Styrets sammensetning 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets sammensetning 1998"

Transkript

1 Bankgiro : Postboks 794 Postgiro : Trondheim Styrets sammensetning 1998 Formann Arnfinn Hansen Priv.: Carl Donsv Trondheim Nestformann Morten Solåt Priv.: Sildråpevn. 22 G Mob.: Trondheim Kasserer/ Mona Øiseth Vorhaug Priv.: Sekretær Asalvn. 4 C Arb.: Jakobsli Rosjef Tom Espen Hansen Priv.: Carl Donsv. 2 Mob.: Trondheim Tur-/ Kari Toftaker Priv.: morsjonssjef Johnny Peviksvei Trondheim Båthussjef Audun Klokkerhaug Priv.: Stokkanhaugen Trondheim Materialforvalter Eirik Skogvang Priv.: Schøllers gt. 21 Arb.: Trondheim Varamedlem Ole Chr. Østlund Priv.: Postboks 799 Mob.: Trondheim Varamedlem Fred Arne Solåt Priv.: Leikåsvn. 5 B 7024 Trondheim Side 1

2 INNHOLD Redaktørens spalte Side 2 Årsrapport Rapport fra Årsmøtet Økonomisk rapport 2 Resultater fra NM på romaskiner i Horten 3 Resultater fra Åpningsregattaen på Årungen 3 Ressultater fra Østlandsregattaen på Årungen 5 Referat og resultater fra Kvinherradregattaen på Kvinherad 7 Brev fra hovedsponsor Alphatron 12 Referat og resultater fra Nordisk Juniormesterskap i Tampere, Finland 12 Referat og resultater fra NM på Voss 26 Referat og resultater fra Vingersjøregattaen i Kongsvinger 17 Resultater fra Klubbmesterskapet på Jonsvatnet 14 Resultater fra Tunevannsregattaen i Sarpsborg 24 Og vi klipper fra avisene Resultuater fra Krestmesterskapet på Consept II på Dragvoll 37 Rosjefens rapport 38 Norges Cupen Rapport fra roprotokollene Redaktørens spalte På grunn av høy aktivitet hele året gjennom, har det ikke blitt tid til å gi ut noe Ro-Nytt i Derfor bestemte vi oss for i stedet å skape en tradisjon for å gi ut en Årbok ved hvert årsskifte. Den bør da inneholde det som har skjedd i roklubben gjennom året, og sendes til alle klubbens medlemmer, andre roklubber i Norge og sponsorer. s hjemmeside på Internett har nå hatt over 2500 besøkende, og inneholder tidligere utgaver av Ro-Nytt i tillegg til informasjon om klubbens virke, samt gamle og nye resultatlister og en god del bilder. Adressen til siden er følgende : De aktive har representert klubben på hele åtte regattaer i 1998, og Årboken preges da naturlig nok av resultatlister og referater fra disse turene. Sportslig sett har denne sesongen vært den beste i nyere tid (i allefall på hele nittitallet), med blant annet 2. plass i Junior Nordisk i Finland og 2 NM gull for junior. Minner om at klubben på vinterstid har ballspill på Blussuvoll Skole fredager mellom 1600 og 1830, der vi blant annet spiller basketball og fotball. Alle roklubbens medlemmer ønskes velkommen, uavhengig av alder, form og ambisjonsnivå. Til slutt vil vi få takke alle de som har vært så flinke å skrive de flotte referatene fra noen av turene vi har vært på, noe som har bidratt til å heve kvaliteten på denne årboken betraktelig. Redaktører Tom Espen Hansen Side 2

3 ÅRSBERETNING 1998 Styret har i 1998 bestått av 9 personer: Formann : Arnfinn Hansen Nestformann : Morten Solåt Kasserer/Sekretær : Mona Ø. Vorhaug Rosjef : Tom Espen Hansen Tur/Morsjonssjef : Kari Toftaker Båthussjef : Audun Klokkerhaug Materialforvalter : Eirik Skogvang Varamedlem : Ole Chr. Østlund Varamedlem : Fred Arne Solåt I løpet av sesongen har vi gjennomført 2 styremøter og 2 arbeidsmøter i forbindelse med klubbutvikling. Denne sesongen har vi jobbet med følgende saker: Våre aktive utøvere har deltatt på følgende regattaer: NM-romaskiner Horten 09./ Sesongåpningsregattaen Årungen 23./ Årungenregattaen Årungen 06./ Kvinnheradregattaen Kvinnherad 13./ Østlandsregattaen Årungen 17./ Junior Nordisk Tampere Klubbmesterskapet Jonsvatnet 15./ Norgesmesterskapet Voss 29./ Vingersjøregattaen Kongsvinger 12./ Tunevannsregattaen Sarpsborg KM romaskiner Dragvoll Denne sesongen har vi deltatt i de fleste oppsatte regattaer, både innendørs og utendørs. Resultatet ble en kjempebra plassering i Norges Cup en - en 3. plass! Vi avanserte altså fra en fin 7. plass i fjor til en flott 3. plass i år. Redaksjonen sendte ut en fyldig utgave av Ro-Nytt i januar-98. Tidlig på våren 98 investerte roklubben i en ny Dobbeltsculler til en innkjøpspris av kr Denne ble finansiert med kr fra Alphatron AS, kr i forsikrings-oppgjør for Ilato og kr fra dugnadsjobbing på Bingo K-12. Dessverre ble det ingen offisiell åpning av ro-sesongen for 1998, noe som flere av klubbens medlemmer syntes var sterkt beklagelig. Vi var også i år representert med en person ved Norges Roforbund s Ting. Side 3

4 Fra 22. september til 25. september hadde vi en ny dugnadsrunde med bingovakter. Her fikk vi et garantert pottoppgjør på kr Medlemskontingenten i år innbragte kr (dette er noe mindre enn det som er budsjettert). Mens husleien nede på Skansen bidro med kr I år har vi faktisk mottatt kr i stipend fra Norges Roforbund. Dette til utdanning av trenere. Og den fine 3. plassen i Norges Cup en innbragte kr til bruk til romateriell. I samarbeid med Idrettens Studieforbund Sør-Trøndelag jobber vi nå med klubbutvikling. Gruppen består av personer fra flere nivåer i klubben; -senior, -aktive, -styret og -foreldre. Gruppa skal prøve å jobbe frem en handlingsplan som skal bidra til at klubben fortsatt skal være interessant for våre medlemmer (gamle/nye) - på ALLE plan; - Klubben i mitt hjerte. Årsmøte i 1998 Møtet ble avholdt tirsdag 24. februar 1998, kl i roklubben sine lokaler på Skansen. Totalt 21 av roklubben sine medlemmer møtte opp til årsmøtet, derav 14 stemmeberettigede. Kasserer/sekretær Mona Ø. Vorhaug ble valgt til møteleder og åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Dagsorden: 1. Åpning Ingen av medlemmene hadde noe å si på styrets innkallelse til årsmøtet. 2. Beretning for året 1997 Årsberetningen var på forhånd sendt ut til roklubbens medlemmer. Det ble gjort noen rettelser m.h.t. pengestøttene for sesongen. De fremmøtte medlemmer hadde ikke noe å anmerke til beretningen. 3. Regnskap for 1997 Kasserer gikk igjennom regnskapet for medlemmene. Kopi av regnskapet ble delt ut til medlemmene. Regnskapet ble enstemmig godkjent med forbehold om revisors godkjennelse. 4. Fastsettelse av medlemskontingent for 1998 Årsmøtet var enstemmig om å opprettholde den samme kontingenten som tidligere. Satsene er som følgende: Aktive kr. 300 Treneravgift kr. 200 Nybegynnere kr. 300 Passive kr. 100 Side 4

5 5. Valg Forslag til nytt styre for sesongen: Formann : Arnfinn Hansen (gj.valg) Nestformann : Morten Solåt (gj.valg) Kasserer/sekretær : Mona Ø. Vorhaug (gj.valg) Rosjef : Tom Espen Hansen (gj.valg) Tur/morsjonssjef : Kari Toftaker (ny) Båthussjef : Audun Klokkerhaug (gj.valg) Materialforvalter : Eirik Skogvang (gj.valg) Varamedlem : Fred Arne Solåt (gj.valg) Varamedlem : Ole Chr. Østlund (gj.valg) Revisor : Ivar Brun-Hansen Heidi M. Johansen Forslag til nytt styre ble enstemmig valgt av årsmøtet. For neste års valgkomite ble følgende valgt: Kai Arne Kristiansen Gunnbjørg Seltveit Tor-Henning Iversen Aktiv Foreldre Senior 6. Innkjøp av ny dobbeltsculler Tom Espen Hansen informerte årsmøte om roklubbens planer om å kjøpe inn en ny dobbeltsculler til kr , og hvordan denne skal finansieres. Båten skal sponses med kr fra firmaet Alphatron AS. Forsikringsoppgjøret for havariet av Ilato bidrar med kr Resten kr tas fra inntektene fra Bingo K-12. Årsmøtet hadde ingen invendinger mot styrets planer om innkjøp av båt. 7. Eventuelt Tor-Henning Iversen informerte medlemmene om Litjvatnet-saken. Det er krav fra kommunen om at det skal sendes inn en søknad om motorisert ferdsel på Litj-vatnet; en søknad ved hvert tilfelle. T.H.I. deltar i møtene som kommunen initierer vedr. Jonsvatnet. Han jobber bl.a. for å få kommunen til å godta at vi kun sender inn en søknad ved bruk av følgebåt. Det foretas en spørreundersøkelse mot grunneierne vedr. Litjvatnet-saken. Resultatet vil blir brukt overfor kommunen Ole Chr. Østlund informerte om NTNUI og at de der har opprettet en egen rogruppe. Det er ønskelig at denne gruppen skal ha et tett sammarbeid med. Både O.C.Ø. og Rosjefen mente at det her var muligheter for å utveksle erfaringer på forskjellige nivåer mellom klubbene. Side 5

6 Kasserers rapport For første gang på flere år viser nå regnskapet at utgiftene er større enn inntektene. Dette skyldes i første omgang at klubben for 98-sesongen har vært veldig aktiv m.h.t. regatta-deltagelse, diverse samlinger (påske-/romjulssamling) og trenerkurs-/fora. Dette har allikevel ikke skapt noen problemer i forhold til våre forpliktelse utad. Vi har klart å betale våre regninger til rett tid. Likevel er dette en klar pekepinn på at dersom vi skal opprettholde dagens aktivitetsnivå eller øke denne må vi gjøre noe for å øke inntektene våre. Styret har en stor utfordring m.h.t. økonomien og jeg håper vi klarer å løse denne slik at de aktive får reise på de regattaer/samlinger som må til for å være med i toppen. Jeg gjør oppmerksom på at regnskapet som legges frem her er et foreløpig regnskap den har ikke vært til revidering ennå. Kasserer Mona Øiseth Vorhaug RESULTATREGNSKAP 1998 Kontonr. Navn Inntekter: 3010 Medlemskontingent Diverse inntekter Innt. startkont./egenandel Innt. forsikringsoppgjør Inntekter dugnad Inntekter reisefordeling Inntekter båthusleie Inntekter reklameplass Inntekter idrettsstøtte Stipend Sponsorinntekter Sum Inntekter Utgifter: 6210 Tomteleie Trondheim Kommunale avgifter Elektrisitet Reparasjon og vedlikehold Bilskade egenandel Kontorrekvisita Trykkerikostnader Postboksleie Porto Bilkostn.(bensin o.l.) Leie bil Leie båt, Norges Roforbund Økonomidugnad NR Side 6

7 7010 Reiseutgifter Utlegg etter regning Diverse møteutgifter Regattautg./Samlinger Treningsutstyr/Materiell Treningsutgifter Kursutgifter Startkontingenter Forsikringspremier Diverse kostn Bankomkostninger Renteutg. lån Sum Kostnader Årsresultat/Overskudd (underskudd) (overskudd) Side 7

8 BALANSE 1998 Kontonr. Navn Eiendeler 1010 Kasse 198,00 590, Folio , , Regattakomiteen Fokus Bank 64, , Postgiro , , TR's Venner ,87 81, Kunder 0, , Mellomregn. Tr.lag Rokrets 5.980, , Mellomregn. utg. medlemmer 2.400,00 0, Forskudd reiser / utlegg 4.917, , Ubalanse 9.615, ,76 Beregnet resultat / Underskudd ,27 Sum Eiendeler , ,58 Gjeld og egenkapital 2030 's Venner 5.879, , Gjeldsbrevlån , , Avsetn. Anleggsstøtte 4.500, ,00- Sum Gjeld og egenkapital , ,58- Side 8

9 Resultater fra Concept II NM i Horten : Søndag 25/1-98 : HJA 1. Fana Roklubb Torkil Hungnes Os Roklubb Bård Monsen Vebjørn Knotten Aalesund Roklub Håkon Bjørlykke Ormsund Roklub Knut Mikkel Kolbe Horten Roklubb Ansten Due Kurt Vegard Sommervoll Aalesund Roklub Terje Hoel Audun Klokkerhaug Sarpsborg Roklubb Hans Jørgen Langholt HJA 500 m 1. Horten Roklubb Jan Egil Røed Johnsen Sandefjord Roklubb Kim Arild Svenson Moss Roklubb Morten Hansen Moss Roklubb Stian Rundhovde Svendsen Odd Ivar Østlund HSA Lettvekt 1. Christiania Roklub Ketil Rønne Sarpsborg Roklubb Jon Borling Tom Espen Hansen Sandefjord Roklubb Børge Sivertsen HJA Stafett 4x500 m 1. Vebjørn Knotten Audun Klokkerhaug 2. Bergens Roklub Sarpsborg Roklubb Tønsberg Roklub HSA Stafett 4x500 m 1. Norges Roforbund III Norges Roforbund I Norges Roforbund II Bøler Helsestudio Christiania Roklub Norges Roforbund IV Os Roklubb Morten Solåt Hans Christian von Krogh Tom Espen Hansen Kurt Vegard Sommervoll Side 9

10 Resultater fra Sesongåpningsregattaen på Årungen : Lørdag 9/5-98 : HE Lettvekt 1x 1. Trollhattans Roddklubb Christian Bengtson Tom Espen Hansen Stavanger Roklubb Arne Gundersen HJB 2x 1. Bærum Roklubb Moss Roklubb Stavanger Roklubb Paul Bjørnerud Frederik Nordberg HE 4x 1. Svenska Junior Komiten Svenska Junior Komiten Vebjørn Knotten Kurt Vegard Sommervoll Tom Espen Hansen HJA 4-/4x 1. (4x) Vebjørn Knotten Audun Klokkerhaug 2. Sarpsborg Roklubb (4-) Søndag 10/5-98 HE Lettvekt 1x 1. Strömstad Roddklubb Anders Johanson Trollhättans Roddklubb Christian Bengtson Tom Espen Hansen Stavanger Roklubb Arne Gundersen HJA 2x 1. Kombinasjon (Svensk) Svenska Junior Komiten Aalesund/Fana Audun Klokkerhaug Horten Roklubb Kombinasjon (Svensk) HE 4x 1. Norges Roforbund Norges Roforbund NSR/Aaelsund/Horten/Bergens Vebjørn Knotten Kurt Vegard Sommervoll Tom Espen Hansen Side 10

11 HJB 4x 1000 m 1. Trondhjems/Os Paul Bjørnerud Frederik Nordberg Sven-Ole Berland Lars Erik Jansen 2. Stavanger Roklubb Christiania Roklub HJA 4-/4x 1. Svenska Junior Komiten (4x) (4x) Vebjørn Knotten Kurt Vegard Sommervoll Audun Klokkerhaug 3. Svenska Junior Komiten (4-) Åpningsregattaen på Årungen Sommeren var nettopp blitt et faktum, tiden var inne for Åpningsregattaen på Årungen. Avgangen gikk fra Veiskillet, som er en vane for. Stort sett alle som skulle være med møtte opp, bortsett fra meg. En moteoppvisning på skolen samme kveld gjorde at jeg måtte ta nattog alene om kvelden. Derfor kan jeg ikke uttale meg om hva som ble gjort eller sagt på bilturen nedover. Men jeg tviler ikke et sekund på at det var nok av den spesielle humoren som preger roklubbens aktive. Jeg ankom Årungen Rostadion på morgenen første konkurransedag. Noe trøtt, men la gå. Soving på nattog funker dårlig, i allefall for meg. Gjengen som møtte meg gjorde sitt til for å sette båtene i stand til dagens utfoldelser. Først ut i forsøk var Ståle og Audun i singel, og rett etterpå måtte de ut på nytt i dobbelscullerforsøk. Tom Espen var også ut innimellom for å banke noen lettvektere. Dobbeltfireren, med tre nybegynnere deriblant meg, var også på vannet for å lære hva en ordentlig rokonkurranse er. Det var to 4x-løp hver dag på oss, ett i junior med Ståle eller Audun, og ett i senior med Tom Espen. Vi kan si at resultatet sier mest om hvor ferske vi var. Men morro var det likevel. Kvelden kom og vi satte snuten mot neste konkurransedag. Dagen etter skjedde stort sett det samme, bortsett fra at vi hadde litt mer erfaring fra dagen før. Noen medaljer ble det, og alle var vel stort sett fornøyde. En fin start og litt erfaring å ta med seg videre til neste regatta. Personlig synes jeg det var veldig artig, og videre medlemskap i ble et faktum! Kurt Vegard Sommervoll Side 11

12 Resultater fra Årungregattaen på Årungen : Lørdag 23/5-98 : HE Lettvekt 1x 1. Tom Espen Hansen Stavanger Roklubb Arne Gundersen HJA 2x 1. Audun Klokkerhaug Horten Roklubb Horten Roklubb Vebjørn Knotten 5. Sarpsborg Roklubb HJA 1x 2000m 1. Ormsund Roklubb Knut Mikkel Kolbe Aalesund Roklub Håkon Bjørlykke Os Roklubb Bård Monsen Christiania Roklub Christian Lien Jensen Audun Klokkerhaug Horten Roklubb Ansten Due HJA 4x 2000m 1. Os/Kristiansand/Bergens Vebjørn Knotten Kurt Vegard Sommervoll 3. Bærum Roklubb Søndag 24/5-98 HJA 2x 1. Fana/Ormsund Aalesund/Christiania Audun Klokkerhaug Os/Bergens Horten Roklubb Horten Roklubb HE Lettvekt 1x 1. Tom Espen Hansen Stavanger Roklubb Arne Gundersen HJA 4x 2000m 1. Norges Roforbund Vebjørn Knotten Audun Klokkerhaug 3. Os/Kristiansand/Bergens Horten Roklubb Bærum Roklubb Side 12

13 Resultater fra Kvinnheradregattaen på Opsangervatnet: Lørdag 6/6-98 : HJA 2x 1. Horten Roklubb Audun Klokkerhaug Os/Bergens Aalesund/Ormsund Vebjørn Knotten 6. Horten Roklubb HE 2-1. NSR/Christiania Aalesund Roklub Hans Christian von Krogh Tom Espen Hansen HJA 1x 2000m 1. Ormsund Roklubb Knut Mikkel Kolbe Horten Roklubb Ansten Due Christiania Roklub Christian Lien Jensen Aalesund Roklub Håkon Bjørlykke Os Roklubb Thomas Grindevoll Audun Klokkerhaug Os Roklubb Bård Monsen Bergens Roklubb Tor Wigum Horten Roklubb Daniel Lilltveit Berge Horten Roklubb Nils Marius Bugge Fana Roklubb Reidar Aralt HJA 4x 2000m 1. Vebjørn Knotten Audun Klokkerhaug 2. Bærum Roklubb Søndag 7/6-98 : HJA 4x 2000m 1. Norges Roforbund Vebjørn Knotten Audun Klokkerhaug 3. Norges Roforbund (4-) HE Lettvekt 1x 1. Tom Espen Hansen Stavanger Roklubb Arne Gundersen Side 13

14 HJA 2x 1. Norges Roforbund Audun Klokkerhaug Horten Roklubb Os Roklubb Norges Roforbund Vebjørn Knotten HS 2x 1. Hans Christian von Krogh Tom Espen Hansen 2. Os Roklubb KORT OG GODT OM ALPHATRON AS. Alphatron AS har i år valgt å bruke sine sponsormidler på. På denne måten kan vi være med på å gi et positivt løft til den lokale idretten i Trondheim. Alphatron er ikke den type bedrift du ser reklameplakater av langs byens gater, skjønt børsinteresserte lesere av klubbavisen kan kanskje ha snappet opp et og annet om oss på Næringslivssidene i Adresseavisen. Siden dere som medlemmer av Roklubben skal vandre rundt med Alphatrons logo på treningsdrakter osv. fremover, vil jeg gjerne gi dere en kort presentasjon av oss og våre gjøremål ja, kort sagt bli litt bedre kjent! Alphatron AS ble etablert 3.april 1995, og er i dag Midt-Norges ledende kretskortleverandør. Bedriften har sitt hovedsete i Innherredsveien 7. i Trondheim. Elektronikkmontasje og administrasjon holder til der. I tillegg har vi en ekstern produksjonsavdeling i Alvdal som står for ferdigstillelse av produkter samt distribusjon. Alphatron teller i dag totalt 80 ansatte og vi forventer en omsetning i 1998 på ca. 90 M NOK. Alphatron AS tilbyr sine kunder kapasitet og kompetanse innenfor produksjon og test av elektroniske kretskort, samt elektromekanisk montasje d.v.s. sammenstilling til ferdige produkter. I tillegg tilbyr vi konsulent tjenester ved industrialisering av produkter som er i en utviklingsfase. Innkjøp og komplett logistikk er også en vesentlig del av våre tjenester. Alphatron AS er altså et firma som produserer elektronikk og ferdige produkter på oppdrag for sine kunder. Kunder hos Alphatron er f.eks. Autronica AS, Atmel Norway, Stento ASA Oceanor AS, Nera ASA, Telenor Mobil AS - dette for å nevne noen! Produktspekteret blir dermed vidt og sprer seg fra telefoner, intercom apparat og brannalarmsentraler, til trådløse styringssystem samt måle-og meldingsutstyr for forurensning og værforandringer. Det har vært, og vil fortsatt være, en rivende utvikling innenfor elektronikkproduksjon. Produktene og dermed også komponentene blir mindre og mindre, og dette setter selvfølgelig større krav til produksjonsutstyr. Alphatron har pr. i dag to helautomatiske produksjonslinjer for elektronikkmontasje. Den nyeste linjen ble installert høsten 1997, og utgjorde en investering på 8-10 mill. NOK. Til sammen har vi nå en montasjekapasitet på komponenter i timen! Det blir kanskje litt vage tall for den som ikke kjenner så godt til elektronikk produksjon fra før, men jeg kan forsikre dere om at med den hastigheten går det rimelig raskt unna! Side 14

15 Samarbeid står i høysete i Alphatrons bedriftsfilosofi. Det er viktig for oss at vi oppleves som en partner for våre kunder og leverandører. Dette er spesielt viktig i vår bransje, der vi skal være våre kunders produksjonsenhet. Vi har stor tro på at åpenhet og tillit i et langsiktig perspektiv vil skape fruktbare resultater for alle parter! Vi håper at et partnerskap med vil bli en inspirerende og fruktbar erfaring for begge parter, og ønsker med dette alle medlemmer av en spennende og fremgangsrik sesong i 1998! Hege Halstadtrø Pettersen Markedskonsulent, Alphatron AS Resultater fra Østlandsregattaen på Årungen : Lørdag 14/6-98 : HJA 1x 2000m 1. Os Roklubb Bård Monsen Horten Roklubb Ansten Due Bergens Roklubb Tor Wigum Fana Roklubb Torkil Hungnes Vebjørn Knotten Horten Roklubb Daniel Lilltveit Berge Audun Klokkerhaug Drammen Roklubb Morten Adamsen Bærum Roklubb Anders Beer Horten Roklubb Nils Marius Bugge Fredrikstad Roklub Lars Johansen HJA 2x 1. Horten Roklubb Sarpsborg Roklubb Kurt Vegard Sommervoll Åpen Nybegynner 500 m 1. Jan Terje Johansen Sandefjord Roklubb Kristine Landmark Christiania Roklub Camilla Phale Devor Bærum Roklubb Terje Wiik HJB 4x 1. Stavanger Roklubb Christiania/Stavanger/Aalesund (DJA 4x) Paul Bjørnerud Nils Bjørnerud Martin Haugen Frederik Nordberg HS Lettvekt 1x 1. Tom Espen Hansen Stavanger Roklubb Askild Tou Stavanger Roklubb Arne Gundersen Side 15

16 HJB 2x Heat I 1. Bærum Roklubb Stavanger Roklubb Sarpsborg Roklubb Frederik Nordberg Nils Bjørnerud 5. Christiania Roklub HJB 2x Heat II 1. Stavanger Roklubb Sandefjord Roklubb Moss Roklubb Paul Bjørnerud Martin Haugen Åpen Nybegynner 2x 500 m 1. Porsgrunn Roklubb Marius Strand Kristian Aamot 3. Namsos Roklubb HJA 4x 1. Norges Roforbund (HE 4-) Christiania/Horten/NSR (HSB 4x) Norges Roforbund Norges Roforbund Audun Klokkerhaug Christian Lien Jensen Bård Monsen 5. Horten Roklubb/Aalesund (HJA 4-) Trondhjems/Os Vebjørn Knotten Kurt Vegard Sommervoll Thomas Grindevoll Søndag 15/6 HJA 4x 1. Norges Roforbund Trondhjems/Bergens Vebjørn Knotten Kurt Vegard Sommervoll Tor Wigum 3. Norges Roforbund (HJA 4-) Daniel Lilltveit Berge Erik Sagvik Audun Klokkerhaug Åpen Nybegynner 2x 500 m 1. Christiania Roklub Porsgrunn Roklubb Marius Strand Kristian Aamot 4. Christiania Roklub Namsos Roklubb HJB 4x 1. Stavanger Roklubb Paul Bjørnerud Nils Bjørnerud Martin Haugen Side 16

17 Frederik Nordberg HJA 1x 2000m 1. Os Roklubb Bård Monsen Aalesund Roklub Håkon Bjørlykke Fana Roklubb Torkil Hungnes Horten Roklubb Daniel Lilltveit Berge Vebjørn Knotten Fredrikstad Roklub Lars Johansen HJA 2x 1. Horten Roklubb Audun Klokkerhaug 3. Sarpsborg Roklubb Kurt Vegard Sommervoll 5. Drammen Roklubb HJB 2x Heat II 1. Porsgrunn Roklubb Sarpsborg Roklubb Paul Bjørnerud Nils Bjørnerud 5. Martin Haugen Frederik Nordberg 5. Ringsaker Roklubb HS Lettvekt 1x 1. Christiania Roklub Ketil Rønne Tom Espen Hansen Stavanger Roklubb Askild Tou Stavanger Roklubb Arne Gundersen Samling før Nordisk Ståle og jeg hadde lenge hatt som mål og komme med til Nordisk mesterskap sommeren Så etter en hel del kvalifiseringsragattaer var det mest sannsynlig at vi skulle ro i firer uten styrmann. Og til slutt ble det klart at vi skulle sitte i en 4- med Erik Sagvik og Daniel Lilltveit Berge, begge fra Horten. Dette fikk vi vite på den siste søndagen på den site regattaen før Nordisk. Vi fikk så et tilbud fra Hortens trener om å komme nedover til Horten før den samlinga som skulle finne sted den neste helga der de uttatte båtene skulle samkjøres. Så Ståle og jeg dro nedover til Horten allerede den følgende onsdagen. Vi rodde også en del toer på mandag og tirsdag. Onsdag: Tidlig om morgenen ble vi kjørt til Værnes og puttet på et fly klasse Braathens Back på vei til Oslo, dette ble sett på som tortur da undertegnede var heller trøtt og ikke fikk plass til kroppen sin på den lille plassen som han var tildelt. Men man kom seg til Oslo uten noen komplikasjoner som er verd å nevne. Vi kom oss til Fornebu, tok en buss og hoppet av ett eller annet sted på vei til Oslo for å ta toget til Horten. Det ble på denne turen fra busstoppen til togstasjonen anledning til å gå en hel del og drasse med seg en hel del bagasje, dessuten ble det en god anledning til å utvide ordforrådet sitt da det ble gjort en god innsats på å forbanne bagasjen. Det ble anledning til å ta en liten hvil da det nesten var en time til neste tog kom, denne tiden ble fornuftig utnyttet ved å flate ut på hver sin nærmeste benk. Vi våknet riktig nok i riktig Side 17

18 tid til å komme oss på toget, med da vi kom til skade for å sovne på toget ble det værre. Vi luktet lunta da vi så et skilt som det stod Tønsberg på og vi skjønte at noe var litt feil. Så ble det å legge seg nedpå igjen etter at den verste panikken hadde lagt seg slik at vi kunne vente på ett nytt tog tilbake. Denne gangen kom vi oss av på denne togstasjonen ved Horten. Vi tok så bussen inn til Horten. På nytt fikk vi anledningen til å bruke apostlene da vi måtte gå tvers igjennom byen for å for å komme oss til Horten Roklubb. Dette var en mindre koslig tur med nærmere 20 kilo hver med klær og utstyr for over en ukes forbruk Da vi kom frem til Roklubben fikk vi mat og ble plassert i båten i en fei. Vi fikk også tid til en økt til senere på dagen. Ståle og jeg måtte si oss fornøyd med innsatsen da vi ikke hadde rørt ei langåre på et år eller to, mens andre litt bedre (vitende) ikke kunne si seg så fornøyd. Mellom de to øktene ble vi innkvartert hos hver vår respektive familie, det vil si Ståle til Erik sin familie og jeg hos Daniel. Så ble det som sagt anledning til en ny økt, det ble gjort noen forbedringer teknisk, selv om det var en hel del som var heller lite å skryte av. En hel del skyldes min og Ståles heller svake erfaring med 4- roing. Om kvelden fikk vi sjansen til å bli kjent med de familiene vi bodde hos. Dessuten var både jeg og Ståle heller klare etter at vi hadde sått opp klokken 0500 reist 60 mil trenet og trent to økter. Torsdagen ble det litt mer tempo i øktene da vi hadde fått gjort unna det mest grunnleggende tekniske på onsdag. Dessuten begynnte sola å skinne gjennom noen heller gråe skyer og det hele begynnte å se lysere ut. Etter de to øktene begynnte vi å male på flaggfargene på årene våre. I grunnen ganske morro med Norgesårer fant vi ut. Fredag trena vi bare ei økt. Ikke så mye kanskje men det var en hel del som måtte gjøres før vi dro, male ferdig årer og greier. På kvelden møttes vi oppe hos Erik og så film, sånn for å slappe av og komme sammen som et lag. Dette var også en av de første dagene denne sommeren da sola skinte, noe som for oss trøndere ble sett på som et lite mirakel. Lørdag dro vi til Årungen på den ordinære samlingen. Det ble rodd to økter med 1000m og 500m. Vi ble innkvartert på ørtenmannsrom og fikk stabla klærne og utstyret i dunger. Det begynnte etterhvert å bli mer sommerlig i været og roinga ble stadig bedre. Dessuten begynnte følelsen i magen av at Nordisk var like rundt hjørnet. Kveldene ble brukt til å spille Risk, et strategibrettspill. Ellers sånn bortsett fra å ro ble tiden brukt til dette spillet, spising soving og reparering av hender. Hendene fikk gjennomgå da de ikke var særlig vant til å bli brukt på trehåndtak. Jeg mener Ståle kom i den nette summ av 20 vannblemmer på en gang. En rekord som bare venter på å bli slått. Mandagen ble brukt til teknisk gjennomkjøring og en lengre økt. Ellers gikk denne dagen som søndag. Man må innrømme at det var heller lite å gjøre. Derfor var det et kjært avbrekk da Ståle, en fra Tor Wigum fra Bergen og jeg dro til byen på kino og se litt på livet i Oslo, været var vanvittig fint og varmen var heller uutholdelig for bleike kropper som ikke var vant til sterkere lys enn det som kommer fra gatelys. Kroppene begynnte dessuten å få permanente singletter ettersom sola hadde gjort oss brune noen steder og andre ikke. Tirsdag ble det gjennomført to økter med langkjøring og en tempo. De siste forbedringene ble gjort og vi følte at det begynnte å sitte. Ståle hadde blitt satt på stroke under samlinga i Horten da han er en superb stroke. Onsdag rodde vi en siste økt, sånn bare for å gjøre noe 8 kilometer med rolig utroing slik at kroppen skulle få en utkjøring. Båtene ble rigget ned lagt på henger og gjort klar for frakt til Finland. Ellers ble det å legge seg tidlig slik at man var noenlunde oppegående til neste dags tur til Finland. Audun Klokkerhaug Side 18

19 Nordisk Juniormesterskap på Kaukajärvi i Tampere, Finland : Lørdag 27/6-98 : HJA 4-1. Danmark Norge Audun Klokkerhaug Daniel Lilltveit Berge Erik Sagvik 3. Sverige Søndag 28/6-98 : HJA 4-1. Norge Audun Klokkerhaug Daniel Lilltveit Berge Erik Sagvik 2. Sverige Estland Turen til Nordisk i Tampere Torsdag : En stor turbuss kom å hentet oss fra Årungen rostadion. Til vår store glede var det video og TV i bussen, så vi kunne slå ihjel noe av tiden i bussen. Vi skulle kjøre til Stockholm og deretter ta båt over til Finland. Bussturen til Stockholm tok tre filmer og vi kom frem i rimelig tid før båten gikk. Da vi endelig var kommet om bord i båten og fått tildelt rom, gikk vi selvfølgelig til taxfree sonen og siklet på alt det billige godteriet. Vi kjøpte ingen ting da, men la planer til hjemturen. Vi la oss tidlig den kvelden for vi hadde egentlig ikke noe å gjøre og vi var litt slitne fra bilturen og litt stinn av trening. Fredag Vi måtte stå opp meget tidlig, rundt sju. Vi spiste frokost og gjorde oss klare til å dra videre. Vi hadde en del reisetid igjen til Tampere, som gikk ganske fort da jeg sov mesteparten av turen og vi kom fram rundt ett to tida. Det var spennende å komme fram til Tampere hvor VM hadde vært noen år før. Siden dette var en VM arena hadde jeg visse forhåpninger. Tampere som by var litt skuffende. Byen så ut som en middelmådig østeuropeisk by, det var ikke noe spesielt ved den, bare boliger og små butikker. Innflytelsen fra Russland var tydelig. Regattabanen var heller ikke noe imponerende syn, men den hadde det viktigste, et albano anlegg. Det var en tribune, ellers var det ingen bygninger, noe jeg syntes var rart. Jeg fant ut senere at det under VM hadde vært masse telt rundt om i området for å dekke deltakernes behov. Vi skulle bo på et Motell for sportslige begivenheter. Det var tomannsrom og jeg delte rom med en av de tre makkerne mine, Erik Sagvik. Rommene var rene luksusen i forhold til det vi er vant Side 19

20 til på regatta ellers, men det var ikke noe spesielt ved dem. Vi fikk ikke så veldig lang tid til å innrette oss, for vi skulle tilbake å rigge båt og ro litt. Været var fint og Audun og jeg delte tapen som vi hadde spleiset på. Vi hadde blitt eksperter i taping siden vi måtte tape alle vannblemmene vi hadde fått de siste fjorten dagene. Vi rigget den dyrebare fireren til Horten Roklubb, som var omriggbar til Dobbel firer. Vi fikk våre ordrer av Hortens trener, som hadde trener ansvaret for oss. Det var lite vind og sola stekte, vi fikk beskjed om å ta med masse vann i båten, men jeg glemte selvfølgelig av vannflaska mi. Økta var ikke lang, vi skulle bli kjent med banen og ta noen drag. Resten av dagen gikk med til venting og masse drikking. Av vann selvfølgelig. Det var et bordtennisbord der som vi brukte flittig. Vi hadde også en peptalk med Hortenstreneren hvor vi la strategien foran morgendagen. Vi kom fram til at vi skulle kjøre maksimalt fra starten og ta taktøkninger på 1500 og 1000 og derfra skulle vi spurte. Lørdag Den store regattadagen. Selve regattaen startet ikke før klokken tolv og vi var blant de løpene. Vi måtte opp tidlig så vi fikk gjort oss klare til vi skulle ro. Vi dro til regattabanen rundt ti og hadde en liten treningsøkt da. Grunnen til det var at vi hadde mer å tjene på å være så samkjørte som mulig enn å være hundre prosent utvilte. Etter økta dro vi tilbake og spiste og slappet av. Jeg lå på senga og gikk gjennom løpet i hodet og prøvde å motivere meg så best som mulig. Vi satte oss i bussen, klare til å dra fra motellet. Jeg hadde alt for mange sommer fugler i magen. Jeg hadde selvfølgelig tatt på meg Norgesrodrakten og Norgestreningsdrakten, jeg skulle representere Norge. En herlig følelse. Bussturen hadde aldri vært så kort. Jeg ønsket egentlig at vi ikke skulle komme fram så fort, men jeg overlevde. En time før løpet, ca. tolv, begynte vi å varme opp før løpet. Jeg hadde drukket masse vann denne morgenen og hadde selvfølgelig med meg flaska så jeg kunne fortsette med drikkinga. Det var veldig varmt og sola skinte. Vi jogget rolig til å begynne med, så etter ei stund økte vi farten og gikk til slutt over i spurt som ikke varte så veldig lenge. Dette var for å få opp pulsen litt. Vi jogget så rolig tilbake og gjorde oss klare til å gå ut. Det var litt over en halv time før løpet begynte og vi fikk beskjed om å ro rolig i den tiden som var igjen. Våre konkurrenter var Danmark og Sverige. Da det endelig var klart til start var jeg så giret og motivert at jeg ikke hadde tid til å være nervøs. Jeg satt på stroke og hadde som hovedoppgave å holde fart og rytme i båten. Frem til 500 meter lå vi likt med danskene mens vi hadde kommet foran svenskene. Vi kjørte og kjørte. Det var motvind, så jeg ble meget sliten i armene ettersom løpet gikk. På 1000 meter hadde danskene kommet et stykke foran og vi lå langt foran svenskene. Vi skulle liksom kjøre en taktøkning rundt 1000, men det ble ikke noe forskjell da vi allerede hadde nok takt og krefter på fra før. På 750 meter gikk vi. Da makset vi og rodde så melkesyra sprutet. Kjente motvinden rive i armene, jeg var så grusomt stiv. Vi kom i mål 12 sekunder etter danskene og 33 sekunder før svenskene. Dette var vårt beste løp i firer hittil og vi var meget fornøyde. Etter løpet skulle vi ro ut. Det trur jeg var den verste utroinga jeg noen sinne har gjort. Jeg hadde absolutt ingen krefter igjen og jeg var sååå stiv i rompa, jeg klarte nesten ikke å sitte på den. Resten av dagen gikk med til restitusjon, spising og drikking. Søndag Denne dagen var det en form for revansje regatta, kalt Tampere regattaen. Vi gikk gjennom samme prosedyre denne gangen også, med en liten økt klokken ti og tilbake for å spise og tilbake igjen for å gjøre oss klare. Våre motstandere dag var bare Sverige og Estland. Danskene ville ha konkurranse og rodde derfor i senior. Det var meget fint vær denne dagen også med en tilnærmet medvind, heldigvis. Da vi satt opp til start var vi meget giret og starten satt meget bra. Løpet gikk mye bedre denne gangen enn lørdagen, vi fikk en mer rytmisk og korrekt roing. Det ble ikke så fantastisk tungt til armene denne gangen. Og vi vant på tiden på , som er en meget bra tid og vi fikk rodd vårt aller beste løp noen sinne. Vi var meget fornøyde med egen innsats. Da vi Side 20

21 kom i land hørte vi at danskene angret seg for att de skulle stille i senior, siden vi fikk en såpass bra tid, men de rodde ca. ti sekunder raskere enn oss denne gangen også. Det som var enda morsommere var at vi fikk stå øverst på pallen og ta imot gullmedaljene våre og ei glasskål. Da dagen var over rigget vi ned båtene og pakket hengeren og vente nesa hjemover. Og resten var bare reising, reising og atter reising. Lyspunktet var selvfølgelig taxfree sonen på ferga. På bussturen på mandagen fikk jeg skikkelig syremage noe som var skikkelig irriterende og trasig, og på flyet hjem hadde jeg tendenser til influensa, men det var godt å komme hjem etter å ha trent livet av meg i nesten tre uker. Tre uker på landslaget i roing. Norgesmesterskapene på Vangsvatnet i Voss : Lørdag 15/8-98 : HJA 1x 1. Ormsund Roklub Knut Mikkel Kolbe Aalesunds Roklub Håkon Bjørlykke Vebjørn Knotten Christiania Roklub Christian Lien Jensen Drammens Roklubb Morten Adamsen Horten Roklubb Ansten Due HSLv 1x 1. Porsgrunn Roklubb Magne Kvalvik Christiania Roklub Ketil Rønne Stavanger Roklub Njål Stensland Tom Espen Hansen Moss Roklubb John Johannesen Stavanger Roklub Jone Jonassen HJA 4x 1. Audun Klokkerhaug Vebjørn Knotten 2. Horten Roklubb HJA Horten Roklubb Audun Klokkerhaug Jan Egil Gullsvåg Mikal Johnsen Vebjørn Knotten Kurt Vegard Sommervoll Cato Kvam Cox: John Helge Hårstad Side 21

22 Søndag 16/8-98 : HJA 4-1. Horten Roklubb Kurt Vegard Sommervoll Cato Kvam 3. Horten Roklubb HJA 2x 1. Vebjørn Knotten Audun Klokkerhaug 2. Os Roklubb Horten Roklubb Fana Roklubb Sarpsborg Roklubb Drammens Roklubb HSLv 2x 1. Stavanger Roklub Tom Espen Hansen 3. Stavanger Roklub HJA 2-1. Aalesunds Roklub Kurt Vegard Sommervoll Norske Studenters Roklub NM på Vangsvatnet i Voss Bilturen nedover til Voss var lang og kjedelig. Det er bortimot umulig å få sove i en minibuss. Spesielt når man er over 190 cm. Etter mange timer i bussen kom vi omsider fram til Voss, tidlig fredag morgen. Da var det om å gjøre å komme seg til sengs på skolen vi lå på så fort som mulig for å prøve å sove noen timer før vasking og rigging av båtene. Da vi sto opp noen timer senere spiste vi mat og dro til roarenaen. Etter noen timers grundig vasking og polering, alt skulle være perfekt, ble det tid til litt noen prøveturer med de lagene som skulle konkurrere. Lørdagen skulle undertegnede ro forsøk i singelsculler klokken åtte. Alt for tidlig mener jeg. Det gikk bra på flatt vann, og jeg gikk greit til semifinalen. Bare to timer etterpå var det semifinale. Jeg hadde ingen forhåpninger om å gå til finale, så jeg bare rodde det jeg var god for. Jeg har ikke rodd så mye singel så jeg var ganske nervøs for de store bølgene som var da semifinalen startet. Starten gikk heldigvis greit jeg kom bra ut. Etter som løpet gikk øynet jeg sjansen til å gå videre. Jeg så at Bård Monsen hadde problemer med bølgene og lå en båtlengde bak meg. Da vi nærmet oss mål begynte jeg å bli sliten i håndleddet. Bølgene hadde slått i årene hele 2000 meteren så jeg ble mer sliten av bølgene enn av selve roingen. Bård nærmet seg på slutten men jeg holdt ham unna, og gikk til finalen. Utrolig! Første finale var i singel. Det var igjen perfekte roforhold jeg følte meg i fin form. Det var helt stille på vannet så jeg tok på ekstra klamper på årene slik alt det ikke skulle bli så tungt å ro. Jeg var blant de først ut av starten. Jeg lå på 2. plass en stund med Håkon Bjørlykke i tet. Det var jevnt mellom meg og tre andre. Opp til 1000 meteren ble det mer avstand, og Knut Mikkel Kolbe gikk opp i teten. Jeg lå på 4. plass, men var egentlig ikke sliten. Så jeg begynte å øke. Christian Lien Jensen var like foran meg så jeg øynet sjansen til å ta han igjen. Jeg så at jeg tok innpå og Side 22

23 når det var igjen 500 meter var jeg en båtlengde foran. Før start hadde jeg ingen forhåpninger om medalje så jeg var kjempefornøyd med 3. plassen i NM i min tredje start i single noensinne. Jeg måtte med en gang skynde meg inn til brygga og gjøre meg klar til dobbelfirerfinalen. Jeg var litt sliten på starten. Jeg må innrømme at jeg ikke tok i maksimalt i starten, men vi dro likevel ifra Horten Roklubb. Da vi var kommet opp til 1000 meter kjentes kroppen fin igjen og jeg kom bedre med i rytmen. Det ble en knusende seier over Horten så vi var storfornøyde med at vi hadde nådd det store målet. De hadde trodd de skulle vinne løpet, og var skikkelig skuffet etterpå. På søndagen var det første som skjedde forsøk i dobbelsculler. Jeg og Audun gikk lett videre, i et lett heat. Hortenslaget virket slappe og ga oss ingen kamp. Vi hadde egentlig en taktikk på å invitere dem på et råkjør for å få dem slitne til de skulle ro fireruten mot et Trondhjemslag like etterpå, men de ble aldri med oss opp i teten. Senere på dagen var det klart for dobbelscullerfinalen. Jeg og Audun rodde opp til start og tok en par startutganger. Vi var kjempetente på å vinne. Vi kom litt seint ut i starten og lå på 3 plass, men etter 200 meter var vi i ledelsen. Først da begynte vi å ta skikkelig i. Vi rodde raskt i fra resten og fikk mange båtlengder. Båten fosset gjennom bølgene og vi rodde bra. Den nye Stämpfli dobbelsculleren vår, Alphatron, ligger veldig fint og høyt i vannet, og tåler høye bølger veldig bra. Da det var om lag 500 meter igjen var vi rimelig sikre på at vi skulle vinne. Bare laget fra Os hang med, de prøvde seg faktisk på et rykk for å ta innpå oss, men da vi svarte ga de seg fort. Så vi konsentrerte oss om å holde i årene. Hovedmålet for sesongen var nådd. Vi var blitt norgesmestere både i dobbelsculler og i dobbeltfirer! Jeg tror at uansett hvilket mannskap, Kurt Vegard, Håkon, Ståle, Audun eller jeg som hadde vært i Alphatron ville vi ha vunnet. Jeg tror faktisk vi kunne hatt sjansen på dobbeltseier. Men da hadde ikke Ståle og Tom Espen kunne tatt sølv i Senior Lettvekt dobbelsculler som gikk 20 minutter etterpå. Audun og jeg måtte skynde oss opp slik at de kunne ta over båten vår. Håkon og Kurt Vegard tok sølv i toer uten styrmann rett etter det igjen, så har gikk det tett i tett. Til slutt denne dagen rodde vi åtter i en båt vi hadde lånt fra Fana Roklubb. Horten som hadde trent mye på åtter rodde i fra oss med en gang, men jeg syntes likevel at det var en artig opplevelse. Det må være lenge siden Trondhjems stilte et elt åtterlag i NM. For å få det til måtte superreserven Jan Egil, pensjonert junior B mester for to år siden, bli flydd nedover til Voss. Så dro vi hjem glade og fornøyde alle sammen. Dette var helt klart et kjemperesultat for klubben. Til sammen hadde vi sanket to gull, fire sølv og en bronse, fordelt på bare ni roere. Teller vi medaljer blir det hele 24 NM-medaljer! Vebjørn Knotten Side 23

24 Vingersjøregattaen i Kongsvinger : Lørdag 29/8-98 HJA 2x Vebjørn Knotten 2. Horten Roklubb Audun Klokkerhaug Aalesunds Roklub Christiania Roklub Kungälv Roddklubb HJB 4x 1. Horten Roklubb Nils Bjørnerud Frederik Nordberg Martin Haugen Paul Bjørnerud HELv 1x 1. Strömstad Roddklubb Anders Johanson Moss Roklubb John Johannesen Tom Espen Hansen HJB 2x 1. Moss Roklubb Frederik Nordberg Nils Bjørnerud 3. Martin Haugen Paul Bjørnerud 4. Horten Roklubb HJA 4x 1. Kungälvs Roddklubb Audun Klokkerhaug Mikal Johnsen 3. Horten Roklubb HJA 1x 1. Vebjørn Knotten Strömstads Roddklubb Anders Joelsson Drammen Roklubb Morten Adamsen Bærum Roklubb Anders Beer Aalesunds Roklubb Håkon Bjørlykke HS 2x 1. Tom Espen Hansen Moss Roklubb Side 24

25 Søndag 30/8-98 HJA 2x Vebjørn knotten Audun Klokkerhaug 3. Horten Roklubb Aalesunds Roklub Kungälv Roddklubb Horten Roklubb HE 4-1. Christiania Roklub Horten / Trondhjems Kai Arne Kristiansen Eivind Wessel Christensen Runar Løkeberg Kim Ronny Folke-Jonassen 3. Audun Klokkerhaug Tom Espen Hansen HJB 1x plast 1000 m 1. Bærum Roklubb Morten Røsjø Frederik Nordberg Moss Roklubb Pål Eklund Horten Roklubb Lars Andreas Holt Horten Roklubb Jostein Bommen Martin Haugen HS 2x Tom Espen Hansen 2. Moss Roklubb HJB 2x 1. Moss Roklubb Bærum Roklubb Nils Bjørnerud Paul Bjørnerud 4. Horten Roklubb Horten Roklubb Ringsaker Roklubb BRUTT HJA 4-1. Horten Roklubb Audun Klokkerhaug Vebjørn Knotten 3. Sarpsborg Roklubb HE/S 2-1. Kungälv Roddklubb Christiania Roklub Christiania Roklub Audun Klokkerhaug Side 25

26 HJB 4-1. Nils Bjørnerud Martin Haugen Frederik Nordberg Paul Bjørnerud HJA 1x 1. Vebjørn Knotten Strömstads Roddklubb Anders Joelsson Drammen Roklubb Morten Adamsen Bærum Roklubb Anders Beer Aalesunds Roklubb Håkon Bjørlykke Sarpsborg Roklubb Lars-Yngvar Tømmerholt Norges Cup regatta på Kongsvinger Tiden var inne for en ny roregatta. Vi var på vei til Kongsvinger for å plukke nye norgescuppoeng. Målet med det hele var å skaffe nok poeng til å kapre 2. plassen i Norgescupen forran Stavanger. Christiania var det vel lite å gjøre med ut i fra poengtabellen. Som vanlig startet turen fra Shell-veiskillet. Håpefulle roere stod klar til å pakke bagasjen inn i bilene. To biler var leid inn. En for å trekke båthengeren og en til å ta bagasje. Audun og Kai Arne hadde sagt seg villig til å kjøre en av bilene helt til Kongsvinger. Det settes pris på at andre stiller opp. Turen gikk egentlig sin vante gang. Ingen spesielle ting skjedde nedover. Jeg personlig vil vel kalle det en helt vanlig kjedelig biltur. Da vi kom fram til Kongsvinger la vi oss inn på en Campingplass, 20 min kjøring fra sentrum. Helt greit, det må jeg si. Dagen etter kom første dag med konkurranse. Ballet startet med singelforsøk i Junior A med hele fire Trondhjemmere til start, og en etterfølgende finale. Vi fikk to i finalen, det var Vebjørn som vant, og Ståle som viste en god figur. Vi vant finalen i dobbeltsculler (Vebjørn,Håkon) noe som vi hadde som mål for regattaen. Forøvrig må det nevnes at var det Håkon og Vebjørns første seier i dobbeltsculler. Junior B var også med i det meste av båtyper, og deres høydepunkt var vel da de i firer uten slo et jentalag i dobbelfirer fra Christiania. Litt nedttur var det vel at de regjerende Norgesmestrene i dobbeltfirer (med innbytter Mikal) klarte å tape for et middelmådig svensk klubblag. Etterpå kan det sies at de lånte med seg en god svenske fra en annen klubb, noe som ikke var med i beregningen. Vi kan nesten si at dagen etter kan betraktes som identisk resultatsmessig. Den eneste forskjellen var vel at Vebjørn klarte å drite ut trøndersk rosport ved å falle ut av båten like ved brygga. Stygg sak! Personlig vil jeg kalle det urutt! Også en annen ting når det gjelder Vebjørn var at han presterte å legge en av sine medbragte rundstykker i steikovnen om morgenen, for så å ta det ut på ettermiddagen da vi kom hjem fra rostadion Det skal sies om Vebjørn at han kan være ganske sløv av og til. Hytta var det som kalles røykfull da vi kom hjem. Sånn kan det gå for selv de beste. Turen hjemover bydde heller ikke på noen overraskelser. Mye dritprat og en feit burger på Elverum. Mmmmmmmmmmmm...fabelaktig godt! Side 26

27 Klubbmesterskapet på Jonsvatnet : Torsdag 10/9-98 Båt HJB 1x 500 m 1. Nora Frederik Nordberg Miraculix Paul Bjørnerud Trygve B Nils Bjørnerud Børge Martin Haugen Mona Ron Holand 2.23 Båt DJ 2x 500 m 1. Tor Henning Kristine Presthus Elisabeth Leth-Olsen 2. Gunnar H Astrid Skogvang Stine Frøland Båt HJA 1x 500 m 1. Børge Vebjørn Knotten Mona Miraculix Nora Audun Klokkerhaug 2.02 Båt DJB 4x/HJB 4-/Mix m 1. Ilato Frederik Nordberg 1.51 Martin Haugen Ron Holand Nils Bjørnerud 2. Delfinen Tom Espen Hansen 1.52 Lars Kaasa Torbjørn Vik Gry Hege Garliaunet 3. Knut Astrid Skogvang 1.55 Kristine Presthus Stine Frøland Elisabeth Leth-Olsen Båt HS/Vet 1x 500 m 1. Mona Torbjørn Vik Børge Tom Espen Hansen Solfrid Kai Arne Kristiansen Kajakk Lars Kaasa 1.50 Båt HJA 2x 500 m 1. Alphatron Vebjørn Knotten 1.41 Tom Espen Hansen 2. Asbjørn H 1.42 Båt HJB 2x 500 m 1. Gunnar H Nils Bjørnerud 1.59 Paul Bjørnerud 2. Trondheim Martin Haugen 2.01 Frederik Nordberg Side 27

28 Båt HJB 4x/HJA 4-/HVet4x+ 500 m 1. Knut Nils Bjørnerud 1.36 Martin Haugen Frederik Nordberg Paul Bjørnerud 2. Ilato Audun Klokkerhaug 1.37 Vebjørn Knotten 3. Delfinen Eirik Skogvang 1.39 Tor Henning Iversen Svein Inge Steffensen Ole Østlund Båt HS/Vet 2x 500 m 1. Tor Henning Torbjørn Vik 1.53 Tom Espen Hansen 2. Asbjørn H Tor Henning Iversen 1.56 Ole Østlund 3. Alphatron Eirik Skogvang Svein Inge Steffensen En bingovakt Å være bingovakt er en meget spesiell opplevelse! Man får innsyn i en verden man sjelden ser ellers, eller visste fantes. Hovedvekten av spillerne er eldre pensjonerte damer, og noen menn. I tillegg finnes en del innvandrere i åra, samt noen jenter i samme alder. Hovedpoenget med å gå på bingo på dagtid er jo at man ikke har noe annet å gjøre om dagene. Det positive er jo at de faktisk støtter opp om aktiv idrett, i og med at overskuddet går til de idrettslagene som sitter vakter. har nå fått vakter en uke tre år på rad, noe som gir en ekstra inntekt på mellom 20 og 30 tusen kroner! Likevel har vi hatt store problemer hvert år å få nok vakter, slik at det blir de samme som må sitte både to, tre og fire ganger. Historien som kommer nedenfor er skrevet på min andre vakt (i mangel av mer (u)fornuftig å gjøre), og konklusjonen er at det er et interessant studium å ha en vakt, mens flere vakter i løpet av en uke nok kunne tatt livet av hvem som helst. Derfor går oppfordringen til alle som er over 18 år neste gang roklubben får vakter; ta èn vakt slik at belastningen kan deles over så mange som mulig! Bingovakter skal møte senest klokken Da sitter det allerede en 5-6 spillesugne pensjonister klare; det er jo bare 30 minutter til dagens første bingo starter og det er mye som skal ordnes! Minst tre tusjer må ligge klar på bordet (det kan jo skje at de svikter!) og bingoblokkene må så absolutt limes hardt fast til bordet med limtuber så de ikke sklir. Alt må være helt klart til en rask og effektiv avkryssning! For det er jo mye som skal gjøres i tillegg til alle kryssene (eller rundingene) som skal settes. Tallene skal jo både høres og sees på skjermene i tillegg til jevnlig tenning og stumping av røyken og selvfølgelig kaffedrikking. Med andre ord : Travelt! Og så er bingoen i gang, og vi hører over høyttalerne (og det er nok ikke akkurat Cervin-Wega høyttalere, nei Paul ) : - ei rekke vi spille om 25 krona Gunnar 54 firogfemti, Ivar 28 åttåtyve Stemmen er monoton og sløv, starter lavt, når sitt høydepunkt på midten og svinner hen, gjerne med en syngende ettertone. Ofte holdes også tonen til neste tall starer. Side 28

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer.

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. ROSJEFENS RAPPORT 2007 JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. FEBRUAR 10 NM på romaskin arrangeres i Tindlundhallen i Sarpsborg. De aktive som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Trondhjems Roklub. Årbok 2000. 7408 Trondheim

Trondhjems Roklub. Årbok 2000. 7408 Trondheim Postboks 794 7408 Trondheim Bankgiro: 433005923 Postgiro : 0540 0835057 Styrets sammensetning 2000 Formann/ Rosjef Tom Espen Hansen Elvegata 12 7012 Trondheim Priv.: 73 93 83 70 Mob.: 93 02 72 08 tomha@stud.ntnu.no

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

FOLDENFJORDENS REGATTA

FOLDENFJORDENS REGATTA RESULTATLISTE for FOLDENFJORDENS REGATTA med Norges Cup i roing Granholmsundet, Sandefjord 27. & 28. april 2013 Revisjon 0 av 28.04 Forsøk Finale Kjønn Klasse Båttype Distanse Norgescu p Etteranme ldt/strøket

Detaljer

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager)

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager) Årsmelding Radioorientering Norge 2014 Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder LA6XI Knut Heimdal Sekretær LA6KCA Svein Olsen Kasserer LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem LA5OM Steinar Moen

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Trondhjems Roklub Årbok 2003

Trondhjems Roklub Årbok 2003 Trondhjems Roklub Årbok 2003 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS SAMMENSETNING 2003...2 2. REDAKTØRENS SPALTE...3 3. ÅRSBERETNING 2003...4 4. REFARAT OG RESULTATER FRA PORSELENSREGATTAEN...6 5. JUNIORREGATTA

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

Nordisk mesterskap terrengløp 2013 - NORGE

Nordisk mesterskap terrengløp 2013 - NORGE Nordisk mesterskap terrengløp 2013 - NORGE Reykjavik, Island Oppsummering og erfaringer Dokumentet er en kort oppsummering av Nordisk mesterskap terrengløp 2013. Dette kan brukes som erfaring til neste

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta Årungen Rostadion 4. og søndag 5. september Arrangører: SANDEFJORD ROKLUBB NORGESMESTERSKAPENE 2010

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige 2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige av: Pål Erik Jensen Säfsen skulle iår arrangere det Svenske Mesterskapet i LV & HV, samt at det ble arrangert stevne i Unlimited på 500mtr. Torsdag 11.mai var det

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Årsmøteprotokoll. fra. Årsmøte 2011.

Årsmøteprotokoll. fra. Årsmøte 2011. Årsmøteprotokoll fra Årsmøte 2011. Seilerhytta 8. februar 2011 ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR SARPSBORG SEILFORENING Tirsdag 8. februar 2011 kl. 18.30 på Seilerhytta. 1. Konstituering - spørsmål om møtet er lovlig

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsberetning 2013. Revisor Årsmøte Valgkomite: Ola Magne Noren, Arne Hatløy og Terje Finnvik

Årsberetning 2013. Revisor Årsmøte Valgkomite: Ola Magne Noren, Arne Hatløy og Terje Finnvik Årsberetning 2013 Styret har i 2013 bestått av: Oldermann: Anita Løyning (på valg i 2014) Viseoldermann: Frode Selvaag (på valg 2014) Skattmester: Turid Jensen (på valg i 2014) Styremedlem: Elisabeth Bryne

Detaljer

Trondheim Årsberetning 2012-2013. [Skriv inn tekst]

Trondheim Årsberetning 2012-2013. [Skriv inn tekst] Trondheim Årsberetning 2012-2013 AK- 45 [Skriv inn tekst] Årsberetning 2012 / 2013 Årsberetning 2012/2013 Saksliste Atletklubben av 1945 sitt 64.ordinære årsmøte 15.mai 2013 kl 1800. Sted: Arne Fallrø

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Mitt VM-eventyr startet allerede høsten 2010 og er nok litt anderledes. Etter å ha jobbet med UAV (Ubemannede Fly) i mange år, trengte jeg en rolig hobby. Roboter

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 NORSKE STUDENTERS ROKLUB Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 Innhold Presentasjon Generelle målsettinger Mål for 2013 Oversikt og beregning av sannsynlige kostnader Generelle Treningsleire Mesterskap

Detaljer

Styrets sammensetning 2001

Styrets sammensetning 2001 Bankgiro: 4336.06.05923 Postboks 794 Postgiro : 0540 0835057 7408 Trondheim Styrets sammensetning 2001 Formann/ Tom Espen Hansen Mob.: 93 02 72 08 Rosjef Brattørgata 3B 7010 Trondheim tomha@stud.ntnu.no

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer