Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet Tverlandet samfunnshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet Tverlandet samfunnshus"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 13/23 PS 13/24 PS 13/25 PS 13/26 PS 13/27 PS 13/28 Innhold Uttalelser/merknader til: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Tverlandet tettsted, PlanID KDP 13 Kontaktmøte mellom politisk/administrativ ledelse og kommunedelsutvalgene Underretning om vedtak om opprettelse av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune Veikryss Rv 80/Grøttingen, anbefales som rundkjøring av Tverlandet kommunedelsutvalg Velkommen til Tverlandet Referatsaker RS 13/10 Kommuneplan - framdrift samfunnsdelen Bodø 2030 RS 13/11 Frivillighetspolitikk - nasjonal frivillighetsstrategi Bodø, 21. august 2013 Knut-Ole Nordlie leder Synnøve Blix sekretær Side2

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Tverlandet kommunedelsutvalg Uttalelser/merknader til: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Tverlandet tettsted, PlanID KDP 13 Forslag til uttalelse Saken legges fram uten forslag til uttalelser/merknader. Sammendrag Den 20. juni 2013 vedtok Bodø Bystyre med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-14, å legge forslag til kommunedelplan for Tverlandet tettsted ut til offentlig ettersyn og å sende forslaget ut på høring. Side3

4 Saksopplysninger I brev av fra Byplankontoret er vedtaket om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Tverlandet tettsted, PlanID KDP 13 offentlige instanser. Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Herredshuset og Postgården, Bodø bibliotek, Tverlandet Bo og servicesenter og på Kontaktperson på byplan er: Kari Valberg, tlf , epost: I forbindelse med høringsrunden vil det bli avholdt folkemøte på Tverlandet den 20. august Møtet skal være på Tverlandet samfunnshus kl Fris for innsending av uttalelser/merknader til plansaken: 5. september 2013 Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Varsel offentlige instanser om utlegging på høring KDP Tverlandet 2 Adresseliste varsel offentlige instanser om utlegging på høring KDP Tverlandet Side4

5 Byplankontoret adresseliste Dato: Saksbehandler:... Kari Valberg Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /4258 Arkivkode:... Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Tverlandet tettsted, PlanID KDP juni 2013 vedtok Bodø Bystyre med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-14, å legge forslag til kommunedelplan for Tverlandet tettsted ut til offentlig ettersyn og å sende forslaget ut på høring. Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Herredshuset og Postgården, Bodø bibliotek, Nærmiljøkontoret i Saltstraumen og på De som har behov for papirutgave av dokumentene, bes ta kontakt med saksbehandler. Kontaktperson på byplan er: Kari Valberg, telefon , e-post: I forbindelse med høringsrunden vil det bli avholdt folkemøte på Tverlandet den 20.august Møtet skal være på samfunnshuset på Tverlandet klokken Folkemøtet blir annonsert i Avisa Nordland. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken: 5.september Uttalelser/merknader merkes med saksnummer /4258 og sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller Med hilsen Annelise Bolland byplansjef Brevet er elektronisk godkjent Kari Valberg arealplanlegger Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side5

6 Kopi til: Vibeke Nikolaisen Inger Lund For Bodø ungdomsråd Leif Håkestad Gotfred Jensen Synnøve Blix Marvin Jakob Johansen Thor Arne Tobiassen Tor Åseng Knut Valberg Ingunn Lie Mosti Lars Bang Hans Henrik Nordhus Annelise Bolland Jan Wasmuth Trond Mikkelsen Vesa Jäntti Ulrik Bollerup Thomsen Vedlegg: 1. Adresseliste varsel offentlige instanser om utlegging på høring KDP Tverlandet Varsel offentlige instanser om utlegging på høring KDP Tverlandet 2 av 2 Side6

7 ADRESSELISTE Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Dreyfushammarn Bodø Reindriftsforvaltningen i Nordland Sjøgata Fauske Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok Tromsø Museum Fagenhet for arkeologi, 9037 Tromsø Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Jernbaneverket (plansaker) Fellestjenesten, PB Hamar Fiskeridirektorat region Nordland Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen NVE region Nord Kongens gt Narvik Avinor Bodø Lufthavn 8041 Bodø Bodø hovedflystasjon, Forsvarets flyplassdrift v/bent 8047 Bodø Hanssen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Boks 8100 Dep 0032 Oslo Kystverket Serviceboks Ålesund Gildeskål kommune 8140 Inndyr Saltdal kommune 8250 Rognan Sørfold kommune 8226 Straumen Fauske kommune 8200 Fauske Beiarn kommune 8110 Moldjord Steigen kommune 8083 Leinesfjord Salten Regionråd Postboks Bodø Barnetalspersonen v) Bjørn Heitmann Postboks Bodø Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Bodø Kirkelige Fellesråd Storgata Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Saltstraumen nærmiljøkontor v/synnøve Blix Internpost Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall Holtan 8219 Fauske Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Thomas Kuhmunen Junkerdal 8255 Røkland Bodø Næringsforum Boks Bodø Bodø Sivilforsvarskrets Sjøgata Bodø Bodø Boligbyggelag Boks Bodø SB Nordlandsbuss Boks Bodø Bodø Energi Boks Bodø Bodø idrettsråd Aspmyra Stadion 8039 Bodø Bodø Friluftsforum c/o Tor Olsen Holtan Bodø Bioforsk Nord Bodø Torggården 8049 Bodø Univeristetet i Nordland Postboks Bodø Biskopen i Sør-Hålogaland Boks Bodø Telenor servicesenter for nettutb. Boks Bergen Visit Bodø Boks Bodø Naturvernforbundet i Salten v/terje Cruickshank, Leif Aunesvei 4a 8012 Bodø Fortidsminneforeningen avd. Nordl Boks Bodø Bodø og Omegns Turistforening Boks Bodø Forum for natur- og friluftsliv Storgt Fauske Bodø jeger- og fiskerforening v/ Knut Haugen Rorbuveien Bodø Norges Handikapforbund v/ståle Normann Lauvåsveien Bodø Bodøsyklistene v/tor Magne Andreassen Myrullveien Bodø Bodømarkas venner Boks Bodø Framtiden i våre hender Bodø Boks Bodø Salten Naturlag Boks Bodø Naturvernforb. Avd. Nordland Lofotfjellveggen Mo i Rana NOF Nordland v/ Thor Edgar Kristiansen Hellåsveien 5b 8011 Bodø Nordnorsk Arkitektforening PB Tromsø Bodø arkitektgruppe v/kaja Hasvoll Bakke c/o Bodø kommune, Eiendomskontoret Nordland Bondelag Boks Bodø Bodin Bondelag v/ Steinar Nordvik Myklebostad 8016 Bodø Bodin Skogeierlag v/ Per Eggesvik Soløy 8020 Bodø Bodø kajakklubb Boks Bodø Bodø seilforening v/ Roy Rise Boks Bodø Bodø Båtforening Moloveien 8003 Bodø Bodø Fiskarlag V/ Hilmar Olav Sivertsen 8098 Landegode Nordland Fylkes Fiskarlag Boks Bodø FHL (Nordland Fiskeoppdretterlag) Lanes senter, Strandveien Tromsø Bodø skjelldyrkerlag v/ Jon Alstad Boks Bodø HUNSTAD GUNHILD VALBORG ÅRNESVEIEN 20 A 8012 BODØ ANDREASSEN SAIA MAGDALENA SIVERT NIELSENS GATE 52 C 8007 BODØ ELTOFT LAILA GULLØKVEIEN GRAVDAL PETERSEN TOVE BREIMYRÅSEN KRISTIANSAND S THORSTENSEN ARNT EILERT REITMYRVEIEN 46 A 8022 BODØ THORSTENSEN EINAR JOHAN POSTBOKS TVERLANDET THORSTENSEN KIRSTEN ARENE ØRNTUVA TVERLANDET THORSTENSEN SVEIN ERIK TINGSAKER TERRASSE LILLESAND WARHUUS JAN EMIL KRINGSJÅ 6 B 1825 TOMTER WARHUUS MARIE ISELIN ENGEN 11 B 1825 TOMTER WARHUUS MARIT ELISABETH SKOGGATA MOSS WARHUUS TOR ANDERS ØYENVEIEN TOMTER EIKAAS INGER M BRUHAUG UTENRIKSDEP V/AMB I PRAHA, POSTBOKS DEP OSLO GRANLUND TORILL HORGENVEIEN OPPEGÅRD HANSEN KARIN JARTRUD BRUHAUGVEIEN TVERLANDET ANTONSEN HALDIS A V/ADV. BJØRN STORLI, POSTBOKS BODØ JEREMIASSEN TORBJØRG P MØLNBAKKEN TVERLANDET FRIDTJOFSEN MARTHA OLIVIA KVÆLE 8255 RØKLAND JOHANSEN HELGE ANDREAS SVARTFJELL 8288 BOGØY KARLSEN SIGRID JOHANNE VENSMOEN 8255 RØKLAND ENGENESS JOHAN OLUF ERSVIKA TVERLANDET Side7

8 GOYNESS TURID POSTBOKS JESSHEIM NILSEN TOVE BREIVIK NEDRE 8103 BREIVIK I SALTEN OLAUSSEN KARI MATHILDE MOLOVEIEN BODØ SIVERTSEN ANN MAGDALEN EINMOVEIEN BODØ CARLSEN ERLING HÅKON KONG ØYSTEINS GATE BODØ CARLSEN TORE ARILD OSLO, LOVISENBERGGATA OSLO STAFF BØRRE NICOLAY SULITJELMAVEIEN 14 E 8007 BODØ TVERLANDET NÆRINGSUTVIKLING AS Postboks BODØ ANDREASSEN PER ROALD SJØVEIEN TVERLANDET ELVEMO KIRSTEN MARIE POSTBOKS TVERLANDET ANDREASSEN VALTER SJØTUN 6408 AUREOSEN ANDREASSEN GUDMUND SJØVEIEN TVERLANDET WÆHLER ODD POSTBOKS TVERLANDET KRISTOFFERSEN LIV LAUVÅSEN, VEI TVERLANDET LILLEBJERKA ØRJAN VEI TVERLANDET NILSEN EINAR JOHAN VEI TVERLANDET JØRGENSEN JARLE BJØRNDALSLIA BODØ STRANDHEIM NINA HELEN BJØRNDALSLIA BODØ PEDERSEN JOHN HERLEIV HAGEBYEN TVERLANDET HANSEN PER EDGAR FITJANVEIEN TVERLANDET Bjørnar Hansen Hagebyen Tverlandet A.Vikki Moen Tverlandet Saltenhesten sportsklubb v/marianne Røyrhus Pleierveien 8 a 8076 Bodø Runar Lillebjerka ERSVIKA 8050 Tverlandet Tore og Anniken Solheim Sjyslettveien 10 a 8050 Tverlandet I.O.Trelast SJØVEIEN Tverlandet Anne Lise Dahlmo Hunstadveien Bodø Magne Storsether Steinvollveien Tverlandet Knut Martinussen Oøvre Kryddermoen 8050 Tverlandet Marit Larsen Langoddveien Tverlandet Svein Kåre Nikolaisen Moen Tverlandet Kirsten Elvemo Vei 1245 nr Tverlandet Odd Arne Hartz-Ressem Ørntuva Tverlandet Tor Pedersen Heibakken Tverlandet John Pedersen og BjørnarHansen Hagebyen Tverlandet Roar Trondsen, Karin hansen Bruhaugveien 8050 Tverlandet Robert Engmark Heibakken Tverlandet Familien Lind v/ingrid Lind Soleievn Stokmarknes Den Læstadianske Forsamling c/o Ingebrigtsen, Bukken Bruse Bodø Alester Hansen Hagebyen Tverlandet BTC HOLDING AS Bjørnhaugen Tverlandet BODØ CARAVAN AS Postboks Tverlandet TELENOR EIENDOM HOLDING AS Snarøyveien Fornebu Brødrene AS Postboks Bodø Side8

9 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Tverlandet kommunedelsutvalg Kontaktmøte mellom politisk/administrativ ledelse og kommunedelsutvalgene Forslag til uttalelse Sammendrag Fredag er det klart for kontaktmøte mellom ledelsen i Bodø og de fire kommunedelsutvalgene. I år er møtet flyttet fram i tid for om mulig å få en større innflytelse på saker som skal opp i kommunens budsjett for Kommunedelsutvalget bes komme med innspill til årets møte og velge medlemmer som kan møte. Side9

10 Saksopplysninger Innspill fra Tverlandet kommunedelsutvalg fremmet av leder Knut-Ole Nordlie i møte Oppvekst vilkår: Leder for Tverlandet kommunedelsutvalg er også tiltakskoordinator Tverlandet skole, og gir orientering om status fritidstilbud, for de eldste ungdommene. Tverlandet Familiesenter skal gi tilbud fra 0 18 år. Tverlandet Fritidssenter har vært stengt i syv måneder. Problemstillinga er tilbudet fra år. Samarbeidet mellom Familiesenter og Fritidssenter. Kommunaldirektør Arne Øvsthus følger opp. Trygg skolevei: Forholdene med trafikksikker skolevei fra Ersvika - Løding tatt opp. Tidligere korrespondanse med diverse brev og siste brev fra Bodø Faglige Trafikkforum av på registrering og vurdering av forholdet, oversendes Brækkan. Bekymring for Godøynes skolemuseums vedlikehold. Kristin Sandstrak, bekymret for vaktmestertjenesten. Eiendomssjefen refererte at i følge Bodø kommunes vedlikeholdsplan, ligger det inne penger til budsjett for 2013 for Godøynes skolemuseum. Saksbehandler: Synnøve Blix Side10

11 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Saltstraumen kommunedelsutvalg /25 Tverlandet kommunedelsutvalg Underretning om vedtak om opprettelse av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune Forslag til vedtak Tatt til orientering. Sammendrag Fylkesmannen i Nordland har i brev av gitt underretning om vedtak om opprettelse av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune i Nordland Fylke. Side11

12 Saksopplysninger Saltstraumen marine verneområde er opprettet med hjemmel i Lov om forvaltning av naturens mangfold, heretter kalt naturmangfoldloven. Foredraget til kongelig resolusjon og forskrift med kart ligger på Miljøverndepartementets internettsider og fylkesmannens internettsider Forskrifter for verneområder kan også lastes ned fra Kart og informasjon er også tilgjengelig i Vernekart og utskrift av forskriften ligger ved. Brevet av ligger ved. Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Underretning om vedtak om opprettelse av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune 2 Adresseliste 3 Kart over Saltstraumen marine verneområde 4 Verneforskrift Saltstraumen marine verneområde Side12

13 Berørte grunneiere, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og andre, jfr. adresseliste Saksb.: Gunhild Garte Nervold e-post: Tlf: Vår ref: 2009/7517 Deres ref: Vår dato: Deres dato: Arkivkode: Underretning om vedtak om opprettelse av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune Fylkesmannen i Nordland vil med dette bekjentgjøre at Kongen i statsråd 21.juni 2013 vedtok vern av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune i Nordland fylke. Saltstraumen marine verneområde er opprettet med hjemmel i Lov om forvaltning av naturens mangfold, heretter kalt naturmangfoldloven. Foredraget til kongelig resolusjon og forskrift med kart ligger på Miljøverndepartementets internettsider og fylkesmannens internettsider Forskrifter og kart over verneområdene kan i tillegg fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Forskrifter for verneområder kan også lastes ned fra Kart og informasjon er også tilgjengelig i Vernekart og utskrift av forskriften følger vedlagt. Dette brevet er sendt alle som er grunneiere i verneområdet, fylkeskommunen, kommunene og andre lokale/regionale instanser og interessegrupper samt alle som har hatt saken på lokal høring. Vedtaket annonseres også i Avisa Nordland og Saltenposten. Hvilke gårds- og bruksnummer som er berørt av vernet framgår av 2 i verneforskriften. I henhold til 9 i verneforskriften for Saltstraumen marine verneområde heter det at Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) skal fastsette hvem som skal være forvaltningsmyndighet etter forskriften. I brev av har Direktoratet for naturforvaltning delegert forvaltningsmyndigheten til Fylkesmannen i Nordland. Det er altså Fylkesmannen som skal kontaktes i forbindelse med spørsmål og eventuelle tiltak. Vi gjør oppmerksom på at frist for å melde krav om erstatning er 21. oktober Det er tilstrekkelig at det gis en kort beskjed om at man vil kreve erstatning innen fristen. Se mer om dette på side 2 og 3. Kommunene Kommunene skal oppbevare verneforskrifter og kart, jf. verneforskriftens 2. Digitale grenser for verneområdet sendes i SOSI-format til Bodø kommunes postmottak. Fylkesmannen ber om at grensene innarbeides i saksbehandlingen i kommunen og i kommuneplanens arealdel ved førstkommende revisjon. Tiltak innenfor grensene av verneområdene som er begrenset av verneforskriftene skal behandles av STATENS HUS Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks: Side13

14 forvaltningsmyndigheten i tillegg til ordinær behandling etter gjeldende lovverk. Det anbefales at behandling etter verneforskriften skjer før kommunal behandling da verneforskriften i de fleste tilfeller vil være den mest restriktive. Grunneiere Berørte gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) i de ulike kommunene er gjengitt i 2 i verneforskriftene (se vedlegg). Miljøverndepartementet vil sørge for at vedtaket tinglyses på vedkommende gnr/bnr. Vi gjør oppmerksom på at verneforskriften gjelder i tillegg til annet lovverk og at det derfor kan være nødvendig med tillatelse både etter verneforskriften og etter for eksempel plan- og bygningsloven eller havressursloven før tiltak eventuelt kan gjennomføres. Erstatning til eiere og rettighetshavere i verneområder Naturmangfoldloven av 2009 har regler om erstatning ved opprettelse av verneområder. Loven i sin helhet kan leses på Erstatning ved opprettelse av Saltstraumen marine verneområde reguleres av naturmangfoldlovens 50: 50. (erstatning til eiere og rettighetshavere i verneområder) En eier eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat, biotopvernområde eller marint verneområde, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk. For bruk som trenger tillatelse fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare hvis tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter 42. Når vilkårene etter første ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap i igangværende bruk i samsvar med utmålingsreglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningslova). Ved anvendelsen av nevnte lov 10 er det tidspunktet for vernevedtaket som skal legges til grunn. til Kongen fastsetter ved forskrift hva som regnes som igangværende bruk for virksomhet i henhold a) utvinningstillatelse etter lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven), b) utmål etter lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk (bergverksloven), c) mineralloven. Som det fremgår av bestemmelsen, har grunneiere og rettighetshavere krav på erstatning når et vernevedtak medfører økonomisk tap som følge av at en igangværende bruk blir vanskeliggjort. Restriksjonsnivået for verneområdet fremgår av verneforskriften for det enkelte område. Som igangværende bruk regnes den bruk som faktisk foregår på vernetidspunktet, i motsetning til bruk som har opphørt eller ikke kommet i gang. Hva som skal betraktes som vanskeliggjøring og en selvstendig igangværende bruk, i motsetning til bruk som bare er ledd i annen bruk, må imidlertid avgjøres konkret. Vi gjør oppmerksom på at retten til erstatning for restriksjoner på bruksendring som krever offentlig tillatelse (f.eks. tidevannkraftverk), kun gjelder hvis slik tillatelse var gitt før det ble kunngjort oppstart av verneplanarbeidet. Side 2 av 4 Side14

15 Fastsettelse av erstatning 51. (fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning) Staten skal senest ett år etter at vernevedtaket ble truffet, gi tilbud om erstatning etter 50 til en eier eller rettighetshaver som har fremsatt skriftlig krav om dette innen fire måneder fra vernevedtaket. Departementet kan forlenge fristen og kan også gi oppfriskning for oversittelse av fristen. Bestemmelser i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) om oppfriskning gjelder så langt de passer. Blir tilbudet ikke akseptert, kan eier eller rettighetshaver senest seks måneder etter at det ble gitt, sette frem krav for fylkesmannen om at staten begjærer rettslig skjønn for tingretten til fastsetting av erstatning etter 50. Skjønnet holdes etter reglene i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) og reglene i dette ledd. Tingretten kan gi oppfriskning for oversittelse av fristen i annet ledd etter reglene i tvisteloven. For saksomkostninger ved underskjønn gjelder skjønnsprosessloven 42. Ved overskjønn begjært av staten skal staten dekke grunneierens nødvendige omkostninger. Ved overskjønn begjært av grunneieren får reglene i tvisteloven kapittel 20 anvendelse. Alle krav om erstatning skal sendes til Fylkesmannen innen 21.oktober Det er ønskelig med en kort begrunnelse for kravet, men begrunnelsen kan også ettersendes eller utdypes senere. Det er en målsetting at de fleste erstatningssakene skal løses raskt gjennom avtale mellom grunneier/rettighetshaver og staten. Blir man ikke enige om erstatningens størrelse, kan grunneiere og rettighetshavere senest seks måneder etter statens tilbud ble gitt, framsette krav for fylkesmannen om at staten begjærer rettslig skjønn for tingretten til fastsettelse av erstatningen. For saksomkostninger i første instans (underskjønn) vil grunneiere/rettighetshavere normalt få dekket nødvendige saksomkostninger. For overskjønn begjært av en grunneier/rettighetshaver vil denne få dekket sine omkostninger hvis han oppnår et bedre resultat enn ved underskjønnet. Der staten begjærer overskjønn vil grunneier/rettighetshaver få dekket nødvendige saksomkostninger. Erstatning etter naturmangfoldloven blir utbetalt som et engangsbeløp, og det vil i tillegg bli utbetalt avsavnsrente for perioden mellom vernevedtak og utbetaling av erstatning. Forvaltningsplan Fylkesmannen ønsker å starte opp arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområde så raskt som mulig. Det er også sendt inn et ønske til Miljødirektoratet om at verneområdet kartlegges først. Forskriften og de innspill og brukerinteresser som har kommet fram gjennom verneplanprosessen vil tas med som grunnlag i forvaltningsplanarbeidet. Med hilsen Roar Høgsæt (e.f.) fylkesmiljøvernsjef Gunhild Garte Nervold rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Side 3 av 4 Side15

16 Kopi (per e-post) til: Statens naturoppsyn avd. Bodø Direktoratet for naturforvaltning Vedlegg (alle): 1 Adresseliste 2 Kart over Saltstraumen marine verneområde 3 Verneforskrift Saltstraumen marine verneområde Vedlegg (per e-post) til Bodø kommune: 1 Digitale grenser på SOSI-format Side 4 av 4 Side16

17 Adresseliste Saltstraumen marine verneområde Bodø kommune Antall grunneiere: 198 Knr Gnr BnrFnr/Snr Bruksnavn Navn Adresse, Postnr og Poststed lillemohøgda STORTEIG JACOB STEVE VEI TVERLANDET skaalbunæs SKAALBONES OSVALD HARTVIG SKÅLBONES 8050 TVERLANDET skaalbunæs SKÅLBONES STIG PER GODØY 8056 SALTSTRAUMEN skaalbunæs SKAALBONES OSVALD HARTVIG SKÅLBONES 8050 TVERLANDET solbakken SKÅLBONES ELIN SIGRUN VEI TVERLANDET øvregjerde SKÅLBONES WILLHELM HARALD VEI TVERLANDET brenna EDIASSEN INGER KARIN VEI TVERLANDET brenna EDIASSEN STEIN EIDIS VEI TVERLANDET øyjord SKJEMSTAD KNUT VEI TVERLANDET ANDREASSEN RUNE PARKVEIEN BODØ ANTONSEN KRYSTAL ALEXANDRA HUNSTADVEIEN 156 B 8022 BODØ ANTONSEN STEIN-VEGARD HUNSTADVEIEN 156 B 8022 BODØ ERIKSEN HEGE PARALLELLEN BODØ GRAVELSÆTER ANNA MARGRETA KRØKKEBÆRVEIEN BODØ STOPLE GRAVELSÆTER JOHANNES KRØKKEBÆRVEIEN BODØ HØIEM HILDE FOGDVEIEN BODØ JOHANSEN EVA ANETTE RØDBREKKA BODØ JOHANSEN TOR AAGE RØDBREKKA BODØ LI MARGARET FRØSETH SYMRAVEIEN 4 A 8009 BODØ LUNDMARK BRITT ALICE LUNDMARK LARS ÅKE SIGVARD MOE LARS HAAKON VII GATE BODØ MYRSETH HANS PETTER PARALLELLEN BODØ NERGÅRD MONA OLAV TRYGVASONS GATE 14 A 8007 BODØ OLSEN TROND WALTHER BUKKEN BRUSE BODØ RAVN ODD ARNE GREISDALSVEIEN BODØ ØIESVOLD ARNE HAUGSTUVEIEN BODØ 1. juli 2013 Side 1 av 7 Ovenstående adresseliste er en utskrift fra det offentlige eiendomsregisteret per For enkelte eiendommer er det registrert eiere uten adresse. Personer som er flyttet og bosatt utenlands er ikke registrert i folkeregisterets database. Personer avgått med døden vil stå som eiere inntil boet er oppgjort. For at eierrettigheter skal kunne overføres til arvingene må det gjennomføres skifte (offentlig eller privat). Side17

18 Bodø kommune ØIESVOLD ELSA SYNNØVE HAUGSTUVEIEN BODØ SOMMERSETH godøen HØISKAR STEINAR JOHAN GODØY 8056 SALTSTRAUMEN strandbakken EDVARDSEN RAGNHILD GODØY 8056 SALTSTRAUMEN godøen BARDO TURID PRESTMARKVEIEN BODØ godøen CAMITZ ULF GØRAN MIKAEL PRESTMARKVEIEN BODØ godøen OLSEN OLE PER GODØY 8056 SALTSTRAUMEN strømmo HANSEN SVEIN MARTIN VESTFJORDGATA STAMSUND sandodden HØISKAR EMIL sandodden HØISKAR STEINAR JOHAN GODØY 8056 SALTSTRAUMEN sandodden SKÅLBONES IVAR ODD ISBJØRNVEIEN BODØ sandodden SKÅLBONES KARL JULIUS HYTTEBAKKEN BODØ sandodden SKÅLBONES STIG PER GODØY 8056 SALTSTRAUMEN bonstøvold SOLLIHAUG TORILL JOHANNE KRYKKJEMOBAKKEN TVERLANDET solheim EGGESVIK RUBEN GODØY 8056 SALTSTRAUMEN ytre nerholmen HAVAAS SIGRUN HELENA HOLST GODØY 8056 SALTSTRAUMEN sletvoll NYHEIM ROBERT EMIL GODØY 8056 SALTSTRAUMEN indrehaugen SKÅLBONES STIG PER GODØY 8056 SALTSTRAUMEN jylling NYHEIM ROBERT EMIL GODØY 8056 SALTSTRAUMEN skoglund KRISTIANSEN SELMA EVELYN FURULIA TVERLANDET strandbakken ii EDVARDSEN RAGNHILD GODØY 8056 SALTSTRAUMEN godøy NYHEIM ROBERT EMIL GODØY 8056 SALTSTRAUMEN nordre knaplund KNAPLUND MARTINUS KRISTIAN KNAPLUND 8056 SALTSTRAUMEN nordre knaplund KELLNER ARVID VEI SALTSTRAUMEN knapl.nord.moen KELLNER ARVID VEI SALTSTRAUMEN nordre knaplund KARLSEN TOVE MARIE STORHAUG VEI SALTSTRAUMEN ekkerskog solvoll KELLNER ARVID VEI SALTSTRAUMEN sjøslett BODØ KOMMUNE Kongens gate BODØ saltst.feriesent Myrland Brødrene ANS 8255 RØKLAND knaplund søndre JØRGENSEN MARIT HELEN VEI SALTSTRAUMEN knaplund søndre SKOGMO ELSA GENERAL FLEISCHERS G. 39 A 8003 BODØ knaplund søndre SKOGMO STEINAR GENERAL FLEISCHERS G. 39 A 8003 BODØ juviken JØRGENSEN OLAV PAUL VEI SALTSTRAUMEN knapstøbakken DOKMO KRISTINE 0 1. juli 2013 Side 2 av 7 Ovenstående adresseliste er en utskrift fra det offentlige eiendomsregisteret per For enkelte eiendommer er det registrert eiere uten adresse. Personer som er flyttet og bosatt utenlands er ikke registrert i folkeregisterets database. Personer avgått med døden vil stå som eiere inntil boet er oppgjort. For at eierrettigheter skal kunne overføres til arvingene må det gjennomføres skifte (offentlig eller privat). Side18

19 Bodø kommune knapstøbakken KVAMME RAGNHILD DALMOVEIEN VALNESFJORD knapstøbakken LEKANG FINN ARNE RØHRTS VEI OSLO knapstøbakken MIKALSEN PETRA knapstøbakken SCHISTAD JOHN EILIF KONVALLVEIEN VESTSKOGEN elvebakken JAKOBSEN HELGE JONNY VEI SALTSTRAUMEN sletten SANNES EDNY RAMONA TRONDHEIMSVEIEN OSLO sletten SLETTEN FINN RAYMOND BREIDABLIKKVEIEN BODØ gamnes MIKKELBORG ALISE MARIE RIPNESVEIEN SALTSTRAUMEN søndre knaplund JØRGENSEN ERY JUNE 7770 FLATANGER søndre knaplund JØRGENSEN KJELL SIGURD VEI SALTSTRAUMEN søndre knaplund JØRGENSEN LARS TOMMY VEI SALTSTRAUMEN søndre knaplund KRISTIANSEN ANN-MARI SELBAK BLEIKSV 33 B 8480 ANDENES søndre knaplund LÅNAN ANNE LOVISE JOHNSEN HOLAND 8980 VEGA søndre knaplund MARTINSEN EVELYN GAMLE RØDSVEI GRESSVIK søndre knaplund SKJELLSTAD BJØRG HELEN FORE 8146 REIPÅ søndre knaplund STENERSEN BÅRD JOHANNES STIA BODØ søndre knaplund STENERSEN LAURITZ MARTIN søndre knaplund STENERSEN ODD NORMANN RIPNESVEIEN SALTSTRAUMEN søndre knaplund STENERSEN OLAV myren STENERSEN EVA JOHANNA myren STENERSEN JOHAN NIKLAS myren STENERSEN LISBETH myren STENERSEN NINA ELISABETH myren STENERSEN SVEN STEPHAN J jægtvik NYBERG INGER MARGRETHE jægtvik RIPNES ARVID FRODE RINNANS VEG TRONDHEIM nerdal NORDLANDSBUKTA AS JERNBANEVEIEN BODØ elvebakken NAVJORD JOHN VEI SALTSTRAUMEN nordre snippen HARDY NILS RIPNESVEIEN SALTSTRAUMEN krokan STRANDBACK ØYSTEIN ODD ØYJORD 8475 STRAUMSJØEN krokan STRANDBAKK HILD BANKGATA BODØ straumtuholmen PRESTEGAARD SIGRID VERA DIAKONVEIEN BODØ HILDEGARD straumtuholmen THOMASSEN TROND ØYSTEIN MARKENS GATE KRISTIANSAND S SKRÅVIK garnes MIKKELBORG EVA TORHIL RIPNESVEIEN SALTSTRAUMEN 1. juli 2013 Side 3 av 7 Ovenstående adresseliste er en utskrift fra det offentlige eiendomsregisteret per For enkelte eiendommer er det registrert eiere uten adresse. Personer som er flyttet og bosatt utenlands er ikke registrert i folkeregisterets database. Personer avgått med døden vil stå som eiere inntil boet er oppgjort. For at eierrettigheter skal kunne overføres til arvingene må det gjennomføres skifte (offentlig eller privat). Side19

20 Bodø kommune saltstr.fri.omr. DIREKTORATET FOR TUNGASLETTA TRONDHEIM NATURFORVALTNING saltst.fri.omr. DIREKTORATET FOR TUNGASLETTA TRONDHEIM NATURFORVALTNING saltst.fri.omr. DIREKTORATET FOR TUNGASLETTA TRONDHEIM NATURFORVALTNING saltst.fri.omr. MILJØVERNDEPARTEMENTET MYNTGT OSLO straumen nye OLSEN ALF HARTVIG 0 kirkegård ripneshaugen PEDERSEN AINA HELEN VEI SALTSTRAUMEN SKRETTEBERG ripneshaugen STENERSEN LILL-ANITA RIPNESVEIEN SALTSTRAUMEN saltstraumen DIREKTORATET FOR TUNGASLETTA TRONDHEIM friluftsområde vi NATURFORVALTNING LARSEN BÅRD GILLESVÅG 8056 SALTSTRAUMEN LARSEN RUNE NONSHAUGEN BODØ STENERSEN ROAR MARTIN RIPNESVEIEN SALTSTRAUMEN LARSEN BÅRD GILLESVÅG 8056 SALTSTRAUMEN LARSEN RUNE NONSHAUGEN BODØ strøm FURRE EINAR STRAUM 8056 SALTSTRAUMEN strøm LØKÅS HERLEIF LIND STRAUMVIK 8056 SALTSTRAUMEN strøm LØKÅS JORUNN RIGMOR STRAUMVIK 8056 SALTSTRAUMEN bakken LØKÅS HERLEIF LIND STRAUMVIK 8056 SALTSTRAUMEN bakken LØKÅS JORUNN RIGMOR STRAUMVIK 8056 SALTSTRAUMEN volden PETTERSEN PER HELGE STRAUM 8056 SALTSTRAUMEN lille-hellevik BORGE MILLY RAGNAR SCHJØLBERGS VEI BODØ heibakken HELLEVIK BJØRN BAMBLEVEIEN LANGESUND hellevik BRUNES SIGRUN IRENE STRAUM 8056 SALTSTRAUMEN lillegaard LIND ALF INGAR GJERSVOLD 8315 LAUKVIK gammelheim HEMMINGHYTT HANNE CHRISTIN ELEN WEEAS VEI LOMMEDALEN MELAND lønheim ANDERSEN KARLA PAULUDA GREISDALSVEIEN BODØ lønheim ERSVIK BJØRG ØVRE BJØRKÅSEN BODØ strøm alfheim JOHANSEN ODD MAGNUS STRAUM 8056 SALTSTRAUMEN bryggebakken RUSÅNES FABRIKKER AS Rusånes 8255 RØKLAND byggetomten LIND EIRIK GERHARD HESTHAGEN FJØSVOLLAN 7089 HEIMDAL buskar FURRE EINAR STRAUM 8056 SALTSTRAUMEN kjiippebergan FURRE ANDREAS GERHARD solbakk 2 LØKÅS HERLEIF LIND STRAUMVIK 8056 SALTSTRAUMEN 1. juli 2013 Side 4 av 7 Ovenstående adresseliste er en utskrift fra det offentlige eiendomsregisteret per For enkelte eiendommer er det registrert eiere uten adresse. Personer som er flyttet og bosatt utenlands er ikke registrert i folkeregisterets database. Personer avgått med døden vil stå som eiere inntil boet er oppgjort. For at eierrettigheter skal kunne overføres til arvingene må det gjennomføres skifte (offentlig eller privat). Side20

21 Bodø kommune solbakk 2 LØKÅS JORUNN RIGMOR STRAUMVIK 8056 SALTSTRAUMEN VENNEMO ANNE SOFIE STRAUM 8056 SALTSTRAUMEN DIREKTORATET FOR TUNGASLETTA TRONDHEIM NATURFORVALTNING skivik DIREKTORATET FOR TUNGASLETTA TRONDHEIM NATURFORVALTNING DIREKTORATET FOR TUNGASLETTA TRONDHEIM NATURFORVALTNING kodvaag KARLSEN EINAR KONRAD KODVÅG 8056 SALTSTRAUMEN kodvaag DAVIDSEN JØRGEN HENRIK KODVÅG 8056 SALTSTRAUMEN farstad FARSTAD HANS LUDVIG TRYMS VEI STATHELLE skogly MADSEN EDVIN bugten KARLSEN ARVE ERIK TUV 8056 SALTSTRAUMEN tuv nordre HØISKAR GRO HOLMLIA SENTER VEI OSLO tuv nordre MADSEN KIRSTEN HOEMSHØGDA 48 D 7023 TRONDHEIM bakken AGERUP BENEDICTE ELISABETH SKØYENVEIEN OSLO BAKKE bakken BAKKE CECILIE HELENE MAGNUS BERGS GATE 4 A 266 OSLO bakken BAKKE THERESE JOHANNE TORVGATA BODØ lund JOHNSTON ELISABETH LUND TUV 8056 SALTSTRAUMEN skoglund LARSEN ROALD TUV 8056 SALTSTRAUMEN gårsvei LILLEGÅRD ARNOLD NÆSTBY 8250 ROGNAN HANSEN BJØRN AUDUN MUNARVOLLVEIEN BODØ LARSEN MARIT VALBORG MUNARVOLLVEIEN BODØ BIKSET ALV ODDVAR BJØRNDALSLIA BODØ MOLAND INGRID ELISABETH BJØRNDALSLIA BODØ HANSEN KJELL ISRAELSBAKK 8110 MOLDJORD LILLEGÅRD ARNOLD NÆSTBY 8250 ROGNAN LARSEN ELSA LOVISA TJELDBERGET BODØ WIIK IVAR DAGFINN SEINES 8056 SALTSTRAUMEN WIIK SISSEL OLAUG REGINE NORMANNS VEI BODØ OS LEIF ERIK OS 8250 ROGNAN boberget AGERUP BENEDICTE ELISABETH SKØYENVEIEN OSLO BAKKE boberget BAKKE CECILIE HELENE MAGNUS BERGS GATE 4 A 266 OSLO boberget BAKKE THERESE JOHANNE TORVGATA BODØ bakken HØISKAR KÅRE ELESEUS TUV 8056 SALTSTRAUMEN tuv søndre KARLSEN ARVE ERIK TUV 8056 SALTSTRAUMEN 1. juli 2013 Side 5 av 7 Ovenstående adresseliste er en utskrift fra det offentlige eiendomsregisteret per For enkelte eiendommer er det registrert eiere uten adresse. Personer som er flyttet og bosatt utenlands er ikke registrert i folkeregisterets database. Personer avgått med døden vil stå som eiere inntil boet er oppgjort. For at eierrettigheter skal kunne overføres til arvingene må det gjennomføres skifte (offentlig eller privat). Side21

22 Bodø kommune haugen KARLSEN ARVE ERIK TUV 8056 SALTSTRAUMEN karveneshaug ANDREASSEN RUNE PARKVEIEN BODØ minde ÅSELID BJØRN ANDREAS ERLING REGINE NORMANNS VEI BODØ sjøstad LARSEN REIDAR TUV 8056 SALTSTRAUMEN thuv skolet. iii BODØ KOMMUNE Kongens gate BODØ skartun EDVINSEN ANN-KRISTIN TUV 8056 SALTSTRAUMEN skartun HØISKAR RUBEN TUV 8056 SALTSTRAUMEN samvirke SALTSTRAUMEN FISKECAMP AS Tuv 8056 SALTSTRAUMEN samvirke 2 SALTSTRAUMEN FISKECAMP AS Tuv 8056 SALTSTRAUMEN bakken HØISKAR PAUL ERIK sjøtomten JOHANSEN LAILA ELINE LANGÅSVEIEN 10 B 8010 BODØ sjøtomten PETTERSEN JOHAN ARNT LØNNEVEIEN TRANBY sjøtomten PETTERSEN PER HARRY SULITJELMAVEIEN 24 C 8007 BODØ sjøtomten PETTERSEN PETTER ANDREAS løkeng KRISTENSEN OLAF RAGNVALD LAUKENGVEIEN SALTSTRAUMEN løkeng OLSEN BENTE MARY LAUKENG LØKENG 8056 SALTSTRAUMEN løkeng EVJEN IVAR MAGNUS LAUKENGVEIEN SALTSTRAUMEN løkeng EVJEN SVEIN OLAV LAUKENGVEIEN SALTSTRAUMEN nyvoll NIELSEN PEDER HJELM LAUKENGVEIEN SALTSTRAUMEN samvirke SALTSTRAUMEN FISKECAMP AS Tuv 8056 SALTSTRAUMEN sjøvold JOHANSEN JOHAN MIKAL LAUKENGVEIEN SALTSTRAUMEN evjen EVJEN VIKTOR ROLF EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN evjen ENGEGÅRD ØYVIND EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN evjen JOHNSEN PER ERLING EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN evjen EVJEN ROALD KRISTIAN EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN evjen EVJEN JAN CHARLES EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN evjen JOHANSEN KJETIL EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN evjen HELGESEN ISABELL SOLVÆR EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN ytrehaugen ENGEGÅRD ØYVIND EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN myrlund THUV LAILA JOHANNE EVJEN 8056 SALTSTRAUMEN stensøen MEEK ELISABETH GROV 9446 GROVFJORD riksveg 17 NORDLAND FYLKESKOMMUNE Prinsens gate BODØ riksveg 17 STATENS VEGVESEN REGION NORD Dreyfushammarn BODØ riksveg 812 NORDLAND FYLKESKOMMUNE Prinsens gate BODØ riksveg 812 STATENS VEGVESEN REGION NORD Dreyfushammarn BODØ 1. juli 2013 Side 6 av 7 Ovenstående adresseliste er en utskrift fra det offentlige eiendomsregisteret per For enkelte eiendommer er det registrert eiere uten adresse. Personer som er flyttet og bosatt utenlands er ikke registrert i folkeregisterets database. Personer avgått med døden vil stå som eiere inntil boet er oppgjort. For at eierrettigheter skal kunne overføres til arvingene må det gjennomføres skifte (offentlig eller privat). Side22

23 Bodø kommune evenset EVENSET EINAR KARSTEN INGE 8100 MISVÆR evenset EVENSET ROLF MOSELYNGVEIEN FAUSKE nygård WENBERG OSKAR EVENSET 8100 MISVÆR 1. juli 2013 Side 7 av 7 Ovenstående adresseliste er en utskrift fra det offentlige eiendomsregisteret per For enkelte eiendommer er det registrert eiere uten adresse. Personer som er flyttet og bosatt utenlands er ikke registrert i folkeregisterets database. Personer avgått med døden vil stå som eiere inntil boet er oppgjort. For at eierrettigheter skal kunne overføres til arvingene må det gjennomføres skifte (offentlig eller privat). Side23

24 Referansegruppa Saltstraumen Navn Adresse Postnr. Poststed Ragnhild Edvardsen Godøy 8056 Saltstraumen Paul Bernt Knaplund Knaplund 8056 Saltstraumen Helge Jakobsen Kapstø 8056 Saltstraumen Aina Pedersen Knaplund 8056 Saltstraumen Herleif Løkås Straumvik 8056 Saltstraumen Kjell Ove Andersen Seivåg 8056 Saltstraumen Arve E. Karlsen Tuv 8056 Saltstraumen Stig Skålbones 8056 Saltstraumen Organisasjoner/Utvalg/Etater Navn Adresse Postnr. Poststed Bodø kommune Postboks Bodø Saltstraumen kommundelsutvalg Saltstraumen Nærmiljøkontor, 8056 Saltstraumen Knaplund Tverlandet kommunedelsutvalg Bodø kommune, postboks Bodø Tuvsjyen AS Lund Tuv 8056 Saltstraumen Saltstraumen DykkeCamp Knaplund 8056 Saltstraumen Forum for natur og friluftsliv i Storgata Fauske Nordland Fiskeridirektoratet region Nordland Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Side24

25 Myndigheter Mottakere Saltstraumen Kontaktperson Adresse Postnr. Poststed Bodø Havnevesen KF Pb Bodø Bodø kommune Pb Bodø Bodø Sivilforsvarskrets Organisasjoner Sjøgata Bodø Kontaktperson Adresse Postnr. Poststed Bodø Båtforening Pb Bodø Bodø Fiskarlag v/ Hilmar O. Sivertsen 8098 Landegode Bodø Kajakk-Klubb boks Bodø Bodø Næringsforum boks Bodø Bodø seilforening boks Bodø Salten skjelldyrkerlag Pb Bodø Bodø boks Bodø sportsdykkerklubb Kystlaget Salta Molokroken 8003 Bodø Nordsia Båtforening Kløkstad 8016 Bodø Salten Naturlag Pb Bodø Salten Regionråd Prinsens gate Bodø A Saltstraumen v/ Synnøve Blix Knaplund 8056 Saltstraumen nærmiljøkontor Valen lystbåtforening v/ R.M. Solås Askeladdveien Bodø Bedrifter Kontaktperson Adresse Postnr. Poststed Bodø Sildeoljefabrikk Pb Bodø AS Bodø Fisk og Skalldyr Pb Brønnøysund AS Bofisk AS Pb Bodø Bunes Fisk AS Steinvollveien Bodø Codfarmers ASA Nygård 8120 Nygårdsjøen Destinasjon Bodø Sjøgata Bodø Fiskekroken AS Sørnarøy 8135 Sørnarøy Fleinvær Fiskemottak Fleinvær 8094 Fleinvær AS Gigante Offshore AS Pb Bodø Helligvær Sjømat AS Sørvær 8095 Helligvær Universitetet i Serviceboks 8049 Bodø Nordland K. Eilertsen AS Pb Bodø Landego Fisk AS Fenes, Sør Landegode Landegode Løp Havbruk AS Løp 8016 Bodø Side25

26 Norkveite AS Pb Bodø Norway Pelagic avd Valen 8012 Bodø Bodø Salten Skjell AS Pb 6262 Mørkved 8031 Bodø Saltstraumen Knaplund 8056 Saltstraumen DykkeCamp Tuvsjyen AS Lund Tuv 8056 Saltstraumen Steigen Sjømat AS Helnessund 8285 Leines Lokalutvalg Navn Kontaktperson Adresse Postnr. Poststed Saltstraumen kommunedelsutvalg Tverlandet kommunedelsutvalg v/synnøve Blix v/synnøve Blix Saltstraumen Nærmiljøkontor, Knaplund Bodø kommune, Pb Saltstraumen 8001 Bodø Side26

27 Nasjonal marin verneplan Regionale mottakere Nordland Myndigheter Organisasjonsnavn kontaktperson /avdeling Adresse Postnummer og poststed Bodø Hovedflystasjon St.ledelsen 8047 Bodø Fiskeridirektoratet Region Nordland Pb 185 Sentrum 5804 Bergen Fiskeridirektoratet Fiskerikontoret Pb 185 Sentrum 5804 Bergen Brønnøysund i region Nordland Forsvarsbygg EU- Harstad Pb 405 Sentrum 0103 Oslo KS Nord-Norge v/ Steinar N. Storelv Pb Tromsø Kystverket Nordland Pb Ålesund Landsdelskommando Nord- Reitan 8002 Bodø Norge Nordland Fylkeskommune Nærings- og Serviceboks 8048 Bodø samferdselsavdelingen Nordland Fylkeskommune Kultur- og Serviceboks 8048 Bodø miljøavdelingen Norges vassdrags- og Region Nord Kongensgt Narvik energidirektorat Områdestyret for Nordland v/tom Vidar Karlsen Sjøgt Fauske reinbeiteområde Reindriftsforvaltningen Sjøgt Fauske Nordland Sámediggi Sametinget Miljø- og kulturvernavdelingen Ávjovárgeaidnu KÁRÁŠJOHKA KARASJOK Sámediggi Sametinget Miljø- og kulturvernavd Ávjovárgeaidnu KÁRÁŠJOHKA KARASJOK Statens Vegvesen Region Nord Pb Bodø Mattilsynet RK Nordland Pb Brumunddal Sør-Hålogaland HV-distrikt 14 Pb 800, Postmottak 2617 Lillehammer Organisasjoner Organisasjonsnavn kontaktperson /avdeling Adresse Postnummer og poststed Eksportutvalget for fisk AS Pb Tromsø Fiskebåtredernes forbund Pb Ålesund Fiskebåtredernes forbund Strandveien Tromsø avd Tromsø Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Pb 6921 St Olavs plass 0130 Oslo Forbundet Kysten Øvre Slottsgate 0157 Oslo 2B Fortidsminneforeningen avd. Pb Bodø Nordland Forum for natur og friluftsliv Storgata Fauske Nordland Fremtiden i våre hender Pb 160 Sentrum 5804 Bergen Greenpeace Norge Peder Claussøns 0165 Oslo gate 1 Norges kulturvernforbund Øvre Slottsgate 0157 Oslo 2b Miljøstiftelsen Bellona Pb Oslo Grünerløkka Naturvernforbundet i Nordland Loftfjellvegen Mo i Rana Side 1 av 3 Side27

28 NJFF Nordland Pb Fauske NOF avd. Nordland c/o Atle Ivar Olsen Skogsøy 8700 Nesna Nordland Bonde- og Ljønes 8100 Misvær Småbrukarlag Nordland Bondelag Pb Bodø Nordnorsk Havbrukslag Lanes Senter, 9291 Tromsø Strandveien 106 Nordland fylkes fiskarlag v/ Laila Alendal pb Bodø Nordland Reindriftsamers Haustreisdalen 8680 Trofors Fylkeslag Nordland Røde Kors Pb Bodø Hjelpekorps Nordland seinotlag pb Støtt Nordland Sildefiskarlag Pb Bodø Nordland utmarkslag Sjøgata 33/ Bodø Norges fiskarkvinnelag Olav 7011 Trondheim Trygvassonsgt. 24 Norges småkvalfangerlag pb Svolvær Innovasjon Norge Pb. 448 sentrum 0104 Oslo Norsk grotteforbund Pb Mo i Rana Norsk Limnologforening pb 86 Blindern 0314 Oslo Norsk Zoologisk forening Pb Mo i Rana avd. Nordland Norske fiskeoppdretteres Pir-senteret 7005 Trondheim forening Norske sjømatbedrifters Pb 639, Sentrum 7406 Trondheim landsforening Reiselivsbedriftenes Pb Oslo landsforening Majorstua Samarbeidsrådet for v/terje Øyesvoll Rensåsvn Bodø Naturvernsaker i Nordland Goahtegearret Samenes Pb Karasjok naturressursforbund Snurrevadfiskernes forening Pb Svolvær Side28

29 Vitenskapelige organisasjoner Organisasjonsnavn kontaktperson /avdeling Adresse Akvaplan-niva Serviceboks 9296 Tromsø Universitetet i Nordland Serviceboks 8049 Bodø Jordforsk pb Ås NINA - NIKU Serviceboks 9296 Tromsø NIVA Gaustadalleen Oslo Nordisk Samisk institutt Sámi University College Hánnoluohkká, 45 Postnummer og poststed 9520 Guovdageaidnu/ Kautokeino Nordlandsforskning AS Serviceboks 8049 Bodø Nordlandsmuseet Prinsensgt Bodø Norges Fiskerihøgskole Breivika 9037 Tromsø Rana museum Naturhistorisk avdeling Fridtjof Nansens 8624 Mo i Rana gate 22 Stiftelsen Helgeland Sjøgt 23E 8656 Mosjøen museum Tromsø Museum Universitetsmuseet Fagenhet for arkeologi Serviceboks 9037 Tromsø Bedrifter Organisasjonsnavn kontaktperson /avdeling Adresse Postnummer og poststed Algea AS Pb Kristiansund N Løkkemyra NetCom AS Pb 1294 sluppen 7462 Trondheim Algea AS Avd. Nordtang Pb Kristiansund N Løkkemyra Statkraft region Nord-Norge Serviceboks 8512 Narvik Statkraft Energi Eiendomsforvaltning Fykan 8160 Glomfjord Statnett SF Driftskontoret Pb Oslo Majorstuen Telenor A/S Avd. Bodø Jernbanevn Bodø Telenor servicesenter for nettutbygging Ytrebygdsvegen Blomsterdalen Media Organisasjonsnavn kontaktperson /avdeling Adresse Postnummer og poststed Avisa Nordland Serviceboks 8002 Bodø Brønnøysunds avis AS Pb Brønnøysund Fiskeribladet Fiskaren AS Avd. Bodø Pb Bodø Helgeland Arbeiderblad Vefsnveien Mosjøen Lofotposten AS Serviceboks 8305 Svolvær Saltenposten A/S Pb Fauske NRK Nordland Serviceboks 8038 Bodø Side29

30 Side Saltstraumen marine verneområde Bodø kommune, Nordland fylke Marint verneområde Dybdeverdier E6 0-0,5 m m m m m m 5-10 m m > 400 m Kjerringøy Bodø Fauske 0,5 1 km m Glomfjord Miljøverndepartementet juni ±± Kartgrunnlag: Kartverket, N50 Tillatelse: Norge Digitalt Kartproduksjon: Fylkesmannen i Nordland Nordland m *Pga manglende dybdedata i Indre-, og Ytre Sundan, Marvollvika og langs land er marebakken digitalisert og satt til dybde 0,5-5 m, samt satt Målestokk: 1: dybde på alle de ukartlagte områdene basert på Datum: EUREF 89, sone 33N punktdybdemålinger i sjøkart m

31 Forskrift om vern av Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune i Nordland fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 34 jf. 39 og 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet med Saltstraumen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking. Saltstraumen regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm. I tillegg til hovedstrømmen gjennom Saltstraumen, er det også forbindelse ut fra Skjerstadfjorden gjennom Indre Sundan og Sundstraumen i sørvest og den grunne Godøystraumen i nordøst. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Verneformålet knytter seg til sjøbunnen. 2 Geografisk avgrensing Det marine verneområdet berører følgende gnr/bnr: 73/70, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/6, 74/8, 74/10, 74/46, 75/1, 75/2, 75/4, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/13, 75/14, 75/16, 75/37, 75/40, 75/52, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/8, 76/11, 76/26, 76/57, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/7, 77/8, 77/9, 77/10, 77/12, 77/15, 77/18, 77/30, 77/39, 77/58, 77/62, 77/68, 77/69, 77/70, 77/75, 77/76, 77/94, 77/107, 77/148, 77/167, 77/169, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/9, 78/10, 78/15, 78/17, 78/25, 78/30, 78/39, 78/44, 78/74, 78/102, 78/103, 84/3, 84/9, 85/1, 85/2, 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/8, 86/9, 86/14, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23, 86/24, 86/25, 86/26, 87/1, 88/3, 88/4, 88/7, 88/9, 88/15, 88/21, 88/25, 88/27, 88/38, 88/39, 88/45, 88/65, 89/1, 89/2, 89/3, 89/6, 89/7, 90/1, 90/3, 90/4, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/14, 101/2, 143/1, 143/3, 201/2 og 201/3 i Bodø kommune. Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 24,7 km 2 (inkl. landareal i tidevannssonen opp til midlere høyvann (normal flo)). Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen. Grensene for det marine verneområdet går fram av kart i målestokk 1: datert Miljøverndepartementet juni Knekkpunktene skal koordinatfestes. Verneforskriften med kart oppbevares i Bodø kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 1 Side31

32 3 Vernebestemmelser I det marine verneområdet må ingen foreta noe som direkte eller indirekte kan forringe verneverdiene angitt i verneformålet. 1. Vegetasjonen, herunder tang, tare og andre marine planter, er vernet mot skade og ødeleggelse. Planting av vegetasjon er forbudt. 2. Dyrelivet knyttet til sjøbunnen er vernet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av organismer er forbudt. 3. Området er vernet mot tiltak som f.eks. etablering av ulike typer anlegg, utfylling, byggevirksomhet, plassering av konstruksjoner på sjøbunnen, andre varige eller midlertidige innretninger, legging av rørledninger og kabler, konsentrerte forurensningstilførsler, mudring, uttak og deponering av masse, sprengning, boring, utslipp av kjølevann fra land og oppankring. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene Bestemmelsene i 3 er ikke til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 2. Alminnelig ferdsel og bruk av fjæresonen, herunder friluftsliv, bålbrenning, undervisning, beiting, rydding av private båtstøer og båtutsett som ikke krever gravemaskin, sprengningsarbeid eller støyping. 3. Ferdsel og oppankring med båt eller andre fartøyer. 4. Fortøyning av småbåt, herunder fastfortøyning, dragfortøyning og oppankring mot land. Fortøyningsmiddel på faste fortøyninger må være i stein eller annet materiale som ikke forurenser. 5. Høsting av viltlevende marine ressurser i samsvar med havressursloven, med unntak for høsting av vegetasjon, herunder tang, tare og andre marine planter. 6. Fiske i samsvar med lakse- og innlandsfiskloven. 7. Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 8. Drift og vedlikehold av eksisterende sjømerker og andre navigasjonsinstallasjoner. 9. Drift og vedlikehold av eksisterende kloakkanlegg. 10. Drift og vedlikehold av bruer og veifyllinger på fylkesvei 17 og fylkesvei Drift og vedlikehold av andre eksisterende anlegg og innretninger, herunder kaianlegg, flytebrygger, båtstøer, båtutlegg og fortøyninger. 12. Drift og vedlikehold av eksisterende sjøkabler og nødvendig istandsetting ved akutt utfall. 13. Oppgradering/fornyelse av eksisterende sjøkabler for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. 2 Side32

33 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 1. Oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdsel til sjøs 2. Havbruk innenfor fastlagte arealer i kommuneplanen, og som ikke er i strid med verneformålet. 3. Legging av kabler og rørledninger, så langt som mulig samlet i korridorer. 4. Oppgradering/fornyelse av sjøkabler som ikke faller inn under Tilretteleggingstiltak for friluftsliv. 6. Mindre flytebrygger. 7. Båtstø eller båtutlegg som krever bruk av gravemaskin, sprengning eller støyping. 8. Oppgradering eller erstatning av kai på Ripnes. 9. Småbåtanlegg ved Laukeng, Tuv og Ripnes. 10. Bølgedempere i forbindelse med småbåtanlegg. 11. Vedlikeholdsmudring. 12. Mindre uttak av sand til eget bruk for grunneier. 13. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven Skjøtsel Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet i samsvar med naturmangfoldloven Forvaltningsplan Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av det marine verneområdet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 9 Forvaltningsmyndighet Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 10 Rådgivende utvalg Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av verneområdet. 11 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. 3 Side33

34 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /411 L05 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Tverlandet kommunedelsutvalg Veikryss Rv 80/Grøttingen, anbefales som rundkjøring av Tverlandet kommunedelsutvalg Forslag til uttalelse Sammendrag I kommunedelsutvalgets møte den ble leder Knut-Ole Nordlie og medlem Torgeir Horn gitt utfordringen med å lage et avisoppslag og anbefale krysset mellom Rv 80/Krågmoen/Grøttingen, som rundkjøring. Side34

35 Saksopplysninger Avisoppslaget fra AN først i juli 2013, trykt som vedlegg. Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: INNLEGG AVISA NORDLAND RUNDKJØRINGS-SAKEN: JA TIL RUNDKJØRING VED AVKJØRING TIL LØDING SENTRUM - TVERLANDET TETTSTED. Tverlandet tettsted rommer i dag ca like mange mennesker som Svolvær by Lofotens hovedstad og kommunesenter i Vågan kommune. Vi som bor på dette tettstedet kjenner oss mer som et lokalsamfunn enn en samling med boligfelt for Bodø by. Det er for eksempel naturlig for oss å gå i eget 17.mai-tog med barna våre. Har Bodø kommune utviklet Tverlandet tettsted med de samfunnsfunksjoner og nettverksfunksjoner som ivaretar behovene i et lokalsamfunn? Vi vil utfordre kommunen til å tenke frem en enda klarere satsing mot vårt tettsted! Hvis en eksempelvis tenker på hva de som kjører gjennom Tverlandet tettsted sitter igjen med? Og så sammenligner med den stedsutviklingen som har vært dyrket frem i mindre lokalsamfunn som til eksempel Innhavet i Hamarøy eller tettstedet Ramberg i Lofoten. Her har en begge steder via statlige prosjektmidler dyrket frem en parkmessig standard over hovedveien med skikkelige kantinger, fortau, lyspunkter og en helhetlig utforming. På innhavet har de bygget dette rundt en fantastisk flott rundkjøring som virkelig markerer for forbipasserende at her er det et skikkelig sted. Ikke bare noe tilfeldig bosted for noen sjeler. Det mange vil kalle hovedavkjøringen fra riksveien til Tverlandet tettsted er av mange omtalt som avkjøringen ved Rema Denne avkjøringen fremstår i dagens trafikkbilde som både farlig og lite gjennomtenkt. Bodø kommune og Tverlandet kommunedelsutvalg er samstemte på at både det trafikkmessige, sikkerheten og lokalsamfunnet blir best ivaretatt om krysset omdannes til en rundkjøring. Forslaget ligger inne til vurdering hos Statens veivesen, men det foreligger usikkerhet om det er økonomi i Saltenpakke 1 som er under utførelse blant annet med brua til at det kan bli noe av denne rundkjøringen. Vi vil argumentere sterkt for at det satses på en rundkjøring. Med den kolossale trafikken som passerer gjennom vårt lokalsamfunn vil en rundkjøring sikre både barna våre og trafikale behov best. Kjøretøy vil måtte senke hastigheten mer og samtidig vil helheten av trafikk kunne passere mer smidig. En rundkjøring er også mer et kultursted enn et T-kryss. Mange rundkjøringer har fått et særpreg som både har beriket opplevelsen for trafikantene og styrket stedsutviklingen der de er bygget. Vi har tro på dette og vil holde frem at en rundkjøring klart er den løsningen som best tjener lokalsamfunnet. Side35

36 Vi er glad for at Bodø kommune står sammen med oss i å satse på rundkjøring. Vi utfordrer Statens veivesen til å svare på dette innlegget og oppfordrer til at en realiserer en rundkjøring som vil skape en vinn-vinn-situasjon for alle. Knut Ole Nordlie og Torgeir Horn Tverlandet kommunedelsutvalg. Side36

37 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /411 L05 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/21 Tverlandet kommunedelsutvalg /27 Tverlandet kommunedelsutvalg Velkommen til Tverlandet Forslag til vedtak Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den : Flere forslag til skilting «velkommen til Tverlandet» ble diskutert i møtet. Forslag Saken følges opp av leder Knut-Ole Nordlie og Torgeir Horn. Votering Enstemmig. Vedtak Saken følges opp av leder Knut-Ole Nordlie og Torgeir Horn. Sammendrag I møtet den kom medlem Kirsten Limstrand med forslag om å få markert stedet med skilting: Velkommen til Tverlandet. Side37

38 Saksopplysninger Saksbehandler: Synnøve Blix Side38

39 PS13/28Referatsaker Side39

40 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4641 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/136 Formannskapet /7 Saltstraumen kommunedelsutvalg /10 Tverlandet kommunedelsutvalg Kommuneplan - framdrift samfunnsdelen Bodø 2030 Forslag til vedtak Formannskapet godkjenner nedenstående framdriftsplan som innebærer at strategisk samfunnsdel «Bodø 2030» sluttbehandles i bystyret første møte i 2014 (jan/febr) Sammendrag Saken omhandler framdriften av samfunnsdelen i kommuneplanen. Ettersom «Referansegruppe Bodø 2030» bør ha anledning til innflytelse/medvirkning utsettes ferdigstillelse av planen til januar/februar Saksopplysninger Bakgrunn Planprogrammet for kommuneplanen ble vedtatt i bystyret den 21. mars I forbindelse med organiseringen av planprosessen skal det oppnevnes «referansegruppe Bodø 2030». Denne gruppa ble godkjent og medlemmer valgt i bystyret den Ettersom flere forskjellige instanser skal peke ut personer som skal sitte i denne gruppa har det tatt noe tid å få den etablert. Referansegruppa består nå av følgende personer: 1. Ida Pinnerød (AP) 2. Ole Henrik Hjartøy (H) 3. Knut Hernes (FRP) 4. Brigt Kristensen (Rødt) 5. Kirsten Hasvoll (SV) 6. Ingrid Lien (SP) 7. Else Marie Torp (KRF) Side40

41 8. Terje Cruickshank (V) 9. Ivar Andreassen (kommunedelsutvalg) 10. Knut-Ole Nordlie (kommunedelsutvalg) 11. Odd Willy Hansen (kommunedelsutvalg) 12. Roy B. Nilssen (BNF) 13. Mona Ågnes (BNF) 14. Hans Nilsen (BNF) 15. Erlend Bullvåg (UiN) 16. Kjersti Bye Pedersen (Salten regionråd) 17. Kai Breivoll (Nfk) Ordfører er leder av referansegruppen. Første møte i referansegruppen er bestemt til 15. august I følge vedtatt planprogram for kommuneplanen skal strategisk samfunnsdel sendes på høring tidlig i september med vedtak i bystyret den En slik framdrift vil innebære at bystyret må godkjenne høringsutkastet i møte 12.sept for å rekke høringsfrist m.m. En ser behovet for å forlenge prosessen slik at «Referansegruppen Bodø 2030» skal få anledning til å jobbe med forslaget. Framdriftsplanen er dermed revidert slik: Side41

BODØ KOMMUNE Byplankontoret

BODØ KOMMUNE Byplankontoret BODØ KOMMUNE Byplankontoret Adresseliste Dato:... 16.06.2008 Saksbehandler:...Annelise Bolland Telefon direkte:... 75 55 52 12 Deres ref.:... Løpenr.:... 35607/2008 Saksnr./vår ref.:... 2008/3071 Arkivkode:...

Detaljer

Underretning om 10 nye naturreservater i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

Underretning om 10 nye naturreservater i Vefsn, Grane og Hattfjelldal Vefsn JFF Pb. 281 8651 MOSJØEN Saksb.: Christian Brun-Jenssen e-post: fmnocbj@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 58 Vår ref: 2007/1524 Deres ref: Vår dato: 28.11.2017 Deres dato: Arkivkode: 432.1 Underretning

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen, Nærmiljøsenteret, Bygg II

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen, Nærmiljøsenteret, Bygg II Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen, Nærmiljøsenteret, Bygg II Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

kontaktperson /avdeling Adresse Postnummer og poststed E-post Bodø Hovedflystasjon St.ledelsen 8047 Bodø

kontaktperson /avdeling Adresse Postnummer og poststed E-post Bodø Hovedflystasjon St.ledelsen 8047 Bodø Myndigheter Bodø Hovedflystasjon St.ledelsen 8047 Bodø forsvaret@mil.no Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Forsvarsbygg EU- Harstad Region Fiskerikontoret Brønnøysund i region Pb 185 Sentrum 5804

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN. ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE I REGULERINGSPLAN FOR REIPÅ HAVN VEDRØRENDE ENDRING AV BYGGEHØYDE

HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN. ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE I REGULERINGSPLAN FOR REIPÅ HAVN VEDRØRENDE ENDRING AV BYGGEHØYDE Plan Dato: 18.04.2016 Vår ref.: 16/ 127 16/5919 Arkivkode: 142/ L12 Objektkode: PLANI Deres ref.: Saksb.: Dagfinn Stavdal Diverse instanser og naboeiendommer i h.h.t. adresseliste HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Plan og kommunalteknikk

Plan og kommunalteknikk Plan og kommunalteknikk Dato: 16.11.2016 Vår ref.: 15/ 2734 16/16815 Arkivkode: / L12 Objektkode: PLANI Deres ref.: Saksb.: Trond Skoglund liste HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN - GNR. 77/47 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 12:00-14:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kristin Sandstrak Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret - Bygg II. Saltstraumen Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Plan og kommunalteknikk

Plan og kommunalteknikk Plan og kommunalteknikk Dato: 05.07.2017 Vår ref.: 15/ 2734 17/10676 Arkivkode: L12 Objektkode: PLANI Deres ref.: Saksb.: Trond Skoglund liste Melding om vedtak Fra møte i kommunestyret den 22.06.2017.

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Møteinnkalling, ekstraordinært møte

Møteinnkalling, ekstraordinært møte Møteinnkalling, ekstraordinært møte Utvalg: Møtested: Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 14:30 Tverlandet kommunedelsutvalg Møterommet Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 13.02.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa 27.2.2013

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 SØGNE KOMMUNE Arealenheten «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 Melding om

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

MULTICONSULT VARSLINGSLISTE BELTLIA PRIVATE GRUNNEIERE

MULTICONSULT VARSLINGSLISTE BELTLIA PRIVATE GRUNNEIERE PRIVATE GRUNNEIERE Gnr/Bnr Navn Adresse Postnr Poststed Kristiansen, Tom Hauabakken 33 8614 Mo i Rana Kristiansen, Hege Hauabakken 33 8614 Mo i Rana 130/1 Loftfjell, Arne Johan Loftfjell 8614 Mo i Rana

Detaljer

VARSLINGSLISTE BELTLIA OFFENTLIG MYNDIGHETER/INSTANSER OG INTERESSENTER MULTICONSULT

VARSLINGSLISTE BELTLIA OFFENTLIG MYNDIGHETER/INSTANSER OG INTERESSENTER MULTICONSULT OFFENTLIG MYNDIGHETER/INSTANSER OG INTERESSENTER Navn Adresse Postnummer Poststed Mail (sendes KUN på mail) Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3201 Lade 7441 Trondheim mail@dirmin.no Direktoratet

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter

Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Fylkesmannen i Nordland Molovn. 10, 8002 BODØ Mo i Rana, den 30.03.12 Vår ref.: 201178 34 års Varsel om planoppstart Brev til berørte parter Iht. plan- og bygningsloven 12 8 nr 2 varsles med dette at det

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 12:11 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Håkon Andreas Møller Leder MDG

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 07.12.2011 Tidspunkt: 19:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Vidar Eide Leder Bjørn Abelsen Rolf Eivind Alsos

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 08:00-12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Plan og kommunalteknikk

Plan og kommunalteknikk Plan og kommunalteknikk Dato: 05.07.2017 Vår ref.: 16/ 614 17/10648 Arkivkode: Objektkode: PLANI Deres ref.: Saksb.: Trond Skoglund liste Melding om vedtak Fra møte i kommunestyret den 22.06.2017. Vi underretter

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m Valnesfjord 29/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m Valnesfjord 29/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 95,-kr 50 49 50 149 99 248 Pengepremier 15 skudd kl. V73 149 50,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 99 45,-kr 4500 82 32206 95 00

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Fritidssenteret Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år

Faglig rådgivende utvalg MNNPS - styrets evaluering av utvalget etter 2 år MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Gåsvatnan landskapsvernområde Saltfjellet landskapsvernområde Storlia naturreservat Medlemmer av faglig rådgivende utvalg SAKSBEHANDLER: OLE PETTER RUNDHAUG ARKIVKODE:

Detaljer

Plan- og utviklingsavdelingen Dato 28.06.2010 Plan/ detalj - byggesak Saksnr. 08/2087

Plan- og utviklingsavdelingen Dato 28.06.2010 Plan/ detalj - byggesak Saksnr. 08/2087 Plan- og utviklingsavdelingen Dato 28.06.2010 Plan/ detalj - byggesak Saksnr. 08/2087 Arkivkode L12 Diverse instanser Objektkode PLANI i h.h.t. adresseliste Vår ref. 08/2087 Deres ref. MELDING OM VEDTAK

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 40,-kr 49 48 48 145 98 243 Pengepremier 15 skudd kl. V73 145 25,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 98 15,-kr Ingeborg Aune Jørgensen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prosjektadministrasjon Fiskeridirektoratet Pb 323 8001 Bodø er avgrenset som vist på vedlagte varslingskart (vedlegg 1), og er om lag 98 dekar stort. Leknes: Tlf 76 05 49 50 Sentral godkjenning til: 04.03.2016 Forsvarets bygningstjeneste

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Valnesvika, Bodø kommune

Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Valnesvika, Bodø kommune Vår dato: 12.08.2014 Vår referanse: 14/36356 Deres dato: 17.06.2014 Deres referanse: 2013/6897 Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 21.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2454 Saksbehandler: Gunnar Kjærstad Miljødirektoratet sin tilråding

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Plan og kommunalteknikk

Plan og kommunalteknikk Plan og kommunalteknikk Dato: 04.07.2017 Vår ref.: 16/ 323 17/10575 Arkivkode: 14 L12 Objektkode: PLANI Deres ref.: Saksb.: Trond Skoglund liste Melding om vedtak Fra møte i kommunestyret den 22.06.2017.

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen Brygge Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Kjell Ove Andersen Gunn-Anita

Detaljer

Varsel om oppstart - endring av områderegulering for Kvalvikodden, atkomst

Varsel om oppstart - endring av områderegulering for Kvalvikodden, atkomst Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 18.09.2014 Saksbehandler:... Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:... «REF» Løpenr.:... 58766/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 18.06.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 30.10.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune I medhald av Plan og

Detaljer

R-0268 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GODHAUGEN -OFFENTLIG ETTERSYN

R-0268 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GODHAUGEN -OFFENTLIG ETTERSYN I.h.t. liste Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/349-19 Jan Brede Falkevik 19.08.2011 R-0268 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GODHAUGEN -OFFENTLIG ETTERSYN Plan- og bygningsrådet har i møte den 30.06.11

Detaljer

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 03.09.2015 Behandlede saker: PS 52-56/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Guro Løfaldli Nestleder

Detaljer

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Plan Sandnes, 08.03.2017 Deres ref: Vår ref: 17/05386-1 Saksbehandler: Ingrid Eide Arkivkode: Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035. Varsel om planoppstart

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Ingeborg Aune Jørgensen J 42,-kr 49 49 50 148 94 242 Pengepremier 15 skudd kl. J 148 18,-kr Pengepremier 10-skudd kl. J 94 24,-kr 4500 82 32206 42 00 Beiarn

Detaljer

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001.

Ny detaljreguleringsplan for Nausttofta Hytteområde er tildelt nasjonal plan ID 1827 2013001. Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser Iflg. adresseliste Sandnessjøen 08.04.2013 Vår ref: 1161 Deres ref: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Plan og kommunalteknikk

Plan og kommunalteknikk Plan og kommunalteknikk Dato: 04.05.2017 Vår ref.: 17/158 17/6874 Arkivkode: 145/ Objektkode: Deres ref.: Saksb.: Trond Skoglund liste Varsel om planoppstart - revisjon av kommunedelplan Engenbreen Planutvalget

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Harstad Kommune. Eierliste for: Naboliste. Navn HARSTAD KOMMUNE. Navn SMART FUEL AS. Postboks 1154 Sentrum. Navn STR MYR RUNE. Navn BREIVIK TOVE HELEN

Harstad Kommune. Eierliste for: Naboliste. Navn HARSTAD KOMMUNE. Navn SMART FUEL AS. Postboks 1154 Sentrum. Navn STR MYR RUNE. Navn BREIVIK TOVE HELEN Harstad Kommune Eierliste for: Naboliste 1903-54/20 1903-54/25 SMART FUEL AS Postboks 1154 Sentrum 0107 OSLO 1903-54/69 STR MYR RUNE TOPPENVEIEN 1 1903-54/79 BREIVIK TOVE HELEN GAMLE STANGNESVEI 13 1903-54/79

Detaljer