Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR"

Transkript

1 Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR?

2 Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS LEDELSE... 7 AVDELINGSLEDERE... 8 AVDELING FOR ELEVTJENESTER... 9 Avdelingsleder... 9 Rådgivere... 9 Miljøarbeidere KONTOR/EKSPEDISJON VAKTMESTERE RENHOLD BIBLIOTEK IKT-AVDELING LÆRERE: KLASSER OG KLASSEROM UTLÅN AV SKOLEBØKER BOKLISTE SKOLEHELSETJENESTEN TILLITSELEVEN KONFLIKTLØSNING ELEVRÅDSSTYRET HØSTEN TILRETTELAGT EKSAMEN UTSATT, NY OG SÆRSKILT EKSAMEN FRAVÆR PÅ EKSAMEN PRIVATISTEKSAMENER KLAGE PÅ KARAKTERER HJELPETILTAK VED SYKDOM M.M SPESIELL TILRETTELEGGING ELEVENES UTGIFTER DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS: VITNEMÅL: DELKURSELEV: FAGBYTTE: HUSKONSERTER: HYBELBOERE: LÆRERFRAVÆR: MIDTTIMEROM/KLASSEROM: SKOLEBEVIS: STUDIETIMER: STUDIEDAGER TYVERI /TAP BOKSKAP / OPPBEVARINGSSKAP KANTINE STIPEND FRA LÅNEKASSEN

3 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNES VIDEREGÅENDE SKOLER OVERSIKT OVER BLOKKDAGER TIMEPLAN SKOLERUTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE OVERSIKTSKART AVDELING PRESTEJORDET OVERSIKTSKART AVDELING BREKKEBY Latinbygg 1. etasje Latinbygg 2. etasje Latinbygg 3. etasje bygg 1. etasje bygg 2. etasje bygg 3. etasje bygg Underetasje bygg Gymsal AVD. PRESTEJORDET EINAR ØSTVEDTS G AVD. BREKKEBY REKTOR ØRNS G KART OVER SKIEN SENTRUM OG DE TO SKOLEAVDELINGENE Skolens adresser: Besøksadresser: Brekkeby: Rektor Ørnsg. 2 Prestejordet: Einar Østvedtsg. 12 Postadresse: Internettadresse: E-post: Skien videregående skole Postboks 264, 3701 Skien Telefon Prestejordet: Telefon Brekkeby: Fax Prestejordet: Fax Brekkeby: Personalrommet Prestejordet: Personalrommet Brekkeby:

4 Rektor ønsker velkommen! Velkommen til skoleåret ! Jeg ønsker alle elever og lærere, gamle som nye, velkommen til Skien videregående skole. Mitt ønske er at hver enkelt nye lærer og hver enkelt nye elev skal føle seg særlig ønsket og velkommen. Jeg håper at alle vil oppleve å møte en profesjonell skole, som jobber systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid og har høy kvalitet på undervisningen. For kommende skoleår vil vi ha særlig fokus på god klasseledelse. Vi tror at god klasseledelse er nøkkelen til god undervisning, gjennom ro og orden i undervisningssituasjonen, forutsigbarhet i hverdagen og god kommunikasjon mellom lærere og mellom lærer og elev. Skolen har gjennom sin pedagogiske plattform forpliktet seg til å være: skolen som løfter deg. Dette skal vi gjøre gjennom å ha fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen lover videre å motivere og legge til rette for nytenkning og å gi rom for kreativitet gjennom framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Mitt kjennskap til Skien vgs gjennom 4 år har overbevist meg om at for personalet og ledelsen ved skolen er dette ikke bare tomme ord, men at hver og en virkelig har internalisert verdier som: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon og kreativitet i sin gjerning. Dette lover godt! Men de ansatte klarer ikke jobben alene. Vi er avhengig av samspillet med dere elever. Vi ønsker aktive elever som tar ansvar for læringsmiljøet, som evner å tenke kritisk og som bidrar til utvikling av skolen. Dessverre kommer ikke kunnskap intravenøst. Det kreves innsats og tilstedeværelse. Vi tror imidlertid at gjennom felles innsats, fra ansatte så vel som fra dere, vil den enkelte elev få sjansen til å lykkes. Benytt denne sjansen! Dette året kommer jeg som rektor til å bruke mye tid og krefter på Ny Skien videregående skole. Det ble i forrige skoleår besluttet at den nye skolen skal ligge på Prestejordet.. Ny skole vil stå ferdig i 2017/18. Årets elever vil derfor ikke få glede av ny skole, men kan bli berørt av at vi midlertidig skal over i andre lokaler. Elevrådet vil også bli bedt om innspill i denne sammenheng. Dette blir en svært spennende prosess. Jeg ønsker dere alle et lærerikt år og lykke til med arbeidet! Lill Harriet Koi, Rektor 4

5 ELEVRÅDET HAR ORDET Kjære alle sammen, unge og gamle, velkommen til et nytt år på Skien VGS! Vi i elevrådet ønsker at Skien VGS skal være et sted du trives med god faglig standard og at du får den veiledningen du trenger for å velge de riktige fagene. På den måten slipper du å gå noen omveger for å få den kompetansen du trenger for det du ønsker å gjøre videre! Elevrådsstyret er veldig opptatt av at elevene skal være fornøyde med skolemiljøet og det faglige på skolen. Det er ekstremt viktig for oss at alle elever kommer med tilbakemeldinger, forslag og ønsker om forbedringer - det er jo derfor vi har et elevråd! Klassen må velge en pålitelig tillitsvalgt som møter på møter og tar opp sakene fra klassen. Om den tillitsvalgte tar opp dine spørsmål blir det tatt opp på elevrådsmøtet, og elevrådsstyret tar det videre til de som kan gjøre noe med det: ledelsen på skolen, media, kommunen, fylket eller andre! Det blir garantert ett flott år på Skien VGS 2012/2013, og vi i elevrådsstyret gleder oss virkelig til å samarbeide med dere! På vegne av elevrådsstyret Oda Hestvik, Elevrådsleder 5

6 PEDAGOGISK PLATTFORM Felles innsats din sjanse! Skien videregående skole skolen som løfter deg! Verdier: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon, kreativitet, Samfunnet er i stadig raskere utvikling og preget av stadig mer samhandling over landegrensene og økende globalisering. Store endringer og rask teknologisk utvikling stiller oss overfor stadig økende behov for livslang læring og endringskompetanse. Skien videregående skole skal være en skole med fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen skal motivere og legge til rette for nytenkning og gi rom for kreativitet i framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Den skal bidra til å hjelpe den enkelte elev med å sette seg mål for framtiden, yte sitt beste og forberede seg til videre utdanning og yrke i et stadig mer krevende og aktivt samfunn. Elevrollen: o Delta aktivt for å skape et inkluderende læringsmiljø der mangfoldet anerkjennes og respekteres. o Ta ansvar for og muliggjøre egen og andres læring. o Forberede seg på et selvstendig liv i samfunnet. o Arbeide aktivt for å lære å kunne ta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid. o Delta aktivt i læringsarbeidet og utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre. o Delta i beslutninger som gjelder egen læring (planlegging, gjennomføring, vurdering). 6

7 Skolens personale Skolens ledelse Rektor, Lill Harriet Koi Tlf Rektor er skolens øverste administrative og pedagogiske leder. Hun har ansvaret for skolens utadrettede virksomhet, for at skolemyndighetenes vedtak blir satt i verk og for at skolens interesser blir ivaretatt på beste måte. Rektor treffes på sitt kontor; henvend dere til kontorpersonalet for å gjøre avtale. Rektor har kontor både på Brekkeby og på Prestejordet. Studierektor avd. Prestejordet, Torgeir Berstad Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Prestejordet. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Prestejordet. Studierektor avd. Brekkeby, Grethe Kibsgaard Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Brekkeby. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Brekkeby. Driftssjef, Stein Due Tlf Har driftsansvar for hele skolen, gjennomføring av heldagsprøver og eksamen, samt ansvar for vedlikehold og forvaltning av bygg. Han har i tillegg ansvar for bl.a. koordinering av fellesarrangementer o.l. Personalansvar for renhold, vaktmestere og IT. Kontorsjef, Geir Olav Øye Tlf Har ansvar for hele skolens budsjett- og økonomi-funksjon, i tillegg til elevadministrasjon, dokumentasjon og vitnemål. Personalansvar for kontorpersonalet. 7

8 Avdelingsledere Skolen har syv avdelingsledere som leder hver sin avdeling. Avdelingslederne har personalansvar for pedagogisk personale, rådgivere og miljøarbeidere. Bjørn Morten Jensen, Tlf Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi samt voksenopplæring. Kontor på Brekkeby. Kjell Karlsrud, Tlf Avdelingsleder for programområde service og samferdsel. Kontor på Brekkeby. Merethe Myklebust, Tlf Avdelingsleder for programområde språk. Kontor på Brekkeby. Linda Normann, Tlf Avdelingsleder for realfag. Kontor på Prestejordet. Ivar Fiane, Tlf Avdelingsleder for musikk. Kontor på Prestejordet. Anne Herlofsen, Tlf Avdelingsleder for dans, drama og kroppsøving. Kontor på Prestejordet. 8

9 Avdeling for Elevtjenester Avdelingsleder Mob Kontor på Prestejordet og Brekkeby Rådgivere Jan Freddy Gusfre er leder for Elevtjenester og har i samarbeid med rektor og studierektorene det overordnede ansvaret for det pedagogiske støttesystemet ved skolen. Sentrale oppgaver er særinntak, spesialundervisning, administrere Pedagogisk Ressursbase og lede Pedagogisk Stab. Han har videre personalansvar for skolens rådgivere og miljøarbeidere, og ansvaret for organisering av yrkes- og utdanningsveiledning ved skolen, samt sosialpedagogisk arbeid. Leder for Elevtjenester har også det overordnede ansvaret for oppfølging av opplæringen ved sosiale og medisinske institusjoner. I tillegg skal Leder for Elevtjenesten koordinere elevarrangementer og følge opp Elevråd og Russestyret og deltar derfor i Skoleutvalg og Skolemiljøutvalg. Jan Hillerøy Tlf Mob Kontor på Brekkeby. Anne Vatten Tlf Mob Kontor på Brekkeby. Valgerdur Jonsdottir t-fk.no Tlf Mob Kontor på Prestejordet. Wilhelm Brekke Tlf Mob Kontor på Prestejordet. Rådgivernes arbeidsoppgaver er blant annet: Utdannings- og yrkesrådgivning ( 22-3 i Forskrift til Opplæringsloven): Tilby karriereveiledning til elever som ønsker det. Veilede om ulike lærefag. Veilede i forhold til valg av fag og programområder. Informere om studiesteder i Norge og i utlandet. Arrangere besøk på utdanningsmesser. Hjelp til å søke videregående skole, læreplass og høyere utdanning. Sosialpedagogisk rådgivning ( 22-2 i Forskrift til Opplæringsloven): Ta kontakt hvis du opplever vanskeligheter i skolehverdagen. Sosiale og emosjonelle vansker, sykdom, fagvansker eller lignende, som skaper problemer for opplæringen din. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge problemer, omfanget av disse og finne løsninger. Vi kan finne rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Kom innom kontoret eller ta kontakt via e-post eller telefon. 9

10 Miljøarbeidere Jon Fredrik Dewey Mob Annette Larsen Mob Halvard Lykseth Mob Eva B. Stubberød Mob Morten Theie Mob Egzon Kuka Assistent Arbeidsoppgaver/funksjoner: Bistå eleven(e) i forberedelse til opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i gjennomføringen av opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i skolesituasjonen generelt, dvs. i pauser, ved aktiviteter, ekskursjoner, utplassering etc. Hjelpe til med å overbringe viktig informasjon vedrørende elevens opplæring og mellom skole og hjem (foresatte/elev) i tett samarbeid med K-lærer og faglærere. Være delaktig i planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangementer i skolens regi på dag- og kveldstid. Bistå i arbeidet med å fremme og ivareta et godt skole- og klassemiljø. 10

11 Kontor/ekspedisjon Prestejordet: Anne Marie Feldt Elevadministrasjon Tlf Kjersti Rønjom Tlf Anette Vik Bratsberg Tlf Silje Rønjom Steinbakken, lærling Tlf Martine Vegheim, lærling Tlf Brekkeby: Bente Haugseter Tlf Grethe Vale Tlf Ida Victoria Tveit, lærling Tlf På kontoret kan dere få busskort, gjeldsbrev for stipend, skjema til lånekasse og IDkort. Kopieringskort fås hos bibliotekar. 11

12 Vaktmestere Karianne H. Nilsen Tlf Oddbjørn Allmenning Tlf Øivind Skjærum Tlf Atle Siglevik Tlf Vaktmesterne har tilsyn med bygninger og skoleområde og leder miljøtjenesten. Avdeling Prestejordet: Avdeling Brekkeby: Treffes på kontor i skolens trafikkhall og i Treffes på vaktmester- og renholderkontoret i underetasjen i 1982-bygget og verksted utenfor kantina, og ellers på skolens område. ellers rundt på skolens område. Renhold Anne Britt Ekre Anne-Grethe Garnes Jorunn Kåsene, ledende renholder Tlf Sanong S. Schou Martha Margarita L. Brynhildsen Khadra Ali Mahamed Irina Vikeby Esther Brekke Ingebjørg Neset Et godt miljø alles ansvar! Du holder orden vi gjør rent! 12

13 Bibliotek Skolen har bibliotek på begge avdelingene og har bibliotekarer i hel stilling på hvert sted. Brekkeby Margunn Haugland Prestejordet Dag Olsen Tlf Tlf Skolen har ett bibliotek på hver av de to avdelingene. Bibliotekene og Lesesalen (på Prestejordet) er åpen hele dagen fra morgen til skoleslutt. Prestejordet har langdag en dag i uka. I biblioteket kan du låne skjønnlitteratur, fagbøker, filmer og tidsskrifter. Er du glad i dikt kan vi fortelle deg at vi har en hel egen hylle med både eldre og helt moderne lyrikk. Vi kan tilby totalt 9 datamaskiner med internett til bruk for elevene, 5 på Prestejordet og 4 på Brekkeby. Alle må ha passord. Ønsker du å spe på språkkunnskapene dine har vi en masse lettleste småbøker på engelsk, tysk og fransk. Biblioteket kan tilby følgende tjenester: Låne bøker, film og tidsskrifter Lese bøker, tidsskrifter og aviser Bruke leksika, oppslagsverk og ordbøker av alle slag Hjelp til å finne en god bok eller film Hjelp til innhenting av informasjon til skoleoppgaver Søke i våre databaser og på internett Snuse i hyllene og finne artig stoff om mange emner Bruke bibliotekets Stille lesesal Låne spill Her kan du arbeide selvstendig eller i gruppe Her får du undervisning i bruk av biblioteket eller hjelp til å finne brukbart stoff til ditt arbeide Det biblioteket ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek! I biblioteket skal det være arbeidsro også i friminuttene. Alt utlån skal registeres, og alle elevene må skaffe seg skolebevis, da disse skal brukes som lånekort i biblioteket. 13

14 IKT-avdeling Har ansvar for å drifte skolens IKT-systemer, nettverk og internettforbindelse samt stasjonære og bærbare PCer. Clas Barth Systemansvarlig avd. Brekkeby David Ralle Systemansvarlig avd. Prestejordet Kjetil Lunde IKT-lærling Anders Refsdal Olsen IKT-lærling Tlf Tlf Tlf Tlf

15 Lærere: Andersen, Arild ANDA Musikkfag fløyte. Bilsbak, Geir BILG Musikkfag, religion. Birmanis, Roman BIRR Dramafag. Andersen, Inger Liv ANDI Engelsk, norsk. Bjørnå, Astri BJØA Engelsk, religion. Andersen, Laila S. ANDL Musikkfag horn. Andersen, Torfinn ANDT Norsk, biologi, naturfag. Andresen, Jannicke von Essen EGGJ Dansefag, norsk. Berg, Per BERP IKT-servicefag. Bergsland, Anette Oterholt BERA Norsk, historie. Brekke, Wilhelm BREW Religion, samfunnsfag. Rådgiver. Brustad, Ingrid BRIN Historie, norsk, engelsk. Bruun, Anne Cathrine BRUA Service og samferdsel, engelsk. Bugge, Helge BUGH Norsk, historie og filosofi. Danielsen, Guri DANG Reiseliv, Service og samferdsel. 15

16 Dewey, Jon DEWJ Kroppsøving, miljøarbeider. Dåsnes, Ragnhild Vaa DÅSR Historie, engelsk, samfunnsfag. Eie, Eli EIEE Salg og sikkerhet, planlegging, markedsføring. Eide, Tone EIDT Matematikk, rettslære. Endresen, Mads ENDM Norsk, geografi, historie. Fossmo, Yvonne FOSY Historie, kultur og kommunikasjon. Galåen, Mona KUHM Matematikk, naturfag, fysikk,tof. Gullichsen, Karin W. GULK Norsk, historie. Gundersen, Espen Gjeldstad GUNE Musikkfag piano. Gursli, Jens GURJ Service og samferdsel. Finholt, Camilla FINC Naturfag, kjemi, biologi. Grana, Kari Faglærer Tyrili Sør Fillan, Inger Benedikte FILI Dansefag. Grong, Åsgeir GROÅ Musikkfag trombone. Flaaten, Audun FLAA Norsk, engelsk, religion. Hansen, Finn-Arne Dahl HANF Musikkfag trompet. 16

17 Hansen, Thor Inge HATH Fysikk, matematikk, naturfag. Haugaard, Hege HAHE Norsk, psykologi. Hegland, Roger HEGR Sosialkunnskap, historie, sosiologi. Hegna, Jan Tore HEGJ Markedsføring og ledelse, Service og samferdsel. Herlofsen, Anne HERA Dramafag. Hillerøy, Jan HILJ Markedsføring, engelsk. Rådgiver. Hoff, Carina HOFC Matematikk, naturfag. Holmen, Anita HOLA Norsk. Holmberg Frode HOLF Matematikk, IKT, historie. Holmene, Pernille Renate HOLP Dramafag. Holmern, Kari HOLK Naturfag, matematikk. Hulløen, Trond HULT Matematikk, IKT, ToF. Huseby, Eli HUSE Norsk, engelsk, psykologi. Hvaring, Sylvia HVAS Kjemi, matematikk. Høyer, Kåre HOYK Naturfag, geografi, biologi, geofag. Høyer, Taran HØYT Naturfag, kjemi. 17

18 Jagels, Hans Otto JAGH Matematikk, kroppsøving. Jeffs, Roger JEFR Musikkfag piano. Kjellsen, Ragnhild Strømfjord KJER Musikkfag sang. Kjølseth, Hilde KJOH Transport og logistikk. Jensen, Bjørn Morten JENB Entreprenørskap. Jonsdottir, Valgerdur JONV Rådgiver. Klakegg, Gudrun Lintrup KLAG Musikkfag piano. Klakegg, Rune KLAR Musikkfag piano. Jonstang, Camilla JONC Musikkfag sang. Karlsrud, Kjell KARK Service og samferdsel, Transport og logistikk. Ketzler, Birgit KETB Tysk. Kjellsen, Gunnar KJEG Service og samferdsel. Klungset, Jens KLUJ Historie, samfunnsøkonomi, politikk. Klykken, Anne Gravir, KLYA Musikkfag sang. Kristoffersen, Siren Aarhus KRIS Dramafag, engelsk. Kvamsdal, Martin KVAM Norsk, historie, samfunnsfag. 18

19 Kvilhaug, Leiv Inge KVIL Musikkfag gitar. Kaasene, Anne Marie KAAA Norsk, engelsk. Lunde, Hege Lunde LUHE Service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet. Løberg, Dag LØBD Tysk. Leirvåg, Unn LEIU Norsk, politikk. Lid, Trine Haugaard LIDT Historie, geografi,samfunnsfag. Lie, Gøril Melhus LIEG Naturfag, biologi, geografi. Lien, Hans Børge P LIEH Service og samferdsel, reiseliv. Line, Kristin LIKR Engelsk, samfunnsfag, sosiologi. Lund, Karen Elise LUKA Norsk, engelsk. Meyer, Mari MEYM Matematikk, naturfag, økonomistyring. Nat, Jachinta van der NATJ Musikkfag piano. Nielsen, Live Landfald NIEL Norsk, psykologi. Nordskog, Ivar Angell NOIV Engelsk, samfunnsfag, sosiologi. Næs, Erik NÆSE Matematikk, geografi, samfunnsfag, religion, geofag. Olsen, Else Kaasa OLSE Service og samferdsel, Transport og logistikk. 19

20 Oplenskedal, Tove Karsten OPLT Norsk, tysk, matematikk. Ottesen, Per Harald OTTP Musikkfag bass. Ruud, Catharina RUUC Engelsk. Røseth, Åse ROSA Dansefag. Paulsen, Bjarne PAUB Naturfag, matematikk. Røsholt, Helene RØSH Rettslære. Pinnestad, Berit PINB Engelsk, fransk, tysk. Raastad, Godelieve RAAL Kroppsøving, fransk. Refsdal, Astrid REFA Service og samferdsel. Riesner, Constanze RIEC Tysk, engelsk. Sagafos, Knut SAGK Musikkfag, religion, matematikk. Samdal, Tord SAMT Engelsk, IKT. Rosland, Jon Øystein ROSJ Musikkfag sax. Semb, Marte Syverud SEMM Spansk, historie. Rosland, Line ROSL Musikkfag klarinett. Serkeland, Morten SERM Engelsk. 20

21 Sethre, Jarle SETJ Historie, sosiologi, historie og filosofi. Sigernes, Gry SIGG Kroppsøving. Siksjø Toril SIKT Musikkfag piano. Solberg, Sissel SOLS Naturfag, biologi, kjemi, geografi. Solvang, Bente Holt SOLB Norsk, samfunnsfag, kultur og kommunikasjon. Stordalen, Sondre STOS Musikkfag gitar. Sjøstrøm, Stig SJØS Musikkfag slagverk. Strand, Ingrid STRI Service og samferdsel. Skaadel, Inger Johanne SKAI IKT-servicefag. Skalde, Kate Oddlin SKAK Norsk. Skredsvig, Nana SKRN Norsk. Stuvøy, Anne STUA Kroppsøving, norsk. Svendsen, Pål Erik SVEP Matematikk, samfunnsøkonomi, økonomi og ledelse. Sørensen, Kristin Juvet SORK Service og samferdsel. Slaatbraaten, Tove STOV Musikkfag piano. Tangen, Vibeke Holm TANV Matematikk, naturfag, ToF. 21

22 Tsaedu, Samuel B. TSAS IKT-servicefag, matematikk, Salg, service og sikkerhet. Tveter, Pål TVEP Rettslære, Service og samferdsel, Transport og logistikk. Tørdal, Peder TØRP Kroppsøving. Viumdal, Kristin VIUK Samfunnsfag, matematikk, religion. Warholm, Ingerlise WARI Norsk, historie, historie og filosofi. Wiersdalen, Eva Karin WIEE Matematikk, naturfag. Ullmann, Kari ULLK Norsk, sosialkunnskap. Øverbø, Harald ØVEH Norsk, engelsk, samfunnsfag. Ultvedt, Jon ULTJ Spansk, religion. Aadna, Nina Bell Rui AADN Norsk, engelsk, fransk. Vangen Anders VANA Musikkfag - sang. Aamodt, Bente AAMB Norsk, tysk, fransk. Vatten, Anne VATA IKT-servicefag. Rådgiver. Aasen, Wenche AASW Matematikk, geografi, naturfag. Vigeland, Trond VIGT Service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet. 22

23 Klasser og klasserom Kontaktlærerne har ansvar for oppfølging av sine grupper på ca 15 elever hver i VG1- og VG2-klasser, og 30 elever i VG3. De tar seg blant annet av oppgaver som læringsmiljøtiltak, oppfølging av den enkelte elev, kontakt med foresatte, kontakt med faglærere, koordinerer vurdering, følger opp fravær, behandler permisjonssøknader m.m. En kontaktlærer er bindeleddet mellom elevene og skolens ledelse. Klasser, rom og K-lærer KIBG Klasse: K-lærer Rom: Klasse: K-lærer Rom: 1MDA MU BILG 002 2MDA MU ROSL 805 1MDB DD EGGJ/HOLP 100/105 2MDB DD BIRR/ROSA 206 1STA ST HØYT/DÅSR B24 2SAA SSS BRUA B01 1STB ST HULT/SAMT B13 2SAB SSS VIGT B02 1STC ST FINC/LIKR B14 2SAC IKT SKAI B53/B55 1STD ST MEYM/NOIV B15 2SAD IKT BEPE B52 1STE ST SP1 OVEH/SERM B16 2SAE TRA KJOH B10 1STF 1STG ST Forsker ST TY2 JAGH/LIDT B18 2SAF TRA KARK B11 PAUB/VIUK B23 2SAG RLV DANG B12 1STH ST LUKA/BERA B27 3STA ST WARI 308 B28 3STB ST SKRN 307 1SAA SA OLSE B46 3STC ST KLUJ 306 1SAB SA STRI B41 3STD ST NIEL 305 1SAC SA GURJ B42 3STE ST ENDM 304 1SAD SA REFA B43 3STF ST FLAA 303 1SAE SA LUHE B47/ 3STG ST LEIU 302 B54 2STA BI/KJ ANDT 406 3STH ST NÆSE 301 2STB MR/FY SOLB 105 2STC MR/FY KAAA 103 3MDA MU SIKT 208 2STD MS/BI GULK 202 3MDB DD KRIS/FILI 201 2STE PSY/S OS HEGR 102 2STF RL/ML EIDT 100 3AFP PB SETJ B25 2STG SKAK 106 3AFQ PB FALA B26 SOS/H F 2STH IE/KK FOSY 205 B17 2STI RL/IE HOLA 207 3VOE VO dag ULLK B29 3VOK VO kveld LINJ B29 IT-helpdesk

24 Utlån av skolebøker Her følger informasjon om utlån av skolebøker for skoleåret ved Skien videregående skole. Telemark fylkeskommune har ansvar for at elevene får nødvendige digitale og trykte læremidler. Hva som er nødvendig definerer de til enhver tid gjeldende læreplaner og fylkeskommunen i samarbeid med skolene. Skolen får overført en sum pr. elev til dette og må holde seg innenfor dette beløpet. Denne informasjonen dreier seg om trykte læremidler. Rektor Skolen sørger for lærebøker i alle klasser og trinn. Lærebøkene lånes ut og det er ikke anledning til å notere, understreke eller på andre måter bruke boka slik at den forringes hver lærebok skal brukes i minst 3 år. Tapte, ødelagte eller bøker som er skrevet i må erstattes av den enkelte. Bøkene lånes ut i løpet av den første skoleuka. Se egen plan for når og hvor elevene skal låne bøker. Boklister er å finne på skolens hjemmeside, Fronter og i dette heftet. Bøkene leveres inn på slutten av skoleåret etter oppsatt plan, på samme sted der man låner bøkene. Bøkene vil bli sjekket. Dersom du bytter programfag i skoleåret, kan det være vanskelig å skaffe bøker og det kan ta tid. 24

25 Bokliste Vg1 ISBN-nummer Tittel Fellesfag ST og MD Engelsk Engelsk Geografi Terra Nova Kroppsøving Kroppsøving Naturfag Nexus Naturfag 5 Naturfag Kosmos SF Norsk Bokmålsordliste Norsk Grammatikknøkkel Norsk Nynorsk ordliste Norsk Spenn Samfunnsfag Standpunkt Matematikk - enten 1T eller 1P Matematikk 1T Sinus 1T Matematikk 1P Sinus 1P Programfag MD MD Dans + Drama Scenetreff, MDD Vg1 MD Dans Dans, estetikk og samfunn MD Dans Dansekomposisjon MD Drama Teaterensemble MD Drama Bevegelse, vg1 Scenetreff MD Drama Utstråling og stemmens makt MD Drama Teater i perspektiv (1+2) MD Drama Teaterproduksjon (1+2+fordypning) MD Drama Drama og Samfunn MD Musikk Aktiv musikklære MD Musikk Verden i sang MD Musikk Sang for alle MD Musikk, dans og drama Kompendium MD Musikk, dans og drama Notater og litteratur Fremmedspråk Fransk Contact - Nouvelle edition Fransk Contours - Nouvelle edition Fransk Comme Ca Spansk I - 1. år Vidas 1 Spansk II - 1. år Vamos 1 Tysk Immer Besser Tysk Lieber Deutsch 1 Tysk Ankunft 1 25

26 Vg1 SA - alle fag er felles Engelsk for yrkesfag Tracks 1 Matematikk for Sinus 1SS yrkesfag Naturfag for yrkesfag Kosmos YF - tema bærekraftig utvikling Naturfag for yrkesfag Kosmos YF - tema ernæring og helse Naturfag for yrkesfag Kosmos YF Naturfag for yrkesfag Kosmos YF Norsk for yrkesfag Signatur 1 SA Programfag Temabok - Service og samferdsel vg1 SA Programfag Temaoppgaver SA Programfag Arbeids- og ressursbok SA Programfag IT-Guiden for MS Office 2003 Økonomi og styring Økonomistyring Vg2 ISBN-nummer Tittel Fellesfag ST og MD Historie Historie Vg2 Kroppsøving Kroppsøving Norsk Nye vegar til nynorsk Norsk Spenn for vg2 Norsk Spenn for vg2 Samfunnsfag Standpunkt Matematikk fellesfag - hvis ikke S1 eller R1 er valgt Matematikk 2P Sinus 2P Fremmedspråk - tre mulige språk, to varianter av hvert Fransk 1 - Ny utgave Contact - Nouvelle edition Fransk 2 - Ny utgave Contours - Nouvelle edition Fransk Comme Ca Spansk I - 2. år Vidas 2 vg2 Spansk I - 2. år Vidas 2 vg2 Spansk II - 2. år Vamos 2 vg2 Spansk II - 2. år Vamos 2 vg2 Tysk Immer Besser Tysk Lieber Deutsch 2 Tysk Ankunft 2 - Textbuch Tysk Ankunft 2 - Arbeitsbuch Programfag ST - alle skal ha 3 eller 4 fag Biologi Bi1 Biologi Bi1 Engelsk Internasjonal Global Paths Fysikk ERGO Fysikk 1 Fysikk ERGO Fysikk 1 26

27 Fysikk Tabeller og formler i fysikk NY VERSJON Geofag 1 og X Terra Mater Geografi Terra Nova Historie og filosofi Historie og filosofi 1 IT IT1 Basisbok IT Snarveien til Access 2003 IT Snarveien til DreamWeaver CS3 IT Snarveien til Flash CS3 Pro IT Snarveien til Photoshop CS2 Kjemi Tabeller og formler i kjemi Kjemi Kjemien stemmer 1 Kjemi Kjemien stemmer 1 Kommunikasjon og Kaniaw kultur Kommunikasjon og The Kite Runner kultur Kommunikasjon og The Secret Life of Bees kultur Markedsføring og Visjon 1 ledelse Matematikk R CoSinus R1 Matematikk R Sinus R1 Matematikk S Sinus S1 Mediefag Mediemøter Næringslivsøkonomi Økonomistyring 1 Næringslivsøkonomi Næringslivsøkonomi 2 2 Rettslære Norges lover Rettslære Juss 1 Rettslære Norges lover Samfunnsgeografi Samfunnsgeografi Samfunnsøkonomi Pareto 1 Sosiologi og Individ, kultur og samfunn sosialantropologi Teknologi og forskningslære Innføring i vitenskapsteori Programfag MD MD Dans Dansens historie bind 1 MD Dans Dansens teori MD Dans Europeisk dansehistorie MD Dans Scenisk dans 1 MD Dans Dans, estetikk og samfunn MD Dans Dansekomposisjon MD Drama Alene med publikum MD Drama Teater i perspektiv (1+2) MD Drama Teaterensamble MD Drama Teaterproduksjon (1+2+fordypning) MD Drama Teater og bevegelse MD Drama Drama og Samfunn MD Musikkorientering Ekko 1 27

28 MD Musikk IKS Sang for alle Fellesfag SA Engelsk for yrkesfag Tracks 2 Norsk for yrkesfag Signatur 2 Programfag SA SA IKT-servicefag Windows server 2008 SA Reiseliv Etablering og drift SA Reiseliv Salg og markedsføring SA Reiseliv Vertskapsrollen SA Salg service og Markedsføring og salg sikkerhet SA Salg service og Sikkerhet sikkerhet SA Salg service og Økonomi og administrasjon sikkerhet SA Spansk Caminando 1 SA Transport og Godstransport logistikk SA Transport og Lager og terminaldrift logistikk SA Transport og logistikk Persontransport og passasjerterminaler SA Transport og Samferdsel logistikk SA Transport og logistikk Tema Transport og logistikk Vg3 ISBNnummer Tittel Fellesfag ST og MD Historie Historie vg3, fra 1700 til i dag Norsk Spenn - for vg3 Religion Tro og tanke Noen elever i Vg3 ST/MD har ikke hatt språk på ungdomsskolen og skal ha språk alle tre årene på vgs. Programfag ST Biologi Bi2 Biologi Bi2 Engelsk - Internasjonal Global Paths 1 Engelsk - påbygg Engelsk - påbygg Engelsk Societies in focus samfunnsfaglig Engelskspr. litt. og kult Impressions Fysikk ERGO Fysikk 2 Geofag Terra Nostra Historie og filosofi Historie og filosofi 2 Informasjonsteknologi IT2 Programmering i Actionscript 5.0, Flash CS5 Professional Kjemi Kjemien stemmer 2 Kjemi Kjemien stemmer 2 28

29 Kultur og komm Møter mellom mennesker Kultur og komm Veien til interkulturell kompetanse Markedsføring og Markedsføring og ledelse 2 ledelse Matematikk 2R CoSinus R2 Matematikk 2R Sinus R2 Matematikk S Sinus S2 Medie- og Mediemøter 2 informasjonskunnskap Politikk og Fokus menneskeretter Psykologi Psykologi 2 Rettslære Juss 2 Samfunnsøkonomi Pareto 2 - Samfunnsøk. 2 vg3 Sosialkunnskap Sosialkunnskap Teknologi og forskningslære Forskningsmetodikkens grunnlag Teknologi og Fysikkens historie forskningslære 2 Økonomi og ledelse Økonomi og ledelse Programfag MD MD Dans Dansens historie, bind 2 MD Dans Scenisk dans 1 MD Drama Lære, skape, leve MD Drama Teaterproduksjon II MD Musikk IoL Med takt og tone 1 - ensembleledelse MD Musikk fordypning Satslære MD Musikkorientering Ekko 2 Påbygg Historie påbygging Historie vg3 påbygging Kroppsøving Kroppsøving Matematikk påbygging Sinus påbyggingsboka P Naturfag påbygging Nexus Naturfag 5 Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging - bokmål/nynorsk Voksenopplæring Matematikk VO Sinus 1P Matematikk VO Sinus 2P Naturfag VO Kosmos SF Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging Norsk for VO og påb Signatur 3 norsk påbygging - bokmål/nynorsk Samfunnsfag VO Standpunkt Historie VO Historie vg3 påbygging 29

30 SKOLEHELSETJENESTEN Du kan ta kontakt med oss når du: - Trenger en voksen å prate med. - Trenger veiledning om prevensjon, angrepille, graviditet eller kjønnssykdommer. - Ønsker testing av klamydia. - Trenger resept på ulike prevensjonsmidler. - Opplever problemer med venner eller hjemme. - Er ensom eller lei deg. - Trenger psykolog eller lege. - Vil snakke om andre ting. Helsesøster Prestejordet Rita Strandskog Helsesøsters kontor finner du i rom 001B i underetasje A-blokk. Rita har kontortid på skolen: Tirsdager kl. 09:00 15:00 Fredager kl. 09:00 14:00 Helsesøster Brekkeby Linda Follaug Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Linda har kontortid på skolen: Torsdager kl. 09:00 14:00. Du kan også treffe henne på Helsestasjon for ungdom (HFU): Tirsdager kl. 09:00 14:00. HFU finner du i Kverndalsgata 10, ikke langt fra avd. Brekkeby. HFU er i tillegg bemannet med psykolog- og legetjeneste. Åpningstider Helsestasjon for Ungdom HFU: Mandag Onsdag Torsdag Det er legetjeneste hver mandag kveld. Telefon HFU: / Telefax HFU: Tilbudet er gratis. Vi har ingen timebestilling. 30

31 Elevråd og utvalg Elevråd Elevrådet består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet tillitselever velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året. Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret. Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret. Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Leder for Elevtjenester er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret. Elevrådskontoret finner du i kjelleren mellom kantina og styrkerommet på Prestejordet. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret. Skoleutvalg Ved videregående skoler skal det være et Skoleutvalg med representanter fra de tilsatte, fylkeskommunen og representanter valgt av Elevrådet. Fylkestinget i Telemark har bestemt at skoleutvalget skal ha 7 representanter. Ved Skien vgs består Skoleutvalget 2012 av to representanter fra de tilsatte (Jens Klungseth og Jarle Sethre), to representanter valgt av Elevrådet (leder Oda Hestvik og nestleder Julie Olsen) og tre representanter fra ledelsen (Lill Harriet Koi, Torgeir Berstad og Jan Freddy Gusfre). Skoleutvalget erstatter driftsrådet ved de videregående skolene og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skoleutvalget har normalt 2-3 møter per halvår. Skolemiljøutvalg Fylkestinget har videre bestemt at Skoleutvalget også skal være Skolemiljøutvalg ved skolen. I Skolemiljøutvalget skal elevenes representanter være i flertall. I Skolemiljøutvalget 2012 er elevene derfor representert med ytterligere 4 representanter (Edda Bratsberg, Truls Valen, Njård Skinndalen, Sarah Johannesen, Åste Hagerup (vara), Amjed Taher (vara) og Anna Stensrud (vara)) i tillegg til de to som sitter i Skoleutvalget. Tillitseleven Hver høst velger basisgruppa (klassen) en tillitselev og en varatillitselev. I vedtekter for Elevrådet ved Skien videregående skole leser vi i avsnitt 8 som omhandler den tillitsvalgte: 8.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjon mellom Elevrådet og klassen, og ta opp saker i Elevrådet fra klassen. 8.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådsstyret etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt eller vararepresentant er for lavt. 31

32 8.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en ny tillitsvalgt, må klassen gi skriftlig beskjed til elevrådsstyret og skolens ledelse. Den tillitsvalgte er basisgruppas (klassens) talerør og representant overfor lærerne og skolens ledelse. Det er derfor viktig at klassen velger egnede tillitselever. Før valg av tillitselev må man derfor bruke noe tid på å diskutere tillitselevens rolle, egenskaper en tillitsvalgt bør ha og hvilke saker tillitseleven kan arbeide med. Aktuelle problemstillinger å diskutere i forkant av valg: Tillitseleven som klassens representant i planleggingen av undervisningen. Tillitseleven som klassens representant i elevrådet. Tillitseleven som klassens representant i konfliktsaker. Tillitseleven som leder av klassens allmøte (Klassens time). En nærmere presisering av tillitselevens oppgaver: Lede klassens allmøte (Klassens time) Bringe saker inn for Elevrådet på vegne av basisgruppa (klassen). Delta i klasseteamet. Delta i Elevrådet. Informere om: saker som tas opp i Elevrådet saksliste og referat saker som kommer i posthylla Aktivt arbeide for et godt klasse- og læringsmiljø i samarbeid med klassen og lærerne. Sette opp liste over ordenselever i samarbeid med kontaktlærerne. Følge opp at ordenselevene de gjør jobben. Delta i komiteer som Elevrådet oppretter. Stille som kandidat til elevrådsstyret. Konfliktløsning På enhver arbeidsplass, også på en skole, vil det kunne oppstå konflikter av ulike slag. Det kan være elever som ikke trives i klassemiljøet, problemer mellom klassen og enkelte lærere osv. Da er det viktig å ta initiativ til at problemene løses så fort som mulig. Husk at en konflikt har minst to parter, og at elevene har et medansvar for at de konflikter som oppstår, blir løst. En konflikt behøver nødvendigvis ikke å være noe negativt. Det kan også være et viktig utgangspunkt for å oppnå mer åpenhet. I mange tilfeller er spenninger nødvendig for vekst og utvikling, og det kan føre til bedre samarbeid enn tidligere. Det er lærerens oppgave som leder for klassens arbeidsfellesskap å se til at problemer og konflikter blir løst. Hvis dere ikke kan løse problemene sammen med læreren, kan du som tillitselev gå videre med saken. 32

33 Elevrådsstyret høsten 2012 Verv: Navn: Klasse: E-post: Tlf: Leder Oda Hestvik 3MDB Nestleder Julie Olsen 2MDA Kasserer Truls Valen 2STJ Sekretær Edda Bratsberg 3STF Styremedlem Njård Skinndalen 2STC Styremedlem Sarah Johannesen 3STG Styremedlem Åste Hagerup 3STH Styremedlem Amjed Taher 2STJ Styremedlem Anna Stensrud 2MDB

34 Tilrettelagt eksamen Dersom du bruker datamaskin under skriftlig eksamen må du selv sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap i bruk av verktøyet. Hvis sykdom eller andre grunner gjør at du trenger spesielt tilrettelagt eksamen, må du selv ta kontakt med kontaktlæreren om dette. Eget søknadsskjema må fylles ut hvert år. Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober Det er viktig at det skjer tidlig i skoleåret. Særlig gjelder dette elever som får innvilget rett til å bruke tekstbehandlingsutstyr (de som har lese- eller skrivevansker). Synshemmede kan få oppgaver med stor skrift, men de må bestilles i god tid. For fremmedspråklige finnes det egne regler. Snakk med kontaktlæreren din. Rådgiverne vil også kunne hjelpe deg. I de fleste tilfellene vil det kreves legeattest fra lege eller annen sakkyndig (nær familie er inhabil i slike tilfeller). Utsatt, ny og særskilt eksamen Hvis du er syk når du skal opp til eksamen, får du utsatt prøve. I norsk hovedmål holdes utsatt prøve i juni. Andre utsatte, sentralgitte prøver arrangeres i desember. M.h.t. utsatt muntlig prøve blir faget trukket ut på nytt, og prøven holdes på høsten. Hvis du får karakteren 1 til eksamen kan du melde deg til ny prøve. Hvis du får 1 i standpunktkarakter i fag, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget, kan du melde deg til særskilt prøve. Ny og særskilt prøve blir holdt i november / desember. Du må selv melde deg til nye prøver innen 10. september. Dersom du ikke får standpunktkarakter i et fag, må du melde deg opp som privatist. Fravær på eksamen Ved sykdom som gjør at man ikke kan møte opp eller må avbryte eksamen må eleven gi beskjed til skolen og skaffe legeattest. Gir rett til ny eksamen. Norsk eksamen (ikke sidemål) kan tas i juni, mens studieretningsfagene er ca. 1.desember. Fravær uten gyldig grunn gir ikke rett til ny eksamen. Privatisteksamener Eksamen for privatister avvikles i utgangspunkt to ganger årlig høst/vår. Oppdatert informasjon finner du på Privatister må selv sørge for å melde seg opp. NB! Elever kan også gå opp til eksamen som privatister mens de er elever ved skolen. Nærmere regler gjelder, spør studierektor eller rådgiver. Vær oppmerksom på at til vårens eksamen kan eleveksamen og privatisteksamen komme på samme dato. Klage på karakterer Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer hvis du mener det er gjort feil. Klage på standpunktkarakterer gjelder kun formelle saksbehandlingsfeil (ikke dårlig karakter), og må begrunnes. Klage på standpunktkarakter leveres skriftlig til rektor innen 10 dager fra det tidspunkt du får vite standpunktkarakterene. Eksamensresultatet blir lagt ut på Fronter på en gitt dato. Fra denne datoen begynner 10 dagers klagefrist å løpe. Kortere klagefrist ved hurtigklaging. Det er elevens ansvar å gjøre seg kjent med eksamensresultatet fra den dagen eksamenskarakterene blir offentliggjort/ lagt ut på Fronter/ hengt opp på skolen. Eget skjema må fylles ut. Klageretten gjelder også vedtak om at det ikke settes standpunktkarakter bl.a. på grunn av for stort fravær. Før du klager bør du samrå deg med faglæreren. Vær 34

35 oppmerksom på at en klage på eksamenskarakteren kan føre til at karakteren blir satt ned. Resultatet av en klagesensur er endelig. Hjelpetiltak ved sykdom m.m. Det er svært viktig at elever som lider av sykdommer - som f. eks astma, epilepsi, diabetes, allergier - eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir beskjed om dette til rådgiver eller kontaktlærer. Skolen trenger slike opplysninger fordi vi ønsker å legge forholdene til rette for den enkelte elev. Det finnes muligheter for støtteundervisning samt særordninger ved eksamen som f.eks. lengre tid, andre eksamensformer o.l. Det må i slike tilfeller alltid legges frem legeattest. Elever som mener å ha lese- eller skrivevansker, må også kontakte rådgiver. Det kan her gis muligheter for støtte og forlenget tid til heldagsprøver og eksamen. Spesiell tilrettelegging Noen elever søker hos oss med dokumentasjon på at de trenger særskilt tilrettelegging, eller vi oppdager slike behov hos elever underveis. I begge disse tilfellene er dette en sak for Pedagogisk Ressursbase (PRB). Den består av lærere som dekker et bredt spekter av fag og tilbyr støtte over kortere eller lengre tid når det er påvist behov hos enkeltelever. Behov meldes via kontaktlærer til Leder for Elevtjenester (Jan Freddy Gusfre), som også er leder for PRB, eller til en av rådgiverne. Forutsetningen for å få støtte er alltid at eleven har normalt frammøte til de ordinære timene i faget, med mindre det foreligger langvarig sjukdom. Elevenes utgifter I løpet av et skoleår vil elevene få en del utgifter. Skolen forsøker å gjøre disse så små som mulig, men mye avhenger av hvilke aktiviteter klassene og gruppene legger opp til selv. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over noen utgifter som kan komme på. Det er viktig at hver elev selv setter opp et budsjett med tanke på å kunne betale utgifter i løpet av skoleåret. Bokskap: Skolebøker: Noter/manus/ instrumenter: Arbeidsmateriell: Kopieringsutgifter: Elever kan leie bokskap for kr.100,-/150,- og betaler kr. 300,- i depositum. Elever som har utlevert PC fra skolen er forpliktet til å leie skap. Elevene får låne bøker av skolen. Dersom elevene mister eller ødelegger bøker, må disse erstattes. For musikkelevene vil det påløpe utgifter til noter, og for dramaelever utgifter til manus. Musikkelevene må selv holde seg med instrument. Utgifter for å se forestillinger og konserter må også påregnes. Elevene må selv holde seg med arbeidsmateriell som papir, permer, penner, gymtøy, samt treningstøy for dans- dramaelever. Av og til brukes kopier som supplement til eller erstatning for lærebøkene. Skolen tar ikke inn noen generell kopieringsavgift, men elevene må dekke de konkrete utgiftene til det de får utlevert. Se priser på kontoret. Kopieringskort (20 kopier) á 20,- kan kjøpes på biblioteket. Vitnemål: Duplikat av et vitnemål koster kr. 150,- Dersom du trenger å få oversatt et vitnemål eller en karakterutskrift til f.eks. engelsk koster dette kr. 250,-. 35

36 DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS: De som bor mer enn 6 km. fra skolen får gratis skoleskyss. Busskortet skal vises til sjåføren hver tur. Ved kveldsarrangementer kan man normalt få utvidet busskort, men dette må ordnes i god tid med kontoret. Transport til helgearrangementer må elevene normalt dekke selv. Elever som ikke har krav på skyss kan kjøpe ungdomskort, se priser på VITNEMÅL: Vitnemålene blir sendt hjem til alle avgangselever i løpet av uke 26. Det blir lagt ved 1- en - stk. kopi av vitnemålet stemplet Rett kopi. DELKURSELEV: De som er tatt inn som helkurselever, dvs. elever som får min. 90/105 uketimer i løpet av tre år, har ikke adgang til å bli delkurselever. I så fall sier de fra seg plassen som helkurselev og må søke nytt inntak som delkurselev. Elever som på grunn av sykdom, psykiske problemer eller sosiale problemer har vanskeligheter med å følge hele undervisningen, kan likevel søke om å få bli delkurselev. I slike tilfeller må elevene ta kontakt med rådgiver så snart problemene oppstår. FAGBYTTE: Normalt skal en elev gjennomføre skoleåret med de fagene som han/hun har fått når skolen begynner om høsten. Noen av disse fagene har eleven valgt selv. Nye elever kan hvis det er sterke grunner for det, be om å få bytte studieretningsfag og valgfag i løpet av de første par ukene om høsten. De må i så fall ta kontakt med rådgivere, eventuelt studierektor. Elever som på grunn av fysisk sykdom, psykiske problemer eller sosiale problemer ikke greier å følge opp de fagene de har fått, må kontakte rådgiver. I slike tilfeller kan det bli snakk om fagbytte også senere på høsten (se også Delkurselev). HUSKONSERTER: Ca. en gang pr. mnd. holdes det huskonsert, som oftest i Kammersalen eller i Blackbox A i E-blokk (MD-bygget) på Prestejordet. Konsertene annonseres med oppslag, og er åpen for alle skolens elever. HYBELBOERE: Elever som bor på hybel i Skien må gi både hybeladresse (og telefon) og hjemmeadresse til kontoret. LÆRERFRAVÆR: Ikke planlagt lærerfravær varsles normalt med muntlig beskjed og/eller på Fronter. Dersom en lærer ikke kommer til en time, og klassen ikke har fått noen beskjed, må klassens tillitsvalgte eller en annen gå til kontoret og melde fra etter 5. min. Klassen starter å arbeide med lærestoffet, hvis man har noe, mens de venter på beskjed. MIDTTIMEROM/KLASSEROM: Alle klasser har et midttimerom. Dette er klassens spiserom, og klassen har ansvar for å holde dette ryddig og ordentlig. Se romoversikt. 36

37 SKOLEBEVIS: Dette er et plastkort på størrelse med et bankkort. Skolebevisene blir gitt ut klassevis etter elevfotografering et par uker etter skolestart. Det er kun nye elever som får nytt skolebevis. Skolebevis fra forrige skoleår må fornyes på kontoret. Du må ha minst 8 timer per uke som elev på skolen for å få beviset. Skolebeviset brukes også som lånekort på skolebiblioteket. Skolebeviset gjelder ikke som postlegitimasjon.. STUDIETIMER: Disse timene kan elevene bruke til selvstendig arbeid. Studietimene kan også brukes til samtaler med rådgiverne, lærerne eller skolens ledelse. Noen ganger vil hele klassen bli samlet til orienteringer av forskjellige slag i studietimene. Torsdager 5. time er felles studietime for alle elevene, og kan brukes til fellesarrangementer for elevene og til elevrådsmøter. STUDIEDAGER Hensikten med studiedagsordningen er å muliggjøre studier og arbeidsformer som ellers ville være vanskelige å gjennomføre innenfor rammen av den ordinære timeplanen, f.eks prosjektarbeid, feltarbeid etc. Studiedag innvilges av K-lærer. Behov for studiedag må først drøftes med faglærer og søknaden må være levert K-lærer senest midttimen, 3 dager før studiedag skal tas ut. Eleven har selv ansvar for å ta igjen det som ble gjennomgått i timene, og gjøre lekser som ble gitt. TYVERI /TAP Penger og verdisaker må ikke ligge i gymnastikkgarderobene, i tøy som henger på gangen eller i ransler som ikke er under oppsyn. Det hender det er tyveri her. Det er også stjålet instrumenter fra E-blokk og flere mopeder og deler av mopeder fra sykkelstallen. Skolen står ikke ansvarlig. Dersom du har mistet noe, eller blitt frastjålet noe, henvend deg til vaktmester, driftssjef eller kontoret. INTERN TV Viktig informasjon som gjelder mange elever blir lagt ut på skolens intern TV. Her finner du opplysninger om heldagsprøver, eksamen, temadager o.l. CLASSFRONTER Skolen har valgt å bruke Classfronter som pedagogisk verktøy. Dette er et PC/Internett-basert system for informasjon og kommunikasjon mellom lærere, mellom lærere og elever, og mellom elever. Viktig informasjon fra skolen til elevgrupper blir også lagt ut på Classfronter. Her finner du også ukeplanleggeren hvor alt av ukeplaner og lekser legges inn. Ha som vane å lese nyheter i Classfronter daglig. BOKSKAP / OPPBEVARINGSSKAP Elever kan leie elevskap hos vaktmester. Leiepris er kr.100,- per år. Store skap leies for kr.150,-, dette er hovedsakelig skap for mulighet til oppbevaring av instrumenter. I tillegg til leieprisen kommer et depositum på kr.300,-. Elever som låner PC av skolen må leie skap. 37

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1 Fag Vg1 ISBNnummer Tittel Fellesfag ST og MD Engelsk 9788204116970 @cross Engelsk 9788204116987 @cross Geografi 9788203337727 Terra Nova Geografi - nynorsk 9788203337734 Terra Nova - nynorsk Naturfag 9788203329265

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOKA 11-12 www.porsgrunn.vgs.no PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Oslo Handelsgymnasium

Oslo Handelsgymnasium Oslo Handelsgymnasium Navn: Adresse: Telefon: Kontaktlærer Kontaktlærers telefon og mailadresse: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Litt om skolen vår 4 Hilsen fra rektor 5 OHG-Info 7 Ansatte ved Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2010-2011

SKOLEGUIDE 2010-2011 SKOLEGUIDE 2010-2011 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 4 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 NB:ENDRINGER VIL KOMME!! HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 5 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:...

Detaljer

Velkommen til Greåker videregående skole

Velkommen til Greåker videregående skole Elever Velkommen til Greåker videregående skole Du ønskes velkommen som elev ved Greåker videregående skole i skoleåret 2015-2016. Vi forventer at det blir et skoleår med fokus på læring, og at vi i fellesskap

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv. Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/2010 http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.no Nasjonal demonstrasjonsskole 2007-2009 Kunnskap gir muligheter! 2 Rektor ønsker velkommen Horten

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

INNHOLD: SKOLEHELSETJENESTEN... 18 IKT-SERVICE: IKT-ANSVARLIG IVAR NODELAND OG LÆRLINGENE MADS ALEXANDER FOSSDAL OG SANDER BYKLUM

INNHOLD: SKOLEHELSETJENESTEN... 18 IKT-SERVICE: IKT-ANSVARLIG IVAR NODELAND OG LÆRLINGENE MADS ALEXANDER FOSSDAL OG SANDER BYKLUM INNHOLD: HILSEN FRA REKTOR OG FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2015-16... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Skolehefte 2014/2015

Skolehefte 2014/2015 Skolehefte 2014/2015 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2014/2015... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

- Hellerudkatalogen 2015-2016. Ulike utgangspunkt like muligheter. Hellerud videregående skole. Oslo

- Hellerudkatalogen 2015-2016. Ulike utgangspunkt like muligheter. Hellerud videregående skole. Oslo - Hellerudkatalogen 2015-2016 Ulike utgangspunkt like muligheter Hellerud videregående skole Oslo side 1 Hellerudkatalogen 2015 2016 INNHOLD Hilsen fra rektor 3 Skolens opplæringstilbud 4 Ansatte ledelsen

Detaljer