Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende:"

Transkript

1 FORORD Ferie i Danmark dejlig, men også aktiv? er en markedsanalyse af det norske feriemarked med fokus på aktiv ferie. Analysen er gennemført af det norske analyseinstitut Intéra Research Lab for Danmarks Turistråd og er medfinansieret af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rapporten er udarbejdet som led i spydspidsprojektet Forebyggelse af en norsk udfordring, der har til formål at udvikle nye koncepter for markedsføring af aktiv ferie samt nye hidtil ukendte områder af Danmark i Norge. Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende: Kendskab til og opfattelse af danske regioner Kendskab til og opfattelse af København, Aalborg, Odense og Århus Kendskab til udvalgte danske attraktioner Interesse i aktiv ferie med fokus på gastronomi, golf, cykel og wellness Interesse i aktiv ferie i Danmark. Rapporten bygger på tre delundersøgelser: 1. En telefon-undersøgelse med et repræsentativt udvalg på 1500 personer om emnet ferierejser generelt. 2. En web-undersøgelse, gennemført med 905 personer i Intéra Research Labs web-panel, om holdningen til aktiv ferie og til forskellige områder af Danmark. 3. To fokusgrupper med i alt 16 deltagere om fire aktiv ferie temaer: Gastronomi, golf, cykel og Spa/Wellness. Rapporten er på norsk og er skrevet af Thor Erik Johansen og Sunneva Kilsti fra Intéra Research Lab. Danmarks Turistråd, d. 25. oktober 2004.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD DANSK SAMMENFATNING SAMMENDRAG ANBEFALINGER BAKGRUNN OG METODE... 8 Rederianalysen... 8 Aktivferieundersøkelsen... 8 Kvalitativ undersøkelse HYPPIGHET AV FERIEREISER DANMARK SOM FERIELAND BESLUTNING OG BESTILLING INFORMASJONSINNHENTING Informasjonsinnhenting før bestemmelse av reisemål Innhenting av tilleggsinformasjon ÅRSAKER TIL VALG AV DESTINASJON DANMARK VS. SVERIGE KJENNSKAP OG ASSOSIASJONER TIL DANSKE REGIONER, BYER OG ATTRAKSJONER Nord Jylland Vest Jylland Sønder Jylland Djursland og Øst Jylland Fyn Nord Sjælland utenom København Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster Bornholm Oppsummering av kjennskap og assosiasjoner til danske regioner København Odense Aalborg Århus Oppsummering av kjennskap og assosiasjoner til danske byer Danske attraksjoner

3 11. AKTIV FERIE Viktige aktiviteter i ferien Sykkel Golf Spa Gastronomi Andre former for fysisk aktivitet UTDYPNING AV FOLKS FORHOLD TIL AKTIV FERIE RESULTATER FRA FOKUSGRUPPENE Om deltakerne Metode Aktivitet i ferien Aktiv ferie Aktiv ferie som pakkeløsning Golfferie Sykkelferie Spaferie Mat og matopplevelser Danmarks ulike byer og regioner Danmark som destinasjon generelle vurderinger

4 1. DANSK SAMMENFATNING Danmark har en ledende position som ferieland for nordmænd. Især som rejsemål for korte ferier med mellem 1 og 3 overnatninger står Danmark stærkt. 22 pct. af alle nordmænd over 15 år har holdt kort ferie i Danmark i løbet af 2003, mens 13 pct. siger, de har været på længerevarende ferie (over 4 dage) i Danmark. Danmark er den foretrukne feriedestination efter Norge, når det gælder kort ferie og på tredjepladsen efter Norge og Spanien, når det gælder længerevarende ferier. Danmarks stærke kort i Norge er den måde nordmænd bydes velkommen på: At man trives i Danmark, at der er hyggelige mennesker og endelig at Danmark er børnevenligt, nævnes blandt de fem vigtigste årsager til at valget af rejsemål er faldet på Danmark. Øvrige primære rejsemotiver er, at man skal besøge venner og familie samt den lette tilgængelighed til landet. Danmarks image som hyggeligt, rart land viser sig samtidigt at være en udfordring, især når det gælder markedsføring af Danmark som aktivt ferieland. Danmark opfattes nemlig ikke som et aktivt ferieland, men som et land, hvor man primært slapper af. Nogle respondenter mener ligefrem, at Danmark har et lidt for slapt image. Undersøgelsen afdækker en vis interesse i aktiviteter under ferien: Mellem 20 og 24 pct. af respondenterne siger, at sport og fysiske aktiviteter er meget vigtigt for dem under en hhv. kort eller længerevarende ferie. Dog er interessen for andre aktivitetsområder som god mad og drikke, sol og strand samt specielle events langt mere udbredt. Når det gælder fysiske aktiviteter, er flest nordmænd interessede i velvære/spa og at cykle under ferieopholdet. Godt halvdelen siger, at de fremover er interesserede i at benytte sig af disse to aktiviteter under en kommende ferie. Undersøgelsen viser endvidere, at Danmark har størst potentiale som aktivt ferieland på de to nævnte aktivitetsområder: Især som cykel-destination er Danmark populær, og kåres som den mest foretrukne destination foran Norge og Frankrig. Potentialet for Danmark som golf destination er derimod begrænset, fordi langt færre er interesserede i at spille golf under et ferieophold (13 pct.). Danmark opfattes dog ikke som en uaktuel golf destination: På listen over mest aktuelle golf destinationer sætter de golf interesserede Danmark på 2. pladsen efter Spanien. Undersøgelsen har endvidere testet gastronomi som et fjerde tema for aktiv ferie. Oplevelsen af en destinations madkultur viser sig at være en integreret del af nordmænds ferier, og en relativt stor andel har haft gastronomi som hovedformål for en ferierejse. For at realisere potentialet inden for gastronomiferie anbefaler rapporten bedre tilgængeliggørelse af de sunde og lette tilbud inden for dansk gastronomi. Undersøgelsen har endelig haft til formål at afdække nordmænds interesse i forskellige danske regioner og byer. På trods af Danmarks etablerede position som ferieland, viser det sig, at kendskabet til Danmark er koncentreret om to destinationer: København og Nordjylland. Hhv. 66 pct. og 43 pct. af respondenterne i 4

5 undersøgelsen siger, at de kender de to destinationer godt. De øvrige regioner kendes godt af mellem 13 pct. og 20 pct. Mindst kendt er Bornholm, Fyn og Sjælland/Lolland-Falster, Århus og Odense. Rapporten tegner også en profil af de forskellige danske regioner og byer set med norske øjne. København har en stærk,positiv og alsidig profil som en by med gode muligheder for shopping, gode spise- (og drikke )steder, attraktioner og godt bymiljø generelt. Åalborg forbindes mere ensidigt med især gode spise- og drikkesteder og shopping. Nordjylland og Østjylland distancerer sig fra andre regioner som de mest børnevenlige feriesteder, og Østjylland forbindes derudover med gode attraktioner. Vestjylland er kendt for gode strande, Fyn og Odense for kulturelle oplevelser/bymiljø, og Bornholm fremstår på trods af det manglende kendskab relativt klart som stedet med godt bymiljø, natur og gode muligheder for sport og aktiviteter. Opfattelsen af det sydlige Jylland og Sydøstdanmark er mindre klar. Rapporten anbefaler, at Danmark styrker markedsføringen af aktiviteter på ferien som supplement til billedet af det hyggelige Danmark. Derudover peger rapporten på, at der er en interesse blandt nordmænd for nye, pt. ukendte områder og attraktioner i Danmark. 5

6 2. SAMMENDRAG - Antall ferier nordmenn reiser på i løpet av et år, utenom egen fritidsbolig eller fritidsbåt, holder seg relativt stabilt. - Danmark er fortsatt en av hoveddestinasjonene for nordmenn når de reiser på ferie - ved siden av Norge og Sverige når det gjelder kortere ferier, og ved siden av Norge og Spania når det gjelder lengre ferier. - Henholdsvis 31% og 10% vurderer Danmark som destinasjion for neste korte eller lengere ferie. - Det er en tendens til at man bestemmer seg noe tidligere for hvor man vil reise på ferie. Det går relativt kort tid mellom at man bestemmer destinasjon og at man bestiller reisen. - Internett blir stadig viktigere som kanal for informasjonsinnhenting både før man bestemmer seg for destinasjon/bestiller og når man skal søke tilleggsinformasjon. Opp til 65 % av befolkningen bruker Internett i denne forbindelsen, en økning med 25 prosentpoeng på to år. - Hovedårsaken til at man velger Danmark som feriedestinasjon er at man har venner/familie der, at det er enkelt å reise dit og at landet oppfattes som trivelig og barnevennlig med hyggelige mennesker. - Det er fortsatt mange nordmenn (46 %) som ikke kjenner så godt til Danmark som ferieland hvis København holdes utenfor. Inkluderer vi København reduseres andelen betraktelig, nemlig til 26 %. - Foruten København er Nord Jylland det området av Danmark som klart flest nordmenn kjenner til som feriested. - Bornholm har relativt sett det største potensialet til å øke antall turister fra Norge. - Legoland og Tivoli i København er de to attraksjonene i Danmark som både er klart mest kjent og klart mest besøkt. - Mange benytter allerede i dag sykkel som aktivitet i ferien, men potensialet er stort. Danmark er det landet som flest ser som aktuelt å ha sykkelferie i. - Golf har mer begrenset interesse som ferieaktivitet, men også her finnes det et potensial. Danmark er sammen med Spania og Norge mest aktuelle destinasjoner for golfferie. - Relativt få har benyttet spa som en aktivitet i ferien, 15 %, men potensialet er stort. - Svært mange ser allerede i dag det å oppleve et lands eller regions matkultur som en del av ferien, men det finnes et klart potensial når det gjelder det å ha 6

7 matopplevelser som hovedformål for ferien. Frankrike og Italia er klart mest aktuelt når det gjelder destinasjon for gastronomiferie. - Den kvalitative dybdeundersøkelsen viser at sykkelferie har en unik posisjon som noe mange kan tenke seg på hard core nivå. Aktivitetene golf, spa og matopplevelser oppfattes derimot av de fleste i undersøkelsen som et supplement og ikke som et mål i seg selv i ferien. - Når det gjelder hard core sykkelferie står Danmark høyt i kurs som et familievennlig sykkelland. Danmark antas også å passe svært godt for voksne som skal prøve seg på hard core sykkelferie for første gang - Fokusgruppeundersøkelsen viser at Danmark har et slapt image. Danmark forbindes med kos (=hygge) og avslapning, ikke med aktiviteter. 3. ANBEFALINGER Danmark har en unik posisjon som destinasjon for sykkelferie, og potensialet for økning av denne type ferie er stort. Ved i større grad å markedsføre konkrete sykkelruter med alternative aktiviteter og tilbud (severdigheter, naturopplevelser, spisesteder, bademuligheter etc.) under veis. Markedsføringen bør presisere muligheten både for ferdige løsninger og egne opplegg. Markedsføring av golfferie i Danmark bør først og fremst rettes mot det golfinteresserte publikum. Flertallet av ferierende er lite interessert i golf som ferieaktivitet med mindre man planlegger å bli aktiv golfer. Selv om undersøkelsen viser at det finnes et visst potensiale for golfferie er dette klart mindre enn for de andre aktivitetene som inngår i undersøkelsen. Spa har et stort potensiale. Mange er positive til spaopplevelser og kan tenke seg disse som et supplement i ferien. En barriere er pris; mange vegrer seg for å bruke så mye penger bare på seg selv. En annen barriere er at spa er en aktivitet som man like gjerne, eller kanskje heller, kan gjøre hjemme. Spa kan med fordel presenteres som et krydder i ferien. Selv om mange nordmenn setter pris på dansk mat, er mat og drikke i seg selv en liten drivkraft for å dra på ferie til Danmark. Dansk mat fremstår lite variert, og det er ingen oppfatninger om regionale forskjeller eller spesialiteter. Det er også mange som synes det er vanskelig å finne/oppdage de gode spisestedene. Danmarks Turistråd kan med fordel fremme anbefalinger om utvalgte spisesteder (innen ulike prisklasser) som vil gi de besøkende gode opplevelser av lokal og nasjonal mat som utfordrer dagens stereotypier. Man bør også tydeliggjøre de delene av det danske kjøkken som er sunt og lett. Som undersøkelsen viser er Internett en svært viktig kanal når man søker informasjon knyttet til feriereiser både i planleggingsfasen og bestillingsfasen. I lys av dette bør Danmarks Turistråd tilby en hjemmeside der aktiv ferie presenteres på en så enkel og tydelig måte at den bidrar til å gjøre publikum kjent med Danmark som destinasjon for aktiv ferie. 7

8 Danmark har lykkes med å bygge opp et bilde av seg selv som et hyggelig, trivelig og dejlig land. Spørsmålet er om ikke dette bildet har blitt så dominerende at det reduserer sjansene for å posisjonere Danmark som en interessant destinasjon for aktiv ferie. Uten å forkaste den sterke stillingen Danmark har som hyggelig ferieland, bør man aktivt fokusere på mulighetene for alt man kan gjøre av spennende, utfordrende og morsomme ting i ferien. 4. BAKGRUNN OG METODE Datamaterialet i rapporten er hentet inn gjennom tre ulike undersøkelser; rederianalysen og aktivferieundersøkelsen som begge er kvantitative undersøkelser, og gjennom to fokusgrupper om temaet aktiv ferie. Rederianalysen Rederianalysen er en årlig undersøkelse Intéra ResearchLab gjennomfører for Danmarks Turistkontor, Fjordline, Color Line, Stena Line og DFDS Seaways. Undersøkelsen gjennomføres pr. telefon med et representativt utvalg på 1500 av den norske befolkningen over 15 år. Undersøkelsen det refereres til i denne rapporten er gjennomført i ukene 6 og 7 i 2004, og de fleste av spørsmålene gjelder ferievaner i Aktivferieundersøkelsen Aktivferieundersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse i uke 13 i Undersøkelsen er gjennomført blant deltagerne i Intéra ResearchLab sitt webpanel som utgjør ca respondenter og er rekruttert gjennom over 60 nettaviser spredt over hele Norge. Det er blitt foretatt 905 intervjuer. Resultatene er vektet i forhold til den reelle aldersfordelingen i internettuniverset. Resultatene er dermed tilnærmet representative for internettbefolkningen i Norge. Det betyr en overrepresentasjon av folk i 30-årene, mens folk over 60 år er underrepresentert. Kvalitativ undersøkelse Denne kvalitative undersøkelsen besto av to fokusgrupper med privatpersoner mellom 29 og 49 år, bosatt i Oslo og omegn. Samtlige deltakere hadde først deltatt i Aktivferieundersøkelsen, og var rekruttert til den kvalitative oppfølgingsundersøkelsen basert på at de enten har vært på eller kunne tenke seg minst én av de fire aktivitetsferiene på soft core eller hard core nivå. 1 Alle oppfatter også Danmark som et aktuelt feriemål, og de fleste har også vært i Danmark på ferie en eller flere ganger. Formålet med fokusgruppene var å gå grundigere inn på noen av temaene fra den kvantitative delen av undersøkelsen. Fokus for gruppesamtalene var holdninger til aktivitet i ferien generelt, og til golf, sykkel, spa og matopplevelser spesielt. Destinasjon for de ulike aktivitetene diskuteres både åpent og med særlig fokus på Danmark som ferieland. 1 Flertallet av deltakerne i fokusgruppene var på soft core nivå med tanke på aktivitetsferie. 8

9 Undersøkelsene er gjennomført av Intéra ResearchLab ved Thor Erik Johansen og Sunneva Kilsti. Ansvarlige hos Danmarks Turistråd er Hans Martin Nakkim og Claudia Rota Andersen. 9

10 5. HYPPIGHET AV FERIEREISER I følge rederianalysen reiste nordmenn i gjennomsnitt i underkant av 1,5 ganger på kortere ferie i 2003, og ca 1 gang på lengre ferie i året 2. Tallene er relativt stabile, men det er en liten oppgang i antall kortere ferier, og en liten nedgang i antall lengre ferier sammenlignet med året før. Ca. 1/3 av befolkningen var ikke på kortere ferie i De over 70 år var i minst grad på kortere ferie, mens de mellom 35 år og 54 år som ikke har barn var hyppigst på kortere ferie. Når det gjelder lengre ferie var 4 av 10 ikke på lengre ferie i De som i minst grad var på lengre ferie var de yngste (15 år 19 år), mens de mellom 34 år og 69 år som ikke har barn oftest reiser på lengre ferie. Det å ha tilgang på egen fritidsbolig gjør ikke at man reiser sjeldnere på ferie. Tendensen er heller det motsatte. 6. DANMARK SOM FERIELAND Danmark er et populært ferieland for nordmenn. Rederianalysen viser at 22 % av den norske befolkningen var på kortere ferie i Danmark i Denne andelen er tilnærmet uendret fra Danmark er den mest populære destinasjonen for kortere ferier etter Norge (65 %). Sverige er nummer tre med 17 %. Når det gjelder lengre ferier er Danmark den tredje mest populære destinasjonen for nordmenn. Rederiundersøkelsen viser at 13 % var på lengre ferie i Danmark i En andel som også er uforandret fra Norge er det største ferielandet også for lengre ferie (26 %) fulgt av Spania (21 %). Hvor har du reist på kortere/lengre ferie i løpet av siste år? % n = 885/923 (rederianalysen) Norge 26 Danmark Sverige Spania 21 3 Storbritannia 8 5 Hellas 13 0 Tyskland 5 6 Frankrike 7 2 Europa ellers 12 Verden ellers 19 3 = Kortere ferie = Lengre ferie Tallene gjelder ferie utenom egen fritidsbolig eller fritidsbåt, hos familie og venner, eller direkte i forbindelse med jobbreiser. Dette utgjør ca. 5,4 millioner kortere feriereiser og ca. 3,6 millioner lengre feriereiser. 10

11 38 % av de som deltok i aktivferieundersøkelsen har vært på ferie i Danmark i løpet av 2003 eller % har vært på ferie i Danmark tidligere enn 1999, mens bare 8 % har aldri vært på ferie i Danmark. Når var du sist på ferie i Danmark? % n=905 (Alle) (Aktiv ferie undersøkelsen) 2003 eller Tidligere enn Har aldri vært på ferie i Danmark 8 Det er svært få som ser på Danmark som et helt uaktuelt ferieland de kommende to til tre årene, kun 7 %. 33 % oppgir at Danmark er veldig aktuelt. Den gruppen det er mest aktuelt for er de under 34 år som har barn. I denne gruppen oppgir hele 54 % at Danmark er veldig aktuelt som feriemål. Ser du på Danmark som et aktuelt reisemål for deg i forbindelse med feriereiser de kommende 2 3 årene? % n=905 undersøkelsen) Danmark er veldig aktuelt 33 Danmark er aktuelt 39 Danmark er lite aktuelt, men utelukkes ikke 20 Danmark er ikke aktuelt 7 (Alle) (Aktiv ferie 70 % av deltagerne i undersøkelsen oppgir at det er aktuelt å dra på storbyferie til Danmark, mens 51 % oppgir at det er aktuelt å dra på sol- og badeferie til Danmark. Når det gjelder storbyferier er det, som vi skal se senere, først øg fremst København man tenker på. 7. BESLUTNING OG BESTILLING Sammenlignet med tall som kom frem i rederianalysen året før viser årets rederianalyse at det er en tendens til at man bestemmer seg tidligere for hvor man vil reise på ferie både når det gjelder kortere og lengre ferie. Variasjonen er imidlertid stor. Gjennomsnittlig bestemmer man seg hvor man vil reise på kortere ferie ca. 5 uker før avreisen. Ikke overraskende bestemmer man seg tidligere for hvor man vil reise på lengre ferie, nemlig gjennomsnittlig uker før avreise. Når du skal på kortere/lengre ferie, hvor mange uker før avreise bestemmer du deg for hvor du vil reise? % n = 1003 (Rederianalysen) Mindre enn 1 uke uker uker uker uker uker 12 6 Mer enn 12 uker 38 7 = Lengre ferie = Kortere ferie Bestemmelsen av hvor man skal reise skjer relativt samtidig med bestillingen av reisen. For mange er dette dermed en samtidig prosess. Kortere ferier bestilles i snitt ca. én uke etter at man har bestemt seg for destinasjon. Tidsrommet mellom bestemmelse av destinasjon og bestilling av reise er noe lengre når det gjelder lengre ferier, men også her skjer bestillingen ganske nært etter destinasjonsvalg. Det er å anta at mange i utgangspunktet har ulike alternative feriedestinasjoner de kan tenke seg å dra til og at den endelige beslutningen om destinasjon foretas i 11

12 forbindelse med søking av pris- og produktinformasjon. Selve bestillingen av reisen inngår også ofte i denne prosessen. Når du skal på kortere/lengre ferie, hvor mange uker før avreise bestiller du reisen? % n = 1003 (Rederianalysen) Mindre enn 1 uke uker uker uker uker uker 11 3 Mer enn 12 uker 29 4 = Lengre ferie = Kortere ferie Det er ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper når det gjelder beslutnings- og bestillingstidspunkt, men de som har barn bestemmer destinasjon og bestiller ferie noe tidligere enn de som ikke har barn. 8. INFORMASJONSINNHENTING Man søker i større grad informasjon i forbindelse med at man skal reise på lengre ferie enn når man skal reise på kortere ferie. Videre søker man i større grad informasjon før man har bestemt seg for hvor man skal reise enn tilleggsinformasjon etter reisen er bestilt. Andelen som ikke søker informasjon (rederianalysen) Før destinasjon er bestemt 4 9 Tilleggsinformasjon = Lengre ferie = Kortere ferie Informasjonsinnhenting før bestemmelse av reisemål Den klart viktigste kanalen som brukes for å innhente informasjon før man bestemmer seg for hvor man vil reise på ferie er Internett. Dette gjelder for både kortere og lengre ferier. Hele 65 % av befolkningen bruker Internett for å innhente informasjon før de bestemmer seg hvor de skal reise på lengre ferie. På to år har andelen som bruker Internett økt med 25 prosentpoeng. I gruppen år er andelen i dag over 80 % som benytter Internett i denne sammenhengen. Hvor søker du vanligvis informasjon før du bestemmer deg for hvor du vil reise på lengre/kortere ferie? % n = 1150 (rederianalysen) Internett Reisebyrå Kataloger 18 6 Familie og venner Aviser Brosjyrer 7 8 = Kortere ferie = Lengre ferie For kortere ferier er aviser det som i nest hyppigst grad benyttes for å hente informasjon. Dette kan være både avisenes redaksjonelle omtale av feriemål og en 12

13 orientering i konkrete pristilbud som annonseres i avisene. 17 % søker informasjon gjennom aviser før de bestemmer seg for hvor de vil reise på kortere ferie. Aviser brukes som informasjonskilde i høyere grad blant de over 34 år enn blant de under. Når det gjelder å bestemme destinasjon for lengre ferie er avisene mindre brukt (10 %). Her er reisebyråer den kanalen som blir nest mest brukt for å innhente informasjon. 27 % bruker denne kanalen. Kataloger brukes også i klart hyppigere grad når det gjelder det å planlegge lengre ferier. 18 % benytter slike. Både kataloger og spesielt reisebyråer brukes i klart høyere grad som infokilde jo eldre man er. Det er i første rekke informasjon om priser/tilbud og innkvarteringsmuligheter man søker informasjon om før man bestemmer hvor man vil reise på ferie. Som figuren nedenfor viser er det imidlertid noen forskjeller mellom hva man søker informasjon om når man skal på hhv. kortere og lengre ferie. Når du søker informasjon før du bestemmer deg for hvor du vil reise på lengre/kortere ferie hva søker du vanligvis informasjon om? % n=1150 (rederianalysen) Priser tilbud Innkvartering Aktiviteter Severdigheter Reisemåter Kulturtilbud Reiseavstand reiseruter 11 7 Vær klima 15 4 Restauranter uteliv 9 5 = Lengre ferie = Kortere ferie Som vi ser søker man i større grad informasjon om hva som kan oppleves på reisemålet før man bestemmer den lengre ferien enn når man bestemmer den kortere ferien. For den kortere ferien er det helt klart priser og innkvarteringsmuligheter som er i fokus for informasjonsinnhentingen. En annen forskjell er at man i noe større grad søker informasjon om vær og klima på destinasjonen før man bestemmer lengre ferier. Dette kan ha sammenheng med at sol og bading i større grad er aktiviteter på lengre ferier enn på kortere og at man på lengre ferier i større grad reiser til deler av verden man ikke er så kjent fra før. Innhenting av tilleggsinformasjon Internett er også den klart viktigste kanalen man bruker for å søke informasjon etter at reisemålet er bestemt. 46 % søker tilleggsinformasjon på Internett. Igjen ser vi ikke overraskende at det er de eldre som i minst grad bruker Internett. Hvor søker du vanligvis tilleggsinformasjon etter at du har bestilt en kortere ferie? % n=1150 (rederianalysen) Internett Reisebyrå 10 8 Familie og venner 11 7 Håndbøker 11 5 Brosjyrer 4 4 Kataloger 18 6 = Kortere ferie = Lengre ferie 13

14 Som vi ser av figuren ovenfor søker man i større grad tilleggsinformasjon når man skal på lengre ferier enn hva man gjør når man skal på kortere ferier. Dette er stort sett gjennomgående for alle informasjonskanalene, men størst forskjeller ser vi når det gjelder reisekataloger. Det er mindre forskjeller i hva man søker tilleggsinformasjon om når man drar på kortere enn når man drar på lengre ferie. Som vi ser nedenfor er tilleggsinformasjonen i stor grad knyttet til hva som kan oppleve på reisemålet; severdigheter, aktiviteter og kulturtilbud. Mange søker også tilleggsinformasjon om innkvartering. Dette gjelder trolig de som først bestiller en reise, og deretter informasjon om bomuligheter på destinasjonen de har bestilt til. Når du søker tilleggsinformasjon etter at du har bestilt en lengre/kortere ferie, hva søker du vanligvis informasjon om? % n=1150 (rederianalysen) Severdigheter Aktiviteter Kulturtilbud Innkvartering Restauranter uteliv Priser tilbud 8 9 Reiseavstand reiseruter 7 5 Vær klima 9 4 = Lengre ferie = Kortere ferie 9. ÅRSAKER TIL VALG AV DESTINASJON DANMARK VS. SVERIGE I rederianalysen ble deltagerne åpen spurt hva som er hovedårsaken til at man har vært på, eller ønsker å dra på ferie til henholdsvis Danmark og Sverige. Hva er hovedårsaken til at du har vært på ferie i Danmark/Sverige, eller ønsker å reise på ferie til Danmark/Sverige? % n=827/749 (rederianalysen) Har venner/familie der Enkelt å reise dit Trives i landet Hyggelige mennesker 16 6 Barnevennlig 14 6 Spesielle events 8 5 Lave priser generelt 7 11 God mat/drikke 7 1 Billig transport 6 6 Billig å bo/leve der 5 6 Kjenner landet godt 5 4 Handle/shoppe 4 10 = Danmark = Sverige Venner og familie i Danmark er den viktigste årsaken til at man drar på ferie til Danmark. 20 % oppgir dette. De som i størst grad nevner denne årsaken er de over 70 år. En annen viktig årsak til at man reiser til Danmark på ferie er at landet ligger nærmere Norge og at det er enkelt å komme seg dit enten med fly, båt eller med bil gjennom Sverige. 17 % nevner det at det er enkelt å reise til Danmark som en viktig 14

15 årsak til at man reiser dit. De med barn nevner dette i noe større grad enn de uten barn. De følgende tre viktigste årsakene til at man reiser på ferie til Danmark er alle knyttet til samme dimensjon, nemlig trivsel og det gode liv. 17 % begrunner sine reiser til Danmark med at de trives i landet, 16 % nevner at landet har mange hyggelige mennesker og 14 % nevner at landet er barnevennlig. De yngste og de eldste nevner disse årsakene i minst grad. Et av de områdene Danmark ofte ønsker å profilere seg på, nemlig god mat og drikke er det få som oppgir som en hovedårsak til at drar til Danmark. Kun 7 % nevner dette. De som i størst grad nevner mat og drikke er voksne uten barn. Sammenlignet med årsaker man har til å dra på ferie til Sverige kommer Danmark og Sverige relativt likt ut på de to mest nevnte årsakene; venner og familie, og at det er enkelt å reise dit. Sverige skårer imidlertid klart dårligere enn Danmark på trivsel og det gode liv. Sverige skårer høyere enn Danmark på lave priser og handling/shopping som en hovedårsak til å feriere i landet. Deltagerne i rederiundersøkelsen ble også stilt spørsmålet om de helst ville dra til Danmark eller Sverige på sin neste korte og lengre ferie hvis de sto fritt til å velge. 2/3 ville velge Danmark som reisemål for sin neste lengre ferie, og 63 % for sin neste kortere ferie. Danmark står altså frem som et klart mer attraktivt ferieland for nordmenn enn Sverige. 10. KJENNSKAP OG ASSOSIASJONER TIL DANSKE REGIONER, BYER OG ATTRAKSJONER Som vi har sett er Danmark et aktuelt reisemål for mange nordmenn, men hvor godt kjenner de til Danmark som ferieland? Hvis vi ser alle delene av Danmark under ett, men holder København utenfor oppgir 56 % av de som ser Danmark som et aktuelt ferieland at de kjenner ganske godt eller veldig godt til hva minst ett område i Danmark kan tilby som feriested. Inkluderer vi København øker andelen betraktelig, nemlig til 74 %. Nedenfor presenteres en oversikt over nordmenns kjennskap til ulike områder av Danmark og ulike danske byer, hvor aktuelt de er som reisemål og hva man forbinder med de ulike områdene og byene. Spørsmålene er stilt til de som enten har vært på ferie i Danmark i 1999 eller senere eller som oppgir at det er aktuelt å reise på ferie til Danmark de kommende 2 3 årene. Dvs. de som ikke avviser Danmark som ferieland. Det svarer til størsteparten av personene intervjuet (94%.). Nord Jylland Nord Jylland er det området av Danmark som klart flest nordmenn kjenner som feriested. 42 % kjenner ganske godt eller veldig godt til hva Nord Jylland kan tilby som feriested. Noe over 1/3 har vært i Nord Jylland på ferie i løpet av de tre siste årene, og 50 % av de som ikke avviser Danmark som feriested oppgir at det er 15

16 aktuelt for dem å reise på ferie dit de to til tre neste årene. Nord Jylland har altså høy kjennskap, er godt besøkt og har et vesentlig potensial som destinasjon blant norske feriereisende med interesse for Danmark. De som har barn oppgir i noe høyere grad enn de uten barn at Nord Jylland er et aktuelt reisemål, men Nord Jylland skårer bra i alle grupper uavhengig av alder eller kjønn. Det er blant de som liker å være aktive i ferien og samtidig liker å reise tilbake til samme reisemål at Nord Jylland skårer best når det gjelder potensielle turister. Fine strender/gode bademuligheter er det som man først og fremst forbinder med Nord Jylland. Hele 72 % forbinder dette med Nord Jylland. Andre ting man i høy grad forbinder med Nord Jylland er at det er barnevennlig (53 %), at området har fin natur (53 %), at det finnes mange gode spisesteder der (52 %) og at området har mange fine bygninger og hyggelige by- og småbymiljøer (52 %). Sammenlignet med snittet for Danmark 3 skårer Nord Jylland mest over snittet når det gjelder fine strender (+ 23 pp 4 ), barnevennlighet (+ 19 pp), badeland (+ 18 pp) og muligheten for sport/fysisk aktivitet (+ 9 pp). Sammenlignet med snittet skårer Nord Jylland mest under snittet når det gjelder spesielle begivenheter/events (- 6 pp) og kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 4 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Nord Jylland? % n=668 ferie undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Nord Jylland kan tilby som feriested) (aktiv Fine strender/gode bademuligheter 72 Barnevennlig 53 Fin natur 53 Gode spisesteder 52 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 52 Gode innkvarteringsmuligheter 48 God mulighet for shopping/handling 39 Badeland 33 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 31 Gode drikkesteder 30 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 28 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 25 Godt natteliv 19 Gode muligheter for velvære/spa 11 Spesielle begivenheter eller events 8 Vest Jylland Vest Jylland kommer nest best ut når det gjelder kjennskap som feriested, men allikevel betraktelig bak Nord Jylland. 20 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Vest Jylland kan tilby som feriested. 14 % oppgir at de har vært på ferie i Vest Jylland i løpet av de siste tre årene, og 25 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Vest Jylland har dermed også et vesentlig potensial. Vest Jylland er også mest populært blant barnefamilier, og mindre populært blant de under 34 år som ikke har barn og blant de over 55 år. Vest Jylland er i høyere grad preferert blant de som liker å slappe av i ferien enn blant de som liker å være aktive. 3 Snittet for Danmark er snittet for de åtte områdene og de fire største byene. 4 Prosentpoeng 16

17 Fine strender/gode bademuligheter er også det man i klart høyest grad forbinder med Vest Jylland. 73 % oppgir dette. Ellers forbinder man fin natur med Vest Jylland (53 %), og videre at det er barnevennlig (44 %), har gode spisesteder (41 %) og gode innkvarteringsmuligheter (40 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Vest Jylland mest over snittet når det gjelder fine strender (+ 24 pp), barnevennlighet (+ 10 pp) og mulighet for å utøv sport og fysisk aktivitet (+ 5 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Vest Jylland mest under snittet når det gjelder mulighet for kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 21 pp), fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (- 18 pp), muligheter for shopping/handling (- 18 pp) og gode spisesteder (- 13 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Vest Jylland? % n=418 ferie undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Vest Jylland kan tilby som feriested) (aktiv Fine strender/gode bademuligheter 73 Fin natur 53 Barnevennlig 44 Gode spisesteder 41 Gode innkvarteringsmuligheter 40 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 36 Gode drikkesteder 23 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 22 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 21 God mulighet for shopping/handling 20 Badeland 18 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 11 Gode muligheter for velvære/spa 9 Godt natteliv 8 Spesielle begivenheter eller events 3 Sønder Jylland 18 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Sønder Jylland kan tilby som feriested. 12 % oppgir å ha vært på ferie i området i løpet av de tre siste årene, mens 21 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Sønder Jylland er dermed det området på Jylland som har det minste potensialet som feriedestinasjon for nordmenn, dog er potensialet nesten på nivå med Vest-Jylland. Sønder Jylland er mest populært blant de med barn, og spesielt de under 34 år som har barn. Sønder Jylland er mest populært blant de som liker å slappe av i ferien og gjerne reiser tilbake til de samme stedene. Gode spisesteder (49 %) og fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (49 %) er det man i første rekke forbinder med Sønder Jylland. Andre ting man forbinder med Sønder Jylland er gode innkvarteringsmuligheter (45 %), at det er barnevennlig (42 %) og gode muligheter for shopping/handling (40 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Sønder Jylland mest over snittet når det gjelder barnevennlighet (+ 6 pp) og spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker, dyreparker o.l. (+ 6 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Sønder Jylland mest under snittet når det gjelder fine strender (- 18 pp), kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 15 pp), fin natur (- 14 pp) og godt natteliv (- 10 pp). 17

18 Hvilke av de følgende forbinder du med Sønder Jylland? % n=344 (aktiv ferie undersøkelsen) Gode spisesteder 49 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 49 Gode innkvarteringsmuligheter 45 Barnevennlig 42 God mulighet for shopping/handling 40 Fin natur 36 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 34 Fine strender/gode bademuligheter 31 Gode drikkesteder 27 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 17 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 16 Badeland 12 Godt natteliv 9 Gode muligheter for velvære/spa 5 Spesielle begivenheter eller events 5 (De som forbinder noe med hva Sønder Jylland kan tilby som feriested) Djursland og Øst Jylland 18 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Djursland og Øst Jylland kan tilby som feriested. 16 % har vært på ferie i dette området i løpet av de tre siste årene, mens 26 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Denne delen av Danmark er den som skiller seg sterkest ut som destinasjon for de som har barn. 42 % av de som har barn kan tenke seg å reise til Djursland og Øst Jylland de neste to til tre årene. Det at denne delen av Danmark er barnevennlig er det man i første rekke forbinder med Djursland og Øst Jylland. 58 % nevner dette. Andre ting man i høy grad forbinder med området er fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (56 %), gode spisesteder (54 %) og gode innkvarteringsmuligheter (53 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Djursland og Øst Jylland mest over snittet når det gjelder barnevennlig (+ 24 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (+ 19 pp), badeland (+ 14 pp) og gode innkvarteringsmuligheter (+ 11 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Djursland og Øst Jylland mest under snittet når det gjelder kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 11 pp), godt natteliv (- 6 pp) og spesielle begivenheter eller events (- 6 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Djursland og Øst Jylland? % n=397 som feriested) (aktiv ferie undersøkelsen) Barnevennlig 58 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 56 Gode spisesteder 54 Gode innkvarteringsmuligheter 53 Fine strender/gode bademuligheter 48 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 47 Fin natur 46 God mulighet for shopping/handling 35 Badeland 29 Gode drikkesteder 28 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 21 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 20 Godt natteliv 13 Spesielle begivenheter eller events 8 Gode muligheter for velvære/spa 7 (De som forbinder noe med hva Djursland og Øst Jylland kan tilby 18

19 Fyn Fyn er en av de delene som er minst kjent blant nordmenn. 14 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Fyn kan tilby som feriested. Bare 7 % har vært på ferie til Fyn i løpet av de siste tre årene, og kun 15 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Fyn er dermed den delen av Danmark som har det minste potensialet blant norske feriereisende. Det er spesielt de under 34 år som har barn som prefererer Fyn som destinasjon. De som liker å slappe av i ferien og stadig reise til samme destinasjoner de har vært tidligere prefererer Fyn i minst grad. Det man i størst grad forbinder med Fyn er fine bygninger og hyggelige by- og småbymiljøer. 56 % forbinder Fyn med dette. Andre ting man forbinder med Fyn er fin natur (47 %), gode spisesteder (47 %) og gode muligheter for kulturopplevelser som museer og utstillinger. Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Fyn over snittet når det gjelder muligheter for opplevelser (+ 6 pp). Dette er den eneste dimensjonen Fyn skårer over snittet på. Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Fyn mest under snittet når det gjelder fine strender (- 19 pp), mulighet for shopping/handling (- 12 pp), godt natteliv (- 10 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 10 pp) og badeland (- 10 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Fyn? % n=273 undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Fyn kan tilby som feriested) (aktiv ferie Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 56 Gode spisesteder 48 Fin natur 47 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 38 Gode innkvarteringsmuligheter 35 Fine strender/gode bademuligheter 30 Barnevennlig 27 God mulighet for shopping/handling 26 Gode drikkesteder 25 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 18 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 12 Godt natteliv 9 Spesielle begivenheter eller events 9 Gode muligheter for velvære/spa 6 Badeland 5 Nord Sjælland utenom København 16 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Nord Sjælland kan tilby som feriested. 14 % har vært på ferie i dette området i løpet av de tre siste årene, mens 26 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Området har dermed et visst potensial å ta ut som destinasjon. Det er kun mindre forskjeller mellom aldersgrupper og menn og kvinner når det gjelder preferanse for Nord Sjælland. Området tiltrekkes i noe større grad av de som liker å være aktive i ferien enn de som liker å være passive. Det som man i størst grad forbinder med Nord Sjælland er gode spisesteder. 60 % nevner dette. Andre ting man forbinder med Nord Sjælland er fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljø (49 %) og gode innkvarteringsmuligheter (40 %). 19

20 Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Nord Sjælland over snittet når det gjelder spesielle begivenheter/events (+ 10 pp) og gode spisesteder (+ 6 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Nord Sjælland mest under snittet når det gjelder fine strender (- 19 pp), fin natur (- 17 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 14 pp) og barnevennlighet (- 9 pp). Hvilke av de følgende forbinder du med Nord Sjælland? % n=314 ferie undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Nord Sjælland kan tilby som feriested) (aktiv Gode spisesteder 60 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 49 Gode innkvarteringsmuligheter 40 God mulighet for shopping/handling 34 Fin natur 33 Gode drikkesteder 32 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 31 Fine strender/gode bademuligheter 30 Barnevennlig 25 Spesielle begivenheter eller events 24 Godt natteliv 19 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 17 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 14 Badeland 7 Gode muligheter for velvære/spa 6 Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster 14 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster kan tilby som feriested. Kun 8 % har vært der på ferie i løpet av de tre siste årene, mens 16 % kan tenke seg å reise dit de neste to til tre årene. Sammen med Fyn er dermed denne delen av Danmark som har det minste potensialet. Det er spesielt de under 34 år som har barn som prefererer denne delen av Danmark. Sør- og Vest Sjælland prefereres dessuten i større grad av de som søker nye destinasjoner i ferien enn de som stadig liker å reise tilbake til de samme stedene. Det man i størst grad forbinder med Sør- og Vest Sjælland er gode spisesteder (54 %). Andre ting man forbinder med Sør- og Vest Sjælland er fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer (49 %), fin natur (47 %) og fine strender (43 %). Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster skårer ikke over snittet på noen forhold sammenlignet med gjennomsnittet for Danmark. Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Sør- og Vest Sjælland under snittet når det gjelder mulighet for shopping/handling (- 10 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 10 pp), kulturopplevelser som museer og utstillinger (- 7 pp) og fine strender (- 6 pp). 20

21 Hvilke av de følgende forbinder du med Sør- og Vest Sjælland med Lolland og Falster? % n=252 Sjælland kan tilby som feriested) (aktiv ferie undersøkelsen) Gode spisesteder 54 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 49 Fin natur 47 Fine strender/gode bademuligheter 43 Gode innkvarteringsmuligheter 40 Barnevennlig 37 Gode drikkesteder 29 God mulighet for shopping/handling 28 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 25 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 18 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 18 Spesielle begivenheter eller events 16 Godt natteliv 14 Badeland 11 Gode muligheter for velvære/spa 8 (De som forbinder noe med hva Sør- og Vest Bornholm Bornholm er den delen av Danmark nordmenn kjenner minst til. Bare 13 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til hva Bornholm kan tilby som feriested. Hele 57 % kjenner ikke til Bornholm som feriested i det hele tatt. Bornholm er også lite besøkt av nordmenn. Kun 3 % har vært der på ferie i løpet av de siste tre årene. Det som imidlertid er spesielt når det gjelder Bornholm er at øya har et stort potensial. Hele 26 % sier at det er aktuelt å reise dit på ferie de neste to til tre årene. Det er gjennomgående alle aldersgrupper som ønsker å reise til Bornholm, men i mest grad de under 34 år med barn. De som ønsker å være aktive i ferien ønsker i større grad å reise til Bornholm enn de som stort sett liker å slappe av i ferien. Det man i størst grad forbinder med Bornholm som feriested er fin natur. Hele 82 % forbinder dette med Bornholm. Andre ting man forbinder med Bornholm er fine bygninger/hyggelig by- og småbymiljøer (68 %), fine strender (62 %), at øya er barnevennlig (54 %) og det finnes mange gode spisesteder der (51 %). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Bornholm spesielt over snittet når det gjelder fin natur (+ 32 pp), mulighet for sport/fysisk aktivitet (+ 29 pp), barnevennlig (+ 20 pp), mulighet for kulturopplevelser som museer og utstillinger (+ 14 pp og fine strender (+ 13 pp). Sammenlignet med snittet for Danmark skårer Bornholm spesielt under snittet når det gjelder mulighet for shopping/handling (- 25 pp), spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker (- 21 pp), godt natteliv (- 11 pp), badeland (- 10 pp) og spesielle begivenheter/events (- 9 pp). 21

22 Hvilke av de følgende forbinder du med Bornholm? % n=292 undersøkelsen) (De som forbinder noe med hva Bornholm kan tilby som feriested) (aktiv ferie Fin natur 82 Fine bygninger/hyggelige by- og småbymiljøer 68 Fine strender/gode bademuligheter 62 Barnevennlig 54 Gode spisesteder 51 God mulighet for sport/fysisk aktivitet 45 Gode innkvarteringsmuligheter 41 Mulighet for kulturoppl. (museer, utstillinger etc) 35 Gode drikkesteder 26 God mulighet for shopping/handling 13 Gode muligheter for velvære/spa 9 Godt natteliv 8 Attraksjoner som fornøyelses- og dyreparker 7 Spesielle begivenheter eller events 5 Badeland 5 Oppsummering av kjennskap og assosiasjoner til danske regioner Sammenligner vi de danske regionene når det gjelder kjennskap kommer som nevnt tidligere Nord Jylland best ut med en andel på 43 % som kjenner regionen ganske godt eller veldig godt. Bornholm kommer svakest ut og kjennes bare av 13 %. Hvor godt kjenner du til hva følgende deler av Danmark kan tilby som feriested? % n=845 (Aktivferie undersøkelsen andel som svarer kjenner ganske godt eller kjenner veldig godt) (aktiv ferie undersøkelsen) Nord Jylland 43 Vest Jylland 20 Djursland og Øst Jylland 18 Sønder Jylland 18 Nord Sjælland 16 Sør- og Vest Sjælland inkl. Lolland og Falster 14 Fyn 14 Bornholm 13 Nedenfor følger en tabell som sammenligner hva nordmenn forbinder med de ulike danske regionene, og hvordan regionene skårer i forhold til gjennomsnittet 5. Nord Jylland og Bornholm er de regionene som ligger over gjennomsnittet på flest dimensjoner, mens Vest Jylland er den regionen som ligger under gjennomsnittet på flest dimensjoner. Hvilke av de følgende forbinder du med... 6 (Andelen som forbinder noe de ulike danske regionene) % (aktiv ferie undersøkelsen) SNITT N-J V-J S-J Ø-J FYN N-S S-S BOR Barnevennlig Fin natur Gode spisesteder Gode drikkesteder Godt natteliv Gode innkvarteringsmuligheter Fine strender Gode muligheter for kulturopplevelser Fine bygninger/bymiljø Mulighet for sport/fysisk aktivitet Mulighet for shopping Mulighet for velvære/spa Events Spesielle attraksjoner Badeland prosentpoeng eller mer over snittet 4 prosentpoeng eller mer under snittet 5 Regionene som var med i undersøkelsen var Nord Jylland, Vest Jylland, Sønder Jylland, Djursland og Øst Jylland, Fyn, Nord Sjælland (utenom København), Sør- og Vest Sjælland inkl. Lolland og Falster samt Bornholm. 6 Storbyene som var med i undersøkelsen var København, Stockholm, Göteborg, Malmö, Kiel, Hamburg, Paris og London 22

23 København København er godt kjent blant nordmenn. Hele 66 % oppgir at de kjenner godt eller veldig godt til København som feriested. Bare 7 % sier at de ikke kjenner til i det hele tatt. København er også mye besøkt av nordmenn. 49 % oppgir at de har vært på ferie i København i løpet av de siste tre årene. Potensialet er imidlertid fortsatt stort. Hele 74 % sier det er aktuelt for dem å dra på ferie til København i løpet av de neste to til tre årene. De som i størst grad oppgir at det blir aktuelt å dra til København på ferie de neste to til tre årene er de under 34 år som ikke har barn. 81 % av disse oppgir at det er aktuelt. København som reisemål er minst populært blant de over 55 år, men også i denne gruppen ser hele 63 % København som aktuell. København er noe mer populær blant menn enn blant kvinner. København assosieres med svært mye, men det man i størst grad forbinder med København er gode muligheter for shopping/handling (86 %). Dette er omtrent på nivå med London og Paris, og 10 pp høyere enn Stockholm. 78 % forbinder København med gode spisesteder. Dette er den klart høyeste andelen sammenlignet med andre byer og deler av Danmark. Sammenlignet med de andre byene i undersøkelsen er det bare Paris som skårer noe høyere på gode spisesteder enn København. København skårer 15 pp bedre enn Stockholm. København forbindes også i svært høy grad med spesielle attraksjoner som fornøyelsesparker og dyreparker. 70 % forbinder København med dette. Her er det trolig Tivoli som er den store driveren. København er den byen eller området i Danmark som man i klart høyest grad forbinder med denne formen for attraksjoner. Av byene utenfor Danmark som deltok i undersøkelsen er det bare Göteborg som i høyere grad blir forbundet med denne type attraksjoner. 68 % forbinder København med fine bygninger/hyggelig bymiljø. Dette er den høyeste andelen for noen by eller område i Danmark sammen med Bornholm som skårer like bra. Den eneste byen i undersøkelsen som klart skårer bedre enn København på denne dimensjonen er Paris. Paris skårer 18 pp høyere enn København. København og Stockholm skårer omtrent likt dår det gjelder å bli forbundet med fine bygninger/hyggelig bymiljø med Stockholm 3 pp foran. Den dimensjonen København skårer femte best på er mulighet for kulturopplevelser som museer og utstillinger. 67 % forbinder dette med København. Dette er den høyeste andelen sammenlignet med andre danske byer og områder. Det er en del flere som forbinder London og Paris med denne typen kulturopplevelser (18 pp over), mens København ligger på nivå med Stockholm. Sammenlignet med de andre byene og delene av Danmark skårer København under snittet kun på to dimensjoner; barnevennlighet (- 22 pp) og muligheten for sport og fysisk aktivitet (- 12 pp). Sammenlignet med de andre byene som var med i undersøkelsen ligger ikke København under snittet på noen dimensjoner. 23

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS Kjennskapen til Telemark blant dansker En kartlegging gjennomført sommeren 2012 Kaizen AS Forord På oppdrag fra Telemark fylkeskommune har Kaizen AS utarbeidet denne rapporten som innholder en kartlegging

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland

Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Martin Rønningen og Hans Holmengen Vinterferievaner Vinterferievanene tilsier at potensialet

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord

Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

2013 Bilferie- rapport

2013 Bilferie- rapport 2013 Bilferierapport Bilferie ER frihet I fjor lanserte Stena Line den første utgaven av Bilferierapporten. Det var i nabolandet Sverige, og interessen for bilferie viste seg å være større enn vi kunne

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

BILFERIERAPPORT 2015

BILFERIERAPPORT 2015 BILFERIERAPPORT 2015 EN FERIEFORM SOM LIGGER OSS VARMT OM HJERTET BILFERIE 2015. s4 KJÆRLIGHET LANGS LANDEVEIEN. s8 Å REISE MED FAMILIEN. s10 PÅ VEIEN. s12 FRAMTIDEN. s14 Stena Line har helt siden starten

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Den gode feriefølelsen. tyrkia. >> Bla fremover >>

Den gode feriefølelsen. tyrkia. >> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen tyrkia azurblått hav Middelhavet Et kjent reisemål for mange mennesker og et stort ferieområde for skandinaver. Middelhavsområdet har et godt rykte og mange nordmenn reiser til Middelhavet

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Nordmenns reisevaner 2015

Nordmenns reisevaner 2015 Nordmenns reisevaner 2015 - ja, vårt reisekonsum øker - både på forretningsreise- og feriereisefronten - vi er både tradisjonelle og utprøvende i valg av reisemål - vårt forhold til personlig ansvar etc

Detaljer