Nr 4 Desember årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4 Desember 2008 62. årgang"

Transkript

1 Nr 4 Desember årgang

2 Så er det jul igjen Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen Eirik Ahdell, Tore Johansen, Tor Martin Saur, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo Hjemmeside: E-post Adresse: Hovedlagets styre: Styreleder: Eirik Ahdell, tlf Nestleder: Jan Håkon Jørgensen Tlf Kasserer: Lars Bugge Sekretær: Sverre Brovoll Styremedlem: Marit Jorsett Styremedlem: Knut Utne Hollund Styremedlem: Kurt Eirik Bekkevold 1. varamann: Arild Båheim 2. varamann: Vidar Hofseth 3. varamann: Tone Ytterhaug Sæther Skilagets styre: Styreleder: Kurt Eirik Bekkevold Utvalgsmedlem: Eirik Kristiansen Utvalgsmedlem: Arne Hagen Miniatyrlagets styre: Styreleder: Runar Berget Nestleder / Sekretær: Ola Fosshaug Kasserer: Arne Engejordet Styremedlem: Christine Landrø Lind Styremedlem: Håvard Larsen Styremedlem: Tiril Båheim Styremedlem: Hanne Skarpodde Dameklubbens styre: Styreleder: Marit Jorsett, Tlf Kasserer: Sigrid Talleraas Styremedlem: Ingrid Bølset Johannessen Ungdomsutvalg: Leder: Knut Utne Hollund Jaktutvalg: Leder: Kjell Karlsen, Tlf Forsiden: Reven, som har tatt bolig bak 100 meter`n, på juleferd jorda rundt. Foto: Morten Alexander Jorsett Tiden mellom nyttår og jul er unnagjort i en fei. Og vips så er nok en vellykket Erterfest historie. Denne festen, som har røtter helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, foregikk også i år på tradisjonelt vis. Håvard Larsen var toastmaster, i år som i fjor. Maten var meget vellykket, og både kokk og servitører fortjener en stor takk. Ordenskollegiet, denne gang ved Øivind Mørk, delte ut Hederstegn til Tore Johansen. Og at dette må ha vært en populær beslutning viste både applausen og ikke minst alle de positive kommentarer i etterkant. I dagens avis har Tore gjort en oppsummering over året 2008, og ut fra den listen er det enkelt å trekke slutningen om at Oslo Østre Skytterlag er et meget aktivt lag. Ikke bare sportslig, men også administrativt sett. På eiendomssiden er det også nok å henge fingrene i for Arne Ånneland og undertegnede, og det ser ikke ut til at det vil bli noe mindre i året som kommer. Imidlertid er det tatt en beslutning om å bruke 2009 til et ryddeår, det vil med andre ord si at vi ikke skal starte noen nye byggeprosjekter før vi har kommet à jour med den listen vi allerede har påbegynt. Noe arbeid gjenstår i forbindelse med oppussingen av lokalene våre, blant annet kjøkkenet og gangen, samt at alle bilder skal opp på veggen igjen. Årets generalforsamling ga noen endringer i styresammensetningen, og jeg vil benytte anledningen til på vegne av alle våre medlemmer å rette en stor takk til de tre som forlater styret, Håvard Larsen, Stein Heggen og Tore Johansen. I og med at både Eirik Ahdell og Tor Martin Saur (Sportslig Satsning) har påtatt seg store og krevende oppgaver har de begge valgt å trekke seg fra Østre Post redaksjonen, men begge har stilt seg positive til å komme med bidrag etter behov. En takk til begge for godt samarbeid så langt. Tore forlater styret, men fortsetter sitt arbeid i Østre Posten. Og med Sverre Brovoll som ny i redaksjonen kan vi berolige våre lesere med at Østre Posten vil bestå også i årene som kommer.

3 ØSTRE-POSTEN JUBILANTER: 20 år 19. januar Mads E. Fikkan 25 år 13. mars Gard Ove Sørvik 30 år 28. desember Eirik Ahdell Kilde for denne spalten er medlemslisten. Medaljeplasseringer og LS Årets LS ga 6 medaljeplasseringer på banen i kl. 3-5, det er mange. Etter en sjekk mot arkivet for å finne tilsvarende, så passeres storhetstiden på 60-tallet og vi ender faktisk på Da ble det også 6 medaljeplasseringer med bestemann på 8. plass. Lagsrekord og gjeldende Norgesrekord er 9. Den ble satt på hjemmebane i Ellers var perioden svarteste natta, med ingen medaljer/stjerner, ga til sammen 8 medaljer/stjerner. For grovfelten ble det 3 medaljer/stjerner i år. Da må vi tilbake til 1968, hvor det ble fire medaljer. For øvrig en meget stor prestasjon for systemet med stjerner ble ikke innført før i I årene tok vi 1 medalje/stjerne hvert år med unntak av det labre 2004 LS`et. Da hadde vi ikke engang noen i finalen. Hederstegn til Tore Johansen Under årets Erterfest ble Tore tildelt lagets Hederstegn og etter applausen å dømme var dette en meget populær utnevnelse. Tore har 11 års medlemskap i Østre, og de årene har han brukt godt. Det er først og fremst for sitt arbeid som sekretær (fra ) og som Østre Postens skribent i samme tidsrom, at Tore blir hedret, men vi selvfølgelig ikke glemme at han også er en meget habil skytter. Tore Johansen mellom to av ordenskollegiet medlemmer, Øivind Mørk og Bjørn Granberg

4 4 ØSTRE-POSTEN 4-08 Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, Hovedlaget og Skilaget, Lagets 121. ordinære generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler. Styreleder Eirik Ahdell åpnet generalforsamlingen med å hilse 22 medlemmer velkommen. Bekjentgjøring og innkalling til generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og møtet ble satt kl. 19:10. Det var ingen kommentarer til dagsorden og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Arne Grøtting og Tone Halvorsen ble valgt til å undertegne protokollen. Dagsorden var som følger: 1. Årsberetning, hoved- og skilaget 2. Regnskap 2008, hoved- og skilaget 3. Budsjett 2009, hoved- og skilaget 4. Medlemskontingent 5. Valg, hoved- og skilaget 6. Innkomne forslag 1. Årsberetningen Sekretær Tore Johansen leste hoved- og/skilagets årsberetning. Årsberetningene ble godkjent etter retting av noen feil. 2/3 Regnskap og budsjett Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2008 og budsjettet for Skilagets regnskap og budsjett ligger innbakt i hovedlagets regnskap og budsjett. For hver enkelt post ble både regnskap og budsjett gjennomgått, dermed ble pkt. 2 og 3 slått sammen. På vegne av revisorene, leste Lars Bugge opp revisorberetningen, som konkluderte med at regnskapet anbefales godkjent. Regnskap 2008 ble deretter godkjent av generalforsamlingen. Budsjettet for 2009 ble videre godkjent av generalforsamlingen. 4 Medlemskontingent Det var ingen forslag til endringer og gjeldende satser blir stående. 4. Valg På vegne av valgkomiteen presenterte Kurt Eirik Bekkevold valgkomiteens innstilling og han ledet også valget. Valget ble foretatt etter valgkomiteens innstilling. Etter henvisning til at det er vanskelig å finne valgte instruktører foreslo valgkomiteen å utvide ungdomsutvalget med to personer, generalforsamlingen ga sin tilslutning til dette. Styret og utvalg fikk følgende sammensetning, der hvor annet ikke er spesifisert er funksjonstiden 1 år: Styreleder: Eirik Ahdell Gjenvalg Nestleder: Jan Håkon Jørgensen Ikke på valg Kasserer: Lars Bugge Gjenvalg Sekretær: Sverre Brovoll Ny, valgt for to år

5 ØSTRE-POSTEN Styremedlem: Marit Jorsett Ikke på valg Leder ungdomsutvalg: Knut Utne Hollund Ny Leder skilaget: Kurt Eirik Bekkevold Ny 1. vararepresentant Arild Båheim Gjenvalg 2. vararepresentant Vidar Hofseth Gjenvalg 3. vararepresentant Tone Ytterhaug Sæther Gjenvalg Medlemmer ungdomsutvalg: Bjørnar Sæther Gjenvalg Jon Holm Ny Tom Monsrud Ny Fredrick Bjercke Ny Utvalgsmedlemmer skilaget: Arne Hagen Gjenvalg Eirik Kristiansen Ny Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen Gjenvalg Revisorer: Stian Eliassen Gjenvalg Nils Hovde Gjenvalg Vararepresentant: Morten Landrø Gjenvalg Redaksjonskomité: Marit Jorsett Gjenvalg Tore Johansen Gjenvalg Sverre Brovoll Ny Valgkomité: Øivind Enggrav Ny Tone Halvorsen Gjenvalg Tore Johansen Ny Ordenskollegium: Finn Amundsen Ikke på valg, æresmedlem Kjell Haukedalen Ikke på valg, æresmedlem Per Jorsett Ikke på valg, æresmedlem Magne Landrø Ikke på valg, æresmedlem Jan Håkon Jørgensen Ikke på valg, æresmedlem Bjørn Granberg Gjenvalg Øivind Mørk Gjenvalg Ombudsmenn: Utnevnes av styret 5. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag. Avslutningsvis takket styreleder oppmøtet og møtet ble hevet kl Tore Johansen Arne Grøtting Tone Halvorsen Referent

6 6 ØSTRE-POSTEN 4-08 Informasjon fra styret Av Tore Johansen Som vanlig har generalforsamlingen vært en av høstens store begivenheter for styret. I år møtte kun 22 medlemmer og dette er vel omtrent det eneste området hvor vi registrerer nedgang i oppslutningen. Nå var det ingen spesielle saker som skulle tas opp, men styret hadde likevel satt pris på om flere hadde tatt turen. I år ble det en litt mer massiv utskifting i styret enn ved de senere år. Stein Heggen, skilagsleder, Håvard Larsen, ungdomsleder og Tore Johansen, sekretær, takket alle for seg. Stein var først styreleder i , siden styremedlem og det siste året ledet han også skilaget, Håvard kom inn i styret som ungdomsleder fra 2005 og Tore har vært sekretær siden 2003 (valgene var egentlig i november året før). Laget har vokst mye over flere år, både i aktivitet og anleggsmessig. Mye tok ekstra fart i perioden Stein var styreleder. Stein gjorde en meget solid og stor jobb med å få organisert alt dette og bygge opp rutiner, dokumentasjon m.m. Innendørshallen ble f. eks bygget i perioden, mange tunge eiendomssaker ble også avsluttet. Som styremedlem har han videreført verdifull kunnskap og erfaring. Håvard har vært en meget dyktig og ivrig ungdomsleder. Ungdomsgruppen har hatt høyt aktivitetsnivå de siste årene, resultatene og utviklingen har fulgt etter. Han har også tatt på seg oppgaver utover ungdomsavdelingen, med å være leder av mange stevner og ikke minst en meget dyktig organisator av innlosjering under landsskytterstevnene. I tillegg har han bygget opp et konsept for kjøring av samlinger med skyting for bedrifter eller andre grupper. Siden undertegnede er avgående sekretær, så er det litt vanskelig å beskrive innsatsen. Undertegnede er i hvert fall glad for og takker så mye for hederstegnet som ble tildelt under årets Erterfest. Det tyder på at lagets har satt pris på utførelsen av oppgavene. Alle fortjener en stor takk for innsatsen i styret. Så får vi håpe at de fortsatt vil bidra ved anledning, Tore fortsetter riktignok i Østre Posten og går inn i valgkomiteen. Kanskje litt mange år med styreerfaring som gikk ut samtidig, men det er sunt med utskiftninger og det er fortsatt personer i styret som kan representere kontinuiteten. Jan Håkon Jørgensen har sittet som nestleder fra 2002 og fortsetter i styret. Marit Jorsett fortsetter også i styret etter å ha vært styreleder i og siden styremedlem. Veldig gledelig er det at Eirik Ahdell, styreleder og Lars Bugge, kasserer fortsetter. Begge kom inn som nye i fjor og har helt klart kommet godt inn i oppgavene og gjør en utmerket innsats. For å finne nye styremedlemmer kan det se ut som om valgkomiteen har benyttet seg av ti-på-topp - listene fra landsskytterstevnet. Ny sekretær er nemlig Sverre Brovoll og ny skilagsleder er Kurt Eirik Bekkevold. Sverre Brovoll har vært i laget i et drøyt år nå, mens Kurt Eirik er velkjent etter flere år som medlem. Knut Hollund tar over som leder av ungdomsutvalget og han er den ivrige far til ungdommene Guro og Aslak. Alle tre ønskes velkommen inn i styret. Når det gjelder ungsdomsavdelingen så har vi en utfordring i å skaffe faste instruktører. Oddbjørn Nyhagen og Anders Skafløtten har gjort en kjempejobb over flere år, men ønsker å ikke ha denne faste forpliktelsen lenger, selv om de vil hjelpe til ved anledning. Det har ikke lyktes å få tak i andre som vil stille opp på fast basis. Selv om mange av foreldre er ivrige, har de i sum for lite skyteerfaring til å håndtere dette på egenhånd. Dette er noe ungdomsutvalget og styret bør følge opp, blant annet med å få med deltagere på instruktørkurset som samlaget arrangerer i høst. Ellers var det gledelig mye gjenvalg, det er viktig for kontinuiteten. Denne tiden er tiden for en oppsummering av året og vi klipper inn oppsummeringen fra årets årsberetning.

7 ØSTRE-POSTEN De ikke-sportslige sakene tar fortsatt stor plass, det er dessverre fortsatt en del uløste og til dels konfliktfylte saker, spesielt i forhold til borettslagene i Årvollskogen. Imidlertid er det viktig å fremheve at det ikke bare er negativitet rundt eiendomssakene. Flere av sakene har potensiale til å gi laget gode inntekter. Eiendomsutvalget har håndtert disse sakene meget godt og gjør et svært viktig arbeid for laget. På den sportslige siden så har trenden med økt aktivitet de senere år fortsatt inn i inneværende år. Det er ikke bare aktiviteten som har økt og resultatene har vist samme trend. Når vi summerer opp alt som er oppnådd så har det rett og slett vært et fantastisk år. Topplasseringer og medaljer har kommet på løpende bånd fra 15m sesongen startet, gjennom feltsesongen og til siste helg i banesesongen. Vi har hatt skyttere med i alt av store finaler. Antall medaljer fra samlagsstevnene, Viken II og landsskytterstevnet er imponerende høyt. Ikke minst er det mange forskjellige skyttere som markerer seg. I sum er det lenge siden vi har hatt en slik god sesong, for eksempel må vi helt tilbake til 1955 for å finne like mange medaljer/stjerner på banen i LS. Det er ikke bare toppen som er blitt bedre, det er også økende aktivitet i lavere klasser. Vi har fått flere voksne nybegynnere de siste årene, de er stadig ivrig og får følge av flere. Gledelig er det at mange av dem som rykket opp fra junior har vært aktive. Det er helt klart positivt at miljøet består av forskjellige aldersklasser og ambisjonsnivåer. Ungdomsavdelingen ble en del redusert med at mange rykket opp til senior eller til en annen ungdomsklasse. De har i løpet av året utviklet seg godt og oppnådd mange gode plasseringer. Hvis vi tillater oss å se litt fremover, så er det unektelig mye positivt. Vi kan regne med at eiendomssakene fortsatt krever stor oppmerksomhet. Selv om sakene til tider skaper mye støy og er arbeidskrevende, så er det først og fremst et tegn på at vi er i en privilegert situasjon med det baneanlegget og eiendommen vi har. Ungdomsavdelingen ser ut til å beholde de fleste skytterne, målt mot iveren i høst ser det ut som om flere nye kommer til. Aktiviteten i ungdomsklassene går gjerne i bølger og nå går vi kanskje mot en aldri så liten ny bølgetopp. Seniorene og veteranene har mye å leve opp til hvis dette års resultater skal overgås. Selv om vi ikke kan regne med det, så ser det lyst ut også her. For veteranenes del er det fortsatt en del år før de kan regne med rekruttering fra lagets rekker, men vi får tro at de fleste henger godt med også neste år. På seniorsiden er det mye som tyder på at satsingen i hvert fall blir på samme nivå som i år, noen vil trene mer, mens andre roer ned. En sportslig satsing gruppe med nær 30 skyttere er etablert. Nye skyttere kommer også til. Skyttere som flytter til et Oslo lag kommer nå nesten utelukkende til oss. Oslo Østre har mer eller mindre alltid vært et lag med mange utenbygds fra, nå er vi godt inne i en høykonjunktur slik sett. Det skal vi være glade for, de gir et meget positivt bidrag til laget. Både når vi ser på resultatene og hvem som har verv, så skal vi ikke langt tilbake i tid før mange var ukjente for laget. Alt i alt kan vi være veldig godt fornøyd med året som har gått. Styret vil rette en stor takk til alle utvalg og medlemmer for innsatsen og samarbeidet.

8 8 ØSTRE-POSTEN 4-08 De nye styremedlemmene f.v Knut Utne Hollund, ungdomsleder, Kurt Eirik Bekkevold, skilagsleder og Sverre Brovoll, sekretær. Historiske damer Oslo Østre har ikke flust med kvinner på medaljelistene fra Viken II og LS. Først i 2006 begynte det å skje noe. Tone Halvorsen tok Østres første prinsessemedalje i Viken II bane med sin 3. plass, så ble Christine Landrø Lind Østres første kvinne med banemedalje i LS. Året etter ble Tone første kvinne med medalje i Viken II bane. I år ble Tone Østres første Viken II prinsesse, med Christine på bronseplass. Christine ble også Østres første vinner av beste skytter under 20 år. Total dominans i samlagsstevnene Dominansen i samlagsstevnene har vært stor, det er ikke mange medaljene som har sluppet unna Østre. Dette er en prestasjon i seg selv. Nå er Oslo skyttersamlag litt merkelig, med 2 store lag, et middels og noen små. Men vi har Nordstrand og selv om de har problemer med bane og slik sett kanskje er blitt redusert, er de fortsatt gode. Senest i en artikkel i Skyttertidende nr. 1 i år, ble de karakterisert som Norges største og beste lag

9 ØSTRE-POSTEN ÅRSKAVALKADE Skytteråret har vært full av begivenheter, små og store. Vi kjører en oppsummering som en årskavalkade. Vi tar generalforsamlingen som utgangspunkt og starter med november November På generalforsamlingen blir Eirik Ahdell valgt som styreleder - Østres yngste gjennom tidene. Lars Bugge setter ny rekord med å bli kasserer omtrent før han melder seg inn. Styret får fullmakt til å inngå kontrakt med Trygge barnehager om salg av tomt, noe som senere ble gjort. Innendørssesongen er i gang og Østre skyttere markerer seg fra starten. Blant annet sikrer juniorene Lene Grimstad, Tiril Båheim. Vegard Ånneland og Lasse Simensen seg medaljer like før de går over til seniorklassene. Desember Stor stevnehelg i Oslo. I Norges største innendørsstevnet, Oslo Open kommer Stian Eliassen til finalen og blir nr. 4 i kl. 3-5, Tiril Båheim tar sølv i J og sammen med Robin Berget og Jens-Kristian Larsen vinner hun R/J-lagskytingen. Vårt eget stevne samme helg samler 393 deltagere. I samlagsmesterskapet 15m på hjemmebane rydder vi omtrent hele premiebordet. Alle klassene blir vunnet med unntak av kl. 3-5, hvor det blir 3. plass og V73, hvor ingen deltar. Øivind Mørk står for stevnets prestasjon med å vinne V55 med resultatet 250. Januar Feltsesongen starter som vanlig i Trøgstad første helga. I lagskytingen på grovfelten blir det dobbeltseier. Det starter en utrolig serie med lagskytingsseire, til sammen 8 av 11 blir vunnet, inkludert SM og Viken II, det blir også en dobbeltseier til. Hvordan det gikk i de 3 siste? - to andre plasser og en uplassert. Februar Markering av 125-års jubileum med nattstevne og utgivelse av 125-års beretning og Hvem er Hvem i Oslo Østre Skytterlag. Et forrykende snøvær til tross, oppmøtet blir meget godt, Per Olsen holder hele kvelden innkjøringen som Oslos best farbare vei. Jan Håkon Jørgensen blir utnevnt til æresmedlem, første utnevnelse på 25 år. Marit Jorsett får Hederstegnet. Mars I et utrolig samlagsmesterskap i felt tas de 8 første plassene i kl. 3-5, ellers blir det seier i V55, ER, V65, V73, kl. 4 og kl. 3, begge lagskytingene vinnes også (kl. 3-5 og R/J). Mer suksess i Viken II felt. Øivind Mørk vinner V55, Eirik Ahdell og Sverre Brovoll tar medalje i kl. 3-5, Aslak Hollund (ER) og Arne Engejordet tar medalje på finfelten, lagseier på grovfelten, nr. 2 i lagskytingen på finfelten, Eirik Kristiansen vinner felthurtigskytingen og 6 av våre er med på Oslos 10-mannslag som vinner samlagsskytingen. Lars Bugge, Stian Eliassen og Ole-Asbjørn Møller er med på Oslos vinnerlag i Østlandsmesterskapet i felt. Oslos første seier på 18 år. Øivind Mørk vant samlagsstevnet i V55 med 250. Eirik Kristiansen, vinner av felthurtigskytingen i Viken II

10 10 ØSTRE-POSTEN 4-08 Innendørssesongen avsluttes, Arne Grøtting blir mest vinnende med sine 9 seire i V55, samlagsmesterskapet og klubbmesterskap glipper imidlertid til Øivind Mørk. Et solid bidrag til lagets 50 innendørsmedaljer, som fordeles på 20 skyttere. Akershusserien, en miks mellom 15m NSF og DFS skyting, avsluttes med finaler i 4 divisjoner. Vi har med lag i alle finalene, i finalene fra div.1 til div 4 blir våre lag henholdsvis nr. 2, 1, 4 og 1. April Feltsesongen avsluttes med finale i HV-cupen, Lars Bugge blir nr. 3 i kl.3-5 og tar sin fjerde grovfeltmedalje, sammen med Aslak Hollund (ER) tar han flest feltmedaljer. Medaljene føyer seg inn blant årets til sammen 31 feltmedaljer, som fordeles på hele 20 skyttere. Arne Grøtting tar sin første baneseier i V55, ved sesongslutt er antallet 27, inkludert landsskytterstevnet. Klubblokalene pusses opp etter 10 år i drift, nye gardiner kjøpes inn og vindfang bygges om. Mai De første rundene i Østlandscupen skytes og for første gang har vi med 3 lag. Også for første gang arrangeres det samlagsmesterskap i Stang- og felthurtigskyting. Som 15m og felt blir også dette SM suksessrik. Sverre Brovoll vinner Stangskytingen med treff, Kurt Eirik kommer på 3. plass. I felthurtigskytingen avgjør Kurt Eirik Bekkevold finalen mot Eirik Ahdell, etter en fantastisk siste duell med 6,13 sek mot 6,21. Tore Johansen tar bronsemedaljen. Etter 1. runde i Norges cupen er Eivind Rørhuus-Øie på 17. plass, ytterligere 7 skyttere tar poeng. Dameklubben drar på sin årlige Hovedstadstur, denne gang til Wien. Juni Viken II bane blir meget suksessrikt med 17 finalister og 12 medaljeplasser. Tone Halvorsen blir Østres første Viken II prinsesse. Christine Landrø Lind blir også historisk som Østres første under 20 år -vinner, i tillegg tar hun bronsemedalje i prinsessekampen. Kjetil Jansen vant Nationen landsskytings hjemmebaneskyting i kl. 3 Christine Landrø Lind ble Østre første vinner av premien for beste skytter under 20 under årets Viken II bane.

11 ØSTRE-POSTEN Kongelaget består av 11 skyttere, hvorav 5 er våre. Eivind Rørhuus-Øie kommer på pallen som nr. 3, rett foran Tone. Stian Eliassen blir nr. 7. På plassen bak følger Tommy V. Storsveen og Vidar Hofseth. Lars Bugge avanserer til 11. plass fra et tidlig finalelag. Tommy og Vidar får medalje og det blir stjerne på resten. En på pallen i alle veteranklassene; Øivind Mørk nr. 2 i V55, Arne Engejordet nr. 3 i V65 og Oddbjørn Nyhagen nr. 2 i V73. Også ungdommene er på medaljelisten med Robin Bergets 4. plass i ER. Oslos veteranlag vinner og setter rekord i samlagsskytingen med 400p, med Øivind Mørk, Arne Engejordet og Arne Grøtting på laget. Nationens landsskyting gjenoppstår og mer heder og ære hentes. Lars Bugge kvalifiserer seg til landsfinalen. Kjetil Jansen vinner hjemmebaneskytingen for kl. 3. Østrestevnet arrangeres med 327 deltagere. Juli Mesterskapsfri måned og fellesferie, men det som engang var en rolig måned er langt fra det. 54 skyttere er i sving på 33 stevner, 329 program skytes. Vegard Ånneland vinner sesongens premie med å bli trukket ut blant sammenlagvinnerne i et trippelstevne i Nord-Østerdal, premien er en fellingsrett på en reinskalv. Senere tar Vegard jegerprøven og henter premien hjem ut på høsten. August Vi opplever et minneverdig landsskytterstevne. 62 skyttere med eller uten følge og med varierende ambisjoner tar turen til Førde. Rekken med meget gode prestasjoner blir lang. Sverre Brovoll skyter på Kongelaget og blir nr. 8. Ellers i kl. 3-5 tar Eivind Rørhuus-Øie, Tommy V. Storsveen, Jan Håkon Jørgensen og Lars Bugge stjerne, mens Stian Eliassen får medalje. Arne Grøtting forsvarerer fjorårsseieren i V55. På 100m får Arne Engejordet medalje i V65. I felten kommer Kurt Eirik Bekkevold blant de 10 beste i alle tre øvelsene; Stang-, felthurtigskyting og grovfelt. Ellers på grovfelten tar Roy Yttri og Stian Eliassen medalje. Veteranlaget fra Viken II tar bronse i samlagsskytingen. I alt 22 skyttere kvalifiserer seg for finale, 108 begre eller minnemedaljer tas mot 76 året før. Stian Eliassen tok medalje på i bane og grovfelt under årets landsskytterstevne. SM bane føyer seg pent inn i rekken av suksessrike SM. Seier i alle mesterskapsklassene unntatt V73, i tillegg blir det klassemedalje i kl. 4 og fire ungdomsmedaljer i R/ER/J. Lars Bugge tar en 13. plass i landsfinalen til Nationens landsskyting. Siste Norges Cup runde går i Nord-Norge. En relativt fyldig tropp tar med seg nok poeng til å sette ny lagsrekord både i sum poeng og antall skyttere med poeng. I alt 6 får med seg sammenlagtbeger, som gis til de 75 beste. Ytterligere fire tar poeng. Eivind Rørhuus-Øie blir best sammenlagt med 30. plass. Kurt Eirik Bekkevold tar 3, plass i stevnet i Valnesfjord, hvor Morten Musiol vinner kl. 2 med ny pers.

12 12 ØSTRE-POSTEN 4-08 September Eivind Rørhuus-Øie skjøt tidenes beste Østre resultat med 349 i semifinalen i Østlandscupen. Rekruttene Guro Hollund og Christian Ytterhaug Sæther avsluttet årets medaljefangst med hvis sin medalje fra ungdomsstevnen til Asker og Røyken. Førstelaget skyter seg til finale i Østlandscupen etter ny lagsrekord i semifinalen, hvor Eivind Rørhuus-Øie oppnår tidenes beste Østreresultat med 349. I finalen skyter laget seg til en 2. plass etter en tøff duell med vinner Jondalen. Det er beste plassering siden Seniorlaget er også i en cupfinale og ender på 4. plass. R/J-laget må gi seg i semifinalen etter mye god skyting i cupen, semifinalevinner Høland/Bjørkelangen vinner for øvrig finalen. De siste stevnehelgene går, for noen av seniorene er det en dramatisk kamp om å klare kl. 5 kravet. Noen går seirende ut, mens andre må tåle litt vennskapelig mobbing. Ungdommene avslutter sesongen bra. Didrik Løveid vinner ER i Sem. Rekruttene Guro Hollund og Christian Ytterhaug Sæther avslutter sesongens medaljefangst med lagets 112 og 113 banemedalje i ungdomsstevnene til Asker og Røyken. De 113 medaljene fordeles på 28 skyttere. Dameklubben avslutter sine tre skytinger og Astrid Liberg ble sammenlagtvinner og er med det årets Østreprinsesse. Oktober Årets stilleste måned. Skilaget starter feltforberedelsene for kommende vinter. Innendørstreningen starter så smått og trappes etter hvert opp. Erterfesten arrangeres på tradisjonelt vis. Tore Johansen får Hederstegnet. Dameklubbens avholder sin generalforsamling nr 100, og Marit Jorsett blir gjenvalgt til formann. November Skytteråret avsluttes med generalforsamling. Som dere ser en fantastisk sesong. Vi har vært representert i alt av store finaler og oppnådd gode plasseringer; på 15m, i feltløypa og på banen. Vi har regjert samlagsstevnene totalt. Bredden har helt klart blitt bedre. Det er mange forskjellige navn i toppen og ikke minst på listen over medaljeplasseringer. PS: Når dette synker inn og en ny skytesesong så smått kommer i gang, kommer en ny erkjennelse sigende. Dette blir vanskelig å følge opp.

13 VINTERENS PORTRETT Tone Halvorsen Tone kom til laget i 2002, og ble raskt et ansikt som var å se på treninger, pokalskytinger og ikke minst på dugnader etc. Vi har lært henne å kjenne som en blid og positiv jente, og som en meget habil skytter. I Hvem er Hvem kan vi lese følgende om Tone; Nr. 5 i O.M. bane 05. Representant 06. Bronse i prinsessekampen i Viken II 06. Medalje i Viken II 07. Nokia pokalen 07. I tillegg må selvsagt nevnes plasseringen i årets Viken II, der Tone ble beste kvinnelige skytter. 1 Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller første stevne? Svar: da var jeg nok 11,12 år 2 Hvordan kom du i kontakt med Oslo Østre Skytterlag? Svar: Jeg skulle flytte til Oslo samtidig som Maren Kristine Heier som var i samme samlag (som har blitt treningsmedlem hos oss igjen nå). Hun hadde vært i kontakt med Østre og tipset meg om dette. Så da troppet jeg opp en kald høstdag i 2002 husker jeg 3 Hvor mange skudd skyter du i gjennomsnitt pr år? Svar: tja, kanskje. 4 Har du noen gang drømt om å bli skytterkonge? Svar: Ikke akkurat konge, men dronning er det klart jeg har drømt om! 5 Hvilken skytebane er din favorittbane? Svar: usikker., liker meg godt på hjemmebane. 6 Har du drevet / eller driver du med noen annen form for idrett? Svar: Har spilt litt fotball og håndball, drev med karate en stund. Nå jogger jeg meg bare en tur i ny og ne 7 Hva slags musikk hører du på? Svar: Liker musikk jeg blir i godt humør av. Veldig glad i Keane 8 Hva er din favoritt mat? Svar: Indisk, thai, hvitløksbaguetter, desserter 9 Hvem ville du helst tatt med deg til en øde øy? Svar: Min kjære Jørn 10 Hvor var du da Jan Håkon ble skytterkonge? Svar: Da satt jeg på arenaen og fulgte spent med mens jeg holdt Thea oppdatert på SMS!

14 14 ØSTRE-POSTEN 4-08 Fra minnenes bok Av Per Jorsett Da landskyttersstevnet i 1913 ble arrangert i Hardangerbygda Øystese med 383 deltagere var Skyttertidenes referent nesten mer interessert i stedets vakre natur enn i skyting, og de rødmende morelltrærne hadde tydeligvis gjort et meget sterkt inntrykk på ham. Men vi vet jo i hvert fall at Nils Bolstad fra Bolstadøyri ble skytterkonge etter omskyting med den dyktige rogalendingen Thorvald Thorsen. Bolstad fikk da skyte sin omgangsserie først fordi han måtte rekke båten som skulle bringe ham hjem i rett tid til jobben neste dag. Thorsen skjøt sin serie mens Bolstad kom seg om bord og da båten la fra bryggen kom en kamerat løpende og ropte: Du vant du ble konge. Som de fleste vil ha registrert blir skytterkongen kåret på en litt mer offisiell måte i våre dager. Nils Bolstad begynte tidlig som handlesdreng og fra 1918 til oppnådd pensjonsalder var han bestyrer for Vaksdal koop. Handelslag. Han tilbrakte sine siste leveår hos datteren i Fana. Han døde sommeren 1966, over 81år gammel. Fra minnenes bok 2 Da landskyttersstevnes finaleomgang var avfyrt i Steinkjer 1953 så resultatlisten slik ut: 1 Stanley Kvamme 273 (skytterkonge 53 og 57) 2 Olav Medås 272 (skytterkonge 52, 63, og 71) 3 Fredrik Nilsen 272 (skytterkonge 35) 4 Kaare Myhrvold 271 (vinner av Officerspokalen to ganger) 4 Lar L. Ese d.y. 271 (skytterkonge 47, 51,54og 55) 6 K. K. Grødeland 269 (9 stjerner, seks ganger blant de 10 beste) 6 Magne Strand 269 (skytterprins 57 og to Stangmedaljer) Jeg har ved et par anledninger fremholt at dette må være alle tiders adelskalender, noe jeg fortsatt står ved. Da jeg i sin tid nevnte dette for min gode venn Kjell Skøien svarte han med et smil at listen i 1956 var ikke så dårlig den heller. Nei, jeg måtte jo være litt enig. Her er listen fra 1956: 1 Kjell Skøien 277 (skytterkonge 56 og 62) 2 Olav Medås 274 (skytterkonge 52, 63, og 71) 3 Jens Fredbo 274 (skytterkonge 48 og 49) 4 Odd Knarbakk 273 (skytterprins 54, nr 4 i 56, og nr 3 i 65)

15 ØSTRE-POSTEN Litt julestatistikk Tekst Per Jorsett Tiden er kanskje inne til å sløyfe drammeglass -statistikken i julenummeret, men i år fikk vi igjen et hav av disse standardpremiene på landsskytterstevnet. Det frister meg til å gjengi listen over de av medlemmene som har 20 standardpokaler eller mer. Finn Amundsen 121 Magne Landrø 88 Kjell Haukedalen 59 xx Morten Landrø 50 Øivind Mørk 49 Stein Heggen 48 Arne Grøtting 46 Gunnar Ingebretsen 37 Rune Landrø 35 Oddbjørn Nyhagen 32 Torgeir Talleraas 28 Alf Aarstad 28 Odd Lundblad 26 Bjørn Granberg 26 Bjørn Christian Olsen 25 Jan Håkon Jørgensen 25 Trond Landrø 24 Anders Skafløtten 20 xx I tillegg til de 59 som Haukedalen har vunnet som Østremedlem har han tatt 36 som hedmarking, og har da totalt Stjerner Som en liten dessert-statistikk beveger vi oss utover landegrensene for å presentere dem som har flest stjerner og Stangbeger gjennom tidene. Når det gjelder mesterskapsstjerner har stadig Olav medås en klar ledelse med sine 25, mens vår egen Finn Amundsen topper Stanglisten med 50. Stjerner Olav Medås 25 Magne Landrø 19 Knut Skjelland 19 Edvin Aamodt 19 Arild Røyseth 19 Tor Erik Fossli 19 Jens Fredbo 18 Arne Strendo 17 Ola Tore Dokken 17 Frode Kristensen 17 Trond Kjøll 17 Kjell Kristian Rike 17 Stangbeger Finn Amundsen 50 Dag Midthun 45 Lorns I. Sklet 44 Kjell Haukedalen 42 Jan Erik Olbergsveen 41 Magne Strand 40 Leiv Myklebust 40 Stein Erik Bredvold 40 Norges cup 1. runde Østlandet Arrangementet gikk til Søndre Land, Tingelstad og Gjøvik & Brusveen. Oslo Østre var med på en søknad med Nordstrand som initiativtager. De ønsket det som en markering av deres 90 års jubileum, da var det naturlig å stille opp. Asker var tredje lag. Vi arrangerte NC i 2006, så det hadde egentlig vært rart hvis vi hadde fått et så populært arrangement igjen så fort. Men en ny søknad blir sikkert sendt om noen år. Vi for glede oss til neste års NC, alle de tre nevnte lagene har gode baneanlegg.

16 Av Eirik Ahdell Det er ikke lenge siden siste baneskuddet ble skutt, men like fullt jobbes det i kulissene før feltsesongen: Det er mye som skal forberedes, ammunisjon skal testes, skiver skal repareres og oppgraderes og temperaturen skal synke ned mot null I slutten av oktober begynte de mest ivrige Østreskytterne å forberede seg på feltsesongen oktober ble kronografen funnet frem, slik at man kunne sjekke hastighet på feltammunisjonen. Det finnes like mange oppskrifter på god feltammo som det finnes skyttere, det spørs bare hvem man spør. Det viktigste er at ammunisjonen går godt i våpenet, og at skytteren er trygg på at han har gjort det riktige. Denne lørdagen ble det også laget nye rammer på 200 meteren, slik at man også kan prøve seg litt på Østre utover vinteren. Også på Sørum var det behov for oppgraderinger. Vi er veldig heldig som får leie banen til Sørum for innskyting og trening i forbindelse med feltskyting. Nå var det ulike hold som trengtes å fikses litt, samt Blant tingene som stod på tapeten på dugnaden, var å lage nye rammer på 200 meteren. Her ser dere Stein Heggen, Tore Johansen og Eirik Kristiansen godt i gang med stolpene. lage en ny ramme på 100 meteren. I tillegg laget vi også to nye gangbruer over de største bekkene på myra. Selv om været var surt, rakk også de mest ivrige å skyte noen skudd, før tåka helt tok overtaket. Her ser dere Tor Martin Saur og Sverre Brovold lage nye stolper til de nye rammene på 100 meteren.

17 ØSTRE-POSTEN Tore Johansen, Anne-Lise Holstad og Stein Heggen var sammen med undertegnede meget fornøyd med gangbroen. Nå slipper vi å bekymre oss for å bli våte på beina, i alle fall her. Mye av skuddene går midt i figurene, derfor trengs det også å skiftes ut sikteblinker i ny og ned. Her har Anne- Lise Holstad og Arild Båheim akkurat gjort en ny ramme med C-20 figurer klar for sesongen.

18 18 ØSTRE-POSTEN 4-08 Skilaget vil satse mer på ungdommen Ny feltsesong står for døren og det nye skilaget, som består av Kurt Eirik Bekkevold (leder), Eirik Kristiansen og Arne Hagen, vil ønske alle skytterinteresserte velkomne til å skyte mye god feltskyting i vinter ble en av våre beste sesonger med gode individuelle plasseringer og ikke minst befestet vi oss som Norges beste lag. Vi vant det meste av lagskytinger! 2009 skal bli enda bedre! I år vil vi legge opp til ekstra fokus på våre nye seniorer og siste års juniorer som vil skyte grovfelt. Det planlegges i disse dager et grunnkurs i feltskyting med teori og praksis. Vi satser på en lørdag på Østre om kort tid hvor vi sammen skyter inn våpnene våre på 200 meter og gjør øvrige nødvendige forberedelser. Deretter går vi grundig gjennom relevant teori. Dette vil være i under oppsyn og regi av våre beste feltskyttere så her kan det være litt å lære. Også voksne nybegynnere eller andre som trenger påfyll er velkomne til å delta. Videre feltforberedelser, som for eksempel skyting på hold opp mot 540 meter, og annen moro vil som kjent fortsatt foregå på Sørum. Påskerallyet 2009 Hvert år så arrangeres det Påskerally i Nord Sverige. Dette er 4 feltstevner som går i Torneå-området fra langfredag til 2. påskedag. Alle gjenkjennes på grunn av sin høye kvalitet, ukjente avstander og høye sportslige nivå. Ingen skyter felt bedre enn svenskene! I år vil vi prøve å få til en tur hvor de som er interessert i god feltskyting kan få bli med. Vi satser på å leie buss og reise oppover samlet så dette vil også bli en sosial tur. På veien oppover stopper vi innom Trysil og skyter enda et feltstevne før vi dreier inn i Sverige. Påskerallyet avsluttes med en flott bankett med premieutdeling. De som synes dette er noe for dem kan kontakte Kurt. HV-cupen Som dere snart vil se av terminlista under så vil vi år, som i fjor, satse på HV-cupen. Disse stevnene var av meget høy kvalitet og vi vil forsøke å samkjøre på flest mulig av disse stevnene også i vinter. Terminliste felt Lør Grunnkurs teori og praktiske forberedelser Østre Lør Trening Sørum Søn Trøgstadstevnet Trøgstad Lør Trening Sørum Søn Rådestevnet* Råde Søn Blakerfelten* Blaker Lør Damenes Pokal Sørum Søn Frognfelten Frogn og Drøbak Søn Lunnerfelten Lunner Søn Kongestevnet Søndre Land Lør Trening Sørum Søn Feltstevne* Høland og Bjørkel. Lør Styrets krus Sørum Lør Trening Sørum Søn HV-cup 1 Nordskogbygda Lør HV-cup 2* Tangen Søn Samlagsstevnet Skarpskytten Lør Klubbmesterskap/Skilagets premie Sørum

19 ØSTRE-POSTEN Søn Viken II* Åslia Søn HV-cup 3 Åsheim Lør Østlandsmesterskapet Folldal Lør Lygnafelten Tingelstad Lør Trening for de som skal til Happaranda Sørum Søn HV-cup 4/Kjemsjøstevnet Bjørnen Ons HV-cup 5 Vestre Trysil Tor Kroksjøstevnet Åsnes/Finnskog Søn HV-cup 6 + finaler Elverum Sportslig satsning Av Tor Martin Saur Vi har også i høst etablert en gruppe for skyttere som ønsker et treningstilbud utover de ordinære treningstider. 32 personer har meldt sin interesse, en fin blanding skyttere bestående av rutinerte, meritterte og ferske seniorer. Administrasjon av gruppen skjer via en lukket webportal, ikke helt ulikt Facebook for de som kjenner til dette sosiale nettverket. Første samling er allerede avviklet, 25.oktober møtte 18 skyttere for å få en kickstart på sesongen. Samlingen var lagt opp til med to økter, en før og etter lunsj. Tommy Storsveen hadde ansvaret for øka for lunsj der han fokuserte på stillingsdriller på kne og stå. Økta ble avsluttet med en stående cupskyting. Tone Halvorsen beseiret Tommy i finalen. Etter en lengre lunsj demonstrete Kurt Eirik Bekkevold sin eminente knestilling, noe han beviste til fulle ved å ta hjem seieren i Monte Carlo konkurransen på kne som avsluttet samlingen. Lene Grimstad imponerte alle med å ta andreplassen. Målet med å komme i gang såpass tidlig, er at mange finner (igjen) inspirasjon til å legge ned de treningstimene som kreves for å nå toppen. Med den voldsomme bredden i tillegg til allerede etablerte toppskyttere, vil vi også kommende sesong ha mange å sende inn i ilden når det tilspisser seg i kampen om de store trofeene. Vi går en spennende sesong i møte! Sportslig satsing gruppen på en samling, nærmest sitter gruppens leder Tor Martin Saur på kne. Tommy. V. Storsveen står nærmest.

20 UNGDOMSAVDELINGEN Av Knut Utne Hollund Først in stor takk til Håvard Larsen for den innsatsen han har gjort som ungdomsleder de siste fire årene. La oss håpe at Oslo Østre får se mer til den det store organisatoriske talentet og den utrolige energien Håvard har. Ungdomsutvalget består nå av Fredrick Bjerke (ungdomsrepresentant), Bjørnar Ytterhaug Sæther, Jon Holm, Tom Monsrud og Knut Hollund (leder). Vi vil gjøre vårt beste for at ungdommene og andre ferske skyttere kan ha det moro med skyting enten det er på trening, stevner eller samlinger. 15m trening Det er fullt kjør i skytehallen, spesielt mandagene. Vi har fått mange nye skyttere i høst og det kommer stadig nye innom. En stor takk til Oddbjørn Nyhagen, Kurt Eirik Bekkevold og Eirik Ahdell og alle de andre som har hjulpet til med instruering av både ferske og erfarne ungdommer. Det gleder oss å se at flere av de eldre ungdommene og bidrar som instruktører for aspirantene. Skytelisten viser de ungdommene som er aktive nå (treningstid) (treningstid) 1 Robin Berget, ER 1 Aslak Hollund, ER 2 Guro Hollund, R 2 Audun H. Torgersen, ER 3 Christian Y. Sæther, R 3 Lars Røed Ramstad, ER 4 Bjørn Tore Monsrud, R 4 Didrik Løveid, ER 5 Jan Ola Monsrud, ER 5 Fredrick Bjerke, J 6 Thomas H. Jørgensen, ER 6 Sara Berntsen, ER 7 Markus H. Ovrum, ASP 7 Adrian K. Kvalsvik, ASP 8 Magnus Bjerke, ER 8 Alexander V. Lyon, ASP 9 Hans H. Torgersen, ASP 9 Fredrik Jansen, ASP 10 Philip H Lorentzen, ASP 10 Mads Sørli, J 11 Eirik R. Nilsen, ASP 11 Martine Moe, J 12 Sander Eriksen, ASP Jonas Eriksen, ASP m stevner Når jeg skriver dette er det ennå mye igjen av 15m sesongen, men Østre ungdommene har allerede deltatt på mange stevner. Det er moro når vi klarer å få hele 13 ungdommer til å reise til Gjerdrum for å skyte eller når vi har 25 ungdommer påmeldt på Østrestevnet! Vi har hatt sett mye god konkurranseskyting. De mest erfarne ungdommene har kanskje ikke klatret så høyt på resultatlistene som vi kunne håpe på etter den flotte banesesongen, men Christian Ytterhaug Sæther og Guro Hollund har begge slått til med 2. plass fra hvert sitt stevne.

21 ØSTRE-POSTEN Det beste resultat så langt i sesongen er Christian sin 2. plass (sølv medalje) med 249 og ny pers i Råde. 11.okt 31.okt 09.nov 15.nov 16.nov Svinn- Fredrik- Nøtter- Deger- Navn Gjerdrum dal stad Råde Viken ll øy Sem nes Halden Hedrum Snitt Hans H. Torgersen ASP Guro Hollund R ,6 Christian Y. Sæther R Bjørn Tore Monsrud R ,8 Aslak Hollund ER ,3 Didrik Løveid ER ,8 Lars Røed Ramstad ER Audun H. Torgersen ER ,3 Magnus Bjerke ER ,1 Jan Ola Monsrud ER ,5 Sara Berntsen ER Thomas Jørgensen ER Jens-Kristian Larsen J Mads Sørli J Fredrick Bjerke J ,1 Martine Moe J Skytebursdag Oslo Østre rekrutterer nye skyttere på mange vis, det siste er at vi har arrangert en skytebursdag. En av de ferske aspirantene, Eirik Rønning Nilsen og pappaen Finn-Erik ville gjerne ha ei alternativ bursdagsfeiring og spurte om vi var interessert. Etter en liten klareringsrunde fant vi ut at vi ville prøve. Dette gir litt penger i kassa og kan være god rekruttering. Ungdommene Lars, Sara, Aslak, Didrik, Fredrick, Audun og Guro stilte som instruktører sammen med Oddbjørn Nyhagen Vi startet med gjennomgang av sikkerhet, sikting og avtrekk. Oddbjørn imponerte enda en gang med si evne til å fange interessen til ungdommene og å forklare enkelt og tydelig. Etter instruksjonene var det skyting med individuell instruksjon og en liten konkurranse. Bursdagen vart avslutta med pizza og brus i klubblokala.

22 22 ØSTRE-POSTEN 4-08 Samlinger Knesamling Ungdomsavdelingen har arrangert to lørdagssamlinger i høst (Den siste er ikke gjennomført i skrivende stund). Lørdag 25. oktober var det samling med fokus på kneskyting. Alle de kommende juniorene (Aslak Hollund, Audun H. Torgersen, Didrik Løveid, Lars Røed Ramstad og Sara) var på plass i tillegg til Guro Hollund og juniorene Martine Moe og Fredrick Bjercke. Eirik Ahdell stilte som instruktør mens jeg og Manne (far til Fredrick og Magnus) ordna med lunsj. Aspirantsamling Lørdag 22. november skal vi ha en samling til der fokus er på de nye skytterne og de som har lite stevneerfaring. Eirik Ahdell stiller som instruktør igjen. Trenings- og feltsamling i januar Som vanlig blir det overnattingssamling i januar. Tradisjonen tilsier fredag, lørdag første helg i januar og feltstemne i Trøgstad på søndagen. Men sidan den helga er i juleferien så satser vi på andre helg i januar, fredag 9. til lørdag 10. Dersom det er interesse for det, reiser vi til Kongsberg, Flesberg og Rollag&Veggli på 15m stevner søndag den 11.

23 ØSTRE-POSTEN Viken II 15m uoffisielt mesterskap, Oslo Østre Av Tor Martin Saur Oslo Østre hadde tatt på seg å arrangere historiens første Viken II på 15M, foreløpig med uoffisielt status. 324 deltakere fant veien til Årvoll, herav 52 fra eget lag. Vi leverte nok en gang et solid arrangement, kjøkkenet må fremheves med sitt alltid gode utvalg og blidspendte personell bak disken. Eneste minuset var at vi ikke fikk ut resultatene på nett live men kun en gang pr døgn, dette som følge av en lite samarbeidsvillig ekstern server. Ekstra godt var det at vi gjennomførte med stil etter at vi mottok, etter hva vi mener, uberettiget kritikk fra søndre deler av Viken II kretsen før stevnet. Resultatmessig sto Eivind Rørhuus-Øie for den beste prestasjonen ved å bli nummer 3 i mesterskapet for klasse 3-5 etter å ha skutt 246 poeng. Vi ser ellers at hele 9 skyttere fra Oslo Østre skjøt 240 eller bedre. Arne Grøtting nummer 2 i klasse V55 med 247. Oddbjørn Nyhagen tok andreplassen i V73. I lagskytingene dominerte vi fullstendig seniorklassen ved å bekle pallen med lag Oslo Østre, altså trippelseier! Samlagsskyting for klasse 3-5 ble vunnet av Oslo, med Christine Lind og Lars Bugge på laget. I veteranklassen ble det også Oslo-seier, Oddbjørn Nyhagen, Øyvind Mørk og Arne Grøtting fra Østre med på laget. I rekrutteringsklassen ble det tredjeplass, med på laget fra Oslo Østre var Aslak Hollund, Fredrick Bjerke og Jens-Kristian Larsen. Resultater Mesterskap kl Eivind Rørhuus-Øie 246 bronse 4 Stian Eliassen Kurt Eirik Bekkevold Christine Landrø Lind Roger Storløkken Lars Bugge Øivind Enggrav Tore Johansen Vidar Hofseth 240 Kl. 5 3 Eivind Rørhuus-Øie Stian Eliassen Kurt Eirik Bekkevold Christine Landrø Lind Lars Bugge Øivind Enggrav Tore Johansen Tone Halvorsen Gard Ove Sørvik Eirik Ahdell Tor Martin Saur 235 Kl. 4 3 Roger Storløkken 242 Eivind Rørhuus-Øie nr 3 i kl 5 6 Vidar Hofseth Eirik Kristiansen Thomas Alterhaug Ole Asbjørn Møller Heidi-I. O.Grimstad Sverre Brovoll Øyvind Jakobsen Arild Båheim Arne Ånneland 225

24 24 ØSTRE-POSTEN 3-08 Kl. 3 6 Vegard Ånneland Kjetil Jansen Ola Fosshaug Anne-Lise H. Holstad Tiril Båheim Lasse Simensen 215 Kl. 2 3 Anne Grimstad Morten Musiol 218 Kl Håvard Larsen Bjørnar Y. Sæther Tone Y. Sæther 226 V55 2 Arne Grøtting 247 sølv 4 Øivind Mørk Nils Hovde Arne Nygård 229 ASP 33 Martine Moe 218 R 4 Christian Y. Sæther Guro Hollund Bjørn Tore Monsrud Lars Røed Ramstad Jan Ola Monsrud Thomas H Sara Berntsen 230 J 15 Fredrick Bjerke Jens-Kristian Larsen Mads Sørli 243 V73 2 Oddbjørn Nyhagen 243 sølv Oddbjørn Nyhagen nr 2 i V73 Bjørn Tore Monsrud deltok på sitt første Viken II ER 16 Didrik Løveid Audun H. Torgersen Aslak Hollund Magnus Bjerke 243 Lagskyting kl Oslo Østre Eivind Rørhuus-Øie 246, Stian Eliassen 244 og Christine Landrø Lind Oslo Østre Kurt Eirik Bekkevold 244, Lars Bugge 241 og Tone Halvorsen Oslo Østre Øivind Enggrav 240, Gard Ove Sørvik 238 og Sverre Brovoll 233 Lagskyting veteran 1 Oslo Østre 736 Arne Grøtting 247, Øivind Mørk 246 og Oddbjørn Nyhagen 243

25 ØSTRE-POSTEN Lagskyting R/ER/J 6 Oslo Østre Christian Y. Sæther (R) 246, Guro Hollund (R) 245 og Fredrick Bjerke (J) Oslo Østre Didrik Løveid (ER) 248, Magnus Bjerke (ER) 243 og Mads Sørli (J) Oslo Østre Aslak Hollund (ER) 243, Lars Ramstad (ER) 240 og Jens-Kristian Larsen (J) Oslo Østre Samlagskyting veteran 1 Oslo av 4 fra Oslo Østre Oddbjørn Nyhagen (V73) 243, Øivind Mørk (V55) 246 og Arne Grøtting (V55) 247 Samlagskyting R/ER/J 3 Oslo av 4 fra Oslo Østre Aslak Hollund (ER) 243, Fredrick Bjerke (J) 244 og Jens-Kristian Larsen (J) Oslo av 4 fra Oslo Østre Audun Holm Torgersen (ER) 244, Lars Ramstad (ER) 240 og Mads Sørli Audun Holm Torgersen (ER) 244, Jan Ola Monsrud (ER) 234 og Martine Moe (J) 218 Samlagskyting kl Oslo av 4 fra Oslo Østre Christine Landrø Lind 242 og Lars Bugge 241 Morten Musiol sørger for påmeldingen Uoffisielt Viken II mesterskap 15 m - opprinnelse Oslo Østre fikk en del beskyldninger rettet mot seg i forbindelse med arrangementet av det uoffisielle Viken II mesterskapet. Det gikk på at Oslo Østre tok seg til rette og arrangerte et slikt stevne på eget initiativ og dermed ødela for andre stevner den helga. Beskyldningene kom fra lag i Østfold og i form av innlegg i Skyttertidende. Dette er langt fra sannheten, for stevnet ble vedtatt arrangert på årsmøtet til Viken II kretsen etter forslag fra Akershus skyttersamlag. Vi stilte oss til rådighet som arrangør og fikk stevnet fordi vi har god banekapasitet. Etter hvert ble det tydelig at det ikke er full enighet i Viken II kretsen rundt dette stevnet, men det er en sak kretsen må rydde opp i. Det er heldigvis blitt klargjort at Oslo Østre ikke hadde noe med vedtaket å gjøre.

26 26 ØSTRE-POSTEN 4-08 ERTERFESTEN 2008 Av Eirik Ahdell 18.oktober ble den tradisjonsrike Erterfesten arrangert i Østres lokaler. Styreleder Eirik Ahdell ønsket velkommen før han ga ordet til kveldens toastmaster som også i år var Håvard Larsen. Han ledet de drøye 60 deltakerne trygt gjennom både mat og dans. Selv om noen av gjengangerne på Erterfesten glimtet med sitt fravær i år, var det ekstra hyggelig at mange unge og også nye Østrefjes hadde tatt turen. Det er kjekt å se at unge og gamle kan kose seg og ha det hyggelig i lag. Under premieutdelingen for de interne skytingene var det mange som fikk æren av å komme frem å motta sine premier. Flest premier ble det på Sverre Brovold som kunne innhente 6 titler i felt og bane. Men rekken med vinnere ble lengre og lengre, og det er alltid stor stas å få komme frem å motta heder og ære på Erterfesten. Årets Erterkonge ble Kurt Eirik Bekkevold, som benyttet sin tale til å rose det gode skyttermiljøet og samholdet som er i Østre. Hyggelige ord å høre for alle som har Østre i sitt hjerte. Hyggelig var det også at Tore Johansen fikk hederstegnet for lang og tro innsats for Oslo Østre skytterlag. Han har sittet i styret i 6 år, gjort en kjempejobb med Østreposten, og stilt opp for alle og enhver når det har trengtes. Etter nydelig mat og mye godt å drikke, ble lokalet gjort klart til dans. Mange fikk svingt seg, og det ble etter hvert sent for både den ene og den andre. Enkelte valgte også å fortsette festen etter at lysene på Østre var slukket. Som så ofte når man koser seg med noe godt i koppen, ble nok søndagen en ekstra tung dag, men det var ingen tvil om at også årets Erterfest var en meget vellykket begivenhet. Årets Erterkonge, Kurt Eirik Bekkevold, hadde mye varmt å si om Østrefolket.

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Nr 4 Desember 2010 64. årgang

Nr 4 Desember 2010 64. årgang Nr 4 Desember 2010 64. årgang Øivind Mørk utnevnt til æresmedlem Mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Nr 4 Desember 2012 66. årgang

Nr 4 Desember 2012 66. årgang Nr 4 Desember 2012 66. årgang Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen (trykking) Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo Hjemmeside: http://www.dfs.no/oslo-ostre

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Nr 1 Mars 2015 69. årgang

Nr 1 Mars 2015 69. årgang Nr 1 Mars 2015 69. årgang Marianne Berger ble samlagsmester på 15m Fem samlagstitler til på 15m Fem medaljer/stjerner i Viken II felt Suveren seier i lagskyting grovfelt Åtte medaljer i samlagsstevnet

Detaljer

Nr. 2 Juni 2014 68. årgang

Nr. 2 Juni 2014 68. årgang Nr. 2 Juni 2014 68. årgang Meget gode Viken II resultater Kurt Eirik Bekkevold vant et Norgecupstevne Medaljeras i SM Stang- og felthurtigskyting 43 påmeldte til Landsskytterstevnet i Sandnes Redaktør:

Detaljer

Rifleposten. Ungdomssamling på Årvoll. Du finner oss også på www.skarpskytten.no

Rifleposten. Ungdomssamling på Årvoll. Du finner oss også på www.skarpskytten.no Rifleposten Nr. 1-2010 årgang 14 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Ungdomssamling på Årvoll. Du finner oss også på www.skarpskytten.no 1 DIREKSJONEN 2010 Terje Hansen Leder Dønskitoppen 10 L.

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET ÅRSMELDING 2009 3 Sesong nr. 148 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Stange og Romedal skytterlag

Stange og Romedal skytterlag Stange og Romedal skytterlag Årsberetning 2011 Styresammensetning Leder Nestleder Kasserer Leder ungdom Sekretær Lars Standerholen Fride Berg Standerholen Rune Tangen Torill Engevoll Bjørn Oustad Arbeidsfordeling

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten. Rifleposten Nr. 1-2012 årgang 16 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.no

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge.

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. SKYTTERPOSTEN Nr. 1. 2010 38. årgang Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. Vår profil! Jan Erik Nordvik fikk tilbake gløden for skyting, nå som sønnen Sindre ville bli med på

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer