Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Temakveld med biskop Per Lønning 19. mars kl i Konnerud kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Temakveld med biskop Per Lønning 19. mars kl. 19.00 i Konnerud kirke"

Transkript

1 Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mars 2009, 43. årgang Ved SIF-hytta. Temakveld med biskop Per Lønning 19. mars kl i Konnerud kirke Misjonsbasaren starter mandag 23. mars kl i Bragernes menighetshus Konsert med Filadelfia og Frelsesarmeens hornorkester i Konnerud kirke søndag 29. mars kl Konsert m/skruk i Konnerud kirke lørdag 25. april kl Konsert i Skoger kirke m/gruppa SUS Lei meg over stjernebru søndag 22. mars kl Se mer utfyllende annonser inne i bladet. BøsseBærerne kommer 31. mars!

2 Gudstjenester og konserter Endringer kan forekomme. Se DT fredager og Konnerudposten for nærmere informasjon Konnerud kirke kl.11: Familiegudstjeneste m/ dåp. Marthinsen, Rogers og Fergestad. Kirkebok til 4-åringer. Barn fra Minigospel synger kl.11: Gudstjeneste m/ nattverd. Lie og Riakhin. Søndagsskole kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Marthinsen og Rogers kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Lie og Riakhin kl.18: Felles kveldsmat i menighetssalen. Kl.19: Skjærtorsdagsgudstjeneste m/ nattverd. Marthinsen og Rogers kl.11: Pasjonsgudstjeneste v/ Yamamoto og Rogers med flere kl.23: Påskeaftengudstjeneste v/marthinsen, Rogers og Vaskinn. Dåp kl.11: Høytidsgudstjeneste v/ Marthinsen og Rogers. Nattverd kl.11: Første-skritt -gudstjeneste v/marthinsen, Rogers og Fergestad. Dåp kl.11: Gudstjeneste m/ nattverd. Marthinsen, Rogers og Sjømannsprest Nils Kristian Lie. Sjømannskirkens kretsårsmøte. Søndagsskole kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Vikarprest og Riakhin. Søndagsskole kl.19: Samtalegudstjeneste m/ konfirmanter kl.19: Samtalegudstjeneste m/ konfirmanter kl.19: Samtalegudstjeneste m/ konfirmanter kl.11: Familiegudstjeneste v/ Marthinsen og Rogers. Dåp kl.??. Bekransning av de falnes bauta ved Konnerud gamle kirke Se avisen kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Lie, Vaskinn og Rogers kl.13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Lie Vaskinn og Rogers kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Marthinsen, Fergestad og Rogers kl.13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Marthinsen, Fergestad og Rogers kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Marthinsen, Vaskinn og Rogers kl.11: Høytidsgudstjeneste v/marthinsen og Rogers. Nattverd. Søndagsskole Økumenisk gudstjeneste Bragernes torg kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Lie og Riakhin kl.11: Familiegudstjeneste m/ dåp og nattverd. Marthinsen, Rogers og Fergestad. Sommeravslutning kl. 11: Gudstjeneste i Konnerud gamle kirke. Marthinsen og Rogers. Dåp og nattverd. Skoger kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Lie og Riakhin. Nattverd kl 19.00: Konsert med SUS (se omtale annet sted i bladet) kl 11.00: Familiegudstjeneste ved Lie, Fergestad og Riakhin. Dåp. Søndagsskole kl 11.00: Pasjonsgudstjeneste ved Lie og Riakhin kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Lie og Riakhin. Chorisma. Dåp kl 19.00: Toner og tekster ved Riakhin og Marthinsen kl 19.00: Kveldsgudstjeneste ved Marthinsen og Riakhin Nattverd kl 11.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Lie, Vaskinn og Riakhin. Dåp. Kos Ten Sing. Søndagsskole kl 08.20: Festgudstjeneste ved Lie, Fergestad og Riakhin, elever fra 5. klasse ved Skoger skole, Skoger og Vestbygde skolekorps og Chorisma kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Lie og Riakhin. Dåp Fellesgudstjeneste Bragernes torg/ Bragernes kirke Skoger kirke kl 19.00: Sangkveld. Program og deltagere under planlegging! Skoger kirke kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lie, Vaskinn og Riakhin. Chorisma Vi takker Inger Brox for trofast ombringing av bladet i mer enn 25 år. Misjonsbasaren 150 år Vårens store begivenhet i drammensdistriktet starter med Misjonsgudstjeneste i Bragernes kirke søndag 22. mars kl Bragernes Menighetshus mandag 23. mars kl. 1400: Basaren er åpen tirsdag til lørdag fra kl. 1100, langdag torsdag. I tillegg til å ta lodd kan du hver dag få med deg sang og andakt på ettermiddagen. Åpning av basaren og hilsen ved ordfører Tore pdal Hansen ettermiddagen. Se annonser i dagspressen. KNNERUD G SKGER MENIGHETER Besøksadresse: Gramsborgv. 3, inngang i kjelleretasjen på nordenden. Postadresse: PB 9099, 3006 DRAMMEN e-post: se «Ansatte i prestegjeldet» Fax: , Menighetskontorets åpningstid er: Tirsdag, 11-13, nsdag til fredag, For henvendelser ang. dåp, bryllup, dødsfall, attester m.m. ring telefon sentralbord: mandag-fredag kl samt torsdag til kl. 17. Ansatte i prestegjeldet Tlf. arbeid e-post Sokneprest Konnerud Finn Kristian Marthinsen Sokneprest Skoger Bjørn Vidar Lie rganist Victor Riakhin, rganist Edward A. Rogers Diakon Jan-lav Walding Kateket Karin Vaskinn Menighetspedagog Nina Kordahl Fergestad Kirketjener Konnerud Ivar Vik Kirketjener Skoger Ingebrikt Klefstad Menighetens barnehage Svein Undrum Konnerud menighetsråd v/ leder Sølvi Tellefsen, Jupiterlia 23, 3033 Drammen, tlf Skoger menighetsråd v/ leder Turid S. Skatrud, Jarlsbergveien 206, 3032 Drammen, tlf

3 Andakt Den uforståelige lidelsen Til alle tider har mennesket strevd med lidelsens gåte. Hvorfor må mennesket lide når det er en kjærlig og allmektig Gud for hvem ingen ting er umulig? Ja, Gud er allmektig og kan når han vil gjøre det han ønsker. Det er bare det at Gud har lagt bånd på sin allmakt. Dersom et menneske kommer til tro på Kristus og ønsker å bli Guds barn, ja så kan selv Gud ikke hindre at det skjer fordi: alle de som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn Joh.1:12. På samme måte er det umulig for Gud å hindre et menneske fra å gå fortapt som forkaster hans tilbud om frelse. Likedan har Gud gitt løfter i sitt ord som han er bundet av. Ja, Gud har innsatt lover som han selv opererer etter. Guds vesen er uforanderlig, det er konsekvent og det har en fullkommen integritet. Det medfører at vi ikke alltid er i stand til å forstå Gud. Som mennesker er vi bare et støvfnugg på en uendelig jord som igjen er et støvfnugg i et uendelig univers. Dine år er bare et blink i et hav av tid. Dette legger begrensninger på det vi kan fatte og begripe med våre sanser. Skulle ikke det- te fylle oss med ydmykhet slik at vi ikke vender oss til Gud i sinne når alt ikke går vår vei? Å forstå dybdene i Gud er umulig. Som himmelen er høyere enn jorden er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker (Jes.55,9). Å forstå hvordan Gud forholder seg til lidelsen er heller ikke mulig for oss å forstå fullt ut. Allikevel kan vi trenge oss inn på. Det gjør vi ved å trenge oss inn på Jesus der han henger på korset og lider for vår skyld. Gud bøyer seg ned og lider skylden vi har overfor ham for at vi skal bli barn av Gud. Den som har trengt seg inn til korset og forstått noe av korsets gåte har også kommet et stykke på vei til å forstå lidelsens gåte. Ivar Vik Menighetsrådsvalg (13. og) 14. september blir det til høsten. Denne gangen blir det langt mer profesjonalitet omkring valget enn tidligere. Det skyldes at regjering og kirkeråd har bestemt at demokratiseringsprosessen i kirken skal skyte fart. En forutsetning for det er at mange flere enn det som har vært vanlig, avgir stemme til menighetsrådsvalget. 11.september. Ytterligere ett valg skal skje, nemlig valg av leke medlemmer til bispedømmerådet. Det skjer samtidig med menighetsrådsvalget, men på egen liste. Menighetsrådene har oppnevnt valgkomiteer som nå arbeider med å komponere valglister. Mer om kandidater, valglokaler og forhåndsstemmegivning kommer i neste nummer av menighetsbladet. Benytt sjansen til å være med å bestemme i kirken. Meld fra til en av oss i kirken om du vil være med i Konnerud eller Skoger menighetsråd. Før valgdagen, som er samme dag som til Stortingsvalget (13) 14. september, blir det sendt ut valgkort til alle som er stemmeberettigede. Dette skal tas med til stemmelokalet som vil være i nær tilknytning til, men adskilt fra stortingsvalglokalet. Det vil være åpent stemmelokale like lenge som stortingsvalglokalet er åpent. De som heller ønsker det, skal kunne avgi stemme etter gudstjenesten søndag 13. september. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme fra 10. august Finn Kristian inntar plass i hornet på veggen Han har valgt å bli pensjonist samtidig som kona hans blir det. Derfor har soknepresten på Konnerud søkt om å få gå av med avtalefestet pensjon fra 1. september. Til menighetsbladet sier Finn Kristian at de beholder huset sitt i Drammen, og at de i fortsettelsen sikkert vil bli å se i kirken titt og ofte. Båndene til Konnerud menighet har blitt knyttet sterke på de vel 3 1/2 årene han fikk gleden av å være sokneprest. Det skal bli godt å ha fri samtidig som kona har det. g ikke minst vil det bli atskillig flere turer på sjøen med båten i Nevlunghavn!

4 Åpent: Torsdag til Lørdager stengt. Bernåsbakken 36. Mail: Tlf Åpningstidene våre er: (09-16) Inst. ve E. Thoresen AS Alt elektrisk installasjonsarbeid utføres fagmessig! RIMI Konnerud 8-22 (20) VI GJØR STADIG SMÅ TING FR Å BLI BEDRE Pakking & Sortering Makulering Møtemat & Catering Montering Plastpakking Gartner & Anlegg Snekkerverksted Ved & Briketter Masseutsendelser Jobbfrukt.no Lekestuer & Anneks HVA KAN VI GJØRE FR DEG? Koldtbord fra kr 160,5 snitter kr 115,Spekebord kr 165,Enkle varmretter onsdager Priser er pr. kuvert (ta kontakt også for andre tilbud) Tlf

5 Lei meg over stjernebru med gruppa SUS Konsert i Skoger kirke søndag 22. mars 2009 kl mars blir det konsert i Skoger kirke med gruppa SUS fra Meland/Bergen. Konserten er kalt Lei meg over stjernebru, og er en samling religiøse folketoner presentert med sang, trekkspill, hardingfele og fløyte. Innholdet kommer fra forskjellige steder i landet, men særlig Nordhordland og Vestlandskysten. Med i programmet er også noen danseslåtter som passer inn i stemningen. SUS ønsker at konserten skal bidra til ro og ettertanke. SUS hadde i 2008 konserter i SKRUK - Sunnmøre kristelege ungdomskor Besøker Konnerud LØRDAG 25. APRIL kl Sett av LØRDAG 25. APRIL kl til en uforglemmelig konsert i Konnerud kirke ved koret SKRUK under ledelse av dirigent Per ddvar Hildre. Ikke bare Konnerud Menighet, men hele Drammen er priviligert som får et slikt kor til å holde konsert i nærmiljøet vårt. Vi viser til dette berømte korets hjemmeside skruk.no/ der du finner mye informasjon om korets aktiviteter, turnér kirker i Bergen, Nordhordland, Voss, Hardanger og Sunnfjord. Gruppa SUS består av: Eirin B. Åserud (vokal), lærer på Hordvik skole, sangutdannet, har arbeidet mye med kor. Eva Marie Skjeldrum Toppe (vokal, hardingfele), opprinnelig Skogerjente, men bor nå i Bergen og driver gård og gartneri sammen med familien. Utdannet i musikk, spiller fele og synger/kveder, har også undervist i dette. Dag lav Larsen (div. fløyter), lektor ved St. Paul skole i Bergen, aktiv musikkutøver i snart 30 år, har laget filmmusikk og cdinnspillinger. Haakon Gunnar Aase samt flere bilder. Her får vi nøye oss med å si at dere som setter av denne kvelden til å overvære SKRUK-konserten, vil få dere en ekstraordinær musikkopplevelse. Det er selvfølgelig større kostnader knyttet til arrangering av en konsert med et slikt elite kor. Inngang for voksne: kr 200,-, studenter/honnør: kr 100,- Det blir satt opp gratis buss fra Drammen Jernbanestasjon kl. 18:30 med retur til samme sted etter konserten. Arrangementer skjer i samarbeid med AUTREISER. (trekkspill), restaurerer gråsteinsmurer og bygger nye. Trekkspiller siden han var 14 år, har vært på turneer og akkompagnerer sangere. Vel møtt til en høytidelig og vakker kveldsstund i Skoger kirke søndag 22. mars kl Billettpris kr. 100,- med DTkort kr. 80,-. Inngang for voksne kr 200,- Studenter/honnør kr 100,- Familie kr 400,- Frelsesarmeen og Filadelfia hornorkestre til Konnerud kirke Søndag 29. mars kl kommer Frelsesarmeens (til høyre) og Filadelfia Hornorkestere (under) på besøk til Konnerud kirke. Ca 50 musikanter vil fylle kirken med varm brassklang denne kvelden, hvor det presenteres et allsidig program med flere musikkstiler spillt av brassband. Programmet vil også inneholde instrumentale og vokale solister i tillegg til allsang, så sett av halvannen times tid og nyt en hyggelig musikkaften i kirken. Det er gratis inngang, men en gave ved utgangen vil bli satt stor pris på. Vi minner om påske - sommer og høstleir på Solsetra og på Fjordglimt for barn og voksne. Nærmere opplysninger på tlf og Ny ungdomsarbeider Elin Werner, 23 år, skal ha praksis som ungdomsarbeider i Skoger og Konnerud menigheter fra februar og framover en stund. Mange vil nok kjenne Elin fra konfirmantleire, der hun har vært frivillig ungdomsleder de siste 9 år. I løpet av praksistiden kommer Elin til å delta i konfirmantarbeid, lederarbeid og etter skoletid for barn. I tillegg jobbes det med å komme i gang med et tilbud for ungdom, og der er Elin en sentral person. Først og fremst vil dette være et tilbud noen dager, når ungdommene er ferdige på skolen, og evt. enkelte arrangement på kveldstid.

6 Jul med ABBA Tekst: Hilde Haldorhamn. Foto: Morten Hyllseth 21. desember ble julen spilt og sunget inn i Skoger kirke. Chorisma og Skoger og Vestbygda skolekorps var med på å gjøre denne ettermiddagen før jul, til en fin opplevelse. Mens Chorisma stod for det tradisjonelle, med julesanger, viste Skolekorpset seg fra en ny side. Dancing Queen, Mamma Mia, I have a dream og Thank you for the music, ble fremført av et ensemble med fire unge sangere i feiende flott ABBA stil. Bjørn Vidar Lie tok pulsen på korpset og holdt sin preken rundt innholdet i filmen Mamma Mia. ABBA returns i Drammens Teater Korpset er i gang med sin største satsing noen sinne. 25. og 26. mars oppføres forestillingen ABBA returns på Søndagsskolens akedag Søndagsskolen arrangerte en hyggelig akedag med både akekonkurranse og grilling av pølser! Det er plass til mange barn hos oss, og håper flere har lyst til å være med på søndagsskolen vår som er parallelt med gudstjenestene kl. 11 i kirken. Kontakt kirkekontoret for mer informasjon. Studioscenen i Drammen teater. Forestillingen er basert på musikken fra filmen Mamma Mia. Korpset består av 16 messingblåsere og tre trommeslagere. De er forsterket med to gitarister og en bassist, sammen med fire dyktige sangere som ble plukket ut etter audition. Med seg har de også en stor gruppe fra Skoger turn, barn og ungdom fra 6 år og oppover, som vil være med på å gjøre dette til en forestilling med mange overraskelser.korpset har leid inn egen regissør til forestillingen. Alle arrangement er spesialskrevet til besetningen. ABBA RETURNS Sted: Drammens Teater Tid: 25. og 26 mars kl Nå kommer jubileumsboka NÅ er kirkeboka der! Konnerud kirke 150 år - Kirkehistorien - og glimt fra et aktivt kirkeliv. Det er et produkt på 144 sider og i såkalt praktbokformat som leveres fra bokkomiteen. Boka er trykt i 2000 eksemplarer. Som tidligere nevnt er dette et samarbeidsprosjekt mellom Konnerud Menighetsråd og Skoger og Konnerud Historielag. Følgende medlemmer har utgjort bokkomiteen: Sølvi Tellefsen, Finn Kristian Marthinsen og Ivar Vik fra menigheten, samt Per Runar Thoresen og le Kr Mortensen fra historielaget. - Ut fra vår vurdering har dette blitt en utrolig innholdsrikk bok, som faner dypere enn gamlekirkens historie, sier le Kr Mortensen på vegne av bokkomiteen. Boka innledes med hvordan det hele begynte under grevskapet og det Jarlsbergske Værk og avsluttes med seks postkort som viser at kirken har vært sentral som motiv for kort. Mellom her er det en gjennomgang av hva gamlekirken har stått for i det fysiske innhold. Kirkegården har fått sitt kapitel, Det kirkelig liv på Konnerud er fyldig omtalt, mens det rike engasjement i foreningene i menigheten kan fortelle om mange spesielle aktiviteter. Her vil det også framkomme historie som nok er ukjent for de fleste, også urinnvånerne. Bedehuset har fått sin naturlige plass, i likhet med søndagsskolen. En litt kronglete vei fram til arbeidskirke, sammen med utbyggingen av trygdeboligene i Verksveien er behørig omtalt. I tillegg er det lagt inn enkeltsaker - og trivielle episoder. Dette er en ren dugnadsjobb. Spesielt fra senhøstes i 2008 er det lagt ned et betydelig antall timer i å hente inn stoff og bilder fra miljøer på Konnerud. Bokkomiteen har mange bidragsytere der ute som vi takker på det hjerteligste. ver ser du forsiden til boka, med et flott bilde av Reidar Halden. Under presenteres bokkomiteen. Fra venstre Sølvi Tellefsen, Finn Kristian Marthinsen og Ivar Vik fra menigheten, samt Per Runar Thoresen og le Kr Mortensen fra historielaget.

7 Slekters gang Døpte Skoger kirke RNJA TEIEN HELENE HDT IDA FREDRIKSEN ISACK SYVERTSEN SCAR KVALØ JHANSEN LUDWIG RGSTAD LARSEN SARA SIPINA EMILIE LSRUD WØLNER HEIMDAL Konnerud kirke NAH-AUGUST ANDERSEN TTERSKRED ELLA SVEIA GUNDERSEN WILLIAM PSAHL SVENDSEN ADRIAN VIE GUSRUD LARS LINDHM ACKENHAUSEN KRISTINUS ALEKSANDER CHRISTIANSEN BENJAMIN ALEKSANDER KRSM HUNSTAD YASMINE BENEDICTE KRSM HUNSTAD JESPER CARLSEN AAS ALEXANDER PENICHE MARKUSSEN JAKB SEIERSTAD JHNSEN IVER ME-HANSEN JØRGEN BURUD SUNDBYE FRIDA KIRSCH GUNDERSEN MINA STRAND IDAL ISABELLA GUNNARSRUD THEDR HDNEBRUG RØSTE TILLA LØKKEN EMILIE ANDRESEN MADS BØEN JKSTAD LINEA KAPSTAD JENSEN ANGELICA TRGSTAD-FINSRUD SNDRE FURUVALD NIELSEN HEDVIG HLSETER LINNÉA BLLERUD NICLAISEN ADRIAN NILSEN RYPÅS SCAR MATHISEN Vigde Skoger kirke Ingen vigsler i aktuelt tidsrom Konnerud kirke GRETHE TTERSKRED G JØRGEN ANDERSEN CHRISTELL HUMBLEN G MATTIAS LINDBLM JANNICKE KIHLE G HANS PETTER TANUM Døde Skoger kirke GUNHILD AASERUD HELGE JHANSEN GERD JHANNE KARLSEN SIGRID ANDERSN RLF SIMENSEN Konnerud kirke ALFHILD EDLE PRESBERG LE GRØTERUD SYNNØVE JHANNE FURUSTAD ALF EDVIN TRGSTAD NRDLIE ELIDA GUSTAVSEN EVA JNY SVANG VILLY HALLERUD TRFINN FREDRIKSEN HERBRG TERJA LØVAAS TRLF FJELD JHANSEN INGRID MAGHAK LIE HARRY LAV ARNLD SURLAND Julestemning fra Skoger søndagsskole Eldretreff i Konnerud 16. mars 20. april 18. mai. I menighetssalen kl Eldretreff i Skoger 18.mars 15. april 20.mai. På Sanitetshuset fra kl Glemt igjen i Konnerud kirke? Det glemmes igjen diverse ting (fat, vaser og klær med mer)fra arrangementer her i kirken. Lite blir hentet. Vi har ikke plass til å oppbevare dette i det uendelige. Velkommen til å ta en titt og se om noe er ditt. Ting som ikke blir hentet i kirken (på torsdager fra kl , bruk hovedinngang, eller etter avtale innen 1. april), blir gitt bort til Frelsesarmeen eller Kirkens Bymisjon. Takk Vi vil gjerne takke våre trofaste bladbærere for ombringing av dette blad gjennom måneder og år. Hjertelig takk til dere alle. Har du brukte lysestumper liggende? Da kan du levere dem i kirken. NMS har et lysstøperi og støper flotte lys av lysestumper. Inntekten går til misjonen. Tusen takk I den senere tid har vi mottatt flere gaver til menighetsbladet fra leserne. Dette har hittil gjort oss i stand til å trykke bladet i farger. Dette vil vi fortsatt gjøre under forutsetning at vi har midler. Kirketorget er åpent hver torsdag fra kl Det serveres vafler og kaffe for de som har lyst til å slå av en prat i uhøytidelige omgivelser. NESTE MENIGHETSBLAD kommer i april/mai 2009 Redaksjonen må ha stoff senest 3. april ver: Maria og Josef med sitt nyfødte barn Jesus. Til venstre: Maria og Josef er på leting etter sted å overnatte for hun skal snart føde. Antazoa misjonsforening for NMS har følgende møter: 19. mars hos Berit Barre, Prins scarsgt april drar vi til den nye gjenbruksbutikken på Kongsberg. 14. mai: Vi møter våren Start fra Bernås kl Kontaktperson er Dagrun Slørdal: Tlf Konnerud og Skoger Menighetsblad Redaksjonskomite: Wenche R. Mondal Bodil Carlson Jan lav Walding Åse E. Hope Foto: Jan lav Walding Distribusjon: Åse E. Hope Trond Hagen Adresse: Konnerud og Skoger Menighetsblad, Postboks 9099, Konnerud, 3006 Drammen Fellesgiro: Layout: Print Konsult, Andebu Trykk: Trykk-service A/S, Drammen

8 Nattcupen Det var full fres i Drammenshallen natt til lørdag 14. februar. Da var 450 konfirmanter fra Drammen, Røyken, Lier og Hurum samlet, i tillegg til 150 ledere. Dette er en årlig tradisjon, men i år samlet cupen flere deltakere enn før. Skoger og Konnerud stilte med 100 konfirmanter og ikke mindre enn 50 ungdomsledere. På programmet sto turnering i håndball, fotball og innebandy. Våre lag har tradisjonelt gjort det skarpt i disse cupene, men i år ble det ingen førsteplass. Derimot vant Innebandylaget måtte til slutt se seg slått, men innsatsen var det ingen ting å si på. De som ikke var med på banen deltok som heiagjeng. Her er det Camilla Helgerud (t.v.) og Katarina Ruud som står på hver side av banneret. supportergjengen sin klasse, og pokalen for dette står utstilt i Konnerud kirke. Hovedlederne av nattcupen vil sende en spesiell takk til KIWI-Bjørn på Konnerud for verdifull sponsing. Husorkester Vil du bli med som musikant i Konnerud kirkes en-dags Husorkester? Honnør til deg - men ingen honorar!! Ta fram ditt instrument, hva enn det måtte være, og vær med på litt gladsang på Sommeravslutningsgudstjenesten SØNDAG 14. JUNI kl SØNDAG kl er menighetens sommeravslutning og i tillegg er det en Familiegudstjeneste. Du kan være med på å gjøre denne gudstjenesten til noe gøy for andre og deg selv. Det finnes nok mange skjulte talenter rundt omkring på Konnerud? Nå er sjansen din til å være med! Vi danner et lite (eller større) husorkester for dagen. Er du en tidligere musikant med et instrument som nå er stuet bort eller gjemt på loftet, eller som kun tas ut når ingen andre kan høre deg spille? Føler du at du ikke er flink nok eller synes du at du er for gammel (eller ung??) - eller at instrumentet ditt ikke passer i Konnerud kirke? Da tar du sannsynligvis feil! Dersom du (med noen måneders tid til å spille deg opp igjen) kan trene på noen kjente melodier slik at de er noenlunde gjenkjennelig, så er denne invitasjonen til deg. Smør ventilene. Skaff noen nye strenger. Blås støvet av blåseog strengeinstrumentene, trekkspill, perkusjon instrumenter mm. Vil noen tjuv-øve med meg etter en gudstjeneste, bare si fra. Blant andre sanger vil vi synge (spille!) følgende salmer/sanger: Kom, kom og hør (Amazing Grace/Å nåde stor) i G-dur; Salige visshet i C- dur; Da Jesus satte sjelen fri i G-dur; Vi syng med takk og glede i D-dur. Noter med besifring skal jeg ordne med. Vi trenger nok en halvtime på selve dagen til å få oss litt samstemt, så vi møtes i kirkestua kl. 10:00. Vi stemmer så godt vi kan, spille litt sammen og dersom vi får tid, tar en kopp kaffe og en bolle før gudstjenesten. Selv om datoen ligger langt framme i tid, kan det være greit å få vite allerede nå hva dette går ut på, og hva som skal spilles, slik at flest mulig kan få være med. Har du en bekjent som ønsker å være med som ellers ikke går hos oss, er de selvfølgelig velkommen de óg! Viktig! Gi beskjed til Ted så fort du har bestemt deg, slik at han får vite hvilken sammensetning av instrumentene han får den dagen. Fasteaksjonen tirsdag 31. mars Som tidligere år deltar Konnerud og Skoger i en landsomfattende fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp. I år er det fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil bøssebærere fra Konnerud og Skoger menighet gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. Ta derfor godt i mot dem når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: eller via kontonummer eller melde deg som bøssebærer til diakon Walding tlf Fra Bangladesh, hvor vi jobber med treplantingsprosjekt. P A N R A M A Boligtomter i Drammen

Menighetsbladet. Mars 2010, 44. årgang. Jubileum og Riga-tur for CHORISMA

Menighetsbladet. Mars 2010, 44. årgang. Jubileum og Riga-tur for CHORISMA Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mars 2010, 44. årgang Vil du bli med? Jubileum og Riga-tur for CHORISMA Sangkoret Chorisma fra Skoger kirke i Drammen har eksistert i 25 år, og har gledet mange med

Detaljer

Menighetsbladet. September 2010, 44. årgang. balansere, turne, mulighetene er mange. Barn og voksne er kjempefornøyde

Menighetsbladet. September 2010, 44. årgang. balansere, turne, mulighetene er mange. Barn og voksne er kjempefornøyde Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2010, 44. årgang Ny lekeplass i Amicus barnehage Sommerferien er over og barna i Amicus barnehage kom tilbake til en barnehage med en helt ny utelekeplass.

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud. i Skoger. Innhold. Etter skoletid. gamle kirke. Starter opp igjen 7. oktober. 14. september kl. 15.

Menighetsbladet. for Konnerud. i Skoger. Innhold. Etter skoletid. gamle kirke. Starter opp igjen 7. oktober. 14. september kl. 15. Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2014, 48. årgang Kveldsstemning - siste kveld på konfirmantenes sommerleir. Foto: Karin Vaskinn. Etter skoletid Starter opp igjen 7. oktober Foto: Karin

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

ÅssidenNytt. Menighetsblad for Åssiden menighet - 46. årg. nr. 1-13

ÅssidenNytt. Menighetsblad for Åssiden menighet - 46. årg. nr. 1-13 ÅssidenNytt Menighetsblad for Åssiden menighet - 46. årg. nr. 1-13 Om en liten stund Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene hans

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene INFORMASJON Nr. 1 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst

Detaljer

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen INFORMASJON Nr. 3 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Espen Jørgensen Henrik André Pedersen Se side 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Prestens hjørne 22.JULI 2011

Detaljer

NR 1 2012. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Randi Bjerkås Lyngra

NR 1 2012. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Randi Bjerkås Lyngra NR 1 2012 Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet Kunstner Randi Bjerkås Lyngra Påskeandakt Fortellingen om himmelen Alle har vi en grunnfortelling, som begrunner vår identitet. En

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer