Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende:"

Transkript

1 FORORD Ferie i Danmark dejlig, men også aktiv? er en markedsanalyse af det norske feriemarked med fokus på aktiv ferie. Analysen er gennemført af det norske analyseinstitut Intéra Research Lab for Danmarks Turistråd og er medfinansieret af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rapporten er udarbejdet som led i spydspidsprojektet Forebyggelse af en norsk udfordring, der har til formål at udvikle nye koncepter for markedsføring af aktiv ferie samt nye hidtil ukendte områder af Danmark i Norge. Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende: Kendskab til og opfattelse af danske regioner Kendskab til og opfattelse af København, Aalborg, Odense og Århus Kendskab til udvalgte danske attraktioner Interesse i aktiv ferie med fokus på gastronomi, golf, cykel og wellness Interesse i aktiv ferie i Danmark. Rapporten bygger på tre delundersøgelser: 1. En telefon-undersøgelse med et repræsentativt udvalg på 1500 personer om emnet ferierejser generelt. 2. En web-undersøgelse, gennemført med 905 personer i Intéra Research Labs web-panel, om holdningen til aktiv ferie og til forskellige områder af Danmark. 3. To fokusgrupper med i alt 16 deltagere om fire aktiv ferie temaer: Gastronomi, golf, cykel og Spa/Wellness. Rapporten er på norsk og er skrevet af Thor Erik Johansen og Sunneva Kilsti fra Intéra Research Lab. Danmarks Turistråd, d. 25. oktober 2004.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD DANSK SAMMENFATNING SAMMENDRAG ANBEFALINGER BAKGRUNN OG METODE... 8 Rederianalysen... 8 Aktivferieundersøkelsen... 8 Kvalitativ undersøkelse HYPPIGHET AV FERIEREISER DANMARK SOM FERIELAND BESLUTNING OG BESTILLING INFORMASJONSINNHENTING Informasjonsinnhenting før bestemmelse av reisemål Innhenting av tilleggsinformasjon ÅRSAKER TIL VALG AV DESTINASJON DANMARK VS. SVERIGE KJENNSKAP OG ASSOSIASJONER TIL DANSKE REGIONER, BYER OG ATTRAKSJONER Nord Jylland Vest Jylland Sønder Jylland Djursland og Øst Jylland Fyn Nord Sjælland utenom København Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster Bornholm Oppsummering av kjennskap og assosiasjoner til danske regioner København Odense Aalborg Århus Oppsummering av kjennskap og assosiasjoner til danske byer Danske attraksjoner

3 11. AKTIV FERIE Viktige aktiviteter i ferien Sykkel Golf Spa Gastronomi Andre former for fysisk aktivitet UTDYPNING AV FOLKS FORHOLD TIL AKTIV FERIE RESULTATER FRA FOKUSGRUPPENE Om deltakerne Metode Aktivitet i ferien Aktiv ferie Aktiv ferie som pakkeløsning Golfferie Sykkelferie Spaferie Mat og matopplevelser Danmarks ulike byer og regioner Danmark som destinasjon generelle vurderinger

4 1. DANSK SAMMENFATNING Danmark har en ledende position som ferieland for nordmænd. Især som rejsemål for korte ferier med mellem 1 og 3 overnatninger står Danmark stærkt. 22 pct. af alle nordmænd over 15 år har holdt kort ferie i Danmark i løbet af 2003, mens 13 pct. siger, de har været på længerevarende ferie (over 4 dage) i Danmark. Danmark er den foretrukne feriedestination efter Norge, når det gælder kort ferie og på tredjepladsen efter Norge og Spanien, når det gælder længerevarende ferier. Danmarks stærke kort i Norge er den måde nordmænd bydes velkommen på: At man trives i Danmark, at der er hyggelige mennesker og endelig at Danmark er børnevenligt, nævnes blandt de fem vigtigste årsager til at valget af rejsemål er faldet på Danmark. Øvrige primære rejsemotiver er, at man skal besøge venner og familie samt den lette tilgængelighed til landet. Danmarks image som hyggeligt, rart land viser sig samtidigt at være en udfordring, især når det gælder markedsføring af Danmark som aktivt ferieland. Danmark opfattes nemlig ikke som et aktivt ferieland, men som et land, hvor man primært slapper af. Nogle respondenter mener ligefrem, at Danmark har et lidt for slapt image. Undersøgelsen afdækker en vis interesse i aktiviteter under ferien: Mellem 20 og 24 pct. af respondenterne siger, at sport og fysiske aktiviteter er meget vigtigt for dem under en hhv. kort eller længerevarende ferie. Dog er interessen for andre aktivitetsområder som god mad og drikke, sol og strand samt specielle events langt mere udbredt. Når det gælder fysiske aktiviteter, er flest nordmænd interessede i velvære/spa og at cykle under ferieopholdet. Godt halvdelen siger, at de fremover er interesserede i at benytte sig af disse to aktiviteter under en kommende ferie. Undersøgelsen viser endvidere, at Danmark har størst potentiale som aktivt ferieland på de to nævnte aktivitetsområder: Især som cykel-destination er Danmark populær, og kåres som den mest foretrukne destination foran Norge og Frankrig. Potentialet for Danmark som golf destination er derimod begrænset, fordi langt færre er interesserede i at spille golf under et ferieophold (13 pct.). Danmark opfattes dog ikke som en uaktuel golf destination: På listen over mest aktuelle golf destinationer sætter de golf interesserede Danmark på 2. pladsen efter Spanien. Undersøgelsen har endvidere testet gastronomi som et fjerde tema for aktiv ferie. Oplevelsen af en destinations madkultur viser sig at være en integreret del af nordmænds ferier, og en relativt stor andel har haft gastronomi som hovedformål for en ferierejse. For at realisere potentialet inden for gastronomiferie anbefaler rapporten bedre tilgængeliggørelse af de sunde og lette tilbud inden for dansk gastronomi. Undersøgelsen har endelig haft til formål at afdække nordmænds interesse i forskellige danske regioner og byer. På trods af Danmarks etablerede position som ferieland, viser det sig, at kendskabet til Danmark er koncentreret om to destinationer: København og Nordjylland. Hhv. 66 pct. og 43 pct. af respondenterne i 4

5 undersøgelsen siger, at de kender de to destinationer godt. De øvrige regioner kendes godt af mellem 13 pct. og 20 pct. Mindst kendt er Bornholm, Fyn og Sjælland/Lolland-Falster, Århus og Odense. Rapporten tegner også en profil af de forskellige danske regioner og byer set med norske øjne. København har en stærk,positiv og alsidig profil som en by med gode muligheder for shopping, gode spise- (og drikke )steder, attraktioner og godt bymiljø generelt. Åalborg forbindes mere ensidigt med især gode spise- og drikkesteder og shopping. Nordjylland og Østjylland distancerer sig fra andre regioner som de mest børnevenlige feriesteder, og Østjylland forbindes derudover med gode attraktioner. Vestjylland er kendt for gode strande, Fyn og Odense for kulturelle oplevelser/bymiljø, og Bornholm fremstår på trods af det manglende kendskab relativt klart som stedet med godt bymiljø, natur og gode muligheder for sport og aktiviteter. Opfattelsen af det sydlige Jylland og Sydøstdanmark er mindre klar. Rapporten anbefaler, at Danmark styrker markedsføringen af aktiviteter på ferien som supplement til billedet af det hyggelige Danmark. Derudover peger rapporten på, at der er en interesse blandt nordmænd for nye, pt. ukendte områder og attraktioner i Danmark. 5

6 2. SAMMENDRAG - Antall ferier nordmenn reiser på i løpet av et år, utenom egen fritidsbolig eller fritidsbåt, holder seg relativt stabilt. - Danmark er fortsatt en av hoveddestinasjonene for nordmenn når de reiser på ferie - ved siden av Norge og Sverige når det gjelder kortere ferier, og ved siden av Norge og Spania når det gjelder lengre ferier. - Henholdsvis 31% og 10% vurderer Danmark som destinasjion for neste korte eller lengere ferie. - Det er en tendens til at man bestemmer seg noe tidligere for hvor man vil reise på ferie. Det går relativt kort tid mellom at man bestemmer destinasjon og at man bestiller reisen. - Internett blir stadig viktigere som kanal for informasjonsinnhenting både før man bestemmer seg for destinasjon/bestiller og når man skal søke tilleggsinformasjon. Opp til 65 % av befolkningen bruker Internett i denne forbindelsen, en økning med 25 prosentpoeng på to år. - Hovedårsaken til at man velger Danmark som feriedestinasjon er at man har venner/familie der, at det er enkelt å reise dit og at landet oppfattes som trivelig og barnevennlig med hyggelige mennesker. - Det er fortsatt mange nordmenn (46 %) som ikke kjenner så godt til Danmark som ferieland hvis København holdes utenfor. Inkluderer vi København reduseres andelen betraktelig, nemlig til 26 %. - Foruten København er Nord Jylland det området av Danmark som klart flest nordmenn kjenner til som feriested. - Bornholm har relativt sett det største potensialet til å øke antall turister fra Norge. - Legoland og Tivoli i København er de to attraksjonene i Danmark som både er klart mest kjent og klart mest besøkt. - Mange benytter allerede i dag sykkel som aktivitet i ferien, men potensialet er stort. Danmark er det landet som flest ser som aktuelt å ha sykkelferie i. - Golf har mer begrenset interesse som ferieaktivitet, men også her finnes det et potensial. Danmark er sammen med Spania og Norge mest aktuelle destinasjoner for golfferie. - Relativt få har benyttet spa som en aktivitet i ferien, 15 %, men potensialet er stort. - Svært mange ser allerede i dag det å oppleve et lands eller regions matkultur som en del av ferien, men det finnes et klart potensial når det gjelder det å ha 6

7 matopplevelser som hovedformål for ferien. Frankrike og Italia er klart mest aktuelt når det gjelder destinasjon for gastronomiferie. - Den kvalitative dybdeundersøkelsen viser at sykkelferie har en unik posisjon som noe mange kan tenke seg på hard core nivå. Aktivitetene golf, spa og matopplevelser oppfattes derimot av de fleste i undersøkelsen som et supplement og ikke som et mål i seg selv i ferien. - Når det gjelder hard core sykkelferie står Danmark høyt i kurs som et familievennlig sykkelland. Danmark antas også å passe svært godt for voksne som skal prøve seg på hard core sykkelferie for første gang - Fokusgruppeundersøkelsen viser at Danmark har et slapt image. Danmark forbindes med kos (=hygge) og avslapning, ikke med aktiviteter. 3. ANBEFALINGER Danmark har en unik posisjon som destinasjon for sykkelferie, og potensialet for økning av denne type ferie er stort. Ved i større grad å markedsføre konkrete sykkelruter med alternative aktiviteter og tilbud (severdigheter, naturopplevelser, spisesteder, bademuligheter etc.) under veis. Markedsføringen bør presisere muligheten både for ferdige løsninger og egne opplegg. Markedsføring av golfferie i Danmark bør først og fremst rettes mot det golfinteresserte publikum. Flertallet av ferierende er lite interessert i golf som ferieaktivitet med mindre man planlegger å bli aktiv golfer. Selv om undersøkelsen viser at det finnes et visst potensiale for golfferie er dette klart mindre enn for de andre aktivitetene som inngår i undersøkelsen. Spa har et stort potensiale. Mange er positive til spaopplevelser og kan tenke seg disse som et supplement i ferien. En barriere er pris; mange vegrer seg for å bruke så mye penger bare på seg selv. En annen barriere er at spa er en aktivitet som man like gjerne, eller kanskje heller, kan gjøre hjemme. Spa kan med fordel presenteres som et krydder i ferien. Selv om mange nordmenn setter pris på dansk mat, er mat og drikke i seg selv en liten drivkraft for å dra på ferie til Danmark. Dansk mat fremstår lite variert, og det er ingen oppfatninger om regionale forskjeller eller spesialiteter. Det er også mange som synes det er vanskelig å finne/oppdage de gode spisestedene. Danmarks Turistråd kan med fordel fremme anbefalinger om utvalgte spisesteder (innen ulike prisklasser) som vil gi de besøkende gode opplevelser av lokal og nasjonal mat som utfordrer dagens stereotypier. Man bør også tydeliggjøre de delene av det danske kjøkken som er sunt og lett. Som undersøkelsen viser er Internett en svært viktig kanal når man søker informasjon knyttet til feriereiser både i planleggingsfasen og bestillingsfasen. I lys av dette bør Danmarks Turistråd tilby en hjemmeside der aktiv ferie presenteres på en så enkel og tydelig måte at den bidrar til å gjøre publikum kjent med Danmark som destinasjon for aktiv ferie. 7

8 Danmark har lykkes med å bygge opp et bilde av seg selv som et hyggelig, trivelig og dejlig land. Spørsmålet er om ikke dette bildet har blitt så dominerende at det reduserer sjansene for å posisjonere Danmark som en interessant destinasjon for aktiv ferie. Uten å forkaste den sterke stillingen Danmark har som hyggelig ferieland, bør man aktivt fokusere på mulighetene for alt man kan gjøre av spennende, utfordrende og morsomme ting i ferien. 4. BAKGRUNN OG METODE Datamaterialet i rapporten er hentet inn gjennom tre ulike undersøkelser; rederianalysen og aktivferieundersøkelsen som begge er kvantitative undersøkelser, og gjennom to fokusgrupper om temaet aktiv ferie. Rederianalysen Rederianalysen er en årlig undersøkelse Intéra ResearchLab gjennomfører for Danmarks Turistkontor, Fjordline, Color Line, Stena Line og DFDS Seaways. Undersøkelsen gjennomføres pr. telefon med et representativt utvalg på 1500 av den norske befolkningen over 15 år. Undersøkelsen det refereres til i denne rapporten er gjennomført i ukene 6 og 7 i 2004, og de fleste av spørsmålene gjelder ferievaner i Aktivferieundersøkelsen Aktivferieundersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse i uke 13 i Undersøkelsen er gjennomført blant deltagerne i Intéra ResearchLab sitt webpanel som utgjør ca respondenter og er rekruttert gjennom over 60 nettaviser spredt over hele Norge. Det er blitt foretatt 905 intervjuer. Resultatene er vektet i forhold til den reelle aldersfordelingen i internettuniverset. Resultatene er dermed tilnærmet representative for internettbefolkningen i Norge. Det betyr en overrepresentasjon av folk i 30-årene, mens folk over 60 år er underrepresentert. Kvalitativ undersøkelse Denne kvalitative undersøkelsen besto av to fokusgrupper med privatpersoner mellom 29 og 49 år, bosatt i Oslo og omegn. Samtlige deltakere hadde først deltatt i Aktivferieundersøkelsen, og var rekruttert til den kvalitative oppfølgingsundersøkelsen basert på at de enten har vært på eller kunne tenke seg minst én av de fire aktivitetsferiene på soft core eller hard core nivå. 1 Alle oppfatter også Danmark som et aktuelt feriemål, og de fleste har også vært i Danmark på ferie en eller flere ganger. Formålet med fokusgruppene var å gå grundigere inn på noen av temaene fra den kvantitative delen av undersøkelsen. Fokus for gruppesamtalene var holdninger til aktivitet i ferien generelt, og til golf, sykkel, spa og matopplevelser spesielt. Destinasjon for de ulike aktivitetene diskuteres både åpent og med særlig fokus på Danmark som ferieland. 1 Flertallet av deltakerne i fokusgruppene var på soft core nivå med tanke på aktivitetsferie. 8

9 Undersøkelsene er gjennomført av Intéra ResearchLab ved Thor Erik Johansen og Sunneva Kilsti. Ansvarlige hos Danmarks Turistråd er Hans Martin Nakkim og Claudia Rota Andersen. 9

10 5. HYPPIGHET AV FERIEREISER I følge rederianalysen reiste nordmenn i gjennomsnitt i underkant av 1,5 ganger på kortere ferie i 2003, og ca 1 gang på lengre ferie i året 2. Tallene er relativt stabile, men det er en liten oppgang i antall kortere ferier, og en liten nedgang i antall lengre ferier sammenlignet med året før. Ca. 1/3 av befolkningen var ikke på kortere ferie i De over 70 år var i minst grad på kortere ferie, mens de mellom 35 år og 54 år som ikke har barn var hyppigst på kortere ferie. Når det gjelder lengre ferie var 4 av 10 ikke på lengre ferie i De som i minst grad var på lengre ferie var de yngste (15 år 19 år), mens de mellom 34 år og 69 år som ikke har barn oftest reiser på lengre ferie. Det å ha tilgang på egen fritidsbolig gjør ikke at man reiser sjeldnere på ferie. Tendensen er heller det motsatte. 6. DANMARK SOM FERIELAND Danmark er et populært ferieland for nordmenn. Rederianalysen viser at 22 % av den norske befolkningen var på kortere ferie i Danmark i Denne andelen er tilnærmet uendret fra Danmark er den mest populære destinasjonen for kortere ferier etter Norge (65 %). Sverige er nummer tre med 17 %. Når det gjelder lengre ferier er Danmark den tredje mest populære destinasjonen for nordmenn. Rederiundersøkelsen viser at 13 % var på lengre ferie i Danmark i En andel som også er uforandret fra Norge er det største ferielandet også for lengre ferie (26 %) fulgt av Spania (21 %). Hvor har du reist på kortere/lengre ferie i løpet av siste år? % n = 885/923 (rederianalysen) Norge 26 Danmark Sverige Spania 21 3 Storbritannia 8 5 Hellas 13 0 Tyskland 5 6 Frankrike 7 2 Europa ellers 12 Verden ellers 19 3 = Kortere ferie = Lengre ferie Tallene gjelder ferie utenom egen fritidsbolig eller fritidsbåt, hos familie og venner, eller direkte i forbindelse med jobbreiser. Dette utgjør ca. 5,4 millioner kortere feriereiser og ca. 3,6 millioner lengre feriereiser. 10

11 38 % av de som deltok i aktivferieundersøkelsen har vært på ferie i Danmark i løpet av 2003 eller % har vært på ferie i Danmark tidligere enn 1999, mens bare 8 % har aldri vært på ferie i Danmark. Når var du sist på ferie i Danmark? % n=905 (Alle) (Aktiv ferie undersøkelsen) 2003 eller Tidligere enn Har aldri vært på ferie i Danmark 8 Det er svært få som ser på Danmark som et helt uaktuelt ferieland de kommende to til tre årene, kun 7 %. 33 % oppgir at Danmark er veldig aktuelt. Den gruppen det er mest aktuelt for er de under 34 år som har barn. I denne gruppen oppgir hele 54 % at Danmark er veldig aktuelt som feriemål. Ser du på Danmark som et aktuelt reisemål for deg i forbindelse med feriereiser de kommende 2 3 årene? % n=905 undersøkelsen) Danmark er veldig aktuelt 33 Danmark er aktuelt 39 Danmark er lite aktuelt, men utelukkes ikke 20 Danmark er ikke aktuelt 7 (Alle) (Aktiv ferie 70 % av deltagerne i undersøkelsen oppgir at det er aktuelt å dra på storbyferie til Danmark, mens 51 % oppgir at det er aktuelt å dra på sol- og badeferie til Danmark. Når det gjelder storbyferier er det, som vi skal se senere, først øg fremst København man tenker på. 7. BESLUTNING OG BESTILLING Sammenlignet med tall som kom frem i rederianalysen året før viser årets rederianalyse at det er en tendens til at man bestemmer seg tidligere for hvor man vil reise på ferie både når det gjelder kortere og lengre ferie. Variasjonen er imidlertid stor. Gjennomsnittlig bestemmer man seg hvor man vil reise på kortere ferie ca. 5 uker før avreisen. Ikke overraskende bestemmer man seg tidligere for hvor man vil reise på lengre ferie, nemlig gjennomsnittlig uker før avreise. Når du skal på kortere/lengre ferie, hvor mange uker før avreise bestemmer du deg for hvor du vil reise? % n = 1003 (Rederianalysen) Mindre enn 1 uke uker uker uker uker uker 12 6 Mer enn 12 uker 38 7 = Lengre ferie = Kortere ferie Bestemmelsen av hvor man skal reise skjer relativt samtidig med bestillingen av reisen. For mange er dette dermed en samtidig prosess. Kortere ferier bestilles i snitt ca. én uke etter at man har bestemt seg for destinasjon. Tidsrommet mellom bestemmelse av destinasjon og bestilling av reise er noe lengre når det gjelder lengre ferier, men også her skjer bestillingen ganske nært etter destinasjonsvalg. Det er å anta at mange i utgangspunktet har ulike alternative feriedestinasjoner de kan tenke seg å dra til og at den endelige beslutningen om destinasjon foretas i 11

12 forbindelse med søking av pris- og produktinformasjon. Selve bestillingen av reisen inngår også ofte i denne prosessen. Når du skal på kortere/lengre ferie, hvor mange uker før avreise bestiller du reisen? % n = 1003 (Rederianalysen) Mindre enn 1 uke uker uker uker uker uker 11 3 Mer enn 12 uker 29 4 = Lengre ferie = Kortere ferie Det er ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder beslutnings- og bestillingstidspunkt, men de som har barn bestemmer destinasjon og bestiller ferie noe tidligere enn de som ikke har barn. 8. INFORMASJONSINNHENTING Man søker i større grad informasjon i forbindelse med at man skal reise på lengre ferie enn når man skal reise på kortere ferie. Videre søker man i større grad informasjon før man har bestemt seg for hvor man skal reise enn tilleggsinformasjon etter reisen er bestilt. Andelen som ikke søker informasjon (rederianalysen) Før destinasjon er bestemt 4 9 Tilleggsinformasjon = Lengre ferie = Kortere ferie Informasjonsinnhenting før bestemmelse av reisemål Den klart viktigste kanalen som brukes for å innhente informasjon før man bestemmer seg for hvor man vil reise på ferie er Internett. Dette gjelder for både kortere og lengre ferier. Hele 65 % av befolkningen bruker Internett for å innhente informasjon før de bestemmer seg hvor de skal reise på lengre ferie. På to år har andelen som bruker Internett økt med 25 prosentpoeng. I gruppen år er andelen i dag over 80 % som benytter Internett i denne sammenhengen. Hvor søker du vanligvis informasjon før du bestemmer deg for hvor du vil reise på lengre/kortere ferie? % n = 1150 (rederianalysen) Internett Reisebyrå Kataloger 18 6 Familie og venner Aviser Brosjyrer 7 8 = Kortere ferie = Lengre ferie For kortere ferier er aviser det som i nest hyppigst grad benyttes for å hente informasjon. Dette kan være både avisenes redaksjonelle omtale av feriemål og en 12

13 orientering i konkrete pristilbud som annonseres i avisene. 17 % søker informasjon gjennom aviser før de bestemmer seg for hvor de vil reise på kortere ferie. Aviser brukes som informasjonskilde i høyere grad blant de over 34 år enn blant de under. Når det gjelder å bestemme destinasjon for lengre ferie er avisene mindre brukt (10 %). Her er reisebyråer den kanalen som blir nest mest brukt for å innhente informasjon. 27 % bruker denne kanalen. Kataloger brukes også i klart hyppigere grad når det gjelder det å planlegge lengre ferier. 18 % benytter slike. Både kataloger og spesielt reisebyråer brukes i klart høyere grad som infokilde jo eldre man er. Det er i første rekke informasjon om priser/tilbud og innkvarteringsmuligheter man søker informasjon om før man bestemmer hvor man vil reise på ferie. Som figuren nedenfor viser er det imidlertid noen forskjeller mellom hva man søker informasjon om når man skal på hhv. kortere og lengre ferie. Når du søker informasjon før du bestemmer deg for hvor du vil reise på lengre/kortere ferie hva søker du vanligvis informasjon om? % n=1150 (rederianalysen) Priser tilbud Innkvartering Aktiviteter Severdigheter Reisemåter Kulturtilbud Reiseavstand reiseruter 11 7 Vær klima 15 4 Restauranter uteliv 9 5 = Lengre ferie = Kortere ferie Som vi ser søker man i større grad informasjon om hva som kan oppleves på reisemålet før man bestemmer den lengre ferien enn når man bestemmer den kortere ferien. For den kortere ferien er det helt klart priser og innkvarteringsmuligheter som er i fokus for informasjonsinnhentingen. En annen forskjell er at man i noe større grad søker informasjon om vær og klima på destinasjonen før man bestemmer lengre ferier. Dette kan ha sammenheng med at sol og bading i større grad er aktiviteter på lengre ferier enn på kortere og at man på lengre ferier i større grad reiser til deler av verden man ikke er så kjent fra før. Innhenting av tilleggsinformasjon Internett er også den klart viktigste kanalen man bruker for å søke informasjon etter at reisemålet er bestemt. 46 % søker tilleggsinformasjon på Internett. Igjen ser vi ikke overraskende at det er de eldre som i minst grad bruker Internett. Hvor søker du vanligvis tilleggsinformasjon etter at du har bestilt en kortere ferie? % n=1150 (rederianalysen) Internett Reisebyrå 10 8 Familie og venner 11 7 Håndbøker 11 5 Brosjyrer 4 4 Kataloger 18 6 = Kortere ferie = Lengre ferie 13

14 Som vi ser av figuren ovenfor søker man i større grad tilleggsinformasjon når man skal på lengre ferier enn hva man gjør når man skal på kortere ferier. Dette er stort sett gjennomgående for alle informasjonskanalene, men størst forskjeller ser vi når det gjelder reisekataloger. Det er mindre forskjeller i hva man søker tilleggsinformasjon om når man drar på kortere enn når man drar på lengre ferie. Som vi ser nedenfor er tilleggsinformasjonen i stor grad knyttet til hva som kan oppleve på reisemålet; severdigheter, aktiviteter og kulturtilbud. Mange søker også tilleggsinformasjon om innkvartering. Dette gjelder trolig de som først bestiller en reise, og deretter informasjon om bomuligheter på destinasjonen de har bestilt til. Når du søker tilleggsinformasjon etter at du har bestilt en lengre/kortere ferie, hva søker du vanligvis informasjon om? % n=1150 (rederianalysen) Severdigheter Aktiviteter Kulturtilbud Innkvartering Restauranter uteliv Priser tilbud 8 9 Reiseavstand reiseruter 7 5 Vær klima 9 4 = Lengre ferie = Kortere ferie 9. ÅRSAKER TIL VALG AV DESTINASJON DANMARK VS. SVERIGE I rederianalysen ble deltagerne åpen spurt hva som er hovedårsaken til at man har vært på, eller ønsker å dra på ferie til henholdsvis Danmark og Sverige. Hva er hovedårsaken til at du har vært på ferie i Danmark/Sverige, eller ønsker å reise på ferie til Danmark/Sverige? % n=827/749 (rederianalysen) Har venner/familie der Enkelt å reise dit Trives i landet Hyggelige mennesker 16 6 Barnevennlig 14 6 Spesielle events 8 5 Lave priser generelt 7 11 God mat/drikke 7 1 Billig transport 6 6 Billig å bo/leve der 5 6 Kjenner landet godt 5 4 Handle/shoppe 4 10 = Danmark = Sverige Venner og familie i Danmark er den viktigste årsaken til at man drar på ferie til Danmark. 20 % oppgir dette. De som i størst grad nevner denne årsaken er de over 70 år. En annen viktig årsak til at man reiser til Danmark på ferie er at landet ligger nærmere Norge og at det er enkelt å komme seg dit enten med fly, båt eller med bil gjennom Sverige. 17 % nevner det at det er enkelt å reise til Danmark som en viktig 14

15 årsak til at man reiser dit. De med barn nevner dette i noe større grad enn de uten barn. De følgende tre viktigste årsakene til at man reiser på ferie til Danmark er alle knyttet til samme dimensjon, nemlig trivsel og det gode liv. 17 % begrunner sine reiser til Danmark med at de trives i landet, 16 % nevner at landet har mange hyggelige mennesker og 14 % nevner at landet er barnevennlig. De yngste og de eldste nevner disse årsakene i minst grad. Et av de områdene Danmark ofte ønsker å profilere seg på, nemlig god mat og drikke er det få som oppgir som en hovedårsak til at drar til Danmark. Kun 7 % nevner dette. De som i størst grad nevner mat og drikke er voksne uten barn. Sammenlignet med årsaker man har til å dra på ferie til Sverige kommer Danmark og Sverige relativt likt ut på de to mest nevnte årsakene; venner og familie, og at det er enkelt å reise dit. Sverige skårer imidlertid klart dårligere enn Danmark på trivsel og det gode liv. Sverige skårer høyere enn Danmark på lave priser og handling/shopping som en hovedårsak til å feriere i landet. Deltagerne i rederiundersøkelsen ble også stilt spørsmålet om de helst ville dra til Danmark eller Sverige på sin neste korte og lengre ferie hvis de sto fritt til å velge. 2/3 ville velge Danmark som reisemål for sin neste lengre ferie, og 63 % for sin neste kortere ferie. Danmark står altså frem som et klart mer attraktivt ferieland for nordmenn enn Sverige. 10. KJENNSKAP OG ASSOSIASJONER TIL DANSKE REGIONER, BYER OG ATTRAKSJONER Som vi har sett er Danmark et aktuelt reisemål for mange nordmenn, men hvor godt kjenner de til Danmark som ferieland? Hvis vi ser alle delene av Danmark under ett, men holder København utenfor oppgir 56 % av de som ser Danmark som et aktuelt ferieland at de kjenner ganske godt eller veldig godt til hva minst ett område i Danmark kan tilby som feriested. Inkluderer vi København øker andelen betraktelig, nemlig til 74 %. Nedenfor presenteres en oversikt over nordmenns kjennskap til ulike områder av Danmark og ulike danske byer, hvor aktuelt de er som reisemål og hva man forbinder med de ulike områdene og byene. Spørsmålene er stilt til de som enten har vært på ferie i Danmark i 1999 eller senere eller som oppgir at det er aktuelt å reise på ferie til Danmark de kommende 2 3 årene. Dvs. de som ikke avviser Danmark som ferieland. Det svarer til størsteparten av personene intervjuet (94%.). Nord Jylland Nord Jylland er det området av Danmark som klart flest nordmenn kjenner som feriested. 42 % kjenner ganske godt eller veldig godt til hva Nord Jylland kan tilby som feriested. Noe over 1/3 har vært i Nord Jylland på ferie i løpet av de tre siste årene, og 50 % av de som ikke avviser Danmark som feriested oppgir at det er 15

16 aktuelt for dem å reise på ferie dit de to til tre neste årene. Nord Jylland har altså høy kjennskap, er godt besøkt og har et vesentlig potensial som destinasjon blant norske feriereisende med interesse for Danmark. De som har barn oppgir i noe høyere grad enn de uten barn at Nord Jylland er et aktuelt reisemål, men Nord Jylland skårer bra i alle grupper uavhengig av alder eller kjønn. Det er blant de som liker å være aktive i ferien og samtidig liker å reise tilbake til samme reisemål at Nord Jylland skårer best når det gjelder potensielle turister. Fine strender/gode bademuligheter er det som man først og fremst forbinder med Nord Jylland. Hele 72 % forbinder dette med Nord Jylland. Andre ting man i høy grad forbinder med Nord Jylland er at det er barnevennlig (53 %), at området har fin natur (53 %), at det finnes mange gode spisesteder der (52 %) og at området har mange fine bygninger og hyggelige by- og småbymiljøer (52 %). Sammenlignet med snittet for Danmark 3 skårer Nord Jylland mest over snittet når det gjelder fine strender (+ 23 pp 4 ), barnevennlighet (+ 19 pp), badeland (+ 18 pp) og muligheten for sport/fysisk aktivitet (+ 9 pp). Sammenlignet med snittet skårer Nord Jylland mest under snittet når det gjelder spesielle begivenheter/events (- 6 pp) og kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 4 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Nord Jylland? % n=668 ferie undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Nord Jylland kan tilby som feriested) (aktiv Fine strender/gode bademuligheter 72 Barnevennlig 53 Fin natur 53 Gode spisesteder 52 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 52 Gode innkvarteringsmuligheter 48 God mulighet for shopping/handling 39 Badeland 33 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 31 Gode drikkesteder 30 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 28 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 25 Godt natteliv 19 Gode muligheter for velvære/spa 11 Spesielle begivenheter eller events 8 Vest Jylland Vest Jylland kommer nest best ut når det gjelder kjennskap som feriested, men allikevel betraktelig bak Nord Jylland. 20 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Vest Jylland kan tilby som feriested. 14 % oppgir at de har vært på ferie i Vest Jylland i løpet av de siste tre årene, og 25 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Vest Jylland har dermed også et vesentlig potensial. Vest Jylland er også mest populært blant barnefamilier, og mindre populært blant de under 34 år som ikke har barn og blant de over 55 år. Vest Jylland er i høyere grad preferert blant de som liker å slappe av i ferien enn blant de som liker å være aktive. 3 Snittet for Danmark er snittet for de åtte områdene og de fire største byene. 4 Prosentpoeng 16

17 Fine strender/gode bademuligheter er også det man i klart høyest grad forbinder med Vest Jylland. 73 % oppgir dette. Ellers forbinder man fin natur med Vest Jylland (53 %), og videre at det er barnevennlig (44 %), har gode spisesteder (41 %) og gode innkvarteringsmuligheter (40 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Vest Jylland mest over snittet når det gjelder fine strender (+ 24 pp), barnevennlighet (+ 10 pp) og mulighet for å utøv sport og fysisk aktivitet (+ 5 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Vest Jylland mest under snittet når det gjelder mulighet for kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 21 pp), fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (- 18 pp), muligheter for shopping/handling (- 18 pp) og gode spisesteder (- 13 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Vest Jylland? % n=418 ferie undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Vest Jylland kan tilby som feriested) (aktiv Fine strender/gode bademuligheter 73 Fin natur 53 Barnevennlig 44 Gode spisesteder 41 Gode innkvarteringsmuligheter 40 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 36 Gode drikkesteder 23 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 22 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 21 God mulighet for shopping/handling 20 Badeland 18 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 11 Gode muligheter for velvære/spa 9 Godt natteliv 8 Spesielle begivenheter eller events 3 Sønder Jylland 18 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Sønder Jylland kan tilby som feriested. 12 % oppgir å ha vært på ferie i området i løpet av de tre siste årene, mens 21 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Sønder Jylland er dermed det området på Jylland som har det minste potensialet som feriedestinasjon for nordmenn, dog er potensialet nesten på nivå med Vest-Jylland. Sønder Jylland er mest populært blant de med barn, og spesielt de under 34 år som har barn. Sønder Jylland er mest populært blant de som liker å slappe av i ferien og gjerne reiser tilbake til de samme stedene. Gode spisesteder (49 %) og fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (49 %) er det man i første rekke forbinder med Sønder Jylland. Andre ting man forbinder med Sønder Jylland er gode innkvarteringsmuligheter (45 %), at det er barnevennlig (42 %) og gode muligheter for shopping/handling (40 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Sønder Jylland mest over snittet når det gjelder barnevennlighet (+ 6 pp) og spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker, dyreparker o.l. (+ 6 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Sønder Jylland mest under snittet når det gjelder fine strender (- 18 pp), kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 15 pp), fin natur (- 14 pp) og godt natteliv (- 10 pp). 17

18 Hvilke av de følgende forbinder du med Sønder Jylland? % n=344 (aktiv ferie undersøkelsen) Gode spisesteder 49 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 49 Gode innkvarteringsmuligheter 45 Barnevennlig 42 God mulighet for shopping/handling 40 Fin natur 36 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 34 Fine strender/gode bademuligheter 31 Gode drikkesteder 27 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 17 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 16 Badeland 12 Godt natteliv 9 Gode muligheter for velvære/spa 5 Spesielle begivenheter eller events 5 (De som forbinder noe med hva Sønder Jylland kan tilby som feriested) Djursland og Øst Jylland 18 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Djursland og Øst Jylland kan tilby som feriested. 16 % har vært på ferie i dette området i løpet av de tre siste årene, mens 26 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Denne delen av Danmark er den som skiller seg sterkest ut som destinasjon for de som har barn. 42 % av de som har barn kan tenke seg å reise til Djursland og Øst Jylland de neste to til tre årene. Det at denne delen av Danmark er barnevennlig er det man i første rekke forbinder med Djursland og Øst Jylland. 58 % nevner dette. Andre ting man i høy grad forbinder med området er fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (56 %), gode spisesteder (54 %) og gode innkvarteringsmuligheter (53 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Djursland og Øst Jylland mest over snittet når det gjelder barnevennlig (+ 24 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (+ 19 pp), badeland (+ 14 pp) og gode innkvarteringsmuligheter (+ 11 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Djursland og Øst Jylland mest under snittet når det gjelder kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 11 pp), godt natteliv (- 6 pp) og spesielle begivenheter eller events (- 6 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Djursland og Øst Jylland? % n=397 som feriested) (aktiv ferie undersøkelsen) Barnevennlig 58 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 56 Gode spisesteder 54 Gode innkvarteringsmuligheter 53 Fine strender/gode bademuligheter 48 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 47 Fin natur 46 God mulighet for shopping/handling 35 Badeland 29 Gode drikkesteder 28 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 21 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 20 Godt natteliv 13 Spesielle begivenheter eller events 8 Gode muligheter for velvære/spa 7 (De som forbinder noe med hva Djursland og Øst Jylland kan tilby 18

19 Fyn Fyn er en av de delene som er minst kjent blant nordmenn. 14 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Fyn kan tilby som feriested. Bare 7 % har vært på ferie til Fyn i løpet av de siste tre årene, og kun 15 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Fyn er dermed den delen av Danmark som har det minste potensialet blant norske feriereisende. Det er spesielt de under 34 år som har barn som prefererer Fyn som destinasjon. De som liker å slappe av i ferien og stadig reise til samme destinasjoner de har vært tidligere prefererer Fyn i minst grad. Det man i størst grad forbinder med Fyn er fine bygninger og hyggelige by- og småbymiljøer. 56 % forbinder Fyn med dette. Andre ting man forbinder med Fyn er fin natur (47 %), gode spisesteder (47 %) og gode muligheter for kulturopplevelser som museer og utstillinger. Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Fyn over snittet når det gjelder muligheter for opplevelser (+ 6 pp). Dette er den eneste dimensjonen Fyn skårer over snittet på. Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Fyn mest under snittet når det gjelder fine strender (- 19 pp), mulighet for shopping/handling (- 12 pp), godt natteliv (- 10 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 10 pp) og badeland (- 10 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Fyn? % n=273 undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Fyn kan tilby som feriested) (aktiv ferie Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 56 Gode spisesteder 48 Fin natur 47 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 38 Gode innkvarteringsmuligheter 35 Fine strender/gode bademuligheter 30 Barnevennlig 27 God mulighet for shopping/handling 26 Gode drikkesteder 25 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 18 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 12 Godt natteliv 9 Spesielle begivenheter eller events 9 Gode muligheter for velvære/spa 6 Badeland 5 Nord Sjælland utenom København 16 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Nord Sjælland kan tilby som feriested. 14 % har vært på ferie i dette området i løpet av de tre siste årene, mens 26 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Området har dermed et visst potensial å ta ut som destinasjon. Det er kun mindre forskjeller mellom aldersgrupper og menn og kvinner når det gjelder preferanse for Nord Sjælland. Området tiltrekkes i noe større grad av de som liker å være aktive i ferien enn de som liker å være passive. Det som man i størst grad forbinder med Nord Sjælland er gode spisesteder. 60 % nevner dette. Andre ting man forbinder med Nord Sjælland er fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (49 %) og gode innkvarteringsmuligheter (40 %). 19

20 Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Nord Sjælland over snittet når det gjelder spesielle begivenheter/events (+ 10 pp) og gode spisesteder (+ 6 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Nord Sjælland mest under snittet når det gjelder fine strender (- 19 pp), fin natur (- 17 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 14 pp) og barnevennlighet (- 9 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Nord Sjælland? % n=314 ferie undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Nord Sjælland kan tilby som feriested) (aktiv Gode spisesteder 60 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 49 Gode innkvarteringsmuligheter 40 God mulighet for shopping/handling 34 Fin natur 33 Gode drikkesteder 32 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 31 Fine strender/gode bademuligheter 30 Barnevennlig 25 Spesielle begivenheter eller events 24 Godt natteliv 19 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 17 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 14 Badeland 7 Gode muligheter for velvære/spa 6 Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster 14 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster kan tilby som feriested. Kun 8 % har vært der på ferie i løpet av de tre siste årene, mens 16 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Sammen med Fyn er dermed denne delen av Danmark som har det minste potensialet. Det er spesielt de under 34 år som har barn som prefererer denne delen av Danmark. Sør- og Vest Sjælland prefereres dessuten i større grad av de som søker nye destinasjoner i ferien enn de som stadig liker å reise tilbake til de samme stedene. Det man i størst grad forbinder med Sør- og Vest Sjælland er gode spisesteder (54 %). Andre ting man forbinder med Sør- og Vest Sjælland er fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer (49 %), fin natur (47 %) og fine strender (43 %). Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster skårer ikke over snittet på noen forhold sammenlignet med gjennomsnittet for Danmark. Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Sør- og Vest Sjælland under snittet når det gjelder mulighet for shopping/handling (- 10 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 10 pp), kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 7 pp) og fine strender (- 6 pp). 20

21 Hvilke av de følgende forbinder du med Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster? % n=252 Sjælland kan tilby som feriested) (aktiv ferie undersøkelsen) Gode spisesteder 54 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 49 Fin natur 47 Fine strender/gode bademuligheter 43 Gode innkvarteringsmuligheter 40 Barnevennlig 37 Gode drikkesteder 29 God mulighet for shopping/handling 28 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 25 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 18 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 18 Spesielle begivenheter eller events 16 Godt natteliv 14 Badeland 11 Gode muligheter for velvære/spa 8 (De som forbinder noe med hva Sør- og Vest Bornholm Bornholm er den delen av Danmark nordmenn kjenner minst til. Bare 13 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Bornholm kan tilby som feriested. Hele 57 % kjenner ikke til Bornholm som feriested i det hele tatt. Bornholm er også lite besøkt av nordmenn. Kun 3 % har vært der på ferie i løpet av de siste tre årene. Det som imidlertid er spesielt når det gjelder Bornholm er at øya har et stort potensial. Hele 26 % sier at det er aktuelt å reise dit på ferie de neste to til tre årene. Det er gjennomgående alle aldersgrupper som ønsker å reise til Bornholm, men i mest grad de under 34 år med barn. De som ønsker å være aktive i ferien ønsker i større grad å reise til Bornholm enn de som stort sett liker å slappe av i ferien. Det man i størst grad forbinder med Bornholm som feriested er fin natur. Hele 82 % forbinder dette med Bornholm. Andre ting man forbinder med Bornholm er fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljøer (68 %), fine strender (62 %), at øya er barnevennlig (54 %) og det finnes mange gode spisesteder der (51 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Bornholm spesielt over snittet når det gjelder fin natur (+ 32 pp), mulighet for sport/fysisk aktivitet (+ 29 pp), barnevennlig (+ 20 pp), mulighet for kulturopplevelser som museer og utstillinger (+ 14 pp og fine strender (+ 13 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Bornholm spesielt under snittet når det gjelder mulighet for shopping/handling (- 25 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 21 pp), godt natteliv (- 11 pp), badeland (- 10 pp) og spesielle begivenheter/events (- 9 pp). 21

22 Hvilke av de følgende forbinder du med Bornholm? % n=292 undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Bornholm kan tilby som feriested) (aktiv ferie Fin natur 82 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 68 Fine strender/gode bademuligheter 62 Barnevennlig 54 Gode spisesteder 51 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 45 Gode innkvarteringsmuligheter 41 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 35 Gode drikkesteder 26 God mulighet for shopping/handling 13 Gode muligheter for velvære/spa 9 Godt natteliv 8 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 7 Spesielle begivenheter eller events 5 Badeland 5 Oppsummering av kjennskap og assosiasjoner til danske regioner Sammenligner vi de danske regionene når det gjelder kjennskap kommer som nevnt tidligere Nord Jylland best ut med en andel på 43 % som kjenner regionen ganske godt eller veldig godt. Bornholm kommer svakest ut og kjennes bare av 13 %. Hvor godt kjenner du til hva følgende deler av Danmark kan tilby som feriested? % n=845 (Aktivferie undersøkelsen andel som svarer kjenner ganske godt eller kjenner veldig godt) (aktiv ferie undersøkelsen) Nord Jylland 43 Vest Jylland 20 Djursland og Øst Jylland 18 Sønder Jylland 18 Nord Sjælland 16 Sør- og Vest Sjælland inkl. Lolland og Falster 14 Fyn 14 Bornholm 13 Nedenfor følger en tabell som sammenligner hva nordmenn forbinder med de ulike danske regionene, og hvordan regionene skårer i forhold til gjennomsnittet 5. Nord Jylland og Bornholm er de regionene som ligger over gjennomsnittet på flest dimensjoner, mens Vest Jylland er den regionen som ligger under gjennomsnittet på flest dimensjoner. Hvilke av de følgende forbinder du med... 6 (Andelen som forbinder noe de ulike danske regionene) % (aktiv ferie undersøkelsen) SNITT N-J V-J S-J Ø-J FYN N-S S-S BOR Barnevennlig Fin natur Gode spisesteder Gode drikkesteder Godt natteliv Gode innkvarteringsmuligheter Fine strender Gode muligheter for kulturopplevelser Fine bygninger/bymiljø Mulighet for sport/fysisk aktivitet Mulighet for shopping Mulighet for velvære/spa Events Spesielle attraksjoner Badeland prosentpoeng eller mer over snittet 4 prosentpoeng eller mer under snittet 5 Regionene som var med i undersøkelsen var Nord Jylland, Vest Jylland, Sønder Jylland, Djursland og Øst Jylland, Fyn, Nord Sjælland (utenom København), Sør- og Vest Sjælland inkl. Lolland og Falster samt Bornholm. 6 Storbyene som var med i undersøkelsen var København, Stockholm, Göteborg, Malmö, Kiel, Hamburg, Paris og London 22

23 København København er godt kjent blant nordmenn. Hele 66 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til København som feriested. Bare 7 % sier at de ikke kjenner til i det hele tatt. København er også mye besøkt av nordmenn. 49 % oppgir at de har vært på ferie i København i løpet av de siste tre årene. Potensialet er imidlertid fortsatt stort. Hele 74 % sier det er aktuelt for dem å dra på ferie til København i løpet av de neste to til tre årene. De som i størst grad oppgir at det blir aktuelt å dra til København på ferie de neste to til tre årene er de under 34 år som ikke har barn. 81 % av disse oppgir at det er aktuelt. København som reisemål er minst populært blant de over 55 år, men også i denne gruppen ser hele 63 % København som aktuell. København er noe mer populær blant menn enn blant kvinner. København assosieres med svært mye, men det man i størst grad forbinder med København er gode muligheter for shopping/handling (86 %). Dette er omtrent på nivå med London og Paris, og 10 pp høyere enn Stockholm. 78 % forbinder København med gode spisesteder. Dette er den klart høyeste andelen sammenlignet med andre byer og deler av Danmark. Sammenlignet med de andre byene i undersøkelsen er det bare Paris som skårer noe høyere på gode spisesteder enn København. København skårer 15 pp bedre enn Stockholm. København forbindes også i svært høy grad med spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker. 70 % forbinder København med dette. Her er det trolig Tivoli som er den store driveren. København er den byen eller området i Danmark som man i klart høyest grad forbinder med denne formen for attraksjoner. Av byene utenfor Danmark som deltok i undersøkelsen er det bare Göteborg som i høyere grad blir forbundet med denne type attraksjoner. 68 % forbinder København med fine bygninger/hyggelig bymiljø. Dette er den høyeste andelen for noen by eller område i Danmark sammen med Bornholm som skårer like bra. Den eneste byen i undersøkelsen som klart skårer bedre enn København på denne dimensjonen er Paris. Paris skårer 18 pp høyere enn København. København og Stockholm skårer omtrent likt dår det gjelder å bli forbundet med fine bygninger/hyggelig bymiljø med Stockholm 3 pp foran. Den dimensjonen København skårer femte best på er mulighet for kulturopplevelser som museer og utstillinger. 67 % forbinder dette med København. Dette er den høyeste andelen sammenlignet med andre danske byer og områder. Det er en del flere som forbinder London og Paris med denne typen kulturopplevelser (18 pp over), mens København ligger på nivå med Stockholm. Sammenlignet med de andre byene og delene av Danmark skårer København under snittet kun på to dimensjoner; barnevennlighet (- 22 pp) og muligheten for sport og fysisk aktivitet (- 12 pp). Sammenlignet med de andre byene som var med i undersøkelsen ligger ikke København under snittet på noen dimensjoner. 23

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 Gjenkjøp En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Forfattere Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 ISSN-nummer

Detaljer

NYE FAMILIER. En kvalitativ ferieundersøkelse for. mars 2006. Opinion as Stortingsgata 8 0161 Oslo

NYE FAMILIER. En kvalitativ ferieundersøkelse for. mars 2006. Opinion as Stortingsgata 8 0161 Oslo NYE FAMILIER En kvalitativ ferieundersøkelse for mars 2006 Opinion as Stortingsgata 8 0161 Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 Hovedfunn ferier... 4 Hovedfunn informasjonskanaler... 4 Hovedfunn målgruppebehov...

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Barnas Sørland - en forstudie -

Barnas Sørland - en forstudie - Prosjektrapport nr. 46/2001 Barnas Sørland - en forstudie - Håkon Øgaard Geir Jørgensen Steffen Pauschert Vi trives når barna trives Tittel Forfattere Barnas Sørland Håkon Øgaard, Geir Jørgensen og Steffen

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Brandmåling af Aarhus som turismedestination; Norge

Brandmåling af Aarhus som turismedestination; Norge t Brandmåling af Aarhus som turismedestination; Norge 16768_NO Aarhus Kommune & VisitAarhus 17. jun 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Markedsinformasjon om naturbaserte turister

Markedsinformasjon om naturbaserte turister Rapport 2004:10 Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu og Birgit Abelsen Norut

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli BE334E International business Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli Våren 2014 Abstract The tourist industry is in continous

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i?

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og Ragnhild Skogheim KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? NOTAT 2006:128 Tittel: Kongsberg - en attraktiv by å bo i? Forfatter: Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Natursøkende turister i LOVEST regionen

Natursøkende turister i LOVEST regionen Natursøkende turister i LOVEST regionen Rapport fra spørreundersøkelsen sommeren 2011 Et delprosjekt av Opplevelser i Nord Kunnskapsbasert Verdiskaping finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

2013 Bilferie- rapport

2013 Bilferie- rapport 2013 Bilferierapport Bilferie ER frihet I fjor lanserte Stena Line den første utgaven av Bilferierapporten. Det var i nabolandet Sverige, og interessen for bilferie viste seg å være større enn vi kunne

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Sluttdokument november 2006 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) På oppdrag fra Vesterålen reiseliv Reiselivsplan for Vesterålen 2006-2010 2 Innledning Reiselivsplanen

Detaljer

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer