Arkivliste - Anders Skåsheim (SFF-88047)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivliste - Anders Skåsheim (SFF-88047)"

Transkript

1 Arkivliste - Anders Skåsheim (SFF-88047) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1. 1. Brev frå Skåsheim til Leif Grinde, Balestrand, 1800-tallet om bryllupsskikkar (1969). 2. Spørsmål frå Skåsheim og svar frå Halvor Berg gjeld samferdsle og samhandling mellom Hallingdal og Sogn (1932). (K.112 O.1) O1. L2. Brev frå Skåsheim til Anders Lothe, Flora. Ca Omhandlar futen J. W. H. Landmark, sokneprest H. U. Sverdrup og bonde og bankkasserar Anders Ese, Gjerde. Handlar òg om tiltak i bygda som desse arbeidde for, skogplanting og liknande. (K. 48 O.15) O1. L3. Ymse skriv til/frå Chr. Skaasheim. (K.125) O1. L4. Ymse fransk korr., firma O1. L5. Ymse korrespondanse O2. L1. Diverse korrespondanse til og frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.48 O.23) O3. L1. Den norske Bankforening 1920 O3. L2. Diverse brev, avisinnlegg og liknande i høve av 1921 at Skåsheim reiste til Hammerfest. (K.56 O.35) O3. L3. Brev frå Skåsheim i Hammerfest til Rybben i 1922 Oslo gjeld om å få Det Norske Teatret til Nord- Noreg. (K.57 O.17) O3. L4. Brev frå G. Lehmann, Bergen, til Skåsheim (Berre etter avtale) (K.58 O.19) O3. L5. Brev til Skåsheim frå David Hauge, Bergen (Berre etter avtale) (K.125) O3. L6. Brev frå Kristoffer Alme, Hafslo. Om 1922 Sognesangen.(Berre etter avtale) (K. 113) O3. L7. Brev frå Skåsheim til P. Johnsen, Skaalvær, om 1922 tinging av ederdun. (K. 125) O3. L8. Grjotvin, planting i Rennevateigen. Fjøsen på Grjotvin, spørjeliste frå A. Skåsheim til faren og skogplanting. (Berre etter avtale) (K.51 O.7) O3. L9. Norges Banks deild, Hammerfest. Brev og liknande. (K.57 O.22) O3. L10. Brevbyte Skåsheim Steen Hansen, Skånevik 1923 Strand. (Berre etter avtale) O4. L1. Ymse brevbyte O5. L1. Brev frå Markus Ese, Oslo til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.57 O.32) O5. L2. Brev frå Lars Eskeland til Skåsheim, samt kort avistekst om L. Eskeland (K.58 O.16) 1925

2 O5. L3. Brev frå Olav Sande, Hermansverk til Skåsheim 1925 (K.43 O.3) O5. L4. Diverse brev til og frå Skåsheim. M.a. om Landbanken og diverse bankkunnskap, målføre i banken og liknande. (k. 125) O5. L5. Brevbyte Hans Reynolds A. Skåsheim (Berre etter avtale) O5. L6. Ymse korrespondanse (K.42 O.14) O5. L7. Brev (private)(berre etter avtale) O5. L8. Interesse for ymse stillingar i andre bankar Ymse. (K.50 O.6) O6. L. Brev til/frå A. Skåsheim (Berre etter avtale) 1920-åra (K.58 O.44) O7. L1. Brevbyte Erling O. Skjerven, Vik og A. Skåsheim, Balestrand (Berre etter avtale) (K.51 O.16) O7. L2. Brevbyte Vestlandsbanken Statens 1930 Kornforretning, samt liste over godkjende bygdemøller i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. (K.125) O7. L3. Brevbyte Noregs Ungdomslag A. Skåsheim, 1930 m.a. om leikarring frå Færøyane til Noreg (K.56 O.1) O7. L4. Brev frå Jensine Thue til A. Skåsheim- vedk. m.a lakseverp i Balestrand, Balestrand Songlag (Berre etter avtale) (K.125) O7. L5. Ungdomslaget Ervingen, ymse brevbyte. M.a om kjøp av to målarstykke i Gimle, av målar Karl Straume. (Berre etter avtale) (K.58 O.25) O7. L6. Ymse brev frå/til Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.47 O.3) O8. L1. Samling brev og liknande til/frå Skåsheim vedk arbeidet med bygdebok for Balestrand , ein del spørjelister og svar. (K.125) O9. L1. Brevbyte A. Ziska, Thorshavn A. Skåsheim Vedk. sal av ull til Noreg, samt kjøp av maskiner for margarinfabrikk. (Berre etter avtale) (K.50 O.7) O9. L2. Brev til Skåsheim (Berre etter avtale) (K.126) O9. L3. Brevbyte Botanisk Museum A. Skåsheim vedk Balaasken. Vedlegg: Særprent av «Naturen» nr. 7-8, «Nokre heilage tre» av Olaf Hanssen. (Berre etter avtale) (K.51 O.15) O9. L4. Brev til Skåsheim frå Per Stokkebø , Samt foto av familien P. Stokkebø (K.57 O.25) O9. L4. Brev til Skåsheim frå professor N. Gjelsvik samt avisartiklar om Gjelsvik og hans arbeid. (K.57 O.33)

3 O9. L6. Brev frå m.a. Olav Berge, Bergsdalen samt liste 1936 over ting Skåsheim har fått til museet av bonde Johs. Larsson Berge i Bergsdalen (Hordaland). (K. 57 O.15) O10. L6. Brevbyte Skåsheim bankkasserar P. Solberg, 1936 Hemmerfest. (K.58 O.18) O10. L2. Brevbyte Skåsheim R. Ingvaldstad, Stavanger, 1936 m.a. om handel av frukt på Nord Noreg. (Berre etter avtale) (K.57 O.18) O10. L3. Brev frå Thomas Stokke, Dale i Bruvik til 1936 Skåsheim gjeld tilhøvet til Vestlandsbanken/bygdebankane. (Berre etter avtale). (K.57 O.26) O10. L4. Brev til Skåsheim og minneord alt vedk kemnar Knut Jørgensen, Bergen. (Berre etter avtale) (K.57 O.3) O10. L5. Brevbyte Skåsheim Per Johs. Bøthun, Fresvik (Berre etter avtale) O10. L6. Brevbyte J. Myklebust i Eid og Skåsheim samt minneord etter Myklebust (Berre etter avtale) O10. L7. Ymse brevbyte O10. L8. Brevbyte Norsk Sjøfartsmuseum A. Skåsheim, vedk. Bernhard Færøyvik og hans arbeid, m.a. innkjøp av skipsbyggereiskap og utgjeving av eit verk om båtbygging. O10. L9. Ymse brev O10. L10. Brevbyte, avisutklipp og liknande vedk. Lars Eskeland (Voss Folkehøgskule) (Berre etter avtale) O11. L1. Brevbyte Olaus Islandsmoen, Brandbu A Skåsheim. Vedk. talarferd i ungdomslaga i Forsvarsforeningen sin regi. O11. L2. Brevbyte Chr. Holm Jacobsen, Torshavn A Skåsheim. Om kjøp av mjøl eller korn. Ikkje løyve til å senda ut av landet. O11. L3. Ymse korrespondanse O11. L4. Brevbyte Skåsheim banksjef Evanths mykje om arbeidet i Vestlandsbanken. (Berre etter avtale) O12. L1. Brev frå Olaus Islandsmoen til A. Skåsheim Samt utkast til vedtak i Noregs Ungdomslag sitt årsmøte på Nordfjordeid Vedtaket gjeld Noregs Ungdomslag og diskusjonen om forsvaret. O12. L2. Diverse brev til og frå Skåsheim mest frå åra ( ) O12. L3. Diverse brev og liknande til og frå Skåsheim Ca mest bankkorrespondanse. (Berre etter avtale). O12. L4. Brevbyte Skåsheim prost E. O. Bruhjell, inneheld mange lokalhistoriske opplysningar

4 O13. L1. Diverse brev til/frå Skåsheim i åra Mellom anna mykje om banklån til reveavl. O13. L2. Brevbyte Skåsheim Sigurd Fjøsne, m.a. om vestlandske bondestemna, kjøpstemna for Sogn og Firdaheimen på Sandane. (Berre etter avtale) O13. L3. Brev og bilete til Anders Skåsheim frå Eivind 1940 Bekken gjeld den første bilen til Årdal i 1940, 3 brev + foto O13. L4. Diverse private brev 4 personfoto helsingar 1940 til 60-årsdagen. Det meste frå (K.42 O.11) O13. L5 Svar på bill. Mrk. Annonse om kjøp av gamle 1940 Bergensbilete. Vestlandsbanken vil kjøpa. (Berre etter avtale) (k. 126) O13. L6 Brev frå Anfin Grøneng til Skåsheim vedk. m. a gravstein til far til Skåsheim. (k ) O14. L1. Ei mappe med ymse brev, notatar m.m. vedk skiping av bygdelagsnemd i Bergen (1939). Denne skulle vera arbeidsnemd og binde-lekk mellom ulike fylkeslag, skipa av Bygde- og Bendeungdomslaget. (k ) O14. L2. Ymse brev til Skåsheim om kong Svere si ferd i Sogn i (k ) O14. L3. Brevbyte Per Johs. Bøthun, Fresvik A Skåsheim, vedk. Fruktdyrbarlaget. Om dyrking og sal av frukt. (Berre etter avtale) (k.125) O14. L4. Brevbyte R. og E. Ingvaldstad A. Skåsheim (Berre etter avtale) (k.125) O14. L5. Ymse brevbyte (Berre etter avtale) (k.126) O15. L1. Brevbyte Skåsheim fru Anna Heiberg (k ) O15. L2. Brev frå Knut Bjørgaas. Voss til A. Skåsheim. Litt 1945 om Bjørgaas sitt lokalhist. Arbeid og forfattarskap. Litt om Heibergætta. (k.580.5) O15. L3. Brevbyte Vestlandsbanken bankkasserar A Lien Mathisen, p.t. Bremnes, Borkenes handlar om evakueringa frå Berlevåg i (k.580.7) O15. L4. Brevbyte o.l. Skåsheim Hans O. Vassbakke, år, Aameltoft, Volda om fiske, båttypar og liknande. I førre hundreår på Mørekysten. (k ) O15. L5. Ymse brevbyte til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (k.126) O15. L6. Brev frå Olaus Islandsmoen, Bagn til A Skåsheim. (Berre etter avtale) (k.126) O15. L7. Brev til Skåsheim frå Ivar E. Øvsthus m. a. om 1946 Sverre si ferd gjennom Sogn. (k ) O15. L8. Diverse private brev og kort til A. Skåsheim i åra (Berre etter avt.) (k.410.1) O16. L1 Diverse brevbyte og liknande. Til og frå A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.490.2)

5 O17. L1 Brev og liknande. Til og frå Skåsheim. M.a om namnet på ferjestaden i Kaupanger, banksaker, lokalhist. saker. (Berre etter avtale) (K.450.2) O18. L1 Brev til Skåsheim frå Eirik Ese, m.a. om å opna kvart heradstyremøte med ein kort andakt. (Berre etter avtale) (K.590.1) O18. L2 Om Laviksaka. Brev til domaren i Laviksaka, Tinghuset, Bergen, daat. 6. april Brev frå Nils Lavik, Stortinget, dat. 13.april O18. L3 Diverse korrespondanse til/ frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.1) O19. L1 Brev frå Sigurd Thue Sande til Skåsheim- om gamal flatbrødbaking. (K ) O19. L2 Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.4) O19. L3 Diverse brev til Skåsheim i 1932 og 1950, om museumsarbeid og liknande. (Berre etter avtale) (K.430.2) O20. L1 Bankkorrespondanse Samt ein del private brev frå same til og frå 1940-åra og i (Berre etter avtale) (K ) O21. L1 Diverse brev og liknande. Til/frå Skåsheim, mest (Berre etter avtale) (K.470.5) O22. L1 Brev til/frå A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.2) O22. L2 Diverse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.5) O23. L1 Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O24. L1 Private brev og forretningsbrev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.470.7) O25. L1 Bankkorrespondanse til/frå Skåsheim. Ymse åra. (Berre etter avtale) (K ) O26. L1 Diverse brev til/frå Skåsheim, åra. Ein del bankkorrespondanse. (Berre etter avtale) (K.460.7) O27. L1 Diverse brev og liknande. Til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.460.8) O28. L1 Brev og helsingar til A. Skåsheim på 70- årsdagen, (Berre etter avtale) (K ) O29. L1 To brev til Anders Skåsheim frå Per Tue, inneheld ein del opplysningar om Olav Sande. (K.450.9) O29. L2 Diverse private brev og liknande. frå (Berre etter avtale) (K.420.1) O29. L3 2 brev frå Endre Gulbrandsen, Bergen til A. Skåsheim, samt foto av Skåsheim vedk. Attlee sitt besøk. (Berre etter avtale) (K )

6 O29. L4 Brevbyte Morgenavisen Skåsheim, 1951 kontaktmann i Sognebygdene. O29. L5 Brev frå Arne Bjørndal til A. Skåsheim. Litt om 1951 hans innsamlingsarbeid av folketonar og liknande. (K ) O29. L6 Korrespondanse Skåsheim Søren Ve, gjeld film 1951 om lauving med opplysningar om dette arbeidet i Balestrand. O29. L7 Brevbyte A. Skåsheim avisa «Nationen». Gjeld artiklar og liknande. (K ) O29. L8 Diverse brevbyte til/frå Skåsheim, der han samlar opplysningar om skidugleik i eldre tider også skøyter. (K ) O30. L1 Brevbyte Skåsheim - Svein Nestegaard. Hov, 1952 samt / eks. av «Hallingsong» av Nestegaard. (K ) O30. L2 Brevbyte Hans A. Ulvestad A. Skåsheim, gjeld 1952 m.a. Ditlef Porten. (Berre etter avtale) (K ) O30. L3 Brev frå Einar Haarstad, Fjøsanger til A Skåsheim gjeld m.a. gamle steinkrossar noko om gjestgiveri, Stedjesteinen. (K520.40) O30. L4 Diverse brev til/frå A. Skåsheim, m.a. om Grønlandssaka, målsak og nådd aldersgrense. (K.460.2) O31. L1 Diverse brev og liknande. til/frå Skåsheim, m.a ein del korrespondanse om Balestrand Elektroindustri. (Berre etter avtale) (K ) O32. L1 Diverse brev til/frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.460.1) O32. L2 Brev Skåsheim til Balestrand Vassverk O32. L3 Brev, avisutklipp og liknande vedk. residerande 1953 kap. Peter Madland, Bergen. Teologisk debatt. (K.530.9) O33. L1 Diverse private brev til og frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.440.4) O34. L1 Brevbyte Skåsheim Arnheidur Jonsdotter, åra private brev. (K.530.6) O34. L2 Korrespondanse O34. L3 Brevbyte Skåsheim Skulesyrar og sogeskrivar Ola Skipenes, Nordfjordeid. (K ) O34. L4 Brevbyte Skåsheim privat-arkiv 1954 kommisjonen. (K ) O34. L5 Brevbyte Skåsheim Vegvesenet, m.a opplysningar om gamle vegar i fylket. (K ) O34. L6 Brev frå Skåsheim til Per Håland, Gula Tidend 1954 samt utklipp av avisa (K.530.1) O34. L7 Brevbyte Skåsheim Jon Bøtun, m.a. om vegen til Fresvikåsen, 1954, samt avisutklipp frå «Sogn og Fj.», «Lengste luftspennet i verda 1954

7 Sognefjorden». (K ) O35. L1 Brevbyte og anna vedk. møte i Fjordane Banklag, der var foredrag av Skåsheim om lånekapital til bygdene. Samt reknskap frå Årdal Sparebank og andre innsamla opplysningar. (K ) O35. L2 Brevbyte Skåsheim dr. phil. Arne Odd Johnsen. (K ) O35. L3 Brevbyte John Russel A. Skåsheim. + 3 foto. (Berre etter avtale) (K520.22) O35. L4 Brevbyte Ragnvald Vaage, Sunde i Sunnhordland og A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O35. L5 Brevbyte Skåsheim major Per Tang, Hafslo, samt minneord etter Tang. (K.570.2) O36. L1 Brevbyte Skåsheim Anders Tjugum, gjeld m.a. eigedomsreten til Riskroken. (K ) O36. L2 Brev, helsingar, avisutklipp og liknande i høve Skåsheim sin 75-års dag (Berre etter avtale). (K ) O36. L3 Brevbyte Skåsheim Norsk Telegrambyrå i høve Skåsheim fyller 75 år, (K ) O36. L4 Helsingar, telegram og liknande til Anders Skåsheim sin 75- årsdag den (K.420.2) O37. L1 Brevbyte A. Skåsheim Torfinn Litlere, Sandane folkemusikk og hardingfele, samt bilete og tekst om Lirtlere. (K ) O37. L2 Brevbyte Skåsheim Balestrand skogreisingsnemd, samt «Førebils skogresingsplan for Balestrand herad. (K ). O37. L3 Brevbyte til/frå Skåsheim, vedk. Gaularhovet. (K ) O37. L4 Diverse brevbyte og liknande Skåsheim Sogn Folkeblad, samt avisutklipp- «ved steinbrua igjen? (Sogn Folkeblad ) og brev om Gulatingsvegen. 3s Udat. (K ) O37. L5 Brevbyte Milli og Nils Olness A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.126) O37. L6 Brevbyte A. Skåsheim Ivar K. Offerdal, Feios (K ) O37. L7 Diverse brev o.l. om Semjarslåtten, m.a. manus til artikkel. (K ) O37. L8 Brevbyte vedk. bygdebok for Kyrkjebø. (K ) O37. L9 Brev til Skåsheim frå Erling Thorsnes omhandlar fantafylgje på stølane og jektekvelve av tømmer i Vetlefjorden. (K.480.9) O37. L10 Kommentar frå Skåsheim til NRK, vedk. radioteateret si oppsetjing «Kejser og Galitæer», dat , samt svarbrev frå NRK. (K )

8 O38. L1 Brevbyte Skåsheim bladet «Firda» i Førde. (K ) O38. L2 Brevbyte P.S. Hermann A. Skåsheim m.a. om lova mot jesuittane. (K.550.6) O38. L3 Brev frå Anders og Lars Ulvestad vedk. meieri, første slåmaskin o. l. til bygda. Også oppgåve over det rydingsarbeidet Anders Ulvestad utførte i sitt virke som bonde. 4 vedlegg. (K.440.7) O38. L4 Ein pakke med brevbyte A. Skåsheim Norsk Allkunnebok, og ein del manus frå Skåsheim til same. (K ) O38. L5 Brevbyte Skåsheim Norsk Etnologisk gransking. (K ) O39. L1 Diverse brev, avisutklipp og liknande, vedk. Kongefamilien. (Berre etter avtale) (K ) O39. L2 «Kunstvevnad»- brevbyte Skåsheim Emma Breidvik, gjeld biletvev og liknande Samt utklipp av «Nationen», , «Kva er kunst». (K.530.4) O39. L3 Brevbyte A. Skåsheim «Dagen». (K.530.7) O39. L4 Brevbyte m.a. Skåsheim Norsk Allkunnebok (FONNA FORLAG)- m.a. om «Sygna kvinna Aud den djuplydne» og mykje anna. 11 vedlegg. (K ) O39. L5 Brevbyte og liknande vedk. sjuk-dom på buskap i Guddal har vond vilje sett ilt på buskapen? (Berre etter avtale) (K.550.7) O39. L6 Brevbyte Skåsheim F. Rieber, 1956, gjeld m.a. opning av Puddelfjordsbrua og Eidsfjordtunnelen. (K ) O39. L7 Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.126) O40. L1 Ein pakke brev til/frå Skåsheim. Dei fleste skrivne for å samla opplysningar om lokalhistoriske spørsmål. Svara inneheld og ein del slike t.d. Sværaskaret og liknande. (K.440.8) O41. L1 Brevbyte Skåsheim professor Svale Solheim ved Norsk Folkeminnesamling. Gjeld det Skåsheim har samla. (K.520.2) O41. L2 Brevbyte, slektssoge, avisutklipp om Eldal i Viksdalen også melding om ulukka i (K.550.5) O41. L3 Brev frå Skåsheim til Hammarfest folkeskule vedk. program i skulekringkastinga. (K.550.8)

9 O41. L4 Brev frå Skåsheim til biskop Arne Fjellbu, 1957 Trondheim Gjeld morgonbøn i NRK. (K ) O41. L5 Brevbyte Skåsheim Johs. Finne. (Berre etter 1957 avtale) (K ) O41. L6 Brevbyte m.a. Skåsheim Vestlandske 1957 Husflidslag. Det meste i samband med teppeutstilling i Bergen i (K ) O41. L7 Brevbyte og minneord etter major Markus Ese 1957 samt avisutklipp gravlagd (K.510.2) O41. L8 Frå Institutt for sammenlignende Udat. kulturforskning, Oslo, v/daniel Dvergsdal. Gransking av gamal gardsskipnad i ytre Sogn. O41. L9 Brev til Skåsheim frå Anna Daae Olsen i Bergen. Udat. (K.580.7) O42. L1 Brevbyte. Samband med Island og Færøyene O42. L2 Brevbyte M. N. Seim i Kinn og A. Skåsheim og noko frå Inneheld mykje interessant stoff om fiske langs kysten og handelsferder til Sogn og Bergen. (K.450.1) O43. L1 Brevbyte Skåsheim Balestrand Heradskontor, gjeld m.a. arkivnemd i heradet. (K.50.15) O43. L2 Brevbyte A. Skåsheim - banksjef J. Evanths, samt foto av Evanths. (Berre etter avtale) (K ) O43. L3 Brevbyte Skåsheim bondeungdomslaget Ervingen i Bergen. (Berre etter avtale) (K ) O43. L4 Brevbyte A. Skåsheim P. Strand, Dinja. (Berre etter avtale) (K ) O44. L1 Brevbyte Skåsheim Vestmannalaget, Samt: 1. «Målfolk må arbeida planfast», Knut Skurtveit i Vestmannalaget (G.T ) 2. Avisutklipp, Ludvig Jerdal, formann i Vestmannalaget ( ). 3. Vesmannalaget fyller 90 år. (Glytt frå såga. B.T (K ) O44. L2 Brevbyte Anders Thuen Seim A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.520.9) O44. L3 Ymse brev til og frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.440.5) O45. L1 Brevbyte Trevirkefabrikken i Vadheim og A Skåsheim. (K ) O45. L2 Brevbyte Skåsheim P. Strand, Dingja i Gulen,

10 m.a. om hasselband til hummarteiner. (K ) O45. L3 Brev frå Skåsheim til Olav Breistøl, Steinklepp, 1958 Lærdal. (Berre etter avtale) (K ) O45. L4 Brevbyte, utklipp frå aviser og liknande vedk Sognalaget i Bergen sitt 40-års gilde. (K ) O45. L5 Brevbyte Skåsheim Syn og segn vedk. artikkel 1958 om skogreising på Vestlandet. (K ) O45. L6 Ymse brevbyte, ikkje ordna. (Berre etter avtale) (K.125) O46. L1 Brevbyte Skåsheim Hans Aarnes i FONNA FORLAG. (Berre etter avtale) (K.480.2) O46. L2 Om tinging av hotellrom. Hotellprisar. Ymse brevbyte. (K.113) O46. L3 Ymse brevbyte (K.113) O47. L1 Brevbyte Skåsheim Vestlandsbanken. (Berre etter avtale) (K.480.3) O48. L1 Brevbyte Skåsheim Erling Krage (A/S Pryd og brukskunst, Bergen), samt ein del familiebrev. (Berre etter avtale) (K ) O48. L2 Brevbyte A. Skåsheim Gula Tidend (Berre etter avtale) (K ) O48. L3 Brevbyte m.a. Sogn og Fjordane vegkontor og A Skåsheim gjeld m.a. sikting av vegen Vik Vangsnes mot steinsprang, samt manus til N.E.G. om båtferdsle. (K ) O48. L4 Brevbyte Skåsheim Stein Fossgard. Ringerike (Berre etter avtale) (K ) O48. L5 Brev og liknande frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.450.6) O49. L1 Brevbyte Skåsheim Johan Lyder von Tangen, 1959 vedk. gamal poststad i Balestrand. 4 brev. (K.480.6) O49. L2 Ymse private brev til Skåsheim i (Berre etter avtale) (K.420.9) O49. L3 Brev frå Ivar Høyvik, Balestrand. Vedk. nye 1959 brurestolar i Kvamsøy kyrkje. Bilete av ein stad. (K.125) O49. L4 Brevbyte Skåsheim Tormod T. Eitrheim, 1959 banksjef i Odda by- og bygdebank samt melding og rekneskap for (K ) O49. L5 Brevbyte Johan Lyder von Tangen og Skåsheim Samt liste over kjende nordlands-skipparar frå Hardanger og liknande. (K ) O49. L6 Brev frå P. Strand. Dinja til A. Skåsheim. P Strand fortel her om ulike båttypar bruken av dei og liknande. (K ) O49. L7 Brevbyte vedk. preiker, andakter og liknande.

11 ved sokneprest på Rjukan. Olav Hagesæther. (K ) O50. L1 Brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.3) O50. L2 Brevbyte vedk. mange granskarferder (Berre etter avtale) (K.480.1) O51. L1 Brevbyte Skåsheim M.N. Seim i Kinn, diverse avisutklipp. Samt ymse skrifter og personalia om M. N. Seim. (Berre etter avtale) (K.520.8) O51. L2 Diverse brevbyte Skåsheim Vestlandsbanken, diverse saker vedk. banken Samt avisartikkel om Setermuseum på Fløyen i Bergen. (Berre etter avtale) (K ) O51. L3 Brevbyte Skåsheim Lars Flagstad, Logtun, Frosta, vedk. stor helle på garden, mogeleg domsbord på Frostatinget. Samt Maj Nodermann, amanuensis Jämtlands Läns Museum, Østersund, om tingstad på Frøsøn. O52. L1 Brev og liknande til og frå Skåheim. (Berre etter avtale) (K.450.6) O53. L1 Brevbyte Skåheim Universitetet i Bergen åra Gjeld m.a. mange fornminnefunn, og også ein del store tre og liknande. (K ) O53. L2 Brevbyte Karl Straume og A. Skåsheim vedk åra bilete av Alværa i Larvik, betaling, trygd og liknande. (Berre etter avtale) (K ) O53. L3 Brevbyte A. Skåsheim Per Horpedal, Fjærland, 1959 samt foto av 2 småjenter. (K ) O53. L4 Brevbyte Skåsheim Universitetsbiblioteket i Bergen, samt oversyn over noko av det Skåsheim gav til biblioteket. (K.530.5) O53. L5 Brevbyte A. Skåsheim «Sogn og Fjordane» (Berre etter avtale) (K ) O53. L6 Brevbyte Skåsheim Olai Hjetland, Høyanger, om lokalhistorie og bakarbeid. (K.530.2) O54. L1 Brevbyte o.a. vedk. Ljosanbotn og Ljosandal (K ) O54. L2 Brevbyte Skåsheim «Landsnemndi fro norsk reising mot Skandinavisk samrøring» i Avisart., opprop og liknande i denne saka. (Berre etter avtale) (K ) O54. L3 Brevbyte Skåsheim «Sogningen». (K.520.1) O54. L4 Brevbyte Skåsheim Hans Aarnes i Fonna Forlag. ( Berre etter avtale) (K.540.8) O54. L5 Brevbyte Skåsheim Bergen Tidende (K ) O54. L6 Brevbyte m.m. mellom M.N. Seim, Kinn og A. Skåsheim, Balestrand. (Berre etter avtale) (K.560.6) 1960

12 O55. L1 Brev og liknande frå tida ca. 1960, private brev forretningsbrev. (Berre etter avtale) (K ) O55. L2 Ein del brevbyte og liknande frå Skåsheim vedk ferd til Hol, Jamtland, Trøndelag og Nordfjord. juli-august (K ) O56. L1 Telegram, brev og helsingar til Skåsheim sin årsdag (K ) O57. L1 Diverse brev til og frå Skåsheim (+diverse om fylte 60 år) (K.460.3) O58. L1 Ymse brevbyte. (K.113) O58. L2 Diverse brev til og frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.430.4) O58. L3 Brev til og frå Skåsheim vedk. hovudsakleg lokalhistorie. (Gaular og liknande) (Berre etter avtale) (K.480.4) O59. L1 Brevbyte til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.490.5) O60. L1 Brevbyte vedk. hestetruger frå Kristoffer Leirdal til Norsk Folkemuseum via Skåsheim + ei lita soge vedk. bruken. (K ) O60. L2 Ymse private brev frå m.a. om Gulatingsstaden 1961 og målarbeid. (Berre etter avtale) (K.430.1) O60. L3 Brev frå Skåsheim til prost Ragnvald Reed i 1961 Balestrand vedk. kyrkjefestar på Vangsnes og i Fjærland i (K.560.2) O60. L4 Diverse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.490.8) O61. L1 Markus Kvamme, Oldedalen. Brevbyte om 1962 gamal gardsdrift på Ingebrigt-bruket. gnr. 17. bur. 5, Kvamme i Innvik. Svar på spørjeliste med 21 spørsmål. O61. L2 Brevbyte Skåsheim Fridtjof Sørebø (K ) O61. L3 Ymse brev og liknande frå og til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.440.2) O62. L1 Ymse brev og liknande frå og til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.440.1) O62. L2 Ymse kort og brev til A. Skåsheim. Eine brevet frå Svanhild Nese, Arnafjord, 1939, har vedlagt eit foto Markus Nese. O63. L1 Ymse brev m.m. etter A. Skåsheim - av mindre Ca allmenn interesse ein del frå familien. (Berre etter avtale) (K.117 o.3) Brevbyte med familien O64. L1 1. Private brev til Chr. Skaasheim Kladd til skyldsetjing på Thue, 1907, parsell seld til Anders Olsen Thue. 3. Kladd til grensegang på Brukjell 1961,

13 parsell kjøpt av kjøpmann M.H. Kjelland. (K.134) O64. L2 Ein del private brev mellom medlemar av Ca familien Skåsheim mest før (Berre etter avtale) (K.440.9) O65. L1 Brev til Skåsheim frå farsøster Gjertrud o Løvdal. (Berre etter avtale) (K ) O65. L2 Brevbyte Skåsheim fru Marie Fjærestad, Granly. (Berre etter avtale) (K ) O65. L3 Brev til A. Skåsheim frå faren Kristen Skaasheim (Berre etter avtale) (K ) O65. L4 Brev til A. Skåsheim frå Bjarn E. Fjærestad (Berre etter avtale) (K ) O65. L5 Brevbyte A. Skåsheim søster hans Brita Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.570.6) O65. L6 Brevbyte A. Skåsheim syskena. (Berre etter avtale) O65. L7 Brevbyte A. Skåsheim Marie Fjærestad (Berre etter avtale) O65. L8 Brev frå bror- og søsterborn (Berre etter avtale) O65. L9 Brevbyte med familie (Berre etter avtale) (K.125) O65. L10 Brevbyte med familien. (Berre etter avtale) 1936 (K.126) O66. L1 Brev til Skåsheim frå broren Kristen Chr åra Skåsheim, samt foto av faren Kristen Skaasheim. (Berre etter avtale) (K ) O66. L2 Brevbyte Skåsheim brorsonen Kristen J Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O66. L3 Brevbyte Skåsheim brorsonen Olav, samt foto av båten og Olav (portrett).(berre etter avtale) (K ) O66. L4 Brevbyte Skåsheim broren Johannes, samt lysing i Gula Tidend i høve Johannes 60 år, (Berre etter avtale) (K ) O66. L5 Brevbyte A. Skåsheim broren Johannes Skåsheim i Balestrand. (Berre etter avtale) (K.570.4) O67. L1 Brevbyte Skåsheim søstera Helga. (Berre etter avtale) (K ) O67. L2 Brev frå Synneva Skåsheim til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K ) O67. L3 Brev frå søstera, samt utskrift av møtebok i 1940 Balestrand Samvirkelag , om leige av handels-staden i Skåsheim elvi. (Berre etter avtale) (K.125) O67. L4 Brevbyte med familien (Berre etter avtale) (K.126) O67. L5 Brev til A. Skåsheim frå mora

14 (Berre etter avtale) (K ) O67. L6 Brev frå mora og faren på Skåsheim. (Berre etter avtale) O68. L1 Brev til Skåsheim frå brordotter Jensine Thue. (Berre etter avtale) (K ) O68. L2 Ymse brev til Skåsheim frå slekt på Thue i Balestrand. (Berre etter avtale) (K ) O68. L3 Brev til Skåsheim frå søster Brita Skåsheim i Balestrand. (Berre etter avtale) (K ) O68. L4 Brev til Skåsheim frå broren Johannes, samt eit brev frå brorson Olav, (Berre etteravtale) (K ) O68. L5 Brev til Skåsheim frå broren Kristen og kona Signy. (Berre etter avtale) (K ) O68. L6 Tre postkort til A. Skåsheim frå brorson Olav, 1955, samt foto frå sjøen, Magellanstredet, i 1948 med Olav på vakt. (Berre etter avtale) (K.550.3) O68. L7 Private brev (familie)(berre etter avtale) (K.126) O69. L1 Diverse brevbyte til/frå Skåsheim vedk. eigedomane Osen og Brattland under Skåsheim, m.a. utleige eller sal til Olav og Alf Ålhus. (Berre etter avtale) (K ) O69. L2 Kort til A. Skåsheim frå Helga Thue, søster, samt 2 avisart. Av Helga o «Sognevarden»: 1. «Tankar under storauksjonen i Balestrand» (Hans Dahl 1958). 2. Eit 50-års minne, frk. Nicoline Landmark. Pionerkvinne for kina- Balestrand (K ) O69. L3 Brevbyte A. Skåsheim broren Kristen 1950-åra Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) Brevbyte med D.H.S. G.F. Heiberg, H. H.H. Heiberg og Svein L. Vold O70. L1 Brev frå G. F. Heiberg til A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O70. L2 Brevbyte Skåsheim G. F. Heiberg (Berre etter avtale) (K ) O70. L3 Brevbyte med G. F. Heiberg. (Berre etter avtale) O70. L4 Brevbyte G. F. Heiberg A. Skåsheim m.a. om 1931 Kjørneshuset som museum over Schreuder, dugnad på Skåsheimbåten (transport opp frå sjøen), samt brev til misjonær Ole Stavem, Oslo, om Schreudermuseum. Avisutklipp, «Dagen» Stavem 90 år. Tidl. misjonær under Schreuder i Natal. (Berre etter avtale) (K.125) O70. L5 Ymse brev frå G. H. Heiberg til A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K )

15 O71. L1 Brevbyte og liknande vedk.. finansnemdi i Historielaget for Sogn. (K.420.6) O71. L2 Brevbyte G. F. Heiberg Skåsheim. Brevbyte NRK- Bergen Skåsheim om foredrag «De Heibergske Samlinger Sogns folkemuseum» , kl: 18:30-19:00. (Berre etter avtale) (K.125) O71. L3 «De Heibergske Samlinger.» Brev til O.P. Fosse, Vik, om årspengar, samt melding om museet etter 25år. (Berre etter avtale) (K.126) O71, L4 Brev frå G.F. Heiberg. (Berre etter avtale) (K.126) O72. L1 Diverse brev, rekningar og liknande. vedk. festskriftet til G.F. Heiberg han var 70 åri mai (Berre etter avtale) (K ) O72. L2 Brev til Skåsheim frå G. F. Heiberg. (Berre etter avtale) (K ) O72. L3 Brev til Skåsheim frå G.F. Heiberg. (Berre etter avtale) (K.126) O73. L1 Brevbyte G.F. Heiberg A. Skåsheim i 1930-åra. (Berre etter avtale) (K ) O74. L1 Brev frå G. F. Heiberg til Skåsheim i 1944, samt minneord om Heiberg i «Sogn og Fjordane» (Berre etter avtale) (K ) O74. L2 Ein pakke brev, avisutklipp og liknande. vedk. Historielaget for Sogn, innsamlinga i (K ) O74. L3 Brevbyte Svein L. Vold A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O74. L4 1. Brevbyte G.F. Heiberg A. Skåsheim, 1919,1924, Brev frå Skåsheim til Vold Brev frå Vold til Skåsheim,1946. (Berre etter avtale) (K ) O74. L5 Brev frå Svein L. Vold, vedk. museet, m.a. prestehuset. Snakk om flytting av nokre hus. (Berre etter avtale) (K.126) O74. L6 Brev frå Andreas Holmsen, Landslaget for Bygde- og Byhistorie, vedk. oversikt over historielagsarbeidet i «Heimen». (Berre etter avtale) (K.126) O74. L7 Brev frå H.H.H. Heiberg. Vedk. minneskriftet om G. F. Heiberg, og flytting av nokre av dei gamle husa på museet. (Berre etter avtale) (K.126) O75. L1 To brev frå Vold til Skåsheim. Manus til minneord om Gert Falch Heiberg v/a. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O75. L2 Brevbyte Svein L. Vold, m.a. om å få ungdomslaga til å støtte arbeidet med å kjøpe sognejekt m.m. Utgreiing av Vold om De Heibergske Samlinger Sogns Folkemuseum

16 Om starten, samlingane, arbeidet m.m. (K ) O75. L3 Brev frå Svein L. Vold, Sogns Folkemuseum, til A. Skåsheim. (Berre etter avtale) O75. L4 Brevbyte Svein L. Vold Skåsheim, private brev, brev vedk. drifta av museet og einskilde utdrag frå møtebøker o.l. (Berre etter avtale) (K.410.3) O75. L5 Brevbyte Skåsheim H.H.H. Heiberg. (K ) O75. L6 Brevbyte Skåsheim Svein L. Vold. (Berre etter avtale) (K.540.3) O75. L7 Brev frå Hans Heiberg til A. Skåsheim datert Udat. Steinkjer 13. sept.? Brevbyte om målsak O76. L1 Vestlandske målkontor hovudsakleg rundskriv åra om målsak og Grønlandssaka. (K ) O76. L2 Ymse om målsak, «Gula Tidend» i øk. Vanskar, Målmarknad. (K.125) O76. L3 Brev frå Skåsheim til rektor Martin Birkeland, 1933 Store Milde gjeld tale av Birkeland i Høyanger, samt avisutklipp og liknande med art. og liknande av Birkeland i 1930-åra. (K.580.3) O76. L4 Ymse brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126) O76. L5 Brevbyte om målsak, m.a. om Nynorsk Vikeblad (K.126) O76. L6 Diverse vedk. Kinn Sparebank m.a. målbruken 1945 der (norsk-dansk)(k ) O77. L1 Brevbyte Skåsheim Norges Boklag Gjeld m.a. Jul i nynorsk salmebok, Oslo (K ) O77. L2 Brev frå Skåsheim til Sogndal ungdomslag Gjeld nynorsk målreising, - i-mål eller a-mål. (K ) O77. L3 Brevbyte A. Skåsheim overlækjar Joh. Yttri, 1952 Florø. Gjeld m.a. bruken av a-mål i «Sogn og Fjordane» og skiping av Sogns Mållag. (K.540.7) O77. L4 Sogn Mållag. Brev om skipinga og andre skriv til og frå Skåsheim. Nummerliste om innhaldet, 55 vedlegg. (DHS:18972.) (K ) O77. L5 Brev avisutklipp og liknande vedk. H. Koht som 1953 avdukar av Ivar Åsen monumentet i Ørsta i (Berre etter avtale) (K ) O78. L1 Brevbyte m.a. A. Skåsheim høgsterettsadvokat Erling Wiborg, Oslo gjeld m.a. målform i morgonandaktane. (Berre etter avtale) (K.540.6) O78. L2 Avisutklipp «Nationen» «Telelaget 1955 ynskjer ikkje bridge i sendemannsretten.» Brev frå Skåsheim til laget der han let vel om målbruken i stykket. (K ) O78. L3 Brevbyte Skåsheim J. Tidemand Reinertsen. 1955

17 (Berre etter avtale) (K O78. L4 Brevbyte til/frå Skåsheim vedk. målforma ved 1955 Noregs Handelshøgskule. (Berre etter avtale) (K ) O78. L5 Brevbyte Skåsheim Norsk Tidend, , samt diverse artiklar frå dette bladet m.a. om målsak, norrøn samvinna. (K ) O78. L6 Brevbyte Skåsheim Magne Myhren, Voss, samt eit par avisartiklar av Myhren. (Berre etter avtale) (K ) O78. L7 Brev frå Skåsheim til Rasmus sylta i Vestlandsbanken 1956 gjeld namnet Bergen mot Bjørgvin. (K ) O78. L8 Brevbyte til/frå Skåsheim m.a. vedk. strid med 1956 Sigmund Skard. Gjeld m.a. møte i «Balestrand mållag) (Berre etter avtale) (K ) O78. L9 Diverse skriv vedk. «Norsk tale». (K ) O79. L1 Brevbyte «Sogn Mållag» - A. Skåsheim åra (K ) O79. L2 «Noregs Mållag», brev, avisutklipp og liknande vedk. målarbeid. (Berre etter avtale) (K ) O80. L1 Brevbyte Bjarne Slapgard A. Skåsheim, samt 1957 avisart. Av Slapgard, gjeld målarbeid. (K ) O80. L2 Brevbyte samt avisutklipp vedk. Eirik 1957 Hjelmbrekke, Vassenden. (Berre etter avtale) (K ) O80. L3 Brevbyte m.a. Skåsheim Vestlandske Mållag (Berre etter avtale) (K ) O80. L4 Brevbyte A. Skåsheim Severin Eskeland (Berre etter avtale) (K ) O80. L5 Brevbyte Skåsheim Norsk Rikskringkasting, gjeld målforma i ein song av Sigurd Nesse. (Berre etter avtale) (K ) O80. L6 Brevbyte o.a. Skåsheim Ingolf Kvamen, bladstyrar i «Austland». M.a. noko stoff om læreboknormalen. (Prenta) (K ) O80. L7 Brevbyte Knut Robberstad A. Skåsheim, 1959 målsak. (K ) O80. L8 Brevbyte Skåsheim Sigurd Sandvik, Halsnøy 1959 Kloster. (K ) O80. L9 Brevbyte Skåsheim Halvdan Koht, gjeld 1960 målformer. (K ) O80. L10 Brevbyte A. Skåsheim Einar Sekse. Samt 1960 avisutklipp om «Språkleg samling» (K ) O81. L1 Brevbyte A. Skåsheim Fridtjof Sørebø, Mykje om målsak, avisart. og publikasjonar om dette, samt ymse. (K )

18 O82. L1 Brevbyte stortingsmann Olav Hordvik A. Skåsheim gjeld målsak. (K ) O82. L2 Brevbyte Skåsheim Hallvard Bergwitz. (Berre etter avtale) (K ) Brevbyte om norrøn samvinna O83. L1 Avisutklipp, brev m.m. vedk. samarbeid med Ca.1930 Island m.a. om norske gutar som gardsdrenger på Island. (K ) O83. L2 Brevbyte Vilh. Finsen A. Skåsheim, om Islands 1934 Adressebok. (K.127) O83. L3 Brevbyte Pall Patursson A. Skåsheim. Brevbyte m.fl. om færøyiske born til Bergen sommaren O84. L1 Brevbyte Skåsheim Jonas Jonassom på Island, åra m.a. om Snorre monumentet. (K ) O84. L2 Ymse brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126) O84. L3 Brevbyte Pall Patersson A. Skåsheim, vedk kausjon. Samt brevbyte Jæger Lervik, Sjølstad i Namdalen A. Skåsheim om 8 ungdomar frå Færøyane som kom til Bergen, der ingen visste om dei på førehand. (Berre etter avtale) (K.125) O84. L4 Brevbyte A. Skåsheim kongsbonde E. Husgard 1938 på Færøyane. (K ) O85. L1 Brevbyte, aviser, foto og liknande frå William Retter, Lerwich, Shetland til A. Skåsheim. (K.490.1) O86. L1 Ymse stoff om Ungmenna felag Islands Foto av Ålfatavatn Sogid, 1 eks. av «Skinfaxi», brev, avisutklipp. (K ) O86. L2 Brevbyte Skåsheim Gustav Smedal, Oslo hovudsakleg om norrøne spørsmål. (K ) O86. L3 Brev frå Skåsheim til Vilhjalmur Finsen i 1945 Stockholm (charge d affaires) gjeld islandsk konsul i Bergen. (K ) O86. L4 Ymse brev frå Johannes Patersson, Kirkubøur, Færøyane, vedk. radiotale av statsminister Stauning. (Berre etter avtale) (K.126) O86. L5 Brevbyte Skåsheim Arngrimur Kristjansson, 1951 Reykjavik. (K.530.3) O87. L1 Ymse brevbyte A. Skåsheim Karl Straume Straume måla eit bilete av garden Alværa i Lavik som vart gjeve til Alltinget på Island. Vedl. Foto. (K.510.8) O87. L2 Brevbyte Skåsheim Einar Farestveit, Reykjavik, Nordmannslaget på Island. (K ) O87. L3 Ymse brev vedk. Nordmannslaget i Reykjavik Vedkjem m.a. skifertak frå Voss Skiferbrud A/S. (K ) O87. L4 Brevbyte Skåsheim fylkesmann N. Schei. Gjeld 1955

19 islandske ungdomar i norske skular. Samt 1. eks. av «Lesbok Morgunbladsins» Stykke om Reykholt. (K ) O87. L5 Brevbyte Til/frå Skåsheim vedk. islandske 1955 ungdomar til jordbrukskular i Sogn. (Aurland og Mo) (Berre etter avtale) (K ) O87. L6 Brevbyte Skåsheim Johan E. Mellbye, samt 1955 minneord i aviser etter Mellbye i Arbeidet i Snorrenemnda. (K ) O88. L1 Innbyding til årsmøte i Norsk-Islandsk Samband 1956 i 1956, samt program/sakliste. (K ) O88. L2 Brevbyte Skåsheim Pall Patursson samt manus til skodespel «Kong Sverre» av Patursson. (Berre etter avtale) (K.570.1) O89. L1 Brevbyte A. Skåsheim «Ungmennafelag Islands». (K.51027) O89. L2 Brevbyte Skåsheim Helgi Valtysson, samt diverse artiklar av Valtysson. 1. «Ein liten tått Sygna soga», Gula Tidend «Grønland ein del av Danmark». 3. Eit stutt utsegn over Skipinga av dei første ungdomslaga på Island. (K ) O89. L3 Brevbyte Skåsheim Jan Mellbye. (K ) 1957 O89. L4 Islands president på Norgesferd i 1957 brev, 1957 publikasjonar, avisutklipp og liknande. (K ) O90. L1 Brev, avisutklipp og liknande om islandsk 1957 gjesteferd til Noreg og m.a. Sogn i (K ) O90. L2 Brevbyte, avisutklipp m.m. til/frå Skåsheim vedk. Island. (K ) O90. L3 Brevbyte A. Skåsheim m.a. Sigurdur I. Lindal, Lækjamot. (Berre etter avtale) (K.530.8) O91. L1 Brevbyte og anna stoff om Færøyane (K ) O91. L2 Brevbyte Skåsheim Ivar Orgland, samt 1958 avisutklipp då Orgland fekk ordenen «Islands Folk». (K.550.2) O91. L3 Ymse brevbyte vedk. norrøn samvinna (K.125) O91. L4 Brevbyte L. Jerdal A. Skåsheim, vedk. m.a norrøn samvinna og Vestlandsbanken. (Berre etter avtale) (K ) O92. L1 Brevbyte Jonas Jonasson, Island A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K ) O92. L2 Brevbyte Torstein P. Viglundsson, Vestmannaøyar A. Skåsheim. (Berre etter avtale)

20 (K540.1) O92. L3 Brevbyte Pall Patursson, Færøyane A Skåsheim gjeld norrøn Samvinna. (Berre etter avtale) (K.550.1) O92. L4 Brevbyte Skåsheim Sunnmøre Vestmannalag (K.520.3) O92. L5 Ymse brevbyte norrøn samvinna. (K.134) Sakspapir O93. L1 Avskrift av kyrkjebok for Vik nr.1, , fol Sokneprest Anders Daae kallar inn Anders Følie, Lars Nummedal m. fl. gjeld usemje mellom diverse innbyggjarar. (K ) O93. L2 Liste over teljing av frukttre i Balestrand. Tal tre 1900 pr. fruktdyrkar. (K.134) O93. L3 Utklipp frå Bondebladet om 1923 minnestein på fødestaden til oberst Angell, Kvaale i Luster. Brev frå Sigurd Fjøsne til A. Skåsheim om innsamling gjennom Sogns Ungdomslag. (Berre etter avtale) (K.125) O93. L4 Stoff om arbeidet som vart innleia for å få betre handsaming av ull og skinn i Sogn og Fj. og Hordaland. Sentralt i arbeidet var banksjef Evanths i Vestlandsbanken. Ein del oppl. m.a. om sauahald. (K ) O94. L1 Opplysningar om turismen i Balestrand og 1930 Fjærland samla inn i samband med bygdebokarbeidet i (K.470.1) O94. L2 Historielaget for Sogn 25 år, avisutklipp og 1934 liknande. (K ) O94. L3 «Betre bygdeskikk». Teikningar, publikasjonar, art. og liknande. om betre byggjeskikk på Vestlandet. Betre hus, og meir i samsvar med arkitektonisk tradisjon i landsdelen. (K ) O95. L1 Sak mellom balestrendingar og lånefjordingar Gjeld eigedomsretten til Langedalen. Avisutklipp, kort referat av dommen. (K ) O95. L2 Om vøling av Tjugum kyrkje. Innsamling mellom 1939 utflytte balestrendingar. Brevbyte med presten Ragnvald Reed. (K.113) O95. L3 Arbeidstenesta, leiarkurs i Bergen sept Brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126) O95. L4 Diverse brev og avisutklipp vedk. dyrking av 1941 tobakk i Sogn i (K ) O95. L5 «Treplanting». Arbeidet med skogplanting o Udat. laget «Ervingen». (K ) O95. L6 Futegarden Askelund i Balestrand (no Sogn ungdomsskule). Brev o.a , m.a. vedk. freding og vøling av hovudhuset på futegarden. (K )

21 O95. L7 Artikkel av Skåsheim «Askelund-ungdomsskule 1957 og kulturminne». (K ) O96. L1 «Gamle lækjeråder». Manus av Svein Vold Art. til minnetidsskriftet om Gjert Falch Heiberg. (K ) O96. L2 Ymse stoff frå brev og liknande, samtmanus og 1957 artikkel i «Dagen» om Jens Larsson Drægeli, samt foto av han: «Folkelækjaren i Sogn». Skrive av A. Skåsheim i (K ) O96. L3 Veg til Veitastrond. Skriv frå Per Molland, 1934 Veitastrond, om vegutløysing frå bygda ein del opplysningar om Veitastrond m.m. (K ) O96. L4 Veg til Veitastrond. Ein del brevbyte til/frå 1957 Skåsheim vedk. bygging av veg, samt artikkel av Skåsheim: «Veitastrondi fjellbygdi som dei tenkte å leggja under vatn. Ny veg vart bergingsvon». (K ) O96. L5 Fjellferder, fedrifter over Jostedalsbreen (Tore Eide s.81). Jostedal Olden. O96. L6 Stølsdrift og fedrifter over Jostedalsbreen til Sogn (frå Nordfjord). Brev, avisutklipp. (K.520.5) O96. L7 Jostedalsbreen. Avisutklipp. Særprent av «Breden og bygda», av T. O. Eide, frå «Norveg», folkelivsgransking. O97. L1 Kystkulturen. Avisutklipp «Nationen» : «Bergenser skal granske kystkulturen videnskaplig». Intervju med Toralf Rafto. (K.520.6) O97. L2 Kystkulturen. Brevbyte Skåsheim Toralf Rafto (K ) O97. L3 Ættesoge. Kort utgreiing med ættetavle om «1950- åra Kong Høyangs Bjørn» - Høyanger ætti. Syner at Snorre Sturlason og George Washington er i slekt og stammar frå Bjørn Buna. (K ) O97. L4 Ættesoge. Brevbyte Skåsheim NACO. I Høyanger gjeld bladet «Høyang- Nytt». m.a. om Buna ætti. (K ) O97. L5 Ættesoge. Brev frå Skåsheim til lærar Gudleik 1957 Førde, Høyanger gjeld mottaking av gjester frå Island og om Buna ætti i Høyanger. (K ) O97. L6 Alværa ætta. Brevbyte sokneprest Olav 1937 Langhelle, Alversund Skåsheim. Om Alvidra ætta på Island. Usemje om namnet kjem frå Alversund eller Alværa. Avisutklipp frå B.T (K.125) O97. L7 Alværa ætta. Avisutklipp frå B.T Ei vosseætt på Island, av sokneprest Olav Langhelle. (K.127) O97. L8 Alværa ætta. Opplysningar om garden Alværa

22 i Lavik av A. Skåsheim. (K ) O98. L1 Slekta Gadder, Art. av A. Skåsheim: «Solund ein sogestad nytt frå Amerika.» - om slekta Gadder. (skrive for «Sogn og Fjordane». (K ) O98. L2 Slekta Gadder. Brevbyte A. Skåsheim John Kittelsen gjeld m.a. slekta Gadder frå Holstein, som budde i Ytre Sogn. (K ) O98. L3 Losna ætta. Brevbyte, foredrag og liknande. (K ) O98. L4 «Anders Hugleikson og heimbygdene hans.» Udat. Art. av S. Skåsheim. (K ) O98. L5 Anders Hugleikson. Brevbyte Skåsheim Nils Husetuft, gjeld m. a. Gaulartunet og Audun Hugleikson, samt avis- innlegg og repotasje om dette og avduking av minnesmerke. (Berre etter avtale) (K ) åra? O98. L6 Vedk. stemne for H. Tungøen, i Sværaskaret O99. L1 Ættetavle. Ættetavle frå Vik, slektsnamn: Tryti, Stadheim, Tislet, Bø, Stedje, Tenold og Seim. Utarbeidd av B. Ytri, Asker st. (K.420.7) O99. L2 Oversiktsark for Tryti- slekta. Dei første generasjonane. Utarbeidd av B. Tryti, Asker. (K.420.3) O100. L1 Midlang- slekta. Utarbeidd av B. Ytri, Asker st. (K.420.5) O101. L1 Oversiktsark for Tistel- slekta, utarbeidd av B. Ytri, Asker st. (K.420.4) O101. L2 Anetavler for Brynjulf Tryti i Vik i Sogn og slekta hans. Skrive av B. Ytri, Vipevegen 17., 1370 Asker. (K ) O102. L1 Fjærlandsvegen. Avisart./ reportasje, samt brev vedk. vegutløysing for Fjærland. (K ) O102. L2 «Veg til Fjærland». Brev til/frå Skåsheim, samt avisutklipp om debatten kring vegutløysing for Fjærland. (Berre etter avtale) (K.410.4) O102. L3 Diverse brevbyte til/frå Skåsheim om veg til Fjærland, m.a. med Hjermann og Fylkesmann Schei. (Berre etter avtale) (K ) O103. L1 «Bygg ditt land». Diverse brev, avisart. og liknande vedk. foreininga «Bygg ditt land» og arbeidet med skogplanting. Ein del går på striden mellom foreininga og fylkesskogsjef Borchgrevink m.fl. (Berre etter avtale) (K ) O103. L2 Strid om skogplantinga «Bygg ditt land» stod for. Striden står mellom «Bygg ditt land» og m.a. fylkesskogsjef Borchgrevink. Avisinnlegg og diverse rundskriv og brev. (K ) O103. L3 Brevbyte, rundskriv og avisutklipp vedk. «Bygg ditt land» sitt arbeid med skogreising striden

23 med fylkesskogsjef Borchgrevink. (Berre etter avtale) (K.490.9) O104. L1 Gulatinget. Brev frå Karl Birknes (Gåta) til A Skåsheim. 1925, gjeld m.a. lokalhist. Spørsmål som Gulatingstaden, samt art. av Gåta i «Sogningen» om kyrkjesal i Sogn. (K.580.4) O104. L2 Brevbyte til/frå Skåsheim: avisinnlegg o.l. vedk Gulatingstaden. (K.550.4) O104. L3 Artikkel av Skåsheim: «Gamle tingstader» 1959 (Sendt til bladet «Trønderen» i Trondheim.) (K ) O104. L4 Avisutklipp om Gulatinget O104. L5 Brev til Skåsheim frå sokneprest Johs. Holten i 1962 Gulen. Inneheld eit foto av steinkross på prestegarden. Det er teke , kl.11.25, og synder at sola skin på krossen heile året. Svarbrev frå Skåsheim. (K ) O105. L1 Stadnamn, ord og uttrykk Ymse døme på bruken av orda «hurr» og «hurra» frå Balestrand. (K ) O105. L2 Brev frå Olav Hjelseng, Sværefjorden, samt utklipp dat om uttrykka «hurra» og «knurra». Ymse, m.a. om «larpa». (K.125) O105. L3 Ord og uttrykk. Notis av Skåsheim gjeld ordet 1950 «skivja».(k ) O105. L4 Ord og uttrykk. Brev frå Jan Netteland til A Skåsheim, gjeld ordet stjorn bytt med styre- i Vestlandsbanken, samt ymse vedk. banken. (K ) O105. L5 Stadnamn. Ein del brevbyte frå/til Skåsheim 1953 vedk. Lind- i norske stadnamn. Vedlagt manus og korrektur til utgreiinga om emnet. (K.510.1) O105. L6 Stadnamn på gardane Tue, Bruhjell og Skåsheim 1955 med noko av Sande. (K ) O105. L7 Utgreiing om hav,-ris,-red i «stadnamn» av Lars Søreide. Samt brevbyte Skåsheim Søreide. (K ) O105. L8 Gamle ord og uttrykk samla av A. Skåsheim og ca sende til Norsk ordbok, ca (K ) O105. L9 «Stadnamnet Byrkjelo». Utgreiing. Sign. L.S. Udat. (K.450.4) O106. L1 Grønlandssaka. Brev til Alta Kommunestyre, 1922 Alta. Framlegg til vedtak vedk. Grønlandssaka. (K.125) O106. L2 Grønlandssaka. Ymse synspunkt på Grønlandsspørsmålet. «Frå kjende menn um Grønlandsspørsmålet» (K ) 1928

24 O106. L3 Grønlandssaka. Avisutklipp, brev, trykk-saker åra o.l. vedk. Færøyane og Grønland- hovudsakeleg 1930-åra. (K.430.7) O106. L4 Grønlandssaka. Reiseplan for professor 1934 Wolgast, for talarferd om Grønland. (K.125) O106. L5 Grønlandssaka. Ymse skriv, Avisutklipp O106. L6 Grønlandssaka. Brevbyte Skåsheim Adolf Hoel, gjeld hovudsakleg Grønlandssaka. (K ) OL07. L1 Grønlandssaka. Ymse avisutklipp. (K.127) OL07. L2 Ymse vedk. Grønlandssaka (Berre etter avtale) (K.125) OL07. L3 Art. av A. Skåsheim, formann i Det norrøne 1959 Grønlandslaget. «Norsk næringsliv og Aust- Grønland». (K ) OL08. L1 Norrøn samvinna. Om Grønland. (K.134) Rekneskap 109 Ferdkostnader 1920 Protokoll 110 Restansebok for Vestmanna-heimen L/L Protokoll 111 Rekneskapsbok Protokoll 112 Rekneskapsbok Protokoll O113. L1 Vedlegg O113. L2 Vedlegg O114. L1 7 rekneskapsbøker, utgifter og inntekter Protokoll O115. L1 Vedlegg O115. L2 Vedlegg O115. L3 Vedlegg. (K.134) O116. L1 Vedlegg vedk. Grjotvin-eigedomen til Skåsheim i 1937 Balestrand. (Berre etter avtale) (K ) O116. L2 Vedlegg om nokre brev frå Per Stokkebø som paktar eidedomen Grjotvin i Balestrand hjå A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.134) O116. L3 Vedlegg (K.113) O116. L4 Ymse rekn. Korrespondanse og liknande Skåsheim Hansa Bryggeri. (K.550.9) O116. L5 Vedlegg O116. L6 Vedlegg (K.134) Ymse O117. L1 Segner og Soger O118. L1 Segner og soger O118. L2 Segner og Soger. Register O118. L3 Segner og Soger. Reg O119. L1 Segner og soger. Hamarfest og Finnmark

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Nr. 2 - Juni 2008. Årgang 17 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Grav der du står Korleis eg opplever Norge Av Rahimollah

Detaljer

KATALOG. selja forlag

KATALOG. selja forlag 2013 KATALOG selja forlag Kjære lesar Selja Forlag har sidan starten i 1996 gitt ut 180 bøker. Alle med forankring på Vestlandet. Den første boka handla om klosterøya Selja, som i tidlegare tider var eit

Detaljer

Nemnder, blad og fond

Nemnder, blad og fond Nemnder, blad og fond Mykje av arbeidet i Studentmållaget har vore organisert i eigne nemnder heilt frå skipinga. To av nemndene merker seg særleg ut: Folkeskriftnemnda og Skuleboknemnda, som båe har hatt

Detaljer

Eit liv med kaffistover og bondeheimar

Eit liv med kaffistover og bondeheimar SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar 0 1 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar I samtalar med Nils Seland

Detaljer

MED HJARTET PÅ RETTE STADEN K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR

MED HJARTET PÅ RETTE STADEN K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR 1955-2005 K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR 3/2005 Kringkastingsringen 2005 Boka er trykt med tilskot frå Norsk kulturfond, Sandefjord og Sandar Mållags legat, Anne Røflo og Alf Andre Longvas Fond og

Detaljer

Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl Nynorsk innhald på Internett 0 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Nr. 2 - Juni 2009. Årgang 18 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Nytt liv i gamle protokollar Vi som arbeider med arkiv

Detaljer

Dette er Ivar Aasen. Del 4: Bøkene Illustrert foredrag på Dei nynorske festspela 30. juni 2012

Dette er Ivar Aasen. Del 4: Bøkene Illustrert foredrag på Dei nynorske festspela 30. juni 2012 Ottar Grepstad Dette er Ivar Aasen Del 4: Bøkene Illustrert foredrag på Dei nynorske festspela 30. juni 2012 Tittelillustrasjon: Ex libris, laga av Karl Straume februar 1944. Ivar Aasen-tunet 1. Innskrifter

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Helsingar. Helsing frå Aust-Agder Ungdomslag. Gratulerer med 80-årsjubilèet!

Helsingar. Helsing frå Aust-Agder Ungdomslag. Gratulerer med 80-årsjubilèet! Innhald Helsingar 4 Forord 6 Innleiing 7 Stiftinga 8 Det første styret 9 Aktiviteten dei første åra 10 Grantun i 47 år 13 30-talet 19 Leikarskeid på 30-talet 20 Striden om runddansen 21 Hugin gjennom 80

Detaljer

gavlen 2015-35. årgang Sunnmøre Museum Sunnmøre Museumslag

gavlen 2015-35. årgang Sunnmøre Museum Sunnmøre Museumslag gavlen 2015-35. årgang Sunnmøre Museum Sunnmøre Museumslag Gavlen 2015 ISSN 033-2668 35. årgang. Utgjevar: Sunnmøre Museum og Sunnmøre Museumslag Bankkonto 3900.33.13933 Borgundgavlen, 6015 Ålesund Redaksjon:

Detaljer

1905 - Balestrand kommune

1905 - Balestrand kommune Side 1 av 9 Gamle Sagatun skule sett frå vegen mot hovudinngangen. Skulen vart opna i 1905 og var i bruk til ny skule kom på Kreklingen i 1983. Porten mot vegen og arkane i sveitserstil vart rivne ned

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Ivar Ertesvåg, april 1995 Dette er eit bidrag i stadnamnsaka Dimna/Dimnøya, om ei øy i Ulstein kommune. Statens kartverk gjorde vedtak om "Dimna" 29.3.95. Etter avtale vert

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Innhald STYRETS ÅRSMELDING 1. 2006: Overraskingane 3 2. Prioriteringar 4 2.1 Mål 4 2.2 Strategi 4 2.3 Viktige uløyste oppgåver

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Spellaget i Bondeungdomslaget av Mons Rykken (Frå: Bondeungdomslaget i Oslo : 30årsskrift. Oslo 1929)(s.275-281)

Spellaget i Bondeungdomslaget av Mons Rykken (Frå: Bondeungdomslaget i Oslo : 30årsskrift. Oslo 1929)(s.275-281) Spellaget i Bondeungdomslaget av Mons Rykken (Frå: Bondeungdomslaget i Oslo : 30årsskrift. Oslo 1929)(s.275-281) Bondeungdomslaget var ikkje meir enn årsgammalt då det tok til å intreressera seg for skodespel

Detaljer

MALERIER Utarbeidet av oldebarn Rune Anda, 1998

MALERIER Utarbeidet av oldebarn Rune Anda, 1998 Isak Refsnæs (1852-1928) og hans MALERIER Utarbeidet av oldebarn Rune Anda, 1998 Nå 310 bilder - Oppdatert 26.07.2015 1904 1914 1921 1905 1917 1924 1920 1926 1920 1911 I R Isak Elias Aslaksen Refsnæs -

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010 1 TORSDAG 17 JUNI 2010 NR 23 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Passerer tusen i hundre Oddvin Kragset har passert 1000 spelte A-lagskampar. I går kveld vart det markert på Eidsåvoll - etter at vår deadline var ute.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. Resultat 3 2. Organisasjon 4 2.1 Råd 4 2.2 Styre 6 2.3 Administrasjon 6 2.4 Rekneskap og revisjon 7 2.5

Detaljer

DEI TOK MUSIKKEN MED SEG Korleis har musikken til utvandrarane frå Noreg utvikla seg i Amerika?

DEI TOK MUSIKKEN MED SEG Korleis har musikken til utvandrarane frå Noreg utvikla seg i Amerika? DEI TOK MUSIKKEN MED SEG Korleis har musikken til utvandrarane frå Noreg utvikla seg i Amerika? Einar Eimhjellen 1 Register Side Register 1 Dei tok musikken med seg 2 Musikkreiser til USA og Canada 3 Valton

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11.

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Jutulen Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Innhald Årsmøteinnkalling side 5 Årsmelding og rekneskap 2007 side 6 Program for opningsstemna 21. juli 1957 side 10 Dagningen 22.7.1957: Sol

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Sanda. gardsnummer 75 bruk 4 i Gaular kommune. Gardsnummer 225 løpenummer 143 i Indre Holmedal kommune.

Sanda. gardsnummer 75 bruk 4 i Gaular kommune. Gardsnummer 225 løpenummer 143 i Indre Holmedal kommune. Sanda gardsnummer 75 bruk 4 i Gaular kommune Gardsnummer 225 løpenummer 143 i Indre Holmedal kommune. Joar Sande 2011 1 Innhaldsliste Sanda bruk 4 Side 3 Bygningar Side 3 Personar Side 7 Historier Side

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer