HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Norges lengeste sjøkabel 6 Sundøya, Leirfjord Skogrydderne Nr

2 Produksjonssjef Ottar Olsen Sommeren er på hell - uten å ha gjort så mye av seg. Våre magasiner er klare for mer vann. Vinternedbøren, og dermed snøsmeltingen som skulle fylle våre magasiner, har sviktet oss og vi har så langt i år en svikt i kraftproduksjonen på mer enn 5 prosent i forhold til normalproduksjonen. For landet under ett ligger magasinfyllingen nå (per 28. juli) på i overkant av 60 prosent. Det er en svikt på 20 prosent i forhold til middel. Mye kan rette på seg med en skikkelig våt høst, men risikoen for en anstrengt energisituasjon gjennom vinteren er absolutt til stede. Kraftforbruket er økende og nedbørssituasjonen i Norden sammen med prisen kullog gasskraftverk i Europa må betale for CO2- kvoter, har ført til tidenes prisrally på strøm. Når dette er realiteten, burde våre myndigheter sette fart i arbeidet med å få frem ny kraft fra nye, fornybare energikilder. Det finnes ennå potensiell vannkraft som kan bygges ut med minimale konsekvenser for miljøet. Rammebetingelser i form av sikker fremtidig inntjening i år må være til stede for at vi skal kunne forsvare å utvikle vår kraftproduksjon videre. Reglene for en nasjonal støtteordning for å få frem ny kraft fra vann, vind og biologisk materiale har vi ventet på lenge. De forventes nå i forbindelse med statsbudsjettet til høsten. Gode nyheter for vår bransje vil også være gode nyheter for kundene. Økt kraftproduksjon vil bety at kraftunderskuddet reduseres og at prisene på sikt kan gå nedover igjen. Kraftverk bygges imidlertid ikke over natten. Fra prosjekteringen starter og til et kraftverk er i produksjon, regner vi cirka fire-fem år. Selve byggingen tar omlag to år mens resten av tiden går med til å planlegge og innhente nødvendige tillatelser fra grunneiere og myndigheter. Konklusjonen blir dessverre at vi i årene som kommer må leve med høye priser på energi inntil det bygges ut mer kraft. For Helgelands- Kraft gir gode priser god avkastning som kommunene på Helgeland, og Staten, nyter godt av. I neste omgang er det kommunenes oppgave å la denne verdiskapingen merkes og oppleves som positivt hos kommunenes innbyggere. For vår del kan vi bare ønske eierne lykke til med oppgaven! Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å utvikle virksomheten videre til nytte for Helgelandssamfunnet. God høst! Sikrer strømfors Med færre dyr i utmarka gror Helgeland igjen. Anders Svarstad og Håkon Skjærvold sørger for å holde vegetasjonen unna kraftlinjene. Siden 1980-tallet har gjengroingen vært merkbar på Helgeland. For Helgelands- Kraft betyr det mer arbeid for å hindre at strømnettet bryter sammen på grunn av trær som vokser innpå linjene. Det er utrolig viktig for leveransesikkerheten i nettet vårt at skogryddingen gjøres på en ordentlig måte. Det skal også gjøres på en slik måte at ikke grunneierne føler at de blir overkjørt, sier regionalnettleder Magne Nordnes i HelgelandsKraft. De siste årene er det brukt litt i overkant av to millioner kroner årlig på rydding av skog. På lavspentnettet er vi nok en god del på etterskudd. På høyspentnettet har vi befaringer hvert år, og da tar vi det som kan føre til feil, sier Nordnes. Under høyspentlinjer skal ryddebredden være 25 meter. Grantrærne felles når de er kommet over juletrehøyden. Kun i prekære situasjoner feller HelgelandsKrafts egne folk trær. Ellers er det lokale entreprenører rundt om på Helgeland som gjør dette. Store jobber blir satt ut på anbud. Sikkerhet I Hald-kommunene (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) har Anders Svarstad og Håkon Skjærvold ryddet skog for HelgelandsKraft helt siden 1990, og begynner å ha god oversikt over både folk og landskap i regionen. De driver begge gård og leier inn andre bønder til å jobbe for seg. Oppdragsmengden tilsvarer en sysselsetting på 1,5 årsverk. Alle som jobber for dem, har utdanning innen skogbruk og sikkerhetskurs for skogrydding. I tillegg er de sertifisert i HelgelandsKraft, som kjører egne kurs for rydding under kraftlinjer. - Bruk av motorsag er jo forbundet med risiko. Ekstra ille er det når vi holder på under kraftlinjer og trærne er høye, påpeker Anders Svarstad. Når de jobber under høyspent (132 kv), må avstanden fra toppen av treet til kabelen være minst 1,5 meter. Hvis treet er høyere, kan strømmen slå over til treet. For tiden er det høyspentlinja fra Alsten stasjon i Botn til Sundøya de er i gang med å rydde. Trærne som er for høye, lar de stå igjen i første omgang. For å kunne hogge disse må strømmen kobles fra. 2

3 rsyningen Fokuset på sikkerhet er høyt. Det er blant annet rutine at driftssentralen hos HelgelandsKraft skal ha beskjed når de starter rydding og når de avslutter arbeidet, slik at de til enhver tid vet hvor det pågår skogrydding. Sikta til besvær Ifølge Magne Nordnes er det lauvskogen som er det største problemet på Helgeland. Han påpeker at den vokser fort og at det raskt kommer mange nye rotskudd etter nedkapping. Derfor pensler de plantevernmiddelet roundup på såret etter at et tre er saget ned. Ute ved kysten er imidlertid også sitkagrana blitt et problem. Grantypen som i sin tid ble innført fra Canada for å skogkle Helgeland, vokser fort, setter frø i tidlig alder og tåler salt godt. Anders Svarstad forteller at den vokser tregt til den kommer i juletrehøyde. Men derfra går det fort. Skogrydderne har sett årsskudd som har vært hele 1,4 meter. I regelen blir grantrærne felt når de er for store til å brukes som juletrær. Den viktige kontakten HelgelandsKraft har tinglyste rettigheter på grunn der strømnettet går. Det gjelder rett til å rydde skogen og holde ryddebredden under linjene, samt til transport og kjøring for å vedlikeholde linjene. Ved skogrydding og renovering av nettet sendes det alltid ut skriv til grunneierne på forhånd. Deretter har de som utfører skogryddingen, kontakt med grunneier for å avklare om det er spesielle ting å ta hensyn til. - HelgelandsKraft vil ikke ha negative tilbakemeldinger. Vi må bruke den tiden det tar for å avklare med grunneierne før vi setter i gang, sier Anders Svarstad. Og grunneierne er det mange av. Ofte tas kveldene i bruk for å ringe rundt. Det hender det er vanskelig å få tak i eieren av et sted hvis vedkommende Håkon Skjærvold, Anders Svarstad og Jan Egil Skar trives med arbeidet i skogen. bor et helt annet sted i landet. Svarstad begynner å få en viss kompetanse i å lete opp folk. - Men når vi må begynne å lete utenlands, gir vi opp, medgir han. Grunneieren står fritt til å benytte trevirket som blir lagt igjen. I enkelte tilfeller får grunneiere dyrke juletrær i ryddebeltet under linjene. Magne Nordnes forteller at det har skjedd ved et par anledninger at slike felt har blitt hogd ned på grunn av misforståelser. Imidlertid har man alltid lyktes å komme til enighet med grunneieren etterpå. FAKTA HelgelandsKraft har nær 5500 kilometer med luftlinjenett, som er fordelt slik: Lavspentlinje 230 V (distribusjonsnett): 2700 km Høyspentlinje 22 kv (fordelingsnett): 2400 km Høyspentlinje 66 og 132 kv (regionalnett): 384 km 3

4 Ny kvinne inn i styret Som nyvalgt kvinne i styret til HelgelandsKraft skal Liv Hauknes fra Rana være med og bestemme i en bransje som er svært mannsdominert. Hun er opptatt av å forvalte verdiene i selskapet på en god måte for Helgeland. Liv Hauknes er ikke ny i HK-sammenheng. Hun hadde sittet som leder i bedriftsforsamlingen i to år da hun i mai ble valgt inn i styret. Liv Hauknes er også varaordfører i Rana for SV. Hun trengte betenkningstid da hun ble anmodet om å stille til valg i HK-styret. Hun satt nemlig i valgkomitéen, og følte situasjonen ubehagelig på grunn av det. Til slutt ble det ønsket om å høyne kvinneandelen i styrer som avgjorde spørsmålet. Særlig i offentlig eide selskap bør man absolutt fokusere på å få opp kvinneandelen. Kraftbransjen er veldig mannsdominert. I en politisk setting er det en bransje som har høy pondus. Det er et område der de mest erfarne politikerne engasjerer seg. Rana kommune er med i Landssammenslutningen for kraftkommuner, som også er mannsdominert. Det er tydelig at det er en bransje som appellerer til testosteronet, sier Hauknes. Hvorfor er det sånn? Jeg tror det har noe med historiske forhold å gjøre. Kraftutbyggingen kom i en tid da vi bygde opp landet, og da var det mye mannfolk som styrte. Liv Hauknes er varaordfører i Rana, og ble i mai valgt inn i styret i Helgelands- Kraft for to år. Arvesølv Liv Hauknes er opptatt av å ivareta det offentlige eierskapet i HelgelandsKraft. Da HelgelandsKraft ble bygd opp, skjedde det i en iver for å få strøm til alle folk på Helgeland. Det er en utrolig dugnadsånd som ligger bak hele selskapet, og da synes jeg vi har et ansvar for å forvalte de verdiene på en god måte. Dette er et arvesølv som vi bringer videre til våre etterkommere, sier hun. Hauknes er klar over at høye strømpriser får fram en del aggresjon hos folk. Vi opererer i et marked og kan ikke sette ned strømprisene bare for folk på Helgeland. Da er det greit å vite at fordi vi har et lokalt eierskap, kan vi føre noe tilbake til lokalsamfunnet også. Hvis HelgelandsKraft hadde vært fransk - hvor mye ville blitt tilbakeført til lokalsamfunnet og hvor stor interesse ville det vært for å vedlikeholde nettet, spør Liv Hauknes retorisk. Godt drevet Hauknes sitter også i styret for Rana Invest, i tillegg til at hun er Rana kommunes representant i styret for Nordland Teater. Jeg er veldig spent på det å sitte i styret i HelgelandsKraft. HK er et selskap som er godt drevet. Det ser jeg på rangeringen i forhold til andre selskap. Det er viktig at vi har et veldrevet selskap. At man forvalter store verdier skal ikke være en sovepute, sier Liv Hauknes. I HelgelandsKrafts styre sitter: Magnar Johnsen Liv Hauknes Gunnhild Forsland Magnar Solbakk André Møller Åse K. Winther Kjell Idar Juvik Bjørn Ove Wetjen Hilmar Olsen Kåre Nilssen 4

5 Ny skole med utbytte fra HK Uten utbyttet fra Helgelands-Kraft hadde ikke nye Nesna skole blitt bygd så raskt. Kraftutbyggingen og det felles, offentlige eierskapet viser at det nytter å få til store ting på Helgeland når alle står samlet, mener ordfører i Nesna Anne-Lise Wold. Vi har et godt forhold til HelgelandsKraft. Det betyr veldig mye for oss å være medeier i selskapet, sier Anne-Lise Wold (Ap). Nesna kommune eier 4,6 prosent av aksjene i HelgelandsKraft og fikk i fjor et utbytte på 3,2 millioner. Pengene har blant annet gått med til å finansiere bygging av ny skole på Nesna. Nye Nesna skole bygges opp på samme sted som den gamle, og de gamle bygningene rives. ENØK-skolen: I vår serie med gode råd om hvordan du kan være økonomisk med strømmen er vi kommet til vaskerommet. Vaskemaskinen bruker energi til motordrift og oppvarming av vann. Energiforbruk avhenger av vasketemperatur og vaskeprogram. En vaskemaskin bruker ca. 500 kwh i året. Tørketrommel: Det mest energiriktige er å tørke tøy ute, alternativt kan det henges opp inne. Tørketrommel er en plassbesparende måte å tørke tøy på i dagens boliger. En tørketrommel bruker ca. 500 kwh i året. Sist lærte vi: Kjøkkenet Av de elektriske installasjonene på kjøkkenet er det komfyren som trekker mest strøm. Det er viktig å bruke kjeler som passer til platen og å ha kjeler med plan bunn. Lokk reduserer strømforbruket. Ved å ikke la kjøleskapsdøren stå åpen og ved å fylle opp oppvaskmaskinen før du starter den sparer du også strøm. Vi hadde ikke kommet i gang med den så fort hvis vi ikke hadde hatt utbyttet fra HK, fastslår ordfører Wold, som gleder seg stort til nyskolen står ferdig om et års tid. Har det noen gang vært diskusjon om eierskapet til HelgelandsKraft i Nesna kommune? Nei, vi har ikke hatt den debatten. Det var kanskje noen røster for noen år tilbake, men det har ikke vært politikk hos oss for å endre på det der. Tørkeskap: Energibruken avhenger av hvor mye man bruker tørkeskapet. Slike skap bør ha tidsbryter for å begrense energibruken. Et tørkeskap bruker ca. 600 kwh i året. Støvsuger: En støvsuger er vanlig i hvert hjem i dag. En vanlig støvsuger bruker ca. 50 kwh i året. Hva koster energiforbruk på vaskerommet? Oppbyggingen og eierskapet i HelgelandsKraft er jo et godt eksempel på at vi kan enes på Helgeland, og stå samlet. Det var en god og stor jobb de gjorde i sin tid, folket som bygde ut krafta på Helgeland. Det viser at det går an å bli enige om store ting også på Helgeland, sier ordfører Anne-Lise Wold. Energiforbruk på vaskerommet Kundesenteret svarer 1. Når skal jeg lese av måleren? Hjemme leser du av måleren i slutten av februar, april, juni, august, oktober og desember, eller så ofte du har mulighet. På hytta ønsker vi at du gjør avlesning i slutten av juni og desember, men det er å anbefale at du også leser av når du starter sesongen, og når du avslutter sesongen på høsten. For avlesning kan du ringe gratis målertelefon eller internett velg «mitt kundeforhold». Får du feilmelding (kan skyldes tidligere stipuleringer), ber vi deg Ifølge ordfører Anne-Lise Wold (Ap) befinner Nesna kommune seg meget vel med medeierskapet i Helgelands- Kraft. Utgangspunktet er en gjennomsnittsfamilie (2 voksne og 2 barn) med et forbruk på kwh årlig. Eksemplene tar utgangspunkt i en strømpris på 66 øre/kwh, og dekker både kraftpris, nettleie og statlig forbruksavgift. Summene viser totalkostnaden for ett år. Vaskemaskin 500 kwh kr. 330,- Tørketrommel 600 kwh kr. 396,- Tørkeskap 600 kwh kr. 396,- Støvsuger 50 kwh kr. 33,- Tone Svingen Larsen (fra venstre), Anne Lise Sætermo og Torbjørg Myhre. ringe vårt kundesenter på tlf , slik at vi kan legge inn avlesningen manuelt. Avlesning fra deg hjelper oss å avregne deg riktig. 5

6 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal gi kunde- og eiertilfredshet ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen produksjon, overføring og omsetting av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Blir med på Norges største sjøkabelprosjekt HelgelandsKraft har gått inn som eier i KystTele AS og er dermed med på å legge grunnlaget for stamnettutbygging for bredbånd på Helgeland. Men noen tilbyder av bredbåndtjenester til privatpersoner og bedrifter har ikke HK planer om å bli. KystTele er nå i gang med å legge en fiberoptisk sjøkabel fra Narvik til Trondheim. Den nye kabelen får dobbelt så stor kapasitet som de to kablene som finnes på strekningen fra før og er Norges største sjøkabelprosjekt. Kabelen har tykkelse som diameteren til en femkrone og består av to lag armering som beskytter 48 fibre. Fibrene er tynne som hårstrå og av superrent glass. Gjennom disse fibrene sendes datainformasjonen som lyssignaler. Roar Eriksen, daglig leder i KystTele, sammenligner det med morsesignaler, men med mye større hastighet. Leier ut Kabelen skal drives av KystTele, som skal leie ut kapasitet og fibre til selskaper som ønsker å tilby bredbånd. KystTele tilbyr altså trafikk til operatører og er i så måte en grossist. Hovedkunde er bredbåndselskapet BaneTele. I tillegg vil Statnett ha kapasitet i kabelen. Det var i juni at HelgelandsKraft gikk inn med åtte millioner kroner og ble eier av en tredel av aksjene i KystTele as. Selskapet ble stiftet i 2005 av Salten Kraftsamband as og Hålogaland Kraft as. Dette er et kommersielt godt prosjekt. Vi vil vurdere å etablere tverrforbindelser også, i første omgang mellom HelgelandsKraft har kjøpt seg inn i selskapet KystTele AS som er igang med å legge en fiberoptisk sjøkabel på 1000 km fra Narvik til Trondheim. Nesna og Mo i Rana. Vi vil bygge ut infrastruktur i form av nett når dette er kommersielt interessant, men per i dag er det ikke aktuelt for HelgelandsKraft å tilby bredbåndstjenester, sier administrerende direktør i HK Ove Brattbakk. Skal passe på kabelen Roar Eriksen i KystTele er svært glad for å få HelgelandsKraft med på laget. Vi baserer oss på at vi skal ha nær kontakt med energiverkene sørover langs kysten. En veldig stor del av kabelen går i området til HelgelandsKraft. Vi ønsker eiere som er interessert i kabelen og som vi kan inngå avtaler med om vedlikehold av kabelen. Det er dessuten fint å få inn egenkapital, sier Eriksen. Kabelen blir 1000 km lang og er beregnet å koste mer enn 100 millioner kroner å legge. På Helgeland vil kabelen gå innom Tonnes, Nesna, Sandnessjøen, Vega og Brønnøysund. KystTele har vurdert det som for kostbart å legge kabelen ut til Dønna og Herøy, på grunn av et stort rekefelt i Alstenfjorden. Fra februar neste år skal kabelen være klar til å tas i bruk. Denne utbyggingen kommer til å sikre god bredbåndskapasitet mellom Nord- og Sør-Norge, sier daglig leder i KystTele Roar Eriksen. 6

7 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. bud. Fotball engasjerer flest, med lag i alle aldersbestemte klasser i tillegg til seniorlag. Juniorlag finnes imidlertid ikke. Dernest kommer håndball. Dessuten er det nå tilbud innen friidrett og ski, i tillegg til aerobic og volleyball. Skigruppa i Sømna IL er ikke stor, men har bra aktivitet. I år ble Nils André Reinfjord kretsmester, noe Sømna ikke har hatt på ski før. HelgelandsKraft er en viktig samarbeidspartner for Sømna IL. Liten og aktiv En firedel av innbyggerne i Sømna er medlemmer i Sømna IL. God oppslutning til tross, lagets nye leder Ivar Eriksen er opptatt av at det sportslige nivået må bli høyere. Og av at friidretten skal få sin renessanse. Eriksen har selv vært medlem i Sømna IL i snart en mannsalder og har opplevd tider med høyere idrettslige prestasjoner. Tidligere sto også friidretten mye sterkere, i Sømna som i en del andre klubber. I juni i år arrangerte klubben det første friidrettsstevnet på lang tid. Oppslutningen var svært god, noe som tyder på at det finnes et potensiale for å få opp aktiviteten innen friidrett igjen. 500 medlemmer For år siden var det mye høyere nivå både i friidrett og fotball. Innen friidrett var det stor konkurranse. Nå er det nesten sånn at en mosjonist kan få medalje hvis han slenger seg med på den rette konkurransen, sier Eriksen. Han forklarer utviklingen med at hallidrettene og lagidrettene har tatt over for individuelle sportsgreiner som friidrett og ski. Eriksen synes også å merke resultatene av at unger tilbringer mer tid foran tv- og dataskjermer enn før. Vi sliter litt med å få resultater innen fotball og med å holde et lag på et skikkelig nivå. Vi må se på rekrutteringen, og få mer ut av de yngre personene. Det er ikke så enkelt, for de som blir gode, vil gjerne dra til et annet idrettslag med større miljø. Det er noe vi må leve med, sier Ivar Eriksen. Han påpeker at Sømna IL er et lite idrettslag i en liten kommune. Selv om 500 sømnaværinger er medlemmer, er det ikke alltid enkelt å få ressurspersoner til å stille opp som trenere og ledere Kretsmester på ski Sømna IL har et forholdsvis bredt til- Kunstgressbane Også på anleggssiden er det aktivitet. I løpet av høsten skal det settes opp tre ballbinger i kommunen. Det jobbes dessuten med å få til en kunstgressbane på Vik. Ivar Eriksen håper å få inn søknad om tippemidler i år og at banen kan gjøres klar i løpet av neste år og settes i drift i I den sammenheng er det også snakk om å få til løpebaner og andre friidrettsfasiliteter. Ivar Eriksen tror idrettslaget blir oppfattet som et positivt innslag i kommunen. Vi tar vare på mye ungdom som vi prøver å holde i aktivitet, påpeker leder i Sømna IL Ivar Eriksen. efaktura-vinnere: Nye efaktura kunder i perioden ma-juni: Stian Sæterstad, Mosjøen Tor Arne Morken, Mo i Rana Sissel Helland, Sømna Allerede har efaktura mai-juni: Gunnar Wikran, Mo i Rana Magne Grolid, Sandnessjøen Live Lænn, Vega Nye efaktura kunder i perioden juli-august: Torill Riisrem, Mosjøen Viggo Åsland, Mo i Rana Ove Almås, Vevelstad Allerede har efaktura juli-august: Bjørn Olav Lillealter, Mo i Rana Rolf Bergh, Dønna Frank Arntsberg, Trofors 7

8 KRAFTSKOLEN Hva er elektrisitet? Elektrisk strøm har blitt en selvfølgelig del av vår hverdag. Men hva er det egentlig? I denne serien vil Helgelands- Kraft prøve å dele litt av vår kunnskap med deg. Del XI Energi og effekt Vi har tidligere sett hvordan elektrisk energi kan overføres over elektrisitetsnettet, og brukes til oppvarming, belysning, elektriske maskiner, elektronikk, osv. Et begrep som ikke har vært berørt til nå er effekt. Effekten er det samme som "energi pr. tidsenhet". Den angir altså hvor mye energi som overføres i øyeblikket. Alle apparater, ovner, lyspærer, osv har et visst effektforbruk. For en del av disse innretningene kan vi justere effektforbruket etter behov. Dette er for eksempel tilfelle for en panelovn eller en kokeplate. Produksjon og overføring av effekt følger forbruket til enhver tid. La oss tenke oss at mange kunder lager mat samtidig, med flere kokeplater på full styrke. Siden alt forbruket kommer til samme tid, vil den totale effekten som overføres i nettet bli høy. Hvis de samme kundene derimot lager mat på hvert sitt tidspunkt, og med bare en kokeplate av gangen, vil den totale effekten som overføres i nettet bli langt lavere, selv om totalt energiforbruk etter at all matlagingen er ferdig, er nøyaktig den samme. Med andre ord: når en viss mengde energi forbrukes på kort tid, blir effekten høyere enn dersom samme energiforbruk fordeles over lenger tid. Det er først og fremst maksimal effekt som er bestemmende for hvor grovt nettet må dimensjoneres. Dette kan sammenlignes med et vannrør: dimensjonen på røret avhenger av hvor mye vann som skal renne igjennom på en gang, ikke hvor mye som skal renne igjennom totalt over tid. Dette betyr at maskiner og utstyr som Arne Brendmo, HelgelandsKraft. har høyt effektforbruk kan kreve et sterkt nett, selv om de ikke medfører så stort energiforbruk over året. Det er særlig industrielt utstyr som forbruker mye effekt. Husholdningsapparater kan imidlertid bidra betydelig når det blir mange av dem, og vi må ta høyde for at de brukes til samme tid. Sudoku Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON Redaksjon: FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Hojem Trykkeri as Opplag: stk REGN MED OSS

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER Nyhetsbrev mars 2015 OVERRASKET VERDENSMESTER HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN www.los.no Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS AS REKORDLAV STRØMPRIS I JANUAR Vi er inne i en lang periode

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

1833 Rana kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre

1833 Rana kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre 1833 Rana kommune Dagens situasjon Befolkningsgrunnlag Kommunen er på 4206 km2 og har 25190 innbyggere = folketetthet på 6,0 innbyggere pr. km2. Folkemengden 2007 fordelt på aldersgrupper: Prognose fremover

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5%

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5% STRØM TELLER! Mål: Beregne strømbehovet til de forskjellige elektriske apparatene. Forstå kwh og kunne regne ut strømforbruk/produksjon. Sette i gang tiltak for å redusere sitt eget strømforbruk. Generell

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Fiber til alle i Sola

Fiber til alle i Sola Fiber til alle i Sola Fiberoptikk 2015 Trondheim 2-3 november 2015 Øystein Hauge, Daglig leder,sola Bredbånd (oystein.hauge@sola.kommune.no) (www.solabredband.no) 1 Fiber til alle i Sola Telecom Revy:

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Ny rørgate til Hammeren kraftverk. Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi

Ny rørgate til Hammeren kraftverk. Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi Ny rørgate til Hammeren kraftverk Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi Lucia-dagen 13. desember i 1892 13. desember i 1892 skjer noe som kommer til å forandre

Detaljer

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen?

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Trondheim, 20. oktober 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver lanaturenleve.no «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017 REGNSKAP 1. Halvår 2017 VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR I første halvår ble konsernetableringsprosessen gjenopptatt, og eierkommunene har arbeidet med og er enige om felles eierstrategi for selskapet. Prinsippvedtak

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil:

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil: 4.divisjon HESA 2011 Søndag 4. september kl. 15.00 Korgen IL mot Nordstranda Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Tom Rune Reinfjell Bård Arne Vatnan Glenn Hjemaas Bjørn Erik Dambråten

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjekt Lyderhall Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjektbeskrivelse Lyderhall Bakgrunn Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Erfaringer fra Statens vegvesen region nord Litt historikk Krav til automatisk dataoppsamling gjeldende fra kontraktene som startet i 2008.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer