CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN 2013. -voldsbekjempelse i Latin-Amerika"

Transkript

1 CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika

2 LEDER KJÆRE CARITAS-VENN Produksjon, smugling og salg av narkotika er et globalt problem med store humanitære konsekvenser. Millioner av mennesker er avhengige av rusmidler og får livene sine ødelagt. Narkotrafikken fører også med seg kriminalitet og vold. Få steder i verden er dette så tydelige som i Latin-Amerika. Gjennom årets Høstaksjon ønsker vi å sette fokus på regionens alvorlige voldsproblem og Caritas voldsforbyggende arbeid i området. Honduras og El Salvador topper listen over verdens mest voldelige land om man ser på antall drap per innbygger. Også i Mexico og Colombia er voldssituasjonen svært alvorlig med henholdsvis og drap i Voldssituasjonen er i alle landene sterkt knyttet til narkotikaindustrien. Det er veldig mye penger å tjene på produksjon, transport og salg av narkotika og dette fører dessverre til en stadig mer hensynsløs kriminalitet i regionen. Barn og unge rekrutteres til kriminelle gjenger og til narkokartellene. Hele lokalsamfunn lever i frykt. Lokalbefolkninger tør ikke krysse bydelsgrenser i frykt for nabobydelens gjenger. En ond sirkel oppstår gjennom at turister og utenlandske investeringer uteblir. Dette fører til færre jobber for de unge, som igjen gjør det lettere for kriminelle gjenger å rekruttere ungdom. Samtidig har myndighetene i liten grad lykkes med å løse problemene. En blanding av handlingslammelse og strategier der man forsøker å bekjempe vold med vold har ikke ført frem. I Mexico har dette i enkelte områder ført til regelrett krig mellom narkokartellene og politiet. Så mange som mennesker kan ha blitt drept de siste 5 årene i denne narkokrigen og mange hundretusen har flyktet fra de voldeligste områdene i regionen. Gjennom et regionalt prosjekt ønsker Caritas å gjøre noe med situasjonen. Vi fokuserer særlig på voldsofrene, barn og ungdom i Honduras, El Salvador, Mexico og Colombia. Vi ønsker å hjelpe dem som er rammet av vold og gjøre ungdommen i stand til å stå i mot volden gjennom å gi dem alternativer til et liv i kriminalitet. I prosjektene får ungdom blant annet tilbud om å delta på fritidsaktiviteter og tilbud om yrkesrettet utdanning. I tillegg får voldsofre tilbud om psykososial og juridisk assistanse. Ved å støtte årets høstaksjon kan du være med på å hjelpe voldsofrene og gi mange barn og ungdom en ny start på livet. På sidene som følger kan du lese mer om voldssituasjonen i Latin-Amerika og vårt voldsforebyggende arbeid der. Du kan også lese om situasjonen i Syria og lese et intervju med en av ildsjelene bak det nye Infosenteret i Bergen. Ha en riktig god høst! Med vennlig hilsen, Martha Rubiano Skretteberg Generalsekretær i Caritas Norge CARITAS info 3/2013 HØSTAKSJONEN voldsbekjempelse i Latin-Amerika Redaksjon: Caritas Norge v/ Kristian Jahren Øvretveit Cover: Blodfarget fontene i Mexico Foto: Kara Newhouse Opplag: 4300 Produksjon: Mediateam Trykk: Thure Trykk AS CARITAS info 3/2013 Denne trykksaken er svanemerket. Produsert med støtte fra Norad.

3 INNHOLD OG INFORMASJON Side 4-7 tema:høstaksjon Latin-AMERIKA Vold og kriminalitet Voldsforebyggende arbeid Side 8-9 KORT OG GODT Korte nyheter fra inn- og utland Side Uganda Oljefunn byr på utfordringer Side NØDHJELP Rapport fra Caritas nødhjelpsarbeid i Syria Side HIT GÅR PENGENE Formål: 91% Administrasjon: 6% Innsamling 3% Infosenter Nytt infosenter i Bergen KOMMENTARER ELLER INNSPILL TIL REDAKSJONEN? Send en e-post til SIDE 3

4 VOLD OG KRIMINALITET I LATIN-AMERIKA TEKST: Siri Blaser, programkoordinator Latin-Amerika VOLDS- SITUASJONEN I LATIN-AMERIKA Totalt antall drap i 2011: Honduras 7104 El Salvador 4308 Mexico Colombia Drap pr innb. i 2011: Honduras 91,6 El Salvador 69,2 Mexico 23,7 Colombia 33,2 Foto: Jesús Villaseca, PLatitudes Press Kilde: UNODC Voldssituasjonen i Latin-Amerika er ute av kontroll og fører hvert år til at mange tusen mennesker mister livet - særlig utsatt er barn og unge. Volden fører med seg korrupsjon, utpressing av store og små bedrifter, mistillit til de statlige institusjonene og dessuten til utbredt frykt i befolkningen. Volden er derfor også et viktig hinder for utvikling. I årets Høstaksjon setter vi fokus på denne alvorlige situasjonen og på Caritas arbeid med å bekjempe volden i fire land i regionen. ET VOLDELIG KONTINENT I 2012 ble i følge forskningssenteret Latinobarómetro 27 % av alle voldelige drap i verden begått i Latin-Amerika. Dette til tross for at kontinentet kun har 9 % av verdens befolkning. I Mellom- Amerika og Mexico er en av de viktigste årsakene til den økende volden knyttet til narkotikaindustrien, mens den i Colombia også er knyttet til den nesten 50 år lange borgerkrigen. HONDURAS VERDENS MEST VOLDELIGE LAND 67 % av Honduras om lag 8 millioner innbyggere lever i fattigdom, og 17,9 % lever i ekstrem fattigdom (mindre enn $ 1,25 USD per dag). I følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) var Honduras det mest voldelige landet i verden i 2011 med 91,6 drap per innbyggere. Om lag har blitt drept siden Organisert kriminalitet og narkotrafikk er hovedkilder til den væpnede volden. I tillegg opererer en rekke kriminelle ungdomsgjenger i mange lokalsamfunn. Lite har blitt gjort av myndighetene i landet for å bekjempe årsakene til den utbredte voldsbruken, og endre folks adferd. Politiets budsjetter har riktignok økt med 500 % det siste tiåret, men dette har ikke ført til en reduksjon i volden. Politiet og militæret har de siste årene tvert i mot blitt en del av voldsproblemet. Mellom 2005 og 2011 ble det rapportert om mer enn 9000 anmeldelser av overgrep fra politiet og hæren. EL SALVADOR 12 DRAP PER DAG El Salvador har en befolkning på omkring 6 millioner innbyggere. Av disse lever 46,6 % i fattigdom, og 9 % lever i ekstrem fattigdom (mindre enn $ 1,25 USD per dag). I følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) lå El Salvador i 2011 på andre plass på drapsstatistikken med 69,2 drap i året per innbyggere. I 2011 ble det gjennomsnittlig registrert om lag 12 drap hver dag i landet. Volden i El Salvador fører med seg store sosiale og økonomiske utfordringer. I følge Ministeriet for rettsvesen og offentlig sikkerhet blir 96 % av begåtte drap ikke straffeforfulgt. I tillegg ser myndighetene ut til å ha manglende kapasitet til å sikre innbyggernes trygghet. Myndighetenes tilnærming til voldsproblemet har hovedsakelig vært å møte volden med hard hånd, økte politioperasjoner og militær intervensjon i voldsherjede områder. MEXICO OVER DREPT I NARKORELATERT VOLD Mexico har en befolkning på ca. 116 millioner mennesker. Landet har de siste årene vært preget av vold, spesielt alvorlig er det i de nordlige områdene mot grensen til USA og i kystområdene. Her kjemper narkokartellene stadig med hverandre og med politiet om kontrollen over områder og narkoruter til USA. Det anslås at narkokartellene årlig transporterer opptil 1500 tonn narkotika til USA og at kartellenes inntekter er på mellom 35 og 45 milliarder dollar årlig. SIDE 4

5 TEMA: HØSTAKSJON Foto: Jesús Villaseca, PLatitudes Press Mellom 2006 og 2012 erklærte daværende president i Mexico, Felipe Calderon, krig mot narkokartellene og omkring soldater ble i disse årene satt inn i narkotikakrigen. Dette hadde ikke den ventede effekten, tvert i mot eskalerte voldsnivået og så mange som kan ha blitt drept. I tillegg er omkring mennesker savnet og FNs høykommissær for flyktninger mener det finnes opp mot 1,6 millioner internt fordrevne i landet. COLOMBIA 50 ÅR MED BORGERKRIG Krigen i Colombia er en av verdens glemte konflikter. Hundretusener har mistet livet, og om lag 5 millioner mennesker er på flukt i eget land. Konflikten står mellom geriljaen, paramilitære, og staten. De illegale aktørene har i stor grad finansiert krigen gjennom produksjon og eksport av kokain. I disse dager forhandles det om en fredsavtale mellom den største geriljaorganisasjonen og regjeringen. Tidligere har forhandlinger med de paramilitære vært gjennomført. Titusenvis av paramilitære soldater la da ned våpnene og ble forsøkt reintegrert i lokalsamfunn over hele landet. De opplevde imidlertid at mulighetene i lokalsamfunnene var få, og en kriminell levevei ble av mange sett på som den eneste veien ut av fattigdommen. Dersom dagens fredssamtaler lykkes vil dette føre til demobilisering av flere tusen geriljasoldater. Det er da grunn til å frykte at noe lignende vil skje igjen. Foto: John S. and James L. Knight Foundation SIDE 5

6 SIDE 6

7 TEMA: HØSTAKSJON VOLDSFOREBYGGENDE ARBEID I LATIN-AMERIKA TEKST: Siri Blaser, programkoordinator Latin-Amerika Myndighetene i voldsutsatte land i Latin-Amerika har i stor grad møtt voldsproblematikken med repressive og militære tiltak. De underliggende, strukturelle årsakene som er med på å skape voldssituasjonen har i liten grad blitt adressert. Sosiale, økonomiske og politiske tiltak er derfor nødvendig om man skal kunne få bukt med den alvorlige voldssituasjonen i regionen. Caritas ønsker å bidra til dette arbeidet og startet i 2012 derfor opp et voldsforebyggende arbeid i Honduras, El Salvador og Mexcio. I tillegg vil vi arbeide med utdanningstilbud for barn og ungdom som lever i konflikt i Colombia. Høstaksjonen vil i år gå til Caritas arbeid i disse landene. UNGDOM ER NØKKELEN I prosjektarbeidet i El Salvador, Honduras og Colombia fokuserer vi spesielt på forebyggende arbeid blant barn og unge mellom 12 og 24 år fra ulike lokalsamfunn, ungdomsgrupper og skoler. I Mexico har vi et særlig fokus på psykososial og annen assistanse til ofre for volden. Unge regnes som de mest sårbare for rekruttering til kriminelle strukturer og er ofte hovedofre for væpnet vold. Lokalsamfunnene de lever i er gjerne fattige og rammet av ulike former for vold, særlig væpnet vold forårsaket av narkobander eller kriminelle ungdomsgjenger. I mangel på andre alternativer er det mange unge, og da særlig gutter, som involverer seg i ulovlig virksomhet. Gjengoppgjørene og kampene mellom narkokartellene etterlater mange drepte og lemlestede ungdommer. Caritas-prosjektene i disse landene retter seg mot ungdom som har blitt ofre for vold, og gir opplæring og støtte slik at disse ikke selv skal bli eller fortsette å være voldsutøvere, men aktivt slutte seg til kampen mot volden. Prosjektene retter seg også mot ungdom i faresonen for å bli voldsutøvere. Gjennom prosjektene ønsker vi å gi disse en mening med tilværelsen utenfor det livet som den organiserte kriminaliteten kan tilby. Dette gjøres gjennom å forbedre kommunikasjon mellom de unge og foreldrene, opprette yrkesrettede og andre utdanningstilbud, tilrettelegging for kulturelle og andre fritidsaktiviteter, og støtte til organisering av lokalsamfunnene. I tillegg inkluderes tiltak rettet mot dem som allerede er rammet av volden. Dette inkluderer blant annet psykososial støtte og juridisk assistanse. I Colombia har demobiliseringen av flere titalls tusen medlemmer av paramilitære og geriljaorganisasjoner hatt uforutsette konsekvenser. Mange av disse er ungdom eller unge voksne og flertallet av dem har bosatt seg i store og mellomstore byer. Her har de begrenset mulighet til å finne anstendig arbeid. I tillegg har deres erfaringer fra konflikten ført til vanskeligheter med reintegrering i samfunnet, og svært mange har valgt en kriminell karriere. Målet med prosjektet i Colombia er derfor å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette vil gjøres gjennom etablering av utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen. I tillegg vil det opprettes lokale ungdomskomiteer som vil arbeide med andre voldsforebyggende tiltak. LANGSIKTIGE LØSNINGER For at regionen skal se en reell langsiktig nedgang i volden må store politiske endringer til. I tillegg til arbeidet med ungdom, ønsker Caritas å bidra til langsiktige politiske løsninger på voldsproblematikken. I Honduras og El Salvador jobber vi derfor med flere av de bakenforliggende, strukturelle årsakene til voldssituasjonen i landene. I både Honduras og El Salvador er det store utfordringer knyttet til svake statlige institusjoner. Eksempler på dette er høy grad av straffefrihet i rettsvesenet, mye korrupsjon og lav tillit til lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi ønsker å styrke demokratiet og demokratiske institusjoner gjennom skolering i demokrati og menneskerettigheter, med vekt på de sivile og politiske rettighetene, og på politisk påvirkningsarbeid. Slik vil vi bidra til å øke kompetansen og kapasiteten i lokalsamfunn og i lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og bidra til at de selv kan følge opp prosesser relatert til voldsproblematikk og brudd på menneskerettighetene. Vi vil dessuten fokusere på en rekke aktiviteter innen anti-korrupsjonsarbeid. Det vil blant annet gjennomføres dialogmøter og opprettes ulike fora hvor sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter møtes for å fremme felles strategier for å begrense omfanget av korrupsjon. I El Salvador vil vi dessuten arbeide med å forbedre matsikkerheten i en rekke lokalsamfunn. I mange av disse er jordbruket både hovedinntektskilde og viktig som kilde til mat. Gjennom å støtte effektivisering og differensiering av jordbruket vil mange mennesker få bedre tilgang til mat og høyere inntekter. Dette vil forbedre mange menneskers livssituasjon og vil på sikt også kunne være med på å redusere rekrutteringen til organisert kriminalitet. ÅRETS HØSTAKSJON GÅR TIL INNTEKT FOR CARITAS VOLDSSFOREBYGGENDE ARBEID I LATIN-AMERIKA! Støtt dette viktige arbeidet ved å gi et bidrag til konto eller via våre nettsider Merk innbetalingen HØSTAKSJONEN SIDE 7

8 VERDENS FLYKTNINGDAG 20. JUNI Foto: Alertnet Verdens flyktningdag ble markert 20. juni. Dagen gir mulighet til ekstra fokus på alle de som har forlatt sine hjem på flukt fra vold, konflikt eller naturkatastrofer. Tall fra 2012 viser en bekymringsverdig trend, det er nemlig flere mennesker på flukt i dag enn det har vært noen andre år siden årtusenskiftet. Ved utgangen av 2012 var totalt 45,2 millioner mennesker på flukt, en økning fra 42,5 millioner i Særlig er det antallet internt fordrevne, mennesker på flukt i sitt eget land, som øker. KARDINAL JAIME ORTEGA BESØKTE NORGE Foto: Caritas Norge I slutten av mai var kardinal og erkebiskop av Havanna, Jaime Ortega, på et ukelangt besøk i Norge. Kardinalen, som også er direktør i Caritas Cuba, besøkte Norge for å diskutere videre samarbeid mellom Caritas Norge og Caritas Cuba, samt å informere om den politiske og økonomiske situasjonen på Cuba. POSTKONFLIKTSTRATEGI LEGGES I COLOMBIA Foto: Mauricio Fernandez Den katolske kirke i Colombia arrangerte i juli et møte der det ble diskutert mulige postkonfliktstrategier i landet. Målet er at kirken skal ha en god strategi klar dersom fredsforhandlingene mellom FARC-EP og myndighetene fører fram. I Colombia er det svært få institusjoner som har en så omfattende tilstedeværelse over hele landet som den katolske kirke og Caritas Colombia. Kirken vil derfor være en viktig aktør i lokal fredsbygging i samarbeid med blant annet Caritas, andre sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale myndigheter. SIDE 8

9 SEMINAR OG RAPPORTLANSERING Foto: Caritas Norge Caritas Norge lanserte 10. juni rapporten Fredsmekling og næringsinteresser hånd i hånd? og inviterte i den forbindelse til et lanseringsseminar. Representanter fra en rekke organisasjoner og fra akademia møtte opp for en gjennomgang av rapporten og debatt. Du kan lese hele rapporten på våre nettsider. KORT & GODT TYFONSESONGEN I GANG PÅ FILIPPINENE Foto: Salacion Pacatang/CRS og Caritas Filippinene Tidlig på morgenen mandag 12. august slo tyfonen Utor, det kraftigste uværet verden har opplevd i 2013, inn over øya Luzon på Filippinene. To personer skal ha mistet livet og flere titalls personer er savnet. Dette markerer begynnelsen på årets tyfonsesong. Caritas Norge støtter en helhetlig og verdig utvikling på Filippinene gjennom vårt humanitære arbeid og vårt freds- og forsoningsarbeid. Vi støtter også hjelpearbeidet i kjølvannet av naturkatastrofer i landet. PRESIDENTKANDIDAT POSITIV TIL KONGOS FREMTID Foto: Caritas Norge - Kongo er et massivt land i hjertet av Afrika som har potensial til å bli en av verdens ledende økonomier, mener den kongolesiske politikeren Vital Kamarhe som besøkte Caritas Norge 7. august. Kamarhe er leder for partiet UNC (Union pour la National Congolaise) og er en av de viktigste opposisjonspolitikerne i DR Kongo. Les mer om disse sakene på SIDE 9

10 Foto: Caritas Norge UTFORDRINGENE STÅR I KØ TEKST: Aina Østreng, programkoordinator Afrika UGANDA Innbyggere: ca 35 millioner Areal: km² President: Yoweri Museveni Hovedstad: Kampala Andel fattige: 38 % (< $ 1,25 USD pr dag, 2009) Plass på HDI: 161 (av 186) (Human Development Index) Forventet levealder: 54,5 år Kilde: UNDP Olje kan både være en velsignelse og en kilde til konflikt. I landsbyen Nyahaira, i Hoimadistriktet ved Lake Albert i Uganda bor det flere tusen mennesker som går en usikker fremtid i møte. De er bosatt i et område der myndighetene vil bygge et oljeraffineri. FÅR IKKE KORREKT INFORMASJON En hovedutfordring er mangelfull informasjon. I mars 2012 fikk lokalbefolkningen besøk av representanter for myndighetene som informerte dem om at nettopp deres område var plukket ut som ideelt for konstruksjon av et oljeraffineri på grunn av flatt terreng og nærhet til vann. Store landområder har blitt øremerket av myndighetene til bygging av raffineriet og det anslås at nærmere personer vil bli tvangsflyttet. Befolkningen har fått tilbud om jord et annet sted eller pengekompensasjon. - Noen fortalte oss at vi måtte velge mellom penger eller å bli flyttet til Karamoja, forteller Esther, en av beboerne i området. Karamoja nord-øst i landet er en region befolket av krigsnomader, og klimaet preges av både ekstrem tørke og voldsomt regn som lett fører til oversvømmelser. I følge Esther valgte derfor flesteparten pengekompensasjon. - Jeg vil ikke bo i Karamoja. Det er en region med fiendtlige mennesker og et vanskelig klima for å drive jordbruk, forteller hun. Det viste seg imidlertid at informasjonen om mulig flytting til Karamoja ikke stemte. Lokalbefolkningen har ikke fått en endelig tidsplan for arbeidet, noe som gjør det vanskelig å planlegge til livets opphold. - Jeg har bodd her hele livet og har plantet frukt og grønnsaker som jeg forer familien med, men nå vet jeg ikke hvilke grønnsaker jeg bør prioritere. Mange familier har sluttet å dyrke kassava fordi de ikke vet hvor lenge de blir boende og dette har ført til matmangel, forteller Esther. OPTIMISTISKE TIL OLJEN Til tross for mangelen på informasjon er de fleste i befolkningen positive til oljefunnene. - I andre land som har funnet olje har hele befolkningen fått det bedre, så vi er veldig glade for oljen, sier Ochaya, en annen beboer i området. SIDE 10

11 Flere undersøkelser viser at de fleste av innbyggerne rundt Hoima er enig med Ochaya. Men, Ochaya legger til at myndighetene må hjelpe lokalbefolkningen med å forvalte eventuelle pengekompensasjoner. - Vi trenger råd om hvordan vi skal bruke pengene vi får, sier han. Ochaya har, som det store flertall i Nyahaira, verken utdanning eller erfaring med å forvalte store pengesummer. FARE FOR MAKTMISBRUK At oljefunn fører med seg utfordringer er ikke noe nytt. Mange med maktposisjoner ser muligheten til å tjene litt ekstra i slike tilfeller, som for eksempel ved storstilte oppkjøp av land. - Flere myndighetspersoner som ikke har røtter her har den siste tiden kjøpt opp land kun for å få kompensasjon, forteller Esther. Beskyldninger om tyveri av land er et velkjent problem i regionen. Det har blant annet versert rykter om at folk i kretsen rundt President Yoweri Museveni er involvert i oppkjøp og salg av land der det kan være olje. Caritas Hoima arbeider for å skaffe listene over oppkjøpt land i området, men det er ofte mange salgsledd og vanskelig å spore kjøpene tilbake til korrupte myndighetspersoner. HVA ØNSKER LOKALBEFOLKNINGEN? Olje betyr penger, og penger fører med seg mange aktører med ulike interesser. Uganda står overfor en rekke utfordringer på grunn av oljen, men for lokalbefolkningen i Kabaale handler det i hovedsak om å få god og riktig informasjon og at deres rettigheter blir ivaretatt. - Disse firmaene holder til i Kampala og vet ingenting om vår kultur. De kan ikke bare komme hit. Vi vil at de skal ha lokale kontorer i Hoima slik at vi kan få kontakt med dem, forteller Esther. Det er særlig viktig å sikre at sårbare gruppers rettigheter blir ivaretatt. Mest av alt vil Esther, Ochaya og resten av lokalbefolkningen ha nok mat til å brødfø familiene sine, ha råd til å sende barna på skole, tilgang til arbeid og en viss forutsigbarhet. UTVIKLINGSARBEID: UGANDA STØTT CARITAS ARBEID I UGANDA I Uganda arbeider Caritas for å redusere fattigdom og å styrke folks samfunnsbevissthet. Du kan støtte dette arbeidet ved å gi et bidrag til vår gavekonto , Merk innbetalingen Uganda. Du kan også gi en gave online og lese mer om vårt arbeid i Uganda på Foto: Caritas Norge FAKTA: I 2006 bekreftet ugandiske myndigheter at det fantes oljeforekomster for kommersiell utvinning. Tre oljelover skal regulere oljeindustrien. To av disse er vedtatt av parlamentet. Uganda var i 2011 den største mottakeren av Norges Olje for Utvikling program med 48 millioner kroner. SIDE 11

12 SYRIA Innbyggere: ca 21 millioner Areal: km² President: Bashar al-assad Hovedstad: Damaskus Antall drept siden april 2011: ca Antall internt fordrevne: 4 millioner Antall flyktninger i nabolandene: 1,7 millioner Kilde: Caritas Internationals Foto: Bo Yaser SIDE 12

13 NØDHJELP: SYRIA SYRIA EN HUMANITÆR KRISE TEKST: Knut Andreas O. Lid, utenlandskoordinator Foto: Sam Tarling - Caritas Sveits Foto: Sam Tarling - Caritas Sveits Foto: Eoghan Rice - Trócaire Etter to år med konflikt er situasjonen i Syria nå mer alvorlig enn noensinne. Det som i 2011 startet som fredelige demonstrasjoner har i løpet av kort tid utviklet seg til en av verdens mest alvorlige borgerkriger. FREDELIGE DEMONSTRASJONER BLE TIL BORGERKRIG Borgerkrigen i Syria startet som fredelige demonstrasjoner under den arabiske våren i Demonstrantene ønsket mer åpenhet og demokrati og krevde at president Bashar al-assad skulle gå av. Myndighetene forsøkte å stanse demonstrasjonene, noe som viste seg å ikke være enkelt. Stadig sterkere og mer voldelige virkemidler ble tatt i bruk av myndighetene utover våren og sommeren Også opprørerne bevæpnet seg, og volden eskalerte. Ved årsskiftet 2011/2012 hadde konflikten utviklet seg til en reell borgerkrig. Assad s motstandere er mangfoldige. Konflikten går langs politiske, etniske, religiøse og familiære skillelinjer. Koordineringen mellom motstandsgruppene er svak, og makten samles nå stadig mer hos de mest militante gruppene som kan vise styrke på slagmarken. En fredelig løsning på konflikten virker fjern. KREVENDE NØDHJELPSARBEID Siden opptøyene begynte i 2011 regner FN med at over mennesker har blitt drept. Opp mot 7 millioner mennesker har behov for akutt hjelp i Syria, nærmere 30 % av Syrias befolkning. 4 millioner av disse er internt fordrevne. I tillegg har om lag 1,7 millioner syrere flyktet ut av landet og befinner seg nå i nabolandene. Caritas støtter nødhjelpsarbeid rettet mot syriske flyktninger i Libanon og har også prosjekter inne i Syria. I Libanon er flyktningsituasjonen uoversiktlig, men i følge FN kan opp mot en halv million syrere ha flyktet til landet. Dette er mennesker som har mistet alt og som har et desperat behov for hjelp. Å tilby husly, medisinsk assistanse, mat og andre livsnødvendige artikler, samt å gi flyktningbarn tilgang til skolegang prioriteres. Krisen vokser for hver dag som går. Mange har fått hjelp gjennom arbeidet til Caritas, men behovene er økende. I Syria samarbeider vi med Caritas Syria, Caritas Libanon og Jesuit Refugee Services for å bistå de internt fordrevne i landet. Vi fokuserer på å dekke de mest grunnleggende behov som mat og rent drikkevann. Hoveddelen av prosjektet vil hjelpe internt fordrevne som oppholder seg i Aleppo, Homs og Idlib. På grunn av sikkerhetssituasjonen i området har tilgangen til mat blitt vanskeligere og prisene på mat har økt betraktelig. Totalt vil det gjennom prosjektet bli delt ut matrasjonspakker. Al Mukhales-senteret i Homs er et annet tiltak som støttes av Caritas Norge. Homs har vært en av byene i Syria med størst tilstedeværelse av opprørsstyrker og blir av enkelte kalt revolusjonens hovedstad. Dette har ført til at Homs i over ett år har vært under beleiring. Regjeringsstyrkene, som hevder at de prøver å bekjempe terrorister og væpnede gjenger, beskyter byen med tungt artilleri, bombekastere og raketter. Mange sivile er fanget i kryssilden, og opprørerne mener regjeringssoldatene regelmessig hindrer humanitærhjelp som medisiner, mat og vann i å komme fram til sivilbefolkningen. Det har i lengre tid vært harde og regelmessige kamper i Homs, med trefninger stort sett hver dag. Dette har ført til at det sannsynligvis har blitt drept flere i dette området enn noe annet sted i Syria. I denne fortvilte situasjon er Al Mukhales-senteret svært viktig. Senteret fungerer som et samlingspunkt og skole for barn i Homs. Dette er svært viktig akkurat nå når landets infrastruktur har brutt nesten fullstendig sammen. Senteret ble startet som et pilotprosjekt i april 2012, og det er nå 475 barn som får skoletilbud og psykososial hjelp der. I tillegg har senteret en egen enhet for tyve psykisk utviklingshemmede barn. SYRIAS BEFOLKNING TRENGER DIN HJELP! Støtt Caritas arbeid i Syria ved å gi et bidrag til konto Merk innbetalingen Syria. Du kan også lese mer om vårt arbeid i landet og gi et bidrag online på SIDE 13

14 INFOSENTER FOR ARBEIDSINNVANDRERE ÅPNET I BERGEN TEKST: Kristian Jahren Øvretveit, Kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge Tidlig i sommer kom beskjeden om at det i høst åpnes et informasjonssenter for arbeidsinnvandrere i Bergen. Senteret vil stort sett fungere på samme måte som infosenteret i Oslo og har som mål å hjelpe arbeidsinnvandrere med å orientere seg raskt og godt om sine reelle muligheter i Norge. I august møtte jeg en av initiativtakerne til det nye infosenteret i Bergen, Anneline Mellin-Olsen, da hun besøkte infosenteret i Oslo. Jeg ville gjerne vite mer om tiltaket som starter opp i Bergen og om menneskene bak dette. SOMMERFUGLER I MAGEN Det er en engasjert bergenser som setter seg ned sammen med meg for en prat om det nye infosenteret i Bergen. Jeg er veldig spent og har litt sommerfugler i magen, forteller Anneline Mellin-Olsen. Vi har jo jobbet med dette en stund, men fra vi fikk beskjed om at vi mottar bevilgning fra staten tidligere i sommer har alt gått veldig fort, sier hun. Med vi mener hun Caritas-gruppen i St. Paul menighet, og da spesielt henne selv og Øystein Bildt, som er leder av Caritasgruppen i Bergen. Sammen har de to drevet med infoarbeid til arbeids- innvandrere på ad hoc-basis de siste årene, etter at sognepresten i St. Paul menighet begynte å motta henvendelser fra mennesker som ønsket hjelp til å komme i gang i Norge. Samtidig har Caritasgruppen arrangert norskkurs for innvandrere. I høst vil kurstilbudet bestå av to klasser på omtrent elever som undervises én gang i uken. Kursene har vært svært populære og plassene har blitt fylt på svært kort tid. Når infosenteret for arbeidsinnvandrere åpner vil den engasjerte gjengen i Caritas Bergen kunne gi mer helhetlig informasjon for de som prøver å etablere seg i Norge. Basert på pågangen til norskkursene, samt erfaringene ved infosenteret i Oslo er det naturlig å forvente at også infosenteret i Bergen vil bli et populært tiltak. En viss usikkerhet er det allikevel å spore hos Anneline. Vi vet jo ikke hvor mange som vil komme. Vi har ikke drevet noen form for markedsføring så langt, forteller hun. BEHOV FOR FRIVILLIGE Etter åpningen av senteret 2. september vil det holdes åpent to ganger i uken og det vil til en hver tid være minst tre rådgivere tilgjengelig for de besøkende. Dette vil stort sett være frivillige, samt at en person vil være ansatt i en 40 % stilling. Til tross for at om lag 20 har meldt seg som frivillige er det stadig behov for flere. Vi trenger alltid flere frivillige, forteller Anneline. På spørsmål om hvilke egenskaper de frivillige bør ha, forteller hun at det er viktig med språkkompetanse og at man har en seriøs tilnærming til arbeidet. Samtidig er medmenneskelighet veldig viktig, sier hun. Man møter mennesker i en vanskelig situasjon og da må man kunne balansere det å gi ærlige og konkrete tilbakemeldinger med ydmykhet og medfølelse, fortsetter hun. Under besøket på senteret i Oslo har hun fulgt arbeidet til flere av de ansatte og frivillige og har blitt imponert av innsatsen som gjøres. De er veldig dyktige på senteret i Oslo, jeg håper virkelig at vi klarer å få til samme kvalitet på arbeidet i Bergen, avslutter Anneline. SIDE 14

15 CARITASNYTT INFOSENTERET I BERGEN Åpnet: 2. september 2013 Besøksadresse: Robin Hood huset, Magnus Barfots gate 22, 5015 Bergen Åpningstider: Mandager: / Torsdager: Telefon: E-post: Ved senteret får arbeidsinnvandrere hjelp innen områder som: det norske arbeids- og boligmarked, juridiske spørsmål knyttet til arbeid og bolig, informasjon om helse- og sosialtjenester, norskkurs og annet. STØTT CARITAS ARBEID I NORGE Både på infosenteret i Bergen og på infosenteret i Oslo er det behov for flere frivillige. Om du ønsker å arbeide frivillig på et av disse sentrene kan du ta kontakt med oss på e-post: (infosenteret i Oslo) eller (infosenteret i Bergen) Sentrene har også behov for økonomisk støtte og bidrag mottas derfor med stor takk! Om du ønsker å gi et bidrag til infosentrene kan du benytte kontonummer Merk innbetalingen Infosenter. SIDE 15

16 B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 9277 Grønland 0134 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender med opplysninger om den nye adressen. BIDRA TIL ARBEIDET FOR EN MER RETTFERDIG VERDEN - Støtt Caritas Norge! Caritas Norge har flere aksjoner gjennom året som det er mulig å støtte. I tillegg kan du støtte Caritas nødhjelpsarbeid i forbindelse med kriser, du kan gi et bidrag direkte til våre prosjekt eller gi et generelt bidrag til Caritas. For å gi et bidrag til Caritas kan du benytte deg av kontonummer , eller gi et bidrag online på Her finner du også mer informasjon og hvordan du kan støtte Caritas Norge. Det er også mulig å registrere seg som fast giver til Caritas Norge. Som fast giver vil du bidra til å gi Caritas stabile og forutsigbare inntekter. Du kan selv velge hvor mye og hvor ofte du vil gi. Gjennom avtalegiroordningen vil banken din sørge for at ditt bidrag betales på riktig dato og med riktig beløp. Om du ønsker det, vil du få en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for ditt neste bidrag. På denne måten har du full oversikt og kan stoppe betalingen før kontoen belastes, dersom du skulle ønske det. Om du ønsker å bli fast giver kan du ta kontakt med Caritas Norge på telefon eller på e-post Uansett hvordan du velger å gi, kan du stole på at pengene når fram til dem som trenger det mest! Midler 100 % Adm. 6 % Innsamling 3 % Formål 91 % -: -: = KONTAKTINFORMASJON: Tlf: Gavekonto: POSTADRESSE: Caritas Norge Postboks 9277 Grønland 0134 Oslo BESØKSADRESSE: Caritas Norge Storgata 38 (inng. Hausmansgate) 0182 Oslo SIDE 16

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Caritasinfo. Høstaksjonen 2012: Matsikkerhet i DR Kongo. Caritas. Norge. Filippinene Kongo El Salvador 5/SEPTEMBR 2012

Caritasinfo. Høstaksjonen 2012: Matsikkerhet i DR Kongo. Caritas. Norge. Filippinene Kongo El Salvador 5/SEPTEMBR 2012 Caritasinfo 5/SEPTEMBR 2012 Høstaksjonen 2012: Matsikkerhet i DR Kongo Caritas Norge Filippinene Kongo El Salvador leder Kjære Caritas-venn, «What s in it for me?» har blitt et motespørsmål. Det stilles

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012 Caritasinfo 4/august 2012 Utfordringer på Filippinene Uganda DR Kongo Norge leder Kjære leser, Det er gått ett år siden jeg startet som generalsekretær i Caritas - ett år fylt av mange nye inntrykk og

Detaljer

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød

CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013. - Gi oss vårt daglige brød CARITAS info 4/2013 ADVENTSAKSJONEN 2013 - Gi oss vårt daglige brød LEDER KJÆRE CARITAS-VENN Vi går nå inn i adventstiden, og det nærmer seg jul. For noen er de neste ukene preget av stress, med juleforberedelser

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

CARITAS norge 2013. ÅrsRAPPORt

CARITAS norge 2013. ÅrsRAPPORt CARITAS norge 2013 ÅrsRAPPORt ÅRSRAPPORT 2013 KJÆRE CARITAS-STØTTESPILLERE I januar 2014 offentliggjorde magasinet Kapital sin rangering av de mest effektive bistandsorganisasjonene i Norge i 2013. Caritas

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd.

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. CRO MBALE RAPPORT 2012 Gatebarna i Uganda står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. PROSJEKTNAVN: Child Restoration Outreach Mbale LAND: Uganda SAMARBEIDSPARTNER:

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

notebook. January 09, onsdag

notebook. January 09, onsdag onsdag 8. januar 2014 1 Hva gjør nordmenn om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Norge? Hva gjør man i Afrika om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Afrika? 2 3 TEST vinterklær 4 Forhandler om fred

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt

CARITAS norge 2012. ÅrsRAPPORt CARITAS norge 2012 ÅrsRAPPORt ÅRSRAPPORT 2012 KJÆRE CARITAS-VENN 2012 var et innholdsrikt år. Som du vil se av denne årsrapporten, har vi arbeidet godt på flere områder. Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

CARITAS InFO 2/ 2015 TEMA: MIGRASJON. 60 millioner mennesker på flukt

CARITAS InFO 2/ 2015 TEMA: MIGRASJON. 60 millioner mennesker på flukt CARITAS InFO 2/ 2015 TEMA: MIGRASJON 60 millioner mennesker på flukt 1 60 millioner mennesker på flukt 1 LEDER Kjære Caritas-venn Dette nummeret av Caritas INFO er viet migrasjon som tema. Migrasjon betyr

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige Naturkriminaliteten har økt voldsomt i omfang, og må håndteres som et spørsmål som handler om global sikkerhet. Naturkriminaliteten er en reell trussel mot utvikling i mange land, og kan føre til at blant

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 224 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 224 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:43 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Vår del av verden var for ganske kort tid siden et sted preget av stor optimisme.

Vår del av verden var for ganske kort tid siden et sted preget av stor optimisme. Tor-Arne Solbakken: Dialogkonferanse 4. desember 2015 1 Kamerater! Kjære venner! Vår del av verden var for ganske kort tid siden et sted preget av stor optimisme. Optimismen etter Berlin-murens fall. Optimismen

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Tilleggsinformasjon til bakveggen

Tilleggsinformasjon til bakveggen 1 Tilleggsinformasjon til elementer på bakveggen i Det magiske klasserommet. Her finner du tilleggsinformasjon til enkelte av elementene på veggen bak i klasserommet. Det er meningen at elevene skal utforske

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole. ABC redder barna

43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole. ABC redder barna 43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole ABC redder barna Felicia Webb Da jeg var yngre var det mye kamper. Mens krigen pågikk fikk jeg ikke lov å gå på skolen på grunn av faren

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Asyl og migrasjon Øvelse 1, del 1 Deltakerne deles inn i grupper og mottar instruksjoner som gjør det mulig å gjennomføre øvelsen. DEFINISJONER TIL BRUK I GRUPPEARBEIDET 1) En flyktning er

Detaljer

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Er de egentlig fattige? Er det mulig å tjene penger på tigging? Går pengene

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Kjære Caritas-venn ÅRSRAPPORT 2014

Kjære Caritas-venn ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Kjære Caritas-venn Den 11. og 12. november i 2014 feiret Caritas Norge sitt 50-årsjubileum. Siden 1964 har Caritas Norge arbeidet aktivt for å hjelpe flyktninger, fattige

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref.

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Oslo, 15.05.2015 Høringsuttalelse endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008 Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Årsregnskap 2008 1 20.03.2009 A KTIV ITETSREGNSKA P 2008 CA RITA S NORGE

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 17.08.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

På demokratiets vente

På demokratiets vente BURMA På demokratiets vente 140.000 burmesiske flyktninger sitter i thailandske flyktningleire og venter på fred i hjemlandet. Av Marte Graff Jenssen (tekst) og Rune Eraker (foto), Mae Sot, Thailand [motstandskamp]

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

z Livet som flyktning z

z Livet som flyktning z OKTOBER 2015 z Livet som flyktning z Som nevnt tidligere er jeg i Norge nå og har en rundreise til forskjellige steder og menigheter i landet, hovedsakelig innenfor DFEF, og det har vært spennene! Men

Detaljer

TUSEN PISKESLAG FOR NETTSIDE

TUSEN PISKESLAG FOR NETTSIDE TUSEN PISKESLAG FOR NETTSIDE RAIF BADAWI SAUDI-ARABIA RAIF BADAWI SAUDI-ARABIA Raif Badawi grunnla nettsiden Saudi Arabian Liberals. Det kostet ham 10 år i fengsel og tusen piskeslag. Badawi ble arrestert

Detaljer

Presentasjon av hjelpeprosjektet Syriahjelpen 3l Landsbyen Sheikh Mustapha.

Presentasjon av hjelpeprosjektet Syriahjelpen 3l Landsbyen Sheikh Mustapha. Presentasjon av hjelpeprosjektet Syriahjelpen 3l Landsbyen Sheikh Mustapha. Et privat ini*a*v som er et resultat av nordmenn(torbjørn Askevold og Inger Raagholt) som har bodd og reist i Syria og kommet

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER.

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. SOS -BARNEBYER HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. FILOSOFI: DET BLIR IKKE FRED I VERDEN BARE VED AT NOEN POLITIKERE SETTER SINE SIGNATURER PÅ ET STYKKE PAPIR SOM DE KALLER

Detaljer

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon?

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Spiller biblioteket en rolle med hensyn til å hjelpe innvandrerkvinner til å bli integrert i det norske samfunnet?? Hva er denne rollen? Hvordan tar innvandrerkvinner

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Litt fra ungdomsturen i sept. Offisiell åpning av den nye lekeplassen. Ny medarbeider ved House of mercy Litt om juleaksjonen

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer