Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g gel Applikator. kalsipotriol / betametason

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g gel Applikator. kalsipotriol / betametason"

Transkript

1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Daivobet 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g gel Applikator kalsipotriol / betametason Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. Hva Daivobet er og hva det brukes mot 2. Hva du må vite før du bruker Daivobet 3. Hvordan du bruker Daivobet 4. Mulige bivirkninger 5. Hvordan du oppbevarer Daivobet 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 1. Hva Daivobet er og hva det brukes mot Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Daivobet brukes til lokalbehandling av psoriasis i hodebunnen for voksne og til behandling av mild til moderat psoriasis på kroppen (psoriasis vulgaris) for voksne. Psoriasis kommer av at hudcellene produseres for hurtig. Dette forårsaker rødhet, skjelling og fortykkelse av huden. Daivobet inneholder kalsipotriol og betametason. Kalsipotriol hjelper til å bringe hudcellenes vekst tilbake til det normale og betametason virker betennelsesdempende. 2. Hva du må vite før du bruker Daivobet Bruk ikke Daivobet: dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). hvis du har forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet (spør legen din) hvis du har visse former for psoriasis: erytrodermisk (sterkt rød), eksfoliativ (avskallende) og pustuløs (med puss) (spør legen din) Daivobet inneholder et sterkt steroid og må IKKE brukes på hud som er angrepet av: hudinfeksjoner forårsaket av virus (f.eks. forkjølelsessår eller vannkopper)

2 hudinfeksjoner forårsaket av sopp (f.eks. fotsopp eller ringorm) hudinfeksjoner forårsaket av bakterier hudinfeksjoner forårsaket av parasitter (f.eks. skabb) tuberkulose perioral dermatitt (rødt eksem rundt munnen) tynn hud, skjøre blodårer i huden, strekkmerker iktyose (hudlidelse med tørr, stiv og skjellende hud) akne (kviser) rosacea (kraftig rødme eller rødhet i huden i ansiktet) sår eller skadet hud Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Daivobet hvis: du bruker andre medisiner som inneholder kortikosteroider, da du kan få bivirkninger du har brukt denne medisinen i en lang periode og planlegger å slutte (det er fare for at din psoriasis kan forverres eller blusse opp hvis steroidbehandlingen plutselig avsluttes) du har diabetes mellitus (sukkersyke), da steroidet kan påvirke blodsukkeret ditt huden din blir infisert, da det er mulig at du må avslutte behandlingen du har guttat (dråpeformet) psoriasis Spesielle forholdsregler Unngå bruk på mer enn 30 % av kroppsoverflaten eller bruk av mer enn 15 gram pr. dag Unngå bruk av badehette, bandasjer eller dekkende forbinding, da det kan øke absorpsjonen av steroidet Unngå bruk på store områder av ødelagt hud, slimhinner eller hudfolder (skritt, armhuler, under brystene), da dette øker absorpsjonen av steroidet Unngå bruk i ansiktet eller kjønnsorganer, da disse områdene er meget følsomme for steroider. Unngå overdreven soling, overdreven bruk av solarium og annen form for lysbehandling Barn Daivobet er ikke anbefalt til bruk hos barn under 18 år. Andre legemidler og Daivobet Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Graviditet, amming og fertilitet Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Daivobet hvis du er gravid (eller kan være gravid) eller hvis du ammer, med mindre du og legen din har avtalt det. Hvis legen din er enig i at du kan amme, vær da forsiktig og ikke smør Daivobet på brystene. Kjøring og bruk av maskiner Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Daivobet inneholder butylhydroksytoluen Butylhydroksytoluen (E321) kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner. 3. Hvordan du bruker Daivobet

3 Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvordan påføre Daivobet: Til bruk på hud. Les instruksjonene for bruk av Daivobet gel applikator i siste delen av dette pakningsvedlegget nøye før bruk. Instruksjonene gir informasjon vedrørende montering, bruk, rengjøring og oppbevaring av Daivobet gel applikator. Daivobet gel applikator vil bli referert til som applikator i resten av dette pakningsvedlegget. Bruksanvisning for riktig bruk av Daivobet Brukes kun på psoriasis og skal ikke brukes på hud som ikke er angrepet av psoriasis. Påfør Daivobet på det angrepne området med applikatoren og masser forsiktig inntil området som er angrepet av psoriasis er dekket av et tynt lag med gel. Bruk ikke bandasje eller dekkende forbinding på behandlet hud. Vask hendene godt etter bruk av Daivobet dersom du får gelen på fingrene. Dette for å unngå tilfeldig overføring av gelen til andre deler av kroppen (spesielt ansikt, munn og øyne). Det gjør ikke noe om litt gel skulle komme på frisk hud i nærheten av angrepet hud. Bare tørk det bort. For å oppnå maksimal effekt anbefales det å ikke ta en dusj eller bad rett etter påføring av Daivobet gel. Etter påføring av gelen bør du ikke bruke klær som lett får fettflekker (f.eks. silke) Det er ikke nødvendig å vaske håret før du bruker Daivobet. For å oppnå optimal effekt anbefales det at håret ikke vaskes rett etter påføring av Daivobet. La Daivobet være i hodebunnen om natten eller i løpet av dagen. Varighet av behandlingen Bruk gelen én gang daglig. Det kan være mest praktisk å bruke gelen om kvelden. Den vanlige behandlingsperioden ved første gangs bruk er 4 uker for bruk i hodebunnen og 8 uker for bruk på andre områder. Legen din kan bestemme en annen behandlingsperiode. Legen din kan bestemme om du skal gjenta behandlingen. Bruk ikke mer enn 15 gram pr. dag (tilsvarer 300 pumpinger) Til behandling av hodebunnen er en mengde mellom 1 g og 4 g vanligvis tilstrekkelig (tilsvarer 20 til 80 pumpinger) Hvis du bruker andre legemidler som inneholder kalsipotriol, må den totale mengde produkter som inneholder kalsipotriol ikke overstige 15 gram pr. dag og de områder som behandles må ikke overstige 30 % av den totale kroppsoverflaten. En fullstendig pumping avgir 0,05 g Daivobet gel. Hva kan jeg forvente ved bruk av Daivobet? De fleste pasienter ser klar forbedring etter 2 uker, selv om pasientens psoriasis ikke er helt bra på det tidspunkt. Dersom du bruker for mye av Daivobet Kontakt legen din hvis du har brukt mer enn 15 gram pr. dag. Overdreven bruk av Daivobet kan forårsake for mye kalsium i blodet, noe som vanligvis normaliseres når du avslutter behandlingen. Det kan være nødvendig at legen din tar blodprøver for å sjekke om du har for mye kalsium i blodet på grunn av for mye gel. Overdreven bruk over lang tid kan også forårsake at binyrene ikke fungerer godt (disse ligger i nærheten av nyrene og produserer hormoner).

4 Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf ) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Dersom du har glemt å ta Daivobet Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Dersom du avbryter behandling med Daivobet Legen din avgjør når du skal slutte å bruke Daivobet. Det kan være nødvendig å slutte med medisinen gradvis, særlig hvis du har brukt den over lengre tid. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 4. Mulige bivirkninger Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Alvorlige bivirkninger Kontakt en lege / sykepleier øyeblikkelig eller snarest mulig hvis du får noen av de følgende bivirkningene. Det kan hende du må slutte med behandlingen. Følgende alvorlige bivirkninger er rapportert for Daivobet Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil1 av 100 personer) Forverring av psoriasis. Hvis din psoriasis blir verre, kontakt din lege snarest mulig. Noen alvorlige bivirkninger kan forårsakes av betametason (et sterkt steroid), et av innholdsstoffene i Daivobet. Kontakt lege snarest mulig dersom en alvorlig bivirkning oppstår. Disse bivirkningene skjer oftest etter langvarig bruk, bruk på hudfolder (skritt, armhuler, under brystene), bruk på tildekket hud (f.eks. under bandasje) eller bruk på store hudområder. Inkluderer følgende bivirkninger: Hemming av binyrebarkfunksjonen. Tegn på dette er tretthet, depresjon og angst. Grå stær (tegn på dette er tåket og uklart syn, vansker med å se om natten og følsomhet for lys) eller økt trykk inne i øyet (tegn på dette er smerter i øyet, rødt øye, dårligere eller tåket syn). Betennelser (på grunn av at immunsystemet som bekjemper betennelser kan bli undertrykt eller svakere) Pustuløs psoriasis (et rødt område med gulaktige, pussfylte blemmer, vanligvis på hendene og føttene). Hvis du oppdager dette, bør du slutte med Daivobet og kontakte legen din snarest mulig. Påvirkning av kontrollen av diabetes mellitus (hvis du har diabetes kan du oppleve endringer i blodsukkernivået). Alvorlige bivirkninger som kan forårsakes av kalsipotriol Allergiske reaksjoner med hevelse i ansiktet eller på andre kroppsdeler, som hender eller føtter. Hevelse i munnen / halsen og problemer med å puste kan oppstå. Hvis du får en allergisk reaksjon, stopp med Daivobet og kontakt legen din eller legevakt øyeblikkelig. Behandling med denne gelen kan forårsake for mye kalsium i blod og urin (vanligvis ved bruk av for mye gel). Tegn på for mye kalsium i blodet er overdreven urinering,, forstoppelse, muskelsvakhet, forvirring og koma. Dette kan være alvorlig, og du bør kontakte legen din øyeblikkelig. Nivået normaliseres imidlertid når behandlingen stopper. Mindre alvorlige bivirkninger Følgende mindre alvorlige bivirkninger er rapportert for Daivobet

5 Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer) Kløe Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil1 av 100 personer) Irritasjon i øynene Sviende følelse i huden Smerter eller irritasjon i huden Betennelse i eller opphovning av hårsekkene (follikulitt) Utslett med betennelse i huden (dermatitt) Rødhet i huden på grunn av utvidelse av små blodkar (erytem) Akne (kviser) Tørr hud Utslett Pustuløst utslett (med pussfylte blærer) Hudinfeksjon Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer) Allergisk reaksjon Strekkmerker Hudavflassing Rebound effekt : En forverring av symptomer/psoriasis etter avsluttet behandling. Følgende mindre alvorlige bivirkninger er forårsaket av betametason spesielt etter langvarig bruk. Du bør kontakte legen din snarest mulig hvis du oppdager noen av disse Tynnere hud Synligere blodårer eller strekkmerker i huden Endret hårvekst Eksem rundt munnen (perioral dermatitt) Rødt utslett med betennelse eller hevelse (allergisk kontakteksem) Gylne gele-fylte kuler (kolloide milier) Lysere hud (depigmentering) Betennelse i eller opphovning av hårsekkene (follikulitt) Følgende mindre alvorlige bivirkninger som er kjent å kunne forårsakes av kalsipotriol Tørr hud Lysømfintlighet med utslett Eksem Kløe Hudirritasjon Brennende og sviende følelse Rødhet i huden på grunn av utvidelse av små blodkar (erytem) Utslett Utslett med betennelse i huden (dermatitt) Forverring av psoriasis Melding av bivirkninger Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 5. Hvordan du oppbevarer Daivobet

6 Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på beholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Applikatoren kan kastes. Kast applikatoren 6 måneder etter at den er åpnet første gang. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon Sammensetning av Daivobet Virkestoffer er: Kalsipotriol og betametason. Ett gram gel inneholder 50 mikrogram kalsipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg betametason (som dipropionat). Andre innholdsstoffer er: Flytende parafin Polyoksypropylen-11-stearyleter Ricinusolje, hydrogenert Butylhydroksytoluen (E321) Helracemisk α-tokoferol Hvordan Daivobet ser ut og innholdet i pakningen Daivobet er en nesten klar, fargeløs til svakt offwhite gel fylt i polypropylenbeholder (med et stempel av hard polyetylen og skrukork). Beholderen og applikatorhodet (polyetylen ytre lag, polyoksymetylen doseringspumpe og termoplastisk elastomer tut) monteres ved første gangs bruk. Polypropylenlokket brukes ved oppbevaring. Beholderen, applikatorhodet og lokket ligger i esken. Pakningsstørrelser: 60 g (tilsvarer 68 ml) og 2 x 60 g (tilsvarer 2 x 68 ml) Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker: Innehaver av markedsføringstillatelsen: LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S (LEO Pharma A/S) Industriparken Ballerup, Danmark Tilvirker: LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S (LEO Pharma A/S) Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Danmark LEO Laboratories Ltd Cashel Road, Dublin 12 Irland For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelse rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

7 LEO Pharma AS Fornebuveien Lysaker Tlf: Instruksjoner for bruk av applikatoren er beskrevet på slutten av dette pakningsvedlegget. Dette legemiddel er godkjent i EØS-landene med følgende navn: Daivobet: Østerrike, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Ungarn. Dovobet: Belgia, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Luxemburg, Nederland, Storbritannia Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk

8 Instruksjoner for bruk Daivobet gel applikator Du bør lese hele pakningsvedlegget og instruksjonene nøye før bruk selv om du har brukt Daivobet gel før. Daivobet gel applikator er laget for å påføre Daivobet gel på hud og hodebunn med plakk psoriasis. Ved bruk av Daivobet gel applikator kan du påføre Daivobet gel uten å få gelen på fingrene. Du skal alltid følge legens instruksjoner for behandling av din psoriasis. Daivobet gel eller applikator skal ikke brukes av noen andre enn deg selv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Daivobet gel applikator Klargjøring av Daivobet gel applikator A) Sjekk utløpsdatoen på beholderen Sjekk utløpsdatoen på etiketten til beholderen. Skal ikke brukes etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Noter monteringsdato for applikatoren på etiketten til beholderen. Applikatoren skal ikke brukes i mer enn 6 måneder etter denne datoen. B) Skru av korken Hold beholderen loddrett, skru korken mot klokken for fjerning. Hold beholderen i loddrett posisjon for å unngå at gelen renner ut. Kast korken etter fjerning.

9 C) Fest applikatorhodet godt Hold beholderen loddrett og sett på applikatorhodet. Skru applikatorhodet med klokken til det sitter godt på. Klikkelyder vil høres helt til det er godt festet. Merk: Applikatoren må ikke demonteres. Forsøk på dette kan ødelegge applikatoren. D) Juster før første gangs bruk For justering: Pass på at applikatorhodet og beholderen er godt festet. Press midten av stempelet forsiktig mens du trykker på doseringspumpen helt til du ser gelen på tuten. Dersom du tar med deg en montert Daivobet gel applikator på et fly, kan det hende du må pumpe doseringspumpen et par ganger for å justere igjen før påføring. Påføring av Daivobet gel på angrepet område E) Påfør gelen på angrepet område Plasser applikatortuten inntil det angrepne området og trykk på doseringspumpen én eller flere ganger for å påføre Daivobet gel. Slipp doseringspumpen helt mellom hver pumping for en fullstendig dose. En fullstendig pumping avgir 0,05 g Daivobet gel. F) Bruk smøreflaten for å massere Daivobet gel utover plakkene Bruk smøreflaten for å forsiktig massere Daivobet gel på det angrepne hudområdet. Pass på at ikke doseringspumpen trykkes inn mens du masserer. G) For påføring i hodebunn og hårlinje Gre håret for å løsne flak før du påfører Daivobet i hodebunnen. Hold hodet slik at Daivobet ikke renner ned i ansiktet. Det kan hjelpe å flytte på håret før du bruker Daivobet. Finn området som skal behandles ved hjelp av fingrene og flytt på håret. Bruk tuten rett på hodebunnen for å påføre

10 og massere inn Daivobet gel. H) Etter påføring Kontroller at hele det angrepne området er dekket. Få hjelp ved behov til å påføre Daivobet gel på områder som du ikke rekker til eller ikke kan se. Vask hendene etter bruk dersom du eller personen som har hjulpet deg har fått Daivobet gel på fingrene. Dette for å unngå uheldig påføring av gel på andre steder av kroppen (spesielt ansikt og øyne) Etter bruk I) Rengjør Daivobet gel applikator etter bruk Ta av applikatorhodet med et rent og tørt papir etter bruk. Unngå å pumpe under rengjøring. merk: Ikke vask applikatoren med vann eller andre vaskemidler. Ikke bruk fuktige eller våte materialer til rengjøring av applikatoren. J) Beskytt applikatoren Sett på lokket etter bruk for å holde applikatorhodet rent. Sørg alltid for at lokket er satt ordentlig på plass for å unngå lekkasje av Daivobet gel under transport og oppbevaring K) Mengden av gjenværende Daivobet gel For å finne ut hvor mye Daivobet gel som er igjen, se på stempelets posisjon i bunnen av beholderen. Stempelet beveger seg oppover når gelen brukes.

11 Før gjenbruk L) Sjekk utløpsdato Sjekk alltid utløpsdatoen på beholderetiketten før bruk. Skal ikke brukes etter utløpsdato eller 6 måneder etter åpning. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. M) Fjerning av lokket Ta av lokket ved å presse på knotten bak. Oppbevaring Pass på at lokket sitter på plass for å unngå lekkasje av gelen under oppbevaring og transport. Se avsnitt 5, Hvordan du oppbevarer Daivobet for mer informasjon. Kasting Se avsnitt 5, Hvordan du oppbevarer Daivobet for mer informasjon.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. metotreksat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. metotreksat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte metotreksat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, selv om

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter dolutegravir/abakavir/lamivudin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter dolutegravir/abakavir/lamivudin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter dolutegravir/abakavir/lamivudin Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Arcoxia 30 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 60 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter etorikoksib

Detaljer

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient

Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient Duodopa 16 - timers behandling lommeguide til pasient 1 Innhold Duodopa Lommeguide til pasient Introduksjon til lommeguiden 5 Duodopa systemet 6 Dagbehandling (16-timers behandling) 8 Stell av stomi 12

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Cozaar Comp og Cozaar Comp Forte tabletter, filmdrasjerte losartankalium og hydroklortiazid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Temodal 5 mg harde kapsler. Temodal 250 mg harde kapsler

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Temodal 5 mg harde kapsler. Temodal 250 mg harde kapsler Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Temodal 5 mg harde kapsler Temodal 20 mg harde kapsler Temodal 100 mg harde kapsler Temodal 140 mg harde kapsler Temodal 180 mg harde kapsler Temodal 250 mg harde

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

150527_v6.0_Imn_PI_NO

150527_v6.0_Imn_PI_NO Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Imnovid 1 mg harde kapsler Imnovid 2 mg harde kapsler Imnovid 3 mg harde kapsler Imnovid 4 mg harde kapsler pomalidomid Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting nikotinsyre/laropiprant Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VOLTAROL PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Voltarol diklofenak kalium 12,5 mg tabletter Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Isentress 400 mg filmdrasjerte tabletter raltegravir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor.

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor. PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSMEGEN 0,5 mg injeksjons-/infusjonssubstans Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Isentress 25 mg tyggetabletter raltegravir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SANCUSO 3,1 mg/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 52 cm 2 depotplaster inneholder 34,3 mg granisetron som frisetter 3,1

Detaljer