Årsmøte Foreningens mål:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013. Foreningens mål:"

Transkript

1 Årsmøte 2013 Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig med alle andre i samfunnet. Respekten for den enkeltes autonomi og integritet skal være uavhengig av individets fysiske og psykiske situasjon.

2 2

3 Parkinsonforeningen Oslo/Akershus org.nr inviterer til årsmøte 2013 Tid: Onsdag 13. mars kl Sted: Personalkantinen Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo Dagsorden Kl. 1800: Tema Når hukommelsen svikter. Kognitive endringer ved Parkinson sykdom Innledning ved nevrolog og avd.overlege å på A-hus Tormod Fladby. Dialog med deltagere på møtet. Pause med servering etter innlegg og dialog. Etter pausen, 20 minutters musikalsk underholdning Årsmøte 1. Godkjenning av innkallingen 2. Konstituering Leder åpner årsmøtet valg av møteleder valg av møtesekretær og 2 til å undertegne protokollen valg av tellekorps 3. Godkjenninger godkjenning av sakslisten godkjenning av møte- og valgreglementet 4. Styrets årsberetning 5. Regnskap regnskap med noter revisors beretning 6. Handlingsplan for Budsjett for Saker som ønskes behandlet i årsmøtet skal meldes skriftlig senest 1.mars 2013 til styret v/ leder Svein B. Stuge 9. Valg av nytt styre. 3

4 Møtereglement til årsmøtet for Leder - åpner møtet - leder valg av møteleder - leder valg av sekretær - leder valg av 2 til å undertegne protokollen - leder valg av tellekorps 2. Konstituering 3. Møteleder - godkjenning av sakslisten - godkjenning av møte- og valgreglementet 4. Leder - årsberetning 5. Økonomiansvarlig - regnskap og revisors beretning 6. Leder - handlingsplan Økonomiansvarlig - budsjett Leder - forslag til vedtak 9. Møteleder - valgkomiteens leder legger frem komiteens forslag - møteleder leder valgene 10. Leder - avslutning * Innlegg er begrenset til 3 minutter hvis ikke forsamlingen har bestemt mindre. Replikk er begrenset til 1 minutt. Det er ikke tillatt med duplikk. Ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysninger går foran. Forslag skal leveres skriftlig. Utsettelsesforslag tas umiddelbart opp til votering. 4

5 1. Valgkomiteens leder - legger frem sitt forslag 2. Møteleder - leder valgene 3. Tellekorpset - kontrollerer avgitte stemmer Valgreglement årsmøtet for 2013 Reglement: a. Foreligger det flere forslag til et verv skal valget være skriftlig. b. Valget kan forlanges skriftlig selv med ett forslag. c. Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn de som er foreslått. Slike stemmer blir forkastet. d. En kandidat som får mer enn halvparten av stemmene er valgt. e. Hvis ingen har halvparten av stemmene skal det holdes omvalg mellom de 2 kandidatene som har flest stemmer. f. Valg av leder gjøres ved særskilt valg. g. De øvrige verv blir fordelt av styret mellom de valgte medlemmene. h. Det velges minst 3 varamedlemmer. De kan velges under én og hver stemmeseddel inneholder minst 3 navn. i. Leder av valgkomiteen velges ved særskilt valg. I tillegg velges 2 medlemmer. j. Valg av revisor. Vi er pliktig til å ha minst reg. revisor p.g.a. oppgaveplikten for statskommunestøtte. Stemmerett har de som har betalt sin kontingent for 2012 og som er tilstede på årsmøtet. 5

6 STYRETS ÅRSBERETNING Mål for styrets arbeid Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig med alle andre i samfunnet. Respekten for den enkeltes autonomi og integritet skal være uavhengig av individets fysiske og psykiske situasjon. Styret har bestått av Svein Stuge leder Nils Viksås nestleder og sekretær Erik Wikene styremedlem og økonomiansvarlig Geir M. Balsnes styremedlem Karsten M. Bergh styremedlem Guri Karlsen varamedlem Parkinsonforeningen Oslo/Akershus er en partipolitisk uavhengig organisasjon for medlemmer i Oslo og Akershus. Ved årets utgang hadde foreningen 1063 medlemmer, 574 i Akershus 489 i Oslo. Virksomhet på fylkesplan i 2012 Styrets møtevirksomhet Det er avholdt 10 styremøter, leder har deltatt i diverse møter i forbindelse med ansettelser og planlegging av aktiviteter. Årsmøtet På årsmøtet holdt filosof og kognitiv terapeut Viggo Johansen foredraget Hvilken betydning har åpenhet om kronisk sykdom generelt og Parkinson spesielt. Britt Larsson fortalte om sine erfaringer med åpenhet på arbeidsplassen. Ledersamlinger På ledersamlingene har fylkesstyret og lokallagslederne deltatt. Det er avholdt 2 samlinger hvorav ett var et regionalt møte i forbundets regi.. Kontakt med Forbundet Det har vært løpende kontakt med Forbundet. Parkinsongolfen 2012 I samarbeid med Parkinsonforbundet arrangerte fylkesstyret i august en golfdag på Hauger golfbane i Nittedal, det var instruksjon og uhøytidlige konkurranser for nybegynnere og turnerning for etablerte golfere. Dagen ble avsluttet med premieutdeling og bevertning i klubbhuset. 6

7 20 % ansatt, Ingrid Blokhus På årsmøtet 2012 ble det besluttet å ansette en fagsykepleier, Ingrid Blokhus, i 20 % stilling innleid fra Grefsenhjemmet. Ingrid har hatt en ledergruppe som sin nærmeste foresatte, hun har arbeidet ut fra en liste over aktuelle satsninger og har avgitt jevnlige rapporter til fylkesstyret. Lokalforeninger Fylkesforeningen har 7 lokalforeninger: Follo, Lørenskog, Skedsmo og omegn, Asker og Bærum, Oslo Nord, Oslo Syd og Oslo Vest. Lokallagenes viktigste oppgaver er den direkte pasientrettede virksomhet. De står som arrangør av møter og andre tilstelninger med sosiale og faglige formål. Likemannsarbeidet har kommet godt i gang i de fleste lokalforeninger. Dessuten har lokallagene ansvar for den løpende kontakt med aktuelle kommuner og bydeler for å bevirke at disse har et hjelpeapparat som kan dekke de primære behov hos parkinsonpasienter og pårørende. Forhold til andre organisasjoner - FFO Akershus og FFO Oslo. Fylkesforeningen er medlem i FFO, og holder seg orientert vi om saker vedrører vår forening. Medlemsinformasjon Parkinsonbrevet Styret har lagt stor vekt på og nå frem til medlemmene med informasjon. Parkinsonbrevet vurderes som svært viktig, da vi gjennom denne skriftlige informasjon når samtlige av våre medlemmer. I 2012 er Parkinsonbrevet forfattet og utgitt av en egen redaksjon ledet av Astrid L. Dalin. Brevet er av høy kvalitet og har høstet mye skryt og anerkjennelse, også fra andre fylkesforeninger. Hjemmesider Der er i år arrangert kurs for lokalforeningenes web redaktører i utarbeidelse lokallagenes hjemmesider. Kurset ble ledet av forbundets informasjonskonsulent Sverre Nilsen. Kurset har medført at lokallagene nå har oppdaterte hjemmesider, noen med allsidig informasjon og fantasifull utforming. Parkinsonbrevene ligger nå tilgjengelige på fylkesforeningens hjemmeside. Årsmelding Styrets årsmelding er også en viktig informasjonskilde til våre medlemmer. Administrasjon. Kontorsted. Foreningens adresse er til enhver tid lederens hjemmeadresse Styremøtene i 2012 har siden hele styret er bosatt øst for sentrum i Oslo blitt avholdt på Skedsmotun i Skedsmo som stiller lokaler til disposisjon. Økonomi. Økonomisystemet sikrer løpende rapportering til styret. Totalt sett er foreningens økonomi sunn. 7

8 Temamøte på fylkesplan i 2012 Temamøte Hvordan takle tap av ferdigheter ble avholdt den på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Magne Roland ledet en paneldebatt bestående av parkinsonister og pårørende, debatten ble meget god og mange engasjerte innlegg kom også fra salen. Oppfølging av lokalforeninger Styret i fylkesforeningen har gjennom Ingrid Blokhus besøkt lokalforeninger i medlemsmøter og i pårørende gruppe. Virksomhet på lokalplan i Hovedoppgavene for lokalforeningene er å arrangere aktiviteter for medlemmene som medlemsmøter o.l. samt ha kontakt med aktuelle kommuner for å initiere og følge opp deres arbeide for parkinsonister. Lokalforeninger: Asker og Bærum Follo Oslo Nord Oslo Syd Oslo Vest Lørenskog Skedsmo- og omegn Det henvises til separate rapporter. Papaya. De har fokus på yngre parkinsonrammede og deres livssituasjon, spesielt kronisk sykdom og arbeidssituasjon. Aktiviteten har vært varierende lokalt både med innhold, hyppighet og deltakelse. Styret retter en stor takk og hilsen til alle tillitsvalgte, våre medlemmer i foreningen og til alle som har vist sin interesse for foreningens arbeid ved ulike former for støtte. Oslo den Svein Stuge Nils Viksås Karsten M. Bergh Styreleder Nestleder Styremedlem Geir M. Balsnes Erik Wikene Guri Karlsen Styremedlem Styremedlem Varamedlem 8

9 Årsberetninger fra lokalforeningene Forkortede utgaver Parkinsonforeningen Oslo Vest Parkinsonforeningen Oslo Vest (POV) omfatter bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker. Medlemmer 187 Styret valgt på årsmøtet 15,02.12 Leder Astrid L. Dalin, nestleder Jan Thaulow, styremedlem, Magne Spilde, Gro Enger, Eva Tasca, Britt Larsson og Torleiv Odland. Styremøter I løpet av året ble det holdt 7 styremøter. Møter for medlemmer og andre interesserte 6 møter og en tur Årsmøte Tema. Samspill mellom den som har Parkinsons sykdom og pårørende som kan være ektefelle, barn, annen familie eller nære venner. Hovedinnlegg ved lege Magne Roland. Korte innspill fra pårørende og parkinsonister. Samtale. 36 deltagere Møte mars Tema. Tannhelse, forbyggende tannpleie og refusjonsmuligheter ved behandling nå r en har Parkinsons sykdom Innledning ved tannlege Kjell Langballe som har allsidig praksis i offentlig tannpleie. Spørsmål og samtale. 36 deltakere. Møte mai Tema. Mestring av livet med Parkinson. Muligheter og umuligheter? Frihet til å velge?. Ingar Åbyholm, lege og parkinsonist Vårtur Vandring langs Akerselva med et historisk gløtt inn i arbeidermiljøet for over 100 år siden, Frid Ingulstad fortalte. Middag på Vertshuset Oscar Braaten. Totalt 55 deltakere. Et samarbeid mellom lokalforeningene I Oslo og Asker/Bærum Møte sept. Tema. Er jeg kjørbar? Nevrolog Anne Brækhus arbeider ved hukommelsesklinikken, nevrologisk avdeling på Ullevål og med kjøretillatelser ved Helsedirektoratet.47 deltakere Møte nov Tema Geir Helljesen fortalte om Fredsprisen, dens historie og hans møte med mange vinnere av prisen. Tapas. 34 deltakere Medlemstilbud Treningsgrupper, 2, med fysioterapeut, trening en gang i uken. Aktivitetsgruppe to ganger i uken. Samtalegruppe med pårørende 4 samlinger på høsten Representasjon Vår lokalforening har vært representert på de to ledersamlingene Forbundet har arrangert. Fylkesforeningens ledersamlinger har vi også deltatt på. En av våre medlemmer har vakt på Parkinsontelefonen, og en deltok på samling i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. 9

10 To i redaksjon for Parkinsonbrevet En i arbeidsgruppe med spesialsykepleir ansatt i Fylkesforeningen Leder av valgkomite for Fylkesforeningen Brosjyren Alene eller sammen om Parkinson. Styret følger opp distribusjon av denne til legesentra, apotek, sykehus og eldresentre. Parkinsonforeningen Oslo Syd Årsmelding 2012 Ved leder Odd Barstad Parkinsonforeningen Oslo Syd Årsmøtet 6. februar 2012 valgte følgende styre (6 personer): Leder Ingar Åbyholm, ut av styret 1. des 2012 etter eget ønske. Nestleder Odd Barstad overtok som leder da Ingar Åbyholm sluttet. Kasserer Karl Emil Eliassen Sekretær Geir Magne Balsnes Styremedlem Anne-Helene Midgaard Varamedlem Jan Michelsen Styret for 2012 manglet en person fra å være fulltallig (5 + 2 = 7) Temamøte Etter årsmøtet med valg, var det temamøte fra kl Fagtema: Hjelpemidler og rettigheter på blå resept ved bandagist Kristin Hagen. Hun hadde med seg en sykepleier og en butikkinnehaver fra nærmiljøet. Temamøte Fagtema: Pårørendes rolle i utredning og behandling av oss med Parkinson sykdom og hva gjør det med dere? ved pårørende Astrid Dalin fra Vest, i samtale med Åbyholm. Det kom mange spørsmål fra salen. Kunstnerisk: Lokalhistoriker Ivar Sekne fortalte om Lambertseter før og nå. Temamøte Fagtema: Parkinson sykdom og angst ved terapeut og logoped Seri Linn Erlandsen Kunstnerisk: Biolog Audun Brekke Skrindo fra Østensjøvannets venner fortalte om dyrelivet i og ved Østensjøvannet. Han spilte på flere fløytetyper og viste egne lysbilder. Temamøte Fagtema: Hva gjør strømmen med oss? ved forsker Mathias Toft på Rikshospitalet og Ingar Åbyholm og Jan Michelsen fra Oslo Syd, begge hjerneoperert i Kunstnerisk: Sangtime ved Abildsø Bygdekor, blandakor med 30 sangere. Sommertur Vandring langs Akerselva med historisk gløtt inn i arbeidermiljøet for over 100 år siden ved forfatter Frid Ingulstad. Lokalforeningene Oslo Nord, Vest, Syd og Asker og Bærum var med på turen. Hyggelig middagsstopp på Vertshuset Oskar Braaten. 10

11 Styremøter I alt 5 styremøter, vanligvis plassert i god tid før temamøtene. Andre aktiviteter Aktiv turorienteringsgruppe med 3 deltakere (og en hund), flere bør delta. Mandagskaffen har vært lite besøkt, men hyggelig og lærerikt for få som har deltatt. Tilsig av nye medlemmer på slutten av året, både pasienter og pårørende. Nå er vi godt over 100 medlemmer i lokalforeningen. Ca 25 deltakere på de fleste temamøtene. Vi ønsker å aktivisere medlemmene og har tro på at aktivitetstilbudet fra januar 2013 i Oppsal samfunnshus vil gi medlemmene positive opplevelser både fysisk og sosiale sammenhenger. Skedsmo og Omegn Parkinsonforening ÅRSBERETNING FOR 2012 Generelt Romerike har to lokalforeninger, Lørenskog Parkinsonforening og Skedsmo og omegn Parkinsonforening, for parkinsonrammede, deres pårørende og for støttemedlemmer. Medlemmer i Norges Parkinsonforbund bosatt i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker sogner til vår lokalforening. Informasjon finnes i de fleste tilfeller på nettsidene Medlemmer av Norges Parkinsonforbund kan møte i de lokalforeningene de ønsker og delta i deres aktiviteter. I 2012 hadde vi 7 medlemsmøter på Skedsmotun med fra rundt 30 til drøyt 70 deltakere. Vi hadde 34 bassengtreninger, og 38 trimsamlinger. I juli og august, med ferie fra de faste aktivitetene, arrangerte vi 6 samlinger hvor vi gikk turer, hadde forskjellige konkurranser og mestringsoppgaver. I snitt deltok 21på hver samling som ble støttet med midler fra Extra-stiftelsen. Vi har arrangert sommertur og julemøte med koldtbord, musikk og konkurranser. Vi har holdt 8 styremøter. Styret har bestått av: John Bakken, leder Jan Kjærstad, nestleder Svein Stuge, sekretær og ansvarlig for pårørende gruppe Knut Bergquist, kasserer Lise Nygård, styremedlem og leder av arrangementkomiteen Jan Kjell Nygård, styremedlem og data- og internettansvarlig Sissel Kalin, varamedlem Jan Ove Lindberg, varamedlem Styrets informasjonsfolder har vært brukt til å spre fakta om Parkinsons sykdom. Sammen med Lørenskog Parkinsonforening har vi orientert om Norges Parkinsonforbund, fylkes-foreningen og lokalforeningene for en parkinsongruppe på våren, og en på høsten, ved Rehabiliteringspoliklinikken på Ahus. Vi har fortalt om sykdommen, mulige årsaker til at den oppstår og hva vi gjør for pasientmedlemmer og pårørende, på møter i Sagdalen Rotaryklubb og Lillestrøm Røde Kors. Vi har informert om stamcellebehandling og andre operative inngrep. Geir Hindar, en av våre medlemmer som er DBS-operert, har fortalt om sin vei mot operasjon og livet etter i Sagdalen Rotaryklubb og på møte i Lørenskog Parkinsonforening. Vi har hatt repre- 11

12 sentanter fra styret på fylkesforeningens og Parkinsonforbundets ledermøter, og på forbundets likemannskurs. Medlemstallet er økende, ved årsskiftet 130 medlemmer. Medlemsmøter og tur Medlemsmøtene holdes vanligvis første onsdag i måneden i Helse og velferdsalen på Skedsmotun, Husebyveien 18, Skedsmokorset. Hovedinnslag i 2012 har vært: Februar Årsmøte/medlemsmøte med bevertning, loddsalg og spørrekonkurranse, noe som har vært innslag på de fleste møtene. Mars Medlemsmøte, tema: Med NSB i 40 år. Historisk tilbakeblikk, milepæler og store begivenheter. Foredrag ved tidligere togdriftsjef for NSB, Birger Karlsen. Birger har selv Parkinson. Mai Temamøte: Kan Parkinson kureres med utradisjonelle midler? Reidar Saunes har oppholdt seg tre uker i kloster i India fortalte om sine erfaringer. Juni To-dagers sommertur til Sunne i Sverige hvor vi besøkte Rottneros Park og Mårbacka. Jean og Thor Eid sto for god organisering og glimrende opplegg. September Sverre Nilsen, informasjonskonsulent i Norges Parkinsonforbund, orienterte om opplegget for hjemmesider og webredaktørens oppgaver. Oktober Alternativ trening for parkinsonrammede og andre bevegelseshemmede. Katrine Hofstad Ekornesvåg fra Fysiopartner orienterte om MOTOmed, som er en type sykkel som kan brukes både i aktiv og passiv modus. November Behandlingsalternativer. Professor/overlege Christofer Lundqvist holdt foredrag om Parkinsons Sykdom, behandlingsalternativer og forskning. Desember Julehygge med middag, kaffe, kaker, diktlesing, musikk, dans, spørrekonkurranse om visesangere og sportsbegivenheter. Bassengtrening og trim Mandager kl. 13:30 til 14:30 har det vært trening i oppvarmet basseng. Onsdager kl. 12:00 til 13:00 har det vært trim. Aktivitetene ledes av Fysioterapeut Gry Hofstad til fin musikk. Likemannsarbeide, studietiltak og andre aktiviteter Vi har fortsatt likemannsarbeide og studietiltak som ble startet tidligere: På medlemsmøtene har vi hatt organisert informasjon og diskusjoner. Vi har spilt variert musikk til bassengtreningen og trimmen. I juli og august hadde vi 6 samlinger med mosjon, sosialt samvær, meningsutveksling, lekebetonte konkurranser og mestringsøvelser. Svein Stuge, som er sertifisert likemann, har arrangert flere møter i pårørendegruppen som er blitt et populært og nyttig tilbud. Vi har drevet oppsøkende virksomhet, spesielt rettet mot nye medlemmer. Vi har laget en liste over medlemmer som vi vurderer å kontakte. Vi har laget liste over hvilke tema vi har hatt på medlemsmøtene fra starten i Hjemmesider på internett Informasjon om møter og annen virksomhet har blitt lagt ut på våre hjemmesider, se Informasjonskonsulent Sverre Nilsen i Norges Parkinsonforbund har hjulpet oss med å holde sidene oppdatert. 12

13 Grasrotandelen og bingo Vi har mottatt grasrotandeler fra Norsk Tipping siden dette startet i Ved utgangen av året ble vi støttet av 29 spillere. Bingodriften på Sørumsand ble nedlagt i Vi fikk likevel bra inntekt fra dette. MØTER OG AKTIVITETER UTENFOR SKEDSMOTUN Vi har hatt samarbeide med Tjenestekontoret i Skedsmo kommune siden april I året som gikk har kontakten vært sporadisk. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ikke hatt noen representant fra oss, men Synnøve ble i fjor innvalgt som 2. vararepresentant. Parkinsonforeningen Oslo/Akershus har avholdt følgende møter og arrangementer hvor vi deltok: Årsmøte 8. mars i personalkantinen på Lovisenberg sykehus. Jan, Svein og John deltok fra styret. Jan var møteleder. Svein tok på seg ledervervet for ett år, videre ble Nils Viksås valgt til sekretær og Guri Karlsen ble varamedlem i styret. Ledersamling på Grefsenhjemmet i mai. Jan og John deltok. Temamøte Hvordan takle tap av ferdigheter på Lovisenberg sykehus 25. oktober. Innledning ved Magne Roland etterfulgt av paneldebatt. Ingvild Hindar, Geir Hindars kone, deltok som pårørende i panelet. Flere av våre medlemmer var tilstede. Parkinsondagen ble markert i Gamle Logen i Oslo 11. april. Med hjelp av Nedre Romerike Minibusser organiserte Lørenskog Parkinsonforening og vi busstransport. Norges Parkinsonforbund holdt ledermøte 28. og 29. januar hvor vi hadde tre deltagere (Synnøve, Hans og John). Helsereise til Casas Heddy, Lanzarote. Sammen med Hedmark Parkinsonforening var Skedsmo og omegn Parkinsonforening med på å arrangere en to-ukers helsetur til Casas Heddy. Thor og Jean Eid tok seg av det praktiske arbeidet for vår forening. Styret hadde på møte behandlet en generell søknad om støtte til slike reiser. Det var enighet i styret om å skille mellom arrangement i regi av egen forening, og i regi av andre. I 2012 innvilget støtte på kr. 1000,- til hver av de 12 medlemmene fra oss som var med til Casas Heddy. Vi vil imidlertid prioritere støtte til egne arrangement. ØKONOMISK RESULTAT 2012 Foreningen har i 2012 opprettholdt sin gode økonomi hovedsakelig på grunn av følgende: Driftstilskudd, likemanns- og aktivitetsmidler fra Norges Parkinsonforbund. Studietilskudd fra Funksjonshemmedes Studieforbund. Driftstilskudd fra Sagdalen Rotaryklubb. Driftstilskudd fra LillestrømBanken Grasrottilskudd og Extramidler fra Norsk Tipping. Tilskudd fra bingospill gjennom O. Kristoffersen Bingodrift AS. Lotteriinntekter fra internt lotteri på medlemsmøtene. Skedsmotun, 10. januar 2013 Styret i Skedsmo og omegn Parkinsonforening, 13

14 Lørenskog Parkinsonforening Lørenskog Parkinsonforening holdt sitt 8. ordinære årsmøte den 31. januar 2013 på Rolvsrudhjemmet i Lørenskog. Det møtte 24 stemmeberettigede. Alle styremedlemmene tok gjenvalg og sammensetningen ble: Ella Akre Forberg, leder Bjørg Helander Synnøve Kjulslund Asveig Leiros Karsten Berg Reidar Haslum Det er i 2012 avholdt 8 styremøter og en eller flere av styrets medlemmer har deltatt på aktiviteter som NPF og fylkesforeningen har arrangert i løpet av året. Reidar Haslum har representert fylket i FFO. Lokalforeningen markerte Parkinsondagen ved egen stand den 16. april Hele styret deltok og det er spesielt hyggelig å oppleve at venner og naboer til parkinsonrammede er interessert i å få bedre kunnskap om sykdommen. Sammen med leder i Skedsmo- og omegn parkinsonforening deltok vi med presentasjon av foreningene på AHus på kurs som holdes for nydiagnostiserte. Vi vil spesielt nevne at Lørenskog kommune er flinke til å informere alle frivillige organisasjoner om tilbud til sine innbyggere. Ellinor Ørnes informerte i 2012 om Samhandlingsreformen. Vi nevner ikke her våre medlemsmøter og turer i 2012, men de som ønsker hele årsberetning med regnskap og budsjett kan ta kontakt med leder og rapporten vil bli oversendt. Aktiviteter: Ø På Rolvsrudhjemmet har vi hver tirsdag en times bassengtrening, en times pause med avslapping og kaffe, og en times trening i gymsal. Treningen ledes av fysioterapeut Lena Aune. Ø Stav og stokkegangsgruppen med Bjørg Helander og Ella Akre Forberg i spissen har av forskjellige grunner ikke fått til så mange turer denne høsten. Aktiviteten starter opp igjen med ny energi i Avgang fra Rolvsrudhjemmet klokken 11:00 på fredager, vi avslutter med hyggelig lunsj i kantinen. Ø Pårørendegruppen med Ella Akre Forberg i spissen har hatt møter på Rolvsrudhjemmet første tirsdag i måneden fra kl til Her har det blitt servert kaffe og kaker, og det har vært gode samtaler mellom de fremmøtte. Ø Foreningen har hatt 6 samlinger i år med logoped Seri Linn Erlandsen. Tiltaket har vært meget populært også blant pårørende som ønsket å lære hvordan vi kan stimulere stemmebruken. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet også i Det vil bli avholdt siste mandag i hver måned klokken 13:00 på Rolvsrudhjemmet. Lørenskog Parkinsonforening bekostet et LSVT Loud kurs for logoped Erlandsen. 14

15 Økonomi: Ø Styret søkte Lørenskog Kommune om driftstilskudd til foreningen og mottok NOK 2.500,-. Ø Styret søkte NPF om aktivitetsmidler og fikk tildelt NOK 7.000,- som ble brukt på logopeditimer med logoped Seri Lind Erlandsen. Ø Styret har registrert foreningen som Grasrotmottaker fra Norsk Tipping. For 2012 har vi mottatt NOK ,75. Arbeidsprogram Ø Videreføre medlemsmøter med foredrag og sosialt samvær. Ø Kontakte våre medlemmer telefonisk for å kartlegge behov for transport til møter, hjemmebesøk eller andre ting. Ø Forsøke å arrangere et seminar for pårørende. Ø Besøke skoler med helsefaglig linje for å informere om parkinsons sykdom. Ø Videreføre turer vår og høst. Ø Videreføre bassengtrening og gruppetrening med fysioterapeut og ergoterapeut. Ø Fortsette arbeidet for å nå nye parkinsonrammede og deres pårørende i Lørenskog. Ø Fortsette arbeidet for å utvide den samtalegruppen for pårørende som ble startet i 2006, slik at flere kan oppleve at det er til nytte å utveksle erfaringer og synspunkter på det å være pårørende til en parkinsonrammet. Ø Videreføre månedlig gruppetrening med logoped på Rolvsrudhjemmet, hver siste mandag i måneden, klokken 13:00 14:00. Ø Opprettholde og helst øke deltagelsen på stavgangen/rullator som går hver fredag klokken 11:00 fra Rolvsrudhjemmet. Ø Styret vil arbeide videre mot våre medlemmer Aurskog- Høland, Nittedal og Rælingen i håp om å trekke noen av disse til våre møter og andre arrangementer, eller, om ønskelig, hjelpe de med egne arrangementer. 15

16 Follo Parkinsonforening Invitasjon til medlemsmøte og årsmøte onsdag 6. februar 2013 Vi inviterer herved alle medlemmer med pårørende til vårt medlemsmøte og etterfølgende årsmøte onsdag 6.februar 2013, kl i Servicesenteret, Kirkeveien 3, Ski. Medlemsmøtet: Vi har vært så heldige å få Gry Hege Ludvigsen til å foredra om LSVT BIG. Hun er fysioterapeut og er sertifisert til å drive LSVT BIG trening. På medlemsmøtet den 16. januar i fjor ble vi kjent med denne metoden som er utviklet i USA for personer med Parkinson sykdom. Gry Hege samarbeider med Parkinsonforbundet og dr. Audun Myskja om et forskningsprosjekt på Parkinson sykdom : Rytnisk trening en nøkkel i rehabilitering av Parkinson sykdom og andre kroniske lidelser. Medlemsmøte mandag 16. januar. Årsberetning norske studenter som studerer fysioterapi i Nederland har som sin Bachelor-oppgave satset på en bestemt treningsmetode for parkinsonpasienter. Formålet med metoden er å få pasienten smidigere i sine bevegelser ved å bedre fysiske symptomer som små bevegelser, langsomhet, stivhet, redusert balanse, koordinasjon og endringer i kroppsholdningen. Metoden kalles LSVT BIG. En generell innføring i metoden ble gjennomgått ved hjelp av monitor og andre tekniske hjelpemidler. Etter presentasjonen besvarte studentene spørsmål fra salen på en ryddig og god måte. Fra Fram Helserehab i Bærum deltok også Marie Klemsdahl Eklund. Hun nevnte bl.a. at helsesenteret arrangerte kurs i LSVT. Søknad om deltakelse måtte sendes fra deltakerens fastlege. Til slutt ledet studentene an med noen enkle øvelser. Fremmøtet var rekordstort. Dette viser at interessen for behandling for sykdommen er meget stor. Årsmøtet 1. februar Før vi startet med årsmøtet innledet vårt tidligere medlem, John Bjørnebye, med å fortelle om sitt liv som diplomat. Han konsentrerte seg i store deler om sitt virke som ambassadør i Japan. Han fortalte om det daglige livet og om små morsomme episoder. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 16

17 Sommertreffet 19. juni. Mandag 18. juni ble partyteltet satt opp i et elendig vær. Tirsdag 19. var det sol under hele treffet. Maten ble servert i teltet. Den ble inntatt til trekkspilltoner, allsang og muntre historier. Etter maten ble det en del mosjon i form av konkurranser. Til slutt satt alle ute i solen og nøt kaffi og kaker. Høsttur til Landbruksmuseet i Ås. Sammekomsten startet kl med lunsj. Denne besto av en velsmakende gryterett med brød og ris. Deretter ble det servert kaffi. Vi tok oss god tid til denne lunsjen, og kl startet en meget interessant tur i parken. Denne turen omfattet ikke bare trærne og andre vekster. Vi fikk også en grundig innføring i Landbrukshøyskolens historie av guiden. Det var en sann fornøyelse å vandre i denne velstelte parken med alle de fargerike plantene på denne tiden av året Til slutt ble det vist en film om utviklingen i kulturlandsskapet i Norge. Tekster fra Markens grøde ble lest av Kari Bremnes og Toralf Maurstad.. Det var rikelig med tid til å se seg om i museet og handle i museumsbutikken. Været var meget bra, og dette bidro til at turen ble meget vellykket. Medlemsmøtet 17. oktober. Ingrid Blokhus er ansatt i fylkesforeningen i 20 % stilling. Hun vil utarbeide et skjema med opplysninger om pasientene som kan hjelpe fastlegen, nevrologen osv i behandlingen. Hun er i full gang med å utarbeide skjemaet og presenterte dette så langt hun var kommet i arbeidet. Til det videre arbeidet trengte hun innspill fra oss, og hun hadde lagt opp informasjonen slik at alle kunne komme med innspill. Det kom en del meninger og forslag til rubrikker og opplysninger som hun ville ta med i det videre arbeidet.det var stort engasjement blant medlemmene. Hun arbeider videre med prosjektet. Hun orienterte også om Parkinsongruppen på A-hus. Det kom mange spørsmål omkring dette arrangementet. Ingrids innlegg var meget interessant! Julemøtet 5. desember. Etter mye arbeid med å plassere bordene, legge på duker osv., kunne møtet. Elsa og Sverre Tannum som stod for musikken. De har gledet oss med fin musikk og gode historier i noen år nå. De har et fint opplegg med allsang som får alle engasjert. Tradisjonen tro startet Anne med å lese dikt. 17

18 Deretter ble maten servert. Den besto av biff stroganoff med ris og grønnsaker. Etter noen gode historier av Grethe og Bjørg, kom desserten på bordet. Det var riskrem med rød saft. Etter en del prat kom kaffi og kaker på bordet. Til slutt kom loddsalget i gang og gevinstene delt ut til de heldige vinnerne. Andre aktiviteter Trim på Ski Sykehus var den åttende sesongen treningen ble gjennomført under dyktig ledelse av fysioterapeauter på Ski Sykehus medlemmer fra oss er ivrige deltakere. I siste del av 2012 ble det imidlertid stadig mer usikkerhet om hvorvidt denne treningen skulle få fortsette i Ski som en samlet enhet for pasientene i Follo, eller om samhandlingsreglene ville gjøre seg gjeldende også her og dermed overlate pasientene til den kommunen de tilhører. Bowlingaktiviteten fortsatte også i Bortsett fra sommermånedene ble denne aktiviteten stort sett gjennomført hver første torsdag i måneden i bowlinghallen i Metro Bowlinghallen i Ski Storsenter. Deltakelsen har variert fra til 8 personer. I høst har tallet økt til stk. Dette er en samling som er både sosial og ikke minst gir god trening både for parkinsonpasienter og pårørende. Vi har i to omganger med kaffipause mellom slagene. Bowling er ikke vanskelig, en liten innføring og du er i gang. Dette er bare moro og ingen konkurranse!!! - Bidrag fra den enkelte til Grasrotandelen i tipping og lottospill startet i november Denne andelen bidrar til å bedre økonomien vår, og vi håper selvsagt at vi får flere medlemmer til å gi grasrotandelen til Follo Parkinsonforening. For å få det til er det bare å fortelle spillekommisjonæren at grasrotandelen skal gå til Follo Parkinsonforening. Det kan hende at kommisjonæren ber om organisasjonsnummeret, og det er Hvis dette byr på vansker, ber vi om tilbakemelding. - Målsetting Handlingsplan for 2013 Gjøre medlemsmøtene og aktivitetsgruppene våre til en møteplass hvor parkinsonrammede og pårørende kan etablere nye relasjoner, samt få ny informasjon av leger eller andre fagpersoner om temaer som har sammenheng med parkinsonisme. For å få til en slik målsetting må vi søke å: - Hjelpe den enkelte person med parkinsonisme og dens nærmeste familie til å forstå og forbedre sin situasjon, slik at alle skal kunne føre et så aktivt liv som 18

19 mulig. Gjennom likemannsmidler å formidle kunnskap om Parkinson sykdom for bedre å mestre hverdagen. - Være støttespiller og høringsinstans for Norges Parkinsonforbund. - Arbeide for videreføring av gruppetrening på Ski sykehus og bowlingaktiviteten på Ski Storsenter samt etablere nye aktiviteter som turgåing og annen trim. - Arbeide for å markedsføre vår lokalforening samt informere nye pasienter og deres pårørende om foreningen - Arbeide for å få i gang en pårørendegruppe som kan utveksle erfaringer og synspunkter på det å være pårørende til en som har parkinsonisme. - Som det fremgår av ønskene ovenfor så sier det seg selv at mange av de gjøremålene som er listet opp foran er vanskelige å kunne gjennomføre uten en forsterkning av styret i Vi trenger både pasienter og pårørende. Ved en jevn fordeling av oppgavene på hver enkel, vil innsatsen bli forholdsvis liten. Blant medlemmene er det nok noen som har innsikt i spesielle områder som kan være nyttige i styresammensetningen. Styret har i 2012 bestått av:, leder - Elsa Staff Birkelund, medlem - Anne Nordang, medlem - Børre Strand, medlem - Bjørg Andersen, varamedlem - Maria Solem, varamedlem -Fred-Åge Lindahl, (fungert som kasserer) -Otto Terland ( fungert som sekretær). Valgkomiteen til nytt styre har bestått av styret. Som det fremgår her har vi ikke hatt leder i foreningen. Anne Nordang Elsa Staff Birkelund Børre Strand Maria Solem Bjørg Andersen Otto Terland Fred-Åge Lindahl 19

20 Parkinsonforeningen Asker og Bærum Årsberetning for Bakgrunn for årets virksomhet. Aktiviteten i lokalforeningen hadde en tid vært svært liten. Det ble satt ned et interimsstyre for å prøve å vekke aktiviteten tillive igjen. Det fikk full tilslutning både i Norges Parkinsonforbund og i Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Interimsstyret har stått for virksomheten dette året med god tilslutning av medlemmer, og har fått støtte til å fortsette ett år til. Antall medlemmer 191 Interimsstyret i 2012 Wenche Christensen, Torgeir Bjørn, Astrid L. Dalin, Svein Høyer, Birger Natvig, Judith Nestaas, Mette Persson, Gunnar Stavseth Revisor Per Kasbohm Møteaktiviteter 15. mars Temamøte. Parkinsonisme - sett fra en datters ståsted Hvordan påvirkes forholdet foreldre/barn når du får vite at en av dine nærmeste må leve med Parkinsons sykdom? Hovedinnlegg av Kjersti M. Elvebø. Spørsmål og samtale 3 mai Temamøte. Er jeg kjørbar? Nevrolog Anne Brækhus arbeider ved hukommelsesklinikken, nevrologisk avdeling på Ullevål og med kjøretillatelser ved Helsedirektoratet. Hun snakket om Hvordan virker parkinsonisme inn på bilkjøring? Hva slags hjelp kan en få? Når er det på tide å la bilen stå? Innlegg og samtale. 6. juni Vandring langs Akerselva med et historisk gløtt inn i arbeidermiljøet for over 100 år siden, Frid Ingulstad fortalte. Middag på Vertshuset Oscar Braaten. Totalt 55 deltakere. Et samarbeid mellom lokalforeningene I Oslo og Asker/Bærum 13.sept. Temamøte. Hvordan vil samhandlingsreformen påvirke parkinsonistenes og de pårørendes livssituasjon? ved dr. med. Magne Roland, kirurg og tidligere sykehusdirektør. 16. nov. Lyskveld. Visesanger Harald Dyrkorn underholdt. Festmat. 20

21 Styrets aktiviteter Møter Det har blitt avholdt i alt 7 styremøter 11/1, 13/2, 28/3, 05/5, 20/8, 13/09, 17/10. Møtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene etter tur og to minimøter på Tanum seniorsenter. Representasjon Asker og Bærum har deltatt på ledersamlinger på landsbasis og i fylkessammenheng. Økonomi Foreningens økonomi er begrenset. Det henvises for øvrig til foreningens regnskap Parkinsonforeningen Asker og Bærum Handlingsplan 2013 Parkinsons sykdom er en kronisk, nevrologisk progressiv sykdom som med årene vil gi økende symptomer, plager samt funksjonssvikt. Behandlingsmessig stiller dette helsevesenet overfor mange utfordringer. Vi mener derfor at det er viktig å formidle kunnskap om sykdommen til den syke og dens pårørende fordi vi vet at kunnskap og innsikt er med på å fremme bedre livskvalitet. Styrets arbeid vil primært bli rettet mot medlemsmøtene. Foredrag, samtaler og annen erfaringsutveksling vil kunne hjelpe den syke til å takle sykdommen bedre. Vi vil arbeide for at møtene skal formidle god og oppdatert kunnskap om Parkinsons sykdom. Det skal være meningsfylt for medlemmer og pårørende å delta. Videre ønsker vi et så inkluderende miljø som mulig der det eksisterer åpenhet og deltagerne føler seg trygge til å kunne ta opp problemer. Samtidig er det viktig at vi, syke som pårørende, klarer å heve blikket og se etter gleder og gode opplevelser som kan gi oss overskudd, energi og livslyst. Møtevirksomhet Det tilstrebes avholdt 4 medlemsmøter og 1 tur/utflukt Medlemsmøtene avholdes som før i lokalene til Tanum Seniorsenter Hittil fastlagte møter Årsmøte i Fylkesforeningen Medlemsmøte Parkinsondagen Junitur 13. mars 4. april 12. april 12. juni På møter i andre lokalforeninger vil også være tilbud der alle er velkommen til å delta. 21

22 Parkinsonforeningen Oslo Nord 1. Målsetting Foreningen arbeider for at medlemmer og pårørende med jevne mellomrom skal treffe mennesker i samme situasjon. Våre møter arrangeres i tråd med Norges Parkinsonsforbunds vedtekter og retningslinjer for likemannsarbeid. Minst annet hvert møte skal inneholde opplysningsforedrag med emner av interesse for våre medlemmer. Foreningen skal også drive utadrettet virksomhet med mål å synliggjøre parkinsonisme, og å påvirke myndighetene til bedre tilrettelegging av forholdene for våre medlemmer og deres pårørende. 2. Styrets sammensetning Følgende styre har fungert i perioden: Leder Kåre Wang Styremedlem Inger Østli Kjeve Styremedlem Karla Damstuen Styremedlem/kasserer Karsten Haugskott Leder Kåre Wang har ikke deltatt i styrearbeidet etter p.g.a. av opphold i utlandet. 3. Valg Det fremgår av årsmøtereferatet i 2012 at en ved valget ikke fikk besatt alle verv. Dette gjaldt revisor og valgkomite. Årsmøtet besluttet å gi det sittende styre i oppdrag å få tak i kandidater til de aktuelle verv, og disse skulle presenteres for medlemsmøtet i oktober Et på forhånd redusert styre, lykkes ikke med dette. Senere, på medlemsmøtet i januar 2013, har en fått valgt revisor. Valgt for 2012 ble Odd Damstuen. Med tanke på den videre drift, ser det sittende styre med bekymring på at det er så vanskelig å få medlemmer til å påta seg verv. 4. Aktiviteter i 2012 Medlemsmøter Det har også siste året vært god oppslutning om møtene med gjennomsnittlig deltakere Det har vært avholdt 8 medlemsmøter med følgende temaer/aktiviteter: Januar: Logoped Serilinn Erlandsen : Bivirkninger av Parkinson og parkinsonmedisiner Februar: Årsmøte Mars: Fysioterapeut Torstein K. Liavåg: Forskjellige treningsformer og alternative treningsmåter egentrening - rettigheter i forhold til fysioterapi Mai: Kasserer Karsten Haugskott: Nye skatteregler for pensjonister fra September: Sosialt samvær Oktober: Ernæringsfysiolog Asta Bye, Ullevål sykehus : Ernæring og parkinsonisme 22

23 November : forskning Desember: Helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund, Ragnhild Støkket: Ny nyttige verktøy i behandlingen av Parkinson. Julemøte, sosialt samvær, koldtbord, sang og musikk. Andre aktiviteter 6. juni hadde lokallagene i Oslo, sammen med lokallaget i Asker og Bærum, en felles utflukt til området langs øvre del av Akerselva. Forfatter Frid Ingulstad var guide. Dette var et vellykket arrangement med brukbar deltakelse. Fra Oslo Nord deltok 7 stk. Styremøter Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. Som regel er det styremøte i forkant av medlemsmøtene, og i forbindelse med utsending av medlemsskriv /innkalling til møter. Medlemmer Det har i de senere år vært litt tvil om hvor mange medlemmer det faktisk er i vår lokalforening. I medlemslisten fra Parkinsonforbundet i januar 2013, er det oppført 202 navn. Disse fordeler seg slik: MEDLEMSTYPE ANTALL TILSAMMEN PASIENTMEDLEM 121 STØTTEMEDLEM NÆRMESTE PÅRØRENDE ÆRESMEDLEM 1 1 DIVERSE SYKEHUS, NEVROLOGER M.M TIL SAMMEN: Økonomi Årets resultat viser et underskudd på kr ,80. Underskuddet skyldes noe lavere inntekt enn budsjettert, bl.a. er andelen av medlemskontingenten fra fylkesforeningen nesten halvert i forhold til tidligere år. På inntektssiden for øvrig, er det særlig 2 poster som fremhever seg positivt, nemlig inntekten fra lotterisalg og grasrotandelen fra Norsk Tipping, som utgjør 2/3 av den totale inntekt. På utgiftssiden er det julemøtet og portoen som er de største enkeltpostene. Når det gjelder julemøtet valgte styret også i år å satse stort og med det få en verdig avslutning på årets virksomhet. Selv om portoutgiftene fortsatt er høye, er det en betydelig reduksjon fra året før, noe som skyldes ny avtale vi har med Posten. Til slutt vil vi sende en hilsen til alle våre medlemmer, og spesielt de som ikke ser seg i stand til å delta på møter og aktiviteter. Vår aktivitet skal være til gagn for alle våre medlemmer, og dersom noen har forslag eller ideer, er de hjertelig velkommen til å ta kontakt med styret Oslo, 21. januar 2013 Kåre E. Wang Inger Østli Kjeve Karla Damstuen Karsten Haugskott 23

24 Resultatregnskap Parkinsonforeningen i Oslo/Akershus Resultat Medlemskontingent Tilskudd fra Oslo Kommune Tilskudd fra Akershus- drift Norsk Tipping Momskompensasjon Sum inntekter Utgifter styret Lokalforeningene Fellesarrangement Parkinsonbrev Porto Kurs,seminar Lands- og årsmøtekostnader års jubileum Medlemsaktivitet Regnskapshonorar Lønn+honorar Leie lokaler Tlf, og rekvisita Tilbakeført donasjon til Grefsenhjemmet Diverse Sum administrasjonsutg Sum kostnader Inntekter Utgifter Driftsunderskudd Finansinntekter Resultat Parkinsonforeningen i Oslo/Akershus Side 1 24

25 Balanse Parkinsonforeningen i Oslo/Akershus Eiendeler 2012 Bankinnskudd Fordringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Gjeld Egenkapital Årets resultat Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Svein B. Stuge Nils Viksås Karsten M. Bergh styreleder Nestleder Styremedlem Geir Balsnes styremedlem Erik Wikene kasserer Parkinsonforeningen i Oslo/Akershus side 2 25

26 Handlingsplan for 2013 Parkinsonforeningen Oslo/Akershus vil konsentrere sin innsats i 2013 om disse oppgavene : Fylkesstyret vil i samarbeide med parkinsonforbundet og lokalforeningene fortsette arbeidet for at kommuner, bydeler og sentrale myndigheter utvikler spesialkompetanse og helhetlige helsetilbud hvor alle relevante faggrupper samarbeider til fordel for parkinsonister og pårørende. Stimulere til erfaringsdeling på medlemsmøtene og i mindre grupper i lokalforeningene. Legge virksomhet til rette for at yngre parkinsonister og deres pårørendes behov og interesser ivaretas. Videreutvikle Parkinsonbrevet som skal nå ut til alle medlemmene med informasjon og fagstoff minst 4 ganger i året. Holde vedlike kommunikasjon mellom Fylkesforeningen og lokalforeningene både i møter og i uformell kontakt. Arrangere årsmøte, 2 ledersamlinger og minst 1 temamøte 26

27 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Årsmelding 2012 Trøorgel, traktor og trivselsfaktor Nede i fjøra et sted på møre, fra barndom og oppvekst i hovedstaden, ligger et naust med hems og balkong. til elde og rustangrep overtok. Det har både sjarm og atmosfære satt opp av en snekker med sans for fasong Det jeg fortsatt mangler blant alt jeg samler, et litt barnslig ønske, men viktig punkt; Jeg ønsker meg en liten traktor, Det er et slags loft i andre etasje, som tross størrelsen sin kan løfte tungt, et luftig sted med rom for mangt, en velegnet plass for lange tanker, Og med den kan jeg grave fine grøfter der freden råder og det sjelden blir trangt. og flytte på steiner og bane vei, og så smiler jeg litt der, mens jeg kjører Der har jeg en samling av ulike ting; og møter jeg folk så hilser jeg. blant annet et bilde av Richard Wagner, det er et portrett i silhuett, Til sist, men slett ikke mindre viktig et par gode pledd, noen LP-plater en tanke som stadig kommer igjen og to fine rødvinsglass med stett, Jeg ønske meg en gjeterhund en trofast vokter og følgesvenn. Som et vakkert ikon, står det litt for seg selv; et slitent, men likevel brukbart orgel Reidar Saunes et sånt som man tråkker og trør i gang, det virker både til morgentrim og på slutten av dagen til salmesang. Min gamle sykkel, av kombitypen fikk plass i en litt tilfeldig krok 27

28 Parkinsonforeningen Oslo/Akershus 0

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte Torsdag 30. januar 2014 Sted: Rolvsrudhjemmet Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent og

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte. Torsdag 31. januar Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte. Torsdag 31. januar Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte Torsdag 31. januar 2013 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar - en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker Årsmøte 2015 Onsdag 11. februar Årsmøte 2015 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Org.nr. 993 598 216 Årsmøte 2015 Tid:

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte Torsdag 12. februar 2015 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

Årsmøte Parkinsonforeningen Oslo Vest. Sted: Vinderen seniorsenter Tid: Onsdag 7. februar kl.1800

Årsmøte Parkinsonforeningen Oslo Vest. Sted: Vinderen seniorsenter Tid: Onsdag 7. februar kl.1800 Parkinsonforeningen Oslo Vest Årsmøte 2018 Sted: Vinderen seniorsenter Tid: Onsdag 7. februar kl.1800 Saker Valg av møteleder + to til å underskrive protokoll Valg av referent Godkjenning av saksliste

Detaljer

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum og Ullensaker. Årsmøte Onsdag 8. februar

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum og Ullensaker. Årsmøte Onsdag 8. februar - en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum og Ullensaker Årsmøte 2017 Onsdag 8. februar Årsmøte 2017 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Org.nr. 993 598 216 Årsmøte 2017 Tid: Onsdag

Detaljer

Årsmøte 2012. Foreningens mål:

Årsmøte 2012. Foreningens mål: Årsmøte 2012 Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i fylkesforeningen

Innkalling til: Årsmøte i fylkesforeningen Innkalling til: Årsmøte i fylkesforeningen Parkinsonforeningen Oslo / Akershus ORG.NR. 975693945 Tid: Onsdag 2. mars kl. 18.00. Sted: Ahus, Det store auditoriet. Hovedinngangen.. Sykehusveien 25. 1474

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Nord-Trøndelag Parkinsonforening Årsmelding Årsmøtet. Styret Verv i forbundet sentralt. Andre verv

Nord-Trøndelag Parkinsonforening Årsmelding Årsmøtet. Styret Verv i forbundet sentralt. Andre verv Nord-Trøndelag Parkinsonforening Årsmelding 2016 Også 2016 var et aktivt år med mange ulike aktiviteter. Vi er spesielt fornøyd med treningstilbudet som våre medlemmer kan benytte seg av og vil i den forbindelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

OSLO SYD PARKINSONFORENING

OSLO SYD PARKINSONFORENING Oslo Syd Parkinsonforening OSLO SYD PARKINSONFORENING ð ÅRSRAPPORT Til Behandling... 2 Årsberetning for... 3 Regnskap og Balanse for... 4 Forslag til Budsjett for 2016... 4 Valg av Styret, revisor og valgkomité...

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Referat regionalt ledermøte i Bodø 27. mai 2016

Referat regionalt ledermøte i Bodø 27. mai 2016 Referat regionalt ledermøte i Bodø 27. mai 2016 Deltakere: Troms: Ranveig Nilsen, Linda Lium Lofoten og Vesterålen: Skjalvor Berg Larsen, Dag Schultz Nordland: Skjalvor Berg Larsen Bodø og omegn: Grethe

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus

Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonforeningen Oslo Akershus Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr 1 Mai 2009 Vi er jo alle inneforstått med at det er krevende å få en livslang kronisk sykdom, enten som pasient eller

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 12. ordinære årsmøte. For Mandag 23. januar Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 12. ordinære årsmøte. For Mandag 23. januar Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 12. ordinære årsmøte For 2016 Mandag 23. januar 2017 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014.

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014. 4. Torbjørn Holter ble valgt til referent. 2. Innkallingen ble godkjent. 3. Ola Pramm ble valgt til møteleder. 1. Ola Pramm ønsket velkommen til de 20 som hadde møtt opp. Referat fra årsmøtet 12. februar

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Nord-Trøndelag parkinsonforening Arbeidsprogram for 2017

Nord-Trøndelag parkinsonforening Arbeidsprogram for 2017 Nord-Trøndelag parkinsonforening Arbeidsprogram for 2017 Tiltak / aktivitet Beskrivelse 1 Trening / Bevegelse Styret er av den oppfatning at trening / bevegelse er til hjelp for å ha det bedre i hverdagen.

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Tlf.: 55 58 34 79 c/o Kjemisk Institutt, UiB Mobil: 416 52 070 Allégt. 41 Faks: 55 58 94 90 5007 BERGEN E-post: stig.valdersnes@kj.uib.no

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 Årsmøte 2016 Vi innkaller med dette til Årsmøte onsdag 27. januar kl. 18.00 på Klubbhuset til NIL i Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening.

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg EKSTRANUMMER mars 2012 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Turen starter i Molde/Ålesund

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer