Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Temakveld med biskop Per Lønning 19. mars kl i Konnerud kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Temakveld med biskop Per Lønning 19. mars kl. 19.00 i Konnerud kirke"

Transkript

1 Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mars 2009, 43. årgang Ved SIF-hytta. Temakveld med biskop Per Lønning 19. mars kl i Konnerud kirke Misjonsbasaren starter mandag 23. mars kl i Bragernes menighetshus Konsert med Filadelfia og Frelsesarmeens hornorkester i Konnerud kirke søndag 29. mars kl Konsert m/skruk i Konnerud kirke lørdag 25. april kl Konsert i Skoger kirke m/gruppa SUS Lei meg over stjernebru søndag 22. mars kl Se mer utfyllende annonser inne i bladet. BøsseBærerne kommer 31. mars!

2 Gudstjenester og konserter Endringer kan forekomme. Se DT fredager og Konnerudposten for nærmere informasjon Konnerud kirke kl.11: Familiegudstjeneste m/ dåp. Marthinsen, Rogers og Fergestad. Kirkebok til 4-åringer. Barn fra Minigospel synger kl.11: Gudstjeneste m/ nattverd. Lie og Riakhin. Søndagsskole kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Marthinsen og Rogers kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Lie og Riakhin kl.18: Felles kveldsmat i menighetssalen. Kl.19: Skjærtorsdagsgudstjeneste m/ nattverd. Marthinsen og Rogers kl.11: Pasjonsgudstjeneste v/ Yamamoto og Rogers med flere kl.23: Påskeaftengudstjeneste v/marthinsen, Rogers og Vaskinn. Dåp kl.11: Høytidsgudstjeneste v/ Marthinsen og Rogers. Nattverd kl.11: Første-skritt -gudstjeneste v/marthinsen, Rogers og Fergestad. Dåp kl.11: Gudstjeneste m/ nattverd. Marthinsen, Rogers og Sjømannsprest Nils Kristian Lie. Sjømannskirkens kretsårsmøte. Søndagsskole kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Vikarprest og Riakhin. Søndagsskole kl.19: Samtalegudstjeneste m/ konfirmanter kl.19: Samtalegudstjeneste m/ konfirmanter kl.19: Samtalegudstjeneste m/ konfirmanter kl.11: Familiegudstjeneste v/ Marthinsen og Rogers. Dåp kl.??. Bekransning av de falnes bauta ved Konnerud gamle kirke Se avisen kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Lie, Vaskinn og Rogers kl.13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Lie Vaskinn og Rogers kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Marthinsen, Fergestad og Rogers kl.13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Marthinsen, Fergestad og Rogers kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Marthinsen, Vaskinn og Rogers kl.11: Høytidsgudstjeneste v/marthinsen og Rogers. Nattverd. Søndagsskole Økumenisk gudstjeneste Bragernes torg kl.11: Gudstjeneste m/ dåp. Lie og Riakhin kl.11: Familiegudstjeneste m/ dåp og nattverd. Marthinsen, Rogers og Fergestad. Sommeravslutning kl. 11: Gudstjeneste i Konnerud gamle kirke. Marthinsen og Rogers. Dåp og nattverd. Skoger kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved Lie og Riakhin. Nattverd kl 19.00: Konsert med SUS (se omtale annet sted i bladet) kl 11.00: Familiegudstjeneste ved Lie, Fergestad og Riakhin. Dåp. Søndagsskole kl 11.00: Pasjonsgudstjeneste ved Lie og Riakhin kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Lie og Riakhin. Chorisma. Dåp kl 19.00: Toner og tekster ved Riakhin og Marthinsen kl 19.00: Kveldsgudstjeneste ved Marthinsen og Riakhin Nattverd kl 11.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Lie, Vaskinn og Riakhin. Dåp. Kos Ten Sing. Søndagsskole kl 08.20: Festgudstjeneste ved Lie, Fergestad og Riakhin, elever fra 5. klasse ved Skoger skole, Skoger og Vestbygde skolekorps og Chorisma kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Lie og Riakhin. Dåp Fellesgudstjeneste Bragernes torg/ Bragernes kirke Skoger kirke kl 19.00: Sangkveld. Program og deltagere under planlegging! Skoger kirke kl 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lie, Vaskinn og Riakhin. Chorisma Vi takker Inger Brox for trofast ombringing av bladet i mer enn 25 år. Misjonsbasaren 150 år Vårens store begivenhet i drammensdistriktet starter med Misjonsgudstjeneste i Bragernes kirke søndag 22. mars kl Bragernes Menighetshus mandag 23. mars kl. 1400: Basaren er åpen tirsdag til lørdag fra kl. 1100, langdag torsdag. I tillegg til å ta lodd kan du hver dag få med deg sang og andakt på ettermiddagen. Åpning av basaren og hilsen ved ordfører Tore pdal Hansen ettermiddagen. Se annonser i dagspressen. KNNERUD G SKGER MENIGHETER Besøksadresse: Gramsborgv. 3, inngang i kjelleretasjen på nordenden. Postadresse: PB 9099, 3006 DRAMMEN e-post: se «Ansatte i prestegjeldet» Fax: , Menighetskontorets åpningstid er: Tirsdag, 11-13, nsdag til fredag, For henvendelser ang. dåp, bryllup, dødsfall, attester m.m. ring telefon sentralbord: mandag-fredag kl samt torsdag til kl. 17. Ansatte i prestegjeldet Tlf. arbeid e-post Sokneprest Konnerud Finn Kristian Marthinsen Sokneprest Skoger Bjørn Vidar Lie rganist Victor Riakhin, rganist Edward A. Rogers Diakon Jan-lav Walding Kateket Karin Vaskinn Menighetspedagog Nina Kordahl Fergestad Kirketjener Konnerud Ivar Vik Kirketjener Skoger Ingebrikt Klefstad Menighetens barnehage Svein Undrum Konnerud menighetsråd v/ leder Sølvi Tellefsen, Jupiterlia 23, 3033 Drammen, tlf Skoger menighetsråd v/ leder Turid S. Skatrud, Jarlsbergveien 206, 3032 Drammen, tlf

3 Andakt Den uforståelige lidelsen Til alle tider har mennesket strevd med lidelsens gåte. Hvorfor må mennesket lide når det er en kjærlig og allmektig Gud for hvem ingen ting er umulig? Ja, Gud er allmektig og kan når han vil gjøre det han ønsker. Det er bare det at Gud har lagt bånd på sin allmakt. Dersom et menneske kommer til tro på Kristus og ønsker å bli Guds barn, ja så kan selv Gud ikke hindre at det skjer fordi: alle de som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn Joh.1:12. På samme måte er det umulig for Gud å hindre et menneske fra å gå fortapt som forkaster hans tilbud om frelse. Likedan har Gud gitt løfter i sitt ord som han er bundet av. Ja, Gud har innsatt lover som han selv opererer etter. Guds vesen er uforanderlig, det er konsekvent og det har en fullkommen integritet. Det medfører at vi ikke alltid er i stand til å forstå Gud. Som mennesker er vi bare et støvfnugg på en uendelig jord som igjen er et støvfnugg i et uendelig univers. Dine år er bare et blink i et hav av tid. Dette legger begrensninger på det vi kan fatte og begripe med våre sanser. Skulle ikke det- te fylle oss med ydmykhet slik at vi ikke vender oss til Gud i sinne når alt ikke går vår vei? Å forstå dybdene i Gud er umulig. Som himmelen er høyere enn jorden er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker (Jes.55,9). Å forstå hvordan Gud forholder seg til lidelsen er heller ikke mulig for oss å forstå fullt ut. Allikevel kan vi trenge oss inn på. Det gjør vi ved å trenge oss inn på Jesus der han henger på korset og lider for vår skyld. Gud bøyer seg ned og lider skylden vi har overfor ham for at vi skal bli barn av Gud. Den som har trengt seg inn til korset og forstått noe av korsets gåte har også kommet et stykke på vei til å forstå lidelsens gåte. Ivar Vik Menighetsrådsvalg (13. og) 14. september blir det til høsten. Denne gangen blir det langt mer profesjonalitet omkring valget enn tidligere. Det skyldes at regjering og kirkeråd har bestemt at demokratiseringsprosessen i kirken skal skyte fart. En forutsetning for det er at mange flere enn det som har vært vanlig, avgir stemme til menighetsrådsvalget. 11.september. Ytterligere ett valg skal skje, nemlig valg av leke medlemmer til bispedømmerådet. Det skjer samtidig med menighetsrådsvalget, men på egen liste. Menighetsrådene har oppnevnt valgkomiteer som nå arbeider med å komponere valglister. Mer om kandidater, valglokaler og forhåndsstemmegivning kommer i neste nummer av menighetsbladet. Benytt sjansen til å være med å bestemme i kirken. Meld fra til en av oss i kirken om du vil være med i Konnerud eller Skoger menighetsråd. Før valgdagen, som er samme dag som til Stortingsvalget (13) 14. september, blir det sendt ut valgkort til alle som er stemmeberettigede. Dette skal tas med til stemmelokalet som vil være i nær tilknytning til, men adskilt fra stortingsvalglokalet. Det vil være åpent stemmelokale like lenge som stortingsvalglokalet er åpent. De som heller ønsker det, skal kunne avgi stemme etter gudstjenesten søndag 13. september. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme fra 10. august Finn Kristian inntar plass i hornet på veggen Han har valgt å bli pensjonist samtidig som kona hans blir det. Derfor har soknepresten på Konnerud søkt om å få gå av med avtalefestet pensjon fra 1. september. Til menighetsbladet sier Finn Kristian at de beholder huset sitt i Drammen, og at de i fortsettelsen sikkert vil bli å se i kirken titt og ofte. Båndene til Konnerud menighet har blitt knyttet sterke på de vel 3 1/2 årene han fikk gleden av å være sokneprest. Det skal bli godt å ha fri samtidig som kona har det. g ikke minst vil det bli atskillig flere turer på sjøen med båten i Nevlunghavn!

4 Åpent: Torsdag til Lørdager stengt. Bernåsbakken 36. Mail: Tlf Åpningstidene våre er: (09-16) Inst. ve E. Thoresen AS Alt elektrisk installasjonsarbeid utføres fagmessig! RIMI Konnerud 8-22 (20) VI GJØR STADIG SMÅ TING FR Å BLI BEDRE Pakking & Sortering Makulering Møtemat & Catering Montering Plastpakking Gartner & Anlegg Snekkerverksted Ved & Briketter Masseutsendelser Jobbfrukt.no Lekestuer & Anneks HVA KAN VI GJØRE FR DEG? Koldtbord fra kr 160,5 snitter kr 115,Spekebord kr 165,Enkle varmretter onsdager Priser er pr. kuvert (ta kontakt også for andre tilbud) Tlf

5 Lei meg over stjernebru med gruppa SUS Konsert i Skoger kirke søndag 22. mars 2009 kl mars blir det konsert i Skoger kirke med gruppa SUS fra Meland/Bergen. Konserten er kalt Lei meg over stjernebru, og er en samling religiøse folketoner presentert med sang, trekkspill, hardingfele og fløyte. Innholdet kommer fra forskjellige steder i landet, men særlig Nordhordland og Vestlandskysten. Med i programmet er også noen danseslåtter som passer inn i stemningen. SUS ønsker at konserten skal bidra til ro og ettertanke. SUS hadde i 2008 konserter i SKRUK - Sunnmøre kristelege ungdomskor Besøker Konnerud LØRDAG 25. APRIL kl Sett av LØRDAG 25. APRIL kl til en uforglemmelig konsert i Konnerud kirke ved koret SKRUK under ledelse av dirigent Per ddvar Hildre. Ikke bare Konnerud Menighet, men hele Drammen er priviligert som får et slikt kor til å holde konsert i nærmiljøet vårt. Vi viser til dette berømte korets hjemmeside skruk.no/ der du finner mye informasjon om korets aktiviteter, turnér kirker i Bergen, Nordhordland, Voss, Hardanger og Sunnfjord. Gruppa SUS består av: Eirin B. Åserud (vokal), lærer på Hordvik skole, sangutdannet, har arbeidet mye med kor. Eva Marie Skjeldrum Toppe (vokal, hardingfele), opprinnelig Skogerjente, men bor nå i Bergen og driver gård og gartneri sammen med familien. Utdannet i musikk, spiller fele og synger/kveder, har også undervist i dette. Dag lav Larsen (div. fløyter), lektor ved St. Paul skole i Bergen, aktiv musikkutøver i snart 30 år, har laget filmmusikk og cdinnspillinger. Haakon Gunnar Aase samt flere bilder. Her får vi nøye oss med å si at dere som setter av denne kvelden til å overvære SKRUK-konserten, vil få dere en ekstraordinær musikkopplevelse. Det er selvfølgelig større kostnader knyttet til arrangering av en konsert med et slikt elite kor. Inngang for voksne: kr 200,-, studenter/honnør: kr 100,- Det blir satt opp gratis buss fra Drammen Jernbanestasjon kl. 18:30 med retur til samme sted etter konserten. Arrangementer skjer i samarbeid med AUTREISER. (trekkspill), restaurerer gråsteinsmurer og bygger nye. Trekkspiller siden han var 14 år, har vært på turneer og akkompagnerer sangere. Vel møtt til en høytidelig og vakker kveldsstund i Skoger kirke søndag 22. mars kl Billettpris kr. 100,- med DTkort kr. 80,-. Inngang for voksne kr 200,- Studenter/honnør kr 100,- Familie kr 400,- Frelsesarmeen og Filadelfia hornorkestre til Konnerud kirke Søndag 29. mars kl kommer Frelsesarmeens (til høyre) og Filadelfia Hornorkestere (under) på besøk til Konnerud kirke. Ca 50 musikanter vil fylle kirken med varm brassklang denne kvelden, hvor det presenteres et allsidig program med flere musikkstiler spillt av brassband. Programmet vil også inneholde instrumentale og vokale solister i tillegg til allsang, så sett av halvannen times tid og nyt en hyggelig musikkaften i kirken. Det er gratis inngang, men en gave ved utgangen vil bli satt stor pris på. Vi minner om påske - sommer og høstleir på Solsetra og på Fjordglimt for barn og voksne. Nærmere opplysninger på tlf og Ny ungdomsarbeider Elin Werner, 23 år, skal ha praksis som ungdomsarbeider i Skoger og Konnerud menigheter fra februar og framover en stund. Mange vil nok kjenne Elin fra konfirmantleire, der hun har vært frivillig ungdomsleder de siste 9 år. I løpet av praksistiden kommer Elin til å delta i konfirmantarbeid, lederarbeid og etter skoletid for barn. I tillegg jobbes det med å komme i gang med et tilbud for ungdom, og der er Elin en sentral person. Først og fremst vil dette være et tilbud noen dager, når ungdommene er ferdige på skolen, og evt. enkelte arrangement på kveldstid.

6 Jul med ABBA Tekst: Hilde Haldorhamn. Foto: Morten Hyllseth 21. desember ble julen spilt og sunget inn i Skoger kirke. Chorisma og Skoger og Vestbygda skolekorps var med på å gjøre denne ettermiddagen før jul, til en fin opplevelse. Mens Chorisma stod for det tradisjonelle, med julesanger, viste Skolekorpset seg fra en ny side. Dancing Queen, Mamma Mia, I have a dream og Thank you for the music, ble fremført av et ensemble med fire unge sangere i feiende flott ABBA stil. Bjørn Vidar Lie tok pulsen på korpset og holdt sin preken rundt innholdet i filmen Mamma Mia. ABBA returns i Drammens Teater Korpset er i gang med sin største satsing noen sinne. 25. og 26. mars oppføres forestillingen ABBA returns på Søndagsskolens akedag Søndagsskolen arrangerte en hyggelig akedag med både akekonkurranse og grilling av pølser! Det er plass til mange barn hos oss, og håper flere har lyst til å være med på søndagsskolen vår som er parallelt med gudstjenestene kl. 11 i kirken. Kontakt kirkekontoret for mer informasjon. Studioscenen i Drammen teater. Forestillingen er basert på musikken fra filmen Mamma Mia. Korpset består av 16 messingblåsere og tre trommeslagere. De er forsterket med to gitarister og en bassist, sammen med fire dyktige sangere som ble plukket ut etter audition. Med seg har de også en stor gruppe fra Skoger turn, barn og ungdom fra 6 år og oppover, som vil være med på å gjøre dette til en forestilling med mange overraskelser.korpset har leid inn egen regissør til forestillingen. Alle arrangement er spesialskrevet til besetningen. ABBA RETURNS Sted: Drammens Teater Tid: 25. og 26 mars kl Nå kommer jubileumsboka NÅ er kirkeboka der! Konnerud kirke 150 år - Kirkehistorien - og glimt fra et aktivt kirkeliv. Det er et produkt på 144 sider og i såkalt praktbokformat som leveres fra bokkomiteen. Boka er trykt i 2000 eksemplarer. Som tidligere nevnt er dette et samarbeidsprosjekt mellom Konnerud Menighetsråd og Skoger og Konnerud Historielag. Følgende medlemmer har utgjort bokkomiteen: Sølvi Tellefsen, Finn Kristian Marthinsen og Ivar Vik fra menigheten, samt Per Runar Thoresen og le Kr Mortensen fra historielaget. - Ut fra vår vurdering har dette blitt en utrolig innholdsrikk bok, som faner dypere enn gamlekirkens historie, sier le Kr Mortensen på vegne av bokkomiteen. Boka innledes med hvordan det hele begynte under grevskapet og det Jarlsbergske Værk og avsluttes med seks postkort som viser at kirken har vært sentral som motiv for kort. Mellom her er det en gjennomgang av hva gamlekirken har stått for i det fysiske innhold. Kirkegården har fått sitt kapitel, Det kirkelig liv på Konnerud er fyldig omtalt, mens det rike engasjement i foreningene i menigheten kan fortelle om mange spesielle aktiviteter. Her vil det også framkomme historie som nok er ukjent for de fleste, også urinnvånerne. Bedehuset har fått sin naturlige plass, i likhet med søndagsskolen. En litt kronglete vei fram til arbeidskirke, sammen med utbyggingen av trygdeboligene i Verksveien er behørig omtalt. I tillegg er det lagt inn enkeltsaker - og trivielle episoder. Dette er en ren dugnadsjobb. Spesielt fra senhøstes i 2008 er det lagt ned et betydelig antall timer i å hente inn stoff og bilder fra miljøer på Konnerud. Bokkomiteen har mange bidragsytere der ute som vi takker på det hjerteligste. ver ser du forsiden til boka, med et flott bilde av Reidar Halden. Under presenteres bokkomiteen. Fra venstre Sølvi Tellefsen, Finn Kristian Marthinsen og Ivar Vik fra menigheten, samt Per Runar Thoresen og le Kr Mortensen fra historielaget.

7 Slekters gang Døpte Skoger kirke RNJA TEIEN HELENE HDT IDA FREDRIKSEN ISACK SYVERTSEN SCAR KVALØ JHANSEN LUDWIG RGSTAD LARSEN SARA SIPINA EMILIE LSRUD WØLNER HEIMDAL Konnerud kirke NAH-AUGUST ANDERSEN TTERSKRED ELLA SVEIA GUNDERSEN WILLIAM PSAHL SVENDSEN ADRIAN VIE GUSRUD LARS LINDHM ACKENHAUSEN KRISTINUS ALEKSANDER CHRISTIANSEN BENJAMIN ALEKSANDER KRSM HUNSTAD YASMINE BENEDICTE KRSM HUNSTAD JESPER CARLSEN AAS ALEXANDER PENICHE MARKUSSEN JAKB SEIERSTAD JHNSEN IVER ME-HANSEN JØRGEN BURUD SUNDBYE FRIDA KIRSCH GUNDERSEN MINA STRAND IDAL ISABELLA GUNNARSRUD THEDR HDNEBRUG RØSTE TILLA LØKKEN EMILIE ANDRESEN MADS BØEN JKSTAD LINEA KAPSTAD JENSEN ANGELICA TRGSTAD-FINSRUD SNDRE FURUVALD NIELSEN HEDVIG HLSETER LINNÉA BLLERUD NICLAISEN ADRIAN NILSEN RYPÅS SCAR MATHISEN Vigde Skoger kirke Ingen vigsler i aktuelt tidsrom Konnerud kirke GRETHE TTERSKRED G JØRGEN ANDERSEN CHRISTELL HUMBLEN G MATTIAS LINDBLM JANNICKE KIHLE G HANS PETTER TANUM Døde Skoger kirke GUNHILD AASERUD HELGE JHANSEN GERD JHANNE KARLSEN SIGRID ANDERSN RLF SIMENSEN Konnerud kirke ALFHILD EDLE PRESBERG LE GRØTERUD SYNNØVE JHANNE FURUSTAD ALF EDVIN TRGSTAD NRDLIE ELIDA GUSTAVSEN EVA JNY SVANG VILLY HALLERUD TRFINN FREDRIKSEN HERBRG TERJA LØVAAS TRLF FJELD JHANSEN INGRID MAGHAK LIE HARRY LAV ARNLD SURLAND Julestemning fra Skoger søndagsskole Eldretreff i Konnerud 16. mars 20. april 18. mai. I menighetssalen kl Eldretreff i Skoger 18.mars 15. april 20.mai. På Sanitetshuset fra kl Glemt igjen i Konnerud kirke? Det glemmes igjen diverse ting (fat, vaser og klær med mer)fra arrangementer her i kirken. Lite blir hentet. Vi har ikke plass til å oppbevare dette i det uendelige. Velkommen til å ta en titt og se om noe er ditt. Ting som ikke blir hentet i kirken (på torsdager fra kl , bruk hovedinngang, eller etter avtale innen 1. april), blir gitt bort til Frelsesarmeen eller Kirkens Bymisjon. Takk Vi vil gjerne takke våre trofaste bladbærere for ombringing av dette blad gjennom måneder og år. Hjertelig takk til dere alle. Har du brukte lysestumper liggende? Da kan du levere dem i kirken. NMS har et lysstøperi og støper flotte lys av lysestumper. Inntekten går til misjonen. Tusen takk I den senere tid har vi mottatt flere gaver til menighetsbladet fra leserne. Dette har hittil gjort oss i stand til å trykke bladet i farger. Dette vil vi fortsatt gjøre under forutsetning at vi har midler. Kirketorget er åpent hver torsdag fra kl Det serveres vafler og kaffe for de som har lyst til å slå av en prat i uhøytidelige omgivelser. NESTE MENIGHETSBLAD kommer i april/mai 2009 Redaksjonen må ha stoff senest 3. april ver: Maria og Josef med sitt nyfødte barn Jesus. Til venstre: Maria og Josef er på leting etter sted å overnatte for hun skal snart føde. Antazoa misjonsforening for NMS har følgende møter: 19. mars hos Berit Barre, Prins scarsgt april drar vi til den nye gjenbruksbutikken på Kongsberg. 14. mai: Vi møter våren Start fra Bernås kl Kontaktperson er Dagrun Slørdal: Tlf Konnerud og Skoger Menighetsblad Redaksjonskomite: Wenche R. Mondal Bodil Carlson Jan lav Walding Åse E. Hope Foto: Jan lav Walding Distribusjon: Åse E. Hope Trond Hagen Adresse: Konnerud og Skoger Menighetsblad, Postboks 9099, Konnerud, 3006 Drammen Fellesgiro: Layout: Print Konsult, Andebu Trykk: Trykk-service A/S, Drammen

8 Nattcupen Det var full fres i Drammenshallen natt til lørdag 14. februar. Da var 450 konfirmanter fra Drammen, Røyken, Lier og Hurum samlet, i tillegg til 150 ledere. Dette er en årlig tradisjon, men i år samlet cupen flere deltakere enn før. Skoger og Konnerud stilte med 100 konfirmanter og ikke mindre enn 50 ungdomsledere. På programmet sto turnering i håndball, fotball og innebandy. Våre lag har tradisjonelt gjort det skarpt i disse cupene, men i år ble det ingen førsteplass. Derimot vant Innebandylaget måtte til slutt se seg slått, men innsatsen var det ingen ting å si på. De som ikke var med på banen deltok som heiagjeng. Her er det Camilla Helgerud (t.v.) og Katarina Ruud som står på hver side av banneret. supportergjengen sin klasse, og pokalen for dette står utstilt i Konnerud kirke. Hovedlederne av nattcupen vil sende en spesiell takk til KIWI-Bjørn på Konnerud for verdifull sponsing. Husorkester Vil du bli med som musikant i Konnerud kirkes en-dags Husorkester? Honnør til deg - men ingen honorar!! Ta fram ditt instrument, hva enn det måtte være, og vær med på litt gladsang på Sommeravslutningsgudstjenesten SØNDAG 14. JUNI kl SØNDAG kl er menighetens sommeravslutning og i tillegg er det en Familiegudstjeneste. Du kan være med på å gjøre denne gudstjenesten til noe gøy for andre og deg selv. Det finnes nok mange skjulte talenter rundt omkring på Konnerud? Nå er sjansen din til å være med! Vi danner et lite (eller større) husorkester for dagen. Er du en tidligere musikant med et instrument som nå er stuet bort eller gjemt på loftet, eller som kun tas ut når ingen andre kan høre deg spille? Føler du at du ikke er flink nok eller synes du at du er for gammel (eller ung??) - eller at instrumentet ditt ikke passer i Konnerud kirke? Da tar du sannsynligvis feil! Dersom du (med noen måneders tid til å spille deg opp igjen) kan trene på noen kjente melodier slik at de er noenlunde gjenkjennelig, så er denne invitasjonen til deg. Smør ventilene. Skaff noen nye strenger. Blås støvet av blåseog strengeinstrumentene, trekkspill, perkusjon instrumenter mm. Vil noen tjuv-øve med meg etter en gudstjeneste, bare si fra. Blant andre sanger vil vi synge (spille!) følgende salmer/sanger: Kom, kom og hør (Amazing Grace/Å nåde stor) i G-dur; Salige visshet i C- dur; Da Jesus satte sjelen fri i G-dur; Vi syng med takk og glede i D-dur. Noter med besifring skal jeg ordne med. Vi trenger nok en halvtime på selve dagen til å få oss litt samstemt, så vi møtes i kirkestua kl. 10:00. Vi stemmer så godt vi kan, spille litt sammen og dersom vi får tid, tar en kopp kaffe og en bolle før gudstjenesten. Selv om datoen ligger langt framme i tid, kan det være greit å få vite allerede nå hva dette går ut på, og hva som skal spilles, slik at flest mulig kan få være med. Har du en bekjent som ønsker å være med som ellers ikke går hos oss, er de selvfølgelig velkommen de óg! Viktig! Gi beskjed til Ted så fort du har bestemt deg, slik at han får vite hvilken sammensetning av instrumentene han får den dagen. Fasteaksjonen tirsdag 31. mars Som tidligere år deltar Konnerud og Skoger i en landsomfattende fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp. I år er det fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil bøssebærere fra Konnerud og Skoger menighet gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. Ta derfor godt i mot dem når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: eller via kontonummer eller melde deg som bøssebærer til diakon Walding tlf Fra Bangladesh, hvor vi jobber med treplantingsprosjekt. P A N R A M A Boligtomter i Drammen

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpsnytt Mai, juni og juli 2016 «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter FEBRUAR 2018 Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Torsdag 1. Lese-/quizstund med leseombud Börje Johansson kl. 11 til 11.45 i

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE!

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Informasjonsmateriell: I april fikk

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2015 TUNHEIM KFUK/KFUM TANUM MENIGHET Barn 0-8 år Dåp/dåpssamtale Velkommen til dåp! Når vi bærer et barn til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

KONFIRMANT Vågsøy sokn

KONFIRMANT Vågsøy sokn KONFIRMANT 2017-2018 Vågsøy sokn Velkommen! Side 1 av 6. Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram. Uke 44 fra onsdag 1. til fredag 3. november:

Kultur- og aktivitetsprogram. Uke 44 fra onsdag 1. til fredag 3. november: Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter NOVEMBER 2017 Uke 44 fra onsdag 1. til fredag 3. november: Onsdag 1. Besøkshundetjenesten v/ Torill Dimmock med hunden sin Molly har

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

SEPTEMBER Kultur- og aktivitetsprogram. For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter. Uke 35 fredag 1.

SEPTEMBER Kultur- og aktivitetsprogram. For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter. Uke 35 fredag 1. Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter SEPTEMBER 2017 Uke 35 fredag 1. Fredag 1. Musisering med Sølvi fra kl. 10 13.00 1 Uke 36 fra mandag 4. til fredag 8. september Mandag

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer