAMES: 01 YOUR MESSAGE > OK NB: Navnet som legges i brukeradresse 1 vil vises på øverste linje av skjermen i standby. Denne brukerposisjonen er tenkt brukt til å ringe for eksempel resepsjonen. Besøkende kan da ringe opp denne brukeren ved kun å trykke OK. Andre brukere må velges med først, og så OK når riktig navn vises. Man legger inn navn på den valgte brukeren ved hjelp av tastaturet. Tabellen nedenfor viser hvilke bokstaver og tegn som fines på de forskjellige tastene. For å fjerne et tegn, tast 0 0 (blank character). Tast ønsket tast gjentatte ganger til korrekt bokstav/tegn vises. Beveg deg til neste tegnposisjon med. Beveg deg til forrige tegnposisjon med. 1 :! # $ % & ( ) * +, -. / : < > : M N O m n o 2 : A B C a b c 7 : P Q R S p q r s 3 : D E F d e f 8 : T U V t u v 4 : G H I g h i 9 : W X Y Z w x y z 5 : J K L j k l 0 : Blank character Så snart navnet er riktig, bekreft med OK. For å returnere til hovedmenyen, trykk CLR. Vil du gå helt ut av programmeringsmodus, trykk CLR når du står i hovedmenyen. 26

27 Menyvalg 3. Anropsnummer I Menu 3, legges anropsnumre som skal ringes for å nå de forskjellige brukerne inn. N :* * INT: * * * * Displayet ser ut som følger: EXT: * * * * * * * * * * N : Brukeradresse. Dette nummeret korresponderer med nummeret du la inn respective navn ved i meny 1. (la du inn Petter Hansen på brukernummer 14, og du nå skal legge inn nummer til ham, må du bla til N : 14 ) Du blar gjennom brukeradressene med tastene. INT: Primærnummer (maks 4 siffer internt nummer). Dette er det første nummeret som ringes opp når en besøkende har valgt vedkommende navn, og trykker OK for å ringe på. EXT: Sekundærnummer (maks 11 siffer, intern teller eksternt nummer) Dette nummeret blir oppringt dersom anropet til primærnummeret ikke blir besvart innen et visst antall ringesignaler. (Antall signaler velges under pkt ) Bla gjennom brukeradressene med tastene. Når korrekt brukernummer vises i display, legg inn ønsket primærnummer (maks 4 siffer). Dersom primærnummeret er kortere enn 4 siffer, bekreft med OK når du har lagt inn ønsket nummer. Cursor vil nå hoppe til neste linje, og du kan legge inn sekundærnummeret. (Hvis primærnummeret har 4 siffer, vil cursor automatisk hoppe til neste linje, klar til å motta sekundærnummeret). Dersom sekundærnummeret skal være et internnummer, legg inn ønsket nummer (maks 8 siffer) Dersom sekundærnummeret skal være et eksternnummer (EvoTel skal først ta ekstern summetone), må nummeret være 9-11 siffer langt. I og med at vi i Norge har 8-sifrede telefonnummer, må du legge til en 0 etter nummeret for at EvoTel skal ta det for et eksternnummer. Dette gjør ingen ting for hvilket nummer som faktisk ringes opp, da telefonsentralene i det offentlige telenettet automatisk siler vekk ekstra siffer utover de 8 første. Bekreft med OK når du har lagt inn ønsket sekundærnummer. Ønskes ikke sekundærnummer lagt inn i det hele tatt, tast bare OK en ekstra gang, direkte etter at du har lagt inn primærnummeret. Et lite sort rektangel vil nå vises i enden av siste linje, for å bekrefte at numre for brukeren er lagret. NB: Når du skal endre et nummer, må du legge inn både primærnummer og sekundærnummer for vedkommende brukeradresse på nytt. For å gå utover i menysystemet, eller helt ut, tast CLR gjentatte ganger til du har nådd ut dit du vil. Viktig: Nummeret i adresse 00 vil bli ringt opp automatisk dersom noen forsøker å lete seg fram til en kode og taster feil 3 ganger. I denne brukeradressen bør derfor nummeret til teknisk ansvarlig legges inn Programmering av alternative nummerliste for Nattmodus Om ønskelig kan man veksle panelet mellom 2 forskjellige sett med primær og sekundærnummer. Disse listene veksles det mellom ved å sette panelet i dag eller nattmodus. Se avsnitt For å legge inn telefonnummer for en bruker i nattmodus, legg til 50 på brukeradressen navnet er lagret på. Eksempel: Petter Hansen har brukernummer 14. Nattmodus-telefonnummer for hans brukeradresse legges inn på adresse = 64 For øvrig lagres primær og sekundærnummer på akkurat samme måte som forklart i

28 Låskoder for åpning av døren fra tastaturet By choosing Menu 2, you enter access code programming mode: Hver brukeradresse (00 49) har plass til 2 koder. COD1 (XXXX) opererer relé 1 i panelet. Dette er den vanligst brukte koden COD2 (YYYY) opererer relé 2 i panelet. Dette reléet kan brukes til for eksempel å åpne en alternativ dør for rullestolbrukere etc. SECRET CODE: 01 COD1: * * * * 2: * * * * Tast inn brukerkoden du skal lagre låskoder for. Trykk OK Tast inn kode 1. Trykk OK. Tast inn kode 2. Trykk OK. Skal du ikke lagre noe på kode 2, trykk bare OK 2 ganger etter å ha lagt inn kode 1. For å gå utover i menysystemet, eller helt ut, tast CLR gjentatte ganger til du har nådd ut dit du vil Parametere Meny 4 Velger du Menu 4 kan du endre diverse systemparametere. CONFIG: T S D M X R L V Velg ønsket parameter med tastene. Legg inn ønsket verdi for de forskjellige parametere. Trykk OK når du er ferdig, for å lagre. For informasjon om virkningen av de forskjellige parameter, se punkt: to

29 3.3. Programmering av monitorer Sette addresser Monitorens adresse settes ved hjelp av DIP switchene (3) VDC spenning til monitoren 2. RJ45 tilkopling for video og datasignal fra systemet. 3. Adresse DIP switch Adressene 1 til 7 korresponderer med de første 7 adressene i ringepanelet (lagringsplass 01-07) NB: Det er kun mulig å adressere monitorer mot de første 7 adressene i et system Tabell over dip setting for å kople monitoren til forskjellige adresser/knapper fra ringepanelet: Systemadresse Velges adresse 8 for monitor, vil monitoren tenne uavhengig av hvilken knapp man ringer på. 29

30 KAPITTEL 4: BRUK 4.1. Gjelder alle modeller Oppkall fra EvoTel Når en besøkende kommer, kan vedkommende ringe deg opp direkte på de forhåndsprogrammerte numrene ved å trykke på ønsket knapp på EvoTel 1-4. På EvoTel K blar den besøkende seg fram i den forhåndsprogrammerte navnelisten, og bekrefter når riktig navn vises. EvoTel ringer nå automatisk opp primærnummeret som er lagret for knappen/navnet. Dersom dette nummeret er opptatt, eller du ikke svarer innen det antall ringesignaler som er programmert, vil EvoTel i stedet ringe opp sekundærnummeret. Den besøkende hører hele tiden i høyttaleren på EvoTel hva som skjer (ringing etc) Du svarer på anropet, som på et hvilket som helst annet telefonanrop. For å avslutte samtalen, (tast # #) og legg på NB: EvoTel skal normalt legge på av seg selv når du legger på. I de tilfeller hvor telefonsentralen ikke gir ut normalt opptattsignal når du legger på(500ms tone / 500ms pause), må du gi EvoTel manuell beskjed om å legge på. Dette gjøres ved å taste # # Åpne døren for den besøkende Når du har svart et oppkall fra EvoTel, og ønsker å slippe inn den besøkende, gjør følgende: Aktivere åpnerelé Avslutt kommunikasjon Legg på Relé 1, tast: #1 (normalt brukt) Relé 2, tast: #2 (brukes kun dersom det er 2 alternative dører som skal åpnes.(for eksempel en hoveddør og en heis)) Tast: # # NB: EvoTel skal normalt legge på av seg selv når du legger på. I de tilfeller hvor telefonsentralen ikke gir ut normalt opptattsignal når du legger på(500ms tone / 500ms pause), må du gi EvoTel manuell beskjed om å legge på. Dette gjøres ved å taste # # Ringe opp EvoTel Du kan når som helst ringe opp EvoTel, enten for å utføre programmering, skifte mellom dag/natt, eller åpne døren for noen som ikke har ringt på. 1. Løft opp røret på din telefon. 2. Slå internt nummer til linjen hvor EvoTel er tilkoplet. EvoTel vil nå umiddelbart svare, og du har toveis taleforbindelse ut. Nå kan du utføre ønskede kommandoer. 30

31 Skifte mellom dag og nattstilling Som forklart i kapittel , er det mulig å legge inn 2 sett med telefonnummer per knapp i EvoTel. Det ene settet benyttes når EvoTel står i dagstilling, og det andre når den står i nattstilling. Du kan når som helst skifte mellom dag og nattstilling med kommandoene nedenfor: Sett EvoTel i dagstilling Løft av rør Slå Tast Bekreftelse Legg på Internt nummer til Evo Tel (EvoTel svarer) #4 Sett EvoTel i nattstilling Løft av rør Slå Tast Bekreftelse Legg på Internt nummer til EvoTel (EvoTel svarer) #5 31

32 4.2. Evo Tel K med elektronisk navneliste Tekstspråk i EvoTel K menyene EvoTel K har tekstene for menyene lagret på 4 språk. Dette er engelsk, tysk, fransk, og flamsk. Du kan som installatør velge språk ved hjelp av programmeringsmenyen, se pkt Ringe på Det er 3 måter å ringe på via EvoTel K. Denne skjermen møter den besøkende XXXXXXX > OK OTHER CHOICE: NB: XXX = Navnet på brukeren lagret i brukerposisjon 01 (typisk resepsjon) De tre mulighetene for den besøkende er: Ringe opp resepsjonen. Man trykker bare OK Bla gjennom navnelisten med og trykk OK når ønsket navn vises. Tast intern-telefonnummeret til den du ønsker å ringe på til, og bekreft ved å trykke OK NB: Hvis mottaker av anropet avviser direkte etter 1 ring, vil EvoTel gå til sekundærnummeret. For å avbryte et oppkall, trykk CLR. Hvis primærnummeret er opptatt, eller det ikke svarer innen det antall signaler som er programmert i pkt Hvis det ikke er lagt inn sekundærnummer kan følgende meldinger vises: Ved opptatt LINE ENGAGED Ved intet svar NO REPLY Døråpning fra tastatur Brukerene i huset kan åpne døren fra tastaturer ute, via sin egen personlige kode. Nøkkeltast Personlig åpnekode 1 eller 2 Bekreft nn XXXX eller nn YYYY De to første sifrene (nn) er din brukeradresse (00-49), de 4 siste er låsekode 1(XXXX) eller 2(YYYY) nnxxxx aktiverer relé 1. Normalt det som benyttes til å åpne døren. nnyyyy aktiverer relé 2. Dette benyttes kun dersom det er 2 alternative dører å åpne. Taster man feil kode vises ACCESS DENIED i display. NB: Tastes feil kode 3 ganger, vil dette automatisk låse tastaturet, og et alarmoppkall til bruker 00 vil automatisk skje. Når denne brukeren svarer, vil det komme 2 pip i røret hvert 4. Sekund for å indikere at anropet er et automatisk anrop grunnet feil bruk. For å tilbakestille alarmtilstanden må bruker 00 taste #1 eller #2 fra sin telefon. Først da vil det være mulig å benytte tastaturet som normalt igjen. 32

33 4.3. Bruk av EvoTel video Justere lys og kontrast på skjermen Lys og kontrast reguleres med knappene på monitoren. For optimal innsynsvinkel på LCD skjermen, kan denne vinkles i 3 trinn: 0, 20 og Aktivere overvåkingsmodus (går automatisk fra kamera til kamera i sekvens) Trykk For å starte en sekvensiell tur gjennom kameraene i systemet, trykk på kameraknappen på monitoren Bruk med flere monitorer Det er mulig å benytte flere monitorer i systemet, ved å kople dem sammen via videosplitter module. Man kan velge om monitoren skal tenne kun ved trykk på en bestemt knapp (kun knapp 1-7), eller om den alltid skal tenne uavhengig av hvilken knapp det trykkes på. Dette velges med DP switcher på monitoren Når en gjest trykker på en knapp på ringepanelet, tenner de monitorene som er programmert med denne knappens adresse, eller programmert for å starte uavhengig av adresse. 33

34 NB: Alle kommandoer må sendes som DTMF toner til EvoTel. For systemtelefoner kan det hende at man må aktivere sending av DTMF før man får sendt dette. Se brukerveiledning for telefonsystem. ANNEX 1: STANDARD PROGRAMMERINGSKODE FOR EVO TEL Aksesskode for programmering 9999 ANNEX 2: KORT OPPSUMMERING AV PROGRAMMERING Åpne for programmering Rør av Ring opp Bekreftelse Tast Bekreftelse Internnummer til EvoTel. #0ZZZZ# Endre aksesskode for programmering Rør av Ring opp Bekreftelse Tast Bekreftelse Internnummer til EvoTel. # ZZZZ # # Master aksesskode (kan ikke endres). ZZZZ Ønsket aksesskode (default kode: 9999) Nullstille alle parametere til fabrikkstilling Rør av Ring opp Bekreftelse Åpne prog modus Bekreftelse Reset kode Bekreftelse Int.nr. til EvoTel # 0 ZZZZ# #3 Programmere anropsnummer for brukere (dagstilling) Rør av Ring opp Bekreftelse Tast (aksesskode) Bekreftelse Internnummer til EvoTel. #0ZZZZ# Bruker adresse *nn Tast (Primærnummer) Bekre ftelse Sekundærnummer Bekre ftelse XXXX(*) YYYYYYYY(0) * Hvis internnummer er 4 siffer vil bekreftelse For å få EvoTel til å tolke nr som eksternt må det høres automatisk etter at 4. siffer er tastet, være 9 siffer. Legg derfor til en 0 bak det 8sifrede og man skal ikke bekrefte med * nummeret. Skal sekundærnummer være internt, tast kun nummeret (maks 8 siffer) uten 0 bak. Avslutt med * Skal du ikke legge inn sekundærnummer, tast * direkte etter bekreftelsestonen for primærnummeret. For å programmere anropsnummer til nattstilling, legg til 50 på brukeradressen, og følg ellers samme prosedyre. (Eksempel: Brukeradresse 04 = 54 i nattstilling) 34

35 Konfigurasjonsparametere Parameter Funksjon # 80 T # T= 0->9 maks taletid før EvoTel legger på (fra 18 sek, til 3 min. Default = 5 (90sek.)) # 81 S # Ikke i bruk. Reservert for fremtidige funksjoner # 82 D # D= Aktiveringstid for reléer med relemodus V = 0 eller 1. Pause mellom aktivering av relé 1 og relé 2 når relemodus V = 3. Velges i 2sekunders trinn. Minimum 2 sek(d=0) til maksimum 20 sek(d=9). # 83 M # M = Dag eller nattmodus ved oppstart etter strømbrudd (0=Natt / 1=Dag)Default 1 # 84 X # X = Prefix for å få ekstern summetone Default 0 # 85 R # R = Antall ringesignaler på primærnr., før EvoTel går videre til sekundærnr. (1-9) # 86 L # L = Språk i display på EvoTelK 0=French, 1=Dutch, 2=English, 3=German. # 87 V # V= Reléfunksjon V=0 Relé 1 betjenes med #1. Relé 2 betjenes med #2 V=1 Relé 1 betjenes med #1. Relé 2 trekker til i 2 sekunder når noen ringer på. (Relé 2 kan da brukes for eksempel til ekstra klokke for å varsle anrop) V=3 Reléer opererer i serie. Når man taster #1 vil først relé 1 trekke til i 4 sekunder. Så venter systemet i det antall sekunder man har valgt i parameter D, hvorpå relé 2 trekker i 4 sekunder. (Denne funksjonen kan man benytte der man har behov for å sluse folk gjennom 2 dører). Tegnallokering på tastene på EvoTel K 1 :! # $ % & ( ) * +, -. / : <> : M N O m n o 2 : A B C a b c 7 : P Q R S p q r s 3 : D E F d e f 8 : T U V t u v 4 : G H I g h i 9 : W X Y Z w x y z 5 : J K L j k l 0 : Mellomrom 35

36 ANNEX 3: RASK BRUKERVEILEDNING Fra en telefon koplet til PBX sentralen = løft av røret Ring opp dørtelefonen Code Description + Nummeret til porttelefonen #1 Åpne dørlåsrelé 1 + Nummeret til porttelefonen #2 Åpne dørlåsrelé 2 + Nummeret til porttelefonen #4 Sett EvoTel i dagstilling + Nummeret til porttelefonen #5 Sett EvoTel i nattstilling Fra tastaturet på EvoTel K nn XXXX nn YYYY XXXXXX > OK OTHER CHOICE: Brukernr + ÅPNE DØR (FOR BRUKERE) Aktiverer dørlåsrelé 1 i 4 sekunder nn = din brukeradresse ÅPNE DØR 2 (FOR BRUKERE) Aktiverer dørlåsrelé 2 i 4 sekunder nn = din brukeradresse RINGE PÅ (FOR GJESTER) Bla med piltaster til ønsket navn vises på øverste linje og trykk OK RINGE PÅ NÅR DU KJENNER NR Tast brukernr, og bekreft med OK Taster du feil kode vil display vise: ACCESS DENIED Taster du feil kode vil display vise: ACCESS DENIED Når OK trykkes, vil EvoTel ringe opp brukeren som er valgt. Hvis brukernummeret ikke er programmer vises DOES NOT EXIST på display 36

37 ANNEX 4: PROGRAMMERINGSTABELL Plassering av porttelefonpanelet:... Internlinje til porttelefonpanelet :... Viktig: addresse 00 og 50 er de som automatisk ringes opp hvis tastaturet låses grunnet feiltasting på evotel K. På denne modellen er det derfor sterkt anbefalt at det legges telefonnummer til teknisk ansvarlig her. * Adgangskode kun tilgjengelig på evotel K med tastatur Dag modus Adgangskode* Natt modus Kna Ringer til Intern Sekundært Kode 1 Kode 2 Kna Intern Sekundært pp linje nummer pp linje nummer Skyggelagte felter gjelder kun EvoTel K 37

38 Parametere: T (Maksimal varighet på samtale) D (Reletid) M (default etter strømbru dd) X (prefix for ekstern summetone på PBX) R (Antall ring på primærnummer før sekundærnum mer ringes opp) L (Displaysprå k på evotel K) V (Relemodus) ANNEX 5: MONITOR ADDRESSER DIP posisjon Adresse/knapp Monitorplassering Starter alltid 38

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM Utgave 2015/1 PHONO*elektro akustikk AS 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Generell informasjon om systemet side 4 Info om ringetablå Linea 2000 side 5 Info

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

FAX-8360P Brukermanual

FAX-8360P Brukermanual FAX-8360P Brukermanual Version B DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR Å VIRKE MED EN ANALOG TELEFONLINJE UTSTYRT MED RIKTIG KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother advarer om at dette produktet ikke nødvendigvis

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Bruksanvisning Digital mobiltelefon EB-GD93 Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Forenklet bruksanvisning Den forenklete bruksanvisningen skal hjelpe brukeren til å benytte de mest grunnleggende

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

FAX-8070P MFC-9070. Brukermanual

FAX-8070P MFC-9070. Brukermanual FAX-8070P MFC-9070 Brukermanual DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR Å VIRKE MED EN ANALOG TELEFONLINJE UTSTYRT MED RIKTIG KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother advarer om at dette produktet ikke nødvendigvis

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD

POWERMAX. Programmeringsmanual. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Programmeringsmanual INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 1. 1 Generell Orientering...2 1. 2 Tilgang til Installatørmenyen...2 2. PROGRAMMERING AV NY INSTALLATØRKODE...3

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer