Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20."

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 001/13 Referatsaker 002/13 Delegasjonssaker 003/13 - B - Medarbeidersamtale/lønnssamtale med rådmannen 004/13 Orientering om Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet /13 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna Regionen 006/13 Kjøp av kommunal tomt, Hjellekollen som tillegg til gnr 50/ /13 Finansiering av ny bil, erstatning for kondemnert Toyota Hiace. 008/13 Utescene på Gammelsagmaro, oppfølging av FS vedtak 066/12 009/13 Oppfølging av FS vedtak 079/12- Salg av Skoleveien /13 Årsrapport for næringsfond - Vefsna for /13 Bolystprosjekt - videre drift av prosjektet Trofors, den 17. januar 2013 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/39 13/167 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 001/13 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/4070 U Gjermund Johansen AVSLUTNING AV SAK VEDR TILLEGGSAREAL 50/228, 50/94, JERNBANEVEGEN. 2 12/4029 I Kari Killi Olsen {Disarmed} Klagebehandling - søknad om etablering av gjerde langs jernbanelinjen i Holmvassdalen naturreservat 3 12/4243 U Lisbeth Berg Hansen E6 Helgeland og framdrift til /4380 I Bjørn Ivar Lamo Referat styremøte - Helgeland veiutvikling AS 5 13/57 U Lars Monsen Kan du være med oss å feire Børgefjell nasjonalpark sitt 50 års jubileum. 6 13/66 N Anita N. Mellingen Referat fra renholdsmøte 7. januar, nedtrekk av 35 % stilling, 13 t pr uke jfr k-styrevedtak. 7 12/3917 I Fylkesmannen i Børgefjell Nasjonalpark 50 år i 2013 Nord-Trøndelag 8 13/83 U Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søknad fra Grane kommune om arrangementstøtte for markeringer i forbindelse med at Børgefjell / Byrkije nasjonalpark fyller 50 år i /135 I PPT PPT-uttalelse til NFK

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

4

5 Side 5 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/38 13/166 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 002/13 Formannskapet Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DFS. 029/12: Brannskadet bolig, Jan Haukland, kommunale avgifter. Vedtak: Jan Haukland får fritak for kommunale vann og avløpsutgifter for sin brannskadede bolig, inntil det meldes fra om at boligen igjen skal benyttes. Haukland er selv ansvarlig for å melde i fra på det tidspunktet han på nytt tar i bruk de kommunale vann- og avløpstjenestene. DFS. 030/12: Økonomisk støtte til årets TV-aksjonen Amnesty International Vedtak: Grane kommune ønsker å gi et økonomisk bidrag til årets TV-aksjon Amnesty International med kr. 2,- pr. innbygger. Antall innbyggere pr er i underkant av Kr. 3000,- overføres til tv-aksjonens konto Beløpet dekkes over konto (tilfeldige utgifter) DFS. 031/12: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Svenningdal gammeldansklubb gis skjenkebevilling: Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Sted: Folkets hus, Svenningdal Dato: 4. juledag / fredag 28. desember 2012 Tidsrom: 21:00 01:00

6 Side 6 av 43 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Marit M. Fagerbakk, 8680 Trofors Jim Roger Mikalsen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 032/12: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Grane samfunnshus gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 øl Sted: Grane samfunnshus, Vegset Dato: 2. juledag / onsdag 26. desember 2012 Tidsrom: 22:00 01:30 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Bjørn Ivar Lamo, 8680 Trofors Ingrid Fagerli, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 033/12: Søknad om ambulerende skjenkebevilling Vedtak: Grane ungdomshus gis skjenkebevilling i: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Sted: Grane ungdomshus Dato: 5. juledag / lørdag 29. desember 2012 Tidsrom: 21:00 02:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Anne Grethe S. Solhaug, 8680 Trofors Rune Solhaug, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 4-5.

7 Side 7 av 43 DFS. 034/12: Søknad om ambulerende skjenkebevilling Vedtak: Grane Bridgeklubb gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 2 - vin Sted: Grane samfunnshus, Vegset Dato: 5. juledag / lørdag 29. desember 2012 Tidsrom: 14:00 24:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Anne-Mari Lien, 8680 Trofors Laila Tuven, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 4-5.

8 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning.

9

10 Side 10 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/266 13/152 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 004/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Orientering om Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet Trykte dokumenter: - Fylkestingsak 065/12, Orientering om Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet Formannskapslovene 175 år, info fra KRD v Kommunal- og regionalministeren pr des 2012 Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Kvinneuniversitet i Norden Kvinnestemmerettsjubileet 2013 Sammendrag: Det vises til vedlagte dokumenter fra Nordland Fylkeskommune, vedrørende årets markering av Stemmerett og Grunnlovsjubileet i I tillegg er det i år 175 år siden vi med formannskapslovene fikk innført lokalt selvstyre i Norge, med aksept fra kong Karl Johan den 14. jan i Viser her til utdelt info fra KRD på julemøtet i KS den 13. des I 1830-årene var det ikke opplagt at kommunene skulle få en slik sentral rolle for velferdsstaten Norge, slik som de har i dag. Datidens ledende politiske krefter likte ikke at ånden fra 1814 om det frie folkestyret også skulle gjelde kommunene. Men Grunnlova fra 1814 forutsatte videre reformarbeid, derfor måtte det komme et representativt folkestyre på lokalt nivå. Historien om hvordan kommunene har utviklet seg siden 1937 og fram til dd er både en historie om framvekst av demokratiske institusjoner og landsomfattende lokale velferdsordninger. I markeringssammenheng ser det ut til at Staten og fylkeskommunen prioriterer markeringer av hhv allmenn stemmerett i år, og med Grunnlovsjubileet i En av pionerene for kvinners stemmerett var Gina Krog fra Flakstad i Lofoten. Hun var en svært aktiv skribent i dagspressen og ledende i arbeidet med kvinners likestilling i Norge. 11. juni 1913 ble loven om allmenn stemmerett vedtatt av Stortinget og 20. juni er Gina Groghs fødselsdag!

11 Side 11 av 43 Stemmerettsutvalget i Fylkeskommunen har valgt flg kjerneverdier: - Stemmerett - Likestilling - Representasjon - Deltakelse Av tiltak som planlegges i Nordland er flg: - Markering av Gina Krogh der hun ble født som datter av sognepresten. - Museene i fylket vil sende rundt 3 containere med materiell der skoleungdom skal drive forskning omkringdemokrati, likestilling og deltakelse. - Sentrale kvinner i Nordland (historiske og nålevende), vil markeres gjennom artikler i media Det vil være mulig å søke midler for å gjennomføre lokale arrangement fra hhv NFK og fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vurdering: For å vurdere lokale arrangement innen vår kommune anbefales det at det settes ned et arrangementsutvalg, som gjerne kan være komiteen for oppvekst- og kultur med nødvendige tillegg, som rapporterer jevnlig til formannskapet el kommunestyret om framdriften og de anbefalinger som utvalget enes om. Arrangementutvalget eller arrangementskomiteen bør få et mandat noe i samsvar med NFK s, som kan være som flg: Ta initiativ, lede og koordinere kommunens arbeid med Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet Komiteen skal bidra til å fremme planer og koordinere samarbeid med ulike relevante aktører. Komiteen skal søke bredest mulig kontakt med andre tiltak, aktører, prosjekter og arrangementer som er relevante for vår egen lokale markering av jubileene. Komiteen rapporterer jevnlig til FS- og eller KS om framdriften i arbeidet, og for evt godkjenning av utgifter/budsjett. Adm har vært i kontakt med Vefsn kommune ang deres foreløpige planer for ovennevnte. De har koblet seg til et samarbeid med Helgeland Museum, ref deres skisserte rolle- og ansvar fra/for NFK. De har videre et planlagt samarbeid med Norske Kvinners sanitetsforening, bl annet om en markering 08. mars. Vi har et Stortingsvalg til høsten, der allmenn stemmerett kan være en passende markering, og at vår skole i samfunnsfag bruker jubileet til å gjøre faget noe mer interessant og omfattende enn tidligere år, hvis forenlig med fagplaner og andre styringsdokumenter. For 2014 jubileet vises til flg sentrale datoer der markering/arrangement kan være aktuelle: ( ref Fylkestingsak 065/12) - 14 jan Kiel-traktaten dernorge ble avstått til Svenskekongen april Riksforsamlingen starter sine møter på Eidsvoll uten rep fra NN

12 Side 12 av mai okt Samling av det første ekstraordinære Storting nov Novembergrunnloven vedtas, og unionen med Sverige er et faktum

13 Rådmannens innstilling: FS setter ned en arrangementskomite for Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 med flg sammensetning: ( Ref forslag/utkast.) Arrangementskomiteen gis flg mandat: ( Ref forslag/utkast.)

14

15 Side 15 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/383 13/87 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 005/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna Regionen Trykte vedlegg: Utskrift av møteprotokoll datert fra Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF Sammendrag: Styret i Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF (MON) foreslår å opprette en 20 % stilling som fiskeforvalter fra med Vefsna regionen som arbeidsområde, og med MON KF som arbeidsgiver. Stillingen forutsettes finansiert slik pr. år tom. 2017: Vefsnlaks AS Kr Vefsn kommune Kr Grane kommune Kr Hattfjelldal kommune Kr Sum Kr Fra og med 2018 foreslår MON KF å videreføre stillingen som en 100 % stilling. Bakgrunnen for forslaget er å sikre en optimal effekt av rotenonbehandlingen som er gjennomført i vassdragene i regionen. Frem til friskmelding av elvene i regionen vil det totalt med behandling og retablering ha medgått ca. 300 mill kr, og det er derfor viktig at det frem til friskmelding etableres en optimal organisering, forvaltning og kultivering av de berørte elvene. Direktoratet for naturforvaltnig (DN) vil i sine budsjetter frem til friskmelding av elvene i Vefsna regionen videreføre samarbeidet med MON KF om finansiering av stilling med ansvar for den lokale ledelse og koordinering av arbeidet. DN er positiv til å inngå avtale om delfinansiering av denne stillingen slik at 20 % av stillingen avsettes til lokale fiskeforvaltningsoppgaver som ikke inngår i de reetableringsplaner som er lagt for DNs engasjementer. Fra 2013 og frem til friskmelding vil det pågå et svært omfattende reetableringsarbeide med rognplanting og utsetting av smolt i elver og vann. Det er svært omfattende planer som er utarbeidet, med DN og Fylkesmannen i Nordland som overordnet ansvarlig. Det utøvende leddet er Veterinærinstituttet som prosjektleder og den lokale organisasjonen tilknyttet MON KF.

16 Side 16 av 43 Det er imidlertid en rekke viktige forvaltningsoppgaver som ikke inngår i det arbeidet som DN er ansvarlige for, men hvor ansvaret påhviler de lokale ledd, dvs. kommuner og rettighetshavere. Dette gjelder oppgaver som : Utarbeiding av driftsplaner for vassdragene, herunder planer for kultivering etter 2018 Organisasjonsplaner og utvikling av forvaltningsorganisasjon Planer og tiltak for å utnytte og videreutvikle den forvaltningsmessige kompetansen som er og vil bli utviklet i den lokale organisasjonen Påvirke til optimal utvikling og utbygging av trapper og sorteringsanlegg, prosjektledelse på trappeprosjekt Samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om overvåkingsprogram for sjøørret Vurdering: Når vassdragene blir friskmeldte er det viktig at fiskeressursene som vassdragene produserer blir utnyttet på beste måte av rettighetshaverne. Det er derfor viktig at det opprettes stilling som fiskeforvalter som kan tilrettelegge for en optimal utnyttelse av fiskeressursene i Vefsna regionen. Dersom stillingen blir opprettet og prosjektet blir gjennomført, bør det ved prosjektperiodens slutt utarbeides en rapport om hva som er gjort og hva som bør gjøres videre dersom stillingen videreføres som heltidsstilling..

17 Rådmannens innstilling: 1. Grane kommune støtter forslaget om å opprette en 20 % stilling som fiskeforvalter i Vefsna regionen med MON KF som arbeidsgiver for perioden Grane kommunes andel finansieres med kr ,- pr år fra kommunalt næringsfond Det forutsettes at Vefsnlaks AS, Vefsn kommune og Hattfjelldal kommune bidrar med finansiering slik som skissert. 3. Den årlige andelen utbetales på anmodning fra MON KF

18

19 Side 19 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/282 12/4154 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 006/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Kjøp av kommunal tomt, Hjellekollen som tillegg til gnr 50/50. Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Trond Pettersen Søknad om kjøp av kommuanl tomt Sammendrag: Det er søkt om økt tomteareal i Hjellekollen, pga problemer med vann på tomta og vanskelige kjøreforhold til garasjen. Saken legges fram med 2 ulike innstillinger. Bakgrunn: Beboer/grunneier Trond Pettersen i Hjellekollen boligfelt har problemer med adkomsten til sin eiendom inkl til garasjen. Dette skyldes overvann og issvuller. Vannet følger kommunal vei og fanges ikke opp, som ønskelig, av sluken rett nord for Pettersens eiendom. Han ønsker å kjøpe tomteareal på østsiden av sin tomt og legge sin hovedadkomst dit. I tillegg ønskes utbygging av huset og oppsetting av ny garasje. Vurdering: Omsøkt tomt er ubebygget tomteareal i Hjellekollen boligfelt. Området har reguleringsplan. NNF komiteen behandlet i november 2012, en sak i Majavatn boligfelt, hvor det var ønskelig å kjøpe nabotomt for oppsett av garasje, og dette ble innvilget. Tilsvarende er gjort også på Brennhaugen på Grane, og i boligfeltet på Vassbekkmoen. Skal disse behandles likt, er det ikke grunn til å avslå søknaden i Hjellekollen. Skal vi se på forskjellene i de nevnte eksemplene, så er det sentrumsnærheten. Hjellekollen er et sentrumsområde. I sentrum har vi knapphet på nye tomter, og kan med fordel opprettholde tomtegrensene slik de er satt i reguleringsplanen. På den måten kan vi tilby variert utvalg av tomter med tilrettelagt vei/vann/avløp for de som vil bygge og bo i Grane.. Når kommunen legger ut tomter, skal det påses at miljøforholdene på tomta er tilfredsstillende: 68. Byggegrunn. Miljøforhold (datidens plan- og bygningslov) Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Kommunen kan for grunn eller område som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud mot bebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

20 Side 20 av 43 Administrasjonen forstår Pettersens problem med overvann. Stikkledningen i veien er ikke tilstrekkelig for å holde overflatevann unna hans tomt. Det krever kontinuerlig tilsyn og fjerning av sand og løv m.m. som stenger for sluken som er plassert nord for eiendommen, mot gnr/bnr 50/197. Søkers eiendom er i dag 1,2 mål, omsøkt areal er sammenhengende med større areal mellom kommunal vei og Vefsna. Det er således ikke målt opp med nøyaktig størrelse, men antas å ha samme størrelse som Pettersens tomt. Ny eiendom vil dermed bli ca 4,4 mål. Grane kommune har etter beste evne forsøkt å holde sluk og stikkledning fri for hindringer, men i perioder med nedbør og frost, så krever veinettet i kommunen så mye oppfølging, at det er ikke blitt prioritert å ha kontinuerlig tilsyn med sluken som her skaper problemer på Pettersens tomt. Saken legges frem med innstilling med 2 alternativer for løsning.

21 Rådmannens innstilling: 1. Søker, Trond Pettersen, tilbys nabotomten, øst for sin eiendom og vest for kommunal vei. Prisen settes til den pris som er fastsatt i Hjellekollen boligfelt, kr 40 pr m2. Det forutsettes at påtenkte tiltak som flytting av adkomst og oppføring av garasje er påbegynt innen 2 år. 2. Søknad fra Trond Pettersen, om kjøp at nabotomt i boligfelt Hjellekollen, avslås. Grane kommune skal påse at sluker og stikkledninger fungerer hensiktsmessig og ikke påfører eiendommen gnr 50/50 ulemper som tilsier at adkomst må flyttes.

22

23 Side 23 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 08/13 13/110 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 007/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Finansiering av ny bil, erstatning for kondemnert Toyota Hiace. Trykte vedlegg: Mulig kjøpekontrakt mellom Renshus Bil as og Grane kommune Sammendrag: Kondemnert Toyota Hiace ønsker erstattet med nytt kjøretøy av nyere modell og lavere kilometerstand som må finansieres med kr utover forsikringssummen. Midlene kan tas innenfor allerede vedtatt investeringsbudsjett, eller tilføres som nye midler, evt avslås. Bakgrunn En av tjenestebilene til Grane kommune, ble i desember 2012 påkjørt og deretter kondemnert. Forsikringsoppgjøret tilførte Grane kommune kr Bilen (årsmodell 2005) var i daglig bruk av snekker og hadde nødvendig størrelse og utstyr for frakt av materiale, verktøy og utstyr. Vurdering: Teknisk- og næringsavdelingen har aktivt undersøkt aktuelle kjøretøy, som erstatning for den som nå er kondemnert. Utgangspunktet har vært at vi skal holde oss innenfor en økonomisk ramme på kr , lik forsikringssummen. For dette beløpet får vi eldre modeller som har gått relativt mye kilometer. Vi har siste måneden via finn.no og samtaler med bilforhandler i Mosjøen, vurdert: - kilometerstand, - årsmodeller - egnethet - avstand til henting. Den beste bilen vi har funnet, er en Toyota Hiace fra 2007 med kilometerstand på kun km. Denne står i Sør-Fron ca 23 mil sør for Trondheim. Bilen er midlertidig holdt av til Grane kommune til formannskapets januarmøte er avholdt. Bilen koster kr , dvs krever en tilleggsfinansiering på kr

24 Et nærere alternativ er tilbud fra Toyota Mosjøen, km , pris kr , tidligere leasingbil fra Posten (landpostbud). Der vet vi at interiøret er godt brukt og bærer preg av slitasje. Side 24 av 43 Avdelingen har tidligere vurdert leasing i stedet for kjøp av sine kjøretøy, og konkludert med at slitasje/ bruk på biler til feier, snekker, vann- og avløp gjør at vi kommer dårlig ut av sluttoppgjøret på leasingavtale. Dette er røff bruk som lett forringer kjøretøyene og hvor leasingfirma skal ha dette kompensert. Finansiering Kjøp av bil over kr er en investering. Administrasjonen har vurdert muligheten til et spleiselag fra ulike budsjettiltak, hvor snekker selv skal brukes i arbeidet. Dette vil nødvendigvis gå ut over det vedtatte investeringsarbeidet. I samråd med økonomisjefen er dette frarådet Det tilføres kr i nye midler, med bakgrunn i den situasjonen vi er i med kondemnert kjøretøy og et kjøp som ikke var forutsigbart da budsjett 2013 ble lagt fram for kommunestyret i desember.

25 Rådmannens innstilling: Teknisk- og næringsavdelingens kondemnerte kjøretøy erstattes med innkjøp av nytt. Det bevilges kr som tas fra kapitalfond som føres inn på Bilkjøpet betales fra Det foretas budsjettregulering slik: D K Bruk kapitalfond

26

27 Side 27 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/279 13/145 Ole Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 008/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt.5,1 Utescene på Gammelsagmaro, oppfølging av FS vedtak 066/12 Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 U Oppnevnt Byggekomite - Utescene på Gammelsagmaro Byggekomité 4 U Marit Fagerbakk, Ole VS: Oppstartsmøte innkalling K: Andersen, Jørn Ove Nygård, Wenche H Are Halse 5 I Ordfører Bjørn Ivar Lamo Scene gammelsagmaro Trykte vedlegg: Tegninger Intern notat- Scene Gammelsagmaro fra Bjørn Lamo Sammendrag: Jf FM vedtak 066/12 er det bevilget ,- kroner til ute scene på Grane bygdetun ,- kroner til prosjekteringsutgifter. Det er laget et utkast til forslag av Lars Grimsby ved Helgeland museum. Så fremt dette utkast er godkjent av prosjektgruppe kan administrasjonen ved Teknisk etat gå i gang med utforming av anbud. Til det er ikke foretatt priskalulasjon, men med beskrivelse og tegningsgrunnlaget vil kvadratprisen ligge anslagsvis rundt ,- Dette vil avhenge av hvilke entreprenører som gir pris og etterspørsel i marked. Bruk og utførelse er i korte trekk beskrevet i notat av Bjørn Lamo, dette videreføres i kravspesifikasjoner i utlysningen. Vurdering: Prosessen videre bør være godkjenning av tegninger med eller uten forandringer, administrasjonen ved Teknisk etat tar kontakt med konsulent for utarbeidelse av arbeidstegninger for grunnlag til utlysning. I utlysning opplyses det om finansiell ramme på ,- kroner, hvis beløpet overstiger skal Formannskapet behandle eventuell tilleggfinansiering eller forkaste utlysning eller gå i forhandling med entreprenør om hvilke løsninger som kan gjøres for å komme innenfor budsjettramme.

28 Rådmannens innstilling: Utkast av tegninger godkjennes, Teknisk får utarbeid arbeidstegninger og utlyser oppdrag på Doffiin med finansiell ramme på ,- Hvis priser overstiger ramme behandles dette i nytt Formannsskapsmøte, eventuelt gå i forhandling med entreprenør for å komme innenfor budsjettramme.

29

30 Side 30 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/211 13/120 Ole Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 009/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Oppfølging av FS vedtak 079/12- Salg av Skoleveien 3. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Karius og Baktus Søknad om kjøp av eiendom - Skolevegen 3 kulturbarnehage 3 I Åse Granmo Vedr. avslag på kjøp av Skolevegen 3 4 U Åse Granmo Vedr. avslag på kjøp av Skolevegen 3, midlertidig svar. 6 U Åse Granmo Klage på vedtak 061/12 om å utsette beslutning om salg av Karius og Baktus kulturbarnehage. 8 I Helgeland Byggekontroll Takst - Skoleveien 3 Trykte vedlegg: Takst av eiendommen. Sammendrag: Taksering av Skoleveien er en oppfølging av FS vedtak 079/12 der Grane kommune er positiv til salg av bygning med utskilt tomt. Bygningen ligger på gårds- og bruksnummer 49/71 som er en større teig eid av Grane kommune. Det er tatt høyde for å skille ut ca 820 m2 for tomt til Skoleveien 3. Taksten: Taksten er utført ihht retningslinjer for Norsk takseringsforbund, Norsk standard 3451 og det gjør at eiendommen er taksert som næringseiendom. Foruten eiendom og bygningens tilstand er taksten basert på gårdsregnskap, beliggenhet, reguleringsforhold, egenhet til bruk med mer. I taksten er det stipulert høyere leiepris enn leier betaler. Dette er basert på tilstanden bygningen fremstår i dag, leier har tilført oppgraderinger for egen regning og det er ikke foretatt husleie økning for dette. I taksten er alle tilføringer leier har tilført holdt utenom, dette beløpet er ,- Dette beskrives nærmere på side 5 i taksten. Oppføring av gjerde og lekeapparater er også holdt utenom. Sånn sett er reel markedsverdi 1,1 million kroner. Slik er det blitt gjort for å få frem en rettferdig pris både for selger og kjøper.

31 Side 31 av 43 Av taksten er tomteverdien satt til ,- Dette er tatt utgang i kvadrat pris på 75,- pluss kostnader for tilkobling vann og avløp, opparbeidet plen, asfaltert parkeringsplass med mer. Kostnader på ,- for fradeling av tomt tilkommer normalt kjøper. Vurdering: Grane kommune har ikke en bolig politisk plan pr i dag. Kommunens rolle i eiendomsmarkedet bør være å sikre boligtilbud til pleie- og omsorg, egne ansatte ved behov og andre grupper i samfunnet som har et behov ut i fra livssituasjon. Omtalte bygning er et næringsbygg både med tanke på plassering og innredning, kommunen gjør rett i å se dette som et salgsobjekt.

32 Rådmannens innstilling: Grane kommune selger Skoleveien 3 for markedsverdi ,- pluss omkostninger. Kjøper betaler for fradeling av tomt på ca 820 m2.

33

34 Side 34 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /2 13/121 Bjørn Ivar Lamo Saksnummer Utvalg Møtedato 010/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Årsrapport for næringsfond - Vefsna for 2012 Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Fondstyre 2012 vedtak, kontoutskrifter, behandling i formannskapet. Sammendrag: Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon når Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene. De pålegg som Nærings og Handels departementet gir Grane Kommune i tilsagnsbrevet er oppfylt og gjennomført. Det gjelder de formelle vedtak i kommunestyre, vedtekter og plassering av pengene. Pengene er satt på rentebærende konto hos Helgeland Sparebank. Egne vedtekter for bruk og styring av fondet er vedtatt, og formannskapet er av kommunestyre oppnevnt som fondstyre. Noen saker har hatt en slik karakter eller størrelse at de har vert tatt opp i kommunestyre. Grane Kommune informerer om fondet gjennom avis, bygdeblad og kommunens hjemmeside. Vi har laget et enkelt kompendie til bruk av fondstyre, saksbehandlere osv. Det er i 2012 avholdt 6 møter og behandlet 13 saker. Oversikt over de enkelte vedtak ligger ved. Fondstyre / kommunestyre vil i 2013 ha en evaluering av de kommunale vedtektene og gjennomgang av rutiner og erfaringer i forhold til utbetalinger og videre oppfølging av prosjekter. Fondet er delt i to deler i forhold til rente betingelser hos Helgeland Sparebank. En konto som er låst i 5 år saldo pr kr ,05 Den andre brukskontoen er pr på kr ,61 Rentene for 2012 beløper seg til , i tillegg kommer kr ,- fra lånet til Svenningdal Trevarefabrikk som vil bli godskrevet brukskonto ved regnskapsavslutning i Grane kommune. Kommentarer til noen av vedtakene: Sak 001/12. Kommunal vei til Laksforsen, byggetrinn 2. Asfalt og gatelys. Grane kommune har siden 2004 arbeidet med å etablere et nasjonalparksenter, med bakgrunn i at store deler av Grane kommune er underlagt vern, Børgefjell og Lomsdal Visten nasjonalparker,

35 samt Vefsna vassdraget med mer. Vi har i samarbeid med Helgeland Museum fått på plass Vefsna utstillingen og i juni 2012 åpnet informasjon om de to nasjonalparkene. Oppgradering av vei og parkering herunder asfaltering, samt tilførsel til gatelys ble klart til sommer sesongen Dette var helt avgjørende for å håndtere trafikken ca besøkende. Det har betydd at besøkstallet har økt og mulighetene for å videreutvikle bedriften som i hovedsak satser på matservering er tilstede. Sak004/12. Opprustning av Stavassdalsveien. Dette er et spleiselag med veieier Statskog med flere. Det er veien inn til innfallsporten til Lomsdal Visten nasjonalpark. Arbeide er viktig ut fra flere forhold, veien har dårlig standard, og blir mye brukt til flere utfartspunkt langs veien og inn til Stavassgården som er innfallsporten. Grane kommune satser på å utvikle næring med de naturkvalitetene som ligger innenfor Grane sine grenser hvor store deler er underlagt vern. Da er det viktig at en slik sentral vei i den sammenheng får en høyere standard. Arbeide er ikke igangsatt i 2012, da Statskog ikke fikk på plass anbudsgrunnlag med mer. Sak005/12. Utescene Gammelsagmaro. Forprosjekt for å etablere en utescene på bygdetunet. Dette er noe som vil gi muligheter for å få til større aktivitet i og rundt bygdetunet. Arrangement som Granedagene, flere aktiviteter i regi av museet, kulturarrangement som konserter og teatervirksomhet. Sak008/12. Tilskudd Delal Eiendom a/s. Delal Eiendom a/s vil bygge ut sin bedrift som driver spisestedet Trixi. Dette for å utvide kapasiteten og kunne ta mindre selskaper i en egen avdeling, samt starte pub drift. Dette betyr et bedre tilbud som er etterspurt. Sak010/12. Logistikk senter hos N-Vinduet. Dette er et prosjekt for å organisere, optimalisere vare og produktflyt gjennom produksjonslokalene til Norges Vinduet. Side 35 av 43 Sak011/12 Bolyst tilskudd for å stimulere til økt boligbygging. Grane kommune har brukt relativt bra med resurser i forbindelse med bolyst prosjektet. Egen bolyst gruppe som har kommet med ideer og forslag, her har vi fått ekstern støtte økonomisk og mye fin media omtale. Tilskuddsordningen for oppføring av egen bolig har vert en suksess. Flere nye boliger under oppføring som har skapt aktivitet i byggenæringen og gir nye innbyggere. Sak012/12 Driftsstøtte Grane Næringsutvikling a/s Grane kommune eier over 50 % av GNU og har ansatt næringskonsulent i 100% stilling. Driftstøtten går til lønn og kontorhold. Med bakgrunn i denne stillingen har vi etablert en stilling til som er finansiert av prosjektmidler. GNU forestår førstelinjetjeneste og vanlig hjelp til næringsliv og etablerere. Drifting og utvikling av diverse prosjekter samt å være behjelpelig med søknader osv inngår også. Vurdering:

36 Side 36 av 43

37 Rådmannens innstilling: Årsrapport for Næringsfond - Vefsna 2012 tas til etterretning.

38

39 Side 39 av 43 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato ETT- 12/126 13/153 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 011/13 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Bolystprosjekt - videre drift av prosjektet Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 7 I Nordland fylkeskommune Tilsagn om tilskudd inntil ,- til bolystprosjekt Grane - Der elvene møtes 9 U Nordland Fylkeskommune Bekreftelse på aksept av vilkår Kopi av søknaden om skjønnsmidler fra fylkesmannen Kopi av formannsaksvedtak 076/12 Bosetting av flyktninger Sammendrag: Bolystprosjektet drives i dag gjennom et styre som består av følgende personer som er oppnevnt politisk: Leder Jim Roger Mikalsen, vara Ida Nordlund, Margrethe Jønsson, Bjørn Lamo og Anita Mellingen som er sekretær. Dette prosjektet ble igangsatt med fokus på bolyst i Grane kommune. Det er ønskelig å jobbe for å få økt innbyggertallet, bedre fokus på informasjon og omdømmebygging. Gjerne få flere arbeidsplasser og god rekruttering til stillinger i Grane og omegn. Arbeidsgruppen har søkt om midler til ulike prosjekt som vi ser er viktig å jobbe med videre. Vi har fått tildelt midler gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen kr og kr fra fylkeskommunen for En del av disse midlene kan brukes til prosjektleder/sekretær for prosjektet. Videre har vi kr fra 2012 som foreslås videreført i prosjektet til Vurdering: Arbeidet med prosjektet bolyst i Grane vil bli ganske omfattende etter hvert. Vi har nå kr til disposisjon for å bruke til ulike tiltak, i henhold til tildelinger samt evt. ikke disponert midler fra 2012, med forbehold om formannskapets godkjenning. Det er viktig å ha en person som kan jobbe med dette prosjektet mer kontinuerlig enn det som blir gjort kun gjennom arbeidsgruppen med noen møter i løpet av året. Viser også til formannskapets vedtak vedr. bosetting av flyktninger sak 076/12, hvor det ble sagt at bolystprosjektet skulle utrede muligheten for bosetting av mellom 5-10 personer i Grane, gjerne familier. Fristen ble her satt ut 2012 for utredning, men vi har ikke hatt mulighet til å gjøre noe med dette tidligere. Dette vil nå bli en del av oppgaven for den som blir prosjektleder for bolystprosjektet.

40 Side 40 av 43 Viktig å få noen som har et hovedansvar for videre drift i prosjektet og som kan jobbe mer aktivt for å få gjennomført en del av våre tiltak, samt evt. samarbeide og få tak i flere midler og starte flere prosjekt. Vi foreslår at det blir brukt en del av de midlene vi har fått, til å drifte dette prosjektet til en prosjektleder gjennom næringshagen. Det står også presisert i søknaden at noe av midlene skal brukes til en prosjektleder. Arbeidsgruppen skal jobbe videre som tidligere, samt formannskapet blir styringsgruppe videre. Vi legger fram forslag om disponering av midlene i henhold til de tiltak som står i søknadene:. Foreslår at midlene blir disponert slik for 2013: Budsjett: Ansvarsområde: 0121disponibelt for 2013: kr Prosjektleder: (jobber videre med mulighet for evt. bosetting av flykninger i tillegg til de andre tiltakene) kr Utvikling av informasjon /messer/stand/omdømme/div. kr Vm i fluefiske kr Norskopplæring kr Student/utflyttertreff kr Godtgjørelse fadderordning kr (Tilskudd boligbygging kr (tas av vefsnafondet, politisk vedtatt tidligere) Vi søkte om å få bruke ca til prosjektleder hvert år, men hvis formannskapet godkjenner at vi får overført de som er satt i prosjektet for 2012 og som ikke er brukt, men ønskes overført, foreslår vi at det settes av til prosjektleder dette året. Med dette vil vi kunne ha en prosjektleder hele året i ca. 40 % stilling til dette prosjektet, og den vil ha mulighet til å kunne utføre en god jobb i forhold til de tiltak som er nevnt i søknadene samt jobbe med saken om evt. bosetting av flyktninger framover. Styret er veldig positiv til dette hvis en ønsker å få mer ut av prosjektet og jobbe videre mer aktivt med de enkelte sakene.

41 Rådmannens innstilling: Bolystprosjektet drives videre med en prosjektansvarlig gjennom Grane næringshage. Det settes av kr av prosjektmidlene for 2013 til denne stillingen. Ansvarsområdet Bolystprosjektet ansvar 0121 har disponibelt kr for 2013 etter følgende disponeringer:

42

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 32. Møtedato: 23.01.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 32. Møtedato: 23.01.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 32 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.01.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo / Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Periodisk informasjon / orientering fra Rådmann

Periodisk informasjon / orientering fra Rådmann Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg. Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 01.07.2010 Møtetid: 09:00 10:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

09:00 - Dagfinn Brækken v/ Statens Vegvesen kommer og orienterer om siste nytt i E6-saken.

09:00 - Dagfinn Brækken v/ Statens Vegvesen kommer og orienterer om siste nytt i E6-saken. Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: 09:00 - Dagfinn Brækken v/ Statens Vegvesen

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:00. Møtedato: 22.04.2015. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:00. Møtedato: 22.04.2015. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.04.2015 Møtetid: 09:00 14:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 15. april 2015 Fraværende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 14:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling.

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side av 5 FE- 9/9 / Tone Larsen.. Saksnummer Utvalg Møtedato Nærings- og naturforvaltningskomite.. / Kommunestyret.. Jfr. delegasjonsreglement for,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Marita Helskog, Solveig

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 19 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.01.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. januar 2014 Fraværende

Detaljer