ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014

2 Styrets sammensetning Årsmøte 28. april 2014 Leder: Asgeir Sand Nestleder: Sturla Hallås Styremedlem: Håkon Brennum Styremedlem: Toril Leite Styremedlem: Trond Nordlien Styremedlem: Caroline Korsedal Styremedlem: Andre Brumoen Varamedlem: Arvid Bjelkåsen Varamedlem: Ole-Ragnar Larsen Ekstraordinært årsmøte 15.mai 2014 Leder: Asgeir Sand Nestleder: Sturla Hallås Styremedlem: Håkon Brennum Styremedlem: Karianne Brenni Styremedlem: Elisabeth Mosebakken Styremedlem: Caroline Korsedal Styremedlem: Andre Brumoen Varamedlem: Arvid Bjelkåsen Varamedlem: Ole-Ragnar Larsen Ekstraordinært årsmøte II 4. november 2014 Leder: Håkon Brennum Nestleder: Arvid Bjelkåsen Styremedlem: Karianne Brenni Styremedlem: Yngve Ludvigsen Styremedlem: Caroline Korsedal Styremedlem: Elisabeth Mosebakken Styremedlem: Tommy Randem Valgkomité: Revisorer: Jørn Øveraas, Lars Erik Flatner og Stig Englund (vara Tone Brumoen) Pål Christian Jakobsen og Jørn Tore Hov Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 10 styremøter hvor 77 saker er behandlet. Spesielle oppgaver Klubben er i betydelig vekst, og dette har medført flere endringer internt i klubben under denne perioden. Det har blitt avholdt ekstraordinært årsmøte 2 ganger for å korrigere endringer i organisasjonen underveis. Dette har dermed tatt en god del av styrets tid, og i tillegg er det prioritert og få på plass operative funksjoner for drift av aktiviteter utenfor styret. Årsberetning 2014 Side 2 av 18

3 Vi ble også utsatt for økonomiske misligheter som har tatt mye av motivasjonen og tiden for styret underveis. Saken er håndtert etter vår lov, og involverte parter (AIK/AIHK) er informert. Aktivitet Det har dette året vært stor aktivitet med flere lag på treninger og i organisert spill. Skøyte- og hockeyskole er gjennomført to ganger med god deltakelse på begge. På den sosiale siden har vi avholdt avslutning- og oppstartsamling for støtteapparatet og nissefest for alle medlemmer med frigåing og grøt fest. Det er avholdt flere kretslagssamlinger for jentelaget hos oss, og det er gjennomført trener I kurs hvor vi hadde flere deltakere. Ullensaker Flyers har nå lag på U8, U9, U11, U13, A-lag og Veteran i tillegg til treningsgruppe for jentehockey, yngre senior (Recruits) og eldre senior (over 40). A-laget står som vinner av 4 div. avd. øst B, og rykker dermed opp til 3 div. Vi gratulerer laget med innsatsen i sin første sesong. Ullensaker Stones har for første gang deltatt i seriespill denne sesongen med ett lag i Oslo og Akeshus Curling Krets sitt seriespill. Her ender laget på en flott delt 3 plass i sin første sesong. Også denne sesongen har vi slitt med å få til bra nok curling is, og vi jobber med å finne gode løsninger på dette. Dette har «bremset» vår motivasjon for å rekruttere og starte bedriftsserie. Ullensaker Wings har gjennomført treninger for en voksende gruppe utøvere. Kommunen inngikk avtale for drift av kiosken med oss, men her er ikke alle praktiske løsninger på plass ennå. Kommunen skal ha dette på plass før neste sesong. Is kjøring og hallvakter har også dette året vært krevende med å få på plass nok personer til å dekke opp de ulike behovene. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Medlemstallet øker slik vi ønsker, og kompetansen til vår trenere er bedret. Rekruttering fra skøyte- og hockeyskolen er på rett veg. Vi er på rett veg med hensyn på å holde god klubbdrift igjennom hele sesongen hvor arbeidsmengden fordeles på flere. Årsberetning 2014 Side 3 av 18

4 Årsberetning fra Flyers-U8 Trenere: Lars Erik Flatner Evan Andriopoulos U8 består av ca. 15 spillere med barn født i 2007 og Det er ikke organisert turnering eller serie spill for U8, sesongen har derfor bestått av trening og forberedelse til lagspill. Laget representerer trinn 3 på hockeyskolen, og har hatt to treningsøkter pr. uke. Retningslinjene for laget er basert på Ullensaker Flyers sin sportsplan, med følgende hovedområder: - Grunnleggende ferdigheter utvikles gjennom utdanningsprogrammet Learn to play - Lekbetont trening - Skape et sosialt samhold mellom utøverne - Oppmuntre til skøytegåing på frigåing/ute is - Tilegnelse av enkle regler - Prinsippet om at alle spiller like mange kamper og får like mye spilletid gjelder - Deltagelse i annen idrett sees på som svært positivt Utvikling av ferdigheter og trivsel på isen og i gruppen har vært fokus nummer en denne sesongen. Forutsetningen for å ha lyst til å fortsette med ishockey er at de opplever en viss form for mestring og trivsel. Spillerne som har deltatt hele sesongen, innehar nå basis ferdighetene som er forventet for dette års trinn. Hastigheten og takten i utviklingen er imidlertid ikke den samme, og noen har bedre flyt og rytme enn andre. Dette vil bedre seg i løpet av 8 9 års alderen. I løpet av sesongen har flere av spillerne hospitert på U9 laget i turninger. Dette har vært en positiv opplevelse for spillerne og en bekreftelse på at de behersker nivået. For U8 blir sesongens høydepunkt turneringen den 15. mars på Hamar, hvor laget skal spille sine første kamper mot Storhamar, Vålerenga, Ski og Jutul. Det sosiale miljøet i gruppen og blant foreldrene oppleves som meget godt. Det er god dialog mellom instruktører, spillere og foreldre. For at vi skal ha et godt utgangspunkt for sesong, er vi avhengig av å beholde grunnstammen fra i år, samt at vi klarer å rekruttere noen nye. Årsberetning 2014 Side 4 av 18

5 Årsberetning fra Flyers U9/10 Trenere: Lagleder: Vegar Carlson Kristian Bergmann Johansen Dag Øverby U9/10 har i år vært en sammensmelting av klubbens og 2006-spillere, med innslag fra 2007, og noen ganger til og med 2008-spillere. Laget har vært / er påmeldt i seriespill i Akershus Ishockeykrets, og i skrivende stund er 1 cup (Kiwanis Cup Hasle / Løren), samt 4 av 5 serierunder gjennomført, i Asker, Skedsmo, Nes og på hjemmebane. Siste runde er 14. mars i Holmen Ishall. Laget har hatt og fortsetter å ha faste treninger mandager (Sammen med U8) , og onsdager Per i dag vil vi fortsette med dette treningstilbudet ut sesongen. Det er på slutten av sesongen planlagt kampaktivitet mot Nes på hjemmebane, da vi har is lenger enn Nes, og dette er jevn motstand sportslig sett. De første treningene for året var preget av svært lavt antall, helt nede i tre spillere på trening, noe som skyldtes frafall i løpet av sommeren og sen tilkomst av enkelte av de få medlemmene som var del av denne gruppen på dette tidspunktet. Skøyteog ishockeyskole høst / vinter har gjort at dette antallet har steget vesentlig, slik at vi per i dag teller ca. 15 spillere og flere er på vei inn fra ishockeyskolen i skrivende stund. Målet er å ha samlet en tropp i løpet av siste del av sesongen som er over 20 stykker, som i en ikke ennå fastsatt struktur vil danne grunnlag for neste års tropper (U11 U10 U9). Gruppen har vært og vil fremdeles bære preg av «varierte forhold ferdighetsmessig», da enkelte har hatt tilknytning til ishockey over tid, mens storparten av troppen er relativt sett nye. Fokus har derfor vært på basistrening mye grunnleggende skøyte ferdigheter, litt tekniske ferdigheter og mye smålagsspill. Enkelte av de ivrige 2006-spillerene har hatt mulighet til å hospitere med U11, og dette er gjort noe, og vil bli gjort noe mot slutten av sesongen. Gruppen har hatt stor fremgang, men henger fremdeles et stykke etter etablerte klubber. Dette følger som en naturlig konsekvens av vår status som relativt ny klubb, og ny klubb med egen hall, ikke minst. Det er ingen grunn til å tro at etterslepet ikke vil kunne tas igjen med målrettet og god trening i de neste par årene, da disse spillerne er unge. Kamper har stort sett endt med tap, men gruppen har scoret noen mål og virker å stortrives i kampsituasjonen totalt sett. To uavgjort mot Nes er også oppnådd. Andre momenter: Det har vært fordelaktig med samtrening med U8 på mandager, da dette har gitt anledning til «flexing» de gangene det har vært få spillere totalt sett, eller noen av trenerne har måttet endre på sine planer. Årsberetning 2014 Side 5 av 18

6 Årsberetning fra Flyers U11 Trener: Stig Englund Ass. Trener: Tore Rudshagen Hjelpetrener: Knut Rudihaugen Oppmann/foreldrekontakt: Tom Hauger Materialforvalter: Kim Syversen (Arvid Bjelkåsen, Hallvard Sexe) Laget har trent fast 2 dager pr uke, men det har vært satt opp en del ekstratreninger i tillegg til fellestreninger. Laget har deltatt i serie der det har vært fokusert på fremgang og ikke resultater. Gruppen har vokst i sesongen men det er fremdeles noen spillere på disp., og to som er tatt opp fra U10. På slutten av sesongen er det stabilt 20+ spillere på trening. Pr i dag er tre av disse jenter. U11 - Aktivitet i tall Barmarkstreninger: 9 treninger mellom 14. august og 1. september gjennomført På is: 80 treninger mellom 4. september og 5. mars er gjennomført (ytterligere 13 er planlagt) Avlyst: Ingen Kamper: Serien: 17 (?) kamper, og en gjenstår pr. 5. mars Treningskamper: 1 kamp (Skedsmo) Spillermøter; laget har hatt et spillermøte med fokus på miljø, lagspiller. Sosiale tiltak/foreldremøter; det er arrangert to foreldremøter og en pizza-samling etter kamp på Hamar. Det vil bli holdt et foreldremøte ved sesongslutt. Deltakelse i inntektsbringende tiltak; laget (foreldrene) har stilt med ressurser i kiosken under kamper både for eget og andres lag gjennom sesongen Kort evaluering av sesongen: U11 består av et antall svært motiverte spillere, både nybegynner og de som har deltatt en sesong allerede, med jevnt god progresjon i 14/15 sesongen. Foreldregruppen stiller villig opp og bidrar på kamper. Forbedringer: Fokus i laget blir å utvikle en sterkere stamme av spillere i riktig årsklasse og holde/forsere lagets ferdighetsmessige progresjon. Organisasjonsforbedringer: Utvikle tilgjengelige areal i Jessheim Ishall til mer funksjonelle arealer (lager, klubbrom og møterom). Årsberetning 2014 Side 6 av 18

7 Årsberetning fra Flyers U13 Trenere: Jørgen Rålm og Bjørn Petterson Lagleder: Marita Brenden Materialforvalter: Terje Arnesen Spillere: Født 2003: Ruben Sætervold Født 2002: Eskild Skogheim, Kevin Arnesen, Markus Kvilten, John R. Ryen, Fabian Petterson, Alexander Nordang, Antonio Kverner Født 2001: Jonas Tagestad, Thomas Skrinsrud, Luvig Stendal, Sondre Hauger, Nataniel Kvåle Sand, Kristian Leite Jensen, Sondre Brenni Englund Født 2000: Leon Kendel, Adrian Spisak Etter sesongavslutning 2013/2014 hadde laget tre barmarkstreninger i uka frem til sommerferien. Dette startet de opp med igjen i august. Fra 1. september begynte trening på is i egen hall. Det ble da lagt opp til 3 is pass for gruppa hver uke samt 1 pass med felles trening på tvers av grupper. Felles treningen har det vært dårlig oppmøte fra U13 gjennom hele sesongen. Det Ble og avholdt i starten av sesongen barmark før is økter. Her lå mye av ansvaret på guttene og det ble kun gjennomført av noen få. Laget har hatt stor fremgang gjennom sesongen. Resultater har blitt mye jevnere og lagene vi har møtt på måtte jobbe for å spille mot oss. Dette skyldes at ferdighetene har steget hos den gjennomsnittlige spiller samt at vi har fått et par spillere som har bidratt til å heve nivået sportslig noe. Vi har og spilt i en jevnere serie i år noe som har vært til en fordel for oss. Det har blitt noen seiere i år og som er til stor glede for gjengen. Laget har ikke deltatt på noe cup denne sesongen. Spillere født i 02 har i år fått tilbud om sone- samlinger, men det har ikke vært stor oppslutning her blant spillere. Det ble gjennomført foreldremøtet ved sesongstart og et spillermøte. Spillere har og deltatt på obligatorisk dommerkurs noe som har gjort at noen av spillerne har vært med å dømme noen mini-putt kamper. Utover dette har laget hatt kioskvakter i fbm egne kamper hvor inntektene har gått til klubben. Det har vært en god sesong for laget, spillerne har hatt merkbar fremgang og fungerer bedre og bedre sammen som et lag. Vi er godt fornøyd med utviklingen til gruppa i seg selv etter sesongen 2014/2015. Det merkes at det er aldersforskjeller innad i gruppa og man har lagt merke til at Årsberetning 2014 Side 7 av 18

8 noen trenger litt mer tid enn andre på visse elementer. Vi har sett gode eksempler på i løpet av sesongen at vi må jobbe med basis teknikk og fysisk styrke/kondisjon for å henge med i kamper. Innsatsen og treningsviljen var god hele høst sesongen, men det har i perioder vært mye frafall noe som ikke er gunstig for gruppa med tanke på å gjennomføre gode treninger. Gruppa må jobbe videre med lagmoral og det å forstå viktigheten i et lag og miljøet som er rundt det. Det har i løpet av vinteren vær hendelser som ikke er ønskelig i slike grupper, fra mobbing, erting, plaging av medspiller og dårlig oppførsel mot ledelsen rundt laget. Dette er hendelser det har blitt sett alvorlig på og har medført at spillere har blitt utvist fra laget i en liten periode. Spillergruppa og foreldre gruppa har fortsatt en stor oppgave med å kunne holde roen og oppførselen til spillere i gruppa på et akseptabelt nivå. Man har sett i år igjen at den store alders forskjell som har vært innad i laget ikke alltid er lett å håndtere og jobbe med. Både på sportslig nivå og modenhet. Vi ser fortsatt at vi er et lag som henger litt på etter slep sammenlignet med samme aldersgrupper i andre klubber. Dette gjør at vi inn mot 2015/16 sesongen må fokusere mye på basis elementene som vi og har jobbet med i år. Ut i fra progresjonsskalaen til Norges Ishockey Forbund må vi fortsatt være realistiske og si at vi ikke er helt der vi skal være ennå med tanke på innhold på treninger og spill i kamper. Gruppa må bli mer selvstendig og spillere må bli flinkere til å utføre egen form for trening i sommer mnd. Dette er for at de skal henge med fysisk neste år. Mål for neste sesong vil være å øke ferdighetsnivået på gruppa i form av tekniske ferdigheter og spillforståelse. Samt kunne jevne ut resultat forskjellene mellom oss og motstanderen. Vi ønsker å vektlegge samvær og trivsel da vi har som mål å danne et godt miljø med gode føringer. Årsberetning 2014 Side 8 av 18

9 Årsberetning fra Flyers A-lag Trener: Lagleder: Kristofer Larsson Johan Blomquist Ullensaker Issportklubb (Flyers) meldte for første gang på et senior lag til seriespill i div 4 øst B sesongen 2014/15. Dette laget hadde aldri tidligere eksistert og ble startet av Jørn Viggo Nyberg vinteren 2013 på utebanen på Jessheim som et løkka lag. Sommeren 2014 ble laget tatt over av lagleder Johan Blomqvist og coach Kristofer Larsson etter at Jørn Viggo valgt å trekke seg tilbake i mangel på tid. Ullensaker Flyers har hatt veldig fine forutsetninger takket være et helt nytt anlegg som stod klart i mars I årets sesong har Ullensaker Flyers A-lag bestått av en spillergruppe på ca 30 spillere. Laget har hatt spiller med veldig forskjellig hockey bakgrunn, da vi har hatt alt fra spillere som startet med hockey for 1,5 år siden, samt spillere som har spilt på høyt nivå i både Sverige og Norge. Det store målet for sesongen 2014/15 var å vinne serien i div 4 øst B, noe som også er blitt gjennomført med suksess. Den største utfordringen gjennom hele sesongen har vært spilletid i henhold til den store spillertropp som laget har hatt til disposisjon. Noe som vi ser på løsninger for til neste sesong. Serien har inneholdt 15 kamper der vi vant 11, tapte 4 og endte på 1: e plass i en serie med 6 lag. Sesongen har vist at Ullensaker Flyers er et lag for fremtiden og det er flere spillere som har vist interesse for å spille i Ullensaker Flyers til neste sesong, dette som et resultat av sesongen 14/15. Vi har under sesongen sett en fantastisk utvikling av klubben, med flere ungdomsspillere som publikum på kamper, og flere barn og ungdommer i klubben som vet hvilke som spiller på a-laget. Det er viktig at våre unge og håpefulle har voksne spillere å se opp til. Det er ikke sikkert at alle ungdomsspillerne våre blir seniorspillere i noen av de høyeste ligaer i Norge eller NHL. Da blir det ekstremt viktig at vi har et senior lag. Barn og ungdommer som spiller ishockey i Ullensaker Flyers skal ha et alternativ når de blir for gamle til å spille juniorhockey. Lagleder og coach ser lyst på fremtiden og er meget fornøyd med resultatene under sesongen 14/15. Årsberetning 2014 Side 9 av 18

10 Årsberetning fra Flyers Veteran Trenere: Lagleder: Jørn Øveraas Lars Erik Flatner Trond Nordlien Laget avsluttet forrige sesong som seriemestere i veteranseriens 3. divisjon. Vi startet inneværende sesong med et spillermøte hvor det ble besluttet at vi ville rykke opp til 2. divisjon denne sesongen. Jørn Øveraas har trent laget denne sesongen, med god hjelp fra Lars Erik Flatner. Undertegnede har vært lagleder for veteranlaget, og sørget for betaling av dommere og oppsett av lag til kamper sammen med trener. I tillegg har lagleder skaffet veteraner til billettsalg-frigåing og instruktører til skøyte/hockeyskolen. Vi hadde i begynnelsen av sesongen en «kronerulling» innad i laget for å samle inn penger til utstyr i lager 5 (knagger etc.) samt matchstrømper og trenings-trøyer. Veteranlaget har trent tre ganger i uken, med unntak av de ukene hvor vi har spilt kamper. Oppmøtet på disse treningene har variert noe, fra til 20 spillere. Det har også vært varierende oppmøte for våre målvakter (alt fra 0 til 3). Per dags dato består spillerstallen av 31 spillere (treningsgruppa) hvorav 28 av disse spillerne har spilt kamper. I tillegg har vi hatt med 2 spillere fra a-laget på noen av kampene. 2. divisjon veteran består av 10 lag og vi vil ved sesongens slutt ha spilt 18 kamper. Per i dag har vi spilt 15 kamper som har resultert i 8 seiere, 5 tap og 2 uavgjort. Pt ligger vi på en 5. plass, med 4 poeng opp til tabelltoppen. Årsberetning 2014 Side 10 av 18

11 Årsberetning fra «Vi over 40» Vi startet opp trening første uka i september, med de samme spillere som var med sesongen før. Ikke like mange på hver trening i begynnelsen, men vi var nok spillere til å danne to lag. Utover høsten dukket flere spillere opp og på enkelte treninger var vi mann. Vi fikk også med noen yngre spillere i en periode som dro opp tempoet ganske mye. Disse fikk egen treningstid når «Flyers Recruits» ble dannet. Vi har spilt to treningskamper mot disse i løpet av sesongen, noe som har vært en stor opplevelse for de som aldri har spilt en hockey kamp tidligere. Nervøs stemning i garderobe før kamp, og nærmest Norgesmester stemning etterpå når vi hadde vunnet. Det har stadig dukket opp flere som vil være med oss å trene, og nå etter nyttår teller vi 23 spillere. Vi er en fin gjeng som har det hyggelig både i garderoben og på isen. Ferdighetsnivået er ganske jevnt så alle føler at de henger med. Årsberetning 2014 Side 11 av 18

12 Årsberetning fra curling, Ullensaker Stones Curlinggruppa har denne sesongen spilt med et lag (The Guardians) i divisjonsspillet Oslo og Akershus Curlingkrets, og de har klart seg godt i den laveste og innledende divisjonen. Etter flere gode kamper ble det en delt tredjeplass så det holdt akkurat ikke til opprykk. Vi har fullført utdanning av 3 stk medlemmer på trener 1 nivå. Andre og siste seminarhelg ble gjennomført på Oppdal i perioden mars. Det er også dette året gjennomført treninger to dager i uken, og bare med unntak av vær og ferier har det vært aktivitet hver uke gjennom hele sesongen. Fremmøte har variert en god del med en kjerne på 6-8 stykker, og på det meste har vi vært 15 stykker. Vi har også gjennomført utleie til ca. 20 grupper av ulik størrelse, og dette har sørget for å innbringe nesten ,- i inntekter. For neste sesong har vi ambisjoner om å få styrket gruppen med flere aktive medlemmer, og ut fra dette dannet flere lag som kan spille på turneringer. Vi ønsker også å videreføre arbeidet med å starte et seriespill for venne- og bedriftslag. Årsberetning 2014 Side 12 av 18

13 Årsberetning fra kunstløp, Ullensaker Wings På kunstløp siden har det blitt en fin liten gruppe siden vi startet opp i fjor. Vi startet med 7 jenter som meldte sin interesse raskt, og fra høsten til nå har vi blitt ca. 17 jenter i alt. På trener siden har vi også opplevd positive ting. Vi startet med meg Caroline, Unni Dalen og en tidligere aktiv utøver som heter Maria Alm. Hun måtte dessverre slutte, og vi startet litt på nytt i høst. Men interessen for kunstløp er jo til stede så i julen fikk jeg henvendelse fra Anette Skarderud, som er en tidligere aktiv utøver fra Storhamar. Hun har dessuten turnert i Italia med et show lignende «Disney On Ice», og er en stor ressurs for Ullensaker Wings allerede. I tillegg har vi fått med oss en litt yngre tidligere aktiv utøver fra Oslo som er med og hjelper til på treningene når hun har mulighet. Dette er Teija K. Bjørningstad. I tillegg har vi fortsatt med oss Unni Dalen, men hun er i barselpermisjon og ikke like tilgjengelig for tiden. Når det kommer til trenerkurs, så har Caroline og Unni gjennomført trener I kurs, og Anette skal ta dette til høsten. Årsberetning 2014 Side 13 av 18

14 Medlemstall pr. 31/ år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Curling Ishockey Skøyter Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Menn Kvinner Årsberetning 2014 Side 14 av 18

15 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap 2014 Regnskap Budsjett Regnskap 1* Inntekter Offentlige tilskudd , , ,00 Grasrotandel , , ,16 Salgsinntekter , , ,00 Medlemskontingenter , , ,00 Aktivitetsavgift , , ,00 Sponsorinntekter , , ,00 Leieinntekter , , ,00 Skøyte- og Hockeyskole , , ,00 Andre inntekter , , ,69 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,85 Kostnader Innkjøp kiosk, 2* , , ,09 Kjøp av utstyr , , ,89 Utgifter cuper , , ,00 Treningsutdannelse/kurs , , ,00 Overgangsgebyrer ,00 Medisinsk utstyr ,59 Beholdningsendring ,20 Lønn og annen godtgjørelse, 3* , , ,00 Avsatt til delkredere ,00 Honorar regnskap , , ,00 Leie ishall , , ,00 Inventar , ,00 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig ,00 Reklame/ Annonser , ,00 Annen fremmed tjeneste, drakter ,20 Lisenser , ,00 Annen kostnad lokaler , Leie av bankterminal 9 453,75 0 Gaver/premier 7 981, Medlemskontigenter 5 000, ,00 Bank- og kortgebyr 4 310, ,00 Idrettsfaglig bistand 4 000, ,00 Forsikringspremie 3 719, , ,00 Datakostnader 5 308, ,00 Annen leiekostnad 2 901,00 Reparasjon og vedlikehold bygg 1 896, ,00 Annen kostnad 180, ,25 Øredifferanser 0,05 0,04 Leie buss 10000, ,00 Isreklame ,00 Konstaterte tap på fordringer 3 500,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , , ,27 RESULTAT FØR FINANSPOSTER , , ,42 FINANSPOSTER Finansinntekter , ,74 ÅRETS RESULTAT (overskudd) , , ,68 Årsberetning 2014 Side 15 av 18

16 Årsregnskap 2014 Balanseregnskap EIENDELER OMLØPSMIDLER: Varelager, 2* ,20 0,00 0,00 Kundefordringer , ,00 0,00 Andre kortsiktige fordringer ,08 0, ,00 Kontanter, slipekasse , , ,50 Bankinnskudd , , ,20 SUM EIENDELER , , ,70 OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital, 4* , , ,80 GJELD Leverandørgjeld , ,68 636,10 Annen kortsiktig gjeld , , ,00 SUM GJELD , , ,90 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,70 Noter til regnskap Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskap og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè. Regnskapet er utarbeidet etter regnskapsprinsippet der inntekter er inntektsført i det året de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i det året de er brukt. Ullensaker issportklubb er en almennyttig/veldedig forening i skattemessig forstand. Etter at ishallen klubben disponerer åpnet våren 2014 har aktiviteten i alle grupper økt vesentlig. Note 2 VAREKOSTNAD Innkjøp kafe/kiosk ,62 Innkjøp av utstyr ,37 Sum varekostnad ,99 SUM VAREKOSTNAD Innkjøp av varer og utstyr er oppført med faktisk kostnad. Det har i perioden blitt kjøpt inn utstyr og materiell som har en forventet levetid på flere år. Dette er i sin helhet kostnadsført, og gjelder blant annet curlingutstyr(steiner m.m) og ishockeymål. Note 3 UTBETALINGER TIL LEDENDE TILLITSVALGTE OG STYRET Det er i perioden ikke utbetalt styrehonorar eller annen form for godtgjørelse til styret i perioden. Note 4 Note 5 ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital ,67 Årets overskudd ,75 SUM ANNEN EGENKAPITAL ,42 ANTALL MEDLEMMER Ullensaker Is Sport Klubb består av 459 medlemmer pr Årsberetning 2014 Side 16 av 18

17 Budsjett 2015 Budsjett Regnskap Regnskap Inntekter Offentlige tilskudd , , ,00 Grasrotandel 20000, , ,16 Salgsinntekter , , ,00 Medlemskontingenter , , ,00 Aktivitetsavgift , , ,00 Sponsorinntekter , , ,00 Leieinntekter , , ,00 Skøyte- og Hockeyskole , , ,00 Andre inntekter , , ,69 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,85 Kostnader Innkjøp kiosk , , ,09 Kjøp av utstyr , , ,89 Utgifter cuper 50000, , ,00 Treningsutdannelse/kurs 45000, , ,00 Overgangsgebyrer 15000, ,00 Medisinsk utstyr 13500, ,59 Beholdningsendring , ,20 Lønn og annen godtgjørelse , , ,00 Avsatt til delkredere ,00 Honorar regnskap , , ,00 Leie ishall , , ,00 Inventar 25000, , ,00 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 25000, ,00 Reklame/ Annonser 20000, , ,00 Annen fremmed tjeneste, drakter ,20 Lisenser 15000, , ,00 Annen kostnad lokaler , ,00 Leie av bankterminal 10000, ,75 0,00 Gaver/premier 9000, ,00 680,00 Medlemskontigenter 5000, , ,00 Bank- og kortgebyr 4500, , ,00 Idrettsfaglig bistand 4000, , ,00 Forsikringspremie 4000, , ,00 Datakostnader 5500, , ,00 Annen leiekostnad 2 901, ,00 Reparasjon og vedlikehold bygg 1 896, ,00 Annen kostnad 180, ,25 Øredifferanser 0,05 0,04 SUM DRIFTSUTGIFTER , , ,27 RESULTAT FØR FINANSPOSTER , , ,42 FINANSPOSTER Finansinntekter -3000, , ,07 ÅRETS RESULTAT (overskudd) , , ,35 Årsberetning 2014 Side 17 av 18

18 Daglig leder UISK bør fortsatt ta høyde for en fremtidig daglig leder av klubben i budsjettet, men det er ikke rom for dette ennå. Lønn 100% kr ,- (antakelse) Sosiale kostnader kr ,- Kontordrift kr ,- Total kostnad kr ,- Årsberetning 2014 Side 18 av 18

ÅRSBERETNING Ullensaker issportklubb (UISK) 2015

ÅRSBERETNING Ullensaker issportklubb (UISK) 2015 ÅRSBERETNING Ullensaker issportklubb (UISK) 2015 Styrets sammensetning Årsmøte 27. april 2015 Leder: Håkon Brennum Nestleder: Arvid Bjelkåsen Styremedlem: Yngve Ludvigsen Styremedlem: Mona Ryding Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING Ullensaker issportklubb (UISK) 2016

ÅRSBERETNING Ullensaker issportklubb (UISK) 2016 ÅRSBERETNING Ullensaker issportklubb (UISK) 2016 Styrets sammensetning Årsmøte 30. mars 2016 Leder: Håkon Brennum Nestleder: Arvid Bjelkåsen Styremedlem: Stig Mundal Styremedlem: Mona Ryding Styremedlem:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite Organisasjonsnr. 917042179 Resultatregnskap Note apr-des 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 336 901 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DANS 2016.

ÅRSBERETNING FOR DANS 2016. ÅRSBERETNING FOR DANS 2016. Leder for Dans : Monique Aarseth. Instruktører: Demie Aarseth, Surreal. 9 medlemmer. Michelle Apura, The Rebels (Mini-gruppen) 7-9 år. 13 medlemmer Kimberly Reposo Gruppe 1

Detaljer

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa

Årsmøte / klokka Stovner Vgs. Volleyballgruppa Årsmøte 2016 16/3-2017 klokka 19.00. Stovner Vgs. Volleyballgruppa ÅRSMØTE 2016 Volleyballgruppa Torsdag 16/3-2017 Dagsorden 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden 2. STYRETS

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsberetning. Skedsmo Ishockeyklubb 2013/2014. Side 1 av 13

Årsberetning. Skedsmo Ishockeyklubb 2013/2014. Side 1 av 13 Årsberetning Skedsmo Ishockeyklubb 2013/2014 Side 1 av 13 STYRETS BERETNING SESONGEN 2013-2014 SIK er en selveiende og frittstående idrettsforening tilknyttet Norges Idrettsforbund og olympiske paralympiske

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2008 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon leder: Bankkonto:

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer