1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Alternativ Norheim E134 Rundkjøring Rundkjøring Fv47xFv835xFv Rundkjøring Fv47 x Norevegen Alternativ Norheim E134 Rundkjøring Rundkjøring Fv47xFv835xFv Rundkjøring Fv47 x Norevegen INNLEDNING Flere alternative kryssløsninger har blitt vurdert ifm reguleringsplanen. Notatet presenteres en vurdering av kapasitetsberegninger, gjennomført med programmet SIDRA Intersection 6, for Alternativ 8. Alternativet har blitt lagt etter tidligere vurderinger, og i samråd med Statens vegvesen. (jf. «Innledende vurdering kryssalternativer», Asplan Viak og «Vurdering alternative veiløsninger Norheim», Asplan Viak ) 2 ALTERNATIV 8 - KAPASITETSVURDERING Alternativ 8 er resultatet av en vurdering av flere løsninger for kryssutforming, kollektivprioritering og gang- og sykkeltilbud på Norheim. Figur 1 viser et utsnitt av vegløsningen, med kollektivprioritering med kollektivfelt mellom bussterminal og ny kollektivtrasé i Salhusvegen. Bussene har 2 innkjøringer til Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 1

2 bussterminalen en direkte fra rundkjøringen og en fra Vormedalsvegen. Bussene kjører ut via rundkjøringen eller Vormedalsvegen, avhengig av kjøreretning. Figur 1: Utsnitt fra Alternativ 8, Asplan Viak Kapasitetsvurderinger har blitt utarbeidet med dagens trafikkmengden og med trafikk i For å bergene trafikk i 2040 har vi brukt vekst vist i tabell 1 for Rogaland. Mellom 2014 og 2040 kan trafikk øke med litt over 50%. Det er kanskje litt urealistisk å forutsette at rushtrafikken vil øke så mye i og med at mye av veksten i fremtiden vil komme som utvidet rushperiodene. Men beregningene kan brukes som følsomhetsanalyser for å belyse områder hvor løsningen bør detaljeres i den videre arbeid. Tabell 1: Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i hvert fylke. (%) Kilde: «Grunnprognoser for persontransport » TØI, desember 2014 Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 2

3 2.1 Dagens situasjon (2014) NOTAT Resultater for dagens vegløsning, med dagens trafikk, er oppsummert under slik at de kan lett sammenlignes med resultatene for Alternativ Formiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,595 4,0 Fv47xFv835 A 0,417 4,6 Fv47xNorevegen A 0,293 3,0 Merknad Kryssene har mye ledig kapasitet i formiddagsrushet, og trafikkavvikling er bra Ettermiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts Merknad forsinkelse (s) E134 rundkjøring C 1,069 32,3 Overkapasitet/kø trafikk fra E134 N Fv47xFv835 C 0,993 29,0 Overkapasitet Fv47-N og Fv385-S Fv47xNorevegen E 0,855 60,2 Tilbakeblokkering fra kryss Fv47xFv835 gjennom kryss I ettermiddagsrushet ligger flere arm inn til kryssene nær eller over kapasitet. I rundkjøring på E134 er det kø i sørgående retning gjennom kryss, med gjennomsnitts forsinkelse for trafikken over 97,0 sekunder. I kryss Fv47xFv835xFv875 er det armen fra Fv47 Nord som ligger over kapasitet. Køene, som er i gjennomsnitt over 200m, fører til tilbakeblokkering gjennom neste kryss, dvs kryss Fv47xNorevegen. I tillegg er gjennomsnitts forsinkelsen for trafikken fra Fv sekunder, og armen ligger over kapasitetsnivå for trafikk som kjører nord eller vest over. 2.2 Alternativ Formiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,414 5,6 Fv47xFv835 A 0,363 5,7 Fv47xNorevegen A 0,293 3,7 Merknad Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 3

4 Kryssene har mye ledig kapasitet i formiddagsrushet og kan sammenlignes med trafikkavvikling i dag Ettermiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) Merknad E134 rundkjøring A 0,522 7,1 Fv47xFv835 A 0,819 8,2 Arm fra sør begynner å nærme kapasitetsgrensen kun 1 felt Fv47xNorevegen A 0,455 3,9 Med utvidelsen av rundkjøringene har kapasitet økt, og forsinkelsene har redusert betydelig sammenlignet med dagens situasjon. Forsinkelser har blitt særlig redusert for busstrafikken fra vest, via ny busstraseen, sør via E134 og fra bussterminalen iom at bussene nå få prioritering inn til og gjennom kryss med bussfelt. Forsinkelser for biltrafikk har også redusert bl.a. for trafikk i krysset Fv47xNorevegen og for trafikk på E134. I kryss Fv47xFv835 armen fra sør (Vormedalsvegen) har en belastningsgrad av over 0,8 for biltrafikk, med en gjennomsnittsforsinkelse av over 10s og kølengde opp mot 70m. Løsningen er slik at biltrafikken har kun 1 felt inn til rundkjøringen mens trafikknivå er ganske høy. Med videredetaljeringen bør det vurderes om det er mulig å utvide til 2 felt for biltrafikken inn til rundkjøringen, eller om det aksepteres forsinkelser her. 2.3 Alternativ Formiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,667 7,1 Fv47xFv835 A 0,638 7,4 Fv47xNorevegen A 0,465 4,1 Merknad Kryssene har fortsatt en del ledig kapasitet i formiddagsrushet. Økt trafikkmengden i 2040 fører til lenge køer mellom rundkjøringene ved E39 og Fv835. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 4

5 2.3.2 Ettermiddagsrush Kryss nivå Belastningsgrad Gjennomsnitts Merknad forsinkelse (s) E134 rundkjøring A 0,640 8,6 Kø i Fv47 østover påvirke kapasitet fra E134 N inn til Fv47. Fv47xFv835 F 1, ,5 OVERKAPASITET Fv47xNorevegen B 0,695 15,1 Avvikling for busser gjennom kryssene er betydelig bedre enn for biltrafikk, med kortere forsinkelser. Om ettermiddagen kan vi nå se at krysset Fv47xFv835 er overkapasitet. Begrunnelsen er: Begrenset kapasitet for biltrafikken inn til kryss fra Vormedalsvegen (Fv385). Utvidelsen til 2 felt ved stopplinjen kunne redusere forsinkelser og kø og bør vurderes nærmere med videre detaljering. Kort avstand (50m) mellom rundkjøringer ved Fv835 og Norevegen. Trafikkmengden fører til tilbakeblokkering til neste kryss. Ved E134 rundkjøring er kapasitet fra E134 nord noe redusert pga tilbakeblokkering i neste kryss ved Fv835. Ledig kapasitet for de to øvrige rundkjøringer er noe redusert sammenlignet med 2014, og forsinkelsene noe økt, men begge kryss har tilfredsstillende trafikkavvikling. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 5

6 3 ALTERNATIV RESULTATER 3.1 Norheim E134 Rundkjøring Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: FM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,4 LOS A 2,4 17,9 Full 500 0,0 0,0 2d 633 7, , , ,4 LOS A 2,5 18,7 Short 60 0,0 0, , ,2 LOS A 0,1 0,7 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,4 0,414 4,4 LOS A 2,5 18,7 East: Fv47 Øst 1d 365 9, , , ,3 LOS A 1,5 11,5 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,0 7,0 Full 40 0,0 0, , ,9 LOS A 0,1 0,7 Full 40 0,0 0,0 Approach 581 8, ,9 0,322 6,8 LOS A 1,5 11,5 North: E134 - N , , , ,6 LOS B 0,7 5,3 Full 400 0,0 0,0 2d 289 4, , , ,7 LOS A 1,2 8,4 Full 400 0,0 0, , , , ,1 LOS A 0,8 6,2 Short 100 0,0 0,0 Approach 632 5, ,8 0,222 6,4 LOS A 1,2 8,4 West: Busstrasé 1d , ,9 LOS A 0,0 0,5 Full 140 0,0 0,0 Approach ,013 7,9 LOS A 0,0 0,5 Intersection , ,6 0,414 5,6 LOS A 2,5 18,7 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. Capacity Model: SIDRA Standard. 6 under-utilisation due to downstream effects Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 6

7 Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: EM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,3 LOS A 3,3 24,0 Full 500 0,0 0,0 2d 668 4, , , ,1 LOS A 3,5 25,6 Short 60 0,0 0, , ,5 LOS A 0,1 1,1 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,0 0,489 5,2 LOS A 3,5 25,6 East: Fv47 Øst 1d 645 4, , , ,1 LOS A 4,0 29,0 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,4 9,7 Full 40 0,0 0, , ,5 LOS A 0,0 0,4 Full 40 0,0 0,0 Approach 901 4, ,1 0,552 7,7 LOS A 4,0 29,0 North: E134 - N , , , ,3 LOS B 2,4 17,2 Full 400 0,0 0,0 2d 506 2, , , ,4 LOS A 3,6 25,6 Full 400 0,0 0, , , , ,7 LOS A 2,3 16,5 Short 100 0,0 0,0 Approach , ,6 0,473 8,2 LOS A 3,6 25,6 West: Busstrasé 1d , ,6 LOS B 0,2 2,0 Full 140 0,0 0,0 Approach ,046 12,6 LOS B 0,2 2,0 Intersection , ,2 0,552 7,1 LOS A 4,0 29,0 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 6 under-utilisation due to downstream effects Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 7

8 3.2 Rundkjøring Fv47xFv835xFv875 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: FM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d 396 2, , , ,7 LOS A 1,7 12,0 Full 400 0,0 0, , ,4 LOS B 0,1 1,7 Short 30 0,0 0,0 Approach 415 6, ,9 0,363 6,8 LOS A 1,7 12,0 East: Fv875 1d 93 9,1 93 9, , ,5 LOS A 0,5 3,7 Full 500 0,0 0,0 Approach 93 9,1 93 9,1 0,142 7,5 LOS A 0,5 3,7 North: Fv47-N , , , ,5 LOS A 0,5 3,8 Full 50 0,0 0,0 2d , , , ,9 LOS A 1,3 10,3 Full 50 0,0 0,0 Approach 380 9, ,4 0,290 4,1 LOS A 1,3 10,3 West: Fv47-W 1d 388 7, , , ,4 LOS A 1,4 10,4 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 0,5 3,9 Full 40 0,0 0, , ,6 LOS A 0,0 0,5 Full 40 0,0 0,0 Approach 519 8, ,5 0,292 5,6 LOS A 1,4 10,4 Intersection , ,3 0,363 5,7 LOS A 1,7 12,0 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 8

9 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: EM rush 2014 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d 888 1, , , ,9 LOS B 10,1 71,4 Full 400 0,0 0, , ,6 LOS A 0,1 1,3 Short 30 0,0 0,0 Approach 901 2, ,6 0,819 10,8 LOS B 10,1 71,4 East: Fv875 1d 114 5, , , ,7 LOS B 1,2 8,7 Full 500 0,0 0,0 Approach 114 5, ,6 0,265 10,7 LOS B 1,2 8,7 North: Fv47-N , , , ,8 LOS A 2,5 17,9 Full 50 0,0 0,0 2d 371 5, , , ,3 LOS A 3,2 23,2 Full 50 0,0 0,0 Approach 689 3, ,5 0,481 6,1 LOS A 3,2 23,2 West: Fv47-W 1d 409 5, , , ,3 LOS A 2,2 16,0 Full 40 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,3 9,2 Full 40 0,0 0, , ,1 LOS A 0,1 1,1 Full 40 0,0 0,0 Approach 664 5, ,7 0,380 6,1 LOS A 2,2 16,0 Intersection , ,9 0,819 8,2 LOS A 10,1 71,4 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 9

10 3.3 Rundkjøring Fv47 x Norevegen Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. FM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S , , , ,9 LOS A 0,6 4,1 Full 50 0,0 0,0 2d 411 8, , , ,4 LOS A 1,7 12,7 Full 50 0,0 0,0 Approach 527 6, ,8 0,287 3,4 LOS A 1,7 12,7 North: Fv47-N 1d 361 7, , , ,4 LOS A 1,6 11,9 Full 500 0,0 0, ,2 91 1, , ,2 LOS A 0,5 3,9 Short 35 0,0 0,0 Approach 452 6, ,3 0,293 3,6 LOS A 1,6 11,9 West: Norevegen 1d 84 5,0 84 5, , ,4 LOS A 0,5 3,3 Full 500 0,0 0,0 Approach 84 5,0 84 5,0 0,087 6,4 LOS A 0,5 3,3 Intersection , ,4 0,293 3,7 LOS A 1,7 12,7 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. d Dominant lane on roundabout approach Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 10

11 Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. EM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S ,8 56 3, , ,5 LOS A 0,3 2,4 Full 50 0,0 0,0 2d 603 4, , , ,8 LOS A 3,4 24,4 Full 50 0,0 0,0 Approach 659 4, ,2 0,455 3,2 LOS A 3,4 24,4 North: Fv47-N 1d 563 3, , , ,0 LOS A 2,6 18,8 Full 500 0,0 0, ,0 32 0, , ,5 LOS A 0,2 1,2 Short 35 0,0 0,0 Approach 595 2, ,8 0,398 3,1 LOS A 2,6 18,8 West: Norevegen 1d 204 2, , , ,3 LOS A 1,4 10,2 Full 500 0,0 0,0 Approach 204 2, ,6 0,241 8,3 LOS A 1,4 10,2 Intersection , ,4 0,455 3,9 LOS A 3,4 24,4 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. d Dominant lane on roundabout approach Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 11

12 4 ALTERNATIV RESULTATER 4.1 Norheim E134 Rundkjøring Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: FM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,7 LOS A 6,1 44,9 Full 500 0,0 0,0 2d 959 7, , , ,2 LOS A 6,0 44,6 Short 60 0,0 0, , ,8 LOS A 0,1 0,8 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,1 0,667 5,4 LOS A 6,1 44,9 East: Fv47 Øst 1d 548 9, , , ,8 LOS B 4,9 37,1 Full 40 0,0 2, , , , ,8 LOS A 2,8 20,1 Full 40 0,0 0, , ,3 LOS A 0,1 1,0 Full 40 0,0 0,0 Approach 871 8, ,3 0,625 9,9 LOS A 4,9 37,1 North: E134 - N , , , ,6 LOS B 1,7 11,9 Full 400 0,0 0,0 2d 435 4, , , ,6 LOS A 2,7 19,9 Full 400 0,0 0, , , , ,1 LOS A 1,8 13,6 Short 100 0,0 0,0 Approach 947 5, ,3 0,395 7,4 LOS A 2,7 19,9 West: Busstrasé 1d , ,9 LOS B 0,1 0,8 Full 140 0,0 0,0 Approach ,019 10,9 LOS B 0,1 0,8 Intersection , ,1 0,667 7,1 LOS A 6,1 44,9 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 6 under-utilisation due to downstream effects Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 12

13 Norheim Kryss E134 x busstrasé Alternativ 8: EM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: E134 - S , , , ,3 LOS A 4,9 35,3 Full 500 0,0 0,0 2d 675 4, , , ,5 LOS A 5,2 37,6 Short 60 0,0 0, , ,6 LOS A 0,1 1,4 Full 210 0,0 0,0 Approach , ,0 0,571 6,9 LOS A 5,2 37,6 East: Fv47 Øst 1d 645 4, , , ,5 LOS A 3,0 21,8 Full 40 0,0 0, , , , ,0 LOS A 1,1 8,2 Full 40 0,0 0, , ,5 LOS A 0,0 0,4 Full 40 0,0 0,0 Approach 901 4,1 735 N1 4,7 0,465 7,2 LOS A 3,0 21,8 North: E134 - N , , , ,2 LOS B 6,2 44,0 Full ,1 N3 0,0 2d 755 2, , , ,1 LOS A 6,2 44,0 Full 400 0,0 0, , , , ,8 LOS A 3,5 25,4 Short 100 0,0 0,0 Approach , ,4 0,640 10,3 LOS B 6,2 44,0 West: Busstrasé 1d , ,2 LOS B 0,2 2,6 Full 140 0,0 0,0 Approach ,060 15,2 LOS B 0,2 2,6 Intersection , N1 4,1 0,640 8,6 LOS A 6,2 44,0 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 6 under-utilisation due to downstream effects N1 Arrival Flow value is reduced due to capacity constraint at oversaturated upstream lanes. N3 Capacity Adjustment due to downstream lane blockage determined by the program. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 13

14 4.2 Rundkjøring Fv47xFv835xFv875 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: FM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d 597 2, , , ,3 LOS B 5,3 38,2 Full 400-1,5 N3 0, , ,6 LOS B 0,2 2,3 Short 30 0,0 0,0 Approach 616 5, ,5 0,638 10,4 LOS B 5,3 38,2 East: Fv875 1d 138 7, , , ,6 LOS A 1,0 7,6 Full 500 0,0 0,0 Approach 138 7, ,6 0,264 8,6 LOS A 1,0 7,6 North: Fv47-N , , , ,6 LOS A 1,1 7,5 Full 50 0,0 0,0 2d , , , ,5 LOS A 3,0 23,1 Full 50 0,0 0,0 Approach 573 9, ,2 0,489 5,5 LOS A 3,0 23,1 West: Fv47-W 1d 584 7, , , ,8 LOS A 2,7 20,3 Full 40 0,0 0, , , , ,6 LOS A 0,9 6,9 Full 40 0,0 0, , ,2 LOS A 0,0 0,6 Full 40 0,0 0,0 Approach 777 7, ,9 0,459 6,0 LOS A 2,7 20,3 Intersection , ,5 0,638 7,4 LOS A 5,3 38,2 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program N3 Capacity Adjustment due to downstream lane blockage determined by the program. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 14

15 Norheim Fv47xFv835xFv875 Alternativ 8: EM rush 2040 Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv835 1d , , , ,9 LOS F 305,6 2161,9 Full 400 0,0 100, , ,8 LOS B 0,1 1,9 Short 30 0,0 0,0 Approach , ,2 1, ,4 LOS F 305,6 2161,9 East: Fv875 1d 169 4, , , ,3 LOS B 2,1 15,1 Full 500 0,0 0,0 Approach 169 4, ,3 0,424 12,3 LOS B 2,1 15,1 North: Fv47-N , , , ,4 LOS A 6,0 42,7 Full 50 0,0 0,5 2d 559 5, , , ,5 LOS B 8,3 60,9 Full 50 0,0 11,2 Approach , ,5 0,766 10,6 LOS B 8,3 60,9 West: Fv47-W 1d 617 5, , , ,2 LOS B 6,8 50,1 Full 40 0,0 12, , , , ,1 LOS A 3,2 22,5 Full 40 0,0 0, , ,5 LOS A 0,1 1,6 Full 40 0,0 0,0 Approach 996 5, ,2 0,677 9,3 LOS A 6,8 50,1 Intersection , ,5 1, ,5 LOS F 305,6 2161,9 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 5 under-utilisation found by the program Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 15

16 4.3 Rundkjøring Fv47 x Norevegen Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. FM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S , , , ,0 LOS A 1,0 7,0 Full 50 0,0 0,0 2d 618 8, , , ,5 LOS A 3,3 24,6 Full 50 0,0 0,0 Approach 795 6, ,8 0,439 3,5 LOS A 3,3 24,6 North: Fv47-N 1d 544 7, , , ,0 LOS A 3,1 23,0 Full 500 0,0 0, , , , ,0 LOS A 0,9 6,7 Short 35 0,0 0,0 Approach 681 6, ,3 0,465 4,2 LOS A 3,1 23,0 West: Norevegen 1d 127 5, , , ,8 LOS A 0,9 6,8 Full 500 0,0 0,0 Approach 127 5, ,0 0,158 7,8 LOS A 0,9 6,8 Intersection , ,4 0,465 4,1 LOS A 3,3 24,6 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. d Dominant lane on roundabout approach Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 16

17 Norheim Fv47xNorevegen Rundkjøring. EM rush Alternativ 8. Use and Performance Arrival Deg. 95% Back of Queue South: Fv47-S ,8 70 4, , ,0 LOS A 0,5 3,5 Full 50 0,0 0,0 2d 909 4, , , ,3 LOS A 5,9 43,0 Full 50 0,0 0,7 Approach 994 4,1 828 N1 4,7 0,612 3,7 LOS A 5,9 43,0 North: Fv47-N 1d 849 3, , , ,1 LOS C 16,0 114,9 Full ,2 N3 0, ,0 47 0, , ,7 LOS A 0,3 1,9 Short 35 0,0 0,0 Approach 897 2, ,8 0,695 23,1 LOS C 16,0 114,9 West: Norevegen 1d 308 2, , , ,8 LOS C 7,3 52,4 Full 500-6,6 N3 0,0 Approach 308 2, ,7 0,659 22,8 LOS C 7,3 52,4 Intersection , N1 3,7 0,695 15,1 LOS B 16,0 114,9 (LOS) Method: (HCM 2000). LOS Method: Same as Signalised Intersections. LOS values are based on average delay per lane. 1 Reduced capacity due to a short lane effect N1 Arrival Flow value is reduced due to capacity constraint at oversaturated upstream lanes. N3 Capacity Adjustment due to downstream lane blockage determined by the program. Notat: Kapasitetsvurdering alternativ 8 Side 17

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 etoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Håndbok 127 Kapasitet i kryss

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Årumkrysset. Vurdering av tiltak i Årumkrysset på RV111 / E6 H10B01. Juni 2010. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag

Årumkrysset. Vurdering av tiltak i Årumkrysset på RV111 / E6 H10B01. Juni 2010. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Årumkrysset Vurdering av tiltak i Årumkrysset på RV111 / E6 H10B01 Juni 2010 Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Trafikkavvikling ved KØ

Trafikkavvikling ved KØ Trafikkavvikling ved KØ Innlegg på møte i NVTF, 13. febr. 2013 i Oslo Kristian Wærsted Seksjon for trafikkforvaltning Vegdirektoratet Trafikkavvikling måles i kj.t/time og tidsluker (front front i sek/kjt)

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for Bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Navn Arvid Aakre E-mail arvid.aakre@ntnu.no

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Hilde Kristine Myre Praktisk uttesting av SIDRA for å Masteroppgave vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Trondheim, 10. juni, 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Kartlegging av trafikkavvikling og føreratferd i rundkjøringer. Terje Giæver

Kartlegging av trafikkavvikling og føreratferd i rundkjøringer. Terje Giæver SINTEF A4277 Åpen RAPPORT Kartlegging av trafikkavvikling og føreratferd i rundkjøringer Terje Giæver www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Juli 2008 s ii iv v

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no. Oktober 2007 / Arvid Aakre

Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no. Oktober 2007 / Arvid Aakre Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Generelt om trafikkmodeller Modellering er en forenkling av virkeligheten Kvalitet på sluttresultatet avgjøres av Kvalitet på inngangsdata

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Generelt om trafikkmodeller

Generelt om trafikkmodeller Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Generelt om trafikkmodeller Modellering er en forenkling av virkeligheten Kvalitet på sluttresultatet avgjøres av Kvalitet på inngangsdata

Detaljer

Buss og taxi - Bragernes og Strømsø

Buss og taxi - Bragernes og Strømsø Buss og taxi - Bragernes og Strømsø Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Behandling i Formannskapet og Bystyret i juni Prosess ekstern høring Underveis i arbeidet: Intern arbeidsgruppe Workshops med

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 212-11-16 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

Trafikkanalyse Rv. 509 Ragbakken vest Bråde og Madla Revheim. Alternativ 7. Rapport for Stavanger kommune. STava

Trafikkanalyse Rv. 509 Ragbakken vest Bråde og Madla Revheim. Alternativ 7. Rapport for Stavanger kommune. STava Trafikkanalyse Rv. 509 Ragbakken vest Bråde og Madla Revheim Alternativ 7 Rapport for Stavanger kommune STava Revisjon 00 Dato 2014-11-13 Utført av MSEC Kontrollert av LOØ Godkjent av LOØ Referanse 1350006880

Detaljer

Statens vegvesen. Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Utgave: 2 Dato: 2013-02-05 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan for nytt kryss ved

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri Tønseth Invest AS Analyser Regulering Tønseth gartneri RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 254911 Kunde: Tønseth Invest AS c/o Meinich arkitekter AS : Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3

Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3 Notat Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3 Konsekvenser av utbygging/fortetting planen 997 1 åpner for. I forbindelse med Hå kommunes planforslag for områdene B8 10, G4 og O3, Nærbø sentrum,

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

Ad Notat fra siv-ing. Helge Hopen til Artec Prosject Team AS av 16.06.2009: Trafikkvurdering Sandviksveien/Lerøy, supplerende analyse.

Ad Notat fra siv-ing. Helge Hopen til Artec Prosject Team AS av 16.06.2009: Trafikkvurdering Sandviksveien/Lerøy, supplerende analyse. Vedlegg 2 Dette notatet er utarbeidet på anmodning av styret av en siv.ing. og mangeårig medlem av SKF. Men siden det er bare en skisse utarbeidet i stor hast, og ferieavviklinger har hindret drøfting

Detaljer

TRAFIKAL UTREDNING - RYFAST, SOLBAKK

TRAFIKAL UTREDNING - RYFAST, SOLBAKK 10 500 11 300 Tau 12 900 12 400 Jørpeland 13 700 Stavanger 14 200 15 700 Hommersåk Sandnes Forsand STATENS VEGVESEN SØR ROGALAND DISTRIKT TRAFIKAL UTREDNING - RYFAST, SOLBAKK Sluttrapport 1 TRAFIKAL UTREDNING

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

KOLLEKTIVFELTUTREDNING GRENLAND

KOLLEKTIVFELTUTREDNING GRENLAND KOLLEKTIVFELTUTREDNING GRENLAND 15.05.2015 Forord Kollektivfeltutredning Grenland er en fagrapport som presenterer arbeidene med vurdering av tiltak og effekter av 14 strekninger i Grenland. Arbeidet

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Signalprioritering Midtbyen Konkurransegrunnlag 22.03.2013

Signalprioritering Midtbyen Konkurransegrunnlag 22.03.2013 Signalprioritering Midtbyen Konkurransegrunnlag 22.03.2013 1. Innbydelse Trondheim kommune (på vegne av samarbeidsprosjektet Miljøpakken) ønsker tilbud på utredning av alternative prioriteringssystemer

Detaljer

Kø-problematikken på Fv562 Askøybrua

Kø-problematikken på Fv562 Askøybrua Kø-problematikken på Fv562 Askøybrua Kø i morgenrushet fra Strusshamnvatnet til rundkjøring ved Storavatnet Synnøve Jakobsen Master i veg og jernbane Innlevert: mai 2015 Hovedveileder: Arvid Aakre, BAT

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer