Nr. 2 april Hiv og aids et fattigdomsproblem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 april 2006. Hiv og aids et fattigdomsproblem"

Transkript

1 Nr. 2 april 2006 Hiv og aids et fattigdomsproblem

2 Leder K j æ r e l e s e r! Det er 19 år siden Caritas engasjerte seg i kampen mot hiv og aids i Uganda. Siden har innsatsen spredt seg til mange land på tre kontinenter. I juni 2001 signerte 189 statsledere og regjeringsrepresentanter FNs erklæring om bekjempelse av hiv og aids. Dessverre har omfanget av pandemien fortsatt å øke, og Caritas ønsker å minne statslederne om løftet fra juni FNs tusenårsmål nummer 6 (se siste side for en oversikt over målene) sier at vi skal bekjempe hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer. Vi skal stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids innen Dimensjonene av hiv/aids-pandemien på det internasjonale planet er vanskelig å fatte, og den har dyptgripende virkninger for økonomi og samfunnsliv. 39 millioner mennesker lever med hiv og mer enn 15 millioner barn er blitt foreldreløse bare i Afrika. I Sør-Afrika er antallet dødsfall i aldersgruppen 15 til 34 år 17 ganger høyere enn normalt. Til kamp mot hiv og aids Dette Caritasinfo fokuserer på hiv, og på vårt utviklingssamarbeid som har et fokus på kvinners posisjon og rettigheter, og på en holdningsendring hos både kvinner og menn. Når kvinner og menn får utdanning og økt tilgang til økonomiske ressurser vil de få større kontroll over alle aspekter av sitt eget liv. VI takker våre givere for støtte til det arbeidet som er gjennomført og for fortsatt støtte. Vennlig hilsen I n n h o l d s f o r t e g n e l s e Til kamp mot hiv og aids... side 3 Kampen mot hiv og aids er viktigere enn noensinne... side 4 Er kondom løsningen på hiv/aids-pandemien?... side 5 Zambia - hardt rammet av aids... side 7 Kirken i Vietnam støtter dem samfunnet har utstøtt... side 9 Caritas-nyheter... side 10 Tusenårsmålene... side 12 Forsiden: Det lever i dag mer enn førti millioner mennesker med aids, tre millioner mennesker døde av aids i 2005,og om lag fem millioner nye ble smittet. (Foto: Caritas)

3 Kampen mot hiv og aids er viktigere enn noensinne Kampen mot hiv og aids er viktigere enn noensinne. Til tross for at livsforlengende midler er tilgjengelige, dør mennesker hver dag som en følge av aids. Av dem er flere enn under 15 år gamle, mange små barn. Til tross for mye forebyggende arbeid smittes over personer hver dag ca 10 personer hvert minutt. Kampen mot pandemien som får svartedøden til å blekne er på langt nær vunnet. Men vi gir ikke opp. Caritas Norge startet sitt arbeid mot hiv/aids allerede i 1987, og har hele tiden hatt sterkt fokus på dette temaet. I 1998 ble det besluttet at alle nye tiltak ikke bare i Afrika skal vurderes i forhold til den aktuelle hiv/aids-situasjonen. I andre artikler i dette nummeret av CaritasINFO fremgår det hvordan dette gjøres i praksis. I år har vi fornyet vårt fokus på hiv det vil si på spredningen av viruset som forårsaker aids, som altså er et syndrom som svekker immunforsvaret med den følge av at folk dør av ofte ufarlige eller sjeldne sykdommer. Fra å være et problem først og fremst i Afrika, ser man nå at Asia er området med flest nye tilfeller, og Øst-Europa er området med prosentvis raskest økning. Selv om det ikke er noen grunn til å bestride at hiv og aids er en sykdom og at den spres på måter som er relativt lett å forebygge teknisk, hevder vi at hiv er et fattigdomsproblem. Hiv spres lettere i områder hvor folks allmenntilstand er redusert, enten på grunn av underernæring eller på grunn av ubehandlede sykdommer. Aids utvikler seg også fortere i slike sammenhenger. Fattigdom fører til at kvinner ofte må ty til allianser med menn for å sikre egen og barns trygghet. Dette kan dreie seg om kjærlighetsforhold til eldre menn, eller direkte sexarbeid. At kvinner i en rekke kulturer er så økonomisk avhengige av en ektemann at de ofte må finne seg i hva som helst fra ham, er også et problem som øker risikoen for hiv. Samtidig medfører hiv og aids redusert arbeidskraft. Mange mener at de senere års sultkatastrofer i det sørlige Afrika skyldes at færre kan jobbe i den private jordbrukssektoren. Hiv og aids øker fattigdommen. Klarer man ikke å bekjempe hiv og aids, eller i alle fall snu trenden, vil man ikke nå FNs tusenårsmål. Derfor besluttet FNs generalforsamling i en resolusjon lille julaften i fjor å be UNAIDS (FNs Aids-organisasjon) om å bidra til hiv-arbeidet rundt i verden med det mål å komme så nær universell tilgang til behandling innen 2010 for alle dem som trenger det. Caritas Norge er glad for at verdenssamfunnet med FN i spissen nå virkelig fokuserer på kampen mot hiv/aids. Det som likevel bekymrer oss er tendensen til å fokusere på problemet kun med medisinske øyne. Vi mener at begrepet universell tilgang må utvides til å omfatte en kamp for tilgang til alle basisrettighetene en universell tilgang til et liv uten fornedrende fattigdom. Alle må involvere seg i kampen mot Aids! Pave Johannes Paul II (Foto: Caritas) Resonnementet kommer fra den belgiske kardinalen Godfried Danneels, som i mars i år understreker at for å unngå å synde ved å drepe overføre en dødelig sykdom som aids bør man bruke kondom. Den katolske kirken hevder på bakgrunn av sin morallære at seksuelle relasjoner kun hører hjemme i ekteskapet, og bl.a. har med videreføringen av liv å gjøre. Innenfor denne konteksten skal ikke bruk av kondom være nødvendig, ei heller for beskyttelse mot hiv-smitte. Fattigdom og hiv/aids henger nøye sammen. De fattige blir oftere smittet, og de som er smittet blir enda fattigere. (Foto: Caritas) Er kondom løsningen på hiv/aids-pandemien? Den katolske kirke må våge å snakke om kondomer. Debatten om kondomer i forbindelse med beskyttelse mot hiv er en vanskelig diskusjon som krever edruelighet fra alle parter, også innenfor Den katolske kirke. Ikke desto mindre er tema livsviktig for millioner av mennesker over hele verden, ikke minst i sør. Bruk av kondom for å forebygge hiv-smitte er ikke prevensjonsbruk som har til hensikt å hindre overførsel av liv, det er en beskyttelse som skal hindre overførsel av død. Resonnementet over er logisk. Den katolske kirke har som utgangspunkt at seksuell omgang skal skje innenfor ekteskapet, og gjør det kun det er det lite behov for beskyttelse mot hiv. I de tilfellene der den ene i ekteskapet er hiv-positiv, mener mange biskoper bl.a. kardinal Daneels at kondom kan benyttes. For dem som har seksuell omgang utenfor ekteskapet, har kirken ingen kjøreregler. Morallæren definerer hvordan en skal opptre for å overholde

4 moralreglene, men sier selvsagt ikke hvordan man skal opptre når man bryter reglene. Til sammenligning sier norsk lov ingenting om hvordan man skal kjøre på rødt lys hvis man velger å bryte trafikkreglene som sier at man skal kjøre på grønt. Enkelte har hevdet at ved å bruke kondom ved seksuell kontakt utenfor ekteskapet synder man dobbelt. Dette faller på sin egen urimelighet. Hvis konsekvensen av en seksuell relasjon er at man overfører en dødelig sykdom, ja da har man lagt til synden drap, sier kardinal Daneels. Kort tid etter at hiv/aids ble oppdaget utformet man en strategi for å bekjempelse den såkalte ABC-strategien. Den første bokstaven A står for avholdenhet og understreker betydningen av å utsette den seksuelle debuten. Den andre bokstaven B står for Be faithful og fordrer troskap mot én partner. Målet her er å redusere folks totale antall partnere. Den siste bokstaven C står for Condom, og impliserer at om du ikke kan eller vil etterleve A og B, bør du i alle fall bruke kondom. Begrunnelsen for at kirken i mange land støttet og støtter denne strategien er at kondom i denne sammenhengen ikke er et prevensjonsmiddel som forhindrer overførsel av liv, men en livsnødvendig beskyttelse som skal hindre overførsel av død. I følge katolsk moralteologi kan ikke en ting være god eller ond. Det er de menneskelige handlingene som kan være gode eller onde, og derfor befatter moralteologien seg med menneskelige handlinger, og ikke med ting. Dette gjelder sjølsagt også for kondomet. Kondomet er ikke i seg sjøl syndig. På samme måte som at kirken ikke definerer det som synd for en tretten år gammel jente som har store smerter under menstruasjonen å bruke p-piller i medisinsk øyemed for å lette på smerten og regulere menstruasjonen, er det heller ikke syndig å beskytte seg sjøl eller sin neste mot hiv. At bi-effekten ved bruk av kondom er at man ved et eventuelt samleie hindrer befruktning, er i følge den katolske moralfilosofen Martin Rohnheimer ikke vesentlig. Det vesentlige er at intensjonen var å hindre smitte. Enkelte sterkt konservative krefter har ønsket å fjerne C en i strategien over fordi de mener budskapet om avholdenhet og trofasthet dermed utvannes. På den andre siden har en rekke mer radikale mennesker ønsket å fjerne både A og B, fordi de mener at det ikke fungerer likevel. Caritas Norge mener at begge holdningene er gale, og at begge leirer har en tendens til å overfokusere på hiv/aids som en seksuelt overførbar sykdom. Sjølsagt er hiv seksuelt overførbart, men dette budskapet sammen med hele ABC-strategien legger for mye ansvar og skyld på enkeltindividet. Utsagn som han/hun har fått denne sykdommen fordi han/hun har syndet, eller han/ hun har blitt smittet fordi vedkommende ikke har beskyttet seg med kondomet fjerner fokus fra det vesentlige, nemlig at hiv og aids først og fremst er et fattigdomsproblem. Dersom det å følge kirkens moral eller god bruk av kondom kan løse krisen med hiv/aids, reduserer det også vårt ansvar i nord i forhold til pandemien. Man mister fokuset på at det er fattigdommen og manglende tilgang til helsetjenester, ernæringsriktig mat og utdanning som i stor grad legger rammevilkårene for ytterligere spredning av hiv. Fattigdommen tvinger mange kvinner ut i prostitusjon for at de skal kunne gi barna sine mat. Når enkelte hevder at det er helt forfordelig at disse kvinnene utsettes for hiv-smitte fordi de ikke har tilgang på kondomer, er dette feilfokusert. Caritas Norge er sjølsagt enig i at det er forferdelig at disse kvinnene utsettes for hiv-smitte. Likevel tror ikke vi at tilgang på kondomer er den endelige løsningen for dette problemet. Caritas Norge mener det viktige spørsmålet er hvordan vi kan bidra så kvinnene slipper å selge kroppene sine, hvordan vi kan være med å gi dem og deres barn et verdig liv. Zambia hardt rammet av aids Zambia er sammen med Den demokratiske republikken Kongo det eneste landet som har hatt jevn nedgang på FNs oversikt over landenes utviklingsnivå (HDI) gjennom to tiår. Zambia er også ett av de åtte landene i verden som har en forventet levealder ved fødsel på under 40 år. Årsaken er ikke krig og vold; Zambia har i sin historie som selvstendig stat aldri hatt krig. I alle nye prosjekt Caritas Norge involverer seg i skal temaet hiv og aids vurderes. (Foto: Caritas) 6

5 Med ca 16% hiv-smitte i den voksne befolkning, rangeres Zambia som det sjuende hardest rammede landet i verden. Konsekvensene er tydelige; alle familier er rammet av sykdommen. Nesten alle har ansvar for foreldreløse slektninger. Mange familier klarer ikke lenger å produsere nok mat til eget forbruk. Barn får ikke undervisning fordi lærerne er syke eller døde. Tallene i Caritas Norges ferskeste hovedsamarbeidsland vi har hatt prosjekter her siden 2002 er temmelig deprimerende når det gjelder økonomisk utvikling og forekomsten av hiv/aids. Men bildet er i ferd med å bedre seg. Aldri før har det strømmet inn så mye penger til kampen mot hiv/aids, og landet fikk i fjor betydelig gjeldsslette. Det viktige er nå at dette kommer alminnelige folk til gode. Integrert kamp mot hiv/aids Vi har som grunnleggende prinsipp at hiv og aids skal vurderes i alle tiltak vi støtter, forteller Caritas Norges Zambia-ansvarlige Dag Albert Bårnes. Siden virksomheten vår i Zambia er så vidt ny, har vi fått til dette i alt vi gjør. På spørsmålet om hva dette betyr i praksis, sier Bårnes: Siden vi arbeider ut fra et prinsipp om at det er lokalbefolkningen selv som skal styre sin egen utvikling, har vi fått forskjellige utslag i forskjellige områder. I Mansa-området har de opprettet egne styringsgrupper i 18 lokalsamfunn. Disse gruppene har fått opplæring i å gjennomføre hiv/aids-tiltak, som f.eks. bevisstgjøring av barn og ungdom gjennom undervisning, anti-aidsklubber og ikke minst dramagrupper. Et høydepunkt i Mansa var verdens aidsdag, 1. desember, da en rekke av disse gruppene gjennomførte en et-døgns markering. De startet med økumenisk minnegudstjeneste, og fortsatte med forskjellige aktiviteter. Det er første gangen dagen har blitt planlagt og feiret av og på grasrota i Mansa. I Kasama er det blant annet blitt utarbeidet en studie av lokale forhold og smitte fra mor til barn, testings- og rådgivingssentra er blitt utstyrt og folk har fått opplæring i å drive dem. Det er også blitt gjennomført aksjoner rettet mot ungdom, blant annet med bruk av sportsaktiviteter. I Mpika, som er det tredje området der vi jobber med langsiktig utviklingshjelp, har man blant annet opprettet klubber for folk som har testet seg. I disse klubbene gir man hverandre gjensidig hjelp, støtte og opplæring i å leve med hiv-smitte. Dermed øker livskvaliteten for de smittede, og det blir også mindre truende å la seg teste, forteller Bårnes. På steder hvor det ikke er hjemmebaserte omsorgsgrupper, har folk fått opplæring og slike grupper har blitt opprettet. Slike tiltak som er rettet inn mot forebygging og konsekvenshåndtering, er viktige. Men like viktig er det å sikre at familier som er rammet av hiv og aids inkluderes i det øvrige arbeidet for å redusere fattigdommen. Dette kan dreie seg som om så enkle ting som å hjelpe personer med å få tilgang til de medisinske tilbudene som faktisk finnes. Det er svært viktig at vi samarbeider med andre og koordinerer innsatsen, slik at ikke alle holder på med det samme. Bare da kan vi oppnå virkelige resultatet i arbeidet mot fattigdommen, og dermed også i kampen mot hiv/aids. Kiêù visste ikke at hennes mann var sprøytenarkoman da de giftet seg. Da deres sønn var nyfødt, ble mannen syk, og døde kort tid etter av en aidsrelatert sykdom. Kiêù mistet jobben, fordi arbeidsgiver var redd hun skulle smitte resten av staben. Hun reiste hjem til sine foreldre, men ble kastet ut fordi de var redde hun skulle spre smitte. Hun og den vesle sønnen som heldigvis er frisk ble plukket opp fra gaten i svært forkommen tilstand, og gitt husly og kjærlighet av Fr. John og medarbeiderne hans i Ho Chi Minh-byen. Etter noen måneder på antiretrovirale medisiner, har Kiêù blitt senterets sterkeste ressurs, i det hun aldri blir trøtt av å reise på hjemmebesøk eller på sykehusene for å trøste dem som ingen andre i samfunnet vil vite av. (Foto: Caritas) Kirken i Vietnam støtter dem samfunnet har utstøtt En åpen økonomi og en høy økonomisk vekst de siste årene har skapt dyptgripende endringer i det vietnamesiske samfunn. De fleste av disse endringene er svært positive, og har gitt enkeltindivider muligheter de aldri før har hatt. Dessverre har det også vært enkelte negative effekter. Narkotikamisbruk og økt prostitusjon er to slike negative elementer. Uten helt å vite hvordan disse fenomenene best kan bekjempes, har vietnamesiske myndigheter arrangert høylytte folke-kampanjer for å få en slutt på narkotikamisbruk, kriminalitet og prostitusjon. Disse fenomenene, og dermed også menneskene det gjelder, har blitt stemplet som sosiale onder som må bekjempes. Caritas Norge sitter ikke inne med informasjon om kampanjene har hatt en positiv effekt i forhold til rekruttering. Hva vi imidlertid vet er at kampanjene har medført ekstremt høy stigmatisering, ikke-aksept og diskriminering av prostituerte og narkomane. Og i sin tur hiv-smittede. For i Vietnam er det disse såkalte høyrisiko -gruppene, sprøytenarkomane og prostituerte og deres partnere, som har fått det dødelige viruset. Når det blir kjent, eller det går rykter om at noen kan være hiv-smittet i Vietnam, oppstår de grusomste reaksjoner. Skoler isolerer barn av hivsmittede foreldre, familier kaster hiv-smittede familiemedlemmer på dør, lokalsamfunn vil ikke vite av å ha hiv-smittede i nabolaget, og bedrifter gir hiv-smittede sparken og nekter å ansette noen som mistenkes for å kunne være smittet. Kirken i Vietnam er en aktør som har turt å vise respekt for de hiv-smittede menneskene. I Ho Chi Minh-byen der epidemien er størst, har kirken opprettet fire sentre for aids-syke. I begynnelsen ble sentrene opprettet for at de syke skulle kunne få en verdig død. Men så begynte kirken å anskaffe medisiner som reduserer hiv-virusets 8

6 virkning (såkalte antiretrovirale medisiner), og flere av de døende aids-pasientene har blitt bedre. Sentrene har dermed skiftet fokus til å hjelpe de hiv-smittede til å leve et verdig liv. Brukerne av sentrene får styrke gjennom hverandre og fra sentrenes utrettelige medarbeidere. De får yrkesopplæring og hjelp til å skaffe jobb. De organiserer seg i besøksgrupper som støtter andre smittede som lever i skjul å leve et bedre liv. De vietnamesiske myndigheter innser at hiv-epidemien er en utfordring de ikke kan klare å takle alene. En ambisiøs nasjonal hiv-strategi ble lansert i fjor, der hele samfunnet inviteres til å bekjempe epidemien i felleskap. Religiøse institusjoner framheves i et eget kapittel som særdeles viktige medspillere. Dette er et gjennombrudd for kirken, som de senere tiår har møtt strenge restriksjoner for hva de er tillatt å gjøre av sosialt arbeid. Med utfordringen som aids i samfunnet har skapt, skapes dermed nye muligheter og samarbeidskonstellasjoner. Med sine forskjellige ståsteder og sine til dels inngrodde forestillinger om hverandre, er det en stor utfordring for kirken og myndighetene å skulle samarbeide om en felles sak. Dersom partene mestrer å føre en konstruktiv dialog rundt samfunnets hiv-utfordring, vil dette kunne være startskuddet for at kirken igjen kan bli en samfunnsaktør vietnameserne kan regne med. Innland Biskop av OKB Bernt Eidsvig Can.Reg besøkte Caritas Norge fredag 17. mars Biskopen fikk innblikk i Caritas arbeid og historie. Både styre og stab satte stor pris på å ta imot biskopen i Caritas kontorer Fagerborggaten 17. Caritas Norges informasjonskonsulent Ingrid Rosendorf Joys besøkte Caritas-gruppen i Halden 28. februar i år og holdt foredrag om utviklingspotensialet i Afrika, med særlig fokus på kvinner. Caritasgruppen i Halden har halvårlige arrangement i menigheten der de inviterer foredragsholdere til å snakke om ulike tema. Kari-Mette Eidem Caritas Norges generalsekretær holdt foredrag om Fasteaksjonen etter begge messene i St. Magnus menighet i Lillestrøm søndag 26. mars Caritas-gruppen i St. Magnus er særlig involvert i Caritas Norges prosjekt i Nord-Uganda. INFO Utgis av Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf.: Faks Faks E-post: Internett: Gavekonto: Ansvarlig redaktør: Kari-Mette Eidem Design & Layout: Gnizt as Caritas-nyheter fra inn- og utland Utland 2. og 3. mars deltok Caritas Norges programkoordinator for Asia Kirsten Natvig på et koordineringsmøte om Tsunami-arbeidet i regi av Caritas Internationalis. Møtet konkluderte med at arbeidet etter tsunamien som rammet hundretusener av mennesker andre juledag 2004 fortsetter med uforminsket styrke. Som en del av Caritas-nettverkets arbeid etter tsunamien, har Caritas Norge overført om lag 6 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i India og om lag 5,3 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i Sri Lanka. Caritas støttespillere rundt i Norge bidro med 3,5 millioner kroner til tsunami-ofrene. (Foto: Reuters/Arko Datta, Ingrid Rosendorf Joys holdt foredrag om Fasteaksjonen i St. Birgitta menighet i Fredrikstad etter høymessen 26. mars Caritas-gruppen arrangerte kirkekaffe med salg av suppe og holdt utlodning til inntekt for Fasteaksjonen. Skolebesøk Både St. Paul skole i Bergen og St. Sunniva skole i Oslo har hatt besøk fra Caritas i fastetiden. I Bergen var formålet med besøket å informere elever og lærere om situasjonen knyttet til deres nye kulturutvekslingsskole i Zambia. Dag Albert Bårnes som er programkoordinator for Zambia kom med rykende ferske nyheter fra sin Zambia-reise tidligere i måneden. Besøket på St. Sunniva var relatert til Fasteaksjonen, og Ingrid Rosendorf Joys melder om sterkt engasjement for Fasteaksjonen blant elever på St. Sunniva skole. Rådsmøte 12. til 14. mai 2006 går Caritas 16. rådsmøte av stabelen. På rådsmøtet møtes representanter fra de ulike menighetene sammen med Caritas styre og stab. I år får rådsmøtet besøk av Caritas Internationalis generalsekretær Duncan MacLaren som skal snakke om Caritas-nettverkets rolle som agent for rettferdighet. Trykk: Hegland Trykkeri AS Caritas Norges stab: Kari-Mette Eidem (generalsekretær) Petter Bruce (kontorleder) Ingrid Rosendorf Joys (informasjonskonsulent) Dag Albert Bårnes (programkoordinator, Afrika) Thale Kermit (programkoordinator, Afrika/nødhjelp) Sigrid Nagoda (programkoordinator, Latin-Amerika, permisjon til 31/12-06) Elise Christensen (programkoordinator, Latin-Amerika, vikariat til 31/12-06) Kirsten S. Natvig (programkoordinator, Asia) Ursula Gelis (Innenlandskonsulent,prosjekt) Inger Anne Naterstad (engasjement for Fredsplattformen) Caritas Norge medlem av Innsamlingskontrollen 10 11

7 Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres til avsenderen med opplysning om den nye adressen B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua, 0303 Oslo Tusenårsmålene Norge har sammen med de andre FN-landene forpliktet seg til å arbeide for å oppnå FNs Tusenårsmål: 1. Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult Før 2015 skal andelen av befolkningen som tjener mindre enn 1 USD per dag halveres. I samme periode halvere andelen av befolkningen som lider av sult. 2. Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning Sikre at alle barn skal være i stand til å gjennomføre grunnskolen innen Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon (empower women) Sikre likestilling, og økte muligheter for kvinner. Eliminere kjønnsforskjeller i grunn- og videregående utdanning, helst innen 2005 og ikke senere enn i Redusere barnedødelighet Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler fra 1990 til Bedre mødres helse Redusere mødredødelighet i forbindelse med fødsler med tre fjerdedeler fra 1990 til Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer Spredningen av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer skal stanses innen Sikre miljømessig bærekraft Andelen som ikke har tilgang til rent vann skal halveres innen Situasjonen for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder skal være radikalt forbedret innen Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Å utvikle et åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem, som tar vare på behovene til de minst utviklede Caritas Norge Gavekonto: Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf: Faks:

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

ideell verden der alle er likestilte og frie til å ta informerte valg, og handle til beste for seg selv og en eventuell partner. Slik er det ikke.

ideell verden der alle er likestilte og frie til å ta informerte valg, og handle til beste for seg selv og en eventuell partner. Slik er det ikke. Kjære alle sammen. Tusen takk for invitasjonen til å snakke her i dag. Jeg kommer fra UNFPA, FNs befolkningsfond. Kort fortalt arbeider UNFPA for at alle svangerskap skal være ønsket, alle fødsler trygge,

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

foreldreløse barn gå ned. Det gjør det ikke. Nå øker det drastisk. Og det er andelen som blir foreldreløse pga AIDS som øker.

foreldreløse barn gå ned. Det gjør det ikke. Nå øker det drastisk. Og det er andelen som blir foreldreløse pga AIDS som øker. FOREDRAG TRONETT-KONFERANSEN Marte Jürgensen Som konferansens yngste innleder er jeg ganske beæret, veldig ydmyk og aldri så lite nervøs for å stå her foran dere i dag. Min bakgrunn er som medisiner, men

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Prosjektbeskrivelse - En verden på spill

Prosjektbeskrivelse - En verden på spill 1 Prosjektbeskrivelse - En verden på spill Introduksjon Hedmark fylkesmuseum, avdeling Glomdalsmuseet, vil i skoleåret høsten 2013 til våren 2014 tilby utstillingen En verden på spill. Utstillingen er

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

Bruk av sædvask ved assistert befruktning

Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref.: 2013/149 Deres ref.: 13/5263-1 Dato: 23.6.2014 Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet har bedt Bioteknologirådet uttale

Detaljer

Foran i kampen mot hiv og aids

Foran i kampen mot hiv og aids Nr. 3 juni 2007 Foran i kampen mot hiv og aids Caritas Norges årsberetning 2006 Leder K j æ r e l e s e r! Gud har kalt oss til å se på vår livsstil og til å leve enkelt, bærekraftig og i solidaritet med

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd.

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. CRO MBALE RAPPORT 2012 Gatebarna i Uganda står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. PROSJEKTNAVN: Child Restoration Outreach Mbale LAND: Uganda SAMARBEIDSPARTNER:

Detaljer

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Et utviklingsanliggende Et menneskerettighetsanliggende Et sensitivt og kontroversielt område Karl Evang-seminaret 18. oktober

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland Målet med prosjektet: redusere familiebasert vold og vold mot barn i Swaziland. øke kunnskap og bevissthet om barnemishandling og

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Bente Træen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Vår tid og vårt rom Den seksuelt kompetente

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Kvinners helse Globalt perspektiv

Kvinners helse Globalt perspektiv Kvinners helse Globalt perspektiv Molde 17. oktober 2011 Inger Johanne Rasmussen Vold mot kvinner rammer spesielt den reproduktive helse Partner vold Seksuelle overgrep Kulturelt skadelige tradisjoner

Detaljer

Utvelgelseskriterier for blodgivere

Utvelgelseskriterier for blodgivere Utvelgelseskriterier for blodgivere Hvorfor reglene er som de er Noen typer adferd som statistisk sett øker risikoen for å erverve infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring fører til permanent

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

INTERNASJONAL UKE. Hamar 21. 25.10.2007

INTERNASJONAL UKE. Hamar 21. 25.10.2007 INTERNASJONAL UKE Hamar 21. 25.10.2007 Hamar internasjonal kommune Det er FNs Tusenårsmål som ligger til grunn for arbeidet i kommunen med integrering og kulturelt mangfold. Ulike organisasjoner og foreninger

Detaljer

VERDENSTENKEDAGEN 2006

VERDENSTENKEDAGEN 2006 VERDENSTENKEDAGEN 2006 JENTER VERDEN OVER SIER : "WORLD THINKING DAY!" SPEIDERE OVER HELE NORGE SIER: "VERDENSTENKEDAGEN!" Er du litt nysgjerrig på hva verdenstenkedagen er for noe må du lese videre...

Detaljer

Hiv og straffeloven i de nordiske land

Hiv og straffeloven i de nordiske land &A Hiv og straffeloven i de nordiske land Hiv og straffeloven i de nordiske land I en rekke land verden over blir straffeloven anvendt mot hivpositive som har overført eller utsatt andre for en smitterisiko.

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009 LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 1 Fafo-frokost 26. april 2009 Velkommen ved Inger Lise Skog Hansen, forskningsleder ved Fafo Presentasjon av rapporten ved Arne Backer Grønningsæter,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetanseteamet

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2523/arabisk/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hepatitt A, B og C" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell Caritasinfo 4/august 2008 Nødhjelpsarbeidet i Burma Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell leder Kjære Caritasvenn, Nok en sommer er på hell og jeg prøver som du å komme i gang igjen, jeg tar fatt

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge

Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge Helse- og omsorgsdepartementet Åpen netthøring Vår ref. Dato 09.01.02/inho Oslo, 18.januar 2011 Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge Vi viser til departementets åpne netthøring om

Detaljer

Årsberetning 2011. Styreleders innledning

Årsberetning 2011. Styreleders innledning Styreleders innledning Vi engasjerer oss i Caritas for å skape et bedre samfunn, og med sjenerøse gaver bidrar vi til at Caritas kan påvirke flere steder i verden. På vegne av Caritas Norge ønsker jeg

Detaljer

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er Hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A- viruset, hepatitt

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2014 ble

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Nr. 1 februar 2007. Fasteaksjonen 2007. Gi oss verdigheten tilbake avskaff fattigdommen!

Nr. 1 februar 2007. Fasteaksjonen 2007. Gi oss verdigheten tilbake avskaff fattigdommen! Nr. 1 februar 2007 Fasteaksjonen 2007 Gi oss verdigheten tilbake avskaff fattigdommen! Leder K j æ r e l e s e r! Gi oss verdigheten tilbake avskaff fattigdommen Fastetiden starter med å kreve en beslutning

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring. Nr. 1 februar 2006

Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring. Nr. 1 februar 2006 Fasteaksjonen 2006: Tro, solidaritet og forandring Nr. 1 februar 2006 Leder Kjære leser! Dette nummeret av CaritasINFO er viet fasteaksjonen, som i år har som tema: Tro, solidaritet og forandring. Vi kan

Detaljer

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2014 Informasjon til foreldre Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1 ROTAVIRUSVAKSINE BLE INNFØRT I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET HØSTEN 2014 HVA ER ROTAVIRUSSYKDOM? Rotavirus er årsak

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

Forekomst og forebygging av malaria

Forekomst og forebygging av malaria Forekomst og forebygging av malaria Hans Blystad Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Vaksinedagene 2012 Internasjonal situasjon Situasjonen i Norge Forebyggende strategi Spesielle aspekter

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Velferdsgapet Norge - Russland

Velferdsgapet Norge - Russland Velferdsgapet Norge - Russland Aadne Aasland Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) Utgangspunkt: Forskningsstrategien [Det er] noen viktige forhold som krever oppmerksomhet i lys av en styrket

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Er retten universell? Har alle

Detaljer

Klimaendringer og naturkatastrofer

Klimaendringer og naturkatastrofer Nr. 2 april 2007 Klimaendringer og naturkatastrofer Leder K j æ r e l e s e r! I dette nummeret av CaritasInfo setter vi søkelyset på katastrofer og katastrofeberedskap, det er fordi dette området er et

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

3. FNs humanitære arbeid Tiltak som forbedrer

3. FNs humanitære arbeid Tiltak som forbedrer 3. FNs humanitære arbeid Tiltak som forbedrer I enkelte tilfeller kan verdens helhetsbilde være vanskelig å oppfatte, spesielt for befolkningen i den vestlige verden. I veletablerte og strukturerte bysamfunn,

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer