Dyrker godt liv! Formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrker godt liv! Formål"

Transkript

1

2 2 GARTNERHALLEN GARTNERHALLEN 3 Dyrker godt liv! Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no. Gartnerhallen ble stiftet allerede i 1930 som et grossistselskap i Oslo-området for frukt- og grøntsektoren. Eierne var leverandørene og selskapet ble organisert som et andelslag. Siden den gang har Gartnerhallen vokst seg til å bli en institusjon i næringen. Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær, grønnsaker og poteter. Samvirkefortaket har rundt 1100 produsenter av frukt- og grøntprodukter som eiere. Med basis i et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler sikrer de forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter. Gartnerhallen samarbeider med de store aktørene innen industri, distribusjon og omsetning i Norge i dag. Formål Gartnerhallen SA har som formål å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser. Dette oppnås gjennom markedsføring og omsetning av medlemmenes produkter, gjennom detaljert produksjonsplanlegging og andre tiltak. Organisasjonen Gartnerhallen SA Frem til 1997 hadde Gartnerhallen egne salgs- og markedsfunksjoner. Ved inngåelsen av et langsiktig samarbeid med Norges Gruppen og BAMA-Gruppen gikk Gartnerhallen over til å være en rendyrket produsentorganisasjon med hovedansvar for produksjon, produktutvikling og forsyning. I 2011 ble A.L Gartnerhallen et samvirkeforetak etter samvirkeloven og ble til Gartnerhallen SA. Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær kan ha medlemskap i Gartnerhallen SA. Gartnerhallen samarbeider med de andre grøntprodusentene i Norge i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) om produksjonsplanlegging og markedstilpasning. Vi samarbeider også med de andre aktørene i næringen, blant annet gjennom Norsk Landbrukssamvirke.

3 4 GARTNERHALLEN GARTNERHALLEN 5 Geografisk organisering Gartnerhallen er organisert i syv geografiske regioner og én industriregion. GH Mjøsen Region Mjøsen består av medlemmer fra Oppland og Hedmark. Her produseres kålrot, hodekål, løk, purre, andre grønnsaker, poteter, solbær og jordbær. GH Nord Region Nord består av medlemmer fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. De forsyner det regionale markedet med potet, rapidsalat og noe gulrot og kålrot. GH Rogaland Region Rogaland består av medlemmer fra Rogaland fylke. De produserer agurk, tomat, brokkoli, kålrot, gulrot, potet, spesial salater, urter, stilkselleri og bær. GH Sør Region Sør består av medlemmer fra Agder, Telemark og Vestfold. Her produseres gulrot, kålrot, epler, plommer, moreller, jordbær, agurk, blomkål, løk, kinakål, purre, selleri, erter, rapidsalat og poteter. GH Trøndelag Region Trøndelag består av medlemmer fra begge Trøndelagsfylkene, hvor de produserer kålrot, hodekål, gulrot, kinakål, potet, purre, stangselleri, ulike salater fra både veksthus og drivhus, samt urter og jordbær. GH Vest Region Vest består av medlemmer fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. De produserer gulrot, kålrot, epler, pærer, plommer, moreller, jordbær, bringebær, agurk, blomkål, løk, rapidsalat og potet for det regionale markedet. GH Viken Region Viken består av medlemmer fra Østfold og Oslo og omegn som produserer agurk, kålrot, hodekål, blomkål, brokkoli, løk, purre, selleri, kinakål, isbergsalat, rapidsalat, spesialsalater, urter, spesialgrønnsaker, stilkselleri, andre grønnsaker, jordbær, andre bær og epler. Industriregionen I tillegg til de syv regionene som er basert på geografi, utgjør medlemmene som produserer for industri en egen region. Industriproduksjonen er hovedsakelig lokal isert i Oslofjordområdet og på Sørlandet. GH Nord GH Trøndelag GH Mjøsen GH Vest GH Viken GH Sør GH Rogaland Banken for landbruket Hos oss møter du dyktige folk i en jordnær og solid bank som kjenner landbruksnæringen. Vi har alle tjenestene på nett og mobil som gjør oss til en moderne nettbank. Det kaller vi sunt bankvett! Landkredittbank.no Tlf NYHET! Som første bank i landet har vi lansert Gårdssparing for unge! Se Landkredittbank.no/gsu GREEN PACKAGING SOLUTIONS CLOSE TO YOU PACKAGING COMBINATION MADE FROM RECYCLED PAPER AND SUGAR CANE BASED PLASTIC STENQVIST AS Tel log.no emballasje - potter - redskap frø - jord - torv - gjødsel plantevern - veksthus /

4 6 GARTNERHALLEN GARTNERHALLEN 7 Visjoner og verdier PRODUKSJONSPLANLEGGING Med uttrykket dyrker godt liv ønsker vi å vise vår omsorg for både medlemmer, produkter og forbruker. Medlemmene hjelper vi ved å skape trygge og gode rammevilkår som gir riktige og forutsigbare priser. Produktene vi produserer holder høy kvalitet, og er både sunne, gode og trygge. Forbrukerne vet at når de handler varer fra oss, får de produkter av høy klasse. Vi legger til rette for at det skal være mulig å produsere så mye mat som mulig, av så høy kvalitet som mulig, der de naturgitte forutsetningene er til stede for det. Gartnerhallen skal være... markedsorientert lagspillende ansvarlig engasjert nytenkende Gartnerhallen... skaper verdier leverer riktig produkt, i rett mengde, til rett tid er kvalitetsbevisst har fagkunnskap som utvikler bransjen er en garantist for trygge frukt- og grønnsaksprodukter ScanStore Packaging Nyvang 7 DK-5500 Middelfart Tlf En av Gartnerhallens viktigste oppgaver er å sørge for at kunden får rett produkt, i rett kvalitet, til rett tid og i rett mengde. Når vi lykkes med dette, sørger vi også for at det er balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Vi unngår overproduksjon og prisene blir forutsigbare, både for produsent, kunde og forbruker. Dette gir igjen en stabil økonomi, både hos den enkelte produsent og ellers i markedet. De som dyrker frukt og grønnsaker trenger forutsigbarhet. En ting er at de som næringsdrivende trenger å vite hva slags priser de vil få for produktene sine. Noe annet er at det de produserer er organisk materiale som krever mye tid og ressurser, før de ligger klare til å selges til kundene. Gartnerhallen jobber langsiktig og legger planer for ett år frem i tiden. De varene som i dag er på markedet er et resultat av den planleggingen vi gjorde på denne tiden i fjor. Det planlegges faktisk for hver enkelt produsent, for hver uke, for hvert enkelt produkt gjennom hele sesongen! Planleggingen er basert på behovstall fra BAMA-Gruppen og analyser som er gjort omkring forhold som kan og vil påvirke produksjonen. Det er også en løpende dialog med de store kjedene som varsler i god tid på forhånd om kampanjer, sånn at vi kan sørge for at det finnes nok varer å levere også i disse periodene. Skaper stabile rammevilkår Den planleggingen som Gartnerhallen gjør, sørger for at det hele tiden er riktig mengde mat i markedet. For å få dette til, er dialogen med både kunder og produsenter viktig. Gartnerhallen har en meget god dialog med produsentene og har for eksempel periodiske lagertellinger. Dette gjør at vi hele tiden har kontroll på mengden produkter i markedet og kan gjøre justeringer under veis om vi ser behovet for det. En av oppgavene våre er også å sørge for at det produseres mat over hele landet, og at vi er leveringsdyktige også i kriser. Disse oppgavene henger sammen og er en del av produksjonsplanleggingen. Norge er et svært langstrakt land, hvor det er ulike forutsetninger for å produsere mat basert på naturlige forhold. I et fritt marked hadde mange av de som produserer mat i dag ikke klart å overleve. Den jobben Gartnerhallen gjør er med på å gi bonden høyere og mer stabile priser. Uten en markedsregulering ville vi sett en helt annen produsentstruktur med et mye mer urolig produsentmarked. Vi skal hele tiden ha kontroll på hva vi skal tilby våre kunder. Vi er med på å bygge en sunn og fornuftig økonomi på det enkelte bruk, og skaper stabile rammevilkår for aktørene i bransjen. Dette er en rolle som både produsenter, distributører og forbrukere tjener på i lengden, og som vi tar på oss med både alvor og respekt.

5 8 GARTNERHALLEN GARTNERHALLEN 9 Medlemsfordeler Hva gjør vi for medlemmene våre? Gartnerhallen er en samvirkebedrift som skal bidra til å gi medlemmene bedre arbeidsvilkår, betingelser og resultater. Vi jobber for å fremme medlemmenes økonomiske inter esser, gjennom til enhver tid å sikre riktig pris, og å bidra til best mulig rammevilkår for norsk frukt- og grøntproduksjon i fremtiden. Hva betyr medlemskapet for bonden? I samfunnet opplever vi stadig økt konkurranse. Dette gjelder også innenfor landbruket, hvor bøndene møter et stadig økende press om å levere flere og bedre produkter til lavere priser. Gjennom organisering som samvirke, kan Gartnerhallen være en stabiliseringsfaktor som sikrer gode og jevne priser for medlemmene over lang tid. Som medlem i Gartnerhallen er du med på å forsyne de store aktørene innen dagligvare, industri og storkjøkken. Du får også tilgang til ny kunnskap gjennom omfattende fokus på innovasjon, utvikling og forskningsarbeid. Dette kan for eksempel handle om matsikkerhet, produktutvikling og smak, for å tilpasse seg trender i markedet. Gjennom medlemskap i Gartnerhallen SA oppnår du: Forutsigbar pris for og avsetning av varene Faglig rådgiving Medbestemmelse Markedspåvirkning Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling Produsentmiljø og kulturnettverk

6 10 GARTNERHALLEN GARTNERHALLEN 11 Norsk Landbrukssamvirke Det finnes i dag over 4000 samvirkeforetak i Norge med til sammen over to millioner med lemmer. Gartnerhallen er en av 16 medlemsbedrifter i Norsk Landbrukssamvirke, som sammen med forbrukersamvirket, fiskerisamvirket og boligsamvirket utgjør de fire store sektorene innen samvirkeorganisering. Medlemsbedriftene i landsbrukssamvirkene er alle bondeeide og driver forretningsvirksomhet basert på foredling og salg av råvarer fra jordbruk og skogbruk. Hvorfor samvirke? En bonde er en selvstendig næringsdrivende. Produktene bonden selger er basert på produksjon i takt med naturens prinsipper og prosesser, og er ikke noe som kan automatiseres og effektiviseres bort. Gjør naturog klimamessige forhold at produksjonen blir unormalt vanskelig på et sted i en periode, er det viktig at det finnes andre aktører som kan avlaste og sørge for at det uansett finnes varer tilgjengelige på markedet. Bonden er avhengig av at noen kjøper det han produserer til en riktig pris, og på et egnet salgstidspunkt i forhold til blant annet produksjon og lagringsmuligheter. Samvirkene fungerer som bondens forlengede arm inn i markedet. De skal sikre bøndene markeds tilgang og best mulig pris for varene. En enkeltbonde står svakt under forhandlinger med de store aktørene i markedet. Et samvirke er med på å utligne styrkeforholdet og gir bøndene tyngde i forhandlingene. Hva er et samvirke? For at en virksomhet skal kunne defineres som et samvirke er det tre prinsipper som må ligge til grunn for driften: Virksomheten må være eid av medlemmene Virksomheten må være styrt av medlemmene Virksomheten må ha som mål å levere brukernytte At samvirket er eid av medlemmene betyr at alle som er medlemmer i et samvirke også er eiere. For å være medlem må du ha en økonomisk samhandling med samvirkeforetaket, for eksempel som leverandør av grønnsaker eller poteter. Du kan ikke ha eierskap i et samvirke om du ikke er medlem. Eierne bestemmer over samvirkets økonomi, og overskuddet går tilbake til medlemmene. Hvordan styres et samvirke? Et samvirke kjennetegnes av medlemmenes eierskap og styringsmakt i selskapet. De har rett til å bestemme hva samvirket skal foreta seg, og hvordan det skal styres. De aller fleste samvirker har et valgt hovedstyre, hvor de utnevnte representantene styrer på vegne av resten av medlemmene....less is more Få markedets høyeste sprøytekapasitet med en danfoil sprøyte Utenpå det meste! Vi i Peterson Packaging har lovet hverandre å lage litt smartere og litt mer innovative emballasjeløsninger. danfoil a/s Sjællandsvej 8 DK-9670 Løgstør Tlf Dette gjør vi ved å se forbi standarden. Vi tar initiativ, overrasker og leverer. Slik vinner vi i konkurransen for våre kunder.

7 12 GARTNERHALLEN GARTNERHALLEN 13 dypfryst på sitt beste! Norrek er leverandør til norske storkjøkken, dagligvareforretninger og industribedrifter. Som en ledende leverandør i Norge satser selskapet hele tiden på å utvikle nye produkter og nye løsninger på både kjente og ukjente problemer. Norrek leverer grønnsaksblandinger, sopp, bær og frukt, rene grønnsaker og potet- og stappeprodukter. Råvarene kommer fra norske produsenter, og oppgjøret skjer gjennom Gartnerhallen. Som samvirkebedrift står Gartnerhallen som en garantist for at alt går riktig for seg innen økonomiske transaksjoner mellom Norrek og dyrkerne. Vi i Norrek er svært godt fornøyde med det arbeidet Gartnerhallen gjør, både for oss og for dyrkerne. Trond Manvik Daglig leder Norrek Dypfrys AS fruktbart samarbeid Vi har siden 1998 hatt et fruktbart og verdiskapende samarbeid med Gartnerhallen. For oss er det et viktig mål å bidra til å styrke produksjonen av norsk frukt, bær og grønnsaker. Det er derfor ekstra gledelig å se hvilke resultater som våre felles strategiske prosjekter har skapt i denne perioden til glede for både forbrukere, produsenter og øvrig verdikjede. Det er hevet over enhver tvil at norske råvarer har styrket sin posisjon på flere av de kulturene der det er gjennomført prosjekter. Dette bekrefter at det ligger et stort potensiale i norsk produksjon, og etterspørselen etter lokale norske produkter øker stadig. Dette er også utgangspunktet for det nye samhandlingsprosjektet mellom Gartnerhallen og BAMA som løper til 2015, der det er fastsatt årlige vekst- og verdimål på produsentleddet. Resultatene til nå tyder på at det jobbes systematisk og godt i de ulike delene av prosjektet. Et særlig mål og oppgave er derfor å sørge for at norske produkter tar sin andel, og vel så det, av den forbruksveksten vi opplever i markedet i dag. Rune Flaen Adm.direktør BAMA-Gruppen AS Vi i Bjerknes har en visjon om å være "profesjonelle spesialister" Produksjonsmaskiner Emballeringsmaskiner Emballasje

8 RELATIO GARTNERHALLEN D Bedre filflyt og sikrere etikettproduksjon med EN GARTNERHALLEN LI - E X P ER I TY 14 NS C E - GOO 1. NETTBASERT GODKJENNING AV DESIGN/ORIGINALER 2. NETTBASERT ORDRE-/PRODUKSJONSFLYT 3. KVALITETSSIKRING AV MERKEPROSESSEN 2. ONLINE CENTER 1. DESIGN CENTER DØGNÅPEN BESTILLINGSPORTAL PÅ NETT/APP ETIKETTKORREKTURER TIL GODKJENNING PÅ NETT etikettoversikt (alltid siste versjon) etikettfiler mottas fra designbyrået bestilling m/ordrebekreftelse evt egendesign av etiketter ordreoversikt klargjøring for trykk/reproarbeid fakturaoversikt korrekturer godkjennes på nett SIKKER ETIKETTPRODUKSJON HOS KUNDE sist levert beskjed til kundesenter FactoryTalk programvare for nedlasting av etikettfiler ønsket leveringsdato LexDesign for tiltrykk av variable data oppfølging av egne etiketter kvalitetssikring i alle ledd 3. SENTRALT MERKESYSTEM LEXIT GROUP NORWAY AS Trondheimsveien 64 N-2040 Kløfta NORWAY Phone: LEXIT GROUP SWEDEN AB Konstruktionsvägen 3 S Mölnlycke SWEDEN Phone: +46 (0) LEXIT GROUP DENMARK ApS Hejrevang 7-9 DK-3450 Allerød DENMARK Phone: Først i fåra Eiksenteret har gjennom flere tiår opparbeidet seg stor erfaring og kompetanse på Grimme potethøstere. Grimme er ledende på produktutvikling og produksjon av disse maskinene. Vår erfaring og samarbeid har gjort oss til markedsleder. grimme Se 260 Vi gir deg en bedre hverdag Ny to-rads maskin i budsjettklassen 6000 kg tank Ledende utsortering og skånsomhet Tar uttrykket kapasitet til nye høyder GRIMME SE DESIGN: ITERA GAZETTE/FOTO: KImm SAATvEDT Potethøster med stor kapasitet og brukervennlighet 5,5 tonn tank, men mulighet for delt tank VC 50 terminal med vendeteigsautomatikk Avvatring og styring av hjul er standard Gjennom ca utsalgssteder innen dagligvare, servicehandel samt engrosvirksomhet, forsyner vi Norges befolkning med nær halvparten av det daglige behovet for matvarer. Vårt mål er å gi deg en bedre hverdag. 1-3_side_liggende_190x89_korr3.indd 1 twitter.com/norgesgruppen :33 T! N YHE

9 Concept: JS Media Tools A/S

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 1 fig.2 fig. 9 fig. 6 fig. 3 fig. 7 fig. 8 fig. 4 2 GARTNERHALLEN Årsrapport 2013 09 Dette er Gartnerhallen

Detaljer

GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1

GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1 GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1 07 Dette er Gartnerhallen 08 Forskning og innovasjon har økt verdiskapingen i Gartnerhallen 10 Landsstyret besøkte GH Nord 12 Arbeidsglede skal prege grøntnæringa 14 Spennende

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Gartnerhallen Årsrapport 2010

Gartnerhallen Årsrapport 2010 Gartnerhallen Årsrapport 2010 2 Gartnerhallen Årsrapport 2010 InnHold 3 Hva er viktigst for Gartnerhallen? 4 Dette er Gartnerhallen 5 Markedsutvikling 6 Økt norsk grøntproduksjon 8 Fruits of Norway 9 Feiring

Detaljer

GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2005

GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2005 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2005 Hovedtall 2005 2004 2003 2002 Omsetning 1 025 583 946 294 895 782 861 739 Resultat 3 273 10 445 3 511 3 116 Egenkapital 124 513 121 146 110 628 107 057 Antall medlemmer 1

Detaljer

gartnerhallen årsrapport 2008

gartnerhallen årsrapport 2008 gartnerhallen årsrapport 2008 SIDE 14 hovedtall 2008 2007 2006 2005 Omsetning 1 409 260 1 230 179 1 087 514 1 025 583 Resultat 4 960 37 901 17 886 3 273 Egenkapital 185 503 180 454 143 087 124 513 Antall

Detaljer

Framtidsbonde = Samvirkebonde

Framtidsbonde = Samvirkebonde Framtidsbonde = Samvirkebonde Samvirke som organisasjonsform Hva er et samvirke? Hvilke fordeler har en samvirkebonde? Samvirke er en av flere måter å organisere økonomisk virksomhet på, og er et strategisk

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

ma* gasin Ja til inkluderer Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Mat til flere Stopp kasting av mat

ma* gasin Ja til inkluderer Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Mat til flere Stopp kasting av mat Bedre helse Sunnhet, ernæring og helse Norge rundt Lokal mat med nasjonal appell Mat til flere Stopp kasting av mat Side 32 37 Mangfold Kjøpkvinnen er den nye kjøpmannen Side 8 11 Side 26-27 Side 41 43

Detaljer

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no Bra for bonden Best for samfunnet om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag www.landbruk.no VISSTE DU AT? Derfor vinner bonde og samfunn med landbrukssamvirke Norge er, ifølge FN, verdens beste land å bo

Detaljer

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede Norsk matproduksjon en komplett verdikjede www.landbruk.no JORDBRUKET 38,6 mrd. i omsetning INDUSTRI 135,6 mrd. i omsetning TRANSPORT 232,5 mrd. i omsetning BUTIKKER 185,6 mrd. i omsetning 47 400 ÅRSVERK

Detaljer

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

Nytt liv til landbruket

Nytt liv til landbruket Nytt liv til landbruket lokal økologisk mat i felleskap Verdier og mål i Øverland Andelslandbruk BA 2010 Øverland Andelslandbruk BA Gamle Ringeriksvei 123 1356 Bekkestua www.overlandel.no Beskriver verdier,

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 VELKOMMEN TIL DAGLIGVAREHANDELEN 2015 INGVILL STØRKSEN Bransjedirektør Virke Dagligvare Dagligvare er langt mer enn det som legges på tallerkenen. Mat er helse og sunnhet.

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer