Kursuka Program november Quality Airport Hotel Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursuka 2011. Program. 14. - 17. november 2011. Quality Airport Hotel Gardermoen"

Transkript

1 Kursuka november 2011 Quality Airport Hotel Gardermoen Program 1

2 Lunsj Middag Kaffe Lunsj Parallelle fagkurs KURS Mandag 14.november Tirsdag 15.november Grovfôr Korn (ca) Møte med Bioforsk (fagutvalget) Vanndirektivet Jordarbeiding Frukt og bær Erfaringsutveksling Bygningsteknikk Veksthus Økonomi Daglig leder/ styreleder Innovative og kostnadseffektive driftsbygninger Husdyrgjødsel Høsteteknikk gras Rådgivingsverktøy Farmtest Integrert kornproduksjon Gjødsling til frukt og bær Energi i veksthus Lys og lysmåling Brukerkurs PlanA Samarbeid sammenslåing LHMS- NLR Tolking av analyser Surfôrtolken Årets kornsesong Proteinvekster Fra USA-tur Gjødsling til frukt og bær Kalkyleverktøy Prisdatabase Styr-Sys Framtidsrettet bygging av veksthus Brukerkurs PlanA Bunnlinjeprosjektet Bunnlinjeprosjektet Arbeidsgivertilknytning Overvintring Årsaker Forebygging Økologisk korndyrking Prosjekter i grønnsaker Plantevern Frokost Plantevern Samarbeid med bygg og maskin Brukerkurs PlanA Forholdet styreleder / daglig leder Overvintring Reparasjon Slåttemark og kystlynghei Åpen time Bruk av hjemmesider Grønnsaker Rådgivingsteknikk Rådgivingsmetoder Rådgivingsteknikk Rådgivingsmetoder Rådgivingsteknikk Rådgivingsmetoder I-mek Korntørker Lagerrom for planteprodukter Byggebeskrivelse Prosjektledelse Kostnadskontroll Oppsummering fagtur Gyro-øvinger Regionale samlinger 2

3 Grovfôr Kursansvarlig: Fagkoordinator Lars Nesheim, NLR Måndag 14. november 10:00-11:30 Møte mellom Grovfôrutvalet og Bioforsk 11:30-12:30 Lunsj 12:30-14:30 Ymse tema, orienteringar Ordstyrar: Trond Petter Ristad, NLR Namdal 12:30-12:50 Husdyrgjødsel oppsummering seminar i regi av SLF Lars Nesheim, NLR 12:50-13:10 Metodar for spreiing av husdyrgjødsel Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest 13:10-13:30 Hausteteknikk for gras, pressetest Sverre Heggset, NLR 13:45-14:00 Orientering om fagutval økonomi Torleiv Roland, NLR Agder 14:00-14:15 Status for ymse rådgjevingsverktøy Lars Nesheim, NLR 14:15-14:30 Spørsmål og diskusjon 15:00-18:00 Kvalitet av grovfôr bruk av fôranalysar i rådgjevinga Ordstyrar: Lars Nesheim, NLR 15:00-15:20 Ein vanskeleg sommar kvalitet av grovfôr Bjørn Lilleeng, NLR Gudbrandsdalen 15:20-16:20 Gjennomgang av Surfôrtolken Lise N. Austrheim, Bart van Gool, NLR Hordaland 16:40-17:10 Tolking av analysar, eksempel Lise N. Austrheim, Bart van Gool, NLR Hordaland 17:10-17:50 Øving i bruk av Surfôrtolken i små grupper ta med PC 17:50-18:00 Oppsummering, vidare utfordringar Tysdag 15. november 08:00-10:30 Overvintring av engvekstar årsaker, førebygging og reparasjon Ordstyrar: Astrid Sandvik, NLR Sogn og Fjordane 08:00-08:45 Årsaker til vinterskadar Lars Nesheim, NLR 08:45-09:15 Førebygging av skadar- kva betyr artsval og driftsopplegg Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken 09:30-09:50 Førebygging ved drenering og profilering Are Johansen, NLR Lofoten 3

4 09:50-10:10 Reparasjon, vedlikehaldssåing Lars Nesheim, NLR 10:10-10:30 Spørsmål/drøfting 10:30-11:30 Handlingsplanar for Slåtteeng og kystlynghei Akse Østebrøt, Direktoratet for Naturforvaltning Korn, oljevekster og proteinvekster Kursansvarlig: Fagkoordinator Einar Strand Mandag 14. november 10:00-10:15 Velkommen, introduksjon Einar Strand, NLR 10:15-10:45 Hvordan jobber vi med vanndirektivet? Stine Marie Vandsemb / Marit Berger, Romerike LR 10:45-11:30 Jordarbeiding til korn tilpasset dagens klima Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving 11:30-12:30 Lunsj 12:30-13:15 Farmtest av jordarbeidingsutstyr til korn. Skisse til opplegg Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving :30 Integrert korndyrking, innledning Einar Strand, NLR 13:30-14:15 Integrert produksjon av korn, effekt av forgrøder mv. Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst 14:30-16:00 Årets kornsesong, oppsummering, veien videre (økt plantevernmiddelbruk, ødelagt kvalitet, pakkeskader, uhøsta åker, såkornmangel) Forsamlingen inkl. repr. fra Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn og Norgesfôr 16:15-17:00 Proteinvekster, en agronomisk og økonomisk suksess Bjørn Inge Rostad, NLR SørØst 17:00-17:45 Inntrykk fra fagtur til USA Hedmark Landbruksrådgiving 17:45-18:30 Program SLUTT / Møte med potensielle frørådgivere Jon Mjærum, Einar Strand, NLR 4

5 Tirsdag 15. november 08:00-08:30 Kornarter og sorter til økologisk dyrking Åsmund Langeland, Romerike LR 08:30-09:00 Økologisk dyrking av høstkorn Einar Kiserud, NLR SørØst 09:00-09:30 Spørreundersøkelse blant økokornprodusenter i Nord-Trøndelag Ingrid Gauslaa, NLR Nord-Trøndelag 09:45-10:30 Biorest - mulig næringskilde i økologisk korndyrking? Dagens regelverk Håvar Endre Hanger, NLR Sør-Trøndelag Avlingsresultater Åsmund Langeland, Romerike LR 10:30-11:30 Åpen time: orienteringer, innspill, diskusjon GPS jordprøver, kart. Hvem skal gjøre jobben?, Jan Stabbetorp, Romerike LR Organisering av frøavlsrådgivingen i NLR, Jon Mjærum, Einar Strand, NLR Endringer i kalkberegningene i Skifteplan, Per Ove Lindemark, NLR Sørøst Orientering om økonomirådgiving, Fagutvalg for økonomi Grønnsaker Kursansvarlig: Fagkoordinator Gerd Guren Mandag 14. november 10:00-10:15 Velkommen, presentasjon, kaffe 10:15-11:30 Rådgivningsteknikk, rådgivingsmetoder, forpliktende rådgiving Ansvarlig for dagen: Solvejg Horst Petersen, Jysk Økologi & DLBR Akademiet Innledning: Hvordan skjer grønnsaksrådgivingen i min enhet? Ole Morten Nyberg, Hedmark LR Mona Auli, NLR Viken Arbeid med forpliktende rådgiving i NLR Østafjells Thomas Holz, NLR Østafjells Kurset er tenkt å ta for seg ulike metoder for rådgiving, og skal gi en bevisstgjøring rundt rådgiverrollen. Praktiske øvelser og foredrag. 11:30-12:30 Lunsj 12:30-17:30 Rådgivingsmetodikk mm fortsetter 17:30-18:00 Hvordan ønsker grønnsaksrådgiverne å arbeide med dette tema videre? Diskusjon, oppsummering. 5

6 Tirsdag 15. november 08:00-10:15 Prosjekter i gang spesielle tema informasjon til andre rådgivere Gulrotsugerprosjekt v/lars-arne Høgetveit Gartnerhallskolen, gjennomføring av rotvekstkurs v/gerd Guren Agrinosfelt 2011 v/torgeir Tajet Salatprosjekt i Trøndelag v/idun Bratberg Kompostkultur, hovedtrekk fra forsøk gjennom 2 år. v/anne Lene Malmer Aktuelt fra Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon Vestfold v/thomas Holz Glimt fra økotur til Danmark 2011 v/anne Lene Malmer Integrert plantevern hvilken rolle skal Norsk Landbruksrådgiving ha? v/gerd Guren Erstatningsmuligheter ved avlingsskade på grunn av klima v/ole Morten Nyberg Minerflue-økende problem i flere vekster i Rogaland v/kari Aarekol 10:30-11:15 Bruk av nettsider - muligheter og begrensinger Jan Ferstad, NLR 11:15-11:30 Avslutning, oppsummering Frukt og bær Kursansvarlig: Fagkoordinator Sigrid Mogan Mandag 14. november 12:30-14:00 Gjødsling i frukt og bær Innledning v/sigrid Mogan, NLR Hva tror vi at vi vet om gjødsling til jordbær? Og hva trenger vi mer kunnskap om? Dan Christensen, NLR Viken Presisjonsgjødsling til jordbær og bringebær Nina Opstad, Bioforsk Forsøk med gjødsling til jordbær Jørn Haslestad, Frukt- og bærrådgivingen Mjøsen 14:15-16:15 Gjødsling i frukt og bær (forts) Hva vet vi om gjødsling til frukt? Eivind Vangdal, Bioforsk Utstyr for utlegging av kompost/kompostert husdyrgjødsel Sverre Heggset, NLR Drøfting av spørsmål om gjødsling, korte innlegg (ordstyrer Sigrid Mogan, NLR) Gjødslingspraksis til frukt (Gaute Myren ) Gjødselvanning - har vi nytte av det? (Jan Ove Nes) Bladgjødsling til frukt- hvilke erfaringer har vi? (Endre Bjotveit) Vanningsbehov, vanningspraksis Bladprøver - nytten av disse? (Dan Christensen) 6

7 16:30-18:00 Kalkyleverktøy og økonomisk rådgiving Kalkyleprosjektet - foreløpige kalkyler Torbjørn Haukås, N. Brattenborg, NILF Presentasjon av økonomirådgiving i NLR Fagutvalg for økonomi Tirsdag 15. november 08:00-10:15 Plantevern Nye/problematiske skadedyr Olav Sørum, NLR Sogn og Fjordane Sprøyteteknikk i bringebær Tåkesprøyte i frukt, erfaring fra utprøvinger Endre Bjotveit, NFR 10:30-11:30 Orientering og oppsummering Sigrid Mogan, NLR, Fagutvalget for frukt og bær Daglige ledere/styreledere Kursansvarlig: Direktør Anders Heen Mandag 14. november 12:30 18:00 Informasjon fra NLR om aktuelle saker og prosjekter med betydning for organisering og drift av de lokale enhetene. Samarbeid/sammenslåing av LHMS og NLR Bunnlinjeprosjektet (økonomirådgiving på gårdsnivå), organisering og innhold Arbeidsgivertilknytning for NLR (NHO eller Spekter) Tirsdag 15.november 08:00-10:00 Forholdet mellom daglig leder og styreleder Ørjan Bye, Effect1 10:00-11:30 Regionale samlinger 7

8 Bygningsplanlegging Kursansvarlig: Fagkoordinator Per Olav Skjølberg, NLR Mandag 14. november Møteleder: Einar Dobloug, Hedmark Landbruksrådgiving 10:00-10:10 Vår kunnskap din styrke. Forventninger til dagene Per Olav Skjølberg, Sverre Heggset, NLR 10:10-10:40 Agrikjøp-avtalen. Hva omfatter avtalen for hvem? Hvorfor er det viktig at den brukes mer? Knut Andre Johansen, Agrikjøp 10:40-11:30 Innovative og kostnadseffektive driftsbygninger Hva er erfaringene fra prosjektet? Hvordan formidler vi resultatene og viderefører arbeidet med å jage innovative løsninger? Ola Øyen, Landbruksbygg i tre 11:30-12:30 Lunsj :15 Innendørsmekanisering i landbrukets driftsbygninger for grovfor og husdyrgjødsel Hvilket utstyr benyttes i dag, og hvordan setter vi det sammen til handteringslinjer? Anders Bergum, Fjøssystemer 13:30-14:15 Høytørker, korntørker og transportsystemer for korn Kaldluftstørker- varmluftstørker. Luftmengder og energi Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving 14:30-15:15 Lagerrom for friske planteprodukter Dimensjonering av rom. Anlegg for ventilering og kjøling Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag 15:30-16:15 Felles prisdatabase og kalkylesystem Utvikling og vedlikehold av felles plattform Roger Østvik, Landbruk Nord 16:30-17:15 Styr-Sys System for styring og kvalitet Hva har vi av materiale og programvare? Hvor finner vi det? Hvordan bruker vi det? Hvor legger vi trykk for videre utvikling? Per Olav Skjølberg, NLR 17:15-18:00 Speakers Corner. Erfarings- og kunnskapsutveksling mellom bygningsrådgiverne Innledning ved Hans Emil Dale, NLR Sogn og Fjordane 8

9 Tirsdag 15. november Møteleder: Per Olav Skjølberg, NLR 08:00-08:45 Byggebeskrivelse etter NS 3420 Hvorfor må vi beherske dette? Hvorfor er det et must for prosjektlederen? Gjennomgang av en byggebeskrivelse Vegar Brenne, NLR Nord- Trøndelag, Roger Østvik, Landbruk Nord 09:00-09:45 Prosjektledelse et springbrett for vår framtidige suksess Hvorfor må vi tilby dette? Hvordan skreddersy løsninger for oppdragsgiver? Hvilke verktøy bruker vi? Svein Johnsen, Landbruk Nord, Bjørn Garberg, NLR Sør- Trøndelag 10:00-10:45 Kostnadskontroll i byggeprosjektene Hvem etterspør dette? Hva er våre erfaringer? Hvilke verktøy bruker vi? Svein Johnsen, Landbruk Nord, Bjørn Garberg, NLR Sør- Trøndelag 10:45-11:30 Diskusjon avslutning av bygningsteknisk fagprogram - oppsummering Økonomi Kursansvarlig: Fagutvalg økonomi v/ leder Torleiv Roland Mandag 14. november 12:30-18:00 Kurs i PlanA (nytt økonomiverktøy) PlanA er utvikla av NLR i samarbeid med Bioforsk. Programmet eies og skal vedlikeholdes av NLR, og tilbys kun ansatte i NLR. PlanA er et fullverdig driftsplanprogram, som skal brukes i Bunnlinjeprosjektet, og som skal erstatte Marta programmet i økologisk veiledning og Ipluss. Alle må ta med sin PC. Det blir gjennomgang av eksempler slik at kursdeltakerne skal kunne ta programmet i bruk. Kursinstruktører: Bård Næss, NLR Nord-Trøndelag, Siri Langmo, NLR Sør-Trøndelag Kursleder: Torleiv Roland, NLR Agder Tirsdag 15. november 08:00-08:30 Samspill mellom bygningsplanlegger, maskinplanlegger og økonomirådgiver Per Olav Skjølberg, Sverre Heggset, NLR 08:30-10:30 Kurs i PlanA (nytt økonomiverktøy)(forts) 10:30-11:30 Informasjon om Bunnlinjeprosjektet Anne Kristine Rossebø, NLR 9

10 Veksthus Kursansvarlig: Fagutvalg veksthus v/ leder Marianne Strøm Mandag 14. november 12:30-12:40 Velkommen Marianne Strøm, NLR Viken 12:40-13:25 Erfaringer fra pilotprosjektet. Detaljerte erfaringer om flis og varmepumpe Anders Sand, NLR Viken 13:35-13:55 Lys og lysmålinger: måleenheter - globalstråling - PAR-mikromol Anders Sand, NLR Viken 13:55-14:05 Hva måler klimacomputerne? Anders Sand, NLR Viken 14:05-14:50 Optimal fotosyntese ved høye temperaturer. Hvordan utnytte naturlig lys best mulig. Krav til belysning for vinterproduksjon. Forsøksresultat og erfaringer. Leiv Mortensen, UMB 15:05-15:35 Tekkemateriale og fotosyntese. Bør vi bygge glasshus i Norge? Leiv Mortensen, UMB og Anders Sand, NLR Viken 15:35-16:20 Diskusjon: Hva er vårt råd om fremtidsrettet bygging av veksthus. Tekkemateriale, gardiner, belysning, oppvarming. Anders Sand, NLR Viken 16:35-17:05 Vedlikehold av lysanlegg eller nyinvestering Vidar Nordby 17:05-17:30 Vinterstengte hus, - økonomiske og strategiske vurderinger Anders Sand, NLR Viken 17:30-18:00 Oppsummering- hvordan bør vi jobbe videre med temaet? Nye prosjekt? Anders Sand, NLR Viken Tirsdag 15. november 08:00-09:00 Felles frokost 09:00-09:30 Oppsummering plantevernprosjekt. Veien videre. Annichen Smith-Erichsen, Veksthusringen 09:30-10:00 Inntrykk fra plantevernkonferansen i England Annichen Smith-Erichsen, Veksthusringen 10:00-10:30 Oppsummering Rogalandstur, evaluering, neste års tur, eventuelt Marianne Strøm, NLR Viken 10:30-11:30 Gyro-øvinger Marianne Strøm, NLR Viken 10

11 Fellesprogram Kursansvarlig: Fagsjef Jon Mjærum Tirsdag 15. november 12:30-13:00 Åpning av fellesdelen Hvor går Norsk Landbruksrådgiving? Arne Magnus Aasen og Anders Heen, Norsk Landbruksrådgiving 13:00-13:30 Skråblikk på Norsk Landbruksrådgiving Nils Vagstad, Bioforsk 13:30-14:00 Hvordan skal Norsk Landbruksrådgiving bli bedre til å selge sin kompetanse? John Tingulstad, Norges Vel 14:00-14:15 Spørsmål og diskusjon 14:30-15:15 Hvordan kan samhandling bidra til å dele og spre kompetanse? Med eksempler fra hvordan og hvorfor Telenor etablerte sin samhandlingsplattform. Henrik Bentzen, Telenor 15:30-17:00 Samskaping Rune Semundseth Årsmøte i AGRAR Festmiddag Onsdag 16. november 08:30-09:30 Informasjon fra NLR Møteleder: Anders Heen, NLR Orienteringer fra styret og sekretariatet Nytt økonomiverktøy/bunnlinjeprosjektet Kollegaveiledning Agrolavtalen 10:00-11:30 Tema: Vær og klimaaendringer Møteleder: Jon Mjærum, NLR 10:00-10:40 Framtidas klima- merker vi det nå? Rasmus Benestad, Meteorologisk Institutt 10:40-11:00 Dreneringsbehov i et endra klima Lillian Øygarden, Bioforsk 11:10-11:20 Nytt verktøy for klimarådgiving på gårdsnivå Morten Berntsen, Hedmark Landbruksrådgiving 11:20-11:30 Lavenergi og klimatiltak i landbruket Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Lunsj 11

12 Parallelle etterkurs Økoplan Kursansvarlig: Kjersti Berge, NLR Onsdag 16. november kl. 12:30 17:00 Tema: Gjennomgang av rutinar for oppfølging av produsentane som melder seg inn i Debio. Korleis er behovet for rådgiving ved utarbeiding av Økoplan og kva blir avtalt av oppfølging? Rapportering og tidsbruk ved utarbeiding av Økoplan og evaluering av skjemaet for Økoplan. Regionleiarane m.fl. i Debio er også bedt om å vere med. Nokre av dykk har vore ute og gjort ein del erfaringar med utarbeiding av Økoplan, medan andre ikkje har hatt særleg etterspurnad etter denne typen rådgiving enno. Me kjem til å utfordre nokre av dykk til å dele erfaringar frå Økoplan arbeidet. Nettpublisering Kurslærere: Jan Ferstad, NLR, og Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Onsdag 16. november kl. 12:30-17:00 Kurset gir opplæring og øving i basisferdigheter for bruk av nettløsningen til Norsk Landbruksrådgiving. NB! Alle må ta med egen PC, samt tekst og bilder for publisering (nyhet eller fagartikkel). Program 12:30-12:45 Velkommen. Presentasjon. Forventninger. 12:45-13:00 Hvorfor er vi på nett? Hvordan er nettsidene våre tenkt brukt? Jan Ferstad 13:00-13:45 Hvilke muligheter har vi på nettsidene? Nyheter, fagartikler, kalenderoppføringer, dokumenter, lenker m.m. Åpen eller skjult informasjon (passordbeskyttet) Eksempler på god og dårlig layout Åsmund Langeland 13:45-14:30 Hva består en nettsak av? Vi går i gjennom ulike typer innhold, hva som skal være med og hva det betyr: tittel, ingress, bilde, bildetekst, brødtekst, mellomtitler, tilknytning til fagområder. Jan Ferstad 15:00-15:45 Hvor skal jeg trykke, når og hvorfor? Gjennomgang av praktisk publisering. Åsmund Langeland 15:45-17:00 Vi går live - øvelser i nettpublisering. Alle tar med tekst og bilder for publisering (nyhet eller fagartikkel). 12

13 Hest Kursansvarlige: Anne Karin E. Botnan, Oppdal Landbruksrådgivning, Morten Berntsen, Hedmark Landbruksrådgiving Onsdag 16. november kl. 12:30 17:30 12:30-13:00 Rapportering fra gjødselforsøk i Rogaland Ragnvald Gramstad, NLR Rogaland 13:00-13:45 Driftsteknikk i ensilering Fagkoordinator Sverre Heggset, NLR 14:00-16:00 Siste forskningsresultater fra forsøk på hest vedr fôring, opptak, prestasjon Dag Austbø, UMB 16:15-17:15 Fôringsrelaterte sjukdommer, resultater fra norsk/svenske forskningsprosjekt Carl Fredrik Ihler, NVH 17:15-17:30 Oppsummering. Avslutning Regnskapsanalyse Kursansvarlig: Fagutvalg for økonomirådgiving Onsdag 16. november kl. 12:30 16:00 Gjennomgang av noen regnskap fra gardsbruk i Norge: Hva er bra, hva er dårlig, hvilke råd kan vi gi ut fra gardsregnskapet. Strategier for å nå måla. Nytt i jordbruksavtalen med økt jordbruksfradrag, høyere pensjonstrekk på pensjonsgivende inntekt og nye avskrivingsregler på bygninger. Kursinstruktør: Erik Hørlück Berg, NLR Østafjells Kursleder: Torleiv Roland, NLR Agder Nyheter i Microsoft Office 2010 Kursansvarlig: Knowledge Group Instruktør: Dag Lien, Saga Innovation AS. Onsdag 16. november kl. 12:30 18:30 En instruktør fra Knowledge Group vil gi et bedriftstilpasset kurs med gjennomgang av Word, Excel, PowerPoint og Outlook Temaer: nyheter, hvordan utnytte mulighetene i programmet, måter å jobbe effektivt på. 13

14 Fagmøte i hydroteknikk Kursansvarlig: Atle Hauge, Bioforsk Jord og miljø Onsdag 16. november kl. 10:00 16:30 Samarbeid mellom Bioforsk og NLR (første del er felles med siste del av fellesprogrammet) 9:30-10:00 Kaffe. Registrering eksterne deltagere Vær og klimaendringer betydning for landbruket Møteleder: Jon Mjærum, NLR 10:00-10:40 Framtidas klima- merker vi det nå? Rasmus Benestad, Meteorologisk Institutt 10:40-11:00 Dreneringsbehov i et endra klima Lillian Øygarden, Bioforsk 11:10-11:20 Nytt verktøy for klimarådgiving på gårdsnivå Morten Berntsen, Hedmark Landbruksrådgiving 11:20-11:30 Lavenergi og klimatiltak i landbruket Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving 11:30-12:30 Lunsj Drenering og økonomi Møteleder: Atle Hauge, Bioforsk 12:30-12:50 Dreneringstilstanden i Norge resultater fra landbrukstellingen Geir Inge Gundersen, SSB 12:50-13:00 Grøfteøkonomi oppsummering av prosjekt grøfteøkonomi Ivar Hovland, NILF 13:00-13:20 Grøfting, avling og miljøvirkninger Johannes Deelstra, Bioforsk 13:20-14:00 Jordas vanninnhold virkning på bæreevne, pakking og lagelighet for jordarbeiding Trond Børresen, UMB 14: Spørsmål 14:40-15:10 Kvaliteten på gamle lukkingsanlegg filmundersøkelser med kabelkamera Atle Hauge, Bioforsk 15:10-15:20 Kompetansegivende kurs i landbrukets hydroteknikk Atle Hauge, Bioforsk Drenering og klimavirkning 15:20-15:40 Lystgassutslipp ved ulik drenering på engarealer Sissel Hanssen, Bioforsk Tingvoll 15:40-16:00 Lystgassutslipp og dreneringsgrad på kornarealer Prosjektoppsummering fra prosjektet Drenering som klimatiltak Atle Hauge, Bioforsk 16:00-16:30 Avslutning og spørsmål 14

15 Planlegging av det optimale landbruksbygg Kursansvarlig: Fagkoordinator Per Olav Skjølberg Onsdag 16. november 12:30-13:15 Byggherren i den gode prosessen Samspillet mellom teknisk og økonomisk planlegging De forskjellige fasene (skisse til hovedprosjekt) Kort om myndighetskravene Per Olav Skjølberg, NLR, Økonom, NLR 13: Basiskunnskaper og nøkkeltall for de vanligste produksjonene. Romprogram. Hva trenger vi å vite for å kommunisere godt med bonden? Hva trenger vi av plass i og utenfor bygningen? Svein Johnsen, Landbruk Nord, Kjell Tangen, NLR Østafjells, Per Olav Skjølberg, NLR 15:30-16:15 Funksjonsanalyse Flytdiagram, alternaivdiagram, handteringslinjer Sverre Heggset, Per Olav Skjølberg, NLR 16:30-17:15 Tun/ landskapsanalyse Hvordan plassere og utforme bygningen i landskapet og tunet? Logistikk, hovedform, materialvalg, detaljering og fargebruk Svein Johnsen, Landbruk Nord Torsdag 17. november 08:00-08:45 Konstruksjonsanalyse Hva har vi å velge mellom? Hva er best i vårt prosjekt mhp. funksjon, estetikk og økonomi Knut Berg, NLR SørØst 09:00-10:30 Oppgaveløsing i gruppe Nybygg for mjølkeproduksjon (Gruppe 1 og 2) Tilbygg for sauehold (Gruppe 3 og 4) Max. 3 stk. deltakere pr. gruppe 10:30-11:30 Gjennomgang av oppgaveløsinger i plenum Hva var våre prioriteringer? Hva ble endelig resultat? 11:30 Lunsj 15

16 Integrert plantevern innen fôrvekster Kursansvarlig: Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest Onsdag 16. november kl. 12:30-18:00 12:30-13:00 Velkommen. Hva er IP? Hvorfor IP grovfôr i NLR? NLR-rådgiveres ugrasprioritering Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest 13:00-13:45 Hjelpemidler / verktøy nett og papir Hva har vi presentasjon Hva vil vi ha diskusjon Helge Sjursen, Bioforsk 14: Ugraskamp i beite. Innledning og erfaringsutveksling NLR-rådgiver? 15:15-16:00 Høymole biologi og bekjemping. Fra nylig avslutta forskingsprosjekt Lars Olav Brandsæter, Bioforsk :00 Hundekjeks biologi og bekjemping. Erfaringer og nytt prosjekt. Kirsten Tørresen, Bioforsk NLR Sør-Trøndelag? 17:00-17:45 Siv biologi og bekjemping. Fra pågående prosjekt Bioforsk og NLR 17:45-18:00 Oppsummering. Aktivitet neste år Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest 16

Kursuka 2010: Program

Kursuka 2010: Program Kursuka 2010: Program 15. - 17. november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking 09.00-11.30 parallelle

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Kursuka 2013. Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober. 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Kursuka 2013. Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober. 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Kursuka 2013 Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Mandag 11. nov Tirsdag 12. nov Onsdag 13. nov Torsdag 14. nov Ankomst og registrering

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø

Innhold. I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø Meldingsblad Nummer 3 for Norsk - 2008 Landbruksrådgiving Ny i livet med nummer og databrikke i øyrene. Foto: Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Nytt navn og medlemsskap i Norsk

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen 2011-2015 ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene

Detaljer

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 Medlemsskriv nr. 1 Mars 2010 Å r s m e l d i n g n r. 5 2 2 0 0 9 Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 2 Dæ va edane, dette Foto: Espen Gees [jærsk uttrykk,

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer