RAPPORT FRA DEN 12. NASJONALSESJONEN I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA DEN 12. NASJONALSESJONEN I"

Transkript

1 RAPPORT FRA DEN 12. NASJONALSESJONEN I 1

2 EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE LILLEHAMMER SEPTEMBER

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 2. MÅLSETNINGER 3. REGIONAL REPRESENTASJON 4. FORBEREDELSER OG PLANLEGGING 4.1. KOMITÉTEMA 4.2 LOKALER 5. GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET 5.1 ALUMNI TRAINING 5.2 TEAMBUILDING 5.3 KOMITÉARBEID 5.4 PLENUMSDEBATTEN GENERAL ASSEMBLY (GA) 5.5 SOSIALT 5.6 LÆRERPROGRAMMET 5.7 SESJONSAVIS 5.8 AVSLUTNINGSSEREMONI 6. ØKONOMI 7. JURYENS KJENNELSE 8. AVSLUTNING 3

4 1. INNLEDNING Denne rapporten er en redegjørelse av den tolvte nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament (EYP) Norge. Rapporten tar for seg planleggingsfasen, gjennomføringen og resultatene av sesjonen. Under sesjonen deltok det 23 norske videregående skoler. Som et ledd i en utvekslingsavtale mellom EYP Tyskland og EYP Norge var også en tysk skole invitert, som deltok med en lærer og syv elever. I tillegg til skolene hadde vi 23 norske ungdomsledere, samt 17 ungdomsledere fra våre europeiske søsterorganisasjoner. Disse kom fra Sverige, Belgia, Sveits, Spania, Østerikke, Ukraina, Storbritannia, Kypros og Tyskland. Totalt samlet vi 162 personer til den tre dager lange samlingen. Internasjonal deltakelse styrker ikke bare det faglige nivået på konferansen, men sikrer også at språkdisiplinen med engelsk som arbeidsspråk opprettholdes. Tall fra lærerne viser at over 1537 elever var involvert i forberedelsene til sesjonen på de forskjellige skolene (på nåværende tidspunkt mangler vi tall fra tre skoler). EYP er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skolen. Den overordnede målsetningen er å forbedre elevenes forståelse av, og interesse for internasjonale og europeiske problemstillinger. Gjennom diskusjon og dialog setter man demokrati- og kulturforståelse i fokus. Tilbakemeldinger fra lærere og elever viser at EYP fungerer som et unikt supplement til den daglige klasseromsundervisningen. Resultatet er økt forståelse og et bredere perspektiv på verdenssamfunnet, samtidig som de fleste har et stort læringsutbytte. Dette gir organisasjonen og selve sesjonen stor egenverdi. 2. MÅLSETNINGER Hovedformålet med nasjonalsesjonen er at den, i tillegg til å fungere som uttakssesjon for de internasjonale sesjonene, skal ha egenverdi for alle elevene. Derfor nedtones konkurranseelementet, med økt fokus på sosialt og faglig utbytte. Vi ønsker at elevene skal opparbeide seg bedre kunnskaper om europeiske og internasjonale problemstillinger, slik at de får en økt forståelse for samarbeid, fredsprosesser og samhandling mellom ungdom i Europa. Nasjonalsesjonen er slik vi ser det en viktig arena for diskusjoner rundt Europa og internasjonal politikk, uten at man havner i den klassiske debatten for eller mot norsk EU-medlemskap. Erfaringene våre tilsier at programmet under konferansen virker faglig stimulerende for både elever og lærere. Dette fører igjen til økt lærelyst og engasjement som 4

5 de tar med seg tilbake til skolehverdagen. Alumniforeningen i EYP Norge (EYPNAA) har som organisasjon en målsetning om å utvikle seg som organisasjon. Herunder økt medlemsaktivitet med flere aktiviteter og arrangementer over hele landet. Med dette er det en utvikling av Regionale sesjoner, hvor skoler kan delta med fler elever i gangen. I 2014 arrangerte vi tre regionalsesjoner, i Trondheim, Bergen og Oslo. Vi ser at medlemsaktiviteten øker, særlig i form av flere søknader fra norske ungdomsledere i år enn tidligere. Nasjonalsesjonen er i så måte en viktig rekrutteringsarena, samtidig som den opprettholder mye av engasjementet i organisasjonen. Nasjonalsesjonen bidrar også til å heve kompetansenivået, prestasjonene og det faglige nivået til alumniforeningens medlemmer. Dette gjør det igjen lettere å påta seg nye utfordringer og oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom medlemskap i EYPNAA får medlemmene våre et godt innblikk i organisasjonsarbeid, samtidig som man fungerer som en døråpner for norske skoleungdom til Europa. 3. REGIONAL REPRESENTASJON Også i år gjennomførte vi et helnasjonalt uttak, der alle skoler i landet med studiespesialisering eller IB-linje mottok invitasjonsbrev i januar/februar Vi mottok 30 søknader. Basert på skolens søknader og en prioritering av nye skoler, ble følgende skoler invitert til sesjonen: Akershus: Buskerud: Hordaland: Nord-Trøndelag: Nordland: Oppland: Oslo: Rogaland: Sogn og Fjordande: Sør-Trøndelag: Troms: Eikeli vgs. og Nes vgs. Drammen vgs., Kongsberg vgs. og St. Hallvard vgs. Amalie Skram vgs. og St. Paul gymnas Steinkjer vgs. Narvik vgs. Lillehammer vgs Kristelig Gymnasium, Oslo Katedralskole og Kongshavn vgs St. Olav vgs. Firda vgs. Heimdal vgs., Thora Storm vgs., Røros vgs og Trondheim Katedralskole Kongsbakken vgs. 5

6 Vest-Agder: Østfold: Kristiansand Katedralskole Gimle og Mandal vgs. Askim vgs. Vi mottok også søknad fra Nesbru vgs (Akershus), Voss gymnas (Hordaland), Ole Vig vgs (Nord-Trøndelag), Levanger vgs (Nord-Trøndelag), Nord-Gudbrandsdal (Oppland), Sandnes vgs (Rogaland) og Melhus vgs (Sør-Trøndelag). Stavanger katedralskole var også tatt ut til deltagelse, men måtte avlyse deltagelse på grunn av streiken som pågikk i forkant av sesjonen. Vi kontaktet tre skoler som vi trodde hadde mulighet til å stille på kort varsel. Dessverre kunne verken Levanger vgs, Melhus vgs eller Nesbru vgs delta på så kort varsel. Hver enkelt skole var selv ansvarlig for å velge ut fire elever og en medfølgende lærer. 4. FORBEREDELSER OG PLANLEGGING Forberedelsene til sesjonen startet i oktober EYPNAA-styret hadde hovedansvaret for prosessen, men var godt assistert både av Nasjonalkomiteen for EYP Norge. Gjennom god dialog fikk vi innspill på prosjektutforming, konkrete programposter, og faglig kontroll på de akademiske og pedagogiske aspektene ved arrangementet. Organisasjonen hadde et ønske om å returnere til Lillehammer som sesjonsby. Lillehammer er en by hvor man har mange gode kontakter og gode erfaringer med for denne typen arrangement. Dette var noe Prosjektleder var enig i. Skoledelegasjonene ble informert om deltagelse i mars, og ble senere oppfulgt regelmessig ved hjelp av telefon, e-post og informasjon på hjemmesiden vår. Dette gjorde at skolene hadde cirka fem måneder til å organisere deltakelsen (sommerferie ikke inkludert), samtidig som vi hadde god kontroll på oppfølgingen. Noe utfordrende ble det med streiken som pågikk på høsten, men vi fikk etter hvert samlet all informasjon og var klar til å motta alle skolene KOMITÉTEMA Det er en målsetning at alle komitétemaer skal være knyttet til målene i lærerplanen for samfunnskunnskap, samfunnsøkonomi, historie, politikk og menneskerettigheter og til dels 6

7 språk og realfag. Det har vært en målsetting de siste årene å prøve inkludere mer realfag, da med fokus på naturfaget (miljø, bioteknologi og forskning). Ved en workshop arrangert av EYPNAA for medlemmer i februar i Oslo, begynte man med utarbeidingen av tema. Det er viktig for oss å inkludere medlemmene utenfor styret. Det ble samlet inn ideer til tema, og noen forslag ble utformet samme dagen. For å sikre akademisk kvalitet og god spredning samlet EYPNAA 10 ulike komitétemaer, før lærerne og alumni i Nasjonalkomiteen kontrollerte dekningsgraden og bisto i valg av tema. For å hjelpe skolene i forberedelsesfasen ble det utarbeidet et «starter-kit» med linker til informasjon, nøkkelord og en liten beskrivelse av tema. Senere i prosessen ble også et informasjonshefte sendt til skolene med beskrivelser og et sammendrag av den viktigste informasjonen om de ulike temaene. Dette heftet var utviklet av ungdomslederne som leder komiteene under konferansen. Dette var et supplement til skolenes eget forberedelsesarbeid. 4.2 LOKALER Teambuilding og overnatting for delegatene fant sted på Birkebeineren Hotel and Appartments. Birkebeineren ble også brukt til Norwegian Village onsdag kveld. Komitearbeidet på torsdagen, ble avholdt på Radisson Blu Hotel, bare fem minutter fra Birkebeineren. Torsdags kveld tilbrakte vi på Plan B, en ungdomsklubb i Lillehammer. Her ble det avholdt en Mock Debate for å gi delegatene en morsom innføring i de parlamentariske prosedyrene de ville møte dagen etter, samt at en gruppe av ungdomslederne hadde laget et sosialt program for resten av kvelden. Årets Plenumsdebatt (General Assembly) ble avholdt på Maihaugen. I år hadde vi to åpningstalere, både ordfører i Lillehammer kommune, Espen Granberg Johnsen, og Julien Bourrelle, grunnlegger av organisasjonen MONDÅ. 5. GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET 5.1 ALUMNI TRAINING Tirsdag ettermiddag og onsdag morgen ble brukt til å forberede ungdomslederne til de kommende dagene. Det ble først kjørt en felles økt med teambuilding for alle. Deretter gikk man over i de teamene man skulle jobbe i under sesjonen for å få en mer målrettet oppkjøring knyttet til de spesifikke rollene og oppgavene. Rollene er fordelt mellom Chairs 7

8 (komiteledere), Journalister og Organisatorer. Styret i EYPNAA er av den oppfatningen av at en dag med mental, teoretisk og praktisk forberedelse av ungdomslederne er med på å heve kompetansenivået, trygghetsfølelsen og dermed prestasjonene. 5.2 TEAMBUILDING Tidlig onsdags ettermiddag ankom skoledelegasjonene Birkebeineren. Vi åpnet konferansen med en lett lunsj, før vi gikk utendørs for en felles teambuilding. Etter dette fortsatte lærerne med en egen teambuilding, mens delegatene ble fordelt på sine respektive komiteer. Hver komité besto av elever, og ble ledet av en til to erfarne komitéledere. Elevene fra samme skole blir fordelt i ulike komitéer, da vi har erfart at dette gir større personlig utvikling og økt læringsutbytte, samtidig som man får de utfordringene en ukjent gruppe bringer med seg. Teambuilding er en viktig prosess som bidrar til at delegatene blir bedre kjent med hverandre, føler trygghet i gruppen, og videre at de blir bedre kjent med EYP som læringskonsept. De erfarne komitélederne bruker et vidt spekter av leker og oppgaver for å endre elevene fra enkeltindivider til én dynamisk gruppe. En vellykket teambuilding legger grunnlaget for det videre komitéarbeidet. 5.3 KOMITÉARBEID Komitéarbeidet er selve kjernen i EYP. Det er her delegatene erfarer hvordan diskusjoner om politiske problemstillinger kan arte seg. De lærer betydningen av konsensus, og videre hvordan man som gruppe må jobbe sammen for å skape en konsensusbasert resolusjon. Dette krever ikke bare at delegate selv er faglig forberedt, men også at de evner å fremstille logiske argumenter, lytte til de andre medlemmene og til slutt enes om det de mener er den beste løsningen. Hvordan komitéarbeidet gjennomføres avhenger av den enkelte komitéleder. Likevel er det vanlig å begynne med en idémyldring der alle ideer skrives ned. Deretter grupperer man forslagene som er kommet frem før diskusjonene starter. Etter en dag med komitéarbeid formuleres delegatenes synspunkter på problemstillingen i tråd med parlamentariske standarder for resolusjonsskriving. Selve resolusjonen består av to deler en 8

9 introduksjonsdel der man redegjør for bakgrunnen for problemstillingen og hvilke fakta man har lagt til grunn. Del nummer to, den operative delen, inneholder komiteens forslag til løsninger. Hver enkelt resolusjon er et resultat av elevenes egne meningsytringer. Det er svært givende å se hvordan elevene jobber seg gjennom problemstillingen, og videre den utviklingen de har både som enkeltindivider og gruppe. Dette er en viktig drivkraft for oss som årlig legger ned flere hundre timer i frivillig innsats for både planlegging og gjennomføring av arrangementet. Vi ser elever som legger ned en stor innsats, samtidig som de får kunnskap til nye arbeidsmåter og økt kunnskap om europeiske og internasjonale problemstillinger. 5.4 PLENUMSDEBATTEN GENERAL ASSEMBLY (GA) Etter at delegatene i komitéarbeid har arbeidet med et spesifikt tema, skal de under General Assembly presentere sin problemstilling for de andre komiteene, diskutere denne gjennom taler og en åpen debatt, før de til slutt voterer for eller mot resolusjonen. Mens diskusjonene rundt eget tema krever dybdekunnskaper om dette, er man i General Assembly avhengig av en generell kjennskap til samtlige temaer for å kunne bidra til en konstruktiv og saklig debatt. General Assembly er den formelle delen av konferansen, der både kleskoden, språket og prosedyrene følger standarden til Europaparlamentet. Dette skaper en formell, men energisk atmosfære, som igjen hever det faglige nivået. 5.5 SOSIALT En EYP-sesjon er ikke bare hardt arbeid og formelle prosedyrer. Det sosiale er også et viktig aspekt når man samler en så stor mengde ungdommer. Derfor gjennomfører vi blant annet Norwegian Village en programpost som åpner for at skoledelegasjonene kan presentere sitt hjemsted i form av klesdrakter, mat, presentasjoner og lignende. Også i år la skolene mye prestisje i å presentere sin region, dersom man tar mengden bunader, mat, bilder og lignende som et mål på et vellykket arrangement. Etter komitéarbeid og middag torsdag kveld gjennomførte vi Mock debate på Plan B. Mock debate er ment som en morsom introduksjon til det mer formelle General Assembly. Hensikten med denne programposten er å demonstrere hvordan de formelle debattprosedyrene fungerer, samtidig som man gir tips og hint om hva man bør unngå under General Assembly. 9

10 5.6 LÆRERPROGRAMMET De 23 deltakende lærerne fikk tilbud om å delta på et eget lærerprogram. Onsdags ettermiddag hadde de en presentasjon av Pia Elverhøi (medlem av Nasjonalkomiteen i EYP Norge) som representerte Ludvigsen-utvalget som jobber med fremtidens skole. Lars Kristian Selbekk (også medlem av Nasjonalkomiteen i EYP Norge) presenterte et prosjekt kalt Understanding Europe, for å få tilbakemeldinger fra norske lærere om dette er aktuelt i norsk undervisning. Begge disse presentasjonene skapte engasjement hos lærerne, som satte pris på faglig innhold i lærerprogrammet. Onsdag gikk også med til informasjonsmøte om sesjonen og EYP generelt, før de deltok på Norwegian Village om kvelden. Torsdag formiddag ble tilbragt på Nansenskolen. Resten av dagen fikk lærerne lov å utforske utstillinger på Maihaugen og Bjerkebæk, før de fikk fritid til å se Lillehammer by. De som ønsket det hadde anledning til å delta på Mock debate om kvelden. Mange lærere valgte å spise middag sammen i byen. 5.7 SESJONSAVIS Årets presseteam besto av ti journalister, en assistent og en redaktør. Teamet var satt sammen av både erfarne og uerfarne ungdomsledere, noe som ga god bredde og stort utbytte for alle involverte. Det ble utviklet en sesjonsblogg og en Facebookside hvor deltagerne kunne følge oppdateringer på bloggen. Journalistene laget også videoer som presenterte de ulike komitétemaene på en måte slik at alle delegater hadde hørt litt om alle temaene som skulle presenteres i plenumsdebatten. Lenker til arbeidet: https://www.facebook.com/lilleblag AVSLUTNINGSSEREMONI Fredags ettermiddag ble General Assembly og sesjonen som helhet avsluttet med en 10

11 høytidelig avslutningsseremoni. Det ble holdt tale av sesjonspresidenten, leder av EYPNAA, sesjonens prosjektleder og nettavisens redaktør. Alle deltakerne fikk med seg resolusjonshefte og diplom som håndfaste beviser på deres deltagelse. 6. ØKONOMI Se vedlegg for prosjektregnskap og revisorgodkjenning, samt erklæring fra Erasmus+: Aktiv Ungdom som bekrefter at vi har hatt vanskelig for å sluttrapportere i tide. Også i år mottok vi støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. I år ble tildelingssummen beregnet ut fra antallet deltagere som deltok over antall dager. Det var ikke mulig å justere denne summen, i motsetning til tidligere ordninger i Aktiv Ungdom. Dette førte til at støtten til nasjonalsesjonen ble større enn hva som var budsjettert. Resultatet var at vi kunne refundere reiseutlegg for de frivillige som deltar på nasjonalsesjonen. Vi har stor glede av å kunne gi medlemmene våre muligheten til å jobbe frivillig uten store kostnader. Vi har lenge ønsket dette, men ikke hatt muligheten. Vi fikk også mulighet til å dekke skolenes reiserefusjon, da dette tidligere har vært en oppgave for Nasjonalkomiteen i EYP Norge. Skoler som har betalt deltageravgiften ble prioritert i refundering av reisekostnader. Dersom vi vil gå i underskudd vil vi justere dette med å betale ut en prostentvis del av reiserefusjonen eller søke Nasjonalkomiteen i EYP Norge om støtte. I flere år har vi klart å holde utgiftene på sesjonene relativt lave, til tross for at prisene stadig stiger. I år kunne vi ikke disponere billige lokaler i skolebygg i Lillehammer slik som tidligere, og vi måtte derfor gå for dyrere alternativ for både mat og leie av lokaler. Hadde det ikke vært for denne økte økonomiske støtten, ville man muligens ikke fått gjennomført nasjonalsesjonen som planlagt. 7. JURYENS KJENNELSE Basert på faglige kriterier valgte juryen følgende skoler til å representere EYP Norge ved de to neste internasjonale sesjonene. Den 77. Internasjonale EYP Sesjonen skulle egentlig arrangeres i Kiev, men ble kansellert på grunn av de urolige politiske omstendighetene som 11

12 foregikk i Sesjonen ble erstattet med et internasjonalt forum i Cork, Irland, fra 27. oktober - 3. november EYP Norge var her representert ved fire elever fra Trondheim katedralskole, én elev fra Thora Storm vgs og fire elever fra Kongshavn vgs. På den 78. Internasjonale EYP Sesjonen i Izmir, fra april 2015, representeres EYP Norge ved tre elever fra Kongsberg vgs, én elev fra Nes vgs, én elev fra Kristelig Gymnasium og fire elever fra Oslo katedralskole. I tillegg til disse valgte juryen å invitere de fire elevene fra Kongsbakken vgs. til å representere EYP Norge under EYP Sveriges nasjonalsesjon, i Umeå fra mars Alle deltakerskolene vil motta skriftlig evaluering av hver enkelt elev fra juryen. De blir også orientert om andre sesjoner der det er ønske om norsk deltakelse. 8. AVSLUTNING Vi setter stor pris på all støtte som vi har fått tildelt. Vi håper at dere ser verdien ungdommer og skoler har av dette prosjektet, og at dere ser muligheten til å støtte oss ved framtidige anledninger. 12

RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN 15.- 17. SEPTEMBER 2010

RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN 15.- 17. SEPTEMBER 2010 RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN 15.- 17. SEPTEMBER 2010 INNLEDNING... 3 MÅLSETNINGER... 3 REGIONAL REPRESENTASJON... 4 FORBEREDELSER OG PLANLEGGING... 4 KOMITÉTEMA...

Detaljer

Rapport frå den sjuande nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament Noreg Lillehammer 16.-18. september 2009

Rapport frå den sjuande nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament Noreg Lillehammer 16.-18. september 2009 Rapport frå den sjuande nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament Noreg Lillehammer 16.-18. september 2009 Innhaldsliste: s.1 Framside og innhaldsliste s.2 Innleiing Målsetjing s.3 Regional representasjon

Detaljer

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ PARLIAMENT NORGE DEN 13. NASJONALSESJONEN I EUROPEAN YOUTH

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ PARLIAMENT NORGE DEN 13. NASJONALSESJONEN I EUROPEAN YOUTH EYPNAA v/ Anja Stensrud Elverum Wilsesgate 10 0178 Oslo Tlf: +47 92486485 Org.nr: 986523324 eypnaa@eyp.no www.eyp.no og www.eyp.org INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ DEN 13. NASJONALSESJONEN I

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Fra idé til virkelighet

Fra idé til virkelighet Fra idé til virkelighet Prosjektet Denne guiden skal gi litt mer informasjon og tips til dere som planlegger et ungdomsinitiativ gjennom UNG i Europa. Her forklarer vi hva ungdomsinitiativ og nettverksprosjekter

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer