Variert naturfagundervisning..var en arbeidstittel..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Variert naturfagundervisning..var en arbeidstittel.."

Transkript

1 Variert naturfagundervisning.var en arbeidstittel..

2 Litt om meg Utdannet molekylærbiolog fra UiO i 2007 Har undervist i praktiske realfag ved Ullern videregående siden 2007 Har vært fagleder, ansvarlig for realfagsutplasseringer ved Radiumhospitalet, og er nå avdelingsleder for realfag Jeg er lærer, ikke forsker

3 Hva handler det om i dag? Hva menes med variert/utforskende undervisning? Ullern vgs var med i SUN i regi av Naturfagsenteret, og mye av praksis har blitt påvirket av måten man arbeider på i 5E-modellen Modellen har sitt utspring i Biological Sciences Curriculum Study, og er bearbeidet av Naturfagssenteret. Beskrivelse av noe jeg opplever at elevene har lært mye av, både korte og lange undervisningsopplegg Oppleggene er fra naturfag og biologi 2- håper allikevel på overføringsverdi

4 Innhold Del 1-5E-modellen Del 2 Eksempler fra undervisning Del 3 Erfaringer og refleksjoner

5 Hva er utfordringene ved naturfag? Et begrepstungt fag, mange fagbegreper skal læres på kort tid Lett at faget blir virkelighetsfjernt, elevene sier at det ikke gjelder dem og at det kan være vanskelig å engasjere seg i Har sitt eget språk, med formler, kjemiske reaksjoner, figurer og igjen.fagbegreper.

6 Når lærer elevene best? (tror jeg) Når de er nysgjerrige Når de er aktive deltagere, læring er en aktiv prosess Når de vet hvor de skal og mottar veiledning underveis Når de vet når de er fremme, og får sette ord på hva de har lært.

7 Hva betyr det for meg som lærer? Jeg prøver og skape undring og nysgjerrighet rundt et fenomen eller læringsmål Jeg prøver å legge til rette for elevaktivitet-både individuelt og sammen med andre Jeg prøver å være bevisst rollen som veileder underveis i arbeidet Jeg jobber med vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse sammen med elevene

8 5 E- modellen (fra naturfag.no )

9 Engasjere og skape nysgjerrighet. Hvordan presentere et nytt læringsmål eller fenomen? En video, et demonstrasjonsforsøk, en grubletegning? NOE som fanger elevenes oppmerksomhet Aktivere forkunnskaper, lage hypoteser-rett og slett skape et læringsbehov Elevene uttrykker forestillingene sine med hverdagsspråk

10 Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=jewqrj49cpo &index=3&list=plc02cfde5690e4010

11 Utforske Elevene utforsker for å finne ut mer. Ved å lese, se animasjoner, se små filmer, snakke, skrive Lærerens rolle er å være veileder, stille åpne spørsmål, gi formative tilbakemeldinger Gi elevene en felles faglig plattform, gjerne med en kort tavlegjennomgang eller forelesning før vi går videre

12 Forklare Forklar det du så/opplevde med fagbegreper Har forklaringen/oppfatningen din endret seg? Hva kan du nå, som du ikke kunne før? Gjennomgå «vår felles forståelse»

13 Utvide I hvilke andre sammenhenger er dette nyttig? Generalisere, anvende i nye sammenhenger Det kan være at noen elever aldri helt når denne fasen, men det er også helt greit!

14 Vurdere. Underveisvurdering og sluttvurdering Vurderingskriterier vi vet at målet er nådd når vi.. «Dette har jeg lært, men dette lurer jeg fortsatt på..» Gjøre rede for hydrogen som energibærer. o Vite hvilke avfallstoffer som dannes ved bruk av hydrogen som drivstoff. o Kjenne til eksempler der hydrogen brukes som energibærer o Kunne forklare hvordan hydrogen kan brukes som energibærer o Kunne gjøre rede for ulike måter å framstille hydrogen på o Kunne gjøre rede for problemer knyttet til lagring av hydrogen o Forklare en brenselcelle med de rette fagbegreper og kjemiske reaksjoner o Kunne drøfte i hvilken grad hydrogen kan regnes som en miljøvennlig energibærer.

15 Eksempler på undervisningsopplegg a) Redoksreaksjoner eksempel på et opplegg som varer èn økt b) c) CSI Ullern et større undervisningsopplegg over flere skoletimer c) De fysiske prinsippene for varmepumpe en økt

16 1. Introduksjon til redoksreaksjoner

17 Hva skal elevene lære? forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene Læringsmål: 1. Jeg kan forklare hva en redoksreaksjon er, og gi eksempler på slike 2. Jeg kan forklare sidemannen de kjemiske reaksjonene som skjer i røret med kobberspiker og løsning med sølvioner 3. Jeg kan forklare hva metallenes spenningsrekke er, og bruke kunnskaper om denne til å løse oppgaver om ulike metaller og ioneløsninger, samt forklare hva som skjer og hvorfor.

18

19 Engasjere -elevene setter ord på det de observerer uten fagbegreper, og lager sine egne hypoteser om hva som har skjedd i røret «spikeren er lodden!» Slutt a!! Er det ordentlig sølv!? «det ser ut som det er sølvrust?» «hvorfor er vannet blitt blått?»

20 Utforske veien mot å forklare hva som egentlig skjedde i røret starter Elevene jobber i par. Finne forklaringer på nett, i boka, ved korte undervisningsfilmer Lærer finner ressurser eller lar elevene velge kilder selv, avhengig av alder, modenhet og ikke minst hvor vant de er til å jobbe slik. Underveisvurdering: «nå hører jeg at dere er i ferd med å finne en god forklaring, men hva hadde skjedd hvis det hadde vært en løsning med gullioner? Hva hvis spikeren hadde vært av gull?

21 Forklare hvordan skal vi forklare dette ved hjelp av fagbegreper? Begreper- en oppsummering fra lærer? Ion, ioneløsning, redoksreaksjon, reduksjon, oksidasjon, elektron, metall.. Elevene skal skrive en faglig forklaring hver for seg (5 min), og dele den med naboen Vurderingskriterier elevene gir tilbakemelding til hverandre på forklaring og bruk av fagbegreper

22 Utvide -nye utfordringer og anvendelse av fagstoffet Oppgaver på ulike nivåer ikke alle synes dette er veldig lett Metallenes spenningsrekke, batterier.. Hvorfor ruster en sykkel? Hva kan man gjøre for at ting ikke skal ruste?

23 Oppsummert Elevene har: 1. Gjort et lite praktisk forsøk 2. Funnet egne kilder-kildekritikk 3. Samarbeidet 2 og 2 4. Jobbet med begreper 5. Løst oppgaver på flere nivåer skriftlig 6. Vurdert hverandre

24 Snakk med personen ved siden av deg Velg et tema fra en læreplan du er godt kjent med, og lag en grov skisse til hvordan du ville lagt det opp etter omtrent samme lest Hvordan ville du åpnet for å engasjere og få elevene med?

25

26 Eksempel 2 -CSI Ullern gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i rettsmedisin og i studium av slektskap mellom individ og grupper av organismar Vi skal lære: 1. Hvilke typer biologisk materiale bruker man i rettsmedisinske undersøkelser? 2. Hvilke metoder benyttes til å isolere DNA og for å fremstille et genetisk fingeravtrykk? 3. Hvordan tolker man et genetisk fingeravtrykk? 4. Forklare hvilke deler av DNA som anvendes i rettsmedisin, og hvorfor man bruker andre deler av DNA når man studerer slektsskap mellom arter.

27 Kortversjonen 1. Elevene møter et åsted, og skal samle inn biologisk materiale som skal analyseres. (i grupper på 4) 2. Elevene får beskjed om at de skal bistå Kripos i tekniske undersøkelser, og må fotografere og dokumentere sine funn

28

29 Så. Elevene utforsker teorien bak PCR-reaksjonen og elektroforese, og sier fra når de mener at de har teorien og prosedyren inne. Kort fagsamtale med gruppene der de forklarer hva de har lært om metoder. Elevene får fremovermeldinger muntlig Elektroforesen kjører-resultatene kommer

30 Resultatanalyse konklusjon, hvem er morderen? Og hvorfor? Hvordan vet vi dette med sikkerhet? Skriveverksted til sluttrapport (avisartikkel, fagartikkel, rapport) Utvide- oppgaver der elevene må anvende

31

32 Eksempel 3 - varmepumpa. gjøre forsøk med varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten (utdrag)

33

34 Hva gjør elevene? Oppgave i grupper: Skriv ned det dere observerer, føler og ser Prøv å formulere en fysisk lov for det fenomenet dere observerer «når vi lager større plass inne i sprøyta, begynner vannet å boble!» «når vi presser sammen lufta i sykkelpumpen, blir den varm» «hårsprayen er veldig kald når den kommer ut av boksen?»

35 Litteratursøk -finn en presis forklaring Hekt observasjonene på en fysikknagg Vi lærer oss de fysiske prinsippene for en varmepumpe, f.eks trykk/kokepunktsloven. Fysisk lov: Når trykket senkes, senkes også kokepunktet

36 Hva gjør jeg? Kort gjennomgang og oppsummering av de fysiske prinsippene Kort introduksjon til virkemåten og bruken av varmepumper. Introdusere et kort gruppearbeid der elevene skal sette figurtekst til figur av varmepumpe. Hva skjer hvor? Hvorfor skjer det? Anvende de fysiske prinsippene til å forklare hvordan en varmepumpe funker.

37

38 Utvide eksempler på oppgaver Oppgaveløsning individuelt ulike nivåer Anvende kunnskapen, f.eks hvordan fungerer et kjøleskap? Hvorfor slutter varmepumper å fungere når det blir veldig kaldt? Regneoppgave: hvor mye kan man tjene på å installere en varmepumpe?

39 Eller.. Lag en dans i grupper, der dere danser hva som skjer i en varmepumpe. Høres litt teit ut, men er perfekt for elever som trenger en annen representasjonsform, og en annen inngang til hvordan en varmepumpe fungerer Lag en tegneserie, der arbeidsmediet har hovedrollen, der dere tar mediet gjennom en runde i en varmepumpe. Evnt. Lag et eventyr

40 Refleksjoner Elevene er mer positive til å ta fatt på et nytt tema En fin måte å jobbe med forskerspiren og hypotesetesting på Tilpasset opplæring- lettere at alle elevene finner utfordringer der de er, både nivå og tempodifferensiert Det krever en del planlegging i starten Viktig å snakke med elevene om hvor vi skal, vurderingskriterier. Grad av styring-viktig å styre mye i starten

41 Refleksjoner fortsetter. Viktig å stoppe opp underveis hør med elevene om hva som er vanskelig, ta gjerne noe felles. (jeg tenker på det som etapper) Veilederrollen-hvilke spørsmål stiller vi? Hvordan sørger vi for at alle får veiledning? Sluttprodukt-hvordan ser man at læringsmålene er nådd? Mange muligheter!

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse Tone Skori 3. oktober 2013 Ditt navn og årstall Agenda for dagen Læringspartner Grunnleggende ferdigheter i matematikk matematisk

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen:

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen: Oversikt og manus Kort oversikt over dagen: 1. Innledning til dagen - velkomst, link til forarbeid - kompetansemål 2. Innledning energi. Ses i sammenheng med kulebaneaktivitet. 3. Kulebaneaktivitet. Grubletegninger,

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer