Timothy Garton Ash har gjort «nåtidshistorie» til en egen disiplin, i grenselandet mellom journalistikkens reportasjer og historiefagets analyser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Timothy Garton Ash har gjort «nåtidshistorie» til en egen disiplin, i grenselandet mellom journalistikkens reportasjer og historiefagets analyser."

Transkript

1 Balansekunst Date : 16/09/2013 Timothy Garton Ash har gjort «nåtidshistorie» til en egen disiplin, i grenselandet mellom journalistikkens reportasjer og historiefagets analyser. Tidligere publisert i Vagant 1/2013 Da Storbritannias statsminister David Cameron holdt sin store Europa-tale i London i januar i år, var reaksjonene omtrent som forventet for den som har fulgt med på hvordan britiske politikere og pressefolk har forholdt seg til EU i kjølvannet av finanskrisen. De krakilske EU-motstanderne i UK Independence Party mente Cameron ikke tok hardt nok i da han røsket i båndene mellom Storbritannia og EU. Den overbeviste EU-tilhengeren Tony Blair mente Camerons utspill kunne sammenlignes med å holde en pistol mot sitt eget hode og true med å skyte. Blant Camerons Tory-partifeller var stemningen derimot god: Man mente at løftet om å avholde en folkeavstemning om britisk EU-medlemskap innen 2017 var et modig og sterkt utspill, verdig en nasjonal leder som ikke er villig til å la sitt land gå med på hva som helst. (Som Margaret Thatcher sa i sin glansperiode: Det var en grunn til at Gud skilte Storbritannia fra kontinentet.) Historikeren, kommentatoren og forfatteren Timothy Garton Ash (f. 1955) kilte seg inn et sted i midten. I sin faste, ukentlige spalte i The Guardian, en spalte som trykkes i en lang rekke aviser på flere kontinenter, skrev Garton Ash at Camerons tale var bedre enn forventet, men ikke så bra som man kunne håpet på. «Mens mange formuleringer åpenbart var skrudd sammen for å blidgjøre euroskeptikere, var mye av kritikken av dagens EU også på sin plass», slo Garton Ash fast i artikkelen, som var preget av avveininger og balanserte synspunkter. På den ene siden. Og på den andre siden. De som foretrekker sin offentlige debatt blodig, så seg intuitivt om etter noe annet å lese. Svorne Garton Ash-fans nikket i stedet gjenkjennende til det de synes er kraften i de bedre argumenter. For Europa av i dag kjennetegnes nettopp av å være en kontinuerlig forhandling. Da gir det ikke mening for en statsleder med brask og bram å kreve nye forhandlinger. Både Storbritannia og resten av Europa ville kommet bedre fra det hvis Cameron deltok mer i det arbeidet som allerede pågår hver eneste dag i europeiske institusjoner, og forsvarte sine synspunkter i den daglige debatten, i stedet for å få alt til å se ut som et ultimatum, leser vi i artikkelen. 1 / 17

2 Illustrasjon: Andreas Töpfer. Her snakker både briten Garton Ash og europeeren Garton Ash tydelig og klart, når han understreker hvor viktig det er å være en aktiv deltaker i unionen. Og i avslutningen kommer Garton Ash fram til hva resultatet av en britisk folkeavstemning om medlemsskap i EU bør bli. «Hvem andre enn en idiot ville kaste bort et av sine sterkeste kort? Og vi briter er ikke idioter, er vi? Er vi?» 1 «Jeg er engelsk, selv om mange av mine lesere har antatt at jeg har mellomeuropeisk blod i årene», understreket Timothy Garton Ash i et intervju i Lesernes antakelse var forståelig, for Garton Ash var for lengst blitt en anerkjent og særegen kronikør av de dramatiske hendelsene som førte til at jernteppet ble revet bort. Man hadde kunnet lese analysene hans av Sentral-Europa i The Spectator og The Independent, samt i en hel rekke bokutgivelser, skrevet både på tysk og engelsk. «Den sentraleuropeiske erfaringen,» heter det i én av dem, The Uses of Adversity fra 1989, «er den sentrale europeiske erfaringen i vår tid.» Det var vanskelig å motsi ham det året. Timothy Garton Ash ble berømt for øyevitneanalyser av epokegjørende begivenheter, men disse lå fortsatt et godt stykke fram i tid da han dro fra Oxford til Berlin som 23 år gammel tweed-kledd doktorgradsstudent i Den opprinnelige planen for oppholdet var å skrive en avhandling om Berlin under Hitler, og i boken The File, som kom ut mange år senere, beskriver han hvorfor dette var en nærliggende motivasjon: «Ikke bare for en profesjonell historiker, men for enhver engelskmann som levde i Tyskland på denne tiden, og antakelig for de fleste britiske avislesere var fortiden fortsatt det mest interessante ved Tyskland og fortiden betydde i praksis de tolv årene med nazisme.» 2 Spørsmålet som interesserte ham: Hva er det som får én mann til å bli kollaboratør, mens en annen blir motstandsmann? Avhandlingen ble lagt på hylla fordi han fant ny empiri som belyste spørsmålet bedre enn det Gestapo-mappene i Berlins arkiver kunne. Dilemmaet han var interessert i hva skjer med enkeltmennesker som lever i et diktatur? ble levd ut i praksis mens han var i Øst-Berlin. 2 / 17

3 Garton Ash skrev sin første bok om DDR under Honecker i stedet for om Tyskland under Hitler. «Und willst Du nicht mein Bruder sein» Die DDR heute kom ut i Deler av boken ble trykket som en artikkelserie i Der Spiegel, og østtyske myndigheter var lite fornøyde med det de leste. De hevdet artiklene var en oppfordring til det østtyske folk om å følge Solidaritets eksempel fra Polen, og forfatteren fikk ikke krysse grensen fra vest til øst igjen før i Det polske eksemplet fikk grundig behandling i Garton Ash første bok på engelsk: The Polish Revolution: Solidarity, (1983). «Polen er mitt Spania,» noterte han i dagboken sin julaften 1980, et av forfatterskapets mange vink til George Orwell. Som Orwell ville Timothy Garton Ash være der det virkelig hendte, der tidens overordnede konflikter ble konfrontert av modige enkeltmennesker. I august 1980 var Lenin-skipsverftet i Gdansk stedet å være. The Polish Revolution er en detaljert skildring av den 19 dager lange streiken som ble starten til Solidaritet, og i etterpåklokskapens lys et forvarsel om Sovjetunionens fall. Garton Ash er til stede på verftet og på de viktige møtene, og han observerer hvordan Solidaritets opprør blir slått tilbake. Han møter hovedpersonene og løfter fram bipersonene. Som det heter i bokas første setninger: What I remember most vividly from the Lenin Shipyard is not the leaders, Lech Wa??sa or Andrzej Gwiazda, but the figure of one ordinary striker. He was in his mid-twenties, lithe, with short cropped hair and piercing eyes. There was something about him which reminded me irresistibly of the young Home Army soldier played by Zbigniew Cybulski in Wajda s great film Ashes and Diamonds. Perhaps it was the bravado with which he liked to clamber up on the shipyard gates. 3 Selv om The Polish Revolution er mer intrikat enn de senere essaysamlingene, er metoden allerede på plass. Fortellingen om Garton Ash som skrinla sin planlagte doktoravhandling om fortidens nazi-tyskland for å konsentrere seg om samtiden, er symptomatisk for hva slags historiker og hva slags offentlig intellektuell han ville være. Den peker fram mot begrepet han har meislet ut i senere utgivelser: History of the present. For Garton Ash blir nåtidshistorie en egen disiplin, en skrivevirksomhet i grenselandet mellom det en historiker driver med og det en journalist gjør. Nåtidshistorien er historie, journalistikk og litteratur på én gang, insisterer han. American journalists writing books of recent history sometimes modestly refer to them as the first draft of history. This implies that the scholar s second or third draft will always be an improvement. Well, in some ways it may be, having more sources and a longer perspective. But in others it may not be, because the scholar will not know, and therefore will find it more difficult to re-create, what it was really like at the time. How places looked and smelled, how people felt, what they didn t know. Writers work in different ways, but I can sum up my own experience in a doggerel line: there is nothing to compare with being there. 4 Garton Ash vil unngå det han mener er karakteristiske svakheter ved ulike måter å skrive om verden på, som journalistikkens «overflatiskhet» og akademikerens «uvirkelighet». I motsetning til mange journalister er han ikke bundet av en daglig deadline, og har derfor bedre muligheter 3 / 17

4 til fordypning, forteller han. I motsetning til enkelte akademikere er han ikke først og fremst ute etter å finne argumenter til store, overordnede teser: Garton Ash reiser rundt, snakker med folk, går på teater og på bar, snarere enn å lansere luftige teorier om østblokkens politikk. Slik sett er han en klassisk britisk empiriker. I ettertid viste en slik framgangsmåte seg å være fruktbar, har han hevdet, ettersom statsvitenskapen ikke forsto hva som var i ferd med å skje mot slutten av den kalde krigen. «Heller ikke jeg forutså kommunismens endelikt,» har Garton Ash sagt, «men jeg beskrev det som var i ferd med å skje på en presis måte.» 5 Timothy Garton Ash gjør ikke dette til en konkurranse mellom yrker og disipliner, men bruker mye tid på å definere hva han gjør. Mange gode forfattere av reportasjebøker har hentet inspirasjon både fra journalistikk og historie eller statsvitenskap uten at de har påberopt seg patent på en ny sjanger. Man må nok ha kjent profesjonskamp på kroppen for å forstå hvorfor Ash legger ned så mye energi i avgrensingsarbeidet. Enkelte framstående kolleger har gjort det klart at han ikke lykkes helt, til tross for innsatsen. Historikeren Perry Anderson, mangeårig redaktør for New Left Review og en premissleverandør for den akademiske venstresiden siden 1960-tallet, for eksempel, slaktet Garton Ash diskusjon av eget virke i en lang artikkel i London Review of Books i Anderson siterer Garton Ash konklusjon om at «ingenting slår det å faktisk være tilstede selv», og synes det er så naivt at det gjør vondt. The notion that personal presence affords a special access to reality, or that a television interview is a higher vehicle of truth, belongs to the world of the airport bookstall, not an Oxford college. To try to elevate even the best journalism to supra-rankean status in this way can only discredit it. 6 Nåtidshistorie kan bare være et foreløpig utkast, argumenterer Anderson. Det er tåpelig å late som man ser de nødvendige forbindelsene mellom hendelser når man står midt oppe i dem. Og skriver Anderson Garton Ash vet egentlig dette selv. Han roser Garton Ash arbeid som akademisk historiker og mener han er en dyktig reporter, men hevder at forsøket på å forene sjangrene i en høyere enhet er dødfødt. 4 / 17

5 Illustrasjon: Andreas Töpfer. Det kan være. For det allmenne publikummet Garton Ash etterhvert henvender seg til, er det neppe så farlig. Avstandene mellom forskjellige skrivende displiner er ikke blitt mindre de siste 30 årene. Mens registrering og kvantifisering av forskningsresultater kan føre til en innsnevring av fagfeltene, er Timothy Garton Ash sjangerblandende publiseringspraksis med på å gjøre ham til en sentral offentlig intellektuell. Som i Orwells journalistikk er menneskelige detaljer og personlige observasjoner like viktige som de store linjene, eller snarere: De store linjene lar seg ikke forstå uten konkrete, personlige detaljer, detaljene gir ikke mening uten at de blir satt inn i et større rammeverk. Denne vekslingen er mesterlig gjennomført i den første essaysamlingen Garton Ash ga ut. The Uses of Adversity. Essays on the fate of Central Europe (1989) kan sees som første bind i det som foreløpig er en trilogi av artikkelsamlinger utgitt mot slutten av hvert sitt tiår. Boken handler om 1980-tallet, om Tyskland før samlingen, om Østerrike, Ungarn, Polen og om Tsjekkoslovakia. Tekstene var opprinnelig skrevet for publikasjoner som New York Review of Books, Spectator og Granta, mens deler av tekstene om DDR opprinnelig ble trykket i debutboken her er stoffet presentert for et engelskspråklig publikum for første gang. Umiddelbart møter vi akademiker-journalisten med litterære ambisjoner. The Carmen-Sylva-Straße, an evening in spring. Melancholy plaster faces stare down from the crumbling nineteenth-century façades. Along the narrow ravine of the street, the balconies bloom with clothes put out to dry. 7 Skildringen virker i overkant nostalgisk. I så fall med overlegg: Dette er en pastisj over Berlin på 1930-tallet, en by man 50 år senere må til Øst-Berlin for å finne restene av. Likheten mellom og 1980-tallet er imidlertid bare overflatisk: Gata heter ikke lenger Carmen-Sylva-Straße, 5 / 17

6 den heter Erich-Weinert-Straße. Og mens gatas beboere på 30-tallet stemte kommunistisk, i protest mot nazistene, skiller den seg nå ut ved et rekordhøyt antall beboere som avstår fra å stemme i protest mot kommunistene. The Uses of Adversity handler om denne typen passiv motstand mot regimene i østblokken, og om aktive opprørere. Den handler om sensur og selvsensur, og om dem, ikke minst i Vesten, som hevdet at nedrustning og avspenning var greie alternativer til demokratisering. Den vesteuropeiske antiamerikanismen, som Garton Ash har brukt mye tid på å dissekere i senere utgivelser, blir gjenstand både for grundig kritikk og kjappe stikk: «Selv antiamerikanismen deres er amerikansk,» skriver han om Martin Luther King-inspirerte vesttyske fredskampanjer. Det kan virke billig, men den Timothy Garton Ash vi møter i disse essayene er ikke bare en antikommunistisk kaldkrigs-soldat. Han er en liberaler, insisterer han, uten tålmodighet for folk som later som om demokrati og frihet i vesten er falske begreper uten reell betydning. Etter å ha bodd i Øst-Tyskland synes han mange vesttyske intellektuelle surrer det til: In my experience, most West German intellectuals seldom visit East Germany. However, if they do, they often find a warmth of welcome and an intensity of human relations that contrast favourably with the atomization and alienation of life in the capitalist West. It is easy for the intellectual tourist to take this for a positive product of the communist system. But if you actually live in East Germany, you realise that this community spirit is a product of the system only in the sense that the community spirit of Londoners during the blitz was a product of the war. 8 George Orwell preger ikke bare stilen, han er enda tydeligere til stede som inspirasjonskilde for den politiske grunnholdningen. Garton Ash er en liberaler i britisk forstand, i tradisjonen etter Orwell og Isaiah Berlin. Han er skuffet over de blant vestlige politikere som mener at Polens innbyggere ikke må gå så langt som til å kreve en samfunnsomveltning, men bør nøye seg med fred og sikkerhet. «Det eneste problemet med en slik tilnærming, er at de fleste polakker ikke deler den,» påpeker Garton Ash. 9 Polakker flest vil ha frihet framfor avspenning. Det gjelder ikke minst landets intellektuelle helter, som flere av essayene i The Uses of Adversity handler om. Garton Ash beskriver deres blendende aura og uimotståelige påvirkningskraft: «Den vestlige intellektuelle som besøker sine kolleger i Polen føler beundring, spenning og, ja, misunnelse. Her har vi et sted der folk virkelig bryr seg om ideer. Dette er et sted der intellektuelle betyr noe. Her finner vi, som i en figur som Adam Michnik, den intellektuelle som helt. Her former historikerne historien.» 10 Timothy Garton Ash er smittet av noe av den samme entusiasmen selv. Men hvis du blir litt lenger, og graver litt dypere, skriver han i essayet som har gitt navn til samlingen, ser du hvordan bildet av Polen som et intellektuelt romantisk paradis kommer til kort. Garton Ash har hele tiden en liberal brodd mot kritiske vestlige skribenter som ser livet i østblokken som mer «ekte». Ja, det er flott å se 3000 unge mennesker møte opp på en poesiopplesning i Polen, skriver han men spørsmålene de stiller poetene handler ikke om poesi, men om hvordan de bør demonstrere, hvordan man skal forholde seg til partimedlemmer, hvordan man skal stille seg til lokale valg. «Det stemmer at intellektuelle i Polen har mye innflytelse mye mer enn 6 / 17

7 intellektuelle bør ha,» skriver Garton Ash. Han avslutter essayet med et Brecht-sitat han vender tilbake til flere ganger senere i forfatterskapet: «Ulykkelig er det land som trenger helter.» Garton Ash er skeptisk til markedstenkning i det litterære livet i vesten, og til dyrkingen av den intellektuelle som helt i Øst-Europa. I et etterord til essaysamlingen holder han fram de verdiene som var tydelige og klare under de vanskelige forholdene bak jernteppet, det harde livets gode sider, altså the uses of adversity: «Kameratskap, familieliv, tid til alvorlige samtaler, musikk, litteratur, uforstyrret av den evige mediestøyen ( ). De fleste av disse verdiene forsvant etter revolusjonene i 1989,» skriver Garton Ash. «Ikke slik å forstå at det ikke lenger finnes noen eksempler på moralsk mot, intellektuell integritet, usvikelig vennskap og så videre. Men de er like sjeldne som de er et hvilketsomhelst sted i Vesten.» 11 Likevel: Den prisen var det verdt å betale, gjentar han. Denne balansekunsten kan virke som helgarderinger, alminnelig, sunn fornuft forkledd som stor visdom. Garton Ash balansekunst handler likevel ikke om alltid å se to sider av en sak, og satse på at sannheten ligger i midten. Nei, sannheten ligger i faktaene, hevder Garton Ash, og de må man hale fram, og rapportere om. Hans foreløpig siste bok heter Facts are Subversive. Fakta er undergravende. Det kunne vært mottoet for flere av bøkene hans. Garton Ash insisterer på verdien av å observere verden med egne øyne. Han har naturligvis en ideologisk grunnholdning, han også helt fra han dro til Berlin, har han vært overbevist om at kampen mot kommunismen er den riktige. Så overbevist at han på et tidspunkt vurderte å la seg rekruttere av den britiske etterretningstjenesten. Han takket nei, forteller han mange år senere: «Jeg ville slåss mot kommunismen, men på min egen måte, som skribent.» 12 Han kjemper altså denne ideologiske kampen, men argumenterer for at han samtidig holder seg nærmere empirien enn mange andre: I motsetning til en del vestlige venstreintellektuelle er han til stede på østsiden av muren, poengterer han. Det gir en annen tilgang til stoffet for den som vil skrive om det han ser. Og det Garton Ash så i Sentral-Europa, var mennesker som ikke ville leve på denne måten lenger. The Magic Lantern: The Revolution of 89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague beskriver møter med disse menneskene. En del vanlige folk og en enda større del intellektuelle som Timothy Garton Ash snakker med og lytter til, året da alt forandrer seg. Han observerer og rapporterer, slik han har lovet leseren å gjøre, men allerede fra første side aner man i tillegg en tydelig aktørrolle. Boken begynner med at Garton Ash befinner seg ved en polsk kullgruve, i forbindelse med det første frie valget i landet på så lenge de fleste kan huske. Garton Ash noterer ikke bare ned det som skjer han går opp på podiet og holder en valgtale, til støtte for Adam Michnik, en av de viktigste kreftene bak den polske omveltningen. På bokens neste side signerer han illegale kopier av sine egne essays i Budapest, mens den unge, svartskjeggete maktkritikeren Viktor Orbán holder flammende innlegg fra talerstolen. (Idag er Orbán som kjent en glattbarbert, maktglad statsminister.) Deretter er Garton Ash den eneste vestlige deltakeren på møtene i Václav Havels innerste krets. Han befinner seg i en slags mellomposisjon han er ingen østeuropeisk dissident, selvsagt, men han er heller ingen vestlig observatør. Han er både deltaker og tilskuer. En intellektuell som merker at det han skriver får konkrete konsekvenser for utviklingen han skriver om. Slik ble også rollen hans oppfattet av flere kritikere da boken kom ut. «I framtiden kommer det 7 / 17

8 antakeligvis til å finnes gater i Warsawa, Praha og Budapest som bærer Timothy Garton Ash navn,» skrev Independent. New York Times anmeldelse av The Magic Lantern satte ham på listen over årsaker til at det gikk som det gikk, et sted like etter Paven og Lech Walesa. Som anmelderen skriver: I definitely would count the continual presence of this witness Mr. Garton Ash first appeared on the scene in August 1980, in the Gdansk shipyards, where Solidarity was born among the lucky breaks that befell East Central Europe during the last decade. 13 Garton Ash ble innflytelsesrik, men enda viktigere: De menneskene han møtte og skrev om, fikk politisk innflytelse. For dette var de intellektuelles revolusjon, skriver han. Det var naturligvis folkemengdene i gatene som tvang herskerne til å gå av. Men det var dramatikere, middelalderhistorikere, filosofer og poeter som utformet revolusjonens politikk i Budapest, Bukarest, Leipzig og Praha. Som Garton Ash skriver: «History has outdone Shelley, for poets were the acknowledged legislators of this world.» 14 Garton Ash kjenner dem, og hjelper dem, men han kritiserer dem også. Dels for den hurtige overgangen til markedstenkning en del synes å kjempe for, mens de ivrig leser Hayek: Mot slutten av boken varsler han om farene ved at det frie markedet blir ansett som en kur for alle sosiale, politiske og økonomiske problemer. «Man kan nesten si at det frie markedet er blitt den nye sentraleuropeiske utopien,» skriver han i Garton Ash er også bekymret for hvordan enkelte av revolusjonens helter kan komme til å bruke sin nye makt, og den bekymringen vokste bare i årene som kom. Illustrasjon: Andreas Töpfer. Først vender Garton Ash tilbake til Tyskland. In Europe s Name. Germany and the Divided Continent (1993), er en analyse av Tysklands gjenforening over 700 sider, hvorav 240 består av fotnoter. Her er Garton Ash historiker, ikke reporteraktig samtidsobservatør. (Det er denne 8 / 17

9 boken Perry Anderson trakk fram som det gode alternativet til «History of the present»-merkelappen.) Tilnærmingsmåten er likevel ikke helt ulik. Han intervjuer en imponerende rekke viktige aktører, inklusive Honecker i fengsel, samtidig som han leser kilometervis med arkivmateriale som ikke har vært tilgjengelig før. Garton Ash er grundig og nøyaktig, men også moralsk forarget. Forargelsen rammer den vesttyske politikken som ble ført overfor DDR, der stabilitet og et langsiktig, godt forhold til myndighetene i øst ble vurdert som viktigere enn støtte til opposisjonelle. For Garton Ash er det noe uredelig over måten man senere tok æren for at muren falt på, når det i virkeligheten ikke var noe man arbeidet aktivt for og heller ikke så som en reell mulighet, før det faktisk hendte. In Europe s Name argumenterer for at Tysklands nasjonale interesser hele tiden har vært en grunnleggende del av tyske politikeres Europa-politikk, også når den er blitt utlagt som noe som først og fremst føres for Europas skyld. «Tyskland er vårt fedreland, Europa er vår framtid,» som det het i Helmut Kohls regjeringserklæring i Garton Ash kritiserer også en viss form for Europa-fetisjisme. Man kan høre en gjenklang av kritikken mot europeisk antiamerikanisme, og et frampek mot boken Free World, når han skriver om den tyske debatten om Europa: Why Europe? If we regard Europe as a community of values, or of liberal democracies committed to mutual support and defence, the question immediately arises: Why not the West? Aren t the values of the West actually easier to define than those of Europe? 15 Fire år etter In Europe s Name kommer The File (1997), utvilsomt den mest personlige boken Timothy Garton Ash har skrevet, ettersom den handler om ham selv. Ikke ut fra selvopptatthet, forteller han i forordet. «Så selv om denne bokens form kan virke forfengelig, er ikke det hensikten med det jeg skriver. Jeg er bare et vindu, et eksempel, et middel på vei mot et mål, objektet i dette eksperimentet.» 16 Og selv om det kan virke litt kokett, er det helt presist. For The File er en personlig historie om en mann som får utdelt Stasi-mappen sin. Før muren falt het ikke Timothy Garton Ash bare Timothy Garton Ash, viser det seg. For Stasi var han «Romeo». The File tar for seg forsøket på å finne ut hvordan det kunne ha seg at venner og bekjente i Tyskland på og 80-tallet hadde det som jobb å rapportere om Romeos bevegelser. Det er en fortelling om upålitelige venner, men også om upålitelige minner om hvor vanskelig det er å skulle komme fram til en endelig historisk sannhet, selv om man var der selv, ja, selv om man var hovedperson, på et vis. Det betyr ikke at man bør la være å forsøke. Som Garton Ash skriver i forordet: «For en gave til hukommelsen en Stasi-mappe er. Langt bedre enn Prousts madeleine-kake.» 17 Om Garton Ash ikke har Proust-aktige litterære ambisjoner, beveger han seg med denne boken i retning av John le Carré, og man kan tenke seg at Ian McEwan kikket en gang til på The File før han skrev romanen Sweet Tooth i (De to er gode venner, og McEwan ber alltid Garton Ash om å lese gjennom romanene hans før de trykkes. 18 ) Garton Ash sporer opp Stasiinformanter som Andrea, Mikaela, Flash Harry, Frau Duncker og Frau R, og konfronterer dem med fortiden, slik den framgår av mappen. Han er sint og forurettet, men sjelden retthaversk The File framstår som en streng, men redelig bok. Timothy Garton Ash finner ingen endelige svar på det spørsmålet han hadde stilt seg i Berlin da han skulle skrive om Hitler-Tyskland 9 / 17

10 hvem blir informanter, hvem blir motstandsfolk? Det er vanskelig å dømme folk i ettertid. Og hvem kan med hånden på hjertet være sikker på hvor man selv ville stått? Selv har jeg vært heldig, skriver Garton Ash. I was just so lucky. Lucky in the country of my birth. Lucky in my privileged background, my education. ( ) Lucky too in my cause. For the Central European struggle against communism was a good cause. Born a few years earlier, and I might have been backing Khmer Rouge against the Americans. 19 Å erkjenne det relative ved ens egne overbevisninger, men likevel stå for dem, er det som skiller en sivilisert mann fra en barbar, skriver Garton Ash, med henvisning til Isaiah Berlin. Den liberale balansegangen får Garton Ash til å legge inn enda et forbehold i et etterord skrevet tolv år etter at The File kom ut: In 1979, when many Western observers were downplaying or ignoring the Stasi, I felt impelled to insist: this is still a secret police state. Don t forget the Stasi! In 2009, I want to say: yes, but East Germany was not only the Stasi. 20 Det var slik, men det var ikke bare slik. History of the Present: Essays, Sketches and Dispatches from Europe in the 1990s (1999) er tilegnet den legendariske redaktøren for New York Review of Books, Robert Silvers, og er i det store og det hele satt sammen av essays opprinnelig trykket der. History of the Present gir et mer oppstykket inntrykk enn forgjengerne, dels på grunn av at Garton Ash har med korte, dagboksaktige kapitler innimellom, dels fordi hvert år boka dekker først presenteres med en tidslinje. Iblant er de strålende tidsbilder som gjør seg enda bedre i 2013, som denne fra 14. juli 1990: British trade and industry minister Nicholas Ridley resigns after telling the Spectator that the proposed European monetary union is a German racket designed to take over the whole of Europe. I dag ville nok en britisk minister fått klapp på skulderen snarere enn sparken for å si det samme. History of the Present handler om det nye, gjenforente Tyskland, om Storbritannia, og ikke minst om Balkan, som Garton Ash rapporterer fra i en rekke sterke essays. Garton Ash raser mot Europas ledere, som han mener unnlot å se hva som skjedde på Balkan fordi de var så opptatt av å lage seg en felles valuta og en Maastricht-traktat. Den analysen førte til at Perry Anderson tok fram enda grovere skyts enn da «nåtidshistorie»-begrepet skulle plukkes fra hverandre: To make the single currency the whipping-boy for Sarajevo, however convenient for 10 / 17

11 a conservative British sensibility, is displacement as Freud understood it with a vengeance. The Western leader who did most to force through monetary union, François Mitterrand, was actually the only one with a unitary vision for Eastern Europe as a whole. This is exactly what Garton Ash opposed. A tireless lobbyist for aid and attention to be concentrated on Central Europe, he remained oblivious to the Balkan crisis. If the voice of any individual in the public realm bears a measure of responsibility for the tragic inversion of priorities as Yugoslavia slid towards the abyss, it would be his. 21 Mens Timothy Garton Ash hadde hevdet at «[d]en sentraleuropeiske erfaringen er den sentrale europeiske erfaringen i vår tid», hadde han altså oversett resten av Øst-Europa, hevder Anderson. Ikke bare det ved å argumentere for at Sentral-Europa måtte ha en særlig, privilegert rolle, hadde han bidratt til at Jugoslavia gled ned mot avgrunnen ja, det var ingen andre stemmer i den offentlige debatten som hadde større ansvar for denne ferden enn Timothy Garton Ash. Beskyldningen er voldsom, og Garton Ash argumenterer for at den går langt over mål i svaret sitt til Anderson. Likevel erkjenner han at han burde ha sett hva som var i ferd med å skje, han også. I wish that I had raised my voice earlier, louder, more eloquently to say that something must be done, and to work out what the West should have done. Probably it would have made little difference. After all, many eloquent voices were raised, and they had little effect on Western policy. But I still wish that I had tried. And I feel guilty particularly after travelling extensively through the Balkans in the second half of the decade and seeing the results in human suffering. 22 Også i andre artikler i History of the Present behandles EU og Europas framtid på måter som står seg godt snart 15 år senere. Den skeptiske Europa-entusiasten advarer mot den økonomiske og monetære unionen «høyrisiko-gambling vi aldri har sett maken til» og spår at politikere i enkelte medlemsland kommer til å oppleve at fristelsen til å gi pengeunionen skylda for høy arbeidsledighet og vanskelige økonomiske tider blir «nesten uimotståelig». 23 (325) Han er presis både i de politiske antakelsene og i de mer skjønnlitterære beskrivelsene av stemninger og mennesker. Ian McEwan kikker flere ganger fram som inspirasjonskilde og sparringpartner: På en bar i Praha hører Garton Ash et coverband spille 60-tallslåter for et nostalgisk, festpyntet publikum. De svetter til Beatles, klapper til Dylan, men blir helt stille når bandet spiller Suzanne av Leonard Cohen. «Tense and heavy with regret. The sound of the middle-aged remembering sex.» 24 Vi møter igjen heltene fra 1989-revolusjonene, som har gått fra undergrunnsmøter og golde fengselsceller til maktens korridorer. Garton Ash synes de har forandret seg, alle sammen. Han kan fortsatt drikke seg full med Adam Michnik, som ennå går kledt i olabukser, men ellers er det dresser, slips og dyre biler som gjelder. Vaclav Havel får gjennomgå allerede fra begynnelsen av essaysamlingen. Han er ikke lenger den mannen som vinket Garton Ash inn i svette, røykfylte kjellerlokaler for å diskutere neste fløyelsrevolusjonære trekk. «Da Havel ble president, la han til seg en rakrykket positur og et nokså grusomt, keiserlig blikk som jeg aldri hadde lagt merke til før. Man ser det ofte nå, på TV, på lang avstand.» / 17

12 Havel er en helt for Garton Ash, på grunn av det han har skrevet og det han gjorde før, under og den første tiden etter fløyelsrevolusjonen. Men han mener at Havel har tatt på seg en umulig oppgave, fordi han nekter å velge mellom å være intellektuell og å være politiker. «Den intellektuelles jobb er å søke sannheten, for så å legge den fram så helt og klart som mulig. Politikerens jobb er å arbeide i halv-sannhet. Selve ordet parti innebærer partiskhet, ensidighet.» 26 Havel er uenig og de to har en diskusjon om spørsmålet som går over flere år, og som fyller et av de mest interessante essayene i samlingen. Politikeren Havel mener at skillet er ødeleggende. Det verden trenger i en tid med overbefolkning, forurensning, fattigdom, etnisk og sosial uro er nettopp intellektuelle politikere som hever seg over det statiske maktspillet politikken har utviklet seg til. Hvis alle som har tanker om hvordan dette kan endres konsekvent trekker seg tilbake til en «uavhengig» posisjon, kan vi ende opp med et samfunn det ikke er noen vits å være uavhengig i. «Den gangen skrev jeg essays, nå skriver jeg taler,» sier Havel, for å understreke den sømløse overgangen, men Garton Ash aksepterer ikke denne framstillingen: «Problemet er at det han har å si ofte er vagt og forvirret, og denne analytiske forvirringen gjenspeiler en dypere forvirring om hans egen rolle.» Illustrasjon: Andreas Töpfer. Timothy Garton Ash holder her fanen som uavhengig intellektuell høyt kanskje for høyt. Det finnes andre fristelser enn politisk makt som truer den intellektuelles uavhengighet. Iblant kan man få inntrykk av at en fri tenkers omdømme og karrierebygging henger sammen med evnen til å hisse opp folk. Dyrkingen av posisjonen overskygger ofte det man sier. De uavhengige kan bli avhengige av sine egne varskurop. Garton Ash har vært inne på tanken før, og han kommer tilbake til dette i sin neste bok. I Free World (2004) handler det fortsatt om Europa men ikke bare, kanskje ikke engang først og fremst. Boka er en nåtidshistorie om hvordan europeere og amerikanere har taklet det som skjedde 11. september Bokas andre del tar form av en oppskrift, et forslag til hvordan en 12 / 17

13 virkelig fri verden kan bli mulig. Mye plass vies til Irak: Garton Ash er i begynnelsen en tvilende tilhenger av invasjon. Først og fremst er boka en undersøkelse av hvordan vi kan definere Vesten, og hva slags rolle den vestlige verden bør spille framover. Han advarer mot europeere som vil definere Europa som en motsetning til Amerika, og mot amerikanere som vil kaste vekk ubrukelige, «gamle» Europa. Garton Ash gjør som Bill Clinton, og understreker at Amerika også er en del av Europa. Han siterer dessuten Clintons takketale da han fikk den prestisjetunge europeiske Charlemagneprisen; det er nesten rart ingen gjorde det samme her til lands, da striden om fredsprisen til EU raste som verst: «Det skinnende lyset fra EU er en sak av største viktighet, ikke bare for europeere, men for alle på planeten.» 27 Garton Ash er så opptatt av at forholdet mellom USA og Europa skal være nært og godt, at det er nesten så han ikke kan tro de som i stedet hevder at det er uoverskridelige forskjeller kontinentene imellom. Han hevder at de gjør det for oppmerksomhetens skyld: As analysts jostle for attention in the crowded market of ideas they have to shout loudly, like traders on the floor of a stock exchange. Shouting loudly, to clinch an intellectual trade, requires overstatement. It means taking a grand, simplifying idea and, egged on by your magazine editor or book publisher, hyping it still further: The End of History! The Clash of Civilizations! Europeans are from Venus! 28 Det finnes et ekko av debatten med Havel her en debatt som ikke har endt med verre krangling enn at Havels blurb pynter pocketutgaven: «A compelling manifesto for the enlargement of freedom and a new era of world politics.» Garton Ash er fortsatt en uavhengig intellektuell, en som kan snakke med alle slags folk, både med Bush, Blair og Schröder og med bønder i Kansas og soldater i Aldershot. Vil man være surmaget, kan man si at vekten ligger på de første. Garton Ash hopper helst ikke over et møte han har hatt med en viktig statsleder når han skal oppsummere sakene. Vi finner både reportasjer om og samtaler med vanlige folk, men som i History of the present er det ofte i en pause fra en konferanse, eller etter et ordstyreroppdrag, der han ledet samtaler mellom Thatcher, Havel, Gorbatsjov, Bush, Clinton og/eller Paven. New York Times-kommentatoren Roger Cohen har antydet at Garton Ash kan være pompøs på en måte som gjør at sjangeren «History of the Present» minner mer om «History of my Presence». Det er til tider noe voldsomt og pompøst over Free World. Garton Ash forvandler seg et øyeblikk til forkjemper for en kjempegjeng han kaller «freeworlders», og avslutter boka med et opprop om å gjøre en innsats. Hva med en demonstrasjon for en type frihandel som vil gagne verdens fattige? Hva med en mot alle former for terrorisme, i stedet for alle demonstrasjonene mot USA? Forslag til andre tiltak kan deles på Freeworldweb.net. Garton Ash stanser heldigvis før han foreslår en Free World-konsert med Bono og Pavarotti på Wembley. Facts are Subversive: Political Writing from a Decade Without a Name (2009) har ingen egen webside og inneholder ingen forslag til demonstrasjoner. Snarere er den Garton Ash på sitt beste: presis, balansert og original. Han er ingen Christopher Hitchens, han har ikke den 13 / 17

14 samme sansen for perfide fornærmelser, heller ikke Orwells sveipende generaliseringer, men balansen og nyansene utelukker ikke stikk og punchlines. Samlingen er igjen hentet fra New York Review of Books sider, men også fra The Guardian, der Garton Ash ukentlige spalte trykkes samtidig som den kommer i oversatt variant i en lang rekke land. I denne tredje tiårsoppsummerende essaysamlingen skriver Timothy Garton Ash både fra Burma, Iran og Egypt, men først og fremst møter vi igjen den skeptiske, men ivrige EU-tilhengeren og Amerikavennen Garton Ash. Han liker dessuten å understreke at han i bunn og grunn, og kanskje først og fremst, er engelsk, på samme måte som han la vekt på sin kollega og venn Tony Judts engelskhet i en artikkel skrevet etter at den innflytelsesrike historikeren og polemikeren Judt døde i 2010: Under all those cosmopolitan layers, there was, I think, a solid foundation of English empiricism, English scepticism, and English liberalism (using the L-word in one of its true senses, not the perverted one now current in American politics). 29 Empirisme, skepsis og «ekte» liberale holdninger dette er nok også en god oppsummering av hvordan Garton Ash selv ønsker å framstå. I denne foreløpig siste samlingen har verdien av holdbar empiri til og med fått plass i tittelen: Fakta er undergravende. Derfor må han også løfte dem fram når de ikke passer ham: «Jeg støttet ikke Irak-krigen, men jeg gikk heller ikke kraftfullt mot den fra begynnelsen av, slik jeg burde ha gjort. Jeg stolte for mye på fakta-fikserne i [Downing Street] nr. 10 og på amerikanere jeg respekterte, særlig Colin Powell. Det skulle jeg ikke ha gjort.» 30 I was wrong, innrømmer Garton Ash, og da essayet «Islam in Europe» ble trykket i 2006, manglet det ikke på folk som mente at han var wrong her også. Essayet tar utgangspunkt i Ian Burumas bok Mord i Amsterdam (2006), og drøfter Ayaan Hirsi Alis rolle i europeisk islamdebatt. Hun er en ytringsfrihetsfundamentalist, skrev Garton Ash, og det var ikke positivt ment, selv om han tilføyde at «mange av mine beste venner er ytringsfundamentalister». Garton Ash skriver nyansert og godt, men det holder som kjent ikke i islamdebatten, hvor man ifølge hissige og selvrettferdige debattanter må velge mellom å være «modig» eller «feig». I Independent formulerte Denis MacShane det slik: It was easy to fight communism in the 1980s. It was harder to be Koestler, or Camus, or Michael Foot in the 1940s and 1950s and very hard to be Orwell in the 1930s. But to tackle Islamism means asking hard questions about the sources of finance for Garton Ash s beloved Oxford University, or about American appeasement of the Saudi theocracy. In his next collection of essays, what will be the themes and will he take on Islamism? 31 Gjør Garton Ash det lett for seg, slik Independent antyder? Handler det om at han ikke har kjent islamismens undertrykkelse på kroppen, slik han kjente kommunismens, som New York Times antok? 32 Det handler nok heller om at han også ser de selvforsterkende islamofobe tendensene som en reell fare mot det liberale samfunnet han forsvarer. «Islam and Europe» kan vanskelig være et tema med enkle løsninger. Garton Ash liberale pragmatisme er ikke det verste 14 / 17

15 utgangspunktet for en videre diskusjon. «Europe and other headaches» heter en av de beste avdelingene i boka, med flere essays som peker fram mot gjeldskrisen som har rystet kontinentet, og et par som peker enda videre. Essayet «Is Britain European?» bør bli obligatorisk lesning for alle europeere i tiden fram mot en eventuell britisk folkeavstemning om EU-medlemsskap her i Norge kan man ha godt av å lese det uansett, ikke minst delene om hva det egentlig betyr å dekonstruere biter av de mest flaggviftende nasjonale fortellingene. Garton Ash framviser en fin, rolig ironi når han diskuterer hvor typisk europeisk det er å insistere på sin egen annerledeshet. Storbritannia har hatt godt av dekonstruktivistiske historikere, forteller han: «Vi blir for eksempel minnet på at også andre folkeslag i Europa i sin tid omfavnet protestantismen, når sant skal sies var det faktisk et par av dem som oppfant den.» 33 Timothy Garton Ash er en pragmatisk EU-tilhenger. Mens han kunne være tydelig i kritikken av EU-institusjonene i de første bøkene, kan man ane en utvikling mot en mer entydig entusiasme overfor prosjektet, både på grunn av utvidelsene østover, og fordi gjeldskrisen nå ser ut til å true hele samarbeidet. Når ihuga EU-kritiske toryer og eurofober i UK Independence Party setter agendaen, blir Garton Ash en tydeligere forsvarer av det europeiske prosjektet, med Storbritannia som viktig medlem. Han er ingen tilhenger av de luftigste av de idealistiske Europaargumentene, men han er brennende engasjert i europeisk samarbeid. Som han sa det i et intervju med Der Spiegel for litt over et år siden: I don t believe that we always need a big project for a glowing European future, a European utopia on earth. Today, the key to Europe s renewal still lies in the national democracies. It is there that Europe will be reborn or not. We should simply apply Churchill s famous words about democracy to today s Europe: We have the worst form of all Europes, except for all those others that have been tried. 34 Dermed er svaret på spørsmålet han stiller i Facts are Subversive om hvorvidt Storbritannia egentlig er europeisk, gitt: «Yes, but not only.» 35 Slik er det, men det er ikke bare slik. «Man kan argumentere for at utsagnet ingen konklusjon faktisk er en konklusjon til og med en viktig og positiv konklusjon,» skriver Timothy Garton Ash videre. Slik taler en balansekunstner. 1. The Guardian, ? 2. Garton Ash, Timothy: The File. A Personal History, Atlantic Books 2009 (1997), s. 39.? 3. Garton Ash, Timothy: The Polish Revolution: Solidarity, Penguin Books 1999 (1983), s. 41.? 4. Garton Ash, Timothy: History of the Present. Essays, Sketches and Dispatches From Europe in the 1990s, Penguin Books 2000 (1999), s. xix.? 15 / 17

16 5. Garton Ash intervjuet i serien «Conversations With History», University of California Television :?http://www.uctv.tv/shows/Intellectual-Odyssey-with-Timothy- Garton-Ash-Conversations-with-History-7804.? 6. Anderson, Perry: «A ripple of the Polonaise», London Review of Books nr. 23, 25. november 1999.? 7. Garton Ash, Timothy: History of the Present. Essays, Sketches and Dispatches From Europe in the 1990s, Penguin Books 2000 (1999), s. 174.? 8. Garton Ash, Timothy: The Uses of Adversity. Essays on the Fate of Central Europe, Penguin 1999 (1989) s. 82.? 9. Ibid., s. 90.? 10. Ibid., s. 105.? 11. Ibid., s. 262.? 12. Garton Ash, Timothy: The File. A Personal History, Atlantic Books 2009 (1997), s. 54.? 13. Gross, Jan T.: «Present at the Miracle», The New York Times ? 14. Garton Ash, Timothy: The Magic Lantern. The Revolution of 89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague, s Dette er den amerikanske utgaven, den britiske heter We the People. The Revolution of 89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague.? 15. Garton Ash, Timothy: In Europe s Name. Germany and the Divided Continent, Jonathan Cape 1993, s. 389.? 16. Garton Ash, Timothy: The File. A Personal History, Atlantic Books 2009 (1997), s. 19.? 17. Ibid., s. 10.? 18. Intervju med Ian McEwan i The Guardian :?http://www.guardian.co.uk/books/2009/feb/16/rushdie-mcewan-fatwabooks?intcmp=239.? 19. Garton Ash, Timothy: The File. A Personal History, Atlantic Books 2009 (1997), s. 223.? 20. Ibid., s. 230.? 21. Anderson, Perry: Op. cit.? 22. Garton Ash, Timothy: «A Ripple of the Polonaise», i London Review of Books ? 23. Garton Ash, Timothy: History of the Present. Essays, Sketches and Dispatches from Europe in the 1990s, Penguin Books 2000 (1999), s. 325.? 24. Ibid., s. 174.? 25. Ibid., s.24.? 26. Ibid., s. 154.? 27. Garton Ash, Timothy: Free World. Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time, Penguin Books 2005 (2004), s. 112.? 28. Ibid., s. 97.? 29. Garton Ash, Timothy: «Tony Judt », i New York Review of Books ? 30. Garton Ash, Timothy: Free World. Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time, Penguin Books 2005 (2004), s. xix.? 31. MacShane, Denis i The Independent, ? 32. Packer, George i The New York Times, ? 33. Garton Ash, Timothy: Facts are Subversive. Political Writing From a Decade Without a Name, Atlantic 2010 (2009), s. 63.? 16 / 17

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant 34. Intervju med Timothy Garton Ash: «We Are Still Doing Too Well»,?Der Spiegel, : 35. Ibid., s. 69.? 17 / 17

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Å skrive en god oppgavebesvarelse

Å skrive en god oppgavebesvarelse Å skrive en god oppgavebesvarelse Øivind Bratberg oivind.bratberg@stv.uio.no Å skrive akademisk Struktur Stil og sjangerforståelse Kunnskap masser av kunnskap! Tålmodighet Evne til å anvende teori Engasjement

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Det farlige demokratiet

Det farlige demokratiet Finn Olstad Det farlige demokratiet Om folkestyrets vilkår i Norge gjennom to hundre år Om forfatteren: FINN OLSTAD (født 1950) er dr.philos. i historie og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Hundre og femti års ulydighet

Hundre og femti års ulydighet Hundre og femti års ulydighet 1 / 5 //]]]]> ]]> Bok: Sivil ulydighet og andre politiske tekster Henry D. Thoreau Den arabiske vårens ikkevoldelige rettighetsforkjempere har latt seg inspirere av Henry

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj125 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Oppgåveløysing, bade munnleg Canada Montreal On an Aussie

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Oppgåveløysing, bade munnleg Canada Montreal On an Aussie

Detaljer

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt?

Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen. vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? Kanskje det finnes glør igjen etter heksebrenningen som vi forsøker å slukke med likestilling, styrekvotering og alt gnålet om makt? I solidaritet med alle fattige, utstøtte, syke og sårede kvinner i verden

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Canada Montreal On an Aussie s account Bill Bryson Goes Down

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj110 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2014/15 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours av tekst Lese, forstå og snakke om seg selv Kunne anvende to be og to

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Endringsledelse kvinner - lederskap. Av Irmelin Drake, PhD 10. mai 2017

Endringsledelse kvinner - lederskap. Av Irmelin Drake, PhD 10. mai 2017 Endringsledelse kvinner - lederskap Av Irmelin Drake, PhD 10. mai 2017 Kvinner i ledelse Norge anno 2017 har kvinnelig statsminister, finansminister, LO-leder, NHO-sjef og partiledere for flere av de sentrale

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Fra det medisinske til det sosiale Det sosiale perspektivet vokste frem som en respons på et medisinsk perspektiv.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10

Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10 Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10 Planen er basert på New Flight 3, Cappelen 2007 Aug./Sept. Friendship Ch.1 Say you ll be there Text A What is friendship all about, side 10 Text B Love, oh love, side 16 Text

Detaljer

Forelesning 1 Joachim Thøgersen

Forelesning 1 Joachim Thøgersen Forelesning 1 Joachim Thøgersen I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vekst var et viktig tema hos flere av de klassiske økonomene på slutten

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Av Morten Jentoft, journalist i utenriksredaksjonen, NRK, tel 23048210/99267524 Redaksjonens adresse: NRK - utenriks 0342 Oslo Følgende

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer