NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side Pensjon. Side For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side Pensjon Side 12-13

2 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk Silje Kirknes LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Geir Helland Redaksjonen avsluttet 23. September 2009 Neste nummer Desember 2009 Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 NTL Skatt sør 8 Skatteopplysningen 8 Vervekampanjen 10 Konferanser 11 Nyt fra Kontrollfaglig utvalg 12 NTL SSØ 13 Pensjonskonferanse 14 Pensjonsresultatet 15 FrittOrd/Kort sagt 16 Hamsunsenteret 17 NTL Kurs 18 Sudoku 19 KontaktOss 20 Vervekampanjen! Utviklingen av Skatteetaten I forbindelse med at omstillingsperioden for ROS utløper ved utgangen av 2009 er evalueringsarbeidet startet opp. I den forbindelse har NTL Skatts styre den senere tid diskutert hvilke krav vi som den største fagforeningen skal ha både til gjennomføringen av evalueringen og til den videre utviklingen av Skatteetaten. NTL Skatt er opptatt av at man i evalueringen av ROS setter fokus på det dere medlemmer er opptatt av; for eksempel hvordan den nye arbeidshverdagen er blitt, hvordan den faglige oppdateringen og kompetansehevingen er, og hva de ansatte føler når det gjelder faglig stolthet. Har det blitt mer kvalitet i oppgaveutførelsen, har kontroll, innkreving og service blitt styrket? Har dere som er ledere fått mer tid til å utøve ledelse? Har vi fått mer attraktive arbeidsplasser? Vi i NTL Skatt sentralt får mange tilbakemeldinger fra dere medlemmer med ulike synspunkter på disse tingene, selvsagt alt etter hvor og med hvilke oppgaver dere jobber. Ingen skal være i tvil om at NTL Skatt tar alle innspill og tilbakemeldinger fra dere på alvor, og bringer disse videre til arbeidsgiver. Vi vil at våre arbeidsplasser skal være så gode som mulig og at Skatteetaten skal gjøre en god jobb. NTL Skatts synspunkter formidles videre til Skatteetatens ledelse og i vår jevnlige kontakt med politisk ledelse i Finansdepartementet, senest i et møte i midten av august. Mange tror kanskje at omstillingen i etaten slutter ved utløpet av Vi vet imidlertid at etaten vil møte nye krav til forbedringer av oppgaveløsningen, og at etaten vil ha stadig nye utfordringer i årene framover. Arbeidet med Skatteetatens nye virksomhetsstrategier har pågått en stund og sluttføres i løpet av høsten. Strategiarbeidet er viktig blant annet for å imøtekomme utfordringer og utviklingstrekk framover. NTL Skatt skal fortsatt være en konstruktiv medspiller i utviklingen av etaten. Men det er helt avgjørende for oss at vi som fagforening får en større reell innflytelse på denne utviklingen. NTL Skatt vil i tiden framover i langt større grad være tydelige i våre standpunkter i viktige saker for dere medlemmer. Vi vil også i større grad involvere medlemmer og tillitsvalgte i vårt arbeid med å utforme synspunkter på utviklingen av etaten, og hvilke krav vi i den forbindelse skal stille. Stein Thorvaldsen Sjekk vår hjemmeside

3 HurtigINFO RedaktørEN Siden siste utgave av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 16/09: Fellesmøtet i SKD 19. mai 17/09: Møte i Skatteopplysningen 20. mai 18/09: Lønnsoppgjøret /09: Fellesmøtet i SKD 16. juni 20/09: Fellesmøtet i SKD august 21/09: Fellesmøtet i SKD august 22/09: Bruk stemmeretten! 23/09: Fellesmøtet i SKD 23. september Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontrollinfo er sendt ut: 07/09: NTLs høringsuttalelse til utredning om omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen 08/09: NTL Skatts høringsuttalelse til NOU 2009: 4 tiltak mot skatteundragelser 09/09: NTL Skatts høringsuttalelse til forslag om endringer i bokføringsregelverket En utfordrende høst! Etter en, i hvert fall for min del, kjempefin sommer værmessig er det ikke å stikke under en stol at mørketid med høst og etter hvert vinter nærmer seg. Men dette fenomenet er jo ikke spesielt enestående, vi har jo alle opplevd det før. Tiltross for denne årvisse tildragelsen så virker det som om vi hvert år blir like overrasket når utelys og ovnsvarme kreves. Om en skal si med trønderen at «løkka e ber einn ferstainne» skal være usagt, men til lesernes orientering multene er på plass i fryseren denne sesongen også. Dette tiltross for ikke så få dulgte hentydninger om særdeles små forekomster. Selv om det kunne vært interessant skal vi ikke dvele lenge verken ved den årvisse uviljen mot mørkets frambrudd, eller nordmenns hamstringsvilje. En historie kan imidlertid være på sin plass her. Det var to trøndere som var på multetur og ikke riktig så langt fra folk heller. De var i ferd med å forsere ei myr og det gikk ikke bedre til enn at en av mennene gikk seg ned i myra, og kom seg ikke opp igjen med egen hjelp. Kameraten sprang derfor til nærneste gård og kom inn og fortalte hva som hadde hendt. Bonden spurte så om han hadde gått seg dypt ned i myra. «ja, til knes», var svaret, «Hm, da skulle vel han klart å komme seg opp ved egen hjelp.» «Å nei, hain gikk ned med haue først!» Vi har fra tidlig i ROS- prosessen, til kjedelighet, blitt fortalt at vi i ett og alt skal se etaten under ett. En etat, vel og bra det, men nå er vi godt utpå oppløpssiden i det siste året av omstillingsperioden, og fra 2010 skal ROS være implementert og skal fungere fullt ut. På nåværende tidspunkt er det som undertegnede ser det særdeles vondt å se på alt som på langt nær ennå er likt. Avvikende åpnings/ekspedisjonstid har vi sett i løpet av sommeren dette året. Bevegelse i arbeidstiden (BIA) finnes det mer enn en variant av både en og to timer i uka. Vi kan ikke underslå det faktum at også på lønnsområdet finnes det store uløste utfordringer. Såfremt man har tanker om hva slike ting har å si for trivsel og arbeidsmiljø rundt om i vår etat, må det gjøres en stor innsats slik at vi alle, uansett tjenestested, kan få følelsen av å være på samme lag. I dette nummeret er hovedvekten lagt på liv og lagnad i skatt sør, slik at representanter derfra har hjulpet oss å fylle opp med stoff. Ellers er det som sedvanlig litt av hvert, ikke minst en ny sudoku å prøve seg på. Avslutningsvis håper jeg at dere alle nyter den rest som måtte være igjen av senhøstkvelder hvor også temperaturen unntaksvis kan spille på lag.dere har vel hørt det skal være bra for kroppen å spise fisk, omega3 og sånne greier. Det var en namdaling som var innom den lokale fiskehandleren, kikket litt på utvalget, og ytret en smule surt; «e n gammel det henn fesken?» Hvorpå fiskehandleren repliserte; «fødselda n e æ itj akkurat sekker på, men dødsda n e i dag!» Med eller uten fisk, ta vare på dere selv. Inge S. September 2009 NTLSKATT 3

4 NTL Skatt sør NTL Skatt sør På de neste sidene presenteres vår lokalavdeling NTL Skatt sør. Regionen er langstrakt, og har mange skattekontor, Brukerstøttesenteret og sentral regnskapsenhet i Grimstad som er en del av Skattedirektoratet, og Skatteopplysningen i Kristiansand. Regionledelsesstedet ligger i Skien, og regionen har i underkant av 900 medarbeidere. STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) NTL Skatts styre sentralt hadde i midten av august både et styremøte og en dagskonferanse for medlemmene i Vest- Agder. I den forbindelse tok vi en prat med lederen av NTL Skatt sør Unni Jørgensen, om situasjonen i regionen og avdelingen. Hvordan er det å være leder av NTL Skatt i sør? Å være leder i NTL Skatt sør er både spennende og utfordrende, men også til tider ganske krevende. Jeg synes det var en stor overgang fra å være leder i fylkesavdelingen i Telemark til å være leder av en regionsavdeling. Tidligere visste jeg hvem alle medlemmene var, hvor de jobbet og hva de jobbet med. Den oversikten er det umulig å ha i dag dessverre. Får du gjort noe annet ordinært arbeid i tillegg? Det blir det dessverre ganske lite av. Jeg var en av de som fikk nye oppgaver i forbindelse med ROS. Etter å ha jobbet med skatt på likningskontoret siden 1981 er jeg nå innplassert på innkrevingsavdelingen i Skien. Jeg greide å gjennomføre et kurs i faget i vinter, og deltar på de møter og interne aktiviteter jeg har mulighet til, men noen selvstendig jobbing på området har det ikke blitt til nå målet i fjor var 50 % fag, det fant vi fort ut at var umulig. I samråd med lederen min er målet nå nedjustert til 20%, men jeg har altså enda ikke kommet i gang. Heldigvis har jeg en tålmodig leder som ser viktigheten av den jobben jeg gjør som tillitsvalgt. Du sitter i Skien. Dere skal vel samles i nytt bygg en gang til neste år. Hvordan ser medlemmene i Skien på dette? Regionskontoret i Skatt sør er i dag fordelt på 3 kontorsteder, Veiledning, fastsetting, innkreving, og administrasjon sitter Unni Jørgensen, leder av NTL Skatt sør på 2 steder i Skien, men KR sitter på det gamle likningskontoret i Porsgrunn. I september 2010 skal vi etter planen samles i et nytt bygg på Myren i Skien, dette er under oppføring nå. Jeg tror de fleste av våre medlemmer er positive til dette. Mange bekymrer seg imidlertid for parkeringsmulighetene ved det nye bygget. Det at vi blir lokalisert et stykke utenfor sentrum, er det også en del misnøye med, men alt i alt tror jeg det vil bli bra. Vi har fått cellekontor til nesten alle, selv om de nok blir mindre enn de vi har i dag, var det et ønske fra de aller fleste, «åpne landskap» var det få som ønsket seg! Selv ser jeg fram til at vi kommer under samme tak, da kommer jeg jo sammen med mine tidligere kolleger fra likningskontoret og i tillegg en del nye det synes jeg blir veldig ok! Det er også mye ved dagen lokaliteter som ikke er bra, så bedre blir det helt sikkert. Regionene har i stor grad spesialisert sine oppgaver, der bl.a. mange ansatte har byttet oppgaver. Hvordan fungerer etter din mening organiseringen og oppgavefordelingen i skatt sør? Skatt sør har jo i veldig stor grad spesialisert og samlet oppgavene på få steder i regionen. Etter min mening i for stor grad når det gjelder enkelte funksjoner, f.eks er 4 NTLSKATT September 2009

5 NTL skatt sør folkeregisteret lokalisert kun 3 steder i regionen, Arendal, Hokksund og Holmestrand, Skattekrim er kun i Tønsberg og fastsetting skatt er ikke representert i store byer som Kristiansand og Tønsberg. Dette er ting som etter min mening nok med fordel kunne vært gjort annerledes. Jeg vet at mange av våre medlemmer mener at regionens største by, Kristiansand, burde hatt flere funksjoner enn kun KR, veiledning og skatteopplysningen. Enkelte mener også at det er litt problematisk for skatteveilederne at de ikke har en gruppe på fastsetting skatt i nærheten. Det å spesialisere for mye er ikke bare bra, jeg har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer som ønsker å bytte arbeidssted pga at de synes det blir altfor kjedelig å sitte med få, ensformige oppgaver i lengden. Men for all del mange av medlemmene er også fornøyd med den nye organiseringen. Føler du at dere som fagforening har tilstrekkelig innflytelse på arbeidsorganiseringen m.v. i regionen? Nei, det kan jeg dessverre ikke si. Mange ting blir diskutert, og delvis besluttet i regionledelsen før vi blir involvert. Dette er selvsagt svært uheldig, og vi har tatt dette opp en rekke ganger foreløpig uten særlig hell. Ikke bare fordi vi nødvendigvis er uenige i det som besluttes, men det er mange måter å gjøre ting på. Jeg mener at ting ofte kunne vært gjort på en smidigere måte, og hadde vært lettere å gjennomføre med organisasjonene som medspillere fra dag 1. Har du mange henvendelser fra medlemmer i regionen? Ja, jeg har relativt mange henvendelser, både på e-post og på telefon. Dette kan dreie seg om svært ulike ting, og enkelte saker er ganske tidkrevende. Den senere tid synes jeg det er en tendens til at henvendelsene kommer fra medlemmer som er frustrert/misfornøyd med avgjørelser i lønn, velferd eller personalspørsmål. Får dere til brukbar medlemsaktivitet i en travel hverdag for medlemmene? Jeg synes faktisk at vi har fått til en del, men det begrenser seg selvfølgelig på grunn av både avstander, økonomi og alt annet som skjer i regionen. I fjor høst arrangerte vi konferanse for tillitsvalgte, vi hadde også en runde med arbeidsplass besøk Byggearbeidene er påbegynt ifm. at skattekontorene i Skien samles i nytt bygg i 2010 Stor oppslutning om dagskonferansen i Kristiansand noe som ble veldig godt mottatt av medlemmene. Nå har vi planlagt to like dagskonferanser i november og en i januar, dette for at medlemmene skal slippe å reise. Er vi nært nok medlemmene i den nye NTL-Skatt-organiseringen? Vi føles nok fjernere for en del av medlemmene nå enn tidligere, Likevel føler jeg at de fleste tar kontakt dersom de har behov for det, og vi prøver å følge opp så langt det er mulig. Jeg får, som jeg nevnte tideligere, mange henvendelser fra kjente og ukjente medlemmer. Men det sier seg jo selv at med så store avdelinger, og store geografiske avstander er det mye mer uoversiktlig enn før. Jeg synes imidlertid det går overraskende bra, styret i landsforeningen er jo også blitt flinkere til å være ute blant medlemmene nå, det hjelper også. September 2009 NTLSKATT 5

6 NTL Skatt sør Unni Wennberg - vår nestleder i sør STEIN THORVALDSEN (tekst) INGE SVEÅS (foto) I forbindelse med vår reportasje om NTL i Skatt sør, har vi også tatt en prat med nestleder i NTL Skatt, Unni Wennberg. Du er nestleder i NTL Skatt sør, og ansatt i Drammen og i Skattedirektoratet? Hvilke oppgaver jobber du med? Jeg er innplassert i MVA seksjonen med kontorsted i Drammen. Via Skattedirektoratet er jeg nå med i Program fokus utland. Min arbeidsoppgave her er å lage et opplegg for kurs for etaten innen tema arbeidsinnvandring. Kurset skal gjennomføres i løpet av høsten/ våren 2009/ 2010 Dere skal vel samles i nytt bygg i Drammen senere i år? Hvordan ser medlemmene fram til å samles på ett sted? Fra 1. januar 2010 skal vi samles i et bygg. I dag er vi plassert på 3 forskjellige steder. Bygget vi skal flytte inn i har vært et gammelt bibliotek med høyt under taket og tykke vegger. Det er ribbet innvendig og det er bygd opp med alt nytt innvendig. Det blir fint her. Kontoret vil bestå av kontorlandskap med opp til 14 personer innen samme rom. Dette ser vel våre medlemmer ikke som noen fordel, men tror at de nå begynner å vende seg til tanken. Vi har jo ikke noe valg. For de fleste vil jo ha eget kontor men... Alle ser frem til å komme sammen i et bygg og det legges opp til felles aktiviteter for å få til et godt miljø fra dag 1. Hvordan ser medlemmene i Drammen og Buskerud på organiseringen og oppgavefordelingen i regionen? Medlemmene er opptatt av at de ikke kun skal være en brikke som kan flyttes rundt på, men at de kan få arbeidsoppgaver som henger sammen. Oppgavene må gi faglig utvikling. Dette er nok vaskeligere å se i en stor organisasjon, som vi er blitt. Det at avgjørelsene blir tatt langt unna en, gjør at en ikke får det samme eierforholdet til oppgaven og derfor kan en miste noe av interessen for oppgaven. Det å gi medarbeiderne ansvar gjør at de føler seg mer verdsatt. Synes du NTL Skatt får til brukbar medlemsaktivitet i en travel hverdag for medlemmene? Vi skulle nok ha gjort mer, men det med tiden sliter vel alle med. Vi har en langstrakt region slik at det også er vanskelig å holde oversikten. Vi er derfor veldig avhengig av at våre plasstillitsvalgte som vi har på alle kontor gir oss tilbakemelding på hva vi kan gjøre for å bli bedre. Hvordan føler du NTL Skatt som organisasjon fungerer i den nye Skatteetaten? Er vi nært nok medlemmene? Jeg syns vi som styre og for medlemmene at NTL skatt sentralt er mye nærmere enn tidligere. Det er fint at de sentrale tillitsvalgte bruker tid på å være med ut i regionene. Jan Hedenstad - en erfaringskilde STEIN THORVALDSEN (tekst) Skattenettet (foto) På dagskonferansen i Kristiansand traff vi Jan Hedenstad, tidligere tillitsvalgt på flere nivå i NTL i Skatteetaten. Og da måtte vi ta en liten prat med han. Ja hvilke sentrale og lokale tillitsverv har du tidligere hatt Jan? Såpass mange at det er vanskelig å huske. Lenge siden vet du, men både lokal tillitsvalgt, verneombud, fylkestillitsvalgt, korttidssekretær i Ligningsetatens landsforening, m.fl. Jeg reiste mye som kursleder og studieleder for Statstjenestemannskartellet, NTL og landsforeningen i perioden etter avsluttet etatskole i Er du aktiv tillitsvalgt nå? Nei, har ikke vært aktiv tillitsvalgt siden ca. 1985, bortsett fra lokal tillitsvalgt ved Kristiansand likningskontor i OAL-perioden. Hvor og med hvilke oppgaver jobber du nå? Nå har jeg kontorplass ved Skattekontoret i Kristiansand. Fra 2. juni 2009 er jeg en av de tilsatte på SITS - IT Brukerstøtte Regional. Vi er en ny gjeng på 26 ansatte fordelt på 11 lokasjoner i landet. Er du fornøyd med din egen arbeidssituasjon? Jeg er veldig fornøyd med ny tilværelse i SITS. Greie og inkluderende kollegaer og ledelse. BRA! Hvordan synes du stemningen er i Kristiansand etter reorganiseringen av etaten, med etablering av skatt sør? Stemningen i Kristiansand er nok både positiv og negativ, slik som mange andre steder i landet. Den største konsekvensen av ROS var nok at Fastsetting ble avviklet, og Kristiansand Likningskontor ble SOL sør. Kristiansand-området satt igjen med medarbeidere på KR (herunder Skattekrim), Veiledning, SOL og Stab. Underveis har Skattekrim blitt avviklet, en god del støttefunksjoner overført til SITS og ganske mange omdisponeringer i tiden fra 2/1-08. Forståelig nok har dette bidratt til en del usikkerhet og spørsmål om egen arbeidssituasjon. Det er viktig å informere mer langsiktig og inkludere berørte medarbeidere og organisasjonene på et tidligere tidspunkt, enn det som er blitt gjort. Endringer blir vanskelig å forholde seg til når de skjer «over natten». Synes du NTL Skatt som organisasjon er tilstrekkelig til stede for medlemmene i regionene? Alle ønsker sikkert mer hjelp og oppfølging, men jeg mener NTL Skatt har vært bra tilgjengelig for vår del. Medlemmene ønsker sikkert kjappere resultater, men vi må jo også være klar over at dere også har store «ROS-utfordringer». 6 NTLSKATT September 2009

7 ntl skatt sør H.M. Kongens sølv tildelt Kenneth Henriksen OLE BERNT KRISTOFFERSEN (tekst og foto) Kenneth Henriksen mangeårig NTL- medlem som jobber i Skatt sør, avdeling Arv Grimstad, ble tidligere i høst tildelt Kongens fortjenestmedalje i sølv. Medaljen ble overrakt av Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen ved en tilstelning i Grimstad 4. september 2009 Tilstede var også Kenneths kone Karin, avdelingsdirektør Lars Solnørdal, seksjonssjef Åsmund Tho, underdirektør Øyvind Stausland, Nils Morten Blakstad fra IK Grane og alle Kenneths kolleger fra Skattekontoret Grimstad, avdeling Arv. Etter overrekkelsen hilste Toril Rolstad Larsen, ordfører i Arendal kommune, Lars Solnørdal hilste fra Regionledelsen, Ingerid Gundersen hilste fra kollegene i arvegruppen, Nils Morten Blakstad hilste fra IK Grane og Freddy Røed hilste fra NTL Skatt. Alt ledsaget av blomster nok til å starte et lite blomsterutsalg. Begrunnelsen. Kenneth får fortjenstmedaljen først og fremst pga yrkesinnsatsen: Han begynte som assistent hos Skattefogden i Aust-Agder september 1969 hvor arbeidsområdet var innkreving av omsetningsavgiften og senere også bokholderiet. Har vært leder for innkrevingsavdelingen i tillegg til at han påtok seg oppgaven med å avholde utpantingsforretninger i Arendal kommune. I senere tid vært med på EDB-innføringer og vært driftsansvarlig for systemet. Kenneth Henriksen har hele tiden vært meget opptatt av utviklingen på arbeidsplassen og vært ivrig medlem av fagforeningen NTL, som lokal tillitsvalgt for denne foreningen i lange perioder. Som sørlending har han vært tro mot sin landsdel og talt varmt for at viktige funksjoner også å beholdes også i vårt distrikt, og ikke bare samles i noen få sentrale strøk. Drivkraften og motivasjonen har nok vært ønske om å utføre et godt stykke arbeid og oppnå gode resultater. For Henriksen har nok jobben, med sine faglige utfordringer og det kollegiale samholdet, betydd mye. Verv. Kenneth Henriksen har også vært sentral i IK Grane Fotball, hvor han har vært kretsdommer, medlem av dommerkomiteen og trener for junioravdelingen i fotball. Med sin utrettelige innsats er han en en viktig tradisjonsbærer i det frivillige arbeidet. Vi i NTL Skatt gratulerer Kenneth så mye med utmerkelsen! Om Kongens fortjenstmedalje Kongens fortjenstmedalje ble innstiftet 1. februar 1908 av av kong Haakon VII «til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste». Medaljen finnes i to valører, gull og sølv. Kongens fortjenstmedalje i sølv kan tildeles som belønning av særlig fortjenstfull innsats over lengre tid, enten innsatsen har skjedd i offentlig stilling eller verv, i frivillige organisasjoner eller ved annet personlig virke av samfunnsnyttig art. Innsats innen kunst, kultur, vitenskap, sosialt og humanitært arbeid kommer i betraktning. Medaljen i sølv kan også tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid i privat eller offentlig sektor, så fremt innsatsen ligger godt over det normale og med en tjenestetid på 40 år. Kongens fortjenstmedalje i sølv kan derutover også tildeles den som ved sin livsinnsats kan stå som eksempel for andre. Enhver kan nominere kandidater til medaljen. Søknad om tildeling av medaljen skjer gjennom Fylkesmannen i fylket der den som foreslås er bosatt, men forslaget skal stiles til Kongen, ved Ordenskanselliet. I søknaden skal det redegjøres for den nominertes innsats i yrkesliv, verv og foreninger, lag og organisasjoner. I følge Det kongelige hoff bør forslag fremmes «i nær tilknyting til avslutninga på den verksemda som skal lønnast.» Dette kan eksempelvis være ved avsluttet yrkeskarriere. September 2009 NTLSKATT 7

8 skatteopplysningen Hvor går Skatteopplysningen? STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) I skatt sør finner vi også NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen Grethe Ugland, som jobber ved Skatteopplysningen i Kristiansand. Vi har spurt Grethe hvordan det går i Skatteopplysningen og hvordan hun ser på utviklingen der. Du er NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen på landsbasis. Hva består dette tillitsvervet i, og hvilke utfordringer medfører denne rollen? Å være hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen på landsbasis blir jo å være bindeleddet mellom arbeidsgiver og medlemmene i Skatteopplysningen. Det i seg selv er utfordrende nok med medlemmer over hele landet. Skatteopplysningen består jo av 8 lokasjoner. I tillegg har Skatteopplysningen også overtatt ansvaret for sentralbordene som er lokalisert 3 plasser, og publikumsveiledningen i Steinkjer som er et pilotprosjekt ut året. Vi har hovedavtalemøter med arbeidsgiver 1 gang i måneden. Der blir det å forsøke å formidle medlemmenes tilbakemeldinger og forsøke å få Skatteopplysningen til å bli en meningsfylt og attraktiv arbeidsplass på alle måter. Da må det verktøyet vi har, telefon, fagsystemer osv fungere. Hvordan får du kontakt med medlemmene på Skatteopplysningen? Jeg synes nok at det er den vanskeligste delen av jobben; å ha direkte kontakt med medlemmene på de andre lokasjonene enn gjennom e-post og telefon. Hittil har jeg vært en tur på Skatteopplysningen i Bodø og Oslo. Men jeg har veldig god kontakt med alle de dyktige tillitsvalgte, og jeg føler absolutt at jeg får mange tilbakemeldinger gjennom dem. Men jeg tar veldig gjerne imot invitasjoner fra de andre stedene. Hvordan er samspillet med de øvrige sentrale tillitsvalgte og styret i NTL Skatt? På Hovedavtalemøtene sentralt som avholdes i Skattedirektoratet i Oslo, møter Erling Broen sammen med meg og varatillitsvalgt Sissel Smeby. Vi har jevnlig dialog på e-post eller telefonmøter for å diskutere Grethe Ugland, NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen saker som skal opp til behandling. Jeg føler vi alle tre utfyller hverandre veldig godt og synes dette fungerer utmerket. Det er utrolig lærerikt å få ha et så tett samarbeid med tillitsvalgte som har så lang fartstid som de i NTL Skatt sentralt har. Ellers får jeg jo all hjelp jeg trenger fra styret i NTL Skatt - det føles trygt. I tillegg er kontakten inn til lederne i NTL Skatt avdelingene god - informasjon fra regionene er viktig. Jeg sitter jo selv i styret i NTL Skatt sør og får jo føle Skatteopplysningens rolle også den veien. Dette er nyttig. Den landsdekkende skatteopplysningen ble etablert samtidig med regionaliseringen av etaten, og er snart to år gammel. Har Skatteopplysningen i dine øyne blitt det den opprinnelig var tenkt som? Jeg kan nesten ikke huske hva som opprinnelig var tenkt for Skatteopplysningen, det er så lenge siden. Nei, helt som planlagt er vel ikke Skatteopplysningen blitt. Skatteopplysningen skulle være en vei inn til Skatteetaten hvor folk bl.a. skulle få like svar på generelle spørsmål. Nå ser vi vel i dag at det er de færreste telefoner som er av generell karakter, så akkurat der har det vel ikke blitt helt som forventet. Like svar forsøker vi jo å gi, men det kan aldri bli helt likt. Regionene har rigget seg ulikt, de gjør arbeidsoppgavene på forskjellige måter - dette er det også en utfordring i seg selv. Hvordan er samspillet og kommunikasjonen mellom regionene og Skatteopplysningen? Vi er kommet veldig langt i dialogen med regionene og føler absolutt at vi er på rett vei. Noe av utfordringen har vært bistand til Skatteopplysningen i pressperiodene. Skatteopplysningen er pr i dag ikke bemannet for å klare alle toppene alene og må derfor ha hjelp. Regionene har ikke akkurat topp bemanning de heller, og bistand til Skatteopplysningen går da på bekostning av andre arbeidsoppgaver. Det betyr restanser - det er vi heller ikke tjent med. Jeg håper og tror på sikt at dette vil bedre seg og at vi kan komme til en ordning som kan fungere. Kanskje med en fast pool med frivillige motiverte medarbeidere. Dere har nå fått mange nye medarbeidere. Hvordan har opplærings- og innfasingsprosessen for disse gått? Jeg tør påstå at Skatteopplysningen har den aller beste kompetanseplan for nytilsatte i hele Skatteetaten. De gjennomgår en systematisk opplæring i fag og de programmer vi bruker, de er bl.a. på medlytt. De aller fleste er allerede på telefon, og mitt inntrykk er at dette klarer de veldig bra. Hvilke utfordringer ser du for deg som de viktigste for Skatteopplysningen i de nærmeste par årene? Vi står nok overfor mange utfordringer de nærmeste årene, men en av de viktigste jobbene blir å få Skatteopplysningen til å fortsette å være en attraktiv og meningsfylt arbeidsplass. Mange medarbeidere har et ønske om en noe mer variert arbeidsdag, kanskje med noe mer saksbehandlerarbeid og ikke bare telefontjeneste. 8 NTLSKATT September 2009

9 vervekampanjen Vervekampanjen NTL Skatts vervekampanje i første halvår 2009 ble avsluttet med trekning av vervepremier på NTL Skatts styremøte i Kristiansand. Kampanjen ga 80 nye medlemmer. STEIN THORVALDSEN (tekst) BJØRN OVE HERSDAL (foto) Vinnerne som ble trukket ut blant de som har vervet nye medlemmer i perioden i forbindelse med vår kampanje var : Gavekort kr Tove Heske Gavekort kr Heidi Aadde Bye Gavekort kr Kari Gundersen Gavekort kr Roar Ståle Eivik Gavekort kr Oddmund Almaas Gavekort kr Gisle Njøs Storvik Gavekort kr Anne Sigrun Risa flest vervede medlemmer Vi vil gratulere alle vinnere med en flott innsats. NTL Skatt vil fortsette å holde trykket oppe vedrørende verving og medlemsaktivitet! Bjørn Ove og Tove Heske Flott verveinnsats i vest NTL Skatts varastyremedlem i vest Bjørn Ove Hersdal foretok utdeling av gavekort til våre vinnere i vest; Tove Heske og Anne Sigrun Risa. I og med at det er vervet flest nye medlemmer i skatt vest, har vi tatt en prat med Anne Sigrun Risa som jobber ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og som har vervet 13 nye medlemmer! Vi stilte henne i denne anledning et par spørsmål. Du har gjort en kjempeinnsats med verving av 13 nye medlemmer på SFU. - Hvordan har du klart å verve så mange nye medlemmer? - Vi ved SFU prøver å ta godt imot de nye medarbeiderne, forteller om den største foreningen og alle fordelene ved å være medlem i NTL. - Hva mener du er styrken ved et medlemskap i NTL Skatt? - Styrken er at du ikke står alene, har mange i ryggen som kan hjelpe om en lei situasjon skulle oppstå. Jeg er sikker på at hadde det ikke vært for NTL og den støtten ifra NTL ved SFU, hadde jeg nå for eksempel ikke hatt tittelen som konsulent, sier Anne Sigrun, som jobber med den Nordiske trekkavtale og har gjort det siden begynnelsen av Anne Sigrun forteller videre at medlemmene ved kontoret har trekning av de fine vervepremiene man har fått av NTL/forbundet. Siste premien som ble loddet ut blant kontorets medlemmer var gryten Høyang Polaris Party 2,5 l gryte. Harald Granhøy, NTL Skatt-tillitsvalgt ved SFU skryter uhemmet av Anne Sigrun og sier hun har gjort en kjempeinnsats med vervingen, og i det hele tatt er en stor gledesspreder. Foreningen ved kontoret har i løpet av et par år fordoblet medlemsmassen! Han sier at NTL Skatt ved kontoret er aktiv på det med å møte nyansatte tidlig, og levere presentasjon og materiell om foreningen. Likeledes at foreningen har jobbet mye med å få medlemmer opp i lønn, ikke minst de med lavere avlønning. Han skryter også av støtten man lokalt får fra NTL Skatts styre i vest og foreningen sentralt. Bjørn Ove og Anne Sigrun Risa Tillitsvalgt ved SFU Harald Granhøy September 2009 NTLSKATT 9

10 konferanser Konferanser i Bodø Av Bjørn A. Niska (tekst og foto) NTL Konferanse. I vakkert førsommervær samlet 60 NTL ere seg på Folkets Hus i Bodø til dagskonferanse. Konferansen var delt inn i fem bolker. Kulturen var det Boknakaran og Julie som stod for. Tor Arne Strøm fra Arbeiderpartiet, som har sittet på Stortinget i tre perioder og fortsetter der til høsten, skulle snakke om de rød/grønne og hva de vil etter valget med spesielt fokus på politikken når det gjaldt næringsgrunnlag og arbeidsplasser i nord, både private og offentlige og på sikkerhetssituasjonen. Dette gjorde han ikke og kun i noen innskutte bisetninger. Han holdt en valgkamptale for sitt parti, men det var ikke det han var invitert til å omtale. Dumt var det også at det kun var 12 eksemplarer av heftet om fagligpolitisk regnskap 2009 fra Stoltenberg 2 regjeringen. Vi burde nå forvente at alle fikk et eksemplar. Anita Solhaug snakka til sine egne. Og det rett fra levra og om egne erfaringer fra årets forhandlinger, samt om forvaltningsmeldinga. Hun hadde mye å fare med og høstet applaus etter sin fremførelse. Boknakaran- de fleste av dem og Julie sørget for at den første timen etter lunsj gikk uten gjesp og tunge øyelokk. De både spilte, sang og solgte CD er. Selv fikk jeg et stort utbytte av dagen, da jeg dro derfra med tre av deres produkter. Christoffer Ellingsen fra LO Vesterålen tok for seg olje/fisk-problematikken og kortversjonen av denne. Han berørte noen av problemene som knytter seg til det vi kan hente opp av havet, nemlig olje, gass og fisk. Informativt og et godt innlegg som egentlig burde ha vært tilgodesett med mer enn 15 minutter. Han var dyktig og en glødende motstander av fremtidig utvinning av olje/gass i Lofoten og Vesterålen. Dagen ble avsluttet med en to timers paneldebatt med lokale politikere fra ulike partier. De som møtte var Tor Arne Strøm fra AP, Kenneth Svendsen fra FRP, lokale polikere fra Rødt, Venstre og SV. SP hadde meldt avbud, mens Høyre ikke møtte med noen. Tema var boring eller ei og miljøutfordringa. Den enkelte fikk noen minutter Stor oppsluttning om NTL konferansen i Bodø til å tale for sitt parti. De lokale var alle klart i mot noen utvinning, mens FRP var like klar for utvinning. AP var tja og på vent. De vil skaffe seg mer kunnskap før de tar stilling. For oss andre er det ofte et tidsskille i holdbarhet og det skille kan deles i to før og etter valget. Spørsmålene fra salen var mange og de fikk svar fra de som satt i panelet. Gode svar til og med til tider. Svar vi motstandere likte og mislikte. Slik er det og det godtas. Det ble en vellykket konferanse og det takker vi NTL for. Kanskje kan vi få til å samle NTL-folket i et fylkesutvalg i Nordland med base i Bodø, slik at konferansen har sådd en spire som vil gro og føre til enda større engasjement blant medlemmene? Akkurat det får tiden vise. Vi samles gjerne igjen, om så på valen eller på Folkets Hus i Bodø. NTL-Skatt konferanse. I Moloveien 20 i Bodø på skattekontoret og høyt oppe i 5.etasje møttes 18 NTL,ere på konferanserommet benevnt Hurtigruta. Deltakerne kom fra Skatt nord, henholdsvis Bodø og Meløy, samt fra Skatteopplysningen. Forelesere var Rune Pedersen og Erling Broen.Temaene som ble debattert var medlemsverving og fordelene ved å være organisert i NTL Skatt. Rune redegjorde for det såkalte Målbilde Skatt nord Etter en annen matnyttig seansen- nemlig lunsj fortsatte vi informasjon om lønn og Boknakaran i aksjon stillingsutlysninger. Videre ble utfordringene for etaten debattert. Det høye sykefraværet og snittalderen som tilsier at mange kan gå innen få år er to vesentlige utfordringer for etaten. Livsfasepolitikk og herav seniorpolitikk med prøveordningen som stanser pr 1.august ble diskutert. Dette jobbes det med og det vil de tillitsvalgte i Skatt nord fortsette med. Erling omtalte sine erfaringer med situasjonen ute blant medlemmene i etaten. Der er en god del demotiverte medarbeidere.dette kan avspeiles i det store sykefraværet som ligger på 7,7%. Hos Skatteopplysningen er det enda større. Årsakene er mange og ofte skyldes det uforsigbarhet, stort arbeidspress, kommunikasjonsvansker og lønnsmessige urimeligheter. Dette gjelder også i noen grad for SOL. Temaene ble debattert og flere hadde ordet. Ja, noen til og med flere ganger. Rune avrundet med å informere om 10 NTLSKATT September 2009

11 Kontrollfaglig utvalg aktuelle ting, samt om kurs/møter som skal finne sted i avdelinga. Det var unison enighet om at vi bør prøve og få til slike treffpunkter i vår hektiske hverdag. Ikke nødvendigvis en hel dag, men en halv eller et par timer en gang i kvartalet. Å møtes er både viktig og riktig. For alle vet vi hvor vanskelig det er å kommunisere og det er lettere å skape felles forståelse i et felles møterom. Nytt fra kontrollfaglig utvalg Etter forrige utgave av medlemsbladet har kontrollfaglig utvalg i NTL Skatt avgitt høringsuttalelser til Finansdepartementet i flere store og viktige saker. Vi ser frem til møtet i neste kvartal og takket for dagens konstruktive møte før våre veier skiltes. STEIN THORVALDSEN (tekst) ANNE GRETE LOSSIUS (foto) RUNE PEDERSEN (foto) Ny innvandrerkonferanse (tekst) Hvordan kan din arbeidsplass bli flinkere til å skape mangfold gjennom å rekruttere og kvalifisere innvandrere? Det ønsker arrangørene av Innvandrerkonferansen 09 med LO Stat i spissen å gi svar på. Stedet er Trondheim, og det er gratis. Fjorårets innvandrerkonferanse ble en stor suksess. LO, LO Stat, Trondheim kommune og Innvandrings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDI) fikk full klaff med en konferanse som genererte mye interesse i målgruppa. 28. oktober er det dags igjen. Arrangørene inviterer ledere, tillitsvalgte, rekrutteringsansvarlige, politikere, representanter for innvandrerorganisasjoner og andre som jobber med rekruttering og kvalifisering av innvandrere til en dagskonferanse om temaet. Tiltak mot skatteunndragelser. Skatteunndragelsesutvalget i Finansdepartementet, der bl.a. Hans Petter Aas fra NTL Skatt har vært medlem, ble nedsatt for å gjennomgå regler og muligheter for opplysninger og kontroll i skatte- og avgiftssystemet, og for å komme med forslag til regelendringer og andre tiltak på disse områdene som kan styrke innsatsen mot skatteunndragelser. Utredningen er et ledd i Regjeringens arbeid mot skatteunndragelser. Det ble i våres foreslått en rekke tiltak for å bekjempe skatteunndragelser. NTL Skatts Kontrollfaglig utvalg sier i høringsuttalelsen at skatteunndragelser ofte står i sammenheng med annen kriminalitet som konkurskriminalitet og trygdeunndragelser. NTL Skatt er av den oppfatning at det er grunn til å anta at denne formen for kriminalitet vil tilta dersom de økonomiske nedgangstidene varer ved. NTL Skatt vil derfor framheve behovet for økte ressurser til kampen mot skattunndragelser. Det er også av stor viktighet at de ressurser som gjøres tilgjengelige, utnyttes best mulig. NTL Skatt er også enig med utvalget når de påpeker at det i Norge er gjennomført lite forskning omkring skatteunndragelser og svart økonomi. Det er behov for mer forsknings-basert viten på dette området, noe som kan gi bedre kunnskap om bl.a. omfanget av skatteunndragelser, årsakssammenhenger og effekten av ulike virkemidler. NTL Skatts Kontrollfaglig utvalg har behandlet de fleste konkrete regelendringer og andre tiltak som er foreslått av Skatteunndragelsesutvalget, som ble gjengitt i Kontroll-info nr.8/09. Roald Haugland Ingunn Borge Veseth NTL Skatts politiske kontakt. NTL Skatt vil følge opp dette arbeidet med krav om fortsatt styrking av kontrollvirksom heten og kampen mot økonomisk kriminalitet. Bl.a. i forbindelse med vår jevnlige kontakt med politisk ledelse i Finansdepartementet, samt Stortingets finanskomite. Endring av bokføringsregelverket. Finansdepartementet ga på slutten av 2007 Norsk Regnskapsstiftelse i oppdrag å gjennomgå reglene i bokføringsloven og i bokføringsforskriften, og å vurdere behovet for endringer, ut fra de erfaringene en nå har med bokføring etter reglene som trådte i kraft 1.januar Endring av bokføringsregelverket er sendt på høring, og NTL Skatts Kontrollfaglig utvalg har sendt over merknader til mange kapitler i departementets høringsnotat, som for eksempel: - Utenlandske filialer av norske foretak - Merverdiavgiftsspesifikasjon - Salgsdokumentets innhold - Formidling hvilke dokumentasjonskrav kreves mellom formidler og leverandør av varen og tjenesten - Dokumentasjon av kontantsalg - Dokumentasjon av kontante kjøp - Oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet - Sikring av elektronisk regnskapsmateriale NTL Skatts høringssvar er gjengitt med Kontroll-info nr.9/09. September 2009 NTLSKATT 11

12 ntl ssø Hva skjer i SSØ? GEIR KNUTSEN (tekst) INGE SVEÅS og STEIN THORVALDSEN (foto) Vel overstått sommer, håper alle har hatt en glimrende ferie og er klare får nye utfordringer på jobben. Vi står foran en hektisk høst i SSØ. Oppgradering av SAP er i gang og dette vil involvere mange i organisasjonen. Oppgraderingen skal være ferdig i midten av november og håper at dette vil gi både oss i SSØ og våre kunder et enda bedre verktøy å bruke. BASIS-prosjektet (Bedre Analyse- og Styringsdata I Staten) ruller videre og fra september vil prosjektorganisasjonen utvides med flere ansatt. Dette vil nok kreve mer ressurser på sikt. Ny strategiplan for er snart i mål. Først må FIN (finansdepartementet) komme med de overordna målene til SSØ. Tillitsvalgt ved SSØ Kristiansand, Wenche Nilsen NTL SSØ syns vi har fått påvirket prosessen bra. Budsjettprosessen for budsjett 2010 er også i gang. Her må både sentrale og lokale tillitsvalgte være med å påvirke budsjettene. Organisasjonene har rett til å være med å drøfte budsjettet. Dette er spesielt viktig ute i regionene. Disponering av midler over budsjettet kan vi i noe grad påvirke gjennom disse drøftningene. Stå på og bruk din rett. Årsmøte og konferanse i NTL SSØ 30. september til 1.oktober skal årsmøte i NTL SSØ holdes i Oslo. Vi har invitert spennende foreleser og tror at det skal bli et fint årsmøte. Styret i NTL SSØ jobber hele tiden med å holde alle sine medlemmer orientert om viktige saker både i SSØ og ellers. Vi setter stor pris på innspill fra medlemmer, så send e-post eller ring. Dagskonferanse i Kristiansand I midten av august ble det avholdt en dagskonferanse/arbeidsplassbesøk ved SSØ i Kristiansand. Innpå 20 medlemmer og deltakere var til stede. Denne gangen hadde man besøk av flere sentralt fra NTL Skatt. Hovedtemaer var aktuelle saker i SSØ og in formasjon fra fagforeningen sentralt. Ifølge plasstillitsvalgt Wenche Nilsen var medlemmene fornøyd med møtet. Nå gjenstår besøk/konferanse ved SSØ Tromsø, Hamar og Sentralenheten. Jeg satser på å få besøkt disse i løpet av høsten/vinteren. PENSJONISTBETRAKTNINGER Bær og valg Helge Høie (tekst) Skattebladet (foto) Når en sommer er på hell kommer alltid spørsmålet om vi har hatt en fin sommer. For mange er været helt avgjørende når en foretar en oppsummering av sommeren. Riktignok har det vært få varme sommerkvelder med konjakk og sigarillos på terrassen. Sommeren kunne værmessig ha vært bedre. Her på Hamar har det vært mildt og mye overskyet oppholdsvær, men også nok regn. For en som er lidenskaplig bærplukker har denne sommeren gitt oss nok av bær. Jeg har hatt tilgang til hagebær i tillegg til det naturen gir. Jeg har nå fått i huset solbær, rips bringebær og stikkelsbær, tillegg til blåbær. Nå er det ikke plass til mer bær i fryseren. Den første bøtta med tyttebær er allerede i hus. I år som i fjor er det svært mye bær i skogen. Jeg ser derfor fram til flere turer. Det som er spesielt er at tidligere var det fullt av bærplukkere i skogen. De siste årene har jeg nesten ikke møtt noen. Er vi bærplukkere en utdøende rase? Jeg kommer til å plukke bær så lenge jeg kan komme meg ut i skogen. Derfor kom deg ut i skogen og plukk bær. Det er mer enn nok til alle. Sundt og godt er det også. I disse valgkamptider har jeg moro av å ta partitestene som ligger ute på Internet. Jeg har i hele mitt voksne liv vært interessert i politikk. Jeg har derfor mine klare oppfatninger og har vært medlem av det partiet jeg har stemt på i nesten 40 år. Derfor har jeg svart på spørsmålene etter min overbevisning. Det som ikke slår feil er at jeg kommer ut med et annet parti enn det jeg er medlem av. Jeg kommer heldigvis alltid ut på venstresiden. Det er SV eller Rødt tidligere RV som kommer som førstevalget. AP kommer som nr. 2 eller 3 med små marginer. Like sikker som at min sjel er rød er avstanden til de blå svært lang. Det som i alle fall stemmer er at de tre nederste partiene på testen er Høyre, KrF og FrP. Særlig er avstanden ned til FrP lang. Så testen fanger opp mine politiske holdninger. Jeg er enig med Jens Stoltenberg i sammenligningen mellom politikk og det å leve med en livsledsager. Du finner aldri det partiet du er enig med i alle saker. Du vil heller aldri finne et menneske med alle de egenskapene du ønsker. Derfor velger vi det partiet som vi er mest enig med når vi avgir stemme og den livsledsageren som har de fleste av de egenskapene vi ønsker. I politikk og kjærlighet er alt tillatt eller ikke? Jeg håper vi alle får et godt rødt valgresultat med innslag av grønt. 12 NTLSKATT September 2009

13 pensjonskonferanse Pensjon til besvær og glede Astrid Lundanes Illustrasjonsfoto: Øystein Bråthen, Aktuell Konferanse om offentlig tjenestepensjon NTLs fylkesutvalg i Oslo avholdt sammen med NTL Sentralforvaltningen dagskonferanse i Stortingets auditorium 4. september om «Pensjon i offentlig sektor». Konferansen samlet rundt 100 NTLmedlemmer. Blant disse var det svært mange fra NTL Skatt øst. Erling Broen (tekst) Konferansen hadde blant annet forelesere fra Statens pensjonskasse og aksjonsgruppen «Forsvar offentlig pensjon». Fagsjef i Statens Pensjonskasse, Fredrik Nordby orienterte om avtalen som er inngått om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor fra Han synliggjorde valgmulighetene den enkelte vil ha til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt etter fylte 62 år og utfordringene dette valget vil kunne gi den enkelte. I sin innledning understreket han også at pensjonskassen er avhengig av å få klarhet i hva partene faktisk har ment med enkelte elementer i avtalen som er inngått. Blant disse er spørsmål om grunnlovsvernet for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar Han la også vekt på at Statens Pensjonskasse må styrke sin informasjonstjeneste slik at medlemmene kan få gode svar når de henvender seg til Pensjonskassen. Stein Asthøy orienterte om arbeidet til «Forsvar offentlig pensjon». Dette er en aksjonsgruppe som i 2008 ble stiftet av en rekke fagforeninger i offentlig sektor. «Forsvar offentlig pensjon» har hatt som mål å forsvare de offentlige tjenestepensjonsordningene. Stein Asthøy gav uttrykk for at med det resultatet som så langt foreligger har man klart å bevare den offentlige bruttotjenestepensjonsordningen, med minst 66 % pensjon av sluttlønn med 30 års opptjening ved fylte 65 år. Vi har også klart å beholde dagens AFP-ordning. Men vi har ikke klart å unngå leveraldersjustering og indeksering, eller «underregulering» som han kalte det. Utfordringer for aksjonsgruppen fremover er knyttet til særaldersgrensene og en videreføring av uførepensjonen i offentlige tjenestepensjoner. Disse spørsmålene vil komme på dagsorden i forbindelse med tariffoppgjøret i Personer mellom 67 og 69 år kan ta ut alderspensjon fra Folketrygden, selv om de fortsetter i 100 % stilling. Reduserer de stillingsandelen, kan de også få utbetalt alderspensjon fra Statens Pensjonskasse for den reduserte stillingsandelen. Eksempelvis kan man gå ned til 80 % stilling, og få 20 % alderspensjon fra Statens Pensjonskasse. Da er det viktig at det enkelte medlem selv er årvåken og sjekker at man får det man har krav på. Det har vist seg at ett av våre medlemmer i skatteetaten med slik delpensjon kun fikk alderspensjon fra Folketrygden, og ikke noe fra Statens Pensjonskasse. Dette skjedde fordi Statens Pensjonskasse ikke fikk den beskjeden de skulle ha fått. Det er arbeidsgivers ansvar å ordne dette, og lønningskontoret skal også kjenne til regelverket/håndteringen av slike saker. Omorganiseringa vi har hatt i skatteetaten har gitt oss mange nye ledere uten tidligere ledererfaring, og uten det adminstrative nettverket man hadde i de tidligere administrasjonsavdelingene. Da er det forståelige at ting kan glippe, men det bør likevel ikke skje. Heldigvis ordnet saken seg til det beste for vårt årvåkne medlem, som nå får etterbetalt delpensjon fra Statens Pensjonskasse. Sikkert en pen liten sum etter som det dreier seg om etterbetaling for omtrent 1 år. September 2009 NTLSKATT 13

14 pensjonsresultatet Pensjonsresultatet Her refereres utrdag fra NTLs rundskriv nr.17/09 om pensjonsresultatet NTLSKATT September 2009

15 frittord Kortsagt Frittord Arbeidstid i forbindelse med helge- og høytidsdager I fellesbestemmelsenes 16 om helge- og høytidsdager fremgår det at i den utstrekning tjenestlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Det står ingen ting i HTA når det gjelder tiden mellom jul og nyttår. Det er derfor opp til arbeidsgiver å fastsette arbeidstid disse dagene, dvs. fra når arbeidstaker skal få fri. I Skatteetaten er arbeidstiden disse dagene fastsatt fra til Det foretas ikke forholdsvis reduksjon av arbeidstid for deltidsansatte som arbeider redusert tid hver dag. Så lenge den daglige arbeidstiden til deltidsansatte ligger innenfor de fastsatte tidsrom, har de ikke krav på kortere arbeidstid disse dagene. Sykdom under ferie Statsansatte som blir helt arbeidsuføre under ferien kan kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Deltidsansatt som er 100 % arbeidsufør må sørge for at sykemeldingen gjelder hel arbeidsuførhet. Dette følger av tariffavtale inngått mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene. Kravet må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det gis bare utsatt ferie for den del av feriefritiden som dekkes av legeerklæringen. At kravet må dokumenteres med legeerklæring innebærer at arbeidstakeren ikke kan dekke inn ytterligere dager ved egenmelding. Eldrebølgen I vår kjære og avholdte skatteetat er vi flere enn 700 ansatte som har levd mer enn 61 år. Vi har opplevd enda mer - både forunderlig og rart, forståelig og uforståelig. Tenk mer enn 11% av arbeidsstokken ble seniorer for mer enn 15 år siden. Hva skjer om disse sier takk for seg og velger å gå når neste bursdag er passert? Akkurat det undrer jeg meg på. Og det gjør før jeg velger å gå, så får heller tiden løpe.. AFP søker NTL Skatt øst info nr. 4/2009 Ikke tidsavgrensede lønnstillegg før ROS skal beholdes også etter ROS. NTL Skatt fremmet i 2008 en sak for Statens Lønnsutvalg for to medlemmer i region Midt-Norge som var fratatt lønnstillegg de hadde før ROS. I kjennelsen slo lønnsutvalget fast at man ikke skulle gå ned i lønn som følge av ROS. Kjennelsen i lønnsutvalget får selvfølgelig følger for medarbeidere med tilsvarende lønnstillegg uavhengig av hvor de er organisert. Det blir derfor ganske drøyt når SKL i sitt medlemsblad nr 3/2009 fremstiller saken som en seier og et stort gjennomslag. Det blir som å gå i opptråkkede spor og ta æren for at løypa er lagt. I forkant av ROS var det flere kontorer i vår region som hadde telefon- eller publikumstjenester hvor medarbeidere fikk kompensasjon i form av et fast kronebeløp eller B-tillegg. Noen medarbeidere hadde også ikke tidsavgrensede tillegg for andre ekstraoppgaver og var således i samme båt. Kjennelsen innebærer at disse skal beholde lønnstilleggene ved overgangen til ROS. Vi er kjent med at det var slike kompensasjonsordninger i Østfold og på Oslo likningskontor som en såkalt bakvaktordning. Dessverre har ikke arbeidsgiver oversikt over hvem som var omfattet av disse ordningene og forholder seg nå kun til de ansatte som kan dokumentere at de har hatt ikke tidsavgrensede tillegg i form av arbeidsavtale eller lønnsbilag der dette fremkommer. Vi ber de av våre medlemmer som har hatt tillegg som omfattes av kjennelsen i lønnsutvalget å ta kontakt med seksjonssjef Morten Sveen v/org- og personal og fremlegge nødvendig dokumentasjon. Skulle det oppstå noen problemer, kan vi selvfølgelig kontaktes. Oslo, 8. september 2009 Frode Waglen leder lønnsutvalget Øivind Nullmeyer leder NTL Skatt øst Frittord: gir deg som leser mulighet til å ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller Red. forbeholder seg retten til å forkorte leserinnleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. September 2009 NTLSKATT 15

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens

Detaljer

Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år

Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Finansministeren vil ikke møte NTL Reorganisering av skatteetaten Sekretariatet 10 år NTL-Skatt

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NYTT. Karriereplanlegging. side 6 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 3-2006/29. årgang. Vi vil ha toppskatt. Side 5

NYTT. Karriereplanlegging. side 6 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 3-2006/29. årgang. Vi vil ha toppskatt. Side 5 NYTT Nr. 3-2006/29. årgang Vi vil ha toppskatt Side 5 Hva skal vi med en pent brukt ligningsjef Side 7 Hvordan står det til med utviklingssamtalen? Side 10 Periodens tillitsvalgt Side 16 Illustrasjon:

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL NYTT Nr. 5-2009/32. årgang Vi skal jobbe med kulturen i SkL Side 3 SkLs 20. ordinære landsmøte Fra SOL til slott Side 10 Side 15 YS etablerer eget solidaritetsfond Side 18 God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer