Innhold. Grunnleggende biologi og medisin. Forord Det syke mennesket en innføring Sykdomsprosesser... 39

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Grunnleggende biologi og medisin. Forord... 5. 1 Det syke mennesket en innføring... 19. 2 Sykdomsprosesser... 39"

Transkript

1 Innhold Forord... 5 Grunnleggende biologi og medisin 1 Det syke mennesket en innføring Klinisk resonnement og førstehjelp Sykdomsprosesser Undersøkelser Behandling Læreverkets pedagogiske grunnlag Disposisjon og pasienthistorier Differensiering og motivasjon Begrensninger Sykdomsprosesser Arvelige sykdommer Mekanismer for arvelige sykdommer Recessivt arvelige sykdommer Dominant arvelige sykdommer Kjønnsbundet arvelige sykdommer Kromosomforstyrrelser Polygenetisk sykdomsdisposisjon Hypoksi Hypoksisk celleskade Hypoksemi Anemi Iskemi

2 8 Innhold 2.3 Metabolske forstyrrelser Underernæring og avmagring Overvekt og fedme Hypoglykemi Aminosyremangel Mangel på vitaminer og sporelementer Natriumforstyrrelser Dehydrering og overhydrering Kaliumforstyrrelser Kalsiumforstyrrelser Magnesium- og fosfatforstyrrelser Syre-base-forstyrrelser Forgiftninger Tobakk Etanol Narkotika Legemiddelforgiftninger Andre forgiftninger Traumer Generelt om traumer Mekaniske skader Termiske skader Strålingsskader Elektriske Skader ved endret Infeksjoner Generelt om infeksjoner Eksponering, smitte og invasjon Mekanismer for mikrobiologisk celleskade Bakterier oppbygning og egenskaper Bakterier de viktigste artene Virus oppbygning og egenskaper Virus de viktigste artene Sopp Parasitter Autoimmune sykdommer Anafylaktisk immunreaksjon Cytotoksisk autoimmun reaksjon Immunkompleksmediert autoimmun reaksjon Cellulær autoimmun reaksjon Svulster Onkogener og neoplastisk transformasjon Klonal proliferasjon og svulstvekst Organismens reaksjon på en malign svulst Betennelse Akutt betennelse Kronisk betennelse Smerter Smertetyper Konsekvenser av smerte

3 3 Undersøkelser Klinisk vurdering Anamnese Klinisk undersøkelse Medisinske biokjemiske undersøkelser Analyser i blod Andre medisinske biokjemiske analyser Mikrobiologiske undersøkelser Direkte mikrobiologisk undersøkelse Indirekte mikrobiologisk undersøkelse Bildeundersøkelser Røntgenbilder Computertomografi (CT) Ultralydundersøkelse Magnetisk resonanstomografi (MR) Nukleærmedisinske undersøkelser Patologisk-anatomiske undersøkelser Biopsier og cytologiske prøver Obduksjon Funksjonstester og endoskopiske undersøkelser Funksjonstester Endoskopiske undersøkelser Psykiatrisk vurdering Psykiatrisk anamnese og klinisk undersøkelse Diagnostiske tester Usikkerhet ved medisinske undersøkelser Nøyaktighet og presisjon Sensitivitet og spesifisitet Behandling Farmakologisk behandling Farmakodynamikk Farmakokinetikk Interaksjoner, bivirkninger og forgiftninger Behandling av væskeforstyrrelser og akutt blødning Behandling av elektrolyttforstyrrelser og syre-base-forstyrrelser Behandling av ernæringsforstyrrelser Antibiotika og desinfiserende midler Betennelsesdempende legemidler Cytostatika og stråleterapi Analgetika, kvalmestillende midler og anestesipreparater Kirurgisk behandling Den preoperative fasen Den peroperative fasen Den postoperative fasen Radiologisk intervensjonsbehandling og transplantasjon Psykososial behandling Psykiatrisk behandling Sosial behandling Innhold 9

4 4.4 Rehabilitering og palliativ behandling Rehabilitering Palliativ behandling Forebyggende behandling Hygiene Arbeidsmedisin Livsstilsintervensjon Sirkulasjonsorganene 5 Blodsykdommer Sykdommer som rammer de røde blodcellene Jernmangelanemi Anemi ved mangel på folsyre og vitamin B Hemolytisk anemi Andre former for anemi Sykdommer som rammer de hvite blodcellene Levkemi Myelomatose Monoklonal gammopati og Waldenströms Lymfom Sykdommer som rammer blodplatene og koagulasjonssystemet Trombocytopeni Ervervede koagulasjonsdefekter Disseminert intravaskulær koagulasjon Åresykdommer Sykdommer i arterier Generelt om aterosklerose Aterosklerose i underekstremitetsarteriene Abdominalt aortaaneurisme Raynauds Sykdommer i vener og lymfeårer Dyp venetrombose Åreknuter Lymfødem Betennelser og svulster i åresystemet Henoch-Schönleins purpura Polyarteritis nodosa og Wegeners Benigne åresvulster Maligne Innhold

5 7 Hjertesykdommer Iskemiske hjertesykdommer Angina pectoris Hjerteinfarkt Arytmier Ledningsforstyrrelser Supraventrikulære arytmier Ventrikulære arytmier Hjertestans Undersøkelse og behandling av pasienter med arytmi Klaffesykdommer Feil ved aortaklaffen Feil ved mitralklaffen Endokarditt Bakteriell endokarditt Autoimmun Medfødte hjertemisdannelser Ikke-cyanotiske hjertemisdannelser Cyanotiske Kardiomyopati Hypertrofisk Andre former for Perikardsykdommer Hjertetamponade Hjertesvikt Hjertesvikt mekanismer og selvforsterkende prosesser Utredning av hjertesvikt Hjertesviktbehandling Respirasjonsorganene 8 Sykdommer i lungene og luftveiene Sykdommer i nesehulen, bihulene og svelget Forkjølelse Bihulebetennelse Høysnue Adenoide Obstruktiv søvnapné Halsbetennelse akutt faryngitt og akutt tonsillitt Skader på Sykdommer i strupehodet Falsk krupp akutt laryngitt Akutt epiglottitt Akutt Kikhoste Innhold 11

6 8.2.5 Strupekreft Stemmebåndsvorter og Kronisk Infeksjonssykdommer i de nedre luftveiene, lungene og plevrahulen Akutt bronkitt og akutt bronkiolitt Bakteriell lungebetennelse Viral lungebetennelse Lungebetennelse som skyldes Kjemisk lungebetennelse Tuberkulose Obstruktive lungesykdommer Astma Kronisk obstruktiv lungesykdom kols Restriktive lungesykdommer Sjokklunge hos voksne ARDS Sjokklunge hos nyfødte Fibroserende Andre interstitielle Sykdommer som påvirker lungeperfusjonen Lungeemboli Pulmonal hypertensjon og cor pulmonale Lungesvulster Lungekreft Andre maligne lungesvulster Godartede Skader på lungen og brystveggen Ribbeinsbrudd Pneumothorax Lungekontusjon og Andre lungesykdommer Cystisk fibrose Fremmedlegeme i luftveiene Lungeatelektaser Plevravæske Redusert ventilasjon på grunn av sykdom i andre Hyperventilasjonsanfall Fordøyelsesorganene 9 Sykdommer i fordøyelses kanalen, spyttkjertlene, bukspytt kjertelen og galleveiene Sykdommer i bukveggen og peritonealhulen Peritonitt Mesenteriell Ascites Bukskader Innhold

7 9.1.5 Brokk Gastroschise og Retroperitoneal Sykdommer i munnhulen og spyttkjertlene Tannråte karies Periodontitt Akutt stomatitt After og lichen Svulster i Kusma akutt parotitt Spyttstein og bakteriell Sykdommer i spiserøret Gastroøsofageal reflukssykdom og øsofagitt Andre skader og betennelser i spiserøret Kreft i spiserøret Zenkers Motilitetsforstyrrelser i Oesophagusvaricer Sykdommer i magesekken Magesår ulcus ventriculi og ulcus duodeni Akutt gastritt Kronisk Funksjonell dyspepsi Kreft i magesekken Medfødt Sykdommer i galleveiene Gallesteinssykdom Kreft i Sykdommer i bukspyttkjertelen Akutt pankreatitt Kronisk pankreatitt Kreft i bukspyttkjertelen Sykdommer i tynntarmen og tykktarmen Ileus Gastroenteritt Matforgiftning Antibiotikaassosiert diaré Bakteriell overvekst i Innvollsmark Cøliaki Annen fødemiddelintoleranse Tarmiskemi Ulcerøs kolitt Crohns sykdom Blindtarmsbetennelse Divertikulitt Innhold 13

8 Meckels Tykktarmskreft Nevroendokrine Forstoppelse og irritabel tarm Hirschsprungs Sykdommer i analkanalen og rundt endetarmsåpningen Hemoroider Perianalabscess og analfistel Analinkontinens Anal Leversykdommer Infeksiøse leversykdommer Hepatitt A Hepatitt B Hepatitt C Andre Toksiske leversykdommer Paracetamolforgiftning Alkoholbetinget leversykdom Autoimmune leversykdommer Autoimmun Primær biliær Primær skleroserende Arvelige leversykdommer Hemokromatose Andre arvelige Leversvulster Leverkreft Levermetastaser Godartede Andre leversykdommer Mekaniske leverskader Blodstrømsforstyrrelser i leveren Leversvikt Direkte konsekvenser av leversvikt Tilleggskomplikasjoner ved cirrhose Allmenne problemer ved alvorlig, kronisk leversykdom Innhold

9 Utskillelsesorganene 11 Sykdommer i nyrene og urinveiene Iskemiske nyresykdommer Global nyreiskemi Nefrosklerose Lokal nyreiskemi Glomerulussykdommer Nefrotisk syndrom Nefrittisk syndrom Diabetisk nefropati Tubulussykdommer Akutt pyelonefritt Kronisk pyelonefritt Akutt tubulær nekrose Akutt interstitiell Arvelige defekter i tubulære Nyresvulster Nyrekreft Wilms Enkle Polycystisk Sykdommer i øvre urinveier Nyrestein og ureterstein Skader på de øvre Medfødte misdannelser i de øvre Sykdommer i urinblæren Urininkontinens og urinretensjon Benign prostatahyperplasi Akutt bakteriell cystitt Ikke-bakteriell Asymptomatisk bakteriuri Blærekreft Hypertensjon Hypertensjon årsaker og mekanismer Hypertensjon konsekvenser og komplikasjoner Hypertensjon utredning Hypertensjonsbehandling Nyresvikt Akutt nyresvikt Kronisk nyresvikt Innhold 15

10 Innhold Hormonsystemet og nervesystemet 12 Sykdommer i hormon produserende organer Hypofysesykdommer Prolaktinom Uhensiktsmessig utskillelse av Diabetes Binyresykdommer Addisons sykdom (autoimmun binyrebarksvikt) Legemiddelutløst binyrebarksvikt Adrenogenitalt Cushings syndrom Primær Sykdommer i skjoldkjertelen Hypertyreose Hypotyreose Graves sykdom Hashimotos Subakutt Knutestruma Skjoldkjertelkreft Sykdommer i biskjoldkjertlene Primær hyperparatyreoidisme Diabetes mellitus Type 1-diabetes og ketoacidose Type 2-diabetes og hyperosmolært koma Innhold 585

11 Senkomplikasjoner ved diabetes mellitus Utredning av diabetes mellitus Behandling av diabetes mellitus Sykdommer i nervesystemet Funksjonsforstyrrelser ved sykdommer i nervesystemet Motoriske funksjonsforstyrrelser Sensoriske funksjonsforstyrrelser Autonome funksjonsforstyrrelser Bevissthetsforstyrrelser Kognitive og emosjonelle funksjonsforstyrrelser Kliniske bilder ved sykdommer i nervesystemet Nevropati Epileptiske anfall Hodepine Demens Delirium Transitorisk global Cerebral parese Psykisk utviklingshemning Hydrocephalus Økt intrakranialt trykk, herniering og hjernetamponade Global hjerneskade og «hjernedød» Blodstrømsforstyrrelser i nervesystemet Hjerneslag Akutt subaraknoidalblødning Vaskulær demens Venøs trombe i Infeksjoner i nervesystemet Akutt bakteriell meningitt Nevroborreliose Andre former for Encefalitt Intrakranial Stivkrampe Svulster i nervesystemet Primære intrakraniale svulster Intrakraniale metastaser Svulster i Mekaniske traumer i nervesystemet Hodeskader Ryggskader Skiveprolaps og isjias Spinal Nerveskader Innhold

12 13.7 Autoimmune nervesykdommer Multippel sklerose Akutt disseminert Guillain-Barrés Myastenia Degenerative nervesykdommer Alzheimers sykdom Andre degenerative Parkinsons sykdom Huntingtons Amyotrofisk Metabolske og toksiske nervesykdommer Nevrologiske komplikasjoner ved diabetes Nevrologiske komplikasjoner ved alkoholmisbruk Nevrologiske komplikasjoner ved andre Nevrologiske komplikasjoner ved vitamin B 12 -mangel Arvelige nervesykdommer Friedrichs Tuberøs Charcot-Marie-Tooths Psykiske sykdommer Angstlidelser Stemningslidelser Psykosomatiske lidelser Psykoser Atferds- og Øyesykdommer Sykdommer i cornea og øyets omgivelser Akutt konjunktivitt Akutt Skader på cornea «Tørre øyne» Infeksjoner i øyelokkene og Endret form og stilling av Sykdommer i iris og choroidea Akutt iridosyklitt Malignt melanom i Brytningsfeil og sykdommer i linsen og glasslegemet Brytningsfeil Katarakt Sykdommer i Retinasykdommer og glaukom Kronisk glaukom Akutt vinkelblokkglaukom Innhold 587

13 Diabetisk retinopati Hypertensiv Akutt Aldersbetinget makuladegenerasjon Retinitis Orbitasykdommer og sykdommer i øyets nerver Skjeling Stump vold mot øyet Romoppfyllende sykdomsprosesser i Øresykdommer Sykdommer i det ytre øret Ytre ørebetennelse Ørevokspropper og fremmedlegemer Sykdommer i mellomøret Akutt mellomørebetennelse Sekretorisk mellomørebetennelse Kronisk mellomørebetennelse Sykdommer i det indre øret og nerveforbindelsene til sentralnervesystemet Ménières sykdom Vestibularisnevritt Godartet stillingsavhengig svimmelhet Reisesyke Aldersbetinget hørselstap Toksiske Medfødt 770 Bevegelsesapparatet 16 Sykdommer i bevegelsesapparatet Generelle knokkelsykdommer Brudd Osteoporose Osteomalasi og Pagets Ondartede knokkelsvulster Godartede Osteomyelitt Osteogenesis Marfans Innhold

14 16.2 Generelle leddsykdommer Akutte leddskader Kroniske belastningslidelser i ledd Kontraktur Infeksiøs artritt Revmatoid artritt Juvenil revmatoid Bekhterevs sykdom Andre Urinsyregikt Primær artrose Generelle muskelsykdommer Akutte muskelskader Kroniske belastningslidelser i muskulatur Arvelige Fibromyalgi Sykdommer i ryggen Akutt lumbago Nakkeslengskade Degenerativ rygglidelse Skoliose Spondylolyse og Sykdommer i hodet og brystet Brudd i Kronisk belastningslidelse i brystkassen Traktbryst og Sykdommer i skulderen og overarmen Overarmsbrudd Skulderleddsluksasjon Kronisk belastningslidelse i skulderregionen Sykdommer i albuen og underarmen Brudd i nedre del av spolebeinet Andre typer Albuleddsluksasjon Kronisk belastningslidelse i alburegionen Sykdommer i hånden og fingrene Brudd i båtbeinet Skade på metakarper og Artrose i tommelfingerens grunnledd Seneskjedebetennelse Dupuytrens Innhold 589

15 Syndaktyli og Sykdommer i hoften og låret Brudd i øvre del av lårbeinet Brudd i Akutte muskelskader på låret Hofteleddsartrose Kroniske belastningslidelser i Medfødt Calvé-Legg-Perthes Sykdommer i kneet og leggen Brudd i kneskjellet og Luksasjon av Brudd i skinnebeinsskaftet og leggbeinsskaftet Skader på sidebåndene og korsbåndene Meniskskader Muskelbrist på Kronisk Kneleddsartrose Chondromalacia Osgood-Schlatters Sykdommer i ankelen og foten Ankelbrudd Akutte ligamentskader i ankelleddet Brudd i fotens Akutt skade på Kronisk belastning på Klumpfot Andre feilstillinger i 852 Overflateorganet 17 Hudsykdommer Kroniske betennelsessykdommer i huden Eksem Psoriasis Akne Pemfigus Bulløs Dermatitis Lichen Erythema Akutte betennelsessykdommer og -reaksjoner i huden Urticaria og anafylaktisk sjokk Erythema Innhold

16 Toksisk Solforbrenning og polymorf lysdermatose Fototoksiske Hudinfeksjoner Herpes simplex Varicella og herpes zoster Vorter Molluscum Hånd-, fot- og Pityriasis Brennkopper og andre stafylokokkinfeksjoner i huden Erysipelas og nekrotiserende fasciitt Tinea trådsoppinfeksjon i huden Candidiasis Pityriasis Lus Hudsvulster Føflekker Andre benigne Basalcellekarsinom Plateepitelkarsinom Malignt melanom Hudskader Mekaniske skader Brannskader Kroniske hudsår Venøse sår Arterielle sår Trykksår Andre hudsykdommer Forstyrrelser med tilknytning til Alopesi Lichen simplex Infeksjonsforsvaret 18 Sykdommer knyttet til infeksjonsforsvaret Infeksiøse systemsykdommer Sepsis og septisk sjokk Tyfoidfeber og Innhold 591

17 Borreliose Influensa Mononukleose Infeksjon med cytomegalovirus Roseola Erythema Røde Gul Toksoplasmose Malaria Svart Revmatiske systemsykdommer Systemisk lupus erythematosus Sjögrens Polymyositt og Polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis Kawasakis Sarkoidose Sviktende infeksjonsforsvar Medfødt svikt i Legemiddelutløst svikt i infeksjonsforsvaret Svikt i infeksjonsforsvaret på grunn av annen sykdom Hiv-infeksjon og aids Forplantningsorganene 19 Sykdommer i mannens kjønnsorganer Sykdommer i testiklene, bitestiklene og pungen Infeksjoner i testiklene og bitestiklene Testikkelkreft Hydrocele Varicocele og Mekaniske traumer mot pungen og Testistorsjon Kryptorkisme Prostatasykdommer Prostatakreft Penissykdommer Hypospadi og Uretraklaffer og Fimose og balanitt Innhold

18 19.4 Seksuelle funksjonsforstyrrelser og seksuelt overførbare sykdommer Erektil dysfunksjon Gonoré hos menn Klamydia hos menn Herpes genitalis hos menn Kjønnsvorter hos menn Lymphogranuloma Ulcus Sykdommer i kvinnens kjønnsorganer Kjønnshormonforstyrrelser og sykdommer i eggstokkene Klimakterieplager Kjønnshormonforstyrrelser på grunn av endret funksjon i hypofysen og hypothalamus Premenstruell Polycystisk ovarialsyndrom Benigne svulster i eggstokkene Eggstokkreft Sykdommer knyttet til egglederne og livmorlegemet Bekkeninfeksjon Myom i livmorlegemet Kreft i livmorlegemet Endometriose Sykdommer i livmorhalsen og skjeden Kronisk vaginitt Akutt vaginitt Toksisk Akutt cervisitt Kronisk Kreft i livmorhalsen Benigne svulster i Genital descens Sykdommer i vulva Bartholinitt Kreft i Rituell omskjæring av jenter Seksuelt overførbare sykdommer og sedelighetsforbrytelser Gonoré hos kvinner Klamydia hos kvinner Herpes genitalis hos kvinner Kjønnsvorter hos kvinner Sedelighetsforbrytelser Sykdommer i brystene Brystkreft Innhold 593

19 21 Sykdommer knyttet til svangerskapet, fødselen og barselperioden Problemer knyttet til fruktbarhet Uønsket svangerskap, prevensjon og provosert abort Ufrivillig barnløshet Sykdommer i svangerskapet Spontan abort og intrauterin fosterdød Kromosomforstyrrelser Flerlingsvangerskap Bakterieinfeksjoner i svangerskapet Virusinfeksjoner i svangerskapet Sopp- og parasittinfeksjoner i svangerskapet Giftstoffer og legemidler i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Dyp venetrombose og lungeemboli i Anemi i Hjertesvikt i Ekstrauterin graviditet Forliggende Placentaløsning Immunhemolytisk anemi i svangerskapet Neonatal alloimmun Svangerskapsforgiftning Sykdommer og avvik knyttet til fødselen Fødselsinduksjon, ristimulering, smertelindring og forløsende inngrep Mekaniske misforhold Asfyksi hos barnet Mekaniske traumer hos Akutte blødninger hos kvinnen Mekaniske traumer hos kvinnen Truende for tidlig fødsel Sykdommer og avvik i barselperioden Ammeproblemer Endometritt i barselperioden Underlivsblødning i barselperioden Dyp venetrombose og lungeemboli i Psykose i 1058 Barn og gamle 22 Barn og sykdom For tidlig fødte barn symptomer og tegn Rask, anstrengt respirasjon Apné og bradykardi Slapphet og Innhold

20 Forstyrrelser i væske-, syre-base- og Ernæringsproblemer Senskader Nyfødte symptomer og tegn fra respirasjons- og sirkulasjonsorganene Lav apgarskåre Cyanose Rask og anstrengt respirasjon Nyfødte symptomer og tegn fra huden og fordøyelsesorganene Oppkast og avføringsvansker Ikterus Utslett Nyfødte symptomer og tegn fra nervesystemet og bevegelsesapparatet Krampeanfall Manglende bevegelse av en Avvikende hodeform og Nyfødte generelle symptomer og tegn Slapphet og manglende sugevilje Avvikende utseende og ytre misdannelser Avvikende fødselsvekt Ernæringsproblemer og unormal vektutvikling Barnealderen symptomer og tegn fra respirasjons- og sirkulasjonsorganene Dyspné, hoste og nesetetthet Bilyd Barnealderen symptomer og tegn fra buken og fordøyelsesorganene Buksmerter Oppkast, kvalme, forstoppelse og diaré Kløe rundt endetarmsåpningen Økt Barnealderen symptomer og tegn fra nyrene og urinveiene Illeluktende urin og hematuri Urinlekkasje Barnealderen symptomer og tegn fra huden Utslett Petekkier og ekkymoser Sår i huden Barnealderen symptomer og tegn fra bevegelsesapparatet Ledd- og skjelettsmerter Feilstillinger i bevegelsesapparatet Barnealderen symptomer og tegn fra forplantningsorganene Unormal pubertetsutvikling Avvikende utseende på Barnealderen symptomer og tegn fra nervesystemet og sanseorganene Redusert bevissthet Kramper Nakke- og ryggstivhet Hodepine Skjeling Avvikende hodeform og hodevekst Innhold 595

21 Forsinket motorisk utvikling Psykisk utviklingshemning Spesielle Aggressivitet, angst og avvikende Barnealderen generelle symptomer og tegn Feber Forstyrrelser i væske-, syre-base- og elektrolyttbalansen Akutt redusert allmenntilstand Ernæringsproblemer Avvikende lengdevekst Kronisk redusert allmenntilstand Gamle og sykdom Symptomer og tegn fra respirasjons- og sirkulasjonsorganene Dyspné Brystsmerter Hjertebank Symptomer og tegn fra buken og fordøyelsesorganene Munntørrhet Forstoppelse Symptomer og tegn fra nyrene og urinveiene Vannlatingsforstyrrelser Illeluktende og «stygg» Symptomer og tegn fra huden Kroniske sår Tynn hud og Rødlig Deklive ødemer Kalde Symptomer og tegn fra bevegelsesapparatet Smerter og stivhet i bevegelsesapparatet Symptomer og tegn fra forplantningsorganene Smerter i pungen Utflod fra skjeden Symptomer og tegn fra nervesystemet og sanseorganene Fokale nevrologiske utfall Komplekse motoriske funksjonsforstyrrelser Sansetap Dårlig balanse og falltendens Synkope Søvnforstyrrelser Delirium Demens og liknende tilstander Generelle symptomer og tegn Forstyrrelser i væske-, syre-base- og elektrolyttbalansen Akutt redusert allmenntilstand Ernæringsproblemer Kronisk redusert allmenntilstand Innhold

22 Biologi og medisin i et helhetsperspektiv 24 Det syke mennesket et helhetsperspektiv Hypoksi Akutt sirkulasjonssvikt mekanismer og konsekvenser Akutt sirkulasjonssvikt symptomer og tegn Akutt sirkulasjonssvikt behandling Akutt respirasjonssvikt mekanismer og konsekvenser Akutt respirasjonssvikt symptomer og tegn Akutt respirasjonssvikt behandling Metabolske forstyrrelser Akutt nyresvikt mekanismer og konsekvenser Akutt nyresvikt symptomer og tegn Akutt nyresvikt behandling Akutt tarmsvikt mekanismer og konsekvenser Akutt tarmsvikt symptomer, tegn og behandling Fysisk, toksisk og mikrobiologisk skade Sviktende temperaturregulering Akutt leversvikt Sviktende infeksjonsforsvar Liv og død Sviktende hjernefunksjon mekanismer og konsekvenser Sviktende hjernefunksjon symptomer og tegn Sviktende hjernefunksjon behandling Holisme Stikkord Viktige kilder Illustrasjoner Innhold 597

12.4 Sykdommer i biskjoldkjertlene 37 12.4.1 Primær hyperparatyreoidisme 38 12.4.2 Hypoparatyreoidisme 40

12.4 Sykdommer i biskjoldkjertlene 37 12.4.1 Primær hyperparatyreoidisme 38 12.4.2 Hypoparatyreoidisme 40 Innhold Hormonsystemet og nervesystemet 12 Sykdommer i hormonproduserende organer 15 12.1 Hypofysesykdommer 17 12.1.1 Prolaktinom 18 12.1.2 Akromegali 19 12.1.3 Uhensiktsmessig utskillelse av ADH 20 12.1.4

Detaljer

Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer

Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer 0000 102307 GRMAT #1CD4D08.book Page 7 Tuesday, February 5, 2013 4:32 PM Innholdsoversikt Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis 1.1 Første linje................................... 26 1.2 Helseproblemer

Detaljer

MFR Kodeverk Medisinsk fødselsregister 10.12.2008

MFR Kodeverk Medisinsk fødselsregister 10.12.2008 MFR Kodeverk Medisinsk fødselsregister 10.12.2008 Innholdsfortegnelse Kodeverk Nr Beskrivelse Side 3 ICD-8: Standard for gruppering av sykdommer, skader og dødsårsaker... 3 5 ICD-10: Den internasjonale

Detaljer

Skjema for egen sykdomshistorikk

Skjema for egen sykdomshistorikk Skjema for egen sykdomshistorikk Dette skjemaet bruker du til å registrere sykdommer som du ønsker at helsepersonell skal vite om. Se i sykdomslisten på de neste sidene, finn sykdommen du vil registrere

Detaljer

Kompetanseplan for akuttmedisinsk fagområde i Norge

Kompetanseplan for akuttmedisinsk fagområde i Norge Kompetanseplan for akuttmedisinsk fagområde i Norge Utarbeidet av Norsk selskap for akuttmedisin Desember 2011 Versjon 1 Arbeidsgruppe: Dr. Lars Petter Bjørnsen Dr. Oddvar Uleberg 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36 Innhold Forord... 5 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23 Unni Knutstad Pasientforløp... 24 Individuell plan... 25 Pasientenes rettigheter... 26 Helsepersonells plikter... 28 Pasientsikkerhet...

Detaljer

Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9

Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9 Innhold Klinisk sykepleie Sykepleieboken 3 Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten (ca. 12 sider) Unni Knutstad Pasientforløp Individuell plan Pasientenes

Detaljer

Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin

Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin Utarbeidet av Norsk selskap for akuttmedisin Oktober 2012 Versjon 3 Arbeidsgruppe: Lars Petter Bjørnsen Oddvar Uleberg Jostein Dale 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde

Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde Øystein Lappegard Medisinsk ordbok Lunde Copyright 2006 Lunde Forlag as Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Omslagsdesign: Helge Kjølberg Grafisk uforming: Reidun Lindheim Trykk og innbinding:

Detaljer

Standarder for norsk statistikk

Standarder for norsk statistikk C 107 Norges offisielle statistikk Standarder for norsk statistikk Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Systematisk del Norsk utgave av ICD-9 Revidert 1990, opptrykk 1993 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang 4 2013 21. mars 2013 101. årgang Når huden blir syk 24 Uvitenhet på legevakt 46 Full hjerteklaff 56 Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96 Sykepleien 4 2013

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Ribavirin BioPartners 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Ribavirin BioPartners filmdrasjerte tablett inneholder

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN IntronA 3 millioner IE/0,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass med injeksjonsvæske

Detaljer

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007.

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Arbeidet med revisjonen av Veilederen er nå sluttført. Redaksjonsgruppen med Claus Klingenberg i spissen

Detaljer

Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2556 Desember 1996

Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2556 Desember 1996 Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2556 Desember 1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes av Sosial- og

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2014 NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager,

Detaljer

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19 Innhold Forord... 17 Introduksjon... 19 Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten 1 Internasjonale føringer for jordmorvirksomhet... 23 Verdens helseorganisasjon... 23 International Confederation of Midwives...

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE 06/07

EMNEBESKRIVELSE 06/07 SISTE OPPDATERING SIGNATUR Dato 30.06.06 Sign. KHL EMNEBESKRIVELSE 06/07 BINOKULÆRT SYN 1 OBIN2001 Studieår: 1 og 2 Linje: Optometri Semester: VÅR OG HØST Studiepoeng: 5 MÅL Gir studenten en innføring

Detaljer

STANDARD FOR GRUPPERING AV. o SYKDOMMER - SKADER - D9DSÅRSANER 2. UTGAVE

STANDARD FOR GRUPPERING AV. o SYKDOMMER - SKADER - D9DSÅRSANER 2. UTGAVE STANDARD FOR GRUPPERING AV o SYKDOMMER - SKADER - D9DSÅRSANER 2. UTGAVE STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 24 STANDARD FOR GRUPPERING AV SYKDOMMER - SKADER - DØDSARSAKER OFFENTLIG NORSK STATISTIKK 2. utgave

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

ICD-10 NORSK UTGAVE. Utarbeidet av: Professor Tore A Larheim Spesialtannlege Eivind Andersen Professor Pål Barkvoll

ICD-10 NORSK UTGAVE. Utarbeidet av: Professor Tore A Larheim Spesialtannlege Eivind Andersen Professor Pål Barkvoll ICD-10 NORSK UTGAVE Utarbeidet av: Professor Tore A Larheim Spesialtannlege Eivind Andersen Professor Pål Barkvoll INFEKSJONSSYKDOMMER A15 Tuberkulose A42 Aktinomycose A49.1 Uspesifisert streptokokkinfeksjon

Detaljer

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene.

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg ribavirin. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. LIS-seminaret 2015 VASCULITIS 2015 i London Eular erfaringer fra en kursdeltaker Revmatologisk avdeling i Kongsvinger

Norsk Rheumabulletin. LIS-seminaret 2015 VASCULITIS 2015 i London Eular erfaringer fra en kursdeltaker Revmatologisk avdeling i Kongsvinger Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2015 LIS-seminaret 2015 VASCULITIS 2015 i London Eular erfaringer fra en kursdeltaker Revmatologisk avdeling

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer