Bedre Butikk - tankar om Miljøfyrtårnsertifisering og forretningsutvikling. Siren Sundland Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre Butikk - tankar om Miljøfyrtårnsertifisering og forretningsutvikling. Siren Sundland Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar"

Transkript

1 Bedre Butikk - tankar om Miljøfyrtårnsertifisering og forretningsutvikling Siren Sundland Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar

2 2 Miljøfyrtårn sidan 2009

3 Betre Butikk med Miljøfyrtårn tre tankerekker Kundeperspektivet Organisasjonsperspektivet Vegen vidare: Enno Betre Butikk med Miljøfyrtårn? 3

4 Byrjinga den 3. mars håndtverkere 2 kjøbmenn 1 kjelderhandler 5 forskjellig (politibetjent, pastor, kirketjener, toldbetjent, matros) 29 sønner 15 døtre 1 tjenestedreng 3 tjenestepiger 1 frøken 1 frue 1 kone 3 madammer 1 enke 1 enkemann 9 jomfruer Til sammen 99 innskyterer - 36 kvinner - 63 menn 4

5 Det leiande finanshuset på Vestlandet privatkundar bedriftskundar Ca 1000 tilsette i konsernet 68 kontor * Skjedde i løpet av februar

6 Strategisk knoppskyting på Vestlandet Selvstendig Sparebanken Vest trådde ut av Sparebank 1- alliansen i

7 Samfunnsrekneskap Skatt 1,84 milliardar Sponsormidlar 215 millionar Allmennyttig verksemd 545 millionar Sum 2,6 milliardar I tillegg kjem over kompetansearbeidsplassar på Vestlandet 7

8 Samfunnseigarskap og samfunnsansvar Visjonar for verdiskaping på Vestlandet Oppvekstperspektivet Utdanningsperspektivet Det verdifulle fellesskapet Menneska i Vestlandsregionen Næringsperspektivet Seniorperspektivet 8

9 Vårt samfunnsansvar har høg kjennskap Sparebanken Vest Norsk Tipping Statoil Allmennyttige formål 60 % 60 % 59 % BKK DnBNor Gjensidige Telenor Kavli SpareBank 1 SR-Bank Chess Rema 1000 Sparebanken Sogn og Fjordane Bergens Tidende Vital 39 % 37 % 35 % 32 % 29 % 28 % 27 % 26 % 26 % 25 % 25 % Rieber 20 % Fritt ord Visjon Vest 3 % 5 % 0 % 20 % 40 % 60 %

10 To forskjellige roller Økonomisk verdiskaping Å vere bank Missing Link Allmennyttig verksemd Å vere regional medspelar 10

11 11 Finansnæringa legg konstruktive føringar

12 Klimasatsinga i Sparebanken Vest 25 millionar sidan 2007 Norges første klimaprofessorat Gunnar Eskeland, NHH Norsk Klimastiftelse Vestlandskonferansen 12

13 To forskjellige roller Økonomisk verdiskaping Å vere bank Serious Missing Link Allmennyttig verksemd Å vere regional medspelar 13

14 Brand 1866 Det som du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt H. Ibsen 14

15 Truverd på tredelt bunnlinje Økonomisk verdiskaping Sosialt ansvar For kundene våre For medarbeiderne våre For samfunnet rundt oss Miljøansvar Miljø, klima og energi 15

16 Betre Butikk med Miljøfyrtårn tre tankerekker Kundeperspektivet Organisasjonsperspektivet Vegen vidare: Enno Betre Butikk med Miljøfyrtårn? 16

17 Sterkare organisering Samfunnsansvar får tverrfagleg tilnærming på konsernnivå Styringsgruppe Samfunnsansvar Stein Klakegg leiar Siren Sundland Jon Arild Hellebust Vibeke Knudsen Anders Bjartnes Prosjektgruppe Samfunnsansvar Ny prosjektleiar Terje Flotve Vivian Eikestad Erik Solheim leiar 17

18 Sterkere organisering Samfunnsansvar får tverrfaglig tilnærming på konsernnivå Intern rapportering hvert halvår i KL 4Q utforme Årsrapport med tredelt struktur 1Q Strategi møte i styringsgruppa definere måltal for området 3Q Evaluering i styringsgruppa 2Q intern rapportering KL og evt styre 18

19 Miljøfyrtårnets perspektiv Arbeidsmiljø Innkjøp og materialbruk Energi Transport Avfall Utslipp til vann og luft Estetikk 19

20 20 Valg av relevante innsatsområde Vi må kanalisere kreftene våre dit vi får størst mogleg effekt av innsatsen

21 Sosialt ansvar - for medarbeiderne våre Mål 2012 Status første halvår Prosentandel som er stolt av bankens samfunnsansvar 85% Prosentandel som opplever Sparebanken Vest som attraktiv arbeidsgiver 85% Sykefravær 4,0% Likestilling i ledende stillinger ( nivå 1-3) GH2Q Prosentandel som oppgir at de er bevisst etiske retningslinjer i daglig arbeid 100% Tiltak for mangfold kompetanse med minoritetsbakgrunn GH2Q 21

22 Sosialt ansvar - for kundene våre Mål 2012 Status første halvår Gjennomføringsgrad: Klima og miljø som fast punkt i BM rådgivers vurdering av kredittsaker 100% Videreutvikle relevante tiltak for samfunnsansvar i bankens kredittpolicy HN2Q KTI PM 75 KTI BM 71 Utforske forretningsmessig relevante grønne produkter BME 2Q KTI KS 75 Antall egeninitierte undervisningstimer relatert til personvern i SPV 80 22

23 Sosialt ansvar - for samfunnet rundt oss Antall prosjektengasjerte masterstudenter gjennom året 4 Mål 2012 Status første halvår Kundenes vurdering av oss som regional medspiller (KTI) Vestlendingenes opplevelse av at vi tar samfunnsansvar ( posisjonsundersøkelsen årlig) Antall undervisningstimer i grunnskolen gjennom Ungt Entreprenørskap 75 65% BM 55% PM 100 timer Antall frivillige SPV mentorer for entreprenører på Vestlandet ( Visjon Vest) Andel av våre allmennyttige midler som brukes i kategorien å styrke vårt verdifulle fellesskap 10 mentorer 50% Andel av våre allmennyttige midler rettet mot sosiale entreprenører 10% Antall partnerskap i regionale konferanser 20 Kvalitativ rapportering: Vestlandskonferansen Krise, Omstilling og vekst Kunstnerstipendet Fargespill VestlandsIndeks Norwsk Klimastiftelse 23

24 Ansvar ß for klima og miljø Mål 2012 Status første halvår Energimål for prosjektert nybygg på Jonsvoll CO2 regnskap utsllippsreduksjon 7% Lavenergibygg 92Kwh pr m2 Oppdatere handlingsplan for Grønn IT IÅ 2Q Antall aktiviteter gjennomført sammen med Norsk Klimastiftelse 3 Handlingsplan for videre Miljøfyrtårnsertifisering av konsernet SS 2Q CO2 regnskap - Årlig reduksjon i antall flyreiser 10% CO2 regnskap - Årlig reduksjon bilkjøring 10% CO2 regnskap - Årlig reduksjon i restavfall 5% Årlig reduksjon i papirforbruk 10% Miljø- og klima i egenkapitalinvesteringer Aktivt eierskap/styrerepresentasjon 5 engasjement i porteføljen 24

25 25 Kvifor vil du jobbe i Sparebanken Vest?

26 Regulatorisk regime Økende press på pris og marginer Øke andel "andre inntekter" Kostnadseffektivisering Kunden i sentrum gjennom individualisert og relevant betjening Commodification - bankene blir likere og likere Digitalisering på kundens premisser Kompetanse og beslutningsmyndighet lokalt Megatrender Nordmenn blir eldre og rikere Generasjon Y tar i bruk nye kanaler Urbanisering (og høye boligpriser) Selvbetjening ønskes (CES, enkelt for kunden) Økt verdiorientering Polarisering (bevegelse mot ytterpunktene) Priskonkurranse Relasjonskamp "Andre inntekter" enda viktigere (longtail) De store blir mer lettbente og lokale (bank i b.) Størrelse teller konsolidering i gang Endringstakten (til de beste) øker Digitalisering - IT blir mer forretningskritisk Kapitaldekningskrav vil merkes Salg blir viktigere (og vanskeligere) Lean banking Sømløst kanalsamspill Relasjonskamp Fremdeles høy lojalitet blant bankkunder en stund til Fallende markedsandel for SPV blant unge kunder Nettinnfødte blir en større og viktigere kundegruppe Eldrebølgen SMB segmentet er stemoderlig behandlet i nesten alle banker Vekstregion Rogaland og urbanisering 26

27 Betre Butikk med Miljøfyrtårn tre tankerekker Kundeperspektivet Organisasjonsperspektivet Vegen vidare: Enno Betre Butikk med Miljøfyrtårn? 27

28 Effects on market value of the company: CSR product quality strong innovation capability ( Prof. Magne Supphellen, NHH, 2008) + + Customer satisfaction + + Market value Samfunnsansvar kan styrke KTI positivt, dersom strategien er tydeleg og truverdig kommunisert.

29 Persepsjon er alt! 60/40 29

30 30 Enno Betre Butikk med Miljøfyrtårn?

31 31 Vi vil lære av lokale fyrtårn: Paradigmebrytarane på Landås

32 Om Miljøfyrtårn og forretningsutvikling Det er lønnsomt på kort sikt: 1,4 millionar er fullt mogleg å spare i 2012 MEN: Det er strategisk KRITISK VIKTIG på lengre sikt: Samfunnsansvar har vore integrert i vår verksemd sidan Om vi syner oss mindre ambisiøse enn Biskop Neuman, vil vi ikkje klare å leve opp til vår visjon: Gjennom profesjonell bankdrift skal Sparebanken Vest vere ein pådrivar for vekst og utvikling i samfunns- og næringsliv på Vestlandet. 32

33

Fra nedbør til vannkraft.

Fra nedbør til vannkraft. Fra nedbør til vannkraft. AD. MOMENT ÅRSRAPPORT 2014 SPAREBANK 1 SR-BANK OVERSIKT OVER VÅRE KONTORER Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Åsane Bergen Fana Sotra FELLES SENTRALBORD Odda 02002 for privatkunder

Detaljer

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2011 Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon.

Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon. Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon. Forventet høyere avkastning Bedre fremtid Bevisst valg Bærekraftsjef Filippa Bergin

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

Årsrapport 2012. Virksomheten 2012

Årsrapport 2012. Virksomheten 2012 Virksomheten 2012 1 av 23 Redegjørelse fra konsernsjefen Også 2012 ble et meget godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1355 millioner kroner og en egenkapitalavkastning etter skatt

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre.

ÅRSRAPPORT 2013. Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre. ÅRSRAPPORT 2013 Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital og forretningskapital

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Nøkkeltall. * Disse tallene er i henhold til NGAAP

Nøkkeltall. * Disse tallene er i henhold til NGAAP Årsrapport 2012 Innhold 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud 4 Nøkkeltall 6 Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 10 Bankens styre 12 Årsberetning 20 Totalregnskap 21 Balanse

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Hedmarks Konjunktur barometer 2014.

Hedmarks Konjunktur barometer 2014. 2014 Årsrapport Gryteklar jobbvekst i Folldal. På grunn av denne kjelen er det skapt sju arbeidsplasser i Primar AS, som produserer bacalao i Folldal. Her med driftsleder Elin Slåen (t.v.) og gründer Sissel

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Innhold. 4 Forretningsidé, mål og strategi. 5 Året 2008. 6 Administrerende direktør. 8 Økonomiske hovedtall. 10 Kort om banken

Innhold. 4 Forretningsidé, mål og strategi. 5 Året 2008. 6 Administrerende direktør. 8 Økonomiske hovedtall. 10 Kort om banken 8Årsrapport Innhold 4 Forretningsidé, mål og strategi 5 Året 2008 6 Administrerende direktør 8 Økonomiske hovedtall 10 Kort om banken 11 Organisasjon og ledelse 30 Styret 8 32 Ledergruppen 34 Eierstyring

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer