Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR"

Transkript

1 Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR?

2 Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS LEDELSE... 7 AVDELINGSLEDERE... 8 AVDELING FOR ELEVTJENESTER... 9 Avdelingsleder... 9 Rådgivere... 9 Miljøarbeidere KONTOR/EKSPEDISJON VAKTMESTERE RENHOLD BIBLIOTEK IKT-AVDELING LÆRERE: KLASSER OG KLASSEROM UTLÅN AV SKOLEBØKER BOKLISTE SKOLEHELSETJENESTEN TILLITSELEVEN KONFLIKTLØSNING ELEVRÅDSSTYRET HØSTEN TILRETTELAGT EKSAMEN UTSATT, NY OG SÆRSKILT EKSAMEN FRAVÆR PÅ EKSAMEN PRIVATISTEKSAMENER KLAGE PÅ KARAKTERER HJELPETILTAK VED SYKDOM M.M SPESIELL TILRETTELEGGING ELEVENES UTGIFTER DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS: VITNEMÅL: DELKURSELEV: FAGBYTTE: HUSKONSERTER: HYBELBOERE: LÆRERFRAVÆR: MIDTTIMEROM/KLASSEROM: SKOLEBEVIS: STUDIETIMER: STUDIEDAGER TYVERI /TAP BOKSKAP / OPPBEVARINGSSKAP KANTINE STIPEND FRA LÅNEKASSEN

3 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNES VIDEREGÅENDE SKOLER OVERSIKT OVER BLOKKDAGER TIMEPLAN SKOLERUTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE OVERSIKTSKART AVDELING PRESTEJORDET OVERSIKTSKART AVDELING BREKKEBY Latinbygg 1. etasje Latinbygg 2. etasje Latinbygg 3. etasje bygg 1. etasje bygg 2. etasje bygg 3. etasje bygg Underetasje bygg Gymsal AVD. PRESTEJORDET EINAR ØSTVEDTS G AVD. BREKKEBY REKTOR ØRNS G KART OVER SKIEN SENTRUM OG DE TO SKOLEAVDELINGENE Skolens adresser: Besøksadresser: Brekkeby: Rektor Ørnsg. 2 Prestejordet: Einar Østvedtsg. 12 Postadresse: Internettadresse: E-post: Skien videregående skole Postboks 264, 3701 Skien Telefon Prestejordet: Telefon Brekkeby: Fax Prestejordet: Fax Brekkeby: Personalrommet Prestejordet: Personalrommet Brekkeby:

4 Rektor ønsker velkommen! Velkommen til skoleåret ! Jeg ønsker alle elever og lærere, gamle som nye, velkommen til Skien videregående skole. Mitt ønske er at hver enkelt nye lærer og hver enkelt nye elev skal føle seg særlig ønsket og velkommen. Jeg håper at alle vil oppleve å møte en profesjonell skole, som jobber systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid og har høy kvalitet på undervisningen. For kommende skoleår vil vi ha særlig fokus på god klasseledelse. Vi tror at god klasseledelse er nøkkelen til god undervisning, gjennom ro og orden i undervisningssituasjonen, forutsigbarhet i hverdagen og god kommunikasjon mellom lærere og mellom lærer og elev. Skolen har gjennom sin pedagogiske plattform forpliktet seg til å være: skolen som løfter deg. Dette skal vi gjøre gjennom å ha fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen lover videre å motivere og legge til rette for nytenkning og å gi rom for kreativitet gjennom framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Mitt kjennskap til Skien vgs gjennom 4 år har overbevist meg om at for personalet og ledelsen ved skolen er dette ikke bare tomme ord, men at hver og en virkelig har internalisert verdier som: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon og kreativitet i sin gjerning. Dette lover godt! Men de ansatte klarer ikke jobben alene. Vi er avhengig av samspillet med dere elever. Vi ønsker aktive elever som tar ansvar for læringsmiljøet, som evner å tenke kritisk og som bidrar til utvikling av skolen. Dessverre kommer ikke kunnskap intravenøst. Det kreves innsats og tilstedeværelse. Vi tror imidlertid at gjennom felles innsats, fra ansatte så vel som fra dere, vil den enkelte elev få sjansen til å lykkes. Benytt denne sjansen! Dette året kommer jeg som rektor til å bruke mye tid og krefter på Ny Skien videregående skole. Det ble i forrige skoleår besluttet at den nye skolen skal ligge på Prestejordet.. Ny skole vil stå ferdig i 2017/18. Årets elever vil derfor ikke få glede av ny skole, men kan bli berørt av at vi midlertidig skal over i andre lokaler. Elevrådet vil også bli bedt om innspill i denne sammenheng. Dette blir en svært spennende prosess. Jeg ønsker dere alle et lærerikt år og lykke til med arbeidet! Lill Harriet Koi, Rektor 4

5 ELEVRÅDET HAR ORDET Kjære alle sammen, unge og gamle, velkommen til et nytt år på Skien VGS! Vi i elevrådet ønsker at Skien VGS skal være et sted du trives med god faglig standard og at du får den veiledningen du trenger for å velge de riktige fagene. På den måten slipper du å gå noen omveger for å få den kompetansen du trenger for det du ønsker å gjøre videre! Elevrådsstyret er veldig opptatt av at elevene skal være fornøyde med skolemiljøet og det faglige på skolen. Det er ekstremt viktig for oss at alle elever kommer med tilbakemeldinger, forslag og ønsker om forbedringer - det er jo derfor vi har et elevråd! Klassen må velge en pålitelig tillitsvalgt som møter på møter og tar opp sakene fra klassen. Om den tillitsvalgte tar opp dine spørsmål blir det tatt opp på elevrådsmøtet, og elevrådsstyret tar det videre til de som kan gjøre noe med det: ledelsen på skolen, media, kommunen, fylket eller andre! Det blir garantert ett flott år på Skien VGS 2012/2013, og vi i elevrådsstyret gleder oss virkelig til å samarbeide med dere! På vegne av elevrådsstyret Oda Hestvik, Elevrådsleder 5

6 PEDAGOGISK PLATTFORM Felles innsats din sjanse! Skien videregående skole skolen som løfter deg! Verdier: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon, kreativitet, Samfunnet er i stadig raskere utvikling og preget av stadig mer samhandling over landegrensene og økende globalisering. Store endringer og rask teknologisk utvikling stiller oss overfor stadig økende behov for livslang læring og endringskompetanse. Skien videregående skole skal være en skole med fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen skal motivere og legge til rette for nytenkning og gi rom for kreativitet i framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Den skal bidra til å hjelpe den enkelte elev med å sette seg mål for framtiden, yte sitt beste og forberede seg til videre utdanning og yrke i et stadig mer krevende og aktivt samfunn. Elevrollen: o Delta aktivt for å skape et inkluderende læringsmiljø der mangfoldet anerkjennes og respekteres. o Ta ansvar for og muliggjøre egen og andres læring. o Forberede seg på et selvstendig liv i samfunnet. o Arbeide aktivt for å lære å kunne ta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid. o Delta aktivt i læringsarbeidet og utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre. o Delta i beslutninger som gjelder egen læring (planlegging, gjennomføring, vurdering). 6

7 Skolens personale Skolens ledelse Rektor, Lill Harriet Koi Tlf Rektor er skolens øverste administrative og pedagogiske leder. Hun har ansvaret for skolens utadrettede virksomhet, for at skolemyndighetenes vedtak blir satt i verk og for at skolens interesser blir ivaretatt på beste måte. Rektor treffes på sitt kontor; henvend dere til kontorpersonalet for å gjøre avtale. Rektor har kontor både på Brekkeby og på Prestejordet. Studierektor avd. Prestejordet, Torgeir Berstad Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Prestejordet. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Prestejordet. Studierektor avd. Brekkeby, Grethe Kibsgaard Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Brekkeby. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Brekkeby. Driftssjef, Stein Due Tlf Har driftsansvar for hele skolen, gjennomføring av heldagsprøver og eksamen, samt ansvar for vedlikehold og forvaltning av bygg. Han har i tillegg ansvar for bl.a. koordinering av fellesarrangementer o.l. Personalansvar for renhold, vaktmestere og IT. Kontorsjef, Geir Olav Øye Tlf Har ansvar for hele skolens budsjett- og økonomi-funksjon, i tillegg til elevadministrasjon, dokumentasjon og vitnemål. Personalansvar for kontorpersonalet. 7

8 Avdelingsledere Skolen har syv avdelingsledere som leder hver sin avdeling. Avdelingslederne har personalansvar for pedagogisk personale, rådgivere og miljøarbeidere. Bjørn Morten Jensen, Tlf Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi samt voksenopplæring. Kontor på Brekkeby. Kjell Karlsrud, Tlf Avdelingsleder for programområde service og samferdsel. Kontor på Brekkeby. Merethe Myklebust, Tlf Avdelingsleder for programområde språk. Kontor på Brekkeby. Linda Normann, Tlf Avdelingsleder for realfag. Kontor på Prestejordet. Ivar Fiane, Tlf Avdelingsleder for musikk. Kontor på Prestejordet. Anne Herlofsen, Tlf Avdelingsleder for dans, drama og kroppsøving. Kontor på Prestejordet. 8

9 Avdeling for Elevtjenester Avdelingsleder Mob Kontor på Prestejordet og Brekkeby Rådgivere Jan Freddy Gusfre er leder for Elevtjenester og har i samarbeid med rektor og studierektorene det overordnede ansvaret for det pedagogiske støttesystemet ved skolen. Sentrale oppgaver er særinntak, spesialundervisning, administrere Pedagogisk Ressursbase og lede Pedagogisk Stab. Han har videre personalansvar for skolens rådgivere og miljøarbeidere, og ansvaret for organisering av yrkes- og utdanningsveiledning ved skolen, samt sosialpedagogisk arbeid. Leder for Elevtjenester har også det overordnede ansvaret for oppfølging av opplæringen ved sosiale og medisinske institusjoner. I tillegg skal Leder for Elevtjenesten koordinere elevarrangementer og følge opp Elevråd og Russestyret og deltar derfor i Skoleutvalg og Skolemiljøutvalg. Jan Hillerøy Tlf Mob Kontor på Brekkeby. Anne Vatten Tlf Mob Kontor på Brekkeby. Valgerdur Jonsdottir t-fk.no Tlf Mob Kontor på Prestejordet. Wilhelm Brekke Tlf Mob Kontor på Prestejordet. Rådgivernes arbeidsoppgaver er blant annet: Utdannings- og yrkesrådgivning ( 22-3 i Forskrift til Opplæringsloven): Tilby karriereveiledning til elever som ønsker det. Veilede om ulike lærefag. Veilede i forhold til valg av fag og programområder. Informere om studiesteder i Norge og i utlandet. Arrangere besøk på utdanningsmesser. Hjelp til å søke videregående skole, læreplass og høyere utdanning. Sosialpedagogisk rådgivning ( 22-2 i Forskrift til Opplæringsloven): Ta kontakt hvis du opplever vanskeligheter i skolehverdagen. Sosiale og emosjonelle vansker, sykdom, fagvansker eller lignende, som skaper problemer for opplæringen din. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge problemer, omfanget av disse og finne løsninger. Vi kan finne rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Kom innom kontoret eller ta kontakt via e-post eller telefon. 9

10 Miljøarbeidere Jon Fredrik Dewey Mob Annette Larsen Mob Halvard Lykseth Mob Eva B. Stubberød Mob Morten Theie Mob Egzon Kuka Assistent Arbeidsoppgaver/funksjoner: Bistå eleven(e) i forberedelse til opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i gjennomføringen av opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i skolesituasjonen generelt, dvs. i pauser, ved aktiviteter, ekskursjoner, utplassering etc. Hjelpe til med å overbringe viktig informasjon vedrørende elevens opplæring og mellom skole og hjem (foresatte/elev) i tett samarbeid med K-lærer og faglærere. Være delaktig i planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangementer i skolens regi på dag- og kveldstid. Bistå i arbeidet med å fremme og ivareta et godt skole- og klassemiljø. 10

11 Kontor/ekspedisjon Prestejordet: Anne Marie Feldt Elevadministrasjon Tlf Kjersti Rønjom Tlf Anette Vik Bratsberg Tlf Silje Rønjom Steinbakken, lærling Tlf Martine Vegheim, lærling Tlf Brekkeby: Bente Haugseter Tlf Grethe Vale Tlf Ida Victoria Tveit, lærling Tlf På kontoret kan dere få busskort, gjeldsbrev for stipend, skjema til lånekasse og IDkort. Kopieringskort fås hos bibliotekar. 11

12 Vaktmestere Karianne H. Nilsen Tlf Oddbjørn Allmenning Tlf Øivind Skjærum Tlf Atle Siglevik Tlf Vaktmesterne har tilsyn med bygninger og skoleområde og leder miljøtjenesten. Avdeling Prestejordet: Avdeling Brekkeby: Treffes på kontor i skolens trafikkhall og i Treffes på vaktmester- og renholderkontoret i underetasjen i 1982-bygget og verksted utenfor kantina, og ellers på skolens område. ellers rundt på skolens område. Renhold Anne Britt Ekre Anne-Grethe Garnes Jorunn Kåsene, ledende renholder Tlf Sanong S. Schou Martha Margarita L. Brynhildsen Khadra Ali Mahamed Irina Vikeby Esther Brekke Ingebjørg Neset Et godt miljø alles ansvar! Du holder orden vi gjør rent! 12

13 Bibliotek Skolen har bibliotek på begge avdelingene og har bibliotekarer i hel stilling på hvert sted. Brekkeby Margunn Haugland Prestejordet Dag Olsen Tlf Tlf Skolen har ett bibliotek på hver av de to avdelingene. Bibliotekene og Lesesalen (på Prestejordet) er åpen hele dagen fra morgen til skoleslutt. Prestejordet har langdag en dag i uka. I biblioteket kan du låne skjønnlitteratur, fagbøker, filmer og tidsskrifter. Er du glad i dikt kan vi fortelle deg at vi har en hel egen hylle med både eldre og helt moderne lyrikk. Vi kan tilby totalt 9 datamaskiner med internett til bruk for elevene, 5 på Prestejordet og 4 på Brekkeby. Alle må ha passord. Ønsker du å spe på språkkunnskapene dine har vi en masse lettleste småbøker på engelsk, tysk og fransk. Biblioteket kan tilby følgende tjenester: Låne bøker, film og tidsskrifter Lese bøker, tidsskrifter og aviser Bruke leksika, oppslagsverk og ordbøker av alle slag Hjelp til å finne en god bok eller film Hjelp til innhenting av informasjon til skoleoppgaver Søke i våre databaser og på internett Snuse i hyllene og finne artig stoff om mange emner Bruke bibliotekets Stille lesesal Låne spill Her kan du arbeide selvstendig eller i gruppe Her får du undervisning i bruk av biblioteket eller hjelp til å finne brukbart stoff til ditt arbeide Det biblioteket ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek! I biblioteket skal det være arbeidsro også i friminuttene. Alt utlån skal registeres, og alle elevene må skaffe seg skolebevis, da disse skal brukes som lånekort i biblioteket. 13

14 IKT-avdeling Har ansvar for å drifte skolens IKT-systemer, nettverk og internettforbindelse samt stasjonære og bærbare PCer. Clas Barth Systemansvarlig avd. Brekkeby David Ralle Systemansvarlig avd. Prestejordet Kjetil Lunde IKT-lærling Anders Refsdal Olsen IKT-lærling Tlf Tlf Tlf Tlf

15 Lærere: Andersen, Arild ANDA Musikkfag fløyte. Bilsbak, Geir BILG Musikkfag, religion. Birmanis, Roman BIRR Dramafag. Andersen, Inger Liv ANDI Engelsk, norsk. Bjørnå, Astri BJØA Engelsk, religion. Andersen, Laila S. ANDL Musikkfag horn. Andersen, Torfinn ANDT Norsk, biologi, naturfag. Andresen, Jannicke von Essen EGGJ Dansefag, norsk. Berg, Per BERP IKT-servicefag. Bergsland, Anette Oterholt BERA Norsk, historie. Brekke, Wilhelm BREW Religion, samfunnsfag. Rådgiver. Brustad, Ingrid BRIN Historie, norsk, engelsk. Bruun, Anne Cathrine BRUA Service og samferdsel, engelsk. Bugge, Helge BUGH Norsk, historie og filosofi. Danielsen, Guri DANG Reiseliv, Service og samferdsel. 15

16 Dewey, Jon DEWJ Kroppsøving, miljøarbeider. Dåsnes, Ragnhild Vaa DÅSR Historie, engelsk, samfunnsfag. Eie, Eli EIEE Salg og sikkerhet, planlegging, markedsføring. Eide, Tone EIDT Matematikk, rettslære. Endresen, Mads ENDM Norsk, geografi, historie. Fossmo, Yvonne FOSY Historie, kultur og kommunikasjon. Galåen, Mona KUHM Matematikk, naturfag, fysikk,tof. Gullichsen, Karin W. GULK Norsk, historie. Gundersen, Espen Gjeldstad GUNE Musikkfag piano. Gursli, Jens GURJ Service og samferdsel. Finholt, Camilla FINC Naturfag, kjemi, biologi. Grana, Kari Faglærer Tyrili Sør Fillan, Inger Benedikte FILI Dansefag. Grong, Åsgeir GROÅ Musikkfag trombone. Flaaten, Audun FLAA Norsk, engelsk, religion. Hansen, Finn-Arne Dahl HANF Musikkfag trompet. 16

17 Hansen, Thor Inge HATH Fysikk, matematikk, naturfag. Haugaard, Hege HAHE Norsk, psykologi. Hegland, Roger HEGR Sosialkunnskap, historie, sosiologi. Hegna, Jan Tore HEGJ Markedsføring og ledelse, Service og samferdsel. Herlofsen, Anne HERA Dramafag. Hillerøy, Jan HILJ Markedsføring, engelsk. Rådgiver. Hoff, Carina HOFC Matematikk, naturfag. Holmen, Anita HOLA Norsk. Holmberg Frode HOLF Matematikk, IKT, historie. Holmene, Pernille Renate HOLP Dramafag. Holmern, Kari HOLK Naturfag, matematikk. Hulløen, Trond HULT Matematikk, IKT, ToF. Huseby, Eli HUSE Norsk, engelsk, psykologi. Hvaring, Sylvia HVAS Kjemi, matematikk. Høyer, Kåre HOYK Naturfag, geografi, biologi, geofag. Høyer, Taran HØYT Naturfag, kjemi. 17

18 Jagels, Hans Otto JAGH Matematikk, kroppsøving. Jeffs, Roger JEFR Musikkfag piano. Kjellsen, Ragnhild Strømfjord KJER Musikkfag sang. Kjølseth, Hilde KJOH Transport og logistikk. Jensen, Bjørn Morten JENB Entreprenørskap. Jonsdottir, Valgerdur JONV Rådgiver. Klakegg, Gudrun Lintrup KLAG Musikkfag piano. Klakegg, Rune KLAR Musikkfag piano. Jonstang, Camilla JONC Musikkfag sang. Karlsrud, Kjell KARK Service og samferdsel, Transport og logistikk. Ketzler, Birgit KETB Tysk. Kjellsen, Gunnar KJEG Service og samferdsel. Klungset, Jens KLUJ Historie, samfunnsøkonomi, politikk. Klykken, Anne Gravir, KLYA Musikkfag sang. Kristoffersen, Siren Aarhus KRIS Dramafag, engelsk. Kvamsdal, Martin KVAM Norsk, historie, samfunnsfag. 18

19 Kvilhaug, Leiv Inge KVIL Musikkfag gitar. Kaasene, Anne Marie KAAA Norsk, engelsk. Lunde, Hege Lunde LUHE Service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet. Løberg, Dag LØBD Tysk. Leirvåg, Unn LEIU Norsk, politikk. Lid, Trine Haugaard LIDT Historie, geografi,samfunnsfag. Lie, Gøril Melhus LIEG Naturfag, biologi, geografi. Lien, Hans Børge P LIEH Service og samferdsel, reiseliv. Line, Kristin LIKR Engelsk, samfunnsfag, sosiologi. Lund, Karen Elise LUKA Norsk, engelsk. Meyer, Mari MEYM Matematikk, naturfag, økonomistyring. Nat, Jachinta van der NATJ Musikkfag piano. Nielsen, Live Landfald NIEL Norsk, psykologi. Nordskog, Ivar Angell NOIV Engelsk, samfunnsfag, sosiologi. Næs, Erik NÆSE Matematikk, geografi, samfunnsfag, religion, geofag. Olsen, Else Kaasa OLSE Service og samferdsel, Transport og logistikk. 19

20 Oplenskedal, Tove Karsten OPLT Norsk, tysk, matematikk. Ottesen, Per Harald OTTP Musikkfag bass. Ruud, Catharina RUUC Engelsk. Røseth, Åse ROSA Dansefag. Paulsen, Bjarne PAUB Naturfag, matematikk. Røsholt, Helene RØSH Rettslære. Pinnestad, Berit PINB Engelsk, fransk, tysk. Raastad, Godelieve RAAL Kroppsøving, fransk. Refsdal, Astrid REFA Service og samferdsel. Riesner, Constanze RIEC Tysk, engelsk. Sagafos, Knut SAGK Musikkfag, religion, matematikk. Samdal, Tord SAMT Engelsk, IKT. Rosland, Jon Øystein ROSJ Musikkfag sax. Semb, Marte Syverud SEMM Spansk, historie. Rosland, Line ROSL Musikkfag klarinett. Serkeland, Morten SERM Engelsk. 20

21 Sethre, Jarle SETJ Historie, sosiologi, historie og filosofi. Sigernes, Gry SIGG Kroppsøving. Siksjø Toril SIKT Musikkfag piano. Solberg, Sissel SOLS Naturfag, biologi, kjemi, geografi. Solvang, Bente Holt SOLB Norsk, samfunnsfag, kultur og kommunikasjon. Stordalen, Sondre STOS Musikkfag gitar. Sjøstrøm, Stig SJØS Musikkfag slagverk. Strand, Ingrid STRI Service og samferdsel. Skaadel, Inger Johanne SKAI IKT-servicefag. Skalde, Kate Oddlin SKAK Norsk. Skredsvig, Nana SKRN Norsk. Stuvøy, Anne STUA Kroppsøving, norsk. Svendsen, Pål Erik SVEP Matematikk, samfunnsøkonomi, økonomi og ledelse. Sørensen, Kristin Juvet SORK Service og samferdsel. Slaatbraaten, Tove STOV Musikkfag piano. Tangen, Vibeke Holm TANV Matematikk, naturfag, ToF. 21

22 Tsaedu, Samuel B. TSAS IKT-servicefag, matematikk, Salg, service og sikkerhet. Tveter, Pål TVEP Rettslære, Service og samferdsel, Transport og logistikk. Tørdal, Peder TØRP Kroppsøving. Viumdal, Kristin VIUK Samfunnsfag, matematikk, religion. Warholm, Ingerlise WARI Norsk, historie, historie og filosofi. Wiersdalen, Eva Karin WIEE Matematikk, naturfag. Ullmann, Kari ULLK Norsk, sosialkunnskap. Øverbø, Harald ØVEH Norsk, engelsk, samfunnsfag. Ultvedt, Jon ULTJ Spansk, religion. Aadna, Nina Bell Rui AADN Norsk, engelsk, fransk. Vangen Anders VANA Musikkfag - sang. Aamodt, Bente AAMB Norsk, tysk, fransk. Vatten, Anne VATA IKT-servicefag. Rådgiver. Aasen, Wenche AASW Matematikk, geografi, naturfag. Vigeland, Trond VIGT Service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet. 22

23 Klasser og klasserom Kontaktlærerne har ansvar for oppfølging av sine grupper på ca 15 elever hver i VG1- og VG2-klasser, og 30 elever i VG3. De tar seg blant annet av oppgaver som læringsmiljøtiltak, oppfølging av den enkelte elev, kontakt med foresatte, kontakt med faglærere, koordinerer vurdering, følger opp fravær, behandler permisjonssøknader m.m. En kontaktlærer er bindeleddet mellom elevene og skolens ledelse. Klasser, rom og K-lærer KIBG Klasse: K-lærer Rom: Klasse: K-lærer Rom: 1MDA MU BILG 002 2MDA MU ROSL 805 1MDB DD EGGJ/HOLP 100/105 2MDB DD BIRR/ROSA 206 1STA ST HØYT/DÅSR B24 2SAA SSS BRUA B01 1STB ST HULT/SAMT B13 2SAB SSS VIGT B02 1STC ST FINC/LIKR B14 2SAC IKT SKAI B53/B55 1STD ST MEYM/NOIV B15 2SAD IKT BEPE B52 1STE ST SP1 OVEH/SERM B16 2SAE TRA KJOH B10 1STF 1STG ST Forsker ST TY2 JAGH/LIDT B18 2SAF TRA KARK B11 PAUB/VIUK B23 2SAG RLV DANG B12 1STH ST LUKA/BERA B27 3STA ST WARI 308 B28 3STB ST SKRN 307 1SAA SA OLSE B46 3STC ST KLUJ 306 1SAB SA STRI B41 3STD ST NIEL 305 1SAC SA GURJ B42 3STE ST ENDM 304 1SAD SA REFA B43 3STF ST FLAA 303 1SAE SA LUHE B47/ 3STG ST LEIU 302 B54 2STA BI/KJ ANDT 406 3STH ST NÆSE 301 2STB MR/FY SOLB 105 2STC MR/FY KAAA 103 3MDA MU SIKT 208 2STD MS/BI GULK 202 3MDB DD KRIS/FILI 201 2STE PSY/S OS HEGR 102 2STF RL/ML EIDT 100 3AFP PB SETJ B25 2STG SKAK 106 3AFQ PB FALA B26 SOS/H F 2STH IE/KK FOSY 205 B17 2STI RL/IE HOLA 207 3VOE VO dag ULLK B29 3VOK VO kveld LINJ B29 IT-helpdesk

24 Utlån av skolebøker Her følger informasjon om utlån av skolebøker for skoleåret ved Skien videregående skole. Telemark fylkeskommune har ansvar for at elevene får nødvendige digitale og trykte læremidler. Hva som er nødvendig definerer de til enhver tid gjeldende læreplaner og fylkeskommunen i samarbeid med skolene. Skolen får overført en sum pr. elev til dette og må holde seg innenfor dette beløpet. Denne informasjonen dreier seg om trykte læremidler. Rektor Skolen sørger for lærebøker i alle klasser og trinn. Lærebøkene lånes ut og det er ikke anledning til å notere, understreke eller på andre måter bruke boka slik at den forringes hver lærebok skal brukes i minst 3 år. Tapte, ødelagte eller bøker som er skrevet i må erstattes av den enkelte. Bøkene lånes ut i løpet av den første skoleuka. Se egen plan for når og hvor elevene skal låne bøker. Boklister er å finne på skolens hjemmeside, Fronter og i dette heftet. Bøkene leveres inn på slutten av skoleåret etter oppsatt plan, på samme sted der man låner bøkene. Bøkene vil bli sjekket. Dersom du bytter programfag i skoleåret, kan det være vanskelig å skaffe bøker og det kan ta tid. 24

25 Bokliste Vg1 ISBN-nummer Tittel Fellesfag ST og MD Engelsk Engelsk Geografi Terra Nova Kroppsøving Kroppsøving Naturfag Nexus Naturfag 5 Naturfag Kosmos SF Norsk Bokmålsordliste Norsk Grammatikknøkkel Norsk Nynorsk ordliste Norsk Spenn Samfunnsfag Standpunkt Matematikk - enten 1T eller 1P Matematikk 1T Sinus 1T Matematikk 1P Sinus 1P Programfag MD MD Dans + Drama Scenetreff, MDD Vg1 MD Dans Dans, estetikk og samfunn MD Dans Dansekomposisjon MD Drama Teaterensemble MD Drama Bevegelse, vg1 Scenetreff MD Drama Utstråling og stemmens makt MD Drama Teater i perspektiv (1+2) MD Drama Teaterproduksjon (1+2+fordypning) MD Drama Drama og Samfunn MD Musikk Aktiv musikklære MD Musikk Verden i sang MD Musikk Sang for alle MD Musikk, dans og drama Kompendium MD Musikk, dans og drama Notater og litteratur Fremmedspråk Fransk Contact - Nouvelle edition Fransk Contours - Nouvelle edition Fransk Comme Ca Spansk I - 1. år Vidas 1 Spansk II - 1. år Vamos 1 Tysk Immer Besser Tysk Lieber Deutsch 1 Tysk Ankunft 1 25

26 Vg1 SA - alle fag er felles Engelsk for yrkesfag Tracks 1 Matematikk for Sinus 1SS yrkesfag Naturfag for yrkesfag Kosmos YF - tema bærekraftig utvikling Naturfag for yrkesfag Kosmos YF - tema ernæring og helse Naturfag for yrkesfag Kosmos YF Naturfag for yrkesfag Kosmos YF Norsk for yrkesfag Signatur 1 SA Programfag Temabok - Service og samferdsel vg1 SA Programfag Temaoppgaver SA Programfag Arbeids- og ressursbok SA Programfag IT-Guiden for MS Office 2003 Økonomi og styring Økonomistyring Vg2 ISBN-nummer Tittel Fellesfag ST og MD Historie Historie Vg2 Kroppsøving Kroppsøving Norsk Nye vegar til nynorsk Norsk Spenn for vg2 Norsk Spenn for vg2 Samfunnsfag Standpunkt Matematikk fellesfag - hvis ikke S1 eller R1 er valgt Matematikk 2P Sinus 2P Fremmedspråk - tre mulige språk, to varianter av hvert Fransk 1 - Ny utgave Contact - Nouvelle edition Fransk 2 - Ny utgave Contours - Nouvelle edition Fransk Comme Ca Spansk I - 2. år Vidas 2 vg2 Spansk I - 2. år Vidas 2 vg2 Spansk II - 2. år Vamos 2 vg2 Spansk II - 2. år Vamos 2 vg2 Tysk Immer Besser Tysk Lieber Deutsch 2 Tysk Ankunft 2 - Textbuch Tysk Ankunft 2 - Arbeitsbuch Programfag ST - alle skal ha 3 eller 4 fag Biologi Bi1 Biologi Bi1 Engelsk Internasjonal Global Paths Fysikk ERGO Fysikk 1 Fysikk ERGO Fysikk 1 26

27 Fysikk Tabeller og formler i fysikk NY VERSJON Geofag 1 og X Terra Mater Geografi Terra Nova Historie og filosofi Historie og filosofi 1 IT IT1 Basisbok IT Snarveien til Access 2003 IT Snarveien til DreamWeaver CS3 IT Snarveien til Flash CS3 Pro IT Snarveien til Photoshop CS2 Kjemi Tabeller og formler i kjemi Kjemi Kjemien stemmer 1 Kjemi Kjemien stemmer 1 Kommunikasjon og Kaniaw kultur Kommunikasjon og The Kite Runner kultur Kommunikasjon og The Secret Life of Bees kultur Markedsføring og Visjon 1 ledelse Matematikk R CoSinus R1 Matematikk R Sinus R1 Matematikk S Sinus S1 Mediefag Mediemøter Næringslivsøkonomi Økonomistyring 1 Næringslivsøkonomi Næringslivsøkonomi 2 2 Rettslære Norges lover Rettslære Juss 1 Rettslære Norges lover Samfunnsgeografi Samfunnsgeografi Samfunnsøkonomi Pareto 1 Sosiologi og Individ, kultur og samfunn sosialantropologi Teknologi og forskningslære Innføring i vitenskapsteori Programfag MD MD Dans Dansens historie bind 1 MD Dans Dansens teori MD Dans Europeisk dansehistorie MD Dans Scenisk dans 1 MD Dans Dans, estetikk og samfunn MD Dans Dansekomposisjon MD Drama Alene med publikum MD Drama Teater i perspektiv (1+2) MD Drama Teaterensamble MD Drama Teaterproduksjon (1+2+fordypning) MD Drama Teater og bevegelse MD Drama Drama og Samfunn MD Musikkorientering Ekko 1 27

28 MD Musikk IKS Sang for alle Fellesfag SA Engelsk for yrkesfag Tracks 2 Norsk for yrkesfag Signatur 2 Programfag SA SA IKT-servicefag Windows server 2008 SA Reiseliv Etablering og drift SA Reiseliv Salg og markedsføring SA Reiseliv Vertskapsrollen SA Salg service og Markedsføring og salg sikkerhet SA Salg service og Sikkerhet sikkerhet SA Salg service og Økonomi og administrasjon sikkerhet SA Spansk Caminando 1 SA Transport og Godstransport logistikk SA Transport og Lager og terminaldrift logistikk SA Transport og logistikk Persontransport og passasjerterminaler SA Transport og Samferdsel logistikk SA Transport og logistikk Tema Transport og logistikk Vg3 ISBNnummer Tittel Fellesfag ST og MD Historie Historie vg3, fra 1700 til i dag Norsk Spenn - for vg3 Religion Tro og tanke Noen elever i Vg3 ST/MD har ikke hatt språk på ungdomsskolen og skal ha språk alle tre årene på vgs. Programfag ST Biologi Bi2 Biologi Bi2 Engelsk - Internasjonal Global Paths 1 Engelsk - påbygg Engelsk - påbygg Engelsk Societies in focus samfunnsfaglig Engelskspr. litt. og kult Impressions Fysikk ERGO Fysikk 2 Geofag Terra Nostra Historie og filosofi Historie og filosofi 2 Informasjonsteknologi IT2 Programmering i Actionscript 5.0, Flash CS5 Professional Kjemi Kjemien stemmer 2 Kjemi Kjemien stemmer 2 28

29 Kultur og komm Møter mellom mennesker Kultur og komm Veien til interkulturell kompetanse Markedsføring og Markedsføring og ledelse 2 ledelse Matematikk 2R CoSinus R2 Matematikk 2R Sinus R2 Matematikk S Sinus S2 Medie- og Mediemøter 2 informasjonskunnskap Politikk og Fokus menneskeretter Psykologi Psykologi 2 Rettslære Juss 2 Samfunnsøkonomi Pareto 2 - Samfunnsøk. 2 vg3 Sosialkunnskap Sosialkunnskap Teknologi og forskningslære Forskningsmetodikkens grunnlag Teknologi og Fysikkens historie forskningslære 2 Økonomi og ledelse Økonomi og ledelse Programfag MD MD Dans Dansens historie, bind 2 MD Dans Scenisk dans 1 MD Drama Lære, skape, leve MD Drama Teaterproduksjon II MD Musikk IoL Med takt og tone 1 - ensembleledelse MD Musikk fordypning Satslære MD Musikkorientering Ekko 2 Påbygg Historie påbygging Historie vg3 påbygging Kroppsøving Kroppsøving Matematikk påbygging Sinus påbyggingsboka P Naturfag påbygging Nexus Naturfag 5 Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging - bokmål/nynorsk Voksenopplæring Matematikk VO Sinus 1P Matematikk VO Sinus 2P Naturfag VO Kosmos SF Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging - bokmål/nynorsk Samfunnsfag VO Standpunkt Historie VO Historie vg3 påbygging 29

30 SKOLEHELSETJENESTEN Du kan ta kontakt med oss når du: - Trenger en voksen å prate med. - Trenger veiledning om prevensjon, angrepille, graviditet eller kjønnssykdommer. - Ønsker testing av klamydia. - Trenger resept på ulike prevensjonsmidler. - Opplever problemer med venner eller hjemme. - Er ensom eller lei deg. - Trenger psykolog eller lege. - Vil snakke om andre ting. Helsesøster Prestejordet Rita Strandskog Helsesøsters kontor finner du i rom 001B i underetasje A-blokk. Rita har kontortid på skolen: Tirsdager kl. 09:00 15:00 Fredager kl. 09:00 14:00 Helsesøster Brekkeby Linda Follaug Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Linda har kontortid på skolen: Torsdager kl. 09:00 14:00. Du kan også treffe henne på Helsestasjon for ungdom (HFU): Tirsdager kl. 09:00 14:00. HFU finner du i Kverndalsgata 10, ikke langt fra avd. Brekkeby. HFU er i tillegg bemannet med psykolog- og legetjeneste. Åpningstider Helsestasjon for Ungdom HFU: Mandag Onsdag Torsdag Det er legetjeneste hver mandag kveld. Telefon HFU: / Telefax HFU: Tilbudet er gratis. Vi har ingen timebestilling. 30

31 Elevråd og utvalg Elevråd Elevrådet består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet tillitselever velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året. Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret. Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret. Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Leder for Elevtjenester er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret. Elevrådskontoret finner du i kjelleren mellom kantina og styrkerommet på Prestejordet. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret. Skoleutvalg Ved videregående skoler skal det være et Skoleutvalg med representanter fra de tilsatte, fylkeskommunen og representanter valgt av Elevrådet. Fylkestinget i Telemark har bestemt at skoleutvalget skal ha 7 representanter. Ved Skien vgs består Skoleutvalget 2012 av to representanter fra de tilsatte (Jens Klungseth og Jarle Sethre), to representanter valgt av Elevrådet (leder Oda Hestvik og nestleder Julie Olsen) og tre representanter fra ledelsen (Lill Harriet Koi, Torgeir Berstad og Jan Freddy Gusfre). Skoleutvalget erstatter driftsrådet ved de videregående skolene og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skoleutvalget har normalt 2-3 møter per halvår. Skolemiljøutvalg Fylkestinget har videre bestemt at Skoleutvalget også skal være Skolemiljøutvalg ved skolen. I Skolemiljøutvalget skal elevenes representanter være i flertall. I Skolemiljøutvalget 2012 er elevene derfor representert med ytterligere 4 representanter (Edda Bratsberg, Truls Valen, Njård Skinndalen, Sarah Johannesen, Åste Hagerup (vara), Amjed Taher (vara) og Anna Stensrud (vara)) i tillegg til de to som sitter i Skoleutvalget. Tillitseleven Hver høst velger basisgruppa (klassen) en tillitselev og en varatillitselev. I vedtekter for Elevrådet ved Skien videregående skole leser vi i avsnitt 8 som omhandler den tillitsvalgte: 8.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjon mellom Elevrådet og klassen, og ta opp saker i Elevrådet fra klassen. 8.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådsstyret etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt eller vararepresentant er for lavt. 31

32 8.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en ny tillitsvalgt, må klassen gi skriftlig beskjed til elevrådsstyret og skolens ledelse. Den tillitsvalgte er basisgruppas (klassens) talerør og representant overfor lærerne og skolens ledelse. Det er derfor viktig at klassen velger egnede tillitselever. Før valg av tillitselev må man derfor bruke noe tid på å diskutere tillitselevens rolle, egenskaper en tillitsvalgt bør ha og hvilke saker tillitseleven kan arbeide med. Aktuelle problemstillinger å diskutere i forkant av valg: Tillitseleven som klassens representant i planleggingen av undervisningen. Tillitseleven som klassens representant i elevrådet. Tillitseleven som klassens representant i konfliktsaker. Tillitseleven som leder av klassens allmøte (Klassens time). En nærmere presisering av tillitselevens oppgaver: Lede klassens allmøte (Klassens time) Bringe saker inn for Elevrådet på vegne av basisgruppa (klassen). Delta i klasseteamet. Delta i Elevrådet. Informere om: saker som tas opp i Elevrådet saksliste og referat saker som kommer i posthylla Aktivt arbeide for et godt klasse- og læringsmiljø i samarbeid med klassen og lærerne. Sette opp liste over ordenselever i samarbeid med kontaktlærerne. Følge opp at ordenselevene de gjør jobben. Delta i komiteer som Elevrådet oppretter. Stille som kandidat til elevrådsstyret. Konfliktløsning På enhver arbeidsplass, også på en skole, vil det kunne oppstå konflikter av ulike slag. Det kan være elever som ikke trives i klassemiljøet, problemer mellom klassen og enkelte lærere osv. Da er det viktig å ta initiativ til at problemene løses så fort som mulig. Husk at en konflikt har minst to parter, og at elevene har et medansvar for at de konflikter som oppstår, blir løst. En konflikt behøver nødvendigvis ikke å være noe negativt. Det kan også være et viktig utgangspunkt for å oppnå mer åpenhet. I mange tilfeller er spenninger nødvendig for vekst og utvikling, og det kan føre til bedre samarbeid enn tidligere. Det er lærerens oppgave som leder for klassens arbeidsfellesskap å se til at problemer og konflikter blir løst. Hvis dere ikke kan løse problemene sammen med læreren, kan du som tillitselev gå videre med saken. 32

33 Elevrådsstyret høsten 2012 Verv: Navn: Klasse: E-post: Tlf: Leder Oda Hestvik 3MDB Nestleder Julie Olsen 2MDA Kasserer Truls Valen 2STJ Sekretær Edda Bratsberg 3STF Styremedlem Njård Skinndalen 2STC Styremedlem Sarah Johannesen 3STG Styremedlem Åste Hagerup 3STH Styremedlem Amjed Taher 2STJ Styremedlem Anna Stensrud 2MDB

34 Tilrettelagt eksamen Dersom du bruker datamaskin under skriftlig eksamen må du selv sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap i bruk av verktøyet. Hvis sykdom eller andre grunner gjør at du trenger spesielt tilrettelagt eksamen, må du selv ta kontakt med kontaktlæreren om dette. Eget søknadsskjema må fylles ut hvert år. Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober Det er viktig at det skjer tidlig i skoleåret. Særlig gjelder dette elever som får innvilget rett til å bruke tekstbehandlingsutstyr (de som har lese- eller skrivevansker). Synshemmede kan få oppgaver med stor skrift, men de må bestilles i god tid. For fremmedspråklige finnes det egne regler. Snakk med kontaktlæreren din. Rådgiverne vil også kunne hjelpe deg. I de fleste tilfellene vil det kreves legeattest fra lege eller annen sakkyndig (nær familie er inhabil i slike tilfeller). Utsatt, ny og særskilt eksamen Hvis du er syk når du skal opp til eksamen, får du utsatt prøve. I norsk hovedmål holdes utsatt prøve i juni. Andre utsatte, sentralgitte prøver arrangeres i desember. M.h.t. utsatt muntlig prøve blir faget trukket ut på nytt, og prøven holdes på høsten. Hvis du får karakteren 1 til eksamen kan du melde deg til ny prøve. Hvis du får 1 i standpunktkarakter i fag, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget, kan du melde deg til særskilt prøve. Ny og særskilt prøve blir holdt i november / desember. Du må selv melde deg til nye prøver innen 10. september. Dersom du ikke får standpunktkarakter i et fag, må du melde deg opp som privatist. Fravær på eksamen Ved sykdom som gjør at man ikke kan møte opp eller må avbryte eksamen må eleven gi beskjed til skolen og skaffe legeattest. Gir rett til ny eksamen. Norsk eksamen (ikke sidemål) kan tas i juni, mens studieretningsfagene er ca. 1.desember. Fravær uten gyldig grunn gir ikke rett til ny eksamen. Privatisteksamener Eksamen for privatister avvikles i utgangspunkt to ganger årlig høst/vår. Oppdatert informasjon finner du på Privatister må selv sørge for å melde seg opp. NB! Elever kan også gå opp til eksamen som privatister mens de er elever ved skolen. Nærmere regler gjelder, spør studierektor eller rådgiver. Vær oppmerksom på at til vårens eksamen kan eleveksamen og privatisteksamen komme på samme dato. Klage på karakterer Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer hvis du mener det er gjort feil. Klage på standpunktkarakterer gjelder kun formelle saksbehandlingsfeil (ikke dårlig karakter), og må begrunnes. Klage på standpunktkarakter leveres skriftlig til rektor innen 10 dager fra det tidspunkt du får vite standpunktkarakterene. Eksamensresultatet blir lagt ut på Fronter på en gitt dato. Fra denne datoen begynner 10 dagers klagefrist å løpe. Kortere klagefrist ved hurtigklaging. Det er elevens ansvar å gjøre seg kjent med eksamensresultatet fra den dagen eksamenskarakterene blir offentliggjort/ lagt ut på Fronter/ hengt opp på skolen. Eget skjema må fylles ut. Klageretten gjelder også vedtak om at det ikke settes standpunktkarakter bl.a. på grunn av for stort fravær. Før du klager bør du samrå deg med faglæreren. Vær 34

35 oppmerksom på at en klage på eksamenskarakteren kan føre til at karakteren blir satt ned. Resultatet av en klagesensur er endelig. Hjelpetiltak ved sykdom m.m. Det er svært viktig at elever som lider av sykdommer - som f. eks astma, epilepsi, diabetes, allergier - eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir beskjed om dette til rådgiver eller kontaktlærer. Skolen trenger slike opplysninger fordi vi ønsker å legge forholdene til rette for den enkelte elev. Det finnes muligheter for støtteundervisning samt særordninger ved eksamen som f.eks. lengre tid, andre eksamensformer o.l. Det må i slike tilfeller alltid legges frem legeattest. Elever som mener å ha lese- eller skrivevansker, må også kontakte rådgiver. Det kan her gis muligheter for støtte og forlenget tid til heldagsprøver og eksamen. Spesiell tilrettelegging Noen elever søker hos oss med dokumentasjon på at de trenger særskilt tilrettelegging, eller vi oppdager slike behov hos elever underveis. I begge disse tilfellene er dette en sak for Pedagogisk Ressursbase (PRB). Den består av lærere som dekker et bredt spekter av fag og tilbyr støtte over kortere eller lengre tid når det er påvist behov hos enkeltelever. Behov meldes via kontaktlærer til Leder for Elevtjenester (Jan Freddy Gusfre), som også er leder for PRB, eller til en av rådgiverne. Forutsetningen for å få støtte er alltid at eleven har normalt frammøte til de ordinære timene i faget, med mindre det foreligger langvarig sjukdom. Elevenes utgifter I løpet av et skoleår vil elevene få en del utgifter. Skolen forsøker å gjøre disse så små som mulig, men mye avhenger av hvilke aktiviteter klassene og gruppene legger opp til selv. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over noen utgifter som kan komme på. Det er viktig at hver elev selv setter opp et budsjett med tanke på å kunne betale utgifter i løpet av skoleåret. Bokskap: Skolebøker: Noter/manus/ instrumenter: Arbeidsmateriell: Kopieringsutgifter: Elever kan leie bokskap for kr.100,-/150,- og betaler kr. 300,- i depositum. Elever som har utlevert PC fra skolen er forpliktet til å leie skap. Elevene får låne bøker av skolen. Dersom elevene mister eller ødelegger bøker, må disse erstattes. For musikkelevene vil det påløpe utgifter til noter, og for dramaelever utgifter til manus. Musikkelevene må selv holde seg med instrument. Utgifter for å se forestillinger og konserter må også påregnes. Elevene må selv holde seg med arbeidsmateriell som papir, permer, penner, gymtøy, samt treningstøy for dans- dramaelever. Av og til brukes kopier som supplement til eller erstatning for lærebøkene. Skolen tar ikke inn noen generell kopieringsavgift, men elevene må dekke de konkrete utgiftene til det de får utlevert. Se priser på kontoret. Kopieringskort (20 kopier) á 20,- kan kjøpes på biblioteket. Vitnemål: Duplikat av et vitnemål koster kr. 150,- Dersom du trenger å få oversatt et vitnemål eller en karakterutskrift til f.eks. engelsk koster dette kr. 250,-. 35

36 DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS: De som bor mer enn 6 km. fra skolen får gratis skoleskyss. Busskortet skal vises til sjåføren hver tur. Ved kveldsarrangementer kan man normalt få utvidet busskort, men dette må ordnes i god tid med kontoret. Transport til helgearrangementer må elevene normalt dekke selv. Elever som ikke har krav på skyss kan kjøpe ungdomskort, se priser på VITNEMÅL: Vitnemålene blir sendt hjem til alle avgangselever i løpet av uke 26. Det blir lagt ved 1- en - stk. kopi av vitnemålet stemplet Rett kopi. DELKURSELEV: De som er tatt inn som helkurselever, dvs. elever som får min. 90/105 uketimer i løpet av tre år, har ikke adgang til å bli delkurselever. I så fall sier de fra seg plassen som helkurselev og må søke nytt inntak som delkurselev. Elever som på grunn av sykdom, psykiske problemer eller sosiale problemer har vanskeligheter med å følge hele undervisningen, kan likevel søke om å få bli delkurselev. I slike tilfeller må elevene ta kontakt med rådgiver så snart problemene oppstår. FAGBYTTE: Normalt skal en elev gjennomføre skoleåret med de fagene som han/hun har fått når skolen begynner om høsten. Noen av disse fagene har eleven valgt selv. Nye elever kan hvis det er sterke grunner for det, be om å få bytte studieretningsfag og valgfag i løpet av de første par ukene om høsten. De må i så fall ta kontakt med rådgivere, eventuelt studierektor. Elever som på grunn av fysisk sykdom, psykiske problemer eller sosiale problemer ikke greier å følge opp de fagene de har fått, må kontakte rådgiver. I slike tilfeller kan det bli snakk om fagbytte også senere på høsten (se også Delkurselev). HUSKONSERTER: Ca. en gang pr. mnd. holdes det huskonsert, som oftest i Kammersalen eller i Blackbox A i E-blokk (MD-bygget) på Prestejordet. Konsertene annonseres med oppslag, og er åpen for alle skolens elever. HYBELBOERE: Elever som bor på hybel i Skien må gi både hybeladresse (og telefon) og hjemmeadresse til kontoret. LÆRERFRAVÆR: Ikke planlagt lærerfravær varsles normalt med muntlig beskjed og/eller på Fronter. Dersom en lærer ikke kommer til en time, og klassen ikke har fått noen beskjed, må klassens tillitsvalgte eller en annen gå til kontoret og melde fra etter 5. min. Klassen starter å arbeide med lærestoffet, hvis man har noe, mens de venter på beskjed. MIDTTIMEROM/KLASSEROM: Alle klasser har et midttimerom. Dette er klassens spiserom, og klassen har ansvar for å holde dette ryddig og ordentlig. Se romoversikt. 36

37 SKOLEBEVIS: Dette er et plastkort på størrelse med et bankkort. Skolebevisene blir gitt ut klassevis etter elevfotografering et par uker etter skolestart. Det er kun nye elever som får nytt skolebevis. Skolebevis fra forrige skoleår må fornyes på kontoret. Du må ha minst 8 timer per uke som elev på skolen for å få beviset. Skolebeviset brukes også som lånekort på skolebiblioteket. Skolebeviset gjelder ikke som postlegitimasjon.. STUDIETIMER: Disse timene kan elevene bruke til selvstendig arbeid. Studietimene kan også brukes til samtaler med rådgiverne, lærerne eller skolens ledelse. Noen ganger vil hele klassen bli samlet til orienteringer av forskjellige slag i studietimene. Torsdager 5. time er felles studietime for alle elevene, og kan brukes til fellesarrangementer for elevene og til elevrådsmøter. STUDIEDAGER Hensikten med studiedagsordningen er å muliggjøre studier og arbeidsformer som ellers ville være vanskelige å gjennomføre innenfor rammen av den ordinære timeplanen, f.eks prosjektarbeid, feltarbeid etc. Studiedag innvilges av K-lærer. Behov for studiedag må først drøftes med faglærer og søknaden må være levert K-lærer senest midttimen, 3 dager før studiedag skal tas ut. Eleven har selv ansvar for å ta igjen det som ble gjennomgått i timene, og gjøre lekser som ble gitt. TYVERI /TAP Penger og verdisaker må ikke ligge i gymnastikkgarderobene, i tøy som henger på gangen eller i ransler som ikke er under oppsyn. Det hender det er tyveri her. Det er også stjålet instrumenter fra E-blokk og flere mopeder og deler av mopeder fra sykkelstallen. Skolen står ikke ansvarlig. Dersom du har mistet noe, eller blitt frastjålet noe, henvend deg til vaktmester, driftssjef eller kontoret. INTERN TV Viktig informasjon som gjelder mange elever blir lagt ut på skolens intern TV. Her finner du opplysninger om heldagsprøver, eksamen, temadager o.l. CLASSFRONTER Skolen har valgt å bruke Classfronter som pedagogisk verktøy. Dette er et PC/Internett-basert system for informasjon og kommunikasjon mellom lærere, mellom lærere og elever, og mellom elever. Viktig informasjon fra skolen til elevgrupper blir også lagt ut på Classfronter. Her finner du også ukeplanleggeren hvor alt av ukeplaner og lekser legges inn. Ha som vane å lese nyheter i Classfronter daglig. BOKSKAP / OPPBEVARINGSSKAP Elever kan leie elevskap hos vaktmester. Leiepris er kr.100,- per år. Store skap leies for kr.150,-, dette er hovedsakelig skap for mulighet til oppbevaring av instrumenter. I tillegg til leieprisen kommer et depositum på kr.300,-. Elever som låner PC av skolen må leie skap. 37

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1 Fag Vg1 ISBNnummer Tittel Fellesfag ST og MD Engelsk 9788204116970 @cross Engelsk 9788204116987 @cross Geografi 9788203337727 Terra Nova Geografi - nynorsk 9788203337734 Terra Nova - nynorsk Naturfag 9788203329265

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche wenche.aasen[æt]t-fk.no Lærer (Kontaktlærer 2STC) Matematikk. Geografi.

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche wenche.aasen[æt]t-fk.no Lærer Matematikk. Geografi. Naturfag Almenning

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk.

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk. Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk.no Lærer Musikkfag (fløyte) Andersen Inger Liv inger-liv.andersen[æt]t-fk.no

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM... 7 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm VG1 - Fellesfag (ST) Geografi Terra Nova 1.utgave 2009 Samfunnsfag Fokus samfunnsfag 3. utgave Engelsk Access 1.utgave Cappelen Norsk Tema vg1 2006 Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2009 Bruk opplysningene fra dette skjemaet til å føre på eventuelt andre fag enn de obligatoriske i oppmeldingsskjemaet til privatisteksamen. Språk Tysk: VT10--xx,

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2016-17 Onsdag 10. august 2016 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Om Skien videregående skole To avdelinger

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Fagvalg SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2015 2016 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Historie Historie 2 Verden og Norge etter 1850 Lærebok 8202193249 2002 bm kr 610,00 J. W. Cappelen 504

Historie Historie 2 Verden og Norge etter 1850 Lærebok 8202193249 2002 bm kr 610,00 J. W. Cappelen 504 Allmenne, økonomiske og administrative fag -> AP VK2 Departures Lærebok 8202191874 2002 kr 435,00 J. W. Cappelen 288 Gen.engelsk, kun 30 timers kurset Imagine : engelsk grunnkurs Lærebok 8202173000 2000

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Bokliste Oslo Våren 2016; 21.12.2015 Stedbunden undervisning (s.1-3) og Nettstudier (s.4)

Bokliste Oslo Våren 2016; 21.12.2015 Stedbunden undervisning (s.1-3) og Nettstudier (s.4) Bokliste Oslo Våren 2016; 21.12.2015 Stedbunden undervisning (s.1-3) og Nettstudier (s.4) Fellesfag Engelsk VG1 Nettressurser Du velger roman etter eget ønske Geografi Rett på sak Studiehefte* ILO, T.W

Detaljer

Vamos 1 ISBN: Brettbok: ISBN: Unibok: ISBN: Cappelen Forlag Skolelydbok: Nei

Vamos 1 ISBN: Brettbok: ISBN: Unibok: ISBN: Cappelen Forlag Skolelydbok: Nei Engelsk VG1 kode: ENG1002 Fransk II, 1.år kode: FSP5022 Spansk II, 1.år kode: FSP5094 Tysk I, 1.år kode: FSP5118 Tysk II, 1år kode: FSP5121 2017-2018 VG 1: Språkfag Access to English ISBN: 9788202395025

Detaljer

Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret

Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2017-2018 Søknadsfrist: 12. mars 2017 Søknad sendes: Longyearbyen skole v/avdelingsleder Vg avdeling, Pb 350, 9171 Longyearbyen Søknadskriterier Elever som ikke

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Programfagsorientering. Skoleåret

Programfagsorientering. Skoleåret Programfagsorientering Skoleåret 2017-2018 Vg2 Vg3 Valgbare programfag Viktige datoer: 1. mars søkning til fylket/vigo.no på kurs/ programområde 14. februar valg av programfag HVS Fagvalg på nett! Kunnskapsløftet

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG TIL

VALG AV PROGRAMFAG TIL VALG AV PROGRAMFAG TIL 2018-2019 1 Formålet med informasjonskvelden Informere om informasjonsprosessen til studiespesialiseringselevene ved fagvalg Informere om fagvalg Innhente informasjon fra faglærere

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE BOK- OG UTSTYRSLISTE 2007/2008 VIDEREGÅENDE TRINN 1 (VG1), PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING

STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE BOK- OG UTSTYRSLISTE 2007/2008 VIDEREGÅENDE TRINN 1 (VG1), PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING VIDEREGÅENDE TRINN 1 (VG1), PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING Berge, Jomisko m fl Cappelen Spenn (2006) Engelsk Rodgers m fl Damm Ordlister for bokmål og nynorsk etter avtale med faglærer @cross. Textbook

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Gjennomføring av skriftlig eksamen Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3

PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3 PLAN FOR SISTE DEL AV SKOLEÅRET 15/16 - FOR ELEVER PÅ VG3 Dato Hva skjer? For hvem Merknader 13. mai 19. mai Kl. 0900: Informasjon om samtlige skriftlige trekkfag: (i nedgangen ved det store auditoriet)

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Enchanté 1 ISBN: / Brettbok: ISBN: Cappelen forlag Skolelydbok: Nei

Enchanté 1 ISBN: / Brettbok: ISBN: Cappelen forlag Skolelydbok: Nei Engelsk VG1 kode: ENG1002 Fransk II, 1.år kode: FSP5022 Spansk II, 1.år kode: FSP5094 Tysk I, 1.år kode: FSP5118 2017-2018 VG 1: Språkfag Access to English ISBN: 9788202395025 Brettbok: ISBN: 9788202428075

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

Videregående skole

Videregående skole Videregående skole 2017-2018 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Restaurant og matfag NB: husk Grevinnen Musikk og drama Studiespesialiserende Service&samferdsel Innføringsklasser for unge innvandrere

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer