CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN 2013. -voldsbekjempelse i Latin-Amerika"

Transkript

1 CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika

2 LEDER KJÆRE CARITAS-VENN Produksjon, smugling og salg av narkotika er et globalt problem med store humanitære konsekvenser. Millioner av mennesker er avhengige av rusmidler og får livene sine ødelagt. Narkotrafikken fører også med seg kriminalitet og vold. Få steder i verden er dette så tydelige som i Latin-Amerika. Gjennom årets Høstaksjon ønsker vi å sette fokus på regionens alvorlige voldsproblem og Caritas voldsforbyggende arbeid i området. Honduras og El Salvador topper listen over verdens mest voldelige land om man ser på antall drap per innbygger. Også i Mexico og Colombia er voldssituasjonen svært alvorlig med henholdsvis og drap i Voldssituasjonen er i alle landene sterkt knyttet til narkotikaindustrien. Det er veldig mye penger å tjene på produksjon, transport og salg av narkotika og dette fører dessverre til en stadig mer hensynsløs kriminalitet i regionen. Barn og unge rekrutteres til kriminelle gjenger og til narkokartellene. Hele lokalsamfunn lever i frykt. Lokalbefolkninger tør ikke krysse bydelsgrenser i frykt for nabobydelens gjenger. En ond sirkel oppstår gjennom at turister og utenlandske investeringer uteblir. Dette fører til færre jobber for de unge, som igjen gjør det lettere for kriminelle gjenger å rekruttere ungdom. Samtidig har myndighetene i liten grad lykkes med å løse problemene. En blanding av handlingslammelse og strategier der man forsøker å bekjempe vold med vold har ikke ført frem. I Mexico har dette i enkelte områder ført til regelrett krig mellom narkokartellene og politiet. Så mange som mennesker kan ha blitt drept de siste 5 årene i denne narkokrigen og mange hundretusen har flyktet fra de voldeligste områdene i regionen. Gjennom et regionalt prosjekt ønsker Caritas å gjøre noe med situasjonen. Vi fokuserer særlig på voldsofrene, barn og ungdom i Honduras, El Salvador, Mexico og Colombia. Vi ønsker å hjelpe dem som er rammet av vold og gjøre ungdommen i stand til å stå i mot volden gjennom å gi dem alternativer til et liv i kriminalitet. I prosjektene får ungdom blant annet tilbud om å delta på fritidsaktiviteter og tilbud om yrkesrettet utdanning. I tillegg får voldsofre tilbud om psykososial og juridisk assistanse. Ved å støtte årets høstaksjon kan du være med på å hjelpe voldsofrene og gi mange barn og ungdom en ny start på livet. På sidene som følger kan du lese mer om voldssituasjonen i Latin-Amerika og vårt voldsforebyggende arbeid der. Du kan også lese om situasjonen i Syria og lese et intervju med en av ildsjelene bak det nye Infosenteret i Bergen. Ha en riktig god høst! Med vennlig hilsen, Martha Rubiano Skretteberg Generalsekretær i Caritas Norge CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika Redaksjon: Caritas Norge v/ Kristian Jahren Øvretveit Cover: Blodfarget fontene i Mexico Foto: Kara Newhouse Opplag: 4300 Produksjon: Mediateam Trykk: Thure Trykk AS CARITAS info 3/2013 Denne trykksaken er svanemerket. Produsert med støtte fra Norad.

3 INNHOLD OG INFORMASJON Side 4-7 tema:høstaksjon Latin-AMERIKA Vold og kriminalitet Voldsforebyggende arbeid Side 8-9 KORT OG GODT Korte nyheter fra inn- og utland Side Uganda Oljefunn byr på utfordringer Side NØDHJELP Rapport fra Caritas nødhjelpsarbeid i Syria Side HIT GÅR PENGENE Formål: 91% Administrasjon: 6% Innsamling 3% Infosenter Nytt infosenter i Bergen KOMMENTARER ELLER INNSPILL TIL REDAKSJONEN? Send en e-post til SIDE 3

4 VOLD OG KRIMINALITET I LATIN-AMERIKA TEKST: Siri Blaser, programkoordinator Latin-Amerika VOLDS- SITUASJONEN I LATIN-AMERIKA Totalt antall drap i 2011: Honduras 7104 El Salvador 4308 Mexico Colombia Drap pr innb. i 2011: Honduras 91,6 El Salvador 69,2 Mexico 23,7 Colombia 33,2 Foto: Jesús Villaseca, PLatitudes Press Kilde: UNODC Voldssituasjonen i Latin-Amerika er ute av kontroll og fører hvert år til at mange tusen mennesker mister livet - særlig utsatt er barn og unge. Volden fører med seg korrupsjon, utpressing av store og små bedrifter, mistillit til de statlige institusjonene og dessuten til utbredt frykt i befolkningen. Volden er derfor også et viktig hinder for utvikling. I årets Høstaksjon setter vi fokus på denne alvorlige situasjonen og på Caritas arbeid med å bekjempe volden i fire land i regionen. ET VOLDELIG KONTINENT I 2012 ble i følge forskningssenteret Latinobarómetro 27 % av alle voldelige drap i verden begått i Latin-Amerika. Dette til tross for at kontinentet kun har 9 % av verdens befolkning. I Mellom- Amerika og Mexico er en av de viktigste årsakene til den økende volden knyttet til narkotikaindustrien, mens den i Colombia også er knyttet til den nesten 50 år lange borgerkrigen. HONDURAS VERDENS MEST VOLDELIGE LAND 67 % av Honduras om lag 8 millioner innbyggere lever i fattigdom, og 17,9 % lever i ekstrem fattigdom (mindre enn $ 1,25 USD per dag). I følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) var Honduras det mest voldelige landet i verden i 2011 med 91,6 drap per innbyggere. Om lag har blitt drept siden Organisert kriminalitet og narkotrafikk er hovedkilder til den væpnede volden. I tillegg opererer en rekke kriminelle ungdomsgjenger i mange lokalsamfunn. Lite har blitt gjort av myndighetene i landet for å bekjempe årsakene til den utbredte voldsbruken, og endre folks adferd. Politiets budsjetter har riktignok økt med 500 % det siste tiåret, men dette har ikke ført til en reduksjon i volden. Politiet og militæret har de siste årene tvert i mot blitt en del av voldsproblemet. Mellom 2005 og 2011 ble det rapportert om mer enn 9000 anmeldelser av overgrep fra politiet og hæren. EL SALVADOR 12 DRAP PER DAG El Salvador har en befolkning på omkring 6 millioner innbyggere. Av disse lever 46,6 % i fattigdom, og 9 % lever i ekstrem fattigdom (mindre enn $ 1,25 USD per dag). I følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) lå El Salvador i 2011 på andre plass på drapsstatistikken med 69,2 drap i året per innbyggere. I 2011 ble det gjennomsnittlig registrert om lag 12 drap hver dag i landet. Volden i El Salvador fører med seg store sosiale og økonomiske utfordringer. I følge Ministeriet for rettsvesen og offentlig sikkerhet blir 96 % av begåtte drap ikke straffeforfulgt. I tillegg ser myndighetene ut til å ha manglende kapasitet til å sikre innbyggernes trygghet. Myndighetenes tilnærming til voldsproblemet har hovedsakelig vært å møte volden med hard hånd, økte politioperasjoner og militær intervensjon i voldsherjede områder. MEXICO OVER DREPT I NARKORELATERT VOLD Mexico har en befolkning på ca. 116 millioner mennesker. Landet har de siste årene vært preget av vold, spesielt alvorlig er det i de nordlige områdene mot grensen til USA og i kystområdene. Her kjemper narkokartellene stadig med hverandre og med politiet om kontrollen over områder og narkoruter til USA. Det anslås at narkokartellene årlig transporterer opptil 1500 tonn narkotika til USA og at kartellenes inntekter er på mellom 35 og 45 milliarder dollar årlig. SIDE 4

5 TEMA: HØSTAKSJON Foto: Jesús Villaseca, PLatitudes Press Mellom 2006 og 2012 erklærte daværende president i Mexico, Felipe Calderon, krig mot narkokartellene og omkring soldater ble i disse årene satt inn i narkotikakrigen. Dette hadde ikke den ventede effekten, tvert i mot eskalerte voldsnivået og så mange som kan ha blitt drept. I tillegg er omkring mennesker savnet og FNs høykommissær for flyktninger mener det finnes opp mot 1,6 millioner internt fordrevne i landet. COLOMBIA 50 ÅR MED BORGERKRIG Krigen i Colombia er en av verdens glemte konflikter. Hundretusener har mistet livet, og om lag 5 millioner mennesker er på flukt i eget land. Konflikten står mellom geriljaen, paramilitære, og staten. De illegale aktørene har i stor grad finansiert krigen gjennom produksjon og eksport av kokain. I disse dager forhandles det om en fredsavtale mellom den største geriljaorganisasjonen og regjeringen. Tidligere har forhandlinger med de paramilitære vært gjennomført. Titusenvis av paramilitære soldater la da ned våpnene og ble forsøkt reintegrert i lokalsamfunn over hele landet. De opplevde imidlertid at mulighetene i lokalsamfunnene var få, og en kriminell levevei ble av mange sett på som den eneste veien ut av fattigdommen. Dersom dagens fredssamtaler lykkes vil dette føre til demobilisering av flere tusen geriljasoldater. Det er da grunn til å frykte at noe lignende vil skje igjen. Foto: John S. and James L. Knight Foundation SIDE 5

6 SIDE 6

7 TEMA: HØSTAKSJON VOLDSFOREBYGGENDE ARBEID I LATIN-AMERIKA TEKST: Siri Blaser, programkoordinator Latin-Amerika Myndighetene i voldsutsatte land i Latin-Amerika har i stor grad møtt voldsproblematikken med repressive og militære tiltak. De underliggende, strukturelle årsakene som er med på å skape voldssituasjonen har i liten grad blitt adressert. Sosiale, økonomiske og politiske tiltak er derfor nødvendig om man skal kunne få bukt med den alvorlige voldssituasjonen i regionen. Caritas ønsker å bidra til dette arbeidet og startet i 2012 derfor opp et voldsforebyggende arbeid i Honduras, El Salvador og Mexcio. I tillegg vil vi arbeide med utdanningstilbud for barn og ungdom som lever i konflikt i Colombia. Høstaksjonen vil i år gå til Caritas arbeid i disse landene. UNGDOM ER NØKKELEN I prosjektarbeidet i El Salvador, Honduras og Colombia fokuserer vi spesielt på forebyggende arbeid blant barn og unge mellom 12 og 24 år fra ulike lokalsamfunn, ungdomsgrupper og skoler. I Mexico har vi et særlig fokus på psykososial og annen assistanse til ofre for volden. Unge regnes som de mest sårbare for rekruttering til kriminelle strukturer og er ofte hovedofre for væpnet vold. Lokalsamfunnene de lever i er gjerne fattige og rammet av ulike former for vold, særlig væpnet vold forårsaket av narkobander eller kriminelle ungdomsgjenger. I mangel på andre alternativer er det mange unge, og da særlig gutter, som involverer seg i ulovlig virksomhet. Gjengoppgjørene og kampene mellom narkokartellene etterlater mange drepte og lemlestede ungdommer. Caritas-prosjektene i disse landene retter seg mot ungdom som har blitt ofre for vold, og gir opplæring og støtte slik at disse ikke selv skal bli eller fortsette å være voldsutøvere, men aktivt slutte seg til kampen mot volden. Prosjektene retter seg også mot ungdom i faresonen for å bli voldsutøvere. Gjennom prosjektene ønsker vi å gi disse en mening med tilværelsen utenfor det livet som den organiserte kriminaliteten kan tilby. Dette gjøres gjennom å forbedre kommunikasjon mellom de unge og foreldrene, opprette yrkesrettede og andre utdanningstilbud, tilrettelegging for kulturelle og andre fritidsaktiviteter, og støtte til organisering av lokalsamfunnene. I tillegg inkluderes tiltak rettet mot dem som allerede er rammet av volden. Dette inkluderer blant annet psykososial støtte og juridisk assistanse. I Colombia har demobiliseringen av flere titalls tusen medlemmer av paramilitære og geriljaorganisasjoner hatt uforutsette konsekvenser. Mange av disse er ungdom eller unge voksne og flertallet av dem har bosatt seg i store og mellomstore byer. Her har de begrenset mulighet til å finne anstendig arbeid. I tillegg har deres erfaringer fra konflikten ført til vanskeligheter med reintegrering i samfunnet, og svært mange har valgt en kriminell karriere. Målet med prosjektet i Colombia er derfor å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette vil gjøres gjennom etablering av utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen. I tillegg vil det opprettes lokale ungdomskomiteer som vil arbeide med andre voldsforebyggende tiltak. LANGSIKTIGE LØSNINGER For at regionen skal se en reell langsiktig nedgang i volden må store politiske endringer til. I tillegg til arbeidet med ungdom, ønsker Caritas å bidra til langsiktige politiske løsninger på voldsproblematikken. I Honduras og El Salvador jobber vi derfor med flere av de bakenforliggende, strukturelle årsakene til voldssituasjonen i landene. I både Honduras og El Salvador er det store utfordringer knyttet til svake statlige institusjoner. Eksempler på dette er høy grad av straffefrihet i rettsvesenet, mye korrupsjon og lav tillit til lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi ønsker å styrke demokratiet og demokratiske institusjoner gjennom skolering i demokrati og menneskerettigheter, med vekt på de sivile og politiske rettighetene, og på politisk påvirkningsarbeid. Slik vil vi bidra til å øke kompetansen og kapasiteten i lokalsamfunn og i lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og bidra til at de selv kan følge opp prosesser relatert til voldsproblematikk og brudd på menneskerettighetene. Vi vil dessuten fokusere på en rekke aktiviteter innen anti-korrupsjonsarbeid. Det vil blant annet gjennomføres dialogmøter og opprettes ulike fora hvor sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter møtes for å fremme felles strategier for å begrense omfanget av korrupsjon. I El Salvador vil vi dessuten arbeide med å forbedre matsikkerheten i en rekke lokalsamfunn. I mange av disse er jordbruket både hovedinntektskilde og viktig som kilde til mat. Gjennom å støtte effektivisering og differensiering av jordbruket vil mange mennesker få bedre tilgang til mat og høyere inntekter. Dette vil forbedre mange menneskers livssituasjon og vil på sikt også kunne være med på å redusere rekrutteringen til organisert kriminalitet. ÅRETS HØSTAKSJON GÅR TIL INNTEKT FOR CARITAS VOLDSSFOREBYGGENDE ARBEID I LATIN-AMERIKA! Støtt dette viktige arbeidet ved å gi et bidrag til konto eller via våre nettsider Merk innbetalingen HØSTAKSJONEN SIDE 7

8 VERDENS FLYKTNINGDAG 20. JUNI Foto: Alertnet Verdens flyktningdag ble markert 20. juni. Dagen gir mulighet til ekstra fokus på alle de som har forlatt sine hjem på flukt fra vold, konflikt eller naturkatastrofer. Tall fra 2012 viser en bekymringsverdig trend, det er nemlig flere mennesker på flukt i dag enn det har vært noen andre år siden årtusenskiftet. Ved utgangen av 2012 var totalt 45,2 millioner mennesker på flukt, en økning fra 42,5 millioner i Særlig er det antallet internt fordrevne, mennesker på flukt i sitt eget land, som øker. KARDINAL JAIME ORTEGA BESØKTE NORGE Foto: Caritas Norge I slutten av mai var kardinal og erkebiskop av Havanna, Jaime Ortega, på et ukelangt besøk i Norge. Kardinalen, som også er direktør i Caritas Cuba, besøkte Norge for å diskutere videre samarbeid mellom Caritas Norge og Caritas Cuba, samt å informere om den politiske og økonomiske situasjonen på Cuba. POSTKONFLIKTSTRATEGI LEGGES I COLOMBIA Foto: Mauricio Fernandez Den katolske kirke i Colombia arrangerte i juli et møte der det ble diskutert mulige postkonfliktstrategier i landet. Målet er at kirken skal ha en god strategi klar dersom fredsforhandlingene mellom FARC-EP og myndighetene fører fram. I Colombia er det svært få institusjoner som har en så omfattende tilstedeværelse over hele landet som den katolske kirke og Caritas Colombia. Kirken vil derfor være en viktig aktør i lokal fredsbygging i samarbeid med blant annet Caritas, andre sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale myndigheter. SIDE 8

9 SEMINAR OG RAPPORTLANSERING Foto: Caritas Norge Caritas Norge lanserte 10. juni rapporten Fredsmekling og næringsinteresser hånd i hånd? og inviterte i den forbindelse til et lanseringsseminar. Representanter fra en rekke organisasjoner og fra akademia møtte opp for en gjennomgang av rapporten og debatt. Du kan lese hele rapporten på våre nettsider. KORT & GODT TYFONSESONGEN I GANG PÅ FILIPPINENE Foto: Salacion Pacatang/CRS og Caritas Filippinene Tidlig på morgenen mandag 12. august slo tyfonen Utor, det kraftigste uværet verden har opplevd i 2013, inn over øya Luzon på Filippinene. To personer skal ha mistet livet og flere titalls personer er savnet. Dette markerer begynnelsen på årets tyfonsesong. Caritas Norge støtter en helhetlig og verdig utvikling på Filippinene gjennom vårt humanitære arbeid og vårt freds- og forsoningsarbeid. Vi støtter også hjelpearbeidet i kjølvannet av naturkatastrofer i landet. PRESIDENTKANDIDAT POSITIV TIL KONGOS FREMTID Foto: Caritas Norge - Kongo er et massivt land i hjertet av Afrika som har potensial til å bli en av verdens ledende økonomier, mener den kongolesiske politikeren Vital Kamarhe som besøkte Caritas Norge 7. august. Kamarhe er leder for partiet UNC (Union pour la National Congolaise) og er en av de viktigste opposisjonspolitikerne i DR Kongo. Les mer om disse sakene på SIDE 9

10 Foto: Caritas Norge UTFORDRINGENE STÅR I KØ TEKST: Aina Østreng, programkoordinator Afrika UGANDA Innbyggere: ca 35 millioner Areal: km² President: Yoweri Museveni Hovedstad: Kampala Andel fattige: 38 % (< $ 1,25 USD pr dag, 2009) Plass på HDI: 161 (av 186) (Human Development Index) Forventet levealder: 54,5 år Kilde: UNDP Olje kan både være en velsignelse og en kilde til konflikt. I landsbyen Nyahaira, i Hoimadistriktet ved Lake Albert i Uganda bor det flere tusen mennesker som går en usikker fremtid i møte. De er bosatt i et område der myndighetene vil bygge et oljeraffineri. FÅR IKKE KORREKT INFORMASJON En hovedutfordring er mangelfull informasjon. I mars 2012 fikk lokalbefolkningen besøk av representanter for myndighetene som informerte dem om at nettopp deres område var plukket ut som ideelt for konstruksjon av et oljeraffineri på grunn av flatt terreng og nærhet til vann. Store landområder har blitt øremerket av myndighetene til bygging av raffineriet og det anslås at nærmere personer vil bli tvangsflyttet. Befolkningen har fått tilbud om jord et annet sted eller pengekompensasjon. - Noen fortalte oss at vi måtte velge mellom penger eller å bli flyttet til Karamoja, forteller Esther, en av beboerne i området. Karamoja nord-øst i landet er en region befolket av krigsnomader, og klimaet preges av både ekstrem tørke og voldsomt regn som lett fører til oversvømmelser. I følge Esther valgte derfor flesteparten pengekompensasjon. - Jeg vil ikke bo i Karamoja. Det er en region med fiendtlige mennesker og et vanskelig klima for å drive jordbruk, forteller hun. Det viste seg imidlertid at informasjonen om mulig flytting til Karamoja ikke stemte. Lokalbefolkningen har ikke fått en endelig tidsplan for arbeidet, noe som gjør det vanskelig å planlegge til livets opphold. - Jeg har bodd her hele livet og har plantet frukt og grønnsaker som jeg forer familien med, men nå vet jeg ikke hvilke grønnsaker jeg bør prioritere. Mange familier har sluttet å dyrke kassava fordi de ikke vet hvor lenge de blir boende og dette har ført til matmangel, forteller Esther. OPTIMISTISKE TIL OLJEN Til tross for mangelen på informasjon er de fleste i befolkningen positive til oljefunnene. - I andre land som har funnet olje har hele befolkningen fått det bedre, så vi er veldig glade for oljen, sier Ochaya, en annen beboer i området. SIDE 10

11 Flere undersøkelser viser at de fleste av innbyggerne rundt Hoima er enig med Ochaya. Men, Ochaya legger til at myndighetene må hjelpe lokalbefolkningen med å forvalte eventuelle pengekompensasjoner. - Vi trenger råd om hvordan vi skal bruke pengene vi får, sier han. Ochaya har, som det store flertall i Nyahaira, verken utdanning eller erfaring med å forvalte store pengesummer. FARE FOR MAKTMISBRUK At oljefunn fører med seg utfordringer er ikke noe nytt. Mange med maktposisjoner ser muligheten til å tjene litt ekstra i slike tilfeller, som for eksempel ved storstilte oppkjøp av land. - Flere myndighetspersoner som ikke har røtter her har den siste tiden kjøpt opp land kun for å få kompensasjon, forteller Esther. Beskyldninger om tyveri av land er et velkjent problem i regionen. Det har blant annet versert rykter om at folk i kretsen rundt President Yoweri Museveni er involvert i oppkjøp og salg av land der det kan være olje. Caritas Hoima arbeider for å skaffe listene over oppkjøpt land i området, men det er ofte mange salgsledd og vanskelig å spore kjøpene tilbake til korrupte myndighetspersoner. HVA ØNSKER LOKALBEFOLKNINGEN? Olje betyr penger, og penger fører med seg mange aktører med ulike interesser. Uganda står overfor en rekke utfordringer på grunn av oljen, men for lokalbefolkningen i Kabaale handler det i hovedsak om å få god og riktig informasjon og at deres rettigheter blir ivaretatt. - Disse firmaene holder til i Kampala og vet ingenting om vår kultur. De kan ikke bare komme hit. Vi vil at de skal ha lokale kontorer i Hoima slik at vi kan få kontakt med dem, forteller Esther. Det er særlig viktig å sikre at sårbare gruppers rettigheter blir ivaretatt. Mest av alt vil Esther, Ochaya og resten av lokalbefolkningen ha nok mat til å brødfø familiene sine, ha råd til å sende barna på skole, tilgang til arbeid og en viss forutsigbarhet. UTVIKLINGSARBEID: UGANDA STØTT CARITAS ARBEID I UGANDA I Uganda arbeider Caritas for å redusere fattigdom og å styrke folks samfunnsbevissthet. Du kan støtte dette arbeidet ved å gi et bidrag til vår gavekonto , Merk innbetalingen Uganda. Du kan også gi en gave online og lese mer om vårt arbeid i Uganda på Foto: Caritas Norge FAKTA: I 2006 bekreftet ugandiske myndigheter at det fantes oljeforekomster for kommersiell utvinning. Tre oljelover skal regulere oljeindustrien. To av disse er vedtatt av parlamentet. Uganda var i 2011 den største mottakeren av Norges Olje for Utvikling program med 48 millioner kroner. SIDE 11

12 SYRIA Innbyggere: ca 21 millioner Areal: km² President: Bashar al-assad Hovedstad: Damaskus Antall drept siden april 2011: ca Antall internt fordrevne: 4 millioner Antall flyktninger i nabolandene: 1,7 millioner Kilde: Caritas Internationals Foto: Bo Yaser SIDE 12

13 NØDHJELP: SYRIA SYRIA EN HUMANITÆR KRISE TEKST: Knut Andreas O. Lid, utenlandskoordinator Foto: Sam Tarling - Caritas Sveits Foto: Sam Tarling - Caritas Sveits Foto: Eoghan Rice - Trócaire Etter to år med konflikt er situasjonen i Syria nå mer alvorlig enn noensinne. Det som i 2011 startet som fredelige demonstrasjoner har i løpet av kort tid utviklet seg til en av verdens mest alvorlige borgerkriger. FREDELIGE DEMONSTRASJONER BLE TIL BORGERKRIG Borgerkrigen i Syria startet som fredelige demonstrasjoner under den arabiske våren i Demonstrantene ønsket mer åpenhet og demokrati og krevde at president Bashar al-assad skulle gå av. Myndighetene forsøkte å stanse demonstrasjonene, noe som viste seg å ikke være enkelt. Stadig sterkere og mer voldelige virkemidler ble tatt i bruk av myndighetene utover våren og sommeren Også opprørerne bevæpnet seg, og volden eskalerte. Ved årsskiftet 2011/2012 hadde konflikten utviklet seg til en reell borgerkrig. Assad s motstandere er mangfoldige. Konflikten går langs politiske, etniske, religiøse og familiære skillelinjer. Koordineringen mellom motstandsgruppene er svak, og makten samles nå stadig mer hos de mest militante gruppene som kan vise styrke på slagmarken. En fredelig løsning på konflikten virker fjern. KREVENDE NØDHJELPSARBEID Siden opptøyene begynte i 2011 regner FN med at over mennesker har blitt drept. Opp mot 7 millioner mennesker har behov for akutt hjelp i Syria, nærmere 30 % av Syrias befolkning. 4 millioner av disse er internt fordrevne. I tillegg har om lag 1,7 millioner syrere flyktet ut av landet og befinner seg nå i nabolandene. Caritas støtter nødhjelpsarbeid rettet mot syriske flyktninger i Libanon og har også prosjekter inne i Syria. I Libanon er flyktningsituasjonen uoversiktlig, men i følge FN kan opp mot en halv million syrere ha flyktet til landet. Dette er mennesker som har mistet alt og som har et desperat behov for hjelp. Å tilby husly, medisinsk assistanse, mat og andre livsnødvendige artikler, samt å gi flyktningbarn tilgang til skolegang prioriteres. Krisen vokser for hver dag som går. Mange har fått hjelp gjennom arbeidet til Caritas, men behovene er økende. I Syria samarbeider vi med Caritas Syria, Caritas Libanon og Jesuit Refugee Services for å bistå de internt fordrevne i landet. Vi fokuserer på å dekke de mest grunnleggende behov som mat og rent drikkevann. Hoveddelen av prosjektet vil hjelpe internt fordrevne som oppholder seg i Aleppo, Homs og Idlib. På grunn av sikkerhetssituasjonen i området har tilgangen til mat blitt vanskeligere og prisene på mat har økt betraktelig. Totalt vil det gjennom prosjektet bli delt ut matrasjonspakker. Al Mukhales-senteret i Homs er et annet tiltak som støttes av Caritas Norge. Homs har vært en av byene i Syria med størst tilstedeværelse av opprørsstyrker og blir av enkelte kalt revolusjonens hovedstad. Dette har ført til at Homs i over ett år har vært under beleiring. Regjeringsstyrkene, som hevder at de prøver å bekjempe terrorister og væpnede gjenger, beskyter byen med tungt artilleri, bombekastere og raketter. Mange sivile er fanget i kryssilden, og opprørerne mener regjeringssoldatene regelmessig hindrer humanitærhjelp som medisiner, mat og vann i å komme fram til sivilbefolkningen. Det har i lengre tid vært harde og regelmessige kamper i Homs, med trefninger stort sett hver dag. Dette har ført til at det sannsynligvis har blitt drept flere i dette området enn noe annet sted i Syria. I denne fortvilte situasjon er Al Mukhales-senteret svært viktig. Senteret fungerer som et samlingspunkt og skole for barn i Homs. Dette er svært viktig akkurat nå når landets infrastruktur har brutt nesten fullstendig sammen. Senteret ble startet som et pilotprosjekt i april 2012, og det er nå 475 barn som får skoletilbud og psykososial hjelp der. I tillegg har senteret en egen enhet for tyve psykisk utviklingshemmede barn. SYRIAS BEFOLKNING TRENGER DIN HJELP! Støtt Caritas arbeid i Syria ved å gi et bidrag til konto Merk innbetalingen Syria. Du kan også lese mer om vårt arbeid i landet og gi et bidrag online på SIDE 13

14 INFOSENTER FOR ARBEIDSINNVANDRERE ÅPNET I BERGEN TEKST: Kristian Jahren Øvretveit, Kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge Tidlig i sommer kom beskjeden om at det i høst åpnes et informasjonssenter for arbeidsinnvandrere i Bergen. Senteret vil stort sett fungere på samme måte som infosenteret i Oslo og har som mål å hjelpe arbeidsinnvandrere med å orientere seg raskt og godt om sine reelle muligheter i Norge. I august møtte jeg en av initiativtakerne til det nye infosenteret i Bergen, Anneline Mellin-Olsen, da hun besøkte infosenteret i Oslo. Jeg ville gjerne vite mer om tiltaket som starter opp i Bergen og om menneskene bak dette. SOMMERFUGLER I MAGEN Det er en engasjert bergenser som setter seg ned sammen med meg for en prat om det nye infosenteret i Bergen. Jeg er veldig spent og har litt sommerfugler i magen, forteller Anneline Mellin-Olsen. Vi har jo jobbet med dette en stund, men fra vi fikk beskjed om at vi mottar bevilgning fra staten tidligere i sommer har alt gått veldig fort, sier hun. Med vi mener hun Caritas-gruppen i St. Paul menighet, og da spesielt henne selv og Øystein Bildt, som er leder av Caritasgruppen i Bergen. Sammen har de to drevet med infoarbeid til arbeids- innvandrere på ad hoc-basis de siste årene, etter at sognepresten i St. Paul menighet begynte å motta henvendelser fra mennesker som ønsket hjelp til å komme i gang i Norge. Samtidig har Caritasgruppen arrangert norskkurs for innvandrere. I høst vil kurstilbudet bestå av to klasser på omtrent elever som undervises én gang i uken. Kursene har vært svært populære og plassene har blitt fylt på svært kort tid. Når infosenteret for arbeidsinnvandrere åpner vil den engasjerte gjengen i Caritas Bergen kunne gi mer helhetlig informasjon for de som prøver å etablere seg i Norge. Basert på pågangen til norskkursene, samt erfaringene ved infosenteret i Oslo er det naturlig å forvente at også infosenteret i Bergen vil bli et populært tiltak. En viss usikkerhet er det allikevel å spore hos Anneline. Vi vet jo ikke hvor mange som vil komme. Vi har ikke drevet noen form for markedsføring så langt, forteller hun. BEHOV FOR FRIVILLIGE Etter åpningen av senteret 2. september vil det holdes åpent to ganger i uken og det vil til en hver tid være minst tre rådgivere tilgjengelig for de besøkende. Dette vil stort sett være frivillige, samt at en person vil være ansatt i en 40 % stilling. Til tross for at om lag 20 har meldt seg som frivillige er det stadig behov for flere. Vi trenger alltid flere frivillige, forteller Anneline. På spørsmål om hvilke egenskaper de frivillige bør ha, forteller hun at det er viktig med språkkompetanse og at man har en seriøs tilnærming til arbeidet. Samtidig er medmenneskelighet veldig viktig, sier hun. Man møter mennesker i en vanskelig situasjon og da må man kunne balansere det å gi ærlige og konkrete tilbakemeldinger med ydmykhet og medfølelse, fortsetter hun. Under besøket på senteret i Oslo har hun fulgt arbeidet til flere av de ansatte og frivillige og har blitt imponert av innsatsen som gjøres. De er veldig dyktige på senteret i Oslo, jeg håper virkelig at vi klarer å få til samme kvalitet på arbeidet i Bergen, avslutter Anneline. SIDE 14

15 CARITASNYTT INFOSENTERET I BERGEN Åpnet: 2. september 2013 Besøksadresse: Robin Hood huset, Magnus Barfots gate 22, 5015 Bergen Åpningstider: Mandager: / Torsdager: Telefon: E-post: Ved senteret får arbeidsinnvandrere hjelp innen områder som: det norske arbeids- og boligmarked, juridiske spørsmål knyttet til arbeid og bolig, informasjon om helse- og sosialtjenester, norskkurs og annet. STØTT CARITAS ARBEID I NORGE Både på infosenteret i Bergen og på infosenteret i Oslo er det behov for flere frivillige. Om du ønsker å arbeide frivillig på et av disse sentrene kan du ta kontakt med oss på e-post: (infosenteret i Oslo) eller (infosenteret i Bergen) Sentrene har også behov for økonomisk støtte og bidrag mottas derfor med stor takk! Om du ønsker å gi et bidrag til infosentrene kan du benytte kontonummer Merk innbetalingen Infosenter. SIDE 15

16 B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 9277 Grønland 0134 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender med opplysninger om den nye adressen. BIDRA TIL ARBEIDET FOR EN MER RETTFERDIG VERDEN - Støtt Caritas Norge! Caritas Norge har flere aksjoner gjennom året som det er mulig å støtte. I tillegg kan du støtte Caritas nødhjelpsarbeid i forbindelse med kriser, du kan gi et bidrag direkte til våre prosjekt eller gi et generelt bidrag til Caritas. For å gi et bidrag til Caritas kan du benytte deg av kontonummer , eller gi et bidrag online på Her finner du også mer informasjon og hvordan du kan støtte Caritas Norge. Det er også mulig å registrere seg som fast giver til Caritas Norge. Som fast giver vil du bidra til å gi Caritas stabile og forutsigbare inntekter. Du kan selv velge hvor mye og hvor ofte du vil gi. Gjennom avtalegiroordningen vil banken din sørge for at ditt bidrag betales på riktig dato og med riktig beløp. Om du ønsker det, vil du få en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for ditt neste bidrag. På denne måten har du full oversikt og kan stoppe betalingen før kontoen belastes, dersom du skulle ønske det. Om du ønsker å bli fast giver kan du ta kontakt med Caritas Norge på telefon eller på e-post Uansett hvordan du velger å gi, kan du stole på at pengene når fram til dem som trenger det mest! Midler 100 % Adm. 6 % Innsamling 3 % Formål 91 % -: -: = KONTAKTINFORMASJON: Tlf: Gavekonto: POSTADRESSE: Caritas Norge Postboks 9277 Grønland 0134 Oslo BESØKSADRESSE: Caritas Norge Storgata 38 (inng. Hausmansgate) 0182 Oslo SIDE 16

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025!

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 LEDER Kjære Caritas-venn Caritas ønsker gjennom årets høstaksjon One human family,

Detaljer

CARITAS info 2/2014 FINANSKRISEN I EUROPA. Feilslått politikk og sosiale utfordringer

CARITAS info 2/2014 FINANSKRISEN I EUROPA. Feilslått politikk og sosiale utfordringer CARITAS info 2/2014 FINANSKRISEN I EUROPA Feilslått politikk og sosiale utfordringer INNHOLD LEDER Side 4-5 finanskrise i Europa KJÆRE CARITAS-VENN Det nærmer seg sommerferie for mange av oss. Samtidig

Detaljer

AMERIKA FLYKTNINGER OG INTERNT FORDREVNE SISTE FEM ÅR. Håpet om fred mellom

AMERIKA FLYKTNINGER OG INTERNT FORDREVNE SISTE FEM ÅR. Håpet om fred mellom AMERIKA RR Håpet om fred mellom regjeringen og FARCgeriljaen i Colombia stiger. Titusener markerte sin støtte til fredsprosessen i hovedstaden Bogota i april 2013. CANADA GUATEMALA 6 FLYKTNINGER OG INTERNT

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER

FLYKTNING2009 REGNSKAPET ENNESKER FLYKTNING 2009 REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden dette ER FLYKTNINGREGNSKAPET, EN oversikt over FLYKTNINGER og INTERNT FoRdREvNE verden over, utgitt Av FLYKTNINGhjELPEN. I dag ER RuNdT

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2014 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 3 51,2 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 6 Foto: UN Konflikten i Syria er den største fluktkrisen i vår generasjon. BLANT JORDENS FORDØMTE SIDE 34

Detaljer

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Innhold Kapittel Tittel Side 1 Sammensetning og mandat 3 2 Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid 4 3.1 Forslag til lokale tiltak 5 3.2 Forslag

Detaljer

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell Caritasinfo 4/august 2008 Nødhjelpsarbeidet i Burma Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell leder Kjære Caritasvenn, Nok en sommer er på hell og jeg prøver som du å komme i gang igjen, jeg tar fatt

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti

Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti Sak 9/14 Behandling av forslag til landsmøte 2015 fra Akershus Arbeiderparti Dagsorden: Innkomne forslag - Arbeid Tittel: Krav til anbudsprosesser for å motvirke sosial dumping. Forslagsnr: 1 Fra: Aurskog-Høland

Detaljer

Midtøsten STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Kampen mot atomvåpen. Solidaritetsungdoms nye leder. Hvert sekund teller. www.folkehjelp.no Nr.

Midtøsten STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Kampen mot atomvåpen. Solidaritetsungdoms nye leder. Hvert sekund teller. www.folkehjelp.no Nr. www.folkehjelp.no Nr. 2, 2013 FOLK FORANDRER VERDEN! STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Midtøsten Kampen mot atomvåpen Solidaritetsungdoms nye leder Hvert sekund teller Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 2, 2013. Årgang

Detaljer

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen. u-nytt nr. 3 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle. Somaliland Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

HOPE?Generalsekretær FN TRENGER EN OBAMA. Ban Ki-moon ville reformere FN. innfridd de store. forventningene, sier Raymond Johansen.

HOPE?Generalsekretær FN TRENGER EN OBAMA. Ban Ki-moon ville reformere FN. innfridd de store. forventningene, sier Raymond Johansen. ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2009 KR. 79,- Ban Ki-moon ville reformere FN. Men det nye lederskapet har ikke innfridd de store HOPE?Generalsekretær forventningene, sier Raymond Johansen. FN

Detaljer

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4 FLYKTNING REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden 2004 Dette er flyktningregnskapet, en oversikt over flyktninger og internt fordrevne verden over, gitt ut av Flyktningerådet. I dag er RUNDT

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Leder K j æ r e l e s e r! Når vi i Caritas snakker om at vi vil forandre verden, mener vi at hver og en av oss har en utfordring

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer?

Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer? Say No! Nicole Kidman sier nei til vold mot kvinner bli med, du også! Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer? Déjà vu Det er matkrise i Etiopia igjen. Men matvarehjelp er ikke

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer