Nyheter siden sist: INNHOLD: Referat fra Seminar og Generalforsamling 2008 Referat fra EAACI 2009 Prosjekt Hel Hud Planlegging av årets seminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter siden sist: INNHOLD: Referat fra Seminar og Generalforsamling 2008 Referat fra EAACI 2009 Prosjekt Hel Hud Planlegging av årets seminar"

Transkript

1 Nyhetsbrev Juni 2009, INNHOLD: Referat fra Seminar og Generalforsamling 2008 Referat fra EAACI 2009 Prosjekt Hel Hud Planlegging av årets seminar Nyheter siden sist: Norsk Sykepleierforbund har lagt om til ny nettløsning fra 18. Mars Hjelp oss å lage nye nettsider for faggruppen! Voksentoppen flytter inn på Rikshospitalet, Barneklinikkens lokaler på Gaustad fra 17. August! Vi har ansatt prosjektmedarbeider. Edel Annie Aas vil jobbe for oss i prosjektet Hel Hud! Lederen har ordet: Så er sommeren plutselig her igjen, i all sin herlighet. For mange av våre pasienter, er varme, sol og bad en velsignelse, men for andre er det en sesong preget av store utfordringer med blant annet pollen, veps og bie, stekeos fra utegriller og matvaredeklarasjoner på fremmede språk. Vi får håpe at vi som helsepersonell har gitt pasienter og foreldre tilstrekkelig kunnskap og redskap til å mestre disse utfordringene! Voksentoppen er nå i sine siste uker med pasienter i lokalene på toppen av Oslo. Litt vemodig blir det selvfølgelig å flytte fra skogsidyll, mengder med plass og ikke minst et bygg fylt med historie, samtidig som vi ser frem til nybygde områder nede på Rikshospitalet. Vi som jobber der gjør hva vi kan for å legge forholdene til rette for de allergiske barna i den nye posten, og arbeider for å videreføre Voksentoppens ånd og gode tverrfaglige 3.linjetilbud til barn med lunge-, allergi- og ikke minst eksemproblematikk. Det var med stor glede styret i faggruppen reiste til EAACI`s (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) allergikongress i Warszawa nå i juni, med generalforsamlingens velsignelse. Forventninger om bredt faglig påfyll, og tid til faglige og utviklende diskusjoner i styret, ble innfridd, og kontakt på tvers av landegrenser ble opprettet. Det er spennende å følge utviklingen i allergiforskning, der det skjer mye både i forhold til utvikling av behandling og grunnforståelsen av allergiske sykdommer. Det er fortsatt et fag preget av flere spørsmål enn svar, men spennende å høre at uenighetene rundt hva som er bra eller dårlig for allergisk disponerte barn, kan bunne i at det som utløser allergisk sykdom hos noen, kan samtidig beskytte andre mot allergisk sykdom. Så gjenstår det å definere hvem som skal få hvilke råd av oss! Til sist vil jeg anbefale videreføring av kongressreise for styret, og benytter anledningen til å oppfordre dere til å melde fra om engasjement og mulighet til å stille til valg til styret når vi kommer til årsmøtet i desember! Ingvild Gaare-Olstad Leder NSF AEL

2 Referat fra Seminar og Generalforsamling desember 2008 Referat ved Bente Bratlie, sykepleier ved Barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus NO- diagnotisering og erfaring (Christine Sachs-Olsen) NO = Nitrogenoksyd. Måles i utpust; Exhalert Nitrogenoksyd. Historikk NO i medisinen Exhalert NO NO økt ved Astma NO lavere ved bruk av steroider. På Rikshospitalet har man NO maskin som måler Exhalert NO; Singel breath og Multiple breath. Under målingen sitter pasienten, neseklype brukes ikke. Man måler NO før andre lungefunksjoner, for at ikke disse skal påvirke NO-nivået. Fysiologiske og eksterne ting som påvirker NO. Alder, høyde, diett, røyk, koffein, alkohol, fysisk aktivitet. NO måling brukes som et supplement til andre målinger. Det gjøres ikke bare NO måling alene. Laryngial dysfunksjon/vcd (Ola Røksund) Anstrengelsesutløst Larynx Dysfunksjon. Differensialdiagnose til anstrengelsesutløst Astma. Hva er Astma: - reversibilitet for Salbutamol - Indirekte hyperreaktivitet løping - Hyperventilasjon gir inflammasjon - Direkte hyperreaktivitet metakolinprovokasjon tallfester grad av overømfindlighet. Undergruppe av Astma er anstrengelsesutløst astma. Dvs. problemer med utpust. Laryngomalasi er den hyppigst årsak til stridor hos små barn. Blir oftest bra før 2 års alder. Opereres svært sjelden med unntak av vekttap/ernæringsvansker. Subglottis stenose, dvs. under stemmebåndet. Gode råd ved diagnostikk: - Når kommer symptomene - Utpust versus innpust - Brystsmerter - Lufthunger får ikke nok luft - Panikk Behandling. - Stemmeterapi - Inhalasjon (Atrovent) - Kirurgi 2

3 Konklusjon: 5 % av befolkningen kan ha dette problemet. Ane & Bronky: Trikset Filmvisning (NAAF v/ Rose Lyngra) En film for de fleste om barn som har astma og er med på det meste En animasjonsfilm om barn, fotball og astma. Kontakteksem (Teresa Løwold Berents) Eksem. - Atopisk eksem - Seboreisk eksem - Staseeksem - Nummulat eksem - Kontakt eksem Definisjon på kontakt eksem: Inflammatorisk reaksjon i huden. Hvem får kontakteksem: - Nedsatt hudbarriere - Langvarig eksponering - Genetisk disponert. Symptomer: - kløe er karakteristisk for eksem - Svie. To forskjellige typer: - irritativt kontakteksem; Vanlige kontakt-irritanter er vann, såpe, rengjøringsmidler etc. - Allergisk kontakteksem 3

4 Referat fra styrets deltakelse på EAACI Juni 200 Referat fra styremedlem Trude Modell: Det å delta på en så stor kongress som EAACI var nytt for de fleste av oss i styret. Vi var forberedt på at det var svære greier, med 6000 deltagere fra 96 land! Da vi møtte opp til første konferansedag ble vi allikevel litt småskvetne da vi så alle menneskene som hastet til The Palace of Culture and Science for registrering. Det var heldigvis et stort serviceapparat som sto parat til å guide alle deltagerne til riktig plass. Det foregikk hele tiden en rekke parallell-sesjoner rundt omkring inne i kulturpalasset, og det var tydelig å se at det ikke bare var vi som var forvirret. Foredragene foregikk på engelsk(og litt polsk) og på alle nivå, fra Practical course for sykepleiere til Meet the expert for de aller mest interesserte. Det var firmasponsede foredrag og det var work-shop`s og Poster Discussion Sessions - altså noe for enhver smak. Selv om det var en del undervisning på høyt nivå, og en god del som for oss sykepleiere var vanskelig å få med seg, sitter vi igjen med et inntrykk av at vi har fått med oss mye av det som rører seg når det gjelder astma/allergi-forskning rundt omkring i verden. Det er spennende å se hvor mange prosjekter som er på gang til enhver tid! Det var også en del utstillere på plass, og for oss var også det veldig nyttig. Det finnes mye på markedet både av medikamenter og utstyr som vi ikke har tatt i bruk i Norge enda, men som trolig kommer etter hvert. Vi i styret valgte å dele oss opp på en del av sesjonene, slik at vi fikk med oss mest mulig. Vi hadde i tillegg styremøte i løpet av kongressen, sågar med nettkontakt med de to styremedlemmene som dessverre ikke fikk til å være med oss nedover. Dette fungerte veldig greit. Helhetsinntrykket vi sitter igjen med etter å ha vært med på denne kongressen, er at det er svært givende på flere felter, både faglig og sosialt, og vi er alle sammen skjønt enige om at dette har vi lyst til å være med på flere ganger. Så, kjære kollegaer i det vidstrakte land: Brenner dere for astma og allergi bør dere hive dere rundt og søke støtte til å få oppleve en slik kongress! Neste år i juni møtes vi kanskje i LONDON til EAACI 2010 Referat fra Inger Stine Roth Jacobsen: Under EAACI 2009 deltok vi på mange ulike foredrag, noe av det som fattet min interesse spesielt var en workshop om det allergiske barn på skolen med Recommendations from the EAACI Task Force. Jeg har derfor valgt å referere fra Dr Mazons fremlegg angående dødsfall ved anafylaksi og astma. Dr Clark presenterte videre EAACI`s retningslinjer for hva de synes barns rettigheter bør være på skolen. Det vil så være opp til oss som fagpersoner å kunne hjelpe barnet å kunne ha en normal skolegang. Det var i tillegg et innlegg om juridiske forhold fra juristen Zanchetti Mario, som var ulikt i de ulike land, men felles for alle var at det er problematisk for barna å få nødvendig helsehjelp på skolene. Han viste til Tasmania i Australia som har satt opp en ordning med lovmessige grunnlag for opplæring og ansvar. Dr. Angel Mazon; Pediatric Allergy. Children s Hospital La Fe. Valencia. Spain. Det allergiske barn møter spesifikke problemer på skolen, for eksempel vedrørende aksept og selvtillit, faglig og fysisk ytelse, til og med overlevelse. Det har vært rapporter om dødsfall på skolen på grunn av astma og anafylaksi, så de første trinnene i omsorgen for allergiske barn på skolen må være å unngå alvorlige reaksjoner. 4

5 I prospektive registreringer av dødsfall hos pasienter under 18 år på grunn anafylaksi ved matinntak, oppstår om lag 10 % av tilfellene på skolen. Disse barna har vanligvis astma, så astma må anses som en viktig risikofaktor for dødsfall hos barn med alvorlig matallergi. I andre studier, inkludert voksne, hadde om lag 20 % av tilfellene brukt adrenalin riktig. I studier av astmadødsfall i idrett, skjedde 10 % av tilfellene under gym. Risikofaktorer for dødelig eller nær-dødelige astmaanfall er; ikke-etterlevelse av behandlingen (spesielt hos unge), søker hjelp for seint, dårlig kontrollert astma eller alvorlig astma hvor de nylig har hatt øyeblikkelig hjelp kontakt eller sykehusinnleggelse. Likevel er astma-dødsfall også beskrevet hos barn med mild eller moderat astma. Protokoller for gjenkjenning og behandling av alvorlige reaksjoner på skolen har blitt implementert i Nebraska. De inkluderer identifisering av barn i fare, trening av skolens ansatte i å gjenkjenne alvorlige symptomer, administrering av adrenalin og salbutamol og planlegging av henvisning til medisinsk evaluering. I oppfølgende studier av disse planene, har 99 % av barn blitt behandlet henhold til protokollen og har overlevd uten skadelig effekt. Protokollene har ført til endringer i statlig regelverk, slik at det er rom for at Allergisk barn skal få et personlig omsorgsopplegg for bruk i skolen, men mest oppmerksomhet må føre til forebyggende tiltak for å unngå reaksjoner, ettersom ikke alle pasienter svarer på akuttbehandling. Referanser: Murphy KR, m.fl. Life- threatening asthma and anaphylaxis in schools: a treatment model for schoolbased programs. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;96: Moneret-Vautrin DA, m.fl. Food anaphylaxis in schools: evaluation of the management plan and the efficiency of the emergency kit. Allergy 2001;13: Dr Andrew Clark, Secretary to taskforce, Consultant in Paediatric Allergy, Department of Allergy, Addenbrookes Hospital, Cambridge Rettigheter for allergiske barn Dr Clark fortalte at gruppen har tatt utgangspunkt i barnets rettigheter i artikkel 24 i barnekonvensjonen ved utarbeidelsen av denne slagplanen, og de har kommet fram til disse punktene. Rettighetene er sett ut fra barns synspunkt o Å bli utdannet i et trygt og sunt miljø, med så få provoserende allergener som mulig og å puste ren luft i skolen o Ikke bli stigmatisert som følge av deres tilstand o Å kunne delta i alle utdanningstilbud og fritidssektoren samt skolens aktiviteter i samme grad som deres jevnaldrende o ha tilgang til medisiner og andre tiltak for å lindre symptomer o ha tilgang til kvalifisert personell som er i stand til å behandle akutte reaksjoner o ha sin utdanning tilpasset deres forutsetning om nødvendig 5

6 Generelle handlingstiltak: 1. Skolene bør vær oppmerksom på allergi 2. Identifisere barnet til personalet 3. Skadesløsholdelse av ansatte 4. Nedskrevet allergibehandlingsplan 5. unngå å utsettes for allergener 6. utdannelse av personalet 7. Medisiner skal være tilgjengelig 8. Forby innendørs tobakkrøyk For utfyllende referat fra denne forelesningen, se vår nettsider! Årets NSF-AEL seminar arrangeres 3-4 desember på Rikshospitalet Hold av tidspunktet! Program kommer rett over sommeren! Har du noen ønsker for programmet? Ta kontakt med seminaransvarlig Live: Har du nyheter du vil dele med medlemmene? Ta kontakt med redaktør Sissel: 6

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Fra NSF-LKS kongress og GF i Bodø Sidene 23-42

Fra NSF-LKS kongress og GF i Bodø Sidene 23-42 Nr. 2 2013 Fra NSF-LKS kongress og GF i Bodø Sidene 23-42 Foto: Ernst Furuhatt_www.nordnorge.com EuroHeartCare 2014 i Stavanger side 42 INTERNASJONALT HJØRNE: Barnekardiologi i Cape Town Hjerte-lungekonferanse

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

kvartennr. 3/4-2014 God jul FAMILIEHELG Side 11 13 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Årgang 28

kvartennr. 3/4-2014 God jul FAMILIEHELG Side 11 13 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Årgang 28 kvartennr. 3/4-2014 Årgang 28 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose God jul FAMILIEHELG Side 11 13 Redaktørens hjørne Høsten har gått og vi kan veldig snart skrive desember tiden går så veldig

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Hjerterom. Livet etter hjertestans s. 46. Konferanse for GUCHere i mars s. 48. Nytt om likemannsarbeid s. 45. Hurra for VMH

Hjerterom. Livet etter hjertestans s. 46. Konferanse for GUCHere i mars s. 48. Nytt om likemannsarbeid s. 45. Hurra for VMH Hjerterom Nr. 1 2014 Livet etter hjertestans s. 46 www.vmh.no www.facebook.com/vmh.no Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 E-post:

Detaljer

TEMA: Pasientundervisning

TEMA: Pasientundervisning Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2009 TEMA: Pasientundervisning AV INNHOLDET: Leder: Kjære NSF FLU medlemmer 2 Hvordan tilrettelegge for pasientundervisning? 4 Pasientopplæring ved utredning

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år.

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. FORELDREHEFTET Til FORELDRE TIL BARN MED ASTMA Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. 2. CD. Ane

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge?

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? 2010 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? Astma- og Allergiforbundet skal være den fremste pådriver for å øke

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2008 TEMA: Lungesykepleie AV INNHOLDET: Leder: Kjære NSF FLU medlemmer... 2 Gratulerer....................... 4 Til lykke......................... 5.....................

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - juni 2011-22. årg. ISSN 1891-5116 SIDE 1 MS-konferanse s.6 Utfordringer ved vannlating - mitt liv s.15 EAU/EAUN kongress i Wien s.20 Vanntanken s.24 Oss medlemmer i mellom s.26 NSFs Faggruppe av

Detaljer