4. KVARTAL OG ÅRET 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. KVARTAL OG ÅRET 2016"

Transkript

1 4. KVARTAL OG ÅRET 2016 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

2 EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - ØKT LØNNSOMHET OG EFFEKTIVITET Egenkapitalavkastning i prosent Kostnad i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 14,1 % 13,7 % 13,1 % 1,73 1,64 1,46 8,0 % 11,3 % 8,7 % 11,7 % 11,0 % 1,31 1,27 1,2 1,22 0,99 1,1 1,06 0,95 0,79 4,9 % År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År

3 EGENKAPITALAVKASTNING SISTE TI ÅR - HØYERE AVKASTNING MED MER EGENKAPITAL! Rapportert egenkapitalavkastning Leverage ratio per Q ,52% 11,39% 6,40% 4,90% Snitt Sparebanker* Snitt forretningsbanker* Snitt Sparebanker* Snitt forretningsbanker* *Sparebanker: SVEG, MING, SRBANK, MORG, NONG. Forretningsbanker: DNB, SWED, SHB, NDA, SEB, DANSKE. Kilder: Bankenes kvartalsrapport 3

4 RANKING AV NORSKE MOBILBANKER Sparebanken Vest 4,45 Danske Bank 3,9 SPBK Sogn og Fjordane 3,55 Handelsbanken 3,45 Sparebank 1 3,4 Skandiabanken 3,35 Nordea 3,1 DNB 3,05 Gjennomsnitt av kundenes karakterer i itunes (iphone) og Google Play (Android)* Tall fra 7. desember *Totalt respondenter. 4

5 SPAREBANKEN VEST Markedsområde Kort om Sparebanken Vest Etablert i 1823 og notert på Oslo Børs i 1995 Norges nest eldste sparebank Tredje største norskeide bank Hovedkontor i Bergen, Hordaland 35 filialer i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland Konsernet tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkl. forsikring, aksjemegling og eiendomsmegling Mer enn NOK 160 milliarder i forvaltningskapital og over personkunder samt bedriftskunder ROE målsetning over tid: > 11 % 5

6 HOVEDTREKK ÅRET 2016 Offensive grep for å møte det digitale skiftet Sparebanken Vest omstiller for å møte framtiden TILTAK Sterkt resultat for 2016 med NOK (1.396 MNOK) Rentenetto 1,43 % (1,46 %) Høy egenkapitalavkastning på 13,1 % (11,0 %) Økt bidrag fra tilknyttede selskap 113 MNOK (70 MNOK) Ren kjernekapital 14,9 % gir grunnlag før økt utdeling Lave tap* på 39 MNOK (185 MNOK) God kostnadsutvikling MNOK (1.443 MNOK) *Korrigert for salg av overvåkningsportefølje er tapskostnad for millioner kroner

7 STYRETS FORSLAG TIL OVERSKUDDSDISPONERING Utbyttegrunnlag MNOK Egenkapitalbeviseierne 369 MNOK Samfunnskapital MNOK Utbytte NOK 4,5 266 MNOK Utjevningsfondet 103 MNOK Gaver 100 MNOK Grunnfond MNOK Utdelingsgrad 71,9 % til egenkapitalbeviseierne 75,6 % holdes tilbake for å styrke soliditeten 7

8 Høy soliditet gir rom for attraktivt utbytte Moderat risiko og lave tap Offensiv, digital satsing

9 ØKT SOLIDITET REN KJERNEKAPITAL 14,9 % Basel 1 gulv IRB 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 16,9 % 17,0 % 17,4 % 1,9 % 1,8 % 2,2 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 18,6 % 18,7 % 2,2 % 2,2 % 1,7 % 1,6 % 22,0 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 18,6 % 2,0 % 1,4 % 19,3 % 2,1 % 1,5 % 20,4 % 2,6 % 1,3 % 21,7 % 21,2 % 2,6 % 2,5 % 1,9 % 1,8 % 12,0 % 14,0 % 10,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 13,7 % 13,8 % 14,1 % 14,8 % 14,9 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,1 % 15,7 % 16,5 % 17,2 % 16,9 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 2015 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 16,9 % 17,0 % 17,4 % 18,6 % 18,7 % Tilleggskapital 1,9 % 1,8 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % Fondsobligasjon 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,7 % 1,6 % Ren kjernekapital 13,7 % 13,8 % 14,1 % 14,8 % 14,9 % 0,0 % 2015 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 18,6 % 19,3 % 20,4 % 21,7 % 21,2 % Tilleggskapital 2,0 % 2,1 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % Fondsobligasjon 1,4 % 1,5 % 1,3 % 1,9 % 1,8 % Ren kjernekapital 15,1 % 15,7 % 16,5 % 17,2 % 16,9 % 9

10 REN KJERNEKAPITAL OVER MÅL PÅ 14,5 % Ren kjernekapital - Basel I-gulv Kommentar God utvikling i ren kjernekapital som følge av: 14,5 % 13,7 13,8 14,1 14,8 14,9 Moderat balansevekst God resultatakkumulering Kapitaleffektivisering Utdeling Utdelingsgraden skal ligge mellom % av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet. Utbytte NOK 4,50 Gaver NOK 100 millioner Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q

11 ATTRAKTIV EGENKAPITALAVKASTNING MED MER EGENKAPITAL - BYGGET 8 MRD. I EGENKAPITAL SIDEN Egenkapital Resultat Egenkapital Resultatutvikling Ikke inkludert fondsobligasjoner som utgjorde 980 millioner pr

12 GODT POSISJONERT FOR ATTRAKTIV UTDELINGSGRAD FRAMOVER - UTVIKLING UTBYTTE OG GAVEUTDELING Utbytte pr egenkapitalbevis Gaveutdeling 3,8 4,0 3,5 4,0 4, ,0 2,0 2,5 1, År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År

13 Høy soliditet gir rom for attraktiv utbyttepolitikk Moderat risiko og lave tap Offensiv, digital satsing

14 RESULTAT- OG FORVENTNINGSINDEKS 67,7 68,6 68,8 68,9 67,5 67,9 66,1 66,6 65,4 64,3 64,5 65,9 63,8 64,7 64,8 64,9 65,0 63,2 63,3 63,0 62,8 63,2 62,8 62,2 59,8 61,7 61,6 59,1 60,7 57,9 59,8 57,8 57,3 57,9 62,0 62,3 60,6 59,4 58, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 56,4 Resultatindeks Forventningsindeks 14

15 STERK POSISJON I PERSONMARKEDET - GODT DIVERSIFISERT I BEDRIFTSMARKEDET Låneportefølje 136,1 mrd. Sektorfordeling bedriftsmarked 32,2 mrd. 24 % 5 % 2 % 0 % 0 % Eiendomsdrift Sjøfart 3 % 5 % Bygge- og anleggsvirksomhet Jord-, skogbruk og fiskeri 8 % 11 % 39 % Tjenesteytende virksomhet Kraft og vannforsyning Varehandel 76 % Industri og bergverk 11 % 16 % Hotell og restaurant Andre finansielle foretak Bedriftsmarked Personmarked Offentlig forvaltning 15

16 UTLÅNSFORDELING BEDRIFTSMARKED - VEKST I ENGASJEMENTER UNDER 150 MILL. Volumfordelt* Sektorfordeling bedriftsmarked 32,2 Mrd % 2 % 0 % 0 % Eiendomsdrift Sjøfart 3 % 5 % Bygge- og anleggsvirksomhet Jord-, skogbruk og fiskeri 8 % 39 % Tjenesteytende virksomhet % Kraft og vannforsyning Varehandel Industri og bergverk 11 % Hotell og restaurant 0-50 mill mill over 150 mill Q4 15 Q % Andre finansielle foretak Offentlig forvaltning * Målt på engasjement ekskl. Jonsvoll selskap. Sektorfordeling er brutto utlån. 16

17 STABILT NIVÅ PÅ MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT* % % % % 500 0,99% 0,99% 0,96% 0,96% 0,92% 1% Q Q Q Q Q Personmarked Bedriftsmarked Andel av total portefølje 0% *) Inkluderer alle mislighold og ikke kun betalingsmislighold. Inkluderer blant annet engasjement med individuelle nedskrivninger, prosentvise andeler regnet av totalt utlånsvolum. 17

18 1200 0,77% Nedskrivinger mkr Q ROBUST OG STABILT AVSETNINGSNIVÅ 0,76% 0,76% 0,78% 0,77% 0,9 % 0,8 % 0,7 % ,6 % 0,5 % 0,4 % Avsetningsgrad 0,3 % ,2 % 0,1 % 0,0 % Q Q Q Q Ind. nedskrivninger utlån Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad 18

19 LAVE INDIVIDUELLE TAP - TAPSFORVENTNING MILLIONER KRONER Kvartalsvis utvikling Fordeling i Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger 19

20 Høy soliditet gir rom for attraktiv utbyttepolitikk Moderat risiko og lave tap Offensiv, digital satsing

21 Bankkunder forventer nå samme nivå på servicen fra bankene sine som de får fra Netflix, Facebook og Spotify

22 EN FREMTID DER DIGITALE FLATER ER I SENTRUM Tradisjonell bank digitalisert Digital bank med tradisjonell drahjelp Betjeningsmodellen bygges videre med kontorer og direktebank i sentrum, støttet av effektive digitale hjelpemidler Den digitale satsningen brukes til å støtte opp under den tradisjonelle banken Nettbank og mobilbank tar seg av dagligbank, rådgivning gjennomføres i andre kanaler En helt digital bank i brukeropplevelse, organisering og kultur Det tradisjonelle i merkevaren beholdes og brukes til å støtte opp under strategien Den digitale banken tilbyr eksempelvis hele låneprosessen selvbetjent, og rådgivning i kontoret gjennomføres med utgangspunkt i selvbetjeningsløsninger for kunden. 22

23 Bankene som vil lykkes fremover er de som satser på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum.

24 TREDELT STRATEGI Egenutvikling: Mulighet for differensiert kundeopplevelse Det vi oppfatter som våre kjernetjenester

25 TREDELT STRATEGI Egenutvikling: Mulighet for differensiert kundeopplevelse Det vi oppfatter som våre kjernetjenester Kjøp av standardløsninger: Produkt/Tjeneste kun er hygienefaktor

26 TREDELT STRATEGI SnapCash Egenutvikling: Mulighet for differensiert kundeopplevelse Det vi oppfatter som våre kjernetjenester Kjøp av standardløsninger: Produkt/Tjeneste kun er hygienefaktor Fast follower: Mobilbetaling utover vennebetaling og SPING

27 NOE AV DET VI LYKKES MED.. Første bank med Chat i mobilbanken Mobilbanken Vennebetaling Time to market best i landet? Bli kunde med Bankid Ny nettbank Bedrift Robotene har overtatt 27 prosesser 27

28 BRUK AV DIGITALE KANALER 28

29 Sparebanken Vest sin mobilbank er ranket som nummer 1 på App store og Google Play Ordskyen basert på kommentarer fra Google Play om hvorfor Sparebanken Vest har Norges beste mobilbank

30 MER AV SALGET GÅR DIGITALT Selvbetjent Betjent I sommermånedene ble 1 av 3 reiseforsikringer solgt på nett. Fra 2014 til 2016 har den selvbetjente andelen økt fra 5 % til 18 %. Reiseforsikring Fra 2014 til 2016 har den selvbetjente andelen av spareavtaler i fond økt fra 13 % til 50 %. Spareavtale i fond Fra 2014 til 2016 har den selvbetjente andelen av BSU økt fra 18 % til 55 %. BSU 30

31 ØKNING I SPARING OG PLASSERING Utvikling forvaltningskapital I mrd. kroner Nettotegning sparing og plassering I mill. kroner 7, ,0 6, ,6 2,2 2,8 3,

32 81% AV BSU-KONTOER ÅPNET DIGITALT I DESEMBER Hele 64 % av de som åpnet BSU i mobilbanken startet samtidig en spareavtale i prosessen. I desember økte dette til 80 % etter at roboten startet med å foreslå automatisk sparing i det kontoen ble opprettet.

33 OVERFØRING FRA KREDITTKORT Innførte «overføre fra kredittkort» også i det ordinære skjermbildet i mobilbank Medført en økning på 21 % i desember 2016 mot desember 2015 og 53 % høyere enn desember 2014

34 NY PROSESS AUTOMATISERES HVER 14. DAG Våre roboter gir oss 14 Redusert responstid Lavere kostnader 27 Økt kvalitet Økt digitalt salg saker løst Prosesser automatisert Per 30. januar

35 HVA OPPNÅR VI MED «INHOUSE» IT? - Virksomhetsnær utvikling av kundeopplevelser - Time to market (selvstyrte og autonome team med stor grad av beslutningsmyndighet) - Lettere å eksperimentere, teste og justere løsninger - Vi beholder kompetanse om egne systemer - Incentiver for optimalisering og effektivisering - Eierskap som gir stor grad av personlig initiativ, engasjement og proaktive bidrag

36 OFFENSIVE GREP FOR Å MØTE DET DIGITALE SKIFTET Antall kontor Historisk utvikling : 3 Kontor 2012: 4 Kontor 2013: 11 Kontor 2014/15: 9 kontor 2016: 9 kontor År 2011 År 2016 Ressurs og kompetansevridning Om lag 130 årsverk ut Om lag 30 nye årsverk inn 36

37 KOSTNADSUTVIKLING ,2 % REDUKSJON I KOSTNADENE I MORBANKEN 13 % Kostnader ex IT IT** 1305* MNOK -6,5 % 1277 MNOK Gjennomsnittlig årlig kostnadsreduksjon på 0,5 % i perioden *) 2012 tallene ex engangseffekt knyttet til pensjon på totalt 301 MNOK og bonus i morbanken. Målsatt utvikling i morbanken er ex bonus. Alle tall er omarbeidet etter IAS19R. **) IT-kostnader er de totale kostnadene til IT-avdelingen i morbanken, og inkluderer personalkostnader, eksterne honorarer, IKT-kostnader og øvrige driftskostnader for avdelingen 37

38 BETYDELIGE GREP PÅ OMSTILLING GIR ØKT EFFEKTIVITET Årsverksutvikling og mål 2017 Kostnad i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital ,73 1,64 1,46 1,31 1,27 1,2 1, ,99 1,1 1,06 0,95 0,79 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q

39 Bedre kundeopplevelser Sparebanken Vest 1 av 3 finalister i kåringen for best kundeservice i 2016

40 GOD VEKST I PERSONMARKEDET Personmarked Utlån 104,9 mrd. Bedriftsmarked Utlån 32,2 mrd. 7,90% 4,20% 1,6 % 0,80% 4 Kv. Vekst utlån Gj.snitt vekst siste tre år 4 Kv. Vekst utlån Gj.snitt vekst siste tre år 40

41 PRESS PÅ UTLÅNSMARGINER, BEDRE INNSKUDDSMARGINER Utlån Innskudd 2,83 3,04 3,03 2,95 2,95 0,3 0,36 0,31 2,01 1,90 1,93 1,70 1,62 0,15 0,21 0,18 0,15 0,11 0,24 0,02 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Personmarked Bedriftsmarked Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Personmarked Bedriftsmarked Målt mot 3 mnd. gjennomsnittlig Nibor. 41

42 MEGET STERKT RESULTAT FRA FRENDE FORSIKRING Selskapenes resultat før skatt Millioner NOK Resultatbidrag tilknyttede selskap Norne Verd Brage Frende NOKm Q Q Frende Forsikring Norne Securities Brage Finans Verd Boligkreditt Andel resultat tilknyttede selskaper Året 2015 Året

43 FRENDE FORSIKRING FORTSETTER Å VOKSE Resultatutvikling I millioner kroner Kommentar 311 ROE 2016: - Holding 21,8 % - Liv 33,7 % Skade 17,9 % Over kunder Bokført til 466 MNOK År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Resultat før skatt Frende SPV sin andel 43

44 Oppsummert resultater fjerde kvartal og året 2016

45 EGENKAPITALAVKASTNING Egenkapitalavkastning i prosent Egenkapitalavkastning ekskl. engangseffekter* 20,0 12,4 12,3 15,0 10,7 9,8 9,6 10,7 8,8 8,6 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 *Engangseffekter fjerde kvartal 2016: Basisswapper -38 MNOK *Engangseffekter tredje kvartal 2016: Pensjonsordning 245 MNOK, Salg av overvåkningsportefølje 58 MNOK *Engangseffekter andre kvartal 2016: Omstillingskostnader 55 MNOK, VISA-utbytte 94 MNOK, salg av eiendommer 20 MNOK. 45

46 RESULTAT OG BOKFØRT VERDI PR. EGENKAPITALBEVIS Resultat pr. egenkapitalbevis Bokført EK pr. egenkapitalbevis 50,6 2,44 49,5 1,54 1,73 47,3 0,99 1,08 45,6 45,5 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q

47 HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2016 RESULTAT FØR SKATT 361 MNOK (341) MNOK (1.396) RESULTAT BANKDRIFT* 399 MNOK (341) MNOK (1.403) GOD KOSTNADSUTVIKLING 386 MNOK (371) MNOK (1.443) EGENKAPITALAVKASTNING OVER MÅL 8,6 % (10,7 %) 13,1 % (11,0 %) FORSLAG TIL UTBYTTE NOK 4,50 (1,1) STYRKET REN KJERNEKAPITAL 14,9 % (13,7 %) *For fjerde kvartal 2016: basisswapper 38 MNOK For Året 2016: Resultat justert for engangsposter, avvikling av bankens ytelsebaserte pensjonsordning, salg av aksjepost i Visa og salg av en overvåkningsportefølje, samlet 409 MNOK året 47

48 FREMTIDSUTSIKTER Noe økte utlånsmarginer etter gjennomført prisendring Ta ut ytterligere effekter av omstilling TILTAK Flat kostnadsutvikling 76 % personkundeportefølje gir lavere risiko Moderate tap, tatt høyde for millioner kroner Solid kapitalisert over myndighetskrav til enhver tid Økt utlånsvekst Egenkapitalavkastning over tid på 11 % Attraktiv utbyttepolicy og forventning om høy direkteavkastning

49 VI ER HER. 49

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

1. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

1. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST 1. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST TREDELT DIGITAL UTVIKLINGSSTRATEGI Egenutvikling: Mulighet for differensiert kundeopplevelse Det vi oppfatter som våre kjernetjenester Kjøp

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2015 2/3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDPUNKTER BEDRET BANKDRIFT* STYRKET KAPITALISERING GOD KOSTNADSUTVIKLING OG POSITIVE BIDRAG FRA TILKNYTTEDE

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2015 2/3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDPUNKTER BEDRET BANKDRIFT* STYRKET KAPITALISERING GOD KOSTNADSUTVIKLING OG POSITIVE BIDRAG FRA TILKNYTTEDE

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2015 2/3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDPUNKTER BEDRET BANKDRIFT* STYRKET KAPITALISERING GOD KOSTNADSUTVIKLING OG POSITIVE BIDRAG FRA TILKNYTTEDE

Detaljer

1. KVARTAL 2016 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2016 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2016 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDPUNKTER ØKT RENTENETTO POSITIV MARGINUTVIKLING I BEDRIFTSMARKED OG VEKST I TRÅD MED MÅL LAVE TAP OG KAPITALOPPBYGGING I HENHOLD TIL PLAN

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

3. KVARTAL 2016 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST

3. KVARTAL 2016 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST 3. KVARTAL 2016 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST SPAREBANKEN VEST Markedsområde Kort om Sparebanken Vest Etablert i 1823 og notert på Oslo Børs i 1995 Norges nest eldste sparebank

Detaljer

4. KVARTAL 2017 OG ÅRET 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

4. KVARTAL 2017 OG ÅRET 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST 4. KVARTAL 2017 OG ÅRET 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST 2017: ET ÅR PREGET AV GOD VEKST, LAVE TAP OG ØKTE MARGINER GOD VEKST I PERSON- OG BEDRIFTSMARKEDET Personmarked Utlån 112,2

Detaljer

2. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

2. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 2. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR # ANDRE 1 FØRSTE KVARTAL 2015 HALVÅR 2015 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 348 MNOK

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 2014 23 OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 1. Hovedtrekk regnskap 2. Status Bedriftsmarked Tema Shipping # 1 REGNSKAP HOVEDTREKK HOVEDTREKK TREDJE

Detaljer

SPAREBANKSEMINAR JAN ERIK KJERPESETH 14. JANUAR 2015

SPAREBANKSEMINAR JAN ERIK KJERPESETH 14. JANUAR 2015 SPAREBANKSEMINAR JAN ERIK KJERPESETH 14. JANUAR 2015 TEMA FOR DAGEN Sparebanken Vest er en bank med stor personkundeeksponering Hvordan oppnå samme egenkapitalavkastning som konkurrentene, men med lavere

Detaljer

DIGITAL PLATTFORM I SPAREBANKEN VEST BERGEN NÆRINGSRÅD

DIGITAL PLATTFORM I SPAREBANKEN VEST BERGEN NÆRINGSRÅD DIGITAL PLATTFORM I SPAREBANKEN VEST BERGEN NÆRINGSRÅD 12. september 2017 SPAREBANKEN VEST Markedsområde Kort om Sparebanken Vest Etablert i 1823 og notert på Oslo Børs i 1995 Norges nest eldste sparebank

Detaljer

3. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

3. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST 3. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST TOTALAVKASTNING SISTE 5 ÅR* 213,3 % 227,4 % 165,3 % 168,5 % 173,6 % 124,7 % 56,9 % 75,6 % 90,5 % SADG OSEBX SØR MORG MING DNB SRBANK NONG

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør SPV TREDJE KVARTAL 2013 23.oktober 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør STERK FREMGANG I KJERNEBANKDRIFT Egenkapitalavkastning etter skatt ble 14,0 % (12,5 %) Resultat før skatt ble 370 MNOK (303

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 6.Februar 2013 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 2012 Resultat før skatt ble 1.191 MNOK (732 MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt for

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2017 Oslo juli 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2017 Oslo juli 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2017 Oslo - 13. juli 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,62 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent Uvektet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING SOM DRIVKRAFT FOR ENDRING BJØRG MARIT EKNES KONSERNDIREKTØR INNOVASJON OG KUNDEOPPLEVELSE SPAREBANKEN VEST

ORGANISASJONSUTVIKLING SOM DRIVKRAFT FOR ENDRING BJØRG MARIT EKNES KONSERNDIREKTØR INNOVASJON OG KUNDEOPPLEVELSE SPAREBANKEN VEST ORGANISASJONSUTVIKLING SOM DRIVKRAFT FOR ENDRING BJØRG MARIT EKNES KONSERNDIREKTØR INNOVASJON OG KUNDEOPPLEVELSE SPAREBANKEN VEST TOTALAVKASTNING 2000-2012 350,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00%

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge Resultater for 3. kvartal 2015 Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Solid resultat for 3. kvartal 2015 Nordea Bank Norge leverer et solid driftsresultat for tredje kvartal

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2017 Oslo - 1. november 2017 RENTENETTO Stabilt utlånsvolum Reprising av utlån Fall i pengemarkedsrenten Rentenetto mill. kroner Rentenetto i % av gjennomsnittlig

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest 23. april 2013 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk første kvartal Resultat før skatt ble 273 MNOK (234 MNOK) Resultatet er i hovedsak drevet

Detaljer

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Agenda Sparebanken Vest og vår digitale reise Hva bringer fremtiden? Grep vi gjør for å styrke innovasjon og kundeopplevelse INTRODUKSJON

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Sandnes Sparebank. Forstanderskapsmøte Trine Stangeland, CEO

Sandnes Sparebank. Forstanderskapsmøte Trine Stangeland, CEO Sandnes Sparebank Forstanderskapsmøte 30.03.2017 Trine Stangeland, CEO Sandnes Sparebank Nest største sparebank i Rogaland Sterk posisjon i lokalmarkedet 140 år med bankdrift Marked og kunder Kundebase

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag. 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til SpareBank 1 Markets kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 er til stede i Norges mest interessante markedsområde 2 Regnskap 2015

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo - 10. mai 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,39 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent 16,20

Detaljer

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Fusjonert bank, nytt navn og børsnotering Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus AS fusjonerte med virkning fra den 1. april. Ny organisasjonsstruktur og konsernledelse

Detaljer

Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017

Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017 Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017 Fusjonert bank, nytt navn Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus fusjonerte virksomhetene med virkning den 1. april. Representantskapet i Sparebanken Hedmark

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Rogaland på børs 2011

Rogaland på børs 2011 Rogaland på børs 2011 Marianne Sevaldsen Direktør Næringsliv Kort om Sandnes Sparebank En sterk posisjon i et spennende marked Forvaltningskapital på NOK 27 milliarder, egenkapital på NOK 1,7 milliarder

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 - Sterk underliggende drift Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg 1 SpareBank 1 Østfold Akershus Markedsområde

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Sparebanken Hedmark Resultatpresentasjon Tredje kvartal

Sparebanken Hedmark Resultatpresentasjon Tredje kvartal Sparebanken Hedmark Resultatpresentasjon Tredje kvartal 2015 30.10.2015 Sparebanken Hedmark tredje kvartal 2015 Stabil utvikling og fallende ledighet i Hedmark - Hedmark og Oppland er to av landets minst

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer