1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Alternativ Norheim E134 Rundkjøring Rundkjøring Fv47xFv835xFv Rundkjøring Fv47 x Norevegen Alternativ Norheim E134 Rundkjøring Rundkjøring Fv47xFv835xFv Rundkjøring Fv47 x Norevegen INNLEDNING Flere alternative kryssløsninger har blitt vurdert ifm reguleringsplanen. Notatet presenteres en vurdering av kapasitetsberegninger, gjennomført med programmet SIDRA Intersection 6, for Alternativ 8. Alternativet har blitt lagt etter tidligere vurderinger, og i samråd med Statens vegvesen. (jf. «Innledende vurdering kryssalternativer», Asplan Viak og «Vurdering alternative veiløsninger Norheim», Asplan Viak ) 2 ALTERNATIV 8 - KAPASITETSVURDERING Alternativ 8 er resultatet av en vurdering av flere løsninger for kryssutforming, kollektivprioritering og gang- og sykkeltilbud på Norheim. Figur 1 viser et utsnitt av vegløsningen, med kollektivprioritering med kollektivfelt mellom bussterminal og ny kollektivtrasé i Salhusvegen. Bussene har 2 innkjøringer til Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 1

2 bussterminalen en direkte fra rundkjøringen og en fra Vormedalsvegen. Bussene kjører ut via rundkjøringen eller Vormedalsvegen, avhengig av kjøreretning. Figur 1: Utsnitt fra Alternativ 8, Asplan Viak Kapasitetsvurderinger har blitt utarbeidet med dagens trafikkmengden og med trafikk i For å bergene trafikk i 2040 har vi brukt vekst vist i tabell 1 for Rogaland. Mellom 2014 og 2040 kan trafikk øke med litt over 50%. Det er kanskje litt urealistisk å forutsette at rushtrafikken vil øke så mye i og med at mye av veksten i fremtiden vil komme som utvidet rushperiodene. Men beregningene kan brukes som følsomhetsanalyser for å belyse områder hvor løsningen bør detaljeres i den videre arbeid. Tabell 1: Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i hvert fylke. (%) Kilde: «Grunnprognoser for persontransport » TØI, desember 2014 Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 2

3 2.1 Dagens situasjon (2014) NOTAT Resultater for dagens vegløsning, med dagens trafikk, er oppsummert under slik at de kan lett sammenlignes med resultatene for Alternativ Formiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,595 4,0 Fv47xFv835 A 0,417 4,6 Fv47xNorevegen A 0,293 3,0 Merknad Kryssene har mye ledig kapasitet i formiddagsrushet, og trafikkavvikling er bra Ettermiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts Merknad forsinkelse (s) E134 rundkjøring C 1,069 32,3 Overkapasitet/kø trafikk fra E134 N Fv47xFv835 C 0,993 29,0 Overkapasitet Fv47-N og Fv385-S Fv47xNorevegen E 0,855 60,2 Tilbakeblokkering fra kryss Fv47xFv835 gjennom kryss I ettermiddagsrushet ligger flere arm inn til kryssene nær eller over kapasitet. I rundkjøring på E134 er det kø i sørgående retning gjennom kryss, med gjennomsnitts forsinkelse for trafikken over 97,0 sekunder. I kryss Fv47xFv835xFv875 er det armen fra Fv47 Nord som ligger over kapasitet. Køene, som er i gjennomsnitt over 200m, fører til tilbakeblokkering gjennom neste kryss, dvs kryss Fv47xNorevegen. I tillegg er gjennomsnitts forsinkelsen for trafikken fra Fv sekunder, og armen ligger over kapasitetsnivå for trafikk som kjører nord eller vest over. 2.2 Alternativ Formiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,414 5,6 Fv47xFv835 A 0,363 5,7 Fv47xNorevegen A 0,293 3,7 Merknad Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 3

4 Kryssene har mye ledig kapasitet i formiddagsrushet og kan sammenlignes med trafikkavvikling i dag Ettermiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) Merknad E134 rundkjøring A 0,522 7,1 Fv47xFv835 A 0,819 8,2 Arm fra sør begynner å nærme kapasitetsgrensen kun 1 felt Fv47xNorevegen A 0,455 3,9 Med utvidelsen av rundkjøringene har kapasitet økt, og forsinkelsene har redusert betydelig sammenlignet med dagens situasjon. Forsinkelser har blitt særlig redusert for busstrafikken fra vest, via ny busstraseen, sør via E134 og fra bussterminalen iom at bussene nå få prioritering inn til og gjennom kryss med bussfelt. Forsinkelser for biltrafikk har også redusert bl.a. for trafikk i krysset Fv47xNorevegen og for trafikk på E134. I kryss Fv47xFv835 armen fra sør (Vormedalsvegen) har en belastningsgrad av over 0,8 for biltrafikk, med en gjennomsnittsforsinkelse av over 10s og kølengde opp mot 70m. Løsningen er slik at biltrafikken har kun 1 felt inn til rundkjøringen mens trafikknivå er ganske høy. Med videredetaljeringen bør det vurderes om det er mulig å utvide til 2 felt for biltrafikken inn til rundkjøringen, eller om det aksepteres forsinkelser her. 2.3 Alternativ Formiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,667 7,1 Fv47xFv835 A 0,638 7,4 Fv47xNorevegen A 0,465 4,1 Merknad Kryssene har fortsatt en del ledig kapasitet i formiddagsrushet. Økt trafikkmengden i 2040 fører til lenge køer mellom rundkjøringene ved E39 og Fv835. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 4

5 2.3.2 Ettermiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts Merknad forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,640 8,6 Kø i Fv47 østover påvirke kapasitet fra E134 N inn til Fv47. Fv47xFv835 F 1, ,5 OVERKAPASITET Fv47xNorevegen B 0,695 15,1 Avvikling for busser gjennom kryssene er betydelig bedre enn for biltrafikk, med kortere forsinkelser. Om ettermiddagen kan vi nå se at krysset Fv47xFv835 er overkapasitet. Begrunnelsen er: Begrenset kapasitet for biltrafikken inn til kryss fra Vormedalsvegen (Fv385). Utvidelsen til 2 felt ved stopplinjen kunne redusere forsinkelser og kø og bør vurderes nærmere med videre detaljering. Kort avstand (50m) mellom rundkjøringer ved Fv835 og Norevegen. Trafikkmengden fører til tilbakeblokkering til neste kryss. Ved E134 rundkjøring er kapasitet fra E134 nord noe redusert pga tilbakeblokkering i neste kryss ved Fv835. Ledig kapasitet for de to øvrige rundkjøringer er noe redusert sammenlignet med 2014, og forsinkelsene noe økt, men begge kryss har tilfredsstillende trafikkavvikling. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 5

6 3 ALTERNATIV RESULTATER 3.1 Norheim E134 Rundkjøring Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: FM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,4 LOS A 2,4 17,9 Full 500 0,0 0,0 2d 633 7, , , ,4 LOS A 2,5 18,7 Short 60 0,0 0, , ,2 LOS A 0,1 0,7 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,4 0,414 4,4 LOS A 2,5 18,7 East: Fv47 Øst 1d 365 9, , , ,3 LOS A 1,5 11,5 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,0 7,0 Full 40 0,0 0, , ,9 LOS A 0,1 0,7 Full 40 0,0 0,0 Approach 581 8, ,9 0,322 6,8 LOS A 1,5 11,5 North: E134 - N , , , ,6 LOS B 0,7 5,3 Full 400 0,0 0,0 2d 289 4, , , ,7 LOS A 1,2 8,4 Full 400 0,0 0, , , , ,1 LOS A 0,8 6,2 Short 100 0,0 0,0 Approach 632 5, ,8 0,222 6,4 LOS A 1,2 8,4 West: Busstrasé 1d , ,9 LOS A 0,0 0,5 Full 140 0,0 0,0 Approach ,013 7,9 LOS A 0,0 0,5 Intersection , ,6 0,414 5,6 LOS A 2,5 18,7 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. Capacity Model: SIDRA Standard. 6 under-utilisation due to downstream effects Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 6

7 Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: EM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,3 LOS A 3,3 24,0 Full 500 0,0 0,0 2d 668 4, , , ,1 LOS A 3,5 25,6 Short 60 0,0 0, , ,5 LOS A 0,1 1,1 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,0 0,489 5,2 LOS A 3,5 25,6 East: Fv47 Øst 1d 645 4, , , ,1 LOS A 4,0 29,0 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,4 9,7 Full 40 0,0 0, , ,5 LOS A 0,0 0,4 Full 40 0,0 0,0 Approach 901 4, ,1 0,552 7,7 LOS A 4,0 29,0 North: E134 - N , , , ,3 LOS B 2,4 17,2 Full 400 0,0 0,0 2d 506 2, , , ,4 LOS A 3,6 25,6 Full 400 0,0 0, , , , ,7 LOS A 2,3 16,5 Short 100 0,0 0,0 Approach , ,6 0,473 8,2 LOS A 3,6 25,6 West: Busstrasé 1d , ,6 LOS B 0,2 2,0 Full 140 0,0 0,0 Approach ,046 12,6 LOS B 0,2 2,0 Intersection , ,2 0,552 7,1 LOS A 4,0 29,0 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 6 under-utilisation due to downstream effects Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 7

8 3.2 Rundkjøring Fv47xFv835xFv875 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: FM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d 396 2, , , ,7 LOS A 1,7 12,0 Full 400 0,0 0, , ,4 LOS B 0,1 1,7 Short 30 0,0 0,0 Approach 415 6, ,9 0,363 6,8 LOS A 1,7 12,0 East: Fv875 1d 93 9,1 93 9, , ,5 LOS A 0,5 3,7 Full 500 0,0 0,0 Approach 93 9,1 93 9,1 0,142 7,5 LOS A 0,5 3,7 North: Fv47-N , , , ,5 LOS A 0,5 3,8 Full 50 0,0 0,0 2d , , , ,9 LOS A 1,3 10,3 Full 50 0,0 0,0 Approach 380 9, ,4 0,290 4,1 LOS A 1,3 10,3 West: Fv47-W 1d 388 7, , , ,4 LOS A 1,4 10,4 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 0,5 3,9 Full 40 0,0 0, , ,6 LOS A 0,0 0,5 Full 40 0,0 0,0 Approach 519 8, ,5 0,292 5,6 LOS A 1,4 10,4 Intersection , ,3 0,363 5,7 LOS A 1,7 12,0 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 8

9 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: EM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d 888 1, , , ,9 LOS B 10,1 71,4 Full 400 0,0 0, , ,6 LOS A 0,1 1,3 Short 30 0,0 0,0 Approach 901 2, ,6 0,819 10,8 LOS B 10,1 71,4 East: Fv875 1d 114 5, , , ,7 LOS B 1,2 8,7 Full 500 0,0 0,0 Approach 114 5, ,6 0,265 10,7 LOS B 1,2 8,7 North: Fv47-N , , , ,8 LOS A 2,5 17,9 Full 50 0,0 0,0 2d 371 5, , , ,3 LOS A 3,2 23,2 Full 50 0,0 0,0 Approach 689 3, ,5 0,481 6,1 LOS A 3,2 23,2 West: Fv47-W 1d 409 5, , , ,3 LOS A 2,2 16,0 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,3 9,2 Full 40 0,0 0, , ,1 LOS A 0,1 1,1 Full 40 0,0 0,0 Approach 664 5, ,7 0,380 6,1 LOS A 2,2 16,0 Intersection , ,9 0,819 8,2 LOS A 10,1 71,4 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 9

10 3.3 Rundkjøring Fv47 x Norevegen Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. FM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S , , , ,9 LOS A 0,6 4,1 Full 50 0,0 0,0 2d 411 8, , , ,4 LOS A 1,7 12,7 Full 50 0,0 0,0 Approach 527 6, ,8 0,287 3,4 LOS A 1,7 12,7 North: Fv47-N 1d 361 7, , , ,4 LOS A 1,6 11,9 Full 500 0,0 0, ,2 91 1, , ,2 LOS A 0,5 3,9 Short 35 0,0 0,0 Approach 452 6, ,3 0,293 3,6 LOS A 1,6 11,9 West: Norevegen 1d 84 5,0 84 5, , ,4 LOS A 0,5 3,3 Full 500 0,0 0,0 Approach 84 5,0 84 5,0 0,087 6,4 LOS A 0,5 3,3 Intersection , ,4 0,293 3,7 LOS A 1,7 12,7 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. d Dominant lane on roundabout approach Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 10

11 Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. EM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S ,8 56 3, , ,5 LOS A 0,3 2,4 Full 50 0,0 0,0 2d 603 4, , , ,8 LOS A 3,4 24,4 Full 50 0,0 0,0 Approach 659 4, ,2 0,455 3,2 LOS A 3,4 24,4 North: Fv47-N 1d 563 3, , , ,0 LOS A 2,6 18,8 Full 500 0,0 0, ,0 32 0, , ,5 LOS A 0,2 1,2 Short 35 0,0 0,0 Approach 595 2, ,8 0,398 3,1 LOS A 2,6 18,8 West: Norevegen 1d 204 2, , , ,3 LOS A 1,4 10,2 Full 500 0,0 0,0 Approach 204 2, ,6 0,241 8,3 LOS A 1,4 10,2 Intersection , ,4 0,455 3,9 LOS A 3,4 24,4 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. d Dominant lane on roundabout approach Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 11

12 4 ALTERNATIV RESULTATER 4.1 Norheim E134 Rundkjøring Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: FM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,7 LOS A 6,1 44,9 Full 500 0,0 0,0 2d 959 7, , , ,2 LOS A 6,0 44,6 Short 60 0,0 0, , ,8 LOS A 0,1 0,8 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,1 0,667 5,4 LOS A 6,1 44,9 East: Fv47 Øst 1d 548 9, , , ,8 LOS B 4,9 37,1 Full 40 0,0 2, , , , ,8 LOS A 2,8 20,1 Full 40 0,0 0, , ,3 LOS A 0,1 1,0 Full 40 0,0 0,0 Approach 871 8, ,3 0,625 9,9 LOS A 4,9 37,1 North: E134 - N , , , ,6 LOS B 1,7 11,9 Full 400 0,0 0,0 2d 435 4, , , ,6 LOS A 2,7 19,9 Full 400 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,8 13,6 Short 100 0,0 0,0 Approach 947 5, ,3 0,395 7,4 LOS A 2,7 19,9 West: Busstrasé 1d , ,9 LOS B 0,1 0,8 Full 140 0,0 0,0 Approach ,019 10,9 LOS B 0,1 0,8 Intersection , ,1 0,667 7,1 LOS A 6,1 44,9 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 6 under-utilisation due to downstream effects Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 12

13 Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: EM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,3 LOS A 4,9 35,3 Full 500 0,0 0,0 2d 675 4, , , ,5 LOS A 5,2 37,6 Short 60 0,0 0, , ,6 LOS A 0,1 1,4 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,0 0,571 6,9 LOS A 5,2 37,6 East: Fv47 Øst 1d 645 4, , , ,5 LOS A 3,0 21,8 Full 40 0,0 0, , , , ,0 LOS A 1,1 8,2 Full 40 0,0 0, , ,5 LOS A 0,0 0,4 Full 40 0,0 0,0 Approach 901 4,1 735 N1 4,7 0,465 7,2 LOS A 3,0 21,8 North: E134 - N , , , ,2 LOS B 6,2 44,0 Full ,1 N3 0,0 2d 755 2, , , ,1 LOS A 6,2 44,0 Full 400 0,0 0, , , , ,8 LOS A 3,5 25,4 Short 100 0,0 0,0 Approach , ,4 0,640 10,3 LOS B 6,2 44,0 West: Busstrasé 1d , ,2 LOS B 0,2 2,6 Full 140 0,0 0,0 Approach ,060 15,2 LOS B 0,2 2,6 Intersection , N1 4,1 0,640 8,6 LOS A 6,2 44,0 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 6 under-utilisation due to downstream effects N1 Arrival Flow value is reduced due to capacity constraint at oversaturated upstream lanes. N3 Capacity Adjustment due to downstream lane blockage determined by the program. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 13

14 4.2 Rundkjøring Fv47xFv835xFv875 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: FM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d 597 2, , , ,3 LOS B 5,3 38,2 Full 400-1,5 N3 0, , ,6 LOS B 0,2 2,3 Short 30 0,0 0,0 Approach 616 5, ,5 0,638 10,4 LOS B 5,3 38,2 East: Fv875 1d 138 7, , , ,6 LOS A 1,0 7,6 Full 500 0,0 0,0 Approach 138 7, ,6 0,264 8,6 LOS A 1,0 7,6 North: Fv47-N , , , ,6 LOS A 1,1 7,5 Full 50 0,0 0,0 2d , , , ,5 LOS A 3,0 23,1 Full 50 0,0 0,0 Approach 573 9, ,2 0,489 5,5 LOS A 3,0 23,1 West: Fv47-W 1d 584 7, , , ,8 LOS A 2,7 20,3 Full 40 0,0 0, , , , ,6 LOS A 0,9 6,9 Full 40 0,0 0, , ,2 LOS A 0,0 0,6 Full 40 0,0 0,0 Approach 777 7, ,9 0,459 6,0 LOS A 2,7 20,3 Intersection , ,5 0,638 7,4 LOS A 5,3 38,2 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program N3 Capacity Adjustment due to downstream lane blockage determined by the program. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 14

15 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: EM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d , , , ,9 LOS F 305,6 2161,9 Full 400 0,0 100, , ,8 LOS B 0,1 1,9 Short 30 0,0 0,0 Approach , ,2 1, ,4 LOS F 305,6 2161,9 East: Fv875 1d 169 4, , , ,3 LOS B 2,1 15,1 Full 500 0,0 0,0 Approach 169 4, ,3 0,424 12,3 LOS B 2,1 15,1 North: Fv47-N , , , ,4 LOS A 6,0 42,7 Full 50 0,0 0,5 2d 559 5, , , ,5 LOS B 8,3 60,9 Full 50 0,0 11,2 Approach , ,5 0,766 10,6 LOS B 8,3 60,9 West: Fv47-W 1d 617 5, , , ,2 LOS B 6,8 50,1 Full 40 0,0 12, , , , ,1 LOS A 3,2 22,5 Full 40 0,0 0, , ,5 LOS A 0,1 1,6 Full 40 0,0 0,0 Approach 996 5, ,2 0,677 9,3 LOS A 6,8 50,1 Intersection , ,5 1, ,5 LOS F 305,6 2161,9 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 15

16 4.3 Rundkjøring Fv47 x Norevegen Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. FM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S , , , ,0 LOS A 1,0 7,0 Full 50 0,0 0,0 2d 618 8, , , ,5 LOS A 3,3 24,6 Full 50 0,0 0,0 Approach 795 6, ,8 0,439 3,5 LOS A 3,3 24,6 North: Fv47-N 1d 544 7, , , ,0 LOS A 3,1 23,0 Full 500 0,0 0, , , , ,0 LOS A 0,9 6,7 Short 35 0,0 0,0 Approach 681 6, ,3 0,465 4,2 LOS A 3,1 23,0 West: Norevegen 1d 127 5, , , ,8 LOS A 0,9 6,8 Full 500 0,0 0,0 Approach 127 5, ,0 0,158 7,8 LOS A 0,9 6,8 Intersection , ,4 0,465 4,1 LOS A 3,3 24,6 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. d Dominant lane on roundabout approach Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 16

17 Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. EM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S ,8 70 4, , ,0 LOS A 0,5 3,5 Full 50 0,0 0,0 2d 909 4, , , ,3 LOS A 5,9 43,0 Full 50 0,0 0,7 Approach 994 4,1 828 N1 4,7 0,612 3,7 LOS A 5,9 43,0 North: Fv47-N 1d 849 3, , , ,1 LOS C 16,0 114,9 Full ,2 N3 0, ,0 47 0, , ,7 LOS A 0,3 1,9 Short 35 0,0 0,0 Approach 897 2, ,8 0,695 23,1 LOS C 16,0 114,9 West: Norevegen 1d 308 2, , , ,8 LOS C 7,3 52,4 Full 500-6,6 N3 0,0 Approach 308 2, ,7 0,659 22,8 LOS C 7,3 52,4 Intersection , N1 3,7 0,695 15,1 LOS B 16,0 114,9 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 1 Reduced capacity due to a short lane effect N1 Arrival Flow value is reduced due to capacity constraint at oversaturated upstream lanes. N3 Capacity Adjustment due to downstream lane blockage determined by the program. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 17

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst...

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst... Oppdragsgiver: Lura Utvikling AS Oppdrag: 531118 Lura Bydelssenter Forprosjekt VA og trafikkteknisk plan9.2014 Dato revidert: 04.09.2014 Skrevet av: Jenny Persson, Marte Fuglesang og Gorm Carlsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave:

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave: Markeveien trafikkanalyse Utgave: 1 24.4.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Markeveien trafikkanalyse Utgave / dato: Utgave 1 / 24.4.2015 Arkivreferanse: Oppdrag:

Detaljer

1 Innledning Trafikk Dagens Fremtidig Kapasitetsberegninger Vedlegg... 5

1 Innledning Trafikk Dagens Fremtidig Kapasitetsberegninger Vedlegg... 5 Oppdragsgiver: Nes Kommune Oppdrag: 600778-01 Trafikkanalyse Grasdokk-krysset Dato: 2015-04-21 Skrevet av: Marthe Fuglesang Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GRASDOKK-KRYSSET TRAFIKKANALSYE INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

1 Innledning Tellinger Kapasitetsberegninger Samlet vurdering og anbefaling Vedlegg...12

1 Innledning Tellinger Kapasitetsberegninger Samlet vurdering og anbefaling Vedlegg...12 Oppdragsgiver: Trondheim kommune Oppdrag: 537365 Områdeplan Granåsen skisenter, bistand KU og ROS Dato: 2015-04-29 Skrevet av: Marthe Fuglesang/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson KRYSSKAPASITET

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse

Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen Trafikkanalyse Bergen, 19.9.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG METODE... 4 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 5 3.1. Dagens

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien. Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata

Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien. Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Vestfold Dato: 6.februar 2013 Prosj 20370 Fv 44

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Notat: Bussveien rv Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset.

Notat: Bussveien rv Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset. 17.08.2016 Statens vegvesen Notat: Bussveien rv. 509 - Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset. Statens vegvesen har sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 11. mai 2015 Emne: Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan Kapasitetsberegninger SIDRA Kort kommentar til bruk for drøfting og

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 NOTAT Adkomst til Universitetsområdet Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 Rambøll ble gitt i oppdrag å gjøre kapasitetsberegninger for eksisterende kryss mellom

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 etoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Håndbok 127 Kapasitet i kryss

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Disse prosjektene er det ikke tatt høyde for i vurdering av trafikkvekst og kapasitetsberegninger.

Disse prosjektene er det ikke tatt høyde for i vurdering av trafikkvekst og kapasitetsberegninger. NOTAT OPPDRAG E134 Strømsåstunnelen DOKUMENTKODE 313458-RIT-NOT-02 EMNE Trafikkanalyse Bangeløkkakrysset TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER SVV OPPDRAGSLEDER Oddvar Kaarmo KONTAKTPERSON Nils Brandt SAKSBEH

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde Trafikkanalyse Nesttun terminalområde 15.mai 2010 Side: 2 av 21 Side: 3 av 21 Forord I forbindelse med omleggingen av Nesttun terminal og sentrumsområdet i Nesttun som følge av videreføring av Bybanen,

Detaljer

Statoil ASA Transportanalyse - Plan Detaljregulering for næring på gbnr 67/149, Forus

Statoil ASA Transportanalyse - Plan Detaljregulering for næring på gbnr 67/149, Forus Transportanalyse - Plan 2014 105 Detaljregulering for næring på gbnr 67/149, Forus Utgave: 3 Dato: 2014-11-05 Transportanalyse - Plan 2014 105 Detaljregulering for næring på gbnr 67/149, Forus 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Solheimsgaten Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Bergen, 30.1.2015, revidert 1.4.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 2.1 OVERSIKT OVER

Detaljer

Heimdal Sentrum. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Heimdal Sentrum. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim PKA Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansva rlig Prosj.leder 0 10.03.2016 1. utgave

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet Rv. 580 Flyplassvegen et Bergen, oktober 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1. PROSESS... 5 3.2. TRAFIKKMESSIGE PROBLEMSTILLINGER... 5 4. METODE... 8 4.1. ALTERNATIVE

Detaljer

Innhald TRAFIKK OG MOBILITET NOTAT

Innhald TRAFIKK OG MOBILITET NOTAT Oppdragsgivar: Oppdrag: 606398-02 Nerheim næringsområde - reguleringsplan og teknisk plan Dato: 26.05.2017 Skriven av: Eleanor Clark / Renata Aradi Kvalitetskontroll: Helene Lustrup / Arild Byrkjedal TRAFIKK

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn:

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn: Notat Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektnr: 1082 Prosjektnavn: E39 Åsane. Forprosjekt for reguleringsplan med KU Sak: Kollektivløsninger i tilknyting til lokk over E39 ved C tomten Dato: 10.02.12 Innledning

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer