ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2006

2 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG Fra hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson (valgt for 2 år) Nestleder: Mette Eknæs (valgt for 2 år) Økonomiansvarlig Alfhild Leikanger (valgt for 2 år) Sekretær: Rudy Rodriguez (valgt for 2 år) Styremedlem: Barbara Bernatek (valgt for 2 år) 1 styremedlem: Leder av ungdomsrådet valgt på eget møte Ane Leikanger Kalvik 1. varamedlem Hans Christoffer Johansen (valgt for 1 år) Gruppeledere Barn: Ungdom: Boccia: Pigging: Sykling: Petra sykling: Friidrett: Mette Eknæs Barbara Bernatek Rudy Rodriguez Kristian Fjellhaug Mette Eknæs Mette Magnusson Mette Magnusson Hovedmaterialforvalter: Rudy Rodriguez Revisor: Valgkomite: Reg. revisor Bjarne Alnes Bente Langsveen Jo Eivind Schøyen Ulvestad Møter: Dette styret avholdt 1 møte og behandlet 12 saker før årsmøtet 20. mars Årsmøtet: OHILs ordinære årsmøte 2006 ble avholdt på Berg Gård Årsberetning og regnskap ble godkjent - (årsberetningen med en liten rettelse). Budsjettforslag ble godkjent med en underdekning på kr ,- Innkomne saker: a) Godkjenning av innmelding i Norges Danseforbund. b) Godkjenning av innmelding i Norges Friidrettsforbund c) Godkjenning av opprettelse av ny grunne Aktiv rullestol d) Godkjenning av omlegging av Barnegruppa til Barneidrettskole. e) Øking av kontingenten sats for barn/unge bortfalt. Ny sats kr. 250,- for enkeltmedlem og kr. 400,- for familiemedlemskap f) Øking av treningsavgift til kr. 400,-. g) Betaling av egenandeler ved turer alle invitasjoner til turer skal inneholde informasjon om at påmeldingen er bindende, og at man må betale egenandelen hvis man melder forfall etter at påmeldingsfristen er gått ut.

3 2 Alle sakene ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Leder Mette Magnusson (valgt for 2 år) Nestleder: Mette Eknæs (valgt for 2 år) Økonomiansvarlig Alfhild Leikanger (valgt for 2 år) Sekretær: Rudy Rodriguez (valgt for 2 år) Styremedlem: Barbara Bernatek (valgt for 2 år) 1 styremedlem: Aktives representant/leder eller leder av ungdomsrådet, velges senere. 1. varamedlem Hans Christoffer Johansen (valgt for 1 år) Følgende gruppeledere ble valgt av gruppene og godkjent av årsmøtet: Barneidrettskolen: Ungdom: Boccia: Pigging: Sykling: Petra sykling: Friidrett: Mette Eknæs, leder, Petter Dybvig, Hild Bjørsvik og Kjersti Gustavsen Barbara Bernatek Rudy Rodriguez Kristian Fjellhaug Mette Magnusson Sivert Kalvik Sivert Kalvik I tillegg valgte årsmøte følgende for 1 år: Hovedmaterialforvalter: Rudy Rodriguez Revisor: Valgkomite: Reg. revisor Bjarne Alnes Bente Langsveen Jo Eivind Schøyen Ulvestad Kontingent: Enkeltmedlemmer kr. 250,- Familie kr. 400,- Møter: Styret har avholdt 3 styremøter (etter årsmøtet) og behandlet 45 saker. Møtene er holdt i CP foreningens lokaler på Berg gård. Lørdag hadde vi planleggingsmøte på Berg gård. Her deltok styret, ungdomsrådet, gruppeledere og noen trenere. Vi gjennomgikk de forskjellige gruppenes planer for høst/vinter og fellesaktiviteter for alle gruppene. OIKs handlingsplan for idrett for funksjonshemmede ble også diskutert. I etterkant av møtet ble det sendt et brev til OIK hvor vi ga uttrykk for at vi ser på planen som en strategisk plan, vi savner en spesifikk plan som er bygget ut fra nåværende handlingsplan, der det blir gjort rede for mål for hvert år med ansvarsfordeling. Vi ba også om at det blir gjort et nytt forsøk på å samle fysio- og ergoterapeuter til det dagsmøte hvor idrettslagene som har tilbud til funksjonshemmede barn og unge kan få presentere seg.

4 3 Medlemmer: Ved utgangen av 2006 hadde laget 90 betalende medlemmer, av disse er 43 under 26 år. Tidligere mangeårige medlem og en av de første lederne i laget vårt Arve Mangset døde i februar, han ble bisatt i Stalsberghagen krematorium 10. februar, laget sendte bårebukett. Tore Andersen forfattet en nekrolog som ble lagt ut på våre hjemmesider samt sendt til Aftenposten. Websider: Steinar Gustavsen er vår webredaktør, og han gjør en kjempejobb! Sidene blir fortløpende oppdatert. Her ligger små rapporter og bilder fra forskjellige aktiviteter. Terminliste for grupper og fellesaktiviteter blir annonsert her. Det er også et fyldig fotoalbum tilgjengelig. Vi har også link til Juniorlekene. Vi håper at hjemmesidene kan bidra til å spre nyttig informasjon om lagets aktiviteter, og at dette kan bidra til inspirasjon og rekruttering av nye medlemmer. Representasjon: Astrid Wilhelmsen har fra sittet i Oslo Idrettskrets utvalg: Idrett for funksjonshemmede. Hun ble gjenvalgt på OIK ting i juni januar deltok Jan Bjørsvik på hovedinstruktørkurs i sittende alpint. Kurset ble arrangert av Norges Skiforbund i samarbeid med Akershus Idrettskrets og Idrettens Studieforbund. 22. mars deltok Mette Eknæs og Mette Magnusson på møte i OIK v/utvalg idrett for funksjonshemmede. På programmet sto: Personer med funksjonshemming, hvem er de? Hva sier FNs standardregler om idrett for personer med en funksjonshemming, og hva er WHOs definisjon av funksjon og funksjonsnedsettelse (klassifisering)? Fra idrettsutøver med de minste funksjonsnedsettelsene til aktiviteter for personer med multiproblematikk (synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger sett i et integreringsperspektiv. Fungerer nedbygging av handikapbarrierer og universell planlegging etter planen? Hvordan kan lagene og særkretsene i Oslo tilby idrett for alle etter planen? Foreleser var Nina Kahrs fra Norges Idrettshøgskole. 16. og 17. juni deltok Mette Magnusson på ledermøte i NFI i Kristiansand. På agendaen sto status Langtidsplan og langtidsbudsjett v/gen.sekr. Hilde Oftedal. Status i integreringsprosessen sett fra NFIs side v/president Odd Roar Thorsen, sett fra NIFs side v/leder i integreringsutvalget Tove Paule, sett fra SF side v/breddekonsulent Lise Bjørnstad, Norges Golfforbund, sett fra en klubbs side v/daglig leder Arild Henriksen, Aurskog-Finstadbru SK. Det var utdeling av hederspiser til Alf Olsen, Arne Fagerlig og Bjørn Røine. Framtidig organisering av idrett for funksjonhemmede i NIF v/leder i integreringsutvalget Tove Paule. Slik styrker vi funksjonshemmede i Norge v/statssekretær Mette Gundersen. Viktige oppgaver i integreringsprosessen frem mo NFIs ting i Hva må på plass/sikres for at integreringsprosessen skal bli en suksess? Valg av medlemmer til valgkomiteen. Ledermøtet fattet vedtak om at NFIs ting kommer etter idrettstinget. Ordinært ting avholdes juni 2007 i Sør-Trøndelag. Et ekstraordinært ting avholdes 3 måneder etter ordinært ting dersom det blir vedtatt å oppløse NFI på det ordinære tinget. Det var ingen motforestilling til

5 4 at NFIs sittende styre i perioden etter tinget kan få delegert myndighet til å finne et passende sted for det ekstraordinære tinget. Informasjon om prosedyren for oppløsning av NFI v/gen.sekr. Hilde Oftedal. Presentasjonen kan lastes ned fra hjemmesidene til NFI 20. september deltok Mette Magnusson på møte i samarbeidsutvalget i Nordre Aker bydel.. På agendaen sto fordeling av aktivitetsmidler fra OIK samt valg av nytt styre oktober deltok Steinar Drange på Kompetanseforum idrett og funksjonshemmede arrangerte av region øst i NFI. Fra programmet: - Integreringsutvalget i NIF orienterte om framtiden - NFIs rolle i avviklingsfasen hvordan videreføre arbeidet i kretser/regioner? - Særforbund som presenterte sitt integreringsarbeid, Seiling, Bandy og Golf. - Hvordan jobbe best for økt rekruttering? V/Cato Zahl Pedersen, Ragnhild Myklebust - Hva kan interesseorganisasjonene bidra med i forhold til rekruttering? V/Norges Handikapforbund - Lokale aktivitetsmidler og klubbutvikling - Søndag var avsatt til moduler vår representant deltok i aktivitetsmoro i boccia og hvordan vi skal organisere boccia og curling i fylkene fra ARRANGEMENT: 1. februar ble det arrangert foreldremøte for barnegruppa på Haukåsen skole. Her ble det informert lagets aktivitet og litt historikk, om aktuelle turer og stevner. Gitt informasjon om treningskveldene og om planene om å etablere Barneidrettskole. Det var godt oppmøte fra foreldrene, noe som gir god inspirasjon til de som arbeider med gruppa. 19. februar arrangerte vi vennskapsstevne i boccia i Kombihallen på NIH. Det deltok til sammen 8 lag. 4 familier stilte som eget lag. Groruddalen HIL stilte med et lag og resten som sammensatt lag fra OHIL. Lagene ble delt i 2 puljer av 4 lag hver. Hvert lag spilte 3 kamper innenfor sin pulje. Nr. 1 og 2 fra hver pulje gikk videre til finalen. Stemningen var svært god. Deltakerne hygget seg og viste engasjement i spillet. Arrangementet var en glimrende anledning for å samle medlemmer og gjester til en uformell bli-kjent anledning 18. september innkalte styret alle ungdommer mellom år for å velge nytt ungdomsråd. Det var kun de sittende medlemme i ungdomsrådet som møtte. Det ble en omrokkering av plassene i styret. Ny leder ble Martine Eknæs Lier, hun har etter deltatt på styremøtene med stemmerett. 11. desember arrangerte vi tradisjonen tro vår juleavslutning med grøt, kaker, saft og kaffe. Vi hygget oss med musikk konkurranser og en hyggelig prat!

6 5 JUNIORLEKENE Tid og sted Juniorlekene 2006 ble arrangert 20. og 21. mai 2006 på Norges Idrettshøgskole. Stevnet var det tyvende i rekken av Juniorlekene og det 21. stevne på rad Oslo Handicapidrettslag (OHIL) arrangerte med tilbud for utøvere under 20 år. Deltakere Totalt var 110 deltakere påmeldt til årets Juniorlekene - alle i den ordinære aldersklassen 7-20 år. Dvs. "kun" 14 færre deltakere enn Jubileumsåret i fjor. Men da hadde vi en Jubileumsklasse år som kunne stille opp i enkelte av øvelsene. Totalt representerte disse 22 lag - fra Norge (19), Sverige (2) og gledelig ett fra Danmark. Arrangementsansvarlige Hovedkomiteen for årets stevne besto av : Per Julius Helweg (stevneleder) Mette Eknæs (ass. stevneleder) Steinar Gustavsen (regnskap/invitasjon/program) Magne Pedersen (idrettsansvarlig/sekretariat) Kristian Fjellhaug (data/sekretariat) Tove Kristine Walsøe (seremonier/premier) Hans Chr. Johansen (seremonier/premier) Åse Kuipers (innkvartering/transport/medaljer) Astrid Wilhelmsen (sponsorøkonomi) Sigrun Bjerke Fosse (rekruttering) For øvrig hadde følgende personer sentrale oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av stevnet : Rudy Rodriguez (boccia), Jan A. Bjørsvik (svømming/friidrett ute), Magne Pedersen (30- og 60-meters innendørs, 5-kamp, slalåm og stafetter), Tore Andersen/Svonko (bordtennis), Mohammed Etminan, Ane Gustavsen og Mette Eknæs (discoaften), Petter Dybvik (rullestoldans), Kristian Mykleset (speaker/ konferansier), Liv Juell (sekretariat/kasse), OHILs styre (kiosksalg) og Jane Sandbraaten (koordinering av hjelpere). Juniorlekenes websider oppdateres av Tale Ericson, Jan A. Bjørsvik og Steinar Gustavsen. Samarbeidspartnere Hovedkomiteens samarbeidspartnere under arrangementet var : Oslo Idrettslag (svømming) IL Koll (innmarsj) Fokus bordtennisklubb Ruseløkka Janitsjarorkester (innmarsj) HIBAS Den Flyvende Tallerken Dessuten hadde vi med oss som økonomiske samarbeidspartnere : Stiftelsen Sophies Minde J.E. Isbergs Fond Sigdvald Bergesen d.y. og hustru Nanki s allmennyttige stiftelse Cerebral Pareseforeningen Ryggmargsbrokkforeningen

7 6 Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund Major og advokat Eivind Eckbos legater Oslo kommune Øvelser under Juniorlekene Øvelsene under årets stevne var: boccia, 60 og 30 meter rullestolkjøring, løp og petraløp innendørs, 100 meter og 200 meter rullestolkjøring, løp og petraløp utendørs, rullestolsslalåm, femkamp, svømming, bordtennis og stafetter. Som vanlig var det egen klasse for elektrisk rullestol i slalåm og på 60 meter. Hjelpere/funksjonærer En svært viktig gruppe for gjennomføringen av Juniorlekene, er alle de som frivillig stiller opp hele eller deler av helgen for å hjelpe til. Behovet er stort for tidtakere, startere, sekretærer ved boccia- og 5-kampbaner, dommere og ballplukkere i boccia og praktisk hjelp til en rekke store og små oppgaver over hele idrettshallen. En rekke trofaste kommer tilbake år etter år for å bistå med denne delen av gjennomføringen, og heldigvis lykkes det også å rekruttere en del nye. I tillegg til medlemmer av Oslo HIL og andre lag i Oslo, består dette hjelperkorpset for en stor del av foreldre, pårørende m.m. til medlemmene i Oslo HIL s barne- og ungdomsgruppe, og ikke minst venner og bekjente av hovedkomiteens medlemmer. I tillegg er det etablert et godt samarbeid med IL Apollo, IL Koll og Oslo Ca. 60 personer hadde i år meldt seg til tjeneste, alle koordinert av Jane S. Tidsskjema Lørdag 20. mai Ledermøte Oppstilling for innmarsj Åpning /30 m løp/rullestolkjøring/petra innendørs Premieutdeling Boccia / Bordtennis Svømming Premieutdeling Discoaften med rullestoldansekonkurranse Søndag 21. mai kamp Friidrett utendørs Premieutdeling Rullestolslalåm Stafetter Premieutdeling / Avslutning Sosiale aktiviteter Også i år valgte arrangementskomiteen å satse på en discoaften som lørdagskveldens sosiale aktivitet, og fikk for 3. året på rad leie lokaler i Teknisk Museum. Ca. 80 personer deltok med liv og lyst, og i år startet vi opp med rullestoldansekonkurranse. Dommere var Thorbjørn og Marit Hansen. 5 par stilte og komiteen er svært fornøyd med både resultat og innsats og lover at dette fortsetter neste år. Årets meny var kinamat. En innleid discjockey sørget for flotte danserytmer.

8 7 Seremonier og premier Ved åpningsseremonien var Ruseløkka Musikkorps nok en gang på plass, og skapte stemning med feiende spill både før og under innmarsjen. På vegne av arrangementskomiteen ønsket speaker Kristian Mykleset velkommen, Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen ønsket velkommen med en fin personlig hilsen, noe vi satt svært stor pris på. I år fikk vi også invitert en "idrettshelt" til åpningen, nemlig Helge Bjørnstad som deltok i Paralympics 2006 i Torino (kjelkehockey). Han kunne fortelle hvordan bla. to deltagelser på Juniorlekene for flere år siden var med på å legge starten for hans idrettsmessige høydepunkter. Også denne gang lagt stor vekt på premier og andre minner fra stevnet til flest mulig av deltakerne. Årets deltakerpremie var en hendig toalett- og reisemappe med Juniorlekenes og hovedsponsor Stiftelsen Sophies Mindes logo. Alle deltakere og hjelpere fikk dessuten Juniorlekenes T-skjorte. Premieringen var som vanlig medaljer til de tre beste i alle klasser og for øvrig minimum en tredjedels premiering. I den yngste klassen følger vi NIFs barneidrettsregler med lik premiering (dvs. gullmedalje) til alle deltakere. Under premieutdelingene i idrettshallen var det stor stemning. Vår erfaring er at premier o.l. er atskillig viktigere ved stevner for de yngre aldersklasser enn ved øvrige arrangementer innen idrett for funksjonshemmede. Det er en stor oppmuntring for mange som ellers vil ha små muligheter til å nå opp i toppen av resultatlistene. Vi tror dessuten at det er et viktig tiltak for å knytte ungdommene til idretten også i framtiden. Selve det tekniske arrangementet ble gjennomført helt etter planen. Det var en stor utfordring, da store deler av hovedkomiteen bestod av nye personer i år. At vi dessuten holdt oss over 110 i antall deltakere var svært gledelig, og med flere deltakere kommer også flere ledere og pårørende, noe som skaper atskillig mer stemning i hallen under øvelser som f.eks. 60 meter, rullestolslalåm og stafett. Det må være lov å håpe at også neste års arrangement vil nyte godt av den litt ekstra satsingen på rekruttering som foregikk denne gangen, men for å opprettholde deltakerantallet, er det ingen tvil om at arrangementskomiteen for framtidige Juniorleiker må legge helt spesiell vekt på å nå fram til nye grupper og enkeltdeltakere med informasjon om stevnet. Barneidrettskolen Barneidrettskoler er forpliktet til å ha et eget styre bestående av 2-3 personer. Styret har bestått av Kjersti Gustavsen, Hild Bjørsvik, Petter Dybvig og Mette Eknæs som leder. Høsten 2006 ble Kjersti Gustavsen byttet ut med Ane Gustavsen etter eget ønske. Styret er ansvarlig for å legge opp et allsidig treningsprogram gjennom treningsåret. Trenere: våren 2006 Kjersti Gustavsen og Hild Bjørsvik, fra høsten 2006 Ane Gustavsen og Hild Bjørsvik. Trening: Treningen forgår i gymsalen på Haukåsen skole mellom kl på onsdager. Dette er et allidrettstilbud til barn mellom 7 15 år. Barnegruppa har i år fått mange nye aktive medlemmer dette året. Barnegruppa består nå av 15 barn. Det er en trofast gjeng som møter opp hver onsdag til trening i gymsalen. Her er det forskjellige aktiviteter med ball, styrketrening og kondisjonstrening.

9 8 Kort sagt mye av det samme som de kjenner igjen fra skolens gym timer, men tilrettelagt etter deres behov. Målet for denne gruppa er å gi et allsidig tilbud som kan vekke gleden i å drive idrett. Gi barn anledning til å finne venner blant andre barn med funksjonshemning. Gjøre barna i stand til å se at de kan drive med mange forskjellige idretter. For å gi de denne muligheten har Oslo HIL blant annet arrangert brukerkurs i sitski og skicart 2 onsdagstreninger ble flyttet til Gekko- klatresenter der alle fikk prøve seg i klatreveggen. I år har gruppa arrangert 8 badekvelder i trivselsanlegget ved det Norske Radiumhospital og 2 bowlingkveld på Veitvet bowling. Pigging i Frognerparken sto på programmet tidlig i høst før Haukåsen åpnet sine dører. For første gang fikk alle i barnegruppa tilbud om et 3 uker opphold på Beitostølen i desember.!0 barn benyttet denne unike sjansen til å få prøve seg på en rekke forskjellige aktiviteter. Kort sagt er målet å la barna få prøve seg på litt av hvert og se at mye er mulig. Ved å satse på et variert og spennende tilbud, ser vi nå en tilvekst av nye unge medlemmer til laget. Ved fortsatt satsing på et variert og spennende tilbud, håper vi at enda flere vil finne veien til gruppa. Stevner / turer: Gruppen har deltatt på tur til Hurdal, Trysil, Juniorlekene, tur til Eidene, Gøteborg- Open og Beitostølen. Utstyr: Barnegruppen har utstyr for vanlig trening i gymsal og eget klatreutstyr. Skisamling Hurdal skisenter mars Ansvarlig: Mette Eknæs I tilegg til å ha tilbud til dem som ønsket instruksjon i bakken, var det i år mulighet til å velge pigging i stedet, eller begge deler. Det var kjørt opp løype på Hurdalsjøen for dem som ønsket å prøve seg på pigging denne helgen. Tilbakemeldingen fra piggerne var positiv - slitsomt men moro. Dette må vi få til også til neste år. I bakken var det som vanlig en gjeng av nye og gamle kjørere Med dyktige instruktører ble møtet med skibakken en positiv erfaring for dem som prøvde seg for første gang denne helgen. Ingen sport er uten farer - en liten ulykke for Simens hjelper det endte veldig bra. Ellers var kveldens program god mat samt kjelkehockeyfinalen mellom Norge og Canada som dessverre endte med tap for Norge. For ikke å glemme en liten værrapport fra helgen: Masse snø.kaldt om morgenen, men det ble fort varmt utover dagen. Lørdag overskyet, men fine forhold. Søndag fint vær, men mye vind fra morgenen av. Utover dagen løyet vinden og vi fikk noen timer på slutten av dagen med den rene påskestemning.

10 9 Ski samling Trysil 31. mars 2. april Ansvarlig: Mette Eknæs Rekordmange med til Trysil i år og OHIL fylte nesten opp hele kurset, som i år var fullbooket. Greit med tidlig påmelding, så vi er sikret plass. Den største vanskeligheten denne gangen var ikke å komme seg helskinnet ned bakkene med ski, men å holde bilen på veien den siste mila over fjellet, det var tiltider speilblank is på veien. Alle kom i alle fall frem uten uhell. Problemet var løst før hjemtur, da solen vi nøt i bakken på lørdag ordnet den saken. Ja, vi fikk en FLOTT lørdag med masser av sol å varme. Etter endt dag i bakken var det felles middag i restauranten, med påfølgende Yatzy turnering for de som ønsket det. Søndagens vær var ikke av det beste, men det finnes ikke dårlig vær bare dårlig klær, så var vi klare for ny innsats, selv om det var mange som kjente lørdagens innsats i bakken enda godt på kroppen. Petra-leir i Danmark 1.-8.juli. Jeg (Ane), ble hentet av Sigrun og reisen var i gang. Da vi kom på Kastrup ble vi hentet i bil. Skolen vi bodde på hele denne uka lå utenfor København, og het Tre Falck skolen. Litt etter at vi hadde fått rigget oss til, var det på med treningsklær og ut på friidrettsbanen som ligger 50m bortenfor skolen. Etter noen timer ute på banen, var det inn å spise litt. Senere på kvelden ble det velkomsttaler, og litt senere kom det en gruppe som underholdt oss med lek og sang. Vi var ca. 30 deltagere på leiren, en fra Norge, en fra Spania og resten fra Danmark. Hver dag måtte vi stå opp, slik at vi skulle få noe ut av dagen og treninga. Vi trente mellom frokost og lunsj og mellom lunsj og middag. Hver dag rett etter lunsj, hadde vi avslapning. Det er hardt å trene 2 økter daglig i en hel uke når temperaturen ute ligger mellom grader. En av dagene trente vi bare mellom frokost og lunsj og dro på tivoli. Etter noen karuseller dro vi på restaurant og spiste varm bufe med masse god mat. Nest siste dag var det Petra RaceRunning Cup. Etter innmarsj og åpningstale, var det hele i gang. Jeg var med på 1500m, 200m og 100m, og kom på første plass i min CP klasse. Etter dette var vi alle helt utslitte, men siste dagen før avreise tok vi ut de siste kreftene våre og trente nok et par timer. Resten av dagen gikk til avslapning, pakking og pynting til fest. Det ble en stor og lang fest utpå kvelden med masse god mat, drikke og musikk. Det var 10års jubileum for Petra RaceRunning cup, så vi laga en felles sang. Etter en del taler, og utrolig god mat, kom det en DJ som spilte masse bra Music og laga karaoke. Det ble en del kortspill og moro hver kveld. Kortspillet Skip-Bo var populært Siste morgen måtte vi opp tidlig, for vi hørte noe rykter om full kaos på Kastrup. Trudde det var lang ventetid på Kastrup, men det gikk radig fort. Vi hadde en utrolig fin og morsom tur, med masse trening og mye sosialt. Dette er en tur til anbefaling, så kom å bli med! Vi ønsker og håper at flere fra Norge vil bli med. Skrevet av Ane Leikanger Kalvik.

11 10 Weekendsamling på Eidene senter, Tjøme september Ansvarlig: Mette Eknæs Rapporten er skrevet av Ane Gustavsen. Wow, så fint det var på Eidene! Jeg for min del har aldri vært der før, men du verden, jeg skjønner virkelig hvorfor dere fortsetter å melde dere på turen til Eidene, år etter år Vi startet turen på parkeringsplassen ved Munch museet. Der møtte hele gjengen opp slik at bussen kunne reise kl 16 (sånn ca. må jeg vel si ) Da vi kom frem til Eidene, var vi akkurat så mye forsinket, at det bare var å gå rett inn i matsalen for middag. På fredagen serverte de fisk! Namnam! (sa hvertfall noen!) Mens andre nærmest ble litt fornermet da kjøkkenpersonalet, etter at noen av oss hadde jobbet veldig med å få ned fiskemiddagen, satte fram fersk lasagne! hrmf!!! hehe, men alle overlevde en liten fiskemiddag så alt gikk fint og jeg tror alle gikk fra matsalen sånn tålelig mette i hvertfall. Starten på kvelden tilbrakte vi i peisestua, men bortimot alle havnet oppe i gymsalen etter hvert hvor det etter hvert ble mye støy og mye moro. Lørdagsmorgen, etter en god frokost, møtte vi aktivitetslederne som skulle være med oss til Heksespranget (for nye lesere, er det en taubane som går over et juv ), klatring, pil og bueskyting, luftgeværskyting, og lappesteiking. Fint vær hadde vi også! Herlig! Solen skinte hele tiden vi var ute. Da vi hadde spist oss mette på lapper, var det inn til lunsj! Etter lunsj tok vi den lange rulle/gåturen ned til sjøen. Her skulle vi bare kose oss og ha det kjempegøy! Noen valgte å hoppe i badedrakt og kaste seg i vannet brrrrrr tøft gjort! Andre tok seg en padletur i kano. Hovedattraksjonen kan vel i hvertfall for min del, sies å være tur (er) med motorbåten! Det gikk unna! Litt gul og blå her og der dagen etter, etter harde landinger på bølgene men skitt au Gøy var det uansett. Blaute ble vi også! Herlig båttur. Noen av oss var så heldige å få sitte på i minibussen opp igjen, mens de det ikke var plass til, fikk seg en treningstur opp igjen til Eidene. Vi fikk nå ca en time til å slappe av og gjøre oss klare til middag. Denne middag ble godt mottatt av alle, det var pizza! Og kjøtt til de som ville ha det. Vi havnet for øvrig oppe i gymsalen denne kvelden også. Noen lekte med ball, andre danset, og noen spilte bordtennis. Det ble morgen og været hadde forandret seg drastisk over natten. Planen for søndagen var båttur og fisking. Dette ble avlyst pga mye bølger på havet. Men, vi er da ingen pyser heller, så vi kledde på oss det som fantes av regntøy, noen fant til og med søpleposer og puttet seg selv oppi genialt! Vi hadde fått i oppdrag og mate dyra rundt på området. Vi matet geiter, kaniner og griser. Da vi var ferdig med runden vår gikk alle inn og skiftet. Klissvått!!! Så ble det enda mer aktiviteter i gymsalen og yatzy spilling, før bussen gikk tilbake til Oslo. Tusen takk for turen alle sammen! Dere er en herlig gjeng! Göteborg- Open Ansvarlig: Mette Eknæs Rapporten er skrevet av Sigrun Bjerke Fosse. Det var en kald og sur ettermiddag i slutten av november at Oslo HIL skulle reise til Göteborg for å delta i Göteborg Open, et idrettsstevne for funksjonshemmede barn og ungdommer. Det var mange spente deltagere, og ivrige ledsagere og trenere som etter hvert kom seg inn i

12 11 bussen. Vi fikk en ny bussjåfør i år, men det gjorde ingen verdens ting. Han var kjempehyggelig. Da vi hadde kjørt en stund kom selvfølgelig Sigrun rundt med matlisten. Det tar sin tid før alle 29 får bestemt seg om de skal spise kjøttbullar, pølse og pommes frites, hamburger eller cheeseburger, men tilslutt var listen kompelett og bestillingen ble ringt inn. Da vi omsider kom fram til hotellet, og fikk fordelt nøkler til alle rom, var det et rom som manglet. Etter mye om og men fikk vi tilslutt den siste nøkkelen, og alle kunne stupe i seng etter lang dag. Lørdag morgen var det noen som synes vi måtte stå alt for tidlig opp. Vi rakk innmarsjen så vidt. På programmet sto boccia, luftgevær, 60 meter og svømming. Det ble mange medaljer i alle grener. På kvelden var det selvfølgelig disco. GPS er en fin ting, men kanskje ikke når den ikke finner fram? På menyen sto det som vanlig tacobuffet. Det smakte godt for mange sultne og slitne mager. Etter hvert begynte musikken å spille, og alle deltagerne forsvant bort til dansegulvet. Jeg tror Ane Kalvik danset med alle guttene. Søndag fikk vi sove litt lenger. Da vi omsider ankom hallen var det 5-kamp, riding, dans, og parallellslalåm som var på programmet. Det ble mange medaljer her også. Må nesten nevne at vi hadde 4 av 5 par i rullestoldansefinalen! Så dansetreningene har gjort underverker. Etter at alt var ferdig var det å komme seg ut i bussen og sette kursen hjemover igjen. Det var et spesielt stevne for Lars og Terje som hadde sin siste tur til Göteborg, neste år er de for gamle. Vi har også kjørt på mye ny og fin vei på veien. Takk til alle som var med på turen! Bocciagruppa: Gruppa har bestått av: Leder/trener: Trenere: Antall medlemmer: Rudy Rodriguez Steinar Drange og Edith Holmquist 10 aktive Trening: Vi trener på Idrettshøyskolen hver tirsdag fra kl i periodene januar til mai og august til desember. Treningen består stort sett av kamper både lag og individuelt. Når det er anledning gir vi veiledning og intensiv trening til spillere som vil drive boccia på landslags nivå. Utstyr: Gruppa har 2 sett bocciaballer, 2 målestaver plassert på Idrettshøyskole i et skap som vi deler med Stor Oslo HSL. Vi har også en boccia renne av den typen som brukes internasjonalt.

13 12 Stevner gruppa har deltatt i: Stevnet Type Arrangør Dato Antall deltager(e) Beste resultat Askerstevnet lag Asker HSL jan. 2 lag 1. plass klasse 1 NM for lag lag Alta IF 2. plass klasse mars 1 lag Handicapgruppe 1 Påskestevnet lag Hamar HIL april 8 5. plass klase 1 Helios GPrix ind Helios HIL april plass klasse 1 Romerikstreffen lag Øvre Romerike HIL mai 2 lag 2. plass klasse 1 Ringerikestevnet lag Ringerike HSL juni 4 1. plass klasse 1 Fredrikstad Open ind Handisport IL sep plass klasse 1 Sarpekastet ind Sarpsborg HIF sep. 2 lag 2. plass klasse 1(2) NM individuelt lag Ålen sportslag okt plass klasse 1 Tottentreffen(ind) ind Vestre Toten nov. Andre aktiviteter: Roger og Elisabeth ble tatt ut for å representere Norge i VM 2006 i Brasil. Rudy ble tatt ut som dommer i samme mesterskapet. Rekruttering: Vi har fått et nytt medlem fra januar i år. Hun var med og trente høsten 2005 og brukte tiden til å bestemme seg om hun skal melde seg inn eller ikke. Denne høsten har vi igjen en jenta og en gutt som har trent sammen med oss og får tilbud om medlemskap fra januar Friidrettsgruppa / Petrasykling: Gruppeleder Sivert Kalvik Trener: Henning Arnesen Deltok på 2 innendørsstevner i Ekeberghallen i januar og mars IL i BU var arrangør. Mai-stevne Bekkelaget Sp.kl. samt et stevne i Hokksund i juni. Ane Leikanger Kalvik deltok på Petraleir i Danmark juli. Ledsager på turen var Sigrun Bjerke Fosse. Utstyr: Vi har 2 stoppeklokker, førstehjelpsutstyr, kule, klubbe, stafettpinner og enkle vekter.

14 13 Ispigging Ispigging Kontaktperson: Kristian Fjellhaug Trener: Jan Bjørsvik Trening: Vi trener på Valle Hovin torsdager fra Sesongen går fra begynnelsen av november til litt ut i mars. I løpet av 2006 var det 37 piggere innom. Gjennomsnittlig oppmøte er i underkant av 20. Vi har en god aldersspredning på treningene. De yngste er 7-8 år og de eldste har passert 40. Dette gir et godt miljø hvor de eldste oppmuntrer og inspirerer de yngre. Vi har også med oss flere meritterte kjelkehockey utøvere. Årets mål for de fleste er Isbjørnen. Isbjørnen er distansemerke og deles inn i 3 forskjellige krav. Lille Isbjørnen krever 60 runder (24 km.), Store Isbjørnen 144 runder (57,6 km.) og Kjempe Isbjørn på 264 runder (105,6 km) i løpet av sesongen. Isbjørnen gir alle, uavhengig av alder og styrke, mulighet til å nå et mål. Utstyr: Vi har mange piggekjelker og staver til utlån. De som er mest aktive har egne kjelker og staver, men dette er ikke et krav for å være med. Aktiv rullestol Kontaktperson: Sture Bakke Trener: Jan Bjørsvik Aktiv Rullestol. Gruppa har hatt svak oppslutning dette året. Men vi har hatt trening, med både moro og trening. Skytetrening (leiken) og spill. Håper det bedrer seg i Sykkel gruppa Tandemsykkel / singel sykkel Kontaktperson: Mette Magnusson Trenere: Marit og Per Olav Bjørnstad. Sykkelgruppa har 3 utøvere som møtes onsdager i barmarksesongen. Gruppa sykler stort sett fra Høybråten til Mariholtet eller Losby. Alle tre har nå egne flotte tandemsykler. Gruppa er i stort behov for en pilot til. Stevne: Det 28. Lundheimrittet gikk av stabelen april. I år var løypetraseen gjort om. Det var farvel til E 39. Nå var det start og ankomst Lundheim folkehøgskole på Moi begge dager. 1. dag ble det syklet Moi Tonstad Moi en distanse på 9 mil i hovedsak på grusvei (puh)! 2. dag ble det syklet Moi Soknedal Moi en distanse på

15 14 7 mil også denne traseen var i hovedsak på grus. I år var det bare Terje Magnusson (tandem) som deltok med piloter - for 6 gang.. Vi overnattet på Lundheim, der hadde vi som vanlig masse sosialt samvær og god mat! Været var fint begge dager. Tusen takk til pilotene Marit, Per Olav og Siv Anita! Skrevet av Terje Magnusson. Ungdomsgruppa: Ungdomsgruppa: Kontaktperson: Barbara Bernatek Trener: Henning Arnesen Aktive: 5-10 Treningen er et allidrettstilbud for ungdom i alderen Aktivitetene er planlagt sen høst og vinter på forskjellige steder avhengig av aktivitet. Aktivitetene inkluderer klatring, bowling, rullestoldans, styrketrening, 5-kamp, boccia, svømming, minigolf, treningsstudio, bordtennis, Megazone og mer. På våren og tidlig høst er de fleste i gruppen opptatt med friidrett/ petrasykling utendørs ved NIH. Henning Arnesen, som er treneren vår, tar hovedfag ved Norges Idrettshøyskole i emnet Fysisk aktivitet og funksjonshemming. Han er et inspirerende og veldig hyggelig innslag i onsdagstreningen! Fremtidsplaner for gruppen i 2006 var å få til mer svømming. Dette har vi lykkes med og har fått til flere vellykkede treninger på Trivselsesannlegget på Radiumhospitalet. Nytt i høst er et samarbeid mellom Sigrun Fosse og Henning om å prøve styrketrening. Dette har også vært vellykket og noe vi ønsker å forsette med! Vi er fortsatt interessert å prøve ut nye treningsaktiviteter som er aktuelle for gruppen og ønsker å rekruttere flere aktive utøvere! Ungdomsrådet var alle aktive over 15 år innkalt til møte hvor valg av nytt ungdomsråd sto på agendaen. Det var kun ungdomsrådet som møtte opp. Alle hadde lyst til å fortsette så de ble enige om å omrokkere på vervene. Martine Eknæs Lier ble ny leder, nestleder Ane Leikanger Kalvik, sekretær Terje Magnusson, rådsmedlemmer Ole Marius Beckman, Elin Bernatek og Lars Langsveen. Rådet har hatt10 møter og behandlet 36 saker. I august inviterte rådet alle ungdommer over 15 år til en Danmarkstur Oslo Fredrikshavn. Vi var 7 stk samt noen hyggelige hjelpere som var med på turen. Økonomi: Tilskudd: Oslo kommune/oik kr Oslo kommune/helsevernetaten kr Sosial- og Helsedirektoratet kr OIK aktivitetsmidler/barneidrettskolen kr

16 15 Sponsormidler/tilskudd Juniorlekene: Stiftelsen Sophies Minde kr Sigvald Bergersen D.Y. Legat kr J.E. Isbergs Fond kr NFI kr Ryggmargsbrokkforeningen kr CP-foreningen kr Oslo Idrettskrets kr Eckbos legat kr Oslo Kommune v/ordfører kr Vi takker de firmaer / organisasjoner som så velvillig gir sponsormidler til Juniorlekene. Bingo: Gjennom flere år har laget hatt samarbeid med Ensjø bingo. Dette har også i år gitt laget et meget verdifullt økonomisk tilskudd. Vi har brukt vår lotteritillatelse gitt av Lotteritilsynet. Årets resultat ble kr ,-. Uten disse midlene hadde ikke laget kunne opprettholde den gode aktiviteten vi har. Konklusjon: Laget kan se tilbake på et aktivt år med trening, samlinger, samt konkurranser innenlands og utenlands. Styret håper at arbeide med å skape et godt sosialt fellesskap i laget vil fortsette. Vi håper også at nye foreldre kan trekkes med i arbeidet, det kan være godt med nye krefter og ideer. Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer til laget bør fortsatt være en prioritert oppgave. En stor takk til alle som også i år har bidratt til at Juniorlekene atter en gang ble et vellykket arrangement. La oss håpe at vi ved felles innsats kan øke antall deltakere til dette unike stevnet. Styret vil takke alle samarbeidspartnere for godt samarbeid, og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet.

17

18

19

20

21

22

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2007 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2009 2 Årsberetning for Oslo Handicapidrettslag 2009 Virksomhetens art: Idrettslag for fysisk funksjonshemmede. Idrettslaget er by omfattende for Oslo.

Detaljer

1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning:

1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson (valgt 20.03.06 for 2 år) Nestleder: Mette Eknæs (valgt 31.03.05

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE 2014 LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO TIL LØRDAG 12. - SØNDAG 13. MAI. Hovedsponsor:

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO TIL LØRDAG 12. - SØNDAG 13. MAI. Hovedsponsor: JUNIORLEKENE INVITASJON TIL 2007 LØRDAG 12. - SØNDAG 13. MAI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og døve barn og unge fra og med 7

Detaljer

INVITASJON TIL NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 1. - SØNDAG 2. JUNI. Hovedsponsor:

INVITASJON TIL NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 1. - SØNDAG 2. JUNI. Hovedsponsor: JUNIORLEKENE INVITASJON TIL 2013 LØRDAG 1. - SØNDAG 2. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede barn og unge fra

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2010 2 Årsberetning for Oslo Handicapidrettslag 2010 Virksomhetens art: Idrettslag for fysisk funksjonshemmede. Idrettslaget er by omfattende for Oslo.

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! 2015 LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2017 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb i samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2017 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb i samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 207 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb i samarbeid med Boccia / Teppecurling 4-5 November Mossehallen, Moss Kontaktperson: Egil Olsen Vålervegen 09 599 Moss

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014 Ålen Bocciaklubb i samarbeid med 25. - 26. OKTOBER Verket Flerbrukshall, Røros INDIVIDUELT NM I BOCCIA 2014 I anledning Ålen Bocciaklubb (Tidl. Helsesportslag)

Detaljer

Friidrett Svømming Boccia Bordtennis. Innebandy Mattecurling Padling

Friidrett Svømming Boccia Bordtennis. Innebandy Mattecurling Padling Friidrett Svømming Boccia Bordtennis Innebandy Mattecurling Padling! " #$!! % " &' ' #() ' & ) (* +,-+.-/.,,0- NB: Stevnet er åpen for både funksjonshemmede og funksjonsfriske!! Her kan alle delta også

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med 8. - 9. MARS. Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG NB! HUSK

Detaljer

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss INNBYDELSE 2015 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss SA-FRE-MO STEVNE Kontaktpersoner: Egil Olsen Ellen Grasto Lundin Vålervegen 109 Mikkelveien 7 1599 Moss 1709 Sarpsborg Tlf. 90 11 98 79 Tlf 41 42 53

Detaljer

Invitasjon til NM 2011

Invitasjon til NM 2011 Invitasjon til NM 2011 Med NSFs tillatelse har Tripmakers gleden av å invitere til Norgesmesterskap i stup for junior og senior 2011. Teknisk arrangør: Sted: Tripmakers ved STU Ankerskogen svømmehall,

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2017 SA FRE MO I samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2017 SA FRE MO I samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2017 SA FRE MO I samarbeid med Boccia 1/ Teppecurling 18-19 Nov 2017 Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 2 2015 Stevne dato: Lørdag 21. og Søndag 22. mars 2015 Stevnested: Sandefjord Svømmehall Arrangør: Sandefjordstuperne Svømmehall: Sandefjord Svømmehall

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Skiaktivitet for funksjonshemmede i Akershus og Oslo

Skiaktivitet for funksjonshemmede i Akershus og Oslo 2014 Skiaktivitet for funksjonshemmede i Akershus og Oslo 2. INNLEDNING I dette heftet finner du informasjon om skiarrangementer, nye tiltak, skikurs samt ulike møter/seminarer hvor skiidrett for funksjonshemmede

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

INNBYDELSE 25. FEB FEB. Mossehallen Moss

INNBYDELSE 25. FEB FEB. Mossehallen Moss INNBYDELSE 2017 25. FEB. - 26. FEB. Mossehallen Moss SA-FRE-MO STEVNE Kontaktperson: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG NB! HUSK SPILLET FOREGÅR I MOSSEHALLEN ca 3,5

Detaljer

Vintercamp Porto Botte, Sardinia uke 4, 2016

Vintercamp Porto Botte, Sardinia uke 4, 2016 Vintercamp Porto Botte, Sardinia uke 4, 2016 Sofia, Matteo, Håkon, Kristian, Ola, Isak, Oda og Elise forlot Rygge flyplass i sludd tidlig lørdag morgen. Flyturen via London gikk problemfritt og vi landet

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

NM for yngre Bordtennis

NM for yngre Bordtennis Invitasjon til NM for yngre Bordtennis 11-13. mars 2016 Sofiemyrhallen, Oppegård Velkommen til NM for yngre i Oppegård Årstall klasser 13-årsklasser, tidligst født 2002 (2002-2005) 15-årsklasser, tidligst

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Invitasjon til Sommerleker 2017

Invitasjon til Sommerleker 2017 Invitasjon til Sommerleker 2017 I samarbeid med Brandbu idrettsforening og Civitan Norge ønsker vi å invitere til Nasjonale sommerstevne i friidrett for utviklingshemmede. NYHET AV ÅRET ER AT STEVNET INNGÅR

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser: Kontaktperson:

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 4-2013 Stevne dato: Lørdag 26. + Søndag 27. 0ktober 2013 Stevnested: Nadderudhallen - Bærum Arrangør: Bærum Stupklubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Vi er invitert til Bjerkvik på svømmestevne. Dette er et rekrutteringsstevne for de som er 14 år og yngre. Påmeldingen leveres til trener, evt. sendes på mail til lysaa@online.no

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Sørlandets Trialklubb

Sørlandets Trialklubb 1. Organisasjon Sørlandets Trialklubb Årsberetning 2014 1.1 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 16. januar 2014 i kantina på rådhuset i Songdalen. 1.2 Styret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Kevin Nilsen

Detaljer

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Årets høstgasshuku ble som vanlig avviklet i Framohallen. Årets arrangement var blitt tildelt Nordås Karateklubb. Etter en god mobilisering av klubbens styre,

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

FV: Ida (teamleader), Emma, Veslemøy, Marte(meg), Marte, Hanne og Mariann(countryleader)

FV: Ida (teamleader), Emma, Veslemøy, Marte(meg), Marte, Hanne og Mariann(countryleader) FV: Ida (teamleader), Emma, Veslemøy, Marte(meg), Marte, Hanne og Mariann(countryleader) FEIF Youth Cup 2012 AV: MARTE SÆTRE Den 6.juli møtte deltakerne spent opp på Gardermoen. De som ble tatt ut var

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb

Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb Invitasjon til Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

JUDO FOR ALLE. Prosjektnummer 2016/FB Nesodden judoklubb. Organisasjon: Nesodden judoklubb. Prosjektleder: Wibecke Holm Jøsang

JUDO FOR ALLE. Prosjektnummer 2016/FB Nesodden judoklubb. Organisasjon: Nesodden judoklubb. Prosjektleder: Wibecke Holm Jøsang JUDO FOR ALLE Prosjektnummer 2016/FB75812 Nesodden judoklubb Organisasjon: Nesodden judoklubb Prosjektleder: Wibecke Holm Jøsang Søkerorganisasjon: Norges Idrettsforbund Innholdsfortegnelse Forord... 3

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer