Arkivliste - Anders Skåsheim (SFF-88047)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivliste - Anders Skåsheim (SFF-88047)"

Transkript

1 Arkivliste - Anders Skåsheim (SFF-88047) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1. 1. Brev frå Skåsheim til Leif Grinde, Balestrand, 1800-tallet om bryllupsskikkar (1969). 2. Spørsmål frå Skåsheim og svar frå Halvor Berg gjeld samferdsle og samhandling mellom Hallingdal og Sogn (1932). (K.112 O.1) O1. L2. Brev frå Skåsheim til Anders Lothe, Flora. Ca Omhandlar futen J. W. H. Landmark, sokneprest H. U. Sverdrup og bonde og bankkasserar Anders Ese, Gjerde. Handlar òg om tiltak i bygda som desse arbeidde for, skogplanting og liknande. (K. 48 O.15) O1. L3. Ymse skriv til/frå Chr. Skaasheim. (K.125) O1. L4. Ymse fransk korr., firma O1. L5. Ymse korrespondanse O2. L1. Diverse korrespondanse til og frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.48 O.23) O3. L1. Den norske Bankforening 1920 O3. L2. Diverse brev, avisinnlegg og liknande i høve av 1921 at Skåsheim reiste til Hammerfest. (K.56 O.35) O3. L3. Brev frå Skåsheim i Hammerfest til Rybben i 1922 Oslo gjeld om å få Det Norske Teatret til Nord- Noreg. (K.57 O.17) O3. L4. Brev frå G. Lehmann, Bergen, til Skåsheim (Berre etter avtale) (K.58 O.19) O3. L5. Brev til Skåsheim frå David Hauge, Bergen (Berre etter avtale) (K.125) O3. L6. Brev frå Kristoffer Alme, Hafslo. Om 1922 Sognesangen.(Berre etter avtale) (K. 113) O3. L7. Brev frå Skåsheim til P. Johnsen, Skaalvær, om 1922 tinging av ederdun. (K. 125) O3. L8. Grjotvin, planting i Rennevateigen. Fjøsen på Grjotvin, spørjeliste frå A. Skåsheim til faren og skogplanting. (Berre etter avtale) (K.51 O.7) O3. L9. Norges Banks deild, Hammerfest. Brev og liknande. (K.57 O.22) O3. L10. Brevbyte Skåsheim Steen Hansen, Skånevik 1923 Strand. (Berre etter avtale) O4. L1. Ymse brevbyte O5. L1. Brev frå Markus Ese, Oslo til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.57 O.32) O5. L2. Brev frå Lars Eskeland til Skåsheim, samt kort avistekst om L. Eskeland (K.58 O.16) 1925

2 O5. L3. Brev frå Olav Sande, Hermansverk til Skåsheim 1925 (K.43 O.3) O5. L4. Diverse brev til og frå Skåsheim. M.a. om Landbanken og diverse bankkunnskap, målføre i banken og liknande. (k. 125) O5. L5. Brevbyte Hans Reynolds A. Skåsheim (Berre etter avtale) O5. L6. Ymse korrespondanse (K.42 O.14) O5. L7. Brev (private)(berre etter avtale) O5. L8. Interesse for ymse stillingar i andre bankar Ymse. (K.50 O.6) O6. L. Brev til/frå A. Skåsheim (Berre etter avtale) 1920-åra (K.58 O.44) O7. L1. Brevbyte Erling O. Skjerven, Vik og A. Skåsheim, Balestrand (Berre etter avtale) (K.51 O.16) O7. L2. Brevbyte Vestlandsbanken Statens 1930 Kornforretning, samt liste over godkjende bygdemøller i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. (K.125) O7. L3. Brevbyte Noregs Ungdomslag A. Skåsheim, 1930 m.a. om leikarring frå Færøyane til Noreg (K.56 O.1) O7. L4. Brev frå Jensine Thue til A. Skåsheim- vedk. m.a lakseverp i Balestrand, Balestrand Songlag (Berre etter avtale) (K.125) O7. L5. Ungdomslaget Ervingen, ymse brevbyte. M.a om kjøp av to målarstykke i Gimle, av målar Karl Straume. (Berre etter avtale) (K.58 O.25) O7. L6. Ymse brev frå/til Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.47 O.3) O8. L1. Samling brev og liknande til/frå Skåsheim vedk arbeidet med bygdebok for Balestrand , ein del spørjelister og svar. (K.125) O9. L1. Brevbyte A. Ziska, Thorshavn A. Skåsheim Vedk. sal av ull til Noreg, samt kjøp av maskiner for margarinfabrikk. (Berre etter avtale) (K.50 O.7) O9. L2. Brev til Skåsheim (Berre etter avtale) (K.126) O9. L3. Brevbyte Botanisk Museum A. Skåsheim vedk Balaasken. Vedlegg: Særprent av «Naturen» nr. 7-8, «Nokre heilage tre» av Olaf Hanssen. (Berre etter avtale) (K.51 O.15) O9. L4. Brev til Skåsheim frå Per Stokkebø , Samt foto av familien P. Stokkebø (K.57 O.25) O9. L4. Brev til Skåsheim frå professor N. Gjelsvik samt avisartiklar om Gjelsvik og hans arbeid. (K.57 O.33)

3 O9. L6. Brev frå m.a. Olav Berge, Bergsdalen samt liste 1936 over ting Skåsheim har fått til museet av bonde Johs. Larsson Berge i Bergsdalen (Hordaland). (K. 57 O.15) O10. L6. Brevbyte Skåsheim bankkasserar P. Solberg, 1936 Hemmerfest. (K.58 O.18) O10. L2. Brevbyte Skåsheim R. Ingvaldstad, Stavanger, 1936 m.a. om handel av frukt på Nord Noreg. (Berre etter avtale) (K.57 O.18) O10. L3. Brev frå Thomas Stokke, Dale i Bruvik til 1936 Skåsheim gjeld tilhøvet til Vestlandsbanken/bygdebankane. (Berre etter avtale). (K.57 O.26) O10. L4. Brev til Skåsheim og minneord alt vedk kemnar Knut Jørgensen, Bergen. (Berre etter avtale) (K.57 O.3) O10. L5. Brevbyte Skåsheim Per Johs. Bøthun, Fresvik (Berre etter avtale) O10. L6. Brevbyte J. Myklebust i Eid og Skåsheim samt minneord etter Myklebust (Berre etter avtale) O10. L7. Ymse brevbyte O10. L8. Brevbyte Norsk Sjøfartsmuseum A. Skåsheim, vedk. Bernhard Færøyvik og hans arbeid, m.a. innkjøp av skipsbyggereiskap og utgjeving av eit verk om båtbygging. O10. L9. Ymse brev O10. L10. Brevbyte, avisutklipp og liknande vedk. Lars Eskeland (Voss Folkehøgskule) (Berre etter avtale) O11. L1. Brevbyte Olaus Islandsmoen, Brandbu A Skåsheim. Vedk. talarferd i ungdomslaga i Forsvarsforeningen sin regi. O11. L2. Brevbyte Chr. Holm Jacobsen, Torshavn A Skåsheim. Om kjøp av mjøl eller korn. Ikkje løyve til å senda ut av landet. O11. L3. Ymse korrespondanse O11. L4. Brevbyte Skåsheim banksjef Evanths mykje om arbeidet i Vestlandsbanken. (Berre etter avtale) O12. L1. Brev frå Olaus Islandsmoen til A. Skåsheim Samt utkast til vedtak i Noregs Ungdomslag sitt årsmøte på Nordfjordeid Vedtaket gjeld Noregs Ungdomslag og diskusjonen om forsvaret. O12. L2. Diverse brev til og frå Skåsheim mest frå åra ( ) O12. L3. Diverse brev og liknande til og frå Skåsheim Ca mest bankkorrespondanse. (Berre etter avtale). O12. L4. Brevbyte Skåsheim prost E. O. Bruhjell, inneheld mange lokalhistoriske opplysningar

4 O13. L1. Diverse brev til/frå Skåsheim i åra Mellom anna mykje om banklån til reveavl. O13. L2. Brevbyte Skåsheim Sigurd Fjøsne, m.a. om vestlandske bondestemna, kjøpstemna for Sogn og Firdaheimen på Sandane. (Berre etter avtale) O13. L3. Brev og bilete til Anders Skåsheim frå Eivind 1940 Bekken gjeld den første bilen til Årdal i 1940, 3 brev + foto O13. L4. Diverse private brev 4 personfoto helsingar 1940 til 60-årsdagen. Det meste frå (K.42 O.11) O13. L5 Svar på bill. Mrk. Annonse om kjøp av gamle 1940 Bergensbilete. Vestlandsbanken vil kjøpa. (Berre etter avtale) (k. 126) O13. L6 Brev frå Anfin Grøneng til Skåsheim vedk. m. a gravstein til far til Skåsheim. (k ) O14. L1. Ei mappe med ymse brev, notatar m.m. vedk skiping av bygdelagsnemd i Bergen (1939). Denne skulle vera arbeidsnemd og binde-lekk mellom ulike fylkeslag, skipa av Bygde- og Bendeungdomslaget. (k ) O14. L2. Ymse brev til Skåsheim om kong Svere si ferd i Sogn i (k ) O14. L3. Brevbyte Per Johs. Bøthun, Fresvik A Skåsheim, vedk. Fruktdyrbarlaget. Om dyrking og sal av frukt. (Berre etter avtale) (k.125) O14. L4. Brevbyte R. og E. Ingvaldstad A. Skåsheim (Berre etter avtale) (k.125) O14. L5. Ymse brevbyte (Berre etter avtale) (k.126) O15. L1. Brevbyte Skåsheim fru Anna Heiberg (k ) O15. L2. Brev frå Knut Bjørgaas. Voss til A. Skåsheim. Litt 1945 om Bjørgaas sitt lokalhist. Arbeid og forfattarskap. Litt om Heibergætta. (k.580.5) O15. L3. Brevbyte Vestlandsbanken bankkasserar A Lien Mathisen, p.t. Bremnes, Borkenes handlar om evakueringa frå Berlevåg i (k.580.7) O15. L4. Brevbyte o.l. Skåsheim Hans O. Vassbakke, år, Aameltoft, Volda om fiske, båttypar og liknande. I førre hundreår på Mørekysten. (k ) O15. L5. Ymse brevbyte til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (k.126) O15. L6. Brev frå Olaus Islandsmoen, Bagn til A Skåsheim. (Berre etter avtale) (k.126) O15. L7. Brev til Skåsheim frå Ivar E. Øvsthus m. a. om 1946 Sverre si ferd gjennom Sogn. (k ) O15. L8. Diverse private brev og kort til A. Skåsheim i åra (Berre etter avt.) (k.410.1) O16. L1 Diverse brevbyte og liknande. Til og frå A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.490.2)

5 O17. L1 Brev og liknande. Til og frå Skåsheim. M.a om namnet på ferjestaden i Kaupanger, banksaker, lokalhist. saker. (Berre etter avtale) (K.450.2) O18. L1 Brev til Skåsheim frå Eirik Ese, m.a. om å opna kvart heradstyremøte med ein kort andakt. (Berre etter avtale) (K.590.1) O18. L2 Om Laviksaka. Brev til domaren i Laviksaka, Tinghuset, Bergen, daat. 6. april Brev frå Nils Lavik, Stortinget, dat. 13.april O18. L3 Diverse korrespondanse til/ frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.1) O19. L1 Brev frå Sigurd Thue Sande til Skåsheim- om gamal flatbrødbaking. (K ) O19. L2 Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.4) O19. L3 Diverse brev til Skåsheim i 1932 og 1950, om museumsarbeid og liknande. (Berre etter avtale) (K.430.2) O20. L1 Bankkorrespondanse Samt ein del private brev frå same til og frå 1940-åra og i (Berre etter avtale) (K ) O21. L1 Diverse brev og liknande. Til/frå Skåsheim, mest (Berre etter avtale) (K.470.5) O22. L1 Brev til/frå A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.2) O22. L2 Diverse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.5) O23. L1 Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O24. L1 Private brev og forretningsbrev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.470.7) O25. L1 Bankkorrespondanse til/frå Skåsheim. Ymse åra. (Berre etter avtale) (K ) O26. L1 Diverse brev til/frå Skåsheim, åra. Ein del bankkorrespondanse. (Berre etter avtale) (K.460.7) O27. L1 Diverse brev og liknande. Til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.460.8) O28. L1 Brev og helsingar til A. Skåsheim på 70- årsdagen, (Berre etter avtale) (K ) O29. L1 To brev til Anders Skåsheim frå Per Tue, inneheld ein del opplysningar om Olav Sande. (K.450.9) O29. L2 Diverse private brev og liknande. frå (Berre etter avtale) (K.420.1) O29. L3 2 brev frå Endre Gulbrandsen, Bergen til A. Skåsheim, samt foto av Skåsheim vedk. Attlee sitt besøk. (Berre etter avtale) (K )

6 O29. L4 Brevbyte Morgenavisen Skåsheim, 1951 kontaktmann i Sognebygdene. O29. L5 Brev frå Arne Bjørndal til A. Skåsheim. Litt om 1951 hans innsamlingsarbeid av folketonar og liknande. (K ) O29. L6 Korrespondanse Skåsheim Søren Ve, gjeld film 1951 om lauving med opplysningar om dette arbeidet i Balestrand. O29. L7 Brevbyte A. Skåsheim avisa «Nationen». Gjeld artiklar og liknande. (K ) O29. L8 Diverse brevbyte til/frå Skåsheim, der han samlar opplysningar om skidugleik i eldre tider også skøyter. (K ) O30. L1 Brevbyte Skåsheim - Svein Nestegaard. Hov, 1952 samt / eks. av «Hallingsong» av Nestegaard. (K ) O30. L2 Brevbyte Hans A. Ulvestad A. Skåsheim, gjeld 1952 m.a. Ditlef Porten. (Berre etter avtale) (K ) O30. L3 Brev frå Einar Haarstad, Fjøsanger til A Skåsheim gjeld m.a. gamle steinkrossar noko om gjestgiveri, Stedjesteinen. (K520.40) O30. L4 Diverse brev til/frå A. Skåsheim, m.a. om Grønlandssaka, målsak og nådd aldersgrense. (K.460.2) O31. L1 Diverse brev og liknande. til/frå Skåsheim, m.a ein del korrespondanse om Balestrand Elektroindustri. (Berre etter avtale) (K ) O32. L1 Diverse brev til/frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.460.1) O32. L2 Brev Skåsheim til Balestrand Vassverk O32. L3 Brev, avisutklipp og liknande vedk. residerande 1953 kap. Peter Madland, Bergen. Teologisk debatt. (K.530.9) O33. L1 Diverse private brev til og frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.440.4) O34. L1 Brevbyte Skåsheim Arnheidur Jonsdotter, åra private brev. (K.530.6) O34. L2 Korrespondanse O34. L3 Brevbyte Skåsheim Skulesyrar og sogeskrivar Ola Skipenes, Nordfjordeid. (K ) O34. L4 Brevbyte Skåsheim privat-arkiv 1954 kommisjonen. (K ) O34. L5 Brevbyte Skåsheim Vegvesenet, m.a opplysningar om gamle vegar i fylket. (K ) O34. L6 Brev frå Skåsheim til Per Håland, Gula Tidend 1954 samt utklipp av avisa (K.530.1) O34. L7 Brevbyte Skåsheim Jon Bøtun, m.a. om vegen til Fresvikåsen, 1954, samt avisutklipp frå «Sogn og Fj.», «Lengste luftspennet i verda 1954

7 Sognefjorden». (K ) O35. L1 Brevbyte og anna vedk. møte i Fjordane Banklag, der var foredrag av Skåsheim om lånekapital til bygdene. Samt reknskap frå Årdal Sparebank og andre innsamla opplysningar. (K ) O35. L2 Brevbyte Skåsheim dr. phil. Arne Odd Johnsen. (K ) O35. L3 Brevbyte John Russel A. Skåsheim. + 3 foto. (Berre etter avtale) (K520.22) O35. L4 Brevbyte Ragnvald Vaage, Sunde i Sunnhordland og A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O35. L5 Brevbyte Skåsheim major Per Tang, Hafslo, samt minneord etter Tang. (K.570.2) O36. L1 Brevbyte Skåsheim Anders Tjugum, gjeld m.a. eigedomsreten til Riskroken. (K ) O36. L2 Brev, helsingar, avisutklipp og liknande i høve Skåsheim sin 75-års dag (Berre etter avtale). (K ) O36. L3 Brevbyte Skåsheim Norsk Telegrambyrå i høve Skåsheim fyller 75 år, (K ) O36. L4 Helsingar, telegram og liknande til Anders Skåsheim sin 75- årsdag den (K.420.2) O37. L1 Brevbyte A. Skåsheim Torfinn Litlere, Sandane folkemusikk og hardingfele, samt bilete og tekst om Lirtlere. (K ) O37. L2 Brevbyte Skåsheim Balestrand skogreisingsnemd, samt «Førebils skogresingsplan for Balestrand herad. (K ). O37. L3 Brevbyte til/frå Skåsheim, vedk. Gaularhovet. (K ) O37. L4 Diverse brevbyte og liknande Skåsheim Sogn Folkeblad, samt avisutklipp- «ved steinbrua igjen? (Sogn Folkeblad ) og brev om Gulatingsvegen. 3s Udat. (K ) O37. L5 Brevbyte Milli og Nils Olness A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.126) O37. L6 Brevbyte A. Skåsheim Ivar K. Offerdal, Feios (K ) O37. L7 Diverse brev o.l. om Semjarslåtten, m.a. manus til artikkel. (K ) O37. L8 Brevbyte vedk. bygdebok for Kyrkjebø. (K ) O37. L9 Brev til Skåsheim frå Erling Thorsnes omhandlar fantafylgje på stølane og jektekvelve av tømmer i Vetlefjorden. (K.480.9) O37. L10 Kommentar frå Skåsheim til NRK, vedk. radioteateret si oppsetjing «Kejser og Galitæer», dat , samt svarbrev frå NRK. (K )

8 O38. L1 Brevbyte Skåsheim bladet «Firda» i Førde. (K ) O38. L2 Brevbyte P.S. Hermann A. Skåsheim m.a. om lova mot jesuittane. (K.550.6) O38. L3 Brev frå Anders og Lars Ulvestad vedk. meieri, første slåmaskin o. l. til bygda. Også oppgåve over det rydingsarbeidet Anders Ulvestad utførte i sitt virke som bonde. 4 vedlegg. (K.440.7) O38. L4 Ein pakke med brevbyte A. Skåsheim Norsk Allkunnebok, og ein del manus frå Skåsheim til same. (K ) O38. L5 Brevbyte Skåsheim Norsk Etnologisk gransking. (K ) O39. L1 Diverse brev, avisutklipp og liknande, vedk. Kongefamilien. (Berre etter avtale) (K ) O39. L2 «Kunstvevnad»- brevbyte Skåsheim Emma Breidvik, gjeld biletvev og liknande Samt utklipp av «Nationen», , «Kva er kunst». (K.530.4) O39. L3 Brevbyte A. Skåsheim «Dagen». (K.530.7) O39. L4 Brevbyte m.a. Skåsheim Norsk Allkunnebok (FONNA FORLAG)- m.a. om «Sygna kvinna Aud den djuplydne» og mykje anna. 11 vedlegg. (K ) O39. L5 Brevbyte og liknande vedk. sjuk-dom på buskap i Guddal har vond vilje sett ilt på buskapen? (Berre etter avtale) (K.550.7) O39. L6 Brevbyte Skåsheim F. Rieber, 1956, gjeld m.a. opning av Puddelfjordsbrua og Eidsfjordtunnelen. (K ) O39. L7 Ymse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.126) O40. L1 Ein pakke brev til/frå Skåsheim. Dei fleste skrivne for å samla opplysningar om lokalhistoriske spørsmål. Svara inneheld og ein del slike t.d. Sværaskaret og liknande. (K.440.8) O41. L1 Brevbyte Skåsheim professor Svale Solheim ved Norsk Folkeminnesamling. Gjeld det Skåsheim har samla. (K.520.2) O41. L2 Brevbyte, slektssoge, avisutklipp om Eldal i Viksdalen også melding om ulukka i (K.550.5) O41. L3 Brev frå Skåsheim til Hammarfest folkeskule vedk. program i skulekringkastinga. (K.550.8)

9 O41. L4 Brev frå Skåsheim til biskop Arne Fjellbu, 1957 Trondheim Gjeld morgonbøn i NRK. (K ) O41. L5 Brevbyte Skåsheim Johs. Finne. (Berre etter 1957 avtale) (K ) O41. L6 Brevbyte m.a. Skåsheim Vestlandske 1957 Husflidslag. Det meste i samband med teppeutstilling i Bergen i (K ) O41. L7 Brevbyte og minneord etter major Markus Ese 1957 samt avisutklipp gravlagd (K.510.2) O41. L8 Frå Institutt for sammenlignende Udat. kulturforskning, Oslo, v/daniel Dvergsdal. Gransking av gamal gardsskipnad i ytre Sogn. O41. L9 Brev til Skåsheim frå Anna Daae Olsen i Bergen. Udat. (K.580.7) O42. L1 Brevbyte. Samband med Island og Færøyene O42. L2 Brevbyte M. N. Seim i Kinn og A. Skåsheim og noko frå Inneheld mykje interessant stoff om fiske langs kysten og handelsferder til Sogn og Bergen. (K.450.1) O43. L1 Brevbyte Skåsheim Balestrand Heradskontor, gjeld m.a. arkivnemd i heradet. (K.50.15) O43. L2 Brevbyte A. Skåsheim - banksjef J. Evanths, samt foto av Evanths. (Berre etter avtale) (K ) O43. L3 Brevbyte Skåsheim bondeungdomslaget Ervingen i Bergen. (Berre etter avtale) (K ) O43. L4 Brevbyte A. Skåsheim P. Strand, Dinja. (Berre etter avtale) (K ) O44. L1 Brevbyte Skåsheim Vestmannalaget, Samt: 1. «Målfolk må arbeida planfast», Knut Skurtveit i Vestmannalaget (G.T ) 2. Avisutklipp, Ludvig Jerdal, formann i Vestmannalaget ( ). 3. Vesmannalaget fyller 90 år. (Glytt frå såga. B.T (K ) O44. L2 Brevbyte Anders Thuen Seim A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.520.9) O44. L3 Ymse brev til og frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.440.5) O45. L1 Brevbyte Trevirkefabrikken i Vadheim og A Skåsheim. (K ) O45. L2 Brevbyte Skåsheim P. Strand, Dingja i Gulen,

10 m.a. om hasselband til hummarteiner. (K ) O45. L3 Brev frå Skåsheim til Olav Breistøl, Steinklepp, 1958 Lærdal. (Berre etter avtale) (K ) O45. L4 Brevbyte, utklipp frå aviser og liknande vedk Sognalaget i Bergen sitt 40-års gilde. (K ) O45. L5 Brevbyte Skåsheim Syn og segn vedk. artikkel 1958 om skogreising på Vestlandet. (K ) O45. L6 Ymse brevbyte, ikkje ordna. (Berre etter avtale) (K.125) O46. L1 Brevbyte Skåsheim Hans Aarnes i FONNA FORLAG. (Berre etter avtale) (K.480.2) O46. L2 Om tinging av hotellrom. Hotellprisar. Ymse brevbyte. (K.113) O46. L3 Ymse brevbyte (K.113) O47. L1 Brevbyte Skåsheim Vestlandsbanken. (Berre etter avtale) (K.480.3) O48. L1 Brevbyte Skåsheim Erling Krage (A/S Pryd og brukskunst, Bergen), samt ein del familiebrev. (Berre etter avtale) (K ) O48. L2 Brevbyte A. Skåsheim Gula Tidend (Berre etter avtale) (K ) O48. L3 Brevbyte m.a. Sogn og Fjordane vegkontor og A Skåsheim gjeld m.a. sikting av vegen Vik Vangsnes mot steinsprang, samt manus til N.E.G. om båtferdsle. (K ) O48. L4 Brevbyte Skåsheim Stein Fossgard. Ringerike (Berre etter avtale) (K ) O48. L5 Brev og liknande frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.450.6) O49. L1 Brevbyte Skåsheim Johan Lyder von Tangen, 1959 vedk. gamal poststad i Balestrand. 4 brev. (K.480.6) O49. L2 Ymse private brev til Skåsheim i (Berre etter avtale) (K.420.9) O49. L3 Brev frå Ivar Høyvik, Balestrand. Vedk. nye 1959 brurestolar i Kvamsøy kyrkje. Bilete av ein stad. (K.125) O49. L4 Brevbyte Skåsheim Tormod T. Eitrheim, 1959 banksjef i Odda by- og bygdebank samt melding og rekneskap for (K ) O49. L5 Brevbyte Johan Lyder von Tangen og Skåsheim Samt liste over kjende nordlands-skipparar frå Hardanger og liknande. (K ) O49. L6 Brev frå P. Strand. Dinja til A. Skåsheim. P Strand fortel her om ulike båttypar bruken av dei og liknande. (K ) O49. L7 Brevbyte vedk. preiker, andakter og liknande.

11 ved sokneprest på Rjukan. Olav Hagesæther. (K ) O50. L1 Brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.500.3) O50. L2 Brevbyte vedk. mange granskarferder (Berre etter avtale) (K.480.1) O51. L1 Brevbyte Skåsheim M.N. Seim i Kinn, diverse avisutklipp. Samt ymse skrifter og personalia om M. N. Seim. (Berre etter avtale) (K.520.8) O51. L2 Diverse brevbyte Skåsheim Vestlandsbanken, diverse saker vedk. banken Samt avisartikkel om Setermuseum på Fløyen i Bergen. (Berre etter avtale) (K ) O51. L3 Brevbyte Skåsheim Lars Flagstad, Logtun, Frosta, vedk. stor helle på garden, mogeleg domsbord på Frostatinget. Samt Maj Nodermann, amanuensis Jämtlands Läns Museum, Østersund, om tingstad på Frøsøn. O52. L1 Brev og liknande til og frå Skåheim. (Berre etter avtale) (K.450.6) O53. L1 Brevbyte Skåheim Universitetet i Bergen åra Gjeld m.a. mange fornminnefunn, og også ein del store tre og liknande. (K ) O53. L2 Brevbyte Karl Straume og A. Skåsheim vedk åra bilete av Alværa i Larvik, betaling, trygd og liknande. (Berre etter avtale) (K ) O53. L3 Brevbyte A. Skåsheim Per Horpedal, Fjærland, 1959 samt foto av 2 småjenter. (K ) O53. L4 Brevbyte Skåsheim Universitetsbiblioteket i Bergen, samt oversyn over noko av det Skåsheim gav til biblioteket. (K.530.5) O53. L5 Brevbyte A. Skåsheim «Sogn og Fjordane» (Berre etter avtale) (K ) O53. L6 Brevbyte Skåsheim Olai Hjetland, Høyanger, om lokalhistorie og bakarbeid. (K.530.2) O54. L1 Brevbyte o.a. vedk. Ljosanbotn og Ljosandal (K ) O54. L2 Brevbyte Skåsheim «Landsnemndi fro norsk reising mot Skandinavisk samrøring» i Avisart., opprop og liknande i denne saka. (Berre etter avtale) (K ) O54. L3 Brevbyte Skåsheim «Sogningen». (K.520.1) O54. L4 Brevbyte Skåsheim Hans Aarnes i Fonna Forlag. ( Berre etter avtale) (K.540.8) O54. L5 Brevbyte Skåsheim Bergen Tidende (K ) O54. L6 Brevbyte m.m. mellom M.N. Seim, Kinn og A. Skåsheim, Balestrand. (Berre etter avtale) (K.560.6) 1960

12 O55. L1 Brev og liknande frå tida ca. 1960, private brev forretningsbrev. (Berre etter avtale) (K ) O55. L2 Ein del brevbyte og liknande frå Skåsheim vedk ferd til Hol, Jamtland, Trøndelag og Nordfjord. juli-august (K ) O56. L1 Telegram, brev og helsingar til Skåsheim sin årsdag (K ) O57. L1 Diverse brev til og frå Skåsheim (+diverse om fylte 60 år) (K.460.3) O58. L1 Ymse brevbyte. (K.113) O58. L2 Diverse brev til og frå Skåsheim (Berre etter avtale) (K.430.4) O58. L3 Brev til og frå Skåsheim vedk. hovudsakleg lokalhistorie. (Gaular og liknande) (Berre etter avtale) (K.480.4) O59. L1 Brevbyte til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.490.5) O60. L1 Brevbyte vedk. hestetruger frå Kristoffer Leirdal til Norsk Folkemuseum via Skåsheim + ei lita soge vedk. bruken. (K ) O60. L2 Ymse private brev frå m.a. om Gulatingsstaden 1961 og målarbeid. (Berre etter avtale) (K.430.1) O60. L3 Brev frå Skåsheim til prost Ragnvald Reed i 1961 Balestrand vedk. kyrkjefestar på Vangsnes og i Fjærland i (K.560.2) O60. L4 Diverse brev til/frå Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.490.8) O61. L1 Markus Kvamme, Oldedalen. Brevbyte om 1962 gamal gardsdrift på Ingebrigt-bruket. gnr. 17. bur. 5, Kvamme i Innvik. Svar på spørjeliste med 21 spørsmål. O61. L2 Brevbyte Skåsheim Fridtjof Sørebø (K ) O61. L3 Ymse brev og liknande frå og til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.440.2) O62. L1 Ymse brev og liknande frå og til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K.440.1) O62. L2 Ymse kort og brev til A. Skåsheim. Eine brevet frå Svanhild Nese, Arnafjord, 1939, har vedlagt eit foto Markus Nese. O63. L1 Ymse brev m.m. etter A. Skåsheim - av mindre Ca allmenn interesse ein del frå familien. (Berre etter avtale) (K.117 o.3) Brevbyte med familien O64. L1 1. Private brev til Chr. Skaasheim Kladd til skyldsetjing på Thue, 1907, parsell seld til Anders Olsen Thue. 3. Kladd til grensegang på Brukjell 1961,

13 parsell kjøpt av kjøpmann M.H. Kjelland. (K.134) O64. L2 Ein del private brev mellom medlemar av Ca familien Skåsheim mest før (Berre etter avtale) (K.440.9) O65. L1 Brev til Skåsheim frå farsøster Gjertrud o Løvdal. (Berre etter avtale) (K ) O65. L2 Brevbyte Skåsheim fru Marie Fjærestad, Granly. (Berre etter avtale) (K ) O65. L3 Brev til A. Skåsheim frå faren Kristen Skaasheim (Berre etter avtale) (K ) O65. L4 Brev til A. Skåsheim frå Bjarn E. Fjærestad (Berre etter avtale) (K ) O65. L5 Brevbyte A. Skåsheim søster hans Brita Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.570.6) O65. L6 Brevbyte A. Skåsheim syskena. (Berre etter avtale) O65. L7 Brevbyte A. Skåsheim Marie Fjærestad (Berre etter avtale) O65. L8 Brev frå bror- og søsterborn (Berre etter avtale) O65. L9 Brevbyte med familie (Berre etter avtale) (K.125) O65. L10 Brevbyte med familien. (Berre etter avtale) 1936 (K.126) O66. L1 Brev til Skåsheim frå broren Kristen Chr åra Skåsheim, samt foto av faren Kristen Skaasheim. (Berre etter avtale) (K ) O66. L2 Brevbyte Skåsheim brorsonen Kristen J Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O66. L3 Brevbyte Skåsheim brorsonen Olav, samt foto av båten og Olav (portrett).(berre etter avtale) (K ) O66. L4 Brevbyte Skåsheim broren Johannes, samt lysing i Gula Tidend i høve Johannes 60 år, (Berre etter avtale) (K ) O66. L5 Brevbyte A. Skåsheim broren Johannes Skåsheim i Balestrand. (Berre etter avtale) (K.570.4) O67. L1 Brevbyte Skåsheim søstera Helga. (Berre etter avtale) (K ) O67. L2 Brev frå Synneva Skåsheim til A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K ) O67. L3 Brev frå søstera, samt utskrift av møtebok i 1940 Balestrand Samvirkelag , om leige av handels-staden i Skåsheim elvi. (Berre etter avtale) (K.125) O67. L4 Brevbyte med familien (Berre etter avtale) (K.126) O67. L5 Brev til A. Skåsheim frå mora

14 (Berre etter avtale) (K ) O67. L6 Brev frå mora og faren på Skåsheim. (Berre etter avtale) O68. L1 Brev til Skåsheim frå brordotter Jensine Thue. (Berre etter avtale) (K ) O68. L2 Ymse brev til Skåsheim frå slekt på Thue i Balestrand. (Berre etter avtale) (K ) O68. L3 Brev til Skåsheim frå søster Brita Skåsheim i Balestrand. (Berre etter avtale) (K ) O68. L4 Brev til Skåsheim frå broren Johannes, samt eit brev frå brorson Olav, (Berre etteravtale) (K ) O68. L5 Brev til Skåsheim frå broren Kristen og kona Signy. (Berre etter avtale) (K ) O68. L6 Tre postkort til A. Skåsheim frå brorson Olav, 1955, samt foto frå sjøen, Magellanstredet, i 1948 med Olav på vakt. (Berre etter avtale) (K.550.3) O68. L7 Private brev (familie)(berre etter avtale) (K.126) O69. L1 Diverse brevbyte til/frå Skåsheim vedk. eigedomane Osen og Brattland under Skåsheim, m.a. utleige eller sal til Olav og Alf Ålhus. (Berre etter avtale) (K ) O69. L2 Kort til A. Skåsheim frå Helga Thue, søster, samt 2 avisart. Av Helga o «Sognevarden»: 1. «Tankar under storauksjonen i Balestrand» (Hans Dahl 1958). 2. Eit 50-års minne, frk. Nicoline Landmark. Pionerkvinne for kina- Balestrand (K ) O69. L3 Brevbyte A. Skåsheim broren Kristen 1950-åra Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) Brevbyte med D.H.S. G.F. Heiberg, H. H.H. Heiberg og Svein L. Vold O70. L1 Brev frå G. F. Heiberg til A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O70. L2 Brevbyte Skåsheim G. F. Heiberg (Berre etter avtale) (K ) O70. L3 Brevbyte med G. F. Heiberg. (Berre etter avtale) O70. L4 Brevbyte G. F. Heiberg A. Skåsheim m.a. om 1931 Kjørneshuset som museum over Schreuder, dugnad på Skåsheimbåten (transport opp frå sjøen), samt brev til misjonær Ole Stavem, Oslo, om Schreudermuseum. Avisutklipp, «Dagen» Stavem 90 år. Tidl. misjonær under Schreuder i Natal. (Berre etter avtale) (K.125) O70. L5 Ymse brev frå G. H. Heiberg til A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K )

15 O71. L1 Brevbyte og liknande vedk.. finansnemdi i Historielaget for Sogn. (K.420.6) O71. L2 Brevbyte G. F. Heiberg Skåsheim. Brevbyte NRK- Bergen Skåsheim om foredrag «De Heibergske Samlinger Sogns folkemuseum» , kl: 18:30-19:00. (Berre etter avtale) (K.125) O71. L3 «De Heibergske Samlinger.» Brev til O.P. Fosse, Vik, om årspengar, samt melding om museet etter 25år. (Berre etter avtale) (K.126) O71, L4 Brev frå G.F. Heiberg. (Berre etter avtale) (K.126) O72. L1 Diverse brev, rekningar og liknande. vedk. festskriftet til G.F. Heiberg han var 70 åri mai (Berre etter avtale) (K ) O72. L2 Brev til Skåsheim frå G. F. Heiberg. (Berre etter avtale) (K ) O72. L3 Brev til Skåsheim frå G.F. Heiberg. (Berre etter avtale) (K.126) O73. L1 Brevbyte G.F. Heiberg A. Skåsheim i 1930-åra. (Berre etter avtale) (K ) O74. L1 Brev frå G. F. Heiberg til Skåsheim i 1944, samt minneord om Heiberg i «Sogn og Fjordane» (Berre etter avtale) (K ) O74. L2 Ein pakke brev, avisutklipp og liknande. vedk. Historielaget for Sogn, innsamlinga i (K ) O74. L3 Brevbyte Svein L. Vold A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O74. L4 1. Brevbyte G.F. Heiberg A. Skåsheim, 1919,1924, Brev frå Skåsheim til Vold Brev frå Vold til Skåsheim,1946. (Berre etter avtale) (K ) O74. L5 Brev frå Svein L. Vold, vedk. museet, m.a. prestehuset. Snakk om flytting av nokre hus. (Berre etter avtale) (K.126) O74. L6 Brev frå Andreas Holmsen, Landslaget for Bygde- og Byhistorie, vedk. oversikt over historielagsarbeidet i «Heimen». (Berre etter avtale) (K.126) O74. L7 Brev frå H.H.H. Heiberg. Vedk. minneskriftet om G. F. Heiberg, og flytting av nokre av dei gamle husa på museet. (Berre etter avtale) (K.126) O75. L1 To brev frå Vold til Skåsheim. Manus til minneord om Gert Falch Heiberg v/a. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K ) O75. L2 Brevbyte Svein L. Vold, m.a. om å få ungdomslaga til å støtte arbeidet med å kjøpe sognejekt m.m. Utgreiing av Vold om De Heibergske Samlinger Sogns Folkemuseum

16 Om starten, samlingane, arbeidet m.m. (K ) O75. L3 Brev frå Svein L. Vold, Sogns Folkemuseum, til A. Skåsheim. (Berre etter avtale) O75. L4 Brevbyte Svein L. Vold Skåsheim, private brev, brev vedk. drifta av museet og einskilde utdrag frå møtebøker o.l. (Berre etter avtale) (K.410.3) O75. L5 Brevbyte Skåsheim H.H.H. Heiberg. (K ) O75. L6 Brevbyte Skåsheim Svein L. Vold. (Berre etter avtale) (K.540.3) O75. L7 Brev frå Hans Heiberg til A. Skåsheim datert Udat. Steinkjer 13. sept.? Brevbyte om målsak O76. L1 Vestlandske målkontor hovudsakleg rundskriv åra om målsak og Grønlandssaka. (K ) O76. L2 Ymse om målsak, «Gula Tidend» i øk. Vanskar, Målmarknad. (K.125) O76. L3 Brev frå Skåsheim til rektor Martin Birkeland, 1933 Store Milde gjeld tale av Birkeland i Høyanger, samt avisutklipp og liknande med art. og liknande av Birkeland i 1930-åra. (K.580.3) O76. L4 Ymse brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126) O76. L5 Brevbyte om målsak, m.a. om Nynorsk Vikeblad (K.126) O76. L6 Diverse vedk. Kinn Sparebank m.a. målbruken 1945 der (norsk-dansk)(k ) O77. L1 Brevbyte Skåsheim Norges Boklag Gjeld m.a. Jul i nynorsk salmebok, Oslo (K ) O77. L2 Brev frå Skåsheim til Sogndal ungdomslag Gjeld nynorsk målreising, - i-mål eller a-mål. (K ) O77. L3 Brevbyte A. Skåsheim overlækjar Joh. Yttri, 1952 Florø. Gjeld m.a. bruken av a-mål i «Sogn og Fjordane» og skiping av Sogns Mållag. (K.540.7) O77. L4 Sogn Mållag. Brev om skipinga og andre skriv til og frå Skåsheim. Nummerliste om innhaldet, 55 vedlegg. (DHS:18972.) (K ) O77. L5 Brev avisutklipp og liknande vedk. H. Koht som 1953 avdukar av Ivar Åsen monumentet i Ørsta i (Berre etter avtale) (K ) O78. L1 Brevbyte m.a. A. Skåsheim høgsterettsadvokat Erling Wiborg, Oslo gjeld m.a. målform i morgonandaktane. (Berre etter avtale) (K.540.6) O78. L2 Avisutklipp «Nationen» «Telelaget 1955 ynskjer ikkje bridge i sendemannsretten.» Brev frå Skåsheim til laget der han let vel om målbruken i stykket. (K ) O78. L3 Brevbyte Skåsheim J. Tidemand Reinertsen. 1955

17 (Berre etter avtale) (K O78. L4 Brevbyte til/frå Skåsheim vedk. målforma ved 1955 Noregs Handelshøgskule. (Berre etter avtale) (K ) O78. L5 Brevbyte Skåsheim Norsk Tidend, , samt diverse artiklar frå dette bladet m.a. om målsak, norrøn samvinna. (K ) O78. L6 Brevbyte Skåsheim Magne Myhren, Voss, samt eit par avisartiklar av Myhren. (Berre etter avtale) (K ) O78. L7 Brev frå Skåsheim til Rasmus sylta i Vestlandsbanken 1956 gjeld namnet Bergen mot Bjørgvin. (K ) O78. L8 Brevbyte til/frå Skåsheim m.a. vedk. strid med 1956 Sigmund Skard. Gjeld m.a. møte i «Balestrand mållag) (Berre etter avtale) (K ) O78. L9 Diverse skriv vedk. «Norsk tale». (K ) O79. L1 Brevbyte «Sogn Mållag» - A. Skåsheim åra (K ) O79. L2 «Noregs Mållag», brev, avisutklipp og liknande vedk. målarbeid. (Berre etter avtale) (K ) O80. L1 Brevbyte Bjarne Slapgard A. Skåsheim, samt 1957 avisart. Av Slapgard, gjeld målarbeid. (K ) O80. L2 Brevbyte samt avisutklipp vedk. Eirik 1957 Hjelmbrekke, Vassenden. (Berre etter avtale) (K ) O80. L3 Brevbyte m.a. Skåsheim Vestlandske Mållag (Berre etter avtale) (K ) O80. L4 Brevbyte A. Skåsheim Severin Eskeland (Berre etter avtale) (K ) O80. L5 Brevbyte Skåsheim Norsk Rikskringkasting, gjeld målforma i ein song av Sigurd Nesse. (Berre etter avtale) (K ) O80. L6 Brevbyte o.a. Skåsheim Ingolf Kvamen, bladstyrar i «Austland». M.a. noko stoff om læreboknormalen. (Prenta) (K ) O80. L7 Brevbyte Knut Robberstad A. Skåsheim, 1959 målsak. (K ) O80. L8 Brevbyte Skåsheim Sigurd Sandvik, Halsnøy 1959 Kloster. (K ) O80. L9 Brevbyte Skåsheim Halvdan Koht, gjeld 1960 målformer. (K ) O80. L10 Brevbyte A. Skåsheim Einar Sekse. Samt 1960 avisutklipp om «Språkleg samling» (K ) O81. L1 Brevbyte A. Skåsheim Fridtjof Sørebø, Mykje om målsak, avisart. og publikasjonar om dette, samt ymse. (K )

18 O82. L1 Brevbyte stortingsmann Olav Hordvik A. Skåsheim gjeld målsak. (K ) O82. L2 Brevbyte Skåsheim Hallvard Bergwitz. (Berre etter avtale) (K ) Brevbyte om norrøn samvinna O83. L1 Avisutklipp, brev m.m. vedk. samarbeid med Ca.1930 Island m.a. om norske gutar som gardsdrenger på Island. (K ) O83. L2 Brevbyte Vilh. Finsen A. Skåsheim, om Islands 1934 Adressebok. (K.127) O83. L3 Brevbyte Pall Patursson A. Skåsheim. Brevbyte m.fl. om færøyiske born til Bergen sommaren O84. L1 Brevbyte Skåsheim Jonas Jonassom på Island, åra m.a. om Snorre monumentet. (K ) O84. L2 Ymse brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126) O84. L3 Brevbyte Pall Patersson A. Skåsheim, vedk kausjon. Samt brevbyte Jæger Lervik, Sjølstad i Namdalen A. Skåsheim om 8 ungdomar frå Færøyane som kom til Bergen, der ingen visste om dei på førehand. (Berre etter avtale) (K.125) O84. L4 Brevbyte A. Skåsheim kongsbonde E. Husgard 1938 på Færøyane. (K ) O85. L1 Brevbyte, aviser, foto og liknande frå William Retter, Lerwich, Shetland til A. Skåsheim. (K.490.1) O86. L1 Ymse stoff om Ungmenna felag Islands Foto av Ålfatavatn Sogid, 1 eks. av «Skinfaxi», brev, avisutklipp. (K ) O86. L2 Brevbyte Skåsheim Gustav Smedal, Oslo hovudsakleg om norrøne spørsmål. (K ) O86. L3 Brev frå Skåsheim til Vilhjalmur Finsen i 1945 Stockholm (charge d affaires) gjeld islandsk konsul i Bergen. (K ) O86. L4 Ymse brev frå Johannes Patersson, Kirkubøur, Færøyane, vedk. radiotale av statsminister Stauning. (Berre etter avtale) (K.126) O86. L5 Brevbyte Skåsheim Arngrimur Kristjansson, 1951 Reykjavik. (K.530.3) O87. L1 Ymse brevbyte A. Skåsheim Karl Straume Straume måla eit bilete av garden Alværa i Lavik som vart gjeve til Alltinget på Island. Vedl. Foto. (K.510.8) O87. L2 Brevbyte Skåsheim Einar Farestveit, Reykjavik, Nordmannslaget på Island. (K ) O87. L3 Ymse brev vedk. Nordmannslaget i Reykjavik Vedkjem m.a. skifertak frå Voss Skiferbrud A/S. (K ) O87. L4 Brevbyte Skåsheim fylkesmann N. Schei. Gjeld 1955

19 islandske ungdomar i norske skular. Samt 1. eks. av «Lesbok Morgunbladsins» Stykke om Reykholt. (K ) O87. L5 Brevbyte Til/frå Skåsheim vedk. islandske 1955 ungdomar til jordbrukskular i Sogn. (Aurland og Mo) (Berre etter avtale) (K ) O87. L6 Brevbyte Skåsheim Johan E. Mellbye, samt 1955 minneord i aviser etter Mellbye i Arbeidet i Snorrenemnda. (K ) O88. L1 Innbyding til årsmøte i Norsk-Islandsk Samband 1956 i 1956, samt program/sakliste. (K ) O88. L2 Brevbyte Skåsheim Pall Patursson samt manus til skodespel «Kong Sverre» av Patursson. (Berre etter avtale) (K.570.1) O89. L1 Brevbyte A. Skåsheim «Ungmennafelag Islands». (K.51027) O89. L2 Brevbyte Skåsheim Helgi Valtysson, samt diverse artiklar av Valtysson. 1. «Ein liten tått Sygna soga», Gula Tidend «Grønland ein del av Danmark». 3. Eit stutt utsegn over Skipinga av dei første ungdomslaga på Island. (K ) O89. L3 Brevbyte Skåsheim Jan Mellbye. (K ) 1957 O89. L4 Islands president på Norgesferd i 1957 brev, 1957 publikasjonar, avisutklipp og liknande. (K ) O90. L1 Brev, avisutklipp og liknande om islandsk 1957 gjesteferd til Noreg og m.a. Sogn i (K ) O90. L2 Brevbyte, avisutklipp m.m. til/frå Skåsheim vedk. Island. (K ) O90. L3 Brevbyte A. Skåsheim m.a. Sigurdur I. Lindal, Lækjamot. (Berre etter avtale) (K.530.8) O91. L1 Brevbyte og anna stoff om Færøyane (K ) O91. L2 Brevbyte Skåsheim Ivar Orgland, samt 1958 avisutklipp då Orgland fekk ordenen «Islands Folk». (K.550.2) O91. L3 Ymse brevbyte vedk. norrøn samvinna (K.125) O91. L4 Brevbyte L. Jerdal A. Skåsheim, vedk. m.a norrøn samvinna og Vestlandsbanken. (Berre etter avtale) (K ) O92. L1 Brevbyte Jonas Jonasson, Island A. Skåsheim (Berre etter avtale) (K ) O92. L2 Brevbyte Torstein P. Viglundsson, Vestmannaøyar A. Skåsheim. (Berre etter avtale)

20 (K540.1) O92. L3 Brevbyte Pall Patursson, Færøyane A Skåsheim gjeld norrøn Samvinna. (Berre etter avtale) (K.550.1) O92. L4 Brevbyte Skåsheim Sunnmøre Vestmannalag (K.520.3) O92. L5 Ymse brevbyte norrøn samvinna. (K.134) Sakspapir O93. L1 Avskrift av kyrkjebok for Vik nr.1, , fol Sokneprest Anders Daae kallar inn Anders Følie, Lars Nummedal m. fl. gjeld usemje mellom diverse innbyggjarar. (K ) O93. L2 Liste over teljing av frukttre i Balestrand. Tal tre 1900 pr. fruktdyrkar. (K.134) O93. L3 Utklipp frå Bondebladet om 1923 minnestein på fødestaden til oberst Angell, Kvaale i Luster. Brev frå Sigurd Fjøsne til A. Skåsheim om innsamling gjennom Sogns Ungdomslag. (Berre etter avtale) (K.125) O93. L4 Stoff om arbeidet som vart innleia for å få betre handsaming av ull og skinn i Sogn og Fj. og Hordaland. Sentralt i arbeidet var banksjef Evanths i Vestlandsbanken. Ein del oppl. m.a. om sauahald. (K ) O94. L1 Opplysningar om turismen i Balestrand og 1930 Fjærland samla inn i samband med bygdebokarbeidet i (K.470.1) O94. L2 Historielaget for Sogn 25 år, avisutklipp og 1934 liknande. (K ) O94. L3 «Betre bygdeskikk». Teikningar, publikasjonar, art. og liknande. om betre byggjeskikk på Vestlandet. Betre hus, og meir i samsvar med arkitektonisk tradisjon i landsdelen. (K ) O95. L1 Sak mellom balestrendingar og lånefjordingar Gjeld eigedomsretten til Langedalen. Avisutklipp, kort referat av dommen. (K ) O95. L2 Om vøling av Tjugum kyrkje. Innsamling mellom 1939 utflytte balestrendingar. Brevbyte med presten Ragnvald Reed. (K.113) O95. L3 Arbeidstenesta, leiarkurs i Bergen sept Brevbyte. (Berre etter avtale) (K.126) O95. L4 Diverse brev og avisutklipp vedk. dyrking av 1941 tobakk i Sogn i (K ) O95. L5 «Treplanting». Arbeidet med skogplanting o Udat. laget «Ervingen». (K ) O95. L6 Futegarden Askelund i Balestrand (no Sogn ungdomsskule). Brev o.a , m.a. vedk. freding og vøling av hovudhuset på futegarden. (K )

21 O95. L7 Artikkel av Skåsheim «Askelund-ungdomsskule 1957 og kulturminne». (K ) O96. L1 «Gamle lækjeråder». Manus av Svein Vold Art. til minnetidsskriftet om Gjert Falch Heiberg. (K ) O96. L2 Ymse stoff frå brev og liknande, samtmanus og 1957 artikkel i «Dagen» om Jens Larsson Drægeli, samt foto av han: «Folkelækjaren i Sogn». Skrive av A. Skåsheim i (K ) O96. L3 Veg til Veitastrond. Skriv frå Per Molland, 1934 Veitastrond, om vegutløysing frå bygda ein del opplysningar om Veitastrond m.m. (K ) O96. L4 Veg til Veitastrond. Ein del brevbyte til/frå 1957 Skåsheim vedk. bygging av veg, samt artikkel av Skåsheim: «Veitastrondi fjellbygdi som dei tenkte å leggja under vatn. Ny veg vart bergingsvon». (K ) O96. L5 Fjellferder, fedrifter over Jostedalsbreen (Tore Eide s.81). Jostedal Olden. O96. L6 Stølsdrift og fedrifter over Jostedalsbreen til Sogn (frå Nordfjord). Brev, avisutklipp. (K.520.5) O96. L7 Jostedalsbreen. Avisutklipp. Særprent av «Breden og bygda», av T. O. Eide, frå «Norveg», folkelivsgransking. O97. L1 Kystkulturen. Avisutklipp «Nationen» : «Bergenser skal granske kystkulturen videnskaplig». Intervju med Toralf Rafto. (K.520.6) O97. L2 Kystkulturen. Brevbyte Skåsheim Toralf Rafto (K ) O97. L3 Ættesoge. Kort utgreiing med ættetavle om «1950- åra Kong Høyangs Bjørn» - Høyanger ætti. Syner at Snorre Sturlason og George Washington er i slekt og stammar frå Bjørn Buna. (K ) O97. L4 Ættesoge. Brevbyte Skåsheim NACO. I Høyanger gjeld bladet «Høyang- Nytt». m.a. om Buna ætti. (K ) O97. L5 Ættesoge. Brev frå Skåsheim til lærar Gudleik 1957 Førde, Høyanger gjeld mottaking av gjester frå Island og om Buna ætti i Høyanger. (K ) O97. L6 Alværa ætta. Brevbyte sokneprest Olav 1937 Langhelle, Alversund Skåsheim. Om Alvidra ætta på Island. Usemje om namnet kjem frå Alversund eller Alværa. Avisutklipp frå B.T (K.125) O97. L7 Alværa ætta. Avisutklipp frå B.T Ei vosseætt på Island, av sokneprest Olav Langhelle. (K.127) O97. L8 Alværa ætta. Opplysningar om garden Alværa

22 i Lavik av A. Skåsheim. (K ) O98. L1 Slekta Gadder, Art. av A. Skåsheim: «Solund ein sogestad nytt frå Amerika.» - om slekta Gadder. (skrive for «Sogn og Fjordane». (K ) O98. L2 Slekta Gadder. Brevbyte A. Skåsheim John Kittelsen gjeld m.a. slekta Gadder frå Holstein, som budde i Ytre Sogn. (K ) O98. L3 Losna ætta. Brevbyte, foredrag og liknande. (K ) O98. L4 «Anders Hugleikson og heimbygdene hans.» Udat. Art. av S. Skåsheim. (K ) O98. L5 Anders Hugleikson. Brevbyte Skåsheim Nils Husetuft, gjeld m. a. Gaulartunet og Audun Hugleikson, samt avis- innlegg og repotasje om dette og avduking av minnesmerke. (Berre etter avtale) (K ) åra? O98. L6 Vedk. stemne for H. Tungøen, i Sværaskaret O99. L1 Ættetavle. Ættetavle frå Vik, slektsnamn: Tryti, Stadheim, Tislet, Bø, Stedje, Tenold og Seim. Utarbeidd av B. Ytri, Asker st. (K.420.7) O99. L2 Oversiktsark for Tryti- slekta. Dei første generasjonane. Utarbeidd av B. Tryti, Asker. (K.420.3) O100. L1 Midlang- slekta. Utarbeidd av B. Ytri, Asker st. (K.420.5) O101. L1 Oversiktsark for Tistel- slekta, utarbeidd av B. Ytri, Asker st. (K.420.4) O101. L2 Anetavler for Brynjulf Tryti i Vik i Sogn og slekta hans. Skrive av B. Ytri, Vipevegen 17., 1370 Asker. (K ) O102. L1 Fjærlandsvegen. Avisart./ reportasje, samt brev vedk. vegutløysing for Fjærland. (K ) O102. L2 «Veg til Fjærland». Brev til/frå Skåsheim, samt avisutklipp om debatten kring vegutløysing for Fjærland. (Berre etter avtale) (K.410.4) O102. L3 Diverse brevbyte til/frå Skåsheim om veg til Fjærland, m.a. med Hjermann og Fylkesmann Schei. (Berre etter avtale) (K ) O103. L1 «Bygg ditt land». Diverse brev, avisart. og liknande vedk. foreininga «Bygg ditt land» og arbeidet med skogplanting. Ein del går på striden mellom foreininga og fylkesskogsjef Borchgrevink m.fl. (Berre etter avtale) (K ) O103. L2 Strid om skogplantinga «Bygg ditt land» stod for. Striden står mellom «Bygg ditt land» og m.a. fylkesskogsjef Borchgrevink. Avisinnlegg og diverse rundskriv og brev. (K ) O103. L3 Brevbyte, rundskriv og avisutklipp vedk. «Bygg ditt land» sitt arbeid med skogreising striden

23 med fylkesskogsjef Borchgrevink. (Berre etter avtale) (K.490.9) O104. L1 Gulatinget. Brev frå Karl Birknes (Gåta) til A Skåsheim. 1925, gjeld m.a. lokalhist. Spørsmål som Gulatingstaden, samt art. av Gåta i «Sogningen» om kyrkjesal i Sogn. (K.580.4) O104. L2 Brevbyte til/frå Skåsheim: avisinnlegg o.l. vedk Gulatingstaden. (K.550.4) O104. L3 Artikkel av Skåsheim: «Gamle tingstader» 1959 (Sendt til bladet «Trønderen» i Trondheim.) (K ) O104. L4 Avisutklipp om Gulatinget O104. L5 Brev til Skåsheim frå sokneprest Johs. Holten i 1962 Gulen. Inneheld eit foto av steinkross på prestegarden. Det er teke , kl.11.25, og synder at sola skin på krossen heile året. Svarbrev frå Skåsheim. (K ) O105. L1 Stadnamn, ord og uttrykk Ymse døme på bruken av orda «hurr» og «hurra» frå Balestrand. (K ) O105. L2 Brev frå Olav Hjelseng, Sværefjorden, samt utklipp dat om uttrykka «hurra» og «knurra». Ymse, m.a. om «larpa». (K.125) O105. L3 Ord og uttrykk. Notis av Skåsheim gjeld ordet 1950 «skivja».(k ) O105. L4 Ord og uttrykk. Brev frå Jan Netteland til A Skåsheim, gjeld ordet stjorn bytt med styre- i Vestlandsbanken, samt ymse vedk. banken. (K ) O105. L5 Stadnamn. Ein del brevbyte frå/til Skåsheim 1953 vedk. Lind- i norske stadnamn. Vedlagt manus og korrektur til utgreiinga om emnet. (K.510.1) O105. L6 Stadnamn på gardane Tue, Bruhjell og Skåsheim 1955 med noko av Sande. (K ) O105. L7 Utgreiing om hav,-ris,-red i «stadnamn» av Lars Søreide. Samt brevbyte Skåsheim Søreide. (K ) O105. L8 Gamle ord og uttrykk samla av A. Skåsheim og ca sende til Norsk ordbok, ca (K ) O105. L9 «Stadnamnet Byrkjelo». Utgreiing. Sign. L.S. Udat. (K.450.4) O106. L1 Grønlandssaka. Brev til Alta Kommunestyre, 1922 Alta. Framlegg til vedtak vedk. Grønlandssaka. (K.125) O106. L2 Grønlandssaka. Ymse synspunkt på Grønlandsspørsmålet. «Frå kjende menn um Grønlandsspørsmålet» (K ) 1928

24 O106. L3 Grønlandssaka. Avisutklipp, brev, trykk-saker åra o.l. vedk. Færøyane og Grønland- hovudsakeleg 1930-åra. (K.430.7) O106. L4 Grønlandssaka. Reiseplan for professor 1934 Wolgast, for talarferd om Grønland. (K.125) O106. L5 Grønlandssaka. Ymse skriv, Avisutklipp O106. L6 Grønlandssaka. Brevbyte Skåsheim Adolf Hoel, gjeld hovudsakleg Grønlandssaka. (K ) OL07. L1 Grønlandssaka. Ymse avisutklipp. (K.127) OL07. L2 Ymse vedk. Grønlandssaka (Berre etter avtale) (K.125) OL07. L3 Art. av A. Skåsheim, formann i Det norrøne 1959 Grønlandslaget. «Norsk næringsliv og Aust- Grønland». (K ) OL08. L1 Norrøn samvinna. Om Grønland. (K.134) Rekneskap 109 Ferdkostnader 1920 Protokoll 110 Restansebok for Vestmanna-heimen L/L Protokoll 111 Rekneskapsbok Protokoll 112 Rekneskapsbok Protokoll O113. L1 Vedlegg O113. L2 Vedlegg O114. L1 7 rekneskapsbøker, utgifter og inntekter Protokoll O115. L1 Vedlegg O115. L2 Vedlegg O115. L3 Vedlegg. (K.134) O116. L1 Vedlegg vedk. Grjotvin-eigedomen til Skåsheim i 1937 Balestrand. (Berre etter avtale) (K ) O116. L2 Vedlegg om nokre brev frå Per Stokkebø som paktar eidedomen Grjotvin i Balestrand hjå A. Skåsheim. (Berre etter avtale) (K.134) O116. L3 Vedlegg (K.113) O116. L4 Ymse rekn. Korrespondanse og liknande Skåsheim Hansa Bryggeri. (K.550.9) O116. L5 Vedlegg O116. L6 Vedlegg (K.134) Ymse O117. L1 Segner og Soger O118. L1 Segner og soger O118. L2 Segner og Soger. Register O118. L3 Segner og Soger. Reg O119. L1 Segner og soger. Hamarfest og Finnmark

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar TIDSUR Dei første norske byane vert grunnlagt Julius Cæsar 10 11 Svartedauden 12 Dei første menneske kjem til Noreg 1 2 9 8 Jordbruk vert innført i Noreg Pyramidane i Egypt vert bygd Skriftspråk vert 7

Detaljer

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje.

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje. INSPIRASJONSHELG FOR LANDBRUKSINTERESSERT UNGDOM I NORDFJORD! Landbruksinteressert ungdom i Stryn, inviterar alle likesinna til ei inspirasjonshelg 12.-13. september 2015! Denne helga får du sjansen til

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

FOLKEMEDISIN. 1. Kan De seie at innstillinga til sjukdom og synet på det å vere hardfør har skiftet i manns minne?

FOLKEMEDISIN. 1. Kan De seie at innstillinga til sjukdom og synet på det å vere hardfør har skiftet i manns minne? Norsk etnologisk gransking Juli 1960 Emne nr. 80 FOLKEMEDISIN I. Husgeråd kjerringråd I svar på tidlegare emenlister der det er spørsmål frå dette område blir det iblant sagt at kjerringråd og husråd var

Detaljer

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397)

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) Baltzer Ivarson Sande, som var lensmann, hadde ein del av Randa på slutten av 1600-talet. Han var fosterson til lensmann Anders Sivertsson.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Jarle

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

G A M A L E N G K U L T U R

G A M A L E N G K U L T U R Norsk etnologisk gransking Emne nr. 12 Oktober 1948 G A M A L E N G K U L T U R Den gjennomgripande utviklinga i jordbruket dei siste mannsaldrane har ført med seg store omskifte når det gjeld engkulturen.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Dato Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Merknad Fre 17.10.14 pokalen 1 Førde Lau 25.10. Kurs / instr. R Sogndal i Leikanger Søn 26.10. Kurs

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

NKR S&Fj, styremøte torsdag 7.1.16 på Thon Jølster Hotell, frå kl. 1130.

NKR S&Fj, styremøte torsdag 7.1.16 på Thon Jølster Hotell, frå kl. 1130. Sogn og fjordane NKR S&Fj, styremøte torsdag 7.1.16 på Thon Jølster Hotell, frå kl. 1130. Desse møtte: Grete Berntzen, Trude Skarvatun, Arne Sunnarvik, Ann Karin Ose. Dan Aasebø møtte som vara for Martin

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014.

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. 22.01.2014 PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. Registrering av akkreditert presse Lærdal kommune har etablert pressesenter i 2. høgda i "KIWI-bygget"

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført.

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført. Stad: Skytehall, Sogndal 27/1-2015 klokka 18:00. Side 1 av 5 Tilstade; styret ved: Bengt Næss (Leiar) Per Atle Fretheim (vararepr. Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik (Årdal) Asle Dulsvik (Leiar

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, Bjørn Ebne, May Britt Martinsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.

Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj. Fra: Inge Bjørdal [inbj@stranda.kommune.no] Til: 'Erling' [erling@naroyfjorden.no] Kopi: Arlen Synnø ve Bidne [Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no]; 'David.Aasen.Sandved@hfk.no' [David.Aasen.Sandved@hfk.no]; 'Dybwad,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP Revidert 2009 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1 MÅLET MED TEVLINGA Denne tevlinga er ny av 2009, og fremstår som en hybrid mellom Dialekttevling, NBU-quiz og Musikktevling altså

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30 1. Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2. 3. Ola Aase Nordbygda og Rand V73 4.

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett

Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Stadnamn for Luster bruk av stadnamnbasen på Internett Føredrag på stadnamnmøte i Gaupne, 11.2.2015. Av Randi Melvær, Fylkesarkivet (1) Alle dei 26 kommunane i fylket får publisert nokre av namna sine

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Luster kommune -folketalsutvikling 01.01.70 5126 01.01.90 5172 01.01.08 4870 01.01.11 5023 I 2010 er det 184 personar

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune TEMAPLAN Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune Skogforvaltninga i Luster mars 2013 HOVUDPLAN SKOGSVEGAR I LUSTER KOMMUNE I 2010 vart det teke initiativ frå Fylkesmannen si landbruksavdeling - skog

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Baroniet Rosendal er vertskap for den 7. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av skulen i 1918. Til høgre skimtar ein Offerdals Landhandel.

Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av skulen i 1918. Til høgre skimtar ein Offerdals Landhandel. Historie 27.09.2005 15:39:26 Dei første skulane i Årdal Tekstene og bileta er brukt med løyve frå Steinar Lægreid. Her er eit flott bilete av Gamleskulen i Øvre Årdal. Det er teke rett etter opninga av

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje remieliste Mesterskap Klasse 3-1 une Eide Gaular 4 49 48 49 9 241 1* Gylt medalje 2 Ove unde Dale (sunnfjord) 49 47 48 96 240 6* ølv medalje 3 Elisabeth kudalsnes Førde 0 46 0 93 239 9* Bronse medalje

Detaljer