ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2006

2 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG Fra hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson (valgt for 2 år) Nestleder: Mette Eknæs (valgt for 2 år) Økonomiansvarlig Alfhild Leikanger (valgt for 2 år) Sekretær: Rudy Rodriguez (valgt for 2 år) Styremedlem: Barbara Bernatek (valgt for 2 år) 1 styremedlem: Leder av ungdomsrådet valgt på eget møte Ane Leikanger Kalvik 1. varamedlem Hans Christoffer Johansen (valgt for 1 år) Gruppeledere Barn: Ungdom: Boccia: Pigging: Sykling: Petra sykling: Friidrett: Mette Eknæs Barbara Bernatek Rudy Rodriguez Kristian Fjellhaug Mette Eknæs Mette Magnusson Mette Magnusson Hovedmaterialforvalter: Rudy Rodriguez Revisor: Valgkomite: Reg. revisor Bjarne Alnes Bente Langsveen Jo Eivind Schøyen Ulvestad Møter: Dette styret avholdt 1 møte og behandlet 12 saker før årsmøtet 20. mars Årsmøtet: OHILs ordinære årsmøte 2006 ble avholdt på Berg Gård Årsberetning og regnskap ble godkjent - (årsberetningen med en liten rettelse). Budsjettforslag ble godkjent med en underdekning på kr ,- Innkomne saker: a) Godkjenning av innmelding i Norges Danseforbund. b) Godkjenning av innmelding i Norges Friidrettsforbund c) Godkjenning av opprettelse av ny grunne Aktiv rullestol d) Godkjenning av omlegging av Barnegruppa til Barneidrettskole. e) Øking av kontingenten sats for barn/unge bortfalt. Ny sats kr. 250,- for enkeltmedlem og kr. 400,- for familiemedlemskap f) Øking av treningsavgift til kr. 400,-. g) Betaling av egenandeler ved turer alle invitasjoner til turer skal inneholde informasjon om at påmeldingen er bindende, og at man må betale egenandelen hvis man melder forfall etter at påmeldingsfristen er gått ut.

3 2 Alle sakene ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Leder Mette Magnusson (valgt for 2 år) Nestleder: Mette Eknæs (valgt for 2 år) Økonomiansvarlig Alfhild Leikanger (valgt for 2 år) Sekretær: Rudy Rodriguez (valgt for 2 år) Styremedlem: Barbara Bernatek (valgt for 2 år) 1 styremedlem: Aktives representant/leder eller leder av ungdomsrådet, velges senere. 1. varamedlem Hans Christoffer Johansen (valgt for 1 år) Følgende gruppeledere ble valgt av gruppene og godkjent av årsmøtet: Barneidrettskolen: Ungdom: Boccia: Pigging: Sykling: Petra sykling: Friidrett: Mette Eknæs, leder, Petter Dybvig, Hild Bjørsvik og Kjersti Gustavsen Barbara Bernatek Rudy Rodriguez Kristian Fjellhaug Mette Magnusson Sivert Kalvik Sivert Kalvik I tillegg valgte årsmøte følgende for 1 år: Hovedmaterialforvalter: Rudy Rodriguez Revisor: Valgkomite: Reg. revisor Bjarne Alnes Bente Langsveen Jo Eivind Schøyen Ulvestad Kontingent: Enkeltmedlemmer kr. 250,- Familie kr. 400,- Møter: Styret har avholdt 3 styremøter (etter årsmøtet) og behandlet 45 saker. Møtene er holdt i CP foreningens lokaler på Berg gård. Lørdag hadde vi planleggingsmøte på Berg gård. Her deltok styret, ungdomsrådet, gruppeledere og noen trenere. Vi gjennomgikk de forskjellige gruppenes planer for høst/vinter og fellesaktiviteter for alle gruppene. OIKs handlingsplan for idrett for funksjonshemmede ble også diskutert. I etterkant av møtet ble det sendt et brev til OIK hvor vi ga uttrykk for at vi ser på planen som en strategisk plan, vi savner en spesifikk plan som er bygget ut fra nåværende handlingsplan, der det blir gjort rede for mål for hvert år med ansvarsfordeling. Vi ba også om at det blir gjort et nytt forsøk på å samle fysio- og ergoterapeuter til det dagsmøte hvor idrettslagene som har tilbud til funksjonshemmede barn og unge kan få presentere seg.

4 3 Medlemmer: Ved utgangen av 2006 hadde laget 90 betalende medlemmer, av disse er 43 under 26 år. Tidligere mangeårige medlem og en av de første lederne i laget vårt Arve Mangset døde i februar, han ble bisatt i Stalsberghagen krematorium 10. februar, laget sendte bårebukett. Tore Andersen forfattet en nekrolog som ble lagt ut på våre hjemmesider samt sendt til Aftenposten. Websider: Steinar Gustavsen er vår webredaktør, og han gjør en kjempejobb! Sidene blir fortløpende oppdatert. Her ligger små rapporter og bilder fra forskjellige aktiviteter. Terminliste for grupper og fellesaktiviteter blir annonsert her. Det er også et fyldig fotoalbum tilgjengelig. Vi har også link til Juniorlekene. Vi håper at hjemmesidene kan bidra til å spre nyttig informasjon om lagets aktiviteter, og at dette kan bidra til inspirasjon og rekruttering av nye medlemmer. Representasjon: Astrid Wilhelmsen har fra sittet i Oslo Idrettskrets utvalg: Idrett for funksjonshemmede. Hun ble gjenvalgt på OIK ting i juni januar deltok Jan Bjørsvik på hovedinstruktørkurs i sittende alpint. Kurset ble arrangert av Norges Skiforbund i samarbeid med Akershus Idrettskrets og Idrettens Studieforbund. 22. mars deltok Mette Eknæs og Mette Magnusson på møte i OIK v/utvalg idrett for funksjonshemmede. På programmet sto: Personer med funksjonshemming, hvem er de? Hva sier FNs standardregler om idrett for personer med en funksjonshemming, og hva er WHOs definisjon av funksjon og funksjonsnedsettelse (klassifisering)? Fra idrettsutøver med de minste funksjonsnedsettelsene til aktiviteter for personer med multiproblematikk (synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger sett i et integreringsperspektiv. Fungerer nedbygging av handikapbarrierer og universell planlegging etter planen? Hvordan kan lagene og særkretsene i Oslo tilby idrett for alle etter planen? Foreleser var Nina Kahrs fra Norges Idrettshøgskole. 16. og 17. juni deltok Mette Magnusson på ledermøte i NFI i Kristiansand. På agendaen sto status Langtidsplan og langtidsbudsjett v/gen.sekr. Hilde Oftedal. Status i integreringsprosessen sett fra NFIs side v/president Odd Roar Thorsen, sett fra NIFs side v/leder i integreringsutvalget Tove Paule, sett fra SF side v/breddekonsulent Lise Bjørnstad, Norges Golfforbund, sett fra en klubbs side v/daglig leder Arild Henriksen, Aurskog-Finstadbru SK. Det var utdeling av hederspiser til Alf Olsen, Arne Fagerlig og Bjørn Røine. Framtidig organisering av idrett for funksjonhemmede i NIF v/leder i integreringsutvalget Tove Paule. Slik styrker vi funksjonshemmede i Norge v/statssekretær Mette Gundersen. Viktige oppgaver i integreringsprosessen frem mo NFIs ting i Hva må på plass/sikres for at integreringsprosessen skal bli en suksess? Valg av medlemmer til valgkomiteen. Ledermøtet fattet vedtak om at NFIs ting kommer etter idrettstinget. Ordinært ting avholdes juni 2007 i Sør-Trøndelag. Et ekstraordinært ting avholdes 3 måneder etter ordinært ting dersom det blir vedtatt å oppløse NFI på det ordinære tinget. Det var ingen motforestilling til

5 4 at NFIs sittende styre i perioden etter tinget kan få delegert myndighet til å finne et passende sted for det ekstraordinære tinget. Informasjon om prosedyren for oppløsning av NFI v/gen.sekr. Hilde Oftedal. Presentasjonen kan lastes ned fra hjemmesidene til NFI 20. september deltok Mette Magnusson på møte i samarbeidsutvalget i Nordre Aker bydel.. På agendaen sto fordeling av aktivitetsmidler fra OIK samt valg av nytt styre oktober deltok Steinar Drange på Kompetanseforum idrett og funksjonshemmede arrangerte av region øst i NFI. Fra programmet: - Integreringsutvalget i NIF orienterte om framtiden - NFIs rolle i avviklingsfasen hvordan videreføre arbeidet i kretser/regioner? - Særforbund som presenterte sitt integreringsarbeid, Seiling, Bandy og Golf. - Hvordan jobbe best for økt rekruttering? V/Cato Zahl Pedersen, Ragnhild Myklebust - Hva kan interesseorganisasjonene bidra med i forhold til rekruttering? V/Norges Handikapforbund - Lokale aktivitetsmidler og klubbutvikling - Søndag var avsatt til moduler vår representant deltok i aktivitetsmoro i boccia og hvordan vi skal organisere boccia og curling i fylkene fra ARRANGEMENT: 1. februar ble det arrangert foreldremøte for barnegruppa på Haukåsen skole. Her ble det informert lagets aktivitet og litt historikk, om aktuelle turer og stevner. Gitt informasjon om treningskveldene og om planene om å etablere Barneidrettskole. Det var godt oppmøte fra foreldrene, noe som gir god inspirasjon til de som arbeider med gruppa. 19. februar arrangerte vi vennskapsstevne i boccia i Kombihallen på NIH. Det deltok til sammen 8 lag. 4 familier stilte som eget lag. Groruddalen HIL stilte med et lag og resten som sammensatt lag fra OHIL. Lagene ble delt i 2 puljer av 4 lag hver. Hvert lag spilte 3 kamper innenfor sin pulje. Nr. 1 og 2 fra hver pulje gikk videre til finalen. Stemningen var svært god. Deltakerne hygget seg og viste engasjement i spillet. Arrangementet var en glimrende anledning for å samle medlemmer og gjester til en uformell bli-kjent anledning 18. september innkalte styret alle ungdommer mellom år for å velge nytt ungdomsråd. Det var kun de sittende medlemme i ungdomsrådet som møtte. Det ble en omrokkering av plassene i styret. Ny leder ble Martine Eknæs Lier, hun har etter deltatt på styremøtene med stemmerett. 11. desember arrangerte vi tradisjonen tro vår juleavslutning med grøt, kaker, saft og kaffe. Vi hygget oss med musikk konkurranser og en hyggelig prat!

6 5 JUNIORLEKENE Tid og sted Juniorlekene 2006 ble arrangert 20. og 21. mai 2006 på Norges Idrettshøgskole. Stevnet var det tyvende i rekken av Juniorlekene og det 21. stevne på rad Oslo Handicapidrettslag (OHIL) arrangerte med tilbud for utøvere under 20 år. Deltakere Totalt var 110 deltakere påmeldt til årets Juniorlekene - alle i den ordinære aldersklassen 7-20 år. Dvs. "kun" 14 færre deltakere enn Jubileumsåret i fjor. Men da hadde vi en Jubileumsklasse år som kunne stille opp i enkelte av øvelsene. Totalt representerte disse 22 lag - fra Norge (19), Sverige (2) og gledelig ett fra Danmark. Arrangementsansvarlige Hovedkomiteen for årets stevne besto av : Per Julius Helweg (stevneleder) Mette Eknæs (ass. stevneleder) Steinar Gustavsen (regnskap/invitasjon/program) Magne Pedersen (idrettsansvarlig/sekretariat) Kristian Fjellhaug (data/sekretariat) Tove Kristine Walsøe (seremonier/premier) Hans Chr. Johansen (seremonier/premier) Åse Kuipers (innkvartering/transport/medaljer) Astrid Wilhelmsen (sponsorøkonomi) Sigrun Bjerke Fosse (rekruttering) For øvrig hadde følgende personer sentrale oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av stevnet : Rudy Rodriguez (boccia), Jan A. Bjørsvik (svømming/friidrett ute), Magne Pedersen (30- og 60-meters innendørs, 5-kamp, slalåm og stafetter), Tore Andersen/Svonko (bordtennis), Mohammed Etminan, Ane Gustavsen og Mette Eknæs (discoaften), Petter Dybvik (rullestoldans), Kristian Mykleset (speaker/ konferansier), Liv Juell (sekretariat/kasse), OHILs styre (kiosksalg) og Jane Sandbraaten (koordinering av hjelpere). Juniorlekenes websider oppdateres av Tale Ericson, Jan A. Bjørsvik og Steinar Gustavsen. Samarbeidspartnere Hovedkomiteens samarbeidspartnere under arrangementet var : Oslo Idrettslag (svømming) IL Koll (innmarsj) Fokus bordtennisklubb Ruseløkka Janitsjarorkester (innmarsj) HIBAS Den Flyvende Tallerken Dessuten hadde vi med oss som økonomiske samarbeidspartnere : Stiftelsen Sophies Minde J.E. Isbergs Fond Sigdvald Bergesen d.y. og hustru Nanki s allmennyttige stiftelse Cerebral Pareseforeningen Ryggmargsbrokkforeningen

7 6 Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund Major og advokat Eivind Eckbos legater Oslo kommune Øvelser under Juniorlekene Øvelsene under årets stevne var: boccia, 60 og 30 meter rullestolkjøring, løp og petraløp innendørs, 100 meter og 200 meter rullestolkjøring, løp og petraløp utendørs, rullestolsslalåm, femkamp, svømming, bordtennis og stafetter. Som vanlig var det egen klasse for elektrisk rullestol i slalåm og på 60 meter. Hjelpere/funksjonærer En svært viktig gruppe for gjennomføringen av Juniorlekene, er alle de som frivillig stiller opp hele eller deler av helgen for å hjelpe til. Behovet er stort for tidtakere, startere, sekretærer ved boccia- og 5-kampbaner, dommere og ballplukkere i boccia og praktisk hjelp til en rekke store og små oppgaver over hele idrettshallen. En rekke trofaste kommer tilbake år etter år for å bistå med denne delen av gjennomføringen, og heldigvis lykkes det også å rekruttere en del nye. I tillegg til medlemmer av Oslo HIL og andre lag i Oslo, består dette hjelperkorpset for en stor del av foreldre, pårørende m.m. til medlemmene i Oslo HIL s barne- og ungdomsgruppe, og ikke minst venner og bekjente av hovedkomiteens medlemmer. I tillegg er det etablert et godt samarbeid med IL Apollo, IL Koll og Oslo Ca. 60 personer hadde i år meldt seg til tjeneste, alle koordinert av Jane S. Tidsskjema Lørdag 20. mai Ledermøte Oppstilling for innmarsj Åpning /30 m løp/rullestolkjøring/petra innendørs Premieutdeling Boccia / Bordtennis Svømming Premieutdeling Discoaften med rullestoldansekonkurranse Søndag 21. mai kamp Friidrett utendørs Premieutdeling Rullestolslalåm Stafetter Premieutdeling / Avslutning Sosiale aktiviteter Også i år valgte arrangementskomiteen å satse på en discoaften som lørdagskveldens sosiale aktivitet, og fikk for 3. året på rad leie lokaler i Teknisk Museum. Ca. 80 personer deltok med liv og lyst, og i år startet vi opp med rullestoldansekonkurranse. Dommere var Thorbjørn og Marit Hansen. 5 par stilte og komiteen er svært fornøyd med både resultat og innsats og lover at dette fortsetter neste år. Årets meny var kinamat. En innleid discjockey sørget for flotte danserytmer.

8 7 Seremonier og premier Ved åpningsseremonien var Ruseløkka Musikkorps nok en gang på plass, og skapte stemning med feiende spill både før og under innmarsjen. På vegne av arrangementskomiteen ønsket speaker Kristian Mykleset velkommen, Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen ønsket velkommen med en fin personlig hilsen, noe vi satt svært stor pris på. I år fikk vi også invitert en "idrettshelt" til åpningen, nemlig Helge Bjørnstad som deltok i Paralympics 2006 i Torino (kjelkehockey). Han kunne fortelle hvordan bla. to deltagelser på Juniorlekene for flere år siden var med på å legge starten for hans idrettsmessige høydepunkter. Også denne gang lagt stor vekt på premier og andre minner fra stevnet til flest mulig av deltakerne. Årets deltakerpremie var en hendig toalett- og reisemappe med Juniorlekenes og hovedsponsor Stiftelsen Sophies Mindes logo. Alle deltakere og hjelpere fikk dessuten Juniorlekenes T-skjorte. Premieringen var som vanlig medaljer til de tre beste i alle klasser og for øvrig minimum en tredjedels premiering. I den yngste klassen følger vi NIFs barneidrettsregler med lik premiering (dvs. gullmedalje) til alle deltakere. Under premieutdelingene i idrettshallen var det stor stemning. Vår erfaring er at premier o.l. er atskillig viktigere ved stevner for de yngre aldersklasser enn ved øvrige arrangementer innen idrett for funksjonshemmede. Det er en stor oppmuntring for mange som ellers vil ha små muligheter til å nå opp i toppen av resultatlistene. Vi tror dessuten at det er et viktig tiltak for å knytte ungdommene til idretten også i framtiden. Selve det tekniske arrangementet ble gjennomført helt etter planen. Det var en stor utfordring, da store deler av hovedkomiteen bestod av nye personer i år. At vi dessuten holdt oss over 110 i antall deltakere var svært gledelig, og med flere deltakere kommer også flere ledere og pårørende, noe som skaper atskillig mer stemning i hallen under øvelser som f.eks. 60 meter, rullestolslalåm og stafett. Det må være lov å håpe at også neste års arrangement vil nyte godt av den litt ekstra satsingen på rekruttering som foregikk denne gangen, men for å opprettholde deltakerantallet, er det ingen tvil om at arrangementskomiteen for framtidige Juniorleiker må legge helt spesiell vekt på å nå fram til nye grupper og enkeltdeltakere med informasjon om stevnet. Barneidrettskolen Barneidrettskoler er forpliktet til å ha et eget styre bestående av 2-3 personer. Styret har bestått av Kjersti Gustavsen, Hild Bjørsvik, Petter Dybvig og Mette Eknæs som leder. Høsten 2006 ble Kjersti Gustavsen byttet ut med Ane Gustavsen etter eget ønske. Styret er ansvarlig for å legge opp et allsidig treningsprogram gjennom treningsåret. Trenere: våren 2006 Kjersti Gustavsen og Hild Bjørsvik, fra høsten 2006 Ane Gustavsen og Hild Bjørsvik. Trening: Treningen forgår i gymsalen på Haukåsen skole mellom kl på onsdager. Dette er et allidrettstilbud til barn mellom 7 15 år. Barnegruppa har i år fått mange nye aktive medlemmer dette året. Barnegruppa består nå av 15 barn. Det er en trofast gjeng som møter opp hver onsdag til trening i gymsalen. Her er det forskjellige aktiviteter med ball, styrketrening og kondisjonstrening.

9 8 Kort sagt mye av det samme som de kjenner igjen fra skolens gym timer, men tilrettelagt etter deres behov. Målet for denne gruppa er å gi et allsidig tilbud som kan vekke gleden i å drive idrett. Gi barn anledning til å finne venner blant andre barn med funksjonshemning. Gjøre barna i stand til å se at de kan drive med mange forskjellige idretter. For å gi de denne muligheten har Oslo HIL blant annet arrangert brukerkurs i sitski og skicart 2 onsdagstreninger ble flyttet til Gekko- klatresenter der alle fikk prøve seg i klatreveggen. I år har gruppa arrangert 8 badekvelder i trivselsanlegget ved det Norske Radiumhospital og 2 bowlingkveld på Veitvet bowling. Pigging i Frognerparken sto på programmet tidlig i høst før Haukåsen åpnet sine dører. For første gang fikk alle i barnegruppa tilbud om et 3 uker opphold på Beitostølen i desember.!0 barn benyttet denne unike sjansen til å få prøve seg på en rekke forskjellige aktiviteter. Kort sagt er målet å la barna få prøve seg på litt av hvert og se at mye er mulig. Ved å satse på et variert og spennende tilbud, ser vi nå en tilvekst av nye unge medlemmer til laget. Ved fortsatt satsing på et variert og spennende tilbud, håper vi at enda flere vil finne veien til gruppa. Stevner / turer: Gruppen har deltatt på tur til Hurdal, Trysil, Juniorlekene, tur til Eidene, Gøteborg- Open og Beitostølen. Utstyr: Barnegruppen har utstyr for vanlig trening i gymsal og eget klatreutstyr. Skisamling Hurdal skisenter mars Ansvarlig: Mette Eknæs I tilegg til å ha tilbud til dem som ønsket instruksjon i bakken, var det i år mulighet til å velge pigging i stedet, eller begge deler. Det var kjørt opp løype på Hurdalsjøen for dem som ønsket å prøve seg på pigging denne helgen. Tilbakemeldingen fra piggerne var positiv - slitsomt men moro. Dette må vi få til også til neste år. I bakken var det som vanlig en gjeng av nye og gamle kjørere Med dyktige instruktører ble møtet med skibakken en positiv erfaring for dem som prøvde seg for første gang denne helgen. Ingen sport er uten farer - en liten ulykke for Simens hjelper det endte veldig bra. Ellers var kveldens program god mat samt kjelkehockeyfinalen mellom Norge og Canada som dessverre endte med tap for Norge. For ikke å glemme en liten værrapport fra helgen: Masse snø.kaldt om morgenen, men det ble fort varmt utover dagen. Lørdag overskyet, men fine forhold. Søndag fint vær, men mye vind fra morgenen av. Utover dagen løyet vinden og vi fikk noen timer på slutten av dagen med den rene påskestemning.

10 9 Ski samling Trysil 31. mars 2. april Ansvarlig: Mette Eknæs Rekordmange med til Trysil i år og OHIL fylte nesten opp hele kurset, som i år var fullbooket. Greit med tidlig påmelding, så vi er sikret plass. Den største vanskeligheten denne gangen var ikke å komme seg helskinnet ned bakkene med ski, men å holde bilen på veien den siste mila over fjellet, det var tiltider speilblank is på veien. Alle kom i alle fall frem uten uhell. Problemet var løst før hjemtur, da solen vi nøt i bakken på lørdag ordnet den saken. Ja, vi fikk en FLOTT lørdag med masser av sol å varme. Etter endt dag i bakken var det felles middag i restauranten, med påfølgende Yatzy turnering for de som ønsket det. Søndagens vær var ikke av det beste, men det finnes ikke dårlig vær bare dårlig klær, så var vi klare for ny innsats, selv om det var mange som kjente lørdagens innsats i bakken enda godt på kroppen. Petra-leir i Danmark 1.-8.juli. Jeg (Ane), ble hentet av Sigrun og reisen var i gang. Da vi kom på Kastrup ble vi hentet i bil. Skolen vi bodde på hele denne uka lå utenfor København, og het Tre Falck skolen. Litt etter at vi hadde fått rigget oss til, var det på med treningsklær og ut på friidrettsbanen som ligger 50m bortenfor skolen. Etter noen timer ute på banen, var det inn å spise litt. Senere på kvelden ble det velkomsttaler, og litt senere kom det en gruppe som underholdt oss med lek og sang. Vi var ca. 30 deltagere på leiren, en fra Norge, en fra Spania og resten fra Danmark. Hver dag måtte vi stå opp, slik at vi skulle få noe ut av dagen og treninga. Vi trente mellom frokost og lunsj og mellom lunsj og middag. Hver dag rett etter lunsj, hadde vi avslapning. Det er hardt å trene 2 økter daglig i en hel uke når temperaturen ute ligger mellom grader. En av dagene trente vi bare mellom frokost og lunsj og dro på tivoli. Etter noen karuseller dro vi på restaurant og spiste varm bufe med masse god mat. Nest siste dag var det Petra RaceRunning Cup. Etter innmarsj og åpningstale, var det hele i gang. Jeg var med på 1500m, 200m og 100m, og kom på første plass i min CP klasse. Etter dette var vi alle helt utslitte, men siste dagen før avreise tok vi ut de siste kreftene våre og trente nok et par timer. Resten av dagen gikk til avslapning, pakking og pynting til fest. Det ble en stor og lang fest utpå kvelden med masse god mat, drikke og musikk. Det var 10års jubileum for Petra RaceRunning cup, så vi laga en felles sang. Etter en del taler, og utrolig god mat, kom det en DJ som spilte masse bra Music og laga karaoke. Det ble en del kortspill og moro hver kveld. Kortspillet Skip-Bo var populært Siste morgen måtte vi opp tidlig, for vi hørte noe rykter om full kaos på Kastrup. Trudde det var lang ventetid på Kastrup, men det gikk radig fort. Vi hadde en utrolig fin og morsom tur, med masse trening og mye sosialt. Dette er en tur til anbefaling, så kom å bli med! Vi ønsker og håper at flere fra Norge vil bli med. Skrevet av Ane Leikanger Kalvik.

11 10 Weekendsamling på Eidene senter, Tjøme september Ansvarlig: Mette Eknæs Rapporten er skrevet av Ane Gustavsen. Wow, så fint det var på Eidene! Jeg for min del har aldri vært der før, men du verden, jeg skjønner virkelig hvorfor dere fortsetter å melde dere på turen til Eidene, år etter år Vi startet turen på parkeringsplassen ved Munch museet. Der møtte hele gjengen opp slik at bussen kunne reise kl 16 (sånn ca. må jeg vel si ) Da vi kom frem til Eidene, var vi akkurat så mye forsinket, at det bare var å gå rett inn i matsalen for middag. På fredagen serverte de fisk! Namnam! (sa hvertfall noen!) Mens andre nærmest ble litt fornermet da kjøkkenpersonalet, etter at noen av oss hadde jobbet veldig med å få ned fiskemiddagen, satte fram fersk lasagne! hrmf!!! hehe, men alle overlevde en liten fiskemiddag så alt gikk fint og jeg tror alle gikk fra matsalen sånn tålelig mette i hvertfall. Starten på kvelden tilbrakte vi i peisestua, men bortimot alle havnet oppe i gymsalen etter hvert hvor det etter hvert ble mye støy og mye moro. Lørdagsmorgen, etter en god frokost, møtte vi aktivitetslederne som skulle være med oss til Heksespranget (for nye lesere, er det en taubane som går over et juv ), klatring, pil og bueskyting, luftgeværskyting, og lappesteiking. Fint vær hadde vi også! Herlig! Solen skinte hele tiden vi var ute. Da vi hadde spist oss mette på lapper, var det inn til lunsj! Etter lunsj tok vi den lange rulle/gåturen ned til sjøen. Her skulle vi bare kose oss og ha det kjempegøy! Noen valgte å hoppe i badedrakt og kaste seg i vannet brrrrrr tøft gjort! Andre tok seg en padletur i kano. Hovedattraksjonen kan vel i hvertfall for min del, sies å være tur (er) med motorbåten! Det gikk unna! Litt gul og blå her og der dagen etter, etter harde landinger på bølgene men skitt au Gøy var det uansett. Blaute ble vi også! Herlig båttur. Noen av oss var så heldige å få sitte på i minibussen opp igjen, mens de det ikke var plass til, fikk seg en treningstur opp igjen til Eidene. Vi fikk nå ca en time til å slappe av og gjøre oss klare til middag. Denne middag ble godt mottatt av alle, det var pizza! Og kjøtt til de som ville ha det. Vi havnet for øvrig oppe i gymsalen denne kvelden også. Noen lekte med ball, andre danset, og noen spilte bordtennis. Det ble morgen og været hadde forandret seg drastisk over natten. Planen for søndagen var båttur og fisking. Dette ble avlyst pga mye bølger på havet. Men, vi er da ingen pyser heller, så vi kledde på oss det som fantes av regntøy, noen fant til og med søpleposer og puttet seg selv oppi genialt! Vi hadde fått i oppdrag og mate dyra rundt på området. Vi matet geiter, kaniner og griser. Da vi var ferdig med runden vår gikk alle inn og skiftet. Klissvått!!! Så ble det enda mer aktiviteter i gymsalen og yatzy spilling, før bussen gikk tilbake til Oslo. Tusen takk for turen alle sammen! Dere er en herlig gjeng! Göteborg- Open Ansvarlig: Mette Eknæs Rapporten er skrevet av Sigrun Bjerke Fosse. Det var en kald og sur ettermiddag i slutten av november at Oslo HIL skulle reise til Göteborg for å delta i Göteborg Open, et idrettsstevne for funksjonshemmede barn og ungdommer. Det var mange spente deltagere, og ivrige ledsagere og trenere som etter hvert kom seg inn i

12 11 bussen. Vi fikk en ny bussjåfør i år, men det gjorde ingen verdens ting. Han var kjempehyggelig. Da vi hadde kjørt en stund kom selvfølgelig Sigrun rundt med matlisten. Det tar sin tid før alle 29 får bestemt seg om de skal spise kjøttbullar, pølse og pommes frites, hamburger eller cheeseburger, men tilslutt var listen kompelett og bestillingen ble ringt inn. Da vi omsider kom fram til hotellet, og fikk fordelt nøkler til alle rom, var det et rom som manglet. Etter mye om og men fikk vi tilslutt den siste nøkkelen, og alle kunne stupe i seng etter lang dag. Lørdag morgen var det noen som synes vi måtte stå alt for tidlig opp. Vi rakk innmarsjen så vidt. På programmet sto boccia, luftgevær, 60 meter og svømming. Det ble mange medaljer i alle grener. På kvelden var det selvfølgelig disco. GPS er en fin ting, men kanskje ikke når den ikke finner fram? På menyen sto det som vanlig tacobuffet. Det smakte godt for mange sultne og slitne mager. Etter hvert begynte musikken å spille, og alle deltagerne forsvant bort til dansegulvet. Jeg tror Ane Kalvik danset med alle guttene. Søndag fikk vi sove litt lenger. Da vi omsider ankom hallen var det 5-kamp, riding, dans, og parallellslalåm som var på programmet. Det ble mange medaljer her også. Må nesten nevne at vi hadde 4 av 5 par i rullestoldansefinalen! Så dansetreningene har gjort underverker. Etter at alt var ferdig var det å komme seg ut i bussen og sette kursen hjemover igjen. Det var et spesielt stevne for Lars og Terje som hadde sin siste tur til Göteborg, neste år er de for gamle. Vi har også kjørt på mye ny og fin vei på veien. Takk til alle som var med på turen! Bocciagruppa: Gruppa har bestått av: Leder/trener: Trenere: Antall medlemmer: Rudy Rodriguez Steinar Drange og Edith Holmquist 10 aktive Trening: Vi trener på Idrettshøyskolen hver tirsdag fra kl i periodene januar til mai og august til desember. Treningen består stort sett av kamper både lag og individuelt. Når det er anledning gir vi veiledning og intensiv trening til spillere som vil drive boccia på landslags nivå. Utstyr: Gruppa har 2 sett bocciaballer, 2 målestaver plassert på Idrettshøyskole i et skap som vi deler med Stor Oslo HSL. Vi har også en boccia renne av den typen som brukes internasjonalt.

13 12 Stevner gruppa har deltatt i: Stevnet Type Arrangør Dato Antall deltager(e) Beste resultat Askerstevnet lag Asker HSL jan. 2 lag 1. plass klasse 1 NM for lag lag Alta IF 2. plass klasse mars 1 lag Handicapgruppe 1 Påskestevnet lag Hamar HIL april 8 5. plass klase 1 Helios GPrix ind Helios HIL april plass klasse 1 Romerikstreffen lag Øvre Romerike HIL mai 2 lag 2. plass klasse 1 Ringerikestevnet lag Ringerike HSL juni 4 1. plass klasse 1 Fredrikstad Open ind Handisport IL sep plass klasse 1 Sarpekastet ind Sarpsborg HIF sep. 2 lag 2. plass klasse 1(2) NM individuelt lag Ålen sportslag okt plass klasse 1 Tottentreffen(ind) ind Vestre Toten nov. Andre aktiviteter: Roger og Elisabeth ble tatt ut for å representere Norge i VM 2006 i Brasil. Rudy ble tatt ut som dommer i samme mesterskapet. Rekruttering: Vi har fått et nytt medlem fra januar i år. Hun var med og trente høsten 2005 og brukte tiden til å bestemme seg om hun skal melde seg inn eller ikke. Denne høsten har vi igjen en jenta og en gutt som har trent sammen med oss og får tilbud om medlemskap fra januar Friidrettsgruppa / Petrasykling: Gruppeleder Sivert Kalvik Trener: Henning Arnesen Deltok på 2 innendørsstevner i Ekeberghallen i januar og mars IL i BU var arrangør. Mai-stevne Bekkelaget Sp.kl. samt et stevne i Hokksund i juni. Ane Leikanger Kalvik deltok på Petraleir i Danmark juli. Ledsager på turen var Sigrun Bjerke Fosse. Utstyr: Vi har 2 stoppeklokker, førstehjelpsutstyr, kule, klubbe, stafettpinner og enkle vekter.

14 13 Ispigging Ispigging Kontaktperson: Kristian Fjellhaug Trener: Jan Bjørsvik Trening: Vi trener på Valle Hovin torsdager fra Sesongen går fra begynnelsen av november til litt ut i mars. I løpet av 2006 var det 37 piggere innom. Gjennomsnittlig oppmøte er i underkant av 20. Vi har en god aldersspredning på treningene. De yngste er 7-8 år og de eldste har passert 40. Dette gir et godt miljø hvor de eldste oppmuntrer og inspirerer de yngre. Vi har også med oss flere meritterte kjelkehockey utøvere. Årets mål for de fleste er Isbjørnen. Isbjørnen er distansemerke og deles inn i 3 forskjellige krav. Lille Isbjørnen krever 60 runder (24 km.), Store Isbjørnen 144 runder (57,6 km.) og Kjempe Isbjørn på 264 runder (105,6 km) i løpet av sesongen. Isbjørnen gir alle, uavhengig av alder og styrke, mulighet til å nå et mål. Utstyr: Vi har mange piggekjelker og staver til utlån. De som er mest aktive har egne kjelker og staver, men dette er ikke et krav for å være med. Aktiv rullestol Kontaktperson: Sture Bakke Trener: Jan Bjørsvik Aktiv Rullestol. Gruppa har hatt svak oppslutning dette året. Men vi har hatt trening, med både moro og trening. Skytetrening (leiken) og spill. Håper det bedrer seg i Sykkel gruppa Tandemsykkel / singel sykkel Kontaktperson: Mette Magnusson Trenere: Marit og Per Olav Bjørnstad. Sykkelgruppa har 3 utøvere som møtes onsdager i barmarksesongen. Gruppa sykler stort sett fra Høybråten til Mariholtet eller Losby. Alle tre har nå egne flotte tandemsykler. Gruppa er i stort behov for en pilot til. Stevne: Det 28. Lundheimrittet gikk av stabelen april. I år var løypetraseen gjort om. Det var farvel til E 39. Nå var det start og ankomst Lundheim folkehøgskole på Moi begge dager. 1. dag ble det syklet Moi Tonstad Moi en distanse på 9 mil i hovedsak på grusvei (puh)! 2. dag ble det syklet Moi Soknedal Moi en distanse på

15 14 7 mil også denne traseen var i hovedsak på grus. I år var det bare Terje Magnusson (tandem) som deltok med piloter - for 6 gang.. Vi overnattet på Lundheim, der hadde vi som vanlig masse sosialt samvær og god mat! Været var fint begge dager. Tusen takk til pilotene Marit, Per Olav og Siv Anita! Skrevet av Terje Magnusson. Ungdomsgruppa: Ungdomsgruppa: Kontaktperson: Barbara Bernatek Trener: Henning Arnesen Aktive: 5-10 Treningen er et allidrettstilbud for ungdom i alderen Aktivitetene er planlagt sen høst og vinter på forskjellige steder avhengig av aktivitet. Aktivitetene inkluderer klatring, bowling, rullestoldans, styrketrening, 5-kamp, boccia, svømming, minigolf, treningsstudio, bordtennis, Megazone og mer. På våren og tidlig høst er de fleste i gruppen opptatt med friidrett/ petrasykling utendørs ved NIH. Henning Arnesen, som er treneren vår, tar hovedfag ved Norges Idrettshøyskole i emnet Fysisk aktivitet og funksjonshemming. Han er et inspirerende og veldig hyggelig innslag i onsdagstreningen! Fremtidsplaner for gruppen i 2006 var å få til mer svømming. Dette har vi lykkes med og har fått til flere vellykkede treninger på Trivselsesannlegget på Radiumhospitalet. Nytt i høst er et samarbeid mellom Sigrun Fosse og Henning om å prøve styrketrening. Dette har også vært vellykket og noe vi ønsker å forsette med! Vi er fortsatt interessert å prøve ut nye treningsaktiviteter som er aktuelle for gruppen og ønsker å rekruttere flere aktive utøvere! Ungdomsrådet var alle aktive over 15 år innkalt til møte hvor valg av nytt ungdomsråd sto på agendaen. Det var kun ungdomsrådet som møtte opp. Alle hadde lyst til å fortsette så de ble enige om å omrokkere på vervene. Martine Eknæs Lier ble ny leder, nestleder Ane Leikanger Kalvik, sekretær Terje Magnusson, rådsmedlemmer Ole Marius Beckman, Elin Bernatek og Lars Langsveen. Rådet har hatt10 møter og behandlet 36 saker. I august inviterte rådet alle ungdommer over 15 år til en Danmarkstur Oslo Fredrikshavn. Vi var 7 stk samt noen hyggelige hjelpere som var med på turen. Økonomi: Tilskudd: Oslo kommune/oik kr Oslo kommune/helsevernetaten kr Sosial- og Helsedirektoratet kr OIK aktivitetsmidler/barneidrettskolen kr

16 15 Sponsormidler/tilskudd Juniorlekene: Stiftelsen Sophies Minde kr Sigvald Bergersen D.Y. Legat kr J.E. Isbergs Fond kr NFI kr Ryggmargsbrokkforeningen kr CP-foreningen kr Oslo Idrettskrets kr Eckbos legat kr Oslo Kommune v/ordfører kr Vi takker de firmaer / organisasjoner som så velvillig gir sponsormidler til Juniorlekene. Bingo: Gjennom flere år har laget hatt samarbeid med Ensjø bingo. Dette har også i år gitt laget et meget verdifullt økonomisk tilskudd. Vi har brukt vår lotteritillatelse gitt av Lotteritilsynet. Årets resultat ble kr ,-. Uten disse midlene hadde ikke laget kunne opprettholde den gode aktiviteten vi har. Konklusjon: Laget kan se tilbake på et aktivt år med trening, samlinger, samt konkurranser innenlands og utenlands. Styret håper at arbeide med å skape et godt sosialt fellesskap i laget vil fortsette. Vi håper også at nye foreldre kan trekkes med i arbeidet, det kan være godt med nye krefter og ideer. Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer til laget bør fortsatt være en prioritert oppgave. En stor takk til alle som også i år har bidratt til at Juniorlekene atter en gang ble et vellykket arrangement. La oss håpe at vi ved felles innsats kan øke antall deltakere til dette unike stevnet. Styret vil takke alle samarbeidspartnere for godt samarbeid, og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet.

17

18

19

20

21

22

1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning:

1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson (valgt 20.03.06 for 2 år) Nestleder: Mette Eknæs (valgt 31.03.05

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2007 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber

over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber 40 over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber Det skjer mye i idrettslagene Målet med denne brosjyren er å vise gode eksempler på hvordan aktivitet for

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Hilde og Fokus Redaksjonen Vi har vært heldige i år med en super vinter med masse snø og fine temperaturer som har gitt muligheter til mange gode treningsturer.

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 1/2013 Josefin og Frøya. Foto: Mari Skår Yvonne Dåbakks hundespann. Foto: Anne Karang Svein Dufseths hund. Foto: Anne-Katrine Kroken Glade hunder på Grimsbu.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ESPUN Amsterdam 2009 - les mer på side 6

ESPUN Amsterdam 2009 - les mer på side 6 SPINA NR.2 2009-28.ÅRGANG Ord fra den nye lederen - side 2 Monica sikter mot Paralympics 2012- side 12 Aktive dager på Beitostølen Helsesportsenter side 14 ESPUN Amsterdam 2009 - les mer på side 6 Årsberetning

Detaljer