Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 September årgang HUSK KIRKEVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 September 2011-52. årgang HUSK KIRKEVALGET"

Transkript

1 Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 September årgang Barna samles til eget barneopplegg under alle gudstjenester i Kvinesdal kirke. Hjerter av gull er en kort barnesamling før prestens tale. Her skal barna løse dagens bibelnøtt. Under prekenen har de så et eget opplegg i kirkekjelleren. Det er plass til enda flere barn fremme i kirken. HUSK KIRKEVALGET 12. SEPTEMBER

2 SAMHOLD M i n t r o leiv gunnar skiftun F R A P R E S T E N S P E N N Denne gang ved Liv Torhild K. Sindland Samhold gir styrke! Den som tar en fyrstikk i hånda kan lett brekke den i to. Tar du to fyrstikker knekkes de også lett. Men om du holder ti fyrstikker sammen, prøver du forgjeves å knekke dem. Sammen er de sterke! Limtre har mye større styrke enn en tjukk trestamme, nettopp fordi flere ulike deler står sammen. Sommerens terror i Oslo og på Utøya ble besvart med samhold og enhet. Noen enkeltstemmer ropte på hevn, men fellesskapet sa: La oss stå sammen, vise godhet og løfte våre idealer høyt. Massemordet 22. juli ble besvart på en måte som knuser gjerningsmannens målsettinger. Det ble skapt et samhold på tvers av etnisitet, tro og politiske holdninger. Fordi vi stod sammen om å løfte lys og roser, mistet mye av mørkret sin kraft. Nye utfordringer venter både i lokalsamfunn og i storsamfunnet. En frukt av tragedien fra i sommer kan være at vi framover vil samtale med hverandre med større respekt, mer lydhørhet og klarere ydmykhet overfor hverandre. Vi trenger et samhold som kan styrke et åpnere, varmere og tryggere fellesskap. Dette gjelder også i menighetene våre. Til alle tider har kristne forstått Bibelen ulikt. Dermed er kristenheten delt opp i ulike kirkesamfunn og trosretninger. Selv om Mesteren ba om at de alle må være ett, så har det opp 2 gjennom tidene blitt brukt mange harde ord om de som forstår ting annerledes enn vi selv. Dermed er vitnesbyrdet om vår Herre og Mester blitt svekket. Jeg gleder meg over det samhold som vi i Kvinesdal har mellom kristne i ulike menigheter. Vi ser ikke likt på alt, men møter hverandre med respekt, lyd - hørhet og ydmykhet. Dette må styrkes enda mer. Samhold mellom menighetene styrker vårt vitnesbyrd og utfordrer flere til å bli nysjerrige på troens hemmeligheter. Samholdet i menigheten styrkes ved å møtes ansikt til ansikt. Vår Bibel sier: La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, som noen pleier å gjøre. Men la oss sette mot i hverandre La oss løfte fram samholdet i bygda og i menighetene. Da bygger vi en enda bedre framtid for Kvinesdal. Treklang Menighetsbladet for Kvinesdal, Fjotland og Feda utgis av menighetsrådene. Ansvarlig for dette nummer av Treklang er Leiv Gunnar Skiftun (red), Torhild Meland, Arnold Omland og Merete Breimoen. Frivillige gaver gis over bankgiro: MIN TRO er veldig enkel. Jeg har vokst opp i et kristent hjem og vært masse på Kvinlog bedehus i barne- og ungdomsårene. Så å tro på Jesus har alltid vært helt naturlig for meg. Tanken på himmelen og å få møte Jesus og alle andre som ikke er her på jorden lenger er jo helt fantastisk! Selv om det skjer ting her på jorden en godt kunne vært foruten, er det EVIG- HETEN i himmelen som varer lengst. Jeg har vel det som kalles trosnådegave. Jeg tror enkelt og greit på hvert ord i Bibelen. Noen synes kanskje det er litt naivt, men en menneskehjerne har ikke kapasitet til å forstå alt uansett Gud er jo så mye større enn vi kan fatte! Noen flotte vers fra Bibelen er Filipperne 4,4-8 som handler om hvordan Gud ønsker at livet vårt her på jorden skal være: Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker! Herren er nær. VÆR IKKE BEKYMRET for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal BEVARE DERES HJERTER og deres tanker i Kristus Jesus. For øvrig, søsken, de ting som er sanne, de ting som er av god moral, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verdt å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verdt å bli rost, så legg dere alt dette på sinne! Jeg synes slutten oppsumerer så fint at vi må huske å fokusere på det positive!!!! Her skal ikke bekymringer og negative tanker få stjele fra oss gleden som vi ALLTID har i Herren. URFRAMFØRING Til kirkejubileet for Netlandsnes kapell har Leiv Knibestøl skrive ein Fjellsalme der Sverre Eftestøl har komponert melodi. Denne blir framført for første gong ved jubileet i Netlandsnes fredag 14. oktober. Ein begivenhet som det er vel verdt å få med seg. 3

3 Småplukk fra vårt fuglebrett Nye ansikt i trosopplæringen Espen Gya sluttet som 1.september som leder av trosopplæringen. Nå er Kathrine Marie Edvardsen Moi tilsatt som trosopplærer, og begynner i stillingen 1.januar. Fram til da blir Øystein Opsahl vikar. Trosopplæringen har en flat lederstruktur, men Cathrine R. Aagedal vil være koordinator. Treklang kommer tilbake i neste nummer tilbake med nærmere omtale av endringen i trosopplæringen. Fellesmøter med Egil Svartdahl Årets fellesmøter blir helgen september. Da får vi besøk av den kjente TV-pastoren Egil Svartdahl. Reserver dagene i kalenderen. Takk fra Menighetssenteret På forsommeren fikk alle postkasser i Kvinesdal en bankgiro med oppfordring til å støtte arbeidet på Menighetssenteret. Etter det har det kommet rundt kr inn på senterets konto. Dette er et godt håndslag til driften ved senteret og til å dekke årets prosjekter. Stor takk til alle givere. Det er enda mulighet til å gi sin gave til senteret på konto Buss til leie Menighetssenteret har kjøpt en 12-seters minibuss til bruk i menighetens arbeid. Hvis noen trenger å leie minibuss kan de henvende seg til senteret tlf Forutsetningen er at de selv har gyldig førerkort for minibuss. Har noen bilde av krusifikset i Fjotland? I året 1902 ble det gamle krusifikset som hang i Fjotland kyrkje stjålet. Vi håper enda at noen kan gi tips slik at det kan komme til rette. Vi undres også: Har noen et gammelt bilde fra Fjotland kyrkje som viser hvordan krusifikset så ut? Ta i så fall kontakt til sokneprest Skiftun. Nytt barnekor Trosopplæringen har nå startet et nytt barnekor. Soul children er for alle i alderen år med øving med øving på Liknes Bedehus annenhver tirsdag. Ledere blir Cathrine R. agedal og Liv Torhild K. Sindland. Koret vil synge gospel, R n B, pop og soul. Program for høsten ligger på og Framgang for misjonsprosjektet Vår kontaktmann på Filippinene, Anders Myrene, melder at det skoleprosjektet som Kvinesdal menighet støtter har framgang. Trøbbel med byråkrati, manglende løyver og vanskelig med lærerkrefter gjorde at det en tid så mørkt ut for prosjektet i Bagtingon. Nå har skolen startet opp med en klasse og 35 elever. Neste år er planen at det skal være to klassetrinn. Også barneskolen i Binunga har nå startet opp. Den støtten vi gir kommer vel med! Loppemarked under sauesjå Også under årets sauesjå blir det stort loppemarked utenfor menighetssenteret. Mange gjorde gode kjøp i fjor samtidig som de støttet menighetssenteret. Målet er at enda flere vil møte fram ved årets loppemarked. De som har lopper kan levere disse på Menighetssenteret så snart som mulig. Under sauesjå blir det matsalg på senteret. Ta gjerne en tur innom. En sang jeg er glad i DENNE GANGEN VED INGER OLSEN Det finnes så mange flotte sanger og salmer jeg er glad i. Noen har jeg har vokst opp med, og andre har jeg blitt glad i etter hvert, så det å velge ut bare en er ikke så enkelt. I sangskatten vår er det mange tekster som handler om Guds trygghet og kjærlighet, dette er det alltid godt å synge om. I arbeidet mitt med barn bruker vi ofte enkle sanger og gode tekster som omhandler det grunnleggende i vår kristentro, som: Jeg er trygg hos deg, jeg får be til deg, du har tid for meg når jeg søker deg Men i denne sammenhengen har jeg har valgt en bønnesang som handler om det å leve i Guds nærhet, å få hvile i og bli omsluttet av hans kjærlighet. Dette kan vi oppleve på tross av ytre stress og mas rundt oss. Teksten sier også noe om å leve i den tjenesten som Gud har for hver og en av oss. Så avsluttes sangen med å minne oss om at vi alltid kan få leve i Guds nåde, og om håpet som vi har for evigheten. Det er godt å leve med dette perspektivet over livet!! Kjære Gud, når eg bed, Lat min tanke kvile i fred Frå alt stress i verda omkring og all uro for daglege ting. Lat din kjærleik få trengja seg inn Slik at han kan forandre mitt sinn. Lat oss alle som trur på ditt ord Vera saman i bøn for vår jord. Hjelp meg, Gud, til å gi Både pengar, arbeid og tid I den tenesta der eg er sett, Slik at eg kan forvalte den rett. Gi meg kraft til å dele mitt brød Med dei menneska som er i nød. Hjelp meg søkje fornying og fred. Høyr meg, kjære Gud, når eg bed. Takk for frelse og fred. Når i Jesu namn eg får be. Herre lær meg den vegen å gå: At eg alltid din nåde kan få. Og eg veit at ein dag er eg fri Som eg aldri her nede kan bli. Når all vondskap og nød er forbi, Evig glede og fred vil du gi. 4 5

4 Byggeprosess i rute på Feda Byggets form er nå tydelig. Siden dette bildet ble tatt 10. august har Holm AS fortsatt med trearbeider i vegger og tak. Det nye bede/menighetshuset på Feda reiser seg. Betong- og stålarbeidene er nå ferdige og Holm AS er godt i gang med reisverk og tak i tre. I september blir det kranselag. Alt har så langt gått som planlagt. I juni var det dugnader med utlegging av isolasjon rund kjellermuren og i kjeller golvet. Mange stilte opp, jobbet godt og effektivt og stemningen var god. Neste dugnad blir utlegging av takstein i september. Vi har ei mail-liste med interesserte dugnadsfolk. Noen dager før dugnad sendes det ut e-post om dette og de som har anledning og lyst melder seg. Dersom flere vil være med og stå på lista så er det bare å gi beskjed til meg, sier Anders Mathias Larsen i byggekomiteen. Det holdes byggemøter hver 14. dag for å koordinere arbeidet. Samarbeidet er godt. Innimellom Holms folk kommer elektrikere og rørleggere fra Nils Kloster AS og gjør sine oppgaver. Alt ligger til rette for at byggetrinn 1 som planlagt blir ferdig kommende vår og at huset da vil kunne tas i bruk. For oss som har vært med på den lange planleggingsprosessen også er det fantastisk å se at bygget nå reiser seg. Tekst og foto: Ove Larsen Bildet er tatt ved byggemøtet 9. august. Fra venstre: Pål Norli (Holm AS), byggeleder Petter B. Svindland, Andres Mathias Larsen (byggekomiteen), Thomas Nuland (Holm AS) og Harald Kloster (Nils Kloster AS). Vellykket kunstauksjon Lørdag 18. juni var det auksjon og salg av kunst til inntekt for nytt bede/ menighets hus på Feda. Komiteen med ansvar for auksjonen hadde forberedt dette siden januar. Til sammen var det gitt(!) 53 kunstverk malerier, grafikk, foto, batikk, treskjæring av 30 ulike kunstnere. Hagen til Grete og Anders Mathias Larsen ga en nydelig ramme for arrangementet. Bildene var montert på låven og auksjonen foregikk fra låvebroa. Samtidig som folk beundret kunsten før auksjonen, var det salg av mat og drikke, deriblant nybakte brød fra gardens bakerovn. Auksjonarius var Torbjørn Dunsæd. Alt som ble lagt ut for auksjon ble solgt! Samlet ble overskuddet på dagen ca kroner! Takk til alle som bidro på ulike måter, særlig til kunstnerne samt komiteen Grete Larsen, Lajla Røhne, Synnøve, Torbjørn Dunsæd og Ove Larsen. Tekst: Ove Larsen. Foto: Vidar Frestad Bilde 1: Torbjørn Dunsæd sammen med sine assistenter Ove Larsen og Synnøve Dunsæd. Bilde 2: Mye folk var møtt fram til kunstauksjonen. Forventning preget forsamlingen før auksjonen startet. Bilde 3: Kunsten var stilt ut inne på låven på lettvegger lånt ut av Kvinesdal kommune. Bedehusbasar på Feda Fredag 9. September inviterer Mary Hellesøl og medhjelpere til ny bedehusbasar på Feda. Mary har allerede kjelleren full av fine gevinster og har ordnet med forhåndssalg på noen av bøkene i hele distriktet. Det er både vogge, hagestol, flaskjerm-tv og bærbar pc. Takk til alle som har gitt gevinster og hjulpet til med loddsalg. Selve arrangementet er på Feda ILs klubbhus klokka 17. Sanggruppa DeKor med Reidar Mestad kommer. Så blir det som vanlig gratis mat og drikke. Det er som nevnt mange fine gevinster både på bøkene og på åresalg. Inntekten går som i fjor delvis til drift av gamle Feda bedehus og resten til den nye som nå bygges.

5 Menighetsrådsvalg på Feda 12. september Samtidig med kommunevalget velges nytt lederskap for Feda Menighet. Valget skjer Feda skole i et tilstøtende lokale i forhold til kommunens valgsted. Det anmodes om at kirkens medlemmer bruker sin stemmerett også ved valget av nytt menighetsråd. Store oppgaver venter det nye rådet i tiden framover, og det er viktig at de som blir valgt kan kjenne at de har bygdefolket bak seg. Åse Tønnessen Sæbø Torbjørg Liavåg Eikeland Robert van den Hooven Kari Mathilde Netland Feda menighetsrådet vil arbeide for At gudstjenestene skal være levende, inkluderende og styrkende fellesskap. Sterkt og allsidig arbeid blant barn og unge. At opplegget for konfirmanttida når fram og oppleves meningsfylt for konfirmantene Økt bibelkunnskap Å få mange med i kristne fellesskap Engasjementet for misjon og diakoni i menigheten. At folk i menigheten opplever omsorg og at de blir sett. Samarbeid mellom øvrig kristen virksomhet på Feda. At det utøves kirkemusikk og annen kultur til glede både for tilhørere og utøvere. Nytt Bedehus/Menighetshus med stor aktivitet og god økonomi Fjotland sokneråd: Gudsteneste for alle 8 Mariann Rygh Kvinlaug Helge Larsen Nygård Tommy Egeland Inger Johanne Pedersen Anne Janet Rygh Bjørneli Christa van den Hooven-Maat Dato: 12. september Valglokale: Feda skole Tid: Klokken 12 og 20 Soknerådet i Fjotland har som eit hovudmål å arbeida med å utvikla gudstenestene. Me ønskjer framleis å ha fokus på at folk skal føla seg velkomne til kyrkja. Kyrkja skal ta imot folk i ulike livsfaser og vera ei støtte og oppmuntring i kvardagen. Som stikkord for arbeidet vårt har me gjerne brukt desse tre orda: Bibel, sekk og hjartevarme. Me ønskjer at folk skal oppleva å utvikla kristenlivet sitt. Bibelen og bodskapen den representerer skal vera sentral. Sekken symboliserer at me gjerne vil skapa felles opplevingar før eller etter noen gudstenester. Me vil arrangere ulike aktivitetar som t.d. topptur, skitur m.m. Sist, men ikkje minst, ønskjer me at folk skal oppleva hjartevarme - det skal vera godt å koma til kyrkja. Gudstenesta er ei viktig samling som me gjerne vil skal vera aktuell for alle. Kyrkjestova skal framleis brukast aktivt nettopp for å gje sosialt fellesskap etter gudstenestefeiring. Vidare vil soknerådet støtta opp om det flotte arbeidet som blir drive blant born og ungdom i bygda vår. Marit Homme Meir om kyrkjevalget i Fjotland på side 16. 9

6 Jan Ståle - et helt alminnelig menneske som har et fantastisk liv Vi fikser ikke alt, men gir tid til alt, sier familiekonsulent Jan Ståle Grøtteland som snart fire år har vært ansatt ved helse - stasjonen i Kvinesdal. Her finner man alt på et sted, her kommer familien før barnet blir født, siden blir familien fulgt opp med både helsesøster og lege. Familie - konsulentene er tilgjengelige. Å gi tid til folk som strever, er noe av det mest dyrebare man kan gi, sier Jan Ståle. Jan Ståle har bred bakgrunn, han har jobbet innen kirken i 20år, har også utdannelse innen psykiatri og familieterapi. Da han ble spurt om han kunne tenke seg jobben i Kvinesdal ble svaret JA. Han legger til at det er en fordel å bo et stykke unna arbeidsplassen. Han bor i Flekkefjord og forteller at når han passerer tunellene ved Lervika har han klart å lette på trykket etter dagens forskjellige gjøremål. byggende arbeidet blant barn og unge, nevner blant annet kurset Kjærlighet og grenser. På helsestasjonen er det 1,7 stillinger som familiekonsulent. Så Jan Ståle jobber for og med hele familien, gir råd og veiledning, men framfor alt være tilstede hos dem som søker hjelp. Postiv Jan Ståle har et positivt syn livet. Man har en tendens til å komme inn på negativ utvikling både når det gjelder ungdommen, samlivsproblemer etc. Han forteller han i tiden som prest hadde mange konfirmanter, og understreker at de aller aller fleste er flott ungdom. Man må bare ha fokus på å få fram det gode. Dette er også noe foreldrene må være oppmerksomme på. Det handler om å være tilstede og vise at man bryr seg om dem. er det viktig å være profesjonell, men også vise empati, det er lov å vise følelser i møte med mennesker i krise. Men bearbeide egne ting det bruker man andre arenaer til. Kristen, men ikke ansatt som prest Det at Jan Ståle har jobbet som prest får man til å spørre om dette på noen måte påvirker jobben hans. På det svarer han: Jeg er kristen, men ikke ansatt som prest, og en humanetiker får samme behandling som en bedehusmann. Å være kristen betyr noe for hele livet hans, for identiteten, men ingen betydning for jobben, her er det det faglige som teller, men han legger til at han ber om at han må gjøre en god jobb. Opplevd naturkatastrofe I 1995 bodde familien Grøtteland i Kobe i Japan da et stort jordskjelv rammet byen mennesker mistet livet og når man sammenligner, så raste like mange bygninger sammen som det er i Bergen by. Det de opplevde var kaos, røyk, helikoptere, - ja det hele var helt uvirkelig. Det er slike ting man slett ikke ønsker skal skje, men når det skjer sånne katastrofer opplever man at det utløser mye godt i menneskene. Jan Ståle forteller også at han siden har nytte av det han opplevde. Neste år reiser familien, som består av kona og fire fantastiske gutter, tilbake til Japan på mimretur. Kan være både sur og grinete Jan Ståle forteller at han kan være både sur og grinete, men kona har likevel holdt ut med han i 33 år.. Han er glad i livet, i naturen og er velsignet med et godt humør, smilende legger han til at har lett for å le på feil sted. Av og til hender det også at han kommer med en snusfornuftig glose ved middagsbordet. Da sier en av guttene: Vi trenger ingen familieterapeut, men en helt alminnelig pappa. Til slutt legger han til at han har mange rundt seg som gjør livet godt og det er fint å jobbe sammen med bare damer, de er veldig snille med Jan Ståle. Tekst og foto: Torhild Meland. Hovedtrykket på det forebyggende. Han forteller om et spennende og variert yrke. Hovedsatsingen ligger på det fore- Leder kommunens kriseteam Som en del av oppgavene er Jan Ståle Grøtteland leder av kommunens kriseteam. Kriseteamet består i tilegg av sogneprest Leiv Gunnar Skiftun og kommunelege Johan Unhammer, man har også tilgang på mye godt mannskap som man kan kalle inn. Jan Ståle understreker at når det gjelder kriseteamet sitt arbeid, så handler det om er å være tilstede, være tilgjengelig, spesielt i akuttfasen.- Her er det også viktig med oppfølging der det er nødvendig, legger han til, - i slike situasjoner Jan Ståle har selv laget dette bildet som består av tre japanske tegn. Tegna betyr: TID, FORANDRING, LYTTE. 11

7 Jeg setter min hatt som jeg vil!... Treklang møter Melinda Kvinlaug til en sommerprat på en kafe vi prater om stort og smått om alt det som er så uvesentlig og ikke minst om alt det som betyr noe! I Melindas verden er det mennesker som betyr noe enkeltmennesker, små og store og vi merker snart et brennende engasjement med stor spennvidde og kapasitet. Melinda: Jeg har en sterk intuisjon! Når ting dukker opp, så tror jeg det er en mening med det som skjer. Og hvis jeg kan gjøre noe for å endre en situasjon, så føler jeg en plikt til å gjøre det og så bruker jeg mine kanaler! Og Melinda har mange kanaler, mange hatter og hun setter sin hatt som hun vil! Hun siterer gjerne Wayne Dyer: Det beste du kan oppnå med å være en annen enn den du er det er å bli en dårlig kopi av en annen person! Her kommer vi kanskje til kjernen i Melindas engasjement: En grunnleggende opplevelse av forpliktelse og en sterk og sunn rettferdighetssans og ikke minst et stort hjerte! Melinda: Det er kjempeviktig for meg at folk er forskjellige, men ingen får det bedre av at jeg har det vondt i hop med dem! Engasjementet merkes også hjemme i Vesterdalen. Og firebarnsmoren fremhever betydningen av å oppdra unger som er trygge i seg selv, kan vise omsorg/empati og stå opp for noen og si ifra, når de ser urettferdighet. Melinda: HUMOR er en viktig del av dagliglivet hjemme hos oss og jeg håper at ungene etter hvert har et innebygd verdisystem og at de ikke setter seg selv Melinda leser mye. Dette er nyeste bok fra guruen hennes. Melinda Kvinlaug i farlige situasjoner. Og så er jeg opptatt av det menneskesyn de har! Melinda er født i 1970 som den yngste av i alt 5 søsken: Melinda: Jeg hadde en god og trygg oppvekst og har alltid følt meg ivaretatt. Pappa døde av kreft da jeg var 19 år. Jeg savner han, men føler at han er her og passer på oss. Mamma er en varm, intelligent, tolerant og engasjert person som gir mye av seg selv både til barn, barnebarn og alle som er heldige å møte henne. Mine 4 eldre søsken er født i USA og jeg i Norge. Jeg er svært knyttet til mine søsken og opplever ofte at jeg fortsatt er lillesøster. De stiller alltid opp når livet er vanskelig. Tror du på Gud? Melinda: Ja det gjør jeg! Jeg er vokst opp med barnetroen og den er intakt. Min tro på Gud gir meg mye støtte i hverdagen, og jeg er overbevist om at Gud har noe å formidle til den enkelte. Jeg tror vi skal være kritiske når det formidles av mellommenn. Det er viktig for meg å gi ungene en bunn å stå på i troen på Gud. lammende redsel i forhold til omfanget av skadene Lindy hadde fått. Lindy viste en imponerende styrke i denne tiden. Jeg sa: Lindy, nå har Gud mottatt bønner for deg både fra kristne, muslimer og hinduer, så det er ikke rart du blir frisk! Lindy kvitterte med: Neeei, Han ble vel lei av alt maset! I ettertid ser jeg at mange av de følelser jeg fikk omkring ulykken, kan jeg bruke videre i mitt liv med andre mennesker. Ulykken synliggjorde også den overveldende omsorgen og rausheten som finnes i menneskene rundt oss. Ikke minst Signe Britt Breimoen, som kjørte den andre bilen, og som jeg kunne ha påført alvorlige skader, sendte oss blomster. Et helt enestående menneske. Og der er mange mennesker i Melindas liv! Samtalen vender tilbake til ongan : Benita (19), Therese (16), Lindy (14) og Odd Inge (12) Til daglig jobber Melinda med informasjons- og returarbeid ved Flekkefjord Asylmottak og har i tillegg eget firma: Melinda Coaching, som hun holder på å utvikle, og hun skriver sanger og dikt. Den dagen på kafeen forteller Melinda også om stor nærhet og styrke innen familien og om Mona Heldal som har vært der alle år på en helt spesiell måte. Melinda ble skilt fra barnas far i 2002 og bor i dag sammen med Per Magne Røyrås (Magga). Hjemme er det to katter: Jan Olaf og Abdullah, og en deilig hund, Akita. Melinda: Jeg er utrolig takknemlig for at Magga kom inn i livet vårt. Vi er veldig forskjellige, men samtidig veldig like når det kommer til ting som betyr noe. Jeg kan med handa på hjertet si at han er den snilleste personen jeg noensinne har kjent, og jeg er vanvittig glad i han, ungene også. Melinda samme med Odd Inge og Akita. Melinda er også politiker av hele hjertet og fremhever den ombudsrolle man har som folkevalgt politiker. Ingen tvil om at Melinda har kanaler langt opp i systemet og er klar til kamp når den byr seg! Også her setter hun hatten som hun vil! Melinda: Folkevalgte politikere og alle ansatte i den offentlige sektor bør inneha en slags takknemlighet og ydmykhet i forhold til jobben de gjør. Vi trenger ikke maktmennesker når avgjørelser skal tas som har innflytelse på andre menneskers liv. Når folk i den offentlige sektor mister dette av syne, så bør de finne seg noe annet å gjøre! Mang en kvindøl har nok merket damens engasjement, enten man nå har sittet på den ene eller den andre siden av bordet, og vi ser frem til mer av dette i fremtiden også. Melinda avslutter samtalen med dette: Det viktigste Kvinesdal har, er alle de små ambassadører som vokser opp her, og som er stolte av å komme fra Kvinesdal. Jeg håper også at våre nye innbyggere fra andre land vil finne den samme tilhørigheten her, og berike bygda med sin bakgrunn og kompetanse. Det er viktig at kommunen ivaretar den enkelte innbygger, så de bevarer stoltheten over å komme fra Kvinesdal! Tekst: Merete Breimoen Foto: privat Ulykken satte meg helt ut I januar 2008 var det MIN bil som skled på glatta og kom over i feil kjørebane. En annen bil kom imot og traff bilen vår der Lindy satt. Da kom jeg i kontakt med følelser jeg aldri hadde kjent før, en vanvittig kombinasjon av takknemlighet, skyldfølelse og en Therese og Lindy Therese og Benita Abdullah stiller klokken 12 13

8 Menighetsrådsvalg i Kvinesdal Samtidig med kommunevalget vil det velges nytt menighetsråd i Kvinesdal sokn. Store utfordringer venter både i forhold til veien videre for menighetssenteret og når det gjelder det daglige arbeidet i bygda. Lista over kandidater er satt opp i prioritert rekkefølge. Menighetsbladet stilte kandidatene følgende spørsmål: HVA ØNSKER DU Å PRIORITERE I KVINESDAL MENIGHET DE NESTE ÅRENE? 1. Kristin Edland Aamodt 39 år Moi Jeg ønsker at både barn og voksne gjennom menighetens arbeid skal få utfordringer i forhold til tro og tanker. Jeg vil også jobbe for å styrke det diakonale arbeidet i menighetene. 2. Steinar Ness 49 år Farvegen. Jeg er opptatt av et godt og utviklende samarbeid mellom Den norsk kirke, bedehuset og Kirken i Dalen og vil bidra til at det får høy prioritet i Kvinesdal menighetsråd i neste periode. 3. Sigfrid Nordhelle 71 år - Hamrelia Jeg vil arbeide for at alle i menighetens medlemmer skal føle tilhørighet til menigheten og gudstjenesten. Videreføre barne- og ungdomsarbeidet i menigheten som allerede er i gang. Diakon i 100 % stilling. 4. Solveig Inga Stokkeland 50 år Siniusvegen Eg synes det er viktig at alle kjenner seg velkomne i Kvinesdal menighet, og vil gjerne prioritere diakoni og miljøskapande tiltak. Eg vil også fortsette å fokusere på misjonsprosjektet vårt. 5. Odd Terje Breimoen 52 år Omland Kirken har et livsviktig budskap til oss alle, uansett alder. Diakoni, medmenneskelighet og inkluderende fellesskap er nøkkelord for meg. Kirken må være aktuell. 6. Åse Paulsen Skiftun 58 år - Prestegardsvegen Menighetssenteret og diakoni er to viktige ord for meg. Så håper jeg å bidra til å folk må få definere seg innover mot kirka og det den står for. 7. Preben Grøtteland Jakobsen 24 år Dugevegen I menigheten synes jeg at barne- og ungdomsarbeidet er viktig. Alt det flotte arbeidet på menighetssenteret bør også fortsette å ha høy prioritet. 8. Ann-Kristin Røyseland 55 år - Røyseland Å bygge menighetens fellesskap 9. Espen Isaksen Berg 32 år - Breimoen Jeg ønsker å bidra til at ungdom har et godt tilbud i Kvinesdal menighet. Det er viktig å ha et tilbud der alle ungdommer i bygda kan føle seg hjemme. 10. Sigbjørn Jens Arnulv Risnes 72 år - Sollia Halda fram arbeidet med å gjera kyrkja åpen og inkluderande. Setja fokus på kartleggjing av dei eldgamle kyrkjevegane. 11. Torhild Janny Meland 56 år Slettevegen Kvinesdal menighet har mye å tilby, en flott menighet der både store, små, yngre og eldre kan føle tilhørighet. Min målsetting er å satse mer på konserter, bl.a med våre dyktige organister. Ellers alt fra salmer til litt mer vågalt. Hadde det vært en ide å ha en rockegudstjeneste en gang i blant? 12. Tone Kvinlog Beckstrøm 45 år - Markvegen Det er viktig at kirka er åpen for alle og har en lav terskel. 13. Aud Laila Haugland 64 år Elvevegen Diakon i 100% stilling Styrke barne- og ungdomsarbeid 14 15

9 Soknerådsvalg i Fjotland Valg av nytt sokneråd for Fjotland finn stad til same tid som kommunevalget. For kyrkja er det viktig at medlemmene i soknet tek del i valget og gir til kjenne kven dei ynskjer skal leia arbeidet vidare. Store oppgåver ventar i ei tid der ny ordning for gudstenesta skal bli vedteke, og der forholdet mellom stat og kyrkje går inn i ein ny etappe. Valglokaler for kyrkjevalget ligg nær valglokala for kommunevalget. Kvinlog bedehus kl Risnes Bedehus kl Eiesland Bedehus kl Kandidatliste i prioritert rekkefølgje 1. Marit Homme 2. Ellinor Stakkeland 3. Signe Brith Breimoen 4. Tom Arnold Lindefjeld 5. Elise Orre 6. Hilde Kristine Narvestad 7. May Britt Netland 8. June Bergslien Kvinesdal Gjestehus Annonse 16 Kandidatane til soknerådsvalget i Fjotland samla på kyrkjetrappa. Hilde Kristine Narvestad og May Britt Netland var ikkje til stades då biletet vart teke. Full hotelldrift året rundt Ti hotellrom står klar til å ta imot gjester i sentrum. Gjestehuset tilbyr over - natting i stilfulle rom i et særpreget miljø. Det er TV og gratis trådløst internett på alle rom. Middag på menighetssenteret hver torsdag kl Rimelig og god mat. Velkommen som gjest! Priser 2011 Enkeltrom: Kr. 670 Dobbeltrom: Kr. 810 Frokost: Kr. 60 pr person Med forbehold om endring Dåp, bryllup, minnesamvær, bursdag m.m. Kvinesdal gjestehus tilbyr stilfulle festlokaler for alle anledninger. Ta kontakt for tilbud. Rimelig og midt i sentrum Tlf Stikk innom Stikk innom vår koselige lille kafe fredag og lørdag kl På menyen står det vafler, smørbrød, kaffe, te, og kake samt en hyggelig prat med de andre. Catering Nå kan du bestille mat fra gjestehuset: Smørbrød - Koldtbord Middag Lapskaus m.m Telefon Velkommen

10 Valg av bispedømmeråd Samtidig med valg av nye menighetsråd velges nytt lederskap for bispedømmet. Her er 18 kandidater nominert etter en lengre prosess hvor hele bispedømmet har vært involvert. Dette er et såkalt preferansevalg, hvor velgeren må rangere hvem som ønskes valgt for at stemmen kan godkjennes. Til hjelp for valget gir vi derfor en kort presentasjon av kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Mer utfyllende presentasjon finnes på bispedømmets hjemmesider: 1. Benestad, Øivind, Inf.konsulent Vågsbygd 57 Barne- og ungdomsarbeid. - Misjon. Menigheten som del av Guds verdensvide familie. Kristne innvandrere. - Forvalterskap.- Givertjeneste og giverglede. - Bibelsk samlivsetikk, ekteskapskurs, o.l. Bibelundervisning, bibelbruk og bibelglede. 2. Dahle, Ole Johnny Pensjonist - Klevstrand - 68 Innføring av Trosopplæringstiltak - Styrking av gudstjenesten gjennom nye liturgier og ny salmebok - Kirkelig organisatorisk utvikling - Økonomiske rammevilkår 3. Drangsholt, Kjetil Lege Domkirken - 61 Raus folkekirke - Relevant diakoni - Romslige fellesskap - Nyskapende trosopplæring - Inspirerende teologi 4. Edland, Aasne Djuve Pensjonist Grungedal - 71 Arbeide for å få fleire ungdomsarbeidarar. - Arbeide for at kyrkja må stå fast på Bibelens ord. 5. Halvorsen, Else Marie Pensjonist Notodden - 76 Trosopplæring Gudstjenesten - Kirkemusikk/salmer- Kirken og kunsten - Folkekirken i en ny tid 6. Haugland, Bergit Høyskolelektor Kragerø - 47 Stimulere det frivillige arbeidet i kirka - at kirka er en tydelig arbeidsgiver som gir gode arbeidsforhold 7. Jakobsen, Martin Student Oddernes - 22 En kirke som utfordrer, og oppleves relevant for hele mennesket - Ungdom- og studentarbeid - Kommunikasjon Kirkemusikk- 9. Lilleaasen, Kari - Førskolelærer Landvik - 61 Familiens plass i kirken - menighetsbarnehager - Trosopplæring som helhetlig tilbud - Styrke ekteskapet mellom mann og kvinne - Samarbeid kirke og organisasjoner 10. Marthinsen, Sissel Annette Lektor Farsund - 38 Trosopplæring - Flyktningearbeid/integrering - Gudstjenestefornyelse 11. Nordal, Torstein - Student Nissedal - 25 Fokus på Jesus i forkynnelse, undervisning og diakonale tjenester. - Sterkere kreativ formidling av tro og kultur - at ungdom og unge voksne kan kalle Kirken sitt åndelige hjem økumenikk - økt kjennskap til retreat. 12. Olsen, Jan Olav Rektor Gjerstad - 61 Trosopplæring: tilstrekkelig midler og mindre rapportering - Stat-kirke. Styrke kirkens selvstyre - Kirken som eget rettssubjekt - Kirkelig økonomi. - Samarbeid kirke-organisasjoner - Rekruttering. 13. Stærk, Martin - Lærer Bø - 35 Trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid - Styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger - Legge til rette for gode møtepunkter mellom alle generasjoner. 14. Seilskjær, Åshild Lærer Søgne - 56 Åpen og inkluderende kirke med vekt på: trosopplæring - kultur - diakoni og solidaritetsarbeid - kirkelig akseptering av felles ekteskapslov. 15. Svendsen, Ingrid Breilid Student - Søm - 18 Aldersgruppen Forholdet stat og kirke - Frivillighetsarbeid (community service) følge Jesu eksempel - Veien videre for ungdomsprest/ ungdomspastor saken 16. Torvik, Rønnaug Rektor Bykle - 54 At dei yngre generasjonane skal finne sin plass i kyrkjelydane - Sjølvstyre for kyrkje - Ei inkluderande kyrkje med ei klar Kristusforkynning. 17. Tønnesøl, Kristian - Daglig leder Fjære - 31 Konfirmatarbeide - Barn og ungdom - Ta vare på eiendom - Konserter i kirkene Diakoni Junker, Karen Utdanningsdir Barbu - 59 Sette frelsesbudskapet i sentrum - Fremme en inkluderende kirke der vi alle er søsken i Jesus uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsnivå og sosial tilhørighet - Trosopplæring for alle 18. Westermoen, Markus - Design engineer Vågsbygd - 36 Alle i skolealder må få høre om Jesus og helst av sine venner. - Barn og unge må prioriteres. - Kirken må være stolt av sin lære og sitt budskap. - Kirkens budskap, medarbeidere, ressurser, tradisjoner og eiendeler må forvaltes til det beste for alle. 19

11 Tanker fra stabburstrappa... Musikk og trekkpapir Eg høyrer til dei som har brukt trekkpapir. Forsiktig laga vi bokstaver med penn og blekk og la trekkpapiret oppå for at det ikke skulle bli flekker i skjønskriftboka. Det var utruleg kor mykje blekk som kunne gøyme seg i eit slikt papir. Dei siste par vekene har eg hatt eit par opplevingar av å vere eit menneskeleg trekkpapir. Eg var på Ole Paus-konsert med dotter mi. Toner og tekster berre forsvann inn i sjela, det var som eg kjende korleis eg saug det til meg. Ole Paus sin kombinasjon av skarpe observasjoner, treffande humor og ekte tru gjorde godt. Eg lika uttrykket hans: å tru nok! I går var det konsert med Torstein Sødal og vårt lokale gospel-kor Shimmer. Torstein Sødal kalla det eit energikor og heile opplevinga spegla vel nett dette: Positiv energi! Ikkje minst ein av musikarane fanga oppmerksamheten min. Han levde i musikken, i framføringa han var det han framførte. For eit fantastisk instrument mennesket er - for formidling av kjensler, glede og skaperkraft. Lister begravelsesbyrå vi er alltid tilgjengelige når dere trenger vår hjelp Tonstadvegen 105, 4436 Gyland Vakttelefon Eilif Sandvand Galdal Oddvard Galdal Vår samarbeidspartner Sørlands STEIN as Gravmonomenter Nye steiner Omslipte Navnetilføyelse Oppussing Tankane mine gjekk til salme 8 der mennesket blir skildra som lite ringare enn Gud. Vi må velgje å ta i bruk gåvene våre, la Skaperen få spele på oss og oppmuntre kvarandre til å gjere nett dette. He raised me up song artist og kor. Fantastisk! Helsing Åse Et viktig valg Mandag 12. september er en viktig dag: Da velger vi nytt lederskap i bygda. Det nye kommunestyret skal gjøre tusen små og store veivalg. Det er viktig at alle bruker sin stemmerett denne dagen og ikke bare sitter surmulende og kritiserer de som påtar seg oppgaven som våre ombudsmenn og kvinner. I skyggen av kommunevalget velges nye menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Kirken trenger demokratisk rygg - dekning for de store sakene som kommer opp i tiden fram - over. Jeg vil oppfordre alle kirkens medlemmer til å stemme fram de kandidater som de mener er best egnet til å lede menighetene videre. Ikke alle kirkemedlemmer er like engasjert i menighetens hverdagsarbeid. Jeg vil si: Bruk likevel din stemmerett det løfter fram kirkens plass i lokalsamfunnet. Kirkevalget skjer samtidig med kommunevalget i tilstøtende lokaler. I Kvinesdal sokn skjer valget på Menighetssenteret. Her blir det også anledning til å stemme etter gudstjenesten søndag 11. september. Leiv Gunnar Skiftun Menighetsbladet Treklang blir støttet økonomisk av: Aeston AS Apotek 1 Kvinesdal Berntsen Engros Coop Market og Coop Prix Eramet Einar E. Egeland AS Fargerike Kvinesdal Teppesenter Floriss Kvinesdal Hunsbedt Bil AS Hunsbedt Rør AS Hus & Hobby AS Konsmo s Fargehandel Kvina Fotosenter Kvinesdal Auto AS Kvinesdal Blomster & Hagesenter Kvinesdal Ferdigbetong AS Kvinesdal Legesenter Kvinesdal Libris Kvinesdal Optikk AS Kvinesdal Sparebank Kvinesdal Sykkelservice Merkantil Service AS Møbelringen Netland & Sønner AS Nico Mat Nils Kloster AS OTB Lyd Reiersen Transport ANS Salong Fix Smula Bakeriutsalg Sofie's Salong Statoil Service Kvinesdal Stolt Sea Farm Turbot Norway as Tonning & Egeland Kvinesdal AS USA Experten OK Reiser Utsikten Hotell AS Åge Breimoen AS Åmot Bil AS Åmot Klær AS * Gravmonomenter * Skrifthugging * Skiferplater / Bedplater * Oppussing av gravmonomenter Utføres hvert år i mars/april Henvendelse Johan Egeland Telefon:

12 Kom til kirke 11.09: Kvinesdal kirke kl Konfirmantjubileum. Skiftun. Nattverd. Ofring til Menighetssenteret. Valgdag for nytt menighetsråd. Fjotland kyrkjelyd. Menighetstur til Gautestad : Feda kirke kl Familie/Filiokusgudstjeneste. Høsttakkefest. Pedersen og Aagedal. Utdeling av 4-årsboka. Presentasjon av nye konfirmanter. Ofring til Feda Søndagsskole. Kvinesdal kirke kl Gya. Presentasjon av de nye konfirmantene. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid : Kvinesdal kirke kl Høsttakkefest. Skiftun. Utdeling av NT til 5.klasse ved Liknes skole. Ofring til Sjømannskirken. Fjotland kyrkje kl Familie/Filiokusgudstjeneste. Høsttakkefest. Pedersen og Aagedal. Presentasjon av nye konfirmanter. Utdeling av 4- årsboka. Ofring til kyrkjelydsarbeidet : Feda kirke kl Skiftun. Konfirmantjubileum. Ofring til Nytt hus. Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Ofring : Kvinesdal kirke kl Pedersen. Nattverd. Ofring til Menighetssenteret. Fjotland kyrkje kl Pedersen (fredag): Netlandsnes kapell kl Biskop Skjevesland, Gunnar T. Pedersen m.fl. Kirkejubileum. Ofring til søndagsskulen (lørdag): Knaben kapell. Biskop Skjevesland, Gunnar T. Pedersen m.fl. Kirkejubileum : Fjotland kyrkje kl Biskop Skjevesland, Gunnar T. Pedersen m.fl. Kirkejubileum. Ofring til Kyrkjelydsarbeidet : Feda kirke kl Skiftun. Ofring til MF. Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Liknes Barnekor deltar. Ofring til Menighetens arbeid : Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Ofring til Misjonsprosjektet. Fjotland kyrkje kl Pedersen. Konfirmantjubileum. Ofring til Misjonsprosjektet : Kvinesdal kirke kl Felleskirkelig gudstjeneste. Egil Svartdahl og Leiv G. Skiftun. Nattverd. Ofring til fellesmøtene. Fjotland kyrkje kl Pedersen. Vi minnes de døde siste år. Ofring til Fjotland IUF Feda kirke kl Pedersen. Vi minnes de døde siste år. Ofring til NMS : Kvinesdal kirke kl Pedersen. Nattverd. Ofring til Misjon i Øst. Netlandsnes kapell kl Pedersen : Kvinesdal kirke kl LYS-VÅKEN-gudstjeneste. Skiftun og HPF. Nattverd. Ofring til Menighetens arbeid. Fjotland kyrkje kl Skiftun. Nattverd. Ofring til Kyrkjelydsarbeidet. D Ø P T E KVINESDAL Teodor Tjørnhom Nedland Oda Emilie Jakobsen Egenes Sanna Brogeland Hamre Victoria Solhaug Live Jerstad Gjemlestad FJOTLAND Per Hobbesland Eftestøl Tiril Eikeland Adele Lovise Kvinlaug Gabriel Hauge Omland Olai Orre-Stakkeland Kristian Kvinlaug Røynestad FEDA Helene Didriksen Sanne Jamila Razmara Olsen Severin Fladen Vatland Vi ordner alt i forbindelse med gravferd Ta kontakt om gravmonument TRELAND BEGRAVELSESBYRÅ 4480 Kvinesdal Tlf / V I G D E KVINESDAL Kristian Alfsvåg og Inger Kristine Stusdal Ronald Ingvar Lohne og Lisa Mari Egenes Odd Erik Langås og Vibeke Finkenhagen Arne Kjetil Hustad og Bente Helen Talstad FEDA Petter Henriksen og Tove Beate Liland Faraaz Rishad Ali og Maria Elisabeth Briseid FJOTLAND Sverre Egaas og Camilla Nilsen NETLANDSNES Magne Solås og Evija Bardisjuna D Ø D E KVINESDAL Gunnveig Stegemoen Eirik Egenes Støve Ivar Beite Anna Elisabeth Vatland Arvid Røiseland Birgit Olivia Egeland Tønnes Andreas Breimoen FEDA Marie Hogstad Selma Ragnhild Jensen ETTERLYSNING Har noen bilder, gamle historier og fortellinger om kirkebygga i Fjotland? Gi en melding om dette innen 30. september til bruk i nese nummer av Treklang. Sendes til kirkekontoret eller mail: kvinesdal.kirken.no Kontakt oss: Kirkekontoret, Vesterdalsveien 5, 4480 Kvinesdal Tlf fax Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag Treklang: Hjemmeside: Menighetssenteret: Hjemmeside:

13 Til fulldistribusjon Netlandsnes kapell 125 år Fjotland og Knaben Idrettslag har i ei årrekkje arrangert Kyrkjevegsløpet. Det starter på Netland og ender opp ved Lindelandsbrua. Eg har delteke på dette løpet noen år som aktiv mosjonist. Noen gonger har det vore flotte opplevinger i sol og varme. Andre år meir slit på glatte steinar og berg. På desse turane har eg tenkt på kva for innsats folk som budde i øvre del av dalen la for dagen for å kome til kyrka. Fjotlandsboka kan ein lesa at folk i grenda var flinke til å gå til kyrkja. Det må ha vore eit slit. Akkurat dette slitet var vel òg noe av bakgrunnen for at det i 1858 blei avgjort at Netlandsnes skulle få eigen vigd gravplass og at det skulle setjast opp eit Gudshus nær gravplassen. 13.oktober 1886 blei kapellet på Netlandsnes innvia. Prisen for kapellet ved vigslinga var på kr. 2404,27. Dette var 800 kr. meir enn det som var løyvd og Fjotland kommune måtte betala for overskridinga. I boka Fjotland si kyrkja i 316 år kan ein lesa at kapellet ikkje hadde mye utstyr det første. Når noen skulle døypast brukte dei eit vanleg fat til vaskevatn medan dåpsvatnet stod og lunka seg i ei flaske attmed omnen. Då kapellet var 50 år blei det gjeve eindel utstyr i gåve, mellom anna døypefat og sølvkanne til dåpsvatn. Fjotland kommune gav den flotte altertavla måla av Marcelius Førland i gåve til dette jubilèet. Rammen rundt altertavla er laga av Trygve Eftestøl, far til Sverre Eftestøl. Han var for øvrig klokkar i ei årrekkje ved kapellet. Nå i 2011 står Netlandsnes kapell fram som eit nydeleg kapell, pussa opp både utvendig og innvendig. Kapellet har fått nytt instrument og fredag 14.oktober skal instrumentet offisielt innviast med konsert og urframføring av ny salme. Synnøve Dunsæd har skrive tekst til denne salma og Sverre Eftestøl har sett melodi til. Velkommen til Netlandsnes kapell, fredag 14.oktober 125 år og ein dag etter at kapellet blei innvia! Marit Homme HUSK Å STEMME VED KYRKJEVALGET 12. SEPTEMBER

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Den var Heilt på jordet den sommerfestivalen som Trosopplæringen i Kvinesdal Menighet arrangerte sammen med Liknes Bedehus. Mye

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2013-54. årgang Foto: Torhild Meland No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram, til sumars tid. Du vår

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Blomsterkorset i Feda kirke pyntes på ny ved gudstjenesten 18. juni. Menigheten ønskes velkommen til en kirke som lovpriser Skaperen

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang I år feirer Kvinesdal Menighetssenter 5 år. Da kontrakt om å kjøpe Rafoss Hotell var undertegnet i 2008 var gleden stor. Raymond

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer