HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Norges lengeste sjøkabel 6 Sundøya, Leirfjord Skogrydderne Nr

2 Produksjonssjef Ottar Olsen Sommeren er på hell - uten å ha gjort så mye av seg. Våre magasiner er klare for mer vann. Vinternedbøren, og dermed snøsmeltingen som skulle fylle våre magasiner, har sviktet oss og vi har så langt i år en svikt i kraftproduksjonen på mer enn 5 prosent i forhold til normalproduksjonen. For landet under ett ligger magasinfyllingen nå (per 28. juli) på i overkant av 60 prosent. Det er en svikt på 20 prosent i forhold til middel. Mye kan rette på seg med en skikkelig våt høst, men risikoen for en anstrengt energisituasjon gjennom vinteren er absolutt til stede. Kraftforbruket er økende og nedbørssituasjonen i Norden sammen med prisen kullog gasskraftverk i Europa må betale for CO2- kvoter, har ført til tidenes prisrally på strøm. Når dette er realiteten, burde våre myndigheter sette fart i arbeidet med å få frem ny kraft fra nye, fornybare energikilder. Det finnes ennå potensiell vannkraft som kan bygges ut med minimale konsekvenser for miljøet. Rammebetingelser i form av sikker fremtidig inntjening i år må være til stede for at vi skal kunne forsvare å utvikle vår kraftproduksjon videre. Reglene for en nasjonal støtteordning for å få frem ny kraft fra vann, vind og biologisk materiale har vi ventet på lenge. De forventes nå i forbindelse med statsbudsjettet til høsten. Gode nyheter for vår bransje vil også være gode nyheter for kundene. Økt kraftproduksjon vil bety at kraftunderskuddet reduseres og at prisene på sikt kan gå nedover igjen. Kraftverk bygges imidlertid ikke over natten. Fra prosjekteringen starter og til et kraftverk er i produksjon, regner vi cirka fire-fem år. Selve byggingen tar omlag to år mens resten av tiden går med til å planlegge og innhente nødvendige tillatelser fra grunneiere og myndigheter. Konklusjonen blir dessverre at vi i årene som kommer må leve med høye priser på energi inntil det bygges ut mer kraft. For Helgelands- Kraft gir gode priser god avkastning som kommunene på Helgeland, og Staten, nyter godt av. I neste omgang er det kommunenes oppgave å la denne verdiskapingen merkes og oppleves som positivt hos kommunenes innbyggere. For vår del kan vi bare ønske eierne lykke til med oppgaven! Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å utvikle virksomheten videre til nytte for Helgelandssamfunnet. God høst! Sikrer strømfors Med færre dyr i utmarka gror Helgeland igjen. Anders Svarstad og Håkon Skjærvold sørger for å holde vegetasjonen unna kraftlinjene. Siden 1980-tallet har gjengroingen vært merkbar på Helgeland. For Helgelands- Kraft betyr det mer arbeid for å hindre at strømnettet bryter sammen på grunn av trær som vokser innpå linjene. Det er utrolig viktig for leveransesikkerheten i nettet vårt at skogryddingen gjøres på en ordentlig måte. Det skal også gjøres på en slik måte at ikke grunneierne føler at de blir overkjørt, sier regionalnettleder Magne Nordnes i HelgelandsKraft. De siste årene er det brukt litt i overkant av to millioner kroner årlig på rydding av skog. På lavspentnettet er vi nok en god del på etterskudd. På høyspentnettet har vi befaringer hvert år, og da tar vi det som kan føre til feil, sier Nordnes. Under høyspentlinjer skal ryddebredden være 25 meter. Grantrærne felles når de er kommet over juletrehøyden. Kun i prekære situasjoner feller HelgelandsKrafts egne folk trær. Ellers er det lokale entreprenører rundt om på Helgeland som gjør dette. Store jobber blir satt ut på anbud. Sikkerhet I Hald-kommunene (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) har Anders Svarstad og Håkon Skjærvold ryddet skog for HelgelandsKraft helt siden 1990, og begynner å ha god oversikt over både folk og landskap i regionen. De driver begge gård og leier inn andre bønder til å jobbe for seg. Oppdragsmengden tilsvarer en sysselsetting på 1,5 årsverk. Alle som jobber for dem, har utdanning innen skogbruk og sikkerhetskurs for skogrydding. I tillegg er de sertifisert i HelgelandsKraft, som kjører egne kurs for rydding under kraftlinjer. - Bruk av motorsag er jo forbundet med risiko. Ekstra ille er det når vi holder på under kraftlinjer og trærne er høye, påpeker Anders Svarstad. Når de jobber under høyspent (132 kv), må avstanden fra toppen av treet til kabelen være minst 1,5 meter. Hvis treet er høyere, kan strømmen slå over til treet. For tiden er det høyspentlinja fra Alsten stasjon i Botn til Sundøya de er i gang med å rydde. Trærne som er for høye, lar de stå igjen i første omgang. For å kunne hogge disse må strømmen kobles fra. 2

3 rsyningen Fokuset på sikkerhet er høyt. Det er blant annet rutine at driftssentralen hos HelgelandsKraft skal ha beskjed når de starter rydding og når de avslutter arbeidet, slik at de til enhver tid vet hvor det pågår skogrydding. Sikta til besvær Ifølge Magne Nordnes er det lauvskogen som er det største problemet på Helgeland. Han påpeker at den vokser fort og at det raskt kommer mange nye rotskudd etter nedkapping. Derfor pensler de plantevernmiddelet roundup på såret etter at et tre er saget ned. Ute ved kysten er imidlertid også sitkagrana blitt et problem. Grantypen som i sin tid ble innført fra Canada for å skogkle Helgeland, vokser fort, setter frø i tidlig alder og tåler salt godt. Anders Svarstad forteller at den vokser tregt til den kommer i juletrehøyde. Men derfra går det fort. Skogrydderne har sett årsskudd som har vært hele 1,4 meter. I regelen blir grantrærne felt når de er for store til å brukes som juletrær. Den viktige kontakten HelgelandsKraft har tinglyste rettigheter på grunn der strømnettet går. Det gjelder rett til å rydde skogen og holde ryddebredden under linjene, samt til transport og kjøring for å vedlikeholde linjene. Ved skogrydding og renovering av nettet sendes det alltid ut skriv til grunneierne på forhånd. Deretter har de som utfører skogryddingen, kontakt med grunneier for å avklare om det er spesielle ting å ta hensyn til. - HelgelandsKraft vil ikke ha negative tilbakemeldinger. Vi må bruke den tiden det tar for å avklare med grunneierne før vi setter i gang, sier Anders Svarstad. Og grunneierne er det mange av. Ofte tas kveldene i bruk for å ringe rundt. Det hender det er vanskelig å få tak i eieren av et sted hvis vedkommende Håkon Skjærvold, Anders Svarstad og Jan Egil Skar trives med arbeidet i skogen. bor et helt annet sted i landet. Svarstad begynner å få en viss kompetanse i å lete opp folk. - Men når vi må begynne å lete utenlands, gir vi opp, medgir han. Grunneieren står fritt til å benytte trevirket som blir lagt igjen. I enkelte tilfeller får grunneiere dyrke juletrær i ryddebeltet under linjene. Magne Nordnes forteller at det har skjedd ved et par anledninger at slike felt har blitt hogd ned på grunn av misforståelser. Imidlertid har man alltid lyktes å komme til enighet med grunneieren etterpå. FAKTA HelgelandsKraft har nær 5500 kilometer med luftlinjenett, som er fordelt slik: Lavspentlinje 230 V (distribusjonsnett): 2700 km Høyspentlinje 22 kv (fordelingsnett): 2400 km Høyspentlinje 66 og 132 kv (regionalnett): 384 km 3

4 Ny kvinne inn i styret Som nyvalgt kvinne i styret til HelgelandsKraft skal Liv Hauknes fra Rana være med og bestemme i en bransje som er svært mannsdominert. Hun er opptatt av å forvalte verdiene i selskapet på en god måte for Helgeland. Liv Hauknes er ikke ny i HK-sammenheng. Hun hadde sittet som leder i bedriftsforsamlingen i to år da hun i mai ble valgt inn i styret. Liv Hauknes er også varaordfører i Rana for SV. Hun trengte betenkningstid da hun ble anmodet om å stille til valg i HK-styret. Hun satt nemlig i valgkomitéen, og følte situasjonen ubehagelig på grunn av det. Til slutt ble det ønsket om å høyne kvinneandelen i styrer som avgjorde spørsmålet. Særlig i offentlig eide selskap bør man absolutt fokusere på å få opp kvinneandelen. Kraftbransjen er veldig mannsdominert. I en politisk setting er det en bransje som har høy pondus. Det er et område der de mest erfarne politikerne engasjerer seg. Rana kommune er med i Landssammenslutningen for kraftkommuner, som også er mannsdominert. Det er tydelig at det er en bransje som appellerer til testosteronet, sier Hauknes. Hvorfor er det sånn? Jeg tror det har noe med historiske forhold å gjøre. Kraftutbyggingen kom i en tid da vi bygde opp landet, og da var det mye mannfolk som styrte. Liv Hauknes er varaordfører i Rana, og ble i mai valgt inn i styret i Helgelands- Kraft for to år. Arvesølv Liv Hauknes er opptatt av å ivareta det offentlige eierskapet i HelgelandsKraft. Da HelgelandsKraft ble bygd opp, skjedde det i en iver for å få strøm til alle folk på Helgeland. Det er en utrolig dugnadsånd som ligger bak hele selskapet, og da synes jeg vi har et ansvar for å forvalte de verdiene på en god måte. Dette er et arvesølv som vi bringer videre til våre etterkommere, sier hun. Hauknes er klar over at høye strømpriser får fram en del aggresjon hos folk. Vi opererer i et marked og kan ikke sette ned strømprisene bare for folk på Helgeland. Da er det greit å vite at fordi vi har et lokalt eierskap, kan vi føre noe tilbake til lokalsamfunnet også. Hvis HelgelandsKraft hadde vært fransk - hvor mye ville blitt tilbakeført til lokalsamfunnet og hvor stor interesse ville det vært for å vedlikeholde nettet, spør Liv Hauknes retorisk. Godt drevet Hauknes sitter også i styret for Rana Invest, i tillegg til at hun er Rana kommunes representant i styret for Nordland Teater. Jeg er veldig spent på det å sitte i styret i HelgelandsKraft. HK er et selskap som er godt drevet. Det ser jeg på rangeringen i forhold til andre selskap. Det er viktig at vi har et veldrevet selskap. At man forvalter store verdier skal ikke være en sovepute, sier Liv Hauknes. I HelgelandsKrafts styre sitter: Magnar Johnsen Liv Hauknes Gunnhild Forsland Magnar Solbakk André Møller Åse K. Winther Kjell Idar Juvik Bjørn Ove Wetjen Hilmar Olsen Kåre Nilssen 4

5 Ny skole med utbytte fra HK Uten utbyttet fra Helgelands-Kraft hadde ikke nye Nesna skole blitt bygd så raskt. Kraftutbyggingen og det felles, offentlige eierskapet viser at det nytter å få til store ting på Helgeland når alle står samlet, mener ordfører i Nesna Anne-Lise Wold. Vi har et godt forhold til HelgelandsKraft. Det betyr veldig mye for oss å være medeier i selskapet, sier Anne-Lise Wold (Ap). Nesna kommune eier 4,6 prosent av aksjene i HelgelandsKraft og fikk i fjor et utbytte på 3,2 millioner. Pengene har blant annet gått med til å finansiere bygging av ny skole på Nesna. Nye Nesna skole bygges opp på samme sted som den gamle, og de gamle bygningene rives. ENØK-skolen: I vår serie med gode råd om hvordan du kan være økonomisk med strømmen er vi kommet til vaskerommet. Vaskemaskinen bruker energi til motordrift og oppvarming av vann. Energiforbruk avhenger av vasketemperatur og vaskeprogram. En vaskemaskin bruker ca. 500 kwh i året. Tørketrommel: Det mest energiriktige er å tørke tøy ute, alternativt kan det henges opp inne. Tørketrommel er en plassbesparende måte å tørke tøy på i dagens boliger. En tørketrommel bruker ca. 500 kwh i året. Sist lærte vi: Kjøkkenet Av de elektriske installasjonene på kjøkkenet er det komfyren som trekker mest strøm. Det er viktig å bruke kjeler som passer til platen og å ha kjeler med plan bunn. Lokk reduserer strømforbruket. Ved å ikke la kjøleskapsdøren stå åpen og ved å fylle opp oppvaskmaskinen før du starter den sparer du også strøm. Vi hadde ikke kommet i gang med den så fort hvis vi ikke hadde hatt utbyttet fra HK, fastslår ordfører Wold, som gleder seg stort til nyskolen står ferdig om et års tid. Har det noen gang vært diskusjon om eierskapet til HelgelandsKraft i Nesna kommune? Nei, vi har ikke hatt den debatten. Det var kanskje noen røster for noen år tilbake, men det har ikke vært politikk hos oss for å endre på det der. Tørkeskap: Energibruken avhenger av hvor mye man bruker tørkeskapet. Slike skap bør ha tidsbryter for å begrense energibruken. Et tørkeskap bruker ca. 600 kwh i året. Støvsuger: En støvsuger er vanlig i hvert hjem i dag. En vanlig støvsuger bruker ca. 50 kwh i året. Hva koster energiforbruk på vaskerommet? Oppbyggingen og eierskapet i HelgelandsKraft er jo et godt eksempel på at vi kan enes på Helgeland, og stå samlet. Det var en god og stor jobb de gjorde i sin tid, folket som bygde ut krafta på Helgeland. Det viser at det går an å bli enige om store ting også på Helgeland, sier ordfører Anne-Lise Wold. Energiforbruk på vaskerommet Kundesenteret svarer 1. Når skal jeg lese av måleren? Hjemme leser du av måleren i slutten av februar, april, juni, august, oktober og desember, eller så ofte du har mulighet. På hytta ønsker vi at du gjør avlesning i slutten av juni og desember, men det er å anbefale at du også leser av når du starter sesongen, og når du avslutter sesongen på høsten. For avlesning kan du ringe gratis målertelefon eller internett velg «mitt kundeforhold». Får du feilmelding (kan skyldes tidligere stipuleringer), ber vi deg Ifølge ordfører Anne-Lise Wold (Ap) befinner Nesna kommune seg meget vel med medeierskapet i Helgelands- Kraft. Utgangspunktet er en gjennomsnittsfamilie (2 voksne og 2 barn) med et forbruk på kwh årlig. Eksemplene tar utgangspunkt i en strømpris på 66 øre/kwh, og dekker både kraftpris, nettleie og statlig forbruksavgift. Summene viser totalkostnaden for ett år. Vaskemaskin 500 kwh kr. 330,- Tørketrommel 600 kwh kr. 396,- Tørkeskap 600 kwh kr. 396,- Støvsuger 50 kwh kr. 33,- Tone Svingen Larsen (fra venstre), Anne Lise Sætermo og Torbjørg Myhre. ringe vårt kundesenter på tlf , slik at vi kan legge inn avlesningen manuelt. Avlesning fra deg hjelper oss å avregne deg riktig. 5

6 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal gi kunde- og eiertilfredshet ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen produksjon, overføring og omsetting av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Blir med på Norges største sjøkabelprosjekt HelgelandsKraft har gått inn som eier i KystTele AS og er dermed med på å legge grunnlaget for stamnettutbygging for bredbånd på Helgeland. Men noen tilbyder av bredbåndtjenester til privatpersoner og bedrifter har ikke HK planer om å bli. KystTele er nå i gang med å legge en fiberoptisk sjøkabel fra Narvik til Trondheim. Den nye kabelen får dobbelt så stor kapasitet som de to kablene som finnes på strekningen fra før og er Norges største sjøkabelprosjekt. Kabelen har tykkelse som diameteren til en femkrone og består av to lag armering som beskytter 48 fibre. Fibrene er tynne som hårstrå og av superrent glass. Gjennom disse fibrene sendes datainformasjonen som lyssignaler. Roar Eriksen, daglig leder i KystTele, sammenligner det med morsesignaler, men med mye større hastighet. Leier ut Kabelen skal drives av KystTele, som skal leie ut kapasitet og fibre til selskaper som ønsker å tilby bredbånd. KystTele tilbyr altså trafikk til operatører og er i så måte en grossist. Hovedkunde er bredbåndselskapet BaneTele. I tillegg vil Statnett ha kapasitet i kabelen. Det var i juni at HelgelandsKraft gikk inn med åtte millioner kroner og ble eier av en tredel av aksjene i KystTele as. Selskapet ble stiftet i 2005 av Salten Kraftsamband as og Hålogaland Kraft as. Dette er et kommersielt godt prosjekt. Vi vil vurdere å etablere tverrforbindelser også, i første omgang mellom HelgelandsKraft har kjøpt seg inn i selskapet KystTele AS som er igang med å legge en fiberoptisk sjøkabel på 1000 km fra Narvik til Trondheim. Nesna og Mo i Rana. Vi vil bygge ut infrastruktur i form av nett når dette er kommersielt interessant, men per i dag er det ikke aktuelt for HelgelandsKraft å tilby bredbåndstjenester, sier administrerende direktør i HK Ove Brattbakk. Skal passe på kabelen Roar Eriksen i KystTele er svært glad for å få HelgelandsKraft med på laget. Vi baserer oss på at vi skal ha nær kontakt med energiverkene sørover langs kysten. En veldig stor del av kabelen går i området til HelgelandsKraft. Vi ønsker eiere som er interessert i kabelen og som vi kan inngå avtaler med om vedlikehold av kabelen. Det er dessuten fint å få inn egenkapital, sier Eriksen. Kabelen blir 1000 km lang og er beregnet å koste mer enn 100 millioner kroner å legge. På Helgeland vil kabelen gå innom Tonnes, Nesna, Sandnessjøen, Vega og Brønnøysund. KystTele har vurdert det som for kostbart å legge kabelen ut til Dønna og Herøy, på grunn av et stort rekefelt i Alstenfjorden. Fra februar neste år skal kabelen være klar til å tas i bruk. Denne utbyggingen kommer til å sikre god bredbåndskapasitet mellom Nord- og Sør-Norge, sier daglig leder i KystTele Roar Eriksen. 6

7 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. bud. Fotball engasjerer flest, med lag i alle aldersbestemte klasser i tillegg til seniorlag. Juniorlag finnes imidlertid ikke. Dernest kommer håndball. Dessuten er det nå tilbud innen friidrett og ski, i tillegg til aerobic og volleyball. Skigruppa i Sømna IL er ikke stor, men har bra aktivitet. I år ble Nils André Reinfjord kretsmester, noe Sømna ikke har hatt på ski før. HelgelandsKraft er en viktig samarbeidspartner for Sømna IL. Liten og aktiv En firedel av innbyggerne i Sømna er medlemmer i Sømna IL. God oppslutning til tross, lagets nye leder Ivar Eriksen er opptatt av at det sportslige nivået må bli høyere. Og av at friidretten skal få sin renessanse. Eriksen har selv vært medlem i Sømna IL i snart en mannsalder og har opplevd tider med høyere idrettslige prestasjoner. Tidligere sto også friidretten mye sterkere, i Sømna som i en del andre klubber. I juni i år arrangerte klubben det første friidrettsstevnet på lang tid. Oppslutningen var svært god, noe som tyder på at det finnes et potensiale for å få opp aktiviteten innen friidrett igjen. 500 medlemmer For år siden var det mye høyere nivå både i friidrett og fotball. Innen friidrett var det stor konkurranse. Nå er det nesten sånn at en mosjonist kan få medalje hvis han slenger seg med på den rette konkurransen, sier Eriksen. Han forklarer utviklingen med at hallidrettene og lagidrettene har tatt over for individuelle sportsgreiner som friidrett og ski. Eriksen synes også å merke resultatene av at unger tilbringer mer tid foran tv- og dataskjermer enn før. Vi sliter litt med å få resultater innen fotball og med å holde et lag på et skikkelig nivå. Vi må se på rekrutteringen, og få mer ut av de yngre personene. Det er ikke så enkelt, for de som blir gode, vil gjerne dra til et annet idrettslag med større miljø. Det er noe vi må leve med, sier Ivar Eriksen. Han påpeker at Sømna IL er et lite idrettslag i en liten kommune. Selv om 500 sømnaværinger er medlemmer, er det ikke alltid enkelt å få ressurspersoner til å stille opp som trenere og ledere Kretsmester på ski Sømna IL har et forholdsvis bredt til- Kunstgressbane Også på anleggssiden er det aktivitet. I løpet av høsten skal det settes opp tre ballbinger i kommunen. Det jobbes dessuten med å få til en kunstgressbane på Vik. Ivar Eriksen håper å få inn søknad om tippemidler i år og at banen kan gjøres klar i løpet av neste år og settes i drift i I den sammenheng er det også snakk om å få til løpebaner og andre friidrettsfasiliteter. Ivar Eriksen tror idrettslaget blir oppfattet som et positivt innslag i kommunen. Vi tar vare på mye ungdom som vi prøver å holde i aktivitet, påpeker leder i Sømna IL Ivar Eriksen. efaktura-vinnere: Nye efaktura kunder i perioden ma-juni: Stian Sæterstad, Mosjøen Tor Arne Morken, Mo i Rana Sissel Helland, Sømna Allerede har efaktura mai-juni: Gunnar Wikran, Mo i Rana Magne Grolid, Sandnessjøen Live Lænn, Vega Nye efaktura kunder i perioden juli-august: Torill Riisrem, Mosjøen Viggo Åsland, Mo i Rana Ove Almås, Vevelstad Allerede har efaktura juli-august: Bjørn Olav Lillealter, Mo i Rana Rolf Bergh, Dønna Frank Arntsberg, Trofors 7

8 KRAFTSKOLEN Hva er elektrisitet? Elektrisk strøm har blitt en selvfølgelig del av vår hverdag. Men hva er det egentlig? I denne serien vil Helgelands- Kraft prøve å dele litt av vår kunnskap med deg. Del XI Energi og effekt Vi har tidligere sett hvordan elektrisk energi kan overføres over elektrisitetsnettet, og brukes til oppvarming, belysning, elektriske maskiner, elektronikk, osv. Et begrep som ikke har vært berørt til nå er effekt. Effekten er det samme som "energi pr. tidsenhet". Den angir altså hvor mye energi som overføres i øyeblikket. Alle apparater, ovner, lyspærer, osv har et visst effektforbruk. For en del av disse innretningene kan vi justere effektforbruket etter behov. Dette er for eksempel tilfelle for en panelovn eller en kokeplate. Produksjon og overføring av effekt følger forbruket til enhver tid. La oss tenke oss at mange kunder lager mat samtidig, med flere kokeplater på full styrke. Siden alt forbruket kommer til samme tid, vil den totale effekten som overføres i nettet bli høy. Hvis de samme kundene derimot lager mat på hvert sitt tidspunkt, og med bare en kokeplate av gangen, vil den totale effekten som overføres i nettet bli langt lavere, selv om totalt energiforbruk etter at all matlagingen er ferdig, er nøyaktig den samme. Med andre ord: når en viss mengde energi forbrukes på kort tid, blir effekten høyere enn dersom samme energiforbruk fordeles over lenger tid. Det er først og fremst maksimal effekt som er bestemmende for hvor grovt nettet må dimensjoneres. Dette kan sammenlignes med et vannrør: dimensjonen på røret avhenger av hvor mye vann som skal renne igjennom på en gang, ikke hvor mye som skal renne igjennom totalt over tid. Dette betyr at maskiner og utstyr som Arne Brendmo, HelgelandsKraft. har høyt effektforbruk kan kreve et sterkt nett, selv om de ikke medfører så stort energiforbruk over året. Det er særlig industrielt utstyr som forbruker mye effekt. Husholdningsapparater kan imidlertid bidra betydelig når det blir mange av dem, og vi må ta høyde for at de brukes til samme tid. Sudoku Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON Redaksjon: FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Hojem Trykkeri as Opplag: stk REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nytt nett for sikker forsyning Nr. 4 2007 6-7 Gigant i Grytåga 4-5 Kartlegger Krutåga 3 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornybar energi = klimatiltak

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2009 Smeltedigelen skaper stemning Side 8 F.v.: Per Ulrik Arntsen, Bjørn Bonsaksen, Dag-Arild Berg, Mona Kristansen, Unni Vedal, Torstein

Detaljer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2008 Forretning i generasjoner 6-7 Mer kraft gir miljøløft 4-5 Guro på glid mot formen 3 Medeier i næringshage 2 Markedssjef Arild Markussen

Detaljer

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2010 Satser på nett Side 7 Stipend til 20 elever Side 2 og 3 Sponset speidere på leir Side 8 Arnt Johan Hugaas organisasjonssjef Det

Detaljer

Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Tja til grønn kraft Side 4 og 5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2010 Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til

Detaljer

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

Detaljer

REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister

REGN MED OSS. Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift. Side 2 og 7. Rekordstore investeringer. Myter og fakta om strømpris. Sponser unge solister HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Trafo sikrer Herøys hjørnesteinsbedrift Side 2 og 7 Rekordstore investeringer Side 2 Myter og fakta om strømpris Side 5 Sponser unge solister

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006. Godkjenning. Nytt kraftverk HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2006 Nytt kraftverk 3 Godkjenning 2 Markedssjef Arild Markussen Kraftmarkedet i Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet og markedet

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009.

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009 Barnas bysprint Side 8 Trenor investerer Side 6 Willoch på HK-seminar Side 7 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk HK i finanskrisen

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

REGN MED OSS. Utnevnt som ambassadør. Sagbruk og industrihistorie. 27 år og sjef Side 8. Side 4 og 5. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Utnevnt som ambassadør. Sagbruk og industrihistorie. 27 år og sjef Side 8. Side 4 og 5. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2008 Utnevnt som ambassadør Side 4 og 5 Sagbruk og industrihistorie Side 6 27 år og sjef Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Business

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6

Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2009 Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6 Vefsnfjordspennet er totalrehabilitert Side 4 HK produserer smolt Side 7 Frode Valla Nettsjef

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005 Markedssjef Arild Markussen Det gode HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper på Helgeland Etter vel en måned i stolen som markedssjef

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

KUNDEMAGASIN DESEMBER - 2012. Vi gir deg verden

KUNDEMAGASIN DESEMBER - 2012. Vi gir deg verden KUNDEMAGASIN å DESEMBER - 2012 Vi gir deg verden Utgiver og Utgiver redaksjonelt og redaksjonelt ansvarlig: ansvarlig: Repvåg Repvåg Kraftlag Kraftlag og InfraNord. og InfraNord. Trykk: Finnmark Trykk:

Detaljer