Nr 4 Desember årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4 Desember 2008 62. årgang"

Transkript

1 Nr 4 Desember årgang

2 Så er det jul igjen Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen Eirik Ahdell, Tore Johansen, Tor Martin Saur, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo Hjemmeside: E-post Adresse: Hovedlagets styre: Styreleder: Eirik Ahdell, tlf Nestleder: Jan Håkon Jørgensen Tlf Kasserer: Lars Bugge Sekretær: Sverre Brovoll Styremedlem: Marit Jorsett Styremedlem: Knut Utne Hollund Styremedlem: Kurt Eirik Bekkevold 1. varamann: Arild Båheim 2. varamann: Vidar Hofseth 3. varamann: Tone Ytterhaug Sæther Skilagets styre: Styreleder: Kurt Eirik Bekkevold Utvalgsmedlem: Eirik Kristiansen Utvalgsmedlem: Arne Hagen Miniatyrlagets styre: Styreleder: Runar Berget Nestleder / Sekretær: Ola Fosshaug Kasserer: Arne Engejordet Styremedlem: Christine Landrø Lind Styremedlem: Håvard Larsen Styremedlem: Tiril Båheim Styremedlem: Hanne Skarpodde Dameklubbens styre: Styreleder: Marit Jorsett, Tlf Kasserer: Sigrid Talleraas Styremedlem: Ingrid Bølset Johannessen Ungdomsutvalg: Leder: Knut Utne Hollund Jaktutvalg: Leder: Kjell Karlsen, Tlf Forsiden: Reven, som har tatt bolig bak 100 meter`n, på juleferd jorda rundt. Foto: Morten Alexander Jorsett Tiden mellom nyttår og jul er unnagjort i en fei. Og vips så er nok en vellykket Erterfest historie. Denne festen, som har røtter helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, foregikk også i år på tradisjonelt vis. Håvard Larsen var toastmaster, i år som i fjor. Maten var meget vellykket, og både kokk og servitører fortjener en stor takk. Ordenskollegiet, denne gang ved Øivind Mørk, delte ut Hederstegn til Tore Johansen. Og at dette må ha vært en populær beslutning viste både applausen og ikke minst alle de positive kommentarer i etterkant. I dagens avis har Tore gjort en oppsummering over året 2008, og ut fra den listen er det enkelt å trekke slutningen om at Oslo Østre Skytterlag er et meget aktivt lag. Ikke bare sportslig, men også administrativt sett. På eiendomssiden er det også nok å henge fingrene i for Arne Ånneland og undertegnede, og det ser ikke ut til at det vil bli noe mindre i året som kommer. Imidlertid er det tatt en beslutning om å bruke 2009 til et ryddeår, det vil med andre ord si at vi ikke skal starte noen nye byggeprosjekter før vi har kommet à jour med den listen vi allerede har påbegynt. Noe arbeid gjenstår i forbindelse med oppussingen av lokalene våre, blant annet kjøkkenet og gangen, samt at alle bilder skal opp på veggen igjen. Årets generalforsamling ga noen endringer i styresammensetningen, og jeg vil benytte anledningen til på vegne av alle våre medlemmer å rette en stor takk til de tre som forlater styret, Håvard Larsen, Stein Heggen og Tore Johansen. I og med at både Eirik Ahdell og Tor Martin Saur (Sportslig Satsning) har påtatt seg store og krevende oppgaver har de begge valgt å trekke seg fra Østre Post redaksjonen, men begge har stilt seg positive til å komme med bidrag etter behov. En takk til begge for godt samarbeid så langt. Tore forlater styret, men fortsetter sitt arbeid i Østre Posten. Og med Sverre Brovoll som ny i redaksjonen kan vi berolige våre lesere med at Østre Posten vil bestå også i årene som kommer.

3 ØSTRE-POSTEN JUBILANTER: 20 år 19. januar Mads E. Fikkan 25 år 13. mars Gard Ove Sørvik 30 år 28. desember Eirik Ahdell Kilde for denne spalten er medlemslisten. Medaljeplasseringer og LS Årets LS ga 6 medaljeplasseringer på banen i kl. 3-5, det er mange. Etter en sjekk mot arkivet for å finne tilsvarende, så passeres storhetstiden på 60-tallet og vi ender faktisk på Da ble det også 6 medaljeplasseringer med bestemann på 8. plass. Lagsrekord og gjeldende Norgesrekord er 9. Den ble satt på hjemmebane i Ellers var perioden svarteste natta, med ingen medaljer/stjerner, ga til sammen 8 medaljer/stjerner. For grovfelten ble det 3 medaljer/stjerner i år. Da må vi tilbake til 1968, hvor det ble fire medaljer. For øvrig en meget stor prestasjon for systemet med stjerner ble ikke innført før i I årene tok vi 1 medalje/stjerne hvert år med unntak av det labre 2004 LS`et. Da hadde vi ikke engang noen i finalen. Hederstegn til Tore Johansen Under årets Erterfest ble Tore tildelt lagets Hederstegn og etter applausen å dømme var dette en meget populær utnevnelse. Tore har 11 års medlemskap i Østre, og de årene har han brukt godt. Det er først og fremst for sitt arbeid som sekretær (fra ) og som Østre Postens skribent i samme tidsrom, at Tore blir hedret, men vi selvfølgelig ikke glemme at han også er en meget habil skytter. Tore Johansen mellom to av ordenskollegiet medlemmer, Øivind Mørk og Bjørn Granberg

4 4 ØSTRE-POSTEN 4-08 Generalforsamling for Oslo Østre skytterlag, Hovedlaget og Skilaget, Lagets 121. ordinære generalforsamling ble avholdt i skytterlagets klubblokaler. Styreleder Eirik Ahdell åpnet generalforsamlingen med å hilse 22 medlemmer velkommen. Bekjentgjøring og innkalling til generalforsamling var gjort i henhold til lagets lover og møtet ble satt kl. 19:10. Det var ingen kommentarer til dagsorden og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Arne Grøtting og Tone Halvorsen ble valgt til å undertegne protokollen. Dagsorden var som følger: 1. Årsberetning, hoved- og skilaget 2. Regnskap 2008, hoved- og skilaget 3. Budsjett 2009, hoved- og skilaget 4. Medlemskontingent 5. Valg, hoved- og skilaget 6. Innkomne forslag 1. Årsberetningen Sekretær Tore Johansen leste hoved- og/skilagets årsberetning. Årsberetningene ble godkjent etter retting av noen feil. 2/3 Regnskap og budsjett Kasserer Lars Bugge presenterte regnskapet for 2008 og budsjettet for Skilagets regnskap og budsjett ligger innbakt i hovedlagets regnskap og budsjett. For hver enkelt post ble både regnskap og budsjett gjennomgått, dermed ble pkt. 2 og 3 slått sammen. På vegne av revisorene, leste Lars Bugge opp revisorberetningen, som konkluderte med at regnskapet anbefales godkjent. Regnskap 2008 ble deretter godkjent av generalforsamlingen. Budsjettet for 2009 ble videre godkjent av generalforsamlingen. 4 Medlemskontingent Det var ingen forslag til endringer og gjeldende satser blir stående. 4. Valg På vegne av valgkomiteen presenterte Kurt Eirik Bekkevold valgkomiteens innstilling og han ledet også valget. Valget ble foretatt etter valgkomiteens innstilling. Etter henvisning til at det er vanskelig å finne valgte instruktører foreslo valgkomiteen å utvide ungdomsutvalget med to personer, generalforsamlingen ga sin tilslutning til dette. Styret og utvalg fikk følgende sammensetning, der hvor annet ikke er spesifisert er funksjonstiden 1 år: Styreleder: Eirik Ahdell Gjenvalg Nestleder: Jan Håkon Jørgensen Ikke på valg Kasserer: Lars Bugge Gjenvalg Sekretær: Sverre Brovoll Ny, valgt for to år

5 ØSTRE-POSTEN Styremedlem: Marit Jorsett Ikke på valg Leder ungdomsutvalg: Knut Utne Hollund Ny Leder skilaget: Kurt Eirik Bekkevold Ny 1. vararepresentant Arild Båheim Gjenvalg 2. vararepresentant Vidar Hofseth Gjenvalg 3. vararepresentant Tone Ytterhaug Sæther Gjenvalg Medlemmer ungdomsutvalg: Bjørnar Sæther Gjenvalg Jon Holm Ny Tom Monsrud Ny Fredrick Bjercke Ny Utvalgsmedlemmer skilaget: Arne Hagen Gjenvalg Eirik Kristiansen Ny Leder Jegergruppe: Kjell Karlsen Gjenvalg Revisorer: Stian Eliassen Gjenvalg Nils Hovde Gjenvalg Vararepresentant: Morten Landrø Gjenvalg Redaksjonskomité: Marit Jorsett Gjenvalg Tore Johansen Gjenvalg Sverre Brovoll Ny Valgkomité: Øivind Enggrav Ny Tone Halvorsen Gjenvalg Tore Johansen Ny Ordenskollegium: Finn Amundsen Ikke på valg, æresmedlem Kjell Haukedalen Ikke på valg, æresmedlem Per Jorsett Ikke på valg, æresmedlem Magne Landrø Ikke på valg, æresmedlem Jan Håkon Jørgensen Ikke på valg, æresmedlem Bjørn Granberg Gjenvalg Øivind Mørk Gjenvalg Ombudsmenn: Utnevnes av styret 5. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag. Avslutningsvis takket styreleder oppmøtet og møtet ble hevet kl Tore Johansen Arne Grøtting Tone Halvorsen Referent

6 6 ØSTRE-POSTEN 4-08 Informasjon fra styret Av Tore Johansen Som vanlig har generalforsamlingen vært en av høstens store begivenheter for styret. I år møtte kun 22 medlemmer og dette er vel omtrent det eneste området hvor vi registrerer nedgang i oppslutningen. Nå var det ingen spesielle saker som skulle tas opp, men styret hadde likevel satt pris på om flere hadde tatt turen. I år ble det en litt mer massiv utskifting i styret enn ved de senere år. Stein Heggen, skilagsleder, Håvard Larsen, ungdomsleder og Tore Johansen, sekretær, takket alle for seg. Stein var først styreleder i , siden styremedlem og det siste året ledet han også skilaget, Håvard kom inn i styret som ungdomsleder fra 2005 og Tore har vært sekretær siden 2003 (valgene var egentlig i november året før). Laget har vokst mye over flere år, både i aktivitet og anleggsmessig. Mye tok ekstra fart i perioden Stein var styreleder. Stein gjorde en meget solid og stor jobb med å få organisert alt dette og bygge opp rutiner, dokumentasjon m.m. Innendørshallen ble f. eks bygget i perioden, mange tunge eiendomssaker ble også avsluttet. Som styremedlem har han videreført verdifull kunnskap og erfaring. Håvard har vært en meget dyktig og ivrig ungdomsleder. Ungdomsgruppen har hatt høyt aktivitetsnivå de siste årene, resultatene og utviklingen har fulgt etter. Han har også tatt på seg oppgaver utover ungdomsavdelingen, med å være leder av mange stevner og ikke minst en meget dyktig organisator av innlosjering under landsskytterstevnene. I tillegg har han bygget opp et konsept for kjøring av samlinger med skyting for bedrifter eller andre grupper. Siden undertegnede er avgående sekretær, så er det litt vanskelig å beskrive innsatsen. Undertegnede er i hvert fall glad for og takker så mye for hederstegnet som ble tildelt under årets Erterfest. Det tyder på at lagets har satt pris på utførelsen av oppgavene. Alle fortjener en stor takk for innsatsen i styret. Så får vi håpe at de fortsatt vil bidra ved anledning, Tore fortsetter riktignok i Østre Posten og går inn i valgkomiteen. Kanskje litt mange år med styreerfaring som gikk ut samtidig, men det er sunt med utskiftninger og det er fortsatt personer i styret som kan representere kontinuiteten. Jan Håkon Jørgensen har sittet som nestleder fra 2002 og fortsetter i styret. Marit Jorsett fortsetter også i styret etter å ha vært styreleder i og siden styremedlem. Veldig gledelig er det at Eirik Ahdell, styreleder og Lars Bugge, kasserer fortsetter. Begge kom inn som nye i fjor og har helt klart kommet godt inn i oppgavene og gjør en utmerket innsats. For å finne nye styremedlemmer kan det se ut som om valgkomiteen har benyttet seg av ti-på-topp - listene fra landsskytterstevnet. Ny sekretær er nemlig Sverre Brovoll og ny skilagsleder er Kurt Eirik Bekkevold. Sverre Brovoll har vært i laget i et drøyt år nå, mens Kurt Eirik er velkjent etter flere år som medlem. Knut Hollund tar over som leder av ungdomsutvalget og han er den ivrige far til ungdommene Guro og Aslak. Alle tre ønskes velkommen inn i styret. Når det gjelder ungsdomsavdelingen så har vi en utfordring i å skaffe faste instruktører. Oddbjørn Nyhagen og Anders Skafløtten har gjort en kjempejobb over flere år, men ønsker å ikke ha denne faste forpliktelsen lenger, selv om de vil hjelpe til ved anledning. Det har ikke lyktes å få tak i andre som vil stille opp på fast basis. Selv om mange av foreldre er ivrige, har de i sum for lite skyteerfaring til å håndtere dette på egenhånd. Dette er noe ungdomsutvalget og styret bør følge opp, blant annet med å få med deltagere på instruktørkurset som samlaget arrangerer i høst. Ellers var det gledelig mye gjenvalg, det er viktig for kontinuiteten. Denne tiden er tiden for en oppsummering av året og vi klipper inn oppsummeringen fra årets årsberetning.

7 ØSTRE-POSTEN De ikke-sportslige sakene tar fortsatt stor plass, det er dessverre fortsatt en del uløste og til dels konfliktfylte saker, spesielt i forhold til borettslagene i Årvollskogen. Imidlertid er det viktig å fremheve at det ikke bare er negativitet rundt eiendomssakene. Flere av sakene har potensiale til å gi laget gode inntekter. Eiendomsutvalget har håndtert disse sakene meget godt og gjør et svært viktig arbeid for laget. På den sportslige siden så har trenden med økt aktivitet de senere år fortsatt inn i inneværende år. Det er ikke bare aktiviteten som har økt og resultatene har vist samme trend. Når vi summerer opp alt som er oppnådd så har det rett og slett vært et fantastisk år. Topplasseringer og medaljer har kommet på løpende bånd fra 15m sesongen startet, gjennom feltsesongen og til siste helg i banesesongen. Vi har hatt skyttere med i alt av store finaler. Antall medaljer fra samlagsstevnene, Viken II og landsskytterstevnet er imponerende høyt. Ikke minst er det mange forskjellige skyttere som markerer seg. I sum er det lenge siden vi har hatt en slik god sesong, for eksempel må vi helt tilbake til 1955 for å finne like mange medaljer/stjerner på banen i LS. Det er ikke bare toppen som er blitt bedre, det er også økende aktivitet i lavere klasser. Vi har fått flere voksne nybegynnere de siste årene, de er stadig ivrig og får følge av flere. Gledelig er det at mange av dem som rykket opp fra junior har vært aktive. Det er helt klart positivt at miljøet består av forskjellige aldersklasser og ambisjonsnivåer. Ungdomsavdelingen ble en del redusert med at mange rykket opp til senior eller til en annen ungdomsklasse. De har i løpet av året utviklet seg godt og oppnådd mange gode plasseringer. Hvis vi tillater oss å se litt fremover, så er det unektelig mye positivt. Vi kan regne med at eiendomssakene fortsatt krever stor oppmerksomhet. Selv om sakene til tider skaper mye støy og er arbeidskrevende, så er det først og fremst et tegn på at vi er i en privilegert situasjon med det baneanlegget og eiendommen vi har. Ungdomsavdelingen ser ut til å beholde de fleste skytterne, målt mot iveren i høst ser det ut som om flere nye kommer til. Aktiviteten i ungdomsklassene går gjerne i bølger og nå går vi kanskje mot en aldri så liten ny bølgetopp. Seniorene og veteranene har mye å leve opp til hvis dette års resultater skal overgås. Selv om vi ikke kan regne med det, så ser det lyst ut også her. For veteranenes del er det fortsatt en del år før de kan regne med rekruttering fra lagets rekker, men vi får tro at de fleste henger godt med også neste år. På seniorsiden er det mye som tyder på at satsingen i hvert fall blir på samme nivå som i år, noen vil trene mer, mens andre roer ned. En sportslig satsing gruppe med nær 30 skyttere er etablert. Nye skyttere kommer også til. Skyttere som flytter til et Oslo lag kommer nå nesten utelukkende til oss. Oslo Østre har mer eller mindre alltid vært et lag med mange utenbygds fra, nå er vi godt inne i en høykonjunktur slik sett. Det skal vi være glade for, de gir et meget positivt bidrag til laget. Både når vi ser på resultatene og hvem som har verv, så skal vi ikke langt tilbake i tid før mange var ukjente for laget. Alt i alt kan vi være veldig godt fornøyd med året som har gått. Styret vil rette en stor takk til alle utvalg og medlemmer for innsatsen og samarbeidet.

8 8 ØSTRE-POSTEN 4-08 De nye styremedlemmene f.v Knut Utne Hollund, ungdomsleder, Kurt Eirik Bekkevold, skilagsleder og Sverre Brovoll, sekretær. Historiske damer Oslo Østre har ikke flust med kvinner på medaljelistene fra Viken II og LS. Først i 2006 begynte det å skje noe. Tone Halvorsen tok Østres første prinsessemedalje i Viken II bane med sin 3. plass, så ble Christine Landrø Lind Østres første kvinne med banemedalje i LS. Året etter ble Tone første kvinne med medalje i Viken II bane. I år ble Tone Østres første Viken II prinsesse, med Christine på bronseplass. Christine ble også Østres første vinner av beste skytter under 20 år. Total dominans i samlagsstevnene Dominansen i samlagsstevnene har vært stor, det er ikke mange medaljene som har sluppet unna Østre. Dette er en prestasjon i seg selv. Nå er Oslo skyttersamlag litt merkelig, med 2 store lag, et middels og noen små. Men vi har Nordstrand og selv om de har problemer med bane og slik sett kanskje er blitt redusert, er de fortsatt gode. Senest i en artikkel i Skyttertidende nr. 1 i år, ble de karakterisert som Norges største og beste lag

9 ØSTRE-POSTEN ÅRSKAVALKADE Skytteråret har vært full av begivenheter, små og store. Vi kjører en oppsummering som en årskavalkade. Vi tar generalforsamlingen som utgangspunkt og starter med november November På generalforsamlingen blir Eirik Ahdell valgt som styreleder - Østres yngste gjennom tidene. Lars Bugge setter ny rekord med å bli kasserer omtrent før han melder seg inn. Styret får fullmakt til å inngå kontrakt med Trygge barnehager om salg av tomt, noe som senere ble gjort. Innendørssesongen er i gang og Østre skyttere markerer seg fra starten. Blant annet sikrer juniorene Lene Grimstad, Tiril Båheim. Vegard Ånneland og Lasse Simensen seg medaljer like før de går over til seniorklassene. Desember Stor stevnehelg i Oslo. I Norges største innendørsstevnet, Oslo Open kommer Stian Eliassen til finalen og blir nr. 4 i kl. 3-5, Tiril Båheim tar sølv i J og sammen med Robin Berget og Jens-Kristian Larsen vinner hun R/J-lagskytingen. Vårt eget stevne samme helg samler 393 deltagere. I samlagsmesterskapet 15m på hjemmebane rydder vi omtrent hele premiebordet. Alle klassene blir vunnet med unntak av kl. 3-5, hvor det blir 3. plass og V73, hvor ingen deltar. Øivind Mørk står for stevnets prestasjon med å vinne V55 med resultatet 250. Januar Feltsesongen starter som vanlig i Trøgstad første helga. I lagskytingen på grovfelten blir det dobbeltseier. Det starter en utrolig serie med lagskytingsseire, til sammen 8 av 11 blir vunnet, inkludert SM og Viken II, det blir også en dobbeltseier til. Hvordan det gikk i de 3 siste? - to andre plasser og en uplassert. Februar Markering av 125-års jubileum med nattstevne og utgivelse av 125-års beretning og Hvem er Hvem i Oslo Østre Skytterlag. Et forrykende snøvær til tross, oppmøtet blir meget godt, Per Olsen holder hele kvelden innkjøringen som Oslos best farbare vei. Jan Håkon Jørgensen blir utnevnt til æresmedlem, første utnevnelse på 25 år. Marit Jorsett får Hederstegnet. Mars I et utrolig samlagsmesterskap i felt tas de 8 første plassene i kl. 3-5, ellers blir det seier i V55, ER, V65, V73, kl. 4 og kl. 3, begge lagskytingene vinnes også (kl. 3-5 og R/J). Mer suksess i Viken II felt. Øivind Mørk vinner V55, Eirik Ahdell og Sverre Brovoll tar medalje i kl. 3-5, Aslak Hollund (ER) og Arne Engejordet tar medalje på finfelten, lagseier på grovfelten, nr. 2 i lagskytingen på finfelten, Eirik Kristiansen vinner felthurtigskytingen og 6 av våre er med på Oslos 10-mannslag som vinner samlagsskytingen. Lars Bugge, Stian Eliassen og Ole-Asbjørn Møller er med på Oslos vinnerlag i Østlandsmesterskapet i felt. Oslos første seier på 18 år. Øivind Mørk vant samlagsstevnet i V55 med 250. Eirik Kristiansen, vinner av felthurtigskytingen i Viken II

10 10 ØSTRE-POSTEN 4-08 Innendørssesongen avsluttes, Arne Grøtting blir mest vinnende med sine 9 seire i V55, samlagsmesterskapet og klubbmesterskap glipper imidlertid til Øivind Mørk. Et solid bidrag til lagets 50 innendørsmedaljer, som fordeles på 20 skyttere. Akershusserien, en miks mellom 15m NSF og DFS skyting, avsluttes med finaler i 4 divisjoner. Vi har med lag i alle finalene, i finalene fra div.1 til div 4 blir våre lag henholdsvis nr. 2, 1, 4 og 1. April Feltsesongen avsluttes med finale i HV-cupen, Lars Bugge blir nr. 3 i kl.3-5 og tar sin fjerde grovfeltmedalje, sammen med Aslak Hollund (ER) tar han flest feltmedaljer. Medaljene føyer seg inn blant årets til sammen 31 feltmedaljer, som fordeles på hele 20 skyttere. Arne Grøtting tar sin første baneseier i V55, ved sesongslutt er antallet 27, inkludert landsskytterstevnet. Klubblokalene pusses opp etter 10 år i drift, nye gardiner kjøpes inn og vindfang bygges om. Mai De første rundene i Østlandscupen skytes og for første gang har vi med 3 lag. Også for første gang arrangeres det samlagsmesterskap i Stang- og felthurtigskyting. Som 15m og felt blir også dette SM suksessrik. Sverre Brovoll vinner Stangskytingen med treff, Kurt Eirik kommer på 3. plass. I felthurtigskytingen avgjør Kurt Eirik Bekkevold finalen mot Eirik Ahdell, etter en fantastisk siste duell med 6,13 sek mot 6,21. Tore Johansen tar bronsemedaljen. Etter 1. runde i Norges cupen er Eivind Rørhuus-Øie på 17. plass, ytterligere 7 skyttere tar poeng. Dameklubben drar på sin årlige Hovedstadstur, denne gang til Wien. Juni Viken II bane blir meget suksessrikt med 17 finalister og 12 medaljeplasser. Tone Halvorsen blir Østres første Viken II prinsesse. Christine Landrø Lind blir også historisk som Østres første under 20 år -vinner, i tillegg tar hun bronsemedalje i prinsessekampen. Kjetil Jansen vant Nationen landsskytings hjemmebaneskyting i kl. 3 Christine Landrø Lind ble Østre første vinner av premien for beste skytter under 20 under årets Viken II bane.

11 ØSTRE-POSTEN Kongelaget består av 11 skyttere, hvorav 5 er våre. Eivind Rørhuus-Øie kommer på pallen som nr. 3, rett foran Tone. Stian Eliassen blir nr. 7. På plassen bak følger Tommy V. Storsveen og Vidar Hofseth. Lars Bugge avanserer til 11. plass fra et tidlig finalelag. Tommy og Vidar får medalje og det blir stjerne på resten. En på pallen i alle veteranklassene; Øivind Mørk nr. 2 i V55, Arne Engejordet nr. 3 i V65 og Oddbjørn Nyhagen nr. 2 i V73. Også ungdommene er på medaljelisten med Robin Bergets 4. plass i ER. Oslos veteranlag vinner og setter rekord i samlagsskytingen med 400p, med Øivind Mørk, Arne Engejordet og Arne Grøtting på laget. Nationens landsskyting gjenoppstår og mer heder og ære hentes. Lars Bugge kvalifiserer seg til landsfinalen. Kjetil Jansen vinner hjemmebaneskytingen for kl. 3. Østrestevnet arrangeres med 327 deltagere. Juli Mesterskapsfri måned og fellesferie, men det som engang var en rolig måned er langt fra det. 54 skyttere er i sving på 33 stevner, 329 program skytes. Vegard Ånneland vinner sesongens premie med å bli trukket ut blant sammenlagvinnerne i et trippelstevne i Nord-Østerdal, premien er en fellingsrett på en reinskalv. Senere tar Vegard jegerprøven og henter premien hjem ut på høsten. August Vi opplever et minneverdig landsskytterstevne. 62 skyttere med eller uten følge og med varierende ambisjoner tar turen til Førde. Rekken med meget gode prestasjoner blir lang. Sverre Brovoll skyter på Kongelaget og blir nr. 8. Ellers i kl. 3-5 tar Eivind Rørhuus-Øie, Tommy V. Storsveen, Jan Håkon Jørgensen og Lars Bugge stjerne, mens Stian Eliassen får medalje. Arne Grøtting forsvarerer fjorårsseieren i V55. På 100m får Arne Engejordet medalje i V65. I felten kommer Kurt Eirik Bekkevold blant de 10 beste i alle tre øvelsene; Stang-, felthurtigskyting og grovfelt. Ellers på grovfelten tar Roy Yttri og Stian Eliassen medalje. Veteranlaget fra Viken II tar bronse i samlagsskytingen. I alt 22 skyttere kvalifiserer seg for finale, 108 begre eller minnemedaljer tas mot 76 året før. Stian Eliassen tok medalje på i bane og grovfelt under årets landsskytterstevne. SM bane føyer seg pent inn i rekken av suksessrike SM. Seier i alle mesterskapsklassene unntatt V73, i tillegg blir det klassemedalje i kl. 4 og fire ungdomsmedaljer i R/ER/J. Lars Bugge tar en 13. plass i landsfinalen til Nationens landsskyting. Siste Norges Cup runde går i Nord-Norge. En relativt fyldig tropp tar med seg nok poeng til å sette ny lagsrekord både i sum poeng og antall skyttere med poeng. I alt 6 får med seg sammenlagtbeger, som gis til de 75 beste. Ytterligere fire tar poeng. Eivind Rørhuus-Øie blir best sammenlagt med 30. plass. Kurt Eirik Bekkevold tar 3, plass i stevnet i Valnesfjord, hvor Morten Musiol vinner kl. 2 med ny pers.

12 12 ØSTRE-POSTEN 4-08 September Eivind Rørhuus-Øie skjøt tidenes beste Østre resultat med 349 i semifinalen i Østlandscupen. Rekruttene Guro Hollund og Christian Ytterhaug Sæther avsluttet årets medaljefangst med hvis sin medalje fra ungdomsstevnen til Asker og Røyken. Førstelaget skyter seg til finale i Østlandscupen etter ny lagsrekord i semifinalen, hvor Eivind Rørhuus-Øie oppnår tidenes beste Østreresultat med 349. I finalen skyter laget seg til en 2. plass etter en tøff duell med vinner Jondalen. Det er beste plassering siden Seniorlaget er også i en cupfinale og ender på 4. plass. R/J-laget må gi seg i semifinalen etter mye god skyting i cupen, semifinalevinner Høland/Bjørkelangen vinner for øvrig finalen. De siste stevnehelgene går, for noen av seniorene er det en dramatisk kamp om å klare kl. 5 kravet. Noen går seirende ut, mens andre må tåle litt vennskapelig mobbing. Ungdommene avslutter sesongen bra. Didrik Løveid vinner ER i Sem. Rekruttene Guro Hollund og Christian Ytterhaug Sæther avslutter sesongens medaljefangst med lagets 112 og 113 banemedalje i ungdomsstevnene til Asker og Røyken. De 113 medaljene fordeles på 28 skyttere. Dameklubben avslutter sine tre skytinger og Astrid Liberg ble sammenlagtvinner og er med det årets Østreprinsesse. Oktober Årets stilleste måned. Skilaget starter feltforberedelsene for kommende vinter. Innendørstreningen starter så smått og trappes etter hvert opp. Erterfesten arrangeres på tradisjonelt vis. Tore Johansen får Hederstegnet. Dameklubbens avholder sin generalforsamling nr 100, og Marit Jorsett blir gjenvalgt til formann. November Skytteråret avsluttes med generalforsamling. Som dere ser en fantastisk sesong. Vi har vært representert i alt av store finaler og oppnådd gode plasseringer; på 15m, i feltløypa og på banen. Vi har regjert samlagsstevnene totalt. Bredden har helt klart blitt bedre. Det er mange forskjellige navn i toppen og ikke minst på listen over medaljeplasseringer. PS: Når dette synker inn og en ny skytesesong så smått kommer i gang, kommer en ny erkjennelse sigende. Dette blir vanskelig å følge opp.

13 VINTERENS PORTRETT Tone Halvorsen Tone kom til laget i 2002, og ble raskt et ansikt som var å se på treninger, pokalskytinger og ikke minst på dugnader etc. Vi har lært henne å kjenne som en blid og positiv jente, og som en meget habil skytter. I Hvem er Hvem kan vi lese følgende om Tone; Nr. 5 i O.M. bane 05. Representant 06. Bronse i prinsessekampen i Viken II 06. Medalje i Viken II 07. Nokia pokalen 07. I tillegg må selvsagt nevnes plasseringen i årets Viken II, der Tone ble beste kvinnelige skytter. 1 Hvor gammel var du da du skjøt ditt aller første stevne? Svar: da var jeg nok 11,12 år 2 Hvordan kom du i kontakt med Oslo Østre Skytterlag? Svar: Jeg skulle flytte til Oslo samtidig som Maren Kristine Heier som var i samme samlag (som har blitt treningsmedlem hos oss igjen nå). Hun hadde vært i kontakt med Østre og tipset meg om dette. Så da troppet jeg opp en kald høstdag i 2002 husker jeg 3 Hvor mange skudd skyter du i gjennomsnitt pr år? Svar: tja, kanskje. 4 Har du noen gang drømt om å bli skytterkonge? Svar: Ikke akkurat konge, men dronning er det klart jeg har drømt om! 5 Hvilken skytebane er din favorittbane? Svar: usikker., liker meg godt på hjemmebane. 6 Har du drevet / eller driver du med noen annen form for idrett? Svar: Har spilt litt fotball og håndball, drev med karate en stund. Nå jogger jeg meg bare en tur i ny og ne 7 Hva slags musikk hører du på? Svar: Liker musikk jeg blir i godt humør av. Veldig glad i Keane 8 Hva er din favoritt mat? Svar: Indisk, thai, hvitløksbaguetter, desserter 9 Hvem ville du helst tatt med deg til en øde øy? Svar: Min kjære Jørn 10 Hvor var du da Jan Håkon ble skytterkonge? Svar: Da satt jeg på arenaen og fulgte spent med mens jeg holdt Thea oppdatert på SMS!

14 14 ØSTRE-POSTEN 4-08 Fra minnenes bok Av Per Jorsett Da landskyttersstevnet i 1913 ble arrangert i Hardangerbygda Øystese med 383 deltagere var Skyttertidenes referent nesten mer interessert i stedets vakre natur enn i skyting, og de rødmende morelltrærne hadde tydeligvis gjort et meget sterkt inntrykk på ham. Men vi vet jo i hvert fall at Nils Bolstad fra Bolstadøyri ble skytterkonge etter omskyting med den dyktige rogalendingen Thorvald Thorsen. Bolstad fikk da skyte sin omgangsserie først fordi han måtte rekke båten som skulle bringe ham hjem i rett tid til jobben neste dag. Thorsen skjøt sin serie mens Bolstad kom seg om bord og da båten la fra bryggen kom en kamerat løpende og ropte: Du vant du ble konge. Som de fleste vil ha registrert blir skytterkongen kåret på en litt mer offisiell måte i våre dager. Nils Bolstad begynte tidlig som handlesdreng og fra 1918 til oppnådd pensjonsalder var han bestyrer for Vaksdal koop. Handelslag. Han tilbrakte sine siste leveår hos datteren i Fana. Han døde sommeren 1966, over 81år gammel. Fra minnenes bok 2 Da landskyttersstevnes finaleomgang var avfyrt i Steinkjer 1953 så resultatlisten slik ut: 1 Stanley Kvamme 273 (skytterkonge 53 og 57) 2 Olav Medås 272 (skytterkonge 52, 63, og 71) 3 Fredrik Nilsen 272 (skytterkonge 35) 4 Kaare Myhrvold 271 (vinner av Officerspokalen to ganger) 4 Lar L. Ese d.y. 271 (skytterkonge 47, 51,54og 55) 6 K. K. Grødeland 269 (9 stjerner, seks ganger blant de 10 beste) 6 Magne Strand 269 (skytterprins 57 og to Stangmedaljer) Jeg har ved et par anledninger fremholt at dette må være alle tiders adelskalender, noe jeg fortsatt står ved. Da jeg i sin tid nevnte dette for min gode venn Kjell Skøien svarte han med et smil at listen i 1956 var ikke så dårlig den heller. Nei, jeg måtte jo være litt enig. Her er listen fra 1956: 1 Kjell Skøien 277 (skytterkonge 56 og 62) 2 Olav Medås 274 (skytterkonge 52, 63, og 71) 3 Jens Fredbo 274 (skytterkonge 48 og 49) 4 Odd Knarbakk 273 (skytterprins 54, nr 4 i 56, og nr 3 i 65)

15 ØSTRE-POSTEN Litt julestatistikk Tekst Per Jorsett Tiden er kanskje inne til å sløyfe drammeglass -statistikken i julenummeret, men i år fikk vi igjen et hav av disse standardpremiene på landsskytterstevnet. Det frister meg til å gjengi listen over de av medlemmene som har 20 standardpokaler eller mer. Finn Amundsen 121 Magne Landrø 88 Kjell Haukedalen 59 xx Morten Landrø 50 Øivind Mørk 49 Stein Heggen 48 Arne Grøtting 46 Gunnar Ingebretsen 37 Rune Landrø 35 Oddbjørn Nyhagen 32 Torgeir Talleraas 28 Alf Aarstad 28 Odd Lundblad 26 Bjørn Granberg 26 Bjørn Christian Olsen 25 Jan Håkon Jørgensen 25 Trond Landrø 24 Anders Skafløtten 20 xx I tillegg til de 59 som Haukedalen har vunnet som Østremedlem har han tatt 36 som hedmarking, og har da totalt Stjerner Som en liten dessert-statistikk beveger vi oss utover landegrensene for å presentere dem som har flest stjerner og Stangbeger gjennom tidene. Når det gjelder mesterskapsstjerner har stadig Olav medås en klar ledelse med sine 25, mens vår egen Finn Amundsen topper Stanglisten med 50. Stjerner Olav Medås 25 Magne Landrø 19 Knut Skjelland 19 Edvin Aamodt 19 Arild Røyseth 19 Tor Erik Fossli 19 Jens Fredbo 18 Arne Strendo 17 Ola Tore Dokken 17 Frode Kristensen 17 Trond Kjøll 17 Kjell Kristian Rike 17 Stangbeger Finn Amundsen 50 Dag Midthun 45 Lorns I. Sklet 44 Kjell Haukedalen 42 Jan Erik Olbergsveen 41 Magne Strand 40 Leiv Myklebust 40 Stein Erik Bredvold 40 Norges cup 1. runde Østlandet Arrangementet gikk til Søndre Land, Tingelstad og Gjøvik & Brusveen. Oslo Østre var med på en søknad med Nordstrand som initiativtager. De ønsket det som en markering av deres 90 års jubileum, da var det naturlig å stille opp. Asker var tredje lag. Vi arrangerte NC i 2006, så det hadde egentlig vært rart hvis vi hadde fått et så populært arrangement igjen så fort. Men en ny søknad blir sikkert sendt om noen år. Vi for glede oss til neste års NC, alle de tre nevnte lagene har gode baneanlegg.

16 Av Eirik Ahdell Det er ikke lenge siden siste baneskuddet ble skutt, men like fullt jobbes det i kulissene før feltsesongen: Det er mye som skal forberedes, ammunisjon skal testes, skiver skal repareres og oppgraderes og temperaturen skal synke ned mot null I slutten av oktober begynte de mest ivrige Østreskytterne å forberede seg på feltsesongen oktober ble kronografen funnet frem, slik at man kunne sjekke hastighet på feltammunisjonen. Det finnes like mange oppskrifter på god feltammo som det finnes skyttere, det spørs bare hvem man spør. Det viktigste er at ammunisjonen går godt i våpenet, og at skytteren er trygg på at han har gjort det riktige. Denne lørdagen ble det også laget nye rammer på 200 meteren, slik at man også kan prøve seg litt på Østre utover vinteren. Også på Sørum var det behov for oppgraderinger. Vi er veldig heldig som får leie banen til Sørum for innskyting og trening i forbindelse med feltskyting. Nå var det ulike hold som trengtes å fikses litt, samt Blant tingene som stod på tapeten på dugnaden, var å lage nye rammer på 200 meteren. Her ser dere Stein Heggen, Tore Johansen og Eirik Kristiansen godt i gang med stolpene. lage en ny ramme på 100 meteren. I tillegg laget vi også to nye gangbruer over de største bekkene på myra. Selv om været var surt, rakk også de mest ivrige å skyte noen skudd, før tåka helt tok overtaket. Her ser dere Tor Martin Saur og Sverre Brovold lage nye stolper til de nye rammene på 100 meteren.

17 ØSTRE-POSTEN Tore Johansen, Anne-Lise Holstad og Stein Heggen var sammen med undertegnede meget fornøyd med gangbroen. Nå slipper vi å bekymre oss for å bli våte på beina, i alle fall her. Mye av skuddene går midt i figurene, derfor trengs det også å skiftes ut sikteblinker i ny og ned. Her har Anne- Lise Holstad og Arild Båheim akkurat gjort en ny ramme med C-20 figurer klar for sesongen.

18 18 ØSTRE-POSTEN 4-08 Skilaget vil satse mer på ungdommen Ny feltsesong står for døren og det nye skilaget, som består av Kurt Eirik Bekkevold (leder), Eirik Kristiansen og Arne Hagen, vil ønske alle skytterinteresserte velkomne til å skyte mye god feltskyting i vinter ble en av våre beste sesonger med gode individuelle plasseringer og ikke minst befestet vi oss som Norges beste lag. Vi vant det meste av lagskytinger! 2009 skal bli enda bedre! I år vil vi legge opp til ekstra fokus på våre nye seniorer og siste års juniorer som vil skyte grovfelt. Det planlegges i disse dager et grunnkurs i feltskyting med teori og praksis. Vi satser på en lørdag på Østre om kort tid hvor vi sammen skyter inn våpnene våre på 200 meter og gjør øvrige nødvendige forberedelser. Deretter går vi grundig gjennom relevant teori. Dette vil være i under oppsyn og regi av våre beste feltskyttere så her kan det være litt å lære. Også voksne nybegynnere eller andre som trenger påfyll er velkomne til å delta. Videre feltforberedelser, som for eksempel skyting på hold opp mot 540 meter, og annen moro vil som kjent fortsatt foregå på Sørum. Påskerallyet 2009 Hvert år så arrangeres det Påskerally i Nord Sverige. Dette er 4 feltstevner som går i Torneå-området fra langfredag til 2. påskedag. Alle gjenkjennes på grunn av sin høye kvalitet, ukjente avstander og høye sportslige nivå. Ingen skyter felt bedre enn svenskene! I år vil vi prøve å få til en tur hvor de som er interessert i god feltskyting kan få bli med. Vi satser på å leie buss og reise oppover samlet så dette vil også bli en sosial tur. På veien oppover stopper vi innom Trysil og skyter enda et feltstevne før vi dreier inn i Sverige. Påskerallyet avsluttes med en flott bankett med premieutdeling. De som synes dette er noe for dem kan kontakte Kurt. HV-cupen Som dere snart vil se av terminlista under så vil vi år, som i fjor, satse på HV-cupen. Disse stevnene var av meget høy kvalitet og vi vil forsøke å samkjøre på flest mulig av disse stevnene også i vinter. Terminliste felt Lør Grunnkurs teori og praktiske forberedelser Østre Lør Trening Sørum Søn Trøgstadstevnet Trøgstad Lør Trening Sørum Søn Rådestevnet* Råde Søn Blakerfelten* Blaker Lør Damenes Pokal Sørum Søn Frognfelten Frogn og Drøbak Søn Lunnerfelten Lunner Søn Kongestevnet Søndre Land Lør Trening Sørum Søn Feltstevne* Høland og Bjørkel. Lør Styrets krus Sørum Lør Trening Sørum Søn HV-cup 1 Nordskogbygda Lør HV-cup 2* Tangen Søn Samlagsstevnet Skarpskytten Lør Klubbmesterskap/Skilagets premie Sørum

19 ØSTRE-POSTEN Søn Viken II* Åslia Søn HV-cup 3 Åsheim Lør Østlandsmesterskapet Folldal Lør Lygnafelten Tingelstad Lør Trening for de som skal til Happaranda Sørum Søn HV-cup 4/Kjemsjøstevnet Bjørnen Ons HV-cup 5 Vestre Trysil Tor Kroksjøstevnet Åsnes/Finnskog Søn HV-cup 6 + finaler Elverum Sportslig satsning Av Tor Martin Saur Vi har også i høst etablert en gruppe for skyttere som ønsker et treningstilbud utover de ordinære treningstider. 32 personer har meldt sin interesse, en fin blanding skyttere bestående av rutinerte, meritterte og ferske seniorer. Administrasjon av gruppen skjer via en lukket webportal, ikke helt ulikt Facebook for de som kjenner til dette sosiale nettverket. Første samling er allerede avviklet, 25.oktober møtte 18 skyttere for å få en kickstart på sesongen. Samlingen var lagt opp til med to økter, en før og etter lunsj. Tommy Storsveen hadde ansvaret for øka for lunsj der han fokuserte på stillingsdriller på kne og stå. Økta ble avsluttet med en stående cupskyting. Tone Halvorsen beseiret Tommy i finalen. Etter en lengre lunsj demonstrete Kurt Eirik Bekkevold sin eminente knestilling, noe han beviste til fulle ved å ta hjem seieren i Monte Carlo konkurransen på kne som avsluttet samlingen. Lene Grimstad imponerte alle med å ta andreplassen. Målet med å komme i gang såpass tidlig, er at mange finner (igjen) inspirasjon til å legge ned de treningstimene som kreves for å nå toppen. Med den voldsomme bredden i tillegg til allerede etablerte toppskyttere, vil vi også kommende sesong ha mange å sende inn i ilden når det tilspisser seg i kampen om de store trofeene. Vi går en spennende sesong i møte! Sportslig satsing gruppen på en samling, nærmest sitter gruppens leder Tor Martin Saur på kne. Tommy. V. Storsveen står nærmest.

20 UNGDOMSAVDELINGEN Av Knut Utne Hollund Først in stor takk til Håvard Larsen for den innsatsen han har gjort som ungdomsleder de siste fire årene. La oss håpe at Oslo Østre får se mer til den det store organisatoriske talentet og den utrolige energien Håvard har. Ungdomsutvalget består nå av Fredrick Bjerke (ungdomsrepresentant), Bjørnar Ytterhaug Sæther, Jon Holm, Tom Monsrud og Knut Hollund (leder). Vi vil gjøre vårt beste for at ungdommene og andre ferske skyttere kan ha det moro med skyting enten det er på trening, stevner eller samlinger. 15m trening Det er fullt kjør i skytehallen, spesielt mandagene. Vi har fått mange nye skyttere i høst og det kommer stadig nye innom. En stor takk til Oddbjørn Nyhagen, Kurt Eirik Bekkevold og Eirik Ahdell og alle de andre som har hjulpet til med instruering av både ferske og erfarne ungdommer. Det gleder oss å se at flere av de eldre ungdommene og bidrar som instruktører for aspirantene. Skytelisten viser de ungdommene som er aktive nå (treningstid) (treningstid) 1 Robin Berget, ER 1 Aslak Hollund, ER 2 Guro Hollund, R 2 Audun H. Torgersen, ER 3 Christian Y. Sæther, R 3 Lars Røed Ramstad, ER 4 Bjørn Tore Monsrud, R 4 Didrik Løveid, ER 5 Jan Ola Monsrud, ER 5 Fredrick Bjerke, J 6 Thomas H. Jørgensen, ER 6 Sara Berntsen, ER 7 Markus H. Ovrum, ASP 7 Adrian K. Kvalsvik, ASP 8 Magnus Bjerke, ER 8 Alexander V. Lyon, ASP 9 Hans H. Torgersen, ASP 9 Fredrik Jansen, ASP 10 Philip H Lorentzen, ASP 10 Mads Sørli, J 11 Eirik R. Nilsen, ASP 11 Martine Moe, J 12 Sander Eriksen, ASP Jonas Eriksen, ASP m stevner Når jeg skriver dette er det ennå mye igjen av 15m sesongen, men Østre ungdommene har allerede deltatt på mange stevner. Det er moro når vi klarer å få hele 13 ungdommer til å reise til Gjerdrum for å skyte eller når vi har 25 ungdommer påmeldt på Østrestevnet! Vi har hatt sett mye god konkurranseskyting. De mest erfarne ungdommene har kanskje ikke klatret så høyt på resultatlistene som vi kunne håpe på etter den flotte banesesongen, men Christian Ytterhaug Sæther og Guro Hollund har begge slått til med 2. plass fra hvert sitt stevne.

21 ØSTRE-POSTEN Det beste resultat så langt i sesongen er Christian sin 2. plass (sølv medalje) med 249 og ny pers i Råde. 11.okt 31.okt 09.nov 15.nov 16.nov Svinn- Fredrik- Nøtter- Deger- Navn Gjerdrum dal stad Råde Viken ll øy Sem nes Halden Hedrum Snitt Hans H. Torgersen ASP Guro Hollund R ,6 Christian Y. Sæther R Bjørn Tore Monsrud R ,8 Aslak Hollund ER ,3 Didrik Løveid ER ,8 Lars Røed Ramstad ER Audun H. Torgersen ER ,3 Magnus Bjerke ER ,1 Jan Ola Monsrud ER ,5 Sara Berntsen ER Thomas Jørgensen ER Jens-Kristian Larsen J Mads Sørli J Fredrick Bjerke J ,1 Martine Moe J Skytebursdag Oslo Østre rekrutterer nye skyttere på mange vis, det siste er at vi har arrangert en skytebursdag. En av de ferske aspirantene, Eirik Rønning Nilsen og pappaen Finn-Erik ville gjerne ha ei alternativ bursdagsfeiring og spurte om vi var interessert. Etter en liten klareringsrunde fant vi ut at vi ville prøve. Dette gir litt penger i kassa og kan være god rekruttering. Ungdommene Lars, Sara, Aslak, Didrik, Fredrick, Audun og Guro stilte som instruktører sammen med Oddbjørn Nyhagen Vi startet med gjennomgang av sikkerhet, sikting og avtrekk. Oddbjørn imponerte enda en gang med si evne til å fange interessen til ungdommene og å forklare enkelt og tydelig. Etter instruksjonene var det skyting med individuell instruksjon og en liten konkurranse. Bursdagen vart avslutta med pizza og brus i klubblokala.

22 22 ØSTRE-POSTEN 4-08 Samlinger Knesamling Ungdomsavdelingen har arrangert to lørdagssamlinger i høst (Den siste er ikke gjennomført i skrivende stund). Lørdag 25. oktober var det samling med fokus på kneskyting. Alle de kommende juniorene (Aslak Hollund, Audun H. Torgersen, Didrik Løveid, Lars Røed Ramstad og Sara) var på plass i tillegg til Guro Hollund og juniorene Martine Moe og Fredrick Bjercke. Eirik Ahdell stilte som instruktør mens jeg og Manne (far til Fredrick og Magnus) ordna med lunsj. Aspirantsamling Lørdag 22. november skal vi ha en samling til der fokus er på de nye skytterne og de som har lite stevneerfaring. Eirik Ahdell stiller som instruktør igjen. Trenings- og feltsamling i januar Som vanlig blir det overnattingssamling i januar. Tradisjonen tilsier fredag, lørdag første helg i januar og feltstemne i Trøgstad på søndagen. Men sidan den helga er i juleferien så satser vi på andre helg i januar, fredag 9. til lørdag 10. Dersom det er interesse for det, reiser vi til Kongsberg, Flesberg og Rollag&Veggli på 15m stevner søndag den 11.

23 ØSTRE-POSTEN Viken II 15m uoffisielt mesterskap, Oslo Østre Av Tor Martin Saur Oslo Østre hadde tatt på seg å arrangere historiens første Viken II på 15M, foreløpig med uoffisielt status. 324 deltakere fant veien til Årvoll, herav 52 fra eget lag. Vi leverte nok en gang et solid arrangement, kjøkkenet må fremheves med sitt alltid gode utvalg og blidspendte personell bak disken. Eneste minuset var at vi ikke fikk ut resultatene på nett live men kun en gang pr døgn, dette som følge av en lite samarbeidsvillig ekstern server. Ekstra godt var det at vi gjennomførte med stil etter at vi mottok, etter hva vi mener, uberettiget kritikk fra søndre deler av Viken II kretsen før stevnet. Resultatmessig sto Eivind Rørhuus-Øie for den beste prestasjonen ved å bli nummer 3 i mesterskapet for klasse 3-5 etter å ha skutt 246 poeng. Vi ser ellers at hele 9 skyttere fra Oslo Østre skjøt 240 eller bedre. Arne Grøtting nummer 2 i klasse V55 med 247. Oddbjørn Nyhagen tok andreplassen i V73. I lagskytingene dominerte vi fullstendig seniorklassen ved å bekle pallen med lag Oslo Østre, altså trippelseier! Samlagsskyting for klasse 3-5 ble vunnet av Oslo, med Christine Lind og Lars Bugge på laget. I veteranklassen ble det også Oslo-seier, Oddbjørn Nyhagen, Øyvind Mørk og Arne Grøtting fra Østre med på laget. I rekrutteringsklassen ble det tredjeplass, med på laget fra Oslo Østre var Aslak Hollund, Fredrick Bjerke og Jens-Kristian Larsen. Resultater Mesterskap kl Eivind Rørhuus-Øie 246 bronse 4 Stian Eliassen Kurt Eirik Bekkevold Christine Landrø Lind Roger Storløkken Lars Bugge Øivind Enggrav Tore Johansen Vidar Hofseth 240 Kl. 5 3 Eivind Rørhuus-Øie Stian Eliassen Kurt Eirik Bekkevold Christine Landrø Lind Lars Bugge Øivind Enggrav Tore Johansen Tone Halvorsen Gard Ove Sørvik Eirik Ahdell Tor Martin Saur 235 Kl. 4 3 Roger Storløkken 242 Eivind Rørhuus-Øie nr 3 i kl 5 6 Vidar Hofseth Eirik Kristiansen Thomas Alterhaug Ole Asbjørn Møller Heidi-I. O.Grimstad Sverre Brovoll Øyvind Jakobsen Arild Båheim Arne Ånneland 225

24 24 ØSTRE-POSTEN 3-08 Kl. 3 6 Vegard Ånneland Kjetil Jansen Ola Fosshaug Anne-Lise H. Holstad Tiril Båheim Lasse Simensen 215 Kl. 2 3 Anne Grimstad Morten Musiol 218 Kl Håvard Larsen Bjørnar Y. Sæther Tone Y. Sæther 226 V55 2 Arne Grøtting 247 sølv 4 Øivind Mørk Nils Hovde Arne Nygård 229 ASP 33 Martine Moe 218 R 4 Christian Y. Sæther Guro Hollund Bjørn Tore Monsrud Lars Røed Ramstad Jan Ola Monsrud Thomas H Sara Berntsen 230 J 15 Fredrick Bjerke Jens-Kristian Larsen Mads Sørli 243 V73 2 Oddbjørn Nyhagen 243 sølv Oddbjørn Nyhagen nr 2 i V73 Bjørn Tore Monsrud deltok på sitt første Viken II ER 16 Didrik Løveid Audun H. Torgersen Aslak Hollund Magnus Bjerke 243 Lagskyting kl Oslo Østre Eivind Rørhuus-Øie 246, Stian Eliassen 244 og Christine Landrø Lind Oslo Østre Kurt Eirik Bekkevold 244, Lars Bugge 241 og Tone Halvorsen Oslo Østre Øivind Enggrav 240, Gard Ove Sørvik 238 og Sverre Brovoll 233 Lagskyting veteran 1 Oslo Østre 736 Arne Grøtting 247, Øivind Mørk 246 og Oddbjørn Nyhagen 243

25 ØSTRE-POSTEN Lagskyting R/ER/J 6 Oslo Østre Christian Y. Sæther (R) 246, Guro Hollund (R) 245 og Fredrick Bjerke (J) Oslo Østre Didrik Løveid (ER) 248, Magnus Bjerke (ER) 243 og Mads Sørli (J) Oslo Østre Aslak Hollund (ER) 243, Lars Ramstad (ER) 240 og Jens-Kristian Larsen (J) Oslo Østre Samlagskyting veteran 1 Oslo av 4 fra Oslo Østre Oddbjørn Nyhagen (V73) 243, Øivind Mørk (V55) 246 og Arne Grøtting (V55) 247 Samlagskyting R/ER/J 3 Oslo av 4 fra Oslo Østre Aslak Hollund (ER) 243, Fredrick Bjerke (J) 244 og Jens-Kristian Larsen (J) Oslo av 4 fra Oslo Østre Audun Holm Torgersen (ER) 244, Lars Ramstad (ER) 240 og Mads Sørli Audun Holm Torgersen (ER) 244, Jan Ola Monsrud (ER) 234 og Martine Moe (J) 218 Samlagskyting kl Oslo av 4 fra Oslo Østre Christine Landrø Lind 242 og Lars Bugge 241 Morten Musiol sørger for påmeldingen Uoffisielt Viken II mesterskap 15 m - opprinnelse Oslo Østre fikk en del beskyldninger rettet mot seg i forbindelse med arrangementet av det uoffisielle Viken II mesterskapet. Det gikk på at Oslo Østre tok seg til rette og arrangerte et slikt stevne på eget initiativ og dermed ødela for andre stevner den helga. Beskyldningene kom fra lag i Østfold og i form av innlegg i Skyttertidende. Dette er langt fra sannheten, for stevnet ble vedtatt arrangert på årsmøtet til Viken II kretsen etter forslag fra Akershus skyttersamlag. Vi stilte oss til rådighet som arrangør og fikk stevnet fordi vi har god banekapasitet. Etter hvert ble det tydelig at det ikke er full enighet i Viken II kretsen rundt dette stevnet, men det er en sak kretsen må rydde opp i. Det er heldigvis blitt klargjort at Oslo Østre ikke hadde noe med vedtaket å gjøre.

26 26 ØSTRE-POSTEN 4-08 ERTERFESTEN 2008 Av Eirik Ahdell 18.oktober ble den tradisjonsrike Erterfesten arrangert i Østres lokaler. Styreleder Eirik Ahdell ønsket velkommen før han ga ordet til kveldens toastmaster som også i år var Håvard Larsen. Han ledet de drøye 60 deltakerne trygt gjennom både mat og dans. Selv om noen av gjengangerne på Erterfesten glimtet med sitt fravær i år, var det ekstra hyggelig at mange unge og også nye Østrefjes hadde tatt turen. Det er kjekt å se at unge og gamle kan kose seg og ha det hyggelig i lag. Under premieutdelingen for de interne skytingene var det mange som fikk æren av å komme frem å motta sine premier. Flest premier ble det på Sverre Brovold som kunne innhente 6 titler i felt og bane. Men rekken med vinnere ble lengre og lengre, og det er alltid stor stas å få komme frem å motta heder og ære på Erterfesten. Årets Erterkonge ble Kurt Eirik Bekkevold, som benyttet sin tale til å rose det gode skyttermiljøet og samholdet som er i Østre. Hyggelige ord å høre for alle som har Østre i sitt hjerte. Hyggelig var det også at Tore Johansen fikk hederstegnet for lang og tro innsats for Oslo Østre skytterlag. Han har sittet i styret i 6 år, gjort en kjempejobb med Østreposten, og stilt opp for alle og enhver når det har trengtes. Etter nydelig mat og mye godt å drikke, ble lokalet gjort klart til dans. Mange fikk svingt seg, og det ble etter hvert sent for både den ene og den andre. Enkelte valgte også å fortsette festen etter at lysene på Østre var slukket. Som så ofte når man koser seg med noe godt i koppen, ble nok søndagen en ekstra tung dag, men det var ingen tvil om at også årets Erterfest var en meget vellykket begivenhet. Årets Erterkonge, Kurt Eirik Bekkevold, hadde mye varmt å si om Østrefolket.

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Nr 4 Desember 2007 61.årgang

Nr 4 Desember 2007 61.årgang Nr 4 Desember 2007 61.årgang Takk for meg! Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen: Eirik Ahdell, Tore Johansen, Tor Martin Saur, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo

Detaljer

Nr. 3 Oktober 2007 61. årgang

Nr. 3 Oktober 2007 61. årgang Nr. 3 Oktober 2007 61. årgang Gard Ove Sørvik Eivind Rørhuus-Øie Jan Håkon Jørgensen, Kongelaget Stian Eliassen Jens Kristian Larsen Eirik Ahdell Arne Engejordet Didrik Løveid Arne Grøtting, vinner av

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anders Madsen Oslo Østre

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anders Madsen Oslo Østre Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anders Madsen Oslo Østre 50 50 49 100 249 1 Raufoss medalje 7* Nordstrand 50 49 46 94 239 4* Ungdomsmedalje 2 Lars Petter Engevik Østerud 3 Jonas Eriksen Oslo Østre 47

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Skilagsstoff Med utfyllende reportasjer. Norges Cup 2006 Fullstendig resultatliste Se side 22

Skilagsstoff Med utfyllende reportasjer. Norges Cup 2006 Fullstendig resultatliste Se side 22 Nr. 2 Juni 2006 60. årgang Norges Cup 2006 Fullstendig resultatliste Se side 22 Historisk Baneåpning! Side 4 Resultater fra Dameklubbens skytinger Side 6 Nytt fra Ungdomsavdelingen side 18 Skilagsstoff

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Nr 3 Oktober 2008 62. årgang

Nr 3 Oktober 2008 62. årgang Nr 3 Oktober 2008 62. årgang Arne Engejordet Aslak Hollund Mads Sørli Oddbjørn Nyhagen Sverre Brovoll, Kongelaget Audun Holm Torgersen Christine Landrø Lind Robin Berget Roy Yttri Lars Røed Ramstad Eivind

Detaljer

Jan Håkon Jørgensen Æresmedlem

Jan Håkon Jørgensen Æresmedlem Nr 1 Mars 2008 62. årgang Jan Håkon Jørgensen Æresmedlem Oslo Østre Skytterlag 125 år full dekning av jubileumsstevnet. Resultater fra hele Feltsesongen Viktig! Viktig! Dugnad onsdag 16. april fra kl 1630

Detaljer

Stein Heggen Viken II mester i felt 2007

Stein Heggen Viken II mester i felt 2007 Nr. 1 Våren 2007 61. årgang Stein Heggen Viken II mester i felt 2007 VIKTIG! VIKTIG! VIKTIG! Dugnad onsdag 18. april Baneåpning torsdag 19. april kl. 18.00 Vi presenterer den nye redaksjonen Resultater

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Østre-Postens redaktør gjennom 60år, Per Jorsett, takker for seg. Nr. 4 Desember 2006 60. årgang. Innendørshallen tatt i bruk

Østre-Postens redaktør gjennom 60år, Per Jorsett, takker for seg. Nr. 4 Desember 2006 60. årgang. Innendørshallen tatt i bruk Nr. 4 Desember 2006 60. årgang Generalforsamlinger uten de store overraskelsene Gjenvalg i Hovedlaget og Miniatyrlaget. Ole-Asbjørn Møller ny leder i Skilaget mens Sigrid Talleraas ble ny leder i Dameklubben.

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Nr. 10-11 - 12 oktober-november-desember 2005 59. årgang

Nr. 10-11 - 12 oktober-november-desember 2005 59. årgang Nr. 10-11 - 12 oktober-november-desember 2005 59. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! HYGGELIG ERTERFEST Redaktør: Per Jorsett I redaksjonen: Marit Jorsett, Tore Johansen, Bjørn Johansen

Detaljer

To glade klassevinnere under Viken II Robin Berget (R) og Arne Grøtting (V55)

To glade klassevinnere under Viken II Robin Berget (R) og Arne Grøtting (V55) Nr. 2 Juni 2007 61. årgang To glade klassevinnere under Viken II Robin Berget (R) og Arne Grøtting (V55) Til Steinkjer for 10. gang Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen: Gard Ove Sørvik, Eirik Ahdell,

Detaljer

Hektisk førjulssesong innendørs Stor sesong for finfeltskytterne Ny redaktør av Østre Posten

Hektisk førjulssesong innendørs Stor sesong for finfeltskytterne Ny redaktør av Østre Posten Nr 1 Mars 2010 64. årgang Hektisk førjulssesong innendørs Stor sesong for finfeltskytterne Ny redaktør av Østre Posten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Årsberetning 2016 Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2016 Trøgstad skytterlag Årsberetning 2016 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Eilen Hammer Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Nr. 4 5 6 juni juli august 2005 59. årgang

Nr. 4 5 6 juni juli august 2005 59. årgang Nr. 4 5 6 juni juli august 2005 59. årgang Fra Baneåpningen 2005 Redaktør: Per Jorsett I redaksjonen: Marit Jorsett, Tore Johansen, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Nr 4 Desember 2010 64. årgang

Nr 4 Desember 2010 64. årgang Nr 4 Desember 2010 64. årgang Øivind Mørk utnevnt til æresmedlem Mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Nr 3 Høsten 2009 63. årgang

Nr 3 Høsten 2009 63. årgang Nr 3 Høsten 2009 63. årgang Arne Grøtting Aslak Hollund Bjørn Tore Monsrud Christian Y. Sæther Christine Landrø Lind Eirik Ahdell Eirik Kristiansen Eivind Rørhuus-Øie Finn Amundsen Fredrick Bjerke Per

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Aktiv møte kl 1900 Jondalens skytterhus

Aktiv møte kl 1900 Jondalens skytterhus Aktiv møte 15.10.2009 kl 1900 Jondalens skytterhus Oppsummering av 2009 sesongen Evaluering av TOPP 10 Planlegging av 2010 sesongen UK Foreløpig terminliste 2010 Eventuelt JMT 1 - Innendørs - Viken 1:

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Skytterkongen 2005 Jan Håkon Jørgensen

Skytterkongen 2005 Jan Håkon Jørgensen Nr. 7 8 9 juli august september 2005 59. årgang FOTO: AKERS AVIS GRORUDDALEN Skytterkongen 2005 Jan Håkon Jørgensen Konge nr 10 Redaktør: Per Jorsett I redaksjonen: Marit Jorsett, Tore Johansen, Bjørn

Detaljer

Nr 4 Desember 2009 63. årgang

Nr 4 Desember 2009 63. årgang Nr 4 Desember 2009 63. årgang Dameklubben med 100 års markering i ord og bilder Se side 17-20 Årskavalkade Se side 12-16 Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen Tore Johansen, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen

Detaljer

Nr 2 Sommer 2009 63. årgang

Nr 2 Sommer 2009 63. årgang Nr 2 Sommer 2009 63. årgang Landsskytterstevnet 2009 Østres tropp størst igjen hele 72 påmeldte skyttere Viken II Arne Grøtting vant igjen Flott innsats av ungdommene. Sølv til Guro Hollund Nationsfinalen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Nr 4 Desember 2012 66. årgang

Nr 4 Desember 2012 66. årgang Nr 4 Desember 2012 66. årgang Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen (trykking) Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo Hjemmeside: http://www.dfs.no/oslo-ostre

Detaljer

Nr. 1 April 2014 68. årgang. Oversvømmelse på Østre Fem samlagsmestre på 15m Fire samlagsmestre på felt

Nr. 1 April 2014 68. årgang. Oversvømmelse på Østre Fem samlagsmestre på 15m Fire samlagsmestre på felt Nr. 1 April 2014 68. årgang Oversvømmelse på Østre Fem samlagsmestre på 15m Fire samlagsmestre på felt Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Sverre Brovoll Trykking: Allkopi Østre Posten Postboks 62,

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Nr 4 Desember 2013 67. årgang VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

Nr 4 Desember 2013 67. årgang VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR! Nr 4 Desember 2013 67. årgang VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR! Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Sverre Brovoll Trykking: Allkopi Østre Posten Postboks 62, Årvoll 0515 Oslo

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Treningsutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen Leder: Medlemmer: Odd Nordtug Morten Nordtug, Bjørnar Moe, Jostein Kjelvik 15 METER INNENDØRS: Innendørs treningen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2017

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2017 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2017 Nytt av året er renovering og nye skiver på 15 m. Lokalbankene stilte opp med 75.000,- fra hver av bankene. Takk til Skue Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal

Detaljer

Veteransuksess i Viken II Arne Grøtting vant for 6te gang Nils Thomas Valand vant Margrehtekjeden 44 påmeldte til landsskytterstevnet

Veteransuksess i Viken II Arne Grøtting vant for 6te gang Nils Thomas Valand vant Margrehtekjeden 44 påmeldte til landsskytterstevnet Nr 2 Juni 2012 66. årgang Veteransuksess i Viken II Arne Grøtting vant for 6te gang Nils Thomas Valand vant Margrehtekjeden 44 påmeldte til landsskytterstevnet Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit

Detaljer

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane RESULTATER Elektronikkstevnet Bane 12. september 2004 Stevne : Elektronikk-stevnet 2004 Program: DFS Sted : Varpet skytebane / Nittedal Sk.lag Dato : 12. Sept 2004 Klasse : 2.- 5. 1.Dag-Kjetil Hansen Oslo

Detaljer

Stor suksess i Samlagsmesterskapet i baneskyting Husk Erterfesten og Generalforsamlingen

Stor suksess i Samlagsmesterskapet i baneskyting Husk Erterfesten og Generalforsamlingen Nr 3 September 2015 69. årgang Arne Ånneland Bjarne Muri Eirik Kristiansen Helge Norberg Kurt Eirik Bekkevold Lars Bugge Marianne Berger Morten Musiol Nils Thomas Valand Oddbjørn Nyhagen Odin Skagmo Sondre

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2012 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Lars Nøkleby (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2004 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Moen (formann), Ole Johan Nyengen, Rune Raknerud (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder) og Birgit

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig?

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig? PROSJEKT TOPP 10 Økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag Regionsamling DFS, Oslo 01.11.2009 Innhold: John Melvin Tveiten, samlagsleder Bakgrunn Hva er TOPP 10 Målsetting med TOPP 10 Hvem

Detaljer

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen.

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen. Årsmøte 19.10.2016 Sak 1/2016 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Tid (dato, klokkeslett): Lør 05.10.02 kl 1000 Sted: Gavelstad Hotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Kim Thore Holtan Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Årsmelding ungdomsutvalget 2015

Årsmelding ungdomsutvalget 2015 Ungdomsutvalget: Leder: Roger Lehn Medlem: John Olav Kulsli Medlem: Espen Kjelaas Medlem: Jo Morten Lyng Medlem: Herolf Nordaune Medlem: Øystein Leverås. Samlagsinstruktører: Ina R. Tønne Charlotte Kristiansen

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget

Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget 2014 Innhold ÅRSBERETNING UNGDOMSUTVALGET HEDMARK SKYTTERSAMLAG 2014... 2 SAMLAGSMESTERSKAP LØITEN 15 M... 2 FINALE LAPUA CUP 15m... 3 FYLKESMESTERSKAP

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt Årsberetning 2014 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 Året 2011 har vært et aktivt år for Fana skytterlag med flere gode prestasjoner. Sportslig sett var høydepunktet at Knut Jørgen Brodahl også dette året ledet etter innledende

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane

Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Resultater samlagsmesterskap Oslo skyttersamlag Dato: 23.08.2015 Arrangør: Nordstrand skytterlag, Årvoll skytebane Mesterskap Klasse 3-5 1 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 249 99 348 6* Gylt medalje 2 Tobias

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

Nr 3 Høsten 2010 64. årgang

Nr 3 Høsten 2010 64. årgang Nr 3 Høsten 2010 64. årgang Anders Madsen Arild Båheim Arne Grøtting Aslak Hollund Audun H. Torgersen Bjarne Muri Christian Y. Sæther Eivind Rørhuus-Øie Finn Amundsen Gard Ove Sørvik Guro Hollund Jens-Kristian

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Dato Skyting Sted Merknad. Mai Aug Østlandscup Østlandet Uttatte skyttere

Dato Skyting Sted Merknad. Mai Aug Østlandscup Østlandet Uttatte skyttere TERMINLISTE 2013 Senior/Veteran Denne terminlisten gjelder for seniorskyttere og veteraner. Er du født i 1995 eller tidligere, kan du regne deg i denne kategorien. Bane Mai Aug Østlandscup Østlandet Uttatte

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2012 Styret i Hedmark skyttersamlag 2012 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

Årsberetning 2014 for

Årsberetning 2014 for Årsberetning 2014 for På konstituerende styremøte ble vervene fordelt som følger: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Matr.forvalter: Styremedlem: Varamann: Formann ung.utvalg: Roar Hauge Kaja Jansen

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Nr 1 Mars 2015 69. årgang

Nr 1 Mars 2015 69. årgang Nr 1 Mars 2015 69. årgang Marianne Berger ble samlagsmester på 15m Fem samlagstitler til på 15m Fem medaljer/stjerner i Viken II felt Suveren seier i lagskyting grovfelt Åtte medaljer i samlagsstevnet

Detaljer