:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet"

Transkript

1 Evaluering - verneprosjektet Publisert fra til respondenter (51 unike) 1. Hvilken rolle hadde du eller hvilken organisasjon representerte du i forhold til prosjektet (ett eller flere kryss) 1 Deltaker i styringsgruppe/referanseg ruppe 38,8 % 19 2 Offentlig etat 16,3 % 8 3 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Børgefjell 4 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Lierne 5 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Verdal 6 Aktør/grunneier/rettighetsh aver i testområde Vikna 16,3 % 8 18,4 % 9 16,3 % 8 4,1 % 2 7 Annen tilknytning til prosjektet 18,4 % 9 Total 49 1

2 2. Økning av omsetning i næringslivet i tilknytning til testområdet(ene) A. Resultater. I hvor stor grad har prosjektet bidratt til: 1 Svært lite tilfreds 12,5 % 6 2 Lite tilfreds 18,8 % 9 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 16,7 % 8 5 Svært tilfreds 4,2 % 2 Total 48 2

3 3. Økning i sysselsettingen i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 16,7 % 8 2 Lite tilfreds 20,8 % 10 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 12,5 % 6 5 Svært tilfreds 2,1 % 1 Total 48 3

4 4. Nyetableringer i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 13,0 % 6 2 Lite tilfreds 23,9 % 11 3 Nøytral 39,1 % 18 4 Tilfreds 21,7 % 10 5 Svært tilfreds 2,2 % 1 Total 46 4

5 5. Økt interess fra markedet (reiseliv) for testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 6,4 % 3 2 Lite tilfreds 12,8 % 6 3 Nøytral 42,6 % 20 4 Tilfreds 29,8 % 14 5 Svært tilfreds 8,5 % 4 Total 47 5

6 6. Bidratt til økt motivasjon og/eller engasjement med henhold til reiselivsutvikling i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 4,3 % 2 2 Lite tilfreds 2,2 % 1 3 Nøytral 37,0 % 17 4 Tilfreds 39,1 % 18 5 Svært tilfreds 17,4 % 8 Total 46 6

7 7. Bidratt til økt samarbeide mellom reiselivsaktørene i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 2,1 % 1 2 Lite tilfreds 6,4 % 3 3 Nøytral 27,7 % 13 4 Tilfreds 51,1 % 24 5 Svært tilfreds 12,8 % 6 Total 47 7

8 8. Bidratt til bedre tilgjengelilghet av tilbudene i testområdet(ene) eks. skilt/informasjonsmateriell 1 Svært lite tilfreds 2,1 % 1 2 Lite tilfreds 10,4 % 5 3 Nøytral 33,3 % 16 4 Tilfreds 47,9 % 23 5 Svært tilfreds 6,3 % 3 Total 48 8

9 9. Bidratt til økt bolyst i testområdet(ene) 1 Svært lite tilfreds 4,3 % 2 2 Lite tilfreds 27,7 % 13 3 Nøytral 48,9 % 23 4 Tilfreds 17,0 % 8 5 Svært tilfreds 2,1 % 1 Total 47 9

10 10. Har du andre kommentarer knyttet til dette tema. Vi står midt oppe i arbeidet med vårt prosjekt (Fugleprosjektet) og det er for tidlig å kunne si noe om resultatet foreløpig Personlig ser jeg ikke de helt store forandringene/virkningene av prosjektet. Det er nok aller mest lokalt på Borgann kanskje... Her er forbedringspotensiale på de fleste punkter...og det er kanskje i årene framover mna virkelig får se resultat fra dette prosjektet. Økt bevisstgjøring på reiselivsutvikling Utviklet en god turistinfo Felles nettportal for kommunen og for nærområdet på svensk side Prosjektet har bidratt til få konkrete resultat i forhold til omsetning, sysselsetting m.m. Allikevel har det bidratt til å iverksette endel gode prosesser, som på sikt, sansynligvis vil ha betydning for utvikling av naturbasert reiseliv i testområdet. skilting er ikke et gode for oss aktørene, snarere tvert i mot. Bedre styring og kontinuitet i prosjektet hadde trolig gitt bedre resultater. Det tar lang tid før resultatene kommer. Derfor vanskelig å svare godt på hva effektene er bl.a. for bolysten. Et viktig prosjekt som bygde opp om aktørenes aktiviteter. Jeg har lite informasjon om disse tingene, må derfor basere vurderingene på spinkelt grunnlag finnes det et klikkpunkt for vet ikke? i såfall klikker jeg på det på alle her. 10

11 11. Hvor fornøyd er du med arbeidet som disse har gjort B. Forholdet til prosjektet/prosjektleder 1 Svært lite tilfreds 4,2 % 2 2 Lite tilfreds 12,5 % 6 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 27,1 % 13 5 Svært tilfreds 8,3 % 4 Total 48 11

12 12. Hvor fornøyd er du med oppfølgingen fra prosjekt/prosjektleder 1 Svært lite tilfreds 6,3 % 3 2 Lite tilfreds 10,4 % 5 3 Nøytral 47,9 % 23 4 Tilfreds 29,2 % 14 5 Svært tilfreds 6,3 % 3 Total 48 12

13 13. Har du andre kommentarer Den grunnleggende ideen med prosjektet er svært god. Imidlertid opplever jeg at prosjektet har vært komplisert å gjenomføre. Grunnen til dette er nok at prosjektet var for bredt (har for mange og ulike innsatsområder) samt at det involverte mange (og svært ulike) aktører og miljøer. Vi har mange gode ideer, produkter og aktører men mangler kunnskap om og kontakt med markedet. Etter som jeg selv er prosjektleder er det vanskelig å ha noen mening om dette. Var motiverende folk i startfasen og mener de har fulgt det opp. Prosjektleer favoriserte kun et meget begrenset fåtall av aktørene. Vanskelig å få kontakt med. Dårlig prosjektleder i God prosjektleder i Den grunnleggende ideen med prosjektet er god. Imidlertid opplever jeg at prosjektet har vært komplisert å lede og gjenomføre. Grunnen til dette er at prosjektet var for bredt (har for mange og ulike innsatsområder) samt at det involverte mange (og svært ulike) aktører og miljøer. Mange ulike innsatsert som skal håndteres/koordineres gjør at retningen på prosjektet blir utydelig. Organiseringen har vært for topptung og med for lite innslag av aktører i bransjen. Vi har ikke direkte vært med i prosjektet og har derfor hatt liten kontakt med både prosjektet og prosjektleder. Å være prosjektleder i et så omfattende prosjekt, fordrer prosjektledelse og prosjektmedarbeidere som har stort engasjement og tro på at prosjektets målsettinger er oppnåelig. lite synlig prosjektledelse. har faktisk vært usikker på om prosjektet har pågått eller ikke. 13

14 14. Har prosjektet bidratt til å sette fokus på problematikk næringsutvikling/vern C. Vern - vernemyndigheter 1 Svært lite tilfreds 2,0 % 1 2 Lite tilfreds 8,2 % 4 3 Nøytral 38,8 % 19 4 Tilfreds 46,9 % 23 5 Svært tilfreds 4,1 % 2 Total 49 14

15 15. Har prosjektet bidratt til bedre samarbeide mellom næringsliv, kommuner og vernemyndigheter 1 Svært lite tilfreds 0,0 % 0 2 Lite tilfreds 19,1 % 9 3 Nøytral 46,8 % 22 4 Tilfreds 27,7 % 13 5 Svært tilfreds 6,4 % 3 Total 47 15

16 16. I hvor stor grad har prosjektet framskaffet erfaringer med endret forvaltningspraksis i vernede områder og/eller utprøving av nye metoder for forvaltning av verneområdene? 1 Svært lite tilfreds 8,3 % 4 2 Lite tilfreds 39,6 % 19 3 Nøytral 33,3 % 16 4 Tilfreds 18,8 % 9 5 Svært tilfreds 0,0 % 0 Total 48 16

17 17. Har du utfyllende kommentarer til dette? Det er vanskelig å måle de direkte prosjektresultat i forhold til forvaltning, bruk og vern. Mangel på operative aktører og produkt gjør også at dette ikke er blitt testet nok. Allikevel har prosjektet bidratt til bedre samhandling mellom aktører og forvaltningsmyndighet, og har dermed lagt et grunnlag for å få til en smidigere forvaltning i fremtiden. Det er egentlig for tidlig å kunne gi noe svar på dette Fått satt fokus på området og tror nok flere har fått opp øynene for hva som rører seg der. Vernemyndighetne forblir vanskelige og lar seg i liten grad påvirke av lokale krefter. Et av problemene knyttet til dette er at flere aktører som har gått sterkt inn med sine syn og ønske om økologisk bruk av vernede forvaltningsområder i neste trinn søker om å ta i bruk motorisert ferdsel i samme områder... Endring av forvaltningspraksis vil ta mer enn 5 år... Prosjektet har bidratt til å se verdien av nasjonalparken, mere positiv holdning Prosessene i forhold til vern-vernemyndigheter har blitt igangsatt gjennom prosjektet. Utfordringen har vært at vi ennå ikke har en levedyktig bransje (dvs det er altfor få aktører som er operative) slik at vi ikke har fått høstet så mange erfaringer på dette feltet. Jeg kjenner lite til hva som er prøvd, men har ikke registrert de store endringer. vernestatus gir en unik merkevare, vern er en potensiell utfordring for vekst og skaping av unike produkter og tjenester. Prosjektet har bidratt til å sette vernetanken i forbindelse med økonomitanken. vet ikke på samtlige 17

18 18. Har prosjektet bidratt til å bedre grunneiersamarbeidet? D. Reindrift/grunneierforhold 1 Svært lite tilfreds 4,5 % 2 2 Lite tilfreds 13,6 % 6 3 Nøytral 63,6 % 28 4 Tilfreds 18,2 % 8 5 Svært tilfreds 0,0 % 0 Total 44 18

19 19. Har prosjektet bidratt til positive effekter for reindriftsnæringen? 1 Svært lite tilfreds 2,4 % 1 2 Lite tilfreds 19,5 % 8 3 Nøytral 56,1 % 23 4 Tilfreds 19,5 % 8 5 Svært tilfreds 2,4 % 1 Total 41 19

20 20. Utfyllende kommentarer knyttet til reindrift/grunneierforhold Grunneiersamarbeidet har nok kommet litt på gli. Når det gjelder reindriftsnæringen må det bli opp til næringen selv å svare for dette. Angår ikke vårt prosjekt Dette har ikke vært særlig aktuellt her. Ofte stopper samarbeid på grunn av personlige konflikter, dessverre. Men på enkelte områder har prosjektet vært av et gode, avhengig av testområde. Reindrifta begynner å se muligheter i reiselivssatsing Nøkkelen til å lykkes med dette er å få til økonomisk verdiskaping ved å utvikle høykvalitets opplevelsesprodukter som bygger på samisk kultur og identitet. Dels setter det samiske miljøet selv begrensninger for dette - dels har man lite kjennskap og kontakt med markedet for slike opplevelser. Reindrifta kan bli en svært verdifull samarbeidspartner, men her bør man trå varsomt og være tolmodig. Vet ikke. Vet lite om dette vet ikke 20

21 21. Det er brukt vel 6 millioner kroner på prosjektet. Har prosjektet oppnådd så mye at det forsvarer ressursbruken? E. Ressursbruk 1 Svært lite tilfreds 14,3 % 7 2 Lite tilfreds 22,4 % 11 3 Nøytral 30,6 % 15 4 Tilfreds 28,6 % 14 5 Svært tilfreds 4,1 % 2 Total 49 21

22 22. Det er brukt mye penger på tilrettelegging (kursing, kompetanseheving, kart, stier og skilting). Er dette fornuftig ressursbruk? 1 Svært lite tilfreds 0,0 % 0 2 Lite tilfreds 14,6 % 7 3 Nøytral 25,0 % 12 4 Tilfreds 43,8 % 21 5 Svært tilfreds 16,7 % 8 Total 48 22

23 23. Det har vært stor fokus på aktivitetsutvikling for reiselivet i prosjeket. Mener du dette er en fornuftig satsing? 1 Svært lite tilfreds 0,0 % 0 2 Lite tilfreds 4,4 % 2 3 Nøytral 20,0 % 9 4 Tilfreds 42,2 % 19 5 Svært tilfreds 33,3 % 15 Total 45 23

24 24. «Naturen som verdiskaper» er et nytt 5-årig prosjekt under utvikling. Er du tilfreds med at det offentlige (kommuner, fylke, fylkesmann, Innovasjon Norge) fortsetter å finansiere slike typer utviklingsprosjekter? 1 Svært lite tilfreds 2,1 % 1 2 Lite tilfreds 2,1 % 1 3 Nøytral 22,9 % 11 4 Tilfreds 29,2 % 14 5 Svært tilfreds 43,8 % 21 Total 48 24

25 25. Har du utdypende kommentarer til punktet ressursbruk? Prosjektet har hatt mange gode innsatsområder som blant annet aktivitetsutvikling og tilrettelegging. Imidlertid har man stor mangel på kunnskap og kontakt med markedet for naturbasert reiseliv. Dette gjør at man vanskelig kan vite om den insatsen man legger ned, virkelig er samsvarer med markedets ønsker, krav og behov. Dette er en stor hemsko i alle offentlig initierte prosjekt. Det er helt avgjørende at det offentlige følger opp dette prosjektet. Erfaringer fra studietur til Spania viser at myndighetene i andre land satser stort på slikt arbeide. Mener dette er nødvendig bruk, men jeg tror de lokale aktørene bør/må motiveres og aktiviseres bedre/mer underveis. Lag klare entydige målsettinger for HVEM prosjektet gjelder FØR iverksettelse slik at man slipper hva vi opplevde - nemlig å skape falske forventninger. Siste prosjekt utviklet seg allerede første året til å et "show off" for de aktører som til vanlig (og nå i ettertid i enda større grad) har grabbet til seg de begrensede offentlige midlene og oppmerksomheten. Heller ikke dette er en næring hvor folkeskikk har rare levevilkår. kan ikke huske å ha vært med på noe av dette tidligere Dette er investering i framtiden! Dette prosjektet har ført til god kompetanse, økt bevisstgjøring og aktører er gjort oppmerksomme på hverandre. Resultat av dette prosjektet vil trolig vises mye bedre om noen år.. Synes at det var stor feil at Vikna ikke fikk bedre oppfølging, vi føler at med flere midler og oppfølging, ville vi ha kunnet gjennomføre en bedre jobb og det ville hatt en stor effekt i den del av kommunen som sliter med fraflytting. Det har i stor grad vært snakk om endring av holdninger (nasjonalparken som ressurs, samarbeid, aktiviteter, felles markedsføring osv.) Alt dette tar tid,må erfares,modnes og læres. Bra om prosjektet følges opp. Jeg tror prosjektet har vært lærerikt for bygda og deltakerne, og gitt ny innsikt. Det har gitt et løft til reiselivsaktiviteten. De fleste ønsker å satse videre. Det er en positiv holdning til nasjonalparken hos innbyggerne og tilbyderne. Parken som merkevare/fyrtårn er blitt tydeligere, selv om det er forståelse for at bruken må være restriktiv. Det gjenspeiler seg bl.a ved at kommunen ønsket å bli nasjonal-parkkommune. Synes ikke ressursbruken er for stor i forhold til omfanget. Ressursbruk/tilrettelegging/aktivitetsutvikling: Prosjekt burde i større grad bidratt til å utvikle kunnskap og kontakt med markedet. Mange tiltak igangsettes uten at vi vet hvordan markedet responderer på dette. Kurs/kompetanseheving: Man skulle i større grad utviklet en felles kurs- og kompetansehevingspakke for bedrifter som var involvert i prosjektet. Bransjens sliter stort sett med de samme spørsmål og har stort sett de samme behov for kompetanseheving. Det er helt avgjørende at det offentlige bidrar i denne typen næringsutvikling, men det er også avgjørende at det satses der hvor det er engasjement i fra næringa selv. Det offentlige kan ikke "drive" næringa... kart, stier og skilting er ok tiltak for allmenheten, men bortkastet for reiselivsaktørene. I "naturen som verdiskaper" burde aktørene ha hatt en større rolle. Det blir brukt alt for mye ressurser på ting som ikke egentlig er relevante som f.eks reiser hit og dit og konferanser og kurs og jeg vet ikke hva. Så stopper reelle ting opp fordi det ikke finnes penger/støtte å få til å føre ideene videre, så fremt ikke planene ligger i flermillionersklassen. Dette er et relativt "ferskt" fagfelt for de fleste aktører. Arbeid med å utvikle reiselivsprodukter er et langsiktig arbeid som det er nødvendig å sette fokus på over lang tid for å lykkes. Produktforståelse, markedskompetanse og vertskapsrollen er viktige element. Det er brukt for mye penger på skilting og kart, og for lite på det særegne for å utvikle naturbasert og økologisk turisme. Slik turisme har andre utviklingsbehov en reiselivet generelt. Slike prosjektpenger bør formidles videre til næringsaktører i området. Det er disse som skal skal tilby produkter, og vil derfor legge mest mulig til rette og få mest mulig ut av pengene til å få inntekter igjen. Slik det er nå gir det offentlige til det offentlige. Jeg er ikke så sikker på at det er det mest effektive. Innovasjon Norge omfavner ikke alle de private aktørene som ønsker næringsutvikling i bygdenorge. Sett i forhold til offentlig ressursbruk på områder som skader naturen (industri, biler, teknologi) og dermed oss som mennesker (husk at mennesket er en del av naturen - celler, molekyler, atomer, fotoner, etc.), så er dette en meget fornuftig ressursbruk. 6 millioner er småpenger i forhold til beløpene som går til å sponse menneske- og naturfiendtlig industri (altså forurensende sådan). Innovasjon Norge kan få et fremtidig integritetsproblem ved at dere både sponser industri som støtter naturen og industri som ødelegger den. Dere må vite mer om hva dere gjør og foreta et kvalifisert valg ut fra velbegrunnet informasjon om økologi og øko nomi. Det er selvmotsigende å støtte f.eks. både skogshogst og naturbasert turisme. Verden i år 2010 er forskjellig fra verden i Mye innkjøringsproblemer i starten (lokalt) har hindret en effektiv bruk av de resursene som har vært til rådighet. Ting har tatt form etter hvert, og grunnlaget er mye forbedret. Uttellingen av et nytt prosjekt nå ville blitt mye bedre. Som sagt - i den delen av prosjektet hvor jeg var litt innvolvert, har jeg lite eller ingen oversikt. Mine svar oppfattes nok ikke som positiv tilbakemelding - men det har kommet svært lite info i perioden. Ikke bare jeg har lurt på hva som har skjedd. I en travel hverdag forventer jeg at det kommer mer fra prosjektledelsen, selv om det selvsagt kan være deltagernes ansvar å finne ut av ting. Det er brukt vanvittig mye penger på svært lite konkret. Kursing og kompetanseheving er vel og bra, men er til ingen nytte så lenge man aldri får kunder å bruke den nye kompetansen på. Det burde også blitt brukt LANGT MER på å utvikle informasjonsmateriell - som f.eks. kart, stier og skilting. Det burde vært brukt mer på arbeid mot markedet, og å hjelpe aktørene å komme inn i markedet. Det hjelper lite å ha gode produkter i NT hvis ikke det potensielle markedet i utlandet har kjennskap til oss... 25

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune Steinkjer 26.januar 2005 1. Innledning I Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag for 2004 er det under kapittel 3.5.5 Satsinger

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 08.03.2006 1.INNLEDNNG Prosjektet " "Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5- årig pilotprosjekt i

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund Øyvind Wang Rica Hell 17. 20 Utfordringer og muligheter for lokal næringsutvikling i og rundt verneområder, sett fra grunneieren. NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Skogeiersamvirket i Norge Norges Skogeierforbund

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling?

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Knut Bjørn Stokke, Institutt for landskapsplanlegging Norwegian University of Life Sciences 1 Statlig naturvern

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017 Fra GRO Helsenettverk til Samhandling i 2017 Handlingsplan 2015-2016 Overordnet ambisjon Helsenettverket GRO blir en Arenaklynge innenfor samhandling innen 2017 Myndighetene satser på næringsklynger som

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Dato Versjon Godkjent av 11.04.2016 1 1. Mål og forventning til arbeidet med

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

DEL 1: Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården

DEL 1: Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården Tema i dag: 1) Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården 2) Presentasjon av prosjektet Grønt reiseliv i Nordland 2012-15 DEL 1: Muligheter og utfordringer ved

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Paradokset næringsvirksomhet og verneområder Verneområder opprettes for å verne arealene mot menneskelig

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling «Møtepunkt med næringslivet», Øygarden kommune, 21. oktober 2014 1 Sted, attraktivitet

Detaljer

«Naturarven som verdiskaper» Bente Rønning September 2012

«Naturarven som verdiskaper» Bente Rønning September 2012 «Naturarven som verdiskaper» Bente Rønning September 2012 Hva er dette? Foto: Norsk Villreinsenter Nord Viewpoint Snøhetta Foto: Norsk Villreinsenter Nord Fra vern til verdiskaping Samfoto: Pål Hermansen

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

1. Namsskogingen Namsskogan kommune 2. Hva er Namsskogan kjent for? Reindrift Foto: Kjartan Trana Autorisert rovdyrsenter i 2012 Foto: Kjartan Trana Bevaring av fjellrev Informasjon, formidling

Detaljer

Verdiskaping i verneområder

Verdiskaping i verneområder Verdiskaping i verneområder Bærekrafting naturglede Fagrådgivende møte 02. mars 2015 Prosjektleder Reiseliv, Jan Sverre Sivertsen Bakgrunn og mål Rauma har mange verneområder og er Nasjonalparkkommune

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi og besøksforvaltning for nasjonalparker. Styringsgruppemøte, Lofotodden

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi og besøksforvaltning for nasjonalparker. Styringsgruppemøte, Lofotodden Merkevare- og kommunikasjonsstrategi og besøksforvaltning for nasjonalparker Styringsgruppemøte, Lofotodden Reine 29. april 2014 Marie Lier, Miljødirektoratet Jeg skal snakke om: Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune

Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune Hvordan følge opp gjennom den kommunale arealplanleggingen? Grete Blørstad, Kommuneplanlegger i Nore og Uvdal kommune H Nore og Uvdal Fakta - Nore og Uvdal Areal: 2505 km² Innbyggere: 2531 ca 4000 fritidshytter

Detaljer

Storslett Nasjonalparklandsby

Storslett Nasjonalparklandsby Storslett Nasjonalparklandsby Veien hit og veien videre Beate Brostrøm 24.06.2015 1 Bakgrunn Stedsutviklingsplan 2006-2007 Engasjert medarbeider NPLB og NPK i 2008 Tilretteleggings-, vertskaps-, kompetanse-

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Evaluering av kurs Digital innlevering og eksamen i Fronter Vår 2012

Evaluering av kurs Digital innlevering og eksamen i Fronter Vår 2012 Evaluering av kurs Digital innlevering og eksamen i Fronter Vår 2012 Tab: Edit Tab: Preview Selected tab: Statistics Tab: General Tab: Summary Selected tab: Graph 1. Hvordan vurderer du formidlingsevnene

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Jaktturisme Hvordan lykkes?

Jaktturisme Hvordan lykkes? Jaktturisme Hvordan lykkes? Hvor finner man kundene? Hva skal man selge? Hva betales det? Krystallkulegløtt.. Arve Aarhus, prosjektleder Verdifull Jakt Per Martin Fosmark, prosjektkoordinator Verdifull

Detaljer

Tiltak for økt gjennomføring

Tiltak for økt gjennomføring Tiltak for økt gjennomføring hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med? Mira Aaboen Sletten Hva er problemet? Sosial bakgrunn Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Detaljer

Dere skal nå arbeide videre med de idéene dere kom opp med på dialogduken. For hver idé - velg riktig kategori, navngi idéen og beskriv den kort.

Dere skal nå arbeide videre med de idéene dere kom opp med på dialogduken. For hver idé - velg riktig kategori, navngi idéen og beskriv den kort. 1 30:00 Dere skal nå arbeide videre med de idéene dere kom opp med på dialogduken. For hver idé - velg riktig kategori, navngi idéen og beskriv den kort. Primærproduksjon Matproduksjon husdyr Dra og slipp

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter 1 Innledning på lanseringskonferansen til nasjonal institusjon for menneskerettigheter Tid: 4. april, kl. 10:10 Sted: Litteraturhuset, Oslo Lengde: 7 minutter Antall ord: 835 Innledning på lanseringskonferansen

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Prosjektet : Ut på tur, aldri sur... Forprosjekt, fra aug 2012

Prosjektet : Ut på tur, aldri sur... Forprosjekt, fra aug 2012 Prosjektet : Ut på tur, aldri sur... Forprosjekt, fra aug 2012 Forprosjekt er utsend til lokallagene i Oppland. Hode Prosjekt : Som et led i samhandling og synliggjøring i nærmiljøet og skape bedre livskvalitet

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel Therese Ruud 03.2.2014 Forvaltning av verneområder Utøving av forvaltningsmyndighet Saksbehandling etter verneforskrifter Forvaltings-/skjøtselsplanlegging

Detaljer

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Omstilling - Lierne kommune Handlingsplan Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar Vedtatt av kommunestyret: 16. februar - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer