RAPPORT FRA DEN 12. NASJONALSESJONEN I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA DEN 12. NASJONALSESJONEN I"

Transkript

1 RAPPORT FRA DEN 12. NASJONALSESJONEN I 1

2 EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE LILLEHAMMER SEPTEMBER

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 2. MÅLSETNINGER 3. REGIONAL REPRESENTASJON 4. FORBEREDELSER OG PLANLEGGING 4.1. KOMITÉTEMA 4.2 LOKALER 5. GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET 5.1 ALUMNI TRAINING 5.2 TEAMBUILDING 5.3 KOMITÉARBEID 5.4 PLENUMSDEBATTEN GENERAL ASSEMBLY (GA) 5.5 SOSIALT 5.6 LÆRERPROGRAMMET 5.7 SESJONSAVIS 5.8 AVSLUTNINGSSEREMONI 6. ØKONOMI 7. JURYENS KJENNELSE 8. AVSLUTNING 3

4 1. INNLEDNING Denne rapporten er en redegjørelse av den tolvte nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament (EYP) Norge. Rapporten tar for seg planleggingsfasen, gjennomføringen og resultatene av sesjonen. Under sesjonen deltok det 23 norske videregående skoler. Som et ledd i en utvekslingsavtale mellom EYP Tyskland og EYP Norge var også en tysk skole invitert, som deltok med en lærer og syv elever. I tillegg til skolene hadde vi 23 norske ungdomsledere, samt 17 ungdomsledere fra våre europeiske søsterorganisasjoner. Disse kom fra Sverige, Belgia, Sveits, Spania, Østerikke, Ukraina, Storbritannia, Kypros og Tyskland. Totalt samlet vi 162 personer til den tre dager lange samlingen. Internasjonal deltakelse styrker ikke bare det faglige nivået på konferansen, men sikrer også at språkdisiplinen med engelsk som arbeidsspråk opprettholdes. Tall fra lærerne viser at over 1537 elever var involvert i forberedelsene til sesjonen på de forskjellige skolene (på nåværende tidspunkt mangler vi tall fra tre skoler). EYP er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skolen. Den overordnede målsetningen er å forbedre elevenes forståelse av, og interesse for internasjonale og europeiske problemstillinger. Gjennom diskusjon og dialog setter man demokrati- og kulturforståelse i fokus. Tilbakemeldinger fra lærere og elever viser at EYP fungerer som et unikt supplement til den daglige klasseromsundervisningen. Resultatet er økt forståelse og et bredere perspektiv på verdenssamfunnet, samtidig som de fleste har et stort læringsutbytte. Dette gir organisasjonen og selve sesjonen stor egenverdi. 2. MÅLSETNINGER Hovedformålet med nasjonalsesjonen er at den, i tillegg til å fungere som uttakssesjon for de internasjonale sesjonene, skal ha egenverdi for alle elevene. Derfor nedtones konkurranseelementet, med økt fokus på sosialt og faglig utbytte. Vi ønsker at elevene skal opparbeide seg bedre kunnskaper om europeiske og internasjonale problemstillinger, slik at de får en økt forståelse for samarbeid, fredsprosesser og samhandling mellom ungdom i Europa. Nasjonalsesjonen er slik vi ser det en viktig arena for diskusjoner rundt Europa og internasjonal politikk, uten at man havner i den klassiske debatten for eller mot norsk EU-medlemskap. Erfaringene våre tilsier at programmet under konferansen virker faglig stimulerende for både elever og lærere. Dette fører igjen til økt lærelyst og engasjement som 4

5 de tar med seg tilbake til skolehverdagen. Alumniforeningen i EYP Norge (EYPNAA) har som organisasjon en målsetning om å utvikle seg som organisasjon. Herunder økt medlemsaktivitet med flere aktiviteter og arrangementer over hele landet. Med dette er det en utvikling av Regionale sesjoner, hvor skoler kan delta med fler elever i gangen. I 2014 arrangerte vi tre regionalsesjoner, i Trondheim, Bergen og Oslo. Vi ser at medlemsaktiviteten øker, særlig i form av flere søknader fra norske ungdomsledere i år enn tidligere. Nasjonalsesjonen er i så måte en viktig rekrutteringsarena, samtidig som den opprettholder mye av engasjementet i organisasjonen. Nasjonalsesjonen bidrar også til å heve kompetansenivået, prestasjonene og det faglige nivået til alumniforeningens medlemmer. Dette gjør det igjen lettere å påta seg nye utfordringer og oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom medlemskap i EYPNAA får medlemmene våre et godt innblikk i organisasjonsarbeid, samtidig som man fungerer som en døråpner for norske skoleungdom til Europa. 3. REGIONAL REPRESENTASJON Også i år gjennomførte vi et helnasjonalt uttak, der alle skoler i landet med studiespesialisering eller IB-linje mottok invitasjonsbrev i januar/februar Vi mottok 30 søknader. Basert på skolens søknader og en prioritering av nye skoler, ble følgende skoler invitert til sesjonen: Akershus: Buskerud: Hordaland: Nord-Trøndelag: Nordland: Oppland: Oslo: Rogaland: Sogn og Fjordande: Sør-Trøndelag: Troms: Eikeli vgs. og Nes vgs. Drammen vgs., Kongsberg vgs. og St. Hallvard vgs. Amalie Skram vgs. og St. Paul gymnas Steinkjer vgs. Narvik vgs. Lillehammer vgs Kristelig Gymnasium, Oslo Katedralskole og Kongshavn vgs St. Olav vgs. Firda vgs. Heimdal vgs., Thora Storm vgs., Røros vgs og Trondheim Katedralskole Kongsbakken vgs. 5

6 Vest-Agder: Østfold: Kristiansand Katedralskole Gimle og Mandal vgs. Askim vgs. Vi mottok også søknad fra Nesbru vgs (Akershus), Voss gymnas (Hordaland), Ole Vig vgs (Nord-Trøndelag), Levanger vgs (Nord-Trøndelag), Nord-Gudbrandsdal (Oppland), Sandnes vgs (Rogaland) og Melhus vgs (Sør-Trøndelag). Stavanger katedralskole var også tatt ut til deltagelse, men måtte avlyse deltagelse på grunn av streiken som pågikk i forkant av sesjonen. Vi kontaktet tre skoler som vi trodde hadde mulighet til å stille på kort varsel. Dessverre kunne verken Levanger vgs, Melhus vgs eller Nesbru vgs delta på så kort varsel. Hver enkelt skole var selv ansvarlig for å velge ut fire elever og en medfølgende lærer. 4. FORBEREDELSER OG PLANLEGGING Forberedelsene til sesjonen startet i oktober EYPNAA-styret hadde hovedansvaret for prosessen, men var godt assistert både av Nasjonalkomiteen for EYP Norge. Gjennom god dialog fikk vi innspill på prosjektutforming, konkrete programposter, og faglig kontroll på de akademiske og pedagogiske aspektene ved arrangementet. Organisasjonen hadde et ønske om å returnere til Lillehammer som sesjonsby. Lillehammer er en by hvor man har mange gode kontakter og gode erfaringer med for denne typen arrangement. Dette var noe Prosjektleder var enig i. Skoledelegasjonene ble informert om deltagelse i mars, og ble senere oppfulgt regelmessig ved hjelp av telefon, e-post og informasjon på hjemmesiden vår. Dette gjorde at skolene hadde cirka fem måneder til å organisere deltakelsen (sommerferie ikke inkludert), samtidig som vi hadde god kontroll på oppfølgingen. Noe utfordrende ble det med streiken som pågikk på høsten, men vi fikk etter hvert samlet all informasjon og var klar til å motta alle skolene KOMITÉTEMA Det er en målsetning at alle komitétemaer skal være knyttet til målene i lærerplanen for samfunnskunnskap, samfunnsøkonomi, historie, politikk og menneskerettigheter og til dels 6

7 språk og realfag. Det har vært en målsetting de siste årene å prøve inkludere mer realfag, da med fokus på naturfaget (miljø, bioteknologi og forskning). Ved en workshop arrangert av EYPNAA for medlemmer i februar i Oslo, begynte man med utarbeidingen av tema. Det er viktig for oss å inkludere medlemmene utenfor styret. Det ble samlet inn ideer til tema, og noen forslag ble utformet samme dagen. For å sikre akademisk kvalitet og god spredning samlet EYPNAA 10 ulike komitétemaer, før lærerne og alumni i Nasjonalkomiteen kontrollerte dekningsgraden og bisto i valg av tema. For å hjelpe skolene i forberedelsesfasen ble det utarbeidet et «starter-kit» med linker til informasjon, nøkkelord og en liten beskrivelse av tema. Senere i prosessen ble også et informasjonshefte sendt til skolene med beskrivelser og et sammendrag av den viktigste informasjonen om de ulike temaene. Dette heftet var utviklet av ungdomslederne som leder komiteene under konferansen. Dette var et supplement til skolenes eget forberedelsesarbeid. 4.2 LOKALER Teambuilding og overnatting for delegatene fant sted på Birkebeineren Hotel and Appartments. Birkebeineren ble også brukt til Norwegian Village onsdag kveld. Komitearbeidet på torsdagen, ble avholdt på Radisson Blu Hotel, bare fem minutter fra Birkebeineren. Torsdags kveld tilbrakte vi på Plan B, en ungdomsklubb i Lillehammer. Her ble det avholdt en Mock Debate for å gi delegatene en morsom innføring i de parlamentariske prosedyrene de ville møte dagen etter, samt at en gruppe av ungdomslederne hadde laget et sosialt program for resten av kvelden. Årets Plenumsdebatt (General Assembly) ble avholdt på Maihaugen. I år hadde vi to åpningstalere, både ordfører i Lillehammer kommune, Espen Granberg Johnsen, og Julien Bourrelle, grunnlegger av organisasjonen MONDÅ. 5. GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET 5.1 ALUMNI TRAINING Tirsdag ettermiddag og onsdag morgen ble brukt til å forberede ungdomslederne til de kommende dagene. Det ble først kjørt en felles økt med teambuilding for alle. Deretter gikk man over i de teamene man skulle jobbe i under sesjonen for å få en mer målrettet oppkjøring knyttet til de spesifikke rollene og oppgavene. Rollene er fordelt mellom Chairs 7

8 (komiteledere), Journalister og Organisatorer. Styret i EYPNAA er av den oppfatningen av at en dag med mental, teoretisk og praktisk forberedelse av ungdomslederne er med på å heve kompetansenivået, trygghetsfølelsen og dermed prestasjonene. 5.2 TEAMBUILDING Tidlig onsdags ettermiddag ankom skoledelegasjonene Birkebeineren. Vi åpnet konferansen med en lett lunsj, før vi gikk utendørs for en felles teambuilding. Etter dette fortsatte lærerne med en egen teambuilding, mens delegatene ble fordelt på sine respektive komiteer. Hver komité besto av elever, og ble ledet av en til to erfarne komitéledere. Elevene fra samme skole blir fordelt i ulike komitéer, da vi har erfart at dette gir større personlig utvikling og økt læringsutbytte, samtidig som man får de utfordringene en ukjent gruppe bringer med seg. Teambuilding er en viktig prosess som bidrar til at delegatene blir bedre kjent med hverandre, føler trygghet i gruppen, og videre at de blir bedre kjent med EYP som læringskonsept. De erfarne komitélederne bruker et vidt spekter av leker og oppgaver for å endre elevene fra enkeltindivider til én dynamisk gruppe. En vellykket teambuilding legger grunnlaget for det videre komitéarbeidet. 5.3 KOMITÉARBEID Komitéarbeidet er selve kjernen i EYP. Det er her delegatene erfarer hvordan diskusjoner om politiske problemstillinger kan arte seg. De lærer betydningen av konsensus, og videre hvordan man som gruppe må jobbe sammen for å skape en konsensusbasert resolusjon. Dette krever ikke bare at delegate selv er faglig forberedt, men også at de evner å fremstille logiske argumenter, lytte til de andre medlemmene og til slutt enes om det de mener er den beste løsningen. Hvordan komitéarbeidet gjennomføres avhenger av den enkelte komitéleder. Likevel er det vanlig å begynne med en idémyldring der alle ideer skrives ned. Deretter grupperer man forslagene som er kommet frem før diskusjonene starter. Etter en dag med komitéarbeid formuleres delegatenes synspunkter på problemstillingen i tråd med parlamentariske standarder for resolusjonsskriving. Selve resolusjonen består av to deler en 8

9 introduksjonsdel der man redegjør for bakgrunnen for problemstillingen og hvilke fakta man har lagt til grunn. Del nummer to, den operative delen, inneholder komiteens forslag til løsninger. Hver enkelt resolusjon er et resultat av elevenes egne meningsytringer. Det er svært givende å se hvordan elevene jobber seg gjennom problemstillingen, og videre den utviklingen de har både som enkeltindivider og gruppe. Dette er en viktig drivkraft for oss som årlig legger ned flere hundre timer i frivillig innsats for både planlegging og gjennomføring av arrangementet. Vi ser elever som legger ned en stor innsats, samtidig som de får kunnskap til nye arbeidsmåter og økt kunnskap om europeiske og internasjonale problemstillinger. 5.4 PLENUMSDEBATTEN GENERAL ASSEMBLY (GA) Etter at delegatene i komitéarbeid har arbeidet med et spesifikt tema, skal de under General Assembly presentere sin problemstilling for de andre komiteene, diskutere denne gjennom taler og en åpen debatt, før de til slutt voterer for eller mot resolusjonen. Mens diskusjonene rundt eget tema krever dybdekunnskaper om dette, er man i General Assembly avhengig av en generell kjennskap til samtlige temaer for å kunne bidra til en konstruktiv og saklig debatt. General Assembly er den formelle delen av konferansen, der både kleskoden, språket og prosedyrene følger standarden til Europaparlamentet. Dette skaper en formell, men energisk atmosfære, som igjen hever det faglige nivået. 5.5 SOSIALT En EYP-sesjon er ikke bare hardt arbeid og formelle prosedyrer. Det sosiale er også et viktig aspekt når man samler en så stor mengde ungdommer. Derfor gjennomfører vi blant annet Norwegian Village en programpost som åpner for at skoledelegasjonene kan presentere sitt hjemsted i form av klesdrakter, mat, presentasjoner og lignende. Også i år la skolene mye prestisje i å presentere sin region, dersom man tar mengden bunader, mat, bilder og lignende som et mål på et vellykket arrangement. Etter komitéarbeid og middag torsdag kveld gjennomførte vi Mock debate på Plan B. Mock debate er ment som en morsom introduksjon til det mer formelle General Assembly. Hensikten med denne programposten er å demonstrere hvordan de formelle debattprosedyrene fungerer, samtidig som man gir tips og hint om hva man bør unngå under General Assembly. 9

10 5.6 LÆRERPROGRAMMET De 23 deltakende lærerne fikk tilbud om å delta på et eget lærerprogram. Onsdags ettermiddag hadde de en presentasjon av Pia Elverhøi (medlem av Nasjonalkomiteen i EYP Norge) som representerte Ludvigsen-utvalget som jobber med fremtidens skole. Lars Kristian Selbekk (også medlem av Nasjonalkomiteen i EYP Norge) presenterte et prosjekt kalt Understanding Europe, for å få tilbakemeldinger fra norske lærere om dette er aktuelt i norsk undervisning. Begge disse presentasjonene skapte engasjement hos lærerne, som satte pris på faglig innhold i lærerprogrammet. Onsdag gikk også med til informasjonsmøte om sesjonen og EYP generelt, før de deltok på Norwegian Village om kvelden. Torsdag formiddag ble tilbragt på Nansenskolen. Resten av dagen fikk lærerne lov å utforske utstillinger på Maihaugen og Bjerkebæk, før de fikk fritid til å se Lillehammer by. De som ønsket det hadde anledning til å delta på Mock debate om kvelden. Mange lærere valgte å spise middag sammen i byen. 5.7 SESJONSAVIS Årets presseteam besto av ti journalister, en assistent og en redaktør. Teamet var satt sammen av både erfarne og uerfarne ungdomsledere, noe som ga god bredde og stort utbytte for alle involverte. Det ble utviklet en sesjonsblogg og en Facebookside hvor deltagerne kunne følge oppdateringer på bloggen. Journalistene laget også videoer som presenterte de ulike komitétemaene på en måte slik at alle delegater hadde hørt litt om alle temaene som skulle presenteres i plenumsdebatten. Lenker til arbeidet: AVSLUTNINGSSEREMONI Fredags ettermiddag ble General Assembly og sesjonen som helhet avsluttet med en 10

11 høytidelig avslutningsseremoni. Det ble holdt tale av sesjonspresidenten, leder av EYPNAA, sesjonens prosjektleder og nettavisens redaktør. Alle deltakerne fikk med seg resolusjonshefte og diplom som håndfaste beviser på deres deltagelse. 6. ØKONOMI Se vedlegg for prosjektregnskap og revisorgodkjenning, samt erklæring fra Erasmus+: Aktiv Ungdom som bekrefter at vi har hatt vanskelig for å sluttrapportere i tide. Også i år mottok vi støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. I år ble tildelingssummen beregnet ut fra antallet deltagere som deltok over antall dager. Det var ikke mulig å justere denne summen, i motsetning til tidligere ordninger i Aktiv Ungdom. Dette førte til at støtten til nasjonalsesjonen ble større enn hva som var budsjettert. Resultatet var at vi kunne refundere reiseutlegg for de frivillige som deltar på nasjonalsesjonen. Vi har stor glede av å kunne gi medlemmene våre muligheten til å jobbe frivillig uten store kostnader. Vi har lenge ønsket dette, men ikke hatt muligheten. Vi fikk også mulighet til å dekke skolenes reiserefusjon, da dette tidligere har vært en oppgave for Nasjonalkomiteen i EYP Norge. Skoler som har betalt deltageravgiften ble prioritert i refundering av reisekostnader. Dersom vi vil gå i underskudd vil vi justere dette med å betale ut en prostentvis del av reiserefusjonen eller søke Nasjonalkomiteen i EYP Norge om støtte. I flere år har vi klart å holde utgiftene på sesjonene relativt lave, til tross for at prisene stadig stiger. I år kunne vi ikke disponere billige lokaler i skolebygg i Lillehammer slik som tidligere, og vi måtte derfor gå for dyrere alternativ for både mat og leie av lokaler. Hadde det ikke vært for denne økte økonomiske støtten, ville man muligens ikke fått gjennomført nasjonalsesjonen som planlagt. 7. JURYENS KJENNELSE Basert på faglige kriterier valgte juryen følgende skoler til å representere EYP Norge ved de to neste internasjonale sesjonene. Den 77. Internasjonale EYP Sesjonen skulle egentlig arrangeres i Kiev, men ble kansellert på grunn av de urolige politiske omstendighetene som 11

12 foregikk i Sesjonen ble erstattet med et internasjonalt forum i Cork, Irland, fra 27. oktober - 3. november EYP Norge var her representert ved fire elever fra Trondheim katedralskole, én elev fra Thora Storm vgs og fire elever fra Kongshavn vgs. På den 78. Internasjonale EYP Sesjonen i Izmir, fra april 2015, representeres EYP Norge ved tre elever fra Kongsberg vgs, én elev fra Nes vgs, én elev fra Kristelig Gymnasium og fire elever fra Oslo katedralskole. I tillegg til disse valgte juryen å invitere de fire elevene fra Kongsbakken vgs. til å representere EYP Norge under EYP Sveriges nasjonalsesjon, i Umeå fra mars Alle deltakerskolene vil motta skriftlig evaluering av hver enkelt elev fra juryen. De blir også orientert om andre sesjoner der det er ønske om norsk deltakelse. 8. AVSLUTNING Vi setter stor pris på all støtte som vi har fått tildelt. Vi håper at dere ser verdien ungdommer og skoler har av dette prosjektet, og at dere ser muligheten til å støtte oss ved framtidige anledninger. 12

RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN 15.- 17. SEPTEMBER 2010

RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN 15.- 17. SEPTEMBER 2010 RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN 15.- 17. SEPTEMBER 2010 INNLEDNING... 3 MÅLSETNINGER... 3 REGIONAL REPRESENTASJON... 4 FORBEREDELSER OG PLANLEGGING... 4 KOMITÉTEMA...

Detaljer

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ DEN 15.

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ DEN 15. EYPNAA v/ Marianne Munz Mauritz Hansensgt 4A, 0350 Oslo Tlf: +47 95289692 Org.nr: 986523324 eypnaa@eyp.no www.eyp.no og www.eyp.org INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ DEN 15. NASJONALSESJONEN I

Detaljer

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Endagssesjoner Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Husk at Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram for videregående skoleelever fra hele Europa. Målsetningene

Detaljer

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ PARLIAMENT NORGE DEN 13. NASJONALSESJONEN I EUROPEAN YOUTH

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ PARLIAMENT NORGE DEN 13. NASJONALSESJONEN I EUROPEAN YOUTH EYPNAA v/ Anja Stensrud Elverum Wilsesgate 10 0178 Oslo Tlf: +47 92486485 Org.nr: 986523324 eypnaa@eyp.no www.eyp.no og www.eyp.org INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ DEN 13. NASJONALSESJONEN I

Detaljer

Rapport frå den sjuande nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament Noreg Lillehammer 16.-18. september 2009

Rapport frå den sjuande nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament Noreg Lillehammer 16.-18. september 2009 Rapport frå den sjuande nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament Noreg Lillehammer 16.-18. september 2009 Innhaldsliste: s.1 Framside og innhaldsliste s.2 Innleiing Målsetjing s.3 Regional representasjon

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT «Hurtigtaster og andre lure tips og triks» Virksomhetsområde Rehabilitering Prosjektnummer 2011/3/0180 Prosjektnavn Hurtigtaster og andre lure tips og triks. Søkerorganisasjon

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox Vox Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter Side 1 Diverse relevant arbeid i Vox Koordinering forsøkene med fagbrev på jobb Karriereveiledning Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kompetansepluss

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

ANDRE INFORMASJONSBREV OM NORSK SESJON I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT

ANDRE INFORMASJONSBREV OM NORSK SESJON I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT EYPNAA/v Magnus Skjelmo Kristiansen Prestekrageveien 4 11, H0101 7050 Trondheim Tlf: 478 28 096 Org.nr: 986523324 eypnaa@eyp.no www.eyp.no og www.eypej.org Trondheim, 24. august 2011 ANDRE INFORMASJONSBREV

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0209 Prosjektnavn: Villmarksleir 2012 Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Side

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Bo for seg selv. Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede

Bo for seg selv. Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede Bo for seg selv Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Bo for seg selv. Referansenummer: S2HQ7Z Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 15.-

Detaljer

Informasjon om europeisk samarbeid tildeling 2007

Informasjon om europeisk samarbeid tildeling 2007 Informasjon om europeisk samarbeid tildeling 2007 Til Prosjekt Tildelt 2007 Merknad ATTAC Norge Osterhaugsgt. 27, 0183 Oslo Arena Vestfossen Postboks 131 3321 Vestfossen Temanr. og webprosjekt Trans Europe

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom?

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? EUs program for ungdom (13-30 år), ungdomsarbeidere og organisasjoner som jobber for ungdom 2017: 3,3 millioner euro (ca. 30 millioner kroner) til fordeling i Norge Ca. 10%

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Til byen med toget. Rehabiliteringsprosjekt 2010/3/0271 Prosjektleder Britt Nonås Norges Blindeforbund

Sluttrapport for prosjekt. Til byen med toget. Rehabiliteringsprosjekt 2010/3/0271 Prosjektleder Britt Nonås Norges Blindeforbund Sluttrapport for prosjekt Til byen med toget Rehabiliteringsprosjekt 2010/3/0271 Prosjektleder Britt Nonås Norges Blindeforbund FORORD I denne rapporten skal prosjektet "Til byen med toget" evalueres.

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix SLUTTRAPPORT Tegnreise Rehabilitering 2012/3/0311 Prosjektleder Thomas Blix 0 Innhold Forord... 2 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet / Målsetting... 3 Kap 2. Prosjektgjennomføring / Metode... 4 Kap 3. Resultater

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Tredreiing var populært. Prosjektleder: Helena B. Redding Dette prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering FORORD

Detaljer

Temaoversikt PPU og LUR

Temaoversikt PPU og LUR Temaoversikt PPU og LUR 2017-2018 Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk Blått: Didaktikk-samlinger Svart: Pedagogikk-samlinger PPU heltid og LUR 4. år skal delta på alle samlingsukene.

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Arbeidsliv Arbeidslivskurs Rune Kvam, Rune Leirset, Eva Winnberg og Svein

Detaljer

Hva er STØFRI-prosjektet?

Hva er STØFRI-prosjektet? Hva er STØFRI-prosjektet? Større aktivitet på fritida for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - Habiliteringstilbud til barn og ungdom - Kurs for støttekontakter og fritidsassistenter - Utvikling og

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016

Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.4.2014 Sak 10 Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2016 Sentralstyret behandlet i møte den 26.9.2013 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport En organisasjon bygget på steingrunn Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «En organisasjon bygget på steingrunn» våren 2012. Prosjektet besto i to samlinger med individuell

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

PRESENTASJON AV DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN

PRESENTASJON AV DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN PRESENTASJON AV DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN Nasjonal konferanse i Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling Onsdag 16. september 2016 Brukernavn: conferences Passord: henrikabel VELKOMMEN

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer