Sluttrapport Drammen havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Drammen havn"

Transkript

1 LogCon AS 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Konklusjon / Innstilling 2 3 Power Point presentasjon 5 4 Resymè av gjennomførte intervjuer Posten Norge / Bring Tollpost / PostNord Ramberg AS Schenker DFDS Maersk Unifeeder Greencarrier Cosco Nordic ColliCare Hevold Shipping / Searunner Kongsberg Maritime Kongsberg Esco Dresser Rand NDI. Noresund Kongsberg Automotiv FMC Orica Norway AS Erling Sande Tess AS Vektura / Arcus Loe Betong Aker Solutions Contera Miele Bama Kongsberg Defens and Airospace /Kongsberg Gruppen Møller Bil Nor Lines AS Validus / Vita Dalema Varner Gruppen Takeda Nycomed Spenncon Solis / Bonaventura 41 5 Forslag til aktiviteter Fase II 42

3 1 Innledning Drammen havn ønsket en ekstern vurdering i forbindelse med utvidelse av eksisterende arealer. I forkant av oppstart av prosjektet ble det bestemt hvilke kunder / brukere som skulle intervjues og en mal for hvilke spørsmål som skulle avdekkes. LogCon laget en PowerPoint presentasjon som ble gjennomgått og godkjent av oppdragsgiver. Presentasjonen har blitt benyttet i alle møter og dannet grunnlag for påfølgende samtale / intervju. Fra oppstart av prosjektet og frem til fremleggelse av endelig sluttrapport har regulære status / avstemningsmøter blitt avhold. I løpet av prosjektperioden har antall selskaper som Drammen havn ønsket ble delaktig i prosjektet økt. I tillegg har Drammen havn ønsket informasjon rundt mulige transportkjøpere i den Baltiske region. Sluttrapporten vi gi en innstilling til fremtidig utvikling av arealene, samt forslag basert på alle samtalene på valg av retning for et fremtidig logistikk-knutepunkt. Et kort resyme fra gjennomførte intervju med noe selskapsinformasjon vil bli inntatt i sluttrapporten. LogCon AS 1

4 2 Konklusjon / Innstilling Konklusjon Drammen havn blir sett på som fremover lent, lette å jobbe sammen med og løsningsorientert. En generell oppfattelse hos kunder / brukere er at det er lettere å få til løsninger i Drammen enn i Oslo. Rederiene / Feederselskapene oppfatter at mangel på spesialisering i de forskjellige havnene gir økte kostnader grunnet manglende effektivitet. Oppfattelsen er at alle havner i Oslofjorden ønsker å favne alt i stede for å spesialiseres seg på noen områder og bli super effektive på disse områdene. Kunder i Kongsberg området føler innen naturlig tilknytning til Drammen og Drammen havn. Mange større transportbrukere i Kongsberg velger Larvik og Oslo som sine hovedhavner for import og eksport av egen last. Testing av produkter utføres i Horten i stede for Drammen. Kunder / Rederier / Speditører er de som bestemmer transportvei, ikke feederselskapene. Dannes det et press fra kunder i Drammen og Kongsberg området er det stor sannsynlighet for at de kan påvirke slik at inngående containere ankommer via Drammen. Flere aktører ser Grenncarrier som en potensiell konkurrent samtidig som de håndterer containertrafikken som ankommer med Tschudi Line. Det er et klart ønske fra mange rederier / speditører at havneoperatøren er en nøytral part som ikke driver konkurrerende virksomhet. Transportvei inn til Norge bestemmes i de fleste tilfeller av speditøren som har kundekontraktene for disse transportvolumene. Gods finner vei basert på vurderingen av pris, kvalitet og tid. Den destinasjonen / transportveien som best fyller disse kriteriene blir i de aller fleste tilfeller valgt som transportvei. Kjennskap til Drammen havn og hvilke muligheter som eksisterer er generelt for dårlig. Tidligere hadde Drammen et veldig konkurransedyktig megler/ speditør miljø, noe som ikke er tilfelle i dag. Dette miljøet kjente Drammen havns muligheter og kunne lett videreformidle dette til sine kunder via valg av transportløsning og generell informasjon. I dag ligger dette miljøet mye tettere opp mot Oslo regionen, noe som gjenspeiles i valg av løsninger og kjennskap til muligheter. Logistikk-knutepunkt. Alle jeg har snakket med er 100 % enig i at en totalløsning på Holmen hvor båt, bane, bil og lageraktiviteter integreres i en felle løsning er optimalt. Selv de som mener bolig er rette utnyttelsen av Holmen området, er enig i at ett logistikk-knutepunkt er en ideell løsning rent logistisk. For å oppnå en totalløsning forutsettes at flere av de større samlasterne etablerer seg på Holmen. Videre forutsettes det at baneløsning til de større byer i Norge kjøres direkte fra Holmen. Miljømessig vil dette også ha store positive effekter. Tenker spesielt på forurensning og støy. I tillegg vil dette gi økonomiske effekter for de som deltar på en slik etablering med reduserte driftskostnader i forbindelse med transport mellom Nybyen og egen terminal. LogCon AS 2

5 Innstilling Grunnlaget for innstillingen baseres på resultatet av intervjuene som er gjennomført i tillegg til LogCon sin generelle kompetanse. Har valgt å ikke prioritere rekkefølgen på foreslåtte tiltak / områder. I. Øke frekvensen på feederservicen fra kontinentet er meget viktig for å sikre dagens volumer samt skaffe ny aktivitet til Drammen. Oppfatter at to ukentlige anløp er akseptabelt for markedet. Selvfølgelig basert på at disse anløpene legges opp slik at de deler uken i to. II. III. IV. Sikre etablering av en til to store samlastere på Holmen. Dette for å sikre kostnadseffektive spredningsløsninger til alle destinasjoner i Norge og få tilgang til spredningsnett ut i Europa. Direkte trafikker til Stavanger, Bergen, Åndalsnes, Trondheim, Bodø / Fauske og Narvik med tog fra Holmen må etableres. Bygge parkeringshus for bilimporten slik at arealer frigjøres og kan tilrettelegges for annen last og utvikling over Drammen havn. V. Tilpasse arealleiene på Holmen / havna til å være markedsriktig leienivå. Hvorfor subsidiere enkelt selskaper samtidig som konkurransen svekkes, som igjen reduserer muligheten for gode logistikkløsninger og ny aktivitet. I dag tilbys reduserte lagerleiepriser til selskaper som benytter de beste arealene Drammen kan tilby. VI. VII. VIII. IX. Egen veiforbindelse mellom Lierstranda og Holmen er viktig dersom ny tog løsning fra Holmen etableres. Nøytral aktør som havneoperatør vil bli godt mottatt blant Feederrederier og speditører Kompetanse, på lik linje som industrien kjemper om den beste kompetansen på sitt felt må Drammen havn sikre etablering av de beste speditørene i Drammen. Det er disse miljøene som skap aktivitet og finner nye muligheter. Det må startes et prosjekt for å bygge tettere bånd til Kongsberg Industrien. Regulære møter for å avdekke behov bør avholdes. Organisere møter hvor speditører / aktører presenterer sine løsninger. Samarbeide om veiløsninger mellom Drammen og Kongsberg. Sikre muligheten for å kunne transportere store tunge kolli på en enkel og kostnadseffektiv måte. Tilrettelegge for test arealer som trekker aktivitet til havna og åpner opp for muligheter for økt aktivitet. X. Drammen havn må være åpen for alle, ikke legge all oppmerksomhet mot en aktør. Avhengighetene til en slik aktør kan bli kritisk og samtidig begrense muligheten for økt vekst blant andre aktører. XI. Regulære informasjonsmailer til alle aktuelle rederier, speditører, samlastere og kunder bør etableres. Muligens bør de som velger å operere fra Drammen inntas i denne informasjonsmailen. Økt kunnskap gir økte muligheter! LogCon AS 3

6 LogCon AS 4

7 3 Power Point presentasjon LogCon AS 5

8 LogCon AS 6

9 4 Resymè av gjennomførte intervjuer 4.1 Posten Norge / Bring Person intervjuet : Odd Eivind Gabrielsen Stilling: Distriktssjef Hanne Kjeksli Havne og transportansvarlig Bring Cargo/ Parcel. En etablering på Holmen i nye lokaler vil være den optimale løsningen for Bring Utearealer har vært en begrensende faktor i tidligere samtaler Terminalønsker er en gjennomløpsterminal på ca m3 Tilgang direkte til avgående tog løsning er et kjempe pre Bring Trekke/Container- avdeling Trekkeavdelingen er interessert i å se på en etablering i Drammen Utvikling av containerhåndtering i Drammen er ikke avklart Volum fra Oslo havn til Alnabru Volum som transporteres fra Oslo havn til NSB Alnabru utgjør ca fots containere pr år. (Snitt 15 pr dag) Oversjø / Offshore er ikke intervjuet. POSTEN NORGE AS LogCon AS 7

10 4.2 Tollpost / PostNord Person intervjuet : Roar Steen Stilling: Distriktsjef Tollpost er kjøpt av PostNord (Svenske og Danske Posten) Tollpost har vokst ut av sine lokaler på Lierstranda Har i dag en terminal på m2 og en tomt på 11 mål. Trenger til m2 terminal og 25 mål tomt Dagens leieavtale løper til 2023, men Roar mener det er mulig å komme ut av denne avtalen tidligere. Langhusutbyggingen til Tollpost kan bety mindre aktivitet i Drammen PostNord ønsker en tydelig satsing på pakker, stykkgods og thermotransporter. 3 pl satsing er ikke med i de lokale planene i Drammen Tollpost i Drammen har hatt vekst alle de siste 11 årene Langhusterminalen skal dekke hele Østfold i tillegg til spredning direkte til alle steder i Norge. Terminalen er på m2 Det er ønskelig med dialog med Drammen havn for å se om det kan finnes muligheter i nærheten av jernbane TOLLPOST AS LogCon AS 8

11 4.3 Ramberg AS Person intervjuet : Terje Claussen Stilling: Adm.direktør Ramberg konsentrerer all sin virksomhet rundt nasjonal stykkgods og partilast-transport. Utover dette driver selskapet med 3 pl. / lager aktivitet i Drammen Strategien er å samarbeide med andre transportører / speditører som bedriver grenseoverskridende trafikker. Nøytralitet sikres ved at Ramberg ikke konkurrerer på grenseoverskridende transporter. I dag står speditørlast for ca. 30 % av totalt volumene. 70 % av volumet skal skapes gjennom direkteavtaler med norske kunder Ramberg ønsker å se på muligheten for å utvikle OSC løsninger i Drammen Terminal for eget og andres gods Containerlagring og håndtering tilknyttet sjøaktiviteter Cross-docking av større fordelingsvolumer Er interessert i å etablere Speditørterminal for eget og andres volumer Ramberg er i dag etablert i Drammen og på Berger utenfor Oslo B.H.RAMBERG AS LogCon AS 9

12 4.4 Schenker Person intervjuet : Nils Pedersen Stilling: Distriktsjef Sentralt ønsker ikke Schenker å prioritere Drammen Er litt på vent for å se hva de andre store Bring / Tollpost gjør Eier i dag eget bygg på Gulskogen m2 ca. 10 mål tomt. Bygget er fra 1996 Nils som er distriktssjef ønsker å flytte til Holmen, behovet er en terminal på m2 i tillegg til å se på mulighet for utvikling av 3 pl. aktivitet (ønskes ikke av Schenker sentralt) Ønsker info slik at han fortsatt kan bearbeide sentral ledelse Foreslo at Drammen havn kunne invitere til et møte med sentral ledelse i Schenker, men dette ble avvist. Dagens lokaler har nådd taket av hva som kan håndteres av volum Har i dag en stabil god kundemasse Forventer vekst Dagens anlegg kan ikke bygges ut SCHENKER AS LogCon AS 10

13 4.5 DFDS Person intervjuet : Vidar Karlsen Stilling: Adm. Direktør Drammen og Oslo bør slå seg sammen til et havnedistrikt Volumet er ikke stort nok til å se dette som to separate havner - Bil +++ i Drammen - Containere i Oslo I dag er det alt for mange havner som hver for seg forsøker å bli totalleverandører Kambo bør bli sentralhavn for Østlandet Havnene er dyre grunnet lav utnyttelse og lite spesialisering DFDS struktur - Brevik tungløft - Rullende i Larvik - Containere i Oslo og Moss OCT utfører lossing / lasting i Oslo. Eies med 33 % av DFDS Drammen er ikke aktuell for DFDS i flg. Vidar. Men legger til at en aldri skal si aldri Mente Drammen kunne bekle havnesjefsjobben, mens Oslo kunne få styreformann i ett felles havnedistrikt (Oslo og Drammen) DFDS AS LogCon AS 11

14 4.6 Maersk Person intervjuet : Marit Vårdal Stilling: Country Manager Maersk solgte seg ut julaften av OCT i Oslo Ikke redd for at Greencarrier går på Maersk sine kunder I tilbudet Greencarrier har gitt Maersk tilbys priser med havneleie/containerleie Viktigst forhold for valg av havn er rammebetingelsene og godsvolum. Forutsigbarhet er en del av grunnprinsippene til Maersk Maersk Norge benytter ikke Gøteborg til Norge. - Det kommer av at Norge ønsker direktetrafikk til Norge. - Jernbanen fra Gøteborg fungerer ikke. Har ikke kapasitet, systemene er for dårlig. - Kostnadene er lavere med feeder via Rotterdam, enn jernbane via Gøteborg. - På grunn av miljø ønskes ikke Maersk å benytte bil på lengre strekninger. Hva selger Maersk best på, - miljø, pålitelighet og enkelhet å jobbe sammen med. Feeder løsning er bestemmende for om de velger Drammen eller ikke. Feederratene som foreligger pr nå ligget for høyt (Teamline). Men Teamline har signalisert at disse vil bli senket. Ønsker å teste dette så fort ratene er riktig. Testen vil bestå av 30 stk 45 forter pr. uken. Test periode vil vare mellom 3 til 6 måneder. Er opptatt av å gi Hanjin konkurranse i Drammen. Men er ikke veldig opptatt at dette skal gå via Tschudi. MAERSK NORWAY AS LogCon AS 12

15 4.7 Unifeeder Person intervjuet : Christian Amunrød Stilling: Country Manager Er private equity eiet. Eier tillater ikke å starte trafikker som ikke gir økonomisk positiv avkastning omgående Christian mener det er kunden og rederiene som bestemmer transportvei, ikke feederselskapene. For å starte med et nytt anløpssted må volumet ligge på ca 200 løft per avgang Kapasitet pr båt ca 900 teu s Eks. Forlanger Gry hos Bergans containerne inn via Drammen, er det stor sannsynlighet for at rederiene etterkommer dette ønske Drammen havn ses på som ett med Tschudi, noe som kan bety at andre velger å holde seg unna Drammen Christian mener at Drammen havn må behandle Unifeeder som om de allerede er i Drammen. Eks. info om ny kran, kundemøter osv. Christian påstår at Drammen havn aldri har kommet med noe som fremmer salget av Drammen havn som fremtidig løsning for Unifeeder Larvik har ansatt en markedsmedarbeider som jobber mot kunder i sitt distrikt for å påvirke transportveiene. UNIFEEDER AS LogCon AS 13

16 4.8 Greencarrier Person intervjuet : Terje Alm Stilling: Branch Manager Terje frykter utviklingen spesielt rettet mot jernbane som vil ta mye plass og kan hindre Greencarriers utvikling I dag benyttes Drammens havns lave utleiepriser som et virkemiddel for å få kunder til Drammen. Gjøres disse prisene om til å bli markedspriser frykter Terje at kundene vil forsvinne. Å få laget parkeringshus for biler bør være en prioritert oppgave slik at arealer for fremtidig vekst klargjøres Benytter i dag 20 mål til sin havneaktivitet og ser at dette behovet vil øke med ytterligere 20 mål. I flg. Avtale har Greencarrier opsjon på dette økte arealet. Det er allerede i dag små konflikter mellom tørrlast og biltrafikken. Fare for skader er tilstede. Leier i dag m2 og ser ett fremtidig behov opptil m2 lager Min påstand i møte var at om han samlett all aktivitet i ett stort lager ville Greencarrier kunne betale en høyere leie fordi de ville kunne produsere mye billigere, noe Terje var enig i. Men jeg oppfattet også at han ikke ønsker andre aktører inn på de arealene de allerede har i dag. Terje mener Greencarrier bør ha en form for fortrinn da det er de som har deltatt i oppbyggingen av sjøaktivitetene over Drammen og at uten dem ville ikke aktiviteten blitt slik den er i dag. Jeg fortalte at andre speditører / agenter så et problem med nøytraliteten til Greencarrier. Noe Terje forsto men mente ikke var noe problem. Et alternativ med å etablere en "speditør" terminal sammen med Ramberg kunne Terje tenke seg å diskutere videre. Indikerte at det vil komme store eksportvolumer som igjen vil bety ny feederlinje til Drammen (Oppfatter at dette gjelder tømmer) LogCon AS 14

17 4.9 Cosco Nordic Person intervjuet : Rudi Bolsøy Stilling: Branch Manager Har hovedavtale med Unifeeder på alle feedercontainere fra Rotterdam Alle anløpssteder bestemmes fra rederikontoret i Shanghai Kundene har stor påvirkning når rederikontoret bestemmer endelig anløpshavn Dersom Drammen velges som fremtidig havn er det viktig med nøytral operatør på havna. ( Frykter at konkurrenter benytter informasjon til å forsøke å få kundene over til eget system) Göteborg er ikke noe alternativ til feederløsning i Oslo fjorden Mulig noen ser på løsning med å laste tømmer i containere på Tofte, for så å frakte disse med lekter til Oslo for videre utskipning. Ønsker hjelp til å finne frem til aktuelle kunder og hvilke volum / type gods de har Var veldig kritisk til CargoNett som leverandør Ønsker videre dialog med Drammen havn COSCO NORDIC AS LogCon AS 15

18 4.10 ColliCare Person intervjuet : Knut Solun Stilling: Adm.Direktør 2012 var et meget tøft økonomisk år 2013 ser mye bedre ut. Bortfallet av over 100 millioner i DHL omsetning er dekningsbidragsmessig kompensert Planlegger å satse alt i egen regi, dette gjelder også utenfor Norge Knut er tydelig på at de ikke vil påta seg nytt ansvar / starte nye trafikker før det de drifter i dag gir positivt økonomisk bidrag. Kjenner Drammen godt fra Schianders tiden (Kjøp av Seeberg & Nielsen. og Pehrson & Wessel) Ser Drammen som et mulig fremtidig satsningsområde Veldig positiv til Drammen havn Etablering i Drammen vil ikke komme før alle trafikker gir ønsket DG. COLLICARE AS LogCon AS 16

19 4.11 Hevold Shipping / Searunner Person intervjuet : Tom Haugvad Stilling: Adm.Direktør Tom er åpen for alle muligheter Føler ikke noe kundepress mot å anløpe Drammen Rederiene vil se på totalen. Lite eksport betyr vanskeligere posisjonering av tomcontainere Var veldig tydelig på at Linjerederiene opererte med egne tariff uavhengig av tariffen til de respektive havner. Eks Maersk belaster 200 kr i havneleie på tross av at de kun blir belastet 8 kr fra respektive havnevesen. Operatøren på havna må være nøytral eller det må forefinnes flere alternativer. Mange operatører går på kundene til speditørene for å få trafikken over til eget system. Eks. på dette er Greencarrier /Arbo Høeg i Larvik. Dersom det er en nøytral aktør bør det være en brukergruppe som overvåker denne Det er kostnadsdrivende med mange anløpssteder kontra ett. Lave volum gir økte kostnader er påstanden. Mener at å selge fri havneleie for containere er kortsiktig og vil kun vare så lenge det er nok av plass på kaia. Straks det blir fullt vil leie bli innført Frekvens er viktig Hevold Shipping Sea Runner AS LogCon AS 17

20 4.12 Kongsberg Maritime Person intervjuet : Lorents Sæterlid Stilling: Manager Forwarding and Packing Morten Helgesen Warehousing Manager Benytter i dag Wilson som speditør utgående. De tar alt inn til Oslo for lasting og sikring Innenriks benyttes Bring Express benytter DHL og Air and Road på Torp Har totalt mellom og forsendelser pr år. Er etablert på fire steder Kongsberg Trondheim 2 steder i Horten Samlaster fra alle disse stedene i en utgående enhet / container Rask fremføring og frekvens på anløpende er avgjørende for valg av transportløsning Kongsberg Maritime leverer til Skipsverft og Riggverft Forventer økning til Spania. Dette spesielt grunnet rep og vedlikeholds markedet Opptatt av påslagene i havnene (speditørens påslag) som kan bety store kostnadsøkninger. KONGSBERG GRUPPEN LogCon AS 18

21 4.13 Kongsberg Esco Person intervjuet : Frode Løver Stilling: CFO Berit Noreng Transportkoordinator I dag kjøper Esco inn 100 til 120 containere fra Asia. Av disse er fotere resterende er 20 fotere. Fra Riga mottar Esco 12 til 15 tonn 2 til 3 ganger pr måned. Kan endres med god planlegging til en gang pr måned. Avtalte at Tschudi tar kontakt med Esco for å opprette kontakt for å se på muligheter. Dette gjelder også eksport til Finland. I løpet av det neste året vil det bli store endringer i innkjøpsmønstret. Fabrikken Esco hadde på Sperre ble nedlagt til nyttår. Dette vil nå bli produsert i utlandet (Riga, Sverige og Danmark i tillegg til Asia. Esco benytter i dag ATS Cargo Kongsberg som hus transportør / speditør. Fleksibiliteten / frekvensen inn fra Rotterdam er viktig slik at eventuelle forsinkelser inn ikke står en uke på vent. En avgang i uken er i minste laget, bør minimum ligge på to ankomster pr uke. I dag kommer volumene inn via Oslo. Esco ser store fordeler med å få dette via Drammen. Ramberg vil gi tilbud på lagring av råvarer og daglig overføring. Benytter i dag sidelaster på all inngående containertrafikk KONGSBERG ESCO AS LogCon AS 19

22 4.14 Dresser Rand Person intervjuet : Nathalie Lithaug Høibyhangen Stilling: Logistics Co-ordinator Jarl Andre Møller Project execution supervisor Thor Olsen Production manager Er i dag etablert i Kongsberg og på Slippen i Drammen Har i perioder plassmangel Kaia på Slippen er ikke god nok for de største kolliene de har på opptil 210 tonn. Mulighet for å leie lager periodisk på Holmen er ønskelig. Traverskran med kapasitet til å løfte inntil 60 tonn. Kostnader for å transportere 210 tonns kolli fra Slippen til Tangen ligger på opptil kr. Får 60 tonns generatorer inn fra Sverige med bil. Kommer inn via Svinesund Moss / Horten og E 18 til Drammen. Selger fritt levert kai. Det fremkom mange tekniske spørsmål som jeg ikke kunne besvare. Et nytt møte med dere er nødvendig ( Vannveien fra Slippen til Holmen / Kapasitet på kranene osv.) Selskapet er amerikansk eiet noe som betyr at de først får føre inntekten av et salg når varene har forlatt eget område. (kjøres de til Holmen kan de fakturere) DRESSER RAND AS LogCon AS 20

23 4.15 NDI. Noresund LogCon AS 21

24 4.16 Kongsberg Automotiv Person intervjuet : Aina Kjole Almli Stilling: Logistics Co-ordinator Har strenge krav til levering på tid (Klokkeslettleveringer) Grunnet dagens kundekontrakter krever logistikk og produksjonsløsningene stor grad av fleksibilitet Ny fabrikk etableres i Kina I dag sendes 1 til 2 fulle containere hver 14 dag til Brasil Kunden selger alle sine varer ex Works Får i dag mesteparten av råvarene fra Tyskland Roterback. Rome Maier er transportør Alle innkjøpsavtaler gjøres fra Polen hvor innkjøpsorganisasjonen sitter. Sitter i disse dager å jobber med nye transportavtaler. Inn i fremtiden kan det bli behov for mellomlagring Har i dag tre fabrikker i Norge Rollag Hvittingfoss Raufoss KONGSBERG AUTOMOTIV AS LogCon AS 22

25 4.17 FMC Person intervjuet : Line Vrenne Stilling: Manager Transport, Customs & Excise Benytter i dag Larvik som eksport havn. Leier lager / kontorplass av Arbo Høeg / Greencarrier laster containere Kontorene er utstyrt med FMC sitt nettverk Mottar gods fra underleverandører i Vestfold og Grenlandsområdet Testområde i Larvik og Horten Benytter Kuehne & Nagel på all inngående trafikk. Utgående Agility Største prosjekter fremover er til Vest Afrika Ønsker ikke omlasting. Trekker direktebåter inn fra Aberdeen og Antwerpen FMC forsøker å selge DAP og kjøpe EX Works Seilingstiden inn til Drammen kontra Larvik er fordyrende og begrensende Enkelte underleverandører flytter ut til Polen Frekvens / transporttider er førende for valg av transportmåte Ønsker langsiktig samarbeid med underleverandører Speditør / Transportør bestemmer transportvei Ventetid på lasting av utgående skip forekommer ikke i Larvik For å få prosjekter i Afrika må FMC etablere arbeidsplasser i mottaker landet FMC KONGSBERG SUBSEA AS LogCon AS 23

26 4.18 Orica Norway AS Person intervjuet : Kyrre Westerheim Stilling: Transportansvarlig Norge Orica Norway het tidligere Dyno Industrier. Transportbehovet er ca. 310 trailere ( a 16 tonn) inn fra Tyskland pr. år. Benytter i dag bil grunnet begrensningene over havnen på 5 tonn pr anløp fareklasse 1.1 Store prosjekter kjøres direkte fra Gytorp i Sverige Finland og Baltikum kan være interessant å se på med en båt løsning. Fareklasse 5.1 o Tschudi Line har kontaktet Kyrre om dette. Orica har forlenget sin transportavtale med Bring med ytterligere 5 år Norges avdelingen har ansvar for Island og Færøyene i tillegg til Norge Orica hadde gjerne benyttet båt i større utstrekning men begrensningene på håndtering av farliggods klasse 1.1 stopper dette Sett fra et sikkerhetsperspektiv må det være en langt høyere risiko å ha 310 vogntog kjørende på norske veier fulle av sprengstoff klasse 1.1 enn å benytte båt og få disse store volumene vekk fra et allerede overbelastet veinett. Kyrre ønsker å bli holdt underrettet om hva som skjer på Havna. ORICA NORWAY AS LogCon AS 24

27 4.19 Erling Sande Person intervjuet : John Sørsdahl Stilling: Økonomi og transportansvarlig Erling Sande er hoved importør av Suzuki båtmotorer, mopeder og motorsykler Snøscootere, ATV og tilbehør er også betydelige produkter for Erling Sande Importerer fra o Japan o Kina o Thailand o Østerrike o Italia Japan leverer fritt levert øvrige destinasjoner er Erling Sande fraktbetaler Benytter Hevold Shipping som transportør på inngående volum Trekkekostnadene fra Oslo er pr container. Tilsvarende fra Drammen er ca. 700 Totalt ankommer 275 containere anlegget i Kobbervikdalen. Alle 40 fotere For spredning i Norge benytter de Schenker, Express Alta (partilast Nord Norge) og Leif Sand (partilast Trøndelag) Erling Sande ser positivt på en løsning for spredning med båt langs kysten En mulighet for bufferlagring på Drammen havn er ønskelig. Direktefordeling utenom eget lager er ikke aktuelt Ser store fordeler med å få all sin inngående last via Drammen kontra via Oslo. Større fleksibilitet, lavere containerleie og muligheten for bedre styring av inngående last ser John på som en stor fordel. LogCon AS 25

28 4.20 Tess AS Person intervjuet : Øyvind Skalstad Larsen Stilling: Logistikkdirektør Hadde samtaler med logistikkdirektør Øyvind Skalstad Larsen Han kunne ikke uttale seg på vegne av Tess før Jølberg hadde godkjent notatet. Drammen havn vil derfor motta et skriftlig notat på bakgrunn av mitt møte. På dropbox har jeg lastet opp Øyvinds mer personlige meninger fra tiden i Europris Tess / Jølbergs mening er at Drammen må gjøres så attraktiv å bo i at de beste talentene ønsker å bosette seg her. Holmen er indrefilen i en slik tankegang NB Vi må avvente offisielt notat! Se egen PPT liggende på Dropbox Utklipp fra Øyvind s Europris presentasjon Konfrontere de brutale fakta Hvordan kan vi bli best? Hva må vi endre? Verdier (allmenngyldige verdier) Visjon Strategi og handlingsplaner Kompetanse og ferdigheter Ressurser og kapasitet Måling, oppfølging og belønning Organisasjon Manglende støtte/ oppslutning Forvirring Feil start Usikkerhet og stress Frustrasjon Gradvis eller tilfeldig endring Manglende koordinering Suksess! 33 LogCon AS 26

29 4.21 Vektura / Arcus Person intervjuet : Janne Jensrud Stilling: Kategorisjef Innkjøp Arcus Gro Røsdal Johansen Logistikk Vektura Vektura mottar i dag fots containere via Drammen havn / Tschudi Line Arcus får alle sine volumer via Oslo Vektura benytter Marin Express som speditør. Det er disse som velger transportvei Inngående volum fordeles utover uken basert på ønsker fra Vektura. Alt dette koordineres av Marin Express I perioder med streng kulde settes ovner inn i containerne slik at stabil temperatur opprettholdes. En slik løsning kunne aldri kommet på plass i Oslo På tross av meget lettomsettelige varer har tyveri frem til nå ikke vært ett problem i Drammen Vektura blir ikke belastet container / havneleie den første uken etter ankomst Har ikke behov for økt frekvens. 1 gang pr uke holder Arcus får sine varer inngående via Antwerpen og Bremerhaven. Trekkekostnadene fra Drammen er omtrent det dobbelt av kostnadene fra Oslo havn til Gjelleråsen som fra Drammen til Gjelleråsen Arcus får inn ca. 600 containere over Oslo havn. (Mye tankcontainere) Nytt sentrallager og produksjonsenhet sto ferdig for 3 år siden. Kapasiteten i dette anlegget er tilstrekkelig for å dekke dagens behov. Vectura AS Arcus AS LogCon AS 27

30 4.22 Loe Betong Person intervjuet : Kay Lien Stilling: Transportansvarlig En bedrift i sterk vekst Transporterer det meste på bil dag. Har 9 trailere gående fast i Østlandsområdet Vil i løpet av 2014 starte produksjonen av to nye produkter som veier oppimot 35 tonn per kolli. I forbindelse med prosjektleveranser vil det bli behov for chartring av små båter. Partier på ca 500 til 600 tonn. Loe sliter med manglende plass i dag. Alternativet kan være å flytte noen produkter til havna for mellomlagring Loe selger sine produkter FOB Har eget støtlager i Trondheim Får noe volum inn fra Tyskland Kjøper stål av Celsa som ligger på Storo i Oslo. Disse søker nye lokaler i flg. Kay Lars Loe kom inn i møte å fortalte at han ikke var veldig fornøyd med Drammen havn. I flg Kay hadde dette sin opprinnelse i noen elementtransporter. Se egen PPT liggende på Dropbox LOE BETONG AS LogCon AS 28

31 4.23 Aker Solutions Person intervjuet : Trond Johannesen Ivar Bekker Stilling : Logistikkansvarlig Transport nasjonalt Sett fra et logistisk syn er det å lage en integrert løsning på Holmen helt rett For Aker er veiforbindelsen fra Tranby ned til Holmen meget viktig. I dag er det begrensninger på størrelse ( 7 meter høyde er maksimal høyde i dag) Testing foregår i dag i Stokke og Horten. Er ønskelig å se på om dette kunne bli foretatt i Drammen i stede. Normalt er dette kolli på opptil 70 tonn som settes sammen til enheter på opptil 200 tonn. Det som testes er at alle elementer passer sammen. Tåler kai i Drammen 200 tonns trykk? Alt med bredde over 4 meter sendes med båt I prinsippet produseres alt etter just in time prinsippet. Men det viser seg at det oftere og oftere blir ferdigprodukter som må lagres. En lagringsløsning på havna kan være ønskelig i perioder De største leverandørene til Aker Solutions ligger i Polen og Baltikum Benytter i dag Bring, K&N og Agility som transportleverandører Mottar i dag ca. 40 inngående forsendelser pr dag. Mest bil og noe fly Forslag fra Trond, Fremtidig lagringsmåte for containere. AKER SOLUTIONS AS LogCon AS 29

32 4.24 Contera Person intervjuet : Per Kristian Teie Stilling: Adm.dir Er grossisten / eierselskapet til kjeden Right Price Tiles Har i dag lager i Larvik. Avtalen løper i ytterligere 2 år Har i dag 11 butikker, planlegger å øke dette til 17 butikker Har også rettighetene for salg i Sverige av samme produkter Importerer i dag ca. 700 inngående containere. Av disse er 60 stykk 40 fot øvrige er 20 fot. Vekt pr container ca. 27 tonn Lagrer i dag i snitt paller. Forventer å øke dette til paller Kommer til å øke produktspekteret med laminat og parkettgulv Disse volumene kommer til å komme fra Baltikum Tyskland (Største volumet kommer herfra) Asia Flisvolumene kommer i hovedsak fra Asia En utvikling i Drammen med et komplett logistiskknutepunkt på havna gjør Drammen mer attraktiv (Lager, bil, båt og bane) Selskapet ble etablert i Oslo grunnet lite attraktive kontorer for bedrifter i vekst i Drammen Ønsker oppdatering på hva som skjer på havna CONTERA AS LogCon AS 30

33 4.25 Miele Person intervjuet : Thor A Hermansen Stilling: Lager og Transportansvarlig Miele anser Drammen som et godsknutepunkt og et godt alternativ til Oslo Drammen havn fremstår som miljøbevisste og tenker til Drammen bys beste Ingen vil ha containerhavn, snu tanken til å finne ut hvordan dette kan gjøres med minst mulig sjenanse for befolkningen rundt havnen Elkjøp og Expert, Nordiske volumer forhandles i Norge. Men leveres direkte utenom lageret i Norge. Thor ønsker en oppgradering av dagens lager. Er klar over at dagens dårlige standard også gjenspeiler prisen de betaler. Alt på en flate med ramper er fremtidig ønske i tillegg til stabil varme inne i lagret Er veldig godt fornøyd med Greencarrier Miele Tyskland betaler frakten til lager Norge. Det er ønske med bedret frekvens. I dag kommer det 2 biler i tillegg til 4-5 containere pr uke Feederløsningen fra Rotterdam var ikke avgjørende for valg av Drammen som lagringssted Mieles lager i Sverige ligger i Eskilstuna. MIELE AS LogCon AS 31

34 4.26 Bama Person intervjuet : Arve Aspelid Stilling: Logistikkdirektør Graham Jones Transport Coordinator Mottar 4900 high cube 40 forts containere pr år I tillegg kommer det daglige biler fra kontinentet. Bama har avtalt med Tschudi Line en prøveordning frem til sommeren med å sende en av ukens 6 avganger med båt. Dersom dette er vellykket vil de se på en utvidelse av prøveperioden. Frekvens er avgjørende. Utøkes feedertrafikken til 2 ukentlige ankomster vil dette bedre situasjonen radikalt men ønskelig er 3 ukentlige anløp. I tillegg til Rotterdam får Bama også varer inn over Antwerpen og Hamburg. En løsning i Drammen med fri bryggeleie og strøm vil gi økt konkurransekraften til Drammen. Kombinasjonen båt-bane kan værer en mulig løsning for Bama, men de var usikker på om volumene ble store nok, fordi det meste vil uansett gå via lagret i Oslo. Alle transporter foretas med reefercontainere. Planen til Bama er å fortsette å drifte huben i Oslo. Ny hub / lager er under bygging i Oslo. En løsning med tog til Stavanger, Bergen, Åndalsnes, Trondheim, Bodø og Narvik må ha gensett (strøm) slik at aggregatene kan benytte denne strømmen. En løsning med hurtigferje ville gitt nye muligheter for økt aktivitet. BAMA AS LogCon AS 32

35 4.27 Kongsberg Defens and Airospace /Kongsberg Gruppen Person intervjuet : Johnny Løcka Stilling: Executive Vice President Speditøren som vinner kontrakten med Kongsberg Gruppen bestemmer transportveien RFQ sendes ut annet hvert år. Basert på kvalitet og pris velges leverandør for to og to år av gangen. I dag går mye via Horten og fly via Gardermoen Løcka mener det er en skuffelse for hele regionen at ikke Drammen havn er det naturlige knutepunkt for all sjøaktivitet fra Kongsberg industrien Veisystemene må bedres slik at enklere adkomst bedre konkurransekraften til Drammen havn Johnny Løcka er talsperson for industrien på Kongsberg for vei og bane spørsmål. Det jobbes mye inn mot Buskerudbyen for å oppnå resultater På Kongsberg Næringspark er det fire store og ca. 40 små bedrifter etablert. FMC Kongsberg Gruppen GKN Flydeler (Engelsk eiet) Dresser Rand ( Amerikansk eiet) Løcka ser positivt på et samarbeid for å bedre veiforbindelsen slik at Drammen blir det naturlige logistikk knutepunktet det bør være LogCon AS 33

36 4.28 Møller Bil Person intervjuet : Stein Are Olsen Stilling: Direktør Tore B Eggen Daglig leder Totalt håndteres biler over anlegget på Oslo havn Av disse klargjøres biler i samme anlegg nyttekjøretøyer ombygges også i samme anlegg Parkeringsarealer m2 biloppstillingsareal m2 verksted biler lagret i snitt innendørs utendørs Fremtidige behov m2 parkeringsareal ( Parkeringsareal til ca biler) m2 verkstedareal (Takhøyde ca. 6 meter) 30 % av alle bilene som ankommer Oslo kjøres med bil til Drammen for å sendes med tog Plan I : Er å arbeide sammen med Oslo havn for å se på mulighetene for å finne en god nok løsning i Oslo. Gjenbruk av dagens arealer pluss vekst på Ormsund (Fra 2016) Alle biler transporteres ut fra Bremerhaven. Mulighet for et støtlager her vurderes også Byggene på Oslo havn er fra Kan Drammen finne nye arealer / bygge nytt er Møller interessert i videre dialog før en eventuell forlengelse i Oslo bestemmes 100 % Arealene i Oslo leies. Møller eier innredningen Møller Gruppen AS Møller Bil AS LogCon AS 34

37 4.29 Nor Lines AS Person intervjuet : Geir Svendsen Stilling: Vice adm. direktør Knapphet på tid og omsetning per anløp er største utfordring for å få regulære anløp i Drammen Nor Lines vurderer å kutte Oslo. Det oppnås en besparelse på ett døgn dersom Oslo fjorden droppes. Europris er Nor Lines største kunde Normalt bør et ekstra anløp gi en fraktomsetning på Dette forutsetter at anløpet ligger i seilingsleden. Skal skipet inn til Drammen bør fraktomsetningen pr anløp ligge på ca Nor Lines har tegnet en stor kontrakt med Ruukki konsernet som betyr at de vil øke avgangen fra Finland / Baltikum til Norge / Danmark fra 1 gang hver 14 dag til fast ukentlig avgang. (Avtalen gjelder gods til Danmark) Morten Trolsrud er ansatt som leder for Nor Lines i Drammen. En etablering i egne lokaler er ønskelig. I en slik etablering bør sjø, bil og bane kunne opereres. Det er ingen umiddelbare planer om regulære sjøanløp i Drammen Geir Svendsen mener det er et stort godsgrunnlag i Drammensområdet men er usikker på hvilken vei de velger. Ny direktør er på plass i Nor Lines fra mars i år. LogCon AS 35

38 4.30 Validus / Vita Person intervjuet : Vidar Solberg Stilling: Logistikkansvarlig Selskapet er solgt. 60 % FSN Capital ( Private equity ) 40 % Norges gruppen Selskapet er i ferd med å deles opp i to egne enheter Vita Validus Engros Vidar tror dagens eier kommer til å selge ut Validus Engros Selskapet har en leiekontrakt på anlegget i Mjøndalen på ytterligere 9 år. Det aller meste av alle varer kommer fra Norske importører. De importerer lite selv Loreal som er største leverandør leverer direkte fra sitt lager i Danmark Benytter i dag Tollpost som transportør. De kjører alt via huben i Oslo. Drammens terminalen er ikke involvert Vidar var usikker på hva som blir utviklingen videre i Mjøndalen nå som Terje Stykket er borte fra eiersiden. Private equity eier er kortsiktige og ønsker å hente ut maksimal fortjeneste raskest mulig LogCon AS 36

39 4.31 Dalema Person intervjuet : Arnstein Skretting Stilling: Logistikkansvarlig Lagerlokasjoner Jevnaker m2 ( Gamle Noremabygget) Hensmoen Hønefoss m2 ( Gamle Constractorbygget) Bryne ca m2. Legges ned og flyttes til Hensmoen Importland Kina, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam og India. ( 95 % av alt volum) Baltikum Mottar mellom og TEU s pr år Benytter i dag SeaRunner og K&N. Ønsker å benytte to for å sikre kapasitet og konkurranse Trekking fra Oslo kai til Hensmoen og Jevnaker er egen avtale Speditør velger rederi og transportvei. I dag mye via Hamburg Norge : Rutekjøring i Sør Norge. Nord Norge via Larvik og Nor Lines. Stykkgods Post Nord Arnstein er meget missfornøyd med Oslo havn. Oppfatter at Oslo havn er lite fleksible. Det er ønskelig med følgende Fri bryggeleie første uken Kapasitet til å laste uten ventetid og utenom ordinær arbeidstid Flere feeder løsninger enn bare Tschudi Line Arnstein ønsker ikke møte med Drammen havn før det forefinnes et alternativ til Tschudi Line. LogCon AS 37

40 4.32 Varner Gruppen Person intervjuet : Anders Eriksson Stilling: Logistikkansvarlig Samler all sin aktivitet i nytt sentrallager i Västerås utenfor Göteborg Har kjøpt 115 mål tomt Skal bygge lager / logistikksenter på kvm Hvorfor Sverige Ca 30 % billigere enn i Norge God tilgang på stabil arbeidskraft Gode utgående transportløsninger til Europa Tollmessig fordel å ligge innenfor EU for alle områder utenom Norge Sentralisert løsning gir mulighet for vekst i tillegg til reduksjon av kapitalbindingen For spredning i Norge har de valgt Schenker som totalleverandør Negativt med etableringen er utfordringene i Göteborg havn Lite fleksibilitet Vanskelig å få gjennom endringer vilje fra fagforeningen til å finne de beste løsningene ( litt mafia tilstander i flg. Kunden) Anlegget blir fullautomatisert, Swisslog er valgt som leverandør Oppstart gradvis fra 2017 Dressmann AS LogCon AS 38

41 4.33 Takeda Nycomed Person intervjuet : Stilling: Logistikkdirektør Benytter Drammen i dag på noen inngående råvarer (Tschudi Line) Totalt volum inn per år paller Totalt volum utgående per år paller Hoveddelen av alle transporter foregår med bil Kjøper de fleste av sine råvarer ex work men virket ikke som om det har den største fokusen på kostnader Salger mye fritt levert, samme her lite fokus på kostnader Ny innkjøper er ansatt som skal se på alle transportavtaler Får i dag mye emballasje inngående som de kunne tenke seg en mellomlagring på. I dag kommer dette i fulle biler, men det har foregått diskusjoner med leverandør om å mellomlagre dette for så å levere dette i mindre partier. Fokus er på sikkerhet ( GSD godkjenning kreves av transportørene) Er godt fornøyd med dagens båtløsning over Drammen Tablettene kan ryke dersom de utsettes for slag. Fly ønskes ikke benyttet grunnet dette. LogCon AS 39

42 4.34 Spenncon Person intervjuet : Ole Gamkinn Stilling: Ansvar transport og montasje Norge Spenncon har 6 fabrikker i Norge hvor størsteparten av deres volumer produseres i Norge Import fra Baltikum Riga. Kommer i dag med bil via Stockholm. Kjente ikke til Tschudi Line Utstyr kan flyttes mellom fabrikkene for å redusere transportkostnadene. Er ikke ønskelig da de kan se fordelen i en spesialisering Konsernet som Spenncon tilhører har 120 fabrikker spredd utover Europa Norge må konkurrere med øvrige produksjonsenheter Har tidligere sett på togløsninger i Norge, med dette har ikke vært økonomisk mulig Benytter i dag ikke speditør men går rett på transportørene Bring i Bergen Bolkan Trans Hønefoss for nærområde pluss Trøndelag K. Lode i Haugesund Hjørungavåg Transport SST. Hamar Ole opplyste at kostnaden for å bygge et parkeringshus var 10 % av normal bygge kostnad Ser for seg en mulighet for å sende tunnelføringer ut fra Drammen Stort sett alt som lages er laget på mål (Eget per prosjekt / Jobber mye sammen med Ruukki) Transport inn fra Baltikum til Drammen vil bli vurdert Ønsker å bli holdt informert om hva som skjer i Drammen Ole kunne fortelle at prisen på tømmer hadde økt fra 175 til 225 kr pr m3 etter at Follum og Tofte hadde blitt nedlagt Kran på hjul er en ideell håndteringsmåte for Spenncon sine produkter Møte mellom Spenncon og Drammen havn er avtalt og avholdt LogCon AS 40

43 4.35 Solis / Bonaventura Person intervjuet : Asbjørn Huus Stilling: CEO Har i dag tre selskaper i konsernet Benytter tre eksterne leverandører for å løse sin lagerlogistikk Validus drifter parfyme / små produktene Bring Warehousing avd. Trollåsen drifter frisørdelen av virksomheten Jensen & CO drifter dagligvaredelen (Bonaventura Sales) Fremtidig ønske er en leverandør for alle tre selskaper slik at bedre synergier kan oppnås Arealbehov ca m2. Kjøper alle inngående varer fritt levert Selger alle sine varer fritt levert utenom dagligvare som er EX-Work Konsernledelsen er alle tidligere Midelfart & Co ansatte. Vurderer å se på en 4 pl. Løsning men er usikker på om dette er riktige veien å gå LogCon AS 41

44 5 Forslag til aktiviteter Fase II Prosjekt I Målrette et eget prosjekt som intensiverer jakten på økt anløpsfrekvens fra kontinentet, kombinert med tett dialog med noen utvalgte transportkjøpere og utøvere Team Line Unifeeder Hevold Shipping / Sea Runner Erling Sande AS Dalema AS Bama Arcus Kid Interiør Bring Warehousing ( Trekkeavdeling) Prosjekt II Lage en utreding rundt speditørmarkedet. Formål å finne ut hvilke selskaper som driver utviklingen i markedet. Hva som skal til for at disse etablerer seg i Drammen Hvordan disse selskapene rekrutterer sine beste medarbeider Kan Drammen havn i samarbeid med speditøren bidra med utviklingsmuligheter for de beste talentene Hvilke Insitamentsordninger kan fremme ønsket utvikling for Drammen havn og næringslivet i området. LogCon AS 42

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Tvers gjennom Australia

Tvers gjennom Australia > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Post Danmark delprivatiseres TEMA: Australia Alkolås på Schenker-biler Nr 2/2005 N E T T V E R K

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa

Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa 2014 Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa Visste du at? Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen. Frakt av en container fra Rotterdam til Alnabru med skip

Detaljer

Komparativ studie av Grenland havn og Göteborg havn

Komparativ studie av Grenland havn og Göteborg havn Komparativ studie av Grenland havn og Göteborg havn Forarbeid til masteroppgave i logistikk Skrevet av Aleksandra Kryukova Strategistaben, Region sør Sommer 2006 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKIV LOGISTIKK

5TIPS TIL EFFEKIV LOGISTIKK Sjøtransport Benytt sjøveien spar penger DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Utfordringer i transportnæringen RFID Rett produkt til rett sted TRANSPORT & LOGISTIKK No. 11 /

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008

Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2008 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Jotun velger grønn logistikk (side 24) Klima og finanskrise (side 6) Jubileumsfrakt (side 18) Cand. sjåfør (side 32)

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg Omlastingsterminal for jernbanetransport eller logistikknutepunkt for Midt Norge? En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg 3. juni 2011 1 Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Nåværende

Detaljer

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet Further breakdown of transport flow information for the Northern Maritime Corridor final Regional Rapport Referat fra NMCavslutningskonferanse for Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Detaljer

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6 Nr.1 mars 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Schenker Consulting skal utrede EU-lager for Tine BA Side 10 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Michael Holmstrøm om Schenker. Bjørn Kjos om Norwegian. Odd Børretzen om Linjegods. Side 6: Schenker Forum 2006: Farvel

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

Sørvestbanen Godspotensial

Sørvestbanen Godspotensial Sørvestbanen Godspotensial Juni 2014 Rejlers Railcons ult AS Skippe rgata 31 Org.nr: 985 377 189 MVA Tel: 22 33 66 33 0154 OSLO www. rejlers.no railcons ult@rejlers.no Sertifis ert ISO 9001, ISO 14001,

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2007 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Sørger for kollektiv godstransport (side 11). Intermodal transport (side 14 23). Distribusjon for nettbutikker (side 34).

Detaljer

SAMARBEID I RORO-NÆRSKIPSFART

SAMARBEID I RORO-NÆRSKIPSFART Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, våren 2013 jkhjhhhb SAMARBEID I RORO-NÆRSKIPSFART EN STUDIE AV VERTIKALT OG HORISONTALT SAMARBEID SOM VIRKEMIDDEL FOR FLYTTING AV TRAFIKK

Detaljer

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling EMPO Når pulsen endres s 15 Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling av varer Transportbruker- s 22 konferansen: Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Kundemagasin September 2008 Leder

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer