Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken Skoleåret

2 2 Innhold Læring for livet!... 3 Hvor ligger leirskolen?... 4 Hålandsdalen er vakker... 4 Høsten 2013: En helt ny leirskole... 4 Bemanning ved leirskolen... 5 Leirskolens rammefaktorer... 6 En pedagogisk visjon for uken... 6 Mine elever er dine elever!... 7 Oppgavefordeling leirskole - brukerskole... 8 Timeplanen for leirskolelærer varierer... 9 Bokmål - nynorsk... 9 Arbeidsgruppene Måltidene Undervisningstema Ukeprogram høst eller vår Juleleirskole Ukeprogram jul Ukeprogram mørketid og vinter Mørketid og vinter Hvem skal ligge hvor? Ordensregler Utstyrsliste Praktiske opplysninger Priser i budsjettåret Betaling Refusjonskrav for andre kommuner enn Bergen Forsikring Skade på inventar og gjenstander Reisen - bestilling av buss Vikar for kontaktlærer Lommepenger og verdisaker Fritid Leirskolens adresse mm adresser til de tilsatte Sykdom, allergi og funksjonshemninger Utstyr til utlån Informasjon om spesielle behov Skjema for refusjonsgaranti Opplæringsloven og leirskole Lønn til medfølgende klasselærer Retningslinjer for forvaltning og tilskudd Tilskudd til leirskoleopplæring Mobiltelefon - reglement Pc på leirskolen... 39

3 3 Læring for livet! Hålandsdalen leirskole har en tydelig visjon med dobbel betydning. Vi ønsker at leirskoleuken Skal være så gøy at elevene husker den hele livet Skal gi elevene kunnskap som følger dem hele livet Leirskolens mål Hålandsdalen leirskole er Bergen kommunes egen leirskole. Til enhver tid følger leirskolen de mål og strategier som settes fra Fagavdeling barnehage og skole. Men leirskolen tar i særlig grad utgangspunkt i læreplanens generelle del, samtidig som det legges vekt på å tilpasse undervisningen til de tema som er aktuelle i henhold til fagplanene på 6. og 7. trinnet. For skoleåret vil leirskolen fortsette sitt strategiske arbeide med å sette fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Vi legger særlig vekt på de kompetansemål leirskoleoppholdet kan gi basert på flerdøgnsoppholdet. I tillegg vil vi arbeide målrettet mot at skolene innarbeider undervisning- og læringsmålene i leirskoleoppholdet i sine egne strategiske planer. Leirskolen skal utfylle og utvide de kompetansemål skolene har for sin undervisning. Uansett er det leirskolens mål at elevene skal få kunnskap om natur og kultur slik at de blir i stand til å se sammenhengene i sitt livsmiljø og sette disse i et videre perspektiv. Leirskole hele året Uansett når elevene kommer på leirskole, enten det er på høst eller førjulstid, på vinter eller vår, er mulighetene så mange og så varierte at det ikke skal mangle på tilpasning av opplegget for den enkelte skole, klasse og elev! Informasjonshefte og hjemmeside og fjesbok Informasjonsheftet gir svar på de spørsmål dere har om leirskoleuken. Her står det meste om romplassering, gruppeinndeling og informasjon om det pedagogiske opplegget. Dette er verdifull informasjon som vil øke utbyttet av leirskoleuken. Heftet er tilgjengelig på leirskolens hjemmeside. På hjemmesiden er det også smakebiter fra undervisningsheftene for de ulike årstidene. Ta kontakt med oss om dere ønsker ytterligere informasjon! Følg oss på fjesbok! Hjemmeside:https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ halandsdalen Leirskolehilsen Anne Martinsen, rektor

4 4 Hvor ligger leirskolen? Leirskolen ligger på Holdhus i Hålandsdalen i Fusa kommune. Bergen kommune eier og driver leirskolen som ligger ca. 1 1/2 timers reisetid sørøst for Bergen. Det er mulig å komme til leirskolen enten via Arna/Tysse over riksvei 48 eller med ferge Hatvik-Vengjaneset og fylkesvei 552/riksvei 48. Leirskolen ligger på Håland midt i bygden. Hålandsdalen er vakker Hålandsdalen er vakker! Her er høye fjell, dype daler og store fiskevatn. Hålandsdalen gamle kirke og Holdhus gamle skole er naboer til leirskolen. Leirskolen ligger midt mellom skiløypene på Holdhus og Bygdastølen. Løypen på Holdhus er asfaltert for rulleski og gir derfor gode muligheter for turer til skogs med rullestol og sykkel. Veldyrkede marker og gammelt kulturlandskap et ypperlig grunnlag for skileik og engasjerende undervisning. Høsten 2013: En helt ny leirskole Hålandsdalen leirskole har vært i drift lenge som kommunal leirskole. Allerede i 1972 kjøpte Bergen kommune eiendommen for å drive leirskole og feriested for funksjonshemmede. Vinteren 1975 kom de første elevene på leirskole. Leirskolen ble første gang utvidet i 1988 da dagens bygning med spisesal og kjøkken kom til sammen med flere soverom med bad. Skoleåret ble en ny milepel nådd! Det gamle internatbygget ble revet, og et helt nytt universelt tilpasset bygg ble reist på den gamle tomten. Samtidig ble kjøkkenet og spisesalen utvidet, og hele bygget ble universelt tilpasset. Alle soverommene er store og har egne bad. Det betyr at det er store muligheter for fleksible løsninger for hvordan elevene skal bo i huset. I tillegg er leirskolen utstyrt med topp moderne ventilasjon og brannsikring. Hele leirskolen har nå sprinkelanlegg, og leirskolen er en trygg og sikker arena for elvenes ukelange opphold. i Hålandsdalen. Velkommen til en flott ny leirskole!

5 5 PLASSEN og ungdomshuset Solvang "Gardstunet" som er bygget opp på leirskoleområdet kalles PLASSEN. Her står stove, eldhus, stabbur, stall, smie og bakstehus, samt drengestove og utedass. PLASSEN tar ikke mål av seg å være en korrekt modell av hvordan en tradisjonell vestlandsk husmannsplass var. Til det er husene bygget for tett og størrelsesforholdet mellom husene som helhet er misvisende. PLASSEN er et undervisningsmiljø der elevene lærer levekår og arbeidsmåter i en tid da alle måtte være selvhjulpne. Ungdomshuset Solvang gir en flott ramme for undervisningen, underholdning og dans, men det skal også være en viktig ramme for å formidle kunnskap om det sosiale livet i dalen enten det er basar, møte på bedehuset eller bygdekino. Dessuten gir det enda flere og bedre muligheter for undervisningen generelt eller et personalseminar. Leirskole året rundt - i regn og slaps, sol og snø, lys og mørke I Hålandsdalen kan du være på leirskole året rundt! Vintrene er likevel usikre med henblikk på snø og is, og dette har vi og bygden tatt konsekvensen av. Det er laget vei til fjells og sikkerheten for snø og ski er nå bedre enn på mange år. Bakover i heftet finner du også informasjon om spesielle leirskoleuker i forbindelse med tiden før jul og mørketiden i januar og februar. Med andre ord: Været har aldri siste ord! Det normale mønsteret er slik: HØSTLEIRSKOLE JULELEIRSKOLE MØRKETID OG VINTER VÅRLEIRSKOLE fra skolen begynner i august til midten av november fra midten av november til juleferien starter, 5-6 uker januar, februar og fram mot påske, første delen av april fra påske til sommerferien starter Bemanning ved leirskolen Leirskolen har 5 lærerstillinger i tillegg til rektor for å kunne gjennomføre det pedagogiske opplegget. I tillegg er avdelingsleder, driftsleder, miljøarbeider og de ansatte på kjøkkenet og i internatet delaktige i deler av det pedagogiske opplegget. Leirskoleåret er som et normalt skoleår i lengde, og dette gjør at det pedagogiske personale sammen står for opplegget for de besøkende skolene. Vi gjør også bruk av lokale ressurser for å gjøre undervisningen mest mulig virkelighetsnær for elevene.

6 6 Leirskolens rammefaktorer Leirskoleuken har sin lovhjemmel i ulike lover og forskrifter. Dette er: K06 - Kunnskapsløftet Opplæringsloven Statlige retningslinjer og statsbudsjettet Kommunale rammefaktorer faglig og økonomisk Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er styrende for undervisningsopplegget ved leirskolen. I tillegg arbeider leirskolen etter føringer gitt av Bergen kommune, men de lokale undervisningsmulighetene og leirskolens egen strategiske plan med tiltak som grunnleggende styringsdokument. Leirskolen vil utvikle og utdype læringsstrategier som er nødvendige og gode for å møte målene om sosial og kulturell kompetanse i Kunnskapsløftet. Flerdøgnsoppholdet og elevenes psykososiale arbeidsmiljø Flerdøgnsoppholdet gir særlig gode forutsetninger for å gi hver enkelt elev gode arbeidsforhold. Det er et mål å utvikle elevenes sosiale kompetanse og legge til rette for at elevene i arbeidet med fagene og ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Læreplanens mål om at elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger, kan det i særlig grad arbeides med på leirskolen. Leirskole er ikke spesifikt nevnt i Kunnskapsløftet. Men både i læreplanens generelle del og i de enkelte fagplanene framkommer det arbeidsmåter og kompetansemål som leirskolen vil ta tak i for 6. og 7. klassetrinn. Det er likevel hjemmeskolen som må legge leirskoleoppholdet bevisst inn i sine strategiske planer med tiltak for å utnytte oppholdet maksimalt. Vi utfordrer dere til å stille krav og fremsette ønsker til oss om innhold, tema og organisering. Opplæringsloven Loven gir i 2.3 det formelle grunnlaget for leirskoleuken. Det heter: --Ein del av undervisningstida kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen. En leirskoleuke er med andre ord ordinær grunnskoleundervisning i regi av hjemmeskolen. Statsbudsjettet Staten yter tilskudd til elever som skal på leirskole. I 2013 er det øremerkede tilskuddet til undervisning på leirskolen kr. 519 pr. time, jfr. info fra Utdanningsdirektoratet (vedlegg side 36). Rammetimetallet for uken er 27,5 timer, og oppholdet på leirskolen må gå over minst 3 døgn (se forøvrig om refusjonsgaranti på side 26 og 30). En pedagogisk visjon for uken Vi har et ønske og en idé med leirskoleuken! Vi ønsker å lage en leirskoleuke som DERE har bruk for! Derfor vil vi at dere skal være med å prioritere tema for uken slik at undervisningen på leirskolen føyer seg naturlig inn i de behov skolen har når det gjelder fordypning og emnevalg. Leirskolen skal være med å skape en helhet for undervisningen på egen skole. Uansett hvilke emner og hvilken fokusering vi velger, er hovedmålsettingen at elevene gjennom undervisningen skal få forståelse for livsmiljøet og de problem som knytter seg til

7 7 menneskets bruk og forbruk av naturen. Leirskoleuken skal hjelpe elevene til å utvikle ansvarsfølelse for miljøet og motiveres til aktiv medvirkning og handling i arbeidet med å ta vare på naturen og forvalte ressursene rett. Vår undervisningsidé - fortid, nåtid og framtid Undervisningsopplegget ved leirskolen tar utgangspunkt i bygdemiljøet i Hålandsdalen i fortid og nåtid. Vi er overbevist om at elever som har kunnskap om og forståelse for hvordan vi lever i dag, bedre vil være i stand til å ta de riktige avgjørelsene for morgendagen. Uansett årstid vil vi derfor bruke bygdemiljøet aktivt og gi elevene en egenopplevelse (bl.a. gjennom rollespill) av hvordan folk levde og livnærte seg ved selvberging på slutten av 1800-tallet, altså før mekaniseringen av landbruket gjorde det mulig å beherske naturen. Skal elevene få lyst til å verne naturen, er vi overbevist om at de må ha bruk for naturen! Undervisningen fokuserer derfor mye på trivsel og opplevelser utendørs som matlaging og friluftslivsteknikker. Friluftsliv er en metode på leirskolen, men også et mål uansett tema: Leirskole er uteskole! Mine elever er dine elever! Leirskolen mottar så godt som utelukkende elever fra Bergen kommune. Noen få unnatak er knyttet til enkelte fådeltskoler fra andre kommuner. Elevene vil uansett organiseres som en enhet, noen ganger som en gruppe, men oftest i flere grupper med tilpasset lærerressurs. Skolenes ønsker for opplegg, tilpasset opplæring og sikkerhet er styrende for organiseringen av uken. Dette forutsetter samarbeid og god planlegging både mellom leirskolen og brukerskolene, men også mellom de skolene som skal være sammen gjennom leirskoleuken. Nødvendig forarbeid Det er nødvendig å gjøre forarbeid til uken både i forhold til leirskolen og de(n) klassen(e) en skal være sammen med. Et godt forarbeid gir de beste forutsetninger for en vellykket uke. Samarbeid leirskole - brukerskole Samarbeidet mellom leirskolen og hjemmeskolen skjer i hovedsak på to måter: Skolebesøk. En lærer fra leirskolen vil besøke skolen/elevene i forkant av oppholdet. Dette vil skje 2-3 måneder før leirskoleuken. Ønskes besøket tidligere så ta kontakt med leirskolen slik at dette kan avtales. Dersom svært spesielle forhold i elevgruppen tilsier at leirskolen bør være tilstede på et foreldremøte, så ta direkte kontakt med rektor om det. Fortløpende kontakt. Leirskolen er avhengig av informasjon vedrørende spesielle behov hos elevene, f.eks. dietter, sengevæting, lån av utstyr som ski etc Samarbeid brukerskole - brukerskole På leirskolen er elevene fra de ulike elevgruppene tett på hverandre. Dette er en viktig grunn til at vi har valgt å organisere skolehverdagen på tvers av grupper/skoler slik at de samlet utgjør en elevgruppe gjennom uken. I klartekst betyr dette at dine elever er mine elever! Minst et år i forveien er det klart hvem dere skal være sammen med på leirskolen, og normalt vil dere få vite dette i forbindelse med krav om betaling av påmeldingsgebyr ca. et år i forveien. Det er ønskelig at skolene etablerer kontakt seg i mellom både på lærersiden og elevsiden. En vellykket leirskoleuke krever godt forarbeid. Følgende må uansett planlegges:

8 8 Lærerkontakt er nødvendig med henblikk på: avtale om hvordan soverommene skal fordeles mellom klassene (se side 23 ) gruppering av elevene i 7-9 arbeidsgrupper på tvers av klasser og kjønn (se side 10) valg av undervisningstema kveldsprogram - hver skole/gruppe er normalt ansvarlig for å bidra med noe organisert transport - felles transport er økonomisk gunstig og praktisk på mange vis (se side 26) elever med spesielle behov - skal det tas hensyn, f.eks ved rom-/gruppesammensetning? Elevkontakt er sterkt ønskelig med henblikk på: hvem skal vi være på gruppe med? - navn, interesser, hva driver du med... ved behov: etablering av leirskolens elevråd - de tillitsvalgte utgjør leirskolens råd Kontakten på forhånd kan skje på mange vis. Først og fremst er det en god mulighet til å utnytte elevenes digitale kompetanse. Leirskolen har en både hjemmeside og facebokprofil. Foresatte kan gjerne bruke disse aktivit for informasjon om leirskolen. Mange kan med fordel lære å skrive brev, og noen har mulighet til å treffes. Leirskolens hjemmeside og hjemmeside for Fusa kommune/bygdeboken Undervisningen krever ikke noe direkte pedagogisk forarbeid. Men det er en absolutt fordel at elevene er bevisst sitt eget nærmiljø og har et bilde av hvordan de lever i dag. Leirskolens egen hjemmeside inneholder mye informasjon som både elever og foresatte vil ha nytte av å kjenne: https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/halandsdalen Forøvrig er det flott jo mer de kan om Hålandsdalen og Fusa kommune før de kommer. Fusa kommune gav høsten 2005 ut bind 3 av bygdeboken Heilt andre tider Fusa Her er mye stoff, - og mye stoff ligger også på nettet. øk på Fusa kommune: Undervisningsheftene for årstidene er tilgjengelig på nettet Det er vårt mål at leirskoleuken skal gi klassene faglig kunnskap så vel som sosial gevinst å spinne videre på. Hver elev får utdelt et undervisningshefte som inneholder det faglige stoffet de har arbeidet med i løpet av uken. Heftet inneholder mye stoff som er ypperlig grunnlag for etterarbeid hjemme. Samtidig vet vi at det kan være vanskelig å ta igjen alt fra leirskolen hjemme. Alle tema blir derfor avsluttet på leirskolen slik at etterarbeid ikke er en absolutt nødvendighet. Det finnes smakebiter av undervisningsheftene på leirskolens hjemmeside. Oppgavefordeling leirskole - brukerskole Statsbudsjettet gir de økonomiske rammer for leirskolevirksomheten. Hver klasse får et tilskudd på 27,5 timer når de er på leirskole. I Hålandsdalen får klassene også dette timetallet når de er på 4 -dagers leirskole. Vi har valgt å fordele timene over hele dagen, fra kl kl På morgenen og om kvelden vil en leirskolelærer ha ansvar for undervisningen med alle elevene, mens det i løpet av dagen vil være inntil 6 lærere som forestår undervisningen. Det vil alltid være noen av de tilsatte ved leirskolen som er sammenhengene tilstede hele dagen mellom og Syke elever kan derfor være på leirskolen med tilsyn.

9 9 Kontaktlærer (brukerskolen) ansvarlig for disse oppgavene Opplæringsloven sier leirskole er undervisning i regi av hjemmeskolen. I praksis betyr dette at uken er et samspill mellom brukerskolen og leirskolen. Leirskolens ansatte er ansvarlig for den faglige og praktiske gjennomføringen av undervisningsopplegget, mens kontaktlærer har hovedomsorgen for elevene og noen presiserte arbeidsoppgaver som hvilende nattevakt, rominspeksjon og ledelse av måltider. Utbyttet av uken er avhengig av at kontaktlærer følger opp og motiverer elevene gjennom hele oppholdet. Brukerskolen er ansvarlig for disse oppgavene: NATT tilsyn med elever fra ring rektor ved leirskolen evt. annen oppgitt bakvakt om det er behov for assistanse ved brannalarm skal gjennomgått branninstruks følges MÅLTIDER rektor/leirskolelærer er leder måltidene 1. dag samt frokost/lunsj inne alle dager klasselærer starter og avslutter de andre måltidene felles ROMINSPEKSJON rominspeksjon utføres 2 ganger daglig, kl & inspeksjon på alle rom skjer felles, -1. dag ved alle medfølgende lærere målet er trygge rammer, trivsel, tørt tøy, rene rom (allergi) KVELDSPROGRAM hver skole/gruppe er ansvarlig for program til en kveld, (juleleirskole er annerledes) omfang og karakter av programmet er avhengig av årstid og elevgruppenes behov trivsel er nøkkelen en leirskolelærer avslutter de enkelte dagene og informerer om neste dag UNDERVISNINGEN vi ønsker at klasselærer følger opp det faglige slik at etterarbeid er mulig vi tar gjerne imot tanker, ideer og deltagelse fra de som vil og kan! IKKE MINST TAR VI IMOT INNSPILL, BESTILLINGER PÅ HVILKE TEAMER DET ØNSKES UNDERVIST I Timeplanen for leirskolelærer varierer Leirskoleukene varierer mer enn noen aner. Dette betyr igjen at leirskolelærerne må variere tema og timeplan flere ganger i løpet av året. Eksemplene på ukeprogram på side 16, 19 og 20 gir derfor bare eksempler på hvem som kan undervise hva gjennom uken. Bokmål - nynorsk Hålandsdalen leirskole bruker bokmål og nynorsk om hverandre i undervisningen. Undervisningsstoffet for de enkelte ukene er samlet i undervisningshefter som elevene får. Undervisningsheftet gjør det mulig å drive målrettet etterarbeid. Tekstene i heftene veksler mellom språkformene. Dette fungerer!

10 10 Arbeidsgruppene Dagene på leirskolen følger et fast mønster. Sentralt i dette er arbeidsgruppene. Elevene fordeles på 7-9 arbeidsgrupper avhengig av det samlede elevtallet før de kommer på leirskolen. I løpet av leirskoleuken veksler gruppene mellom ulike arbeidsoppgaver avhengig av årstid. Det er ønskelig at skolen(e) bruker tid på gruppenes sammensetting. Ulike egenskaper hos elevene kan tilsammen styrke gruppehelheten. NB: Gruppene skal helst settes sammen av elever fra de ulike klassene på tvers av kjønn. Det er derfor lurt å samarbeide med de(n) andre gruppene(e) om gruppeinndelingen i god tid før leirskolen. Elevene skal føle trygghet og trivsel på gruppen! Faste gruppeoppgaver eksempel (skal ikke deles ut) - temaene varierer med årstiden MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Værmelding 1 8 Flagget 2 1 Kjøkkentjeneste 3 2 Logg 4 3 Orden i tørkerom Mopping i ganger Orden ute Snømåking Fuglefóring Måltidene Elevene spiser frokost og middag på leirskolen. Frokost serveres kl og middag serveres kl Midt på dagen spiser vi lunsj, enten som servert lunsj eller matpakke ettersom vi organiserer dagene og aktivitetene. NB: VED ANKOMST 1. DAG BLIR DET ALLTID SERVERT FRUKT KL11.00 OG LUNSJ SOM KOLDTBORD KL ! NB: Arbeidsgruppene sitter ved samme bord hele uken igjennom. Det er viktig at skolene/kontaktlærer har planlagt hvem som skal være på gruppene!

11 11 Undervisningstema Undervisningsmulighetene er mange og allsidige, uansett årstid. Det er nødvendig å velge mellom det ene eller andre. Noen tema er likevel fast for å gi elevene en helhet i opplevelsene. Faste tema, uansett årstid Nedenfor finner dere en beskrivelse av tema som er faste gjennom uken. Videre viser vi til de ukeprogrammene som er skissert på side 16, 19 og 20. Disse gir et godt bilde av uken og hvordan klassens valgtema kan fylles inn. Mye er mulig, men været kan vi vanskelig rå med! Hålandsdal gamle kirke -Holdhus kirke Holdhus kirke eies av Fortidsminneforeningen. Her får elevene danne seg et bilde av menneskene og familiestrukturene rundt århundreskiftet 1900 gjennom rollespill. Hva het de, hvor bodde de, hvem var de og hvor satt de i kirken? Samarbeidsaktiviteter Leirskole er samarbeid! De fleste leirskoleuker inneholder derfor en økt med øvelser i samarbeid. Elevene blir presentert for ulike konstruerte problemer som skal løses ut fra regler og tidsbruk som medfører lytting og kreativitet. Det er gøy! (Aktivitene brukes vanligvis ikke på juleukene). Værmelding Gjennom observasjoner av vind og temperaturer, trykk og skyformasjoner varsler arbeidsgruppene etter tur hvilket vær vi får de neste 12 timene. Vi bruker både gamle værmerker/ værtegn så vel som den digitale værstasjonen. Grunnlaget for denne kunnskapen får eleven 1. dag på leirskolen. Dyrestell Leirskolen har hund og to hester som kommer en dag i uken. Dyrene er en del av leirskolemiljøet, men hunden er rektors ansvar. Bruk av hest vil være et tema på bygdedagen for noen elever, enten som arbeid med hest eller riding. Bygdedag og besøk på Plassen Onsdag i leirskoleuken har vi Bygdedag. Denne dagen får elevene anledning til å oppleve ulike aktiviteter i mindre grupper. Hver enkelt elev får oppleve en aktivitet basert hvilke tema som kan gjennomføres i den enkelte uke. Kvelden før bygdedagen blir dagens ulike emner presentert og elevene kan ønske hva de helst vil ta del i. På mørketidsukene etter nyttår får elevene ofte oppleve to aktiviteter. Værforholdene setter rammer for disse ukene helt spesielt. Dagen blir alltid avsluttet med et besøk i Gamlestova om kvelden for alle elevene. Dette besøket hos en familie i dalen rundt 1900 er uforglemmelig for elevene! Rammen for bygdedagen er Plassen og de gamle husene. I tillegg bruker vi Holdhus skolemuséum, og tidvis Berland gard og Eidegrend klyngjetun. Alle temaene har en varighet på 2-3 timer.

12 12 Bygdedagstema Gamlestova I Gamlestova bor familien på Plassen. Far, mor og hele familien er tilstede. Hvem gjør hva av de ulike arbeidsoppgavene i familien, hva spiser de og hvilken dagsrytme følger de enkelte i familien? Smia I smia får elevene prøve seg med hammer og glødende jern. Hvordan var det å være selvhjulpen med det meste, og hvor kom jernet fra? Hvordan kan dette gi kunnskap om begrensede ressurser i dag? Bakstehuset Bakstehuset er det rommet på PLASSEN hvor elevene kan få bake lefser og flatbrød på gamle- og nyemåten. Hva var hemmeligheten med et godt produkt, hvilken ved var nødvendig og hvordan skulle lefsene steikes? Når ble de spist, og hvor lenge kunne maten lagres? Eldhuset Eldhuset var stedet for alt som krevde ild, - koking av klær, røyking av fisk/kjøtt og baking. Bakstehuset eksisterte sjelden på gårdene - det var i eldhuset det foregikk. Elevene kan røyke fisk som en selvstendig aktivitet eller som del av arbeidet i hjemmet i gamlestova. Egenproduserte pølser til julekvelden er et høydepunkt! Stabburet Stabburet var kanskje det viktigste huset på gårdene. Dette var lagerplassen for maten gjennom hele året, og jo større stabbur du hadde jo mer velstående var du. Vi bruker huset mest til jul til pølselaging og lysedypping, mens det i mørke tiden er skinnverksted. Stall-loftet og verkstedet På toppen av stallen er det lagerplass for hesteutstyr samt et stort verksted. Her er det fint å drive med trearbeid i ulike former. Alt måtte de greie seg med selv, og hva var f.eks. råvarene til skurebørstene, og hvordan i all verden laget de nøtteknekkere og visper? Barn lærte tidlig å bruke kniv som verktøy - å lage sin egen spikkede leke krever mest tålmodighet, men også nøyaktighet

13 13 Arbeid med hest På denne aktiviteten får elevene stifte nærmere bekjentskap med hesten og bruken av hest i det gamle landbruket. Hesteutstyr, gjødsel og vedhogst kan være tema på denne gruppen. Å kjøre tospann med hestene eller kanefart om forholdene tilsier det er en stor opplevelse på slutten av arbeidsaktiviteten. Gardsbesøk på Berland I Hålandsdalen er det i dag noen få garder som driver produksjon av melk og storfékjøtt. Flere driver med sau. Leirskolen har anledning til å besøker Berland gard, og best er det på våren i lammingen Eidegrend klyngjetun "Eide, det liggje i allfarveje" heter det i en gammel bygderegle. De to gardbrukene på Eide danner et klyngetun som forteller hvordan folk bygde tett og sparte innmark. Samtidig forteller tunet hvordan det var nødvendig med hus til ulike formål. Byggeskikk er spennende kulturhistorie! Holdhus skolemuséum I 1876 ble det bygget skole på Holdhus. Denne står slik den dag i dag og er en trivelig ramme rundt en skoledag rundt Hvilke fag var viktige, hvilke klær var skoleklær og hvilke unnskyldninger var akseptable når leksene ikke var gjort? Friluftsaktiviteter Onsdag ettermiddag etter at vi har spist lunsj inne på leirskolen, får elevene tilbud om å ta del i ulike friluftsaktiviteter. Disse strekker seg over 3 klokketimer utover ettermiddagen og ledes av leirskolelærerene. Hver elev kan ta del i en aktivitet. Elevene får prioritere aktivitet i forhold til egne ønsker. Antall aktiviteter avhenger av det totale elevtallet. Aktiviter er: Fiske og bruk av robåt Vengsvatnet er en flott ramme for å prøve fiskelykken. Her har leirskolen båter og det er rikelig med ørret og røye. Leirskolen har fiskestenger og otere til låns. Garn kan også nyttes. Kajakkpadling Å padle kano handler om teknikk og kunnskap. Å lære å padle og derved oppleve gleden ved å mestre en kajakk kan leirskolen bidra til å oppleve. Klatring Å klatre handler også om å mestre ikke bare det tekniske, men også om å lære seg selv å kjenne og kanskje overvinne egne grenser. Leirskolen har et eget lite klatrefelt å øve i. Riding Å ri på en stor hest er en mektig opplevelse. Men det handler om kommunikasjon med hesten så vel som mestring. Å lære å "samtale med hesten" er tema på denne aktiviteten.

14 14 Natur- og kulturlandsskapstema To dager i leirskoleuken er vi normalt ute hele dagen. På mørketidsukene i januar-mars kan det hende vi snur på det om været er helt ulagelig. På disse utedagene kan programmet for dagen være ønsket av skolene som deler av det faglige innholdet i leirskoleuken. Dette kan være tema knyttet til vatn og vassdrag i Hålandsdalen, til skogs- og fjellområdene eller rett og slett til det menneskeskapte landskapet. Kulturlandskapet er en fabelaktig undervisningsarena, og dersom vi skal forstå menneskets bruk av naturen, er landskapformer en viktig kilde til kunnskap. Geologi, og i særlig grad isen og vannets arbeide, vegetasjonsformer og ulike biotoper i Hålandsdalen gjør at vi har mange muligheter og innfallsvinkler til undervisningen. På Vanndring langs vatn og vassdrag Hålandsdalen er kjent for sine mange og fiskerike vatn. Undervisningsmulighetene er mange og varierte og spenner fra fisking til padling på de lange og gamle ferdselsveiene. I praksis kan vi gjennomføre 4 helt ulike undervisningsdager knyttet til vatn og vassdrag, men og sjøen: Fiske- og ferskvannsøkologi i Vengsvatnet (gjerne i kombinasjon med padling), padling til Kikedalen hvor geologi og bosettingen før svartedauden er tema samt padling på den gamle riksvegen i Hålandsdalen fra Skogseidvatnet gjennom Drageidkanalen til Henangervatnet. Padling på Eikelandsfjorden i kombinasjon med vandring langs Koldalselven er et ypperlig padlealternativ når isen har lagt seg i dalen. Sikkerhet er et nøkkelbegrep når vi driver undervisning på og ved sjø og vann. Vi har vester til alle i mange fasonger, og vi har selvsagt båt med motor som en nødvendig sikkerhetsgaranti når vi padler. Kursen er dessuten en sikkerhetsfaktor: Vi padler langs land og krysser når veien er kort og forholdene egnet. Fiske og ferskvannsøkologi Hålandsdalen har noen av de beste fiskevatnene i Hordaland. Men skal det være fisk, krever det og riktig forvaltning og kunnskap om økologi og fiskens levekår i ferskvatn. Hva spiser fisken og hvilken kondisjonsfaktor har den fisken vi får? Leirskolen har båter til fisking i Vengsvatnet, og her er det fint å fiske med mange typer redskaper året rundt. Ikke noe smaker så godt som steikt røye! Padling på Gjønavatnet Ingen steder er det så flott å padle som i Hålandsdalen! Gjønavatnet er 7 km langt, og vanndringen langs de steile fjellsidene i kano en opplevelse av natur og samarbeid med hverandre! Her kan vinden ta hardt!

15 15 Målet for turen er Kikedalen som hadde fast bosetting fram til svartedauden. Landskap og vegetasjon forteller om høsting og driftsteknikker, og de gamle hustuftene er lett å se for et øvet øye. Landskapsformene gjør Kikedalen til et fabelaktig undervisningsområde for kvartærgeologi med delta, terrasser og skuringsstriper. Du glemmer aldri opplevelsen! Særlig ikke i regnvær! Skogseidvatnet og Drageidkanalen I Hålandsdalen kom det seint veier fordi vatnene var de sentrale ferdselårene. Drageidkanalen mellom Skogseidvatnet og Henangervatnet ble bygget for at Hålandsdølene lettvint skulle kunne komme til sjøen med varer som siden skulle fraktes til Bergen. Kanalen førte til veiutløsing for 70 gardsbruk og var i bruk fra rundt 1890 og fram mot krigen da bilvegen kom til Sævareid. Den dag i dag er kanalen i god stand, og turen fra meieriet på Kleivo i Øvredalen via holmene gjennom Kanalen til Henangervatnet er en kulturhistorisk vanndring langs flomsikre naust, forbi veiløse og nedlagte gardstun. Strekningen kan varieres, og ofte legger vi fra land i Eidestøo og raster på en av holmene. Uansett er padleturen vanligvis rundt 7 km. Koldalsfossen og Eikelandsfjorden Kommunevåpenet for Fusa betyr strømmer sterkt og kan tolkes som 3 jettegryter der vannet virvler rundt. Jettegrytene som er formet i Koldalselven er noen av de største i Norge. En vanndring langs elven er en opplevelse av hvordan kreftene i vannet har forandret landskapet. I like stor grad er det dessuten en fortelling om hvordan vannet gav kraft. Her finnes det rester av mye,- kvernhus, oppgangssag, kassefabrikk, margarinfabrikker, dunke- og snellefabrikk. Dessuten kraftverk som gav kraft til folket langs elven lenge før alle andre fikk elektrisk lys. Hålandsdølene vandret langs elven til Eikelandsfjorden for å selge og kjøpe varer. Men òg for å fiske. Mange hadde eget naust ved fjorden, og når vi legger ut våre båter og padler langs fjorden mot vest, går ferden forbi saltebuer og tønnefabrikker til trebåtbyggeriet til Saueholmen. Tankene går til Skottehandel, sildefiskerier og trelasthandel.

16 16 Ukeprogram høst eller vår- eksempel (deles ikke ut)

17 17 Juleleirskole Fra midten av november og fram mot jul har vi juleleirskole i Hålandsdalen. Elevene inviteres til god og gammeldags julefeiring der leirskoleuken blir en gjennomgang av høsten og de siste dagers forberedelse fram mot julekvelden. Tiden rundt er rammen for uken. Da var naturalhusholdningen fortsatt enerådende i Hålandsdalen, og folk måtte hjelpe seg selv som best de kunne. Dessuten var gamlekirken fortsatt i vanlig bruk, og folk levde slik stova på PLASSEN er utformet. Uken er et eneste langt rollespill. Juleleirskolen starter med at bygden og dalen presenteres med navn og rollespill i gamlekirken. Tirsdagen symboliserer førjulstiden med arbeidet som måtte være gjort, og maten som skulle være ferdig. Lillejulaften har vi på onsdagen. Juletreet skal hentes, og familien skal bli reine i stampen. Torsdag er julaften med siste hånd på verket. Heimen må pyntes, finklærne skal på og den store julemiddagen skal fortæres. På julekvelden får alle pakke, og vi går seinere enn vanlig til sengs. Juledagsmorgen er det frokost og kirkegang. Praktisk informasjon om uken Juleleirskolen følger i utgangspunktet den mal for uken som ellers er vanlig. Uken skiller seg på et vesentlig punkt ved at bare en dag nyttes til fots i skog og mark med hest og bålbrenning. Denne dagen samler vi dessuten materialer til dekorasjoner. To hele dager nyttes til verksteder. Arbeidsgruppene er de samme, men oppgavene kan variere/avvike litt de enkelte dagene i forhold til hvor mange elever som er på leirskole. Verksteder Verkstedsdagene er delt med verksteder formiddag og ettermiddag. Hver elev kan ta del i to aktiviteter hver dag, dvs. en aktivitet om formiddagen og en annen aktivitet om ettermiddagen. Elevene ønsker selv hva de vil prioritere mandag kveld. NB: Verkstedene er under stadig utvikling og kan avvike fra den som er listet nedenfor. Førjulstiden (tirsdag) Førjulstiden (tirsdag) MAT SOM SKAL LAGES ARBEID SOM SKAL GJØRES * lammerull, sylte * toving * lefser og tørre vafler * lysestøping * juleknask * vedhogst med hest * røyking av fisk * smiarbeid * småkaker * skinnarbeid * krydder * spikking * ost og smør * sopelime * pølseproduksjon * såpekoking * eplesaft PYNTING - JULEKVELDEN Julaften (torsdag) * lage program for julekvelden JULEPYNT * lage julemiddag * Papir og spon * pynte bord * Treverksted * pynte juletre * Stoffverksted * lage gløgg * Halm og natur * fyre i ovner

18 18 Kveldsprogram Kveldene er spesielle på juleleirskolen. I første rekke gjelder dette onsdag som er dagen for det store julebadet og torsdagskvelden som er julaften. Tirsdagen er en åpen kveld som er godt egnet for vanlig program, mens mandagen er bli kjent kvelden med innspill både til rammer og rutiner på leirskolen samt innledning til juleleirskolen spesielt. Mandag Tirsdag Onsdag/ lillejulaften Torsdag/ julaften Fast opplegg ledet av leirskolen. Ikke plass til elevinnslag. Kvelden for lettere underholdning som leker, sketsjer etc. Et eventuelt diskotek eller dans på lokalet må legges til denne kvelden. Samlet lengde på elevenes konsentrasjonsprogram bør nok ikke overstige tre kvarter. Vi har dessuten muligheten til en tur i mørket om været er lagelig. En tur til lavoen i mørket er spennende og gøy. Egen lommelykt er kjekt! Vi trenger en familie som vil bade i stampen i Gamlestova. Denne kvelden ønsker vi å fokusere på rensligheten i hjemmene og autoriteten til de eldste i familien. Hvem badet først og hvem badet sist? Teksten til skuespillet er skrevet ferdig, og alt vi trenger er 5-6 skuespillere som vil stille opp i gammeldags undertøy. Gjerne tøy de selv har med seg. Pakke skal alle få på julekvelden. Det betyr at alle må ha med en gave som de selv skal gi bort. Det er flott om dette kan være gammeldagse gaver, fra glansbilder til sokker. Verdien skal være liten! Innpakningen kan det gjøres mye ut av og pakken skal ikke ha avsender, men kanskje et kort med hilsen til en jente med langt lyst hår. Programmet for kvelden skal settes sammen torsdag ettermiddag. Det er flott om klassene kan forberede dette noe, slik at vi har noen leker eller opptrinn som elevene har øvet på. Men husk at vi har gammeldags jul! Kirkegang på juledag i Holdhus kirke Holdhus kirke er lagt inn i juleleirskoleprogrammet to ganger. Mandagen ønsker vi å sette bygden i fokus,- hvem levde i dalen, hvilke yrker hadde de og hvordan var bygdesamfunnet organisert? Fredagen er kirken samlingssted for juledagsfeiringen med høytid og fest. Elevene skal delta i programmet i kirken. Det er flott om en gruppe eller alle i klassen øver inn en salme til å synge som kor. Kanskje kan en eller flere spille på blokkfløyte eller fiolin. Det ville dessuten vær bra om noen kunne lese den gamle inngangs- eller utgangsbønnen, samt at juleevangeliet godt kan deles på tre lesere. Liturgien har vi laget og vi har ikke prest med oss. Skal noen ikke delta, er det mulig å se på fra galleriet eller vente på leirskolen. Utstyr Juleleirskolen krever noe spesielt utstyr slik som det er skissert over, - pakke, juleklær, gammelt undertøy, forkle og lommelykt. Se forøvrig utstyrslisten på side 24.

19 19 Ukeprogram jul eksempel (skal ikke deles ut)

20 20 Ukeprogram mørketid- vinter- eksempel (deles ikke ut)

21 21 Mørketid og vinter I Hålandsdalen er det alltid snø om vinteren! Kanskje ikke alltid hele vinteren rundt husene på leirskolen, men det er kort vei til Bygdastølen ski- og tursenter. Her er det de siste årene bygget vei til fjells, og det er utviklet et fantastisk flott skianlegg med 5 km preparerte skøyteløyper og ikke minst er det lagt til rette for skileik både gjennom preparering og innkjøp av skileikelementer som hopp, kuler og orgeltramp. Et veldyrket jordbrukslandskap ved leirskolen skaper bakker og områder som er velegnet for skileik selv med lite snø. Dessuten har vi en egen lysløype i bygden med preparerte spor. Som regel er det også is på vannene. Det gir oss muligheter til isfiske og kanskje skøyter enkelte uker. Forholdene ligger til rette for en variert uke på leirskolen om vinteren. Menn og kvinners gjøremål gjennom vintermørket Men vinteren kan også være regn, mørke og vindfulle dager. Den årstiden som er vanskeligst å planlegge for oss på leirskolen er nettopp mørketiden. Men de pedagogiske mulighetene er likevel mange. Vi kan derfor gjerne tilrettelegge for en mørketidsopplevelse som tar opp i seg det meste av hva juleleirskolen er. På side 20 ser du et eksempel på hvordan en slik uke kan se ut. Uansett skal elevene ha med seg ski hele vinteren. For kommer det snø, skal vi bruke ski! For disse ukene må vi avtale flere alternativer for gjennomføring av opplegget. Aktiviteter når det er snø og is Skileik Skileik er gøy! Dessuten er det en effektiv måte å lære skiteknikk på. Orgeltramp og kulekjøring engasjerer i timesvis. Skinstruksjon gir vi derfor gjennom leik og vel tilrettelagte aktiviteter enten det er på telemarksski eller langrennsski. Drømmen er å kjøre telemark! Snø og skred Trivsel i natur handler mye om kunnskap om hvordan vi skal ferdes. En dagstur på fjellet vil alltid gi tid og anledning til å demonstrere snøprofiler, graving av legroper og nødbivuakker samt søking etter en forulykket i skred. Dessuten er utsikten flott, og muligheten til å kjøre telemark er suveren på veien hjem. Isfiske Har du fisket røye en gang på isen, blir du lett inspirert til å gjøre det igjen. Det er en opplevelse å ligge på isen og kanskje se fisken bite på kroken! Røyen gyter på denne tiden og er skinnende rød i buken. Kvitugg heter den i dalen. Garnsetting under isen er en av leirskolens spesialiteter om vinteren. Hvordan du gjør det, bør oppleves framfor å få det fortalt. Til sjuende og sist skal fiskes spises. Kanefart Knirkende snø og dombjeller kan du kanskje få oppleve på leirskolen om vinteren. Javisst er det kaldt, men for en følelse når hestene drar av gårde med slede!

22 22 Hvem skal ligge hvor?

23 23

24 24

25 25 Utstyrsliste Utstyrslisten er en hjelp når du skal pakke til leirskoleuken. Husk at det viktigste er å kunne være varm og tørr gjennom uken. Men noen ting må du ha med deg til alle årstider, og enkelte andre ting er avhengig av årstiden. Derfor må du lese godt og planlegge lurt. Dette må du ha med på leirskolen uansett årstid Sengetøy Laken, dynetrekk og putevar Toalettsaker Håndkle, såpe og toalettsaker Tøy Skotøy Regntøy Tursekk Diverse Vanlige klær for en uke, samt tøyskift. I tillegg må du ha med: Lue, votter, skjerf, stillongs (lang strømpebukse uten fot), tjukk genser og tjukke sokker, NB! alt i ull (evt. fleece)! Gummistøvler eller gjerne fjellsko(impregnerte) om du har, utesko og innesko Bukse og jakke, gjerne av den kraftige "oljetøy"-typen Dagstursekk som rommer nødvendige klær og utstyr til en dag ute Kopp til turbruk, gjerne drikkeflaske og noen plastbæreposer til å pakke tøy i på regnvåte dager. Til undervisningen: skrivesaker På vinterleirskole må du dessuten ha med deg Tøy Skiutstyr Vindtett jakke og bukse. Ekstra votter, skjerf og lue, NB! alt i ull! Vindvotter og gamasjer. Støvelovertrekk kan være lurt (evt. gamle sokker). Turski, staver og skismurning. Skisko med ullsåler, rommelige nok til tjukke sokker På juleleirskole må du dessuten ha med deg Til julaften Pakke som helst er en gammeldags julepresang Om du kjøper, kan prisen være ca.10 kr. Fine klær, gjerne gammeldagse. Til arbeidet Forkle og saks Dette kan det være lurt å ha med Solbriller, solkrem og myggmiddel Fiskestang med utstyr for ferskvatn Musikk til evt. diskotek Lommelykt når det er jul og mørkt En bok eller blader til å lese litt på sengen Drikkeflaske NB! Sko og tøy må merkes. Dersom du mangler noe av utstyret på listen kan du kanskje låne av noen du kjenner. På leirskolen får du låne nødvendig utstyr til undervisningen. Utstyr som flytevest, termos og kniv skal du derfor ikke ta med deg til leirskolen.

26 26 Praktiske opplysninger Når dere vil bestille leirskoleopphold, ber vi om at følgende framgangsmåte blir benyttet: 1. Skolen tar kontakt med leirskolen og ber om reservasjon av en leirskoleuke 2. Leirskolen sender påmeldingsskjema med tidspunkt for opphold til skolen 3. Skolen returnerer utfylt påmeldingsskjema med rektors påtegning Skoler utenfor Bergen kommune må returnere bekreftet refusjonsgaranti, se s Krav om depositum er pr. gruppe/klasse inntil 22 elever. Dette skal betales ca.1 år før oppholdet finner sted om bestillingen skal være gyldig. Framgangsmåte for betaling er beskrevet nedenfor. 5. Depositumet er en gjensidig garanti for oppholdet. Det blir fratrukket i det endelige oppgjøret. Kostnader for leirskoleopphold Prisene justeres årlig i samsvar med budsjettet for Bergen kommune. Eget skriv sendes til den enkelte skole med opplysninger om kostnader. Leirskolen dekker opphold for 2 lærere pr. 22 elever. Medfølgende voksen utover dette belastes for oppholdskostnader. Betaling Betaling for leirskoleoppholdet skjer etter at oppholdet har funnet sted. Regning for oppholdet skrives ut siste leirskoledagen. Betalingsfristen er 14 dager. Betaling for elever fra Bergen kommune Både betaling av depositum og oppgjør for leirskoleoppholdet for elever fra Bergen kommune skjer på internordre. Dette sendes ut elektronisk fra Lønns- og regnskapssenteret etter opplysninger fra leirskolen. Leirskolen vil i alle sammenhenger nytte oppgitt ressursnummer ved den enkelte skole som grunnlag for bestilling av opphold/depositum. Internordre som tilsendes den enkelte skole for depositum og opphold vil ha ferdig utfylt opplysninger om pris, inntekstkontering og hva ordren gjelder. Skolen påfører utgiftskontering, attesterer og anviser skjemaet og sender tilbake til Lønns- og regnskapssenteret. Ansvarlig for anvisning er skolens rektor. Utgiftsart for depositum og betaling av leirskoleopphold er Kjøp av tjenester Betaling for elever fra andre kommuner Både depositum og betaling for opphold for elever fra andre kommuner skjer over bankgiro som tilsendes fra Lønns- og regnskapssenteret i Bergen kommune etter opplysninger fra leirskolen.

27 27 Refusjonskrav for andre kommuner enn Bergen Lønns- og regnskapsenteret i Bergen kommune sender refusjonskrav til hjemmekommunen for de skolene som kommer fra andre kommuner enn Bergen. Skolesjefen/etatsansvarlig i hjemmekommunen må deretter refundere kravet i samsvar med gjeldende retningslinjer og refusjonsgaranti til Bergen kommune. Samtidig må skolesjefen kreve inn det tilsvarende beløp som refusjon for 1. gangsopphold fra Fylkesmannen/utdanningsavdelinga i eget fylke (se vedlegg side 36). Skjema for refusjonsgaranti skal følge som vedlegg for påmeldingen til Bergen kommune / Hålandsdalen leirskole (skjema se side 31). Leirskoleoppholdet og gratisprinsippet Leirskole skal være gratis for elevene. Av statsbudsjettet for 2013 framgår det at det gis øremerket tilskudd til undervisningskostnadene på leirskolen. I 2013 er tilskuddet på kr.519,- pr. undervisningstime (27,5t/60min.) som skal betales leirskolen til dekking av undervisningen (jfr. refusjongarantien). Hålandsdalen leirskole gir mer enn 27,5 timer undervisning på alle uker også 4-dagers, jfr. ukeplanene side 16, 19, 20. Forsikring Elevene må være forsikret for hele den tiden de er på leirskole. Bergen kommune har tegnet egen forsikring for de elever som er på skole/leirskole. Forsikringen dekker reisen til og fra leirskolen samt ulykke måtte ramme elevene under oppholdet. Skoler som kommer fra andre kommuner, må forvisse seg om at elevene er dekket for slik skade under leirskoleoppholdet og reisen. Eventuell reiseforsikring må elevene/foresatte tegne selv. Skade på inventar og gjenstander Skade på inventar eller gjenstander som følge av hærverk og brudd på alminnelig god orden og oppførsel (se ordensreglene side 24) må erstattes. Foresatte/elevene må gjøres kjent med dette i forkant av oppholdet, og dette blir også gjort kjent ved presentasjon av ordensreglene på skolebesøket og ved ankomsten til leirskolen. Ordensregler, adresse/telefon og utstyrsliste bør kopieres og sendes til alle hjem i forkant av oppholdet. Antallet ødelagte ting er svært lite, og leirskolen praktiserer derfor ikke å ta inn noen form for "knusegaranti" forut for at leirskoleoppholdet finner sted. Dersom noe må erstattes, vil dette bli diskutert med kontaktlærer og hjemmerektor før evt. regning blir skrevet ut. Leirskolen er ikke ansvarlig for skade som blir gjort på personlig utstyr som elevene har med til leirskolen, f.eks. ski som brekker, ødelagte fotoapparat eller rift i egen oljebukse. Reisen - bestilling av buss Skolen må selv bestille buss. Prisen for denne er IKKE inkludert i prisen forøvrig! Leirskolen har ingen avtale med noe busselskap. Det kan være gunstig å samarbeide med den andre klassen om felles buss til leirskolen. Prisene varierer, og vi vil anbefale at en tar kontakt med flere selskap for det beste tilbud. Ved bestilling av buss må følgende tider oppgis: Ankomst til leirskolen er beregnet til MANDAG kl Avreise fra leirskolen er beregnet til FREDAG kl NB: Som følge av dispensasjon for vektklassifisering av veien til leirskolen, kan store busser kjøre helt fram til leirskolen.

28 28 Vikar for kontaktlærer En lærer kan også bli syk. Det er derfor viktig at denne problemstillingen er diskutert på hjemmeskolen FØR leirskoleoppholdet finner sted. Kontaktlærer må: gjøre administrasjonen på skolen kjent med hvilke avtaler som er gjort avtale med administrasjonen hvem som reiser som vikar til leirskolen dersom dette skulle bli nødvendig (dette er særlig viktig der elevene følges av en lærer på leirskolen - lærer for annen klasse eller leirskolelærer kan ikke gå inn som vikar) Lommepenger og verdisaker Elevene skal ikke betale for noen ekstra kostnader på leirskolen. Leirskolen har ikke kiosk. Elevene skal ikke ha med seg noen former for snop. De får rikelig med god mat og frukt serveres daglig. Rommene kan ikke låses. Vi ønsker derfor at elevene ikke har med dyre gjenstander/klær (jevnfør ordensreglene side 24). Eleven kan om det er ønskelig bruke penger på å kjøpe leirskolekrus (70 eller 80 kr), T-skjorte (120 kr) Vi har også noen tannbørster/såpe om noen har glemt Fritid Elevene kan disponere sin fritid som de selv ønsker det innenfor leirskolenes område. Innendørs har leirskolen bordtennis, spill, musikkanlegg, filmanlegg og noe lesestoff. Utendørs er relativt lite i byggeperioden, men det er mulighet for noe ballspill, badminton osv. Om vinteren er det fristende med en runde eller to i lysløypen når mørket har falt på og snøen knirker under beina. Ellers er det flotte akebakker rett ved leirskolen. Post, telefon og e-post til leirskolen Hålandsdalen Leirskole 5640 EIKELANDSOSEN Kontor Kjøkken Hjemmesider https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/halandsdalen Foresatte som trenger å gi beskjeder til sine barn, må gjerne benytte epost til leirskolen. Vi vil så formidle beskjeden videre. Kontor og kjøkkentelefon kan benyttes for å gi beskjeder som skal formidles til elevene. Dersom det er absolutt nødvendig å snakke med eget barn, ber vi om at denne kontaktes etableres via kontaktlærer

29 29 adresser til de tilsatte Anne Martinsen (rektor) Melinda Hjelm Hatletveit (vikar stedfortredende rektor) Stian Kvam (driftsleder) Marit Tangerås Grønevik (avdelingsleder kjøkken) Karen Elise Hansen (1. sekretær) Inge Gjerdevik (lærer) Eli-Karin Nerhus (lærer) Hans Bertin Hjortland (lærer) Vidar Øvredal (lærer) Rune Samnøy (miljøarbeider) alle spørsmål om bestilling/betaling Sykdom, allergi og funksjonshemninger Vi ønsker å legge til rette for at elevene skal få maksimalt ut av sin leirskoleuke! Det er derfor ønskelig og ofte helt nødvendig, at vi blir gjort kjent med om det i klassen er elever som det skal tas hensyn til eller legges spesielt til rette for i forbindelse med f.eks: samvær med dyr (på leirskolen har vi hund, hester og sauer) allergier funksjonshemninger lærevansker som lesevansker eller lignende som leirskolen bør vite om spesielle dietter knyttet til allergier, diabetes, cøliaki, religion, vegetarianere sengevæting. Elevene bør i dette tilfellet ta med et ekstra sett med sengetøy, helst to like. De tilsatte i internatet vil hjelpe til med å skifte på sengen og vaske sengetøyet når det er behov for dette. Leirskolen har et utmerket samarbeid med kommunelegen i Fusa. Dersom det er behov for legekonsultasjon, vil vi i løpet av kort tid få denne på legesenteret eller ved besøk av legen på leirskolen. Elever som blir lettere syke, kan utmerket godt være på leirskolen og delta på det meste av aktivitetene. Sykere elever vil ha det best hjemme og reiser derfor hjem etter avtale mellom kontaktlærer/hjemmet. Utstyr til utlån Leirskolen har en del utstyr til utlån for elever som trenger dette. Dette gjelder særlig utstyr som ski, staver og skistøvler. I særlige tilfeller har vi også regntøy og gummistøvler, stillongs og varme klær. Undervisningsutstyr, flytevester og redningsvester har leirskolen til alle. Ingen elever trenger ta med noe annet enn personlig utstyr i henhold til utstyrslisten (se side 25). Alt utstyr som skal lånes bør avtales/meldes til leirskolen på forhånd av oppholdet! Vi ber om at leirskolen får tilsendt en oversikt for spesielle behov og lån av utstyr seinest en uke før leirskolen tar til.

Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret 2011-2012

Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret 2011-2012 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken Skoleåret 2011-2012 2 Innhold: Læring for livet!...3 Hvor ligger leirskolen?...4 Hålandsdalen er vakker...4 Leirskolestedet...4

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret 2012-2013

Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret 2012-2013 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken Skoleåret 2012-2013 2 Innhold Læring for livet!... 3 Hvor ligger leirskolen?... 4 Hålandsdalen er vakker... 4 2012-2013 er et

Detaljer

2014-2015. Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken

2014-2015. Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken 2014-2015 Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken 2 Innhold Læring for livet! 3 Hvor ligger leirskolen? 4 Hålandsdalen er vakker 4 Bemanning ved leirskolen 5 Leirskolens rammefaktorer 5 En

Detaljer

2015-2016. Praktisk informasjon om leirskoleuken

2015-2016. Praktisk informasjon om leirskoleuken 2015-2016 Praktisk informasjon om leirskoleuken 2 Innhold Læring for livet! 3 Hvor ligger leirskolen? 4 Hålandsdalen er vakker 4 Leirskole året rundt 5 Bemanning ved leirskolen 5 Leirskolens rammefaktorer

Detaljer

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050.

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050. Klasse 7, Bleik Montesorri skole Adr: Strengelvåg 8430 Myre Tel: 76132760 99225113 E-post: ol@iaksess.no www.oksnesleirsted.no Velkommen til leirskole uke 19 2015 (4. 8.. mai)! Nå nærmer tiden for leirskoleoppholdet

Detaljer

Oppstart og informasjon om Brandheia leirskole

Oppstart og informasjon om Brandheia leirskole Oppstart og informasjon om Brandheia leirskole Vel møtt til et nytt skoleår! Vi håper alle har hatt en fin ferie, og er klare for nye utfordringer. Kontaktlærere i år er Janne Ulvik (7a), Heidi Brekken

Detaljer

INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010

INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010 INFORMASJON OM LEIRSKOLEOPPHOLDET PÅ SKALLSTUGGU - 9. TRINN 2010 DETTE ER INFORMASJON DET ER NYTTIG Å SETTE SEG INN I FØR DU REISER TIL SKALLSTUGGU PÅ LEIRSKOLE. DU MÅ OGSÅ HUSKE Å TA MED DEG HEFTET PÅ

Detaljer

Hålandsdalen leirskole Strategisk plan

Hålandsdalen leirskole Strategisk plan Hålandsdalen leirskole Strategisk plan 2012-2016 Tiltak 2012-2013 Læring for livet! Visjon for Bergen kommune KOMPETANSE FOR ALLE I MULIGHETENES SKOLE! Visjon for Hålandsdalen leirskole LEIRSKOLE - LÆRING

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Drageid leirskoles egen presentasjonsvideo

Drageid leirskoles egen presentasjonsvideo DRAGEID 2017 Drageid leirskoles egen presentasjonsvideo Utstyrsliste til Drageid Dette skal du ha med: ekstra undertøyskift strømper og ullsokker (det hender at noen blir våt!) treningsdrakt/treningsklær

Detaljer

Hålandsdalen leirskole Strategisk plan 2012-2016. Tiltak 2014-2015. Læring for livet!

Hålandsdalen leirskole Strategisk plan 2012-2016. Tiltak 2014-2015. Læring for livet! Hålandsdalen leirskole Strategisk plan 2012-2016 Tiltak 2014-2015 Læring for livet! Visjon for Bergen kommune KOMPETANSE FOR ALLE I MULIGHETENES SKOLE! Visjon for Hålandsdalen leirskole LEIRSKOLE - LÆRING

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET KNYTTET TIL UNDERVISNINGEN VED FAGERLI LEIRSKOLE

KUNNSKAPSLØFTET KNYTTET TIL UNDERVISNINGEN VED FAGERLI LEIRSKOLE KUNNSKAPSLØFTET KNYTTET TIL UNDERVISNINGEN VED FAGERLI LEIRSKOLE Fagerli leirskole sin pedagogiske målsetting er «Opplevelsesrikdom» Kunnskapsløftet (LK06), generell del: Leirskolens tilknytning til Kunnskapsløftet

Detaljer

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Med Språket som basiskompetanse i dagligdagen, har vi i mai hatt fokus på klær under frokostsamlingene. Vi har hatt fremme følgende konkreter; truse, undertøy,

Detaljer

Knattholmen Kystleirskole

Knattholmen Kystleirskole Knattholmen Kystleirskole Vi ønsker velkommen til ei opplevelsesrik leriskoleuke! Knattholmen kystleirskole ligger ved kysten utenfor Sandefjord by i Vestfold fylke. Gjennom vår leirskole håper vi dere

Detaljer

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA 2016 2017 Velkommen! Det er en glede for oss å ønske deg velkommen til Aktivitetsskolen på Bolteløkka. Det er et tilbud hvor barna kan leke og lære, få nye opplevelser og

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

REFERAT. Foreldremøte 31 august Presentasjon av personal. 3 voksne i grunnbemanning. 2 spes pedder som kommer innom av og til.

REFERAT. Foreldremøte 31 august Presentasjon av personal. 3 voksne i grunnbemanning. 2 spes pedder som kommer innom av og til. REFERAT Foreldremøte 31 august 2015 Presentasjon av personal. 3 voksne i grunnbemanning. 2 spes pedder som kommer innom av og til. Barnegruppen i år er på 19 barn. 10 barn i maxigruppen og 9 4 åringer.

Detaljer

Leirskole er en obligatorisk del av undervisningen, og er kostnadsfri for elevene. Ved sykdom før avreise er det viktig at vi får melding om dette.

Leirskole er en obligatorisk del av undervisningen, og er kostnadsfri for elevene. Ved sykdom før avreise er det viktig at vi får melding om dette. Leirskole 2016 9. trinn Lunde skole Hei alle sammen, her er en del informasjon om leirskole. Vi satser på snø, sol, fint vær og gode opplevelser. Her er en del informasjon. Har dere noen spørsmål, ikke

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset). Kjøkkentjeneste Værobservasjon/Fotografering Rydding av fellesrom

Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset). Kjøkkentjeneste Værobservasjon/Fotografering Rydding av fellesrom 1 Ukeprogram vinter Faste plikter: Elevene blir delt inn i 4 arbeidsgrupper som har ulike oppgaver fra dag til dag. Elevene har faste oppmøtetider å forholde seg til hver dag før det pedagogiske opplegget

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i

Detaljer

REFERAT FORELDREMØTE 24.02

REFERAT FORELDREMØTE 24.02 REFERAT FORELDREMØTE 24.02 Tema: leirskule 14-18.03 Skulen har fått liste frå leirskulen med anbefalinger til kva dei skal ha med seg. På leirskulen skal dei ut på tur kvar dag uansett vèr, og det er viktig

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

VELKOMMEN TIL VÅGSBYGD FUS BARNEHAGE AS

VELKOMMEN TIL VÅGSBYGD FUS BARNEHAGE AS VELKOMMEN TIL VÅGSBYGD FUS BARNEHAGE AS Sammen gir vi barndommen verdi; Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti I Vågsbygd FUS barnehage skal barn og foreldre bli møtt av voksne som er glødende, skapende

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli.

Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli. Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli. Skolens adresse Norgesskolen c/o Tomb Vgs og landbruksstudier, Tomballeen 7, 1640 Råde Telefon Norgesskolen: +47 4157 2108 Epost: mathias@nww.no Nødstilfelle:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Først en liten tipsliste 1. Husk å navne tøy og alt tilbehør til barnet. 2. Ha alltid et tøyskift på garderobeplassen- minst ett sett skift. Det er så godt

Detaljer

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 OPPSUMMERING AV OKTOBER Oktober måned har vi brukt på Forut. Vi har sett se en film om Bisvas, Nischal og vennene hans i Nepal. Vi har fulgt Bisvas gjennom en dag.

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

KRAGERØ MARITIME LEIRSKOLE NYTTIG OG VIKTIG INFO

KRAGERØ MARITIME LEIRSKOLE NYTTIG OG VIKTIG INFO KRAGERØ MARITIME LEIRSKOLE NYTTIG OG VIKTIG INFO Kragerø maritime leirskole er en av landets største leirskoler ved sjøen, og tar imot 4 grupper - ca. 100 elever - hver uke i sesongen, som er fra midten

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Side 1 VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Hei! Nå nærmer det seg KRIK Action leiren. Vi som skal være med som voksenledere gleder oss til å reise i lag med dere på sommerens kanskje

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Kunnskap, kvalitet og trivsel

Kunnskap, kvalitet og trivsel St SVITHUN Kunnskap, kvalitet og trivsel 2 Idrettsfag generell studiekompetanse Gjennomgang av året så langt Kontaktlærere Klassen Fellesfag Idrettsfag Neste skoleår Avd.l: Sigurd Fagtilbud Søking til

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Kretsleira 2011. Epledalen - Lyngdal. 1. Vennesla NSF

Kretsleira 2011. Epledalen - Lyngdal. 1. Vennesla NSF Kretsleira 2011 Epledalen - Lyngdal 1. Vennesla NSF 15/6 2011 Til: Speidere i 1.Vennesla og foresatte Informasjon om Kretsleir 2011 i Lyngdal Reise: Speiderne ordner med transport til og fra leiren selv.

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler Informasjon - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eventyrskogen og Krohnengen skoler har felles administrasjon:

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147, e-post: laskr@online.no eller på Facebook Frist for påmelding: onsdag 18. mai. Vi håper noen foresatte blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Oppsummering og evaluering av januar: Februar 2015 Rørendagen Vi koste oss ute i vintersola. Barna kunne velge mellom ski og aking. Dagen delte vi sammen med Loppa og vi oppholdt

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Høsten 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3

INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 AKTIVITETSDAGEN fredag 29. august 2014 INFORMASJON TIL VG1 VG2 VG3 FOTTUR STORO - GREFSENKOLLEN Oppmøte: Storo t-bane stasjon kl. 09.00. Gode sko! VOLLEYBALL Oppmøte: Voldsløkka (ved sandvolleybanene)

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRØTAVÆR LEIRSKOLE I 2015!

VELKOMMEN TIL GRØTAVÆR LEIRSKOLE I 2015! 1 VELKOMMEN TIL GRØTAVÆR LEIRSKOLE I 2015! I løpet av året kommer du og din klasse til Grøtavær på en ukes leirskoleopphold. Vi takker for at dere valgte Grøtavær leirskole, og vi skal gjøre vårt beste

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

ELEMENT SKATECAMP - 2014

ELEMENT SKATECAMP - 2014 ELEMENT SKATECAMP - 2014 Element skatecamp 2014: Med 150 kvm innendørs skatepark og 750 kvm utendørs, er Camp Vierli ett skate mekka. Med Norges beste skatere som instruktører ønsker vi velkommen til Element

Detaljer

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Fredag 29. juni søndag 1. juli Fredag 29. juni Fra kl 15.00: Avreise fra Hamar. Vi kjører privatbiler, og det oppfordres til at dere

Detaljer

Knattholmen Kystleirskole

Knattholmen Kystleirskole Knattholmen Kystleirskole Vi ønsker velkommen til ei opplevelsesrik leriskoleuke! Knattholmen kystleirskole ligger ved kysten utenfor Sandefjord by i Vestfold fylke. Gjennom vår leirskoleuke håper vi dere

Detaljer

PERSONALET PÅ JONATAN: BARNEGRUPPA:

PERSONALET PÅ JONATAN: BARNEGRUPPA: VINTER OG VÅR 2009 PERSONALET PÅ JONATAN: Live Gulbrandsen, Pedagogisk leder (100 %) Kari Skretteberg, assistent (80 %, fri hver onsdag) Hege Løvdal, assistent (80 %, fri hver torsdag) Jorunn Ellingsen,

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

RONDEHEIM DEN NORSKE FJELLSKOLEN

RONDEHEIM DEN NORSKE FJELLSKOLEN Velkommen til RONDEHEIM DEN NORSKE FJELLSKOLEN Nå går tiden fort frem til leirskoleopphold på Høvringen og Rondane. På denne siden vil elever og foresatte finne nyttig informasjon om oppholdet som det

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 5. søndag 7. juni Pernes, Østsiden, Fredrikstad. Se kart bakerst. Fredag 7. juni kl. 17.30 fra Speiderhytta.

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn Friluftsliv... 2 Drøfting av kompetansemålene... 2 Operasjonalisering av kompetansemålene... 2 Kjennetegn på måloppnåelse... 3 Eksempler på

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

VINTERLEIREN LESJASKOG

VINTERLEIREN LESJASKOG VINTERLEIREN LESJASKOG 1934-2011 77 år PÅSkA 2011 INVITASJON Lesjaskogs hvem, hva, hvor HVEM: Vinterleiren Lesjaskog er en leir for speidere over 13 år. NÅR: 20. april til 25.april 2011 HVA: Verdens eldste

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Velkommen til oss i Furuholmen Friluft

Velkommen til oss i Furuholmen Friluft Velkommen til oss i Furuholmen Friluft Vi bruker skogen som klasserom, gymsal og lekerom og foretar en reise i nysgjerrighet, fantasi og kreativitet. Selv om vi har skogen rett utenfor døren, er det mange

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer