Offentlig journal. Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget. Anskaffelse av kantinetjenester - Sak eph

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget. Anskaffelse av kantinetjenester - Sak 200900317 eph"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget Anskaffelse av kantinetjenester - Sak eph 2010/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp AB Service Systemer Oslo Telekommunikasjonstjenester ansatt - Gerrit Løberg - Søknad om hjemmekontor Søknad om hjemmekontor for seksjonsleder i sikkerhetsseksjonen N 2011/ / Hans Brattesta Telekommunikasjonstjenester ansatt - Gerrit Løberg - hjemmekontor Søknad om hjemmekontor for seksjonsleder i sikkerhetsseksjonen N 2011/ /2011 Terje Olsen Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad om leie av bil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 1 av 16

2 Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad om leie av bil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Anskaffelsesprotokoll for supportavtale for Aleph biblioteksystem Supportavtale for Aleph biblioteksystem ut Sak i DL X 2010/ / Rigmor Nymoen Personal - Tilsetting i stilling som seniorrådgiver i Økonomi- og administrasjonsseksjonen Personal 2011/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Prop 48 L Høringsnotat Prop. 48 L ( ) Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet 2010/ /2011 Den norske legeforening Side: 2 av 16

3 ASGP - Questionnaire - P - NDP Global Parliamentary Report - spørsmål til rapport - beskrivelse av parlamenter ASGP - Questionnaire - P - NDP Global Parliamentary Report - spørsmål til rapport 2011/ / Association of secretaries general of parliaments Meld St 8 nnspill Meld. St. 8 ( ) Digitalisering av radiomediet 2011/ /2011 Eivind A Olssøn Kopi av brev til FN - omlegging - omorganisering av skatteetaten Kopi av brev til / fra Finansdepartementet / /2011 ngbjørn Steen Reorganisering av plasser i garasjen for sykkelparkering Sykkelparkering utenfor Stortinget - sykkelparkering i Stortingets garasjeanlegg X 2009/ /2011 Hans Brattesta m.fl. Side: 3 av 16

4 Henvendelse - nedleggelse av Føderiket Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 1639/ Pia Wirum Rådets konklusjoner om Es forhold til EØS/EFTA Es forhold til EØS/EFTA 2011/ /2011 niversitetet i Oslo Meld St 6 Anmodning om høring Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ / Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Svar på tilbakemelding på tilsynsrapport Avtale om brannforebyggende tilsyn - Sak DL 2008/ / Oslo kommune Brann-og redningsetaten Side: 4 av 16

5 nvitasjon til NP seminar FK - nvitasjoner / / NP Seminar nterpellasjon fra Henning Warloe om hvilke ambisjonsnivå Norge bør ha for sine fremste universiteter - klar til besvarelse NT85 ( ) nternasjonale rangeringer viser at i alle fall to universiteter, niversitetet i Bergen og niversitetet i Oslo, rangeres blant de 200 beste i verden. siste Times-rangering kom niversitetet i Bergen som beste norske universitet på / / Kunnskapsdepartementet Statsråden Henvendelse - dagpenger år Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 1645/ O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til seminar om integrering av innvandrere torsdag FK - nvitasjoner / / SSB Kurs Side: 5 av 16

6 Takker for tilbud på bordplater Oppussing av bordplater og samtlige understell på bord i Stortingets kafeteria - Anskaffelse av bordplater 2011/ /2011 Nesje Takker for tilbud på bordplater Oppussing av bordplater og samtlige understell på bord i Stortingets kafeteria - Anskaffelse av bordplater 2011/ /2011 Frode Henriksen Møbelsnekkeri Referat fra A møtet Landsrådet for Heimevernet - referat fra A møte / / Landsrådet for Heimevernet Tilbud på bordplater Oppussing av bordplater og samtlige understell på bord i Stortingets kafeteria - Anskaffelse av bordplater 2011/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp C.A. Johansson Snekkerifabrikk Side: 6 av 16

7 Bestilling på bordplater Oppussing av bordplater og samtlige understell på bord i Stortingets kafeteria - Anskaffelse av bordplater 2011/ /2011 C.A. Johansson Snekkerifabrikk nvitasjon til å delta på møte vedrørende piratvirksomhet og rederinæring FK - nvitasjoner / / Rederiforeningen Lundkommisjonens rapport - avslag på innsynsbegjæring Tilgang til dokumenter i Lundkommisjonens rapport - EOS-utvalget 2011/ /2011 Ketil Lund Søknad om bevertning - møte med Norges Bondelaget og internseminar knyttet til Kjedemakt utvalgets rapport NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør Side: 7 av 16

8 nterpellasjon fra Anders B Werp - kampen mot organisert kriminalitet NT91 ( ) Den organiserte kriminaliteten representerer store og til dels nye utfordringer. Den 17. desember 2010 la regjeringen fram Meld. St. 7 for , Kampen mot organisert kriminalitet. Meldingen beskriver strategiene for hvordan utford 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden Dokument 8:65 L Anmodning om høring Dokument 8:65 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) 2011/ /2011 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Spørsmål om oppdatering av dokument om oversikt over produksjon av lyd og bilde Handlingsområde 1 - Lyd og bilde - Sak DL X 2008/ /2011 Stian Nilsen m.fl. Presidentskapsseminar Oslo Oppsummering konklusjoner Presidentskapsseminar i Oslo N 2011/ / Hans Brattesta Side: 8 av 16

9 Henvendelse - betalingsfritak på strøm Energiproduksjon - energibruk - strømforbruk / /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokument 8:54 S Høringsnotat Dokument 8:54 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Dagfinn Høybråten og Kjell ngolf Ropstad om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillin 2010/ /2011 Den norske legeforening Prop 48 L Høringsnotat Prop. 48 L ( ) Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet 2010/ /2011 Actis Studiepermisjon Spørsmål om studiepermisjon 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 9 av 16

10 Dokument 8:54 S Høringsnotat Dokument 8:54 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Dagfinn Høybråten og Kjell ngolf Ropstad om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillin 2010/ /2011 Arbeidsgiverforeningen Spekter Søknad om deltakelse i konferanse for ombudsmenn i Beograd Ombudsmannen for Forsvaret - søknad om reiser 2009/ /2011 Ombudsmannen for Forsvaret Mobiltelefoner og andre mobile media - sikkerhet på reiser Sikkerhet på reiser 2011/ / Stortingets direktør Prop 48 L Høringsnotat Prop. 48 L ( ) Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet 2010/ /2011 Vin og brennevinleverandørenes forening Side: 10 av 16

11 Sending av e-post på vegne av postmottak Sending av e-post på vegne av postmottak - Saker i DL X 2011/ / Jeanette Björnström Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats 2010/ /2011 Transparency nternational Norge Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats 2010/ /2011 Norsk Redaktørforening Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats 2010/ /2011 Norsk Presseforbund Side: 11 av 16

12 Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats 2010/ /2011 Norsk Journalistlag Endring av godtgjørelse - fagsekretær for Stortingets Menneskerettighetsutvalg Revisjon av Grunnloven med vekt på sentrale menneskerettigheter - oppnevne kommisjon - Lønning 2009/ / Benedikte Moltumyr Høgberg Representantenes reisegodtgjørelse - ***** ***** ***** - søknad leie bil Telemark Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Representantenes reisegodtgjørelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Side: 12 av 16

13 Dokument 8:23 S Anmodning om høring tas ikke til følge Dokument 8:23 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om ikke å tillate at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske r 2010/ / Document Dokument 8:40 S Anmodning om høring tas ikke til følge Dokument 8:40 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og Bente Thorsen om ikke å gi oppholds- og arbeidstillatelse til imamer med tilknytning til totalitære, islamistiske regimer 2010/ /2011 Document Svar på henvendelse av boligpolitikk Henvendelse - bolig - psykisk sykdom 2010/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** To nye FCHL publikasjonsserier lansert Forum for internasjonal lovgivning innen humanisme og kriminalitet 2011/ /2011 FCHL Side: 13 av 16

14 Retur av statsrådsprotokoller for andre halvår 2010 Ref.sak, nr. 2 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 Nærings- og handelsdepartementet Retur av statsrådsprotokoller for andre halvår oversikt over embetsutnevninger i NHD Ref.sak, nr. 2 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 Nærings- og handelsdepartementet NHD og underliggende etaters vedtatte forskrifter andre halvår med oversikt over høringsinstanser Ref.sak, nr. 2 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 Nærings- og handelsdepartementet Retur av statsrådsprotokoller for andre halvår 2010 og kontroll med forskrifter Ref.sak, nr. 2 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 tenriksdepartementet Side: 14 av 16

15 Reformarbeidet i Europarådet Europarådet - reformarbeid 2011/ /2011 Delegasjonssekretær Sikkerhet på utenlandsreiser - oppdatert versjon Sikkerhet på reiser X 2011/ /2011 Kontrakt i undertegnet stand EEA - JPC møte Svalbard / /2011 Spitsbergen travel Dokument 8:65 L Høringsnotat Dokument 8:65 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) 2011/ /2011 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Side: 15 av 16

16 Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Norsk kvinnesaksforening Prop 65 S Høringsnotat Prop. 65 S ( ) Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar 2011/ /2011 Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO Side: 16 av 16

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2011. Dok.dato: 27.01.2011

Dok.dato: 27.01.2011. Dok.dato: 27.01.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2011 Stortingets leiligheter - Parkveien 17 - ny leiekontrakt Stortingets leiligheter Parkveien 17 - utleie

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.04.2011 Søknad om samtykke til deltakelse på middag med

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.12.2010 Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 FKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok.

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Søknad om studiepermisjon ***** ***** ***** Personal - Sak 199902071 DL N 2009/2272-2 6976/2010

Detaljer

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok.

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2015 Spørsmål og svar Anskaffelse trykkeritjenester 2014/1386-37

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer