ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014

2 Styrets sammensetning Årsmøte 28. april 2014 Leder: Asgeir Sand Nestleder: Sturla Hallås Styremedlem: Håkon Brennum Styremedlem: Toril Leite Styremedlem: Trond Nordlien Styremedlem: Caroline Korsedal Styremedlem: Andre Brumoen Varamedlem: Arvid Bjelkåsen Varamedlem: Ole-Ragnar Larsen Ekstraordinært årsmøte 15.mai 2014 Leder: Asgeir Sand Nestleder: Sturla Hallås Styremedlem: Håkon Brennum Styremedlem: Karianne Brenni Styremedlem: Elisabeth Mosebakken Styremedlem: Caroline Korsedal Styremedlem: Andre Brumoen Varamedlem: Arvid Bjelkåsen Varamedlem: Ole-Ragnar Larsen Ekstraordinært årsmøte II 4. november 2014 Leder: Håkon Brennum Nestleder: Arvid Bjelkåsen Styremedlem: Karianne Brenni Styremedlem: Yngve Ludvigsen Styremedlem: Caroline Korsedal Styremedlem: Elisabeth Mosebakken Styremedlem: Tommy Randem Valgkomité: Revisorer: Jørn Øveraas, Lars Erik Flatner og Stig Englund (vara Tone Brumoen) Pål Christian Jakobsen og Jørn Tore Hov Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 10 styremøter hvor 77 saker er behandlet. Spesielle oppgaver Klubben er i betydelig vekst, og dette har medført flere endringer internt i klubben under denne perioden. Det har blitt avholdt ekstraordinært årsmøte 2 ganger for å korrigere endringer i organisasjonen underveis. Dette har dermed tatt en god del av styrets tid, og i tillegg er det prioritert og få på plass operative funksjoner for drift av aktiviteter utenfor styret. Årsberetning 2014 Side 2 av 18

3 Vi ble også utsatt for økonomiske misligheter som har tatt mye av motivasjonen og tiden for styret underveis. Saken er håndtert etter vår lov, og involverte parter (AIK/AIHK) er informert. Aktivitet Det har dette året vært stor aktivitet med flere lag på treninger og i organisert spill. Skøyte- og hockeyskole er gjennomført to ganger med god deltakelse på begge. På den sosiale siden har vi avholdt avslutning- og oppstartsamling for støtteapparatet og nissefest for alle medlemmer med frigåing og grøt fest. Det er avholdt flere kretslagssamlinger for jentelaget hos oss, og det er gjennomført trener I kurs hvor vi hadde flere deltakere. Ullensaker Flyers har nå lag på U8, U9, U11, U13, A-lag og Veteran i tillegg til treningsgruppe for jentehockey, yngre senior (Recruits) og eldre senior (over 40). A-laget står som vinner av 4 div. avd. øst B, og rykker dermed opp til 3 div. Vi gratulerer laget med innsatsen i sin første sesong. Ullensaker Stones har for første gang deltatt i seriespill denne sesongen med ett lag i Oslo og Akeshus Curling Krets sitt seriespill. Her ender laget på en flott delt 3 plass i sin første sesong. Også denne sesongen har vi slitt med å få til bra nok curling is, og vi jobber med å finne gode løsninger på dette. Dette har «bremset» vår motivasjon for å rekruttere og starte bedriftsserie. Ullensaker Wings har gjennomført treninger for en voksende gruppe utøvere. Kommunen inngikk avtale for drift av kiosken med oss, men her er ikke alle praktiske løsninger på plass ennå. Kommunen skal ha dette på plass før neste sesong. Is kjøring og hallvakter har også dette året vært krevende med å få på plass nok personer til å dekke opp de ulike behovene. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Medlemstallet øker slik vi ønsker, og kompetansen til vår trenere er bedret. Rekruttering fra skøyte- og hockeyskolen er på rett veg. Vi er på rett veg med hensyn på å holde god klubbdrift igjennom hele sesongen hvor arbeidsmengden fordeles på flere. Årsberetning 2014 Side 3 av 18

4 Årsberetning fra Flyers-U8 Trenere: Lars Erik Flatner Evan Andriopoulos U8 består av ca. 15 spillere med barn født i 2007 og Det er ikke organisert turnering eller serie spill for U8, sesongen har derfor bestått av trening og forberedelse til lagspill. Laget representerer trinn 3 på hockeyskolen, og har hatt to treningsøkter pr. uke. Retningslinjene for laget er basert på Ullensaker Flyers sin sportsplan, med følgende hovedområder: - Grunnleggende ferdigheter utvikles gjennom utdanningsprogrammet Learn to play - Lekbetont trening - Skape et sosialt samhold mellom utøverne - Oppmuntre til skøytegåing på frigåing/ute is - Tilegnelse av enkle regler - Prinsippet om at alle spiller like mange kamper og får like mye spilletid gjelder - Deltagelse i annen idrett sees på som svært positivt Utvikling av ferdigheter og trivsel på isen og i gruppen har vært fokus nummer en denne sesongen. Forutsetningen for å ha lyst til å fortsette med ishockey er at de opplever en viss form for mestring og trivsel. Spillerne som har deltatt hele sesongen, innehar nå basis ferdighetene som er forventet for dette års trinn. Hastigheten og takten i utviklingen er imidlertid ikke den samme, og noen har bedre flyt og rytme enn andre. Dette vil bedre seg i løpet av 8 9 års alderen. I løpet av sesongen har flere av spillerne hospitert på U9 laget i turninger. Dette har vært en positiv opplevelse for spillerne og en bekreftelse på at de behersker nivået. For U8 blir sesongens høydepunkt turneringen den 15. mars på Hamar, hvor laget skal spille sine første kamper mot Storhamar, Vålerenga, Ski og Jutul. Det sosiale miljøet i gruppen og blant foreldrene oppleves som meget godt. Det er god dialog mellom instruktører, spillere og foreldre. For at vi skal ha et godt utgangspunkt for sesong, er vi avhengig av å beholde grunnstammen fra i år, samt at vi klarer å rekruttere noen nye. Årsberetning 2014 Side 4 av 18

5 Årsberetning fra Flyers U9/10 Trenere: Lagleder: Vegar Carlson Kristian Bergmann Johansen Dag Øverby U9/10 har i år vært en sammensmelting av klubbens og 2006-spillere, med innslag fra 2007, og noen ganger til og med 2008-spillere. Laget har vært / er påmeldt i seriespill i Akershus Ishockeykrets, og i skrivende stund er 1 cup (Kiwanis Cup Hasle / Løren), samt 4 av 5 serierunder gjennomført, i Asker, Skedsmo, Nes og på hjemmebane. Siste runde er 14. mars i Holmen Ishall. Laget har hatt og fortsetter å ha faste treninger mandager (Sammen med U8) , og onsdager Per i dag vil vi fortsette med dette treningstilbudet ut sesongen. Det er på slutten av sesongen planlagt kampaktivitet mot Nes på hjemmebane, da vi har is lenger enn Nes, og dette er jevn motstand sportslig sett. De første treningene for året var preget av svært lavt antall, helt nede i tre spillere på trening, noe som skyldtes frafall i løpet av sommeren og sen tilkomst av enkelte av de få medlemmene som var del av denne gruppen på dette tidspunktet. Skøyteog ishockeyskole høst / vinter har gjort at dette antallet har steget vesentlig, slik at vi per i dag teller ca. 15 spillere og flere er på vei inn fra ishockeyskolen i skrivende stund. Målet er å ha samlet en tropp i løpet av siste del av sesongen som er over 20 stykker, som i en ikke ennå fastsatt struktur vil danne grunnlag for neste års tropper (U11 U10 U9). Gruppen har vært og vil fremdeles bære preg av «varierte forhold ferdighetsmessig», da enkelte har hatt tilknytning til ishockey over tid, mens storparten av troppen er relativt sett nye. Fokus har derfor vært på basistrening mye grunnleggende skøyte ferdigheter, litt tekniske ferdigheter og mye smålagsspill. Enkelte av de ivrige 2006-spillerene har hatt mulighet til å hospitere med U11, og dette er gjort noe, og vil bli gjort noe mot slutten av sesongen. Gruppen har hatt stor fremgang, men henger fremdeles et stykke etter etablerte klubber. Dette følger som en naturlig konsekvens av vår status som relativt ny klubb, og ny klubb med egen hall, ikke minst. Det er ingen grunn til å tro at etterslepet ikke vil kunne tas igjen med målrettet og god trening i de neste par årene, da disse spillerne er unge. Kamper har stort sett endt med tap, men gruppen har scoret noen mål og virker å stortrives i kampsituasjonen totalt sett. To uavgjort mot Nes er også oppnådd. Andre momenter: Det har vært fordelaktig med samtrening med U8 på mandager, da dette har gitt anledning til «flexing» de gangene det har vært få spillere totalt sett, eller noen av trenerne har måttet endre på sine planer. Årsberetning 2014 Side 5 av 18

6 Årsberetning fra Flyers U11 Trener: Stig Englund Ass. Trener: Tore Rudshagen Hjelpetrener: Knut Rudihaugen Oppmann/foreldrekontakt: Tom Hauger Materialforvalter: Kim Syversen (Arvid Bjelkåsen, Hallvard Sexe) Laget har trent fast 2 dager pr uke, men det har vært satt opp en del ekstratreninger i tillegg til fellestreninger. Laget har deltatt i serie der det har vært fokusert på fremgang og ikke resultater. Gruppen har vokst i sesongen men det er fremdeles noen spillere på disp., og to som er tatt opp fra U10. På slutten av sesongen er det stabilt 20+ spillere på trening. Pr i dag er tre av disse jenter. U11 - Aktivitet i tall Barmarkstreninger: 9 treninger mellom 14. august og 1. september gjennomført På is: 80 treninger mellom 4. september og 5. mars er gjennomført (ytterligere 13 er planlagt) Avlyst: Ingen Kamper: Serien: 17 (?) kamper, og en gjenstår pr. 5. mars Treningskamper: 1 kamp (Skedsmo) Spillermøter; laget har hatt et spillermøte med fokus på miljø, lagspiller. Sosiale tiltak/foreldremøter; det er arrangert to foreldremøter og en pizza-samling etter kamp på Hamar. Det vil bli holdt et foreldremøte ved sesongslutt. Deltakelse i inntektsbringende tiltak; laget (foreldrene) har stilt med ressurser i kiosken under kamper både for eget og andres lag gjennom sesongen Kort evaluering av sesongen: U11 består av et antall svært motiverte spillere, både nybegynner og de som har deltatt en sesong allerede, med jevnt god progresjon i 14/15 sesongen. Foreldregruppen stiller villig opp og bidrar på kamper. Forbedringer: Fokus i laget blir å utvikle en sterkere stamme av spillere i riktig årsklasse og holde/forsere lagets ferdighetsmessige progresjon. Organisasjonsforbedringer: Utvikle tilgjengelige areal i Jessheim Ishall til mer funksjonelle arealer (lager, klubbrom og møterom). Årsberetning 2014 Side 6 av 18

7 Årsberetning fra Flyers U13 Trenere: Jørgen Rålm og Bjørn Petterson Lagleder: Marita Brenden Materialforvalter: Terje Arnesen Spillere: Født 2003: Ruben Sætervold Født 2002: Eskild Skogheim, Kevin Arnesen, Markus Kvilten, John R. Ryen, Fabian Petterson, Alexander Nordang, Antonio Kverner Født 2001: Jonas Tagestad, Thomas Skrinsrud, Luvig Stendal, Sondre Hauger, Nataniel Kvåle Sand, Kristian Leite Jensen, Sondre Brenni Englund Født 2000: Leon Kendel, Adrian Spisak Etter sesongavslutning 2013/2014 hadde laget tre barmarkstreninger i uka frem til sommerferien. Dette startet de opp med igjen i august. Fra 1. september begynte trening på is i egen hall. Det ble da lagt opp til 3 is pass for gruppa hver uke samt 1 pass med felles trening på tvers av grupper. Felles treningen har det vært dårlig oppmøte fra U13 gjennom hele sesongen. Det Ble og avholdt i starten av sesongen barmark før is økter. Her lå mye av ansvaret på guttene og det ble kun gjennomført av noen få. Laget har hatt stor fremgang gjennom sesongen. Resultater har blitt mye jevnere og lagene vi har møtt på måtte jobbe for å spille mot oss. Dette skyldes at ferdighetene har steget hos den gjennomsnittlige spiller samt at vi har fått et par spillere som har bidratt til å heve nivået sportslig noe. Vi har og spilt i en jevnere serie i år noe som har vært til en fordel for oss. Det har blitt noen seiere i år og som er til stor glede for gjengen. Laget har ikke deltatt på noe cup denne sesongen. Spillere født i 02 har i år fått tilbud om sone- samlinger, men det har ikke vært stor oppslutning her blant spillere. Det ble gjennomført foreldremøtet ved sesongstart og et spillermøte. Spillere har og deltatt på obligatorisk dommerkurs noe som har gjort at noen av spillerne har vært med å dømme noen mini-putt kamper. Utover dette har laget hatt kioskvakter i fbm egne kamper hvor inntektene har gått til klubben. Det har vært en god sesong for laget, spillerne har hatt merkbar fremgang og fungerer bedre og bedre sammen som et lag. Vi er godt fornøyd med utviklingen til gruppa i seg selv etter sesongen 2014/2015. Det merkes at det er aldersforskjeller innad i gruppa og man har lagt merke til at Årsberetning 2014 Side 7 av 18

8 noen trenger litt mer tid enn andre på visse elementer. Vi har sett gode eksempler på i løpet av sesongen at vi må jobbe med basis teknikk og fysisk styrke/kondisjon for å henge med i kamper. Innsatsen og treningsviljen var god hele høst sesongen, men det har i perioder vært mye frafall noe som ikke er gunstig for gruppa med tanke på å gjennomføre gode treninger. Gruppa må jobbe videre med lagmoral og det å forstå viktigheten i et lag og miljøet som er rundt det. Det har i løpet av vinteren vær hendelser som ikke er ønskelig i slike grupper, fra mobbing, erting, plaging av medspiller og dårlig oppførsel mot ledelsen rundt laget. Dette er hendelser det har blitt sett alvorlig på og har medført at spillere har blitt utvist fra laget i en liten periode. Spillergruppa og foreldre gruppa har fortsatt en stor oppgave med å kunne holde roen og oppførselen til spillere i gruppa på et akseptabelt nivå. Man har sett i år igjen at den store alders forskjell som har vært innad i laget ikke alltid er lett å håndtere og jobbe med. Både på sportslig nivå og modenhet. Vi ser fortsatt at vi er et lag som henger litt på etter slep sammenlignet med samme aldersgrupper i andre klubber. Dette gjør at vi inn mot 2015/16 sesongen må fokusere mye på basis elementene som vi og har jobbet med i år. Ut i fra progresjonsskalaen til Norges Ishockey Forbund må vi fortsatt være realistiske og si at vi ikke er helt der vi skal være ennå med tanke på innhold på treninger og spill i kamper. Gruppa må bli mer selvstendig og spillere må bli flinkere til å utføre egen form for trening i sommer mnd. Dette er for at de skal henge med fysisk neste år. Mål for neste sesong vil være å øke ferdighetsnivået på gruppa i form av tekniske ferdigheter og spillforståelse. Samt kunne jevne ut resultat forskjellene mellom oss og motstanderen. Vi ønsker å vektlegge samvær og trivsel da vi har som mål å danne et godt miljø med gode føringer. Årsberetning 2014 Side 8 av 18

9 Årsberetning fra Flyers A-lag Trener: Lagleder: Kristofer Larsson Johan Blomquist Ullensaker Issportklubb (Flyers) meldte for første gang på et senior lag til seriespill i div 4 øst B sesongen 2014/15. Dette laget hadde aldri tidligere eksistert og ble startet av Jørn Viggo Nyberg vinteren 2013 på utebanen på Jessheim som et løkka lag. Sommeren 2014 ble laget tatt over av lagleder Johan Blomqvist og coach Kristofer Larsson etter at Jørn Viggo valgt å trekke seg tilbake i mangel på tid. Ullensaker Flyers har hatt veldig fine forutsetninger takket være et helt nytt anlegg som stod klart i mars I årets sesong har Ullensaker Flyers A-lag bestått av en spillergruppe på ca 30 spillere. Laget har hatt spiller med veldig forskjellig hockey bakgrunn, da vi har hatt alt fra spillere som startet med hockey for 1,5 år siden, samt spillere som har spilt på høyt nivå i både Sverige og Norge. Det store målet for sesongen 2014/15 var å vinne serien i div 4 øst B, noe som også er blitt gjennomført med suksess. Den største utfordringen gjennom hele sesongen har vært spilletid i henhold til den store spillertropp som laget har hatt til disposisjon. Noe som vi ser på løsninger for til neste sesong. Serien har inneholdt 15 kamper der vi vant 11, tapte 4 og endte på 1: e plass i en serie med 6 lag. Sesongen har vist at Ullensaker Flyers er et lag for fremtiden og det er flere spillere som har vist interesse for å spille i Ullensaker Flyers til neste sesong, dette som et resultat av sesongen 14/15. Vi har under sesongen sett en fantastisk utvikling av klubben, med flere ungdomsspillere som publikum på kamper, og flere barn og ungdommer i klubben som vet hvilke som spiller på a-laget. Det er viktig at våre unge og håpefulle har voksne spillere å se opp til. Det er ikke sikkert at alle ungdomsspillerne våre blir seniorspillere i noen av de høyeste ligaer i Norge eller NHL. Da blir det ekstremt viktig at vi har et senior lag. Barn og ungdommer som spiller ishockey i Ullensaker Flyers skal ha et alternativ når de blir for gamle til å spille juniorhockey. Lagleder og coach ser lyst på fremtiden og er meget fornøyd med resultatene under sesongen 14/15. Årsberetning 2014 Side 9 av 18

10 Årsberetning fra Flyers Veteran Trenere: Lagleder: Jørn Øveraas Lars Erik Flatner Trond Nordlien Laget avsluttet forrige sesong som seriemestere i veteranseriens 3. divisjon. Vi startet inneværende sesong med et spillermøte hvor det ble besluttet at vi ville rykke opp til 2. divisjon denne sesongen. Jørn Øveraas har trent laget denne sesongen, med god hjelp fra Lars Erik Flatner. Undertegnede har vært lagleder for veteranlaget, og sørget for betaling av dommere og oppsett av lag til kamper sammen med trener. I tillegg har lagleder skaffet veteraner til billettsalg-frigåing og instruktører til skøyte/hockeyskolen. Vi hadde i begynnelsen av sesongen en «kronerulling» innad i laget for å samle inn penger til utstyr i lager 5 (knagger etc.) samt matchstrømper og trenings-trøyer. Veteranlaget har trent tre ganger i uken, med unntak av de ukene hvor vi har spilt kamper. Oppmøtet på disse treningene har variert noe, fra til 20 spillere. Det har også vært varierende oppmøte for våre målvakter (alt fra 0 til 3). Per dags dato består spillerstallen av 31 spillere (treningsgruppa) hvorav 28 av disse spillerne har spilt kamper. I tillegg har vi hatt med 2 spillere fra a-laget på noen av kampene. 2. divisjon veteran består av 10 lag og vi vil ved sesongens slutt ha spilt 18 kamper. Per i dag har vi spilt 15 kamper som har resultert i 8 seiere, 5 tap og 2 uavgjort. Pt ligger vi på en 5. plass, med 4 poeng opp til tabelltoppen. Årsberetning 2014 Side 10 av 18

11 Årsberetning fra «Vi over 40» Vi startet opp trening første uka i september, med de samme spillere som var med sesongen før. Ikke like mange på hver trening i begynnelsen, men vi var nok spillere til å danne to lag. Utover høsten dukket flere spillere opp og på enkelte treninger var vi mann. Vi fikk også med noen yngre spillere i en periode som dro opp tempoet ganske mye. Disse fikk egen treningstid når «Flyers Recruits» ble dannet. Vi har spilt to treningskamper mot disse i løpet av sesongen, noe som har vært en stor opplevelse for de som aldri har spilt en hockey kamp tidligere. Nervøs stemning i garderobe før kamp, og nærmest Norgesmester stemning etterpå når vi hadde vunnet. Det har stadig dukket opp flere som vil være med oss å trene, og nå etter nyttår teller vi 23 spillere. Vi er en fin gjeng som har det hyggelig både i garderoben og på isen. Ferdighetsnivået er ganske jevnt så alle føler at de henger med. Årsberetning 2014 Side 11 av 18

12 Årsberetning fra curling, Ullensaker Stones Curlinggruppa har denne sesongen spilt med et lag (The Guardians) i divisjonsspillet Oslo og Akershus Curlingkrets, og de har klart seg godt i den laveste og innledende divisjonen. Etter flere gode kamper ble det en delt tredjeplass så det holdt akkurat ikke til opprykk. Vi har fullført utdanning av 3 stk medlemmer på trener 1 nivå. Andre og siste seminarhelg ble gjennomført på Oppdal i perioden mars. Det er også dette året gjennomført treninger to dager i uken, og bare med unntak av vær og ferier har det vært aktivitet hver uke gjennom hele sesongen. Fremmøte har variert en god del med en kjerne på 6-8 stykker, og på det meste har vi vært 15 stykker. Vi har også gjennomført utleie til ca. 20 grupper av ulik størrelse, og dette har sørget for å innbringe nesten ,- i inntekter. For neste sesong har vi ambisjoner om å få styrket gruppen med flere aktive medlemmer, og ut fra dette dannet flere lag som kan spille på turneringer. Vi ønsker også å videreføre arbeidet med å starte et seriespill for venne- og bedriftslag. Årsberetning 2014 Side 12 av 18

13 Årsberetning fra kunstløp, Ullensaker Wings På kunstløp siden har det blitt en fin liten gruppe siden vi startet opp i fjor. Vi startet med 7 jenter som meldte sin interesse raskt, og fra høsten til nå har vi blitt ca. 17 jenter i alt. På trener siden har vi også opplevd positive ting. Vi startet med meg Caroline, Unni Dalen og en tidligere aktiv utøver som heter Maria Alm. Hun måtte dessverre slutte, og vi startet litt på nytt i høst. Men interessen for kunstløp er jo til stede så i julen fikk jeg henvendelse fra Anette Skarderud, som er en tidligere aktiv utøver fra Storhamar. Hun har dessuten turnert i Italia med et show lignende «Disney On Ice», og er en stor ressurs for Ullensaker Wings allerede. I tillegg har vi fått med oss en litt yngre tidligere aktiv utøver fra Oslo som er med og hjelper til på treningene når hun har mulighet. Dette er Teija K. Bjørningstad. I tillegg har vi fortsatt med oss Unni Dalen, men hun er i barselpermisjon og ikke like tilgjengelig for tiden. Når det kommer til trenerkurs, så har Caroline og Unni gjennomført trener I kurs, og Anette skal ta dette til høsten. Årsberetning 2014 Side 13 av 18

14 Medlemstall pr. 31/ år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Curling Ishockey Skøyter Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Menn Kvinner Årsberetning 2014 Side 14 av 18

15 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap 2014 Regnskap Budsjett Regnskap 1* Inntekter Offentlige tilskudd , , ,00 Grasrotandel , , ,16 Salgsinntekter , , ,00 Medlemskontingenter , , ,00 Aktivitetsavgift , , ,00 Sponsorinntekter , , ,00 Leieinntekter , , ,00 Skøyte- og Hockeyskole , , ,00 Andre inntekter , , ,69 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,85 Kostnader Innkjøp kiosk, 2* , , ,09 Kjøp av utstyr , , ,89 Utgifter cuper , , ,00 Treningsutdannelse/kurs , , ,00 Overgangsgebyrer ,00 Medisinsk utstyr ,59 Beholdningsendring ,20 Lønn og annen godtgjørelse, 3* , , ,00 Avsatt til delkredere ,00 Honorar regnskap , , ,00 Leie ishall , , ,00 Inventar , ,00 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig ,00 Reklame/ Annonser , ,00 Annen fremmed tjeneste, drakter ,20 Lisenser , ,00 Annen kostnad lokaler , Leie av bankterminal 9 453,75 0 Gaver/premier 7 981, Medlemskontigenter 5 000, ,00 Bank- og kortgebyr 4 310, ,00 Idrettsfaglig bistand 4 000, ,00 Forsikringspremie 3 719, , ,00 Datakostnader 5 308, ,00 Annen leiekostnad 2 901,00 Reparasjon og vedlikehold bygg 1 896, ,00 Annen kostnad 180, ,25 Øredifferanser 0,05 0,04 Leie buss 10000, ,00 Isreklame ,00 Konstaterte tap på fordringer 3 500,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , , ,27 RESULTAT FØR FINANSPOSTER , , ,42 FINANSPOSTER Finansinntekter , ,74 ÅRETS RESULTAT (overskudd) , , ,68 Årsberetning 2014 Side 15 av 18

16 Årsregnskap 2014 Balanseregnskap EIENDELER OMLØPSMIDLER: Varelager, 2* ,20 0,00 0,00 Kundefordringer , ,00 0,00 Andre kortsiktige fordringer ,08 0, ,00 Kontanter, slipekasse , , ,50 Bankinnskudd , , ,20 SUM EIENDELER , , ,70 OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital, 4* , , ,80 GJELD Leverandørgjeld , ,68 636,10 Annen kortsiktig gjeld , , ,00 SUM GJELD , , ,90 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,70 Noter til regnskap Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskap og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè. Regnskapet er utarbeidet etter regnskapsprinsippet der inntekter er inntektsført i det året de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i det året de er brukt. Ullensaker issportklubb er en almennyttig/veldedig forening i skattemessig forstand. Etter at ishallen klubben disponerer åpnet våren 2014 har aktiviteten i alle grupper økt vesentlig. Note 2 VAREKOSTNAD Innkjøp kafe/kiosk ,62 Innkjøp av utstyr ,37 Sum varekostnad ,99 SUM VAREKOSTNAD Innkjøp av varer og utstyr er oppført med faktisk kostnad. Det har i perioden blitt kjøpt inn utstyr og materiell som har en forventet levetid på flere år. Dette er i sin helhet kostnadsført, og gjelder blant annet curlingutstyr(steiner m.m) og ishockeymål. Note 3 UTBETALINGER TIL LEDENDE TILLITSVALGTE OG STYRET Det er i perioden ikke utbetalt styrehonorar eller annen form for godtgjørelse til styret i perioden. Note 4 Note 5 ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital ,67 Årets overskudd ,75 SUM ANNEN EGENKAPITAL ,42 ANTALL MEDLEMMER Ullensaker Is Sport Klubb består av 459 medlemmer pr Årsberetning 2014 Side 16 av 18

17 Budsjett 2015 Budsjett Regnskap Regnskap Inntekter Offentlige tilskudd , , ,00 Grasrotandel 20000, , ,16 Salgsinntekter , , ,00 Medlemskontingenter , , ,00 Aktivitetsavgift , , ,00 Sponsorinntekter , , ,00 Leieinntekter , , ,00 Skøyte- og Hockeyskole , , ,00 Andre inntekter , , ,69 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,85 Kostnader Innkjøp kiosk , , ,09 Kjøp av utstyr , , ,89 Utgifter cuper 50000, , ,00 Treningsutdannelse/kurs 45000, , ,00 Overgangsgebyrer 15000, ,00 Medisinsk utstyr 13500, ,59 Beholdningsendring , ,20 Lønn og annen godtgjørelse , , ,00 Avsatt til delkredere ,00 Honorar regnskap , , ,00 Leie ishall , , ,00 Inventar 25000, , ,00 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 25000, ,00 Reklame/ Annonser 20000, , ,00 Annen fremmed tjeneste, drakter ,20 Lisenser 15000, , ,00 Annen kostnad lokaler , ,00 Leie av bankterminal 10000, ,75 0,00 Gaver/premier 9000, ,00 680,00 Medlemskontigenter 5000, , ,00 Bank- og kortgebyr 4500, , ,00 Idrettsfaglig bistand 4000, , ,00 Forsikringspremie 4000, , ,00 Datakostnader 5500, , ,00 Annen leiekostnad 2 901, ,00 Reparasjon og vedlikehold bygg 1 896, ,00 Annen kostnad 180, ,25 Øredifferanser 0,05 0,04 SUM DRIFTSUTGIFTER , , ,27 RESULTAT FØR FINANSPOSTER , , ,42 FINANSPOSTER Finansinntekter -3000, , ,07 ÅRETS RESULTAT (overskudd) , , ,35 Årsberetning 2014 Side 17 av 18

18 Daglig leder UISK bør fortsatt ta høyde for en fremtidig daglig leder av klubben i budsjettet, men det er ikke rom for dette ennå. Lønn 100% kr ,- (antakelse) Sosiale kostnader kr ,- Kontordrift kr ,- Total kostnad kr ,- Årsberetning 2014 Side 18 av 18

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsberetning Nidelv IL fotball

Årsberetning Nidelv IL fotball 2010 Årsberetning Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag Side 1 av 32 ÅRSMØTE NIDELV IL, FOTBALLAVDELINGEN 01. MARS 2011 KL. 19.00, STED: KLUBBHUSET TEMPE 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer