Velkommen til Kretsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Kretsting"

Transkript

1 Velkommen til Kretsting Velkommen til kretsting i Norheim kirke, søndag 8. februar Her er sakspapira for kretstinget. Me har heller ikkje i år trykt opp sakspapira til kretstinget. Ønskjer du å skriva dei ut, kan du skriva dei ut her eller lasta dei ned frå heimesida vår: Håper du kjem godt førebudd til kretstinget. Håper du vil vera med å setja ditt preg på kretsen vår. Til dei som ikkje har meldt seg på enda, ver gild og meld dykk på gjennom medlemsdatabasen. Program: 09:30 Registrering Kaffi 10:00 Kretstinget startar 11:00 Me deltek i gudstenesta i Norheim kirke Kretstinget fortsett 13:30 Lunch Kretstinget fortsett Vel møtt Kretsstyret Haugaland KFUK KFUM speidarar

2 Kretsting 2015 Norheim kirke, søndag 8. februar 2015, kl Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrar Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivarar 2 Årsmelding Rekneskap Strategi og handlingsplan Budsjett Val Kretsleiar 2år Visekretsleiar 2 år 1 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer 2 revisorar Utsendingar til Landsting i Bergen Utsendingar til PF-landsting på Nordtangen 8 Orientering- og diskusjonssaker Blikshavnleiren 2015 Kretsleir 2016 Orientering om aktuelle kurs og leirar for eldre speidarar og leiarar Landstingsaker Nytt fra landsstyret

3 Sak 2: Årsmelding 2014 Haugaland KFUK KFUM speidarar er ein stor krets som dekker området i Nord Rogaland og Sunnhordaland. 29 grupper fordelt rundt om i dei fleste kommunane, me har om lag 1300 medlemmer. Medlemstalet dei siste åra har vore sånn nokolunde stabilt. Så klart ønskjer me vekst, men kanskje ikkje like lett å få det til. Dei frivillige leiarar rundt om i gruppene gjere eit flott arbeid kvar einaste veke. Det er dei me skal takka for arbeidet dei gjere. Mange har stått på i mange år, kanskje det er nokre som har behov for hjelp eller avløysing. Skal me i året som kjem vera frimodige til å spørja foreldre eller andre i kyrkjelyden om dei vil vera med i speidararbeidet vårt. Det er eit flott arbeid, som me er stolte av, og som me ønskjer at enda fleire skal vera med på. Dette gjelder både som leiarar og speidarar. Viktige saker og arrangement som kretsstyret har jobba med i 2014 er: Blikshavnleiren. PF- kursa Leiarsamlingane Utsikten. Me har kjøpt oss fri for dugnadsarbeid FNF Forum for natur og friluftsliv Søknader til fonda våre. I år kom det ingen søknader inn. Kretslager. Flytta til Etne Strategi/handlingsplanar Landsleir Asker 2014 Fellestransport Uttale til ny speidarlov Kretsstyret har hatt 8 møter og handsama 54 saker. Kretsen hadde utsendingar på ungdomstinget på Nordtangen. Njål Tore Bakke (Skjold) og Torfinn Alvestad (Bokn). Førre vann KM i speiding, men kunne i år ikkje stilla i NM. Utsendingar til kretskonferansen var Lars Koltveit (Sand) og Kaja Marie Leversund (Førre). Kretsstyret var representert på jubileumsfestar i Etne og Rossabø 1 Økonomien i kretsen er god. Kretsen har speidarsekretær i 20 % stilling. Haugesund 20/ Lars Koltveit Kretsleiar Hildegunn Mortveit visekretsleiar Styremedlemmer: Amalie Lepsøy Hansen, Liv Tryti, Sigurd Hellesvik, John Magne Gabrielsen, Kaja Marie Leversund

4 Vedlegg: 2.1 Kretsen sine arrangement 2.2 Årsmelding frå roverane 2.3 FNF, forum for natur og friluftsliv 2.4 Deltakarar på kretsen sine arrangement i Medlemsstatistikk pr. gruppe på Medlemsutvikling dei siste 11 åra 2.7 Heider og ære Kursstab 3 gonger 2.8 Evaluering av vedteken arbeidsplan for Verv i kretsen og forbundet Forslag til vedtak: Haugaland KFUK-KFUM-speidarar si årsmelding for 2014 vert godkjend.

5 Vedlegg 2.1 Kretsen sine arrangement: Kretsting 2014 Kretstinget for 2014 vart arrangert i Skjold kyrkje søndag 2. februar Der møtte 42 delegater frå gruppene i kretsen. PF-kurs oppdrag Nord var mars, Sandbekken i Tysvær 42 deltakarar. Deltakane grupper: Førre, Skjold, Bokn, Tysværvåg, 15. Haugesund, Torvastad, Vea, Sagvåg, Rossabø 1. Hovudleiarar: Inger Theodora Kværnø (Førre), Iselin E Tveit (Vikebygd), Ellen Marie Andersen (Skjold) Vegleiarar var: Ørjan Sørdal (Haugesund 1), Kaja Marie Leversund (Førre), Åsa Vedøy (Lervik), Agnes Andersen (Skjold), Oddne Bakke (Skjold), Solbjørg Dahl (Suldal), Hanna T Lefsaker (Rosabø 1), Marta Bårvåg Nesse (Rossabø 1), Even Johansen (Førre) og Erlend Lofthus (Førre). PF-kurs oppdrag Sør var september 2014 på Fjellgardane på Stord 52 deltakarar. Deltakane grupper: Norheim, Avaldsnes 1, Kopervik, 14. Haugesund, 15. Haugesund, Førre, Bokn, Vikebygd, Skjold, Husnes, Tysværvåg, Sagvåg, Vea, 1. Rossabø, Torvastad, Etne og 41. Bergen Hovedleiar: Iselin E Tveit (Vikebygd) og Ellen Andresen (Skjold). Amalie L Hansen (Leirvik) og Kaja Marie Leversund (Førre) Vegliarar var: Vebjørn Thorsen (Førre), Sveinung Storesund (Førre), Erlend Lofthus (Førre), Ørjan Sørdal (Haugesund 1.), Marita Furdal Andersen (Rossabø 1), Sigurd Hellesvik (Kopervik) Blikshavnleiren 2014 var mai deltakarar. 323 oppdagarar og stifinnarar. 156 leiarar, roverar, foreldre og hjelperar Leirsjef: Svein Ove Alvestad Hovudkomiteen besto av: Vea, Bokn. og Vats. Leiarsamlinga i haust var fredag 7. november 2013 på FjørSilkeBris 64 deltakarar

6 Vedlegg 2.2 Årsmelding frå roverane 2014 Fram til sommaravsluttinga i Skjold var roverombudet i Haugaland sett saman slik: Annhild Mortveit (Skjold): Leder Ommund Kolnes (Førre): Nestleder Kjersti Leikvoll Melvær (Kopervik): Innkjøpsansvarlig Øystein Nesse (Kopervik): Økonomisk ansvarlig Nora Valen (Haugesund 1.): Sekretær Arrangement som roverane i kretsen har arrangert eller som dei har vore med på i februar Roverkongress. Kongressen blei holdt på st. Pauls skole i Bergen. 15 rovere fra Haugaland krets deltok som stab, rovernemnd eller deltakere Rover Haugaland stilte til valg som lokalkomite for kongress Fikk 48% av stemmene, noe vi kan være stolte av siden Rover Haugaland stilte til valg seg en time før valget. 25. Mars møtte 10 rovere opp på skytebanen i Skjoldastraumen. Det ble leirdueskyting, vaffelsteking ala Kopervik, kaffe og god stemning. Knall arrangement! 4. April ble det bålbrenning, primitivmat og fiske på Blikshavn. Oppmøte på 14 rovere. 6. April sto Skjold på tvers for tur. 5 rovere møtte opp som førstehjelp -og grillmannskap Mai så deltok mange nye og gamle rovere på speiderleir på Blikshavn. God hjelp for ledere og leirledelse! 29. Juni ble det arrangert sommeravslutning på Mortveit i Skjold. Det ble grilling, leker og volleyballspilling. Kjempe stemning og nermere 30 rovere møtte opp. Asker Mange rovere deltok på landsleiren i Asker, som deltakere, i stab eller som maur.

7 Det nye styret i høst har bestått av: Kaja Marie Leversund, Ombudsleder Øystein Nesse Tonje Thorstad Kildal Amalie Lepsøy Hansen Kristoffer Hustoft Nesheim I høst har rovere fra Haugaland deltatt på Rover 5 kampen. 20.desember var det Ballgrøt. Etter hvert tradisjonsrikt juleball og grøtfest. Ca 30 deltok på denne juleavsluttningen med grøt og andre speideraktiviteter. Vedlegg 2.3 FNF, forum for natur og friluftsliv FNF Rogaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Rogaland fylke. FNF Haugaland er et lokallag der følgende organisasjoner deltar: HIL Orientering, Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening, Norsk Ornitologisk Forening Haugalandet, Haugesund Kajakklubb, Haugesund Turistforening og Haugaland KFUK-KFUM speiderne. Sveinung Valen er speidernes representant. Det er lagt opp til et møte i halvåret, samt en god del informasjon på epost i mellom møtene. FNF har sett på flere planer som berører friluftslivet, bla regionplanen for Haugalandet. Det viktigste arbeidet i 2014 har vært å «markedsføre» FNF kjent i offentlige instanser, for å gjøre FNF til en naturlig høringsinstans i saker som berører natur- og friluftsliv. For å få til dette hadde FNF i høst et møte med rådmannen i Haugesund kommune, samt arrangerte et møte med alle de politiske partiene i Haugesund. Målet med møtene var for å informere om FNF, samt belyse de ulike organisasjonenes utfordringer og tanker om tilgang-/bruk av byens natur- og friluftsområder.

8 Vedlegg 2.4 Deltakarar på kretsen sine arrangement i 2014 Gruppe Blikshavn leir PF-kurs, oppdrag NORD PF-kurs, oppdrag SØR Ledere/ speidere Deltakere Deltakere Deltakere Avaldsnes Avaldsnes 8 3 Bokn Bremnes 18 6 Etne Førre Hgsd Hgsd Hgsd Hgsd Husnes 1 Kopervik Norheim Odda 1 Rossabø Rossabø Sagvåg 2 1 Sand 17 1 Skjold Suldal 9 4 Torvastad Tysværvåg Vats Vea Vikebygd Bergen 3 Sum

9 Vedlegg 2.7 Heider og ære Føljande har vore i kursstaben på 3 av kursa som kretsen arrangerer Iselin E Tveit (Vikebygd) Ellen Marie Andersen (Skjold) Kaja Marie Leversund (Førre) Ørjan Sørdal (Haugesund 1) Vedlegg 2.8 Evaluering av vedteke arbeidsplan for 2014 Evaluering av vedteken arbeisplan finn du her Vedlegg 2.9 Verv i kretsen og forbundet Krets: Valkomite: Kretskasserar: Revisorar: FNF Rogaland: Kretslager: Gunnar Tveit, Tysværvåg Annhild Mortveit, Skjold Lilian Frette Litlehammar, Etne Øyvind Apeland, 15. Haugesund Einar Kalland Olsen jr, 15. Haugesund Svein Ove Alvestad, Bokn Sveinung Valen, 13. Haugesund Andreas Våge Landsplan: Landsstyremedlem: Gunnvor Meling. Viselandssjef Annlaug Halvorsen Engmark, Odda. Kontrollkomiteen: Øyvind Valen, Vikebygd Mary Anne Rasmussen Vestre, Skåre 1 Hedertegnkomiteen: Kjell Einar Bergsager, 13. Haugesund Utviklingskomite Nordtangen: Kjell Einar Bergsager, 13. Haugesund Komite ny speidarlov: Solveig Leikvoll, Kopervik Komite nytt regelverk NM: Lars Erling Lofthus, Førre Komite for nytt speiderprogram: Arne Kjell Øverland, 15. Haugesund Roverombudet: Sindre Nesse, Kopervik. Leder Elisabeth Kristoffersen, Vea. Nestleiar

10 Sak 3: Rekneskap 2013 Forslag til vedtak: Haugaland KFUK-KFUM-speidarar sitt årsrekneskap 2014 vert godkjend.

11 Sak 4: Forslag til strategi og handlingsplan Visjonen til Norges KFUK-KFUM-speidere fram mot 2019 seier: «Me er i 2019 ein organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderande leiarar for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidarar». Haugaland krets bygde om strategi- og handlingsplanen vår i fjor. Planen for er stort sett likt utforma som i fjor. Me har lagt inn justeringar for 2015 og 16. Strategi og handlingsplanen for Haugaland krets ligger som vedlegg. Forslag til vedtak: Haugaland KFUK-KFUM-speidarar sin strategi og handlingsplan for 2015 vert vedteke som retningsgivande for kretsstyret og gruppene sitt arbeid. Sak 5 Budsjett 2015 Forslag til vedtak: Haugaland KFUK-KFUM-speidarar sitt budsjett for 2015 vert vedteke. (Sakspapira vert ettersendt)

12 Sak 6: Val 2015 Kretsstyret Kretsleiar: Lars Koltveit (Sand) På val Visekretsleiar: Hildegunn Mortveit (Norheim) På val Styremedlemmer: Amalie Lepsøy Hansen På val Liv Tryti (Førre) Ikkje på val John Magne Gabrielsen (13. Hgsd) Ikkje på val Sigurd Hellesvik (Kopervik) Ikkje på val Valgkomiteens forslag: Styremedlemmer Varamedlemmer: Valgkomite Annhild Mortveit (Skjold) Lillian Frette (Etne) Gunnar Tveit (Tysværvåg) Ikkje på val Ikkje på val Ikkje på val 2 revisorer Einar Kalland Olsen jr (15.Haugesund) Svein Ove Alvestad (Bokn) På val På val Valkomiteen sine kandidatar vert presentert på kretstinget Sak 8: Orienteringssaker Blikshavnleiren 2015 Orientering om aktuelle kurs og leirar for eldre speidarar og leiarar Kretsleir Facebook/heimeside

13 Vedlegg: NorgesKFUK-KFUM-speidere - ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt KRETS Norges KFUK-KFUM-speidere er delt inn i kretser som opprettes av landsstyret. Kretsens oppgave er å legge til rette for et godt speider- og ledermiljø og å virke for at KFUK-KFUM - speiderarbeidet skal bli kjent og tatt opp på nye steder. Ved endring av kretsgrenser avgjør landsstyret fordeling av eiendeler, etter samråd med kretsene. 2.1 KRETSTING Kretsens besluttende organ er kretsting MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: - Gruppeledere. - Valgte representanter fra gruppene. - Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer. - To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting. - To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting. Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: - Ansatte i kretsen. - Ledere i faste komiteer. Alle medlemmer i kretsen kan møte som observatører KRETSTING BEHANDLER Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - Årsmelding og revidert regnskap. - Fastsetting av kretskontingent. - Arbeidsplan og budsjett for kommende år. - Valg av kretsleder, eventuelt visekretsleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer - Valg av representanter til landsting. - Valg av valgkomité. - Valg av revisor. Revisor skal være myndig. - Endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting. - Innsendte saker ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars i påfølgende år. Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det. Utskrift av kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd.

14 Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret. 2.2 KRETSSTYRET Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene Kretsstyret består av - Kretsleder. - Ingen, en eller to visekretsledere. Antallet bestemmes av kretstinget. - To eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget. Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens rovernemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens rovernemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende rovernemnd i kretsen, møter kretsens roverkontakt. Dersom kretsen har en egen arrangementskomité eller tilsvarende, uavhengig av kretsstyret, og denne komiteen er valgt av kretsting, kan kretsting vedta at en representant fra denne komiteen deltar i kretsstyret med fulle rettigheter KRETSSTYRETS OPPGAVER - Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. - Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på årsmøte. - Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd. - Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring. - Påse at gruppenes regnskap blir revidert. - Planlegge felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc. - Arbeide for medlemsvekst i kretsen. - Sette i verk landsting/kretstings vedtak vedrørende kretsen. - Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret. - Påse at det blir ført særskilt protokoll for kretsstyret og kretsting. - Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. 2.3 KRETSLEDER - Leder kretsstyrets arbeid. - Representerer kretsen utad. - Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene. - Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret. I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted.

15 MEDLEMSSTATISTIKK HAUGALAND KRETS AV NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE Speidere Ledere, assistenter, voksne Under Sum Sum Gruppe FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM 26 år /- Avaldsnes Avaldsnes Bokn Bremnes Etne Førre Halsnøy Haugesund Haugesund Haugesund Haugesund Husnes Kopervik Leirvik Norheim Odda Rossabø Rossabø Sagvåg Sand Skjold Skåre Stord Suldal Torvastad Tysværvåg Vats Vea Vikebygd Sum Fylke FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM < 26 år /- Rogaland Hordaland

16 Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM speidere Medlemsutvikling Hare/oppdager Meis/ulv/stifinner Speider/vandrer Rover Familie Ledere/ass Sum Hare/oppdager Meis/ulv/stifinner Speider/vandrer Rover Familie Ledere/ass

17 Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM speidere Resultatregnskap Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjettavvik INNTEKTER 3000 Offentlig støtte Rogaland Fylke Offentlig støtte Hordaland Fylke Offentlig støtte andre Offentlig støtte Inntekt PF Kurs Oppdrag Nord Inntekt Blikshavnleir Inntekt PF Kurs Oppdrag Sør Inntekt rover Inntektsført leiroverskudd Inntekter arrangementer/kurs Gaver Leieinntekter Kretskontingent Diverse inntekter Andre inntekter Totale inntekter KOSTNADER Utgifter ansatt Reiseutgifter kretsstyre Møteutgifter kretsstyre Gaver o.l Kontorkostnader Kostnader administrasjon Utgift PF Kurs Oppdrag Nord Utgift årsmøte Utgift Blikshavnleir Utgift ledersamling Utgift PF Kurs Oppdrag Sør Utgift rover Utgift ungdomstreff Kostnader arrangementer/kurs Utgift landsting Utgift Roverkongress Utgift kretskonferanse Utgifter sentrale kurs/leirer Kurs og representasjon Kostnader kretsutstyr Diverse utgifter Andre kostnader Totale kostnader Driftsresultat Renteinntekter Sum finansposter Årets resultat

18 Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM speidere Balanse Eiendeler 1100 Andel Utsikten Mellomregning kretsarrangementer Utestående speidergrupper Periodisering inntekter Brukskonto Høyrentekonto Sum eiendeler Egenkapital og gjeld 2000 Egenkapital Årets resultat Overskudd kretsleir Fond nedlagte grupper Inspirasjonsfond Fond for utenlandsreiser Kortsiktig gjeld Periodisering kostnader Sum egenkapital og gjeld Haugesund, Revidert og funnet i orden. Øyvind Apeland - kasserer

19 ! * $ $ " "# " $ %!&!! # '()" &* "# "+$*, # # - "+# # '().,/ #+% & & -$2 %&$2 (#+ 3& %4 -$2 0 #

20 2 3 '()., '()/ ( 3 $2 282 '().,-&2 '()/-(# -$2* 5! &) 6#! &!&. 7&! (7&+ #3 $ & &"#!! "(7&-- "&4# " 4 +

21 !" # $% & ' )% *%*! $% )% *!*+ $% #& ( # #& &!,!,

22 0, # 12,# 3/2'4-3/2&5 / & # 4 # 1 #,# 3/2'4-3/2&5 / & 6!%*7 4 # 1 #, / #. //, &. -. / - # 1

23 Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM speidere Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 INNTEKTER 3000 Offentlig støtte Rogaland Fylke Offentlig støtte Hordaland Fylke Offentlig støtte andre - - Offentlig støtte Inntekt PF Kurs Oppdrag Nord Inntekt Blikshavnleir Inntekt PF Kurs Oppdrag Sør Inntekt rover Inntektsført leiroverskudd Inntekter arrangementer/kurs Gaver Leieinntekter Kretskontingent Diverse inntekter Andre inntekter Totale inntekter KOSTNADER 4000 Utgifter ansatt Reiseutgifter kretsstyre Møteutgifter kretsstyre Gaver o.l Kontorkostnader Kostnader administrasjon Utgift PF Kurs Oppdrag Nord Utgift årsmøte Utgift Blikshavnleir Utgift ledersamling Utgift PF Kurs Oppdrag Sør Utgift rover Utgift ungdomstreff Kostnader arrangementer/kurs Utgift landsting Utgift Roverkongress Utgift kretskonferanse Utgifter sentrale kurs/leirer Kurs og representasjon Kostnader kretsutstyr Diverse utgifter Andre kostnader Totale kostnader Driftsresultat Renteinntekter Sum finansposter Årets resultat

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013

Innkalling til Kretsting 2013. Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund. Folkestad. 03. Februar 2013 Innkalling til Kretsting 2013 Sunnmøre Krets av Norges Speiderforbund Folkestad 03. Februar 2013 1 Flaggborga i aksjon under Speidertinget 2012 i Geiranger 2 Forretningsorden til kretstinget i Sunnmøre

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2005 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

Saksliste 1 ÅPNING...

Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TO TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2004 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS

REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS REFERAT FRA DET 36. ÅRSMØTET I RYVARDEN KRETS Lørdag 8. februar 2014 kl. 11:00 på Førde samfunnshus i Sveio. Åpning Møtet startet med flaggutrulling. Kretsleder Ole Jacob Ravn Ottesen ønsket velkommen

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte 2006 - Sakspapirer pr 30.01.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSTING 2005

REFERAT FRA ÅRSTING 2005 REFERAT FRA ÅRSTING 2005 Avholdt på Speiderhuset mandag 30. januar 2006 Mjølner speidergruppe - Årsting 2005 referat.doc Side 1 av 8 Det var 11 personer tilstede på gruppetinget; Roy Arild Rugsveen, Trond

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer