Informasjon og regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og regler"

Transkript

1 Informasjon og regler Bra å vite for deg som bor på

2 Oppd. nov 2009 Borettslagets historie før og nå Styret Styrets sammensetning Styrets oppgaver Fakta om styret Informasjon OBOS oppgaver Forsikring Vaktmestertjeneste garasjelag Trappevask Brannutstyr Elektrisk anlegg Søppelskur TV og internett Strøm Lås og nøkler Bruksoverlating Utleielokaler Regler Husordensregler Parkeringsplasser og garasjer Ulovlig parkering og borttauing av biler Fellesvaskerier Vaske-, tørke- og banketider Dyrehold Gjeldende vedtak Markiser Innglassing av balkonger Belysning på balkonger Maling av balkongtak

3 før og nå sto ferdig til innflytting i årene Borettslaget ble konstituert 17. januar Borettslaget ble oppført på deler av g.nr 129/7 som var gård. Denne gården lå omtrent der hvor svingen 18 ligger i dag. I flg Oslo byleksikon var opprinnelig utskilt fra Bergsløkken. Husene brant ned i 1932, og eiendommen ble sammen med deler av Normannsløkken lagt ut til industriområde for AS Christiania Staalverk, som bygget en stor maskinhall på tomten. Hallen ble senere utleid til idrettsformål (Sportshallen). Hallen har i dag adresse Gladengvn 10. På eiendommen lå også Teglverk. I dag består av 373 leiligheter fordelt på 20 blokker og 3 rekker med rekkehus (28 leiligheter). Borettslaget grunn er på m2. Bebyggelsen ligger til veien (vei 491) og svingen (vei 492) g.nr 122/139. Nærmeste naboer er Hovin borettslag i nord og Valle borettslag i sør. I øst finner vi Valle Hovin friareal og i vest Grenseveien med tilhørende forretningsgårder. Mellom og Hovin borettslag går en av Oslo kommunes turveier som strekker seg fra Kampen til Grefsenåsen. Borettslaget hører i dag til Bydel Gamle Oslo. Bydelsadministrasjonen ligger på Grønland med kontoradresse Platous gate 16. Vi tar gjerne imot endringer som kan gi grunnlag for ytterligere innsikt i borettslagets historie. De første årene var det stor aktivitet for å få borettslaget til å bli et trivelig sted å bo. Dugnadsånden var stor. Alle deltok, til og med de minste var med på å skape et godt miljø. Bl.a ble trillebor på trillebor med jord og planter hentet fra Lindbecks gartneri i Grenseveien. I borettslaget var det de første årene også mange aktivitetstilbud som f.eks søndagsskole og speiderarbeid med god tilslutning. Dette bidro også til å skape et godt miljø. Mange av barna var også aktive i skolemusikken.

4 Miljøet ble styrket ytterligere gjennom forskjellige arrangementer som 17. mai tog med ridende politi, St Hans fester ved dammen og på lekeplassen, samt juletrefester og skirenn. En viktig bidragsyter til det gode miljøet var damelaget som ble stiftet et av de første årene. Gjennom sine medlemsarrangement støttet de borettslagets aktiviteter og ga også økonomisk støtte til søndagsskolen og speider-gruppene. De forærte også borettslaget en flott fane som dessverre er altfor bortgjemt. En fotogruppe ble etablert og hadde stor tilslutning i mange år, de arrangerte bl annet lørdagskino for de minste. Etter hvert kom et generasjonsskifte i borettslaget og de forskjellige aktivitetene døde hen. I februar 1991 ble det stiftet en pensjonistforening som resulterte i 104 medlemmer. Hver 3. onsdag i måneden er det hyggemøte. I tillegg arrangeres dagsturer og femdøgns turer alt med god tilslutning. I 2004 hadde foreningen ca 50 medlemmer. I 1993 vedtok generalforsamlingen å starte planleggingen med tanke på å rehabilitere borettslagets bygningsmasse. I 1995 ble arbeidet satt igang. Alle hus fikk ny taktekking, alle yttervegger ble isolert og fikk ny kledning. Inngangsdører til blokkene ble skiftet ut til aluminium og de fleste blokkleiligheter utstyrt med store tidsmessige balkonger. I tillegg ble blokkenes loftsgulv isolert ved innblåsing av mineralull, på samme måte ble rekkehusenes tak etterisolert. Den bygningsmessige rehabiliteringen var i stor grad ferdig i mars Vaskeriene ble rehabilitert i 1997, vaskeriet i vn 32 ble oppgradert med nye maskiner. Alle tørkebåser ble skiftet ut. Istandsetting av utomhus anleggene startet våren Det ble opparbeidet 30 nye parkeringsplasser, samt

5 utbedring av de eksisterende. Det ble installert motorvarmere på 133 av i alt 144 parkeringsplasser, samt i nedre garasje rekke. Sirkelplassen fikk ny asfalt og fikk sitteplasser med benker. Trekantplassen ble belagt med belegningsstein, fikk sittebenker, nye trær og ny hekk. Det ble laget sitteplasser i forbindelse med inngangspartiene til alle blokkene, samt 9 plasser med benker og bord, \noen av disse med en liten sandkasse. Lekeplass mot Kløvertun og lekeplass ved Nøtter`n ble oppgradert og fikk nytt utstyr som tilfredsstiller dagens forskrifter. Inngangspartiene fikk belegningsstein avgrenset med kantstein av storgatestein. Nye sykkelstativer i stål ved hver inngang. Ny beplantning ved alle inngangspartier, foran balkonger, rundt avfallscontainere og parkeringsplasser. Enkelte trær ble hogd ned og erstattet med nye. Opprustning av bekken og et lavt vannspeil ved nedre del. Det ble laget totalt 7 avfallbåser av tre og postkassestativ ved hver av de tre rekkehusene. Ca 25 belysningslykter ble satt ut. Det gamle traktorhuset ved nedre rekkehus ble revet og ny flott garasje satt opp vis avis øvre garasjerekke. I prosjektet var det medregnet fortau langs veien og svingen. Dette ble nedstemt av Generalforsamlingen. Pr i dag er det kun fortau fra svingen 1 15 og langs trekantplassen. Borettslaget vant rehabiliteringsprisen for utomhusprosjektet i Borettslagets elektriske anlegg ble oppgradert i Alt gammelt elektrisk utstyr som sikringsutstyr, ledninger, kabler, brytere og stikkontakter ble skiftet ut. Inne i den enkelte leilighet ble alle gamle kabler/ledninger som lå skjult/utvendig, i/på tak og vegger omtrukket/omlagt, og gamle brytere og stikkontakter utskiftet, i tillegg nye sikringsautomater i alle sikringsskap. Videre inngikk levering og montering av nye hovedtavler og utskifting av gårdslysanlegg. September 2003 ble våtromsprosjektet avsluttet. Byggeperioden hadde da vart i 2 år. Vann- og avløpsrør m/sluk er skiftet i samtlige leiligheter og kjellere. Badene har nye membraner, varmekabler, fliser, veggmonterte

6 WC og nedsenkede tak med spotter. Småberederne er sanert og erstattet med nye felles berederanlegg. Tekniske løsninger m.m. er basert på moderne produkter og konstruksjoner. 90-årene startet som en ny epoke. Alle utbedringer og fornyelser er gjennomført fra 1993 til To av vaskeriene er blitt oppgradert i 2007 og I 2008 ble det lagt nytt takdekke på rekkehusene. Det er også skiftet ut dører til tekniske rom i alle blokkene. De nye ståldørene holder dagens krav til brannklasse. Høsten 2009 er det startet opp dreneringsarbeider i borettslaget. Disse arbeidene er en del av en omfattende vedlikeholdsplan som styret har vedtatt og som skal avvikles i samarbeid med OBOS Prosjekt (Opas). Fellesarrangementer har det vært mange av gjennom årene, bl.a. juletrefest på sirkelplass, tenning av juletre på trekantplassen, pensjonistgrilling i Nøtter`n, Halloween og 50-årsfeiring. De siste årene har antall fellesarrangemanger gått ned grunnet manglende interesse fra beboerne. Det oppfordres imidlertid til egne initiativ fra beboerne til arrangemanger av ymse slag, og styret vil støtte disse hvis det er ønskelig. I tillegg til dette gjennomføres dugnader på uteområdene hver vår.

7 Oppd. nov 2009 Styrets sammensetning for perioden Styrets representanter: Peter Carlsson Helle Franks Ingebrigt Holmen Marit Synnøve Manengen Solveig Sveinhaug styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Varamedlem: Styret har tradisjonelt hatt 7 medlemmer, men i perioden oktober 2009 aptil/mai 2010 består styret kun av 6 medlemmer siden tidligere styreleder Jan- Kjell Daffinrud trakk seg midt i perioden, noe som førte til en ekstraordinær generalforsamling i oktober Kåre Wennerstrand

8 Styrets oppgaver Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen. Styrets viktigste saker: - anvise og godkjenne fakturaer til utbetaling - følge opp borettslagets økonomi og vedta budsjett, herunder forta nødvendige regulerringer av husleie - foreta beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak - godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om fremleie - håndheve borettslagets husorden, herunder behandle klagesaker og foreta beslutninger om advarsler og oppsigelser - ved behov avholde styremøter, hvor løpende og innkomne saker taes opp. Styret skal føre protokoll over sin saksbehandling og beslutninger Henvendelser fra andelseier Henvendelser fra andelseiere om boliger skal som hovedregel rettes direkte til styret. Styret velges av general- Forsamlingen og skal styre etter borettslagets og offentlige lover og regler. Unntak: - forsikringssaker vedr. boligen (ikke innbo) - husleiespørsmål, purringer, utkastelser m.m. - salg av boligen I disse tilfellene kan henvendelsene rettes direkte til OBOS

9 Oppd. nov 2009 Fakta om styret Styret Styret er representert ved: styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmer velges for ett år, leder og styremedlemmer velges for to år. Valget gjennomføres på den årlige generalforsamlingen. Hvor finner du oss? svingen 5, sokkeletasje. Bruk ringeklokken! Beboertime Kl hver mandag Informasjon Styret fordeler informasjon til beboerne gjennom skriv i postkasser, på oppslagstavlene og på web-sidene. Henvendelser Skriftlig; i postkasse, styret, svingen 5, eller Utover dette treffes styreleder Peter Carlsson på tlf Saker til behandling på styremøter skal være skriftlig, undertegnet og levert til styret innen 3 dager før hvert møte. Websider: Vi gjør oppmerksom på at anonyme henvendelser ikke besvares. Styret har taushetsplikt. Postadresse svingen 5, 0662 Oslo Telefon styrerom (kun betjent i kontortiden)

10 OBOS oppgaver OBOS er i henhold til kontrakt borettslagets forretningsfører. Forretningsførerens viktigste oppgaver er: - innkrevning av husleie, kontroll med innbetalinger, purring og inkasso av restanser - betryggende forvaltning av borettslagets likvide midler - løpende regnskapsførsel og utarbeidelse av forslag til årsregnskap og årsberetning for styret - forslag til budsjetter - bistå borettslagets styre med råd og tilrettelegging av generalforsamlinger - deltagelse i styremøter etter avtale, og oppfølging av vedtak i styremøte/generalforsamling - beregning og utbetaling av lønn til borettslagets ansatte, f.eks vaktmester - innberetning av statistiske opplysninger til offentlige myndigheter Borettslagets forvaltningskonsulent p.t. er: Anne-Lise Jenseth Johansen i OBOS tlf

11 Oppd. nov 2009 Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige med forsikringsnummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnredninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (dvs. utstyr/innredning det er naturlig å ta med når en flytter). Oppstår skade i leiligheten sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har Gjensidige skadeforsikring en egenandel på kr 6.000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. Ved vannskade/ og behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt ORAS på tlf ORAS er et rørleggerfirma som har nattevakt fra kl 15 til kl 07.

12 Vaktmestertjeneste Oppd. nov 2009 Vaktmesteroppgavene er satt bort til firmaet GrøntMiljø AS hvor Steinar Aardal er daglig leder og vår kontaktperson. Firmaet skal ivareta de daglige oppgaver som gressklipping, snømåking og strøing. I tillegg kommer en del oppfølgingsoppgaver, kontroll av låser, dørpumper, ringetablåer, vaskerier samt skifting av lyspærer. Firmaet har fra tidligere avtale om vedlikehold av grøntarealet (nyplanting etter rehabilitering). Kontrakt er tegnet frem til , både for vaktmesteroppgavene og grøntarealet. Feil og mangler skal meldes til Steinar Aardal. Enten med lapp i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i veien 5, eller via tlf (gjelder hverdager fram til kl Utenom ordinær arbeidstid kan også styrets representanter kontaktes. Styreleder ivaretar kontakten med firmaet GrøntMiljø AS

13 AL garasjelag Etter avtale mellom og garasjelag skal det på garasjelagets årsmøte velges styre for garasjelaget. Følgende personer sitter i garasjelagets styre: Hans Georg Bjørndal Styreleder (tlf ) M. Mani Styremedlem Jan Erik Kvensjø Styremedlem AL garasjelag er et andelslag som har til formål å forvalte eksisterende og å forestå oppføringen av eventuelle nye garasjer til fordel for garasjelagets- og borettslagets andelseiere. Bare andelseiere i kan være andelseiere i garasjelag. Garasjelaget annonserer ledig garasje gjennom ved oppslag, og garasjen overdras etter ansiennitetsprinsippet blant de som melder sin interesse. Det er i tillegg til avtale mellom borettslag og garasjelag utarbeidet kontrakt mellom garasjelag og andelseier, i tillegg er det satt opp vedtekter for garasjelaget

14 Oppd. nov 2009 Trappevask Borettslaget har satt bort trappevask til firmaet Økonomiske Løsninger AS. Hver uke vaskes: - trapper fra toppetasje til ytterdør - innvendig kjellertrapp - vaskeritrapp med gulv En gang i måneden vaskes: - loftstrapp - utvendig kjellertrapp Hver tredje måned vaskes: - rekkverk/håndløpere/postkasser Hver fjerde måned vaskes: - vinduer m/vannbrett En gang pr år vaskes: - loft - høytrykksspyling av ytterplatå - renhold av vaskerier inkl støvfjerning i tørkebåser To ganger i året: - støvsuges kjellerganger Leie for trappevask belastes husleie med kr 80,- pr. mnd.

15 Brannutstyr Røykvarsler skal festes i tak. Den skal kunne høres der hvor du ligger og sover - og den skal være plassert der hvor røyken først vil samle seg i tilfelle brann. Vanligvis bør den plasseres i gangen utenfor soverom. Brannslokningsapparat (ABE pulverapparat) skal henge fremme, lett tilgjengelig og klar til bruk Brannutstyr; brannslokningsapparat og røykvarsler regnes som fast inventar og skal følge leiligheten. Røykvarsler: Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverommet når døren er lukket. Slokningsutstyr: Alle boliger skal ha manuelt slokningsutstyr som kan benyttes i alle rom. I 1990 ble alle leiligheter utstyrt med godkjent brannslokningsapparat og godkjent røykvarsler som ble utkvitert av borettshaver for den enkelte leilighet. I 2005 ble alle brannslokningsapparater byttet ut. Den som har bruksrett til andelen skal innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå og forøvrig på en slik måte at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger. Bruker er også forpliktet til å føre tilsyn med at sikringstiltak ikke forringes. Det skal gjennomføres brannkontroll hvert 3. år.

16 Elektriske anlegg og utstyr El-sikkerhet du har ansvaret! Det elektriske anlegget i leilighetene skal til enhver tid være i orden. Ansvaret ligger hos den enkelte andelseier. Vedlikeholdsplikten av ditt elektriske anlegg er beskrevet i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1929, og i 9 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Borettslaget ved styret har ansvaret for det elektriske anlegget ute og i alle fellesområder Røykvarsler skal festes i tak. Den skal kunne høres der hvor du ligger og sover - og den skal være plassert der hvor røyken først vil samle seg i tilfelle brann. Vanligvis bør den plasseres i gangen utenfor soverom. Brannslokningsapparat (ABE pulverapparat) skal henge fremme, lett tilgjengelig og klar til bruk Brannutstyr; brannslokningsapparat og røykvarsler regnes som fast inventar og skal følge leiligheten.

17 Søppelcontainere Borettslaget disponerer i alt 8 skur med søppelcontainere. Bor du i: Rekkehus og veien 32 og 34 tilhører du skuret v/veien 32. veien 14, 11, 13, 15 og 17 tilhører skuret v/veien 14 veien 6, 8, 10, 12, 9 og 7 tilhører skuret v/veien 10 veien 1, 3, 5 og svingen 10 tilhører skuret v/veien 1 svingen 1, 3, 5, 2 og 4 tilhører skuret mellom svingen 3 og 5 svingen 6, 7, 9 og 11 tilhører skuret mellom svingen 7 og 9 Det er viktig at søppel blir kastet på rett sted, da antall containere er satt ut i hht antall brukere. Husk at søppelcontainerne er ment til husholdningsavfall. svingen 8, 13, 15 tilhører skuret v/svingen 8 svingen 12, 14, 17, 19 og vn 2 og 4 tilhører skuret v/svingen 17 svingen 21, 23, 25, 16 og 18 tilhører skuret v/svingen 25

18 Oppd. nov 2009 TV og internett Borettslaget har en kollektiv avtale med Get om levering av digital-tv og bredbånd. Tjenestene krever en digitalboks som utleveres av Get. Styret har tegnet en standardavtale med en grunnpakke for TV og basistilknytning til bredbånd. Kostnaden for digital-tv og bredbånd er inkludert i felleskostnadene. Alle beboere kan utvide avtalen etter egne ønsker, men må da betale dette på egen faktura. Get kundesupport har tlf Beboerne har også tilgang til det analoge kabel-tvnettet.

19 Oppd. nov 2009 Strøm Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Opprinnelig avtale med Energipartner/LOS utløp den OBOS har forlenget avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS.

20 Oppd. nov 2009 Lås og nøkler For kopiering av nøkler må man ha en rekvisisjon fra styret før nøkler bestilles hos Vrio Lås og Nøkler. Rekvisisjon kan fås under beboertimen. Styret har inngått avtale med Låsmester 1 som gjelder alt av låser og låsarbeid til alle beboere. Alle tjenester og produkter fra Låsmester 1 vil bli rabattert med 15% ved fremvisning av kort. Rabatten gjelder ikke allerede nedsatte produkter. NB! Låser du deg ute og ikke har tilgjengelige nøkler får du hjelp alle dager og hele døgnet. Låsmester 1 har døgnservice med gratis telefonnummer: Mailadresse er: Nøkler og låser for å reservere tid for bruk av vaskemaskiner på vaskeriene skal følge leiligheten. Mangler man dette, kan nye kjøpes under beboertimen for 100 kroner per stykk. Postkassenøkler skal også følge leiligheten. Hvis man mister nøkkelen må man bestille ny lås til postkassen på eget initiativ og regning. Dette kan gjøres hos Låsmester 1.

21 Oppd. nov 2009 Bruksoverlating Kontakt OBOS og be om å få tilsendt søknadsskjema som fylles ut og returneres OBOS. Tlf.: OBOS sender søknaden til styret sombehandler denne godkjenner eventuelt avslår. Man har rett til å leie ut boligen i inntil 3 år.vilkår: Andelseier eller nærstående må ha bodd i leiligheten i minst et av de to siste år. Man har ubetinget rett til hybelutleie så lenge andelseier selv bor i boligen. Ulovlig bruksoverlating kan føre til salgspålegg av leiligheten.

22 Oppd. nov 2009 Utleielokaler Borettslaget disponerer en del kjellerlokaler som kan leies av beboere. De varierer i størrelse fra ca. 10 til 45 kvadratmeter. Interesserte beboere kan sende en søknad til styret, enten via e-post eller per brev som legges i postkassen ved svingen 5.

23 Husordensregler er et andelslag, hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS - eier bebyggelsen. Borettshaverne i et fellesskap er ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand, og at borettslagets omdømme er det beste. Hver enkelt borettshaver med familie er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt. Husordenen inneholder ikke bare plikter. Vær oppmerksom på at den skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmene. Husordensreglene finner du i sin helhet på websidene, via linken Husordensregler i menyen.

24 Parkeringsplasser og garasjer Oppd. nov 2009 Parkeringsplasser: Meld fra til styret om du ønsker å stå på venteliste for parkeringsplass. Ved fremleie av leilighet inndras plassen. Alle beboere som har blitt tildelt faste parkeringsplasser skal feste et oblat i frontvinduet på bilen. Uregistrerte biler får ikke stå på borettslagets nummererte parkeringsplasser. Tildelte plasser skal brukes. Garasjer: Ledige garasjer blir slått opp på tavlene. Søknad sendes garasjelagets styre. Garasjene tildeles etter ansiennitet i borettslaget. Borettshavere som tildeles garasje må si opp en eventuell parkeringsplass. Parkeringsplasser og garasjer følger ikke leiligheten.

25 Oppd. nov 2009 Ulovlig parkering og borttauing av biler Parkering på gang og stikkveier kan være praktisk når mange og eller tunge ting skal i hus, eller om noen av helsemessige grunner bør gå minst mulig. Det er når man glemmer at kjøretøyet står i stikkveien at det blir ulovlig parkering. Feilparkerte kjøretøy er motorkjøretøyer stående over lengre tid i gang- og stikkveier (over lengre tid betyr i dette tilfellet 15 minutter). Unntak er yrkesbiler på oppdrag og ellers biler med synlig godkjennelse. Styret kan kun rekvirere borttauing fra borettslagets stikkveier. Den enkelte beboer kan kun rekvirere borttauing fra egen parkeringsplass mot å vise frem legitimasjon og husleieblankett hvor parkeringsplassnummeret ditt står. Feilparkering på borettslagets områder meldes til A1 Security, tlf Hvis det er biler som står ulovlig parkert i veien og svingen (som er offentlige veier), likeledes observasjoner av uregistrerte biler, kan man kontakte Trafikketaten i Oslo kommune, tlf (døgnåpent).

26 Fellesvaskerier Borettslaget disponerer ialt 7 vaskerier. Bor du i: svingen 2, 4, og 1, 3, 5, 7 tilhører du vaskeriet i svingen 4 svingen 6, 8 og 9, 11, 13, 15 tilhører du vaskeriet i svingen 8 svingen 14, 16, 18 og 17, 19, 21, 23, 25 tilhører du vaskeriet i svingen 17 sv 10, 12 eller veien 2, 4, 6, 8 og veien 1, 3, 5-1. og 2. etg tilhører du vaskeriet i veien 2 veien 7, 9, 11, 13, 15 veien 1, 3, 5-3. og 4. etg tilhører du vaskeriet i veien 7 veien 10, 12, 14, 17 tilhører du vaskeriet i veien 14 Alle vaskerier har kort som betalingssystem. Kortene kjøpes hos styret, i kontortiden på mandager fra kl i Lillebersvingen 5 Kr 100,- eller kr 200,- pr kort. Husk å ha med korrekt valør. veien 32, 34 eller i rekkehusene tilhører du vaskeriet i veien 32

27 Vaske-, tørke- og banketider Vasketider Mandag t.o.m. fredag kl 07:00-10:00 kl 10:00-13:00 kl 13:00-16:00 kl 16:00-20:00 Lørdag kl kl Tørketider ute Mandag t.o.m. fredag kl 07:00-22:00 Lørdager kl 08:00-17:00 Tørketider inne Mandag t.o.m. fredag kl Lørdag kl Banketider Mandag t.o.m. fredag kl 07:00-08:00 kl 20:00-22:00 Lørdager kl 08:00-16:00 Tøy til tørk som ikke er tatt inn innen kl 22:00 kan bli fjernet og i såfall hentes på styrerommet i kontortiden påfølgende mandag. NB! Det er ikke tillatt å benytte vaskeriet på søndager og helligdager NB! Vi gjør oppmerksom på at strømmen blir stengt på vaskemaskiner mandag t.o.m. fredag kl 20.00, lørdager kl På tromler og tørkeskap mandag t.o.m. fredag kl 21.00, lørdager kl Lyset stenges mandag t.o.m. fredag kl 21.15, lørdager kl Tørke og rullerom kan benyttes to timer etter vasketiden. Ett tørkeskap skal ryddes etter en time. Dette med unntak av siste vasketur hvor alt må være ferdig til kl I det oppgraderte vaskeriet i veien 32 er det et tørkeskap og to tørketromler. Disse kan benyttes en time etter vasketur, rulla i to timer.

28 Oppd. nov 2009 Dyrehold Generalforsamlingen har vedtatt at borettslag har forbud mot dyrehold. Dyreholdsparagrafen i husleieloven fra 2000, i 5-2, annet ledd, åpnet adgang for dyrehold, på tross av vedtektsfestet forbud i borettslaget. Lovens utgangspunkt opprettholdt adgangen til vedtektsfestet forbud mot dyrehold. Forbudet kan imidlertid settes til side dersom: Gode grunner taler for det. Dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Styret har utarbeidet retningslinjer og søknadsprosedyre for dyreholdet i samarbeid med Obos juridiske avdeling. Har du planer om å skaffe deg hund eller innekatt, kontakt styret for videre fremgangsmåte.

29 Maling av balkongtak Styret har vedtatt at maling av balkongtak skal være i ens farge. Innkjøp av maling besørges av borettslagets styre og betales over borettslagets budsjett. På styremøte ble det vedtatt at eneste tillatte farge er: Fargenr. 2000, 520 Empire Ta kontakt med styret for å få maling og for å få vite hva som kan / skal males.

30 Belysning på blokkenes balkonger og ved rekkehusenes inngangsparti Styret har vedtatt at belysning av blokkenes balkonger skal være tillatt under forutsetning av at det benyttes samme type armatur alle steder. Det ble også vedtatt at belysning av rekkehusenes inngangsparti skulle ha samme type armatur. På styremøte ble det vedtatt at eneste lovlige armaturtype er: NORAL CAPRI MINI hvit m/kabelbryter Har du problemer med å finne lampetypen, kontakt styret.

31 Oppd. nov 2009 Innglassing av balkonger inngangsparti Styret har vedtatt at innglassing av balkonger er tillatt under forutsetning av at det benyttes den av styret utpekte leverandør. På styremøte ble det vedtatt at eneleverandør av innglassing for er Nika Balkonginnglassing AS. Nika Balkongsinnglassing holder fysisk til på Furuset i Oslo. Hovedkontoret er i Skien, t dit er

32 Markiser i borettslaget Styret har vedtatt at markiser på blokkenes balkonger skal være tillatt under forutsetning av at det benyttes samme type farge på markiseduk alle steder. Det ble også vedtatt at markiser på rekkehusenes vinduer skulle ha ens type farge på duken. På styremøte ble det vedtatt at fargen på blokkenes markiser skal være: DIS 5009/11 På styremøte ble det vedtatt at fargen på rekkehusenes markiser skal være: På styremøte ble det vedtatt at det ved montering av nye markiser i blokkene skal benyttes løsning som kan sees i veien 4, 1 etasje. Denne løsningen innehar rett duk, farge og montering. Uansett hvilken leverandør du bruker må denne løsning benyttes. Løsningen er utarbeidet av Korsvoll Persienneindustri Gamle markiser tillates oppsatt, men ved skifte av duk må den følge regler som nevnt på denne siden.

Informasjon og regler Bra å vite for deg som bor på Lilleberg

Informasjon og regler Bra å vite for deg som bor på Lilleberg Informasjon og regler Bra å vite for deg som bor på Lilleberg Oppd. sept 2014 Borettslagets historie Lilleberg før og nå Styret Styrets sammensetning Styrets oppgaver Fakta om styret Informasjon OBOS oppgaver

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Husordensregler for Lilleberg borettslag revidert revidert revidert revidert

Husordensregler for Lilleberg borettslag revidert revidert revidert revidert Husordensregler for Lilleberg borettslag revidert 22.05.2003 revidert 15.04.2010 revidert 14.04.2011 revidert 19.04.2012 Lilleberg borettslag er et andelslag, hvor borettshaverne i fellesskap ikke OBOS

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Velkommen til vårt borettslag

Velkommen til vårt borettslag Etterstad Vest Borettslag Velkommen til vårt borettslag Heftet er beregnet på å gi litt informasjon om borettslaget som vi håper kan komme til nytte. Er det informasjon du savner, har du ris eller ros

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015.

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. H U S O R D E N S R E G L E R F O R L I L L E E K E B E R G B O R E T T S L A G Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. INNHOLD 1. MÅLSETTING... 2. HUSORDENSREGLENE

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE På Bera er det 3 boligsameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter Bera Øvre 92 terrasseleiligheter

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP I. VASKERI, BALKONGER OG AVFALLSHÅNDTERING. 1. I vaskeriene vil det være oppslått reglement som klart viser hvordan vaskeriene skal anvendes. Det er styrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Line Bøhmer Løkken Styremedlem Maryann Falknor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Forandringer/reparasjon av TV anlegg skal utføres av autorisert installatør (se avsnitt om TV anlegg).

Forandringer/reparasjon av TV anlegg skal utføres av autorisert installatør (se avsnitt om TV anlegg). HUSORDENSREGLER FOR A/L BJERTNES BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 20.04.1995. Endringer vedtatt på generalforsamlinger 24.04.2001, 23.04.2002 og 19.04.2005. Ansvaret for indre og ytre vedlikehold

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

HUSORDENSREGLER for TEISEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for TEISEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER for TEISEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 30.05.96 med endringer 22.05.00, 22.05.02, 09.06.05, 07.06.07 og 29.05.08. 1. INFORMASJON Teisen Borettslag er et andelslag hvor andelseierne

Detaljer

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27.

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. 1 HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. mai 2014 1. Innledning 1.1 Nylænde Borettslag er et andelslag,

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE I vårt nærområde er det 3 sameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter i 7 Y-blokker

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG 594 1 Øvre Adamstuen borettslag HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.06.1983, 19.06.1984, 16.04.1985, 12.05.1987, 14.05.1991, 22.05.2001 og ekstraordinær

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG (GARASJE - MOTORVARME PARKERING) Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 (Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) Mellomenga borettslag disponerer

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag.

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 09.04.13 kl. 18.00 Sted: Skullerud skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Leieren plikter å følge bestemmelser i husorden og er også ansvarlig for at

Leieren plikter å følge bestemmelser i husorden og er også ansvarlig for at S-389-1 - Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 1972, og på deretter endret på ordinære generalforsamlinger 8. mai 1985, 13. mai 1987, 22. mai 1991, 26. mai 1994, 29. mai 1997, 21. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR TØYENHAGEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 13. mai 1997 Endret på ordinær generalforsamling 10. mai 2001 Endret på ordinær generalforsamling 03. mai 2010 1. Husorden:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma.

3. Trappevask 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma. Husordensregler Endret på ordinær generalforsamling 10.05.2001 Sist endret på ordinær generalforsamling 25.05.2005 Sist endret på ordinær generalforsamling 23.05.2007 Sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER. for PYNTEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER. for PYNTEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER for PYNTEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 17. april 1964 med senere endringer, på ordinær generalforsamling 26. april 2007, sist endret på ordinær generalforsamling 8. april

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN 2015

GENERALFORSAMLINGEN 2015 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl. 19.00

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102.

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 30.03.1978 med endring av 08.04.1981, 01.06.1986, 13.10.1988, 26.05.1993, 26.03.1993, 25.05.1994, 06.05.1996, 28.05.1998, 17.04.2000, 25.04.2001, 17.06.2003,

Detaljer

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser 1. Antall parkeringsplasser gjesteplasser (1) Fjellvang borettslag har i dag 366 parkeringsplasser og 33 garasjeplasser til fordeling blant sine 528 leiligheter.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G Vedtatt på generalforsamlingen 21.05.81 Endring av 05.06.97 HUSORDENSREGLER OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR LYSEJORDET BORETTSLAG.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR REISTAD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR REISTAD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR REISTAD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 19. mai 1981med endring på ordinær generalforsamling 13. mai 1992, 05. juni 2001og endring 04.06.03 samt generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KR. BRENNERSVEI BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR KR. BRENNERSVEI BORETTSLAG FOR KR. BRENNERSVEI BORETTSLAG For å skape størst mulig trivsel i borettslaget er alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre, at vi samarbeider og deltar i fellestiltak (les dugnader). Som andelshavere

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag HUSORDEN for Rustadlia Borettslag ( Se også vår nettside: http://borettslag.obos.no/rustadlia ) 1. INNLEDNING 2 2. GENERELLE REGLER 2 A. OM ORDEN PÅ OMRÅDET 2 B. OM LEILIGHETEN OG DENS BIROM 2 3. REGLER

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 29.01.04 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15.04.10 ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 22.05.13 Et borettslag utgjør et fellesskap

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Velkommen til Natlandsveien Borettslag

Velkommen til Natlandsveien Borettslag Velkommen til Natlandsveien Borettslag Natlandsveien 92 96 100 Natlandsveien 92c, 5094 Bergen Telefon 55 28 28 81 Vi vil med dette skrivet ønske deg velkommen som beboer i Natlandsveien borettslag og gi

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer