Hva er det med Etiopia? Selvhjelpsgrupper i India FNs internasjonale risår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er det med Etiopia? Selvhjelpsgrupper i India FNs internasjonale risår"

Transkript

1 Hva er det med Etiopia? Selvhjelpsgrupper i India FNs internasjonale risår U-NYTT

2 Hva bruker man penger til «Penger er ikke viktig i seg selv, men kun et middel til å oppnå større mål», sies det, og det er sant nok. Imidlertid ser vi jo alltid at hvordan vi fordeler den begrensede ressurs, som penger er, er et uttrykk for prioriteringer og verdisyn. Når vi bruker penger på en litt ekstraordinær ferie, i stedet for å kjøpe ny bil, er det kanskje et uttrykk for at vi prioriterer å oppleve noe spennende og utvikle oss personlig, i stedet for å øke komfort og status. Når Norge velger å fortsette opptrappingen av bistanden mot målet på 1 prosent av brutto nasjonal produkt, er det et uttrykk for at vi ønsker å bidra til fattigdomsreduksjon og fremme menneskerettigheter. I verdensmålestokk viser tallenes tale klart hvordan både enkeltmennesker og stater prioriterer: Hvert år bruker verdens land ufattelige 800 milliarder amerikanske dollar til militærutgifter, mens finansieringen av de såkalte Tusenårsmålene for fattigdomsbekjempelse vil kreve 120 milliarder dollar årlig fram mot Samtidig bruker man, bare i Europa, 150 miliarder amerikanske dollar årlig på alkohol og tobakk. I Norge bruker vi i år ca 29 milliarder kroner på forsvaret, mens bistandsbudsjettet er på omkring 15 milliarder. Behovene for utviklingstiltak og bistand er store der norske organisasjoner arbeider. På tross av statlige bevilgninger og et intensivt innsamlingsarbeid, føler vi at mangel på penger gjør at vi ikke får gjort det vi skulle og burde gjøre. Da blir vi inderlig opprørt når vi finner ut at 76.5 millioner kroner fra bistandsbudsjettet i fjor ble brukt til å betale for norske soldater i Irak! At norske soldaters deltakelse i en okkupasjonsstyrke, uten FN-støtte, skal kunne kalles «utviklingshjelp», viser en total mangel på forståelse for hva bistand betyr, blant de politikere og byråkrater som tar slike beslutninger. Vi mener at både nødhjelp og langsiktig utvikling fungerer best gjennom arbeidet til lokale og nasjonale organisasjoner og institusjoner, som selv kjenner problemene og vet hvilke løsninger som kan fungere på lang sikt. Slik har Utviklingsfondet arbeidet i over 25 år, og slik håper vi å kunne fortsette til jobben er gjort. Arvid Solheim Forsidebildet viser en dam for oppsamling av regnvann i Etiopia. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet Verdens Sosiale Forum 2004 Fra 16. til 22. januar gikk Verdens Sosiale Forum av stabelen for fjerde gang mennesker fra mer enn hundre land kom sammen i Mumbai i India under parolen «En annen verden er mulig». Etter tre år i Porto Alegre i Brasil, ble forumet i år flyttet til Mumbai, for å gi den globale bevegelsen bedre fotfeste i Asia. Arrangementet ble en stor suksess som resultat av knirkefri organisering og engasjerte og entusiastiske delegater. Parallelt med uavbrutte demonstrasjoner og kulturelle markeringer ble det gjennomført et tettpakket program med temaspesifikke seminarer. Blant de ca 1200 seminarene på disse seks dagene, ble det blant annet fokusert på temaer som landbrukspolitikk, matsikkerhet og handel. Det at forumet ble arrangert i Asia, gjorde det mulig for Utviklingsfondet å møte mange av partnerorganisasjonene til samtale og planlegging av framtidig samarbeid. Utviklingsfondet legger stor vekt på å styrke internasjonale allianser rundt disse spørsmålene, og fikk gjennom forumet muligheten til å videreføre sin sentrale posisjon i mange slike nettverk. For å gjøre en annen verden mulig må vi samarbeide. I Mumbai ble mange frø sådd. De vil bære frukter og hjelpe Utviklingsfondets arbeid for en mer rettferdig verden. Arvinn Eikeland Gadgil Demonstrasjoner for eller mot ulike saker er en sentral del av Verdens Sosiale Forum. Foto: Arvinn Eikeland Gadgil/Utviklingsfondet Ny ansatt Frederik Frederiksen er ansatt hos Utviklingsfondet som prosjektkoordinator for Etiopia fra november Han er utdannet landbruksagronom og har i tillegg hovedfag i pedagogikk og utdanningssosiologi med hovedoppgave i SWAPO s og Namibia s utdanningssystem. Han har tidligere jobbet for NORAD og i Danmark for DANIDA, Kirkens Nødhjelp, IBIS og Fredskorpset/MS. Han har teknisk og administrativ erfaring fra en rekke land i Afrika og Asia, og har jobbet i felt i en årrekke. Tidligere har han ledet økologiske landbrukskurs og vært selvstendig gårdbruker. Fra 1998 til 2002 jobbet Frederik med utvikling av landbrukssektoren i Uganda. 2

3 Biologisk mangfold i landbruket Terrassering er viktig for å drive landbruk i bratte, bhutanske fjellsider. Foto: Tor Skudal/Utviklingsfondet Bhutan åpner opp Bhutan, det lille kongedømmet klemt inne i Himalaya, har i århundrer holdt resten av verden på trygg avstand. De siste tiårene har imdlertid landet sett en kontrollert modernisering. Samtidig som Bhutan prøver å bevare natur og kultur, banker den lille fjellstaten nå på døren til selveste Verdens handelsorganisasjon, WTO. Bhutan har en ekstrem topografi som varier fra rundt hundre meter over havet på slettelandene i sør, til ca meter i fjellene i nord. Dette gir rom for et spennende mangfold av økosystemer og en unik rikdom arter og sorter av planter og dyr. For å takle de vanskelige geografiske forholdene, er bøndene i Bhutan avhengige av å utnytte det biologiske mangfoldet i sitt produksjonssystem. Spesielt i høylandet i nord foretrekker bøndene lokale sorter frø med karaktertrekk og egenskaper som de og deres forfdedre har dyrket frem gjennom århundrer. De er nøye tilpasset bestemte økologiske forhold. Dette har gitt et mangfold av frøsorter innenfor viktige nyttevekster. Disse er av global betydning. Som en del av BUCAP (Biodiversity Use and Conservation in Asia Program), fokuserer Bhutan på å bevare mangfoldet av mais og ris. Gjennom samarbeid med det nasjonale instituttet for biodiversitet og regionale forskningsinstitutter rundt omkring i landet, ønsker BUCAP å forene bøndenes kunnskap med moderne kunnskap om planteforedling. Tor Skudal Det biologiske mangfoldet i jordbruket reduseres hurtigere i dag enn noen sinne. Genetisk ensretting i jordbruket nådde sitt høydepunkt verden over under den såkalte grønne revolusjonen, da anslagsvis 75 % av det genetiske mangfoldet i jordbruket gikk tapt i løpet av noen ganske få tiår. Bevaring og utvikling av det biologiske mangfoldet i landbruket er i dag et av Utviklingsfondets hovedmål og faglige satsingsområder. Utviklingsfondet støtter en rekke utviklingsprosjekter som øker bøndenes tilgang til biologisk mangfold og styrker deres kontroll over viktige biologiske ressurser. Samtidig arbeider vi med det institusjonelle og politiske rammeverket rundt landbruket. Organisatorisk arbeid, politikkutvikling og -påvirkning er en viktig del i programmet for biologisk mangfold og finner sted både på nasjonale, regionale og internasjonale arenaer. 2004: Det internasjonale risåret Nesten tre milliarder mennesker har ris som sin viktigste kilde til mat. I fjerne landsbyer i Sørøst-Asia sammenlikner bønder ris med et «gullfrø». I det moderne Japan opplever folk fremdeles ris som selve hjertet i sin kultur. Selv her i Norge har ris fått en stadig viktigere betydning. Der vi for 20 år siden kun hadde oransje esker med «Uncle Ben s», har vi nå basmati, jasmin og andre mer eller mindre eksotiske rissorter. FNs generalforsamling har erklært 2004 for det offisielle internasjonale risåret. Hovedtema er «Ris er livet», som gjenspeiler det faktum at risbaserte systemer er uunnværlige for matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse. Dette er noe Utviklingsfondet tar alvorlig. Flere av våre utviklingsprosjekter handler om å bedre matsikkerheten gjennom forbedret risproduksjon. I løpet av 2004 vil vi bidra til å sette fokus på hvor viktig ris er, blant annet under FNs matdag den 16. oktober. Les mer om FNs risår på Ny brosjyre Vil du ha mer informasjon? Be om å få tilsendt vår nye informasjonsfolder, Biological Diversity in the Farmer s Field. Her beskrives fagprogrammet og utviklingsprosjektene om biologisk mangfold. Ta kontakt på besøk våre internettsider, www. utviklingsfondet.no/ biodiv eller ring

4 Hva er det med Etiopia? Vi hører om sult- og tørkekatastrofer i Etiopia så ofte at vi snart ikke gidder mer. Vi ser bilder av sultne barn og gir penger, men likevel fortsetter meldingene om nød og elendighet å komme tikkende. Hva er det egentlig som er galt med Etiopia, og er det i det hele tatt håp? - Ca fem millioner etiopiere lider av kronisk matmangel, sier Berhane Gizhaw. Tekst og foto: Christoffer Ringnes Klyve/ Utviklingsfondet I en liten hytte i Afar-regionen sitter Soni Ilagissa. Med sin håndfull kameler, kyr og geiter, er han ikke blant de fattigste i landsbyen Oylale, som består av ca 30 familier. - Været forandrer seg, og de siste fire årene har vi hatt veldig lite fôr til dyra våre, sier han. - Det regner ikke nok her til å drive jordbruk, så de siste årene har vi alle vært avhengige av å få hjelp utenfra. Vi blir avbrutt av en eldre kvinne som vil inn i hytta for å hilse på de fremmede. Raruba Libdulleh sier hun er over 90 år gammel, og at hun husker tilbake til før Haile Selassies tid (Selassie ble kronet til keiser i 1930). - Været var annerledes før. Da hadde vi fem ulike regntider, på forskjellige tider av året. Nå regner det mye mer sjelden, sier hun var det verste året på lenge i Etiopia, og konsekvensene merkes fortsatt. Da regnet uteble i flere områder, omkom 80 prosent av alle husdyrene i Afar-regionen. De fleste som bor her er pastoralister, hvilket betyr at de har husdyr som sin viktigste levevei. At dyrene dør, er katastrofalt for pastoralistene. Å bygge opp igjen en husdyrbestand tar lang tid. Kronisk matmangel - Omkring fem millioner etiopiere lider av kronisk matmangel. Selv i et normalt år er dissse avhengige av matvarehjelp for å klare seg gjennom deler av året, sier Berhane Gizhaw, som leder den etiopiske kriseberedskapskommisjonen, DPPC. DPPC s anslag for matsikkerhetssituasjonen i 2004 sier at situasjonen ikke er like prekær som fjoråret, i hovedsak takket være normalt regn sist sommer. Samtidig advares det mot at situasjonen fortsatt er alvorlig, og at mange fortsatt lider under effektene av tørken i Selv om situasjonen ser bedre ut nå enn i fjor, vil Etiopia fortsatt ha et stort, udekket behov også i årene som kommer. Det er imidlertid positivt at alle de internasjonale giverne, bortsett fra USA og Canada, nå gir oss nå økonomisk støtte i stedet for matvarer. Det betyr at vi selv kan kjøpe opp overskudd fra andre deler av landet eller fra nabolandene. Dette er svært viktig, slik at bønder som har kapasitet til å produsere mye mat, faktisk får solgt overskuddet sitt, sier Gizhaw. Stormaktene presser på Både USA og Storbritannia har nå begynt å øve et økende press på Etiopia og Eritrea for at landene skal finne en løsning på grensetvisten seg i mellom. Den britiske Afrika-ministeren, Chris Mullin, sa til Addis Tribune i januar at grensekommisjonens avgjørelse var å betrakte som «endelig og bindende». Grensekommisjonen ble oppnevnt i Algerie-avtalen, som begge landene undertegnet som avslutning på krigen dem i mellom i Begge landene lovet da å akseptere grensekommisjonens kjennelse. Etiopia har imidlertid sagt nei, etter at kommisjonen plassererte den lille byen Badme på eritreisk side. - Vi vet at det er vanskelig for Etiopia å akseptere grensekommisjonens kjennelse, men samtidig mener vi at begge landene har større problemer enn dette. Det er svært vanskelig for resten av verden å forstå hvorfor to fattige land går til en krig som krever omkring menneskeliv, på grunn av svært lite territorium. En mulig løsning kan være å bygge to «Badmer», en på hver side av grensen, slik at folk selv kan velge hvor de vil bo, sa Mullin. 4

5 Gullkrydderet På rad og rekke står små, blå krokusblomster og myser mot den skarpe solen. Inni de blå blomstene finnes det et krydder som har omtrent samme kilopris som gull: Safran. Et gram safran innbringer litt over en femtilapp på markedet i Addis Ababa. Fra Tigray til den etiopiske hovedstaden er det langt, så en vanlig bonde her kan ikke regne med stort mer enn tjue kroner grammet. Men selv et dekar med safran vil kunne innbringe omkring kroner årlig. Når en vanlig dagslønn for en landarbeider ligger på under ti kroner dagen, er det ikke vanskelig å se mulighetene i safrandyrking. Derfor prøver denne planteskolen, drevet av Utviklingsfondets partner Relief Society of Tigray (REST), å teste ut forholdene for safrandyrking her i det tigrinske høylandet nord i Etiopia. Så hvorfor dyrkes ikke safran i alle land med mye sol og stabilt klima? Mesfin Debas i REST forklarer: - Den viktigste innsatsfaktoren i safranproduksjon er arbeidskraft, ettersom de skjøre plantene må plukkes for hånd. Det meste av verdens safranproduksjon har til nå foregått i Spania og Italia, men her har prisen på arbeidskraft steget mye. Safranproduksjon i Europa er ikke lenger lønnsomt, noe som gir muligheter for et lavkostland som Etiopia. Krokusdyrking er krever mye arbeid. Etiopisk arbeidskraft er billig. APDA: Ny partner i Etiopia Wuha! 26. januar 1. februar gikk Wuha-festivalen av stabelen, etter at Simen Joner, Kjetil Bjørke og en rekke andre ildsjeler hadde stått på dag og natt i månedsvis. Billettinntektene gikk uavkortet til utviklingsprosjekter på Afrikas Horn. Ett av prosjektene er Utviklingsfondets prosjekt i Eritrea. 120 artister stilte opp i løpet av uka, som innehold en rekke konserter og andre kulturarrangementer. Det aller meste var utsolgt, og stemningen var elektrisk på mange av arrangementene. Mellom og kroner kom inn, hvorav en tredjedel går til prosjektet i Eritrea. Afarenes hus er laget av lette materialer. Folk pakker sammen husene og flytter med husdyrene til nye beiteområder, gjerne tre-fire ganger i året. Nomadene i Afar-regionen er de fattigste menneskene i en av de fattigste regionene i et av verdens fattigste land. Kun to prosent av befolkningen kan lese og skrive, mens feilernæring og sykdom er utbredt. Regionen er også svært tørkeutsatt. Som følge av tørken i 2002, omkom 80 prosent av alle husdyrene som befolkningen er avhengig av. Utviklingsfondet har støttet prosjekter i Afar siden 1999, men først fra 2004 har vi en lokal partnerorganisasjon i området. Afar Pastoralist Development Association (APDA) fokuserer på tilgang til vann, husdyrhelse, tilpasset grunnutdanning, sosial organisering og sikring av tilgang til markeder. Opplysning om hiv/aids og andre helseinitiativer er integrert, og alle tiltakene legger vekt på kvinners deltakelse. Et av de viktigste tiltakene i 2004 vil være en internasjonal konferanse for afarer som bor i utlandet, for å komme fram til hvordan deres ressurser kan brukes til utvikling av regionen. Denne konferansen vil finne sted i Assayita, Afar, høsten Initiativtakere og ildsjeleer Simen Joner og Kjetil Bjørke under åpningen av Wuha-festivalen. Foto: Ingeborg Øien Thorsland 5

6 - Vi skal bli overflødige Utviklingsfondets partner Manavodaya har som mål å gjøre seg selv overflødig. Tekst og foto: Aksel Nærstad Indrani leder landsbyorganiseringen. Amla bruker et kjent bilde for å oppsummere hvorfor selvhjelpsgruppene er så viktige: - En pinne kan lett knekkes, men et helt fange er det vanskelig å knekke. Kurs i India? - Dette kurset har alt. Teori, diskusjoner, besøk i landsbyer og selvrefleksjon i en indisk filosofisk sammenheng er integrert på en måte som får deg i den rette stemningen for å lære og for personlig forandring. Antagelig en av de viktigste erfaringene i livet mitt, sier Bjarne Øverlid fra Høgskolen på Lillehammer om det internasjonale kurset til Manavodaya. I år skal 11 studenter fra Høgskolen på Lillehammer på kurset, som er i to uker i mars. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Kurset koster USD 800, som inkluderer blant annet kost, losji og besøk i landsbyer. Mer informasjon: - Da noen tok noe av jorden til et av medlemmene i selvhjelpsgruppen vår, gikk vi 25 kvinner til politistasjonen. Vi hadde aldri før vært på en politistasjon, forteller Indrani. - Vi fikk til og med stoler å sitte på. Politioffiseren ble med til landsbyen vår, og saken ble løst. Kvinnen i gruppen vår fikk jorden sin tilbake. Alene hadde hun aldri klart det. Indrani er med i en av de ca 500 selvhjelpsgruppene som Utviklingsfondets partner Manavodaya har organisert i områdene rundt Lucknow i India. Hun er også leder for landsbyorganiseringen av de fem gruppene i landsbyen Ganera der hun bor. De fleste i området er fattige, og det er store motsetninger. De største jordeierne og folk fra de øverste kastene opptrer ofte brutalt overfor de fattigste. Pengeutlånerne som tar 10 til 20 prosent renter i måneden bidrar sterkt til å opprettholde fattigdommen. Også kvinneundertrykkingen er hard i alle lag. Video fra Manavodaya Utviklingsfondet har i samarbeid med Manavodaya laget en video om deres arbeid. Den finnes både på CD og DVD og kan bestilles fra Utviklingsfondet. Det er engelsk tale, og det er tre ulike videoer; Bevisstgjøring og sosial mobilisering hovedkonseptet som Manavodaya arbeider etter. (ca 35 minutter) Sakte i riktig retning - Forandringene her skjer ikke fort, sier Indrani. - Likevel, når en tenker på at vi kvinner for noen år siden nesten ikke kunne gå ut av huset alene, og at vi nå møtes i selvhjelpsgruppene og har våre egne spare- og lånefond, så har forandringene vært store. Amla Vidyarthi er ansvarlig for arbeidet med selvhjelpsgruppene i Manavodaya. Hun understreker at det er en lang prosess bare å etablere gruppene, særlig i nye landsbyer. - Vi må gå dit mange ganger, sette oss sammen med de fattigste, og forklare dem at vi ikke har noe annet å gi dem enn hjelp til å organisere seg. De er naturligvis skeptiske, ikke minst fordi folk utenfra har lurt dem mange gange før. Når vi først har fått etablert en gruppe i en landsby, er det imidlertid som regel lett å organisere flere. Folk ser med egne øyne at de er tjent med å gå sammen. - Et viktig mål for Manavodaya er at gruppene skal bli selvstendige og klare seg uten vår hjelp. Vi skal gjøre oss selv overflødige. Den første tiden kommer en av våre medarbeidere på møtene en gang i måneden for å hjelpe dem, og de snakker også ofte med medlemmer mellom møtene. Etter tre til fem år klarer de fleste gruppene seg selv. Vil de ha hjelp da, må de betale oss for det, sier hun. Selvhjelpsgruppene, bl.a. intervjuer med en del medlemmer (ca 20 minutter) Internasjonalt kurs (der bl.a. mange norske har deltatt) Innholdet på CD en og DVD en er det samme, men filmkvaliteten er bedre på DVD. Pris (inklusive porto): CD: kr 25,- DVD: kr 45,- 6

7 Fra miljødetektiv til miljødetektiv Prosjektsamarbeidet miljødetektiv til miljødetektiv Norge Sri Lanka ble opprettet i desember Det betyr at Utviklingsfondet og Blekkulfs Miljødetektiver får en felles partner på øya. Av Andrew P. Kroglund Den 9. desember foretok Miljøvernminister Børge Brende den høytidelige overrekkelsen av ,- fra Blekkulfs Miljøfond til organisasjonen Future in Our Hands, Sri Lanka. Pengene er samlet inn av norske miljødetektiver i Oslo og Trondheim og ved en donasjon fra Bø Sommarland. Samarbeidet mellom Future in Our Hands og Miljødetektivene oppsto takket være gammelt personlig vennskap, og fordi srilankerne lenge har ønsket å jobbe med barn. Nå får Utviklingsfondet og Blekkulfs Miljødetektiver en felles partner på den grønne øya. Miljødetektivene er på denne måten med på å hjelpe FN og deres arbeid med å nå FNs Tusenårsmål nr. 7, som sier at vi skal halvere antall mennesker som ikke har adgang til rent drikkevann innen Sri Lanka er et land med konflikter som trenger rent vann og positiv oppmerksomhet. Rent vann forebygger sykdommer og gir mennesker i utsatte områder en bedre hverdag. Unge miljødetektiver på Sri Lanka skal selv være med på å få til dette, ved å ta vare på vegetasjon, brønner og vanningssystem. Miljødetektivene kommer derfor til å støtte prosjektet på Sri Lanka til 2015, og håper å få til utvekslinger mellom barn og unge på Sri Lanka og i Norge. I løpet av 2004 vil organisasjonen derfor fortsette med kampanjer på temaet «rent vann». Blekkulfs Miljødetektiver er Norges eneste miljøorganisasjon for barn, og feirer i år 15 års jubileum. Målsettingen er å stimulere barns iboende nysgjerrighet og oppriktige glede over alt som er i naturen rundt oss. På sikt vil de oppdage sammenhengen mellom menneske og natur, og menneskets påvirkning på naturen. Da vil også ønsket om å bidra positivt allerede være der. Nå er ideen også på vei til å bli internasjonal. Andrew P. Kroglund er Daglig leder i Blekkulfs Miljødetektiver og tidligere medarbeider i Utviklingsfondet. Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Fredskorpset: Verdenshjørnene møttes Nagendran Velluppillai fra Future in our hands på Sri Lanka mottar sjekken fra miljøvernminister Børge Brende. Foto: Erik Damsgaard/Blekkulf Unge mennesker fra fire kontinenter har bidratt til bærekraftig utvikling for fattige samfunn i Sør gjennom Volunteers for Sustainable Development-programmet (VSD). Syv ulike nasjonaliteter møttes i januar i Tanzania, for å oppsummere. Partnermøtet i Tanzania satte fokus på de positive erfaringene utvekslingene hadde ført med seg. Flere av Sør-partnerne følte de hadde fått større kontakt med omverdenen gjennom utvekslingen. Nord-partnerene fremhevet de innspill til eget arbeid i organisasjonen som kom gjennom å jobbe sammen på tvers av ulik bakgrunn. Totalt har 22 deltakere fra en rekke forskjellige land deltatt i VSD de to årene nettverket har eksistert. I Norge har Utviklingsfondet, NORAGRIC, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NORSØK sendt ut og tatt i mot deltagere fra Sør. Fra Sør har DRFN (Namibia), Envirocare (Tanzania), FIOH (Sri Lanka), REST (Etiopia), ADROH (Honduras) og Mekelle U. (Etiopia) deltatt i utvekslingen. I 2004 vil 10 nye deltakere reise fra sine hjemland for omkring et års utveksling mellom søsterorganisasjoner i Nord og Sør. Kristin Fredheim 7

8 B-BLAD Returadresse: Utviklingsfondet Nedregate Oslo Partnere i Sør står sammen Utviklingsfondets partnere i Asia møttes i Uttar Pradesh i India første uken av desember Sammen la vi planer for årene som kommer, for på en best mulig måte å avskaffe fattigdom i regionen. Våre partnere i Asia har deltatt i Nettverk for alternativt samarbeid siden 1996, med faglige utvekslinger og treningsseminarer. Indiaseminaret ble en anledning for Utviklingsfondet og organisasjonene fra Nepal, Sri Lanka, India og Filippinene til å fortelle hvordan de deltar i nasjonale og regionale utviklingsdebatter. De fleste organisasjonene har et lokalt fokus og jobber tett med sine målgrupper. De vet samtidig at rammene for arbeidet i stor grad legges av nasjonale og internasjonale aktører. Vi vil derfor utvikle kunnskap og hjelpemidler som kopler det lokale arbeidet med nasjonale og internasjonale aktører. Utviklingsfondet vil støtte opp læring og deltakelse i påvirkningsarbeid. Privatisering av vannforsyning er blant de samfunnstrekk som mange opp lever som utviklingshemmende. Viktige temaer i tiden framover blir dokumentasjon av lokale forhold, og arbeid for retten til vann. Nettverket koordineres av Future in Our Hands på Sri Lanka. Svend Skjønsberg Organisasjoner fra mer enn 25 land har nå blitt med i MER OG BEDRE en internasjonal kampanje for støtte til mat, landbruk og landsbygdutvikling for å bekjempe sult og fattigdom. Flere av Utviklings fondets samarbeidsorganisasjoner er med, og både Green Movement på Sri Lanka og Utviklingsfondet er med i den internasjonale koordineringskomitéen som ble valgt på et møte i desember I Norge er det etablert en egen gruppe for mer og bedre norsk landbruksbistand til utviklingsland, der bl.a. både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er med. Den norske gruppen er med i den internasjonale kampanjen. Du finner mer informasjon om MORE AND BETTER på Aksel Nærstad X verdsettes av deg også? Verdensmagasinet X, som Utviklingsfondet er medutgiver av, får meget positiv omtale i en ny rapport fra Utenriksdepartementet. I «Gjennomgang av UD/NORADs tilskudd til organisasjoners opplysningsvirksomhet om internasjonale utviklingsspøsmål», blir X trukket fram «som det produktet som i størst grad bringer informasjon om forhold i Sør.» Verdensmagasinet X utgis i samarbeid av Fellesådet for Afrika, SAIH, Latin-Amerikagruppene og Utviklingsfondet. En av anbefalingene til Utenriksdepartementet er at denne typen samarbeid bør prioriteres ved innvilging av søknader, og det står i forklaringen til denne anbefalingen at «Samarbeidet om Magasinet X der fire organisasjoner deltar er blitt vellykket.» Abonnerer du på X? Hvis ikke, gjør det nå. Bladet kommer ut med seks nummer i året, og abonnementet koster ikke mer enn 240,- i året. Se eller ring Utviklingsfondet er en frittstående bistandsorganisasjon, sprunget ut fra Framtiden i våre hender. Gjennom bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter støttes miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Nedregate 8, 0551 Oslo. Tlf: Faks: U-nytt trykkes på G-print 115g papir, som er trefritt, mattbestrøket og ikke klorbleket. Papiret er sertifisert ISO14001, EMAS. Ansvarlig redaktør: Aksel Nærstad. Redigering: Christoffer R. Klyve E-post: internett:http://www.utviklingsfondet.no/

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake U-NYTT 2 2004 Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Detaljer

U-NYTT. Kamp for matsuverenitet

U-NYTT. Kamp for matsuverenitet U-NYTT 1 2002 Kamp for matsuverenitet Bærekraftig utvikling på dagsorden Glad for hjelpen Mot utsetting av genmodifiserte organismer Økt handel = mindre sult? Bekjempelse av fattigdom Regjeringen la i

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

U-NYTT. Arbeid mot forørkning. Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag

U-NYTT. Arbeid mot forørkning. Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag U-NYTT 2 2002 Arbeid mot forørkning Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag Gjennomslag? Utenriksdepartementet og Landbruksdepartementet har

Detaljer

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8 U-NYTT 3 2005 Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro Spire-bilag s 5-8 Spire Eiendomsrett for de fattige Norske myndigheter har tatt initiativ til at det skal dannes en

Detaljer

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling U u-nytt nr. 1 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de

Detaljer

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen. u-nytt nr. 3 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle. Somaliland Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet

Detaljer

INNHOLD. Utgitt av Utviklingsfondet mai 2015. Redaktør: Anders S. Hosar anders@utviklingsfondet.no

INNHOLD. Utgitt av Utviklingsfondet mai 2015. Redaktør: Anders S. Hosar anders@utviklingsfondet.no Årsmelding 2014 INNHOLD Leder Årets suksess og lærepenge Klimatilpasning på dugnad Prosjektet feilet Operasjon Dagsverk Hvor mange bønder trenger vi? Programmet på Sri Lanka avsluttet Seier i Guatemala

Detaljer

Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert

Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert U-NYTT 4 2005 Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert Malawis onde sirkel av sult Kystaksjonen får skr yt Ny politisk kurs Regjeringen har staket ut en ny politisk kurs for Norges politikk overfor

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet U-NYTT 4 2003 God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks På verdens matdag den

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025!

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 LEDER Kjære Caritas-venn Caritas ønsker gjennom årets høstaksjon One human family,

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2010

Utviklingsfondets årsmelding 2010 Utviklingsfondets årsmelding 2010 SIDE 1 Forsiden: Lite av pengene du betaler for en kopp kaffe går til bonden som dyrket kaffen. Men sett at bøndene selv tar over flere ledd i næringskjeden? Fecodesa,

Detaljer

Styrets beretning for 2012

Styrets beretning for 2012 ÅRSMELDING 2012 Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom

Detaljer

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr. 3 2011 tema: forebygging

Detaljer

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer

Sulten på rettferdighet 2014

Sulten på rettferdighet 2014 Sulten på rettferdighet 2014 Bli med på fest med kastet mat side 16-18 Beethoven fikk blyholdig medisin. Vi spiser kjemikalier side 12-13 Møt to personer med over hundre års erfaring i arbeidet for retten

Detaljer

bistandsaktuelt Mot våpenhvile på Afrikas horn? egne tema-sider laget av journalist-studenter ved Høgskolen i Oslo.

bistandsaktuelt Mot våpenhvile på Afrikas horn? egne tema-sider laget av journalist-studenter ved Høgskolen i Oslo. Utgitt av NORAD juni 2000 BISTAND TIL FLYKTNINGER: En milliard brukes i Norge Regjeringen vil i år bruke over en milliard kroner av bistandsbudsjettet til flyktninger i Norge. En sterk og uventet økning

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Leder K j æ r e l e s e r! Når vi i Caritas snakker om at vi vil forandre verden, mener vi at hver og en av oss har en utfordring

Detaljer

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring Kvinner i Niger: Som gravide, står vi med én fot i graven Norske eksperter: Tore Godal og Berit Austveg om globalt helsearbeid Livsfarlig overtro: Nybakte mødre i Nepal må sove i fjøs Sparegruppen Kara

Detaljer