Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen"

Transkript

1 Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig Andre tilstades: Tom Dybwad, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jørn Karlsen, Fylkesmannen i Oppland Hilde Birkeland, Fylkesmannen i Oppland Referat v/ sekretariatet Underskrift Eg stadfestar med underskrifta mi at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble vedteke på møtet. (sign.) Rolv Kristen Øygard leiar

2 Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden vart godkjend. Se nedanfor Dispensasjonssaker (vedtakssaker, sjå under) AU meiner at sakene som låg føre til handsaming er av ein karakter som bør kunne delegerast til Nasjonalparkforvaltaren. Vedtektene for nasjonalparkstyret opnar ikkje for å delegere slike avgjerder til nasjonalparkforvaltarane. Eventuelt a) AU fekk orientering om tilsetjing av dei to nasjonalparkforvaltarane. På Opplandssida var det 13 søkjarar og 3 på intervju. I Sogn og Fjordane var det 24 søkjarar og 4 personar på intervju. Rolv Kristen Øygard og Torodd Urnes har vore med på intervju. Innstilling er venta med det første. Søkjarlistene vil bli sendt heile styret. Listene er tidlegare sendt leiar. b) Sakliste til møtet i Nasjonalparkstyret på Røros 2. mars er sendt ut 16.02, og saksframstilling vil bli sendt med det første. Innspel til saklista kan sendast sekretariatet v/ Tom Dybwad

3 Dispensasjonssakene ( ) Behandling i møtet 16. februar 2011: Saksnr. Innhold Arkivsaksnr Søker: Skjåk utmarksservice v/marius Aaboen 2011/416 Oppsummering: Søknaden datert 16. januar 2011, gjelder kjøretillatelse med snøskuter for transport av ved og proviant til Kari Banken sin hytte ved Lundadalsvatnet. Det søkes om tillatelse til kjøring av leiekjører Marius Åboen, Skjåk Utmarkservice. Oppdragsgiver er Kari Banken. Kjøreruta er identisk med mange år tidligere, fra Kvitingen-via Skjellom og Holåbreen til hytta ved sørenden av Lundadalsvatnet. Hjemmel: 3, pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark Dispensasjonen innvilges til én tur med snøskuter for frakt av ved og proviant for Skjåk utmarksservice v/marius Aaboen til Kari Bankens hytte langs oppgitt kjøretrasè, på vilkår som går fram av saksutgreiinga. Vedtak: AU slutter seg til innstillinga Søker: Glommen og Laagens Bruksforening (GLB) v/hans Christian Udnæs Oppsummering: Søknaden datert 18. januar 2011 fra Glommen og Laagens brukseierforening (GLB), gjelder kjøretillatelse med snøskuter for å demontere en målestasjon som har vært brukt til måling av snødyp og meteorologiske parametre på Bråtåsen. Materialene fra målestasjonen skal fraktes på slede. Stasjonen ligger øst for Raudalsmagasinet og kjøreruten er angitt på kart som er vedlagt søknaden. Det søkes om tillatelse til kjøring én dag i perioden medio februar medio april Hjemmel: 3, pkt. 6.3 bokstav i i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark Dispensasjonen innvilges til kjøring med snøskuter én dag i perioden 15. februar 15. april 2011 for demontering med utfrakt av målestasjon på Bråtåsen, på vilkår som går fram av saksutgreiinga. 2011/478

4 Vedtak: AU slutter seg til innstillinga Søker: Stig Erlend Banken 2011/779 Oppsummering: Søknaden datert 26. januar 2011, gjelder kjøretillatelse med snøskuter for transport av ved og utstyr til nyoppsatt bu ved Huguvardtjønn og rivnings/bygningsmateriale fra revet bu ved samme sted. Skjåk kommune påla omsøker om å rive den eldste bua og dette arbeidet ble utført sommeren Det som nå gjenstår, er å frakte bygningsmaterialene ut av nasjonalparken. Det søkes om løyve til 2 turer innenfor et fleksibelt tidsrom for å få gjennomført dette i forhold til vær og føreforhold. Godkjent leiekjører som skal benyttes til dette er Tor Bruland. Hjemmel: 3, pkt. 6.3 bokstav e og f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark. Dispensasjonen innvilges til kjøring med snøskuter inntil 2 turer for transport av ved og utstyr til nyoppsatt bu og rivnings-/byggematerialer fra revet bu ved samme sted, på vilkår som går fram av saksutgreiinga. Vedtak: AU slutter seg til innstillinga Søker: Skjåk Almenning v/birgit Bilstad 2011/1113 Oppsummering: Søknaden datert 9. februar 2011 fra Skjåk Almenning v/birgit Bilstad gjelder motorferdsel i utmark for transport av ved og nødvendig utstyr med helikopter til Sottjønnbu innenfor Breheimen nasjonalpark. Tidligere har Skjåk Almenning benyttet snøskuter med slede til dette formålet. Da dette er den hytta til Skjåk Almenning som ligger mest utfordrende til, da terrenget er bratt, er en avhengig av godt skuterføre for å komme fram med tungt lass på sleden. I 2010 var det ikke bra nok føre og nå er det derfor tomt for ved på hytta. Sottjønnbu er en populær hytte på sommerstid for alle som driver med jakt, fiske, tilsyn av beitedyr og friluftsliv generelt. Det er forventet at antall overnattinger på denne hytta vil øke ytterligere i tiden fremover også på vinterstid. Ved og utstyr vil etter planen bli kjørt inn med bil til Sota Sæter, for så å transporteres videre med helikopter i én vending

5 opp til Sottjønnbu uten at helikopteret lander. Ved tilleggsopplysninger fra søker kom det fram at det søkes om én tur i nær forestående tid, gjerne innenfor et bredt tidsrom. Hjemmel: 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark. Karlsen la fram en presisering på telefonmøtet om landing med helikopter (endring i kursiv). Dispensasjonen innvilges, med 1 helikoptertur (lavtflyging) for transport av ved til Sottjønnbu. Transporten skal følge den omsøkte traséen og foregå som planlagt i én vending opp til Sottjønnbu, uten at helikopteret lander fysisk, på vilkår som går fram av saksutgreiinga. Etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og teknisk sett er det imidlertid å betrakte som landing når helikopteret beveger seg så nær bakken at slik last kan losses eller lastes. Vedtak: AU slutter seg til innstillinga Søker: Skjåk Almenning v/ Stig Aaboen 2011/863 Oppsummering: Søknaden dagsett 25. januar 2011, gjelder løyve til å nytte snøskuter for transport av byggematerialer, ved, saltstein, utstyr og fisk samt løyve til utsetting av fisk. Køyringa vil omfatte delar av Breheimen nasjonalpark og Strynefjellet landskapsvernområde. I Breheimen nasjonalpark søkjer Skjåk allmenning om løyve til slik køyring: - Sauhytta (1 tur med ved og garn til prøvefisking. Rute: Heimaste Lundalsseter inn Lundadalen, alternativt Skjellom, Steinflye, Holåe og framover dalen). - Sottjønnbu (to turar med snøskuter, alternativt helikopter. Rute: Sota sæter til Sottjønn). - Glitterbu (2 turar med ved og garn til prøvefisking. Rute: Grotli-Huguvardtjønnan- Glittervatnet.). - Grønnstorrbu (2 turar med snøskuter for frakt av ved og utstyr for å heve hytta. Rute: Tundradalsvegen-Tundradalsseter og innover Tundradalen 8, alternativt frå Sota). - Grøntjørni med settefisk (1 tur med to snøskuterar. Rute: Sota sæter til Sottjønnen, over Tundradalsbandet til Grøntjønne).

6 - Sottjønnen, Skauttjønnene og Grønstorrgrovtjønne med settefisk. (1 tur med snøskuter. Rute: Sota sæter til Skautflye). I tillegg ønskjer dei å køyre i Strynefjellet landskapsvernområde slik: - Vassvenda med saltstein til villrein (1 tur med snøskuter. Rute: Grotli- Heillstuguvatnet og vestover). Utplasseringa av saltstein treng også løyve. Søk Heimel: 3, pkt. 6.3 bokstav e og f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark og 3, pkt. 6.3 bokstav j og pkt. 1.3 bokstav i i verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde Innstilling frå Fylkesmannen i Oppland: Det vert gjeve løyve til køyringa til Sauhytta, Glitterbu, Grønnstorrbu og Vassvenda, på vilkår som går fram av saksutgreiinga. Løyvet gjeld fram til 15. april Den delen av søknaden som gjeld utsetting av fisk vert lagt fram på neste møte 2. mars (meir opplysningar er naudsynt). Den delen av søknaden som gjeld Sottjønnbu er lagt fram i sak 05/2011. Vedtak: AU sluttar seg til innstillinga.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Tor Reidar Boland

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 81/11 11/709 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13, fvl 13 Førespurnad - kjøp av bygg

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 81/11 11/709 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13, fvl 13 Førespurnad - kjøp av bygg Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 12.10.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16. Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16. Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: 11.12.2012 Møtestad: Hotel Ullensvang Møtetid: Kl. 16:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN : 15.01.2008 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Haglebu Fjellstue Dato: Tirsdag 9. juni Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL 20.04.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL 20.04.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 21.04.2015 PROTOKOLL 20.04.15 Sakene: 2015/09 2015/15 Møtestad: Kommunehuset i Seljord

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer