CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN 2013. -voldsbekjempelse i Latin-Amerika"

Transkript

1 CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika

2 LEDER KJÆRE CARITAS-VENN Produksjon, smugling og salg av narkotika er et globalt problem med store humanitære konsekvenser. Millioner av mennesker er avhengige av rusmidler og får livene sine ødelagt. Narkotrafikken fører også med seg kriminalitet og vold. Få steder i verden er dette så tydelige som i Latin-Amerika. Gjennom årets Høstaksjon ønsker vi å sette fokus på regionens alvorlige voldsproblem og Caritas voldsforbyggende arbeid i området. Honduras og El Salvador topper listen over verdens mest voldelige land om man ser på antall drap per innbygger. Også i Mexico og Colombia er voldssituasjonen svært alvorlig med henholdsvis og drap i Voldssituasjonen er i alle landene sterkt knyttet til narkotikaindustrien. Det er veldig mye penger å tjene på produksjon, transport og salg av narkotika og dette fører dessverre til en stadig mer hensynsløs kriminalitet i regionen. Barn og unge rekrutteres til kriminelle gjenger og til narkokartellene. Hele lokalsamfunn lever i frykt. Lokalbefolkninger tør ikke krysse bydelsgrenser i frykt for nabobydelens gjenger. En ond sirkel oppstår gjennom at turister og utenlandske investeringer uteblir. Dette fører til færre jobber for de unge, som igjen gjør det lettere for kriminelle gjenger å rekruttere ungdom. Samtidig har myndighetene i liten grad lykkes med å løse problemene. En blanding av handlingslammelse og strategier der man forsøker å bekjempe vold med vold har ikke ført frem. I Mexico har dette i enkelte områder ført til regelrett krig mellom narkokartellene og politiet. Så mange som mennesker kan ha blitt drept de siste 5 årene i denne narkokrigen og mange hundretusen har flyktet fra de voldeligste områdene i regionen. Gjennom et regionalt prosjekt ønsker Caritas å gjøre noe med situasjonen. Vi fokuserer særlig på voldsofrene, barn og ungdom i Honduras, El Salvador, Mexico og Colombia. Vi ønsker å hjelpe dem som er rammet av vold og gjøre ungdommen i stand til å stå i mot volden gjennom å gi dem alternativer til et liv i kriminalitet. I prosjektene får ungdom blant annet tilbud om å delta på fritidsaktiviteter og tilbud om yrkesrettet utdanning. I tillegg får voldsofre tilbud om psykososial og juridisk assistanse. Ved å støtte årets høstaksjon kan du være med på å hjelpe voldsofrene og gi mange barn og ungdom en ny start på livet. På sidene som følger kan du lese mer om voldssituasjonen i Latin-Amerika og vårt voldsforebyggende arbeid der. Du kan også lese om situasjonen i Syria og lese et intervju med en av ildsjelene bak det nye Infosenteret i Bergen. Ha en riktig god høst! Med vennlig hilsen, Martha Rubiano Skretteberg Generalsekretær i Caritas Norge CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika Redaksjon: Caritas Norge v/ Kristian Jahren Øvretveit Cover: Blodfarget fontene i Mexico Foto: Kara Newhouse Opplag: 4300 Produksjon: Mediateam Trykk: Thure Trykk AS CARITAS info 3/2013 Denne trykksaken er svanemerket. Produsert med støtte fra Norad.

3 INNHOLD OG INFORMASJON Side 4-7 tema:høstaksjon Latin-AMERIKA Vold og kriminalitet Voldsforebyggende arbeid Side 8-9 KORT OG GODT Korte nyheter fra inn- og utland Side Uganda Oljefunn byr på utfordringer Side NØDHJELP Rapport fra Caritas nødhjelpsarbeid i Syria Side HIT GÅR PENGENE Formål: 91% Administrasjon: 6% Innsamling 3% Infosenter Nytt infosenter i Bergen KOMMENTARER ELLER INNSPILL TIL REDAKSJONEN? Send en e-post til SIDE 3

4 VOLD OG KRIMINALITET I LATIN-AMERIKA TEKST: Siri Blaser, programkoordinator Latin-Amerika VOLDS- SITUASJONEN I LATIN-AMERIKA Totalt antall drap i 2011: Honduras 7104 El Salvador 4308 Mexico Colombia Drap pr innb. i 2011: Honduras 91,6 El Salvador 69,2 Mexico 23,7 Colombia 33,2 Foto: Jesús Villaseca, PLatitudes Press Kilde: UNODC Voldssituasjonen i Latin-Amerika er ute av kontroll og fører hvert år til at mange tusen mennesker mister livet - særlig utsatt er barn og unge. Volden fører med seg korrupsjon, utpressing av store og små bedrifter, mistillit til de statlige institusjonene og dessuten til utbredt frykt i befolkningen. Volden er derfor også et viktig hinder for utvikling. I årets Høstaksjon setter vi fokus på denne alvorlige situasjonen og på Caritas arbeid med å bekjempe volden i fire land i regionen. ET VOLDELIG KONTINENT I 2012 ble i følge forskningssenteret Latinobarómetro 27 % av alle voldelige drap i verden begått i Latin-Amerika. Dette til tross for at kontinentet kun har 9 % av verdens befolkning. I Mellom- Amerika og Mexico er en av de viktigste årsakene til den økende volden knyttet til narkotikaindustrien, mens den i Colombia også er knyttet til den nesten 50 år lange borgerkrigen. HONDURAS VERDENS MEST VOLDELIGE LAND 67 % av Honduras om lag 8 millioner innbyggere lever i fattigdom, og 17,9 % lever i ekstrem fattigdom (mindre enn $ 1,25 USD per dag). I følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) var Honduras det mest voldelige landet i verden i 2011 med 91,6 drap per innbyggere. Om lag har blitt drept siden Organisert kriminalitet og narkotrafikk er hovedkilder til den væpnede volden. I tillegg opererer en rekke kriminelle ungdomsgjenger i mange lokalsamfunn. Lite har blitt gjort av myndighetene i landet for å bekjempe årsakene til den utbredte voldsbruken, og endre folks adferd. Politiets budsjetter har riktignok økt med 500 % det siste tiåret, men dette har ikke ført til en reduksjon i volden. Politiet og militæret har de siste årene tvert i mot blitt en del av voldsproblemet. Mellom 2005 og 2011 ble det rapportert om mer enn 9000 anmeldelser av overgrep fra politiet og hæren. EL SALVADOR 12 DRAP PER DAG El Salvador har en befolkning på omkring 6 millioner innbyggere. Av disse lever 46,6 % i fattigdom, og 9 % lever i ekstrem fattigdom (mindre enn $ 1,25 USD per dag). I følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) lå El Salvador i 2011 på andre plass på drapsstatistikken med 69,2 drap i året per innbyggere. I 2011 ble det gjennomsnittlig registrert om lag 12 drap hver dag i landet. Volden i El Salvador fører med seg store sosiale og økonomiske utfordringer. I følge Ministeriet for rettsvesen og offentlig sikkerhet blir 96 % av begåtte drap ikke straffeforfulgt. I tillegg ser myndighetene ut til å ha manglende kapasitet til å sikre innbyggernes trygghet. Myndighetenes tilnærming til voldsproblemet har hovedsakelig vært å møte volden med hard hånd, økte politioperasjoner og militær intervensjon i voldsherjede områder. MEXICO OVER DREPT I NARKORELATERT VOLD Mexico har en befolkning på ca. 116 millioner mennesker. Landet har de siste årene vært preget av vold, spesielt alvorlig er det i de nordlige områdene mot grensen til USA og i kystområdene. Her kjemper narkokartellene stadig med hverandre og med politiet om kontrollen over områder og narkoruter til USA. Det anslås at narkokartellene årlig transporterer opptil 1500 tonn narkotika til USA og at kartellenes inntekter er på mellom 35 og 45 milliarder dollar årlig. SIDE 4

5 TEMA: HØSTAKSJON Foto: Jesús Villaseca, PLatitudes Press Mellom 2006 og 2012 erklærte daværende president i Mexico, Felipe Calderon, krig mot narkokartellene og omkring soldater ble i disse årene satt inn i narkotikakrigen. Dette hadde ikke den ventede effekten, tvert i mot eskalerte voldsnivået og så mange som kan ha blitt drept. I tillegg er omkring mennesker savnet og FNs høykommissær for flyktninger mener det finnes opp mot 1,6 millioner internt fordrevne i landet. COLOMBIA 50 ÅR MED BORGERKRIG Krigen i Colombia er en av verdens glemte konflikter. Hundretusener har mistet livet, og om lag 5 millioner mennesker er på flukt i eget land. Konflikten står mellom geriljaen, paramilitære, og staten. De illegale aktørene har i stor grad finansiert krigen gjennom produksjon og eksport av kokain. I disse dager forhandles det om en fredsavtale mellom den største geriljaorganisasjonen og regjeringen. Tidligere har forhandlinger med de paramilitære vært gjennomført. Titusenvis av paramilitære soldater la da ned våpnene og ble forsøkt reintegrert i lokalsamfunn over hele landet. De opplevde imidlertid at mulighetene i lokalsamfunnene var få, og en kriminell levevei ble av mange sett på som den eneste veien ut av fattigdommen. Dersom dagens fredssamtaler lykkes vil dette føre til demobilisering av flere tusen geriljasoldater. Det er da grunn til å frykte at noe lignende vil skje igjen. Foto: John S. and James L. Knight Foundation SIDE 5

6 SIDE 6

7 TEMA: HØSTAKSJON VOLDSFOREBYGGENDE ARBEID I LATIN-AMERIKA TEKST: Siri Blaser, programkoordinator Latin-Amerika Myndighetene i voldsutsatte land i Latin-Amerika har i stor grad møtt voldsproblematikken med repressive og militære tiltak. De underliggende, strukturelle årsakene som er med på å skape voldssituasjonen har i liten grad blitt adressert. Sosiale, økonomiske og politiske tiltak er derfor nødvendig om man skal kunne få bukt med den alvorlige voldssituasjonen i regionen. Caritas ønsker å bidra til dette arbeidet og startet i 2012 derfor opp et voldsforebyggende arbeid i Honduras, El Salvador og Mexcio. I tillegg vil vi arbeide med utdanningstilbud for barn og ungdom som lever i konflikt i Colombia. Høstaksjonen vil i år gå til Caritas arbeid i disse landene. UNGDOM ER NØKKELEN I prosjektarbeidet i El Salvador, Honduras og Colombia fokuserer vi spesielt på forebyggende arbeid blant barn og unge mellom 12 og 24 år fra ulike lokalsamfunn, ungdomsgrupper og skoler. I Mexico har vi et særlig fokus på psykososial og annen assistanse til ofre for volden. Unge regnes som de mest sårbare for rekruttering til kriminelle strukturer og er ofte hovedofre for væpnet vold. Lokalsamfunnene de lever i er gjerne fattige og rammet av ulike former for vold, særlig væpnet vold forårsaket av narkobander eller kriminelle ungdomsgjenger. I mangel på andre alternativer er det mange unge, og da særlig gutter, som involverer seg i ulovlig virksomhet. Gjengoppgjørene og kampene mellom narkokartellene etterlater mange drepte og lemlestede ungdommer. Caritas-prosjektene i disse landene retter seg mot ungdom som har blitt ofre for vold, og gir opplæring og støtte slik at disse ikke selv skal bli eller fortsette å være voldsutøvere, men aktivt slutte seg til kampen mot volden. Prosjektene retter seg også mot ungdom i faresonen for å bli voldsutøvere. Gjennom prosjektene ønsker vi å gi disse en mening med tilværelsen utenfor det livet som den organiserte kriminaliteten kan tilby. Dette gjøres gjennom å forbedre kommunikasjon mellom de unge og foreldrene, opprette yrkesrettede og andre utdanningstilbud, tilrettelegging for kulturelle og andre fritidsaktiviteter, og støtte til organisering av lokalsamfunnene. I tillegg inkluderes tiltak rettet mot dem som allerede er rammet av volden. Dette inkluderer blant annet psykososial støtte og juridisk assistanse. I Colombia har demobiliseringen av flere titalls tusen medlemmer av paramilitære og geriljaorganisasjoner hatt uforutsette konsekvenser. Mange av disse er ungdom eller unge voksne og flertallet av dem har bosatt seg i store og mellomstore byer. Her har de begrenset mulighet til å finne anstendig arbeid. I tillegg har deres erfaringer fra konflikten ført til vanskeligheter med reintegrering i samfunnet, og svært mange har valgt en kriminell karriere. Målet med prosjektet i Colombia er derfor å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette vil gjøres gjennom etablering av utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen. I tillegg vil det opprettes lokale ungdomskomiteer som vil arbeide med andre voldsforebyggende tiltak. LANGSIKTIGE LØSNINGER For at regionen skal se en reell langsiktig nedgang i volden må store politiske endringer til. I tillegg til arbeidet med ungdom, ønsker Caritas å bidra til langsiktige politiske løsninger på voldsproblematikken. I Honduras og El Salvador jobber vi derfor med flere av de bakenforliggende, strukturelle årsakene til voldssituasjonen i landene. I både Honduras og El Salvador er det store utfordringer knyttet til svake statlige institusjoner. Eksempler på dette er høy grad av straffefrihet i rettsvesenet, mye korrupsjon og lav tillit til lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi ønsker å styrke demokratiet og demokratiske institusjoner gjennom skolering i demokrati og menneskerettigheter, med vekt på de sivile og politiske rettighetene, og på politisk påvirkningsarbeid. Slik vil vi bidra til å øke kompetansen og kapasiteten i lokalsamfunn og i lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og bidra til at de selv kan følge opp prosesser relatert til voldsproblematikk og brudd på menneskerettighetene. Vi vil dessuten fokusere på en rekke aktiviteter innen anti-korrupsjonsarbeid. Det vil blant annet gjennomføres dialogmøter og opprettes ulike fora hvor sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter møtes for å fremme felles strategier for å begrense omfanget av korrupsjon. I El Salvador vil vi dessuten arbeide med å forbedre matsikkerheten i en rekke lokalsamfunn. I mange av disse er jordbruket både hovedinntektskilde og viktig som kilde til mat. Gjennom å støtte effektivisering og differensiering av jordbruket vil mange mennesker få bedre tilgang til mat og høyere inntekter. Dette vil forbedre mange menneskers livssituasjon og vil på sikt også kunne være med på å redusere rekrutteringen til organisert kriminalitet. ÅRETS HØSTAKSJON GÅR TIL INNTEKT FOR CARITAS VOLDSSFOREBYGGENDE ARBEID I LATIN-AMERIKA! Støtt dette viktige arbeidet ved å gi et bidrag til konto eller via våre nettsider Merk innbetalingen HØSTAKSJONEN SIDE 7

8 VERDENS FLYKTNINGDAG 20. JUNI Foto: Alertnet Verdens flyktningdag ble markert 20. juni. Dagen gir mulighet til ekstra fokus på alle de som har forlatt sine hjem på flukt fra vold, konflikt eller naturkatastrofer. Tall fra 2012 viser en bekymringsverdig trend, det er nemlig flere mennesker på flukt i dag enn det har vært noen andre år siden årtusenskiftet. Ved utgangen av 2012 var totalt 45,2 millioner mennesker på flukt, en økning fra 42,5 millioner i Særlig er det antallet internt fordrevne, mennesker på flukt i sitt eget land, som øker. KARDINAL JAIME ORTEGA BESØKTE NORGE Foto: Caritas Norge I slutten av mai var kardinal og erkebiskop av Havanna, Jaime Ortega, på et ukelangt besøk i Norge. Kardinalen, som også er direktør i Caritas Cuba, besøkte Norge for å diskutere videre samarbeid mellom Caritas Norge og Caritas Cuba, samt å informere om den politiske og økonomiske situasjonen på Cuba. POSTKONFLIKTSTRATEGI LEGGES I COLOMBIA Foto: Mauricio Fernandez Den katolske kirke i Colombia arrangerte i juli et møte der det ble diskutert mulige postkonfliktstrategier i landet. Målet er at kirken skal ha en god strategi klar dersom fredsforhandlingene mellom FARC-EP og myndighetene fører fram. I Colombia er det svært få institusjoner som har en så omfattende tilstedeværelse over hele landet som den katolske kirke og Caritas Colombia. Kirken vil derfor være en viktig aktør i lokal fredsbygging i samarbeid med blant annet Caritas, andre sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale myndigheter. SIDE 8

9 SEMINAR OG RAPPORTLANSERING Foto: Caritas Norge Caritas Norge lanserte 10. juni rapporten Fredsmekling og næringsinteresser hånd i hånd? og inviterte i den forbindelse til et lanseringsseminar. Representanter fra en rekke organisasjoner og fra akademia møtte opp for en gjennomgang av rapporten og debatt. Du kan lese hele rapporten på våre nettsider. KORT & GODT TYFONSESONGEN I GANG PÅ FILIPPINENE Foto: Salacion Pacatang/CRS og Caritas Filippinene Tidlig på morgenen mandag 12. august slo tyfonen Utor, det kraftigste uværet verden har opplevd i 2013, inn over øya Luzon på Filippinene. To personer skal ha mistet livet og flere titalls personer er savnet. Dette markerer begynnelsen på årets tyfonsesong. Caritas Norge støtter en helhetlig og verdig utvikling på Filippinene gjennom vårt humanitære arbeid og vårt freds- og forsoningsarbeid. Vi støtter også hjelpearbeidet i kjølvannet av naturkatastrofer i landet. PRESIDENTKANDIDAT POSITIV TIL KONGOS FREMTID Foto: Caritas Norge - Kongo er et massivt land i hjertet av Afrika som har potensial til å bli en av verdens ledende økonomier, mener den kongolesiske politikeren Vital Kamarhe som besøkte Caritas Norge 7. august. Kamarhe er leder for partiet UNC (Union pour la National Congolaise) og er en av de viktigste opposisjonspolitikerne i DR Kongo. Les mer om disse sakene på SIDE 9

10 Foto: Caritas Norge UTFORDRINGENE STÅR I KØ TEKST: Aina Østreng, programkoordinator Afrika UGANDA Innbyggere: ca 35 millioner Areal: km² President: Yoweri Museveni Hovedstad: Kampala Andel fattige: 38 % (< $ 1,25 USD pr dag, 2009) Plass på HDI: 161 (av 186) (Human Development Index) Forventet levealder: 54,5 år Kilde: UNDP Olje kan både være en velsignelse og en kilde til konflikt. I landsbyen Nyahaira, i Hoimadistriktet ved Lake Albert i Uganda bor det flere tusen mennesker som går en usikker fremtid i møte. De er bosatt i et område der myndighetene vil bygge et oljeraffineri. FÅR IKKE KORREKT INFORMASJON En hovedutfordring er mangelfull informasjon. I mars 2012 fikk lokalbefolkningen besøk av representanter for myndighetene som informerte dem om at nettopp deres område var plukket ut som ideelt for konstruksjon av et oljeraffineri på grunn av flatt terreng og nærhet til vann. Store landområder har blitt øremerket av myndighetene til bygging av raffineriet og det anslås at nærmere personer vil bli tvangsflyttet. Befolkningen har fått tilbud om jord et annet sted eller pengekompensasjon. - Noen fortalte oss at vi måtte velge mellom penger eller å bli flyttet til Karamoja, forteller Esther, en av beboerne i området. Karamoja nord-øst i landet er en region befolket av krigsnomader, og klimaet preges av både ekstrem tørke og voldsomt regn som lett fører til oversvømmelser. I følge Esther valgte derfor flesteparten pengekompensasjon. - Jeg vil ikke bo i Karamoja. Det er en region med fiendtlige mennesker og et vanskelig klima for å drive jordbruk, forteller hun. Det viste seg imidlertid at informasjonen om mulig flytting til Karamoja ikke stemte. Lokalbefolkningen har ikke fått en endelig tidsplan for arbeidet, noe som gjør det vanskelig å planlegge til livets opphold. - Jeg har bodd her hele livet og har plantet frukt og grønnsaker som jeg forer familien med, men nå vet jeg ikke hvilke grønnsaker jeg bør prioritere. Mange familier har sluttet å dyrke kassava fordi de ikke vet hvor lenge de blir boende og dette har ført til matmangel, forteller Esther. OPTIMISTISKE TIL OLJEN Til tross for mangelen på informasjon er de fleste i befolkningen positive til oljefunnene. - I andre land som har funnet olje har hele befolkningen fått det bedre, så vi er veldig glade for oljen, sier Ochaya, en annen beboer i området. SIDE 10

11 Flere undersøkelser viser at de fleste av innbyggerne rundt Hoima er enig med Ochaya. Men, Ochaya legger til at myndighetene må hjelpe lokalbefolkningen med å forvalte eventuelle pengekompensasjoner. - Vi trenger råd om hvordan vi skal bruke pengene vi får, sier han. Ochaya har, som det store flertall i Nyahaira, verken utdanning eller erfaring med å forvalte store pengesummer. FARE FOR MAKTMISBRUK At oljefunn fører med seg utfordringer er ikke noe nytt. Mange med maktposisjoner ser muligheten til å tjene litt ekstra i slike tilfeller, som for eksempel ved storstilte oppkjøp av land. - Flere myndighetspersoner som ikke har røtter her har den siste tiden kjøpt opp land kun for å få kompensasjon, forteller Esther. Beskyldninger om tyveri av land er et velkjent problem i regionen. Det har blant annet versert rykter om at folk i kretsen rundt President Yoweri Museveni er involvert i oppkjøp og salg av land der det kan være olje. Caritas Hoima arbeider for å skaffe listene over oppkjøpt land i området, men det er ofte mange salgsledd og vanskelig å spore kjøpene tilbake til korrupte myndighetspersoner. HVA ØNSKER LOKALBEFOLKNINGEN? Olje betyr penger, og penger fører med seg mange aktører med ulike interesser. Uganda står overfor en rekke utfordringer på grunn av oljen, men for lokalbefolkningen i Kabaale handler det i hovedsak om å få god og riktig informasjon og at deres rettigheter blir ivaretatt. - Disse firmaene holder til i Kampala og vet ingenting om vår kultur. De kan ikke bare komme hit. Vi vil at de skal ha lokale kontorer i Hoima slik at vi kan få kontakt med dem, forteller Esther. Det er særlig viktig å sikre at sårbare gruppers rettigheter blir ivaretatt. Mest av alt vil Esther, Ochaya og resten av lokalbefolkningen ha nok mat til å brødfø familiene sine, ha råd til å sende barna på skole, tilgang til arbeid og en viss forutsigbarhet. UTVIKLINGSARBEID: UGANDA STØTT CARITAS ARBEID I UGANDA I Uganda arbeider Caritas for å redusere fattigdom og å styrke folks samfunnsbevissthet. Du kan støtte dette arbeidet ved å gi et bidrag til vår gavekonto , Merk innbetalingen Uganda. Du kan også gi en gave online og lese mer om vårt arbeid i Uganda på Foto: Caritas Norge FAKTA: I 2006 bekreftet ugandiske myndigheter at det fantes oljeforekomster for kommersiell utvinning. Tre oljelover skal regulere oljeindustrien. To av disse er vedtatt av parlamentet. Uganda var i 2011 den største mottakeren av Norges Olje for Utvikling program med 48 millioner kroner. SIDE 11

12 SYRIA Innbyggere: ca 21 millioner Areal: km² President: Bashar al-assad Hovedstad: Damaskus Antall drept siden april 2011: ca Antall internt fordrevne: 4 millioner Antall flyktninger i nabolandene: 1,7 millioner Kilde: Caritas Internationals Foto: Bo Yaser SIDE 12

13 NØDHJELP: SYRIA SYRIA EN HUMANITÆR KRISE TEKST: Knut Andreas O. Lid, utenlandskoordinator Foto: Sam Tarling - Caritas Sveits Foto: Sam Tarling - Caritas Sveits Foto: Eoghan Rice - Trócaire Etter to år med konflikt er situasjonen i Syria nå mer alvorlig enn noensinne. Det som i 2011 startet som fredelige demonstrasjoner har i løpet av kort tid utviklet seg til en av verdens mest alvorlige borgerkriger. FREDELIGE DEMONSTRASJONER BLE TIL BORGERKRIG Borgerkrigen i Syria startet som fredelige demonstrasjoner under den arabiske våren i Demonstrantene ønsket mer åpenhet og demokrati og krevde at president Bashar al-assad skulle gå av. Myndighetene forsøkte å stanse demonstrasjonene, noe som viste seg å ikke være enkelt. Stadig sterkere og mer voldelige virkemidler ble tatt i bruk av myndighetene utover våren og sommeren Også opprørerne bevæpnet seg, og volden eskalerte. Ved årsskiftet 2011/2012 hadde konflikten utviklet seg til en reell borgerkrig. Assad s motstandere er mangfoldige. Konflikten går langs politiske, etniske, religiøse og familiære skillelinjer. Koordineringen mellom motstandsgruppene er svak, og makten samles nå stadig mer hos de mest militante gruppene som kan vise styrke på slagmarken. En fredelig løsning på konflikten virker fjern. KREVENDE NØDHJELPSARBEID Siden opptøyene begynte i 2011 regner FN med at over mennesker har blitt drept. Opp mot 7 millioner mennesker har behov for akutt hjelp i Syria, nærmere 30 % av Syrias befolkning. 4 millioner av disse er internt fordrevne. I tillegg har om lag 1,7 millioner syrere flyktet ut av landet og befinner seg nå i nabolandene. Caritas støtter nødhjelpsarbeid rettet mot syriske flyktninger i Libanon og har også prosjekter inne i Syria. I Libanon er flyktningsituasjonen uoversiktlig, men i følge FN kan opp mot en halv million syrere ha flyktet til landet. Dette er mennesker som har mistet alt og som har et desperat behov for hjelp. Å tilby husly, medisinsk assistanse, mat og andre livsnødvendige artikler, samt å gi flyktningbarn tilgang til skolegang prioriteres. Krisen vokser for hver dag som går. Mange har fått hjelp gjennom arbeidet til Caritas, men behovene er økende. I Syria samarbeider vi med Caritas Syria, Caritas Libanon og Jesuit Refugee Services for å bistå de internt fordrevne i landet. Vi fokuserer på å dekke de mest grunnleggende behov som mat og rent drikkevann. Hoveddelen av prosjektet vil hjelpe internt fordrevne som oppholder seg i Aleppo, Homs og Idlib. På grunn av sikkerhetssituasjonen i området har tilgangen til mat blitt vanskeligere og prisene på mat har økt betraktelig. Totalt vil det gjennom prosjektet bli delt ut matrasjonspakker. Al Mukhales-senteret i Homs er et annet tiltak som støttes av Caritas Norge. Homs har vært en av byene i Syria med størst tilstedeværelse av opprørsstyrker og blir av enkelte kalt revolusjonens hovedstad. Dette har ført til at Homs i over ett år har vært under beleiring. Regjeringsstyrkene, som hevder at de prøver å bekjempe terrorister og væpnede gjenger, beskyter byen med tungt artilleri, bombekastere og raketter. Mange sivile er fanget i kryssilden, og opprørerne mener regjeringssoldatene regelmessig hindrer humanitærhjelp som medisiner, mat og vann i å komme fram til sivilbefolkningen. Det har i lengre tid vært harde og regelmessige kamper i Homs, med trefninger stort sett hver dag. Dette har ført til at det sannsynligvis har blitt drept flere i dette området enn noe annet sted i Syria. I denne fortvilte situasjon er Al Mukhales-senteret svært viktig. Senteret fungerer som et samlingspunkt og skole for barn i Homs. Dette er svært viktig akkurat nå når landets infrastruktur har brutt nesten fullstendig sammen. Senteret ble startet som et pilotprosjekt i april 2012, og det er nå 475 barn som får skoletilbud og psykososial hjelp der. I tillegg har senteret en egen enhet for tyve psykisk utviklingshemmede barn. SYRIAS BEFOLKNING TRENGER DIN HJELP! Støtt Caritas arbeid i Syria ved å gi et bidrag til konto Merk innbetalingen Syria. Du kan også lese mer om vårt arbeid i landet og gi et bidrag online på SIDE 13

14 INFOSENTER FOR ARBEIDSINNVANDRERE ÅPNET I BERGEN TEKST: Kristian Jahren Øvretveit, Kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge Tidlig i sommer kom beskjeden om at det i høst åpnes et informasjonssenter for arbeidsinnvandrere i Bergen. Senteret vil stort sett fungere på samme måte som infosenteret i Oslo og har som mål å hjelpe arbeidsinnvandrere med å orientere seg raskt og godt om sine reelle muligheter i Norge. I august møtte jeg en av initiativtakerne til det nye infosenteret i Bergen, Anneline Mellin-Olsen, da hun besøkte infosenteret i Oslo. Jeg ville gjerne vite mer om tiltaket som starter opp i Bergen og om menneskene bak dette. SOMMERFUGLER I MAGEN Det er en engasjert bergenser som setter seg ned sammen med meg for en prat om det nye infosenteret i Bergen. Jeg er veldig spent og har litt sommerfugler i magen, forteller Anneline Mellin-Olsen. Vi har jo jobbet med dette en stund, men fra vi fikk beskjed om at vi mottar bevilgning fra staten tidligere i sommer har alt gått veldig fort, sier hun. Med vi mener hun Caritas-gruppen i St. Paul menighet, og da spesielt henne selv og Øystein Bildt, som er leder av Caritasgruppen i Bergen. Sammen har de to drevet med infoarbeid til arbeids- innvandrere på ad hoc-basis de siste årene, etter at sognepresten i St. Paul menighet begynte å motta henvendelser fra mennesker som ønsket hjelp til å komme i gang i Norge. Samtidig har Caritasgruppen arrangert norskkurs for innvandrere. I høst vil kurstilbudet bestå av to klasser på omtrent elever som undervises én gang i uken. Kursene har vært svært populære og plassene har blitt fylt på svært kort tid. Når infosenteret for arbeidsinnvandrere åpner vil den engasjerte gjengen i Caritas Bergen kunne gi mer helhetlig informasjon for de som prøver å etablere seg i Norge. Basert på pågangen til norskkursene, samt erfaringene ved infosenteret i Oslo er det naturlig å forvente at også infosenteret i Bergen vil bli et populært tiltak. En viss usikkerhet er det allikevel å spore hos Anneline. Vi vet jo ikke hvor mange som vil komme. Vi har ikke drevet noen form for markedsføring så langt, forteller hun. BEHOV FOR FRIVILLIGE Etter åpningen av senteret 2. september vil det holdes åpent to ganger i uken og det vil til en hver tid være minst tre rådgivere tilgjengelig for de besøkende. Dette vil stort sett være frivillige, samt at en person vil være ansatt i en 40 % stilling. Til tross for at om lag 20 har meldt seg som frivillige er det stadig behov for flere. Vi trenger alltid flere frivillige, forteller Anneline. På spørsmål om hvilke egenskaper de frivillige bør ha, forteller hun at det er viktig med språkkompetanse og at man har en seriøs tilnærming til arbeidet. Samtidig er medmenneskelighet veldig viktig, sier hun. Man møter mennesker i en vanskelig situasjon og da må man kunne balansere det å gi ærlige og konkrete tilbakemeldinger med ydmykhet og medfølelse, fortsetter hun. Under besøket på senteret i Oslo har hun fulgt arbeidet til flere av de ansatte og frivillige og har blitt imponert av innsatsen som gjøres. De er veldig dyktige på senteret i Oslo, jeg håper virkelig at vi klarer å få til samme kvalitet på arbeidet i Bergen, avslutter Anneline. SIDE 14

15 CARITASNYTT INFOSENTERET I BERGEN Åpnet: 2. september 2013 Besøksadresse: Robin Hood huset, Magnus Barfots gate 22, 5015 Bergen Åpningstider: Mandager: / Torsdager: Telefon: E-post: Ved senteret får arbeidsinnvandrere hjelp innen områder som: det norske arbeids- og boligmarked, juridiske spørsmål knyttet til arbeid og bolig, informasjon om helse- og sosialtjenester, norskkurs og annet. STØTT CARITAS ARBEID I NORGE Både på infosenteret i Bergen og på infosenteret i Oslo er det behov for flere frivillige. Om du ønsker å arbeide frivillig på et av disse sentrene kan du ta kontakt med oss på e-post: (infosenteret i Oslo) eller (infosenteret i Bergen) Sentrene har også behov for økonomisk støtte og bidrag mottas derfor med stor takk! Om du ønsker å gi et bidrag til infosentrene kan du benytte kontonummer Merk innbetalingen Infosenter. SIDE 15

16 B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 9277 Grønland 0134 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender med opplysninger om den nye adressen. BIDRA TIL ARBEIDET FOR EN MER RETTFERDIG VERDEN - Støtt Caritas Norge! Caritas Norge har flere aksjoner gjennom året som det er mulig å støtte. I tillegg kan du støtte Caritas nødhjelpsarbeid i forbindelse med kriser, du kan gi et bidrag direkte til våre prosjekt eller gi et generelt bidrag til Caritas. For å gi et bidrag til Caritas kan du benytte deg av kontonummer , eller gi et bidrag online på Her finner du også mer informasjon og hvordan du kan støtte Caritas Norge. Det er også mulig å registrere seg som fast giver til Caritas Norge. Som fast giver vil du bidra til å gi Caritas stabile og forutsigbare inntekter. Du kan selv velge hvor mye og hvor ofte du vil gi. Gjennom avtalegiroordningen vil banken din sørge for at ditt bidrag betales på riktig dato og med riktig beløp. Om du ønsker det, vil du få en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for ditt neste bidrag. På denne måten har du full oversikt og kan stoppe betalingen før kontoen belastes, dersom du skulle ønske det. Om du ønsker å bli fast giver kan du ta kontakt med Caritas Norge på telefon eller på e-post Uansett hvordan du velger å gi, kan du stole på at pengene når fram til dem som trenger det mest! Midler 100 % Adm. 6 % Innsamling 3 % Formål 91 % -: -: = KONTAKTINFORMASJON: Tlf: Gavekonto: POSTADRESSE: Caritas Norge Postboks 9277 Grønland 0134 Oslo BESØKSADRESSE: Caritas Norge Storgata 38 (inng. Hausmansgate) 0182 Oslo SIDE 16

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Caritasinfo. Høstaksjonen 2012: Matsikkerhet i DR Kongo. Caritas. Norge. Filippinene Kongo El Salvador 5/SEPTEMBR 2012

Caritasinfo. Høstaksjonen 2012: Matsikkerhet i DR Kongo. Caritas. Norge. Filippinene Kongo El Salvador 5/SEPTEMBR 2012 Caritasinfo 5/SEPTEMBR 2012 Høstaksjonen 2012: Matsikkerhet i DR Kongo Caritas Norge Filippinene Kongo El Salvador leder Kjære Caritas-venn, «What s in it for me?» har blitt et motespørsmål. Det stilles

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013 - Gi oss vårt daglige brød LEDER KJÆRE CARITAS-VENN Vi går nå inn i adventstiden, og det nærmer seg jul. For noen er de neste ukene preget av stress, med juleforberedelser

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012 Caritasinfo 4/august 2012 Utfordringer på Filippinene Uganda DR Kongo Norge leder Kjære leser, Det er gått ett år siden jeg startet som generalsekretær i Caritas - ett år fylt av mange nye inntrykk og

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

CARITAS norge 2013. ÅrsRAPPORt

CARITAS norge 2013. ÅrsRAPPORt CARITAS norge 2013 ÅrsRAPPORt ÅRSRAPPORT 2013 KJÆRE CARITAS-STØTTESPILLERE I januar 2014 offentliggjorde magasinet Kapital sin rangering av de mest effektive bistandsorganisasjonene i Norge i 2013. Caritas

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre?

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? At eget barn blir utsatt for krenkelser og mobbing er enhver forelders mareritt. Alle vet at mobbing og krenkelser foregår mellom elever. Men hvordan er det med mitt barn?

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd.

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. CRO MBALE RAPPORT 2012 Gatebarna i Uganda står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. PROSJEKTNAVN: Child Restoration Outreach Mbale LAND: Uganda SAMARBEIDSPARTNER:

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

notebook. January 09, onsdag

notebook. January 09, onsdag onsdag 8. januar 2014 1 Hva gjør nordmenn om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Norge? Hva gjør man i Afrika om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Afrika? 2 3 TEST vinterklær 4 Forhandler om fred

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt CARITAS norge 2012 ÅrsRAPPORt ÅRSRAPPORT 2012 KJÆRE CARITAS-VENN 2012 var et innholdsrikt år. Som du vil se av denne årsrapporten, har vi arbeidet godt på flere områder. Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Presentasjon av hjelpeprosjektet Syriahjelpen 3l Landsbyen Sheikh Mustapha.

Presentasjon av hjelpeprosjektet Syriahjelpen 3l Landsbyen Sheikh Mustapha. Presentasjon av hjelpeprosjektet Syriahjelpen 3l Landsbyen Sheikh Mustapha. Et privat ini*a*v som er et resultat av nordmenn(torbjørn Askevold og Inger Raagholt) som har bodd og reist i Syria og kommet

Detaljer

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Er de egentlig fattige? Er det mulig å tjene penger på tigging? Går pengene

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

STØTT BARNA I FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA

STØTT BARNA I FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA STØTT BARNA I FAGFORBUNDETS BARNEBY I ANGOLA Foto: Turid Weisser Fagforbundets SOS-barneby i Huambo er helt unik. Sammen gir vi over 2000 barn og voksne håp og muligheter. Vi trenger flere med på laget

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, er bygget i samarbeid med SOS Barnebyer. Barnebyen er finansiert ved hjelp av bidrag

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

CARITAS InFO 2/ 2015 TEMA: MIGRASJON. 60 millioner mennesker på flukt

CARITAS InFO 2/ 2015 TEMA: MIGRASJON. 60 millioner mennesker på flukt CARITAS InFO 2/ 2015 TEMA: MIGRASJON 60 millioner mennesker på flukt 1 60 millioner mennesker på flukt 1 LEDER Kjære Caritas-venn Dette nummeret av Caritas INFO er viet migrasjon som tema. Migrasjon betyr

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE

FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE Bli med og skape en bedre FRAMTID DIN MULIGHET TIL Å HJELPE DET NYTTER Å HJELPE Sinyati fra Tanzania har fått en ny start i livet SINYATI MISTET begge foreldrene da hun var ganske liten. Etter at foreldrene

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Tilleggsinformasjon til bakveggen

Tilleggsinformasjon til bakveggen 1 Tilleggsinformasjon til elementer på bakveggen i Det magiske klasserommet. Her finner du tilleggsinformasjon til enkelte av elementene på veggen bak i klasserommet. Det er meningen at elevene skal utforske

Detaljer

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon?

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Spiller biblioteket en rolle med hensyn til å hjelpe innvandrerkvinner til å bli integrert i det norske samfunnet?? Hva er denne rollen? Hvordan tar innvandrerkvinner

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 17.08.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Asyl og migrasjon Øvelse 1, del 1 Deltakerne deles inn i grupper og mottar instruksjoner som gjør det mulig å gjennomføre øvelsen. DEFINISJONER TIL BRUK I GRUPPEARBEIDET 1) En flyktning er

Detaljer

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER.

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. SOS -BARNEBYER HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. FILOSOFI: DET BLIR IKKE FRED I VERDEN BARE VED AT NOEN POLITIKERE SETTER SINE SIGNATURER PÅ ET STYKKE PAPIR SOM DE KALLER

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Vår del av verden var for ganske kort tid siden et sted preget av stor optimisme.

Vår del av verden var for ganske kort tid siden et sted preget av stor optimisme. Tor-Arne Solbakken: Dialogkonferanse 4. desember 2015 1 Kamerater! Kjære venner! Vår del av verden var for ganske kort tid siden et sted preget av stor optimisme. Optimismen etter Berlin-murens fall. Optimismen

Detaljer

Folkeavstemning om fredsavtalen i Colombia Mer politikk enn fred?

Folkeavstemning om fredsavtalen i Colombia Mer politikk enn fred? Frokostseminar Folkeavstemning om fredsavtalen i Colombia Mer politikk enn fred? Litteraturhuset 30. september 2016 Jemima García-Godos / Henrik Wiig / John McNeish / Kristin Sandvik / David Rodriguez

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige Naturkriminaliteten har økt voldsomt i omfang, og må håndteres som et spørsmål som handler om global sikkerhet. Naturkriminaliteten er en reell trussel mot utvikling i mange land, og kan føre til at blant

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Fokus: Sult og ernæring Anledning: Verdens matdag, 16. oktober Trinn: 7-9 klasse Nødvendige hjelpemidler Internett Prosjektor/skjerm Penn og papir Introduksjon

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer