Kursuka Program november Quality Airport Hotel Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursuka 2011. Program. 14. - 17. november 2011. Quality Airport Hotel Gardermoen"

Transkript

1 Kursuka november 2011 Quality Airport Hotel Gardermoen Program 1

2 Lunsj Middag Kaffe Lunsj Parallelle fagkurs KURS Mandag 14.november Tirsdag 15.november Grovfôr Korn (ca) Møte med Bioforsk (fagutvalget) Vanndirektivet Jordarbeiding Frukt og bær Erfaringsutveksling Bygningsteknikk Veksthus Økonomi Daglig leder/ styreleder Innovative og kostnadseffektive driftsbygninger Husdyrgjødsel Høsteteknikk gras Rådgivingsverktøy Farmtest Integrert kornproduksjon Gjødsling til frukt og bær Energi i veksthus Lys og lysmåling Brukerkurs PlanA Samarbeid sammenslåing LHMS- NLR Tolking av analyser Surfôrtolken Årets kornsesong Proteinvekster Fra USA-tur Gjødsling til frukt og bær Kalkyleverktøy Prisdatabase Styr-Sys Framtidsrettet bygging av veksthus Brukerkurs PlanA Bunnlinjeprosjektet Bunnlinjeprosjektet Arbeidsgivertilknytning Overvintring Årsaker Forebygging Økologisk korndyrking Prosjekter i grønnsaker Plantevern Frokost Plantevern Samarbeid med bygg og maskin Brukerkurs PlanA Forholdet styreleder / daglig leder Overvintring Reparasjon Slåttemark og kystlynghei Åpen time Bruk av hjemmesider Grønnsaker Rådgivingsteknikk Rådgivingsmetoder Rådgivingsteknikk Rådgivingsmetoder Rådgivingsteknikk Rådgivingsmetoder I-mek Korntørker Lagerrom for planteprodukter Byggebeskrivelse Prosjektledelse Kostnadskontroll Oppsummering fagtur Gyro-øvinger Regionale samlinger 2

3 Grovfôr Kursansvarlig: Fagkoordinator Lars Nesheim, NLR Måndag 14. november 10:00-11:30 Møte mellom Grovfôrutvalet og Bioforsk 11:30-12:30 Lunsj 12:30-14:30 Ymse tema, orienteringar Ordstyrar: Trond Petter Ristad, NLR Namdal 12:30-12:50 Husdyrgjødsel oppsummering seminar i regi av SLF Lars Nesheim, NLR 12:50-13:10 Metodar for spreiing av husdyrgjødsel Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest 13:10-13:30 Hausteteknikk for gras, pressetest Sverre Heggset, NLR 13:45-14:00 Orientering om fagutval økonomi Torleiv Roland, NLR Agder 14:00-14:15 Status for ymse rådgjevingsverktøy Lars Nesheim, NLR 14:15-14:30 Spørsmål og diskusjon 15:00-18:00 Kvalitet av grovfôr bruk av fôranalysar i rådgjevinga Ordstyrar: Lars Nesheim, NLR 15:00-15:20 Ein vanskeleg sommar kvalitet av grovfôr Bjørn Lilleeng, NLR Gudbrandsdalen 15:20-16:20 Gjennomgang av Surfôrtolken Lise N. Austrheim, Bart van Gool, NLR Hordaland 16:40-17:10 Tolking av analysar, eksempel Lise N. Austrheim, Bart van Gool, NLR Hordaland 17:10-17:50 Øving i bruk av Surfôrtolken i små grupper ta med PC 17:50-18:00 Oppsummering, vidare utfordringar Tysdag 15. november 08:00-10:30 Overvintring av engvekstar årsaker, førebygging og reparasjon Ordstyrar: Astrid Sandvik, NLR Sogn og Fjordane 08:00-08:45 Årsaker til vinterskadar Lars Nesheim, NLR 08:45-09:15 Førebygging av skadar- kva betyr artsval og driftsopplegg Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken 09:30-09:50 Førebygging ved drenering og profilering Are Johansen, NLR Lofoten 3

4 09:50-10:10 Reparasjon, vedlikehaldssåing Lars Nesheim, NLR 10:10-10:30 Spørsmål/drøfting 10:30-11:30 Handlingsplanar for Slåtteeng og kystlynghei Akse Østebrøt, Direktoratet for Naturforvaltning Korn, oljevekster og proteinvekster Kursansvarlig: Fagkoordinator Einar Strand Mandag 14. november 10:00-10:15 Velkommen, introduksjon Einar Strand, NLR 10:15-10:45 Hvordan jobber vi med vanndirektivet? Stine Marie Vandsemb / Marit Berger, Romerike LR 10:45-11:30 Jordarbeiding til korn tilpasset dagens klima Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving 11:30-12:30 Lunsj 12:30-13:15 Farmtest av jordarbeidingsutstyr til korn. Skisse til opplegg Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving :30 Integrert korndyrking, innledning Einar Strand, NLR 13:30-14:15 Integrert produksjon av korn, effekt av forgrøder mv. Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst 14:30-16:00 Årets kornsesong, oppsummering, veien videre (økt plantevernmiddelbruk, ødelagt kvalitet, pakkeskader, uhøsta åker, såkornmangel) Forsamlingen inkl. repr. fra Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn og Norgesfôr 16:15-17:00 Proteinvekster, en agronomisk og økonomisk suksess Bjørn Inge Rostad, NLR SørØst 17:00-17:45 Inntrykk fra fagtur til USA Hedmark Landbruksrådgiving 17:45-18:30 Program SLUTT / Møte med potensielle frørådgivere Jon Mjærum, Einar Strand, NLR 4

5 Tirsdag 15. november 08:00-08:30 Kornarter og sorter til økologisk dyrking Åsmund Langeland, Romerike LR 08:30-09:00 Økologisk dyrking av høstkorn Einar Kiserud, NLR SørØst 09:00-09:30 Spørreundersøkelse blant økokornprodusenter i Nord-Trøndelag Ingrid Gauslaa, NLR Nord-Trøndelag 09:45-10:30 Biorest - mulig næringskilde i økologisk korndyrking? Dagens regelverk Håvar Endre Hanger, NLR Sør-Trøndelag Avlingsresultater Åsmund Langeland, Romerike LR 10:30-11:30 Åpen time: orienteringer, innspill, diskusjon GPS jordprøver, kart. Hvem skal gjøre jobben?, Jan Stabbetorp, Romerike LR Organisering av frøavlsrådgivingen i NLR, Jon Mjærum, Einar Strand, NLR Endringer i kalkberegningene i Skifteplan, Per Ove Lindemark, NLR Sørøst Orientering om økonomirådgiving, Fagutvalg for økonomi Grønnsaker Kursansvarlig: Fagkoordinator Gerd Guren Mandag 14. november 10:00-10:15 Velkommen, presentasjon, kaffe 10:15-11:30 Rådgivningsteknikk, rådgivingsmetoder, forpliktende rådgiving Ansvarlig for dagen: Solvejg Horst Petersen, Jysk Økologi & DLBR Akademiet Innledning: Hvordan skjer grønnsaksrådgivingen i min enhet? Ole Morten Nyberg, Hedmark LR Mona Auli, NLR Viken Arbeid med forpliktende rådgiving i NLR Østafjells Thomas Holz, NLR Østafjells Kurset er tenkt å ta for seg ulike metoder for rådgiving, og skal gi en bevisstgjøring rundt rådgiverrollen. Praktiske øvelser og foredrag. 11:30-12:30 Lunsj 12:30-17:30 Rådgivingsmetodikk mm fortsetter 17:30-18:00 Hvordan ønsker grønnsaksrådgiverne å arbeide med dette tema videre? Diskusjon, oppsummering. 5

6 Tirsdag 15. november 08:00-10:15 Prosjekter i gang spesielle tema informasjon til andre rådgivere Gulrotsugerprosjekt v/lars-arne Høgetveit Gartnerhallskolen, gjennomføring av rotvekstkurs v/gerd Guren Agrinosfelt 2011 v/torgeir Tajet Salatprosjekt i Trøndelag v/idun Bratberg Kompostkultur, hovedtrekk fra forsøk gjennom 2 år. v/anne Lene Malmer Aktuelt fra Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon Vestfold v/thomas Holz Glimt fra økotur til Danmark 2011 v/anne Lene Malmer Integrert plantevern hvilken rolle skal Norsk Landbruksrådgiving ha? v/gerd Guren Erstatningsmuligheter ved avlingsskade på grunn av klima v/ole Morten Nyberg Minerflue-økende problem i flere vekster i Rogaland v/kari Aarekol 10:30-11:15 Bruk av nettsider - muligheter og begrensinger Jan Ferstad, NLR 11:15-11:30 Avslutning, oppsummering Frukt og bær Kursansvarlig: Fagkoordinator Sigrid Mogan Mandag 14. november 12:30-14:00 Gjødsling i frukt og bær Innledning v/sigrid Mogan, NLR Hva tror vi at vi vet om gjødsling til jordbær? Og hva trenger vi mer kunnskap om? Dan Christensen, NLR Viken Presisjonsgjødsling til jordbær og bringebær Nina Opstad, Bioforsk Forsøk med gjødsling til jordbær Jørn Haslestad, Frukt- og bærrådgivingen Mjøsen 14:15-16:15 Gjødsling i frukt og bær (forts) Hva vet vi om gjødsling til frukt? Eivind Vangdal, Bioforsk Utstyr for utlegging av kompost/kompostert husdyrgjødsel Sverre Heggset, NLR Drøfting av spørsmål om gjødsling, korte innlegg (ordstyrer Sigrid Mogan, NLR) Gjødslingspraksis til frukt (Gaute Myren ) Gjødselvanning - har vi nytte av det? (Jan Ove Nes) Bladgjødsling til frukt- hvilke erfaringer har vi? (Endre Bjotveit) Vanningsbehov, vanningspraksis Bladprøver - nytten av disse? (Dan Christensen) 6

7 16:30-18:00 Kalkyleverktøy og økonomisk rådgiving Kalkyleprosjektet - foreløpige kalkyler Torbjørn Haukås, N. Brattenborg, NILF Presentasjon av økonomirådgiving i NLR Fagutvalg for økonomi Tirsdag 15. november 08:00-10:15 Plantevern Nye/problematiske skadedyr Olav Sørum, NLR Sogn og Fjordane Sprøyteteknikk i bringebær Tåkesprøyte i frukt, erfaring fra utprøvinger Endre Bjotveit, NFR 10:30-11:30 Orientering og oppsummering Sigrid Mogan, NLR, Fagutvalget for frukt og bær Daglige ledere/styreledere Kursansvarlig: Direktør Anders Heen Mandag 14. november 12:30 18:00 Informasjon fra NLR om aktuelle saker og prosjekter med betydning for organisering og drift av de lokale enhetene. Samarbeid/sammenslåing av LHMS og NLR Bunnlinjeprosjektet (økonomirådgiving på gårdsnivå), organisering og innhold Arbeidsgivertilknytning for NLR (NHO eller Spekter) Tirsdag 15.november 08:00-10:00 Forholdet mellom daglig leder og styreleder Ørjan Bye, Effect1 10:00-11:30 Regionale samlinger 7

8 Bygningsplanlegging Kursansvarlig: Fagkoordinator Per Olav Skjølberg, NLR Mandag 14. november Møteleder: Einar Dobloug, Hedmark Landbruksrådgiving 10:00-10:10 Vår kunnskap din styrke. Forventninger til dagene Per Olav Skjølberg, Sverre Heggset, NLR 10:10-10:40 Agrikjøp-avtalen. Hva omfatter avtalen for hvem? Hvorfor er det viktig at den brukes mer? Knut Andre Johansen, Agrikjøp 10:40-11:30 Innovative og kostnadseffektive driftsbygninger Hva er erfaringene fra prosjektet? Hvordan formidler vi resultatene og viderefører arbeidet med å jage innovative løsninger? Ola Øyen, Landbruksbygg i tre 11:30-12:30 Lunsj :15 Innendørsmekanisering i landbrukets driftsbygninger for grovfor og husdyrgjødsel Hvilket utstyr benyttes i dag, og hvordan setter vi det sammen til handteringslinjer? Anders Bergum, Fjøssystemer 13:30-14:15 Høytørker, korntørker og transportsystemer for korn Kaldluftstørker- varmluftstørker. Luftmengder og energi Gunnar Schmidt, Hedmark Landbruksrådgiving 14:30-15:15 Lagerrom for friske planteprodukter Dimensjonering av rom. Anlegg for ventilering og kjøling Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag 15:30-16:15 Felles prisdatabase og kalkylesystem Utvikling og vedlikehold av felles plattform Roger Østvik, Landbruk Nord 16:30-17:15 Styr-Sys System for styring og kvalitet Hva har vi av materiale og programvare? Hvor finner vi det? Hvordan bruker vi det? Hvor legger vi trykk for videre utvikling? Per Olav Skjølberg, NLR 17:15-18:00 Speakers Corner. Erfarings- og kunnskapsutveksling mellom bygningsrådgiverne Innledning ved Hans Emil Dale, NLR Sogn og Fjordane 8

9 Tirsdag 15. november Møteleder: Per Olav Skjølberg, NLR 08:00-08:45 Byggebeskrivelse etter NS 3420 Hvorfor må vi beherske dette? Hvorfor er det et must for prosjektlederen? Gjennomgang av en byggebeskrivelse Vegar Brenne, NLR Nord- Trøndelag, Roger Østvik, Landbruk Nord 09:00-09:45 Prosjektledelse et springbrett for vår framtidige suksess Hvorfor må vi tilby dette? Hvordan skreddersy løsninger for oppdragsgiver? Hvilke verktøy bruker vi? Svein Johnsen, Landbruk Nord, Bjørn Garberg, NLR Sør- Trøndelag 10:00-10:45 Kostnadskontroll i byggeprosjektene Hvem etterspør dette? Hva er våre erfaringer? Hvilke verktøy bruker vi? Svein Johnsen, Landbruk Nord, Bjørn Garberg, NLR Sør- Trøndelag 10:45-11:30 Diskusjon avslutning av bygningsteknisk fagprogram - oppsummering Økonomi Kursansvarlig: Fagutvalg økonomi v/ leder Torleiv Roland Mandag 14. november 12:30-18:00 Kurs i PlanA (nytt økonomiverktøy) PlanA er utvikla av NLR i samarbeid med Bioforsk. Programmet eies og skal vedlikeholdes av NLR, og tilbys kun ansatte i NLR. PlanA er et fullverdig driftsplanprogram, som skal brukes i Bunnlinjeprosjektet, og som skal erstatte Marta programmet i økologisk veiledning og Ipluss. Alle må ta med sin PC. Det blir gjennomgang av eksempler slik at kursdeltakerne skal kunne ta programmet i bruk. Kursinstruktører: Bård Næss, NLR Nord-Trøndelag, Siri Langmo, NLR Sør-Trøndelag Kursleder: Torleiv Roland, NLR Agder Tirsdag 15. november 08:00-08:30 Samspill mellom bygningsplanlegger, maskinplanlegger og økonomirådgiver Per Olav Skjølberg, Sverre Heggset, NLR 08:30-10:30 Kurs i PlanA (nytt økonomiverktøy)(forts) 10:30-11:30 Informasjon om Bunnlinjeprosjektet Anne Kristine Rossebø, NLR 9

10 Veksthus Kursansvarlig: Fagutvalg veksthus v/ leder Marianne Strøm Mandag 14. november 12:30-12:40 Velkommen Marianne Strøm, NLR Viken 12:40-13:25 Erfaringer fra pilotprosjektet. Detaljerte erfaringer om flis og varmepumpe Anders Sand, NLR Viken 13:35-13:55 Lys og lysmålinger: måleenheter - globalstråling - PAR-mikromol Anders Sand, NLR Viken 13:55-14:05 Hva måler klimacomputerne? Anders Sand, NLR Viken 14:05-14:50 Optimal fotosyntese ved høye temperaturer. Hvordan utnytte naturlig lys best mulig. Krav til belysning for vinterproduksjon. Forsøksresultat og erfaringer. Leiv Mortensen, UMB 15:05-15:35 Tekkemateriale og fotosyntese. Bør vi bygge glasshus i Norge? Leiv Mortensen, UMB og Anders Sand, NLR Viken 15:35-16:20 Diskusjon: Hva er vårt råd om fremtidsrettet bygging av veksthus. Tekkemateriale, gardiner, belysning, oppvarming. Anders Sand, NLR Viken 16:35-17:05 Vedlikehold av lysanlegg eller nyinvestering Vidar Nordby 17:05-17:30 Vinterstengte hus, - økonomiske og strategiske vurderinger Anders Sand, NLR Viken 17:30-18:00 Oppsummering- hvordan bør vi jobbe videre med temaet? Nye prosjekt? Anders Sand, NLR Viken Tirsdag 15. november 08:00-09:00 Felles frokost 09:00-09:30 Oppsummering plantevernprosjekt. Veien videre. Annichen Smith-Erichsen, Veksthusringen 09:30-10:00 Inntrykk fra plantevernkonferansen i England Annichen Smith-Erichsen, Veksthusringen 10:00-10:30 Oppsummering Rogalandstur, evaluering, neste års tur, eventuelt Marianne Strøm, NLR Viken 10:30-11:30 Gyro-øvinger Marianne Strøm, NLR Viken 10

11 Fellesprogram Kursansvarlig: Fagsjef Jon Mjærum Tirsdag 15. november 12:30-13:00 Åpning av fellesdelen Hvor går Norsk Landbruksrådgiving? Arne Magnus Aasen og Anders Heen, Norsk Landbruksrådgiving 13:00-13:30 Skråblikk på Norsk Landbruksrådgiving Nils Vagstad, Bioforsk 13:30-14:00 Hvordan skal Norsk Landbruksrådgiving bli bedre til å selge sin kompetanse? John Tingulstad, Norges Vel 14:00-14:15 Spørsmål og diskusjon 14:30-15:15 Hvordan kan samhandling bidra til å dele og spre kompetanse? Med eksempler fra hvordan og hvorfor Telenor etablerte sin samhandlingsplattform. Henrik Bentzen, Telenor 15:30-17:00 Samskaping Rune Semundseth Årsmøte i AGRAR Festmiddag Onsdag 16. november 08:30-09:30 Informasjon fra NLR Møteleder: Anders Heen, NLR Orienteringer fra styret og sekretariatet Nytt økonomiverktøy/bunnlinjeprosjektet Kollegaveiledning Agrolavtalen 10:00-11:30 Tema: Vær og klimaaendringer Møteleder: Jon Mjærum, NLR 10:00-10:40 Framtidas klima- merker vi det nå? Rasmus Benestad, Meteorologisk Institutt 10:40-11:00 Dreneringsbehov i et endra klima Lillian Øygarden, Bioforsk 11:10-11:20 Nytt verktøy for klimarådgiving på gårdsnivå Morten Berntsen, Hedmark Landbruksrådgiving 11:20-11:30 Lavenergi og klimatiltak i landbruket Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Lunsj 11

12 Parallelle etterkurs Økoplan Kursansvarlig: Kjersti Berge, NLR Onsdag 16. november kl. 12:30 17:00 Tema: Gjennomgang av rutinar for oppfølging av produsentane som melder seg inn i Debio. Korleis er behovet for rådgiving ved utarbeiding av Økoplan og kva blir avtalt av oppfølging? Rapportering og tidsbruk ved utarbeiding av Økoplan og evaluering av skjemaet for Økoplan. Regionleiarane m.fl. i Debio er også bedt om å vere med. Nokre av dykk har vore ute og gjort ein del erfaringar med utarbeiding av Økoplan, medan andre ikkje har hatt særleg etterspurnad etter denne typen rådgiving enno. Me kjem til å utfordre nokre av dykk til å dele erfaringar frå Økoplan arbeidet. Nettpublisering Kurslærere: Jan Ferstad, NLR, og Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving Onsdag 16. november kl. 12:30-17:00 Kurset gir opplæring og øving i basisferdigheter for bruk av nettløsningen til Norsk Landbruksrådgiving. NB! Alle må ta med egen PC, samt tekst og bilder for publisering (nyhet eller fagartikkel). Program 12:30-12:45 Velkommen. Presentasjon. Forventninger. 12:45-13:00 Hvorfor er vi på nett? Hvordan er nettsidene våre tenkt brukt? Jan Ferstad 13:00-13:45 Hvilke muligheter har vi på nettsidene? Nyheter, fagartikler, kalenderoppføringer, dokumenter, lenker m.m. Åpen eller skjult informasjon (passordbeskyttet) Eksempler på god og dårlig layout Åsmund Langeland 13:45-14:30 Hva består en nettsak av? Vi går i gjennom ulike typer innhold, hva som skal være med og hva det betyr: tittel, ingress, bilde, bildetekst, brødtekst, mellomtitler, tilknytning til fagområder. Jan Ferstad 15:00-15:45 Hvor skal jeg trykke, når og hvorfor? Gjennomgang av praktisk publisering. Åsmund Langeland 15:45-17:00 Vi går live - øvelser i nettpublisering. Alle tar med tekst og bilder for publisering (nyhet eller fagartikkel). 12

13 Hest Kursansvarlige: Anne Karin E. Botnan, Oppdal Landbruksrådgivning, Morten Berntsen, Hedmark Landbruksrådgiving Onsdag 16. november kl. 12:30 17:30 12:30-13:00 Rapportering fra gjødselforsøk i Rogaland Ragnvald Gramstad, NLR Rogaland 13:00-13:45 Driftsteknikk i ensilering Fagkoordinator Sverre Heggset, NLR 14:00-16:00 Siste forskningsresultater fra forsøk på hest vedr fôring, opptak, prestasjon Dag Austbø, UMB 16:15-17:15 Fôringsrelaterte sjukdommer, resultater fra norsk/svenske forskningsprosjekt Carl Fredrik Ihler, NVH 17:15-17:30 Oppsummering. Avslutning Regnskapsanalyse Kursansvarlig: Fagutvalg for økonomirådgiving Onsdag 16. november kl. 12:30 16:00 Gjennomgang av noen regnskap fra gardsbruk i Norge: Hva er bra, hva er dårlig, hvilke råd kan vi gi ut fra gardsregnskapet. Strategier for å nå måla. Nytt i jordbruksavtalen med økt jordbruksfradrag, høyere pensjonstrekk på pensjonsgivende inntekt og nye avskrivingsregler på bygninger. Kursinstruktør: Erik Hørlück Berg, NLR Østafjells Kursleder: Torleiv Roland, NLR Agder Nyheter i Microsoft Office 2010 Kursansvarlig: Knowledge Group Instruktør: Dag Lien, Saga Innovation AS. Onsdag 16. november kl. 12:30 18:30 En instruktør fra Knowledge Group vil gi et bedriftstilpasset kurs med gjennomgang av Word, Excel, PowerPoint og Outlook Temaer: nyheter, hvordan utnytte mulighetene i programmet, måter å jobbe effektivt på. 13

14 Fagmøte i hydroteknikk Kursansvarlig: Atle Hauge, Bioforsk Jord og miljø Onsdag 16. november kl. 10:00 16:30 Samarbeid mellom Bioforsk og NLR (første del er felles med siste del av fellesprogrammet) 9:30-10:00 Kaffe. Registrering eksterne deltagere Vær og klimaendringer betydning for landbruket Møteleder: Jon Mjærum, NLR 10:00-10:40 Framtidas klima- merker vi det nå? Rasmus Benestad, Meteorologisk Institutt 10:40-11:00 Dreneringsbehov i et endra klima Lillian Øygarden, Bioforsk 11:10-11:20 Nytt verktøy for klimarådgiving på gårdsnivå Morten Berntsen, Hedmark Landbruksrådgiving 11:20-11:30 Lavenergi og klimatiltak i landbruket Åsmund Langeland, Romerike Landbruksrådgiving 11:30-12:30 Lunsj Drenering og økonomi Møteleder: Atle Hauge, Bioforsk 12:30-12:50 Dreneringstilstanden i Norge resultater fra landbrukstellingen Geir Inge Gundersen, SSB 12:50-13:00 Grøfteøkonomi oppsummering av prosjekt grøfteøkonomi Ivar Hovland, NILF 13:00-13:20 Grøfting, avling og miljøvirkninger Johannes Deelstra, Bioforsk 13:20-14:00 Jordas vanninnhold virkning på bæreevne, pakking og lagelighet for jordarbeiding Trond Børresen, UMB 14: Spørsmål 14:40-15:10 Kvaliteten på gamle lukkingsanlegg filmundersøkelser med kabelkamera Atle Hauge, Bioforsk 15:10-15:20 Kompetansegivende kurs i landbrukets hydroteknikk Atle Hauge, Bioforsk Drenering og klimavirkning 15:20-15:40 Lystgassutslipp ved ulik drenering på engarealer Sissel Hanssen, Bioforsk Tingvoll 15:40-16:00 Lystgassutslipp og dreneringsgrad på kornarealer Prosjektoppsummering fra prosjektet Drenering som klimatiltak Atle Hauge, Bioforsk 16:00-16:30 Avslutning og spørsmål 14

15 Planlegging av det optimale landbruksbygg Kursansvarlig: Fagkoordinator Per Olav Skjølberg Onsdag 16. november 12:30-13:15 Byggherren i den gode prosessen Samspillet mellom teknisk og økonomisk planlegging De forskjellige fasene (skisse til hovedprosjekt) Kort om myndighetskravene Per Olav Skjølberg, NLR, Økonom, NLR 13: Basiskunnskaper og nøkkeltall for de vanligste produksjonene. Romprogram. Hva trenger vi å vite for å kommunisere godt med bonden? Hva trenger vi av plass i og utenfor bygningen? Svein Johnsen, Landbruk Nord, Kjell Tangen, NLR Østafjells, Per Olav Skjølberg, NLR 15:30-16:15 Funksjonsanalyse Flytdiagram, alternaivdiagram, handteringslinjer Sverre Heggset, Per Olav Skjølberg, NLR 16:30-17:15 Tun/ landskapsanalyse Hvordan plassere og utforme bygningen i landskapet og tunet? Logistikk, hovedform, materialvalg, detaljering og fargebruk Svein Johnsen, Landbruk Nord Torsdag 17. november 08:00-08:45 Konstruksjonsanalyse Hva har vi å velge mellom? Hva er best i vårt prosjekt mhp. funksjon, estetikk og økonomi Knut Berg, NLR SørØst 09:00-10:30 Oppgaveløsing i gruppe Nybygg for mjølkeproduksjon (Gruppe 1 og 2) Tilbygg for sauehold (Gruppe 3 og 4) Max. 3 stk. deltakere pr. gruppe 10:30-11:30 Gjennomgang av oppgaveløsinger i plenum Hva var våre prioriteringer? Hva ble endelig resultat? 11:30 Lunsj 15

16 Integrert plantevern innen fôrvekster Kursansvarlig: Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest Onsdag 16. november kl. 12:30-18:00 12:30-13:00 Velkommen. Hva er IP? Hvorfor IP grovfôr i NLR? NLR-rådgiveres ugrasprioritering Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest 13:00-13:45 Hjelpemidler / verktøy nett og papir Hva har vi presentasjon Hva vil vi ha diskusjon Helge Sjursen, Bioforsk 14: Ugraskamp i beite. Innledning og erfaringsutveksling NLR-rådgiver? 15:15-16:00 Høymole biologi og bekjemping. Fra nylig avslutta forskingsprosjekt Lars Olav Brandsæter, Bioforsk :00 Hundekjeks biologi og bekjemping. Erfaringer og nytt prosjekt. Kirsten Tørresen, Bioforsk NLR Sør-Trøndelag? 17:00-17:45 Siv biologi og bekjemping. Fra pågående prosjekt Bioforsk og NLR 17:45-18:00 Oppsummering. Aktivitet neste år Oddbjørn Kval-Engstad, Landbruk Nordvest 16

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Kursuka 2010: Program

Kursuka 2010: Program Kursuka 2010: Program 15. - 17. november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking 09.00-11.30 parallelle

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Kursuka 2012. 12. - 15. november 2012. Quality Airport Hotel, Gardermoen. Program

Kursuka 2012. 12. - 15. november 2012. Quality Airport Hotel, Gardermoen. Program Kursuka 2012 12. - 15. november 2012 Quality Airport Hotel, Gardermoen Program Parallelle fagkurs KURS Mandag 12. november Tirsdag 13. november Grovfôr Korn 10.00-11.30 12.30 18.00 08.00 11.30 Møte med

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal. tirsdag 16.nov. parallelle fagkurs 08.00-11.30. fellesdel 12.30-18.00

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal. tirsdag 16.nov. parallelle fagkurs 08.00-11.30. fellesdel 12.30-18.00 Kursuka 2010 15. - 17. november 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes, Stjørdal Program pr 11.10.10 mandag 15.nov tirsdag 16.nov onsdag 17.nov ankomst registrering og innsjekking 10.00-11.30

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse Frønytt 1-2015 18/02-15 Innhold: Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg på Ny avtale mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag Benytt www.froavlerlaget.no Til alle frøavlere Nytt år og nye muligheter,

Detaljer

Workshop innen faste kjørespor; CTF

Workshop innen faste kjørespor; CTF Blæstad, 2322 Ridabu Tlf: 62 55 02 50 Bankgiro: 1800.07.09413 Orgnr: 960 476 573 hedmark@lr.no hedmark.lr.no/ Bli introdusert til een av mulighetene til å øke avlingene i åkerkulturer og gras: Workshop

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober Fjellandbrukskonferansen 2015 Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober 1 Fjellandbrukskonferansen 2015 Oppdal Landbruksrådgivning, Oppdalsbanken, faglag og landbrukskontorene i kommunene Rennebu og Oppdal, inviterer

Detaljer

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter

Detaljer

Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket

Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket Klimatiltak i jordbruket SLFs klimaseminar 16.januar 2012 Erik Eid Hohle Energigården Senter for bioenergi ENERGIGÅRDEN www.energigarden.no

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal:

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Hvem er vi? Norsk Landbruksrådgiving Namdal har 12 ansatte som er lokalisert i Grong, Høylandet og Overhalla. Vår kompetanse er innenfor landbruk og økonomi.

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009 Dag 1 26.okt.09 09:45 10:30 Prosjekterende sin avtale med byggherren og framført gruppearbeid

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Åsmund Langeland Felles ledermøte Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag 17 november 2015 Klimatiltak

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

KOLA-VIKEN, modul 5 Samfunn, næring og arealforvaltning

KOLA-VIKEN, modul 5 Samfunn, næring og arealforvaltning KOLA-VIKEN, modul 5 Samfunn, næring og arealforvaltning 20. - 22. oktober 2009, Farris Bad, Larvik (versjon 16.10.2009) PROGRAM FOR FAGSAMLING KOLA VIKEN Modul 5: Samfunn, næring og arealforvatning Tid

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll!

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! - Hvor: Rømskog SPA og Resort - Når: 28.-29. 01.2012 - Hva: Landbrukshelg er et flerkurskonsept, der det arrangeres

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Kursuka 2013 11. - 14. november Quality Hotel Klubben, Tønsberg. Program. Deltakerlister

Kursuka 2013 11. - 14. november Quality Hotel Klubben, Tønsberg. Program. Deltakerlister 11. - 14. november Quality Hotel Klubben, Tønsberg Program Deltakerlister Velkommen til Kursuka 2013 Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til Kursuka 2013. Vi som arrangører har et mål om at alle i organisasjonen

Detaljer

Jordsmonnskart nyttig verktøy for landbruksrådgivningen?

Jordsmonnskart nyttig verktøy for landbruksrådgivningen? Jordsmonnskart nyttig verktøy for landbruksrådgivningen? Siri Svendgård-Stokke, seksjon jordsmonn, Skog og landskap 14.11.2013 En tenkt arbeidsdag for rådgivere i tre rådgivningsenheter > Østlandet, Midt-Norge,

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL

MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL MOLDEKONFERANSEN 20.-21.mars 2012 ALEXANDRA HOTELL Målet for konferansen er å skape et nettverk for transport- og logistikkfagene. I dette nettverket må vi forsøke å få med organisasjoner, bedrifter, opplæringskontor

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE

NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE FOBE inviterer hermed sine medlemmer og andre interesserte til NETTVERKSMØTE FOR PROSJEKTLEDERE OG FORETAKSLEDERE i Thon Hotel Opera, Christian Fredriksplass 5, Oslo Mandag 16. tirsdag 17. april 2007.

Detaljer

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel,

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes 15. - 17. november 2010 Informasjonsplan

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011-

Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011- Momenter fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» 2011- Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Mauritz Åssveen & Hans Stabbetorp Bioforsk Øst Apelsvoll Prosjekt: Økt norsk kornproduksjon Oppdragsgivere:

Detaljer

Temadag om ekstremvær

Temadag om ekstremvær Temadag om ekstremvær Fylkeshuset i Kristiansand 14. juni 2016 Møterom Haven Program for temadag om ekstremvær Tid Ansvarlig 0900 Fremmøte registrering kaffe 0910 0950 1010 Innledning - Hvorfor og hvordan

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Blæstaddagen 2016, 18. august 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet www.nlrinnlandet.no 2 Klimagasser i landbruket

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal

Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal Velkommen til første ledersamling i Ambulanse Midt-Norge HF! Program for dagen 10.00 Velkommen Hvem er vi, mål og visjoner, gjensidige forventninger

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås

Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Gras og halm til biobrensel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar og Senter for bioenergi Ås Halm til biobrensel Omfang og potensial (nasjonalt/regionalt) Utfordringar Kornavrens, korn med redusert

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked

Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % av grønnsaks- og potetarealet innen 2020. Foregangsfylket vil følge produktene gjennom

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Kursuka 2013. Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober. 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Kursuka 2013. Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober. 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Kursuka 2013 Foreløpig, fullstendig program per 14. oktober 11. - 14. november 2013 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Mandag 11. nov Tirsdag 12. nov Onsdag 13. nov Torsdag 14. nov Ankomst og registrering

Detaljer

Velkommen til EQS Brukerforum

Velkommen til EQS Brukerforum Velkommen til EQS Brukerforum Rica Hell Hotel, Stjørdal tirsdag 14. og onsdag 15. oktober 2014 Program tirsdag 14. oktober 09.00 10.00 Registrering 10.00 10.15 Velkommen ved adm. direktør Kjell H. Husby,

Detaljer

Prøvetaking fra valg av utstyr til vurdering av prøvekvalitet NGF seminar om prøvetaking og laboratorieundersøkelser

Prøvetaking fra valg av utstyr til vurdering av prøvekvalitet NGF seminar om prøvetaking og laboratorieundersøkelser Tid: Tirsdag 20.-onsdag 21.mai 2014/ onsdag 21.- torsdag 22.mai 2014 Sted: Quality Panorama hotell, Ivar Lykkes veg 1, Tiller, 7492 Trondheim Ansvarlig: NGF Grunnundersøkelseskomiteen, v/leder Rolf Sandven

Detaljer

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll Korn- og miljømøte i Follo 14. Februar 2011 Bakgrunn Vi har store utfordringer med skrumpent korn og fusarium

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Statistikk grøfting i Vestfold 1920-2006 Gartnerdagene,GjennestadGjennestad 28.10.2010 2010 Innlegg av Jon Randby, Fylkesmannen

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL)

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Organisasjon Romerike Landbruksrådgivings styre har bestått av: Håvard Ringnes, Ullensaker (leder) Varamedlemmer: Sverre Haga, Nannestad (nestleder) Anders

Detaljer

Resultater fra Nitratprosjektet Siri Abrahamsen

Resultater fra Nitratprosjektet Siri Abrahamsen Resultater fra Nitratprosjektet 214-215 Siri Abrahamsen Hvor vil vi? Utarbeide hjelpemiddel til å treffe riktig mengde nitrogen til ulike sorter på ulike skifter Mål: Stor avling med god kvalitet god økonomi

Detaljer

Workshop innen faste kjørespor; CTF

Workshop innen faste kjørespor; CTF Blæstad, 2322 Ridabu Tlf: 62 55 02 50 Bankgiro: 1800.07.09413 Orgnr: 960 476 573 hedmark@lr.no hedmark.lr.no/ Bli introdusert til een av mulighetene til å øke avlingene i åkerkulturer og gras: Workshop

Detaljer

Fra fjøsdrøm til drømmefjøs

Fra fjøsdrøm til drømmefjøs GODE BYGINGSMESSIGE LØSNINGER Fra fjøsdrøm til drømmefjøs Foto: FM Sør- Trøndelag Storfe 2016, 10. oktober 2016 Per Olav Skjølberg, NLR Fra fjøsdrøm til drømmefjøs NLR Byggrådgiving - 23 byggrådgivere

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf.: 902 03 317 * Faks: 64 94 22 99 Bankgiro 1080 17 49017 Org.nr.: 971 255 684 MVA www.lr.no * lr@lr.no Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef Bioforsk Økologisk Atle Wibe Forskningssjef TINGVOLL GARD Prestegård Landbruksskole Forskningssenter for sau NORSØK (1986-2005) Privat stiftelse Bioforsk Økologisk (fra 2006) Garden er forpakta bort Bioforsk

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Program for fagsamling om arealbruk i flomog skredutsatte områder

Norges vassdrags- og energidirektorat Program for fagsamling om arealbruk i flomog skredutsatte områder Norges vassdrags- og energidirektorat Program for fagsamling om arealbruk i flomog skredutsatte områder Quality Hotell Strand Gjøvik 26. 27. oktober 2011 Det har i det siste vært flere flom- og skredhendelser

Detaljer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner Samling i Kristiansand for prosjektledere, koordinatorer og nøkkelpersoner i pilotfylkene

Detaljer

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 6 (1) 81 Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no I 2010 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen Foto: Kristin Ø. Bryhn Fakta om Hedmark Landets største jordbruksfylke

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i sør Samling 2 3.- 4. februar 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Norges viktigste ressurs Vår viktigste ressurs Tilbakeblikk 2014 Hva gjør vi i Oppstart Kartlegging,

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Økologisk mat. OkoukaST

Økologisk mat. OkoukaST Økologisk mat 18. 25. oktober Sør-Trøndelag Arrangører: Bondens marked * Fremtiden i våre hender * Grønn barneby * Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag * Norsk landbruksrådgivning * Oikos * Skjetlein grønt

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Vektlegging i ulike perioder 1950 1975 1950 1995 Kanaliseringspolitikk

Detaljer