:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet"

Transkript

1 Evaluering - verneprosjektet Publisert fra til respondenter (51 unike) 1. Hvilken rolle hadde du eller hvilken organisasjon representerte du i forhold til prosjektet (ett eller flere kryss) 1 Deltaker i styringsgruppe/referanseg ruppe 38,8 % 19 2 Offentlig etat 16,3 % 8 3 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Børgefjell 4 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Lierne 5 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Verdal 6 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Vikna 16,3 % 8 18,4 % 9 16,3 % 8 4,1 % 2 7 Annen tilknytning til prosjektet 18,4 % 9 Total 49 1

2 2. Økning av omsetning i næringslivet i tilknytning til testområdet(ene) A. Resultater. I hvor stor grad har prosjektet bidratt til: 1 Svært lite tilfreds 12,5 % 6 2 Lite tilfreds 18,8 % 9 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 16,7 % 8 5 Svært tilfreds 4,2 % 2 Total 48 2

3 3. Økning i sysselsettingen i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 16,7 % 8 2 Lite tilfreds 20,8 % 10 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 12,5 % 6 5 Svært tilfreds 2,1 % 1 Total 48 3

4 4. Nyetableringer i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 13,0 % 6 2 Lite tilfreds 23,9 % 11 3 Nøytral 39,1 % 18 4 Tilfreds 21,7 % 10 5 Svært tilfreds 2,2 % 1 Total 46 4

5 5. Økt interess fra markedet (reiseliv) for testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 6,4 % 3 2 Lite tilfreds 12,8 % 6 3 Nøytral 42,6 % 20 4 Tilfreds 29,8 % 14 5 Svært tilfreds 8,5 % 4 Total 47 5

6 6. Bidratt til økt motivasjon og/eller engasjement med henhold til reiselivsutvikling i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 4,3 % 2 2 Lite tilfreds 2,2 % 1 3 Nøytral 37,0 % 17 4 Tilfreds 39,1 % 18 5 Svært tilfreds 17,4 % 8 Total 46 6

7 7. Bidratt til økt samarbeide mellom reiselivsaktørene i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 2,1 % 1 2 Lite tilfreds 6,4 % 3 3 Nøytral 27,7 % 13 4 Tilfreds 51,1 % 24 5 Svært tilfreds 12,8 % 6 Total 47 7

8 8. Bidratt til bedre tilgjengelilghet av tilbudene i testområdet(ene) eks. skilt/informasjonsmateriell 1 Svært lite tilfreds 2,1 % 1 2 Lite tilfreds 10,4 % 5 3 Nøytral 33,3 % 16 4 Tilfreds 47,9 % 23 5 Svært tilfreds 6,3 % 3 Total 48 8

9 9. Bidratt til økt bolyst i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 4,3 % 2 2 Lite tilfreds 27,7 % 13 3 Nøytral 48,9 % 23 4 Tilfreds 17,0 % 8 5 Svært tilfreds 2,1 % 1 Total 47 9

10 10. Har du andre kommentarer knyttet til dette tema. Vi står midt oppe i arbeidet med vårt prosjekt (Fugleprosjektet) og det er for tidlig å kunne si noe om resultatet foreløpig Personlig ser jeg ikke de helt store forandringene/virkningene av prosjektet. Det er nok aller mest lokalt på Borgann kanskje... Her er forbedringspotensiale på de fleste punkter...og det er kanskje i årene framover mna virkelig får se resultat fra dette prosjektet. Økt bevisstgjøring på reiselivsutvikling Utviklet en god turistinfo Felles nettportal for kommunen og for nærområdet på svensk side Prosjektet har bidratt til få konkrete resultat i forhold til omsetning, sysselsetting m.m. Allikevel har det bidratt til å iverksette endel gode prosesser, som på sikt, sansynligvis vil ha betydning for utvikling av naturbasert reiseliv i testområdet. skilting er ikke et gode for oss aktørene, snarere tvert i mot. Bedre styring og kontinuitet i prosjektet hadde trolig gitt bedre resultater. Det tar lang tid før resultatene kommer. Derfor vanskelig å svare godt på hva effektene er bl.a. for bolysten. Et viktig prosjekt som bygde opp om aktørenes aktiviteter. Jeg har lite informasjon om disse tingene, må derfor basere vurderingene på spinkelt grunnlag finnes det et klikkpunkt for vet ikke? i såfall klikker jeg på det på alle her. 10

11 11. Hvor fornøyd er du med arbeidet som disse har gjort B. Forholdet til prosjektet/prosjektleder 1 Svært lite tilfreds 4,2 % 2 2 Lite tilfreds 12,5 % 6 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 27,1 % 13 5 Svært tilfreds 8,3 % 4 Total 48 11

12 12. Hvor fornøyd er du med oppfølgingen fra prosjekt/prosjektleder 1 Svært lite tilfreds 6,3 % 3 2 Lite tilfreds 10,4 % 5 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 29,2 % 14 5 Svært tilfreds 6,3 % 3 Total 48 12

13 13. Har du andre kommentarer Den grunnleggende ideen med prosjektet er svært god. Imidlertid opplever jeg at prosjektet har vært komplisert å gjenomføre. Grunnen til dette er nok at prosjektet var for bredt (har for mange og ulike innsatsområder) samt at det involverte mange (og svært ulike) aktører og miljøer. Vi har mange gode ideer, produkter og aktører men mangler kunnskap om og kontakt med markedet. Etter som jeg selv er prosjektleder er det vanskelig å ha noen mening om dette. Var motiverende folk i startfasen og mener de har fulgt det opp. Prosjektleer favoriserte kun et meget begrenset fåtall av aktørene. Vanskelig å få kontakt med. Dårlig prosjektleder i God prosjektleder i Den grunnleggende ideen med prosjektet er god. Imidlertid opplever jeg at prosjektet har vært komplisert å lede og gjenomføre. Grunnen til dette er at prosjektet var for bredt (har for mange og ulike innsatsområder) samt at det involverte mange (og svært ulike) aktører og miljøer. Mange ulike innsatsert som skal håndteres/koordineres gjør at retningen på prosjektet blir utydelig. Organiseringen har vært for topptung og med for lite innslag av aktører i bransjen. Vi har ikke direkte vært med i prosjektet og har derfor hatt liten kontakt med både prosjektet og prosjektleder. Å være prosjektleder i et så omfattende prosjekt, fordrer prosjektledelse og prosjektmedarbeidere som har stort engasjement og tro på at prosjektets målsettinger er oppnåelig. lite synlig prosjektledelse. har faktisk vært usikker på om prosjektet har pågått eller ikke. 13

14 14. Har prosjektet bidratt til å sette fokus på problematikk næringsutvikling/vern C. Vern - vernemyndigheter 1 Svært lite tilfreds 2,0 % 1 2 Lite tilfreds 8,2 % 4 3 Nøytral 38,8 % 19 4 Tilfreds 46,9 % 23 5 Svært tilfreds 4,1 % 2 Total 49 14

15 15. Har prosjektet bidratt til bedre samarbeide mellom næringsliv, kommuner og vernemyndigheter 1 Svært lite tilfreds 0,0 % 0 2 Lite tilfreds 19,1 % 9 3 Nøytral 46,8 % 22 4 Tilfreds 27,7 % 13 5 Svært tilfreds 6,4 % 3 Total 47 15

16 16. I hvor stor grad har prosjektet framskaffet erfaringer med endret forvaltningspraksis i vernede områder og/eller utprøving av nye metoder for forvaltning av verneområdene? 1 Svært lite tilfreds 8,3 % 4 2 Lite tilfreds 39,6 % 19 3 Nøytral 33,3 % 16 4 Tilfreds 18,8 % 9 5 Svært tilfreds 0,0 % 0 Total 48 16

17 17. Har du utfyllende kommentarer til dette? Det er vanskelig å måle de direkte prosjektresultat i forhold til forvaltning, bruk og vern. Mangel på operative aktører og produkt gjør også at dette ikke er blitt testet nok. Allikevel har prosjektet bidratt til bedre samhandling mellom aktører og forvaltningsmyndighet, og har dermed lagt et grunnlag for å få til en smidigere forvaltning i fremtiden. Det er egentlig for tidlig å kunne gi noe svar på dette Fått satt fokus på området og tror nok flere har fått opp øynene for hva som rører seg der. Vernemyndighetne forblir vanskelige og lar seg i liten grad påvirke av lokale krefter. Et av problemene knyttet til dette er at flere aktører som har gått sterkt inn med sine syn og ønske om økologisk bruk av vernede forvaltningsområder i neste trinn søker om å ta i bruk motorisert ferdsel i samme områder... Endring av forvaltningspraksis vil ta mer enn 5 år... Prosjektet har bidratt til å se verdien av nasjonalparken, mere positiv holdning Prosessene i forhold til vern-vernemyndigheter har blitt igangsatt gjennom prosjektet. Utfordringen har vært at vi ennå ikke har en levedyktig bransje (dvs det er altfor få aktører som er operative) slik at vi ikke har fått høstet så mange erfaringer på dette feltet. Jeg kjenner lite til hva som er prøvd, men har ikke registrert de store endringer. vernestatus gir en unik merkevare, vern er en potensiell utfordring for vekst og skaping av unike produkter og tjenester. Prosjektet har bidratt til å sette vernetanken i forbindelse med økonomitanken. vet ikke på samtlige 17

18 18. Har prosjektet bidratt til å bedre grunneiersamarbeidet? D. Reindrift/grunneierforhold 1 Svært lite tilfreds 4,5 % 2 2 Lite tilfreds 13,6 % 6 3 Nøytral 63,6 % 28 4 Tilfreds 18,2 % 8 5 Svært tilfreds 0,0 % 0 Total 44 18

19 19. Har prosjektet bidratt til positive effekter for reindriftsnæringen? 1 Svært lite tilfreds 2,4 % 1 2 Lite tilfreds 19,5 % 8 3 Nøytral 56,1 % 23 4 Tilfreds 19,5 % 8 5 Svært tilfreds 2,4 % 1 Total 41 19

20 20. Utfyllende kommentarer knyttet til reindrift/grunneierforhold Grunneiersamarbeidet har nok kommet litt på gli. Når det gjelder reindriftsnæringen må det bli opp til næringen selv å svare for dette. Angår ikke vårt prosjekt Dette har ikke vært særlig aktuellt her. Ofte stopper samarbeid på grunn av personlige konflikter, dessverre. Men på enkelte områder har prosjektet vært av et gode, avhengig av testområde. Reindrifta begynner å se muligheter i reiselivssatsing Nøkkelen til å lykkes med dette er å få til økonomisk verdiskaping ved å utvikle høykvalitets opplevelsesprodukter som bygger på samisk kultur og identitet. Dels setter det samiske miljøet selv begrensninger for dette - dels har man lite kjennskap og kontakt med markedet for slike opplevelser. Reindrifta kan bli en svært verdifull samarbeidspartner, men her bør man trå varsomt og være tolmodig. Vet ikke. Vet lite om dette vet ikke 20

21 21. Det er brukt vel 6 millioner kroner på prosjektet. Har prosjektet oppnådd så mye at det forsvarer ressursbruken? E. Ressursbruk 1 Svært lite tilfreds 14,3 % 7 2 Lite tilfreds 22,4 % 11 3 Nøytral 30,6 % 15 4 Tilfreds 28,6 % 14 5 Svært tilfreds 4,1 % 2 Total 49 21

22 22. Det er brukt mye penger på tilrettelegging (kursing, kompetanseheving, kart, stier og skilting). Er dette fornuftig ressursbruk? 1 Svært lite tilfreds 0,0 % 0 2 Lite tilfreds 14,6 % 7 3 Nøytral 25,0 % 12 4 Tilfreds 43,8 % 21 5 Svært tilfreds 16,7 % 8 Total 48 22

23 23. Det har vært stor fokus på aktivitetsutvikling for reiselivet i prosjeket. Mener du dette er en fornuftig satsing? 1 Svært lite tilfreds 0,0 % 0 2 Lite tilfreds 4,4 % 2 3 Nøytral 20,0 % 9 4 Tilfreds 42,2 % 19 5 Svært tilfreds 33,3 % 15 Total 45 23

24 24. «Naturen som verdiskaper» er et nytt 5-årig prosjekt under utvikling. Er du tilfreds med at det offentlige (kommuner, fylke, fylkesmann, Innovasjon Norge) fortsetter å finansiere slike typer utviklingsprosjekter? 1 Svært lite tilfreds 2,1 % 1 2 Lite tilfreds 2,1 % 1 3 Nøytral 22,9 % 11 4 Tilfreds 29,2 % 14 5 Svært tilfreds 43,8 % 21 Total 48 24

25 25. Har du utdypende kommentarer til punktet ressursbruk? Prosjektet har hatt mange gode innsatsområder som blant annet aktivitetsutvikling og tilrettelegging. Imidlertid har man stor mangel på kunnskap og kontakt med markedet for naturbasert reiseliv. Dette gjør at man vanskelig kan vite om den insatsen man legger ned, virkelig er samsvarer med markedets ønsker, krav og behov. Dette er en stor hemsko i alle offentlig initierte prosjekt. Det er helt avgjørende at det offentlige følger opp dette prosjektet. Erfaringer fra studietur til Spania viser at myndighetene i andre land satser stort på slikt arbeide. Mener dette er nødvendig bruk, men jeg tror de lokale aktørene bør/må motiveres og aktiviseres bedre/mer underveis. Lag klare entydige målsettinger for HVEM prosjektet gjelder FØR iverksettelse slik at man slipper hva vi opplevde - nemlig å skape falske forventninger. Siste prosjekt utviklet seg allerede første året til å et "show off" for de aktører som til vanlig (og nå i ettertid i enda større grad) har grabbet til seg de begrensede offentlige midlene og oppmerksomheten. Heller ikke dette er en næring hvor folkeskikk har rare levevilkår. kan ikke huske å ha vært med på noe av dette tidligere Dette er investering i framtiden! Dette prosjektet har ført til god kompetanse, økt bevisstgjøring og aktører er gjort oppmerksomme på hverandre. Resultat av dette prosjektet vil trolig vises mye bedre om noen år.. Synes at det var stor feil at Vikna ikke fikk bedre oppfølging, vi føler at med flere midler og oppfølging, ville vi ha kunnet gjennomføre en bedre jobb og det ville hatt en stor effekt i den del av kommunen som sliter med fraflytting. Det har i stor grad vært snakk om endring av holdninger (nasjonalparken som ressurs, samarbeid, aktiviteter, felles markedsføring osv.) Alt dette tar tid,må erfares,modnes og læres. Bra om prosjektet følges opp. Jeg tror prosjektet har vært lærerikt for bygda og deltakerne, og gitt ny innsikt. Det har gitt et løft til reiselivsaktiviteten. De fleste ønsker å satse videre. Det er en positiv holdning til nasjonalparken hos innbyggerne og tilbyderne. Parken som merkevare/fyrtårn er blitt tydeligere, selv om det er forståelse for at bruken må være restriktiv. Det gjenspeiler seg bl.a ved at kommunen ønsket å bli nasjonal-parkkommune. Synes ikke ressursbruken er for stor i forhold til omfanget. Ressursbruk/tilrettelegging/aktivitetsutvikling: Prosjekt burde i større grad bidratt til å utvikle kunnskap og kontakt med markedet. Mange tiltak igangsettes uten at vi vet hvordan markedet responderer på dette. Kurs/kompetanseheving: Man skulle i større grad utviklet en felles kurs- og kompetansehevingspakke for bedrifter som var involvert i prosjektet. Bransjens sliter stort sett med de samme spørsmål og har stort sett de samme behov for kompetanseheving. Det er helt avgjørende at det offentlige bidrar i denne typen næringsutvikling, men det er også avgjørende at det satses der hvor det er engasjement i fra næringa selv. Det offentlige kan ikke "drive" næringa... kart, stier og skilting er ok tiltak for allmenheten, men bortkastet for reiselivsaktørene. I "naturen som verdiskaper" burde aktørene ha hatt en større rolle. Det blir brukt alt for mye ressurser på ting som ikke egentlig er relevante som f.eks reiser hit og dit og konferanser og kurs og jeg vet ikke hva. Så stopper reelle ting opp fordi det ikke finnes penger/støtte å få til å føre ideene videre, så fremt ikke planene ligger i flermillionersklassen. Dette er et relativt "ferskt" fagfelt for de fleste aktører. Arbeid med å utvikle reiselivsprodukter er et langsiktig arbeid som det er nødvendig å sette fokus på over lang tid for å lykkes. Produktforståelse, markedskompetanse og vertskapsrollen er viktige element. Det er brukt for mye penger på skilting og kart, og for lite på det særegne for å utvikle naturbasert og økologisk turisme. Slik turisme har andre utviklingsbehov en reiselivet generelt. Slike prosjektpenger bør formidles videre til næringsaktører i området. Det er disse som skal skal tilby produkter, og vil derfor legge mest mulig til rette og få mest mulig ut av pengene til å få inntekter igjen. Slik det er nå gir det offentlige til det offentlige. Jeg er ikke så sikker på at det er det mest effektive. Innovasjon Norge omfavner ikke alle de private aktørene som ønsker næringsutvikling i bygdenorge. Sett i forhold til offentlig ressursbruk på områder som skader naturen (industri, biler, teknologi) og dermed oss som mennesker (husk at mennesket er en del av naturen - celler, molekyler, atomer, fotoner, etc.), så er dette en meget fornuftig ressursbruk. 6 millioner er småpenger i forhold til beløpene som går til å sponse menneske- og naturfiendtlig industri (altså forurensende sådan). Innovasjon Norge kan få et fremtidig integritetsproblem ved at dere både sponser industri som støtter naturen og industri som ødelegger den. Dere må vite mer om hva dere gjør og foreta et kvalifisert valg ut fra velbegrunnet informasjon om økologi og øko nomi. Det er selvmotsigende å støtte f.eks. både skogshogst og naturbasert turisme. Verden i år 2010 er forskjellig fra verden i Mye innkjøringsproblemer i starten (lokalt) har hindret en effektiv bruk av de resursene som har vært til rådighet. Ting har tatt form etter hvert, og grunnlaget er mye forbedret. Uttellingen av et nytt prosjekt nå ville blitt mye bedre. Som sagt - i den delen av prosjektet hvor jeg var litt innvolvert, har jeg lite eller ingen oversikt. Mine svar oppfattes nok ikke som positiv tilbakemelding - men det har kommet svært lite info i perioden. Ikke bare jeg har lurt på hva som har skjedd. I en travel hverdag forventer jeg at det kommer mer fra prosjektledelsen, selv om det selvsagt kan være deltagernes ansvar å finne ut av ting. Det er brukt vanvittig mye penger på svært lite konkret. Kursing og kompetanseheving er vel og bra, men er til ingen nytte så lenge man aldri får kunder å bruke den nye kompetansen på. Det burde også blitt brukt LANGT MER på å utvikle informasjonsmateriell - som f.eks. kart, stier og skilting. Det burde vært brukt mer på arbeid mot markedet, og å hjelpe aktørene å komme inn i markedet. Det hjelper lite å ha gode produkter i NT hvis ikke det potensielle markedet i utlandet har kjennskap til oss... 25

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon!

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon! Folkehelse Kartlegging av nå-situasjon Gunhild Foss Heggem Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS Trondheim 2014 Innhold Kartlegging av nå-situasjon 2 Analysegrunnlag 2 Utfordringer 3 Helseorientert

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Næringslivets dag, Valdres Hva kan Fylkesmannen gjøre for verdiskaping? 24. april 2013. Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Næringslivets dag, Valdres Hva kan Fylkesmannen gjøre for verdiskaping? 24. april 2013. Av fylkesmann Kristin Hille Valla Næringslivets dag, Valdres Hva kan Fylkesmannen gjøre for verdiskaping? 24. april 2013 Av fylkesmann Kristin Hille Valla Takk for en hyggelig invitasjon til årets næringslivsdag i Valdres. Ut fra deltakerlista

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer