NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side Pensjon. Side For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side Pensjon Side 12-13

2 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk Silje Kirknes LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Geir Helland Redaksjonen avsluttet 23. September 2009 Neste nummer Desember 2009 Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 NTL Skatt sør 8 Skatteopplysningen 8 Vervekampanjen 10 Konferanser 11 Nyt fra Kontrollfaglig utvalg 12 NTL SSØ 13 Pensjonskonferanse 14 Pensjonsresultatet 15 FrittOrd/Kort sagt 16 Hamsunsenteret 17 NTL Kurs 18 Sudoku 19 KontaktOss 20 Vervekampanjen! Utviklingen av Skatteetaten I forbindelse med at omstillingsperioden for ROS utløper ved utgangen av 2009 er evalueringsarbeidet startet opp. I den forbindelse har NTL Skatts styre den senere tid diskutert hvilke krav vi som den største fagforeningen skal ha både til gjennomføringen av evalueringen og til den videre utviklingen av Skatteetaten. NTL Skatt er opptatt av at man i evalueringen av ROS setter fokus på det dere medlemmer er opptatt av; for eksempel hvordan den nye arbeidshverdagen er blitt, hvordan den faglige oppdateringen og kompetansehevingen er, og hva de ansatte føler når det gjelder faglig stolthet. Har det blitt mer kvalitet i oppgaveutførelsen, har kontroll, innkreving og service blitt styrket? Har dere som er ledere fått mer tid til å utøve ledelse? Har vi fått mer attraktive arbeidsplasser? Vi i NTL Skatt sentralt får mange tilbakemeldinger fra dere medlemmer med ulike synspunkter på disse tingene, selvsagt alt etter hvor og med hvilke oppgaver dere jobber. Ingen skal være i tvil om at NTL Skatt tar alle innspill og tilbakemeldinger fra dere på alvor, og bringer disse videre til arbeidsgiver. Vi vil at våre arbeidsplasser skal være så gode som mulig og at Skatteetaten skal gjøre en god jobb. NTL Skatts synspunkter formidles videre til Skatteetatens ledelse og i vår jevnlige kontakt med politisk ledelse i Finansdepartementet, senest i et møte i midten av august. Mange tror kanskje at omstillingen i etaten slutter ved utløpet av Vi vet imidlertid at etaten vil møte nye krav til forbedringer av oppgaveløsningen, og at etaten vil ha stadig nye utfordringer i årene framover. Arbeidet med Skatteetatens nye virksomhetsstrategier har pågått en stund og sluttføres i løpet av høsten. Strategiarbeidet er viktig blant annet for å imøtekomme utfordringer og utviklingstrekk framover. NTL Skatt skal fortsatt være en konstruktiv medspiller i utviklingen av etaten. Men det er helt avgjørende for oss at vi som fagforening får en større reell innflytelse på denne utviklingen. NTL Skatt vil i tiden framover i langt større grad være tydelige i våre standpunkter i viktige saker for dere medlemmer. Vi vil også i større grad involvere medlemmer og tillitsvalgte i vårt arbeid med å utforme synspunkter på utviklingen av etaten, og hvilke krav vi i den forbindelse skal stille. Stein Thorvaldsen Sjekk vår hjemmeside

3 HurtigINFO RedaktørEN Siden siste utgave av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 16/09: Fellesmøtet i SKD 19. mai 17/09: Møte i Skatteopplysningen 20. mai 18/09: Lønnsoppgjøret /09: Fellesmøtet i SKD 16. juni 20/09: Fellesmøtet i SKD august 21/09: Fellesmøtet i SKD august 22/09: Bruk stemmeretten! 23/09: Fellesmøtet i SKD 23. september Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontrollinfo er sendt ut: 07/09: NTLs høringsuttalelse til utredning om omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen 08/09: NTL Skatts høringsuttalelse til NOU 2009: 4 tiltak mot skatteundragelser 09/09: NTL Skatts høringsuttalelse til forslag om endringer i bokføringsregelverket En utfordrende høst! Etter en, i hvert fall for min del, kjempefin sommer værmessig er det ikke å stikke under en stol at mørketid med høst og etter hvert vinter nærmer seg. Men dette fenomenet er jo ikke spesielt enestående, vi har jo alle opplevd det før. Tiltross for denne årvisse tildragelsen så virker det som om vi hvert år blir like overrasket når utelys og ovnsvarme kreves. Om en skal si med trønderen at «løkka e ber einn ferstainne» skal være usagt, men til lesernes orientering multene er på plass i fryseren denne sesongen også. Dette tiltross for ikke så få dulgte hentydninger om særdeles små forekomster. Selv om det kunne vært interessant skal vi ikke dvele lenge verken ved den årvisse uviljen mot mørkets frambrudd, eller nordmenns hamstringsvilje. En historie kan imidlertid være på sin plass her. Det var to trøndere som var på multetur og ikke riktig så langt fra folk heller. De var i ferd med å forsere ei myr og det gikk ikke bedre til enn at en av mennene gikk seg ned i myra, og kom seg ikke opp igjen med egen hjelp. Kameraten sprang derfor til nærneste gård og kom inn og fortalte hva som hadde hendt. Bonden spurte så om han hadde gått seg dypt ned i myra. «ja, til knes», var svaret, «Hm, da skulle vel han klart å komme seg opp ved egen hjelp.» «Å nei, hain gikk ned med haue først!» Vi har fra tidlig i ROS- prosessen, til kjedelighet, blitt fortalt at vi i ett og alt skal se etaten under ett. En etat, vel og bra det, men nå er vi godt utpå oppløpssiden i det siste året av omstillingsperioden, og fra 2010 skal ROS være implementert og skal fungere fullt ut. På nåværende tidspunkt er det som undertegnede ser det særdeles vondt å se på alt som på langt nær ennå er likt. Avvikende åpnings/ekspedisjonstid har vi sett i løpet av sommeren dette året. Bevegelse i arbeidstiden (BIA) finnes det mer enn en variant av både en og to timer i uka. Vi kan ikke underslå det faktum at også på lønnsområdet finnes det store uløste utfordringer. Såfremt man har tanker om hva slike ting har å si for trivsel og arbeidsmiljø rundt om i vår etat, må det gjøres en stor innsats slik at vi alle, uansett tjenestested, kan få følelsen av å være på samme lag. I dette nummeret er hovedvekten lagt på liv og lagnad i skatt sør, slik at representanter derfra har hjulpet oss å fylle opp med stoff. Ellers er det som sedvanlig litt av hvert, ikke minst en ny sudoku å prøve seg på. Avslutningsvis håper jeg at dere alle nyter den rest som måtte være igjen av senhøstkvelder hvor også temperaturen unntaksvis kan spille på lag.dere har vel hørt det skal være bra for kroppen å spise fisk, omega3 og sånne greier. Det var en namdaling som var innom den lokale fiskehandleren, kikket litt på utvalget, og ytret en smule surt; «e n gammel det henn fesken?» Hvorpå fiskehandleren repliserte; «fødselda n e æ itj akkurat sekker på, men dødsda n e i dag!» Med eller uten fisk, ta vare på dere selv. Inge S. September 2009 NTLSKATT 3

4 NTL Skatt sør NTL Skatt sør På de neste sidene presenteres vår lokalavdeling NTL Skatt sør. Regionen er langstrakt, og har mange skattekontor, Brukerstøttesenteret og sentral regnskapsenhet i Grimstad som er en del av Skattedirektoratet, og Skatteopplysningen i Kristiansand. Regionledelsesstedet ligger i Skien, og regionen har i underkant av 900 medarbeidere. STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) NTL Skatts styre sentralt hadde i midten av august både et styremøte og en dagskonferanse for medlemmene i Vest- Agder. I den forbindelse tok vi en prat med lederen av NTL Skatt sør Unni Jørgensen, om situasjonen i regionen og avdelingen. Hvordan er det å være leder av NTL Skatt i sør? Å være leder i NTL Skatt sør er både spennende og utfordrende, men også til tider ganske krevende. Jeg synes det var en stor overgang fra å være leder i fylkesavdelingen i Telemark til å være leder av en regionsavdeling. Tidligere visste jeg hvem alle medlemmene var, hvor de jobbet og hva de jobbet med. Den oversikten er det umulig å ha i dag dessverre. Får du gjort noe annet ordinært arbeid i tillegg? Det blir det dessverre ganske lite av. Jeg var en av de som fikk nye oppgaver i forbindelse med ROS. Etter å ha jobbet med skatt på likningskontoret siden 1981 er jeg nå innplassert på innkrevingsavdelingen i Skien. Jeg greide å gjennomføre et kurs i faget i vinter, og deltar på de møter og interne aktiviteter jeg har mulighet til, men noen selvstendig jobbing på området har det ikke blitt til nå målet i fjor var 50 % fag, det fant vi fort ut at var umulig. I samråd med lederen min er målet nå nedjustert til 20%, men jeg har altså enda ikke kommet i gang. Heldigvis har jeg en tålmodig leder som ser viktigheten av den jobben jeg gjør som tillitsvalgt. Du sitter i Skien. Dere skal vel samles i nytt bygg en gang til neste år. Hvordan ser medlemmene i Skien på dette? Regionskontoret i Skatt sør er i dag fordelt på 3 kontorsteder, Veiledning, fastsetting, innkreving, og administrasjon sitter Unni Jørgensen, leder av NTL Skatt sør på 2 steder i Skien, men KR sitter på det gamle likningskontoret i Porsgrunn. I september 2010 skal vi etter planen samles i et nytt bygg på Myren i Skien, dette er under oppføring nå. Jeg tror de fleste av våre medlemmer er positive til dette. Mange bekymrer seg imidlertid for parkeringsmulighetene ved det nye bygget. Det at vi blir lokalisert et stykke utenfor sentrum, er det også en del misnøye med, men alt i alt tror jeg det vil bli bra. Vi har fått cellekontor til nesten alle, selv om de nok blir mindre enn de vi har i dag, var det et ønske fra de aller fleste, «åpne landskap» var det få som ønsket seg! Selv ser jeg fram til at vi kommer under samme tak, da kommer jeg jo sammen med mine tidligere kolleger fra likningskontoret og i tillegg en del nye det synes jeg blir veldig ok! Det er også mye ved dagen lokaliteter som ikke er bra, så bedre blir det helt sikkert. Regionene har i stor grad spesialisert sine oppgaver, der bl.a. mange ansatte har byttet oppgaver. Hvordan fungerer etter din mening organiseringen og oppgavefordelingen i skatt sør? Skatt sør har jo i veldig stor grad spesialisert og samlet oppgavene på få steder i regionen. Etter min mening i for stor grad når det gjelder enkelte funksjoner, f.eks er 4 NTLSKATT September 2009

5 NTL skatt sør folkeregisteret lokalisert kun 3 steder i regionen, Arendal, Hokksund og Holmestrand, Skattekrim er kun i Tønsberg og fastsetting skatt er ikke representert i store byer som Kristiansand og Tønsberg. Dette er ting som etter min mening nok med fordel kunne vært gjort annerledes. Jeg vet at mange av våre medlemmer mener at regionens største by, Kristiansand, burde hatt flere funksjoner enn kun KR, veiledning og skatteopplysningen. Enkelte mener også at det er litt problematisk for skatteveilederne at de ikke har en gruppe på fastsetting skatt i nærheten. Det å spesialisere for mye er ikke bare bra, jeg har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer som ønsker å bytte arbeidssted pga at de synes det blir altfor kjedelig å sitte med få, ensformige oppgaver i lengden. Men for all del mange av medlemmene er også fornøyd med den nye organiseringen. Føler du at dere som fagforening har tilstrekkelig innflytelse på arbeidsorganiseringen m.v. i regionen? Nei, det kan jeg dessverre ikke si. Mange ting blir diskutert, og delvis besluttet i regionledelsen før vi blir involvert. Dette er selvsagt svært uheldig, og vi har tatt dette opp en rekke ganger foreløpig uten særlig hell. Ikke bare fordi vi nødvendigvis er uenige i det som besluttes, men det er mange måter å gjøre ting på. Jeg mener at ting ofte kunne vært gjort på en smidigere måte, og hadde vært lettere å gjennomføre med organisasjonene som medspillere fra dag 1. Har du mange henvendelser fra medlemmer i regionen? Ja, jeg har relativt mange henvendelser, både på e-post og på telefon. Dette kan dreie seg om svært ulike ting, og enkelte saker er ganske tidkrevende. Den senere tid synes jeg det er en tendens til at henvendelsene kommer fra medlemmer som er frustrert/misfornøyd med avgjørelser i lønn, velferd eller personalspørsmål. Får dere til brukbar medlemsaktivitet i en travel hverdag for medlemmene? Jeg synes faktisk at vi har fått til en del, men det begrenser seg selvfølgelig på grunn av både avstander, økonomi og alt annet som skjer i regionen. I fjor høst arrangerte vi konferanse for tillitsvalgte, vi hadde også en runde med arbeidsplass besøk Byggearbeidene er påbegynt ifm. at skattekontorene i Skien samles i nytt bygg i 2010 Stor oppslutning om dagskonferansen i Kristiansand noe som ble veldig godt mottatt av medlemmene. Nå har vi planlagt to like dagskonferanser i november og en i januar, dette for at medlemmene skal slippe å reise. Er vi nært nok medlemmene i den nye NTL-Skatt-organiseringen? Vi føles nok fjernere for en del av medlemmene nå enn tidligere, Likevel føler jeg at de fleste tar kontakt dersom de har behov for det, og vi prøver å følge opp så langt det er mulig. Jeg får, som jeg nevnte tideligere, mange henvendelser fra kjente og ukjente medlemmer. Men det sier seg jo selv at med så store avdelinger, og store geografiske avstander er det mye mer uoversiktlig enn før. Jeg synes imidlertid det går overraskende bra, styret i landsforeningen er jo også blitt flinkere til å være ute blant medlemmene nå, det hjelper også. September 2009 NTLSKATT 5

6 NTL Skatt sør Unni Wennberg - vår nestleder i sør STEIN THORVALDSEN (tekst) INGE SVEÅS (foto) I forbindelse med vår reportasje om NTL i Skatt sør, har vi også tatt en prat med nestleder i NTL Skatt, Unni Wennberg. Du er nestleder i NTL Skatt sør, og ansatt i Drammen og i Skattedirektoratet? Hvilke oppgaver jobber du med? Jeg er innplassert i MVA seksjonen med kontorsted i Drammen. Via Skattedirektoratet er jeg nå med i Program fokus utland. Min arbeidsoppgave her er å lage et opplegg for kurs for etaten innen tema arbeidsinnvandring. Kurset skal gjennomføres i løpet av høsten/ våren 2009/ 2010 Dere skal vel samles i nytt bygg i Drammen senere i år? Hvordan ser medlemmene fram til å samles på ett sted? Fra 1. januar 2010 skal vi samles i et bygg. I dag er vi plassert på 3 forskjellige steder. Bygget vi skal flytte inn i har vært et gammelt bibliotek med høyt under taket og tykke vegger. Det er ribbet innvendig og det er bygd opp med alt nytt innvendig. Det blir fint her. Kontoret vil bestå av kontorlandskap med opp til 14 personer innen samme rom. Dette ser vel våre medlemmer ikke som noen fordel, men tror at de nå begynner å vende seg til tanken. Vi har jo ikke noe valg. For de fleste vil jo ha eget kontor men... Alle ser frem til å komme sammen i et bygg og det legges opp til felles aktiviteter for å få til et godt miljø fra dag 1. Hvordan ser medlemmene i Drammen og Buskerud på organiseringen og oppgavefordelingen i regionen? Medlemmene er opptatt av at de ikke kun skal være en brikke som kan flyttes rundt på, men at de kan få arbeidsoppgaver som henger sammen. Oppgavene må gi faglig utvikling. Dette er nok vaskeligere å se i en stor organisasjon, som vi er blitt. Det at avgjørelsene blir tatt langt unna en, gjør at en ikke får det samme eierforholdet til oppgaven og derfor kan en miste noe av interessen for oppgaven. Det å gi medarbeiderne ansvar gjør at de føler seg mer verdsatt. Synes du NTL Skatt får til brukbar medlemsaktivitet i en travel hverdag for medlemmene? Vi skulle nok ha gjort mer, men det med tiden sliter vel alle med. Vi har en langstrakt region slik at det også er vanskelig å holde oversikten. Vi er derfor veldig avhengig av at våre plasstillitsvalgte som vi har på alle kontor gir oss tilbakemelding på hva vi kan gjøre for å bli bedre. Hvordan føler du NTL Skatt som organisasjon fungerer i den nye Skatteetaten? Er vi nært nok medlemmene? Jeg syns vi som styre og for medlemmene at NTL skatt sentralt er mye nærmere enn tidligere. Det er fint at de sentrale tillitsvalgte bruker tid på å være med ut i regionene. Jan Hedenstad - en erfaringskilde STEIN THORVALDSEN (tekst) Skattenettet (foto) På dagskonferansen i Kristiansand traff vi Jan Hedenstad, tidligere tillitsvalgt på flere nivå i NTL i Skatteetaten. Og da måtte vi ta en liten prat med han. Ja hvilke sentrale og lokale tillitsverv har du tidligere hatt Jan? Såpass mange at det er vanskelig å huske. Lenge siden vet du, men både lokal tillitsvalgt, verneombud, fylkestillitsvalgt, korttidssekretær i Ligningsetatens landsforening, m.fl. Jeg reiste mye som kursleder og studieleder for Statstjenestemannskartellet, NTL og landsforeningen i perioden etter avsluttet etatskole i Er du aktiv tillitsvalgt nå? Nei, har ikke vært aktiv tillitsvalgt siden ca. 1985, bortsett fra lokal tillitsvalgt ved Kristiansand likningskontor i OAL-perioden. Hvor og med hvilke oppgaver jobber du nå? Nå har jeg kontorplass ved Skattekontoret i Kristiansand. Fra 2. juni 2009 er jeg en av de tilsatte på SITS - IT Brukerstøtte Regional. Vi er en ny gjeng på 26 ansatte fordelt på 11 lokasjoner i landet. Er du fornøyd med din egen arbeidssituasjon? Jeg er veldig fornøyd med ny tilværelse i SITS. Greie og inkluderende kollegaer og ledelse. BRA! Hvordan synes du stemningen er i Kristiansand etter reorganiseringen av etaten, med etablering av skatt sør? Stemningen i Kristiansand er nok både positiv og negativ, slik som mange andre steder i landet. Den største konsekvensen av ROS var nok at Fastsetting ble avviklet, og Kristiansand Likningskontor ble SOL sør. Kristiansand-området satt igjen med medarbeidere på KR (herunder Skattekrim), Veiledning, SOL og Stab. Underveis har Skattekrim blitt avviklet, en god del støttefunksjoner overført til SITS og ganske mange omdisponeringer i tiden fra 2/1-08. Forståelig nok har dette bidratt til en del usikkerhet og spørsmål om egen arbeidssituasjon. Det er viktig å informere mer langsiktig og inkludere berørte medarbeidere og organisasjonene på et tidligere tidspunkt, enn det som er blitt gjort. Endringer blir vanskelig å forholde seg til når de skjer «over natten». Synes du NTL Skatt som organisasjon er tilstrekkelig til stede for medlemmene i regionene? Alle ønsker sikkert mer hjelp og oppfølging, men jeg mener NTL Skatt har vært bra tilgjengelig for vår del. Medlemmene ønsker sikkert kjappere resultater, men vi må jo også være klar over at dere også har store «ROS-utfordringer». 6 NTLSKATT September 2009

7 ntl skatt sør H.M. Kongens sølv tildelt Kenneth Henriksen OLE BERNT KRISTOFFERSEN (tekst og foto) Kenneth Henriksen mangeårig NTL- medlem som jobber i Skatt sør, avdeling Arv Grimstad, ble tidligere i høst tildelt Kongens fortjenestmedalje i sølv. Medaljen ble overrakt av Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen ved en tilstelning i Grimstad 4. september 2009 Tilstede var også Kenneths kone Karin, avdelingsdirektør Lars Solnørdal, seksjonssjef Åsmund Tho, underdirektør Øyvind Stausland, Nils Morten Blakstad fra IK Grane og alle Kenneths kolleger fra Skattekontoret Grimstad, avdeling Arv. Etter overrekkelsen hilste Toril Rolstad Larsen, ordfører i Arendal kommune, Lars Solnørdal hilste fra Regionledelsen, Ingerid Gundersen hilste fra kollegene i arvegruppen, Nils Morten Blakstad hilste fra IK Grane og Freddy Røed hilste fra NTL Skatt. Alt ledsaget av blomster nok til å starte et lite blomsterutsalg. Begrunnelsen. Kenneth får fortjenstmedaljen først og fremst pga yrkesinnsatsen: Han begynte som assistent hos Skattefogden i Aust-Agder september 1969 hvor arbeidsområdet var innkreving av omsetningsavgiften og senere også bokholderiet. Har vært leder for innkrevingsavdelingen i tillegg til at han påtok seg oppgaven med å avholde utpantingsforretninger i Arendal kommune. I senere tid vært med på EDB-innføringer og vært driftsansvarlig for systemet. Kenneth Henriksen har hele tiden vært meget opptatt av utviklingen på arbeidsplassen og vært ivrig medlem av fagforeningen NTL, som lokal tillitsvalgt for denne foreningen i lange perioder. Som sørlending har han vært tro mot sin landsdel og talt varmt for at viktige funksjoner også å beholdes også i vårt distrikt, og ikke bare samles i noen få sentrale strøk. Drivkraften og motivasjonen har nok vært ønske om å utføre et godt stykke arbeid og oppnå gode resultater. For Henriksen har nok jobben, med sine faglige utfordringer og det kollegiale samholdet, betydd mye. Verv. Kenneth Henriksen har også vært sentral i IK Grane Fotball, hvor han har vært kretsdommer, medlem av dommerkomiteen og trener for junioravdelingen i fotball. Med sin utrettelige innsats er han en en viktig tradisjonsbærer i det frivillige arbeidet. Vi i NTL Skatt gratulerer Kenneth så mye med utmerkelsen! Om Kongens fortjenstmedalje Kongens fortjenstmedalje ble innstiftet 1. februar 1908 av av kong Haakon VII «til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste». Medaljen finnes i to valører, gull og sølv. Kongens fortjenstmedalje i sølv kan tildeles som belønning av særlig fortjenstfull innsats over lengre tid, enten innsatsen har skjedd i offentlig stilling eller verv, i frivillige organisasjoner eller ved annet personlig virke av samfunnsnyttig art. Innsats innen kunst, kultur, vitenskap, sosialt og humanitært arbeid kommer i betraktning. Medaljen i sølv kan også tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid i privat eller offentlig sektor, så fremt innsatsen ligger godt over det normale og med en tjenestetid på 40 år. Kongens fortjenstmedalje i sølv kan derutover også tildeles den som ved sin livsinnsats kan stå som eksempel for andre. Enhver kan nominere kandidater til medaljen. Søknad om tildeling av medaljen skjer gjennom Fylkesmannen i fylket der den som foreslås er bosatt, men forslaget skal stiles til Kongen, ved Ordenskanselliet. I søknaden skal det redegjøres for den nominertes innsats i yrkesliv, verv og foreninger, lag og organisasjoner. I følge Det kongelige hoff bør forslag fremmes «i nær tilknyting til avslutninga på den verksemda som skal lønnast.» Dette kan eksempelvis være ved avsluttet yrkeskarriere. September 2009 NTLSKATT 7

8 skatteopplysningen Hvor går Skatteopplysningen? STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) I skatt sør finner vi også NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen Grethe Ugland, som jobber ved Skatteopplysningen i Kristiansand. Vi har spurt Grethe hvordan det går i Skatteopplysningen og hvordan hun ser på utviklingen der. Du er NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen på landsbasis. Hva består dette tillitsvervet i, og hvilke utfordringer medfører denne rollen? Å være hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen på landsbasis blir jo å være bindeleddet mellom arbeidsgiver og medlemmene i Skatteopplysningen. Det i seg selv er utfordrende nok med medlemmer over hele landet. Skatteopplysningen består jo av 8 lokasjoner. I tillegg har Skatteopplysningen også overtatt ansvaret for sentralbordene som er lokalisert 3 plasser, og publikumsveiledningen i Steinkjer som er et pilotprosjekt ut året. Vi har hovedavtalemøter med arbeidsgiver 1 gang i måneden. Der blir det å forsøke å formidle medlemmenes tilbakemeldinger og forsøke å få Skatteopplysningen til å bli en meningsfylt og attraktiv arbeidsplass på alle måter. Da må det verktøyet vi har, telefon, fagsystemer osv fungere. Hvordan får du kontakt med medlemmene på Skatteopplysningen? Jeg synes nok at det er den vanskeligste delen av jobben; å ha direkte kontakt med medlemmene på de andre lokasjonene enn gjennom e-post og telefon. Hittil har jeg vært en tur på Skatteopplysningen i Bodø og Oslo. Men jeg har veldig god kontakt med alle de dyktige tillitsvalgte, og jeg føler absolutt at jeg får mange tilbakemeldinger gjennom dem. Men jeg tar veldig gjerne imot invitasjoner fra de andre stedene. Hvordan er samspillet med de øvrige sentrale tillitsvalgte og styret i NTL Skatt? På Hovedavtalemøtene sentralt som avholdes i Skattedirektoratet i Oslo, møter Erling Broen sammen med meg og varatillitsvalgt Sissel Smeby. Vi har jevnlig dialog på e-post eller telefonmøter for å diskutere Grethe Ugland, NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen saker som skal opp til behandling. Jeg føler vi alle tre utfyller hverandre veldig godt og synes dette fungerer utmerket. Det er utrolig lærerikt å få ha et så tett samarbeid med tillitsvalgte som har så lang fartstid som de i NTL Skatt sentralt har. Ellers får jeg jo all hjelp jeg trenger fra styret i NTL Skatt - det føles trygt. I tillegg er kontakten inn til lederne i NTL Skatt avdelingene god - informasjon fra regionene er viktig. Jeg sitter jo selv i styret i NTL Skatt sør og får jo føle Skatteopplysningens rolle også den veien. Dette er nyttig. Den landsdekkende skatteopplysningen ble etablert samtidig med regionaliseringen av etaten, og er snart to år gammel. Har Skatteopplysningen i dine øyne blitt det den opprinnelig var tenkt som? Jeg kan nesten ikke huske hva som opprinnelig var tenkt for Skatteopplysningen, det er så lenge siden. Nei, helt som planlagt er vel ikke Skatteopplysningen blitt. Skatteopplysningen skulle være en vei inn til Skatteetaten hvor folk bl.a. skulle få like svar på generelle spørsmål. Nå ser vi vel i dag at det er de færreste telefoner som er av generell karakter, så akkurat der har det vel ikke blitt helt som forventet. Like svar forsøker vi jo å gi, men det kan aldri bli helt likt. Regionene har rigget seg ulikt, de gjør arbeidsoppgavene på forskjellige måter - dette er det også en utfordring i seg selv. Hvordan er samspillet og kommunikasjonen mellom regionene og Skatteopplysningen? Vi er kommet veldig langt i dialogen med regionene og føler absolutt at vi er på rett vei. Noe av utfordringen har vært bistand til Skatteopplysningen i pressperiodene. Skatteopplysningen er pr i dag ikke bemannet for å klare alle toppene alene og må derfor ha hjelp. Regionene har ikke akkurat topp bemanning de heller, og bistand til Skatteopplysningen går da på bekostning av andre arbeidsoppgaver. Det betyr restanser - det er vi heller ikke tjent med. Jeg håper og tror på sikt at dette vil bedre seg og at vi kan komme til en ordning som kan fungere. Kanskje med en fast pool med frivillige motiverte medarbeidere. Dere har nå fått mange nye medarbeidere. Hvordan har opplærings- og innfasingsprosessen for disse gått? Jeg tør påstå at Skatteopplysningen har den aller beste kompetanseplan for nytilsatte i hele Skatteetaten. De gjennomgår en systematisk opplæring i fag og de programmer vi bruker, de er bl.a. på medlytt. De aller fleste er allerede på telefon, og mitt inntrykk er at dette klarer de veldig bra. Hvilke utfordringer ser du for deg som de viktigste for Skatteopplysningen i de nærmeste par årene? Vi står nok overfor mange utfordringer de nærmeste årene, men en av de viktigste jobbene blir å få Skatteopplysningen til å fortsette å være en attraktiv og meningsfylt arbeidsplass. Mange medarbeidere har et ønske om en noe mer variert arbeidsdag, kanskje med noe mer saksbehandlerarbeid og ikke bare telefontjeneste. 8 NTLSKATT September 2009

9 vervekampanjen Vervekampanjen NTL Skatts vervekampanje i første halvår 2009 ble avsluttet med trekning av vervepremier på NTL Skatts styremøte i Kristiansand. Kampanjen ga 80 nye medlemmer. STEIN THORVALDSEN (tekst) BJØRN OVE HERSDAL (foto) Vinnerne som ble trukket ut blant de som har vervet nye medlemmer i perioden i forbindelse med vår kampanje var : Gavekort kr Tove Heske Gavekort kr Heidi Aadde Bye Gavekort kr Kari Gundersen Gavekort kr Roar Ståle Eivik Gavekort kr Oddmund Almaas Gavekort kr Gisle Njøs Storvik Gavekort kr Anne Sigrun Risa flest vervede medlemmer Vi vil gratulere alle vinnere med en flott innsats. NTL Skatt vil fortsette å holde trykket oppe vedrørende verving og medlemsaktivitet! Bjørn Ove og Tove Heske Flott verveinnsats i vest NTL Skatts varastyremedlem i vest Bjørn Ove Hersdal foretok utdeling av gavekort til våre vinnere i vest; Tove Heske og Anne Sigrun Risa. I og med at det er vervet flest nye medlemmer i skatt vest, har vi tatt en prat med Anne Sigrun Risa som jobber ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og som har vervet 13 nye medlemmer! Vi stilte henne i denne anledning et par spørsmål. Du har gjort en kjempeinnsats med verving av 13 nye medlemmer på SFU. - Hvordan har du klart å verve så mange nye medlemmer? - Vi ved SFU prøver å ta godt imot de nye medarbeiderne, forteller om den største foreningen og alle fordelene ved å være medlem i NTL. - Hva mener du er styrken ved et medlemskap i NTL Skatt? - Styrken er at du ikke står alene, har mange i ryggen som kan hjelpe om en lei situasjon skulle oppstå. Jeg er sikker på at hadde det ikke vært for NTL og den støtten ifra NTL ved SFU, hadde jeg nå for eksempel ikke hatt tittelen som konsulent, sier Anne Sigrun, som jobber med den Nordiske trekkavtale og har gjort det siden begynnelsen av Anne Sigrun forteller videre at medlemmene ved kontoret har trekning av de fine vervepremiene man har fått av NTL/forbundet. Siste premien som ble loddet ut blant kontorets medlemmer var gryten Høyang Polaris Party 2,5 l gryte. Harald Granhøy, NTL Skatt-tillitsvalgt ved SFU skryter uhemmet av Anne Sigrun og sier hun har gjort en kjempeinnsats med vervingen, og i det hele tatt er en stor gledesspreder. Foreningen ved kontoret har i løpet av et par år fordoblet medlemsmassen! Han sier at NTL Skatt ved kontoret er aktiv på det med å møte nyansatte tidlig, og levere presentasjon og materiell om foreningen. Likeledes at foreningen har jobbet mye med å få medlemmer opp i lønn, ikke minst de med lavere avlønning. Han skryter også av støtten man lokalt får fra NTL Skatts styre i vest og foreningen sentralt. Bjørn Ove og Anne Sigrun Risa Tillitsvalgt ved SFU Harald Granhøy September 2009 NTLSKATT 9

10 konferanser Konferanser i Bodø Av Bjørn A. Niska (tekst og foto) NTL Konferanse. I vakkert førsommervær samlet 60 NTL ere seg på Folkets Hus i Bodø til dagskonferanse. Konferansen var delt inn i fem bolker. Kulturen var det Boknakaran og Julie som stod for. Tor Arne Strøm fra Arbeiderpartiet, som har sittet på Stortinget i tre perioder og fortsetter der til høsten, skulle snakke om de rød/grønne og hva de vil etter valget med spesielt fokus på politikken når det gjaldt næringsgrunnlag og arbeidsplasser i nord, både private og offentlige og på sikkerhetssituasjonen. Dette gjorde han ikke og kun i noen innskutte bisetninger. Han holdt en valgkamptale for sitt parti, men det var ikke det han var invitert til å omtale. Dumt var det også at det kun var 12 eksemplarer av heftet om fagligpolitisk regnskap 2009 fra Stoltenberg 2 regjeringen. Vi burde nå forvente at alle fikk et eksemplar. Anita Solhaug snakka til sine egne. Og det rett fra levra og om egne erfaringer fra årets forhandlinger, samt om forvaltningsmeldinga. Hun hadde mye å fare med og høstet applaus etter sin fremførelse. Boknakaran- de fleste av dem og Julie sørget for at den første timen etter lunsj gikk uten gjesp og tunge øyelokk. De både spilte, sang og solgte CD er. Selv fikk jeg et stort utbytte av dagen, da jeg dro derfra med tre av deres produkter. Christoffer Ellingsen fra LO Vesterålen tok for seg olje/fisk-problematikken og kortversjonen av denne. Han berørte noen av problemene som knytter seg til det vi kan hente opp av havet, nemlig olje, gass og fisk. Informativt og et godt innlegg som egentlig burde ha vært tilgodesett med mer enn 15 minutter. Han var dyktig og en glødende motstander av fremtidig utvinning av olje/gass i Lofoten og Vesterålen. Dagen ble avsluttet med en to timers paneldebatt med lokale politikere fra ulike partier. De som møtte var Tor Arne Strøm fra AP, Kenneth Svendsen fra FRP, lokale polikere fra Rødt, Venstre og SV. SP hadde meldt avbud, mens Høyre ikke møtte med noen. Tema var boring eller ei og miljøutfordringa. Den enkelte fikk noen minutter Stor oppsluttning om NTL konferansen i Bodø til å tale for sitt parti. De lokale var alle klart i mot noen utvinning, mens FRP var like klar for utvinning. AP var tja og på vent. De vil skaffe seg mer kunnskap før de tar stilling. For oss andre er det ofte et tidsskille i holdbarhet og det skille kan deles i to før og etter valget. Spørsmålene fra salen var mange og de fikk svar fra de som satt i panelet. Gode svar til og med til tider. Svar vi motstandere likte og mislikte. Slik er det og det godtas. Det ble en vellykket konferanse og det takker vi NTL for. Kanskje kan vi få til å samle NTL-folket i et fylkesutvalg i Nordland med base i Bodø, slik at konferansen har sådd en spire som vil gro og føre til enda større engasjement blant medlemmene? Akkurat det får tiden vise. Vi samles gjerne igjen, om så på valen eller på Folkets Hus i Bodø. NTL-Skatt konferanse. I Moloveien 20 i Bodø på skattekontoret og høyt oppe i 5.etasje møttes 18 NTL,ere på konferanserommet benevnt Hurtigruta. Deltakerne kom fra Skatt nord, henholdsvis Bodø og Meløy, samt fra Skatteopplysningen. Forelesere var Rune Pedersen og Erling Broen.Temaene som ble debattert var medlemsverving og fordelene ved å være organisert i NTL Skatt. Rune redegjorde for det såkalte Målbilde Skatt nord Etter en annen matnyttig seansen- nemlig lunsj fortsatte vi informasjon om lønn og Boknakaran i aksjon stillingsutlysninger. Videre ble utfordringene for etaten debattert. Det høye sykefraværet og snittalderen som tilsier at mange kan gå innen få år er to vesentlige utfordringer for etaten. Livsfasepolitikk og herav seniorpolitikk med prøveordningen som stanser pr 1.august ble diskutert. Dette jobbes det med og det vil de tillitsvalgte i Skatt nord fortsette med. Erling omtalte sine erfaringer med situasjonen ute blant medlemmene i etaten. Der er en god del demotiverte medarbeidere.dette kan avspeiles i det store sykefraværet som ligger på 7,7%. Hos Skatteopplysningen er det enda større. Årsakene er mange og ofte skyldes det uforsigbarhet, stort arbeidspress, kommunikasjonsvansker og lønnsmessige urimeligheter. Dette gjelder også i noen grad for SOL. Temaene ble debattert og flere hadde ordet. Ja, noen til og med flere ganger. Rune avrundet med å informere om 10 NTLSKATT September 2009

11 Kontrollfaglig utvalg aktuelle ting, samt om kurs/møter som skal finne sted i avdelinga. Det var unison enighet om at vi bør prøve og få til slike treffpunkter i vår hektiske hverdag. Ikke nødvendigvis en hel dag, men en halv eller et par timer en gang i kvartalet. Å møtes er både viktig og riktig. For alle vet vi hvor vanskelig det er å kommunisere og det er lettere å skape felles forståelse i et felles møterom. Nytt fra kontrollfaglig utvalg Etter forrige utgave av medlemsbladet har kontrollfaglig utvalg i NTL Skatt avgitt høringsuttalelser til Finansdepartementet i flere store og viktige saker. Vi ser frem til møtet i neste kvartal og takket for dagens konstruktive møte før våre veier skiltes. STEIN THORVALDSEN (tekst) ANNE GRETE LOSSIUS (foto) RUNE PEDERSEN (foto) Ny innvandrerkonferanse (tekst) Hvordan kan din arbeidsplass bli flinkere til å skape mangfold gjennom å rekruttere og kvalifisere innvandrere? Det ønsker arrangørene av Innvandrerkonferansen 09 med LO Stat i spissen å gi svar på. Stedet er Trondheim, og det er gratis. Fjorårets innvandrerkonferanse ble en stor suksess. LO, LO Stat, Trondheim kommune og Innvandrings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDI) fikk full klaff med en konferanse som genererte mye interesse i målgruppa. 28. oktober er det dags igjen. Arrangørene inviterer ledere, tillitsvalgte, rekrutteringsansvarlige, politikere, representanter for innvandrerorganisasjoner og andre som jobber med rekruttering og kvalifisering av innvandrere til en dagskonferanse om temaet. Tiltak mot skatteunndragelser. Skatteunndragelsesutvalget i Finansdepartementet, der bl.a. Hans Petter Aas fra NTL Skatt har vært medlem, ble nedsatt for å gjennomgå regler og muligheter for opplysninger og kontroll i skatte- og avgiftssystemet, og for å komme med forslag til regelendringer og andre tiltak på disse områdene som kan styrke innsatsen mot skatteunndragelser. Utredningen er et ledd i Regjeringens arbeid mot skatteunndragelser. Det ble i våres foreslått en rekke tiltak for å bekjempe skatteunndragelser. NTL Skatts Kontrollfaglig utvalg sier i høringsuttalelsen at skatteunndragelser ofte står i sammenheng med annen kriminalitet som konkurskriminalitet og trygdeunndragelser. NTL Skatt er av den oppfatning at det er grunn til å anta at denne formen for kriminalitet vil tilta dersom de økonomiske nedgangstidene varer ved. NTL Skatt vil derfor framheve behovet for økte ressurser til kampen mot skattunndragelser. Det er også av stor viktighet at de ressurser som gjøres tilgjengelige, utnyttes best mulig. NTL Skatt er også enig med utvalget når de påpeker at det i Norge er gjennomført lite forskning omkring skatteunndragelser og svart økonomi. Det er behov for mer forsknings-basert viten på dette området, noe som kan gi bedre kunnskap om bl.a. omfanget av skatteunndragelser, årsakssammenhenger og effekten av ulike virkemidler. NTL Skatts Kontrollfaglig utvalg har behandlet de fleste konkrete regelendringer og andre tiltak som er foreslått av Skatteunndragelsesutvalget, som ble gjengitt i Kontroll-info nr.8/09. Roald Haugland Ingunn Borge Veseth NTL Skatts politiske kontakt. NTL Skatt vil følge opp dette arbeidet med krav om fortsatt styrking av kontrollvirksom heten og kampen mot økonomisk kriminalitet. Bl.a. i forbindelse med vår jevnlige kontakt med politisk ledelse i Finansdepartementet, samt Stortingets finanskomite. Endring av bokføringsregelverket. Finansdepartementet ga på slutten av 2007 Norsk Regnskapsstiftelse i oppdrag å gjennomgå reglene i bokføringsloven og i bokføringsforskriften, og å vurdere behovet for endringer, ut fra de erfaringene en nå har med bokføring etter reglene som trådte i kraft 1.januar Endring av bokføringsregelverket er sendt på høring, og NTL Skatts Kontrollfaglig utvalg har sendt over merknader til mange kapitler i departementets høringsnotat, som for eksempel: - Utenlandske filialer av norske foretak - Merverdiavgiftsspesifikasjon - Salgsdokumentets innhold - Formidling hvilke dokumentasjonskrav kreves mellom formidler og leverandør av varen og tjenesten - Dokumentasjon av kontantsalg - Dokumentasjon av kontante kjøp - Oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet - Sikring av elektronisk regnskapsmateriale NTL Skatts høringssvar er gjengitt med Kontroll-info nr.9/09. September 2009 NTLSKATT 11

12 ntl ssø Hva skjer i SSØ? GEIR KNUTSEN (tekst) INGE SVEÅS og STEIN THORVALDSEN (foto) Vel overstått sommer, håper alle har hatt en glimrende ferie og er klare får nye utfordringer på jobben. Vi står foran en hektisk høst i SSØ. Oppgradering av SAP er i gang og dette vil involvere mange i organisasjonen. Oppgraderingen skal være ferdig i midten av november og håper at dette vil gi både oss i SSØ og våre kunder et enda bedre verktøy å bruke. BASIS-prosjektet (Bedre Analyse- og Styringsdata I Staten) ruller videre og fra september vil prosjektorganisasjonen utvides med flere ansatt. Dette vil nok kreve mer ressurser på sikt. Ny strategiplan for er snart i mål. Først må FIN (finansdepartementet) komme med de overordna målene til SSØ. Tillitsvalgt ved SSØ Kristiansand, Wenche Nilsen NTL SSØ syns vi har fått påvirket prosessen bra. Budsjettprosessen for budsjett 2010 er også i gang. Her må både sentrale og lokale tillitsvalgte være med å påvirke budsjettene. Organisasjonene har rett til å være med å drøfte budsjettet. Dette er spesielt viktig ute i regionene. Disponering av midler over budsjettet kan vi i noe grad påvirke gjennom disse drøftningene. Stå på og bruk din rett. Årsmøte og konferanse i NTL SSØ 30. september til 1.oktober skal årsmøte i NTL SSØ holdes i Oslo. Vi har invitert spennende foreleser og tror at det skal bli et fint årsmøte. Styret i NTL SSØ jobber hele tiden med å holde alle sine medlemmer orientert om viktige saker både i SSØ og ellers. Vi setter stor pris på innspill fra medlemmer, så send e-post eller ring. Dagskonferanse i Kristiansand I midten av august ble det avholdt en dagskonferanse/arbeidsplassbesøk ved SSØ i Kristiansand. Innpå 20 medlemmer og deltakere var til stede. Denne gangen hadde man besøk av flere sentralt fra NTL Skatt. Hovedtemaer var aktuelle saker i SSØ og in formasjon fra fagforeningen sentralt. Ifølge plasstillitsvalgt Wenche Nilsen var medlemmene fornøyd med møtet. Nå gjenstår besøk/konferanse ved SSØ Tromsø, Hamar og Sentralenheten. Jeg satser på å få besøkt disse i løpet av høsten/vinteren. PENSJONISTBETRAKTNINGER Bær og valg Helge Høie (tekst) Skattebladet (foto) Når en sommer er på hell kommer alltid spørsmålet om vi har hatt en fin sommer. For mange er været helt avgjørende når en foretar en oppsummering av sommeren. Riktignok har det vært få varme sommerkvelder med konjakk og sigarillos på terrassen. Sommeren kunne værmessig ha vært bedre. Her på Hamar har det vært mildt og mye overskyet oppholdsvær, men også nok regn. For en som er lidenskaplig bærplukker har denne sommeren gitt oss nok av bær. Jeg har hatt tilgang til hagebær i tillegg til det naturen gir. Jeg har nå fått i huset solbær, rips bringebær og stikkelsbær, tillegg til blåbær. Nå er det ikke plass til mer bær i fryseren. Den første bøtta med tyttebær er allerede i hus. I år som i fjor er det svært mye bær i skogen. Jeg ser derfor fram til flere turer. Det som er spesielt er at tidligere var det fullt av bærplukkere i skogen. De siste årene har jeg nesten ikke møtt noen. Er vi bærplukkere en utdøende rase? Jeg kommer til å plukke bær så lenge jeg kan komme meg ut i skogen. Derfor kom deg ut i skogen og plukk bær. Det er mer enn nok til alle. Sundt og godt er det også. I disse valgkamptider har jeg moro av å ta partitestene som ligger ute på Internet. Jeg har i hele mitt voksne liv vært interessert i politikk. Jeg har derfor mine klare oppfatninger og har vært medlem av det partiet jeg har stemt på i nesten 40 år. Derfor har jeg svart på spørsmålene etter min overbevisning. Det som ikke slår feil er at jeg kommer ut med et annet parti enn det jeg er medlem av. Jeg kommer heldigvis alltid ut på venstresiden. Det er SV eller Rødt tidligere RV som kommer som førstevalget. AP kommer som nr. 2 eller 3 med små marginer. Like sikker som at min sjel er rød er avstanden til de blå svært lang. Det som i alle fall stemmer er at de tre nederste partiene på testen er Høyre, KrF og FrP. Særlig er avstanden ned til FrP lang. Så testen fanger opp mine politiske holdninger. Jeg er enig med Jens Stoltenberg i sammenligningen mellom politikk og det å leve med en livsledsager. Du finner aldri det partiet du er enig med i alle saker. Du vil heller aldri finne et menneske med alle de egenskapene du ønsker. Derfor velger vi det partiet som vi er mest enig med når vi avgir stemme og den livsledsageren som har de fleste av de egenskapene vi ønsker. I politikk og kjærlighet er alt tillatt eller ikke? Jeg håper vi alle får et godt rødt valgresultat med innslag av grønt. 12 NTLSKATT September 2009

13 pensjonskonferanse Pensjon til besvær og glede Astrid Lundanes Illustrasjonsfoto: Øystein Bråthen, Aktuell Konferanse om offentlig tjenestepensjon NTLs fylkesutvalg i Oslo avholdt sammen med NTL Sentralforvaltningen dagskonferanse i Stortingets auditorium 4. september om «Pensjon i offentlig sektor». Konferansen samlet rundt 100 NTLmedlemmer. Blant disse var det svært mange fra NTL Skatt øst. Erling Broen (tekst) Konferansen hadde blant annet forelesere fra Statens pensjonskasse og aksjonsgruppen «Forsvar offentlig pensjon». Fagsjef i Statens Pensjonskasse, Fredrik Nordby orienterte om avtalen som er inngått om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor fra Han synliggjorde valgmulighetene den enkelte vil ha til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt etter fylte 62 år og utfordringene dette valget vil kunne gi den enkelte. I sin innledning understreket han også at pensjonskassen er avhengig av å få klarhet i hva partene faktisk har ment med enkelte elementer i avtalen som er inngått. Blant disse er spørsmål om grunnlovsvernet for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar Han la også vekt på at Statens Pensjonskasse må styrke sin informasjonstjeneste slik at medlemmene kan få gode svar når de henvender seg til Pensjonskassen. Stein Asthøy orienterte om arbeidet til «Forsvar offentlig pensjon». Dette er en aksjonsgruppe som i 2008 ble stiftet av en rekke fagforeninger i offentlig sektor. «Forsvar offentlig pensjon» har hatt som mål å forsvare de offentlige tjenestepensjonsordningene. Stein Asthøy gav uttrykk for at med det resultatet som så langt foreligger har man klart å bevare den offentlige bruttotjenestepensjonsordningen, med minst 66 % pensjon av sluttlønn med 30 års opptjening ved fylte 65 år. Vi har også klart å beholde dagens AFP-ordning. Men vi har ikke klart å unngå leveraldersjustering og indeksering, eller «underregulering» som han kalte det. Utfordringer for aksjonsgruppen fremover er knyttet til særaldersgrensene og en videreføring av uførepensjonen i offentlige tjenestepensjoner. Disse spørsmålene vil komme på dagsorden i forbindelse med tariffoppgjøret i Personer mellom 67 og 69 år kan ta ut alderspensjon fra Folketrygden, selv om de fortsetter i 100 % stilling. Reduserer de stillingsandelen, kan de også få utbetalt alderspensjon fra Statens Pensjonskasse for den reduserte stillingsandelen. Eksempelvis kan man gå ned til 80 % stilling, og få 20 % alderspensjon fra Statens Pensjonskasse. Da er det viktig at det enkelte medlem selv er årvåken og sjekker at man får det man har krav på. Det har vist seg at ett av våre medlemmer i skatteetaten med slik delpensjon kun fikk alderspensjon fra Folketrygden, og ikke noe fra Statens Pensjonskasse. Dette skjedde fordi Statens Pensjonskasse ikke fikk den beskjeden de skulle ha fått. Det er arbeidsgivers ansvar å ordne dette, og lønningskontoret skal også kjenne til regelverket/håndteringen av slike saker. Omorganiseringa vi har hatt i skatteetaten har gitt oss mange nye ledere uten tidligere ledererfaring, og uten det adminstrative nettverket man hadde i de tidligere administrasjonsavdelingene. Da er det forståelige at ting kan glippe, men det bør likevel ikke skje. Heldigvis ordnet saken seg til det beste for vårt årvåkne medlem, som nå får etterbetalt delpensjon fra Statens Pensjonskasse. Sikkert en pen liten sum etter som det dreier seg om etterbetaling for omtrent 1 år. September 2009 NTLSKATT 13

14 pensjonsresultatet Pensjonsresultatet Her refereres utrdag fra NTLs rundskriv nr.17/09 om pensjonsresultatet NTLSKATT September 2009

15 frittord Kortsagt Frittord Arbeidstid i forbindelse med helge- og høytidsdager I fellesbestemmelsenes 16 om helge- og høytidsdager fremgår det at i den utstrekning tjenestlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Det står ingen ting i HTA når det gjelder tiden mellom jul og nyttår. Det er derfor opp til arbeidsgiver å fastsette arbeidstid disse dagene, dvs. fra når arbeidstaker skal få fri. I Skatteetaten er arbeidstiden disse dagene fastsatt fra til Det foretas ikke forholdsvis reduksjon av arbeidstid for deltidsansatte som arbeider redusert tid hver dag. Så lenge den daglige arbeidstiden til deltidsansatte ligger innenfor de fastsatte tidsrom, har de ikke krav på kortere arbeidstid disse dagene. Sykdom under ferie Statsansatte som blir helt arbeidsuføre under ferien kan kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Deltidsansatt som er 100 % arbeidsufør må sørge for at sykemeldingen gjelder hel arbeidsuførhet. Dette følger av tariffavtale inngått mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene. Kravet må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det gis bare utsatt ferie for den del av feriefritiden som dekkes av legeerklæringen. At kravet må dokumenteres med legeerklæring innebærer at arbeidstakeren ikke kan dekke inn ytterligere dager ved egenmelding. Eldrebølgen I vår kjære og avholdte skatteetat er vi flere enn 700 ansatte som har levd mer enn 61 år. Vi har opplevd enda mer - både forunderlig og rart, forståelig og uforståelig. Tenk mer enn 11% av arbeidsstokken ble seniorer for mer enn 15 år siden. Hva skjer om disse sier takk for seg og velger å gå når neste bursdag er passert? Akkurat det undrer jeg meg på. Og det gjør før jeg velger å gå, så får heller tiden løpe.. AFP søker NTL Skatt øst info nr. 4/2009 Ikke tidsavgrensede lønnstillegg før ROS skal beholdes også etter ROS. NTL Skatt fremmet i 2008 en sak for Statens Lønnsutvalg for to medlemmer i region Midt-Norge som var fratatt lønnstillegg de hadde før ROS. I kjennelsen slo lønnsutvalget fast at man ikke skulle gå ned i lønn som følge av ROS. Kjennelsen i lønnsutvalget får selvfølgelig følger for medarbeidere med tilsvarende lønnstillegg uavhengig av hvor de er organisert. Det blir derfor ganske drøyt når SKL i sitt medlemsblad nr 3/2009 fremstiller saken som en seier og et stort gjennomslag. Det blir som å gå i opptråkkede spor og ta æren for at løypa er lagt. I forkant av ROS var det flere kontorer i vår region som hadde telefon- eller publikumstjenester hvor medarbeidere fikk kompensasjon i form av et fast kronebeløp eller B-tillegg. Noen medarbeidere hadde også ikke tidsavgrensede tillegg for andre ekstraoppgaver og var således i samme båt. Kjennelsen innebærer at disse skal beholde lønnstilleggene ved overgangen til ROS. Vi er kjent med at det var slike kompensasjonsordninger i Østfold og på Oslo likningskontor som en såkalt bakvaktordning. Dessverre har ikke arbeidsgiver oversikt over hvem som var omfattet av disse ordningene og forholder seg nå kun til de ansatte som kan dokumentere at de har hatt ikke tidsavgrensede tillegg i form av arbeidsavtale eller lønnsbilag der dette fremkommer. Vi ber de av våre medlemmer som har hatt tillegg som omfattes av kjennelsen i lønnsutvalget å ta kontakt med seksjonssjef Morten Sveen v/org- og personal og fremlegge nødvendig dokumentasjon. Skulle det oppstå noen problemer, kan vi selvfølgelig kontaktes. Oslo, 8. september 2009 Frode Waglen leder lønnsutvalget Øivind Nullmeyer leder NTL Skatt øst Frittord: gir deg som leser mulighet til å ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller Red. forbeholder seg retten til å forkorte leserinnleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. September 2009 NTLSKATT 15

16 Hamsunsenteret Hamsunsenteret en kulturmagnet Bjørn A. Niska (tekst og foto) Etter mye om og men, frem og tilbake, kilometere med synspunkter med pro et contra,flere budsjettår, løfter og brutte løfter, penger fra fylke og stat og med millionoverskridelser som resultat ble prosjektet endelig åpnet sommeren Du snakker om trang fødsel og langt svangerskap. Men skapt ble det.og vi gleder oss over det vårt øye fikk se. Vi har store forventninger til det som vil åpenbare seg når senteret nyåpner med fullstendig ferdigstillelse neste vår. Markeringen i år fant sted på 150 årsdagen for salige Hamsun sin fødsel. Byggverket er enestående der det står skråstilt - nærmest underfullt lutende og lyttende - med både hud, øyne og hår skuende over Hamarøy med kirka bakom ryggen. Tenk at vi har fått realisert et slikt enestående og kontroversielt, kult kulturbygg. Hipp hurra hilser jeg praktbygget som engasjerer og svinger følelser. Just presis som navngiveren stadig vekk gjør. De fleste har en mening om ham og hans verk. Det samme kan sies og skrives om bygget. Flott at vi har tatt oss råd til dette kulturfyrtårnet her i nord. Måtte det tjene både kommune,fylke og landsdel til ære og resultere i at investeringen ble lønnsom. Hva lønnsomhet er får alle og enhver finne ut. Selv sier jeg at det substantivet intet har med penger å gjøre. Bare så det er sagt. Jeg sier ikke mer enn tusen takk til arkitekt,utbygger og de som åpnet pengesekken. Meg fryder det å være vitne til at de fikk det til. Tenk at vi hadde råd til så mye kultur langt nord i et fattig land. Det er nesten ikke til å tro, men likevel sant. Dra dit og se. Du vil garantert ikke være alene. God fornøyelse og velkommen etter. 16 NTLSKATT September 2009

17 kurs GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2009 På Sørmarka studie- og konferansesenter Et arbeidsliv for alle Praktisk IA-arbeid Hva er en IA-virksomhet, hva er arbeidstakers plikter, hva er arbeidsgivers plikter? Som tillitsvalgt er det viktig at du engasjerer deg i det praktiske arbeidet med IAavtalen. Det være seg inkludering av yrkeshemmede, eldre, sykmeldte osv. Du vil lære mer om: - IA-avtalen, arbeidslivssentrets rolle, virkemidler og resultat - Inkludering - IA-utfordringer - Sykefraværsutfordringer Målgruppe: Alle NTLere. Tid: november Søknadsfrist: 9. oktober Foreleser: Bjørn Willadsen, Forlaget Aktuell, Hans Henrik Andresen, NAV Arbeidslivssentret Sceneskrekk? Fra sceneskrekk til karisma (Nivå: nybegynnere) For deg som vil bli bedre til å fremføre et budskap i større forsamlinger: - foredrag - presentasjoner - forelesninger - taler i fagforeningen, på jobben eller privat i mindre grupper - styrer og arbeidsgrupper - en til en Målgruppe: Alle NTLere Tid: desember Søknadsfrist: 23. oktober Foreleser: Peder Giertsen, gestaltterapeut. Mer info For mer informasjon om NTL kurs, gå inn på September 2009 NTLSKATT 17

18 Landsmøtevedtak FRP har stadfestet det på sitt aller siste landsmøte at de vil gi aktiv dødshjelp. Nå også til våre medmennesker. Tidligere ga de slik hjelp for å kvitte seg med sosialisme og vårt demokratiske velferdssamfunn. Er det ikke på høy tid at vi gir FRP hjelp til å forstå at de er på ville villede veier? Veien fører lukt til h og dit må de fare så fort som f.. og de behøver ikke bruke tid til å gå, men bruk rakett så får vi dem endelig vekk. Jeg er Jeg er jeger Jeg er pro profittjeger og treffer ofte mitt bytte som jeg ikke bytter bort med noen, selv om de er sterke i troen Skudd De skyter. De skyter med seismikk. Skal vi ikke la dem få velberettiget kritikk? De skyter. De skyter torsken og yngelen ned. Skal vi ikke la yngelen vokse opp og få leve i fred? De skyter. De skyter med usanne tall. Skal vi ikke snart avsløre deres dikt og løgn? Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 25. november Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer RIKTIG LØSNING nr. 2/2009: Hanne Hettervik, Røyksund (3 flaxlodd), Thore Berg, Kongsvinger (2 flaxlodd), Elisabeth Tømmerås, Melhus (1 flaxlodd) 3 Det er mine ord for dagen og min innstendige og oppriktige bønn. 18 NTLSKATT September 2009

19 Kontaktoss NTLSkatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: e-post: Nestleder: Bente Næss Holt, Skatt sør Tlf.: e-post: Sekretær: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: e-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: e-post: Studieleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: e-post: Styremedlem: Lisa Granlund, Skatt øst Tlf.: e-post: Varamedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: e-post: Varamedlem: Frode Herman Waglen, Skatt øst Tlf.: e-post: Varamedlem: Kjersti Granlund, Skattedirektoratet/SITS Tlf.: e-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: e-post: eller Sonja Moltumyr Skatt Midt-Norge Tlf.: e-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: e-post: avdelingsledere: NTL Skatt nord: Rune Pedersen Tlf.: e-post: NTL Skatt Midt-Norge: Trond Tidslevold Tlf.: e-post: NTL Skatt vest: Jon-Atle Spilde Tlf.: e-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen Tlf.: e-post: NTL Skatt øst: Øivind Nullmeyer Tlf.: e-post: NTL Skatt Skattedirektoratet/SITS: Nina Fosshaug Tlf.: e-post: NTL SSØ: Geir Knutsen Tlf e-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: faglig utvalg i ntl skatt Kontrollfaglig utvalg folkeregisterutvalget lederutvalget Leder: Leder: Ingunn Veseth, Skatt vest Tlf.: Jan Bertelsen, Skatt vest Tlf.: Leder: Bente Næss Holt, styret Tlf.: September 2009 NTLSKATT 19

20 B-Postabonnement Returadresse: NTL Skatt, Folkets hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Kupongen sendes til Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjem-forsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. NTLskattinfo Har du fått vårt nye kaffekrus? Som du kanskje har registrert har vi i NTL Skatt tidligere i år fått laget nye flotte røde kaffekrus, som skal distribueres ut til alle våre medlemmer på kontorene. Med medlemmer rundt om i det ganske land, vil en slik distribusjon ta tid. Men har du ikke fått vårt nye krus, send gjerne en e-post, til adressene: og no og etterlys kruset. Foto: Jan-Erik Østlie

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 5. oktober, 2010 kl. 16. 00 19.30 Sted: Munkegt. 17 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott,

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer 2016

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer 2016 Barnebymarsjen med SOS-barnebyer 6 Standardrapport Totalt antall besvarelser: I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? Bergen Ålesund 8 Levanger Lillestrøm Bodø Steinkjer Oslo Sandefjord Skien Stavanger

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 14.10.2009 Lars-Erik Becken Agenda Litt om oppdraget (for Senter for seniorpolitikk) Hovedtrekk ved FADs forsøk med redusert arbeidstid for seniorer med

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0275 Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering Søkerorganisasjon: Forord Jeg heter Roy Skogvold og har siden barndommen slitt

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.186 Referat fra møte 6. mai 2003 Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer